Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ESKİŞEHİR TABİP ODASI YILI GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

2 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Prof. Dr. Demet ÖZBABALIK (Başkan) Dr. Akif ALADAĞ (Genel Sekreter) Dr. Engin KURTULUŞ (Muhasip) Dr. Nazan BAŞIBÜYÜK AKSARAY (Üye) Dr. Murat Süleyman EROL (Üye) Dr. Muharrem ŞENEL (Üye) Dr. Ali Fırat VAROL (Üye) ONUR KURULU ÜYELERİ Prof. Dr. Atilla YILDIRIM (Başkan) Dr. Ahmet BOZKURT Prof. Dr. Erkan Niyazi ÖZÜDOĞRU Dr. Okan SAY Dr. Hasan ŞEN DENETLEME KURULU ÜYELERİ Dr. Halil AYDINOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nurettin ERBEN Dr. Hamit GÜÇLÜER TTB BÜYÜK KONGRE DELEGASYONU Dr. Turgut AKKOCA Dr. Rabia AY Prof.Dr. Hikmet BAŞMAK Prof.Dr. Cem KAPTANOĞLU Dr. Rabia KARAGÖZ Dr. Mustafa USLUER Dr. Neşe YILMAZ

3 G İ R İ Ş 14 Mayıs 2006 da üyelerimizin büyük çoğunluğunun desteği ve güveni ile göreve başladık. Türk Tabipleri Birliği nin kurumsallığından ve bir önceki dönemde görevli meslektaşlarımızın deneyimlerinden destek alarak çalışmaya koyulduk. Hepinizin bildiği gibi çalışmaya başladığımız dönem, sağlığın hak olmaktan çıkarılıp parayla alınıp satılan bir meta haline dönüştürülmeye, hekimlerin iş güvencesiz, kadrosuz, sözleşmeli statüde çalışmaya mahkum edilmeye başlandığı bir dönemdir. Hastanelerin kar-zarar hesabının yapıldığı ticari işletmelere dönüştürülüp, performans uygulamalarıyla hekimlerin birbirine yabancılaştırıldığı, iş barışının bozulduğu, taşeronlaştırma uygulamasıyla hekimlik onurunun ayaklar altına alındığı, ülkenin 40 yıllık birikimi sonucu 224 sayılı yasaya uygun olarak oluşturulan binlerce sağlık ocağının kapatılmaya çalışıldığı, hatta kapatıldığı, koruyucu değil tedavi edici hekimliğin özendirildiği bir ortamda hekimlik yapmanın hele hele bir de tabip odasında sorumluluk almanın zorlukları ortadadır. Ancak her türlü zorluğu göze alarak yola çıktık. Yola çıktığımızda diğer şehirlerdeki meslektaşlarımızdan daha farklı zorluklarla karşılaşacağımızı da biliyorduk. Çünkü ilimiz, sağlıkta dönüşümün bir ayağı olan aile hekimliği uygulaması için ikinci pilot ildi. Ancak bir de ilimizin o dönemdeki Sağlık Müdürü nün sadece ve sadece iyi hekimliği, meslektaşlarımızın haklarını savunduğumuz için Odamıza, meslektaşlarımıza ve sağlık personeline yönelik kötü uygulamalarına, baskılarına, tehditlerine maruz kalacağımızı tahmin edemezdik. Asli hedefi daha güzel bir sağlık ortamını hiçbir ayırım yapmadan bütün meslektaşlarıyla birlikte yaratabilmek olan meslek odamız, üzülerek ifade etmeliyiz ki; bu ortamı yaratabilmek adına yaklaşık bir yıl süre ile bir de Sağlık Müdürü olan meslektaşıyla mücadele etti. Gelinen süreçte pek çok hekim ve sağlık çalışanın kendi iradesi ve isteği dışında görev yerleri değiştirilmiş, tehdide dayalı bir yönetim anlayışı kurulmaya çalışılmış, oda çalışanlarına karşı haksız ve pervasız uygulamalar yapılmış ve tüm sağlık çalışanları mağdur edilmiştir. Tüm bu yanlış uygulamaların yanı sıra ülkemiz genelinde de sağlığı yap-boz tahtasına çeviren uygulamalar, IMF güdümlü, çalışanların sözleşmeli olmasını emreden, özelleştirici politikalar, ülkemizin ve şehrimizin sağlık ortamında kaosa, belirsizliğe, huzursuzluğa ve endişeye neden olmuştur. Eskişehir-Bilecik Tabip Odası olarak kaybolan bu huzur ortamını yeniden

4 kurabilmek amacıyla var gücümüzle çalıştık. Sadece şehrimizde değil, ülkemizdeki kaosa dur demek için umudunu içinde barındıran beyaz yürüyüşler, özlük haklarımız, iş güvencemiz, sağlık hakkı için gerçekleştirdiğimiz GöREV eylemi ile birlikte pek çok eylem gerçekleştirdik. İki yıllık süreçte etkinliklerimiz tabii ki sadece sağlıkta yaşanan kaosa ilişkin değildi. Ülkemizin saygın akademisyenlerini meslektaşlarımızla buluşturduk, oldukça aktif çalışan bir web sayfası geliştirdik. Bu konudaki çabaları nedeniyle Dr. Aytekin Topçu ya bir kez daha teşekkür etmek isteriz. Mümkün olan her fırsatta sosyal faaliyetler gerçekleştirdik. İki yıl önce görevi devir aldığımızda Eskişehir-Bilecik Tabip Odası iken, Bilecik teki meslektaşlarımızın yeterli sayıya ulaşmaları ve Bilecik Tabip Odası nı kurmaları ile birlikte 15 Nisan 2007 tarihinden itibaren Eskişehir Tabip Odası olarak devam etmekteyiz. Bilecik teki meslektaşlarımızı da tekrar kutluyor ve başarılar diliyoruz. İki yıllık süreçte bizi en çok üzen durum, sevgili Dr. Füsun Sayek i, değerli hocamız Prof. Dr. Ertuğrul Karahüseyinoğlu nu, değerli meslektaşlarımız Dr.Turgut Türe yi, Dr. Göksan Zeren i, Dr. Mehmet Turan ı ve odamıza 25 yıl boyunca emek vermiş sevgili Kerim Ağabeyimizi (Kerim Özcan) kaybetmemiz oldu. Hepsini saygı ve rahmetle anıyoruz. Yerleri asla doldurulamayacaktır. İki yıl boyunca ilçelerde veya il merkezinde çalışan tüm meslektaşlarımıza mümkün oldukça ulaşmaya, sorunlarında hızlı çözümler üretmeye çalıştık. Çalışmalarımız sırasında, çalışma alanlarımızın iç ve teknik donanımından başlayarak Odamızın kurumsallaşmasını en önemli ilke edindik. Önümüzdeki süreçte de bizleri zor günler bekliyor ve bizler bu zor günleri hep birlikte, kolektif bilincimizle aşabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle tüm meslektaşlarımızı meslek odamıza, beraber çalışmaya çağırıyoruz. Bizler; Daha iyi bir sağlık ortamı için, Ulaşılabilir, ücretsiz, eşit bir sağlık hizmeti için, Daha yaşanabilir bir ücret için, İş güvencemiz için, Özlük haklarımız için, Meslek onurumuz için, Daha güzel bir ülke için

5 çalıştık ve Eskişehir Tabip Odası nın bu ilkelerden asla ödün vermeyeceğine inancımız tamdır. Bu dönemde tüm kurullarda ve komisyonlarda görev alan, Odamızı daha ileriye taşımak için var gücü ile çalışan meslektaşlarımıza tekrar teşekkür ediyor, yeni dönemde görev alacak meslektaşlarımızı şimdiden kutluyor ve başarılar diliyoruz. ÇALIŞMA RAPORU İki yıl içinde yönetim kurulumuz 61 toplantı yaptı ve 394 karar aldı. Yönetim Kurulu oluşturulduktan sonra, kurum temsilcileri belirlendi ve Pratisyen Hekim Komisyonu, Sağlık Politikaları Komisyonu, Etik-Hukuk Komisyonu, İşyeri Hekimliği Komisyonu, Bülten Komisyonu, Eğitim Komisyonu, Web-Bilişim Komisyonu, Sosyal Etkinlik-14 Mart Komisyonu ve Tıp Öğrenci Kolu oluşturuldu. İletişim için teknolojiyi mümkün oldukça kullanmaya çalıştık. İşyeri Hekimliği Komisyonu, bu dönemde 66 işyerine onay verdi, hukuk dışı işyeri sözleşmeleri ile mücadele etti. Yaklaşık 15 yıl sonra yeni bir İşyeri Hekimliği Yönergesi oluşturuldu. Bir ilk olarak, işyeri hekimliği listesi güncellenerek web sayfamızda düzenli olarak ilan edildi. Bu alanda yaptığı çalışmalarla Dr. Faris Çolak a bir kez daha teşekkür etmek isteriz. Başta şehrimizde yeni başlayan sözleşmeli çalışma koşulları ile oluşabilecek hukuki sorunlarda meslektaşlarımıza yardımcı olmak üzere, ayrıca odamıza ait Osmangazi Mahallesindeki binamıza ilişkin hukuki sorunların da takibi için hukuki danışmanlık hizmeti alındı. Ekonomik anlamda Denetleme Kurulumuzun verilerinden de görülebileceği gibi sorunsuz bir dönem geçirildi. Güçlü bir oda için mali gücün önemli olması nedeniyle aidatların tahsili konusuna duyarlılıkla eğildik yılından bu yana ödenmemiş olan TTB Merkez Konseyi Payı olan YTL ödendi. Odamızca en son 2000 yılından bir kurs düzenlenmişti (İşyeri Hekimliği Kursu). O dönemden sonra ilk kez ve yine en son 2000 yılında yapılan Sporcu Sağlığı Temel Kursu nu düzenledik. TTB ve Spor Hekimliği Derneği ile birlikte düzenlediğimiz kursta ülke genelinden 38 meslektaşımız sertifika sahibi oldular. Bu kurs ile odamız ayrıca YTL gelir elde etti. Tüm resmi kurum ve kuruluşlar, diğer demokratik kitle örgütleri, meslek

6 odaları, sivil toplum örgütleri, siyasal partiler, yazılı ve görsel medya ile oldukça yakın ve verimli çalışmalar yapıldı. Kitlesel eylemler düzenledik. Düzenlenen kitlesel eylemlere destek verdik. Bir ilk olarak, ilki 2006 yılında olmak üzere Eskişehir Tabip Odası Basın Sağlık Ödülleri ni başlattık. Sağlık hakkı, hekimlik uygulamaları, sorunlarımız, ülkemizin sağlık ortamı ve önemli hastalıklar hakkında 50 ye yakın basın açıklaması yaptık, televizyon programlarına katıldık. Bu alanda yaklaşık 15 panel, konferans, simpozyum ve forum düzenledik ve ülkemizin yetkin isimlerini şehrimizde konuk ettik. Mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitimi çerçevesinde hekimlerimizi akademisyenlerimizle buluşturduk. İki kez bülten çıkardık. Yine bir ilke imza atarak ikinci bültenimizi Sağlıkta Dönüşüm Özel Dosyası şeklinde hazırladık ve bültenimizi ilk kez reklam almadan kendi olanaklarımızla bastırdık. Şehrimize ülkemizin değerli sanatçılarını davet ettik. Sadece hekimlerimizi değil, tüm şehrimizi sanatçılarımızla buluşturduk. 14 Mart ları bir gün değil, hafta olarak kutlama geleneği başlattık. Yine bir ilk olarak Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası nın hekimlerimiz onuruna verdiği Tıp Bayramı konserlerini hep birlikte izledik. Denetleme Kurulu üyemiz Dr. Halil Aydınoğlu nun aldığı 2007 Nusret Fişek Ödülü ve Odamızın aldığı 2007 Çağdaş Gazeteciler Derneği Toplum Sağlığı Ödülü ile onurlandık.

7 BAZI ÇALIŞMALARIMIZIN KRONOLOJİK SUNUMU (Basın açıklamalarının tam metinlerine ve diğer detaylara adresinden ulaşılabilinir) Basın Açıklaması:Tabip Odası Yeni Yönetiminden Vali ziyaret edildi Basın Açıklaması: Danıştay saldırısını kınama Basın Açıklaması: Demokrasi Platformunun ortak basın açıklaması Basın Açıklaması:Sağlık meslek odalarının ortak basın açıklaması Danıştay saldırısı ile ilgili olarak BARO tarafından düzenlenen SAYGI YÜRÜYÜŞÜ yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı ve BARO ziyaret edildi OGÜ Tıp Fakültesi Dekanı ziyaret edildi Basın Açıklaması: Seçim sonrası dönem hakkında Emniyet Müdürü, Odunpazarı Belediye Başkanı ve İl Sağlık Müdürü ziyaret edildi Eski ve yeni dönem oda organlarına seçilen üyelerimizle birlikte toplantı yapıldı. Sağlıkta dönüşüm ve yeni dönem hakkında konuşuldu Basın Açıklaması: Sigarasız dünya günü Kurum temsilciliklerin oluşumu ve faaliyetleri konuşuldu. Anadolu Üniversite Rektörü ve Tepebaşı Belediye Başkanı ziyaret edildi OGÜ Rektörü ziyaret edildi.

8 Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türk Sağlık-Sen ziyaret edildi Mali Müşavirler Odası, TMMOB ziyaret edildi SES ve Türk Sağlık-Sen ile birlikte yıllık izinler hakkında ortak toplantı yapıldı. SES ziyaret edildi Prof.Dr. Demet Özbabalık Midas Gazetesi ile söyleşi yaptı OGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonunda Aile Hekimliğinde Sözleşmeli Çalışma Koşulları, Özlük Haklarımız, Geleceğimiz konulu forum yapıldı. Katılımcılar: Dr. Mustafa Vatansever (İzmir Tabip Odası YK üyesi), Dr. Muharrem Baytemur (PHD II.Başkanı), Av. Mustafa Güler (TTB Hukuk Bürosu) Moderatör Dr. Nazan Başıbüyük Aksaray Taşbaşı Kültür Merkezinde Cumhuriyet Yazarları toplantısına YK katıldı Sağlık ocakları personeline aile hekimliği sözleşmesinin metni için örnek dilekçeler gönderildi Basın Açıklaması: Eskişehir de başlatılacak olan aile hekimliği pilot uygulamasına karşı basın açıklaması Bölge İdare Mahkemesi Başkanı odamızı ziyaret etti. ESMMMO toplantı salonunda aile hekimliğinin başlatılması ile ilgili sendika ve odalarla birlikte toplantı yapıldı OGÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet töreninde 160 mezun olan öğrenciye TTB rozeti takıldı. Türk-İş e ziyaret edildi (17 Temmuz Eskişehir Aile Hekimliği uygulaması nedeniyle) Odamızda aile hekimliği ile ilgili olarak odalar ve sendikalarla birlikte toplantı yapıldı.

9 Basın Açıklaması: Bir kere daha aile hekimliği sistemine hayır 21, 22, 23 Haziran Sümer Mh. Tabip Odasında İşyeri Hekimliği, Pratisyen Hekimlik, Sosyal Etkinlik, Eğitim, Web Bilişim, Basın Bülten, Sağlık Politikaları, Hukuk-Etik Komisyonlarının ilk toplantıları yapıldı. Delegeler, Yönetim Kurulu üyelerimiz TTB Büyük Kongreye katıldılar Basın Açıklaması: Sivil toplum kuruluşlarının Haberiniz var mı sağlık hakkımız elimizden alınıyor? basın açıklaması AİLE HEKİMLİĞİ KANDIRMACASINA KARŞI ESKİŞEHİR PLATFORMU oluşturuldu (TMMOB-STKB-DİSK-KESK/SES- EBTO-ESMMMO) Odamız Atatürkçü Düşünce Derneği nin Vilayet Meydanında Sivas olaylarını kınama amacıyla yaptığı basın açıklamasına destek verdi Çağdaş Gazeteciler Derneği ne ziyaret gerçekleştirildi (Platform YK). Hamamyolu nda stand açılarak bildiri dağıtımı SES Eczacılar Odası YK üyeleri ziyaretimize geldi. 13 no lu Sağlık Ocağı önünde basın açıklaması- EBTO ve diğer bileşenler Hamamyolu nda stand açılarak bildiri dağıtımı- DİSK no lu (Yenikent) Sağlık Ocağı önünde basın açıklaması-ses ve diğer bileşenler Hamamyolu nda stand açılarak bildiri dağıtımı-kesk Kanal 26 da (saat:21.00) Ali Baş ın sunduğu Eskişehir Notları programında AİLE HEKİMLİĞİ tartışıldı (EBTO-SES) Hamamyolu nda stand açılarak bildiri dağıtımı- STKB Tüm bileşenlerle beraber 8 Temmuz 2006 ya çağrı için basın açıkla

10 ması Hamamyolu nda stand açılarak bildiri dağıtımı Eczacılar Odası toplantı salonunda aile hekimliği ile ilgili toplantı yapıldı ESKİŞEHİR HALKI ile birlikte ESKİŞEHİR DE AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINI İSTEMİYORUZ denildi KESK toplantı salonunda bugüne kadar yapılan süreçle ilgili Aile Hekimliğine Karşı Eskişehir Platformu toplantısı yapıldı EBTO YK, Sağlık Bakanı ile görüştü PHK toplantısına Dr. Ali Fırat Varol ve Dr. Murat Erol katıldılar EBTO YK, geniş bir hekim grubu ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü ne atamalar ile ilgili görüşmeye gitti Basın Açıklaması: Yunusemre Devlet Hastanesi önünde 78 hekimin geçici görevlendirmeleriyle ilgili basın açıklaması Basın Açıklaması: AKP binası önünde Eskişehir de sağlık çalışanlarına yapılan hukuksuz geçici görevlendirmelerle ilgili Basın Açıklaması yapıldı ve siyah çelenk bırakıldı Basın Açıklaması: Aile hekimliği sistemine karşı ve Sağlık Müdürünü istifaya davet Kanal 26 da Sağlıkta Dönüşüm ve Aile Hekimliği hakkında Sevgi Akmen in hazırladığı programa Dr. Eriş Bilaloğlu ve Dr. Nazan B. Aksaray katıldılar Odamızda Eskişehir Aile Hekimliğine Karşı Platformu Yürütme Kurulu son gelişmeleri tartıştı Valiliğe ziyarete gidildi Türk Tabipleri Birliği ile birlikte OGÜ N. Özdemir Konferans salonunda Aile Hekimliği Uygulaması Başlatılan İller değerlendirme toplantısı yapıldı.

11 Devlet Hastanesi yeni Başhekimi ziyaret edildi TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısına Odamız adına Dr. Birtürk Özkavak ve Dr. M. Akif Aladağ katıldılar TTB GYK toplantısına Odamız adına Prof. Dr. Demet ÖZBABALIK ve Dr. Turgut AKKOCA katıldılar TMMOB un Migros önünde yapılan mitingine odamız tarafından destek verildi Samsun da Aile Hekimliği ile ilgili yapılan toplantıya odamızdan Dr. Birtürk Özkavak katıldı. Denizli de Aile Hekimliği ile ilgili Sempozyuma Dr. Murat S. Erol, Dr. Ali Fırat Varol ve Dr. Halil Aydınoğlu konuşmacı olarak katıldılar Dr. Füsun SAYEK i uğurladık Odamızdan Dr. Akif Aladağ ve Dr. Mehtap Yıldız SSK Bölge Müdürlüğü ne Odamız onayı dışında verilen işyeri hekimliği onaylarının iptali için ziyarette bulundular Atatürk Anıtına Çelenk Koyma törenine katıldık. Atatürk Bulvarı nda yapılan Cumhuriyet Yürüyüşü ne katıldık Aile hekimleri ile toplantı yapıldı İzmir de Aile Hekimliği ile ilgili Sempozyuma Dr. Murat S. Erol, Dr. Ali Fırat Varol ve Dr. Halil Aydınoğlu konuşmacı olarak katıldılar. Odamız Yönetim Kurulu üyeleri, Adana İl Sağlık Müdürü ve Müdür Yardımcıları ile aile hekimliği hakkında görüştü Yönetim Kurulu Bülent Ecevit in vefatı nedeniyle DSP İl Başkanlığı na ziyarette bulundu Pratisyen Hekim Kongresine Odamız adına Dr. Murat S. Erol, Dr. Akif Aladağ, Dr. Ali Fırat Varol ve Dr. Halil Aydınoğlu katıldılar.

12 Kongrede Odamız adına stand açıldı Önümüzdeki dönem yapılacak eylem programı konuşulmak üzere KESK te yapılan toplantıya Dr. Akif Aladağ katıldı Basın Açıklaması: Dünya Diyabet Günü Olağanüstü Genel Yönetim Kurulu toplantısına delegelerimiz ve Başkan Prof. Dr. Demet Özbabalık katıldı Aile hekimleri ile toplantı yapıldı İzmir Sağlık Platformu tarafından düzenlenen Ne Sağlık Kalacak Ne Sağlık Ocağı konulu mitinge Odamızdan destek verildi Bülten ve web komisyon toplantısı yapıldı Zübeyde Hanım Kadın Hast. ve Doğumevi yeni Başhekimi Dr. Cengiz Koçyiğit oldu. Yönetim Kurulu kendisini ziyaret etti TMMOB a Yönetim Kurulu olarak ziyarete gidildi Yönetim Kurulu üyelerimiz aile hekimliği ile ilgili ilçe belediye başkanlarını ve hekim ve diğer sağlık çalışanlarını ziyaret etti Bursa da Dr. Ali Varol ve Dr. Murat Erol Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümü nden Dr. Kayıhan Pala ile görüştüler Taşbaşı Kültür Merkezinde düzenlenen törende ÇGD den Toplum Sağlık Ödülü alındı. Anadolu Üniversitesi Sinema Salonunda Uğur Mumcu yu anma törenine katıldık Bursa Tabip Odasının Aile Hekimliği konulu toplantısına Dr. Akif Aladağ ve Dr. Nazan B. Aksaray katıldı. Sağlıkta Dönüşüm ile ilgili Dr. Engin Kurtuluş ve Dr. Muharrem Şenel TTB nin Sağlık Bakanı ile yaptığı görüşmeye katıldılar Antalya da Aile Hekimliği Pilot Bölge Uygulamaları hakkında Panel düzenlendi. Odamızdan Prof.Dr. Demet Özbabalık konuşmacı olarak

13 katıldı. Samsun da Aile Hekimliği Karşıtı Platformuna odamızdan Dr. Birtürk Özkavak katıldı CHP ye ziyarete gidildi. TMMOB da toplantıya katıldık İşçi Partisi Odamızı ziyaret etti TTB GYK toplantısına Prof.Dr. Demet Özbabalık ve Dr. Neşe Yılmaz katıldılar CHP milletvekilleri ve il yöneticileri odamızı ziyarete geldiler Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ne ziyarete gidildi Şahintepesi ASM Aile Hekimlerine ziyarete gidildi Çevre Derneği ne ziyarete gidildi. Sağlık ile ilgili güncel konular konuşuldu Konferans: Sağlıkta Dönüşüm ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerine Etkisi Konuşmacı:Doç.Dr. Kayıhan PALA KESK Toplantı salonunda TTB yöneticisi Dr. Altan Ayaz ile Eskişehir Demokratik kitle örgütleri toplantı yaptı Beyaz Referandum yapıldı Konferans: Sağlıkta Dönüşen Ne? Konuşmacı: Dr. Ata SOYER Geniş katılımla Ankara daki Beyaz Mitinge gidildi. (SES, Halkevleri, Dişhekimleri Odası, TMMOB) Konferans: Çevre-Sağlık-İnsan İlişkisi Prof. Dr. Çağatay GÜLER Konferans: Tıp Mizahı Prof. Dr. Çağatay GÜLER Konferans: Kadın ve Erkek Beyni Prof. Dr. B.Demet ÖZBABALIK

14 Konferans: Farkındalık! Farkında mısınız? Doç. Dr. Halit ÖZSÜT Sağlık Hakkı ve Özlük haklarımız için GöREV deydik. 14 Mart Resmi Töreni Panel: Sosyal Güvenlik Politikaları ve Genel Sağlık Sigortası Atilla ÖZSEVER Mevcut Koşullarda Sağlıkta Daha İyisi Mümkün! (mü?) Dr. Eriş BİLALOĞLU Verta Tıp Merkezinde 14 Mart nedeniyle Fotoğraf Sergisi açılışını Prof. Dr. Demet Özbabalık yaptı. Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası-Tıp Konseri Konferans: Tıp Üzerine Tarihsel Bir Yolculuk Prof. Dr. Berna ARDA Fotoğraf Sergisi- Spor Etkinlikleri Tıp Balosu Halkın Yükselişi Partisi Odamızı ziyaret etti SHP Genel Sekreteri Odamızı ziyaret etti TTB Pratisyen Hekim Kol toplantısına Dr. Birtürk Özkavak katıldı Eskişehir Sağlık Tanıtım Günlerinde Odamız stand açtı Tabip Odasında soruşturmalarla ilgili sendika ve odalarla ortak toplantı yapıldı Valiliğe ziyarete gidildi TTB İşyeri Hekimliği kol toplantısına Dr. Mehtap Yıldız katıldı Odamız Yönetim Kurulu CHP ve AKP ziyaretlerinde bulundu Odamız Yönetim Kurulu DYP ve ANAP ziyaretine gitti Odamız Yönetim Kurulu DSP ziyaretine gitti Odamız Yönetim Kurulu MHP ziyaretine gitti.

15 KESK Toplantı salonunda 1 Mayıs ile ilgili Platform toplantısı yapıldı SSK Bölge Müdürlüğü ne ziyarete gidildi tarihli genelge ile ilgili görüşüldü Mayıs Mitingine katıldık Panel: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN İŞYERİ HEKİMLİĞİNE ETKİLERİ VE İŞYERİ HEKİMLİĞİNİN GELECEĞİ Konuşmacı Dr. Bülent Aslanhan ve Av. Mustafa Güler SSK Bölge Müdürlüğü ne ziyarete gidildi. İşyeri Hekimliğinde son gelişmeler görüşüldü Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezinde Beynelmilel film gösterisi ve Yönetmeni Sırrı Süreyya Önder ile söyleşi yapıldı Eczacılar günü nedeniyle Eczacılar Odasının yemeğine katıldık Yönetim Kurulu intörnlerle toplantı düzenledi Yeni mezun 130 hekimimize mezuniyet töreninde TTB rozeti takıldı. Konferans: Sunum Teknikleri Konuşmacı Dr. Göksel KITER TTB Halk Sağlığı Kolu nun düzenlediği Halk Sağlığı Gezici Eğitim Seminerleri çerçevesinde Odamıza Türkiye Halk Sağlığı Uzmanları ve asistanları (24 kişi) ziyarette bulundular ÖDP Odamızı ziyaret etti TTB Ara Genel Kuruluna katıldık CHP Milletvekili adayları odamızı ziyaret etti MHP Milletvekili adayları odamızı ziyaret etti Bağımsız Milletvekili adayı odamızı ziyaret etti Eskişehir de Aile Hekimliği nin 1. yılı nedeniyle gazetelere ilan

16 verildi. Basın Açıklaması: Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Eskişehir de Aile Hekimliği nin 1. yılı nedeniyle Sağlık Müdürlüğü önünde Basın Açıklaması yapıldı KESK toplantısına Dr. Muharrem Şenel katıldı Atatürk Anıtına Çelenk Koyma törenine katıldık Atatürk Anıtına Çelenk Koyma törenine katıldık yaş ve üstü hekimler ile toplantı yapıldı. (Özel Sağlık Kuruluşlarında çalışamayacaklarına dair yasa ile ilgili) Pratisyen Hekim Komisyon toplantısı yapıldı Eylül ile ilgili KESK in düzenlediği basın açıklamasına katıldık Pratisyen Hekimlik Kol toplantısına katıldık Tam gün yasası hakkında geniş katılımlı toplantı yapıldı TTB GYK toplantısına Dr. Birtürk Özkavak ve Dr. Muharrem Şenel katıldılar Pratisyen Hekim Kongresine Dr. Murat Erol, Dr. Akif Aladağ, Dr. Ayşehan Soyukan, Dr. Tülin Dağaş, Dr. İbrahim Ersöz, Dr. Birtürk Özkavak, Dr. Neşe Yılmaz, Dr. Bülent Nazım Yılmaz katıldılar ESOGÜ Rektörü ziyaret edildi OGÜ Rektör Yardımcısı Dr. Muzaffer Metintaş a ve Dr. Zekeriya Altaş a Tabip Odası olarak ziyarette bulunuldu EMEK Platformun Teröre karşı Basın Açıklamasına odamızdan Dr. Muharrem Şenel katıldı Yunus Emre Devlet Hastanesi hekimleriyle SSGSS ve Tam Gün Yasası ile ilgili toplantı düzenledik.

17 KESK toplantı Salonunda 3 Kasım Mitingi ile ilgili Basın Açıklamasına odamız adına Dr. Muharrem Şenel katıldı Devlet Hastanesi hekimleriyle SSGSS ve Tam Gün Yasası ile ilgili toplantı düzenledik Kasım Mitingine katıldık de çalışan yeni mezun hekimler ile birlikte toplantı yapıldı Denizli de yapılan TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısına Dr. Ayfer Karaaslan katıldı Panel: Sağlıklı Sağlık Haberciliği. Çağdaş Gazeteciler Derneği, BARO ve A.Ü İletişim Fakültesi ile ortaklaşa düzenlendik Panel: Mesleki Bağımsızlık (TTB PHK) Grevde olan Telekom işçilerine destek ziyaretine gidildi Basın Açıklaması: İşçi filmleri festivali tanıtımı Yeni atanan İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin FİDAN a ziyarete gidildi Pratisyen Hekim Kol toplantısına odamız adına Dr. Birtürk özkavak katıldı Eğitim Toplantısı: PARKİNSON HASTALIĞI Doç. Dr. Serhat ÖZKAN ESOGÜ Tıp Fakültesi Nöroloji AD İşçi Filmleri Festivaline destek verildi TTB GYK na Dr. Demet Özbabalık ve Dr. Akif Aladağ katıldılar de çalışan hekimlerle sorunlarını paylaşmak için bir araya gelindi Eğitim Toplantısı: HİPERTANSİYON Prof. Dr. Bülent GÖRENEK ESOGÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Sicko filminin gösterimi yapıldı.

18 Eğitim Toplantısı: PROSTAT HASTALIKLARI Doç. Dr. Cavit CAN ESOGÜ Tıp Fakültesi Üroloji AD Basın Açıklaması: Hekimlere yönelik şiddeti kınama Basın Açıklaması: Genel Sağlık Sigortası Eğitim Toplantısı: SIK GÖRÜLEN DERMATOLOJİK HASTALIKLAR Doç. Dr. Nurhan SARAÇOĞLU ESOGÜ Tıp Fakültesi Dermatoloji AD Konferans: GSS ve Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı Konuşmacı Dr. Güray Kılıç (İstanbul Tabip Odası) Özel Sağlık kurum ve kuruluşlarda çalışan hekim hizmet sözleşmesi taslağı odada tartışıldı. TTB ye öneri sunuldu Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Yürüyüşü yapıldı ESOGÜ Öğretim üyeleri ile birlikte Genel Sağlık Sigortası ve Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı konulu toplantı yapıldı. Konuşmacı Dr. Eriş BİLALOĞLU TTB nin GSS ye karşı emek ve meslek örgütleriyle birlikte başlattığı eyleme Odamız adına Ankara ya Dr. Murat Erol ve Dr. Muharrem Şenel katıldılar Aile hekimleri ile toplantı yapıldı Eğitim Toplantısı: CERRAHİ ADAY BEL AĞRILARI Prof. Dr. T. Erhan COŞAN ESOGÜ Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi AD Konferans: TERÖR VE GÜNEYDOĞU Konuşmacı: Mehmet FARAÇ Cumhuriyet Gazetesi Yazarı. Dr. Nazan Aksaray katıldı. ÇGD 14. Kuruluş Yıldönümü ve Geleneksel Ödül Törenine Dr. M. Akif Aladağ katıldı SES Olağan Genel Kuruluna Prof. Dr. Demet Özbabalık katıldı Konferans: Küba da Sağlık Sistemi Konuşmacı: Küba Ankara

19 Büyükelçisi Ernesto Gomez ABASCAL İl Sağlık Müdürü Dr. Seyhan Fidan ziyaretimize geldi Atatürkçü Düşünce Derneği nde türban ile ilgili toplantıya odamızdan Dr. Nazan B. Aksaray katıldı Eğitim Toplantısı: BAŞDÖNMELERİ Doç. Dr. Armağan İNCESULU ESOGÜ Tıp Fakültesi KBB AD Sağlık Emekçileri Sendikası yeni dönem başkanı ziyarete edildi Türban ile ilgili Sağlık Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu tarafından yapılan Basın Açıklamasına odamızdan Prof. Dr. Demet Özbabalık katıldı Tabip Odasında Demokratik Kitle Örgütleriyle 20 Şubat Basın Açıklaması ile ilgili toplantı yapıldı. SSGSS yasasına karşı Eğitim Toplantısı: METABOLİK SENDROM Yrd. Doç. Dr. Nur KEBAPÇI ESOGÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıklar AD Endokrin BD Basın Açıklaması:Emek Platformu Basın Açıklaması Sporcu Sağlığı Temel Kursu düzenlendi Eğitim Toplantısı: REFLÜ Prof. Dr. Ayşegül ÖZAKYOL ESOGÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıklar AD Gastroenteroloji BD Sicko film gösterimi Işığın Sevinci ( Dia gösterimi) Akgün Akova Konferans: Hekim Olmak Ne Demektir? Prof. Dr. Semra Çalangu Konferans: Küreselleşen Dünya da Sağlık Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu Fotoğraf Sergisi- Spor Etkinlikleri-Tıp Balosu SSGSS Yasasına karşı yürüyüşe katıldık.

20 Mart Tıp Bayramı Resmi Töreni Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası-Tıp Bayramı Konseri TTB 1. Kadın Sağlığı Kongresine Dr. Demet Özbabalık konuşmacı olarak katıldı Basın Açıklaması: Genel Sağlık Sigortasına karşı eylem programı ES Tv de Dr. Akif Aladağ programa katıldı EMEK Platformun yaptığı Basın Açıklamasına destek verildi İstanbul Kadıköy SSGSS ye karşı mitingine Odamız destek vermiştir TTB Sürekli Tıp Eğitimi /Sürekli Mesleki Gelişim'de Türkiye Perspektifi" Çalıştayına Prof.Dr. Gökay Aksaray katıldı ES Tv de Sağlık ta Şiddet konulu programa Dr. Hasan Ulvi Kıvanç, Av. Çiğdem Sülükoğlu, Akif Aladağ katıldılar ES Tv de Sınav Stresi konulu programa Dr. Hasan Ulvi Kıvanç katıldı. İşyeri Hekimliği komisyonu her hafta en az bir kez toplandı. Bakış Dergisinde her ay Tabip Odası tarafından sağlık ile ilgili bir yazı yayımlandı. ASKOM, İl Hıfzısıhha Kurulu ve İl İnsan Hakları Kurulu Toplantılarına düzenli katılım sağlandı.

EDİRNE TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU

EDİRNE TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU EDİRNE TABİP ODASI 2013 2014 ÇALIŞMA RAPORU Edirne Tabip Odası Yönetim Kurulu görev dağılımı ve diğer organlarda görev alan meslektaşlarımızın isimleri aşağıda ki gibi sıralanmıştır. BAŞKAN GENEL SEKRETER

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe örgütünün düzenlediği Yenimahalle

Detaylı

16. bölüm. demokrasi mücadelesinde şubemiz

16. bölüm. demokrasi mücadelesinde şubemiz 16. bölüm demokrasi mücadelesinde şubemiz BÖLÜM 16: DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE ŞUBEMİZ 16.1. TMMOB Mitingi 15 MAYIS 2011 Ankara TMMOB Mitingi hazırlık çalışmaları kapsamında; TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı

Detaylı

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER Yaşanası güzel bir dünya için, emeğe, eşitliğe, özgürlüğe, barışa kardeşliğe, paylaşmaya ve dayanışmaya önem veren bir Oda

Detaylı

Şube Günlüğü. Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü

Şube Günlüğü. Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü Şube Günlüğü Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos 2011 1. 1 Mayıs 2011 tarihinde, İlimizde 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları çerçevesinde yapılan basın açıklaması ve etkinliklerine Şubemizce 2. 02 Mayıs 2011

Detaylı

20 MAYIS 2013 Yönetim Kurulumuzca, 20 Mayıs 2013 Pazartesi gününden itibaren eczanelerimizin kapanış saati saat 19.00 olarak belirlenmiştir.

20 MAYIS 2013 Yönetim Kurulumuzca, 20 Mayıs 2013 Pazartesi gününden itibaren eczanelerimizin kapanış saati saat 19.00 olarak belirlenmiştir. 1 MAYIS 2013 Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü nde Adana Eczacı Odası olarak meslektaşlarımızla birlikte 1 Mayıs ta alanlarda buluştuk, Uğur Mumcu Meydanı nda yapılan yürüyüşe katıldık. 9

Detaylı

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Ocak - Şubat 2013 22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Açılış konuşmasının devamında Şube Yönetim Kurulu Sekreterimiz Alişan Çalcalı tarafından Şube etkinlikleri ve çalışmalarına

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EKİM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık İlçesi nde meydana gelen dolu yağışı

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 4.19.4 TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 1) Dosya No : 2013/551 E. : Ankara 17. Asliye Ceza si : 1- TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı 2- TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç :2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

Detaylı

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ 3 Nisan 2014 tarihinde TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu yeni dönem Sekretarya seçimi için yapılan toplantıya Başkan Ömer Pınar Afşar katıldı.

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 ŞUBAT-2012 16.02.2012 Madencilik Sektörü Çalışanlarına Yönelik Mesleki Eğitim Verilmesine Başlandı. 27.02.2012 Odamızın Yeni Lokali Hizmete Açıldı.

Detaylı

03 Şubat 2009 tarihinde Meslek Odaları tanışma kokteyline katılınmış tanışma ve kaynaşmanın sağlanması amaçlanmıştır.

03 Şubat 2009 tarihinde Meslek Odaları tanışma kokteyline katılınmış tanışma ve kaynaşmanın sağlanması amaçlanmıştır. Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Alanya Đlçe Temsilciliği olarak 2009 yılında; 2008 yılında yapıcı eleştirilerine, yardımlarına ve desteklerine sık sık başvurduğumuz meslektaşlarımızın

Detaylı

EKİM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EKİM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EKİM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Taksim International Abant Palace Otelde düzenlenen CHP Parlamento

Detaylı

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ 29 Mart 2012-Mersin in Gülnar İlçesi ne nükleer santral yapmak isteyen Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. nin Akkuyu da yapılan Halkı Katılımı toplantısına Nükleer

Detaylı

ERZİNCAN İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ

ERZİNCAN İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ ERZİNCAN İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Üye Profili Mevcut üye sayısı :42 Yeni kayıt üye sayısı : Vefat eden üye sayısı : Nakil gelen üye sayısı : Nakil giden üye sayısı : İstifa

Detaylı

SAMSUN ŞUBE GENEL MERKEZ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI MERKEZ GENEL KURUL VE SEÇİMLERİ SİNOP MİTİNGİ ÜST KURUL DELEGELERİ İLE TOPLANTI 1MASYIS MİTİNGİ

SAMSUN ŞUBE GENEL MERKEZ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI MERKEZ GENEL KURUL VE SEÇİMLERİ SİNOP MİTİNGİ ÜST KURUL DELEGELERİ İLE TOPLANTI 1MASYIS MİTİNGİ SAMSUN ŞUBE GENEL MERKEZ BAŞKANLAR KURULU 05 Nisan 2014tarihindeGenel Merkezde düzenlenen, Başkanlar kurulu toplantısına Şube Başkanımız Gül Yüzüncü Yılmaz katıldı. ÜST KURUL DELEGELERİ İLE TOPLANTI 17

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

BALIKESİR TABİP ODASI EKİM 2016 ETKİNLİK RAPORU

BALIKESİR TABİP ODASI EKİM 2016 ETKİNLİK RAPORU BALIKESİR TABİP ODASI EKİM 2016 ETKİNLİK RAPORU TTB Halk Sağlığı Kolu Gezici Eğitimi kapsamında 1-2 Ekim tarihlerinde ilimizde incelemelerde bulundu TTB Halk Sağlığı Kolunca düzenlenen 28. Gezici Eğitim

Detaylı

ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli/Akdeniz Mahallesinde 2015 Genel Seçimlerine

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Meşrutiyet Caddesi 22/13 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 418 28 46-47 Faks : 0312 418 28 43 E-Posta : gidamo@gidamo.org.tr Web : http://www.gidamo.org.tr MERSİN ŞUBE GENEL MERKEZ

Detaylı

19 MAYIS 2010 ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 91. YIL KUTLAMA PROGRAMI

19 MAYIS 2010 ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 91. YIL KUTLAMA PROGRAMI 19 MAYIS 2010 ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 91. YIL KUTLAMA PROGRAMI A ÇELENK SUNMA TÖRENİ - Çelenk sunma töreni, 19 Mayıs 2010 Çarşamba günü saat 09.30 da Vilayet Alanı Atatürk Anıtı önünde

Detaylı

JFMO BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM

JFMO BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM OCAK 2011 03.01.2011 YAYIN KURULU TOPLANTISI 04.01.2011 ODA 06.01.2011 ODA ODAMIZ VE BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI, İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNDE YENİ İŞE BAŞLAYAN JEOFİZİK

Detaylı

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti 21 Mayıs Dünya Süt Günümüzü Mecidiyeköy Meydanında Kutladık TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyeleri, Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde süt ile alakalı yaşanan bilgi kirliliğini ortadan

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

Mesleğe ve Odanıza Hoşgeldiniz Etkinliği. LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimi Gerçekleştirdik. Üyelerimizle Kahvaltıda Buluştuk!

Mesleğe ve Odanıza Hoşgeldiniz Etkinliği. LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimi Gerçekleştirdik. Üyelerimizle Kahvaltıda Buluştuk! ÇMO İSTANBUL BASIN YAYIN BİRİMİ ÇMO İSTANBUL EKİM-KASIM E-BÜLTENİ Değerli Üyemiz, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Ekim - Kasım ayı e-bültenimiz bilgilerinize sunulmuştur. ÇMO İstanbul Şubesi Yönetim

Detaylı

Bölüm 18. Demokrasi Mücadelesinde Odamız

Bölüm 18. Demokrasi Mücadelesinde Odamız Bölüm 18 Demokrasi Mücadelesinde Odamız 268 M M O 40. Dönem Çalışma Raporu M M O 40. Dönem Çalışma Raporu 269 TMMOB Makina Mühendisleri Odası bugüne dek olduğu gibi bu dönemde de kendi meslek alanları

Detaylı

24 MAYIS 2015 DEMOKRATİK SOL PARTİ Adana Milletvekili adayları yaklaşan genel seçimler öncesi Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.

24 MAYIS 2015 DEMOKRATİK SOL PARTİ Adana Milletvekili adayları yaklaşan genel seçimler öncesi Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti. 1 MAYIS 2015 Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü olan 1 Mayıs'ta Adana Eczacı Odası olarak Adana Eczane Teknisyenleri Derneği üyeleriyle birlikte alanlardaydık. 4 MAYIS 2015 Oda Başkanımız

Detaylı

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık CHP İlçe Yönetim Kurulu ve Belediye

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

oda etkinlikleri 2014 oda etkinlikleri

oda etkinlikleri 2014 oda etkinlikleri 2014 1 ORDU ODÜ Rektörü Prof.Dr. Tarık Yarılgaç tan OO Ziyareti Ordu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Tarık Yarılgaç, Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını ziyaret etti. Ziyarette Ordu Mali Müşavirler

Detaylı

İstanbul Tabip Odası İşyeri Hekimliği Komisyonu

İstanbul Tabip Odası İşyeri Hekimliği Komisyonu AMAÇ ve KAPSAM Ülkemizde işçi sağlığı iş güvenliği alanındaki tablo gün geçtikçe daha da kararıyor. Artık kanıksanır hale gelinen iş cinayetlerinin, nasıl tespit edileceği bile belirsiz, her an çalışanların

Detaylı

5 ŞUBAT 2014 Gençlik Komisyonumuz tarafından mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarımız ile tanışma yemeği düzenlenmiştir.

5 ŞUBAT 2014 Gençlik Komisyonumuz tarafından mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarımız ile tanışma yemeği düzenlenmiştir. 1 ŞUBAT 2014 Güney Bölgesi Eczacı Odaları Toplantısı Odamız ev sahipliğinde Adana da gerçekleşmiştir. Toplantıya Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin, Hatay, Aksaray, Osmaniye, Karaman, Nevşehir ve

Detaylı

BİLECİK SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

BİLECİK SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU BİLECİK SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 07/01/2014 Salı Yönetim Kurulu Toplantımızı Osmaneli İlçesinde yaptık, Yönetim Kurulu Toplantısı sonrasında Osmaneli ndeki meslektaşlar ile bir araya gelip

Detaylı

1 HAZİRAN 2012 5 HAZİRAN 2012 7 HAZİRAN 2012

1 HAZİRAN 2012 5 HAZİRAN 2012 7 HAZİRAN 2012 1 HAZİRAN 2012 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN, Yönetim Kurulumuz ve Denetleme Kurulu Üyemiz Ecz. Ömer Faruk DOĞAN Valilikte Eczanelerin çalışma gün ve saatleri ile ilgili olarak Sağlıktan Sorumlu Sayın

Detaylı

EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Gülnar İlçesi Bozağaç Köy ünde yapılan Kültür ve Dayanışma

Detaylı

Ocak 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ocak 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ocak 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Silifke Belediye Başkan Adayı ile birlikte esnaf

Detaylı

2 Eylül 2016 İtiraz Komisyonu Toplantısına katılım sağlandı. 2 dosya görüşüldü. 1 kesinti, 1 ödeme kararı alındı.

2 Eylül 2016 İtiraz Komisyonu Toplantısına katılım sağlandı. 2 dosya görüşüldü. 1 kesinti, 1 ödeme kararı alındı. ÇALIŞMA RAPORU 2 Eylül 2016 İtiraz Komisyonu Toplantısına katılım sağlandı. 2 dosya görüşüldü. 1 kesinti, 1 ödeme kararı alındı. 2 Eylül 2016 Ankara'da yapılan Smart Eczane Programına katılan Ecz.Gürkan

Detaylı

İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU MERKEZİ

İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU MERKEZİ 1 İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU MERKEZİ FAALİYET RAPORU (Eylül 2014 Haziran 2015) 1.) İstanbul Barosu Yönetim Kurulu nun 15.01.2015 tarihli Kararı ile; Sağlık Hukuku Merkezi Başkanlığı görevine Av. Ümit

Detaylı

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.09.2015 Eylül ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 25 üyeye Kapasite Raporu, 5 üyemize Ekspertiz Raporu ve

Detaylı

9. DÖNEM BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ SUNUŞU

9. DÖNEM BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ SUNUŞU 9. DÖNEM BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ SUNUŞU BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ YÜRÜTME KURULU 1- O. MURAT ATAMAN 2- TÜLAY ERTOZAN 3- İLHAN İNCELER 4- İBRAHİM KAYGUSUZ 5- HASAN BEKİS 6- BURHANETTİN SİNAN 7- SERKAN ATALAY 8-

Detaylı

Aralık 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Aralık 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Aralık 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus Parti Okulu Sandık Çevresi Sorumluları

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011 SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım 2009- Eylül 2011 ESKİŞEHIR TEPEBAŞI BELEDİYESİ NCE YAŞANABİLİR BİR KENT Güçlü Dayanışma içinde Kendi yaşamını etkileyen kararlara katılımı olan bir toplum

Detaylı

22 Eylül 2006. Dr. Atay Atabey Dr. Cemil Dalay Dr. Ferit Demirkan Dr. Ahmet Terzioğlu

22 Eylül 2006. Dr. Atay Atabey Dr. Cemil Dalay Dr. Ferit Demirkan Dr. Ahmet Terzioğlu 22 Eylül 2006 Dr. Lütfü Baş Dr. Figen Özgür Dr. Akın Yücel Dr. Atay Atabey Dr. Cemil Dalay Dr. Ferit Demirkan Dr. Ahmet Terzioğlu Başkan 2. Başkan, Sayman Genel Sekreter Yeterlik Kurulu Dr. Lütfü Baş Yeterlik

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

14. MEZUNİYET SONRASI HİPERTANSİYON EĞİTİM KURSU MART 2017 SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLANTI SALONU MUĞLA

14. MEZUNİYET SONRASI HİPERTANSİYON EĞİTİM KURSU MART 2017 SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLANTI SALONU MUĞLA TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ OBEZİTE - LİPİD METABOLİZMASI - HİPERTANSİYON ÇALIŞMA GRUBU MEZUNİYET SONRASI HİPERTANSİYON EĞİTİM KURSU 14. 11-12 MART 2017 SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLANTI

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 09 10 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan EMO D.Bakır Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu toplantı ve seçimlerine BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11 Ocak 2009 tarihinde, İl

Detaylı

Mevzuat Değişikliklerinin Mesleki Alanımıza ve Meslek Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Mesleki Alanımıza ve Meslek Odamıza Yansıması İçindekiler 45. Dönem Genel Kurul Gündemi... 13 44. Dönem Organları... 14 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 45. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 20 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 22 15

Detaylı

2 MART 2013 Yönetim Kurulumuz ve Gençlik Komisyonumuz İZGÖREN Akademi eğitmenleri tarafından verilen Takım Çalışması konulu eğitime katıldılar.

2 MART 2013 Yönetim Kurulumuz ve Gençlik Komisyonumuz İZGÖREN Akademi eğitmenleri tarafından verilen Takım Çalışması konulu eğitime katıldılar. 2 MART 2013 Yönetim Kurulumuz ve Gençlik Komisyonumuz İZGÖREN Akademi eğitmenleri tarafından verilen Takım Çalışması konulu eğitime katıldılar. 5 MART 2013 Yönetim Kurulumuz Halk Sağlığı Müdürü Sayın Dr.

Detaylı

06 NİSAN 2011 Yönetim Kurulumuz; Bölgemizde bulunan dağıtım kanalı/kooperatif şube yetkilileri ile fiyat farkı faturaları hakkında görüşme yaptı.

06 NİSAN 2011 Yönetim Kurulumuz; Bölgemizde bulunan dağıtım kanalı/kooperatif şube yetkilileri ile fiyat farkı faturaları hakkında görüşme yaptı. 06 NİSAN 2011 Yönetim Kurulumuz; Bölgemizde bulunan dağıtım kanalı/kooperatif şube yetkilileri ile fiyat farkı faturaları hakkında görüşme yaptı. 07 NİSAN 2011 Genel Sekreterimiz Ecz. Ersun Özkan ve Yönetim

Detaylı

İstanbul Dişhekimleri Odası

İstanbul Dişhekimleri Odası e-bülten İstanbul Dişhekimleri Odası nisan 2012 Diş Hekimliğinde Kök Hücre Uygulamaları Temel İlk Yardım Kursu Başladı On Binlerce Sağlıkçı Alanlarda BİLİMSEL ETKİNLİKLER Diş Hekimliğinde Kök Hücre Uygulamaları

Detaylı

02 KASIM 2016 Yöneticilerimizden Ecz. F. Tuğçe DALKIR Türk Eczacıları Birliği Akılcı İlaç Kullanımı ve Farmakovijilans Komisyonu Toplantısına katıldı.

02 KASIM 2016 Yöneticilerimizden Ecz. F. Tuğçe DALKIR Türk Eczacıları Birliği Akılcı İlaç Kullanımı ve Farmakovijilans Komisyonu Toplantısına katıldı. 02 Yöneticilerimizden Ecz. F. Tuğçe DALKIR Türk Eczacıları Birliği Akılcı İlaç Kullanımı ve Farmakovijilans Komisyonu Toplantısına katıldı. 03 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN Ankara da düzenlenen Türk

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI 06 MART 2011 TC ANTALYA VALİLİĞİ KONU : Atatürk ün Antalya ya 06 Mart 2011 Gelişinin 81. Yıldönümü. İLGİLİ MAKAMA

Detaylı

AĞUSTOS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

AĞUSTOS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili AĞUSTOS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Cumhurbaşkanı adayımız Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu

Detaylı

Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ

Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ AK PARTİ TBMM GRUP BAŞKANLIĞI MİLLETVEK EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORLARI Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ TBMM 24. 25. ve 26. Dönem Manisa Milletvekili AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi 15 Temmuz Darbe Girişimi

Detaylı

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI 123 11 Nisan 2008 - Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Kulübü nün Kızılötesi Aydınlık isimli oyununa gidildi. 12 Nisan 2008-15 EMO-Genç üyesinin katılımıyla AutoCad semineri gerçekleştirildi.

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 7 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 99 7. Temsilciliklerimizden Batman İl Temsilciliği 27 Ocak 2012 tarihinde Batman Telekom İl Müdürlüğünde SMM li üyelerin katılımıyla projelerde Cat-6 Kablo kullanımına ilişkin yapılan

Detaylı

21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 225 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 13 Ocak 2012 KESK Genel Merkezi başta olmak üzere bir çok ilde KESK e bağlı sendikalar, demokratik kurumlar, belediyeler ve siyasi

Detaylı

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği DENİZLİ ŞUBE 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği Bölümü ve şubemizce üniversitede Mermer Sektöründe Jeoloji Mühendisinin

Detaylı

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu Yeditepe Üniversitesi Bölüm Başkanı ve Öğretim Görevlileri Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat Kuru ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ömer ŞENGÜL, 21 Şubat 2013 Perşembe günü Yeditepe Üniversitesi Gıda

Detaylı

29 Ocak İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün

29 Ocak İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün 29 Ocak1993 - İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık 2008 - Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün 29 Aralık 1995 gün ve 51748 sayılı Genelgesi İlaç ve

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI

ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI 24. 20. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI 20.Çalışma Dönemi içinde merkezi düzeyde olduğu kadar yerel düzeyde de TMMOB ye bağlı Odalarla ortak çalışmalar yürütülmesine özel bir önem verilmiştir.

Detaylı

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus CHP İlçe Örgütünü ziyaret ederek,

Detaylı

- 36 - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU. 26 Aralık 2012 EMO ve EMO-Genç üyelerimize

- 36 - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU. 26 Aralık 2012 EMO ve EMO-Genç üyelerimize 26 Aralık 2012 EMO ve EMO-Genç üyelerimize yönelik Dans kursu, üyemiz Zafer Pelivan tarafından 27 Aralık 2012 Eskişehir Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerine, Elektrik Elektronik Mühendisliği

Detaylı

ENDAZE. TMMOB Gemi Mühendisleri Odası. TMMOB İSTANBUL BİLEŞENLERİ EMEK BARIŞ DEMOKRASİ MİTİNGİ'NE ÇAĞRI YAPTI

ENDAZE. TMMOB Gemi Mühendisleri Odası.  TMMOB İSTANBUL BİLEŞENLERİ EMEK BARIŞ DEMOKRASİ MİTİNGİ'NE ÇAĞRI YAPTI ENDAZE TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Gemi ve Deniz Teknolojisi dergisinin özel sayısıdır. Gemi Mühendisleri Odası üyelerine faks ve e-posta yolu ile iletilir. Ulaşmasını istediğiniz faks/eposta detaylarını

Detaylı

3 Ocak 2017 Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

3 Ocak 2017 Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. ÇALIŞMA RAPORU 3 Ocak 2017 Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. 3 Ocak 2017 Yönder Okulları yetkilileri okul tanıtımları ile ilgili Başkanımız Ecz. İ.Yalın Ökmen ile görüştü. 3 Ocak 2017

Detaylı

ŞUBE ÇALIŞMALARI. emo izmir şubesi dönem çalışma raporu

ŞUBE ÇALIŞMALARI. emo izmir şubesi dönem çalışma raporu ŞUBE ÇALIŞMALARI emo izmir şubesi 45 28. dönem çalışma raporu 28. Dönem Yönetim Kurulumuz; Çalışma Programı çerçevesinde, üyelerimizle birlikte kamu yararı, meslek ve meslektaş çıkarları doğrultusunda,

Detaylı

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 27-30 Nisan tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açtı. Üreticinin yeni teknolojilerle buluştuğu fuarı ilk gün

Detaylı

BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE

BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE Bodrum da sağlık çalışanları iş bıraktı. Bodrum Devlet Hastanesi önünde buluşan sağlık meslek örgütü temsilcileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, emeklilik hakları

Detaylı

YETERLİĞE TABİ GELİR UZMANLARI DERNEĞİ 2016 FAALİYET RAPORU

YETERLİĞE TABİ GELİR UZMANLARI DERNEĞİ 2016 FAALİYET RAPORU 2016 2016 YILI FAALİYET RAPORU Derneğimizin Tarihçesi Gelir Uzmanlığı 1993 yılında kariyer bir meslek olarak ihdas edilmiştir. Ancak derneğimizin kuruluş yılı olan 2013 yılına kadar geçen 20 yıllık sürede

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

18. bölüm. basında bursa il koordinasyon kurulu

18. bölüm. basında bursa il koordinasyon kurulu 18. bölüm basında bursa il koordinasyon kurulu BÖLÜM 18: BASINDA TMMOB BURSA İL KOORDİNASYON KURULU Şubemizin sekreteryalığında yazılı basında toplam olarak 120 kez yer almıştır. Bunun dışında görsel

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2015 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2015 Yılı İçinde Gerçekleşen Faaliyetlerden fotoğraflar 74 Slayt 16.01.2015 Saadet Partisi Yetkililerinden Odamıza

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. ÜNĠVERSĠTELERLE ġube

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. ÜNĠVERSĠTELERLE ġube ÜNĠVERSĠTELERLE ġube GÜNCESĠ ĠLĠġKĠLER YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ MEZUNİYET TÖRENİ 2009-2010 Öğretim yılı Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik- Elektronik Fakültesi

Detaylı

KASIM 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2015 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 BASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 1. Kanal B ekranlarında Emre Saklıca nın konuğu oldu. (17.11.2015) 2. 24 Kasım Öğretmenler Günü nde basın

Detaylı

ŞUBAT 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin İl ve Merkez İlçeler Gençlik Kolları Başkanları

Detaylı

MİMARLAR DERNEĞİ 1927

MİMARLAR DERNEĞİ 1927 MİMARLAR DERNEĞİ 1927 11.06.2006 25.05.2008 68. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU DERNEK KOD NO: 6-168298 ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİNDE ARAMIZDAN AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN ANILARI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUZ 11 HAZİRAN 2006

Detaylı

3 MART 2014 Odamızda Sosyal Faaliyetler Komisyonu tarafından Ritim ve Perküsyon kursu başladı.

3 MART 2014 Odamızda Sosyal Faaliyetler Komisyonu tarafından Ritim ve Perküsyon kursu başladı. 3 MART 2014 Odamızda Sosyal Faaliyetler Komisyonu tarafından Ritim ve Perküsyon kursu başladı. 4 MART 2014 Çukurova Üniversitesi Dekan Yardımcısı Ecz. Eda KUMCU ve Yardımcı Doç.Dr. Sinem BÜYÜKNACAR Yönetim

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. YĠTĠRDĠKLERĠMĠZ ve ANMALAR

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. YĠTĠRDĠKLERĠMĠZ ve ANMALAR YĠTĠRDĠKLERĠMĠZ ve ANMALAR PROF. DR. H. NUSRET YÜKSELER HOCAMIZ SONSUZLUĞA UĞURLANDI İTÜ Elektrik Fakültesi'nden 1955'de mezun olan ve çalışmalarını, Kasım 1998'de emekli oluncaya kadar, EMO çalışmalarına

Detaylı

- 41 - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU. 2 Ekim 2013 SMM Üye toplantısı yapıldı.

- 41 - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU. 2 Ekim 2013 SMM Üye toplantısı yapıldı. 2 Ekim 2013 SMM Üye toplantısı 2 Kasım 2013 Eskişehir Ticaret Odası Toplantı Salonunda Elektrik Elektronik Mühendisliği Eğitimi Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda; Mühendislik Eğitimi ve Tarihçesi, Türkiye'de

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ

KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ Kariyer Günleri kapsamında lise öğrencilerimize 14.05.2014 Salı günü tıp fakültesi tanıtımı yapıldı. Tanıtıma,TED Kayseri Koleji Vakfı yönetim kurulu üyesi Sayın Op. Dr. Suat

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER tmmob 2002/2004 Cumhuriyet / 7 Haziran 2002 Radikal / 7 Haziran 2002 218 Evrensel / 15 Temmuz 2002 37. dönem çalışma raporu 219 tmmob 2002/2004 Cumhuriyet

Detaylı

BÖLÜM 13: KURUM KURULUŞLARLA İLİŞKİLER VE ŞUBEMİZİN YER ALDIĞI OLUŞUMLAR

BÖLÜM 13: KURUM KURULUŞLARLA İLİŞKİLER VE ŞUBEMİZİN YER ALDIĞI OLUŞUMLAR BÖLÜM 13: KURUM KURULUŞLARLA İLİŞKİLER VE ŞUBEMİZİN YER ALDIĞI OLUŞUMLAR 13.1. Kurum Kuruluşlarla İlişkiler 13.1.1. Valilik 1. Valilik tarafından organize edilen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner

Detaylı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı E- BÜLTEN Sayı: 01 Ocak 2016 Telefon : 0224 4534741 Fax : 0224 4534500 E-Mail : bursagmo@gmail.com TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Bursa Şube Yönetim Kurulu,

Detaylı