EGİTİMİNİN SORUNLARI,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EGİTİMİNİN SORUNLARI,"

Transkript

1 S.D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESi YA YINLARI NO: 16 BİLİMSEL TOPLANTILAR NO: 6 TÜRKİYE'DE YÜKSEK DİN EGİTİMİNİN SORUNLARI, YENİDEN YAPILANMASI ve GELECEGİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER- ıvibzakereler --"" 'fürı<ıyc oıyanııt vaım İslfun Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi Dem. No: c\ s-bs~ Tas. No: 3-=t-7/d:St;;b -ToP-ı ''f EKİM 2003 ISPARTA-2004

2 TERTİP HEYETi BAŞKAN Prof. Dr. Ekrem SARIKÇIOGLU ÜYELER Doç. Dr. İsmail Hakkı GÖKSOY, Doç. Dr. Ramazan BUYRUKÇU, Yrd. Doç. Dr. Saadettİn ÖZDEMİR, Arş. Gör. Safinaz ASRİ ÇÖZÜMLEME A. HümeyraASLANTÜRK, İ. LatifHACINEBİOGLU, Kemalettin TAŞ, Nejdet DURAK, Haluk SONGÜR, Galip TURCAN, A. Sıdıka OKTAY, Ali BULUT, Sevim ÖZDEMİR A. Yılmaz SOYYER, M. Sadık AKDEMİR, Zahit KARAÇAM, H. Tevfik MARULCU, Bilal GÖKKIR B ila! SAMBUR, Rıfat OKUDAN, Kamile ÜNLÜSOY, Ahmet YILDIRIM, Musa KOÇAR, Adem EFE ISBN iç DÜZEN Nejdet DURAK; İshak ÖZGEL, BahattinYAMAN KAPAK N. DURAK BASKI S.D.Ü. ilahiyat Fakültesi Baskı Merkezi Ali Çolak Yayınlanan Yazıların Sorumluluğu Y azarlarına Aittir Yayınlanan tebliğler kaynak gösterilmek şartıyla iktihas ve atıf şeklinde kullanılabilir S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Isparta 2004 isteme ADRESi S.D.Ü. ilahiyat Fakültesi Merkez Kampüsü ISPARTA Tel: (0246) Fax: (0246)

3 İLAHİYAT FAKÜLTESi ÖGRENCİLERİNİN İSTiHDAM VE BU BAGLAMDA DERS PROGRAMLARI ÜZERİNE BAZI ÖNERİLER Dr. Muammer CENGİL * Sayın başkan, değerli hocalarım ve kıymetli hazirun. Sözlerime başlamadan önce hepinize saygılarımı arzederim. Ben de bu tebliğimde ilahiyat Fakültelerinde ihtiyaç duyulduğuna inandığım yeni bir bölüm önerisinde bulunacağım. Fakat önerime geçmeden önce ilahiyat Fakültelerinin geçirmiş olduğu tarihi sürece kısaca bir göz atmak istiyorum yılında A.Ü. ilahiyat Fakültesi'nin açılmasıyla Cumhuriyet tarihinde eğitim-öğretim sahnesine giren ilahiyat Fakülteleri 1 günümüze gelinceye kadar pek çok süreçten geçmiştir. 2 ilahiyat fakültelerindeki eğitim- G.Ü. Çorum ilahiyat Fakültesi Din Psikolojisi AnabiJi Dalı 1 Halis Ayhıın, Türkiye'de Din Eğitimi, İFAV, İst. ı999, s ilahiyat Fakülte'lerinin kuruluşundan günümüze gelinceye kadar geçirmiş olduğu tarihi süreçle ilgili olarak bkz; Hilmi Ziya Ülken, "İlahiyat Fakültelerinin Geçirdiği Safhalar", A.Ü. İla h iyat Fak. Albümü, Ankara 196 ı; Mustafa Öcal, "ilahiyat Fakültelerinin Tarihçesi", U.Ü. ilahiyat Fak. Dergisi, S. ı, c. 1, Yıl 1986, s. li 1-123; Öcal, "Cumhuriyet Döneminde 243

4 .., 1 -~ öğretimle ilgili bu günkü tablo ise şu şekildedir; " öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan yeni düzenlemeye göre, ilahiyat fakültelerinin bir kısmında sadece ilahiyat Lisans Programı, bir kısmında hem İlahiyat Lisans Programı hem de ilköğretim için Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Yetiştiren Programlar uygulanmaktadır. ilahiyat Fakülte'lerinin ilahiyat lisans programından mezun olanlardan Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ile İmam-Hatip Liseleri Meslek Dersleri öğretmeni olmak isteyenlerin ise ilgili programdan mezun olduktan sonra Ankara üniversitesi ilahiyat Fakültesi bünyesinde açılan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nı bitirmeleri gerekmektedir." 3 Görüldüğü gibi mevcut yapılanmaya göre ise İlahiyat Fakültesi mezunlarının istihdam alanı olarak M.E. Bakanlığına bağlı olarak öğretmenlik ve Diyanet işleri Başkanlığına bağlı olarak da din görevliliği görülmektedir. Fakat kamusal alanda çeşitli branşlarda uzmanlaşmış nitelikli ilahiyat fakültesi mezunlarına ihtiyaç olduğu bir gerçektir. Bu kamusal alanlar, Hastaneler, Cezaevleri, Yetiştirme Yurtları ve Huzurevleridir. Şimdiye kadar çoğunlukla öğretmen ve din görevlisi olarak görev alacak ilahiyat fakültesi mezunlarının daha iyi yetişebilmeleri için çeşitli branşlaşma ve program önerilerinde bulunulmuştur. 4 Biz ise yukarıda Türkiye'de Din Eğitimi ve Öğretimi", U.Ü. ilahiyat Fak. Dergisi, S. 7, c. 7, Yıl 1998, s ; Turgay Gündüz, 'Türkiye'de Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi ve Öğretimi Kronolojisi", U.Ü. ilahiyat Fak. Dergisi, S. 7, c. 7, Yıl 1998, s. 543~557; Halis Ayhan, Türkiye'de Din Eğitimi, s ; ; Ayhan, "İiahiyat Fakültesi", Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 1999, S. 6, s ; Ahmet Koç, "Türkiye'de Din Eğitimi ve Öğretimi Üzerine Genel Bir Değerlendirme", Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, S. 7, Yıl: 2000, , , Ahmet Koç, "a.g.m.", Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, s ilahiyat fakültelerinde bölümleşme ve branşlaşma ile ilgili olarak tesbit edebildiğimiz öneriler şunlardır: Mustafa Öcal, "Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Din Eğitimi ve Öğretimi", U.Ü. ilahiyat Fak. Dergisi, s ; "İlahiyat Fakültelerinde Programlar ve Bölümleşme", Yüksek Öğretİrnde Din Bilimleri Öğretimi Sempozyumu (21-23 ekim 1987), Samsun 1998, s ; "İmam Hatip Liseleri Müdürlerine Göre ilahiyat Fakülteleri ve Mezunları", Türkiye'de Din Eğitimi ve Öğretimi, İslam Medeniyeti Vakfı Yay., İst 1993, s. 59; "Türkiye'de Din Eğitimi ve Geleceği", Habitat Il Şehir-Toplum-İnsan Sempozyumu, 244

5 saymış olduğumuz kamusal alanlarda görevlendirilebilecek mezunlarımız için bir prograrn önerisinde bulunacağız. Önereceğimiz yeni bölümün adı "İlahiyat Sosyal Hizmetler Alanı"dır. Eğitim süresi ise 4 yıllık ilahiyat fakültesi lisans programından sonra din psikolojisi anabilim dalında yapılacak 1 yıl tezsiz yüksek lisans veya hizmet içi seminer şeklindedir 5. ilahiyat alanıyla ilgili olarak 4 yıllık eğitim prograrnı sonucunda gerekli mesleki formasyonu alan mezunlar, 1 yıllık tezsiz yüksek lisans veya hizmet içi seminer şeklinde uygulanacak olan "İlahiyat Sosyal Hizmetler Alanı" bölümünde psikoloji ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili dersleri alacaklardır. 6 Bu şekilde "İlahiyat Sosyal Hizmetler Alanı" sertifıkasına sahip mezunlarımız Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde istihdan edilecekler ve çalışma alanı olarak yukarıda zikretmiş olduğumuz kamusal alanlarda görevlendirileceklerdir. Yani bu uygulama ile Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki mevcut din görevlisi kadrolarına ilave olarak bir de "İlahiyat Sosyal Hizmetler Uzmanı" ilave edilmiş olacaktır. Bu bölümde okurulabilecek derslere geçmeden önce neden böyle bir bölüme ihtiyaç duyduğurnuzu arzetmek istiyorum. Türkiye Gönüllü TeşekkU!ler Vakfı, İstanbul Mayıs 1996, "Din KUltürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Ulaşılması Gereken Hedefler ve Gerçekleşme Oranı", Orta Dereceli Okullar'da (İmam-Hatip Liseleri Hariç) Din Eğitimi- Öğretiminin Problemleri Sempozyumu, E.Ü. ilahiyat Fak, Kayseri 1-2 Mayıs 1997; Raşit Küçük, "İiahiyat Meslek Yüksekokulları ve Bazı Teklifler", Türkiye Din Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, s ; Mehmet Zeki Aydın, "Din Öğretiminde Öğretmenierin Branşlaşması", a.g.s., s ; Halil Hayıt, "Din Öğretiminde Öğretmenierin Branşlaşma Meselesi", YüksekÖğretimdeDin Bin Bilimleri Sempozyumu, Ekim 1987 Samsun, Samsun 1988, s ; Bekir Özcan, "Pin Bilimleri Öğretiminde Branşlaşmanın Önemi", a.g.s., s ; Ali Toksarı, "İlahiyat Fakülteleri Eğitim-Öğretiminde Branşlaşma", a.g.s., s ; Ali Turgut, "Akademik Bölümleşmenin Eğitim ve Öğretime Yansıması", a.g.s., s ; Ekrem Sarıkçıoğlu, "Yüksek Din Eğitiminde Hedef ve Program", a.g.s., s Halen Diyanet teşkilatında görevli ilahiyat Fakültesi mezunlarından "İiahiyat Sosyal Hizmetler Uzmanı" olmak isteyenler yapılacak sınavda başarılı oldukları taktirde, önereceğimiz program bu kişilere hizmet içi seminer şeklinde uygulanabilir. 6 Bu program H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu ve PDR Bölümüyle işbirliği içerisinde yürütillebilir. 245

6 . ~., ı -J ilahiyat fakültelerinin sürdürdüğü tek tip eğitim şekliyle, mezuniyet sonrası istihdam alanlarının çeşitliliğine nitelik bakımından yeterli cevap veremediği ve bu sebeple yüksek din eğitiminin ana istihdam alanları dikkate alınarak eğitim, yöntem ve programlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği pek çok biliminsanı tarafından ifade edilmiş ve bu bağlamda öğretim yılından itibaren ana istihdam alanı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ve M.E. Bakanlığı baz alınarak ilahiyat fakültelerinde bölümleşmeye gidilmiştir. Ana istihdam alanı olarak Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak din görevliliğinin ve M. E. Bakanlığı'na bağlı olarak öğretmenliğin ele alınması sanırız bu kurumlarda istihdam edilebilecek mezunların sayıca çokluğundan dolayıdır. Fakat ülkemizdeki S.S.K., Devlet ve Tıp Fakültesi Hastaneleri ile özel hastaneler, Cezaevleri, Yetiştirme Yurtları ve Huzurevleri göz önüne alındığında buralarda görevlendirilebilecek mezun sayısının oldukça fazla olduğu görülecektir. 7 Kaldı ki sayıca az dahi olsa bu kurumlarda alaj]ında yetişmiş personele ihtiyaç vardır ve devletin bu ih 1tiyacı giderecek şekilde personel istihdamı sağlaması öncelikli görevlerindendir. ilahiyat fakülteleri müfredatına baktığımızda psikoloji ve psikolojik danışma ile ilgili derslere çok fazla yer verilmediğini görürüz. 8 Yine Rehberlik ve Psikolojik danışma alanında yürütülen bilimsel çalışmalarda ve bu alanın ilgili olduğu bilim dalları arasında dine ve din bilimlerine yer verilmediği görülmektedir. Oysa din hem bazı psikolojik problemierin oluşumunda hem de bu psikolojik problemierin çözümünde oldukça önemli 7 Bkz: Tablo-I, 2, 3, 4, 5, 6. 8 İ lahiyat Lisans Programında l. sınıf I. dönemde 2 kredilik Psikolojiye Giriş Ders i, 2. sınıf 1. dönemde de yine 2 kredilik Din Psikolojisi dersi yeralmaktadır. 246

7 bir etkiye sahiptir. 9 Dolayısıyla biz de bu alanda görülen uzman boşluğunun önerdiğimiz program ile doldurulabileceği kanaatindeyiz. Yeni görev alanı olarak önerdiğimiz kurumlar ve bu kurumlarda "İlahiyat Sosyal Hizmetler Alanı" mezunlarına duyulan ihtiyaçla ilgili olarak da ayrıca şunlar söylenebilir; Hastaneler 10 açısından baktığımızda hastaların manevi desteğe ve morale yoğun bir şekilde ihtiyaç duyduğu bilinen bir gerçektir. 11 Hali hazırda hastanelerde gassal (imam-imame) olarak görev yapan memurlar bulunmakla birlikte bunlar ne yönetmelikler gereği ne de mesleki formasyon açısından bu ihtiyaca cevap verebilecek niteliktedir. Biz bu kurumlarda ilgili birimlerde yapısal birtakım değişikliklere gidilerek buralara ilahiyat Sosyal Hizmetler Uzmanlarının haftanın belirli günlerinde resmi görevli olarak hastaları ziyaret etmelerini öneriyoruz. Hastaların bir kısmı kendi kendilerine ''Neden bu dert benim başıma geldi", "Bir günah mı işledim de bu hastalıkla uğraşıyorum", gibi sorular sorarak yaşamış olduğu sorunla Tanrı arasında bir ilişki kurmaya çalışmaktadır. Nitekim kötülük problemi olarak ifade edilen bu sorun Tanrı'nın adaletiyle ilgili olarak pek çok felsefi tartışmalara da konu olmuştur. 12 Bu şekilde sorunları nedeniyle bazen de Tanrı'ya isyan derecesine ulaşan hastaların bir kısmı daha sonra pişmanlık duyarak "günahkarlık psikolojisi" içerisine girmekte, görünürde sağlık sorunlarıyla 9 Suat Cebeci, "Din Eğitiminde Rehberlik ve Psikolojik Destek", Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye'de Din Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu (26-27 Mayıs 2001 Adapazarı), Değişim Yay., İst. 2002, s Hastanelerde din ve moral hizmetleriyle ilgili olarak bkz; Nurullah Altaş, Hastanelerde Din ve Moral Hizmetleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara S. Hayri Bolay, "Din Eğitiminin Şilmulü", Türkiye ı. Din Eğitimi Semineri (23-25 Nisan 1981), Ank. t.y., s Cafer Sadık Yaran, Kötülük ve Teodise: Batı ve İslam Din Felsefesinde "Kötülük Problemi" ve Teistik Çözümler, Vadi Yay. Ankara

8 uğraşan bu hastalar, kendi içlerinde bir de dini-felsefi sorunlarla mücadele etmeye çalışmaktadırlar.! Ayrıca kanser gibi tedavisi mümkün olmayan ve siroz, şeker hastalığında olduğu gibi uzun süre perhis ve tedavi süreci geçiren hastalar duygusal anlamda hassaslaşmakta, dini ve manevi konulara daha bir hassasiyet göstermekte ve hayata farklı bir boyuttan bakmaya başlamaktadır. Bu bakış açısı sadece hastalar için değil onların birinci derecede akrabaları ve sevenleri için de geçerli olmaktadır. Dolayısıyla hastalarda ve hasta yakınlarında karşılaşılabilecek bu ve benzeri sorunlara ancak dini bilgilere ve psikolojik danışmanlık formasyonuna sahip olan ve bu tebliğde önermiş olduğumuz "İlahiyat Sosyal Hizmetler Uzmanları" sağlıklı çözümler bulabilir. Çünkü karşılaşılan ' 1 sorunlar salt psikolojik içerikli olmayıp dini boyutu olan hususlardır. Kişilere psikolojik anlamda yardımcı otunurken dini içerikli sorunlarına da sağlıklı cevaplar vermek gerekmektedir. i Burada geçtiğimiz yıllarda yapılan bir uygulamayı hatırlatmak istiyorum. Sağlık bakanlığı ve diyanet işleri başkanlığı arasında yapılan bir protokol ile din görevlilerinin hastalara moral takviyesi yapmaları amacıyla hastanelerde hasta ziyaretleri yapmaları öngörülmüştür. Toplumun çeşitli kesimlerinde farklı algılanan ve yorumlanan bu uygulama maalesef başarısızlıkla sonuçlandı ve çeşitli tepkiler yüzünden uygulamadan kaldırıldı. Olaya objektif olarak baktığımızda geçmişte yapılan bu uygulamanın gerçekten de ayakları yere basmayan, altyapı çalışmaları yeterince yapılmadan uygulamaya konan bir çalışma olduğu görülmektedir. Türkiye'de verilen din eğitiminin İsHim ülkeleri arasında en ileri düzeyde olduğu, müftü ve vaizlerimizin alanlarında gerçekten de çok iyi bir eğitim aldığı herkes tarafından kabuledilen bir gerçektir. Fakat almış oldukları eğitim sürecinde psikoloji ve psikolojik danışmanlıkla ilgili yeterli bir mesleki formasyon almayan din görevlilerimizin, böyle psikolojik danışmanlık formasyonu gerektiren bir hizmette de gerçekten başarılı olmaları beklenemez. Nitekim Atlaş tarafından yapılan "Hastanelerde Din 248

9 ve Moral Hizmetleri" isimli yüksek lisans çalışmasında, hastanelerde yapılan bu uygulamaya katılan din görevlilerinin büyük çoğunluğunun 4 yıllık ilahiyat Fakültesi mezunu bile olmayan din görevlilerinden oluştuğu ortaya konulmuştur. Dolayısıyla böyle bir çalışma için her şeyden önce önemli olan şey bu uygulamayı yapacak uzmanların bilimsel çerçevede yetiştirilmesi olmalıdır. Nitekim verilecek danışmanlık hizmeti iki kişi arasındaki sıradan bir sohbet değil, bilimsel temelleri olan profesyonel anlamda bir danışmanlık hizmeti olacaktır. Öyleyse geçmişte altyapısı bilimsel bir çerçevede oluşturulmadan, yapmış olmak için yapılan bir çalışmaya bakarak, bu konuyla ilgili yeni projeleri gözardı etmemek gerektiği kanaatindeyiz. Görev alanı olarak önermiş olduğumuz kurumlardan bir diğeri de ülkemizdeki kişi kapasiteli cezaevleridir. 13 Ceza evlerinde de mevcut uygulamaya göre il müftülüklerine bağlı din görevlileri haftanın belirli günlerinde görevli olarak gitmektedirler. 14 Fakat lisans döneminde aynı şekilde yeteri kadar psikoloji ve psikolojik danışmanlık dersleri almayan bu görevlilerin istenilen düzeyde başarı sağlamaları beklenemez. Nitekim Özdemir tarafından Ordu, Samsun, Tokat, Kayseri, K. Maraş, G. Antep, Ş. 13 Bu ceza evleri çeşitli tip ve projelerde olmak üzere toplam 508 adettir. 14 "1981 yılından bu yana Ceza infaz Kurumlarımızda çeşitli eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Bunlar arasında yer alan din eğitimi "Din ve Ahlak bilgisi Dersi" adı altında koğuş başına haftada iki (2) saat verilmekte ve dersler müftü veya yüksek tahsilli vaizler tarafından yürütülmektedir. Bunun dışında dini bayramlar ve günlerde vaazlar ya da dini sohbetler yapılmaktadır. Ramazan ayı süresince mahkumlardan talep gelmesi durumunda teravih namazı kıldırmak üzere görevli temin edilmektedir. Tüm bu çalışmalar müftülük kanalıyla yürütülmekte olup, süreklilik ancak görevli verilmesi durumunda sağlanmaktadır. Cezaevlerinde Din Eğitiminin Mevcut Durumuyla İlgili Olarak; C. ve T.E.G. Müdürlüğü'nün 5/5/1997 Tarih ve 12/ Sayılı Yazısı, Naklen; Şuayip Özdemir, "Türkiye'de Cezaevlerinde Din Eğitimi Hakkında Bir Değerlendirme", Cumhuriyetin 75. Yılında Türkiye'de Din Eğitimi ve Öğretimi, Türk Yurdu Yay., Ank. 1999, s

10 Urfa ve Adıyaman Kapalı Cezaevleri mahkumları ve din görevlileri, Ankara, Amasya, ve Elbistan Kapalı Cezaevleri din görevlileri üzerinde yapılan araştırmaya göre din görevlilerinin dini konularda daha bilgili olmaları, derste kırıcı olmamaları, malıkurnlara iyi davranmaları, suçlayıcı ifadeler kullanmamaları ve içinde bulundukları ruh hallerini dikkate almaları mahkumların din görevlilerine yönelik dile getirdikleri beklentiler arasında yer almaktadır. 15 Bu beklentiler aynı zamanda verilen hizmetin eksikliği olarak da okunabilir. Ayrıca cezaevlerinde bulunan mahkumlar tarafından işlenilen suçların bir çoğunun dinen de günah olarak kabul edilmesi bu mahkumların zaman zaman dini içerikli psikolojik sorunlar yaşarnalarına neden olmaktadır. Nitekim Peker tarafından 1986 yılında Ordu Yarıaçık ve Giresun Kapalı ve Yarıaçık Cezaevlerinde yapılan çalışmada mahkumların %73,71 gibi bir çoğunluğu işlemiş oldukları suçun aynı zamanda günah olduğuna inanmaktadır. ı 6 İşiemiş oldukları suçun günah olduğuna inananların suçu işleme nedenleri olarak ifade etmiş oldukları sebeplere bakıldığında birçoğunun yaptığı işten pişman olduğu ve günahkarlık psikolojisi içerisinde oldukları tespit edilebilmektedir. 17 Dolayısıyla "cezaevlerinde görev yapan din görevlileri mahkumların ruh hallerini dikkate almak durumundadır. Zira suç işlemenin verdiği ızdırap, yalnızlık duygusu, memleket hasreti ve cezaevi şartları bu kişileri olumsuz yönde etkilemektedir. Din görevlilerinin mahkumlarla özel olarak ilgilenmeleri ve onların psikolojik durumlarını dikkate almaları ıslaha ıs Özdemir, a.g.m., s ı 6 Hüseyin Peker, "Suçlularda Dini Davranışlar", O.M.U. ilahiyat Fak. Dergisi, S. 4, Samsun 1990, s ı? Mahkumların tarafından verilen ifade!erin bir kısmı şu şekildedir; "Bir canlının ölümüne neden olduğumdan dolayı günah işledim", "Suç işledim, günah işledim", "Suç denilen şey günahtır. Haklı da olsan, haksız da olsan günahtır." Peker, a.g.m., s. 250

11 yönelik yapacakları eğitici çalışmalarda başarıya ulaşınalarma olumlu katkılar sağlayacaktır." Tüm bu hususlar dikkate alındığında müftülüklere bağlı din görevlileri tarafından yürütülen mevcut uygulama, ilahiyat Sosyal Hizmetler Uzmanları tarafından yürütüldüğünde daha anlamlı sonuçlar elde edilebileceği kanaatindeyiz. Nitekim görüştüğümüz bazı cezaevi müdürleri buralarda görevlendiritecek olan personelin önermiş olduğumuz bir eğitim sürecinden geçtiğinde daha iyi performans elde edileceği kanaatindedir. Ayrıca yapılan pekçok araştırma da bu olguyu desteklemektedir. 18 Bu hususta ilgili olarak ayrıca Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Değerli bilim insanı Yrd. Doç. Dr. Öznür ÖZDOGAN'ın mahkumların ıslahına yönelik olarak Adalet Bakanlığıyla birlikte yürütmekte olduğu çalışmayı özellikle belirtmek isterim. Görev alanı olarak düşündüğümüz bir diğer kurum ise yetiştirme yurtlarıdır. Gençlik çağı kendine has sorunların yaşandığı bir dönemdir. 19 Bir de bu problemlere boşanma, ölüm, yasak bir ilişki sonucu dünyaya gelme gibi sebeplerle aileden ayrılarak yetiştirme yurtlarında kalma zorunluluğu eklenince sorun daha da büyümektedir. Pekçok engellenme durumunda olduğu gibi bu durumlarda da imdada çoğu zaman dini inanç ve onun beraberinde kader, sabır, dua, tevekkül vb. yetişir. Yine bu durumda ortaya çıkabilecek bir başka husus da neden ben? sorusudur. Yani genç bu 18 Cezaevleri üzerine yapılmış araştırmalarla ilgili olarak bkz: Şuayip Özdemir, Cezaevlerinde Din Eğitimi, (Doktora Tezi), Selçuk Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 1998; "Cezaevi Din Görevlileri ve Yöneticilerine Göre Cezaevlerinde Din Eğitimi", Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, ll {2002), S:4. s. 1-19; "Türkiye'de Cezaevlerinde Din eğitimi. Uygulamasının Geçirdiği Aşamalar, a.g.d., II (2002), S:2, s ; Ahmet Pehlivan, Suçu Engellernede Din Eğitiminin Rolü-Van Kapalı Cezaevi Örneği, Yüksek Lisans Tezi), Yüzüncü Yıl Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van 1997; 19 Rita L. Atkinson, Richard C. Atkinson, Psikolojiye Giriş, çev: Yavuz Alogan, Arkadaş Yay. Ankara 1996, s

12 ~! _~_rj:j ll ne biçim adalet, neden beni buldu, neden ben de diğer insanlar gibi mutlu bir aile ortamına sahip değilim gibi sorularla yaşadığı hayatı sorgulamakta ve neticede dini içerikli birtakım sonuçlara ulaşmaktadır? 0 Dolayısıyla bu gençlere psikolojik anlamda yardımcı olunurken dini içerikli sorunlarına da sağlıklı cevaplar vermek gerekmektedir. Bu durum da ilahiyat Sosyal Hizmetler Uzmanlığı Alanı'nı zorunlu kılmaktadır..., ı -l Aynı şekilde ülkemizde yaşamlarının sonlarını huzurevlerinde geçirmek zorunda kalan pek çok yaşlı insanımız vardır ve bunların da önermiş olduğumuz eğitim programından geçmiş olan ilahiyat Sosyal Hizmetler Uzmanına duydukları ihtiyaç herkes tarafından malumdur. Ayrıca görüşmüş olduğumuz bazı huzurevi sakinleri de böyle bir uzmanın yardımına zaman zaman ihtiyaç duyduklarını ve böyle bir görevlendirmenin kendilerine sunulan hizmet açısından ciddi bir boşluğu dolduracağını ifade etmektedirler. Ayrıca tüm bunlara ilaveten toplumda ortaya çıkabilecek çeşitli kriz dönemlerinde bizler "İlahiyat /sosyal Hizmetler Uzmanının" yokluğunu derin bir şekilde hissetmekteyiz. Bunun en yalın örneğini Marmara ve Düzce depremlerinden verebiliriz. Ülkemizi yasa boğan bu büyük faciadan sonra Gazi Üniversitesi Çorum ilahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Naci KULA hocamla bölge halkı üzerinde yapmış olduğumuz araştırmalarda bu gerçekle bir kez daha yüz yüze geldik. Zira bölge halkı adeta 2 yaklaşımdan birini tercihe zorlanmaktaydı. 20 Yetiştirme yurtlarındaki gençlerin din eğitimi problemleri ile ilgili olarak bakınız; Orhan i Demir, "Yetiştirme Yurtlarındaki Gençlerin Din Eğitimi Problemleri", Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, S. 8, Yıl 2001, s ; Saadettİn Özdemir, Korunınaya Muhtaç Gençlerin Din Eğitimi ihtiyaçları, (Doktora Tezi) Ankara Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1999; Adem Şahin, Yetiştirme Yurtlarındaki Gençlerin Dini Duygu, Düşünce, Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma, (Yüksek Lisans Tezi), Selçuk üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 1993; Yusuf Acuner, Yaş Arası Gençlerde Ahlaki Yargı Gelişimi ve Ahlak Eğitimi, (Çalışılmakta Olan Doktora Tezi) Ondokuz Mayıs Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun. ' 'J

13 Bunlardan biri Tanrı'nın varlığını tamamen ortadan kaldıran ve olaya katı pozitivist bir zihniyetle yaklaşan, olayı tamamen bir doğa olayı olarak gören yaklaşım, diğeri ise adeta deprem olayını bir sömürü vasıtası olarak ele alan ve başa gelen tüm bu felaketierin dinden uzaklaşma sonucu bir ceza olarak Tanrı tarafından verildiğini öne süren softa bir yaklaşımdı. Halkın ihtiyacı olan ise dini ve bilimsel verileri bir arada sunacak bir yaklaşımdı. Fakat halka bu yaklaşımla psikolojik danışma ve destekte bulunabilecek hiçbir uzman yoktu. Geçtiğimiz günlerde Dünya Kiliseler Birliği'nin resmi internet sitesinde deprem bölgesinde 100 bin İncil dağıttığıyla ilgili olarak vermiş olduğu haberi de göz önüne aldığımızda böylesi büyük felaketlerden sonra yapılacak psikolojik destekte dinin ve dini inancın, dolayısıyla vermiş olduğumuz "İlahiyat Sosyal Hizmetler Uzmanının" gerekliliği bir kez daha gözler önüne serilmektedir. Ayrıca bazı il ve ilçe müftülerimizle yapmış olduğumuz sohbetler esnasında, kendilerini arayan bazı vatandaşların psikolojik temelli konularda kendilerinden izah istediklerini, bu tür kişilere yardımcı olma noktasında bazen yetersiz kalabildiklerini ve önermiş olduğumuz "ilahiyat sosyal hizmetler uzmanına" ciddi manada ihtiyaç duyulduğunu kendileri ifade etmektedirler. Nitekim I. Oturumda değerli meslektaşım Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARACOŞKUN tebliğinde bu hususu detaph bir şekilde izah etmiştir. ilahiyat Sosyal Hizmetler Uzmanına duyulan ihtiyacı yani problemi kısaca bu şekilde belirttikten sonra, bu problemin çözümü olarak yetiştirmeyi önerdiğimiz Uzmanların eğitim programında okutulabilecek dersleri şu şekilde sıralayabiliriz; 4 yıllık ilahiyat Fakültesi lisans programında alınan derslere ilave olarak din psikolojisi anabilim dauarına bağlı olarak yürütülebilecek 1 yıllık tezsiz yüksek!isan (veya hizmet içi seminer) da verilecek dersleri şu şekilde belirtebiliriz : Bireyi Tanıma Teknikleri 253

14 1. ' Kişilik ve Uyum Problemleri Psikolojik Testler Psikolojik Danışma ilke ve Teknikleri Grupla Psikolojik Danışma Davranış Bozuklukları Kişiler Arası İlişkiler Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Çağdaş Akımlar Sosyal Hizmetlere Giriş Sosyal Hizmet Kurarn ve Uygulamaları..,! -.1 Sosyal Hizmet Mevzuatı Sosyal Hizmet İçin Felsefi problemler Suçluluk ve Sosyal Hizmet Din Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler Din Psikolojisi Din sosyolojisi Din Eğitimi Sonuç olarak saymış olcluğumuz gerekçeler ışığında mezunları başta yukarda belirttiğimiz kurumlar ve kamusal alanda ihtiyaç duyulan diğer kurumlarda görevlendirilmek üzere "İlahiyat Sosyal Hizmetler Alanı" projesinin görülebilecek eksiklikler giderildikten ve değerli bilim insanlarının katkılarıyla olgunlaştırıldıktan sonra hayata geçirilmesini öneriyoruz. Hepinize teşekkür eder tekrar saygılar sunarım. 254

15 TABLO-I YETİŞTİRME YURTLARe 1 İL KURULUŞADI ADRES İ TELEFON FAX ı ADANA M.Şükrü Tülay Yetiştirme Huzurevi Mah Yurdu Mücahitler Buiv Kurttepe Yolu Üzeri Seyhan 2 ADANA Kız Yetiştirme Yurdu Baraj Yolu 45.Durak ADIYAMAN Yetiştirme Yurdu Kayaardı Mevkli 0416 Hastane Caddesi Korupınar Mah. AFYON Fevzi ÇakmaK Yetiştirme Sigorta Hastanesi 0272 Yurdu Karşı sı s AFYON Mehmet Akif Ersoy Kız Selçuklu Mah. 120.Sok Yet.Yurdu No: AGRI Yetiştirme Yurdu Vehbi Engin Caddesi 0472 No: AKSARAY Ömer Kaşif Nalbantoğlu Kılıçarslan Mah. Beddü 0382 Yetiştirme Yurdu Zaman Cad. Askerlik Şubesi Yanı 8 AMASYA Hürrem Arpacıoğlu Hızırpaşa Mah Yetiştirme Yurdu Haziran Cad. Yuva Sok No:8 9 ANKARA Fatma Üçer Yetiştirme istasyon Mah. Leylak Yurdu Cad. No:ıs Etimesgut ANKARA SO.Yıl Yetiştirme Yurdu İvedik Cad. No: ANKARA Gazi Kız Yetiştirme Silahtar Cad. Gazi Mah Yurdu Atatürk Orman Çiftliği ANKARA Keçiören Atatürk kız Pınarbaşı Mah. Ardahan Yetiştirme Yurdu Sok. No:4 Keçiören ANTALYA Yetiştirme Yurdu Yunus Emre Cad Zeytin Köyü Anadolu Lisesi Yanı 14 ANTALYA Zübeyde Hanım Kız Zübeyde Hanım Çocuk Yetiştirme Yurdu Sitesi ARTVİN Yetiştirme Yurdu Miralay Şükrü Bey Cad No: ARTVİN Kız Yetiştirme Yurdu Miralay Şükrü Bey Cad No: AYDIN Yetiştirme Yurdu Zafer Mah. 46.Sok Pınarbaşı Mevkki BALIKESİR Yetiştirme Yurdu Gazi Osman Paşa 0266 Mah.Yakup Şevki Paşa Cad Mehekşe Sk. No:2 19 BALIKESİR Fatma Aliye Kasapoğlu Bahçelievler M h. 100.Yıl 0266 Kız Yet.Yurt. Cad. Dost Birlik Sitesi İlerisi 20 BİLECİK Yetiştirme Yurdu İsmet Paşa Mah. No: yy.htm 255

16 21 BİNGÖL Yetiştirme Yurdu Kenan Evren Mah DÜZCE Yetiştirme Yurdu Hamidiye Mah. 23 BOLU İzzet Baysal Vakfı Kız Cumhuriyet Cad. No: Yetiştirme Yurdu BURDUR Kız Yetiştirme Yurdu Bahçelievler Mah. Stadyum Karşısı 25 BURDUR Yetiştirme Yurdu Bahçelievler Mah Stadyum Karşısı BURSA Dr.Rüştü Burlu Yet.Yurt. Mudanya Cad BURSA Saniye Rıza Yetiştirme Çekirge Cad. No: Yurdu BURSA Eşrefiler KızYetiştirme Eşrefiler Cad. No: Yurdu ÇANAKKALE Biga Yetiştirme Yurdu Cengiz Topel Cad. PTT 0286 Yanı No:68 Blga ÇANAKKALE Ecebat Yetiştirme Yurdu İsmetpaşa Mah. İstlklal 0286 Cad. No:32 Eceabat ÇANAKKALE M.Demircioğlu Yetiştirme Esenler Mah. SSK Yurdu Hastanesi Arkası 3 Nolu Sağlık Ocağı Yanı 32 ÇANKIRI loo.yıl Yetiştirme Yurdu Fatih Mah. Yapraklı 0376 Yolu Üzeri ÇORUM Yetiştirme Yurdu Ata Cad. 33.Sok. No: ' ı.ı ÇORUM Kız Yetiştirme Yurdu Ata Cad. 33.Sok. No: DENİZLİ Yetiştirme Yurdu Pelitbağ Mah DİYARBAKIR Yetiştirme Yurdu Mehmetoğlu Un 0412 Fabrikası karşısı Dicle Bulv. 37 EDİRNE Yetiştirme Yurdu Çavuşbey mah Mumcular Sk EDİRNE Kız Yetiştirme Yurdu Türkocağı Cad. No: ELAZIG Harput Yetiştirme Yurdu Harput 0424 o ERZİNCAN Sabancı Kız Yetiştirme Fatih Mah. Erzurum 0446 Yurdu Yolu Üzeri ERZURUM Yetiştirme Yurdu Karayollan Bölge Müd Yanı E-23 Karayolu ERZURUM Nene Hatun Kız Çat Yolu Sağırlar Okulu 0442 Yetiştirme Yurdu Yanı ESKİŞEHİR 100. YIL Kız Yetiştirme Huzur Mah. Sosyal 0222 Yurdu Hizmetler Kampüsü ESKİŞEHİR Halis Toprak Kız Ankara Yolu 10.Km Yetiştirme Yurdu ESKİŞEHİR Yetiştirme Yurdu Alanönü Mah. Babür 0222 Sk. No: GAZİANTEP Yetiştirme Yurdu Kollejtepe Mah. Devlet 0342 Malzeme Ofisi Yanı GİRESUN Yetiştirme Yurdu Atatürk Bulvan GÜMÜŞHANE Kız Yetiştirme Yurdu Hasanbey Mah HATAY Kız Yetiştirme Yurdu Akevler Mah ı i, r ~!il : f 256

17 so HATAY Yetiştirme Yurdu Kanatlı Mah. Fevzi Paşa 0326 Cad. No:SO Antakya S sı İÇEL Yetiştirme Yurdu Yeni Mah. Çiftçiler Sk S2 ISPARTA Yetiştirme Yurdu Gölcük Yolu Üzeri Pir! 0246 Mehmet Mah. No: S3 ISPARTA 60.Yıl S.Doğan Kız Atabey Yetiştirme Yurdu S98 S4 ISPARTA İslamköy Yetiştirme Atabey ss İSTANBUL Yurdu Bahçelievler Atatürk Kız Bahçelievler Yetiştirme Yurdu SS36494 S84S476 S6 İSTANBUL Halkalı Yetiştirme Yurdu Mehmetcik Cad. Çamlık altı Mevki! Halkalı S7 İZMİR Buca Kız Yetiştirme Erdem Cad. No: Yurdu Buca S8 İZMİR Bornova Yetiştirme 77.Sok. No:29 Bornova Yurdu 38810S S9 K.MARAŞ Yetiştirme Yurdu Karamanil Mah Ortaeski Sk. No:13 214S K. MARAŞ Kız Yetiştirme Yurdu Mimar Sinan Mah Alparslan Türkeş Bulv. 21S8682 No:74 ı KARABÜK Safranbolu Yetiştirme Yeni Mah. Erfelek Cad Yurdu KARAMAN Kız Yetiştirme Yurdu Urgan Boğazı Yeni Hal Karşısı S 63 KARS Yetiştirme Yurdu Buzhane Sokak KASTAMONU Kız Yetiştirme Yurdu Saraçlar Mah. Devlet 0366 Hastanesi üstü S KASTAMONU Yetiştirme Yurdu Muzafferettin Mah Baraj Yolu Üzeri KAYSERİ Kız Yetiştirme Yurdu Mimar Sinan M ah. 03S2 Murat Cad. No: KAYSERİ Yetiştirme Yurdu Fatih Mah. Oğuz Cad. 03S2 03S2 No: KİLİS Kız Yetiştirme Yurdu İsmetpaşa Mah M.Dirimtekin Cad No:48 69 KIRKLARELİ Yetiştirme Yurdu Karakaş Mah. Kurtuluş 0288 Cad KIRKLARELİ Kız Yetiştirme Yurdu Demirtaş Mah. Fuat 0288 Umay No: SO 71 KIRŞEHİR Yetiştirme Yurdu Mehtap Tepesi 0386 Kuyubaşı Mevkll KIRŞEHİR Kız Yetiştirme Yurdu Kervansaray mh Kuyubaşı Mevki! KOCAELİ 7S.Yıl Erkek Yetiştirme Orduevi Karşısı Seka 0262 Yurdu Fabrikası Girişi KONYA M.N. Çetinkaya Kız Abdülaziz Mah. Atatürk 0332 Yetiştirme Yurdu Cad. Gazi ünv.yanı 3S18104 Mera m 7S KONYA Yetiştirme Yurdu Aksine Mah. Söylemez 0332 Cad. 3228S42 6 KÜTAHYA Yetiştirme Yurdu İstiklal Mah. Jandarma 0274 Okulu Cad. No: S 77 KÜTAHYA Kız Yetiştirme Yurdu Hamidiye Mah. Hoca 0274 Ahmet Yesevi Cd Huzurevi Yanı 257

18 78 MALATYA Kız Yetiştirme Yurdu Ankara Yolu Üzeri MALATYA Yetiştirme Yurdu İnönü Mah. İstasyon 0422 Virajı No: MANİSA Yetiştirme Yurdu Tevfikiye Mah. Karakol 0236 Sk. No: ı MARDİN Musa Cihaner Kız Vali Aykut Ozan Cad. o Yet.Yurd. Yenişehir 4822ı2ı MARDİN Yetiştirme Yurdu Diyarbakırkapı Mah ı.cad. No: MUGLA Fethiye Yetiştirme Yurdu MUŞ Yetiştirme Yurdu İstasyon Cad Barakbaşı Mah. 212ı NEVŞEHİR Yetiştirme Yurdu Niğde Cad. No: ı NİGDE Yetiştirme Yurdu Şahinali Mah. Yenı 0388 Terminal Cad. Yurt Sk NİGDE Kız Yetiştirme Yurdu Şahinali Mah. Yeni Terminal Cad. Yurt Sk. 88 ORDU Yetiştirme Yurdu Selimiye Mah Mürüvvet Sıtkı Cad. 2250ı6ı... No:20 89 RİZE Yetiştirme Yurdu Paşakuyu Mah SAKARYA Murat Sağancıoğlu Kız Hızırtepe Mah. Yurd 0246 ı Yet.Yurd. Cad ' 9ı SAKARYA Yetiştirme Yurdu Hızırtepe Mah. Kadırga 0246 Sak SAMSUN Yaşar Doğu Yetiştirme Bafra Yolu Üzeri 0326 Yurdu SAMSUN Kız Yetiştirme Yurdu 1 Bafra Yolu Üzeri ı44 94 SİİRT Yetiştirme Yurdu lmaztepe Mah. Çevre 0484 Yolu SİNOP Yetiştirme Yurdu Gelincik Mah. Fatih 0368 Cad. No:33 Evler Sk. 26ı SİVAS Yetiştirme Yurdu Halil Fırat Paşa Mah ~ 22ı SİVAS Kız Yetiştirme Yurdu Kılavuz Mah. Tekke 0346 Önü '98 ŞANUURFA Sabancı Kız Yetiştirme Refahiye Mah. Bakır 04ı4 Yurdu Cad. No:50 3ı TEKİRDAG Yetiştirme Yurdu Hürriyet Mah. Atatürk 0282 Bulvan ı o TOKAT Yetiştirme Yurdu Mahmutpaşa Mah o Kolhane Sak. No:4 2ı ı30403 ı o TOKAT Turhal Kız Yetiştirme Turhal ı Yurdu ı o TRABZON Yetiştirme Yurdu Pazarkapı Mah İslahane Sak. 32ı UŞAK Yetiştirme Yurdu Fevzi Çakmak Mah Çivril Sak. No: VAN Kız Yetiştirme Yurdu Selimbey Mah. Kaptan 0432 Sk. No: YOZGAT Yetiştirme Yurdu Yukarı Nohutlu Mah Yurt Cad ı o ZONGULDAK Çaycuma Erkek Yet.Yurt. Pehlivanlar mah. ı nolu 0372 i 6 sağlık ocağı yanı 61563ı ZONGULDAK Ereğli Kız Yetiştirme Müftü Mah. Yurt Cad J 7 Yurdu Hakkı Cöbek Sak ı 258 J ~,, ~~ 1 ~ ff ;,;"

19 KURULUŞ ADI TABL0-2 ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZLERi 22 ADRESİ 1 ADANA 75.Yıl Cocuk Cumhuriyet ve Genelik Merkezi Yolu Üzeri Aşevi Yanı TELEFON Mah. Okul O Yüreğir Yüreğir 1 ADANA 2 ADANA Oğuz Kaan Bağlar Mah. Alparslan Çocuk ve GençllkTürkeş Bulvarı 831 Ada 6 Merkezi Parsel ADANA 3 ADIYAMAN Çocuk ve Mimar Sinan Kültür Parkı O 416 Gençlik Merkezi Karşısı 82 HİZMETE KAPASİTE GİRİŞ TARİHİ Gündüzlü Yatılı Gündüzlü 02 ANKARA Behice Eren Strazburg Cad. No:43 O Yatılı 20 Cocuk ve Genelik Sıhhıye 1 ANKARA Merkezi S ANKARA Fatma Ücer Bestekar Sok. No:17/9 O Gündüzlü Cocuk ve Genelik Kavaklidere 1 ANKARA Merkezi 6 ANKARA Ulus CocukAnafartalar Cad. No:66 O Gündüzlü ve Genelik Merkezi Ulus 1 ANKARA ANTALYA CoCuk ve Denizli Mah. 121.Sok. O GündOzlü Genelik Merke?;j Nenehatun Apt. No:10/B ANTALYA ANTALYA UmuteviYeşilyurt Mah Sok.O Yatılı 20 Cocuk ve GenclikNo:1 Ahatlı/ANTALYA Merkeıi Antalya Gözlemevi (5 konteyner (bağlı kuruluş)) 9 BURSA Cocuk ve Ahmetpaşa M ah. ligari ar O Yatılı 20 Genelik Merkeıi Sok. Osmangazi 1 BURSA BURSA Gözlemevi İnönü Cad. No: 38 Heykel O Gündüzlü (bağlı kuruluş) Osmangazli BURSA CO RUM Coc~ Kunduzhan M ah. O Gündüzlü Genelik Merkezi Kunduzhan Cad. No: ÇORUM 11 DENİZLİ Cocuk vetopraklık Mah. 630 Sok. O Yatılı 20 Genelik Merkezi No:2 Santral Garaj Üstü 58 DENİZLİ 12 DİYARBAKIR 75.Yıl Hastaneler Cad. O Gündüzlü Çocuk ve Gençlik Doğumevi Bitlşiği Merkezi Dağkapı DİYARBAKIR Diyarbakır Gözlemevi (S, konteyner (bağlı kuruluş)) 13 DÜZCE Çocuk ve Emniyet Müdürlüğü Yatılı 15 Gençlik Merkezi Çocuk Bürosu Yanı coc gene merk.htm 259

20 .,! -ı 14 KOCAELİ Çocuk Merkezi ve GÖLCÜK Şirinköy Gençlik GÖLCÜK ls KOCAELİ İZMİT Çocuk Orduevi Karşısı ve Gençlik Merkezi Öğretmenevi Yanı İZMİT Prefabrikieri O İCEL Cocuk ve Gündoğdu Mah. S79.Sk. O 324 Genelik Merkezi MERSİN 4S-46 Gündüziü Gündüzlü 03 23S S Gündüziü İSTANBUL Ayvansaray Mevki! Hailç O 212 S Yatıiı 22 Avvansaray Cocuk ve Köprüsü Altı Prefabrike Genelik Merkezi Bina Eyüp/ İSTANBUL 18 İSTANBUL Beyoğlu Çatma Mescit Mah. O S Gündüziü 7S.Yıl Cocuk ve Akarca Sk. No:40 S Genelik Merkezi Tepebaşı/ İSTANBUL 19 İSTANBUL Florya Florya M ah. Çlroz Mevkii O S9 29.0S.20 Yatılı SO Cocuk ve Genelik Prefabrik Konutlar96-97 Ol Merkezi Bakırköy/ İSTANBUL 20 İSTANBUL KadıköyYeideğirmeni O Yatıiı SO Yeldeğirmenj Cocyk Karakoihane Cad. No:S ve Genelik Merkezi Kadıköy 1 İSTANBUL İSTANBUL Küçükbakkalköy MezarlıkO 216 S Yatıiı 18 Küçükbakkalköy Yolu No:S Kadıköy 1 S8 98 Gözlemevi (bağlı İSTANBUL kuruluş) 21 İSTANBUL Se rp il Cocuk ve Merkezj 22 İSTANBUL Çocuk ve Merkezi 23 İZMİR Cocuk ve Merkezi 24 İZMİR Cocuk ve Merkezi Ağaçlıf>.ğaçiı Köyü Eyüp /0 Yesilyurt ISTANBUL 14 Gendik Alsancak Şehitler Cad. No:790 Genelik Alsancak 1 İZMİR 12 Karsıyaka Örnekköy 1847/1S Sk. O Gençlik No: 12 Karşıyaka 1 İZMİR 9S o S Yatılı ıso 00 Taksim 212 2S Gündüziü Gençlik S Yatılı SO OS Gündüziü 02 2S İZMİR Neçdet Alpar Kıbrıs Şehitleri Cad O S31S Gündüzlü Cocuk ve Gençlik Sok. No:22 Alsancak 1 OS 464 8S Merkezi İZMİR 26 KAYSERİ Çocuk ve İl Müdürlüğü Binası Gündüziü Gençlik Merkezi İçinde KONYA Çocuk ve Kazım Karabekir Cd. O 332 3S Gündüziü Gençlik Merkezi Hoca Hasan Sk. No: Meram/KONYA 28 SAKARYA Adapazarı Zirai Donatım Kurumu O Gündüziü ı Çocuk ve Gençlik Öğretmenevi Karşısı 68 Merkezi Adapazarı/ SAKARYA 29 SAMSUN Cocuk ve Çiftlik Mah. Hakkı Bey O Genelik Merkezi Sak. No:113/A SAMSUN 4S 30 SANLIURFA Cocuk ve Bıçakçıiı Ma h. Sakıbiye O S Gendik Merkezi Sak. No:2S ŞANUURFA 03 9S 31.0S.20 Gündüzlü 02 SO Gündüzlü YALOVA Çocuk ve Çınarcık Yolu Bahçeşehir O Gündüzlü Gençlik Merkezi Prefabrikleri 2.Böige YALOVA 260

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 346,419 323,010 82 152.000 4 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 26 TM-3 520,627 64 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 TM-3 508,646 125 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun 16/12/2010 tarihli toplantısında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Tüzel

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 52 52 TM-3 402,77465 27.300 438,68010 389,15547 390,01457 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji 62 62 TM-3 402,49366 27.500 413,60594 381,63164 388,63617

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES İstanbul 1. Boğaziçi D34-MEVLANA-01 2. Galatasaray D34-MEVLANA-02 3. İstanbul Teknik D34-MEVLANA-03 4. İstanbul D34-MEVLANA-04 5. Marmara D34-MEVLANA-05

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı)

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı) Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları (- Karşılaştırmalı) EN EN 1 ACIBADEM ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 7 7 MF-3 389,6254 385,0987 40800 58500 2 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 15

Detaylı

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 KAYFOR 15 02 KASIM 2017 ISPARTA TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 HM KİRİŞ & H GÜL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ACIBADEM ACIBADEM ADIYAMAN ADIYAMAN 52 52 TM-3 397,79277 31.400 434,59528

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 ) 1931251 1 0 086.336 086.336 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931253 1 0 089.445 089.445 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931255 1 0 093.573 093.573 ADNAN MENDERES

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 3A GAZİ ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Adalet MYO Adalet YGS-3 388,141 427,210 50 3A AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Devlet ANTALYA Adalet MYO Adalet

Detaylı

R.G.Tarih: 10.05.2005 R.G.Sayı: 25811

R.G.Tarih: 10.05.2005 R.G.Sayı: 25811 Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Ekinde Yer Alan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ R.G.Tarih:

Detaylı

Acil Servis ve Hastane Telefonları

Acil Servis ve Hastane Telefonları ACİL SERVİS VE HASTANE TELEFON NUMARALARI ADANA Ç.Ü. Tıp Fak. TEL: 454 78 50 Askeri Hast. TEL: 453 19 81 Devlet Hast. TEL: 321 57 52 Devlet Hast. Hız. Ser. TEL: 321 10 44 Doğum Evi. TEL: 456 69 63 Kan

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,55615 87,55615 110010005 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYİ (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 85,02996

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310011985 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,31530 84,49528 310012511 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,66450

Detaylı

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da.

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da. 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 6 8342 6 6 266,05894 304,1808 102730231 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi (iö) 4 SAY 6 2

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) Devlet 372 440

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

İMAM HATİP ORTAOKULLARI ARAPÇA ŞİİR YARIŞMASI BÖLGE BİRİNCİLERİ

İMAM HATİP ORTAOKULLARI ARAPÇA ŞİİR YARIŞMASI BÖLGE BİRİNCİLERİ İMAM HATİP ORTAOKULLARI ARAPÇA ŞİİR YARIŞMASI BÖLGE BİRİNCİLERİ 1. BÖLGE: ANKARA ETİMESGUT MEHMET AKİF ERSOY İHO 2. BÖLGE: YOZGAT SARIKAYA İHO 3. BÖLGE: RİZE KAPTAN AHMET ERDOĞAN İHO 4. BÖLGE: MARDİN ARTUKLU

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2016-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. KODU PROGRAM ADI KONTENJAN

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ

DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ Hizmet Birim Sayısı 163 İl Sayısı 55 İlçe Sayısı 134 İLLER İLÇELER HİZMET BİRİMLERİ ADANA ÇUKUROVA AMERİKAN KÜLTÜR ADANA SEYHAN AMERİKAN KÜLTÜR ADANA ÇUKUROVA

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128 Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.A.P.K. 0000000/

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) kodu D İL İLÇE TEŞ SINIF KD A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 92 11 12 13 14 15 16 17 310010001 25215 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

OKUL ÖNCESİ Öğrt 2017 TAHMİNİ BAŞARI SIRALARI (genctercih.com tarafından tahmin YÖK ATLAS verileri incelenerek tahmin edilmiştir.

OKUL ÖNCESİ Öğrt 2017 TAHMİNİ BAŞARI SIRALARI (genctercih.com tarafından tahmin YÖK ATLAS verileri incelenerek tahmin edilmiştir. OKUL ÖNCESİ Öğrt 2017 TAHMİNİ BAŞARI SIRALARI (genctercih.com tarafından tahmin YÖK ATLAS verileri incelenerek tahmin edilmiştir. Üni Adı TÜRÜ FAKÜLTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM ADI puan türü 2017 kont ok

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. PROGRAM PROGRAM ADI SÜRE

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

2016 YILINDA PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN PROGRAMLARIN 2015 YILI PUAN VE SIRA BİLGİLERİ VE YİNE 2015'E GÖRE DEĞİŞEN PUANDAKİ YERLERİ

2016 YILINDA PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN PROGRAMLARIN 2015 YILI PUAN VE SIRA BİLGİLERİ VE YİNE 2015'E GÖRE DEĞİŞEN PUANDAKİ YERLERİ Avrupa Birliği İlişkileri 2015'DE OLUŞAN 2015'E GÖRE HESAPLANAN 2016 KON. BİLGİLERİ 2015'DE 202510185 İstanbul Vakıf İstanbul Bilgi Ü. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. Tam Burslu İng. TM2 381,584 36.700

Detaylı

2013 sırası sırası

2013 sırası sırası ELEKTİRİK-ELEKTRONİK-KONTROL-HABERLEŞME MÜHENDİSLİKLERİ 2012-2016 YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU PROGRAM ADI 2017

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf ANKARA Ticari Bilimler Fak. Bankacılık TM-1 289,896 214,075 27 302.000 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf ANKARA Ticari Bilimler Fak. Bankacılık TM-1 376,930 345,935 3 103.000 4

Detaylı

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 290220001 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMİ (BURSA / MERKEZ - Taşra) 1 1 0 75,76029 75,76029 290220003 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA

Detaylı

YGS 4 PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü

YGS 4 PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü YGS PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER Program Adı ŞEHİR DEVLET- VAKIF ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÖZEL DURUM Puan Türü 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI Dini İlimler Üsküp Yabancı Uluslararası Balkan Üniversitesi

Detaylı