Dünya ekonomisinde yavaşlama beklenirken petrol ve altın fiyatları neden yükseliyor?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dünya ekonomisinde yavaşlama beklenirken petrol ve altın fiyatları neden yükseliyor?"

Transkript

1 Türk Ekonomi Bankası Makro Yorum Emin Öztürk (212) (1671) 27 Kasım 2007 Dünya ekonomisinde yavaşlama beklenirken petrol ve altın fiyatları neden yükseliyor? Son dönemde ABD ekonomisinin yavaşlamakta olduğuna ilişkin işaretler gittikçe belirginleşmektedir. Buna bağlı olarak şu anda piyasalarda yoğun olarak tartışılan konu, ABD ekonomisinde bir yavaşlama olup olmayacağından çok, olmasına kesin gözüyle bakılan yavaşlamanın resesyona dönüşüp dönüşmeyeceğidir. Ayrıca, Ağustos ayında sub-prime morgage kredileriyle ilgili sorunlar patlak verdiğinde piyasalarda yaygın olarak savunulan görüş, bu sorunun ABD ekonomisinin büyüme performansını olumsuz etkileyeceği ama diğer ekonomilere fazla tesirinin olmayacağı şeklinde iken ( decoupling tezi) son haftalarda çıkan piyasa raporlarında artık bu tezin eskisi gibi kuvvetle savunulmadığı görülmektedir. Bir başka ifadeyle, ABD ekonomisindeki bir yavaşlamanın Avrupa ekonomilerini, Çin i ve diğer gelişmekte olan ülkeleri de etkilemesinin kaçınılmaz olduğu düşüncesi gittikçe daha fazla taraftar bulmaktadır. Diğer taraftan, dünya ekonomisindeki büyümenin ABD kaynaklı sorunlar nedeniyle hız keseceği düşüncesi yaz aylarından itibaren yaygınlaşırken petrol, altın ve diğer emtia fiyatlarındaki artış eğiliminin sürmesi dikkat çekici ve (en azından ilk bakışta) biraz da şaşırtıcıdır. Bu gelişmenin neden şaşırtıcı olduğu aşağıdaki ilk bölümde kısaca açıklanmaktadır. Bir sonraki bölümde ise son birkaç ayda dünya ekonomilerinde genel bir yavaşlama eğilimi beklentisi güçlenirken emtia fiyatlarının artış eğilimini sürdürmesine bir açıklama getirilmektedir. Kanımızca bu durumun izahı, ABD dolarının referans para birimi olma özelliğini bir ölçüde kaybetmesi ve bu durumun emtia piyasalarının fiyatlama davranışına yansımasıdır. Son bölümde ise bu gelişmeden çıkarılması gereken diğer bazı derslere ve sonuçlara değinilmektedir. Emtia fiyatlarının üç klasik belirleyicisi: Arz, talep ve spekülatif piyasa davranışı Yukarıda bölüm başlığında belirtildiği üzere, emtia piyasalarındaki fiyat oluşumunda genellikle arz ve talep ile spekülatif davranışlar belirleyicidir. Arz tarafında piyasaya emtia akışını etkileyebilecek arızi ya da yapısal gelişmeler son derece önemlidir. Örneğin petrol fiyatları söz konusu olduğunda Meksika Körfezi nde fırtına olması ya da Orta Doğu Bölgesi nde savaş çıkması, fiyatları yukarı iten önemli haberlerdir. Altın fiyatları söz konusu olduğunda, önde gelen üretici bir ülkede (örneğin Güney Afrika da) bir madende grev başlaması ya da bir merkez bankasının altın rezervini piyasada satacağı türünde haberler son derece önemlidir. Buğday ve benzeri tarımsal ürün piyasalarında ise hava şartlarındaki gelişmeler ya da diğer nedenlere bağlı olarak hasadın (arzın) az veya çok olacağı, ilgili piyasalarda yakından takip edilmektedir.

2 Talep tarafında ise dünya ekonomisinin büyüme performansının emtia fiyatlarının en önemli belirleyicisi olduğu söylenebilir. Başta petrol ve altın olmak üzere emtia fiyatlarında son bir kaç yılda görülen hızlı artış eğiliminin temel nedeni, dünyanın hemen hemen tüm bölgelerinde yüksek tempoda büyüme gerçekleşmesi ve bunun emtia talebini sürekli arttırmasıdır. Bu noktada yılları ile bu yılın ilk aylarını kapsayan dönemde dünya genelinde hızlı büyüme kaydedildiği hatırlanmalıdır. Söz konusu dönemde hem ABD hem de Avrupa ekonomileri kendi standartları ölçüsünde hızlı büyürken Japonya gibi büyüme konusunda kronik sıkıntıları olan bir ülkenin bile pozitif büyüme gerçekleştirebildiği görülmüştür. Gelişmiş ülkelerdeki bu durum ister istemez Latin Amerika, Asya ile Türkiye nin de içinde bulunduğu Avrupa-Orta Doğu bölgesindeki gelişmekte olan ülkelerin büyümesini de olumlu etkilemiştir. Şüphesiz, Çin gibi çok büyük bir ülkenin tüm dünya için üretim üssü haline gelmesi ve onun peşinden Hindistan ın da bir üretim merkezi olarak ön plana çıkması, emtia piyasalarında talep patlamasına yol açmıştır. Son yıllarda emtia piyasalarında gerçekleşen yıllık talep artışlarının yaklaşık yüzde 40 ının Çin ve Hindistan dan kaynaklanmış olması, tek başına bu etkenin bile arz-talep dengesi açısından ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Son olarak, emtia piyasalarındaki spekülatif denilebilecek bazı gelişmelerin de zaman zaman fiyatların hızlı yükselmesine katkı yaptığından söz edilmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, emtia türev piyasalarındaki işlem hacminin fiziki teslim yapılan spot piyasalara oranla çok daha fazla olmasıdır. (Yatırımcıların ve spekülatörlerin kendilerini hedge etmek ya da spekülatif kazanç sağlamak amacıyla yaptığı futures ve diğer türev işlemlerin sonucuna göre parasal mahsuplaşma yapılmakta ama fiziki teslim söz konusu olmamaktadır.) Dolayısıyla, türev piyasalarda alınan pozisyonlar belli dönemlerde gerçek emtia arz ve talebinin önüne geçerek kısa vadede fiyat oluşumunda belirleyici olabilmektedir. Ancak, petrol ve altın ile diğer emtia fiyatlarındaki artış eğiliminin son bir kaç yıldır neredeyse kesintisiz devam ettiği dikkate alındığında, bu durumun sadece spekülatif hareketler ile açıklanamayacağı ortaya çıkmaktadır. Özetlemek gerekirse, 2003 sonrasında emtia fiyatlarının hızla artması kimi zaman arz yönündeki arızi gelişmelerden kimi zaman da türev piyasalarındaki spekülatif davranışlardan etkilenmiş olmakla birlikte genel eğilimi belirleyen lokomotif etkenin dünya genelindeki hızlı talep büyümesi olduğu söylenebilir. Doların referans para birimi özelliğinin azalması da önemli bir etken haline geldi Yukarıda varmış olduğumuz sonuç, temelde doğru olmakla birlikte bu yorumun notunun ana başlığındaki soruyu açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Bir başka ifadeyle, son aylarda öncelikle ABD ekonomisinin ve ona bağlı olarak da diğer ülkelerin ekonomilerinin yavaşlayacağı beklentisi yaygınlaşırken petrol, altın ve diğer emtia piyasalarında bu beklentinin satın alınması ve fiyatların düşüşe geçmesi ya da en azından artış eğiliminde duraklama olması beklenirdi. Oysa son aylarda bunun tersi gerçekleşmiş, petrol başta olmak üzere bazı emtia piyasalarında fiyat artışları ivme bile kazanmıştır. Kanımızca bu durumun nedeni, ABD dolarının değer kaybının son aylarda hızlanarak devam etmesi ve söz konusu para biriminin dünya ölçeğinde bir referans para olma özelliğinin artık sorgulanmaya başlamasıdır. Aşağıdaki tabloda yer alan korelasyonlar bu düşünceyi desteklemektedir: Emtia fiyatları ile kuru arasındaki korelasyon Petrol Altın Bakır Buğday 2006 başından günümüze (*) yılında yılında (*) yılının ikinci yarısında (*) (*) 9 Kasım 2007 itibariyle

3 Görüldüğü gibi paritesinin yükselmesi (ABD dolarının değer kaybetmesi) ile emtia fiyatları arasında aynı yönde kuvvetli bir ilişki vardır ve bu ilişki günümüze yaklaştıkça genellikle daha da güçlenmektedir. Örneğin 2006 başından günümüze kadar olan dönem bir bütün olarak alındığında petrol fiyatı ile ABD dolarının korelasyonu 0.53 iken 2007 yılında 0.96 ya yükselmiştir. Aşağıda grafikte görüldüğü üzere 2006 yılının ikinci yarısında kısa bir süreliğine petrol fiyatı ile parite arasındaki hareket ters yönlü olduğu için söz konusu yılın korelasyonu düşük çıkmaktadır Petrol fiyatı ile kuru arasındaki korelasyon ABD Batı Texas Ham Petrolü fiyatı ($/varil) Altın fiyatları ile çapraz kur arasındaki korelasyon ise petrole göre daha da güçlüdür yılının başından günümüze kadar olan dönem bir bütün olarak alındığında korelasyon zaten 0.89 gibi son derece yüksek bir düzey iken 2007 yılının ikinci yarısında söz konusu korelasyon 0.97 ye ulaşmıştır Altın fiyatı ile kuru arasındaki korelasyon Altın spot fiyatı ($/ons)

4 Metal grubunu temsil edecek örnek olarak seçtiğimiz bakır fiyatlarının seyri ile ABD dolarının değer kaybı arasındaki ilişkiye bakıldığında korelasyonun 2006 yılında 0.79 olduğu ama 2007 yılında 0.77 ye indiği görülmektedir. Aşağıdaki grafikte net bir şekilde izleneceği üzere, 2007 başından Ekim ayına kadar çapraz kur ile bakır fiyatı arasında paralellik son derece belirgindir. Ancak, son bir ayda çapraz kur dolar aleyhine yükselmeye devam ederken bakır fiyatlarında aşağı yönlü bir düzeltme olmuştur. Bakır fiyatlarında görülen bu düzeltme, 2007 yılı korelasyonunun düşük çıkmasına yol açmaktadır Bakır fiyatı ile kuru arasındaki korelasyon Bakır fiyatı Soft commodity olarak adlandırılan gıda emtia grubunu temsil edecek örnek olarak seçtiğimiz buğday fiyatlarının seyri ile çapraz kur ilişkisine bakıldığında korelasyonun 2006 yılında 0.70, 2007 yılında ise 0.92 olduğu görülmektedir. Bakırda olduğu gibi buğday fiyatlarında da Ekim ayında bir düzeltme olmasına rağmen korelasyonun 0.92 gibi yüksek bir seviyede olması dikkat çekicidir. Bu yıl iklim şartlarında görülen olumsuz gelişmeler ile tahılların bio-enerji üretiminde kullanılması gibi etkenlerin buğday fiyatlarının yükselmesine yol açtığı bilinmektedir. Bunlara ilave olarak yukarıdaki grafik ile tabloda görülen korelasyonlar doların değer kaybının da dikkate alınması gereken bir etken olduğuna işaret etmektedir. Buğday fiyatı ile kuru arasındaki korelasyon Buğday fiyatı

5 ABD doları yüksek enflasyonlu bir ülkenin para birimi muamelesi görüyor Aşağıdaki grafikte yukarıda değinilen dört emtianın fiyatları Euro ya dönüştürülerek her birinin düzeyi 2006 yılı başında 100 olacak şekilde endeks haline getirilmiş olarak gösterilmektedir: Burada buğday bir yana bırakılacak olursa diğer üç emtianın Euro cinsinden fiyatlarındaki artış eğiliminin önceki iki sayfadakilere göre çok daha yumuşak olması dikkat çekicidir. Bu nokta rakamlara dökülecek olursa, 2006 yılı başı ile 9 Kasım 2007 arasındaki dönemde petrol, altın ve bakırın uluslararası fiyatı Euro cinsinden sırasıyla yüzde 25.5, 27.1 ve 34.1 artmıştır. Oysa ABD doları cinsinden fiyat artışları yine aynı sırayla yüzde 52.2, 54.1 ve 62.6 dır. Euro cinsinden fiyatlardaki artışlarının büyük ölçüde dünyadaki talep büyümesini yansıttığı söylenebilir. ABD doları cinsi fiyat artışlarının ise buna ek olarak doların değer kaybını da yansıttığını düşünmek mümkündür. Aynı dönemde buğdayın Euro cinsi fiyatındaki artışın yüzde 132 gibi diğerlerinden çok daha yüksek bir oranda gerçekleşmesi bu üründe farklı bir durum olduğuna işaret etmektedir. Daha önce de değinildiği üzere, hava şartlarının olumsuz seyretmesi ve tahılların bio-enerji üretiminde kullanılması, tarım ürünlerinin diğer emtialardan ayrışmasının temel nedenleridir Euro cinsi petrol, altın, bakır ve buğday fiyat endeksleri (2006 başı=100) Buğday 190 Bakır Altın Petrol Son dönemde petrol üreticisi ülkelerin ürünlerini Euro ya da başka para birimi cinsinden satmak istemelerine ilişkin tartışmalar da aslında ABD dolarının referans para birimi olma özelliğini kaybetmesinden kaynaklanmaktadır. Benzer şekilde yüksek düzeyde döviz rezervi olan Çin gibi ülkelerin döviz varlıklarını çeşitlendirme isteklerinin de ABD dolarının değer ve itibar kaybına karşı duyulan bir tepkiyi yansıttığı açıktır. İlginç olan nokta, bu tür tartışmalar ve öneriler gündeme geldikçe ABD dolarının daha da değer kaybetmesi ve bu sürecin kısır bir döngüye dönüşmesidir. Muhtemelen bu nedenledir ki, ABD Hazine Bakanı Paulson son zamanlarda verdiği demeçlerde ABD dolarını güçlenmesini istediklerini ifade etmektedir. Oysa, doların değer kaybı süreci ilk başladığında bunun ABD dış ticaret açığının kapanmasına yardımcı olacağı düşünülmüş ve süreç ABD Yönetimince çeşitli demeçlerle desteklenmiştir. Ancak, şu anda ABD Yönetiminin bu konuda karşılaştığı temel açmaz, yavaşlama hatta bir resesyona girme riskiyle karşılaşılan ABD ekonomisini canlandırmak ve sub-prime mortgage kredilerindeki batakların yol açtığı sorunları azaltmak için Fed in son üç ayda olduğu gibi muhtemelen 2008 yılı boyunca da faizleri indirmek zorunda kalacak olmasıdır. Burada sorun, Fed faiz indirdikçe faiz paritesi nedeniyle ABD dolarının daha fazla değer kaybetmesi riskinin artmasıdır.

6 Diğer alanlara ilişkin bazı sonuçlar ve dersler 1. ABD ve dünya ekonomisi yavaşlasa bile petrol fiyatları düşmeyebilir: Türkiye petrol başta olmak üzere net emtia ithalatçısı bir ülkedir ve cari işlemler açığı da yüksektir. Yukarıdaki analizden sonra akla bir ihtimal, dünya ekonomisinin beklendiği gibi yavaşlaması durumunda bile, doların değer kaybının sürmesi halinde petrol fiyatlarının yüksek kalmasıdır. 2. Euro nun güçlenmesi ihracat artış hızını olduğundan yüksek göstermektedir: Türk lirasının hızla değer kazanmasına rağmen Türkiye nin ihracat artış hızının yükselme eğiliminde olması şaşırtıcıdır. Bunun nedenlerinden bir tanesi, Türkiye nin ihracatında Euro nun ağırlığının dolara göre daha yüksek olmasıdır. Euro cinsinden yapılan ihracat gelirleri son dönemde hızla yükselen çapraz kurdan ABD dolarına çevrildiğinde ihracat olduğundan daha hızlı artıyor izlenimi vermektedir. Aşağıda grafikte görüldüğü gibi, ihracatın tamamı Euro olarak ifade edildiğinde ihracatın artış hızında yavaşlama olduğu ortaya çıkmaktadır. Yine aynı nedenle ithalat artışı da gerçekte olduğundan yüksek görünmektedir. Ancak, ithalatta ABD dolarının payı Euro dan daha yüksek olduğu için söz konusu etki ithalatta daha küçüktür. 40 İhracatın USD ve Euro bazında büyüme hızı (12 aylık hareketli ortalamaların yıllık % değişimi) İihracatın USD bazında büyüme hızı 0 İhracatın Euro bazında büyüme hızı Milli gelir ve diğer bazı istatistiklere Euro cinsinden de bakılmasında yarar vardır: ABD doları referans ( denominator ) para birimi olma özelliğini kaybettiği ölçüde milli gelir başta olmak üzere muhtelif istatistiklere Euro cinsinden bakılması gereği ortaya çıkmaktadır. Yukarıda ihracat konusunda verilen örnek, dolar cinsinden performans ölçümünün yanıltıcı olabileceğini göstermiştir. Aşağıdaki tabloda ise 2002 ve sonrasında dolar bazında milli gelir artışlarının Euro bazındaki artışlardan daha yüksek oluşu dikkat çekicidir dönemindeki kümülatif artış Euro bazında yüzde 87 iken bu rakam dolar bazında yüzde 170 tir. Bu, sağlıklı bir analiz için Euro bazlı verilerin de kullanılması gerektiğini göstermektedir. Dolar ve Euro Cinsi Milli Gelir ve Artış Oranları t t Dolar cinsi GSYİH (Milyar $) Dolar cinsi GSYİH (Yıllık % değişim) Euro cinsi GSYİH (Milyar ) Euro cinsi GSYİH (Yıllık % değişim) Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler güvenilir olduğu düşünülen kamuya açık kaynaklara dayanmaktadır. İfade edilen görüşler, tahminler ve beklentiler bu raporun yazıldığı tarih itibariyle yazarın vardığı sonuçları yansıtmaktadır. Türk Ekonomi Bankası nı bağlamaz. Ticari kararlar için veya yatırım tercihi yapmak amacıyla kullanılması durumunda Türk Ekonomi Bankası hiç bir sorumluluk üstlenmez.

2007 nin riskleri belirginleşiyor

2007 nin riskleri belirginleşiyor Türk Ekonomi Bankası Haftalık Ekonomi Bülteni Emin Öztürk (212) 251 21 21 (1671) 4 Aralık 2006 emin.ozturk@teb.com.tr 2007 nin riskleri belirginleşiyor Geçen haftadan iz bırakanlar AB Komisyonu, Türkiye

Detaylı

Yeni iyimserlik dalgası eski ikilemleri tekrar gündeme getirebilir

Yeni iyimserlik dalgası eski ikilemleri tekrar gündeme getirebilir Türk Ekonomi Bankası Haftalık Ekonomi Bülteni Emin Öztürk (212) 251 21 21 (1671) 31 Temmuz 2006 emin.ozturk@teb.com.tr Yeni iyimserlik dalgası eski ikilemleri tekrar gündeme getirebilir Geçen haftadan

Detaylı

AYLIK RAPOR. Ağustos 2012. VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü İstanbul

AYLIK RAPOR. Ağustos 2012. VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü İstanbul AYLIK RAPOR Ağustos 212 VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü İstanbul İÇİNDEKİLER Haziran ayında dış ticaret açığı 7.2 milyar dolar ile beklentilerin altında geldi Haziran ayında dış ticaret açığı

Detaylı

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI...

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI... HALI SEKTÖRÜNÜN 2009 OCAK-MART İHRACAT PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ ARGE ve MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2009 ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de. 2011 Yılı Sonu Ekonomik Görünüm

Dünyada ve Türkiye de. 2011 Yılı Sonu Ekonomik Görünüm Dünyada ve Türkiye de 2011 Yılı Sonu Ekonomik Görünüm İçindekiler Sayfa Dünya Ekonomisi 3 Genel 3 2011 Yılında Küresel Ekonomik Görünüm 3 Küresel Ekonomide Son Gelişmeler ve 2012 Yılı 8 Türkiye Ekonomisi

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ Dünyada ve Türkiye de 2012 Yılı Sonu Ekonomik Görünüm Dünya Ekonomisi Genel 2011 yılı sonlarında küresel ekonomide gözlemlenmekte olan kırılganlıkların, Euro bölgesindeki krizin daha da derinleşmesi ve

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 1 Ocak 2014 YÖNETİCİ ÖZETİ Birleşmiş

Detaylı

Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri:

Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri: Nasıl Başladı, Hangi Aşamadayız? Durmuş Yılmaz Başkan 27 Aralık 2008 Ankara Saygı Değer Akademisyenler, Değerli Konuklar,

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 06 Ağustos 2012

HAFTALIK RAPOR 06 Ağustos 2012 Oca.7 Haz.7 Kas.7 Nis.8 Eyl.8 Şub.9 Tem.9 Ara.9 May.1 Eki.1 Mar.11 Ağu.11 Haz.12 Mar.7 Tem.7 Kas.7 Mar.8 Tem.8 Kas.8 Mar.9 Tem.9 Kas.9 Mar.1 Tem.1 Kas.1 Mar.11 Kas.11 Mar.12 Oca.7 May.7 Eyl.7 Oca.8 May.8

Detaylı

Petrol fiyatı aşağı, Türkiye ekonomisi yukarı? Ekonomik Görünüm

Petrol fiyatı aşağı, Türkiye ekonomisi yukarı? Ekonomik Görünüm Petrol fiyatı aşağı, Türkiye ekonomisi yukarı? Ekonomik Görünüm Ocak 2015 İçindekiler Önsöz Genel değerlendirme Global ortam: Büyüme zayıf, ABD normalleşmeye hazır, petrol fiyatı çöküşte... Üçüncü çeyrek

Detaylı

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği 2014 Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği Dünya da 40 yaşına giren faizsiz bankacılık ya da bizdeki adıyla katılım bankacılığı Türkiye de 30 yaşına basmış bulunmaktadır. V. Derya GÜRERK TKBB Başkanı

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1 DÜNYA EKONOMİSİ Genel Küresel ekonomik faaliyet hacminde ve uluslararası ticarette II. Dünya Savaşından buyana tanık olunan en şiddetli küçülmenin yaşanmasına yol açan derin

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

Petrol Fiyatlarındaki Düşüşün Nedenleri ve Etkileri

Petrol Fiyatlarındaki Düşüşün Nedenleri ve Etkileri Petrol Fiyatlarındaki Düşüşün Nedenleri ve Etkileri İktisadi Araştırmalar Bölümü Ocak 215 Kıvılcım Eraydın Uzman Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 1. Giriş...

Detaylı

PARA ve SERMAYE PİYASALARINDA 2014

PARA ve SERMAYE PİYASALARINDA 2014 PARA ve SERMAYE PİYASALARINDA 2014 YELLEN, MARIO, ABE HAZIRLAYANLAR Mehmet Baki ATILAL Araştırma, Bölüm Başkanı m.baki@turkishyatirim.com 0 (212) 315 10 71 Başak ERÇEVİK Araştırma, Uzman b.ercevik@turkishyatirim.com

Detaylı

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 6 2. TÜRKİYE EKONOMİSİ NE GENEL BAKIŞ... 11 2.1. Büyüme

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası

Türkiye Sermaye Piyasası SERPAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ

Detaylı

EKONOMİK RAPOR. genel kurul

EKONOMİK RAPOR. genel kurul genel kurul EKONOMİK RAPOR 2010 EKONOMİK RAPOR 2010 ISBN: 978-9944-60-897-8 TOBB Yayın No: 2011/135 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks : (0312)

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ALTIN PİYASASI

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ALTIN PİYASASI DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ALTIN PİYASASI İktisadi Araştırmalar Bölümü Haziran 213 Ahmet Aşarkaya Uzman Yardımcısı Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. İktisadi Araştırmalar

Detaylı

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Nazan SUSAM * Ufuk BAKKAL ** Özet 2000 li yıllara büyük bir ekonomik kriz ile giren Türkiye ekonomisi, kriz sonrası dönemde

Detaylı

2015 II. ÇEYREK STRATEJİ RAPORU

2015 II. ÇEYREK STRATEJİ RAPORU STRATEJİ RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA NO YÖNETİCİ ÖZETİ 2 KÜRESEL GÖRÜNÜM 3 TÜRKİYE EKONOMİSİ 7 VARLIK YÖNETİM MODELİ 13 HİSSE SENEDİ 14 SABİT GETİRİLİ YATIRIMLAR 16 KIYMETLİ MADENLER 17 DÖVİZ SEPETİ 17 BMD

Detaylı

SAYI: 9 / EYLÜL 2012 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU

SAYI: 9 / EYLÜL 2012 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU SAYI: 9 / EYLÜL 2012 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU (Eylül 2012) Bu Rapor kamuoyunu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI. İdare Merkezi. İstiklâl Cad. 10 Ulus, 06100 Ankara, Türkiye. Telefon: (90 312) 507 50 00. Faks: (90 312) 507 56 40

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI. İdare Merkezi. İstiklâl Cad. 10 Ulus, 06100 Ankara, Türkiye. Telefon: (90 312) 507 50 00. Faks: (90 312) 507 56 40 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi İstiklâl Cad. 1 Ulus, 1 Ankara, Türkiye Telefon: (9 312) 7 Faks: (9 312) 7 Teleks: 33 mrbrt tr; 31 mbdı tr İnternet Sayfası: http://www.tcmb.gov.tr E-posta:

Detaylı

Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Nisan 2014 Nisan 2014 ÖZETİN ÖZETİ Gelişen dünya ülkelerinde yaşanan son gelişmeler iyi bir yönetimin ve duyarlı politik sistemlerin

Detaylı

Türkiye de büyüme konusunda fazla tedirgin olmaya gerek yok

Türkiye de büyüme konusunda fazla tedirgin olmaya gerek yok İçindekiler: 1 Özet Değerlendirme 2 İzlenecek Önemli Gelişmeler Türkiye Ekonomisi ve Piyasalar 2 Enflasyon 3 Sanayi Üretimi 4 Dış Ticaret Dengesi 5 Ödemeler Dengesi 6 Merkezi Yönetim Bütçesi 7 Merkezi

Detaylı

2015 Mart ayı Beklenti Raporu. 2015 Mart Ayı Beklenti Raporu

2015 Mart ayı Beklenti Raporu. 2015 Mart Ayı Beklenti Raporu 2015 Mart Ayı Beklenti Raporu 1 Değerli Yatırımcılar, 2015 yılının ilk iki ayında finansal varlıkların çok sert hareketlere maruz kaldığını gördük. Makro-ekonomik gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkileri

Detaylı

Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm

Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm Mayıs 2015 İçindekiler Önsöz Genel değerlendirme ve özet Global ortam: Merkez bankaları ve Yunanistan tekrar ön saflarda... Türkiye ekonomisi: Büyüme yavaş,

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER OCAK 2015 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER RAPORU OCAK 2015 ÖNSÖZ Dünya ekonomisi

Detaylı

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Kasım 2011 CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı