1. GÜN SALON B SERBEST BİLDİRİLER: Genel Radyoloji l Pediatrik Radyoloji. 09:00-10:30 Oturum Yöneticileri Zeki ZİYLAN, Zeki KARPAT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. GÜN SALON B SERBEST BİLDİRİLER: Genel Radyoloji l Pediatrik Radyoloji. 09:00-10:30 Oturum Yöneticileri Zeki ZİYLAN, Zeki KARPAT"

Transkript

1 1. GÜN SALON B SERBEST BİLDİRİLER: Genel Radyoloji l Pediatrik Radyoloji 09:00-10:30 Oturum Yöneticileri Zeki ZİYLAN, Zeki KARPAT 09:00-09:07 İntravenöz kontrast madde bilgilendirme formlarının hasta anksiyete düzeyine etkisi: Hastalar ne kadar bilgilendirilmeli? A. Yücel, Ö. Geçici, M. Emül, U. K. Gülsoy, Y. Özsunar Dayanır, M. Acar, B. Değirmenci, U. Topal, G. Zehra Bildik, R. Albayrak, A. Haktanır Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Afyon Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aydın Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Isparta 09:09-09:16 Kontrast madde hakkında bilgilendirilen hastalarda durumluk ve sürekli anksiyete düzeylerinin değerlendirilmesi Ü. Belet, T. Aksöz, M. Ö. Yıldırım, H. Akan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun 09:18-09:25 Kesit kalınlığı ve adım oranının spiral BT ile yapılan hacim ölçümü üzerine etkisi: deneysel çalışma F. Demir Apaydın, G. Sert, M. Nass Duce, A. Yıldız, C. Özer, H. Çamdeviren Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mersin 09:27-09:34 Klinik şüphe taşıyan nodüler deri lezyonlarının malignbenign ayrımında renkli Doppler ultrasonografinin geçerliliğini arttırmak mümkün müdür? M. Özkol, L. Yoleri, P. Türkdoğan, Y. Pabuşçu Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Manisa 09:36-09:43 Bir örnekleme analizi sonuçları: ülkemizde radyoloji hizmeti ne kadar nitelikli? Y. Özsunar, S. Can, F. Taşkın, M. Çetin, K. Köseoğlu Onkoloji Hastanesi, Ankara Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aydın 09:45-09:52 Pediatrik olgularda dupleks Doppler ultrasonografiyle ölçülen rezistif indeks değerlerinin yaş, plazma renin ve plazma aldosteron düzyleri ile ilişkisi A. Sığırcı, T. Hallaç, A. Akıncı, İ. Temel, H. Gülcan, M. Aslan, M. Koçer, B. Kahraman, A. Alkan, R. Kutlu, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya

2 09:54-10:01 Tıkayıcı uyku apne sendromlu çocuklarda apne-hipopne indeksi skorlarına göre kraniyofasiyal değişiklikler: sefalometrik değerlendirme H. Özdemir, R. Altın, A. Söğüt, F. Çınar, K. Mahmutyazıcıoğlu, L. Kart, L. Uzun, H. Davşancı, S. Gündoğdu, N. Tomaç Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Zonguldak 10:03-10:10 Pediatrik hastalarda 16-kanallı multidedektör BT ile kafa ve yüz kemiklerinin 3 boyutlu görüntülenmesinde pitch, kesit kalınlığı, dedektör kolimasyonu ve radyasyon dozunun optimizasyonu B. Oğuz, C. Başaran, M. Haliloğlu, A. Cila, A. Soybilgin, M. Karcaaltıncaba 10:12-10:19 Yenidoğan ve süt çocuklarında inguinal herni araştırılmasında tarama amaçlı prosessus vajinalislerin ultrasonografik olarak değerlendirilmesi M. A. Pourbagher, A. Pourbagher, Z. Koç, N. Tokmak, F. Tiker Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana 1. GÜN, SALON C SERBEST BİLDİRİLER: Toraks Radyolojisi 09:00-10:30 Oturum Yöneticileri Sadi GÜNDOĞDU, Mustafa GÜLEÇ 09:00-09:07 Trakeal karina açısının ve belirleyicilerinin helikal BT ile değerlendirilmesi N. Karabulut, D. Herek, Seyhan C. Tanrıverdi, Ş. Çalışkan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Denizli 09:09-09:16 Behçet hastalığında inspiratuar ve ekspiratuar yüksek çözünürlüklü BT ile saptanan akciğer parankim değişiklikleri C. Özer, M. Nass Duce, B. Ulubaş, A. Biçer, Ü. Türsen, F. D. Apaydın, A. Yıldız, H. Çamdeviren Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mersin 09:18-09:25 Kardiak kaynaklı pulmoner arteriyel hipertansiyonlu olgularda pulmoner arter basıncı ile akciğer parankimal verileri ilişkisi S. Serter, Ş. Örgüç, Ö. Yüksel, C. Göktan Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Manisa

3 09:27-09:34 Akciğer karsinomu erken tanısında düşük doz çok kesitli BT E. Çakmakçı, N. Ersoy, İ. H. Fırat, Ç. Şenyücel, R. Ergün, S. Ardıç, B. Hekimoğlu SSK Ankara Eğitim Hastanesi, Ankara 09:36-09:43 Pulmoner emboli tanısında multidedektör BT nin tanı değeri M. Taşar, A. Koyuncu, Ş. Uğurel, M. Sağlam, F. Örs, T. Üçöz Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara 09:45-09:52 Pulmoner emboli tanısında multi-dedektör spiral BT pulmoner anjiyografinin tanısal değeri H. Çeçe, S. A. Tuncel, E. Yılmaz Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir 09:54-10:01 Radyolojik olarak BOOP ön tanılı hastaların klinik takibi P. Bayındır, R. Savaş, A. Veral, H. Alper Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Manisa 10:03-10:10 Kronik obstrüktif akciğer hastalığında pulmo-bt ile akciğerlerin dansitometrik değerlendirilmesi O. Temizöz, M.E. Sakarya, Ö. Etlik, K. Uzun, H. Arslan, M. Harman Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van 10:12-10:19 Primer kandida pnömonilerinde radyolojik bulguların mikrobiyolojik kültür sonuçları ile karşılaştırılması E. Osma, C. Altay, N. Kabakçı, M. Yücesoy, S. Altay Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir 1. GÜN, SALON C SEÇİLMİŞ BİLDİRİLER: 1 11:00-12:30 11:00-11:07 Bildiriler in bildirisi: Türk radyoloji kongrelerinde sunulan bildirilerin uluslararası yayına dönüşme oranları M. Seçil, G. Uçar, Ç. Şentürk, Ş. Karasu, O. Dicle Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir 11:09-11:16 Karotid ve vertebral arterlerde kan akım volümü kantifikasyonu: üç farklı US tekniğinin MR velosimetri ile karşılaştırılması S. Özhan Oktar, C. Yücel, D. Karaosmanoğlu, K. Akkan, N. Tokgöz, H. Özdemir, E. T. Talı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara 11:18-11:25 Ataksi-telanjiektazi tanısında difüzyon ağırlıklı MRG

4 A. Kemal Fırat, H. M. Karakaş, Y. Fırat, C. Yakıncı, M. T. Altınok, A. Aklan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Malatya 11:27-11:34 İdiopatik intrakranyal hipertansiyonlu olgularda dominant hemisferdeki akım değişikliklerinin transkranyal Doppler USG ile değerlendirilmesi S. Huvaj, S. Kara, B. Ünal Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırıkkale 11:36-11:43 Yüksek kortizol düzeylerine sahip majör depresyon tanısı alan hastaların hippokampüs volümlerinin MRG ile değerlendirilmesi Ö. Kitiş, H. Üçerler, E. Ozan, A. Saffet Gönül, C. Çallı, S. Vahip, N. Yünten Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir 11:45-11:52 Gadobutrol ve gadopentetatın intrakranyal lezyonlardaki zamansal kontrastlanma dinamikleri H. M. Karakaş, Ö. Aydagün İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Malatya 11:54-12:01 Tüberküloz spondilit, Modic tip 1 end plato değişiklikleri ve metastatik vertebral hastalıklarda MR spektroskopi bulguları E. Çiftçi, Y. Anık, G. Akansel, A. Demirci, A. Arslan, C. Balcı, A. Şarlak, S. Ceylan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kocaeli 12:03-12:10 Farklı değerlendiriciler tarafından Greulich ve Pyle atlasını kullanarak yapılan çocuklardaki kemik yaşı değerlendirmesinin sonuçları A. Murat, S. Akarsu, H. Özdemir, H. Yıldırım, A. K. Poyraz, E. Oğur Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ 12:12-12:19 Meme kanseri tanısı ve prognostik faktör analizinde kor biyopsi eksizyonel biyopsi yerine kullanılabilir mi? A. Özdemir, N. Kadıoğlu Voyvoda, N. Üzüm, A. Dursun Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara 12:21-12:28 Meme başı akıntılarında galaktografi ve MR galaktografi: ön çalışma C. Yücesoy, T. Edgüer, E. Öztürk, Y. Özer, B. Hekimoğlu SSK Ankara Eğitim Hastanesi, Ankara 1. GÜN

5 SALON C SERBEST BİLDİRİLER: Kas-İskelet Radyolojisi 16:00-17:30 Oturum Yöneticileri Tayfun ALTINOK, Eşref KIZILKAYA 16:00-16:07 Farklı DXA cihazlarında elde edilen BMD değerlerinin standardizasyonu M. Uçar, A. Özdemir Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara 16:09-16:16 Rotator kılıf onarımı takibinde omuz MRG ve omuz US verilerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi S. Altay, M. Manisalı, M. Özkan, D. Özaksoy, T. Karcı, C. Altay Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir 16:18-16:25 Karpal tünelin provokatif egzersizler sonrası ultrasonografi ile değerlendirilmesi T. Altınok, Ö. Baysal, H. M. Karakaş, A. K. Fırat İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya 16:27-16:34 Karpal tünel sendromunda ultrasonografinin tanı ve tedaviyi değerlendirmede rolü nedir? E. Alimoğlu, S. Urhan, A. Apaydın, K. Çeken, A. Kabaalioğlu, E. Lüleci Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya 16:36-16:43 Ankilozan spondilitli hastalarda sakroilit: magnetik rezonans görüntüleme ve radyografinin rolü Z. Erdem, O. Erdem, S. Sarıkaya, S. Gündoğdu Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Zonguldak 16:45-16:52 Ankilozan spondilit olgularında power Doppler US ile entezlerin değerlendirilmesi A. Kırış, A. Kaya, S. Özgöçmen, E. Kocakoç Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ 16:54-17:01 Temporomandibuler eklem ağrısının kontrastlı dinamik manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilmesi N. Tasalı, M. Arcak, M. Özarar, B. Saydam PTT Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 1. GÜN, SALON D

6 SERBEST BİLDİRİLER: Kardiyovasküler Radyoloji 09:00-10:30 Oturum Yöneticileri Metin BAYRAM, Cüneyt AYTEKİN 09:00-09:07 Nazal Aerodiol kullanımının serebral kan akım volümü üzerine etkisi M. Acar, A. S. Cevrioglu, A. Haktanır, R. Demirel, R. Albayrak, B. Değirmenci, A. Yücel, A. M. Akyol Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Afyon 09:09-09:16 Renal replasman tedavili hastalarda karotis arter intimamedia kalınlığının kardiyovasküler hastalık risk faktörleri ile ilişkisi E. Altunel, G. Aşcı, M. Ertilav, H. Töz, S. Duman, S.S. Özbek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir 09:18-09:25 Astımlı hastalarda serebral sirkülasyonda değişiklik oluyor mu? Doppler US çalışması S. Yılmaz, A. Ekici, C. Akarsu, M. Ekici Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırıkkale 09:27-09:34 Astımlı hastalarda renkli Doppler ultrasonografi ile retrobulber sirkülasyonun değerlendirilmesi S. Yılmaz, C. Akarsu, A. Ekici, M. Ekici Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırıkkale 09:36-09:43 Sigara içenlerde, kontralateral servikal rotasyonda vertebral arterde kan akım hızları, vasküler çap ve akım volümündeki değişiklikler: Doppler US çalışması S. Yılmaz, O. Çağlayan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırıkkale 09:45-09:52 Sağlıklı gebelerde oftalmik arter kan akımındaki değişikliklerin Renkli Doppler US ile değerlendirilmesi S. Yılmaz, O. Çağlayan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırıkkale 09:54-10:01 Çok kesitli BT ile koroner anjiyografi uygulamaları M. Taşar, U. Bozlar, S. Karakoç, M. Sağlam, T. Üçöz, İ. Somuncu Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara 10:03-10:10 16 sıralı MDBT ile kalsiyum skorlama: teknik optimizasyon ve gözlemci ölçümlerinin değişkenliği A. M. Dökdök, A. Türk, H. Akcan, O. Çizmeli Acıbadem Hastanesi, İstanbul

7 10:12-10:19 Kawasaki hastalığında koroner arterlerin 16 kanallı BT ile değerlendirilmesi T. Hazırolan, B. S. Oğuz, M. Karçaaltıncaba, A. Çeliker, M. Haliloğlu 10:21-10:28 Koroner arter bypass adaylarında radyal arterlerin MDBT anjiyografi ile değerlendirilmesi M. Karçaaltıncaba, Ö. F. Doğan, D. Akata, D. Akıncı, C. Başaran, E. Böke, A. Besim 1. GÜN, SALON D SERBEST BİLDİRİLER: Kardiyovasküler Radyoloji 11:00-12:30 Oturum Yöneticileri Ali APAYDIN, Bülent ACUNAŞ 11:00-11:07 Metalik implantlı kemiklerde çekim pozisyonunun 16- kanallı çok dedektörlü BT anjiyografik görüntü kalitesine etkisi: in vitro deneysel çalışma C. Başaran, M. Karçaaltıncaba, D. Akıncı, O. Özkan, A. Soybilgin, D. Akata 11:09-11:16 Hemodiyaliz hastalarında arteriyovenöz fistüllerin değerlendirilmesinde multidedektör BT anjiyografi: volüm rendering ve maksimum intensite projeksiyon tekniklerinin karşılaştırılması E. Karadeli, N. Ç. Tarhan, E.M. Kayahan, Ö. Başaran, C. Aytekin, M. Coşkun Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara 11:18-11:25 Otolog kemik iliği mononükleer hücre nakli uygulanan, kritik alt ekstremite iskemili Buerger olgularının anjiyografik erken takip sonuçları T. Sancak, R. Akar, M. Arat, K. Yavuz, N.T. Eren, S. Bilgiç, U. Sanlıdilek, T. Çorapçıoğlu, O. İlhan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara 11:27-11:34 Akut miyokard enfarktüsü sonrası miyokardiyel viabilite değerlendirmesi: Ta 201 rest-reperfüzyon spekt ve manyetik rezonans bulgularının karşılaştırmalı analizi S. Gelmez, B. Diren, F. Tosun, Ç. Çelenk, T. Başoğlu, M. Şahin Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun

8 11:36-11:43 Akut miyokard enfarktüsü hastalarında MR perfüzyon incelemesi ile mikrovasküler obstrüksiyon gösterilmesinin önemi S. Gelmez, B. Diren, Ç. Çelenk, K. Atalay, L. İncesu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun 11:45-11:52 Opere Fallot tetralojili hastaların MRG ile değerlendirilmesi T. Hazırolan, M. Karçaaltıncaba, B.S. Oğuz, A. Çeliker, M. Haliloğlu 11:54-12:01 Opere TOF hastalarında sağ ventrikül serbest duvarının kontrast sonrası geç fazda MRG ile değerlendirilmesi T. Hazırolan, A. Çeliker, M. Haliloğlu 12:03-12:10 Üst ekstremite derin venlerinin direkt kontrastlı 3B MR venografi ile değerlendirilmesi S. Tanju, T. Sancak, B. Yağmurlu, İ. Erden, U. Sanlıdilek Ankara Üniveritesi Tıp Fakültesi, Ankara 12:12-12:19 Kardiyak manyetik rezonans görüntüleri kullanılarak sol atriyel ejeksiyon fraksiyonunun otomatik olarak hesaplanması O. K. Erciyas, M. Dursun, A. Tunacı, C. Öztürk Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul 12:21-12:29 Kalpte manyetik işaretlemeli MRG analizi E. Aydın, Ç. Yılmam, M. Dursun, A. Yaman, A. Tunacı, C. Öztürk Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul 1. GÜN, SALON E SERBEST BİLDİRİLER: Meme Radyolojisi 09:00-10:30 Oturum Yöneticileri Levent ÇELİK, Pınar BALCI 09:00-09:07 Vücut yapısının mamografik meme dansitesine etkisi M. Uçar, A. Özdemir Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara 09:09-09:16 Dens memeli olgularda ikinci tarama yöntemi olarak meme ultrasonografisinin etkinliği

9 Ö. Oktay, A. Oktay Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir 09:18-09:25 Dens memelerde tarama ultrasonografisinin kanser saptamada mamografiye katkısı A. Ünlüer Gümüştaş, O. Gümüştaş U. Topal Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa 09:27-09:34 Sklerozan adenozis: radyoloji ve patoloji bulguları E. Çakır, F. Taşkın, M. Erkuş, A. Akdilli, C. Karaman Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aydın 09:36-09:43 Memenin kistik lezyonlarında US bulguları ve patolojik sonuçlar F. Taşkın, İ. Meteoğlu, S. Can, A. Akdilli, C. Karaman Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aydın 09:45-09:52 Memenin arteriyel kalsifikasyonları: prevalans ve etkileyen faktörler A. Akdilli, F. Taşkın, Y. Dayanır, C. Karaman, K. Köseoğlu Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aydın 09:54-10:01 Meme kitlelerinin tanısında MRG ve sintigrafi bulgularının histopatolojik sonuçlar eşliğinde karşılaştırılması M. H. Yılmaz, A. Hasanefendioğlu, G. Ertan, O. Tutar, L. Kabasakal, G. Esen, A. Altuğ Amerikan Hastanesi, İstanbul İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul 1. GÜN, SALON E SERBEST BİLDİRİLER: Meme Radyolojisi 11:00-12:30 Oturum Yöneticileri Şefik GÜNEY, Gül ESEN 11:00-11:07 BI-RADS mamografik parankim paterni ile malignite ilişkisi M. H. Yılmaz, G. Ertan, O. Tutar, F. Aydoğan, M. Ferahman, G. Esen, A. Altuğ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul 11:09-11:16 Şüpheli mamografik bulgularda ilave teknikler: kullanım nedenleri ve sıklığı E. Alimoğlu, K. Çeken, A. Apaydın, R. Onur, A. Kabaalioğlu, T. Sindel Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya 11:18-11:25 Meme biyopsisi yapılan lezyonlarda radyolojik tanı doğruluğunun değerlendirilmesi N. Kadıoğlu Voyvoda, A. Özdemir, N. Ölmez, M. Uzun

10 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara 11:27-11:34 Jinekomastinin sonografik ve mamografik değerlendirilmesi, histopatolojik karşılaştırılması ve bu hastalara yaklaşım protokolü: ön çalışma F. Beyazal Çeliker, E. İnci, N. Sever, A. Karahasanoğlu, S. Aksoy, T. Cimilli İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 11:36-11:43 Meme fibroadenomlarının tanı ve tedavisinde US eşliğinde vakum eşlikli biyopsi (Mammotom) T. Çubuk, H. Kaya, B. Güllüoğlu, E. Arıbal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul 11:45-11:52 En fazla yoğunluk-zaman oranı görüntüsüyle MR mamogramlardaki tümörlerin bilgisayarla ayrıştırılması G. Ertaş, M. Dursun, M. Tunacı, H. Ö. Gülçür, C. öztürk İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 2. GÜN 28 EKİM 2004, PERŞEMBE SALON B SERBEST BİLDİRİLER: Baş-Boyun Radyolojisi 09:00-10:30 Oturum Yöneticileri Sinan ÇAKIRER, Emel ADA 09:00-09:07 Kömür işçisi pnömokonyozlu madencilerde paranazal sinüslerin mukozal değişiklikleri: bilgisayarlı tomografik çalışma H. Özdemir, R. Altın, K. Mahmutyazıcıoğlu, L. Kart, L. Uzun, A. Savranlar, H. Davşancı, S. Gündoğdu Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Zonguldak 09:09-09:16 Kronik sinüzitli olgularda burun temizliğinin paranazal sinüs tomografi görüntülerine etkisi var mı? A. Savranlar, L. Uzun, M.B. Uğur, K. Mahmutyazıcıoğlu, T. Özer, S. Gündoğdu Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Zonguldak 09:18-09:25 Kafa travmalı yoğun bakım hasta populasyonunda maksiller sinüzit frekansı ve tanıda ultrasonun etkinliği Ç. Andiç, K. Karaali, G. Çelikbilek, L. Döşemeci, A. Apaydın, E. Lüleci, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya 09:27-09:34 Septum deviyasyonunun etmoid hücre hacimleri ile ilişkisi

11 Z.Y. Fırat, A.K. Fırat, H.M. Karakaş, M.C. Miman, M.T. Altınok, O. Özturan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Malatya 09:36-09:43 Lakrimal drenaj sisteminin değerlendirilmesinde alternatif görüntüleme yöntemi: aktif transport BT dakriyosistografi B. Türk, İ. Çelebi, N. Yılmaz, A.D. Kahraman, N. Kahraman, A.M. Halefoğlu, M. Başak Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 09:45-09:52 Tiroid nodülleri ince iğne aspirasyon biyopsilerinde iğne boyutları ve girişim sayısının karşılaştırılması H. Özdemir, M. Cihangiroğlu, A. Murat, F. Ersoy, H. Artaş Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Fırat Tıp Merkezi, Elazığ 09:54-10:01 Otoimmün tiroid hastalıklarının değerlendirilmesinde Doppler ultrasonografinin ayırıcı tanıdaki yeri E. Kalkan, S. Akşit, D. Uzel, İ. Uçman SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, İzmir 10:03-10:10 Ekstrakranyal karotis arter stenoz ve oklüzyonlarının değerlendirilmesinde çok kesitli BT anjiyografi S. Yıldız, Ç. Atasoy, T. Sancak, C. Yağcı, S. Akyar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara 10:12-10:19 Yaşamı tehdit edebilen derin boyun enfeksiyonlarında, tedavi seçiminde ve prognozu belirlemede, servikal fasyal planların ve kompartmanların önemi N. Erdoğan, E. İnci, B.Dirim Vidinli, E. Uluç, İ. Özdemir, M.A. Dirik İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir 10:21-10:29 Parotis tümörlerinin multidedektör BT ve MRG bulguları ile patolojik korelasyonu E. Geyik, H. Yerli, E. Aydın, N. Haberal, M. Coşkun, A.M. Ağıldere Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara 2.GÜN, SALON B SERBEST BİLDİRİLER: Baş-Boyun Radyolojisi l Nöroradyoloji 16:00-17:30 Oturum Yöneticileri Nail BULAKBAŞI, Çetin ATASOY

12 16:00-16:07 Gebelerde trimestere bağlı serebral kan akımındaki değişiklikler: Doppler US çalışması S. Yılmaz, O. Çağlayan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırıkkale 16:09-16:16 Sigara içenlerde, sigaranın serebrovasküler sirkülasyondaki akut etkileri: dynamic flow görüntüleme ile bir transkranial Doppler ultrasonografi çalışması S. Yılmaz, O. Çağlayan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırıkkale 16:18-16:25 Dış kulak yolu doğumsal anomalileri S. Işlak, R. savaş, R. Midilli, G. Onat, B. Ütebay, H. Alper Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Manisa Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir Bozyaka SSK Hastanesi, İzmir 16:27-16:34 Tüberküloz spondilodiskit, pyojenik spondilodiskit ve Modic tip 1 dejenerasyon ayırıcı tanısında spinal difüzyon ağırlıklı görüntülemenin rolü C. Çallı, Ö. Kitiş, Ç. Aksu, N. Yünten Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir 16:36-16:43 Multiplanar iki boyutlu magnetik rezonans myelografinin servikal disk hastalığında tanıya katkısı O. Erdem, Z. Erdem, S. Gündoğdu Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Zonguldak 16:45-16:52 Lomber spinal dejeneratif disk hastalığında hızlı T1A FLAIR sekansı ile T1A turbo spin eko sekanslarının prospektif olarak karşılaştırılması O. Erdem, Z. Erdem, B. Açıkgöz, S. Gündoğdu Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Zonguldak 2.gün SALON C SERBEST BİLDİRİLER: Girişimsel Radyoloji 09:00-10:30 Oturum Yöneticileri Baki HEKİMOĞLU, Nevzat ÖZCAN 09:00-09:07 Renal arter darlıklarının ExpressTM monorail stent ile endovasküler tedavisi: teknik ve erken dönem klinik sonuçlar B.E. Çil, E. Özkan, S. Çarkacı, S. Geyik, E. Akpınar, F. Balkancı, A. Besim

13 09:09-09:16 Renal arter stenozlarının tedavisinde intravasküler stentler: 50 olgunun teknik ve klinik değerlendirmesi B. Coşkun, B. Önal, A. Ulutürk, K. Ağladıoğlu, E.T. Ilgıt Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara 09:18-09:25 Arter ve ven darlıklarının tedavisinde kesici balon anjiyoplasti L. Oğuzkurt, F. Tercan, T. Yıldırım, N. Çolak, C. Hürcan, E.A. Niron Başkent Üniversitesi, Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Adana Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara 09:27-09:34 İlyak ven bası sendromunda radyolojik bulgular ve endovasküler tedavi L. Oğuzkurt, F. Tercan, O. Kızılkılıç, Ö. Gülcan, F. Baçgel, E.A. Niron, Başkent Üniversitesi, Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Adana Numune Hastanesi, Adana Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara 09:36-09:43 Delici-kesici alet ve ateşli silahlar ile oluşan arteryel yaralanmalarda endovasküler tedavi: histoacryl- cover stent -Onyx ve koil S.A. Ömeroğlu, D. Selçuk, H. Barutca, H. Özer, M. Cantaşdemir, F. Numan İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bolu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul 09:45-09:52 Periferik vasküler lezyonların endovasküler tedavisinde yeni embolizan ajan: Onyx S.A. Ömeroğlu, B. Kara, D. Selçuk, A. Yiğit, M. Cantaşdemir, F. Numan İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bolu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul 09:54-10:01 Masif hemoptizide endovasküler tedavi: transkateter arteryel embolizasyon S.A. Ömeroğlu, D. Selçuk, B. Kara, H. Barutca, M. Cantaşdemir, F. Numan İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bolu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul 10:03-10:10 Treatment of uterine fibroids using MRI guided focused ultrasound: experience in Japan B. Keserci, A. Okada, T. Murakami, H. Nakamura GE Healthcare Asia, Tokyo, Japan Iseikai Hospital,Interventional Radiology, Osaka, Japan Osaka University, Radiology department, Osaka, Japan

14 10:12-10:19 Ekstrakranyal internal karotis arterin aterosklerotik darlıklarında endovasküler tedavi A. Şirikçi, S. Kervancıoğlu, İ. Adaletli, A. Özkur, F. Ceran, M.M. Bayram Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gaziantep 10:21-10:28 İntrakranyal anevrizmaların endovasküler tedavisinden sonra BT bulguları: fokal kortikal dansite artışı ve klinik önemi A. Öztürk, I. Saatci, İ. Akmangit, C. Erdoğan, E. Özer, G. Pamuk, S. Çekirge, S. B. Numune Hastanesi, Ankara Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa 2.GÜN, SALON C SEÇİLMİŞ BİLDİRİLER 2 11:00-12:30 11:00-11:07 Pontoserebellar köşe sisterninde kranyel sinirlere vasküler basının gösterilmesinde sanal MR endoskopi E. Gökçe, H. B. Diren, E. Can, T. Şeşen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun 11:09-11:16 Dinamik sinyal intensite MRG incelemesinin parotis tümörlerindeki değeri S. Alibek, H. Greess, J. Zenk, A. Bozzatto, H. Iro, W. Bautz Erlangen Üniversitesi, Almanya 11:18-11:25 Perkütanöz vertebroplasti B. Üstünsöz, C. Tayfun, U. Bozlar, İ. Somuncu, S. İlkbahar, T. Üçöz Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara 11:27-11:34 Pulmoner amfizem değerlendirmesinde kantitatif BT dansitometre: standart doz ve düşük doz YRBT tekniklerinin karşılaştırılması K. Mahmutyazıcıoğlu, H. Davşancı, H. Özdemir, T. Özer, A. Savranlar, S. Gündoğdu Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Zonguldak 11:36-11:43 E vitamininin aterosklerozdan koruyucu etki mekanizmasının tavşan aortalarında in vivo Doppler US ve eks vivo elektron mikroskopisi ve moleküler (PKC aktivitesi) düzeyde değerlendirilmesi G. Engin, K. N. Engin İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi, İstanbul

15 11:45-11:52 TRUS rehberliğinde seminal vezikül aspirasyonu: parsiyel ejakülator kanal tıkanıklığına yaklaşımı değiştirir mi? G. Engin, M. Çeltik, A. Kadıoğlu İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul 11:54-12:01 Spinal kord hasarlı hastalarda varikosel sıklığının renkli Doppler ultrasonografi ile araştırılması: varikosel etyolojisine yeni bir bakış A. Ünsal, B. Yılmaz, A. T. Turgut, C. Z. Karaman, R. Alaca, Ş. Gündüz Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dalı, Aydın S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara 12:03-12:10 MRG de dinamik kontrastlı seriye uygulanan sayısal çıkarma yönteminin hepatosellüler karsinom saptanmasına katkısı M. Seçil, F. Obuz, C. Altay, Ö. Gencel, E. İğci, Ö. Sağol, O. Dicle Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir 12:12-12:19 TRUS eşliğinde prostat biyopsisinde intrarektal lokal anestezi uygulanması : hasta toleransı üzerine etkisi, plasebo kontrollü, randomize çift kör çalışma Y. Akyol, M. Dursun, S. Yılmaz, T. Akman, O. Ü. Zorba, E. Yekeler, H. Gençhellaç, A. Tunacı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul 12:21-12:28 Malign biliyer ve duodenal ostrüksiyonda radyolojik eş zamanlı metalik stent uygulaması D. Akıncı, O. Ş. Özkan, M. Özmen, O. Akhan 2.GÜN SALON D SERBEST BİLDİRİLER: Nöroradyoloji 09:00-10:30 Oturum Yöneticileri Simay KARA, Muammer KARAKAŞ 09:00-09:07 Serebral anevrizma tanısında çok kesitli BT anjiyografi S. Timur, E. Çakmakçı, M. H. Öztürk, E. Çolpan, Z. Şimşek, B. Hekimoğlu SSK Ankara Eğitim Hastanesi, Ankara

16 09:09-09:16 Serebral anevrizmaların saptanmasında multidetektör BT anjiyografi M. Tekşam, B. Çakır, D. Oğuz Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Ankara 09:18-09:25 Akut subaraknoid kanamalı olgularda serebral anevrizmaların tanısında spiral BT anjiyografi E. Uysal, B. Yanbuloğlu, M. Ertürk, B. M. Kılınç, M. Başak Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 09:27-09:34 Multidetektör BT anjiyografi ile küçük serebral anevrizmaların tanısında anevrizma yönünün rolü M. Tekşam, B. Çakır, D. Oğuz Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Ankara 09:36-09:43 Cerrahi klips sonrasında oluşan rezidü veya reküren serebral anevrizmaların multidetektör BT anjiyografi ile değerlendirilmesi M. Tekşam, B. Çakır, D. Oğuz Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Ankara 09:45-09:52 Ekstrakranyal-intrakranyal by-pass ların değerlendirilmesinde multidedektör BT anjiyografi M. Tekşam, B. Çakır, D. Oğuz Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Ankara 09:54-10:01 Karotid arter plaklarının değerlendirilmesinde B-flow ultrasonografi bulgularının renkli, power Doppler US ve DSA sonuçları ile karşılaştırılması T. Gümüş, C. Yücel, S. Özhan Oktar, H. Özdemir, B. Önal, E. T. Ilgıt Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara 10:03-10:10 Multidedektör bilgisayarlı tomografi cihazı ile yapılan beyin BT incelemelerde sekans tekniği ile spiral tekniğinin kalitatif karşılaştırılması B. Çakır, M. Tekşam, İ. Kırbaş, M. Coşkun Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Ankara 10:12-10:19 İntrakranyal enfeksiyonlarda difüzyon MRG bulguları İ. Adaletli, A. Şirikci, A. Özkur, F. Ceran, M. Bayram Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Gaziantep 10:21-10:28 Glial tümörlerin cerrahi ve radyoterapi sonrası takibinde beyin perfüzyon MRG N. Bulakbaşı, S. İlkbahar, T. Üçöz, F. Örs, M. Sağlam, İ. Güvenç GATA, Ankara 2.GÜN

17 SALON D SERBEST BİLDİRİLER: Nöroradyoloji 11:00-12:30 Oturum Yöneticileri Barış DİREN, Utku ŞENOL 11:00-11:07 Beta-interferon tedavisinin multipl skleroz plaklarının difüzyon görüntülemede ADC değerleri üzerine etkisi E. Geyik, M. Kılınç, M. Tekşam, E. Meltem Kayahan, A. M. Ağıldere Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara 11:09-11:16 İntrakranyal kitlelerin ayırıcı tanısında dinamik Gd-DTPA kontrastlı MRG ile elde edilen yarı kantitatif parametrelerin analitik değeri Ö. Aydagün, H. Muammer Karakaş, A. K. Fırat İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Malatya 11:18-11:25 İntrakranyal kitlelerin ayırıcı tanısında Gadobutrol ile elde edilen dinamik MRG de yarı kantitatif parametrelerin analitik değeri H. M. Karakaş, Ö. Aydagün, A. Kemal Fırat, A. Alkan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Malatya 11:27-11:34 İntraserebral malign tümörlerde difüzyon ve perfüzyon MRG C. Çallı, Ö. Kitiş, B. Genç, H. Altay, N. Yünten Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir 11:36-11:43 Jüvenil myoklonik epilepsili hastalarda proton manyetik rezonans spektroskopi (MRS) çalışması O. Gümüştaş, A. Ü. Gümüştaş, M. Parlak, C. Haki, Ö. Akdoğan, İ. Bora Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa 11:45-11:52 Akut dissemine ensefalomyelit (ADEM): difüzyon MRG ve proton MR spektroskopi (MRS) bulguları S. Biçeroğlu, P. Bayındır, H. İsayev, G. Coşkun, Ö. Kitiş, N. Şener Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Manisa Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aydın 11:54-12:01 Majör depresyon tanısı alan hastalarda antidepresan tedavinin sol anterior singulat korteks N-asetil aspartat düzeylerine olan etkisi: MR spektroskopi çalışması Ö. Kitiş, E. Ozan, A. Saffet Gönül, C. Çallı, S. Vahip, N. Yünten

18 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir 12:03-12:10 Siroz ve hepatik ensefalopatili hastalarda proton manyetik rezonans spektroskopi ile beyin metabolitlerinin değerlendirilmesi M. Uğur Yılmaz, F. Taş, M. H. Atalar, A. O. Işık, B. Petik Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas Afyon Devlet Hastanesi Nobel Görüntüleme Merkezi, Afyon 12:12-12:19 Müziğin insan beynindeki ayak izleri: kortikal reorganizasyonun kantitatif spektroskopi bulguları K. Aydın, E. Terzibaşıoğlu, S. Sencer, Ö. Minareci İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul 2.GÜN SALON E SERBEST BİLDİRİLER: Abdominal Radyoloji 09:00-10:30 Oturum Yöneticileri Adnan KABAALİOĞLU, Nilgün YILDIRIM 09:00-09:07 Polikistik over olgularında transabdominal pulse inversion harmonic görüntüleme: konvansiyonel B-mod US ile karşılaştırma K. Mahmutyazıcıoğlu, H. A. Tanrıverdi, H. Özdemir, A. Barut, H. Davşancı, S. Gündoğdu Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak 09:09-09:16 Fokal karaciğer lezyonlarının iki-boyutlu ve üç-boyutlu renkli Doppler, power Doppler ve dynamic flow görüntüleme ile değerlendirilmesi: ön sonuçlar E. Kocakoç, H. Artaş, A. Kırış, İ. H. Bahçecioğlu, H. Yekeler, E. Oğur Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ 09:18-09:25 Mesane tümörlerinin üç-boyutlu ultrasonografik sanal sistoskopi tekniği ile değerlendirilmesi E. Kocakoç, A. Kırış, İ. Orhan, A. K. Poyraz, H. Artaş, F. Firdolaş Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Elazığ 09:27-09:34 Non-iyonik kontrast maddelerin renal RI üzerine olan etkisi Ö. Etlik, E. Doğan, M. Harman, A. Turan, O. Temizöz, N. Taşdemir, H. Arslan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van 09:36-09:43 Neoplastik ve benign nedenli omental tutulumun ayırımında renkli Doppler US akım parametrelerinin yeri

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 1984-1990

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 1984-1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Halil Arslan 2. Doğum Tarihi : 1967 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 1984-1990 Tıp Fak. Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

BİLİMSEL SEKRETERYA ORGANİZASYON SEKRETERYASI

BİLİMSEL SEKRETERYA ORGANİZASYON SEKRETERYASI BİLİMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Gonca Elçin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Sıhhiye, 0600, Ankara Tel: 03 30 47 - Gsm: 0530 0 88 98 Faks: 03 309 765 E-posta:

Detaylı

TEMEL RADYOLOJİ EDİTÖR PROF. DR. İBRAHİM TANZER SANCAK

TEMEL RADYOLOJİ EDİTÖR PROF. DR. İBRAHİM TANZER SANCAK TEMEL RADYOLOJİ EDİTÖR PROF. DR. İBRAHİM TANZER SANCAK Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Hastanesi Radyoloji Bölümü GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ TEMEL RADYOLOJİ Copyright

Detaylı

17 EKİM 2012 ÇARŞAMBA

17 EKİM 2012 ÇARŞAMBA 30. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 16. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ 17 EKİM 2012 ÇARŞAMBA 09:00 13:00 SEMPOZYUM PECTUS DEFORMITIES Chairman: Coşkun Özcan Robert Kelly Nuss Procedure for

Detaylı

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye GEÇMİŞ DÖNEM EDİTÖRLERİ - FORMER EDITORS Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye Dr. Metin ÖZGÜR, Türkiye Dr.

Detaylı

UYKU KAYNAKÇASI. (1139 referans) Bülent Ağaoğlu

UYKU KAYNAKÇASI. (1139 referans) Bülent Ağaoğlu UYKU KAYNAKÇASI (1139 referans) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 19 Aralık 2011 İÇİNDEKİLER PROJELER... 3 MAKALELER... 3 PİYASADA SATILAN KİTAPLAR... 38 MİLLİ KÜTÜPHANE DE MEVCUT KİTAPLAR... 40 TEZLER... 43 Taranan

Detaylı

TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERGİSİ Mayıs 2015 Cilt 21; Ek 1 (Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu Özel Sayısı) ISSN: 2146-9113

TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERGİSİ Mayıs 2015 Cilt 21; Ek 1 (Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu Özel Sayısı) ISSN: 2146-9113 TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERGİSİ Mayıs 2015 Cilt 21; Ek 1 (Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu Özel Sayısı) ISSN: 2146-9113 Prof. Dr. Nazire AFŞAR Prof. Dr. Sevinç AKTAN Prof. Dr. Ali AKYOL

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve toloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Akif Şakir Şakar Salonu 08:00-13:00 TOTBİD EŞGÜDÜM

Detaylı

14 EYLÜL 2011, ÇARŞAMBA

14 EYLÜL 2011, ÇARŞAMBA 4 EYLÜL 0, ÇARŞAMBA 08:00-09:30 KAYIT Sheraton Otel ve Kongre Merkezi 09:30 - :30 KURULTAY ÖNCESİ KURSLAR 09:30 - :30 MASTEKTOMİ SONRASI MEME ONARIMI KURSU KURS SALONU Kurs Başkanı: Dr. Akın Yücel Eğitimciler

Detaylı

BAŞ EDİTÖR - EDITOR IN CHIEF

BAŞ EDİTÖR - EDITOR IN CHIEF BAŞ EDİTÖR - EDITOR IN CHIEF Dr. N. Kürşad TOKEL, Türkiye BAŞ EDİTÖR YARDIMCISI - ASSOCIATE EDITOR IN CHIEF Dr. Nazmi NARİN, Türkiye EDİTÖR YARDIMCILARI - ASSOCIATE EDITORS Dr. Osman BAŞPINAR, Türkiye

Detaylı

TÜRK HPB. PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

TÜRK HPB. PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI TÜRK HPB PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI URULU... I BİLİMSEL URUL... II R... V - XIV SE... 1-3 SÖ L... 1-5 E... 17-18 S... 19-75... 77-85 S... 86-89 ..:: DÜZENLEYEN ::.. TÜRK HPB TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİER

Detaylı

ULUSAL B L MSEL KURUL / NATIONAL SCIENTIFIC BOARD

ULUSAL B L MSEL KURUL / NATIONAL SCIENTIFIC BOARD -1- Turkish Journal of Endoscopic-Laparoscopic & Minimally Invasive Surgery SAH B ve ED TÖR / OWNER and EDITOR-in-CHIEF ELCD ad na / On behalf of ELCD Cavit AVCI YARDIMCI ED TÖRLER / CO-EDITORS Metin

Detaylı

Türk Cerrahi Derneği ve Kongreleri

Türk Cerrahi Derneği ve Kongreleri Türk Cerrahi Derneği ve Kongreleri (1981-2009) Hazırlayanlar Dr. Semih Baskan Dr. Osman Akata Dr. İbrahim Ceylan Dr. Yılmaz Kadıoğlu Dr. Adnan Ataç TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ VE KONGRELERİ Türk Cerrahi Derneği

Detaylı

TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ

TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ 6-9 Nisan 05 Maxx Royal Otel, Belek - Antalya TÜRK RİNOLOJİ DERNEĞİ - 994 TURKISH RHINOLOGIC SOCIETY BİLDİRİ KİTABI TÜRK RİNOLOJİ DERNEĞİ Dr. Sabri Uslu Kongre Bas kanı Dr. Raşit

Detaylı

7.CERRAHİ ARAŞTIRMA KONGRESİ 07-09 Kasım 2013 Ankara Rixos Grand OteL SÖZEL BİLDİRİLER

7.CERRAHİ ARAŞTIRMA KONGRESİ 07-09 Kasım 2013 Ankara Rixos Grand OteL SÖZEL BİLDİRİLER SÖZEL BİLDİRİLER 1 S01 - RATLARDA İSKEMİK KOLON ANASTOMOZUNUN İYİLEŞMESİNE PAPAVERİNİN ETKİSİ Salim İlksen Başçeken 1, Erkinbek Orazakunov 1, Egemen Çiçek 1, Ferit Aydın 1, Özge PAŞAOĞLU 2, Akın Fırat

Detaylı

Bu kongre TTB-STE kredilendirme kurulu tarafından 38 TTB-STE kredi puanı ile kredilendirilmiştir.

Bu kongre TTB-STE kredilendirme kurulu tarafından 38 TTB-STE kredi puanı ile kredilendirilmiştir. BİLDİRİ ÖZET KİTABI Bu kongre TTB-STE kredilendirme kurulu tarafından 38 TTB-STE kredi puanı ile kredilendirilmiştir. İçindekiler Önsöz... v Kongre düzenleme kurulu... v Kongre programı... vii Sözel bildiriler...

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992. Doçentlik Radyodiagnostik Fırat Üniversitesi 2003

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992. Doçentlik Radyodiagnostik Fırat Üniversitesi 2003 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ERCAN KOCAKOÇ 2. Doğum Tarihi: 07.KASIM.1969 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 3

30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 3 30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 3 İÇİNDEKİLER Önsöz... 2 Türk Kardiyoloji Derne i Yönetim Kurulu... 3 Kongre Bilim Kurulu... 3 Kongre Program Dan şma Kurulu... 3 Günün Posteri Seçiciler

Detaylı

ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ. 23-26 Nisan 2015/ANTALYA BİLİMSEL PROGRAM. Mardan Palace Hotel. www.endouroloji2015.org

ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ. 23-26 Nisan 2015/ANTALYA BİLİMSEL PROGRAM. Mardan Palace Hotel. www.endouroloji2015.org ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ 23-26 Nisan 2015/ANTALYA BİLİMSEL PROGRAM Mardan Palace Hotel www.endouroloji2015.org ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ 23-26 Nisan 2015/ANTALYA Uzun bir hazırlık dönemi sonrasında

Detaylı

TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK BOLUS İZLEME VE SABİT GECİKME (8 SANİYE) İNTERVALLERİ

TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK BOLUS İZLEME VE SABİT GECİKME (8 SANİYE) İNTERVALLERİ TC SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Klinik Şefi Doç. Dr. Muzaffer BAŞAK TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK

Detaylı

12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 22 26 Nisan 2015. 12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi

12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 22 26 Nisan 2015. 12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi . Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi E L C D. ULUSAL ENDOSKOPİK-LAPAROSKOPİK CERRAHİ DERNEĞİ ENDOSCOPIC-LAPAROSCOPIC SURGERY 99 TURKISH ASSOCIATION FOR Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi

Detaylı

XV. TKRCD KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI

XV. TKRCD KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI XV. TKRCD KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI 19-23.Mayıs.2015 XV. TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ KONGRESİ ve VIII KOLOREKTAL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ WWW.TKRCD.ORG.TR WWW.KOLONREKTUM2015.ORG.TR 1 XV. Türk Kolon

Detaylı

II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi

II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi AKAD Akci er Kanserleri Derne i II. Ulusal 22-25 Haziran 2006 Sheraton Çeflme Hotel final program ve bildiri özetleri www.torasikonkoloji2006.org w w w. a k a d. o r g. t r De erli Meslektafllar m z, Ülkemizde

Detaylı

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY Ender Hur 1, Melih Özışık 2, Cihan Ural 2, Gürsel Yıldız 3, Kemal Magden 1, Sennur Budak Kose 4, Furuzan Köktürk 5, M. Çağatay

Detaylı

1. HPB CERRAH HEM REL KONGRES Deniz elimen - Nevin Kanan E-mail: den_izin@yahoo.com.tr - nevkanan@yahoo.com

1. HPB CERRAH HEM REL KONGRES Deniz elimen - Nevin Kanan E-mail: den_izin@yahoo.com.tr - nevkanan@yahoo.com BİLİMSEL SEKRETERYA 0. ULUSAL HEPATOPANKREATOB L ER CERRAH KONGRES lgin Özden E-mail: iozden@hotmail.com. HPB CERRAH HEM REL KONGRES Deniz elimen - Nevin Kanan E-mail: den_izin@yahoo.com.tr - nevkanan@yahoo.com

Detaylı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı Türk Toraks Derneği Tablet projesi için geliştirilen kongre mobil uygulaması ile katılımcılara bir çok kolaylık sunulacaktır. Proje sayesinde kongrelerde kağıt kullanımında belirgin/anlamlı azalma sağlanacaktır.

Detaylı

RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI

RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ RADYOLOJĐ A ABĐLĐM DALI RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Gazi Üniversitesi 1989- Yrd. Doç. Radyoloji Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Gazi Üniversitesi 1989- Yrd. Doç. Radyoloji Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Banu ALICIOĞLU Doğum Tarihi: 20.04.1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl 1995 Tıpta Uzmanlık Radyoloji Ankara Numune Hastanesi Yrd. Doç.

Detaylı

BİLDİRİ KİTABI. 7-9 Ekim 2011 Ilıca Otel - ÇEŞME. Radyoloji. Radyoterapi. Nükleer Tıp. ilk Derneği. Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği

BİLDİRİ KİTABI. 7-9 Ekim 2011 Ilıca Otel - ÇEŞME. Radyoloji. Radyoterapi. Nükleer Tıp. ilk Derneği. Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği 9. Ulusal Radyoteknoloji Kongresi ve Mesleki Eğitim Seminerleri RADYOLOJİ RADYOTERAPİ NÜKLEER TIP TEKNİSYEN TEKNİKER VE İYONİZAN RADYASYON ÇALIŞANLARINA YÖNELİK Radyoloji

Detaylı

Kongre Bildiri Kitapçığı

Kongre Bildiri Kitapçığı Kongre Bildiri Kitapçığı Değerli Aile Hekimleri, Konya Aile Hekimleri Derneği, 25-28 Nisan 'te 3.defa Aile Hekimliği kongresi düzenleniyor. Deneyim sahibi akademisyenlerimiz bilgi ve birikimlerini, Aile

Detaylı