TÜRKİYE NİN BİLİMSEL YAYIN HARİTASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE NİN BİLİMSEL YAYIN HARİTASI"

Transkript

1 1

2 TÜRKİYE NİN BİLİMSEL HARİTASI 1.GİRİŞ Türkiye nin bilim, teknoloji ve yenilik (BTY) politikalarının oluşturulmasında hükümetlere danışmanlık yapan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), şüphesiz bu görevini yerine getirirken; Bilim ve teknolojideki en son yenilikleri takip etmek ve gelişmeleri ülke ekonomisinin hedeflerine göre düzenlemek, mevcut insan gücünün gelişmesini koordine etmek ve özendirmek için ülkenin bilimsel potansiyelinin bölgesel, sektörel (kamu ve özel) ve hatta organizasyon bazındaki dağılımı hakkında fikir sahibi olmak zorundadır. Bu öngörüden hareketle TÜBİTAK, Ulusal bilimsel yayın göstergelerine yönelik çalışmalar planlamış ve bunların ilki olarak Kasım 2007 tarihinde Türkiye Bilimsel Göstergeleri (1): isimli çalışmayı tamamlayarak kitap haline getirmiştir. Bu çalışmada sadece 81 kurumun (GATA dahil 80 Üniversite ve TÜBİTAK) yayın göstergeleri verilmiştir. Kitap ilgili kişi ve kurumlara dağıtılmış ve web sayfasından da 1 erişime sunulmuştur. Bu çalışma kapsamında ise; Türkiye illerinin bilimsel potansiyelleri ve bu illerdeki mevcut tüm kamu ve özel sektöre ait kuruluşların bilimsel yayın performansları incelenerek ; Türkiye nin halen en çok yayın yaptığı konu başlıkları, Hangi illerin bilimsel yayın üretiminde ve hangi alanlarda önde olduğu, Ülke bilimsel performansına kamu ve özel kuruluşların katkıları belirlenmeye çalışılmıştır. 1 2

3 2.YÖNTEM Çalışmada kullanılan veriler TÜBİTAK-ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) tarafından tüm üniversitelere ve bazı kamu kuruluşlarına sağlanan Web of Science (ISI, Thomson. Institute for Scientific Information,, Philadelphia, USA) veri tabanından elde edilmiştir. Zaman aralığı yılları dahil 26 yıllık bir dönemi kapsamaktadır. WoS veri tabanında yer alan Fen Bilimleri Atıf İndeksi (SCI-Exp)-Genişletilmiş, Sosyal Bilimler Atıf İndeksi (SSCI) ve Sanat ve Beşeri Bilimler Atıf İndeksi (A&HCI) nin her üçünü de kapsayacak şekilde tarama yapılmıştır. sayıları tüm doküman tipleri (makale, not, mektup v.b.) taranarak belirlenmiştir. analizlerinde sonuçlar, son 1 yayına kadar indirgenerek incelenmiştir. arası ortak çalışmadan kaynaklanan tekrarlamalardan doğan hatalar, her bilim dalında Türkiye nin kesin yıllık yayın sayısı üzerinden gerekli düzeltmeler yapılarak ortadan kaldırılmıştır. Konu kategorileri THOMSON Firmasının User Documentation National Science Indicators belgesinin ekinde verilen Standart ve Ayt Bilim Dalları Listesi nden aynen alınmıştır. Bu araştırma 24 standard konu başlıkları üzerinde yapılmış olup, 106 Alt Bilim Dalları da bu 24 Standard Bilim Dalı kapsamındadır (Ek-1). 3

4 3.SONUÇLAR WoS Atıf indeksleri kapsamında yer alan 247 alt bilim dalında Türkiye adresli yayınların taranması sonrasında; 51 (% 63) şehir adresine rastlanmış, 31 şehre ait herhangi bir kayıt bulunamamıştır. Bu sonuç endişelenecek bir durum olmayıp, gelişmiş ülkelerde bile (Japonya, Almanya, Kanada, Avustralya v.b.) daha açık bölgesel farklılıklar olduğu bilinmektedir. 3.1.Konu Kategorileri Türkiye adresli yayınların yer aldığı bilim dalı/konu kategorileri dağılım sonuçları Tablo1. de sunulmuştur. İlk 5 sırada yer alan bilim dalları klinik tıp (%33,04), kimya (% 12,01), mühendislik bilimleri (% 9,44), fizik (% 6,89) ve Biyoloji ve Biyokimya (%5,71) dır. Bu 5 bilim dalı kategorisinde yapılan yayınlar toplamı Türkiye yayınları toplamının % 67,09 una karşılık gelmektedir sıralarda moleküler biyoloji ve genetik (% 4,04), bitki ve hayvan bilimleri (% 3,94), malzeme bilimleri (% 3,06), farmakoloji (% 2,85) ve ortak disiplinler (% 2,17) bilim dalı kategorileri gelmektedir. İlk 10 sıradaki bilim dallarının Türkiye toplamında payı % 83,05 tir. Geriye kalan 14 bilim dalında yapılan yayınların Türkiye toplamındaki payları ancak % 17,0 kadardır. Uzay bilimleri araştırmalarını da içeren astrofizik, ekonomi ve iktisat, eğitim ve hukuk bilim dallarının tümünün Türkiye toplamındaki payı % 1,35 gibi oldukça düşük bir değerdedir. 3.2.in sı 2007 yılı itibari ile, şehir sayısı 81 e ulaşan Türkiye de son birkaç yılda kurulan devlet ve vakıf üniversiteleri de düşünüldüğünde, Yalova (Marmara Bölgesi), Bartın (Batı Karadeniz Bölgesi), Gümüşhane ve Bayburt (Doğu Karadeniz Bölgesi), Ardahan, Iğdır, Tunceli (Doğu Anadolu Bölgesi) ve Şırnak ile Hakkari (GD Anadolu Bölgesi) hariç tüm illerinde en az bir adet üniversite bulunmaktadır. Ankara (% 34,3), İstanbul (% 22,3) ve İzmir (% 7,10) adresli yayınların toplam payı % 63,7 dir. Bu üç şehri takip eden dördüncü sırada en büyük paya sahip Erzurum (% 2,40) toplamı 4

5 Tablo dönemi 24 bilim dalında Türkiye adresli yayınların sayısı ve yüzde katkı oranları. Konu Kategorileri Toplam Kümülâtif Oranı % Toplam % Klinik Tıp ,04 Kimya ,01 45,05 Mühendislik ,44 54,49 Fizik ,89 61,38 Biyoloji ve Biyokimya ,71 67,09 Moleküler Biyoloji ve Genetik ,04 71,13 Bitki ve Hayvan Bilimleri ,94 75,07 Malzeme Bilimleri ,06 78,13 Farmakoloji ,75 80,88 Ortak Disiplinler ,17 83,05 Zirai Bilimler ,15 85,20 Ekoloji ve Çevre ,92 87,12 Matematik ,82 88,94 Sosyal Bilimler ,75 90,69 Nörolojik Bilimler ,70 92,39 Yerbilimleri ,65 94,04 Bilgisayar Bilimleri ,53 95,57 Psikoloji ve Psikiyatri ,33 96,90 İmmünoloji ,14 98,04 Mikrobiyoloji ,61 98,65 Astrofizik ,60 99,25 Ekonomi ve İşletme ,58 99,83 Eğitim 265 0,14 99,97 Hukuk 23 0,012 99,982 TÜRKİYE İzmir in ancak 1/3 ü kadardır. Yani ilk üç şehir ile sonrakiler arasında fark oldukça açıktır (Tablo2 ) sırada Adana (% 2,18), Kocaeli (% 1,92), Elazığ (% 1,91), Eskişehir (% 1,73), Trabzon (% 1,71) ve Antalya (% 1,66) yer almaktadır. İlk 10 şehrin Türkiye toplamında katkı oranı % 74,81 dir. Bu şehirleri Bursa (% 1,51), Mersin (% 1,05), Diyarbakır (% 0,95), Gaziantep (% 0,93), Van (% 0,85), Edirne (% 0,77) ve Aydın (% 0,53) takip etmektedir. Otomobil fabrikaları ve önemli sanayii tesislerinin bulunduğu illerin (Bursa, Eskişehir, Mersin, Kocaeli, Gaziantep gibi) paylarının % 0,93 ile % 1,92 arası oranlarda ve bu 5 ilin toplamının % 7,14 gibi çok düşük olması, üretilen bilimsel yayınlar ile sanayii/endüstri sektörleri arasındaki ilişkinin pek yeterli olmadığını göstermektedir. Benzer yoksunluk, zirai 5

6 bilimler ile bitki ve hayvan bilim dallarında, özellikle Türkiye nin sera/camekan ürünlerinin yetiştirildiği güney bölgesinde yer alan şehirleri (Muğla, Antalya, Mersin, Antakya) ilk 10 sırada yer almamaları ile de belirgindir (Tablo 3). İzmir; % 7,1 pay ile Türkiye nin en çok yayın yapan üçüncü şehri olarak görülmesine, Türkiye nin İstanbul dan sonra en eski ticaret limanlarından biri olmasına ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi nin Türkiye nin Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi nden sonra 2. sırada kurulmuş köklü fakülte olmasına rağmen zirai Bilimler (% 1,94) ve ekonomi ve İşletme (% 1,74) dallarında düşük potansiyel sergilemektedir (Tablo 3.). Diğer şehirler, astrofizik (% 20,0), ekonomi ve işletme (% 11,04), hukuk (% 13,05) ve sosyal bilimler (% 24,25) kategorilerinde göreceli olarak düşük paylara sahiptirler (Şekil 1). Klinik tıp dalında Ankara (% 38,29), İstanbul (% 20,86), İzmir (% 8,36) den sonra sırasıyla Antalya (% 2,33), Adana (% 2,11), Kayseri (% 1,94) nin gelmesi, bu şehirlerin ekonomik potansiyelleri ile birlikte düşünülmelidir. Eğitim dalında en büyük pay % 42,26 ile Ankara ya aittir. Ankara yı negatif açık ara ile (% 18,49) İstanbul ve Eskişehir (% 7,92) izlemektedir. İzmir (% 5,28) dahil diğer şehirlerin toplam katkıları % 31,33 tür. İzmir ve diğer şehirler kapsamında sayılan illerdeki üniversitelerin hemen tümünde Eğitim Fakültelerinin kurulu olduğu göz önüne alındığında eğitim yöntemleri, eğitimde ölçme-değerlendirme yöntemleri, pedagoji/formasyon kazandırma gibi alt bilim dallarında yapılmış bilimsel araştırmaların sayıca azlığı, eğitim bilim dalında yapılan yayınların Türkiye payının % 0,14 gibi son derece düşük olmasıyla da bellidir. 6

7 Şekil 1. Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer şehirlerin ve kurumların 24 konu başlığında katkı oranları. 7

8 Tablo dönemi Türkiye adresli yayın sayısına katkı koyan ilk 17 şehre ait toplam yayın sayısı ve % katkı oranları (İlk üç şehrin toplam katkı oranı= % 63,7, ilk on şehrin toplam katkı oranı= % 74) Toplam Oranı Kümülâtif % Toplam % Ankara ,3 İstanbul ,3 56,6 İzmir ,1 63,7 Erzurum ,40 66,1 Adana ,18 68,28 Kocaeli ,92 70,2 Elazığ ,91 72,11 Eskişehir ,73 73,84 Trabzon ,71 75,55 Antalya ,66 77,21 Samsun ,65 78,86 Bursa ,51 80,37 Mersin ,05 81,42 Diyarbakır ,95 82,37 Gaziantep ,93 83,30 Van ,85 84,15 Edirne ,77 84,92 TÜRKİYE Kuruluşların sı yapan kuruluşların 90 adedi (% 18 i) devlet ve vakıf üniversiteleri (askeri okullar ve GATA dahil), 125 adedi (% 25 i) T.C. Sağlık Bakanlığı na bağlı kuruluşlar (eğitim-araştırma hastaneleri, Dr.Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü v.b.) ve 283 adedi (% 57 si) kamu kuruluşları (TAEK, TPAO, MTA v.b.), özel kuruluşlar 4 adeti de TÜBİTAK ın Gebze (Kocaeli), İstanbul, Ankara ve Antalya da bulunan araştırma merkezleri şeklindedir.tüm bu kuruluşların 24 bilim dalındaki yayın sayıları ve katkı oranları Ek-2 de sunulmuştur Üniversiteler Devlet, vakıf üniversiteleri, GATA ve Harp Okulları dahil 90 üniversite Türkiye adresli yayınların toplamında ( ) yaklaşık % 92 lik bir paya sahiptir. Türkiye toplamında en çok paya sahip (% 33,13) ilk beş üniversite devlet üniversiteleridir. Bunlar; Hacettepe Üniversitesi (%9,54), İstanbul Üniversitesi (% 7,85), Ankara Üniversitesi (% 5,78), 8

9 Tablo döneminde 24 Bilim Dalında ilk 10 sırada en çok yayın yapan kurumlar AGRICULTURAL SCIENCES/ZİRAİ BİLİMLER (3857 = % 2,15) Ankara Ankara Üniversitesi 290 7,52 Ankara Hacettepe Üniversitesi 256 6,64 Erzurum Atatürk Üniversitesi 243 6,30 Adana Çukurova Üniversitesi 231 5,99 Gaziantep Gaziantep Üniversitesi 174 4,51 Bursa Uludağ Üniversitesi 170 4,41 Konya Selçuk Üniversitesi 162 4,20 Ankara ODTÜ 142 3,68 Eskişehir Anadolu Üniversitesi 135 3,50 Antalya Akdeniz Üniversitesi 128 3,32 Ankara (23%) İstanbul (7%) Erzurum (6%) Diğ. Şeh. (29%) Adana (6%) G. Antep (5%) Konya (4%) Bursa (4%) Eskişehir (4%) Edirne (3%) Isparta (3%) Ş.Urfa (3%) Antalya (3%) 9

10 Tablo 6. Devam Ediyor. Ankara ODTÜ ,18 İstanbul İTÜ ,87 İstanbul İstanbul Üniversitesi 94 8,81 Ankara Ankara Üniversitesi 83 7,78 İstanbul Boğaziçi Üniversitesi 77 7,22 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 72 6,75 İstanbul Sabancı Üniversitesi 38 3,56 İzmir Ege Üniversitesi 37 3,47 Antalya TÜBİTAK 33 3,09 İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 30 2,81 Istanbul (37%) Ankara (36%) Çanakkale (7%) Diğ.Şeh. (9%) Antalya (4%) İzmir (6%) Adana (1%) 10

11 Tablo 6. Devam Ediyor. BIOLOGY & BIOCHEMISTRY/BİYOLOJİ VE BİYOKİMYA (10245 = % 5,71) İstanbul İstanbul Üniversitesi ,86 Ankara Hacettepe Üniversitesi 969 9,46 Ankara Ankara Üniversitesi 742 7,24 Ankara Gazi Üniversitesi 471 4,60 İzmir Ege Üniversitesi 463 4,52 Ankara ODTÜ 372 3,63 Elazığ Fırat Üniversitesi 313 3,06 İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 313 3,06 İstanbul Marmara Üniversitesi 289 2,82 Erzurum Atatürk Üniversitesi 276 2,69 Ankara (31%) Diğ. Şeh. (22%) İstanbul (24%) İzmir (8%) Trabzon (1%) Konya (1%) Diyarbakır (1%) Bursa (2%) Malatya (2%) Kayseri (2%) Antalya (3%) Erzurum (3%) 11

12 Tablo 6. Devam Ediyor. CHEMISTRY/KİMYA (21523 = % 12,01) Ankara ODTÜ ,22 Ankara Hacettepe Üniversitesi ,89 İstanbul İTÜ ,65 Ankara Ankara Üniversitesi ,21 Ankara Gazi Üniversitesi ,97 İstanbul İstanbul Üniversitesi 967 4,49 İzmir Ege Üniversitesi 890 4,14 Erzurum Atatürk Üniversitesi 789 3,67 İstanbul Boğaziçi Üniversitesi 624 2,90 Trabzon KTÜ 513 2,38 Ankara (35%) İstanbul (22%) Diğ. Şeh. (20%) İzmir (6%) Erzurum (4%) Kayseri (2%) Elazığ (2%) Samsun (2%) Kocaeli (2%) Eskişehir (3%) Trabzon (2%) 12

13 Tablo 6. Devam Ediyor. CLINICAL MEDICINE/KLİNİK TIP (59198 = % 33,04) Ankara Hacettepe Üniversitesi ,00 İstanbul İstanbul Üniversitesi ,31 Ankara Ankara Üniversitesi ,39 İzmir Ege Üniversitesi ,72 Ankara Başkent Üniversitesi ,59 Ankara GATA ,55 Ankara Gazi Üniversitesi ,45 İstanbul Marmara Üniversitesi ,25 İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ,19 Antalya Akdeniz Üniversitesi ,26 Ankara (37%) İstanbul (21%) Diğ. Şeh. (18%) İzmir (8%) Konya (2%) Samsun (2%) Bursa (2%) Malatya (2%) Erzurum (2%) Kayseri (2%) Antalya (2%) Adana (2%) 13

14 Tablo 6. Devam Ediyor. COMPUTER SCIENCES/BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (2743 = % 1,53) Ankara ODTÜ ,23 İstanbul Boğaziçi Üniversitesi 263 9,59 Ankara Bilkent Üniversitesi 241 8,79 İstanbul İTÜ 205 7,47 Ankara Gazi Üniversitesi 103 3,76 İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 94 3,43 Ankara Hacettepe Üniversitesi 88 3,21 Kayseri Erciyes Üniversitesi 88 3,21 Elazığ Fırat Üniversitesi 80 2,92 İzmir Ege Üniversitesi 78 2,84 Ankara (34%) İstanbul (29%) Diğ. Şeh. (15%) İzmir (8%) Eskişehir (2%) Sakarya (2%) Elazığ (3%) Kayseri (3%) Kocaeli (4%) 14

15 Tablo 6. Devam Ediyor. ECOLOGY & ENVIRONMENT/EKOLOJİ VE ÇEVRE (3432 = % 1,92) İstanbul İTÜ ,40 Ankara ODTÜ 235 6,85 İstanbul İstanbul Üniversitesi 191 5,57 İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 187 5,45 İstanbul Boğaziçi Üniversitesi 138 4,02 Ankara Hacettepe Üniversitesi 138 4,02 Erzurum Atatürk Üniversitesi 112 3,26 Adana Çukurova Üniversitesi 111 3,23 Ankara Gazi Üniversitesi 99 2,88 Ankara Ankara Üniversitesi 89 2,59 Elazığ Fırat Üniversitesi 83 2,42 Konya Selçuk Üniversitesi 83 2,42 İstanbul (30%) Diğ. Şeh. (26%) Ankara (20%) İzmir (8%) Eskişehir (2%) Kayseri (2%) Konya (2%) Elazığ (2%) Kocaeli (2%) Adana (3%) Erzurum (3%) 15

16 Tablo 6. Devam Ediyor. ECONOMICS & BUSINESS/EKONOMİ VE İŞLETME (1033 = % 0,58) Ankara Bilkent Üniversitesi ,04 Ankara ODTÜ ,20 İstanbul Koç Üniversitesi 100 9,68 İstanbul Boğaziçi Üniversitesi 72 6,97 İstanbul Sabancı Üniversitesi 68 6,58 İstanbul İTÜ 27 2,61 İstanbul İstanbul Üniversitesi 25 2,42 Ankara Ankara Üniversitesi 24 2,32 İstanbul Bilgi Üniversitesi 21 2,03 Ankara Hacettepe Üniversitesi 20 1,94 Ankara (49%) İstanbul (38%) Diğ. Şeh. (11%) İzmir (2%) 16

17 Tablo 6. Devam Ediyor. EDUCATION/EĞİTİM (265 = % 0,14) Ankara ODTÜ 53 20,00 Eskişehir Anadolu Üniversitesi 20 7,55 İstanbul Boğaziçi Üniversitesi 16 6,04 Ankara Bilkent Üniversitesi 15 5,66 Ankara Hacettepe Üniversitesi 14 5,28 Ankara Ankara Üniversitesi 14 5,28 İstanbul Marmara Üniversitesi 12 4,53 Erzurum Atatürk Üniversitesi 11 4,15 Ankara Gazi Üniversitesi 11 4,15 İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 8 3,02 Ankara (43%) Diğ. Şeh. (18%) İstanbul (18%) İzmir (5%) Eskişehir (8%) Trabzon (2%) Konya (2%) Antalya (2%) Adana (2%) 17

18 Tablo 6. Devam Ediyor. ENGINEERING/MÜHENDİSLİK (16922 = % 9,44) İstanbul İTÜ ,14 Ankara ODTÜ ,26 İstanbul Boğaziçi Üniversitesi 765 4,52 Ankara Hacettepe Üniversitesi 692 4,09 Ankara Bilkent Üniversitesi 676 3,99 Ankara Gazi Üniversitesi 622 3,68 İzmir Ege Üniversitesi 490 2,90 Trabzon KTÜ 444 2,62 İstanbul YTÜ 440 2,60 Kayseri Erciyes Üniversitesi 431 2,55 İstanbul (30%) Ankara (29%) Diğ. Şeh. (16%) İzmir (6%) Elazığ (2%) Adana (2%) Kayseri (3%) Eskişehir (2%) Erzurum (3%) Trabzon (3%) Kocaeli (4%) 18

19 Tablo 6. Devam Ediyor. GEOSCIENCES/YERBİLİMLERİ (2965 = % 1,65) İstanbul İTÜ ,96 Ankara ODTÜ ,12 Ankara Hacettepe Üniversitesi 261 8,80 İstanbul İstanbul Üniversitesi 193 6,51 İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 174 5,87 Ankara Ankara Üniversitesi 173 5,83 İstanbul Boğaziçi Üniversitesi 130 4,38 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 120 4,05 Ankara MTA 105 3,54 Adana Çukurova Üniversitesi 101 3,41 Ankara (37%) İstanbul (27%) Diğ. Şeh. (13%) İzmir (7%) Eskişehir (2%) Kocaeli (2%) Adana (3%) Sivas (4%) Isparta (2%) Trabzon (3%) 19

20 Tablo 6. Devam Ediyor. IMMUNOLOGY/İMMUNOLOJİ (2040 = % 1,14) Ankara Başkent Üniversitesi ,92 İstanbul İstanbul Üniversitesi ,06 Ankara Ankara Üniversitesi 196 9,61 Ankara Hacettepe Üniversitesi 189 9,26 İzmir Ege Üniversitesi 109 5,34 İstanbul Marmara Üniversitesi 98 4,80 Antalya Akdeniz Üniversitesi 82 4,02 Ankara Gazi Üniversitesi 70 3,43 Ankara GATA 68 3,33 İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 36 1,76 Ankara (48%) Diğ. Şeh. (19%) İstanbul (21%) İzmir (8%) Antalya (4%) 20

21 Tablo 6. Devam Ediyor. LAW/HUKUK (23 = % 0,012) Ankara Ankara Barosu 6 26,09 Ankara Ankara Üniversitesi 5 21,74 Ankara Bilkent Üniversitesi 4 17,39 Ankara ODTÜ 1 4,35 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1 4,35 Diyarbakır Dicle Üniversitesi 1 4,35 Edirne Trakya Üniversitesi 1 4,35 İstanbul Boğaziçi Üniversitesi 1 4,35 İstanbul Fatih Üniversitesi 1 4,35 İstanbul Koç Üniversitesi 1 4,35 Diğ. Şeh. (13%) İstanbul (35%) Ankara (52%) 21

22 Tablo 6. Devam Ediyor. MATERIALS SCIENCE/MALZEME BİLİMLERİ (5484=% 3,06) İstanbul İTÜ ,43 Ankara ODTÜ 352 6,42 Ankara Hacettepe Üniversitesi 263 4,80 Ankara Gazi Üniversitesi 262 4,78 İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 234 4,27 Sakarya Sakarya Üniversitesi 224 4,08 Eskişehir Anadolu Üniversitesi 208 3,79 Erzurum Atatürk Üniversitesi 182 3,32 Adana Çukurova Üniversitesi 155 2,83 İzmir Ege Üniversitesi 146 2,66 Ankara (24%) Diğ. Şeh. (25%) İstanbul (21%) Sakarya (5%) Eskişehir (4%) İzmir (9%) Elazığ (2%) Adana (3%) Erzurum (3%) Kocaeli (4%) 22

23 Tablo 6. Devam Ediyor. MATHEMATICS/MATEMATİK (3264 = % 1,82) Ankara ODTÜ ,01 İstanbul İTÜ 217 6,65 Ankara Bilkent Üniversitesi 184 5,64 Ankara Hacettepe Üniversitesi 147 4,50 Elazığ Fırat Üniversitesi 136 4,17 Kayseri Erciyes Üniversitesi 119 3,65 Erzurum Atatürk Üniversitesi 117 3,58 Ankara Ankara Üniversitesi 116 3,55 Ankara Gazi Üniversitesi 112 3,43 İstanbul Boğaziçi Üniversitesi 104 3,19 Ankara (33%) Diğ. Şeh (21%) İstanbul (20%) Van (2%) Eskişehir (2%) Malatya (2%) Kocaeli (4%) Erzurum (4%) Kayseri (4%) Elazığ (4%) İzmir (4%) 23

24 Tablo 6. Devam Ediyor. MICROBIOLOGY/MİKROBİYOLOJİ (1099 = % 0,61) Ankara Hacettepe Üniversitesi ,37 İstanbul İstanbul Üniversitesi 96 8,74 Ankara Ankara Üniversitesi 58 5,28 İzmir Ege Üniversitesi 52 4,73 Malatya İnönü Üniversitesi 48 4,37 Kocaeli Kocaeli Üniversitesi 41 3,73 İstanbul Marmara Üniversitesi 38 3,46 Ankara GATA 37 3,37 Ankara ODTÜ 36 3,28 Ankara Gazi Üniversitesi 35 3,18 Ankara (33%) Diğ. Şeh. (24%) İstanbul (17%) Kocaeli (4%) Malatya (4%) İzmir (8%) Adana (2%) Elazığ (2%) Kayseri (3%) Samsun (3%) 24

25 Tablo 6. Devam Ediyor. MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS/MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (7244 = % 4,04) İstanbul İstanbul Üniversitesi ,07 Ankara Hacettepe Üniversitesi ,00 Ankara Ankara Üniversitesi 569 7,85 Ankara Gazi Üniversitesi 399 5,51 İzmir Ege Üniversitesi 250 3,45 Antalya Akdeniz Üniversitesi 231 3,19 İstanbul Marmara Üniversitesi 229 3,16 Ankara ODTÜ 217 3,00 Elazığ Fırat Üniversitesi 205 2,83 İstanbul Boğaziçi Üniversitesi 191 2,64 Ankara (38%) Diğ. Şeh. (21%) İzmir (6%) İstanbul (23%) Kocaeli Adana (2%) (2%) Erzurum (2%) Elazığ (3%) Antalya (3%) 25

26 Tablo 6. Devam Ediyor. MULTIDISCIPLINARY/MULTİDİSİPLİNLER (3882 = % 2,17) İstanbul İTÜ ,52 Ankara ODTÜ 282 7,26 İstanbul İstanbul Üniversitesi 281 7,24 İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 157 4,04 Ankara Ankara Üniversitesi 151 3,89 Mersin ODTÜ-Erdemli/Mersin 136 3,50 İstanbul Boğaziçi Üniversitesi 119 3,07 Adana Çukurova Üniversitesi 114 2,94 Ankara Gazi Üniversitesi 108 2,78 Kayseri Erciyes Üniversitesi 99 2,55 İstanbul (35%) Diğ. Şeh. (25%) Ankara (22%) İçel (4%) İzmir (8%) Kayseri (3%) Adana (3%) 26

27 Tablo 6. Devam Ediyor. NEUROSCIENCES/NÖROLOJİK BİLİMLER (3047 = % 1,70) İstanbul İstanbul Üniversitesi ,70 Ankara Hacettepe Üniversitesi ,44 İzmir Ege Üniversitesi 175 5,74 İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 124 4,07 Ankara Ankara Üniversitesi 120 3,94 Adana Çukurova Üniversitesi 116 3,81 Elazığ Fırat Üniversitesi 101 3,31 İstanbul Marmara Üniversitesi 97 3,18 Ankara GATA 94 3,09 Ankara Gazi Üniversitesi 80 2,63 Ankara (31%) Diğ. Şeh. (21%) İstanbul (23%) Adana (4%) İzmir (10%) Antalya (2%) Kayseri (2%) Trabzon (2%) Bursa (2%) Elazığ (3%) 27

28 Tablo 6. Devam Ediyor. PHARMACOLOGY/FARMAKOLOJİ (4919 = % 2,75) Ankara Hacettepe Üniversitesi ,60 İstanbul İstanbul Üniversitesi 470 9,55 Ankara Ankara Üniversitesi 466 9,47 Ankara Gazi Üniversitesi 420 8,54 İzmir Ege Üniversitesi 246 5,00 İstanbul Marmara Üniversitesi 234 4,76 Erzurum Atatürk Üniversitesi 230 4,68 Adana Çukurova Üniversitesi 159 3,23 Ankara GATA 158 3,21 İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 155 3,15 Ankara (43%) Diğ. Şeh. (15%) İtanbul (18%) Eskişehir (4%) Erzurum (5%) İzmir (8%) Kayseri (2%) İçel (2%) Adana (3%) 28

29 Tablo 6. Devam Ediyor. PHYSICS/FİZİK (12353 = % 6,89) Ankara ODTÜ ,27 İstanbul İTÜ 866 7,01 Ankara Bilkent Üniversitesi 856 6,93 Ankara Hacettepe Üniversitesi 794 6,43 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi 655 5,30 Ankara Ankara Üniversitesi 629 5,09 İstanbul Boğaziçi Üniversitesi 491 3,97 Ankara Gazi Üniversitesi 444 3,59 Kayseri Erciyes Üniversitesi 412 3,34 Erzurum Atatürk Üniversitesi 378 3,06 Ankara (40%) Diğ. Şeh. (19%) İstanbul (21%) İzmir (4%) Samsun (5%) Elazığ Kocaeli (2%) Erzurum (3%) (3%) Kayseri (3%) 29

30 Tablo 6. Devam Ediyor. PLANT & ANIMAL SCIENCES/BİTKİ VE HAYVAN BİLİMLERİ (7062 = % 3,94) Ankara Ankara Üniversitesi ,35 İstanbul İstanbul Üniversitesi 469 6,64 Konya Selçuk Üniversitesi 417 5,90 Elazığ Fırat Üniversitesi 401 5,68 Erzurum Atatürk Üniversitesi 395 5,59 Bursa Uludağ Üniversitesi 336 4,76 Adana Çukurova Üniversitesi 330 4,67 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 319 4,52 İzmir Ege Üniversitesi 318 4,50 Kars Kafkas Üniversitesi 281 3,98 Diğ. Şeh. (29%) Ankara (18%) İstanbul (8%) Samsun (3%) Kars (4%) Van (5%) Adana (5%) Bursa (5%) Erzurum (6%) İzmir (5%) Elazığ (6%) Konya (6%) 30

31 Tablo 6. Devam Ediyor. PSYCHOLOGY & PSYCHIATRY/PSİKOLOJİ VE PSİKİYATRİ (2376 = % 1,33) İstanbul İstanbul Üniversitesi ,94 Ankara Hacettepe Üniversitesi 220 9,26 Ankara ODTÜ 167 7,03 İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 149 6,27 Ankara Ankara Üniversitesi 134 5,64 İzmir Ege Üniversitesi 109 4,59 İstanbul Boğaziçi Üniversitesi 74 3,11 İstanbul SB-Bakırköy Ruh ve Sinir Hast. EAH. 73 3,07 Elazığ Fırat Üniversitesi 70 2,95 İstanbul Koç Üniversitesi 58 2,44 Ankara GATA 58 2,44 Ankara (32%) Diğ. Şeh. (25%) İstanbul (25%) Elazığ (3%) İzmir (11%) G.Antep (2%) Kayseri (2%) 31

32 Tablo 6. Devam Ediyor. SOCIAL SCIENCES/SOSYAL BİLİMLER (3136 = % 1,75) Ankara Bilkent Üniversitesi ,69 Ankara ODTÜ 236 7,53 Ankara Hacettepe Üniversitesi 204 6,51 İstanbul İstanbul Üniversitesi 184 5,87 Ankara Ankara Üniversitesi 176 5,61 İstanbul Boğaziçi Üniversitesi 174 5,55 İzmir Ege Üniversitesi 111 3,54 İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 92 2,93 İstanbul Koç Üniversitesi 89 2,84 İstanbul İTÜ 76 2,42 Ankara (41%) Diğ. Şeh. (24%) İstanbul (26%) İzmir (7%) Eskişehir (2%) 32

33 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ=% 5,30) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ=% 4,66) dır (Tablo 4). payı oranlarına göre ikinci 5 lik dilimde yer alan üniversiteler, 6. Gazi Üniversitesi (% 3,79), 7. Ege Üniversitesi (% 3,65), 8. Dokuz Eylül Üniversitesi (% 2,72), 9. Atatürk Üniversitesi (% 2,54) ve 10. sırada Çukurova Üniversitesi (% 2,18) olup bu ikinci 5 lik dilimde yer alanların toplam katkısı % 14,88 dir. Diğer deyişle, ilk sıradaki 10 üniversitenin Türkiye nin yayınlarındaki payı (% 48,01) hemen hemen toplamın yarısına yakındır. Diğer 80 üniversitenin katkılarının toplamının da yaklaşık % 42 civarında olması, fakat bu üniversitelerin hemen hemen tümünün henüz yıllık bir geçmişe sahip oldukları, bugün Türkiye nin dünya ülkeleri yayın sayıları sıralamasında 19. sırada olduğu gözönünde bulundurulduğunda, 20 yıl sonraki Türkiye nin ulaşacağı performans rakamları heyecan vericidir. 24 bilim dalında ilk 10 sırada yayın yapan kurumlara bakıldığında (Tablo3); -Zirai bilimlerde Ankara ve Hacettepe Üniversitelerini çok az farkla Atatürk, Çukurova, Gaziantep, Uludağ ve Selçuk üniversiteleri takip etmektedir (% 39,57). -Astrofizik dalında ODTÜ, İTÜ, İstanbul, Ankara ve Boğaziçi üniversiteleri toplam % 55,86 lık pay ve ilk 5 te yer almaktadır. Bir vakıf üniversitesi olan Sabancı Üniversitesi % 3,56 lık katkı oranı ile 7. sırada yer almaktadır. -Biyoloji ve Biyokimya dalında Ankara, İstanbul, İzmir adresli üniversitelerin dışında Doğu Anadolu bölgesinden Elazığ-Fırat Üniversitesi (% 3,06) 7. ve Erzurum Atatürk Üniversitesi (% 2,69) 10. sırada yer almaktadır. Bir diğer temel bilim dalı olan ve klinik tıp dalından sonra en çok yayın yapılan bilim dalı (% 12,01) kimya kategorisinde Atatürk Üniversitesi (% 3,67) ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ=% 2,38) ilk 10 sırada yer almaktadır. - sayısında en büyük paya sahip olan (% 33,04) klinik tıp dalında ilk 4 sırada Hacettepe, İstanbul, Ankara ve Ege üniversiteleri yer almaktadır. Henüz 18 yıllık geçmişe sahip Başkent Üniversitesi %3,59 luk bir katkı oranı ile 5. sırada yer almaktadır. Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) % 3,55 lik pay ile, Gazi, Marmara, Dokuz Eylül ve Akdeniz üniversitelerinin önünde yer almaktadır. 33

34 Tablo dönemi Türkiye adresli yayın sayısına katkı koyan ilk 17 üniversiteye ait toplam yayın sayısı ve % katkı oranları (ilk üç üniversitenin toplam katkı oranı= % 23,17; ilk on üniversitenin toplam katkı oranı= % 48,01) Üniversiteler Toplam Kümülâtif Oranı % Toplam % Hacettepe Üniversitesi ,54 İstanbul Üniversitesi ,85 17,39 Ankara Üniversitesi ,78 23,17 ODTÜ ,30 28,47 İTÜ ,66 33,13 Gazi Üniversitesi ,79 36,92 Ege Üniversitesi ,65 40,57 Dokuz Eylül Üniversitesi ,72 43,29 Atatürk Üniversitesi ,54 45,83 Çukurova Üniversitesi ,18 48,01 Boğaziçi Üniversitesi ,97 49,98 Fırat Üniversitesi ,83 51,81 KTÜ ,70 53,51 Ondokuz Mayıs Üniversitesi ,16 Akdeniz Üniversitesi ,64 56,80 Uludağ Üniversitesi ,51 58,31 Dicle Üniversitesi ,85 59,16 TÜRKİYE Bilgisayar Bilimlerinde ODTÜ ve Boğaziçi üniversiteleri ilk 2 sırada yer alırken, Bilkent Üniversitesi % 8,79 luk pay ile 3. sırada ve kendisinden çok önceki tarihlerde kurulmuş İTÜ, Gazi ve Hacettepe üniversitelerinin önünde yer almaktadır. Bu bilim dalında Erciyes Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi ile aynı katkı oranına sahiptir. Fırat Üniversitesi % 2,92 pay ile 9. sıradadır. -Ekoloji ve Çevre bilim dalında İTÜ % 13,4 lük oranla açık ara ilk sıradadır. Onu takip eden ODTÜ % 6,85 lik paya sahiptir. Boğaziçi ve Hacettepe % 4,02; Fırat ve Selçuk üniversiteleri de % 2,42 lik eşit katkı oranlarına sahiptir. -Ekonomi ve İşletme dallarında yapılan yayınların Türkiye toplamına katkısı % 0,58 olup, bu payın ¼ ünden fazlası (% 26,04) ilk sırada yer alan Bilkent Üniversitesi ne aittir. Bu bilim dalında ilk 10 sırada yer alan diğer vakıf üniversiteleri Koç (% 9,68), Sabancı (% 6,58) ve 34

35 Bilgi (% 2,03) üniversiteleridir. İlk 10 sırada yer alan Devlet üniversitelerinin (ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ, İÜ, Ank. Ü ve Hac.Ü.) toplam payı % 28,46 dır. -Türkiye yayınlar toplamında en düşük paya sahip iki bilim dalından birisi olan eğitim bilim dalında (% 0,14) ODTÜ ilk sırada (% 20,0), Eskişehir Anadolu Üniversitesi 2. sıradadır (% 7,55). Türk eğitim kadrolarının yetiştirilmesinde 50 yılı aşkın süredir büyük rol oynayan Gazi Üniversitesi % 4,15 lik pay ile Atatürk Üniversitesi ile eşit katkıya sahiptir. Bilkent Üniversitesi (% 5,66) bu kategoride ilk 10 sırada (dördüncü) yer alan tek vakıf üniversitesidir. -Bünyelerinde tıp fakültelerini içermeyen İTÜ, ODTÜ ve Boğaziçi üniversiteleri mühendislik kategorisinde toplam % 30,92 lik payla ilk üç sırayı paylaşmaktadır. Hacettepe Üniversitesi % 4,09 luk pay ile dördüncü, ilk 10 sırada yer alan Bilkent Üniversitesi ise % 3,99 luk pay ile 5. sırada yer almaktadır. Mühendislik Fakülteleri kapsamında 10 ve üstü sayılarda mühendislik bölümleri içeren ve ilk dörde yerleşen devlet üniversitelerinden farklı olarak Bilkent Üniversitesi sadece üç mühendislik bölümünün (bilgisayar, endüstri ve elektrikelektronik) ürettiği bilimsel yayınların sayısıyla 5. sırada yer almaktadır. Gazi ve Ege üniversiteleri 6. ve 7., KTÜ ile YTÜ 8. ve 9., Erciyes Üniversitesi ise 10. sırada yer almaktadır. Türk tekstil sanayii ve otomotiv sanayii kuruluşlarının yoğun olarak konuşlandığı, Gebze-Kocaeli, Adapazarı, Bursa, Adana ve Mersin de yer alan üniversitelerin ilk sıralarda yer alamayışı, üniversite-sanayii/endüstri işbirliği açısından kaygı vericidir. -Türkiye hammadde kaynaklarının saptanması, doğal afet alan ve bölgelerinin belirlenmesi, birincil enerji kaynaklarının aranması ve değerlendirilmesi gibi Türkiye nin de bugün ihtiyacı olan yerbilimleri konularında en çok araştırma yapan üniversiteler sırasıyla İTÜ, ODTÜ, Hacettepe, İstanbul ve Dokuz Eylül üniversiteleridir (toplam payları % 48,26). Bir kamu kuruluşu olan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü de yayın payı (% 3,54) ile 9. sırada yer almaktadır. MTA nın bu performansı diğer kamu kuruluşları tarafından da örnek alınmalıdır. -İmmunoloji bilim dalında,başkent Üniversitesi nin % 18,92 lik bir katkı payı ile köklü Tıp Fakültelerine sahip İstanbul, Ankara, Hacettepe ve Ege üniversitelerinin önünde ilk sırada yer alması anlamlıdır. GATA bu bilim dalında % 3,33 lük payı ile 9. sıradadır. 35

36 -Türkiye nin uluslararası bilimsel yayın performansında en az paya sahip olan bilim dalı (% 0,012) hukuktur. 6 adet yayınla Ankara Barosu ilk sırada, 5 adet yayınla Ankara üniversitesi 2. sırada, 4 adet yayınla da Bilkent Üniversitesi 3. sırada olup, bu üç kuruluşun toplam katkı oranı % 65,22 dir. Diğer 7 üniversite ise 1 er adet yayına sahiptir. -Malzeme Bilimleri dalında İTÜ % 10,43 lük pay ile ilk sırada yer almaktadır. İkinci ODTÜ (% 6,42), 3. Hacettepe (% 4,80), 4. sırada Gazi (% 4,78) ve 5. sırada da Dokuz Eylül Üniversitesi (% 4,27) yer almaktadır. İkinci 5 lik dilimde sırasıyla Sakarya, Anadolu, Atatürk, Çukurova ve Ege üniversiteleri bulunmaktadır. -Temel bilimler (fizik, kimya, matematik) arasında Türkiye adresli yayın sayısının göreceli olarak az sayıda olduğu dal matematiktir. Kimya % 12,01, Fizik % 6,89 luk paya sahip iken matematiğin katkı oranı % 1,82 dir. Ancak, bu 3 bilim dalı arasındaki bu farklılık Türkiye ye özgü olmayıp, ABD nin en iyi üniversitelerinden birisi olan Stanford Üniversitesi nde de temel bilimler arasındaki katkı oranları farkları aşağı-yukarı Türkiye genelinde olduğu gibidir (Demirel and Özgen, 2007). ODTÜ (% 12,01), İTÜ (% 6,65) ve Bilkent Üniversitesi (% 5,64) ilk üç sırada yer alırken, Fırat, Erciyes ve Atatürk üniversiteleri 5., 6., 7. sırada ve Ankara, Gazi ve Boğaziçi üniversitelerinin üzerinde yer almaktadır. -Temel tıp bilimlerinden mikrobiyoloji bilim dalında en yüksek pay Hacettepe (% 11,37) ile İstanbul (% 8,74) üniversitelerine aittir. Tıp Fakültesi olmayan ODTÜ bu bilim dalında % 3,28 lik katkı oranı ile 9. sıradadır. Cerrahi ve Dahili tıp bilimlerinin yer aldığı klinik tıp kategorisindeki % 33,04 lük yüksek orana karşılık bu daldaki % 0,61 lik pay, kesin yargı olmamakla beraber, araştırmaya dayalı tıp dallarında yayın azlığını göstermektedir. Benzer gözlem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan bütün bilim dalları düzeyinde ayrıntılı olarak yapılmış bir çalışmada (Demirel ve Özgen, 2005) daha net bir şekilde sayılarla ortaya konulmuştur. -Moleküler Biyoloji ve Genetik bilim dalı uzun süre üniversitelerimizin Biyoloji bölümlerine bağlı bir anabilim dalı şeklinde kurulu iken, bu oluşuma ek olarak önce aynı üniversitenin Tıp Fakültesi bünyesinde Tıbbi Genetik anabilim dalı olarak ikinci kez yer almıştır lı yılların başlarında da Boğaziçi ve Bilkent üniversitelerinde Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü/Mühendisliği şeklinde ayrıca kurulmuşlardır. İstanbul (% 13,07), Hacettepe (% 13,00) ve Ankara (% 7,85) üniversiteleri ilk 36

SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMLARININ TÜRKİYE NİN BİLİMSEL YAYIN SAYISINA KATKILARI (1981-2006)

SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMLARININ TÜRKİYE NİN BİLİMSEL YAYIN SAYISINA KATKILARI (1981-2006) SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMLARININ TÜRKİYE NİN BİLİMSEL YAYIN SAYISINA KATKILARI (98-006) SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMLARININ TÜRKİYE NİN BİLİMSEL YAYIN SAYISINA KATKILARI (98-006) Editörler İ. H. Demirel - C. Saraç

Detaylı

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp K 3 - - Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Tıp K 2 - - Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp K 2

Detaylı

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp 4 K 2 - - Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp 4 K 1 - - Adnan Menderes Üniversitesi Acil Tıp 4 K

Detaylı

2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Kadrolar Adıyaman Üni. Tıp F. Acil 4 K 2 - - Adnan Menderes Üni. Tıp F. Acil 4 K 2 - - Afyon Kocatepe Üni. Tıp F. Acil 4 K 1 - - Akdeniz

Detaylı

2011 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI(YDUS) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2011 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI(YDUS) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR () 1011147 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ GASTROENTEROLOJİ 1 1 0 54.500 54.500 1011155 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 13 3162 100110399 Makine Mühendisliği 13 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Kurumları ve Kodları

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Kurumları ve Kodları Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Kurumları ve Kodları A 010 İstanbul, Adli Tıp Kurumu D 010 Adana, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi D 020 Ankara, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Onay ve karar no 1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014 2 3 4 Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,29625 52,38247 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP K 1 1 0 57,95892 57,95892 100111043

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2015-TUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 48,61183 50,20475 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100411013 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 0 1 --- --- 101411019 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 0 3 --- --- 700111019 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Detaylı

EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) fl0ral

EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) fl0ral KONT 100711019 AKDİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 59,07666 61,95058 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 1 0 55,29796 55,29796 105631018 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ*

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* GENEL BİLGİLER 200 yılında yayınlanan 469 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi,

Detaylı

Eğitim Süresi Puan Türü

Eğitim Süresi Puan Türü Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar*

Detaylı

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008)

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008) 10111392 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 3 3 0 056.740 059.925 10112982 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ K 2 2 0 059.229 059.259

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE FAKÜLTE PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR Mühendislik Alan Kodu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

fl0ral EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) PUAN TÜRÜ KONTEN JAN YERLEŞ EN DAL ADI BOŞ MİN. PUAN MAX. PUAN DAL KODU

fl0ral EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) PUAN TÜRÜ KONTEN JAN YERLEŞ EN DAL ADI BOŞ MİN. PUAN MAX. PUAN DAL KODU DAL KODU 100711019 AKDİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 59,07666 61,95058 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 1 0 55,29796 55,29796 105631018 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 2 2 0 60,48456 61,13287 100111088 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111064 Genel Cerrahi 5 K 1 - - 700111082 İç Hastalıkları 4 K 1 - - Ankara Dışkapı

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) 2011 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) İLKBAHAR DÖNEMİ TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara Tablo 2 Ünirsitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar Kontenjanları

Detaylı

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

TUS Sonbahar Dönemi Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar(Genel)

TUS Sonbahar Dönemi Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar(Genel) 100311014 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 50,00844 50,00844 103011017 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 52,62288 52,62288 700611014 Ankara Dışkapı Yıldırım

Detaylı

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n Tablo 2.2. Türkiye Kurumlarının 1981-2006 döneminde 24 ayrı bilim dalında yaptığı toplam YS, AS Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri 1 0 0,00 Bitki ve Hayvan Bilimleri 49 59 1,20 Biyoloji

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9 2012-YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN VE LAR () 100111034 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ 1 1 0 67,50000 67,50000 100311032 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 9 3162 100110399 Makine Mühendisliği 6 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410633 Elektrik Mühendisliği

Detaylı

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP LARIN MEZUN OLDUĞU/OLACAĞI ACİL YARDIM VE AFET 71 1208 71 3167 ---- ---- 66 1936 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ÇANAKKALE ONSEKİZ MART

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

2010-2011 Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışından Öğrenci Kabul Ücretleri

2010-2011 Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışından Öğrenci Kabul Ücretleri 1 Abant İzzet Baysal 2 Adıyaman 3 Adnan Menderes 4 (dört) katı 4 Afyon Kocatepe Fen-Edebiyat Fakültesi Faculty of Sciences and Arts 1.022.40 TL 5 Afyon Kocatepe İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1.126.80

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014)

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014) Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014) Bu çalışma, 2012-2014 yılları arasında Türkiye nin sağlık bilimleri alanında ürettiği bilimsel yayınlara en çok katkı sağlayan tıp

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-TUS İlkbahar Tercih Kılavuzu Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık

Detaylı

Sayfa 1 2010 ÖSYS SAYISAL PUANLA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN MİNİMUM NETLERİ VE PUANLARI SURE TÜR İL TÜR

Sayfa 1 2010 ÖSYS SAYISAL PUANLA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN MİNİMUM NETLERİ VE PUANLARI SURE TÜR İL TÜR Sayfa 1 KÇ NET AC YARDIM VE AFET YÖNETİMİ ONSEKİZ MART ÜNİV. DEVLET ÇANAKKALE YGS 2 4 69,91 20,75 31,5 10 22 0 0 0 0 0 84,25 377,14 AC YARDIM VE AFET YÖNETİMİ (İÖ) ONSEKİZ MART ÜNİV. DEVLET ÇANAKKALE YGS

Detaylı

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2013-TUS Sonbahar Dönemi Tercih Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı

Detaylı

YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI

YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI 2009-2015 YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI NİHAT KÖSE ~ 1 ~ SON YEDİ YILIN ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Öğrenci oranı S. Y Öğrenci oranı S.Y Öğrenci

Detaylı

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı ( )

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı ( ) Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014) Bu çalışma, 2012-2014 yılları arasında Türkiye nin sağlık bilimleri alanında ürettiği bilimsel yayınlara en çok katkı sağlayan tıp

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sayfa 1 / 6

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sayfa 1 / 6 0 0 0 Sayfa / 0 0 0 0 0 Sayfa / 0 Sayfa / YURTDIŞINDA DOKU VE ORGAN NAKLİ AMACIYLA SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ RESMİ SAĞLIK KURUMLARI LİSTESİ AKCİĞER NAKLİ MERKEZLERİ İstanbul Üniversitesi İstanbul

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2011 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 14 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 107 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı 2014-TUS Ek Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve

Detaylı

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 105510405 İTÜ Devlet İSTANBUL MF-4 25 + 1 31 31 338,129 94800 92.700 104810565 HACETTEPE Üniv. Devlet ANKARA MF-4 85 + 3 93 93 274,409 164000 150.000 105610731 İSTANBUL Üniv. Devlet İSTANBUL MF-4 90 +

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl.

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl. Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl. Genel Kontenjan En Küçük Puan Genel Kontenjan En Büyük Puan ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY-1 31 31 323.702 376.154

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

BU TABLO BİLGİ AMAÇLIDIR TERCİH İŞLEMLERİNDE ÖSYM NİN YAYIMLADIĞI KILAVUZ DİKKATE ALINMALIDIR. WWW.DGSDOKTORU.COM

BU TABLO BİLGİ AMAÇLIDIR TERCİH İŞLEMLERİNDE ÖSYM NİN YAYIMLADIĞI KILAVUZ DİKKATE ALINMALIDIR. WWW.DGSDOKTORU.COM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL En 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.Çanakkale Sağlık Y.O. Çanakkale Devlet 6 4 SAY 232 8342 5 5 27215056 6,728 102730231 Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Detaylı

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da.

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da. 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 6 8342 6 6 266,05894 304,1808 102730231 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi (iö) 4 SAY 6 2

Detaylı

R.G.Tarih: 10.05.2005 R.G.Sayı: 25811

R.G.Tarih: 10.05.2005 R.G.Sayı: 25811 Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Ekinde Yer Alan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ R.G.Tarih:

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

KADRO ADEDİ ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE

KADRO ADEDİ ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1 ADANA NUMUNE EĞİTİM

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

2013 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJANLAR & FEMKARİYER (BÖLÜM SIRALI)

2013 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJANLAR & FEMKARİYER (BÖLÜM SIRALI) 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.Çanakkale Sağlık Y.O. Çanakkale Devlet 6 4 SAY 266,05894 304,1808 0 102730231 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.Çanakkale

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI TIP FAKÜLTESİ TUS TEMEL PUAN TUS KLİNİK PUAN 49,23365 49,27767 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) 51,79166

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli)

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli) ÜNİVERSİTE ADI İSTANBUL KEMERBURGAZ İZMİR EKONOMİ GALATASARAY ANKARA BOĞAZİÇİ ORTA DOĞU TEKNİK HACETTEPE GAZİ NİŞANTAŞI İSTANBUL MARMARA BAHÇEŞEHİR YILDIRIM BEYAZIT İSTANBUL AREL EGE (İZMİR) Fakülte Dil

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 67 67 267,57 293,61 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Biyoloji (İngilizce) MF-2 72 68 210,65 294,51 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi ADIM Üniversiteleri Bilimsel Araştırma Destek Ve Teşvikler Toplantısı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi ADIM Üniversiteleri Bilimsel Araştırma Destek Ve Teşvikler Toplantısı T.C. Celal Bayar Üniversitesi ADIM Üniversiteleri Bilimsel Araştırma Destek Ve Teşvikler Toplantısı InCites Programı ile ADIM Üniversitelerinin Akademik Performans Göstergeleri Prof.Dr. Ramazan GÖKBUNAR

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

PUAN BÖLÜMÜN ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE UZAK.E. UOLP BURS KON. MİN PUAN BAŞARI S. ŞEHİR

PUAN BÖLÜMÜN ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE UZAK.E. UOLP BURS KON. MİN PUAN BAŞARI S. ŞEHİR YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Çanakkale Sağlık Yüksekokulu 62 323,973 159.000 ÇANAKKALE YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi GÜMÜŞHANE Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu 47 300,870

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) Sevgili gençler, 2013 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler bireysel (internet üzerinden: http://ais.osym.gov.tr/)

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (Bk.11)

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (Bk.11) 04-YDUS TERCİH Uzmanlık Adı ı Tablo 5* Uzmanlık Eğitimi Programları ve ları (Bk ) () () () (4) (5) (6) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (Bk.) 0008 00605 00707 00706 00407 007405 00770 0409 0408 0604 060 0540

Detaylı

2015-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) YAN DAL YAN DAL ADI

2015-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) YAN DAL YAN DAL ADI 100311129 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları 1 1 0 84,06250 84,06250 100311138 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2010 Mezunlarımız ve Üniversite Yerleşme Bilgileri

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2010 Mezunlarımız ve Üniversite Yerleşme Bilgileri 1 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL TIP 2 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) TIP FAKÜLTESİ 3 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) TIP FAKÜLTESİ 4

Detaylı

Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012

Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012 Sevgili gençler, 2012 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı 2012 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercih

Detaylı

S.B. K.H.B. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ BİLİMSEL YAYIN SAYISI

S.B. K.H.B. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ BİLİMSEL YAYIN SAYISI S.B. K.H.B. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ BİLİMSEL YAYIN SAYISI Kurum Atıf Sayısı Yayın Sayısı Etki Ort. ANKARA NUMUNE 932 779 1,20 ANKARA DISKAPI YILDIRIM BEYAZIT 583 534 1,09 ANKARA ATATURK 619 475

Detaylı

18 Elektrik-Elektronik ,95

18 Elektrik-Elektronik ,95 1 Anadolu si (ESKİŞEHİR) 2 Elektrik-Elektronik (ing) 346.349 60 5,69 3 Bilgisayar (ing) 350.781 30 4,01 4 Ankara si 5 Elektronik 348.543 40 4,83 6 Bilgisayar 352.496 20 3,48 7 Atılım si (ANKARA) 8 Elektrik-Elektronik

Detaylı

Tablo 2. Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları*

Tablo 2. Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları* Tablo 2 2013 TUS İlkbahar Dönemi Ek Yerleştirme Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları* Uzmanlık Dal Kodu Uzmanlık Dal Adı Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan Küçük Puan Büyük Puan Puan Ortalama 1 BOĞAZİÇİ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 57 538,801 558,362 548,582 2 KOÇ Mühendislik Fakültesi

Detaylı

PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013 T. Puan kont. yerleşen 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) SÜRE

PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013 T. Puan kont. yerleşen 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) SÜRE MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ FAK-YO ADI PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE Boğaziçi Ü. İstanbul Orta Doğu Teknik Ü. Ankara İstanbul

Detaylı

ATAMA YAPILACAK KLINIK SEFI VE KLINIK SEF YARDIMCISI KADROLARI ILI HASTANE ADI BRANS KADRO UNVANI KADRO ADEDI ADANA NUMUNE EAH ÇOCUK SAGLIGI VE

ATAMA YAPILACAK KLINIK SEFI VE KLINIK SEF YARDIMCISI KADROLARI ILI HASTANE ADI BRANS KADRO UNVANI KADRO ADEDI ADANA NUMUNE EAH ÇOCUK SAGLIGI VE ATAMA YAPILACAK KLINIK SEFI VE KLINIK SEF YARDIMCISI KADROLARI ILI HASTANE ADI BRANS KADRO UNVANI KADRO ADEDI ADANA NUMUNE EAH ÇOCUK SAGLIGI VE HASTALIKLARI SEF 1 ADANA NUMUNE EAH IÇ HASTALIKLARI SEF 1

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2010 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 9 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı