ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] SEVİYE 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] SEVİYE 4"

Transkript

1 ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER KATANER BAKIM ELEMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO:.. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015

2 [Referans Kodu] [Kent İçi Raylı Sistemler Kataner Bakım Elemanı (Seviye 4)] ÖNSÖZ Kent İçi Raylı Sistemler Kataner Bakım Elemanı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. Yeterlilik taslağı, tarihinde imzalanmış olan işbirliği protokolü ile görevlendirilen Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği (TÜRSİD) tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak hakkında sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmış ve görüşler değerlendirilerek taslak üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Nihai taslak MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi tarafından incelenip değerlendirildikten ve Komitenin uygun görüşü alındıktan sonra, MYK Yönetim Kurulunun / /20.. tarih ve. sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilmesine karar verilmiştir. Yeterliliğin hazırlanması, görüş bildirilmesi, incelenmesi ve doğrulanmasında katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlara görüş ve katkıları için teşekkür eder, yararlanabilecek tüm tarafların bilgisine sunarız. Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015 i

3 [Referans Kodu] [Kent İçi Raylı Sistemler Kataner Bakım Elemanı (Seviye 4)] GİRİŞ Ulusal yeterliliğin hazırlanmasında, sektör komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmasında temel ölçütler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Ulusal yeterlilikler aşağıdaki unsurları içermektedir; a)yeterliliğin adı ve seviyesi, b)yeterliliğin amacı, c)yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standardı, meslek standardı birimleri/görevleri veya yeterlilik birimleri, ç)yeterlilik sınavına giriş için aranan şartlar, d)yeterlilik birimleri bazında öğrenme çıktıları ve başarım ölçütleri, e)yeterliliğin kazanılmasında uygulanacak ölçme, değerlendirme ve değerlendirici ölçütleri f)yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, yenilenme şartları, belge sahibinin gözetimine ilişkin şartlar, g)yeterliliği geliştiren kurum/kuruluş ve doğrulayan Sektör Komitesi. Ulusal yeterlilikler ulusal meslek standartları ve/veya uluslararası meslek standartları esas alınarak oluşturulur. Ulusal yeterlilikler; Örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumları, Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları, Kuruma yetkilendirme ön başvurusunda bulunmuş kuruluşlar, Ulusal meslek standardı hazırlamış kuruluşlar, Meslek kuruluşları ile bunların müşterek çalışmasıyla oluşturulur. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015 ii

4 [Referans Kodu] [Kent İçi Raylı Sistemler Kataner Bakım Elemanı (Seviye 4)] [REFERANS KODU] KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER KATANER BAKIM ELEMANI YETERLİLİĞİ 1 YETERLİLİĞİN ADI Kent İçi Raylı Sistemler Kataner Bakım Elemanı (Seviye 4) 2 REFERANS KODU 15UY 3 SEVİYE 4 4 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ 5 TÜR - 6 KREDİ DEĞERİ - A)YAYIN TARİHİ - ISCO 08: B)REVİZYON NO 00 C)REVİZYON TARİHİ - 8 AMAÇ Kent İçi Raylı Sistemler Kataner Bakım Elemanı (Seviye 4) mesleğinin başarılı, verimli ve uluslar arası standartlara uygun, çalışanların iş tatmini almasını sağlayacak şekilde yapılabilmesi, mesleğin eksiksiz, kaliteli olarak gerçekleştirilebilmesi, işin geliştirilerek sürdürülebilmesi için; Adayların sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır 9 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I Kent İçi Raylı Sistemler Kataner Bakım Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı - 14UMS YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I 11 YETERLİLİĞİN YAPISI 11-a) Zorunlu Birimler A1- İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Kalite ve İş Organizasyonu A2- Kataner Hattının Bakımı ve Onarım A3- Kataner Hattının Kurulması ve Sökülmesi 11-b) Seçmeli Birimler B1- Rijit Katener Sistemleri 11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları 1. Alternatif: A1, A2, A3 2. Alternatif: A1, A2, A3, B1 12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Mesleki Yeterlilik Kurumu,

5 [Referans Kodu] [Kent İçi Raylı Sistemler Kataner Bakım Elemanı (Seviye 4)] Kent İçi Raylı Sistemler Kataner Bakım Elemanı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve performansa dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır. 11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları maddesinde belirtilen alternatifler arasından birini seçecek olan aday, seçtiği alternatife ait yeterlilik birimleri için hazırlanmış sınavlara girer. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. 13 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ 14 GÖZETİM SIKLIĞI 15 BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Kent İçi Raylı Sistemler Kataner Bakım Elemanı (Seviye 4) yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Askı nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder. Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 3 yıl çalıştığına dair resmi kayıt, b) 5 yıl belge geçerlilik süresinin son 2 yılı içerisinde en az 1 yıl aralıksız çalıştığına dair resmi kayıt, c) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınav YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN KURULUŞ(LAR) YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği (TÜRSİD) Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi Mesleki Yeterlilik Kurumu,

6 [A1] İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Kalite ve İş Organizasyonu [A1] İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI, ÇEVRE, KALITE VE İŞ ORGANIZASYONU YETERLİLİK BİRİMİ 1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI 2 REFERANS KODU 15UY 3 SEVİYE 4 4 KREDİ DEĞERİ - 5 A)YAYIN TARİHİ - B)REVİZYON NO 00 C)REVİZYON TARİHİ - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Kalite ve İş Organizasyonu 6 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI Kent İçi Raylı Sistemler Kataner Bakım Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı - 14UMS ÖĞRENME ÇIKTILARI Öğrenme Çıktısı 1: İş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. Başarım Ölçütleri: 1.1: İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları açıklar. 1.2: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerin azaltılmasına yönelik önlemleri sıralar. Öğrenme Çıktısı 2: Çevresel riskleri ve gereken önlemleri tanımlar. Başarım Ölçütleri: 2.1: Çevre koruma standart ve yöntemlerini açıklar. 2.2: Çevresel risklerin azaltılmasına yönelik önlemleri sıralar. Öğrenme Çıktısı 3: Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri açıklar. Başarım Ölçütleri: 3.1: İşe ait kalite gerekliliklerini sıralar. 3.2: Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri açıklar. 3.3: Yapılan çalışmaların kalitesini nasıl kontrol edeceğini açıklar. 3.4: Süreçlerde saptanan uygunsuzlukların giderilmesi ile ilgili çalışmaları açıklar. Öğrenme Çıktısı 4: İş organizasyonu ile ilgili faaliyetleri açıklar. Başarım Ölçütleri: 4.1: Çalışma alanı ile araç, gereç ve ekipmanını nasıl düzenleyeceğini açıklar. 4.2: Çalışma programının nasıl yapılacağını açıklar. 8 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 8 a) Teorik Sınav (T1) A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2 de yer alan Bilgiler kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %70 ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu Mesleki Yeterlilik Kurumu,

7 [A1] İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Kalite ve İş Organizasyonu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir. 8 b) Performansa Dayalı Sınav A1 birimine yönelik performansa dayalı ölçme ve değerlendirme diğer birimlerin performansa dayalı sınavları esnasında yapılacaktır. 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve SAYISI Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği (TÜRSİD) Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ EK A1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler 1. Acil durum 2. Atık yönetimi ve geri kazanım /geri dönüşüm 3. Çalışma koşulları ve çalışma ortamındaki risklerin değerlendirilmesi 4. Çalışma ve kontrol prosedürleri 5. Çevre duyarlılığı, çevre kirliliği ve çevre koruma 6. Çevre ve insan sağlığı 7. Doğal kaynakların verimli kullanımı 8. Donanımın, araçların ve el aletlerinin kullanımı 9. Elektrikten kaynaklanan tehlikeler 10. İSG ile ilgili malzeme, ürün, makine, alet ve donanım kullanımı 11. İSG ile ilgili temel kavramlar, kodlar, terimler 12. İş Kanunu 13. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı 14. İşyeri çalışma prosedürleri 15. Kalite kontrol metotları 16. Kalite yönetim sistemi temel kavramlar ve tanımlar 17. Kaza durumundaki davranış ve ilk yardım 18. Kaza önleme talimatları 19. Kişisel koruyucu donanımlar 20. Muhtelif makinelerdeki koruma önlemleri 21. Risk analizi Mesleki Yeterlilik Kurumu,

8 [A1] İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Kalite ve İş Organizasyonu 22. Sektörün yol açtığı çevre sorunları 23. Süreç kalitesi, hata ve arıza engelleme 24. Tehlikeli atık 25. Toplam kalite yönetimi temel ilkeleri 26. Yangını önleme ve yangınla mücadele EK A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi a) BİLGİLER UMS İlgili Yeterlilik Birimi Değerlendirme No Bilgi İfadesi Bölüm Başarım Ölçütü Aracı BG.1 BG.2 İşe özgü kişisel koruyucu donanım, koruma ve müdahale araçları ile uyarı ve işaret levhalarının neler olduğunu, kontrol noktalarını ve bulunması gereken yerleri belirtir. İş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek riskleri ve alınması gereken önlemleri açıklar. A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6 A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.3.2 A T1 1.2 T1 BG.3 Statik elektrik birikme ve kıvılcım atlama ihtimali olan uygulamaları açıklar. A T1 BG.4 Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını ve İSG yi tehlikeye düşürecek durumlardan önleyemediklerini hangi birimlere/kişilere bildirmesi gerektiğini açıklar. A T1 BG.5 Acil çıkış ve/veya kaçış prosedürlerini açıklar. A T1 BG.6 Geri dönüştürülebilen malzemeleri açıklar. B T1 BG.7 Geri dönüştürülebilen malzemelere yönelik izlenmesi gereken adımları sıralar. B T1 BG.8 BG.9 BG.10 Tehlikeli ve zararlı atıkların neler olduğunu tanımlar. Tehlikeli ve zararlı atıklarların depolanması ile ilgili izlenmesi gereken adımları açıklar. Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanın neler olduğu B T1 B.2.2 B.2.3 B.2.4 B T1 B T1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

9 [A1] İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Kalite ve İş Organizasyonu tanımlar. BG.11 Dökülme ve sızıntılara karşı alınacak önlemleri açıklar. B T1 BG.12 Mesleğin gerektirdiği kalite gerekliliklerini açıklar. C T1 BG.13 Mesleğin gerektirdiği çalışma yaşamına ilişkin temel 3.1 T1 C.1.1 kanun ve yönetmelikleri belirtir. BG.14 Mesleğin gerektirdiği mesleki etik kurallarını açıklar. C T1 BG.15 Kalite yönetim ve uygulama sistemleriyle ilgili talimatları açıklar. BG.16 Çalışmalarla ilgili doldurulan kalite formlarını ve diğer formları listeler. Mesleği icra edeceği makine, alet ve donanımı, BG.17 meslekle ilgili temel kavram ve kodları açıklar. C.2.1 C.2.3 C T1 3.2 T1 3.3 T1 BG.18 Bakımı veya onarımı gerçekleştirilen cihazın ya da sistemin teknik özelliklerini açıklar. C T1 BG.19 Hata ve arıza gidermeyle ilgili uygulama ve yöntemlerini açıklar. C.4.1 C.4.2 C T1 Yapacağı iş ile ilgili olara kullanacağı araç, gereç ve BG.20 ekipman ile bu malzemelerin kontrol noktalarını D T1 açıklar. BG.21 Kalibrasyonu, kontrol yöntemini ve önemini belirtir. D T1 BG.22 İş tanımı kapsamında hazırlaması gereken raporları ve katılması gereken çalışmaları açıklar. BG.23 Prosedür ve talimatlara göre iş programının yapılmasını açıklar. D.4.1 D.4.2 D.4.3 D.2.1 D.2.2 D.2.3 D.2.4 E.1.1 E.1.2 E T1 4.2 T1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

10 [A2] Kataner Hatının Bakımı ve Onarımı [A2] KATANER HATININ BAKIMI VE ONARIMI YETERLİLİK BİRİMİ 1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI 2 REFERANS KODU 15UY 3 SEVİYE 4 4 KREDİ DEĞERİ - 5 A)YAYIN TARİHİ - B)REVİZYON NO 00 C)REVİZYON TARİHİ - Kataner Hatının Bakımı ve Onarımı 6 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI Kent İçi Raylı Sistemler Kataner Bakım Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı - 14UMS ÖĞRENME ÇIKTILARI Öğrenme Çıktısı 1: Katener hattının bakım ve onarım hazırlığını yapar. Başarım Ölçütleri: 1.1: Makine, malzeme ve teçhizat hazırlar. 1.2: Çalışma alanını hazırlar. Öğrenme Çıktısı 2: Katener hattının bakımını ve onarımını yapar. Başarım Ölçütleri: 2.1: Kataner hattının görsel kontrollerini yapar. 2.2: Bölge izolatörlerinin bakımını ve onarımı yapar. 2.3: Makas kateneri bakımını ve onarımını yapar. 2.4: Ekipman bölge bakımını ve onarımını yapar. 2.5: Ayırıcı bakımını ve onarımını yapar. 2.6: Parafudur bakımını ve onarımını yapar. 2.7: Ray dönüş ve bondik bakımını ve onarımını yapar. 2.8: Direkleri kontrol eder. 2.9: Midpoint sisteminin bakımı ve onarımını yapar. 2.10: Konsol sisteminin bakımını ve onarımını yapar. 2.11: Teller ile ilgili bakım ve onarımı yapar. 2.12: Bakım sonrası işlemleri yapar. Öğrenme Çıktısı 3: İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygular. Başarım Ölçütleri: 3.1: İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygular. 3.2: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerin azaltılmasına katkıda bulunur. 3.3: Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunur. Öğrenme Çıktısı 4: Kalite ve iş organizasyonu faaliyetlerini yürütür. Başarım Ölçütleri: 4.1: Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygular. 4.2: Süreçlerde saptanan uygunsuzlukların giderilmesi ile ilgili çalışmalara katkı sunar. 4.3: Çalışma alanı ile araç, gereç ve ekipmanını düzenler. Mesleki Yeterlilik Kurumu,

11 [A2] Kataner Hatının Bakımı ve Onarımı 8 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 8 a) Teorik Sınav (T1) A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2 de yer alan Bilgiler kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 40 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %60 ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir. 8 b) Performansa Dayalı Sınav (P1) A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2-2 de yer alan Beceriler ve Yetkinlikler kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. YETERLİLİK BİRİMİNİ 9 GELİŞTİREN Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği (TÜRSİD) KURUM/KURULUŞ(LAR) 10 YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi SEKTÖR KOMİTESİ 11 MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve SAYISI YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ EK A2-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler 1. Araç ve tren sistemleri 2. Elektrik 3. Güç sistemleri 4. Hat ve hat ekipmanları 5. İSG ve acil durum müdahale yöntemleri 6. Katener ve katener ekipmanları 7. Prosedürler ve talimatlar Mesleki Yeterlilik Kurumu,

12 [A2] Kataner Hatının Bakımı ve Onarımı EK A2-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi a) BİLGİLER UMS İlgili Yeterlilik Birimi Değerlendirme No Bilgi İfadesi Bölüm Başarım Ölçütü Aracı BG.1 Makineyi, malzemeyi ve teçhizatı seçme ve kontrol etme kriterlerini açıklar. E.2.1 E T1 BG.2 Ön montajı yapma adımlarını sıralar. E T1 BG.3 Hatta girerken ve girdikten sonra uygulayacağı güvenlik önlemlerini açıklar. E.3.1 E.3.3 E.3.4 F.5.1 F T1 BG.4 Enerjiyi kesmesi ve vermesi gereken yerleri ve durumları açıklar. E.3.5 F.5.1 F T1 BG.5 Çalışma bölgesinde enerji ile ilgili alacağı güvenlik önlemlerini açıklar. E.3.6 E.3.7 F.5.1 F T1 BG.6 Hatta enerji olup olmadığının kontrol adımlarını açıklar. E T1 BG.7 Topraklama cihazlarının kurulumunu ve dikkat edilmesi gereken hususları açıklar. E.3.8 E.3.9 F T1 BG.8 Kataner hattında görsel kontrol edeceği noktaları açıklar. F.1.1 F T1 BG.9 Bölge izolatörlerini ve izalatörlerin bakımını yaparken uygulayacağı işlemleri tanımlar. F.2.1 F.2.2 F.2.3 F.2.4 F.2.5 F T1 BG.10 İzolatöre bağlı dropper ve diğer bağlantı elemanlarının kontrol adımlarını ve kontrol ederken dikkat edeceği hususları açıklar. F T1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

13 [A2] Kataner Hatının Bakımı ve Onarımı BG.11 BG.12 Kızakların, izolatörlerin ve askı elemanlarının değiştirilme nedenlerini ve değiştirilme süreçlerini açıklar. Makas katenerini ve makas kataneri bakımını yaparken uygulayacağı işlemleri belirtir. F.2.7 F.2.8 F.3.1 F.3.2 F.3.3 F.3.5 F.3.6 F.3.7 F T1 2.3 T1 BG.13 Makas kontak telinin değiştirilme nedenlerini ve değiştirilme süreçlerini açıklar. BG.14 Makas bölgesindeki askı elemanlarının değiştirilme nedenlerini ve değiştirilme süreçlerini açıklar. F.3.4 F T1 2.3 T1 BG.15 Ekipman bölgeyi ve bileşenlerini açıklar. F T1 BG.16 Ekipman bölgede ağırlığa yakın bulunan konsol sisteminin eksen sapmasının ve konsola bağlı kontak telleri arasındaki mesafenin kontrol adımlarını sıralar. F.4.1 F.4.2 F T1 Bölgede bulunan besleme kablolarının ve griflerinin, BG.17 balans sisteminin, bağlantı üçgen jümelinin ve dropperların kontrol adımlarını açıklar. BG.18 Ağırlık sisteminde bulunan ekipmanların kontrol adımlarını açıklar. BG.19 Hat sonu izolatörlerini kontrol etme ve değiştirme adımlarını açıklar. F.4.3 F.4.4 F T1 2.4 T1 2.4 T1 BG.20 Ayırıcıyı ve ayırıcı çeşitlerini açıklar. F T1 BG.21 BG.22 Ayırıcı sürücü kolunun mekanizma ekipmanlarının kontrol adımlarını sıralar. Topraklı ayırıcılarda toprak kolu mekanizma elemanlarının ve bağlantı iletkenlerinin kontrol adımlarını sıralar. F T1 F T1 BG.23 Kontakların, durdurucuların, iletken bağlantı pabuçlarının ve izolatörlerin kontrol adımlarını listeler. F.5.5 F T1 BG.24 BG.25 BG.26 Ayırıcıdan katener hattını besleyen kabloların ve bağlantı griflerinin kontrol adımlarını açıklar. Ayırıcı direğinin izolasyonunun ve raya bağlantı kablolarının kontrol adımlarını açıklar. Parafuduru tanımlar ve parafudur değiştirme nedenlerini ve adımlarını açıklar. F T1 F T1 F T1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

14 [A2] Kataner Hatının Bakımı ve Onarımı BG.27 BG.28 BG.29 Trafo içerisindeki geri dönüş ayırıcılarını açılmasının adımlarını açıklar. Hat üzerindeki negatif baraları kontrol etme ve değiştirme adımlarını açıklar. Kablo ile bara arasındaki kablo pabucunun değiştirme nedenlerini tanımlar. F T1 F T1 F T1 BG.30 Direkleri kontrol etme noktalarını belirtir. BG.31 BG.32 BG.33 Midpoint sistemini ve sistemin bakımını yaparken uygulayacağı işlemleri tanımlar. Konsol sistemini ve sistemin bakımını yaparken uygulayacağı işlemleri açıklar. Headspan sistemlerini kontrol etme ve değiştirme adımlarını açıklar. BG.34 Zigzakı ve zigzak kontrol etme süreçlerini açıklar. BG.35 Kontak telinin çapını ölçme ve değiştirme adımlarını açıklar. BG.36 Tellere bakım yaparken uygulayacağı işlemleri açıklar. BG.37 Bakım sonrası yapılacak işlemleri açıklar. BG.38 Yerleştirilen topraklamaları sökme işlemlerini açıklar. F.8.1 F.8.2 F.8.3 F.8.4 F.8.5 F.8.6 F.9.1 F.9.2 F.9.4 F.10.1 F.10.2 F.10.3 F.10.4 F.10.8 F.11.1 F.11.2 F.12.1 F.12.2 F.12.3 F.12.4 F.12.5 F F.13.1 F.13.2 F.13.3 F.13.4 F T1 2.9 T T T T T T T T1 b) BECERİ VE YETKİNLİKLER No Beceri ve Yetkinlik İfadesi UMS İlgili Bölüm Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü Değerlendirme Aracı BY.1* İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm talimatlara ve yönetmeliklere uygun çalışır. A.1 A.2.1 A P1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

15 [A2] Kataner Hatının Bakımı ve Onarımı A.3.5 BY.2* Çalışma alanında gerekli güvenlik önlemlerini alır. E.3.3 E.3.4 E P1 BY.3* Yapılan işe ve çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımları (KKD) kullanır. A P1 BY.4* Kişisel koruyucu donanımın, koruma ve müdahale araçlarının tüm kontrollerini yapar. Kişisel koruyucu donanımlardan uygun BY.5* olmayanların yenileri ile değiştirir. A.1.2 A P1 3.1 P1 BY.6* İSG ye ilişkin koruma ve müdahale araçlarını ilgili mevzuata göre uygun ve çalışır şekilde bulundurur. A P1 BY.7* Yapılan çalışmaya ait güvenlik ve sağlık işaretlerini talimatlar doğrultusunda yerleştirir ve çalışma sırasında yerleşimi korur. A.1.5 A P1 BY.8* BY.9* Statik elektrik birikme ve kıvılcım atlama ihtimali olan uygulamalarda talimatlara göre topraklama yapar. Geri dönüştürülebilen malzemelerin plastik, kağıt, metal, cam gibi cinslerine göre ayırarak sınıflandırır. BY.10* Tehlikeli atıkları diğer atıklardan ve malzemelerden ayırt ederek talimatlara göre gereken önlemleri alır. BY.11* Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin mevzuatta belirtilen şekilde saklanmasını sağlar. İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara BY.12* göre kalite gerekliliklerini izin verilen tolerans ve sapmalara göre uygular. Makine, alet, donanım ya da sistem üzerinde BY.13 yapılan ayarların talimatlara uygunluğunu kontrol eder. Bakımı veya onarımı gerçekleştirilen cihazın ya da BY.14 sistemin teknik özelliklere uygunluğunu kontrol eder. BY.15 BY.16 Hata ve arıza gidermeyle ilgili uygulama ve yöntemleri uygular. Makine, ekipman ve çalışma alanını sürekli temiz ve kullanılabilir durumda olacak şekilde düzenler. A P1 B P1 B.2.2 B.2.3 B.2.4 B.2.5 C P1 3.3 P1 4.1 P1 C P1 C P1 C.4.1 C.4.2 C.4.3 D.1.4 D.1.6 D P1 4.3 P1 BY.17 Kullandığı hammadde, malzeme ve süreçlerle ilgili D P1 kayıtları tutar. BY.18 Makineyi, malzemeyi ve teçhizatı seçer. E P1 BY.19 Makineyi, malzemeyi ve teçhizatı kontrol eder. E P1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

16 [A2] Kataner Hatının Bakımı ve Onarımı BY.20 Ön montajı yapılacak malzemelerin montajını E P1 yapar. BY.21* Hatta giriş izni alır. E P1 BY.22* Çalışma bölgesinde elektriğin kesilmesine veya verilmesine karar verir. BY.23 Çalışma bölgesini besleyen manuel ayırıcıları açar. BY.24 Çalışma bölgesini besleyen manuel ayırıcıları kilitler. E P1 E P1 E P1 BY.25* BY.26* Hatta enerji olup olmadığının kontrol eder. Topraklama yapar. E P1 E.3.8 E.3.9 F P1 BY.27 Kataner hattını görsel kontrol eder. F.1.1 F P1 BY.28 Su terazisi ile rayın deverini ölçer. F P1 BY.29 Kızaklardaki arkları temizler. F P1 BY.30 Dever izdüşümünü kızaklara taşır. F P1 BY.31 Bağlantı cıvatalarını uygun torkla kontrol eder. F P1 BY.32 BY.33 İzolatöre bağlı dropper ve diğer bağlantı elemanlarını kontrol eder. Kızakları ve izolatörleri talimatlara göre değiştirir. F.2.5 F.2.6 F P1 2.2 P1 BY.34 Askı elemanlarını talimatlara göre değiştirir. F P1 BY.35 BY.36* BY.37 BY.38 BY.39 BY.40 BY.41 BY.42 Makas kontak teli ve ana yol kontak teli arasındaki yüksekliği talimatlarda belirtilen değerlere getirir. Makas bölgesinin kontak telini değiştirir. Makas kontak hat sonu teli ile ana hat kontak teli arasındaki mesafeyi kontrol ederek ayarlar. Makas bölgesindeki askı elemanlarını kontrol ederek ayarlar. Makas kontak telinin ana hattan beslemesini yapan kabloları (jumper) ve grifleri kontrol eder. Makas kontak telinin ana hattan beslemesini yapan kablolarda (jumper) ve griflerde aksaklık durumunda talimatlara göre müdahale eder. Makas bölgesindeki askı elemanlarını talimatlara göre değiştirir. Katener bakım aracının pantografını açarak makas bölgesinden geçişlerin kontrolünü yapar. F.3.1 F.3.2 F.3.3 F.3.4 F.3.5 F.3.6 F.3.7 F.3.8 F.3.7 F.3.8 F.3.9 F P1 2.3 P1 2.3 P1 2.3 P1 2.3 P1 2.3 P1 2.3 P1 2.3 P1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

17 [A2] Kataner Hatının Bakımı ve Onarımı Ekipman bölgede ağırlığa yakın bulunan konsol BY.43 sisteminin eksen sapmasını ve konsola bağlı kontak telleri arasındaki mesafeyi kontrol eder. Ekipman bölgede ağırlığa yakın bulunan konsol BY.44 sisteminin eksen sapmasını ve konsola bağlı kontak telleri arasındaki mesafeyi ayarlar. BY.45 Ağırlık sisteminin çalışmasını kontrol eder, aksaklık durumunda talimatlara göre müdahale eder. Bölgede bulunan besleme kablolarını ve griflerini, BY.46 balans sistemini, bağlantı üçgen jümelini ve dropperlarını kontrol eder. Bölgede bulunan besleme kablolarında ve griflerde, BY.47 balans sisteminde, bağlantı üçgen jümelinde ve dropperlarda aksaklık olması durumunda talimatlara göre müdahale eder. BY.48* Ağırlık sisteminde bulunan makara sistemini, çelik halat sarımlarını, freni ve lenteyi vb. kontrol eder. Ağırlık sisteminde bulunan makara sisteminde, BY.49* çelik halat sarımlarınde, frende ve lentede aksaklık olması durumunda talimatlara göre müdahale eder. İki kontak teli arasındaki mesafeyi talimatlara göre BY.50 ayarlar. F.4.1 F.4.5 F.4.1 F.4.5 F.4.2 F.4.3 F.4.3 F.4.4 F P1 2.4 P1 2.4 P1 2.4 P1 2.4 P1 2.4 P1 2.4 P1 F P1 BY.51 Hat sonu izolatörlerini kontrol eder. F P1 BY.52 Hat sonu izolatörlerini talimatlara göre değiştirir. F P1 BY.53 BY.54 Sürücü kolunun mekanizma ekipmanlarını kontrol eder. Sürücü kolunun mekanizma ekipmanlarındaki aksaklık durumunda talimatlara göre müdahale eder. F P1 F P1 BY.55 Ayırıcıyı açar. F P1 BY.56 BY.57 Topraklı ayırıcılarda toprak kolu mekanizma elemanlarını ve bağlantı iletkenlerini kontrol eder. Topraklı ayırıcılarda toprak kolu mekanizma elemanlarında ve bağlantı iletkenlerinde aksaklık olması durumunda talimatlara göre müdahale eder. F P1 F P1 BY.58 Kontakları, durdurucuları, iletken bağlantı pabuçlarını ve izolatörleri kontrol eder. F.5.5 F P1 BY.59 Kontaklarda, durdurucularda, iletken bağlantı pabuçlarında ve izolatörlerde aksaklık olması durumunda talimatlara göre müdahale eder. F.5.5 F P1 BY.60 Hareketli kontakların kavramasını ayarlar. F P1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

18 [A2] Kataner Hatının Bakımı ve Onarımı BY.61 Ayırıcı üzerinde bulunan cıvataları kontrol eder. F P1 BY.62 BY.63 BY.64 BY.65 BY.66 BY.67 Ayırıcı üzerinde bulunan cıvataları uygun tork değerinde sıkar. Ayırıcı ark boynuzlarındaki arklanmayı ve boynuz aralığını kontrol eder. Ark boynuzlarını talimatlara göre değiştirir. Ark boynuzlarının aralıklarını ayarlar. Ayırıcıdan katener hattını besleyen kabloları ve bağlantı griflerini kontrol eder. Ayırıcıdan katener hattını besleyen kablolarda ve bağlantı griflerinde aksaklık olması durumunda talimatlara göre müdahale eder. F P1 F.5.8 F P1 F P1 F P1 F P1 F P1 BY.68* Topraklamaları kaldırarak ayırıcıları kapatır. F.5.11 F P1 BY.69 BY.70 Ayırıcı direğinin izolasyonunu ve raya bağlantı kablolarını kontrol eder. Ayırıcı direğinin izolasyonunda ve raya bağlantı kablolarında aksaklık olması durumunda talimatlara göre müdahale eder. F P1 F P1 BY.71 Parafudur izolatörünü temizler. F P1 BY.72 Parafudur üzerinde bulunan cıvataları kontrol eder. F P1 BY.73 Parafudur üzerinde bulunan cıvataları uygun tork değerinde ayarlayarak sıkar. F P1 BY.74 Parafuduru talimatlara uygun olarak değiştirir. F P1 BY.75 Hat üzerindeki negatif baraların ve ilgili kabloların bağlantı noktalarını kontrol eder. F.7.3 F.7.4 F P1 BY.76 Hat üzerindeki negatif baraları talimatlara göre değiştirir. F P1 BY.77 Kablo ile bara arasındaki kablo pabucunu değiştirir. F P1 BY.78 BY.79 Direğin temel cıvatalarını ve sağlamlığınını kontrol eder. Direğin temel cıvatalarında ve sağlamlığında aksaklık olması durumunda talimatlara göre müdahale eder. F.8.1 F.8.2 F.8.3 F.8.1 F.8.2 F P1 2.8 P1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

19 [A2] Kataner Hatının Bakımı ve Onarımı BY.80 Direğe bağlı kelepçeleri uygun tork değerinde ayarlayarak sıkar. F P1 BY.81 Mastbracket bulunan pim ve kupilyaları kontrol eder. F P1 BY.82 Mastbracket bulunan pim ve kupilyalarda aksaklık durumunda talimatlara göre müdahale eder. F P1 BY.83 Katener ile kontak arasındaki sabitleyici halatın gerginliğini kontrol eder. F P1 BY.84 Midpoint sisteminde bulunan tellerin ve halatların F P1 gerginliğini kontrol eder. F.9.2 BY.85 Midpoint sisteminde bulunan tellerin ve halatların F P1 gerginliğini ayarlar. F.9.2 F.10.1 BY.86 F.10.2 Konsol tertibatını ve ekipmanlarını kontrol eder. F P1 F.10.4 F.10.1 BY.87 Konsol tertibatında ve ekipmanlarında aksaklık F P1 durumunda talimatlara göre müdahale eder. F.10.3 F.10.4 BY.88 Konsol ve tutucu cıvatalarını uygun tork değerinde ayarlayarak sıkar. F P1 BY.89 Headspan sistemlerde çelik halatı ve bağlantı elemanlarını kontrol eder. F P1 BY.90 Headspan sistemlerde çelik halatı ve bağlantı elemanlarını değiştirir. F P1 BY.91 Zikzak kontrolünü yapar. F P1 BY.92 Zikzak ayarlarını talimatlara göre yapar. F P1 BY.93 Kontak telinin çapını ölçer. F P1 BY.94 Kontak telini değiştirir. F P1 BY.95 Kontak teli ve katener teli arasındaki dropperleri kontrol eder. F P1 BY.96 Kontak teli ve katener teli arasındaki dropperleri değiştirir. F P1 BY.97 Kontak teli ve katener teli arasındaki jumper kablolarını kontrol eder. F P1 BY.98 Kontak teli ve katener teli arasındaki jumper kablolarında aksaklık olması durumunda talimatlara F P1 göre müdahale eder. BY.99 Besleme grif cıvatalarını uygun tork değerlerinde sıkar. F P1 BY.100 Kontak telindeki arklanmaları kontrol eder. F P1 BY.101 Kontak telindeki arklanmaları temizler. F P1 BY.102 Kontak ve katener tellerindeki kopmaları tamir eder. F P1 BY.103 Feeder teli ile katener teli arasındaki besleme kablolarını kontrol eder. F P1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

20 [A2] Kataner Hatının Bakımı ve Onarımı BY.104 Feeder teli ile katener teli arasındaki besleme kablolarının bağlantı noktalarını sıkar. F P1 (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. Mesleki Yeterlilik Kurumu,

21 [A3] Kataner Hattının Kurulması ve Sökülmesi Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No: [A3] KATANER HATTININ KURULMASI VE SÖKÜLMESİ YETERLİLİK BİRİMİ 1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI 2 REFERANS KODU 15UY 3 SEVİYE 4 4 KREDİ DEĞERİ - 5 A)YAYIN TARİHİ - B)REVİZYON NO 00 C)REVİZYON TARİHİ - Kataner Hattının Kurulması ve Sökülmesi 6 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI Kent İçi Raylı Sistemler Kataner Bakım Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı - 14UMS ÖĞRENME ÇIKTILARI Öğrenme Çıktısı 1: Katener hattını kurulması ve sökülmesi işlemlerini yapar. Başarım Ölçütleri: 1.1: Montaj için hazırlık yapar. 1.2: Konsolun ön montajını yapar. 1.3: Dropperın ön montajını yapar. 1.4: Direk montajını yapar. 1.5: Konsol montajını yapar. 1.6: Katener, kontak ve feeder tellerini çeker. 1.7: Bölge izolatörünü monte eder. 1.8: Ayırıcı montajını yapar. 1.9: Bondik montajını yapar. 1.10: Balans ağırlık sistemini monte eder. 1.11: Enerji kablolarını monte eder. 1.12: Test ve kontrol işlemlerini yapar. 1.13: Balans ağırlık sistemini söker. Öğrenme Çıktısı 2: İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygular. Başarım Ölçütleri: 2.1: İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygular. 2.2: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerin azaltılmasına katkıda bulunur. 2.3: Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunur. Öğrenme Çıktısı 3: Kalite ve iş organizasyonu faaliyetlerini yürütür. Başarım Ölçütleri: 3.1: Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygular. 3.2: Süreçlerde saptanan uygunsuzlukların giderilmesi ile ilgili çalışmalara katkı sunar. 3.3: Çalışma alanı ile araç, gereç ve ekipmanını düzenler. 8 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 8 a) Teorik Sınav (T1) A3 birimine yönelik teorik sınav Ek A3-2 de yer alan Bilgiler kontrol listesine göre Mesleki Yeterlilik Kurumu,

22 [A3] Kataner Hattının Kurulması ve Sökülmesi Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No: gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %60 ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A3-2) ölçmelidir 8 b) Performansa Dayalı Sınav (P1) A3 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A3-2 de yer alan Beceriler ve Yetkinlikler kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A3-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. YETERLİLİK BİRİMİNİ 9 GELİŞTİREN Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği (TÜRSİD) KURUM/KURULUŞ(LAR) 10 YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi SEKTÖR KOMİTESİ 11 MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve SAYISI YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ EK A3-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler 1. Araç ve tren sistemleri 2. Elektrik 3. Güç sistemleri 4. Hat ve hat ekipmanları 5. İSG ve acil durum müdahale yöntemleri 6. Katener ve katener ekipmanları 7. Prosedürler ve talimatlar EK A3-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi a) BİLGİLER Mesleki Yeterlilik Kurumu,

23 [A3] Kataner Hattının Kurulması ve Sökülmesi Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No: UMS İlgili Yeterlilik Birimi Değerlendirme No Bilgi İfadesi Bölüm Başarım Ölçütü Aracı BG.1 Montaj projesini okumayı açıklar. G.1.1 G T1 BG.2 BG.3 BG.4 BG.5 Projede uygun malzemeleri belirleme ve kontrol etme adımlarını listeler. Direk temelinin uygunluğunu kontrol etme adımlarını açıklar. Ayırıcı direklerin montajında izolasyonu sağlama adımlarını açıklar. Ayırıcı direklerin montajında direği iletken kablo ile raya bağlama adımlarını açıklar. G T1 G T.1 G T.1 G T.1 BG.6 Konsol montajı yapma adımlarını açıklar. G T.1 BG.7 Katener, kontak ve feeder tellerini çekme adımlarını açıklar. G T1 BG.8 Bölge izolatörünü monte etme adımlarını açıklar. G T1 BG.9 Bölge izolatörünün kızakları ile askı elemanlarını takma ve ayarlarını yapma işlemlerini belirtir. G T1 BG.10 Ayırıcı montajını yapma adımlarını açıklar. G T1 BG.11 Bondik montajını yapma adımlarını açıklar. G T1 BG.12 Balans ağırlık sistemini monte etme adımlarını açıklar. G T1 BG.13 Enerji kablolarını monte etme adımlarını açıklar. G T1 BG.14 Kataner hattında görsel kontrol edeceği noktaları sıralar. G.12.1 G.12.2 G T1 BG.15 Hatta enerji verilmesi için uygun koşulları ve uygulanacak adımları açıklar. BG.16 Balans ağırlık sistemini sökme adımlarını açıklar. G T1 H.2.1 H T1 b) BECERİ VE YETKİNLİKLER UMS Yeterlilik Birimi Değerlendirme Mesleki Yeterlilik Kurumu,

24 [A3] Kataner Hattının Kurulması ve Sökülmesi Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No: No Beceri ve Yetkinlik İfadesi İlgili Bölüm Başarım Ölçütü Aracı BY.1* İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm talimatlara ve yönetmeliklere uygun çalışır. A.1 A.2.1 A.3.2 A P1 BY.2* Çalışma alanında gerekli güvenlik önlemlerini alır. E.3.3 E.3.4 E P1 BY.3* Yapılan işe ve çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımları (KKD) kullanır. A P1 BY.4* Kişisel koruyucu donanımın, koruma ve müdahale araçlarının tüm kontrollerini yapar. Kişisel koruyucu donanımlardan uygun BY.5* olmayanların yenileri ile değiştirir. A.1.2 A P1 2.1 P1 BY.6* İSG ye ilişkin koruma ve müdahale araçlarını ilgili mevzuata göre uygun ve çalışır şekilde bulundurur. A P1 BY.7* Yapılan çalışmaya ait güvenlik ve sağlık işaretlerini talimatlar doğrultusunda yerleştirir ve çalışma sırasında yerleşimi korur. A.1.5 A P1 BY.8* BY.9* Statik elektrik birikme ve kıvılcım atlama ihtimali olan uygulamalarda talimatlara göre topraklama yapar. Geri dönüştürülebilen malzemelerin plastik, kağıt, metal, cam gibi cinslerine göre ayırarak sınıflandırır. BY.10* Tehlikeli atıkları diğer atıklardan ve malzemelerden ayırt ederek talimatlara göre gereken önlemleri alır. BY.11* Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin mevzuatta belirtilen şekilde saklanmasını sağlar. İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara BY.12* göre kalite gerekliliklerini izin verilen tolerans ve sapmalara göre uygular. Makine, alet, donanım ya da sistem üzerinde BY.13 yapılan ayarların talimatlara uygunluğunu kontrol eder. Bakımı veya onarımı gerçekleştirilen cihazın ya da BY.14 sistemin teknik özelliklere uygunluğunu kontrol eder. BY.15 BY.16 Hata ve arıza gidermeyle ilgili uygulama ve yöntemleri uygular. Makine, ekipman ve çalışma alanını sürekli temiz ve kullanılabilir durumda olacak şekilde düzenler. A P1 B P1 B.2.2 B.2.3 B.2.4 B.2.5 C P1 2.3 P1 3.1 P1 C P1 C P1 C.4.1 C.4.2 C.4.3 D.1.4 D.1.6 D P1 3.3 P1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

25 [A3] Kataner Hattının Kurulması ve Sökülmesi Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No: BY.17 Kullandığı hammadde, malzeme ve süreçlerle ilgili D P1 kayıtları tutar. BY.18 Projeye uygun ölçülerde boruları keser. G P1 BY.19 Borulara, izolatörleri ve diğer ekipmanları G P1 talimatlara göre takar. BY.20* Konsol tertibatını projeye uygun olarak kurar. G P1 BY.21 Projeye uygun ölçülerde dropper telini keser. G P1 BY.22 Dropper tertibatını talimatlara göre monte eder. G P1 BY.23 Tijli direklerde direği sabitler. G.4.2 G P1 BY.24 BY.25 BY.26 BY.27 BY.28 BY.29 BY.30 BY.31 BY.32 BY.33 BY.34 BY.35 BY.36 BY.37 BY.38 BY.39 BY.40 Ayırıcı direklerin montajında izolasyonu sağlar. Talimatlara göre direği iletken kablo ile raya bağlar. Hat sonu direklerine hat sonu tertibatını takar. Katener direklerine projeye uygun feeder teli izolatörünü monte eder. Tünel sistemlerinde projeye uygun olarak tünel direklerini monte eder. Direklere projeye uygun olarak kelepçe ile mastbracketleri monte eder. Ön montajı yapılan konsolu direk üzerindeki mastbracketlere pim ile monte eder. Etap boyunca direklerdeki konsollara geçici makaraları takar. Katener/kontak/feeder telinin ucunu hat sonu direğine sabitler. Katener/kontak/feeder telini güzergah boyunca telin direklerdeki konsollara asılan makara yuvalarına yerleştirir. Diğer hat sonu direğinde katener/kontak/feeder telini proje değerlerine göre gerer. Katener/kontak telini ağırlık sistemine aktarır. Feeder telini projede belirtilen noktaya ve feeder izolatöründeki clampa sabitler. Konsol makaralarında bulunan katener telini konsollardaki katener clampa aktarır. Konsol makaralarında bulunan kontak telini steadyarm kontak grifine projeye uygun zikzak ayarıyla aktarır. Projeye uygun olarak midpoint sistemini monte eder. Katener/kontak/feeder telini kesilecek noktanın her iki ucundan askıya alarak sabitler. G P1 G P1 G P1 G P1 G P1 G P1 G P1 G P1 G P1 G P1 G P1 G P1 G P1 G P1 G P1 G P1 G P1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

26 [A3] Kataner Hattının Kurulması ve Sökülmesi BY.41 BY.42 Projeye uygun noktalara montajı yapılacak bölge izolatörüne uygun katener ve kontak tellerini keser. Katener/kontak/feeder teline izolatörleri bağlar. BY.43* Bölge izolatörünün kızakları ile askı elemanlarını takar ve hassas ayarlarını yapar. BY.44 Ayırıcı şaselerini direklere veya projede belirlenen yerlere monte eder. BY.45 Ayırıcıları şase üzerine yerleştirerek sabitler. BY.46 BY.47 BY.48 BY.49 BY.50 BY.51 BY.52 BY.53 BY.54 BY.55 BY.56 BY.57 BY.58 BY.59 BY.60 Ayırıcının açma kapama kollarını monte eder. Ayırıcının açma kapama kollarının ayarlarını yapar. Ayırıcının giriş-çıkış güç kabloları ve topraklama bağlantısını yapar. Projede belirtilen ölçülere göre kabloları hazırlar. Raylarda belirtilen noktalara delik açar ve hazırlanan kabloları talimatlara göre monte eder. Direk içerisine gerdirme ağırlıklarını talimatlara göre yerleştirir. Ağırlık makarasını ve fren sistemini direğe talimatlara uygun olarak monte eder. Direğin içine yerleştirilen ağırlığa çelik halatı monte eder. Kontak ve katener teline bağlı olan çelik halatı ağırlık makarasına monte eder. Kontak ve katener tellerini projede belirtilen değerlere ve talimatlara göre gerer. Kontak ve katener tellerinin gerginliğinin projeye uygunluğunu kontrol eder. Ayırıcıdan gelen enerji kablolarını katener ve kontak tellerine bağlar. Katener ve kontak teline dropper ve jumperı projeye uygun olarak monte eder. Feeder telinden katener teline jumper bağlantısını projeye uygun olarak yapar. Hattın tamamının görsel kontrolünü yapar. G.7.2 G.7.3 Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No: 1.7 P1 1.7 P1 G P1 G.8.1 G.8.2 G.8.3 G P1 1.8 P1 1.8 P1 1.8 P1 G P1 G.9.1 G.9.2 G.10.1 G.10.2 G.10.3 G.10.4 G.10.5 G.10.5 G.11.1 G.11.2 G.11.3 G.12.1 G P1 1.9 P P P P P P P P P P P1 BY.61* Kontak ve katener tellerini ağırlık sisteminden sökerek askıya alır. BY.62* Katener ve kontak telini kontrollü bir biçimde serbest bırakır. (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. H.2.1 H P P1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

27 [B1] Rijit Katener Sistemleri Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No: 1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI [B1] RİJİT KATENER SİSTEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ 2 REFERANS KODU UY15 3 SEVİYE 5 4 KREDİ DEĞERİ - 5 A)YAYIN TARİHİ - B)REVİZYON NO 00 C)REVİZYON TARİHİ - Rijit Katener Sistemleri 6 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI Kent İçi Raylı Sistemler Kataner Bakım Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı - 14UMS ÖĞRENME ÇIKTILARI Öğrenme Çıktısı 1: Rijit katener hattının bakımını ve onarımını yapar. Başarım Ölçütleri: 1.1: Ekipman bölge bakımını ve onarımını yapar. 1.2: Midpoint sisteminin bakımı ve onarımını yapar. 1.3: Konsol sisteminin bakımını ve onarımını yapar. 1.4: Teller ile ilgili bakım ve onarımı yapar. Öğrenme Çıktısı 2: Rijit katener hattını kurar. Başarım Ölçütleri: 2.1: Tijlerin ve tutucuların montajını yapar. 2.2: Kontak telini çeker. Öğrenme Çıktısı 3: İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygular. Başarım Ölçütleri: 3.1: İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygular. 3.2: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerin azaltılmasına katkıda bulunur. 3.3: Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunur. Öğrenme Çıktısı 4: Kalite ve iş organizasyonu faaliyetlerini yürütür. Başarım Ölçütleri: 4.1: Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygular. 4.2: Süreçlerde saptanan uygunsuzlukların giderilmesi ile ilgili çalışmalara katkı sunar. 4.3: Çalışma alanı ile araç, gereç ve ekipmanını düzenler. 8 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 8 a) Teorik Sınav (T1) B1 birimine yönelik teorik sınav Ek B1-2 de yer alan Bilgiler kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %60 ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu Mesleki Yeterlilik Kurumu,

28 [B1] Rijit Katener Sistemleri Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No: birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B1-2) ölçmelidir 8 b) Performansa Dayalı Sınav (P1) B1 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B1-2 de yer alan Beceriler ve Yetkinlikler kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B1-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. YETERLİLİK BİRİMİNİ 9 GELİŞTİREN Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği (TÜRSİD) KURUM/KURULUŞ(LAR) 10 YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi SEKTÖR KOMİTESİ 11 MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve SAYISI YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ EK B1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler 1. Araç ve tren sistemleri 2. Elektrik 3. Güç sistemleri 4. Hat ve hat ekipmanları 5. İSG ve acil durum müdahale yöntemleri 6. Rijit katener ve katener ekipmanları 7. Prosedürler ve talimatlar EK B1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi a) BİLGİLER UMS İlgili Yeterlilik Birimi Değerlendirme No Bilgi İfadesi Bölüm Başarım Ölçütü Aracı Mesleki Yeterlilik Kurumu,

29 [B1] Rijit Katener Sistemleri Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No: BG.1 Rijit kataner sistemlerinde ekipman bölgeyi, bileşenlerini ve sistemin bakım adımlarını açıklar. F.4 F T1 BG.2 BG.3 Rijit kataner sistemlerinde midpoint sistemini ve sistemin bakım adımlarını açıklar. Rijit kataner sistemlerinde konsol sistemini ve sistemin bakım adımlarını açıklar. BG.4 Rijit kataner sistemlerinde tellere bakım yaparken uygulayacağı işlemleri açıklar. BG.5 Rijit kataner sistemlerinde kontak telini çekme adımlarını açıklar. BG.6 Rijit katener sistemlerinde zikzak ayarını yapma işlemlerini açıklar. BG.7 Rijit katener sistemlerinden konvansiyonel katenere geçişlerde kullanılacak sistemleri açıklar. F.9 F.9.3 F.10 F.10.5 F.10.6 F.10.7 F.12 F.12.7 F.12.8 F.12.9 G.6 G.6.10 G.6.11 G.6.12 G.6.13 G.6.14 G T1 1.3 T1 1.4 T1 2.2 T1 2.2 T1 2.2 T1 b) BECERİ VE YETKİNLİKLER No Beceri ve Yetkinlik İfadesi UMS İlgili Bölüm Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü Değerlendirme Aracı BY.1* İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm talimatlara ve yönetmeliklere uygun çalışır. A.1 A.2.1 A.3.2 A P1 BY.2* Çalışma alanında gerekli güvenlik önlemlerini alır. E.3.3 E.3.4 E P1 BY.3* Yapılan işe ve çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımları (KKD) kullanır. A P1 BY.4* Kişisel koruyucu donanımın, koruma ve müdahale araçlarının tüm kontrollerini yapar. Kişisel koruyucu donanımlardan uygun BY.5* olmayanların yenileri ile değiştirir. A.1.2 A P1 3.1 P1 BY.6* İSG ye ilişkin koruma ve müdahale araçlarını ilgili mevzuata göre uygun ve çalışır şekilde bulundurur. A P1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0199-3 METAL İŞLERİ SERİ ÜRETİM TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0199-3 METAL İŞLERİ SERİ ÜRETİM TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 14UY0199-3 METAL İŞLERİ SERİ ÜRETİM TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 14UY0199-3 Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi (Seviye 3) ÖNSÖZ Metal

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 02 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Yayın Tarihi:12.04.2011 Rev. :02 ÖNSÖZ Çelik Kaynakçısı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-3 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-3 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-3 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0105-3 Makine Montajcısı ÖNSÖZ Makine Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-4 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-4 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-4 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0105-4 Makine Montajcısı ÖNSÖZ Makine Montajcısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0070-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0070-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0070-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0070-3 Refrakterci Yayın Tarihi:18/07/2012 Rev. No:0 ÖNSÖZ Refrakterci (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0210-3 RÜZGÂR GÜÇ SİSTEMİ PERSONELİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0210-3 RÜZGÂR GÜÇ SİSTEMİ PERSONELİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0210-3 RÜZGÂR GÜÇ SİSTEMİ PERSONELİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0210-3 Rüzgâr Güç Sistemi Personeli (Seviye 3) Yayın Tarihi:../../20.. Rev.

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 11UY KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0016-4 KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 11UY0016-4 Kaynak Operatörü (Seviye 4) ÖNSÖZ Kaynak Operatörü (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0224-3 PRESÇİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0224-3 PRESÇİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0224-3 PRESÇİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0224-3 Presçi (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Yayın Tarihi:29.07.2015 Rev. No:00 ÖNSÖZ Presçi (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER TREN SÜRÜCÜSÜ SEVİYE 4 REVİZYON NO:.. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 [Referans Kodu] [Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü (Seviye 4)]

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0141-3 VARYANT/BASKI BOYA MUTFAĞI ELEMANI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0141-3 VARYANT/BASKI BOYA MUTFAĞI ELEMANI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0141-3 VARYANT/BASKI BOYA MUTFAĞI ELEMANI SEVİYE 3 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 ÖNSÖZ Varyant Baskı Boya Mutfağı Elemanı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 17UY MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0298-4 MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0298-4 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4)

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 11UY DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 4) Yayın Tarihi:12.07..2011 Rev. :01 ÖNSÖZ

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0224-4 PRESÇİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0224-4 PRESÇİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0224-4 PRESÇİ SEVİYE 4 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0224-4 Presçi (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği Yayın Tarihi:29.07.2015 Rev. :00 ÖNSÖZ Presçi (Seviye 4)

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0227-3 TORNACI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0227-3 TORNACI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0227-3 TORNACI SEVİYE 3 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY00227-3 Tornacı (Seviye 3) ÖNSÖZ Tornacı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER TRAFİK KONTROLÖRÜ SEVİYE 5 REVİZYON NO:.. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 [Referans Kodu] [Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0054-3 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0054-3 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0054-3 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0054-3 Alçı Levha Uygulayıcısı ÖNSÖZ Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0055 3 Alçı Sıva Uygulayıcısı Seviye 3 ÖNSÖZ Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3) Ulusal

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 16UY0257-3 EL NAKIŞÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 16UY0257-3 EL NAKIŞÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 16UY0257-3 EL NAKIŞÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 16UY0257-3 El Nakışçısı (Seviye 3) Yayın Tarihi:25/05/2016 Rev. No:00 ÖNSÖZ El Nakışçısı (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 3 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY00..-3 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı ÖNSÖZ Plastik Enjeksiyon Üretim

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY RAY ARK KAYNAKÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY RAY ARK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0232-3 RAY ARK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0232-3 Ray Ark Kaynakçısı (Seviye 3) Yayın Tarihi:30/09/2015 Rev. No:00 ÖNSÖZ Ray Ark

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0207-3 BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0207-3 BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0207-3 BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0207-3 Biyogaz Sistemleri Personeli (Seviye 3) ÖNSÖZ Biyogaz Sistemleri Personeli

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0241-3 ELEKTRİK TESİSATÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0241-3 ELEKTRİK TESİSATÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0241-3 ELEKTRİK TESİSATÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0241-3 Elektrik Tesisatçısı (Seviye 3) ÖNSÖZ Elektrik Tesisatçısı (Seviye 3) Ulusal

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0227-4 TORNACI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0227-4 TORNACI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0227-4 TORNACI SEVİYE 4 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0227-4 Tornacı (Seviye 4) ÖNSÖZ Tornacı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0209-4 GÜNEŞ-ISIL SİSTEM PERSONELİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0209-4 GÜNEŞ-ISIL SİSTEM PERSONELİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0209-4 GÜNEŞ-ISIL SİSTEM PERSONELİ SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0209-4 Güneş-Isıl Sistem Personeli (Seviye 4) ÖNSÖZ Güneş-Isıl Sistem Personeli

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER KATENER BAKIM ELEMANI SEVİYE 4 REFERANS KODU / 14UMS0404-4

ULUSAL MESLEK STANDARDI KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER KATENER BAKIM ELEMANI SEVİYE 4 REFERANS KODU / 14UMS0404-4 ULUSAL MESLEK STANDARDI KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER KATENER BAKIM ELEMANI SEVİYE 4 REFERANS KODU / 14UMS0404-4 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 20.03.2014-28947 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014 Sayfa 1

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 11UY DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0033-3 DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 02 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 11UY0033-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) Yayın Tarihi: 02/11/2011

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0219-3 KAPI/KANTAR GÖREVLİSİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0219-3 KAPI/KANTAR GÖREVLİSİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0219-3 KAPI/KANTAR GÖREVLİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0219-3 Kapı/Kantar Görevlisi (Seviye 3) ÖNSÖZ Kapı/Kantar Görevlisi (Seviye 3) Ulusal

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0148-4 HADDECİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0148-4 HADDECİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 13UY0148-4 HADDECİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 ÖNSÖZ Haddeci (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY MAKİNE RESSAMI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY MAKİNE RESSAMI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0104-3 MAKİNE RESSAMI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0104-3Makine Ressamı ÖNSÖZ Makine Ressamı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0168-4 VERİ GİRİŞ ELEMANI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0168-4 VERİ GİRİŞ ELEMANI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0168-4 VERİ GİRİŞ ELEMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0168-4 Veri Giriş Elemanı ÖNSÖZ Veri Giriş Elemanı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0207-4 BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0207-4 BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0207-4 BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0207-4 Biyogaz Sistemleri Personeli (Seviye 4) ÖNSÖZ Biyogaz Sistemleri Personeli

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0077-5 OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCISI SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0077-5 OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCISI SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0077-5 OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCISI SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0077-5 Otomasyon Sistemleri Programcısı ÖNSÖZ Otomasyon Sistemleri Programcısı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK. 13UY00xx-5 KALİBRASYONCU SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK. 13UY00xx-5 KALİBRASYONCU SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 13UY00xx5 KALİBRASYONCU SEVİYE 5 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 ÖNSÖZ Kalibrasyoncu Seviye 5 Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY TADIMCI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 17UY TADIMCI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0293-4 TADIMCI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0293-4 Tadımcı (Seviye 4) ÖNSÖZ Tadımcı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Kurumu

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0076-4 OTOMASYON SİSTEMLERİ MONTAJCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0076-4 OTOMASYON SİSTEMLERİ MONTAJCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0076-4 OTOMASYON SİSTEMLERİ MONTAJCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0076-4 Otomasyon Sistemleri Montajcısı ÖNSÖZ Otomasyon Sistemleri Montajcısı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0053-3 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 12UY0053-3 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 3) Yayın Tarihi:30.05.2012

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0039-3 ÖN İPLİK OPERATÖRÜ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0039-3 ÖN İPLİK OPERATÖRÜ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0039-3 ÖN İPLİK OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 ÖNSÖZ Ön İplik Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0206-3 ELEKTRO-MEKANİK MONTAJ İŞÇİSİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0206-3 ELEKTRO-MEKANİK MONTAJ İŞÇİSİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0206-3 ELEKTRO-MEKANİK MONTAJ İŞÇİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0206-3 Elektro-Mekanik Montaj İşçisi Seviye 3 Yayın Tarihi: 25.03.2015 Rev.

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK. 11UY0009-4 MOTOR TESTÇİSİ Turan SEVİYE 4. [Belge başlığını yazın] [Belge alt başlığını yazın]

ULUSAL YETERLİLİK. 11UY0009-4 MOTOR TESTÇİSİ Turan SEVİYE 4. [Belge başlığını yazın] [Belge alt başlığını yazın] [Belge başlığını yazın] ULUSAL YETERLİLİK [Belge alt başlığını yazın] [Tarihi seçin] 11UY0009-4 MOTOR TESTÇİSİ Turan SEVİYE 4 YAYIN TARİHİ:22.03.2011 REVİZYON NO:02 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 0 ÖNSÖZ

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0201-4 MATKAP TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0201-4 MATKAP TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 14UY0201-4 MATKAP TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 14UY0201-4 Matkap Tezgâh İşçisi (Seviye 4) ÖNSÖZ Matkap Tezgâh İşçisi (Seviye 4) Ulusal

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY ODUN DIŞI ÜRÜN TOPLAYICISI (YÜKSEKTEN) SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 17UY ODUN DIŞI ÜRÜN TOPLAYICISI (YÜKSEKTEN) SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0284-3 ODUN DIŞI ÜRÜN TOPLAYICISI (YÜKSEKTEN) SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0284-3 Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yüksekten)(Seviye 3) ÖNSÖZ Odun

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY FERMENTE ÜRÜN ÜRETİM OPERATÖRÜ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 17UY FERMENTE ÜRÜN ÜRETİM OPERATÖRÜ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0295-4 FERMENTE ÜRÜN ÜRETİM OPERATÖRÜ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0295-4 Fermente Ürün Üretim Operatörü (Seviye 4) ÖNSÖZ Fermente Ürün Üretim

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0212-3 ENDEKS OKUMA GÖREVLİSİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0212-3 ENDEKS OKUMA GÖREVLİSİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0212-3 ENDEKS OKUMA GÖREVLİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0212-3 Endeks Okuma Görevlisi (Seviye 3) ÖNSÖZ Endeks Okuma Görevlisi (Seviye 3) Ulusal

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 16UY0255-6 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UZMANI SEVİYE 6

ULUSAL YETERLİLİK 16UY0255-6 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UZMANI SEVİYE 6 ULUSAL YETERLİLİK 16UY0255-6 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UZMANI SEVİYE 6 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 16UY0255-6 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı (Seviye 6) ÖNSÖZ Coğrafi Bilgi Sistemleri

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU MOTORLU ARAÇ ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU MOTORLU ARAÇ ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU MOTORLU ARAÇ ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 Referans Kodu Motorlu Araç Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) ÖNSÖZ Motorlu

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY ODUN DIŞI ÜRÜN TOPLAYICISI (YERDEN) SEVİYE 2

ULUSAL YETERLİLİK 17UY ODUN DIŞI ÜRÜN TOPLAYICISI (YERDEN) SEVİYE 2 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0283-2 ODUN DIŞI ÜRÜN TOPLAYICISI (YERDEN) SEVİYE 2 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0283-2 Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yerden) (Seviye 2) ÖNSÖZ Odun Dışı Ürün

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY OTOMASYON SİSTEMLERİ MONTAJCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY OTOMASYON SİSTEMLERİ MONTAJCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0076-4 OTOMASYON SİSTEMLERİ MONTAJCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 12UY0076-4 Otomasyon Sistemleri Montajcısı ÖNSÖZ Otomasyon Sistemleri Montajcısı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU MOTORLU ARAÇ ALIM SATIM PERSONELİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU MOTORLU ARAÇ ALIM SATIM PERSONELİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU MOTORLU ARAÇ ALIM SATIM PERSONELİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 Referans Kodu Motorlu Araç Alım Satım Personeli (Seviye 4) ÖNSÖZ Motorlu

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY YÜKSEK GERİLİM KABLO AKSESUARLARI MONTAJCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY YÜKSEK GERİLİM KABLO AKSESUARLARI MONTAJCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0089-4 YÜKSEK GERİLİM KABLO AKSESUARLARI MONTAJCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 12UY0089-4 Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı ÖNSÖZ Yüksek

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 Referans Kodu Yeterlilik Adı (Seviye X) ÖNSÖZ İşletme Elektrik Bakımcısı (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2011 12UY00..-3 Refrakterci Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No:0 ÖNSÖZ Refrakterci (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0151-5 NC/CNC TAKIM TEZGÂHLARI ELEKTRİK/ELEKTRONİK SERVİS GÖREVLİSİ SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0151-5 NC/CNC TAKIM TEZGÂHLARI ELEKTRİK/ELEKTRONİK SERVİS GÖREVLİSİ SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0151-5 NC/CNC TAKIM TEZGÂHLARI ELEKTRİK/ELEKTRONİK SERVİS GÖREVLİSİ SEVİYE 5 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0151-5 NC/CNC Takım Tezgâhları Elektrik/Elektronik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 10UY0002-3 Makine Bakımcı (Seviye 3) ÖNSÖZ Makine Bakımcı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0203-4 ÇAĞRI MERKEZİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0203-4 ÇAĞRI MERKEZİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0203-4 ÇAĞRI MERKEZİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0203-4 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi (Seviye 4) ÖNSÖZ Çağrı Merkezi Müşteri

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0129-3] KOMPLECĠ (YUVARLAK ÖRME HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 3

ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0129-3] KOMPLECĠ (YUVARLAK ÖRME HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 3 ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0129-3] KOMPLECĠ (YUVARLAK ÖRME HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 3 REVĠZYON NO: 00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 [13UY0129-3] Kompleci (Yuvarlak Örme Hazır Giyim) (Seviye 3) ÖNSÖZ Kompleci

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0187-4 KONDÜKTÖR SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0187-4 KONDÜKTÖR SEVİYE 4 ULUSAL YEERLİLİK 13UY0187-4 KONDÜKÖR SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YEERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0187-4 Kondüktör Yayın arihi:25/12/2013 Rev. No:00 ÖNSÖZ Kondüktör (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY DOĞAL GAZ SAYAÇ SÖKME TAKMA ELEMANI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 17UY DOĞAL GAZ SAYAÇ SÖKME TAKMA ELEMANI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 17UY00..-3 DOĞAL GAZ SAYAÇ SÖKME TAKMA ELEMANI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY00..-3 Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı ÖNSÖZ Doğal Gaz Sayaç Sökme

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0229-4 DEMİRYOLU YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM MAKİNESİ OPERATÖRÜ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0229-4 DEMİRYOLU YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM MAKİNESİ OPERATÖRÜ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0229-4 DEMİRYOLU YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM MAKİNESİ OPERATÖRÜ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0229-4 Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Makinesi

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 4 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 10UY0002-4 Makine Bakımcı (Seviye 4) ÖNSÖZ Makine Bakımcı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK. 16UY00xx-4 TEL ÇEKME ÖRME İŞÇİSİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK. 16UY00xx-4 TEL ÇEKME ÖRME İŞÇİSİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 16UY00xx-4 TEL ÇEKME ÖRME İŞÇİSİ SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 [16UY00XX-4] [Tel Çekme Örme İşçisi Seviye 4] Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No: 00 ÖNSÖZ

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 2

ULUSAL YETERLİLİK 11UY İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 2 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0036-2 İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 2 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 11UY0036-2 İplik Bitim İşleri Operatörü (Seviye 2) Yayın Tarihi:14/12/2014 Rev.

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ İŞLETME BAKIM GÖREVLİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00

ULUSAL YETERLİLİK 17UY ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ İŞLETME BAKIM GÖREVLİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0275-3 ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ İŞLETME BAKIM GÖREVLİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0275-3 Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 16UY0251-6 KOBİ DANIŞMANI SEVİYE 6

ULUSAL YETERLİLİK 16UY0251-6 KOBİ DANIŞMANI SEVİYE 6 ULUSAL YETERLİLİK 16UY0251-6 KOBİ DANIŞMANI SEVİYE 6 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 16UY0251-6 KOBİ Danışmanı (Seviye 6) ÖNSÖZ KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 16UY00..-4

ULUSAL YETERLİLİK 16UY00..-4 ULUSAL YETERLİLİK 16UY00..-4 FERMENTE ÜRÜN ÜRETİM OPARATÖRÜ SEVİYE 4 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 [16UY00..-4] [Fermente Ürün Üretim Operatörü (Seviye 4) Yayın Tarihi:../../20..

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0053-4 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 4 REVİZYON NO: 02 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 12UY0053-4 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 4) Yayın Tarihi:30.05.2012

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0149-4 İZABECİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0149-4 İZABECİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 13UY0149-4 İZABECİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 ÖNSÖZ İzabeci (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY0..-3 CAM KESİM ELEMANI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 17UY0..-3 CAM KESİM ELEMANI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 17UY0..-3 CAM KESİM ELEMANI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY00..-3 Cam Kesim Elemanı (Seviye 3) ÖNSÖZ Cam Kesim Elemanı Seviye 3 Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0140-3. ġablon OPERATÖRÜ SEVĠYE 3

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0140-3. ġablon OPERATÖRÜ SEVĠYE 3 ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0140-3 ġablon OPERATÖRÜ SEVĠYE 3 REVĠZYON NO:00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 13UY0140-3 Şablon Operatörü (Seviye 3) ÖNSÖZ Şablon Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2011 11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı ÖNSÖZ Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0083-3 METAL KESİMCİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0083-3 METAL KESİMCİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0083-3 METAL KESİMCİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 ÖNSÖZ Metal Kesimci (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY YÜKSEK GERİLİM KABLO AKSESUARLARI MONTAJCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY YÜKSEK GERİLİM KABLO AKSESUARLARI MONTAJCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0089-4 YÜKSEK GERİLİM KABLO AKSESUARLARI MONTAJCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0089-4 Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı ÖNSÖZ Yüksek

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] SEVİYE [5]

ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] SEVİYE [5] ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] [KADIN GİYİM MODELİSTİ] SEVİYE [5] REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 [Referans Kodu] Kadın Giyim Modelisti (Seviye 5) ÖNSÖZ Kadın Giyim Modelisti (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0154-4 SEYAHAT ACENTASI SATIŞ GÖREVLİSİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0154-4 SEYAHAT ACENTASI SATIŞ GÖREVLİSİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0154-4 SEYAHAT ACENTASI SATIŞ GÖREVLİSİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 i 13UY0154-4 Seyahat Acentası Satış Görevlisi ÖNSÖZ Seyahat Acentesi Satış Görevlisi

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0067-3 BOYA DOLUM OPERATÖRÜ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0067-3 BOYA DOLUM OPERATÖRÜ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0067-3 BOYA DOLUM OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 ÖNSÖZ Boya Dolum Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 10UY0002-5 Makine Bakımcı (Seviye 5) ÖNSÖZ Makine Bakımcı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY REFRAKTERCİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY REFRAKTERCİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY00704 REFRAKTERCİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY00704 Refrakterci ÖNSÖZ Refrakterci (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-4 REFRAKTERCİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-4 REFRAKTERCİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-4 REFRAKTERCİ SEVİYE 4 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY00..-3 Refrakterci ÖNSÖZ Refrakterci (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 Referans Kodu Yeterlilik Adı (Seviye X) ÖNSÖZ İşletme Elektrik Bakımcısı (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 BOYA RENK AYAR ELEMANI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 BOYA RENK AYAR ELEMANI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 BOYA RENK AYAR ELEMANI SEVİYE 3 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY00..-3 Boya Renk Ayar Elemanı ÖNSÖZ Boya Renk Ayar Elemanı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0191-4 OTOMOTİV GÖVDE ONARIMCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0191-4 OTOMOTİV GÖVDE ONARIMCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YEERLİLİK 14UY0191-4 OOMOİV GÖVDE ONARIMCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YEERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 14UY0191-4 Otomotiv Gövde Onarımcısı (Seviye 4) Yayın arihi:12/03/2014 Rev. No:00 ÖNSÖZ

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0195-3 PVC DOĞRAMA MONTAJCISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0195-3 PVC DOĞRAMA MONTAJCISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 14UY0195-3 PVC DOĞRAMA MONTAJCISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 14UY0195-3 PVC Doğrama Montajcısı ÖNSÖZ 14UY0195-3 PVC Doğrama Montajcısı (Seviye 3)

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 METAL SAC İŞLEMECİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 METAL SAC İŞLEMECİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 METAL SAC İŞLEMECİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ANKARA, 2012 ÖNSÖZ Metal Sac İşlemeci Seviye 3 Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY ALAN KILAVUZU SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 17UY ALAN KILAVUZU SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0282-4 ALAN KILAVUZU SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0282-4 Alan Kılavuzu (Seviye 4) Yayın Tarihi: 18/01/2017 Rev. No:00 ÖNSÖZ Alan Kılavuzu (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY MAKİNE RESSAMI SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 12UY MAKİNE RESSAMI SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0104-5 MAKİNE RESSAMI SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0104-5 Makine Ressamı ÖNSÖZ Makine Ressamı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki

Detaylı

11UY0032-4 DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SEVİYE 4

11UY0032-4 DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SEVİYE 4 [Belge başlığını yazın] ULUSAL [Belge alt başlığını YETERLİLİK yazın] [Tarihi seçin] Turan 11UY0032-4 DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SEVİYE 4 YAYIN TARİHİ: REVİZYON NO:01 Mesleki

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAKÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAKÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0231-3 ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAKÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0231-3 Alüminotermit Ray Kaynakçısı (Seviye 3) ÖNSÖZ Alüminotermit Ray Kaynakçısı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 13UY ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0145-3 ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI SEVİYE 3 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı Seviye 3 ÖNSÖZ Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ SAHA KOORDİNATÖRÜ SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 17UY ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ SAHA KOORDİNATÖRÜ SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 17UY0278-5 ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ SAHA KOORDİNATÖRÜ SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0278-5 Elektrik Dağıtım Şebekesi Saha Koordinatörü (Seviye 5)

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0149-5 İZABECİ SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0149-5 İZABECİ SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 13UY0149-5 İZABECİ SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0149-5 İzabeci Seviye 5 ÖNSÖZ İzabeci (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY000..-3 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY000..-3 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 3 12UY000..-3 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 ÖNSÖZ Otomotive Sac ve Gövde Kaynakçısı Seviye-3 Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0145-3 ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0145-3 ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0145-3 ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı Seviye 3 ÖNSÖZ Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0068-4 BOYA ÜRETİM SORUMLUSU SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0068-4 BOYA ÜRETİM SORUMLUSU SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0068-4 BOYA ÜRETİM SORUMLUSU SEVİYE 4 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0068-4 Boya Üretim Sorumlusu ÖNSÖZ Boya Üretim Sorumlusu (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0153-5 SEYAHAT ACENTASI ÜRÜN PLANLAMA VE OPERASYON SORUMLUSU SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0153-5 SEYAHAT ACENTASI ÜRÜN PLANLAMA VE OPERASYON SORUMLUSU SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0153-5 SEYAHAT ACENTASI ÜRÜN PLANLAMA VE OPERASYON SORUMLUSU SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 i 13UY0153-5 Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu ÖNSÖZ

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 11UY DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0033-3 DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 03 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 11UY0033-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) Yayın Tarihi: 02/11/2011

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 17UY MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0299-5 MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0299-5 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5)

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 10UY0002-5 Makine Bakımcı (Seviye 5) ÖNSÖZ Makine Bakımcı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0223-4 METAL DOĞRAMACI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0223-4 METAL DOĞRAMACI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0223-4 METAL DOĞRAMACI SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 [15UY0223-4] [Metal Doğramacı Seviye 4] Yayın Tarihi:29.07.2015 Rev. No:00 ÖNSÖZ Metal Doğramacı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0194-4 ANKETÖR SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0194-4 ANKETÖR SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 14UY0194-4 ANKETÖR SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 14UY0194-4 Anketör (Seviye 4) ÖNSÖZ Anketör (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY HADDECİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 13UY HADDECİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 13UY0148-3 HADDECİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 Yayın Tarihi:10.04.2013 Rev. No:00 ÖNSÖZ Haddeci (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY RAYLI SİSTEMLER SİNYALİZASYON BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 15UY RAYLI SİSTEMLER SİNYALİZASYON BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0233-5 RAYLI SİSTEMLER SİNYALİZASYON BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0233-5Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı

Detaylı