Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ESKİŞEHİR TABİP ODASI YILI GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

2 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Prof. Dr. Demet ÖZBABALIK (Başkan) Dr. Akif ALADAĞ (Genel Sekreter) Dr. Engin KURTULUŞ (Muhasip) Dr. Nazan BAŞIBÜYÜK AKSARAY (Üye) Dr. Murat Süleyman EROL (Üye) Dr. Muharrem ŞENEL (Üye) Dr. Ali Fırat VAROL (Üye) ONUR KURULU ÜYELERİ Prof. Dr. Atilla YILDIRIM (Başkan) Dr. Ahmet BOZKURT Prof. Dr. Erkan Niyazi ÖZÜDOĞRU Dr. Okan SAY Dr. Hasan ŞEN DENETLEME KURULU ÜYELERİ Dr. Halil AYDINOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nurettin ERBEN Dr. Hamit GÜÇLÜER TTB BÜYÜK KONGRE DELEGASYONU Dr. Turgut AKKOCA Dr. Rabia AY Prof.Dr. Hikmet BAŞMAK Prof.Dr. Cem KAPTANOĞLU Dr. Rabia KARAGÖZ Dr. Mustafa USLUER Dr. Neşe YILMAZ

3 G İ R İ Ş 14 Mayıs 2006 da üyelerimizin büyük çoğunluğunun desteği ve güveni ile göreve başladık. Türk Tabipleri Birliği nin kurumsallığından ve bir önceki dönemde görevli meslektaşlarımızın deneyimlerinden destek alarak çalışmaya koyulduk. Hepinizin bildiği gibi çalışmaya başladığımız dönem, sağlığın hak olmaktan çıkarılıp parayla alınıp satılan bir meta haline dönüştürülmeye, hekimlerin iş güvencesiz, kadrosuz, sözleşmeli statüde çalışmaya mahkum edilmeye başlandığı bir dönemdir. Hastanelerin kar-zarar hesabının yapıldığı ticari işletmelere dönüştürülüp, performans uygulamalarıyla hekimlerin birbirine yabancılaştırıldığı, iş barışının bozulduğu, taşeronlaştırma uygulamasıyla hekimlik onurunun ayaklar altına alındığı, ülkenin 40 yıllık birikimi sonucu 224 sayılı yasaya uygun olarak oluşturulan binlerce sağlık ocağının kapatılmaya çalışıldığı, hatta kapatıldığı, koruyucu değil tedavi edici hekimliğin özendirildiği bir ortamda hekimlik yapmanın hele hele bir de tabip odasında sorumluluk almanın zorlukları ortadadır. Ancak her türlü zorluğu göze alarak yola çıktık. Yola çıktığımızda diğer şehirlerdeki meslektaşlarımızdan daha farklı zorluklarla karşılaşacağımızı da biliyorduk. Çünkü ilimiz, sağlıkta dönüşümün bir ayağı olan aile hekimliği uygulaması için ikinci pilot ildi. Ancak bir de ilimizin o dönemdeki Sağlık Müdürü nün sadece ve sadece iyi hekimliği, meslektaşlarımızın haklarını savunduğumuz için Odamıza, meslektaşlarımıza ve sağlık personeline yönelik kötü uygulamalarına, baskılarına, tehditlerine maruz kalacağımızı tahmin edemezdik. Asli hedefi daha güzel bir sağlık ortamını hiçbir ayırım yapmadan bütün meslektaşlarıyla birlikte yaratabilmek olan meslek odamız, üzülerek ifade etmeliyiz ki; bu ortamı yaratabilmek adına yaklaşık bir yıl süre ile bir de Sağlık Müdürü olan meslektaşıyla mücadele etti. Gelinen süreçte pek çok hekim ve sağlık çalışanın kendi iradesi ve isteği dışında görev yerleri değiştirilmiş, tehdide dayalı bir yönetim anlayışı kurulmaya çalışılmış, oda çalışanlarına karşı haksız ve pervasız uygulamalar yapılmış ve tüm sağlık çalışanları mağdur edilmiştir. Tüm bu yanlış uygulamaların yanı sıra ülkemiz genelinde de sağlığı yap-boz tahtasına çeviren uygulamalar, IMF güdümlü, çalışanların sözleşmeli olmasını emreden, özelleştirici politikalar, ülkemizin ve şehrimizin sağlık ortamında kaosa, belirsizliğe, huzursuzluğa ve endişeye neden olmuştur. Eskişehir-Bilecik Tabip Odası olarak kaybolan bu huzur ortamını yeniden

4 kurabilmek amacıyla var gücümüzle çalıştık. Sadece şehrimizde değil, ülkemizdeki kaosa dur demek için umudunu içinde barındıran beyaz yürüyüşler, özlük haklarımız, iş güvencemiz, sağlık hakkı için gerçekleştirdiğimiz GöREV eylemi ile birlikte pek çok eylem gerçekleştirdik. İki yıllık süreçte etkinliklerimiz tabii ki sadece sağlıkta yaşanan kaosa ilişkin değildi. Ülkemizin saygın akademisyenlerini meslektaşlarımızla buluşturduk, oldukça aktif çalışan bir web sayfası geliştirdik. Bu konudaki çabaları nedeniyle Dr. Aytekin Topçu ya bir kez daha teşekkür etmek isteriz. Mümkün olan her fırsatta sosyal faaliyetler gerçekleştirdik. İki yıl önce görevi devir aldığımızda Eskişehir-Bilecik Tabip Odası iken, Bilecik teki meslektaşlarımızın yeterli sayıya ulaşmaları ve Bilecik Tabip Odası nı kurmaları ile birlikte 15 Nisan 2007 tarihinden itibaren Eskişehir Tabip Odası olarak devam etmekteyiz. Bilecik teki meslektaşlarımızı da tekrar kutluyor ve başarılar diliyoruz. İki yıllık süreçte bizi en çok üzen durum, sevgili Dr. Füsun Sayek i, değerli hocamız Prof. Dr. Ertuğrul Karahüseyinoğlu nu, değerli meslektaşlarımız Dr.Turgut Türe yi, Dr. Göksan Zeren i, Dr. Mehmet Turan ı ve odamıza 25 yıl boyunca emek vermiş sevgili Kerim Ağabeyimizi (Kerim Özcan) kaybetmemiz oldu. Hepsini saygı ve rahmetle anıyoruz. Yerleri asla doldurulamayacaktır. İki yıl boyunca ilçelerde veya il merkezinde çalışan tüm meslektaşlarımıza mümkün oldukça ulaşmaya, sorunlarında hızlı çözümler üretmeye çalıştık. Çalışmalarımız sırasında, çalışma alanlarımızın iç ve teknik donanımından başlayarak Odamızın kurumsallaşmasını en önemli ilke edindik. Önümüzdeki süreçte de bizleri zor günler bekliyor ve bizler bu zor günleri hep birlikte, kolektif bilincimizle aşabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle tüm meslektaşlarımızı meslek odamıza, beraber çalışmaya çağırıyoruz. Bizler; Daha iyi bir sağlık ortamı için, Ulaşılabilir, ücretsiz, eşit bir sağlık hizmeti için, Daha yaşanabilir bir ücret için, İş güvencemiz için, Özlük haklarımız için, Meslek onurumuz için, Daha güzel bir ülke için

5 çalıştık ve Eskişehir Tabip Odası nın bu ilkelerden asla ödün vermeyeceğine inancımız tamdır. Bu dönemde tüm kurullarda ve komisyonlarda görev alan, Odamızı daha ileriye taşımak için var gücü ile çalışan meslektaşlarımıza tekrar teşekkür ediyor, yeni dönemde görev alacak meslektaşlarımızı şimdiden kutluyor ve başarılar diliyoruz. ÇALIŞMA RAPORU İki yıl içinde yönetim kurulumuz 61 toplantı yaptı ve 394 karar aldı. Yönetim Kurulu oluşturulduktan sonra, kurum temsilcileri belirlendi ve Pratisyen Hekim Komisyonu, Sağlık Politikaları Komisyonu, Etik-Hukuk Komisyonu, İşyeri Hekimliği Komisyonu, Bülten Komisyonu, Eğitim Komisyonu, Web-Bilişim Komisyonu, Sosyal Etkinlik-14 Mart Komisyonu ve Tıp Öğrenci Kolu oluşturuldu. İletişim için teknolojiyi mümkün oldukça kullanmaya çalıştık. İşyeri Hekimliği Komisyonu, bu dönemde 66 işyerine onay verdi, hukuk dışı işyeri sözleşmeleri ile mücadele etti. Yaklaşık 15 yıl sonra yeni bir İşyeri Hekimliği Yönergesi oluşturuldu. Bir ilk olarak, işyeri hekimliği listesi güncellenerek web sayfamızda düzenli olarak ilan edildi. Bu alanda yaptığı çalışmalarla Dr. Faris Çolak a bir kez daha teşekkür etmek isteriz. Başta şehrimizde yeni başlayan sözleşmeli çalışma koşulları ile oluşabilecek hukuki sorunlarda meslektaşlarımıza yardımcı olmak üzere, ayrıca odamıza ait Osmangazi Mahallesindeki binamıza ilişkin hukuki sorunların da takibi için hukuki danışmanlık hizmeti alındı. Ekonomik anlamda Denetleme Kurulumuzun verilerinden de görülebileceği gibi sorunsuz bir dönem geçirildi. Güçlü bir oda için mali gücün önemli olması nedeniyle aidatların tahsili konusuna duyarlılıkla eğildik yılından bu yana ödenmemiş olan TTB Merkez Konseyi Payı olan YTL ödendi. Odamızca en son 2000 yılından bir kurs düzenlenmişti (İşyeri Hekimliği Kursu). O dönemden sonra ilk kez ve yine en son 2000 yılında yapılan Sporcu Sağlığı Temel Kursu nu düzenledik. TTB ve Spor Hekimliği Derneği ile birlikte düzenlediğimiz kursta ülke genelinden 38 meslektaşımız sertifika sahibi oldular. Bu kurs ile odamız ayrıca YTL gelir elde etti. Tüm resmi kurum ve kuruluşlar, diğer demokratik kitle örgütleri, meslek

6 odaları, sivil toplum örgütleri, siyasal partiler, yazılı ve görsel medya ile oldukça yakın ve verimli çalışmalar yapıldı. Kitlesel eylemler düzenledik. Düzenlenen kitlesel eylemlere destek verdik. Bir ilk olarak, ilki 2006 yılında olmak üzere Eskişehir Tabip Odası Basın Sağlık Ödülleri ni başlattık. Sağlık hakkı, hekimlik uygulamaları, sorunlarımız, ülkemizin sağlık ortamı ve önemli hastalıklar hakkında 50 ye yakın basın açıklaması yaptık, televizyon programlarına katıldık. Bu alanda yaklaşık 15 panel, konferans, simpozyum ve forum düzenledik ve ülkemizin yetkin isimlerini şehrimizde konuk ettik. Mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitimi çerçevesinde hekimlerimizi akademisyenlerimizle buluşturduk. İki kez bülten çıkardık. Yine bir ilke imza atarak ikinci bültenimizi Sağlıkta Dönüşüm Özel Dosyası şeklinde hazırladık ve bültenimizi ilk kez reklam almadan kendi olanaklarımızla bastırdık. Şehrimize ülkemizin değerli sanatçılarını davet ettik. Sadece hekimlerimizi değil, tüm şehrimizi sanatçılarımızla buluşturduk. 14 Mart ları bir gün değil, hafta olarak kutlama geleneği başlattık. Yine bir ilk olarak Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası nın hekimlerimiz onuruna verdiği Tıp Bayramı konserlerini hep birlikte izledik. Denetleme Kurulu üyemiz Dr. Halil Aydınoğlu nun aldığı 2007 Nusret Fişek Ödülü ve Odamızın aldığı 2007 Çağdaş Gazeteciler Derneği Toplum Sağlığı Ödülü ile onurlandık.

7 BAZI ÇALIŞMALARIMIZIN KRONOLOJİK SUNUMU (Basın açıklamalarının tam metinlerine ve diğer detaylara adresinden ulaşılabilinir) Basın Açıklaması:Tabip Odası Yeni Yönetiminden Vali ziyaret edildi Basın Açıklaması: Danıştay saldırısını kınama Basın Açıklaması: Demokrasi Platformunun ortak basın açıklaması Basın Açıklaması:Sağlık meslek odalarının ortak basın açıklaması Danıştay saldırısı ile ilgili olarak BARO tarafından düzenlenen SAYGI YÜRÜYÜŞÜ yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı ve BARO ziyaret edildi OGÜ Tıp Fakültesi Dekanı ziyaret edildi Basın Açıklaması: Seçim sonrası dönem hakkında Emniyet Müdürü, Odunpazarı Belediye Başkanı ve İl Sağlık Müdürü ziyaret edildi Eski ve yeni dönem oda organlarına seçilen üyelerimizle birlikte toplantı yapıldı. Sağlıkta dönüşüm ve yeni dönem hakkında konuşuldu Basın Açıklaması: Sigarasız dünya günü Kurum temsilciliklerin oluşumu ve faaliyetleri konuşuldu. Anadolu Üniversite Rektörü ve Tepebaşı Belediye Başkanı ziyaret edildi OGÜ Rektörü ziyaret edildi.

8 Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türk Sağlık-Sen ziyaret edildi Mali Müşavirler Odası, TMMOB ziyaret edildi SES ve Türk Sağlık-Sen ile birlikte yıllık izinler hakkında ortak toplantı yapıldı. SES ziyaret edildi Prof.Dr. Demet Özbabalık Midas Gazetesi ile söyleşi yaptı OGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonunda Aile Hekimliğinde Sözleşmeli Çalışma Koşulları, Özlük Haklarımız, Geleceğimiz konulu forum yapıldı. Katılımcılar: Dr. Mustafa Vatansever (İzmir Tabip Odası YK üyesi), Dr. Muharrem Baytemur (PHD II.Başkanı), Av. Mustafa Güler (TTB Hukuk Bürosu) Moderatör Dr. Nazan Başıbüyük Aksaray Taşbaşı Kültür Merkezinde Cumhuriyet Yazarları toplantısına YK katıldı Sağlık ocakları personeline aile hekimliği sözleşmesinin metni için örnek dilekçeler gönderildi Basın Açıklaması: Eskişehir de başlatılacak olan aile hekimliği pilot uygulamasına karşı basın açıklaması Bölge İdare Mahkemesi Başkanı odamızı ziyaret etti. ESMMMO toplantı salonunda aile hekimliğinin başlatılması ile ilgili sendika ve odalarla birlikte toplantı yapıldı OGÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet töreninde 160 mezun olan öğrenciye TTB rozeti takıldı. Türk-İş e ziyaret edildi (17 Temmuz Eskişehir Aile Hekimliği uygulaması nedeniyle) Odamızda aile hekimliği ile ilgili olarak odalar ve sendikalarla birlikte toplantı yapıldı.

9 Basın Açıklaması: Bir kere daha aile hekimliği sistemine hayır 21, 22, 23 Haziran Sümer Mh. Tabip Odasında İşyeri Hekimliği, Pratisyen Hekimlik, Sosyal Etkinlik, Eğitim, Web Bilişim, Basın Bülten, Sağlık Politikaları, Hukuk-Etik Komisyonlarının ilk toplantıları yapıldı. Delegeler, Yönetim Kurulu üyelerimiz TTB Büyük Kongreye katıldılar Basın Açıklaması: Sivil toplum kuruluşlarının Haberiniz var mı sağlık hakkımız elimizden alınıyor? basın açıklaması AİLE HEKİMLİĞİ KANDIRMACASINA KARŞI ESKİŞEHİR PLATFORMU oluşturuldu (TMMOB-STKB-DİSK-KESK/SES- EBTO-ESMMMO) Odamız Atatürkçü Düşünce Derneği nin Vilayet Meydanında Sivas olaylarını kınama amacıyla yaptığı basın açıklamasına destek verdi Çağdaş Gazeteciler Derneği ne ziyaret gerçekleştirildi (Platform YK). Hamamyolu nda stand açılarak bildiri dağıtımı SES Eczacılar Odası YK üyeleri ziyaretimize geldi. 13 no lu Sağlık Ocağı önünde basın açıklaması- EBTO ve diğer bileşenler Hamamyolu nda stand açılarak bildiri dağıtımı- DİSK no lu (Yenikent) Sağlık Ocağı önünde basın açıklaması-ses ve diğer bileşenler Hamamyolu nda stand açılarak bildiri dağıtımı-kesk Kanal 26 da (saat:21.00) Ali Baş ın sunduğu Eskişehir Notları programında AİLE HEKİMLİĞİ tartışıldı (EBTO-SES) Hamamyolu nda stand açılarak bildiri dağıtımı- STKB Tüm bileşenlerle beraber 8 Temmuz 2006 ya çağrı için basın açıkla

10 ması Hamamyolu nda stand açılarak bildiri dağıtımı Eczacılar Odası toplantı salonunda aile hekimliği ile ilgili toplantı yapıldı ESKİŞEHİR HALKI ile birlikte ESKİŞEHİR DE AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINI İSTEMİYORUZ denildi KESK toplantı salonunda bugüne kadar yapılan süreçle ilgili Aile Hekimliğine Karşı Eskişehir Platformu toplantısı yapıldı EBTO YK, Sağlık Bakanı ile görüştü PHK toplantısına Dr. Ali Fırat Varol ve Dr. Murat Erol katıldılar EBTO YK, geniş bir hekim grubu ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü ne atamalar ile ilgili görüşmeye gitti Basın Açıklaması: Yunusemre Devlet Hastanesi önünde 78 hekimin geçici görevlendirmeleriyle ilgili basın açıklaması Basın Açıklaması: AKP binası önünde Eskişehir de sağlık çalışanlarına yapılan hukuksuz geçici görevlendirmelerle ilgili Basın Açıklaması yapıldı ve siyah çelenk bırakıldı Basın Açıklaması: Aile hekimliği sistemine karşı ve Sağlık Müdürünü istifaya davet Kanal 26 da Sağlıkta Dönüşüm ve Aile Hekimliği hakkında Sevgi Akmen in hazırladığı programa Dr. Eriş Bilaloğlu ve Dr. Nazan B. Aksaray katıldılar Odamızda Eskişehir Aile Hekimliğine Karşı Platformu Yürütme Kurulu son gelişmeleri tartıştı Valiliğe ziyarete gidildi Türk Tabipleri Birliği ile birlikte OGÜ N. Özdemir Konferans salonunda Aile Hekimliği Uygulaması Başlatılan İller değerlendirme toplantısı yapıldı.

11 Devlet Hastanesi yeni Başhekimi ziyaret edildi TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısına Odamız adına Dr. Birtürk Özkavak ve Dr. M. Akif Aladağ katıldılar TTB GYK toplantısına Odamız adına Prof. Dr. Demet ÖZBABALIK ve Dr. Turgut AKKOCA katıldılar TMMOB un Migros önünde yapılan mitingine odamız tarafından destek verildi Samsun da Aile Hekimliği ile ilgili yapılan toplantıya odamızdan Dr. Birtürk Özkavak katıldı. Denizli de Aile Hekimliği ile ilgili Sempozyuma Dr. Murat S. Erol, Dr. Ali Fırat Varol ve Dr. Halil Aydınoğlu konuşmacı olarak katıldılar Dr. Füsun SAYEK i uğurladık Odamızdan Dr. Akif Aladağ ve Dr. Mehtap Yıldız SSK Bölge Müdürlüğü ne Odamız onayı dışında verilen işyeri hekimliği onaylarının iptali için ziyarette bulundular Atatürk Anıtına Çelenk Koyma törenine katıldık. Atatürk Bulvarı nda yapılan Cumhuriyet Yürüyüşü ne katıldık Aile hekimleri ile toplantı yapıldı İzmir de Aile Hekimliği ile ilgili Sempozyuma Dr. Murat S. Erol, Dr. Ali Fırat Varol ve Dr. Halil Aydınoğlu konuşmacı olarak katıldılar. Odamız Yönetim Kurulu üyeleri, Adana İl Sağlık Müdürü ve Müdür Yardımcıları ile aile hekimliği hakkında görüştü Yönetim Kurulu Bülent Ecevit in vefatı nedeniyle DSP İl Başkanlığı na ziyarette bulundu Pratisyen Hekim Kongresine Odamız adına Dr. Murat S. Erol, Dr. Akif Aladağ, Dr. Ali Fırat Varol ve Dr. Halil Aydınoğlu katıldılar.

12 Kongrede Odamız adına stand açıldı Önümüzdeki dönem yapılacak eylem programı konuşulmak üzere KESK te yapılan toplantıya Dr. Akif Aladağ katıldı Basın Açıklaması: Dünya Diyabet Günü Olağanüstü Genel Yönetim Kurulu toplantısına delegelerimiz ve Başkan Prof. Dr. Demet Özbabalık katıldı Aile hekimleri ile toplantı yapıldı İzmir Sağlık Platformu tarafından düzenlenen Ne Sağlık Kalacak Ne Sağlık Ocağı konulu mitinge Odamızdan destek verildi Bülten ve web komisyon toplantısı yapıldı Zübeyde Hanım Kadın Hast. ve Doğumevi yeni Başhekimi Dr. Cengiz Koçyiğit oldu. Yönetim Kurulu kendisini ziyaret etti TMMOB a Yönetim Kurulu olarak ziyarete gidildi Yönetim Kurulu üyelerimiz aile hekimliği ile ilgili ilçe belediye başkanlarını ve hekim ve diğer sağlık çalışanlarını ziyaret etti Bursa da Dr. Ali Varol ve Dr. Murat Erol Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümü nden Dr. Kayıhan Pala ile görüştüler Taşbaşı Kültür Merkezinde düzenlenen törende ÇGD den Toplum Sağlık Ödülü alındı. Anadolu Üniversitesi Sinema Salonunda Uğur Mumcu yu anma törenine katıldık Bursa Tabip Odasının Aile Hekimliği konulu toplantısına Dr. Akif Aladağ ve Dr. Nazan B. Aksaray katıldı. Sağlıkta Dönüşüm ile ilgili Dr. Engin Kurtuluş ve Dr. Muharrem Şenel TTB nin Sağlık Bakanı ile yaptığı görüşmeye katıldılar Antalya da Aile Hekimliği Pilot Bölge Uygulamaları hakkında Panel düzenlendi. Odamızdan Prof.Dr. Demet Özbabalık konuşmacı olarak

13 katıldı. Samsun da Aile Hekimliği Karşıtı Platformuna odamızdan Dr. Birtürk Özkavak katıldı CHP ye ziyarete gidildi. TMMOB da toplantıya katıldık İşçi Partisi Odamızı ziyaret etti TTB GYK toplantısına Prof.Dr. Demet Özbabalık ve Dr. Neşe Yılmaz katıldılar CHP milletvekilleri ve il yöneticileri odamızı ziyarete geldiler Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ne ziyarete gidildi Şahintepesi ASM Aile Hekimlerine ziyarete gidildi Çevre Derneği ne ziyarete gidildi. Sağlık ile ilgili güncel konular konuşuldu Konferans: Sağlıkta Dönüşüm ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerine Etkisi Konuşmacı:Doç.Dr. Kayıhan PALA KESK Toplantı salonunda TTB yöneticisi Dr. Altan Ayaz ile Eskişehir Demokratik kitle örgütleri toplantı yaptı Beyaz Referandum yapıldı Konferans: Sağlıkta Dönüşen Ne? Konuşmacı: Dr. Ata SOYER Geniş katılımla Ankara daki Beyaz Mitinge gidildi. (SES, Halkevleri, Dişhekimleri Odası, TMMOB) Konferans: Çevre-Sağlık-İnsan İlişkisi Prof. Dr. Çağatay GÜLER Konferans: Tıp Mizahı Prof. Dr. Çağatay GÜLER Konferans: Kadın ve Erkek Beyni Prof. Dr. B.Demet ÖZBABALIK

14 Konferans: Farkındalık! Farkında mısınız? Doç. Dr. Halit ÖZSÜT Sağlık Hakkı ve Özlük haklarımız için GöREV deydik. 14 Mart Resmi Töreni Panel: Sosyal Güvenlik Politikaları ve Genel Sağlık Sigortası Atilla ÖZSEVER Mevcut Koşullarda Sağlıkta Daha İyisi Mümkün! (mü?) Dr. Eriş BİLALOĞLU Verta Tıp Merkezinde 14 Mart nedeniyle Fotoğraf Sergisi açılışını Prof. Dr. Demet Özbabalık yaptı. Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası-Tıp Konseri Konferans: Tıp Üzerine Tarihsel Bir Yolculuk Prof. Dr. Berna ARDA Fotoğraf Sergisi- Spor Etkinlikleri Tıp Balosu Halkın Yükselişi Partisi Odamızı ziyaret etti SHP Genel Sekreteri Odamızı ziyaret etti TTB Pratisyen Hekim Kol toplantısına Dr. Birtürk Özkavak katıldı Eskişehir Sağlık Tanıtım Günlerinde Odamız stand açtı Tabip Odasında soruşturmalarla ilgili sendika ve odalarla ortak toplantı yapıldı Valiliğe ziyarete gidildi TTB İşyeri Hekimliği kol toplantısına Dr. Mehtap Yıldız katıldı Odamız Yönetim Kurulu CHP ve AKP ziyaretlerinde bulundu Odamız Yönetim Kurulu DYP ve ANAP ziyaretine gitti Odamız Yönetim Kurulu DSP ziyaretine gitti Odamız Yönetim Kurulu MHP ziyaretine gitti.

15 KESK Toplantı salonunda 1 Mayıs ile ilgili Platform toplantısı yapıldı SSK Bölge Müdürlüğü ne ziyarete gidildi tarihli genelge ile ilgili görüşüldü Mayıs Mitingine katıldık Panel: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN İŞYERİ HEKİMLİĞİNE ETKİLERİ VE İŞYERİ HEKİMLİĞİNİN GELECEĞİ Konuşmacı Dr. Bülent Aslanhan ve Av. Mustafa Güler SSK Bölge Müdürlüğü ne ziyarete gidildi. İşyeri Hekimliğinde son gelişmeler görüşüldü Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezinde Beynelmilel film gösterisi ve Yönetmeni Sırrı Süreyya Önder ile söyleşi yapıldı Eczacılar günü nedeniyle Eczacılar Odasının yemeğine katıldık Yönetim Kurulu intörnlerle toplantı düzenledi Yeni mezun 130 hekimimize mezuniyet töreninde TTB rozeti takıldı. Konferans: Sunum Teknikleri Konuşmacı Dr. Göksel KITER TTB Halk Sağlığı Kolu nun düzenlediği Halk Sağlığı Gezici Eğitim Seminerleri çerçevesinde Odamıza Türkiye Halk Sağlığı Uzmanları ve asistanları (24 kişi) ziyarette bulundular ÖDP Odamızı ziyaret etti TTB Ara Genel Kuruluna katıldık CHP Milletvekili adayları odamızı ziyaret etti MHP Milletvekili adayları odamızı ziyaret etti Bağımsız Milletvekili adayı odamızı ziyaret etti Eskişehir de Aile Hekimliği nin 1. yılı nedeniyle gazetelere ilan

16 verildi. Basın Açıklaması: Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Eskişehir de Aile Hekimliği nin 1. yılı nedeniyle Sağlık Müdürlüğü önünde Basın Açıklaması yapıldı KESK toplantısına Dr. Muharrem Şenel katıldı Atatürk Anıtına Çelenk Koyma törenine katıldık Atatürk Anıtına Çelenk Koyma törenine katıldık yaş ve üstü hekimler ile toplantı yapıldı. (Özel Sağlık Kuruluşlarında çalışamayacaklarına dair yasa ile ilgili) Pratisyen Hekim Komisyon toplantısı yapıldı Eylül ile ilgili KESK in düzenlediği basın açıklamasına katıldık Pratisyen Hekimlik Kol toplantısına katıldık Tam gün yasası hakkında geniş katılımlı toplantı yapıldı TTB GYK toplantısına Dr. Birtürk Özkavak ve Dr. Muharrem Şenel katıldılar Pratisyen Hekim Kongresine Dr. Murat Erol, Dr. Akif Aladağ, Dr. Ayşehan Soyukan, Dr. Tülin Dağaş, Dr. İbrahim Ersöz, Dr. Birtürk Özkavak, Dr. Neşe Yılmaz, Dr. Bülent Nazım Yılmaz katıldılar ESOGÜ Rektörü ziyaret edildi OGÜ Rektör Yardımcısı Dr. Muzaffer Metintaş a ve Dr. Zekeriya Altaş a Tabip Odası olarak ziyarette bulunuldu EMEK Platformun Teröre karşı Basın Açıklamasına odamızdan Dr. Muharrem Şenel katıldı Yunus Emre Devlet Hastanesi hekimleriyle SSGSS ve Tam Gün Yasası ile ilgili toplantı düzenledik.

17 KESK toplantı Salonunda 3 Kasım Mitingi ile ilgili Basın Açıklamasına odamız adına Dr. Muharrem Şenel katıldı Devlet Hastanesi hekimleriyle SSGSS ve Tam Gün Yasası ile ilgili toplantı düzenledik Kasım Mitingine katıldık de çalışan yeni mezun hekimler ile birlikte toplantı yapıldı Denizli de yapılan TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısına Dr. Ayfer Karaaslan katıldı Panel: Sağlıklı Sağlık Haberciliği. Çağdaş Gazeteciler Derneği, BARO ve A.Ü İletişim Fakültesi ile ortaklaşa düzenlendik Panel: Mesleki Bağımsızlık (TTB PHK) Grevde olan Telekom işçilerine destek ziyaretine gidildi Basın Açıklaması: İşçi filmleri festivali tanıtımı Yeni atanan İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin FİDAN a ziyarete gidildi Pratisyen Hekim Kol toplantısına odamız adına Dr. Birtürk özkavak katıldı Eğitim Toplantısı: PARKİNSON HASTALIĞI Doç. Dr. Serhat ÖZKAN ESOGÜ Tıp Fakültesi Nöroloji AD İşçi Filmleri Festivaline destek verildi TTB GYK na Dr. Demet Özbabalık ve Dr. Akif Aladağ katıldılar de çalışan hekimlerle sorunlarını paylaşmak için bir araya gelindi Eğitim Toplantısı: HİPERTANSİYON Prof. Dr. Bülent GÖRENEK ESOGÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Sicko filminin gösterimi yapıldı.

18 Eğitim Toplantısı: PROSTAT HASTALIKLARI Doç. Dr. Cavit CAN ESOGÜ Tıp Fakültesi Üroloji AD Basın Açıklaması: Hekimlere yönelik şiddeti kınama Basın Açıklaması: Genel Sağlık Sigortası Eğitim Toplantısı: SIK GÖRÜLEN DERMATOLOJİK HASTALIKLAR Doç. Dr. Nurhan SARAÇOĞLU ESOGÜ Tıp Fakültesi Dermatoloji AD Konferans: GSS ve Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı Konuşmacı Dr. Güray Kılıç (İstanbul Tabip Odası) Özel Sağlık kurum ve kuruluşlarda çalışan hekim hizmet sözleşmesi taslağı odada tartışıldı. TTB ye öneri sunuldu Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Yürüyüşü yapıldı ESOGÜ Öğretim üyeleri ile birlikte Genel Sağlık Sigortası ve Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı konulu toplantı yapıldı. Konuşmacı Dr. Eriş BİLALOĞLU TTB nin GSS ye karşı emek ve meslek örgütleriyle birlikte başlattığı eyleme Odamız adına Ankara ya Dr. Murat Erol ve Dr. Muharrem Şenel katıldılar Aile hekimleri ile toplantı yapıldı Eğitim Toplantısı: CERRAHİ ADAY BEL AĞRILARI Prof. Dr. T. Erhan COŞAN ESOGÜ Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi AD Konferans: TERÖR VE GÜNEYDOĞU Konuşmacı: Mehmet FARAÇ Cumhuriyet Gazetesi Yazarı. Dr. Nazan Aksaray katıldı. ÇGD 14. Kuruluş Yıldönümü ve Geleneksel Ödül Törenine Dr. M. Akif Aladağ katıldı SES Olağan Genel Kuruluna Prof. Dr. Demet Özbabalık katıldı Konferans: Küba da Sağlık Sistemi Konuşmacı: Küba Ankara

19 Büyükelçisi Ernesto Gomez ABASCAL İl Sağlık Müdürü Dr. Seyhan Fidan ziyaretimize geldi Atatürkçü Düşünce Derneği nde türban ile ilgili toplantıya odamızdan Dr. Nazan B. Aksaray katıldı Eğitim Toplantısı: BAŞDÖNMELERİ Doç. Dr. Armağan İNCESULU ESOGÜ Tıp Fakültesi KBB AD Sağlık Emekçileri Sendikası yeni dönem başkanı ziyarete edildi Türban ile ilgili Sağlık Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu tarafından yapılan Basın Açıklamasına odamızdan Prof. Dr. Demet Özbabalık katıldı Tabip Odasında Demokratik Kitle Örgütleriyle 20 Şubat Basın Açıklaması ile ilgili toplantı yapıldı. SSGSS yasasına karşı Eğitim Toplantısı: METABOLİK SENDROM Yrd. Doç. Dr. Nur KEBAPÇI ESOGÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıklar AD Endokrin BD Basın Açıklaması:Emek Platformu Basın Açıklaması Sporcu Sağlığı Temel Kursu düzenlendi Eğitim Toplantısı: REFLÜ Prof. Dr. Ayşegül ÖZAKYOL ESOGÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıklar AD Gastroenteroloji BD Sicko film gösterimi Işığın Sevinci ( Dia gösterimi) Akgün Akova Konferans: Hekim Olmak Ne Demektir? Prof. Dr. Semra Çalangu Konferans: Küreselleşen Dünya da Sağlık Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu Fotoğraf Sergisi- Spor Etkinlikleri-Tıp Balosu SSGSS Yasasına karşı yürüyüşe katıldık.

20 Mart Tıp Bayramı Resmi Töreni Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası-Tıp Bayramı Konseri TTB 1. Kadın Sağlığı Kongresine Dr. Demet Özbabalık konuşmacı olarak katıldı Basın Açıklaması: Genel Sağlık Sigortasına karşı eylem programı ES Tv de Dr. Akif Aladağ programa katıldı EMEK Platformun yaptığı Basın Açıklamasına destek verildi İstanbul Kadıköy SSGSS ye karşı mitingine Odamız destek vermiştir TTB Sürekli Tıp Eğitimi /Sürekli Mesleki Gelişim'de Türkiye Perspektifi" Çalıştayına Prof.Dr. Gökay Aksaray katıldı ES Tv de Sağlık ta Şiddet konulu programa Dr. Hasan Ulvi Kıvanç, Av. Çiğdem Sülükoğlu, Akif Aladağ katıldılar ES Tv de Sınav Stresi konulu programa Dr. Hasan Ulvi Kıvanç katıldı. İşyeri Hekimliği komisyonu her hafta en az bir kez toplandı. Bakış Dergisinde her ay Tabip Odası tarafından sağlık ile ilgili bir yazı yayımlandı. ASKOM, İl Hıfzısıhha Kurulu ve İl İnsan Hakları Kurulu Toplantılarına düzenli katılım sağlandı.

T.E.B. 9. BÖLGE ESKİŞEHİR (BİLECİK) ECZACI ODASI 2013-2014 ÇALIŞMA RAPORU

T.E.B. 9. BÖLGE ESKİŞEHİR (BİLECİK) ECZACI ODASI 2013-2014 ÇALIŞMA RAPORU T.E.B. 9. BÖLGE ESKİŞEHİR (BİLECİK) ECZACI ODASI 2013-2014 ÇALIŞMA RAPORU ECZACI ODASI MERKEZ BÜRO ADRES: Ertuğrulgazi Mah. Damar Sok. No:34 ESKİŞEHİR TELEFON:0.222.2313564-2212686-2311312 FAX:0.222.2340656

Detaylı

2012-2014. Çalışma Raporu

2012-2014. Çalışma Raporu 2012-2014 Çalışma Raporu 1 İZMİR TABİP ODASI 2012-2014 OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU İzmir -Mayıs 2014 Tasarım özgür sabırlar İzmir Tabip Odası Prof.Dr.Nusret Fişek Cad. No: 5 Alsancak Tel : (232)

Detaylı

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 İstanbul Tabip Odası 2012-2013 Çalışma Raporu Merkez Büro: Türkocağı Cad. No: 17 Cağaloğlu / İstanbul, Tel: 0212 514 02 92 Faks: 0212 513 37 36 Web: www.istabip.org.tr

Detaylı

BMO 1. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

BMO 1. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU BMO 1. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU Eylül 2012-Mart 2014 GENEL KURUL İLANI TMMOB BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI 2. OLAĞAN GENEL KURULU Bilgisayar Mühendisleri Odası 2. Olağan Genel Kurulu 1 Mart 2014 Cumartesi

Detaylı

NİSAN-HAZİRAN 2012 İKİ AYLIK YAYIN ORGANI YIL: 46 SAYI: 2012/4-6

NİSAN-HAZİRAN 2012 İKİ AYLIK YAYIN ORGANI YIL: 46 SAYI: 2012/4-6 NİSAN-HAZİRAN 2012 İKİ AYLIK YAYIN ORGANI YIL: 46 SAYI: 2012/4-6 2 Sosyal-İş Gazetesi 1 MAYIS TÜM YURTTA KUTLANDI... 4-8 ÇANKAYA BELEDİYESİ NDE TAŞERONLAŞTIRMAYA KARŞI BİRLEŞİK MÜ- CADELE... 9 ÇANAKKALE

Detaylı

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2013-2014

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2013-2014 İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2013-2014 İstanbul Tabip Odası 2013-2014 Çalışma Raporu Merkez Büro: Türkocağı Cad. No: 17 Cağaloğlu / İstanbul, Tel: 0212 514 02 92 Faks: 0212 513 37 36 Web: www.istabip.org.tr

Detaylı

2014-2015 Ara Genel Kurul Çalışma Raporu

2014-2015 Ara Genel Kurul Çalışma Raporu 2014-2015 Ara Genel Kurul Çalışma Raporu 1 İZMİR TABİP ODASI 2014-2015 Ara GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU İzmir -Nisan 2015 Tasarım özgür sabırlar İzmir Tabip Odası Prof.Dr.Nusret Fişek Cad. No: 5 Alsancak

Detaylı

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2011-2012

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2011-2012 İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2011-2012 İstanbul Tabip Odası 2011-2012 Çalışma Raporu Merkez Büro: Türkocağı Cad. No: 17 Cağaloğlu / İstanbul, Tel: 0212 514 02 92 Faks: 0212 513 37 36 Web: www.istabip.org.tr

Detaylı

Katil var, hırsız var, sağlık yok!

Katil var, hırsız var, sağlık yok! Akademik Meslek Örgütleri nden ve uluslararası tıp örgütlerinden Ankara ve Hatay Tabip Odası na destek Mesleğinin gereğini yerine getiren hekimleri cezalandıramazsınız! Sağlık Bakanlığı nın Gezi eylemlerinde

Detaylı

Performans güvencesizliktir

Performans güvencesizliktir Bir hasta yatağı ne kadar pahalı olabilir ki? Kamu Özel Ortaklığı nda Tek Yatak 422 Bin 522 TL Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında

Detaylı

Nitelik mi o da ne? 8-9

Nitelik mi o da ne? 8-9 Spor, başkası ile savaşmak değil, kendini geliştirmedir www.ttb.org.tr örgütlü emek, sağlıklı toplum Sayı: 199 Ekim 2013 Tıp fakültelerinin birbiri ardına açıldığı, özel tıp merkezlerinin tabelalarının

Detaylı

şube etkinlikleri 20 Temmuz- EMO Ankara Şubesi Mühendislik

şube etkinlikleri 20 Temmuz- EMO Ankara Şubesi Mühendislik ADANA 12 Eylül- 12 Eylül ün 25 inci yıldönümü dolayısıyla yapılan mitinge katılındı. 16 Eylül- İl Koordinasyon Kurulu (İKK) toplantısına katılındı. 28 Eylül- İKK toplantısına katılım sağlandı. 3 Ekim-

Detaylı

genç-imo 8. Öğrenci Meclisi Antalya da gerçekleştirildi

genç-imo 8. Öğrenci Meclisi Antalya da gerçekleştirildi sayı 258/ 1nisan 2015 1 Nisan 2015 1 genç - İMO 8.öğrenci meclisi Antalya da gerçekleştirildi...2 de Japon meslektaşımızın intiharı mesleki ve insani ders niteliğindedir...4 te TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ

Detaylı

TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ

TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ MERKEZ KONSEYÝ ÇALIÞMA RAPORU 2002-2006 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ ÇALIŞMA RAPORU 2002-2006 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 54. BÜYÜK KONGRESİ Sunuş Örgütsel Çalışmalar Merkezi

Detaylı

Semih Şener in sunumuyla gerçekleştirildi.

Semih Şener in sunumuyla gerçekleştirildi. 13 Ocak- II. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 05) Yürütme Kurulu nun toplantısı ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü nde yapıldı. 14 Ocak- Bilgisayar Mühendisi şube üyelerimizle UYMS 05 (Ulusal

Detaylı

Sağlık çalışanına döner bıçaklı saldırı

Sağlık çalışanına döner bıçaklı saldırı İlker Belek üniversitenin onurudur, elinizi ondan çekin! Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Belek hakkında Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği nin basın açıklamasını

Detaylı

HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI

HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI 08-09 KASIM 2008 İSTANBUL TABİP ODASI ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYONU HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI 08-09 KASIM 2008 Düzenleme Kurulu Dr. M. Mazhar ÇELİKOYAR (Başkan) Doç. Dr. Arda SAYGILI (Sekreter)

Detaylı

Yargı kararı mı? O da ne?

Yargı kararı mı? O da ne? Aralık 2010 TUS yerleştirmeleri bir buçuk yıl sonra yenilendi TUS kaosu Skandallar şampiyonu ÖSYM, son olarak 2010 TUS un yarattığı mağduriyetlerle gündemde. Hatalı soruların iptali Danıştay tarafından

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ

ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ ANKARA BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2008 - TEMMUZ 2010 Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi, 1994 yılında çocuk haklarının tanıtılması ve korunması amacıyla

Detaylı

İKİ AYDA BİR YAYINLANIR 2012 / SAYI: 143. Geleceğe umutla bakıyoruz

İKİ AYDA BİR YAYINLANIR 2012 / SAYI: 143. Geleceğe umutla bakıyoruz İKİ AYDA BİR YAYINLANIR 2012 / SAYI: 143 Geleceğe umutla bakıyoruz Başkan... 07 Genel Sekreter... 09 Editör... 11 Bilimsel Etkinlikler... 12 Oda Haberleri... 14 Meslek Sorunları Sempozyumu... 20 2012-2013

Detaylı

Sevgili Meslektaşlarım... Prof. Dr. Aytuğ ATICI. Oda Faaliyetleri. Başkanlar Toplandı. Hekimlik Mesleği Dr. Nedim İNCE

Sevgili Meslektaşlarım... Prof. Dr. Aytuğ ATICI. Oda Faaliyetleri. Başkanlar Toplandı. Hekimlik Mesleği Dr. Nedim İNCE gibi bir de o döneme tanıklık etmiş başkanlarla Adana Tabip Odasından ayrıldığı tarihiden bu hekimlerimizi arayıp anılarını yazılı olarak bildireceklerini belirtiler ve yazılı olarak odamıza kendi dönemlerine

Detaylı

7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 25 OCAK 2014 ANKARA TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Detaylı

Odamız Kurum İçi Eğitim düzenliyor

Odamız Kurum İçi Eğitim düzenliyor sayı 238 / 1 haziran 2014 TMMOB 43. Olağan Genel Kurul 1 Haziran 2014 1 Sonuç Bildirisi...4 te TMMOB 43. Dönem Kurulları... 6 da TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Denetleme Kurulu ilk toplan

Detaylı

Bir yıl oldu Çıt yok!

Bir yıl oldu Çıt yok! Dr. Ersin Arslan ın ölüm yıldönümünde G(ö)REVDEYİZ Başta Türk Tabipleri Birliği olmak üzere, sağlık meslek örgütlerinin çağrısıyla 17 Nisan 2013 tarihinde Türkiye nin her yerinde hekimler ve sağlık çalışanları

Detaylı

g ündem 1. GÜN Saat 10:00 2. GÜN Saat 09:00-17:00 BURSA SMMM ODASI

g ündem 1. GÜN Saat 10:00 2. GÜN Saat 09:00-17:00 BURSA SMMM ODASI g ündem 1. GÜN Saat 10:00 1- Yoklama ve Açılış, 2- Başkanlık Divanının Seçimi, 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 4- Başkanlık Divanına Tutanakları İmzalama Yetkisinin Verilmesi, 5- Oda Başkanı nın Açılış

Detaylı

Editör den. Kim demiş her şeyin bitişi ölüm Destanlar yayılır mezarımızdan. Hıdır Yıldırım. Genel Basın Yayın Sekreteri

Editör den. Kim demiş her şeyin bitişi ölüm Destanlar yayılır mezarımızdan. Hıdır Yıldırım. Genel Basın Yayın Sekreteri Editör den hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr Kim demiş her şeyin bitişi ölüm Destanlar yayılır mezarımızdan Eğitimciler Birliği Sendikası Haber Bülteni Sayı: 57 Yıl: 9 Kasım 2010 Yayın Türü : Yerel Süreli

Detaylı

ıa,tüm SOSYAL-SEN ,AI\\ IV. OLAGAN GENEl. KlJRIJLU 26.5.1996 ~ 21-22.2.1998 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ıa,tüm SOSYAL-SEN ,AI\\ IV. OLAGAN GENEl. KlJRIJLU 26.5.1996 ~ 21-22.2.1998 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ıa,tüm SOSYAL-SEN,AI\\ 9,,~$ TOM ÇAL~MA VE SOSYAL GÜVENLIK ÇAUŞANLARI SENDIKASı KESK -s'os'#'v ~ IV. OLAGAN GENEl. KlJRIJLU 21 22 ŞIJBAT1998 26.5.1996 ~ 21-22.2.1998 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Açılış ve Yoklama.

Detaylı

ERCİYES KAYSERİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 3 AYLIK YAYIN ORGANI

ERCİYES KAYSERİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 3 AYLIK YAYIN ORGANI 10 NİSAN 2013 KSMMMO ERCİYES Sayı: 10 NİSAN 2013 KAYSERİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 3 AYLIK YAYIN ORGANI CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN ABDULLAH GÜL Ü MAKAMINDA ZİYARET ETTİK III. TÜRKİYE SEKTÖREL

Detaylı

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te sayı 248 / 1 kasım 2014 Marmara Depreminden Van depremine ülkemizin 1Kasım değişmez 20141 yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te " # "# $ "

Detaylı

başkan dan Başkan dan Dr. Rıdvan YILMAZ

başkan dan Başkan dan Dr. Rıdvan YILMAZ Başkan dan Yılardır sağlık sistemimizin her yerinde her koşulda hizmet sunan, kendine verilen her işi tüm ciddiyetiyle yapan, hasta olan olmayan herkesle dost, özverili, sağlık sisteminin temel taşları

Detaylı