/17: /17:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "29.12.2008/17:00 29.12.2008/17:00"

Transkript

1 2008 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI: [] :07:01 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na İSTANBUL Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, tarihinden itibaren para biriminden "Yeni" ibaresinin kaldırılacak olması nedeniyle, "Yeni Türk Lirası"na yapılan atıflar kendiliğinden "Türk Lirası"na dönüşecektir sayılı Kanun'un 3'üncü maddesinde; kanunlarda ve diğer mevzuatta, idari işlemlerde, yargı kararlarında, her türlü hukuki muamelelerde, kıymetli evrak ve hukuki sonuç doğuran diğer belgeler ve değişim araçlarında "Türk Lirası"na veya "Lira"ya yapılan atıflar, 2'nci maddede belirtilen değişim oranında "Yeni Türk Lirası"na yapılmış sayılacaktır. Bu çerçevede, 5083 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi uyarınca, hisse senetlerinde "Türk Lirası"na veya "Lira"ya yapılan atıflar da, 2'nci maddede belirtilen değişim oranında "Yeni Türk Lirası"na yapılmış sayılacaktır. Anılan tarihli Bakanlar Kurulu Kararı'na göre; tarihinden itibaren, "Yeni Türk Lirası"ndan, "Türk Lirası" uygulamasına geçilmesi ile birlikte, pay sahiplerimizin ellerinde bulunan ve nominal değeri halen "TL" cinsinden ifade edilen eski hisse senetlerinin, nominal değeri "Yeni Türk Lirası" ("Yeni Türk Lirası" uygulaması kalktıktan sonra da "Türk Lirası" olarak ifade edilecek) olan hisseler ile karıştırılmaması, uygulamada tüm hisse senetlerinin ihraç ya da ihdas tarihlerinin dikkate alınması suretiyle, bu hisse senetlerindeki para biriminin hangi "Türk Lirası" olduğunun belirlenmesi ve bu hususta pay sahiplerimizin ve yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir. Bilindiği üzere tarihinde tescil edilen Esas Sözleşme değişikliği ile, Şirketimizin 1 adet hissesinin nominal değeri 1.000,-TL iken, 5274 sayılı "Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile uyum sağlamak üzere 1,-YTL olarak değiştirilmiştir. Nominal değer değişikliği dolayısı ile pay değişim işlemleri için yeni hisse senedi basılmamış, hisse değişimi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirme esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Ellerinde henüz değişimi tamamlanmamış fiziki hisse senedi bulunduran pay sahiplerimizin, hisse senetleri üzerinde nominal değeri eski "TL" veya "YTL" cinsinden yer alabileceğinden, bu hisselerin kaydi olarak hak sahiplerine verilmesi esnasında 5083 sayılı Kanun kapsamında YTL'ye dönüşüm için gerekli hesaplama yapılacak (YTL olanlar için bu hesaplama yapılmayacak), bu paylar kaydi sistemde tarihine kadar YTL, bu tarihten sonra ise tarihli Bakanlar Kurulu Kararı gereğince TL olarak izlenecektir. İşbu Duyurumuz, Hürriyet Gazetesinin tarihli nüshalarında da yayınlanmakta olup; ayrıca adresindeki Web Sitemiz vasıtasıyla da ilan edilmiştir. Ahmet TOKSOY Halil ÖZKAN Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşler Müdürü /17: /17:00

2 [] :34:58 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Muhtelif tarihlerde İMKB Günlük Bültenleri vasıtasıyla kamuya açıkladığımız ve finansal tablo dipnotlarımızda detayları yer alan, İstanbul 7'inci Vergi Mahkemesi ve İstanbul 8'inci Vergi Mahkemesi nezdinde devam etmekte olan vergi davaları ile ilgili olarak tarihinde T.C. Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu ile 5736 sayılı Uzlaşma Kanunu kapsamında uzlaşmaya varılmış ve varılan uzlaşma kapsamında her iki davadan da feragat edilmiştir. Uzlaşma sonucunda, daha önce yapılan ödemeler nedeniyle, herhangi bir ek yükümlülük doğması söz konusu olmayıp, kamuya açıklanmış olan 30 Eylül 2008 tarihli finansal tablo dipnotunda (Dipnot 18) açıklandığı üzere, bu davalar için ayrılmış olan gider karşılığının tamamı ( ,- YTL) iptal edilecek ve gelir olarak dikkate alınacaktır. Ahmet TOKSOY Halil ÖZKAN Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşler Müdürü : :30 [] :34:12 Konu:Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 açıklamadır. Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: sayılı Tebliği uyarınca yapılan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 23 Aralık 2008 tarihinde yapmış olduğu açıklama ile Şirketimizin; * "BB" olan uzun vadeli yabancı ve yerli para kredi notunu "BB-", "durağan" olan görünümünü "negatif", * "AA(Tur)" olan ulusal kredi notununu "AA-(Tur)", "durağan" olan görünümünü "negatif" olarak değiştirmiştir. Fitch Ratings'in tarihli açıklaması Şirketimizin kurumsal web sitesi adresinde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. Fitch Ratings'in tarihli basın açıklaması Ahmet TOKSOY Halil ÖZKAN Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşler Müdürü : :30

3 [] :18:03 Konu:Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na İSTANBUL Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirket Yönetim Kurulu tarihli kararı ile; sermayesine %99,99 oranında iştirak ettiğimiz bağlı ortaklığımız Yenibiriş İnsan Kaynakları Hizmetleri Danışmanlık ve Yayıncılık A.Ş.'nin sermayesinin YTL'den, YTL'ye tamamı nakden ve defaten karşılanmak suretiyle artırılmasında, yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına ve kullanılmayan yeni pay alma haklarının satın alınmasının taahhüt edilmesine karar vermiştir. Ahmet TOKSOY Halil ÖZKAN Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşler Müdürü (Mali İşler Grup Başkanı) : :00 [] :18:45 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na İSTANBUL Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Yönetim Kurulumuzun tarihin ve 47 sayılı kararı ile; sermayesinde %42,42 oranında pay sahibi olduğumuz iştirakimiz Doğan Medya International GmbH (DMG International)'ın sermayesinin ,-Euro'ya artırılmasında, iştirak payımıza isabet eden, ,60 Euro tutarındaki yeni pay alma hakkımızın tamamen kullanılmasına ve gerekli işlemlerin ifası ile ilgili mercilere bildirimde bulunulması hususunda Şirketimiz yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına karar vermiştir. Sermaye artırımı yolu ile sağlanacak söz konusu fonun, DMG International'ın sermayesine %74,90 oranında iştirak ettiği ve bağlı ortaklığı konumunda bulunan, Romanya'da yerleşik ve esas faaliyet konusu televizyon yayıncılığı olan Doğan Medya International SA'nın işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır. Ahmet TOKSOY Halil ÖZKAN Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşler Müdürü (Mali İşler Grup Başkanı) /17: /17:00

4 [] :02:18 Finansal Duran Varlık Edinilmesi Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Yönetim Kurulu Karar Tarihi : İştirak Edilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı : TME teknoloji Proje geliştirme ve yazılım a.ş. İştirak Edilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Bilgisayar program ve yazılım hizmetleri İştirak Edilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu : Satın Alma/Devralma Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : Mirabridge International BV Ortaklığın Satan/Devreden Kişiyle İlişkisi : Bağlı ortak İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : Değerleme Yöntemi :. Alım Koşulları : Peşin Edinilen Payların Nominal Tutarı (YTL) : Beher Payın Alış Fiyatı (1 YTL için) : 1,06 Toplam Alım Tutarı : Alınan Payların İştirak Edilen Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) Alım İşleminden Sonra İştirak Edilen Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) Alım İşleminden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının İştirak Edilen Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%) Alınan Finansal Duran Varlığın Ortaklık Aktif Toplamına Oranı (%) Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı : 99,99 : 99,99 :. :. : Hayır

5 Çağrıda Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı : Hayır Ortaklığın Üretim ve Faaliyetlerine Etkisi :. AÇIKLAMALAR İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na İSTANBUL Açıklanacak Özel Durum Yönetim Kurulumuzun 12 Kasım 2008 tarih, 41/A sayılı kararı gereğince ; ,-YTL ödenmiş sermayesi bulunan ve kurulusu 24 Ocak 2008 tarihinde İstanbul'da tescil edilen dolayli bagli ortakligimiz TME Teknoloji Proje Geliştirme ve Yazılım Anonim Şirketi'nin, ,-YTL nominal değerdeki ve sermayesinin %99,99'una karşılık gelen hisselerinin tamamı, bedeli nakden ve pesin ödenmek üzere ,-YTL karşılığında Hollanda'da yerleşik dolaylı bağlı ortaklığımız Mirabridge International BV'den devralınmıştır. TME Teknoloji Proje Geliştirme ve Yazılım Anonim Şirketi'nin faaliyet konusu her nevi bilgisayar program ve yazılım hizmetleri sunmak ve bilgilerin elektronik ortamda elde edilmesi, yayılması ve dağıtılması olup; henüz faaliyete geçmemiş ve herhangi bir alım satım işlemi yapmamıştır. Ahmet TOKSOY Halil ÖZKAN Mali İşler Grup Başkanı Mali İşler Müdürü /11: /11:50 [] :57:10 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 açıklamadır. sayılı Tebliği uyarınca yapılan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na İSTANBUL Açıklanacak Özel Durum: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 2008/42 sayılı Haftalık Bülteni vasıtasıyla, öğrendiğimiz ve şirketimize değil, kişilere yönelik suç duyurusu kapsamındaki sürecin muhataplarınca takip edileceği kuşkusuzdur. Bu neticeye varılmasına neden olan SPK gerekçesi, yurtdışından ithal edilen kağıtların pahalı olduğu varsayımıdır. Ancak tek taraflı bu varsayımı doğrulayabilecek müşahhas veriler hiç bulunmadıktan başka, şirketimizin yaptığı tüm işlemler emsallerine, piyasa koşullarına, yurtiçi ve yurtdışındaki rayiçlere ve hasılı her yönüyle, ticarete ve ticari ahlaka uygun olup, tenkit konusu olabilecek hiç bir uygulamamız mevcut değildir. Ayrıca bu husus defalarca ve gerekçeleriyle birlikte kamuoyuna açıklanmıştır.

6 Şirketimiz hesap ve işlemleri, başta SPK olmak üzere ilgili tüm kamu kurumlarının sürekli denetim ve gözetimi altındadır. Aynı zamanda sürekli bağımsız denetime de tabi olan Şirketimize ait finansal tablolar ve dipnotları ile ayrıca faaliyet raporları, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak ve şeffaf bir şekilde kamuya açıklanmaktadır. Şirketimiz ile ilgili ve hisse fiyatına etki edebilecek her türlü gelişme Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak ve titiz bir şekilde en kısa sürede Başkanlığınıza bildirilmektedir. Bağımsız derecelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirmeye göre; kredi derecelendirme notumuz ülke seviyesinin üstünde, kurumsal yönetim derecelendirme notumuz ise derecelendirme yaptıran İMKB Şirketleri arasında üst seviyelerdedir. Şirketimiz, Ülkemizin en karlı ve en iyi yönetilen yazılı basın kuruluşu olup; dünyada da ülkemizin örnek medya kuruluşu olarak gösterilmektedir. Konu ile ilgili yasal haklarımız saklı olup; süreç tarafımızca da takip edilerek gelişmeler süresi içerisinde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ahmet TOKSOY Halil ÖZKAN Mali İşler Grup Başkanı Mali İşler Müdürü /15: /15:00 [] :11:20 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, uluslararası derecelendirme kuruluşu ISS Corporate Services Inc. (RiskMetrics Group), kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu revize ederek 10 üzerinden 8,0 (%79,67)'den 8,5 (%83,21)'e yükseltmiştir. SPK'nın konuya ilişkin İlke Kararı çerçevesinde, nihai derecelendirme notu dört alt kategorinin farklı şekilde ağırlıklandırılması ile belirlenmektedir. Bu kapsamda, kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun alt kategoriler itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir; Alt Kategoriler Ağırlık Alınan Not Tahsis Edilen Not Alınan Not Tahsis Edilen Not Pay Sahipleri 0,25 7,90 8,00 8,32 8,50 Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 0,35 8,71 8,50 9,11 9,00 Menfaat Sahipleri 0,15 7,40 7,50 7,63 7,50 Yönetim Kurulu 0,25 7,34 7,50 7,63 7,50 Toplam: 1,00 7,97 8,00 8,32 8,50

7 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporuna Şirketimizin adresindeki Web Sitesinden ulaşılması mümkündür. Ahmet Toksoy Halil Özkan Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşler Müdürü /14: /14:15 ISS/ Hürriyet Derecelendirme Raporu [] :59:34 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 açıklamadır. sayılı Tebliği uyarınca yapılan Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Şirket yönetim kurulu tarihinde bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Hakkı Hasan YILMAZ'ı Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine seçmiştir. Böylece Kurumsal Yönetim Komitesi üye sayısı dörde çıkmış olup, komite üyelerenin isim ve görevleri aşağıdaki gibidir; Adı soyadı Görevi Açıklama Cem Kozlu Başkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/Yürütmede Görevli Değil H.Hasan Yılmaz Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/Yürütmede Görevli Değil Murat Doğu Üye Yürütmede Görevli Değil Ahmet Özer Üye Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı/Yürütmede Görevli Ahmet Toksoy Halil Özkan Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşler Müdürü /11: /11:00 Tarih: Ocak-Haziran 2008 dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne tarihinde verilen, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş dönemine ait Gelir Tablosu yazımız ekinde sunulmuştur.

8 Tarih: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 6 Ağustos 2008 tarihinde yapmış olduğu açıklama ile Şirketimizin; -uzun vadeli yabancı ve yerli para kredi notunu "BB", görünümünü "durağan" -ulusal kredi notunu "AA(Tur)", görünümünü "durağan" olarak teyid etmiştir. Fitch Ratings'in tarihli açıklaması Şirketimizin kurumsal web sitesi adresinde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. Fitch Ratings'in tarihli basın açıklaması Tarih: ,-YTL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ,-YTL olan çıkarılmış sermayemiz, tamamı dağıtılmasına karar verilen 2007 yılı karından karşılanmak suretiyle ,-YTL'ye artırılmaktadır. Ortaklarımızın, iç kaynaklardan karşılanacak ,- YTL tutarındaki sermaye artırımında mevcut paylarının % 9,26366'sı oranında bedelsiz yeni pay alma hakları bulunmaktadır. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek kaydi payların dağıtımına tarihi itibariyle başlanacaktır. Konuya ilişkin duyuru ekte yer almakta olup, ayrıca Hürriyet ve Referans Gazetelerinin tarihli nüshalarında yayınlanacaktır. Payları, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kayden izlenmeye başlanan pay sahipleri, bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır. Sahip oldukları hisse senetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında henüz kaydileştirmemiş ve fiziken ellerinde bulunduran ortaklarımız ise bedelsiz paylarını, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi ve MKK'nın tarih ve 294 sayılı Genel Mektubu gereği, ancak hisse senetlerinin kaydileştirme işlemlerinin tamamlanmasını takiben alabileceklerdir. Ortaklarımız kaydileştirme işlemleri hakkında, Hürriyet Medya Towers/Güneşli-İstanbul adresindeki Şirketimiz merkezinden ve (212) numaralı telefondan bilgi alabilirler. Duyuru Metni

9 Tarih: Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı konumunda bulunan ve Trader Media East Ltd (TME) Grubuna dahil Hollanda'da yerleşik Pronto Invest BV'nin; sermayesine %100 oranında iştirak ettiği Polonya'da yerleşik Trader.com (Polska) Sp. Z.o.o. daki hisselerinin tamamını, Polonya'nın önde gelen medya kuruluşu Agora SA ya ,-Usd bedelle devretme kararı aldığına ilişkin açıklamamız tarihli İMKB Günlük Bülteni vasıtasıyla kamuya duyurulmuştur. Söz konusu devir işlemi tarihi itibariyle tamamlanmış olup; devir bedeli olan ,-Usd, Pronto Invest BV hesaplarına intikal etmiştir. Hisse satışından sağlanan nakit, kredi geri ödemesinde kullanılacaktır. Söz konusu hisse devir işlemi sonucunda oluşacak iştirak hissesi satış kazancı nın konsolide finansal tablolarımıza etkisi, ara hesap dönemine ait ve bağımsız denetimden geçecek, konsolide finansal tablo ve dipnotlarda yer alacaktır. Tarih: Yönetim Kurulumuz; sermayesine %50,02 oranında iştirak ettiğimiz bağlı ortaklığımız Doğan Haber Ajansı A.Ş.'nin sermayesinin ,-YTL'den, ,-YTL'ye tamamı nakden karşılanmak suretiyle artırılması işlemine iştirakimiz nisbetinde katılmayı kararlaştırmıştır. Ödeme nakden ve defaten yapılacak olup, arttırılan sermayeye, payımız oranında iştirak edilmesine, sermaye artırımında kullanılmayan tüm rüçhan hakları için taahhütte bulunulmasına, gerekli iş ve işlemlerin ifası ve ilgili mercilere bildirimde bulunulması ile Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına karar vermiştir. Tarih: Şirketimiz, Hürriyet Gazetesi'nin yayın hayatına başlamasının 60'ıncı yılı münasebeti ile, yönetim kurulu üyeleri dahil tüm çalışanlarına 60 adet Şirket hissesi vermiştir. Şirketimizin bir iştiraki vasıtasıyla yürütülen bu çalışmanın, Ülkemizde örneğine az rastlanan çalışanların hisse edindirilmesi ve bu anlamda kurumsal yönetim uygulamalarına da bir örnek teşkil edebileceği düşünülmektedir. Tarih: Şirketimizin tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu, görev dağılımı yapılarak;

10 1. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Aydın Doğan'ın ve Başkan Yardımcılığı'na Vuslat Doğan Sabancı'nın seçilmesine; Vuslat Doğan Sabancı'nın İcra Kurulu (Yürütme Kurulu) Başkanlığına, Ertuğrul Özkök'ün Yayın İşlerinden, Ayşe Cemal Sözeri'nin Reklam İşlerinden, Ahmet Toksoy'un Mali İşler'den ve Temuçin Tüzecan'ın Kurumal İletişim işlerinden sorumlu İcra Kurulu (Yürütme Komitesi) üyeliklerine atanmalarına, 2. Yönetim Kurulu üyelerimizden Hakkı Hasan Yılmaz ve Soner Gedik'in Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak seçilmelerine ve söz konusu komitenin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:22 sayılı Tebliğ hükümleri ile belirtilen görevlerin ifası ile yetkilendirilmesine, 3. Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına, kurulumuz bağımsız üyelerinden Cem Kozlu'nun yeniden seçilmesine; Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine de Doğan Yayın Holding A.Ş. Sermaye Piyasası ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü Murat Doğu ile Şirket İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Grup Başkanı Ahmet Özer'in yeniden seçilmelerine karar vermiştir. Tarih: Şirketimizin 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı tarihinde saat 10:30'da, Hürriyet Medya Towers Güneşli/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu; ,-YTL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, YTL olan çıkarılmış sermayemizin; tamamı 29 Mayıs 2008 tarihli olağan genel kurulda dağıtılmasına karar verilen 2007 yılı hesap dönemine ait dağıtılabilir dönem karından karşılanmak suretiyle, %9,26366 oranında artırılarak ,-YTL'ye çıkarılmasına, 2. Artırılan ,-YTL sermayeyi temsilen ihraç edilecek 1,-YTL nominal değerli adet payın tamamının, mevcut pay sahiplerine payları oranında bedelsiz hisse verilmek suretiyle dağıtılmasına, 3. Gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile Şirket Yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına, karar vermiştir. Tarih: Şirketimizin 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı tarihinde saat 10:30'da, Hürriyet Medya Towers Güneşli/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmıştır. Genel kurul toplantısında özetle; hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporlarının kabulüne,

11 - Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmelerine, - Ulusrararası Finansal Raporlama Standartları'na göre konsolide olarak hazırlanan finansal tablolarımızda "Net Dağıtılabilir Dönem Karı'nın ,-YTL olduğu görülmekle; Yönetim Kurulunun tarihli İMKB Günlük Bülteni vasıtasıyla da kamuya duyurulan kar dağıtım teklifinin aynen kabul edilerek, YTL tutarında ve çıkarılmış sermayemizin %9,26366'sı oranında ortaklarımıza bedelsiz hisse verilmek suretiyle kar dağıtımı yapılmasına, yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere; Aydın Doğan, Mehmet Ali Yalçındağ, Soner Gedik, Vuslat Doğan Sabancı, Ertuğrul Özkök ve Ahmet Toksoy ile bağımsız üye olarak Hakkı Hasan Yılmaz, Mehmet Cem Kozlu ve Kai Georg Diekmann'ın Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere; Fuat Arslan ve Mehmet Yörük'ün Şirket Denetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2008 yılı hesaplarımızın bağımsız denetimini yapmak üzere Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PricewaterhouseCoopers)'nin seçilmesinin onaylanmasına, - Şirket Ana Sözleşmesinin 34. maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak ve 2008 yılı ile sınırlı olmak koşulu ile temettü avansı dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, karar verilmiş, aynı zamanda SPK İlke Kararı çerçevesinde hazırlanan ve Yönetim Kurulunca onaylanan "Kar Dağıtım Politikası" ile hesap döneminde YTL bağışta bulunulduğu; Şirket'e karşı açılan manevi tazminat davaları için ayrılan karşılık tutarının YTL ve ödenen tutarın YTL olduğu Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır. Ekler: 1. Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2. Hazirun Cetveli Tarih: ,-YTL ödenmiş sermayesi bulunan ve 24 Ocak 2008 tarihinde kuruluşu tescil edilen bağlı ortaklığımız TME Teknoloji Proje Geliştirme ve Yazılım Anonim Şirketi'nde sahibi bulunduğumuz toplam ,-YTL nominal değerdeki ve sermayenin %99,99'una karşılık gelen hisselerimizin tamamı, bedeli nakden tahsil edilmek üzere ,-YTL karşılığında Hollanda'da yerleşik dolaylı bağlı ortaklığımız Mirabridge International BV'ye devredilmiştir.

12 TME Teknoloji Proje Geliştirme ve Yazılım Anonim Şirketi'nin faaliyet konusu her nevi bilgisayar program ve yazılım hizmetleri sunmak ve bilgilerin elektronik ortamda elde edilmesi, yayılması ve dağıtılması olup; henüz faaliyete geçmemiştir. Tarih: Ocak-Mart 2008 dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne tarihinde verilen, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş dönemine ait Gelir Tablosu yazımız ekinde sunulmuştur. Tarih: Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı konumunda bulunan ve Trader Media East Ltd (TME) Grubuna dahil Hollanda'da yerleşik Pronto Invest BV; sermayesine %100 oranında iştirak ettiği Polonya'da yerleşik Trader.com (Polska) Sp. Z.o.o. daki hisselerinin tamamını, Polonya'nın önde gelen medya kuruluşu Agora SA ya ,-Usd bedelle devretme kararı almıştır. Konuyla ilgili Hisse Devir Sözleşmesi tarihinde (bugün) imzalanmış olup fiili devrin, kalan prosedürlerin sonuçlandırılmasını müteakip, iki hafta içinde tamamlanması beklenmektedir. Ödemenin tamamı nakden ve hisse devri sırasında gerçekleşecektir. Hisse satışından sağlanan nakit, kredi geri ödemesinde kullanılacaktır. Söz konusu hisse devir işlemi sonucunda oluşacak iştirak hissesi satış kazancı nın konsolide finansal tablolarımıza etkisi, ara hesap dönemine ait ve bağımsız denetimden geçecek, konsolide finansal tablo ve dipnotlarda yer alacak olup; konu hakkında ayrıca tarihli ara dönem konsolide finansal tablo dipnotlarında bilgi verilecektir. Devre konu Trader.com (Polska) Sp. Z.o.o.'nun 2007 yılı net gelirleri yaklaşık ,-Usd, faiz vergi ve amortisman öncesi karı (FVAÖK) ise ,-Usd olup; net gelirlerin TME Grubu konsolide net gelirleri içerisindeki payı %2,7'dir. Şirketimiz; söz konusu hisse satışının, TME'nin satın alınmasının ardından geçen bir yıl gibi kısa bir sürede yaratılan katma değeri ortaya çıkarması ve Polonya gibi Şirketimiz ölçeğinde küçük sayılabilecek ve sürdürülebilir büyüme ve karlılığın karşılaştırmalı olarak zor sağlandığı bir pazardan yüksek bir getiriyle çıkılması bakımlarından çok olumlu olduğu görüşündedir. Diğer taraftan, operasyonlarımızın daha etkin olduğu bölgelerde online ve offline pazar payımızı güçlendirmek için önemli bir kaynak yaratılmış olmaktadır. Polonya'da yerleşik ve TME'nin internet faaliyetlerine yazılım geliştirme ve destek hizmeti veren internet merkezi, satış işleminin dışında tutulmuştur.

13 Tarih: Yönetim Kurulumuz 1 Mayıs 2008 tarihinde toplanarak; 1) 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 29 Mayıs 2008 Perşembe günü saat 10:30'da Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmasını kararlaştırmıştır. Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ortaklarımıza yapılan duyuru, gündem ve vekaletname örneği ile birlikte Ek 1'de sunulmuş olup, Hürriyet ve Referans gazetelerinin 6 Mayıs 2008 tarihli nüshalarında yayınlanacaktır. 2) Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) tarih ve 48/1588 sayılı Kararı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda hazırlanan, Yönetim Kurulunun onayına sunulan ve faaliyet raporunda yer alacak; 2007 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu nun ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun kabulüne ve Genel Kurulun bilgisine sunulmasına karar vermiştir, 3) SPK düzenlemeleri çerçevesinde, 1 Ocak Haziran 2008 ve 1 Ocak Aralık 2008 hesap dönemi, ara ve yıllık mali tablo ve dipnotlarının bağımsız denetiminde Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PricewaterhouseCoopers Üyesi)'nin görevlendirilmesine ve bu görevlendirmenin 29 Mayıs 2008 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir, 4) 2007 Yılı Kâr Dağıtım Önerisi; Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, Esas Sözleşmesinin ilgili kâr dağıtım maddesi ile kamuya açıklamış olduğumuz kâr dağıtım politikası kapsamında kar dağıtımı yapmaktadır. Bu çerçevede, Şirketimizin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre konsolide olarak hazırlanan mali tablolarında Konsolide Net Dönem Kârı ,-YTL'dir. Bu tutardan TTK'nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca ayrılması gereken I. Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı olan ,-YTL ile henüz genel kurullarını yapmamış veya Genel Kurullarında kâr dağıtım kararı almamış iştirak ve bağlı ortaklıkların konsolide mali tablolara intikal eden toplam ,-YTL tutarındaki kârlarının indirilmesi ve bu tutara yıl içinde yapılan toplam ,-YTL tutarındaki bağışların ilave edilmesi ile net dağıtılabilir dönem karı ,- YTL olarak hesaplanmaktadır. Solo mali tablolarımızda yer alan net dönem kârı ise ,-YTL olup; bu tutardan TTK'nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı tutarı ,-YTL olarak hesaplanmaktadır. Yönetim Kurulumuz, SPK'nın konuya ilişkin İlke Kararları ve İlgili Mevzuat kapsamında, net dağıtılabilir dönem kârı olarak hesaplanan ,-YTL'nin %50,31'i oranında ve ,-YTL tutarında bedelsiz hisse şeklinde dağıtılmasına ve kalan ,-YTL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının Olağan Genel Kurul'a öneride bulunulmasına karar vermiştir.

14 Bedelsiz kar payı dağıtımı ,-YTL olan çıkarılmış sermayemizin %9,26366'sı oranında olup, 1 YTL'lık nominal tutarlı her bir hisse karşılığında 9,26366 Ykr tutarında bedelsiz hisse dağıtılacaktır. Ek1. Yönetim Kurulu tarafından 1 Mayıs 2008 tarihinde ortaklara yapılan çağrı. Ek2. 1 Mayıs 2008 tarih, 2008/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Ek3. 1 Mayıs 2008 tarih, 2008/20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Ek Kar dağıtım tablosu (Genel Kurul onayına sunulan) Tarih: Yönetim Kurulumuz; sermayesine %99,99 oranında iştirak ettiğimiz bağlı ortaklığımız Yenibiriş İnsan Kaynakları Hizmetleri Danışmanlık ve Yayıncılık A.Ş.'nin sermayesinin YTL'den, YTL'ye tamamı nakden ve defaten karşılanmak suretiyle artırılmasında, yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına ve kullanılmayan yeni pay alma haklarının satın alınmasının taahhüt edilmesine karar vermiştir. Tarih : Şirketimiz, Dünya'nın pek çok ülkesinde günlük yaşamın adeta bir parçası haline gelen, ancak Ülkemiz için bir yenilik olan ücretsiz tabloid gazete uygulamasını başlatmıştır. "20 dk" isimli yeni günlük gazetemiz işgünlerinde, İstanbul'da nüfusun yoğun olarak bulunduğu meydanlar, ana arterler ve alışveriş merkezlerinde okuyucularımızın beğenisine sunulacaktır. Söz konusu yeni yayınımızın, kendi kendini finanse etmesi hedeflendiğinden, kar marjlarımız üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir. Tarih: Ekim-Aralık 2007 dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne tarihinde verilen, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş dönemine ait Gelir Tablosu yazımız ekinde sunulmuştur. Tarih: Şirket Yönetim Kurulu tarihinde Şirket merkezinde toplanarak; merkezi İstanbul ve esas sermayesi (Beşyüzbin) YTL olarak kuruluşuna teşebbüs olunan TME Teknoloji Proje Geliştirme ve Yazılım Anonim Şirketi'ne beheri 1-YTL nominal değerde adet hisse karşılığı YTL sermaye payı ile iştirak edilmesine karar vermiştir. Kurulacak şirketin esas faaliyet konusu her nevi bilgisayar program ve yazılım hizmetleri sunmak ve bilgilerin elektronik ortamda elde edilmesi, yayılması ve dağıtılmasıdır.

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2008 Ara Hesap Dönemi. Faaliyet Raporu. www.hurriyetkurumsal.com

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2008 Ara Hesap Dönemi. Faaliyet Raporu. www.hurriyetkurumsal.com 1 Ocak - 30 Haziran 2008 Ara Hesap Dönemi Faaliyet Raporu www.hurriyetkurumsal.com İçindekiler A. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Hakkında Bilgi...2 1. Faaliyet konusu, organizasyon ve iletişim

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 1 Ocak - 30 Eylül 2008 Ara Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu www.hurriyetkurumsal.com 12 Kasım 2008 İçindekiler A. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. hakkında bilgi...2 1. Faaliyet konusu,

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2008 Ara Hesap Dönemi Faaliyet Raporu www.hurriyetkurumsal.com YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (1 Ocak 31 Mart 2008 Dönemi) İçindekiler A. Hürriyet

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Eylül 2012)

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Eylül 2012) 1 Ocak 30 Eylül 2012 Ara Hesap Dönemi Faaliyet Raporu www.hurriyetkurumsal.com 13 Kasım 2012 İçindekiler A. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Hakkında Bilgi 2 1. Faaliyet Konusu, Organizasyon ve

Detaylı

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk.

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk. TARİH:03/01/2008 Özet Bilgi: Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk. Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin

Detaylı

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 07.05.2010 17:26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No: 16 Yapılan Açıklama Güncelleme

Detaylı

2007 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI: HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ Tarih: 26.12.2007

2007 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI: HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ Tarih: 26.12.2007 2007 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI: Tarih: 26.12.2007 Şirket Yönetim Kurulu, sermayesinde %42,26 oranında pay sahibi olduğumuz iştirakimiz Doğan Medya International GmbH (DMG International)'ın sermayesinin

Detaylı

Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme

Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme TARİH:23/01/2009 İş Finansal Kiralama A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme Şirketimizin 12.09.2008 tarihli özel

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL) VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDE YER ALAN YATIRIM ABD DOLARI YATIRIM

Detaylı

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YENİ UNVAN:EGELİ & CO. B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 01.01.2012-30.06.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

: - : %40 : %100 : %100

: - : %40 : %100 : %100 LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 27.12.2013 155030 Finansal Duran Varlık Edinilmesi Telefon ve Faks No. 262 679 80 00/ 262 679 82 92 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun, 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı toplantısında yapılmasına karar verdiği; haddehanede ikinci soğutma platformu ve ek

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi Özet Bilgi Finansal Duran Varlık Edinimi Hakkında Finansal Duran Varlık Edinimi İlgili

Detaylı

Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk.

Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. TARİH: 18/01/2007 Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. Şirketimizin iştiraklerinden İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin İstanbul 3. Vergi Mahkemesinde

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

TEKFEN HOLDİNG A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TEKFEN HOLDİNG A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ TEKFEN HOLDİNG A.Ş. 08.05.2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

TARİH:06/03/2003 HURGZ

TARİH:06/03/2003 HURGZ TARİH:06/03/2003 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin 06.03.2003 tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulumuzun 28.02.2003 tarih ve 2003/2 sayılı kararı ile, 1- Şirket Ana Sözleşmesi nin Maksat

Detaylı

5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ

5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ 5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ 1. Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı nın seçimi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının

Detaylı

EGELİ & CO. TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EGELİ & CO. TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EGELİ & CO. TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 30 EYLÜL 2012 DE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU KURUMSAL

Detaylı

2009 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2009 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2009 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ [] 29.12.2009 17:13:22 : Genel Yayın Yönetmeni değişikliği Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Genel Yayın Yönetmeni değişikliği

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 25.12.2013 08:41:38

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 25.12.2013 08:41:38 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 25.12.2013 08:41:38 Finansal Duran Varlık Edinilmesi Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Tarih : 09/03/2009 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:54 sayılı Tebliğine uygun olarak yapılan açıklama Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

Tire Kutsan 04/01/2008 04/01/2008 IMKB Bülteni B.Ş.B. Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayii A.Ş. (TIRE.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten gelen açıklamanın

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 27.05.2015 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2014 yılına ilişkin

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı Özet Bilgi Doğrudan veya Dolaylı Bağlı Ortaklıklar Hisse Satışı Hk. Finansal Duran Varlık Satışı İlgili Şirketler

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2008-30/06/2008 2. Ortaklığın ünvanı: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında

Detaylı

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi Özet Bilgi Zorlu Enerji Dağıtım AŞ?nin Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ ve Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Hisse Adı Açk. Tarihi Ref. Tarihi Haber Kaynağı Haber Konusu

Hisse Adı Açk. Tarihi Ref. Tarihi Haber Kaynağı Haber Konusu Ülker Bisküvi 09/01/2009 09/01/2009 İMKB Bülteni DİĞER Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU www.dyh.com.tr İÇİNDEKİLER A. Doğan Yayın Holding A.Ş. Hakkında...4 B. 01.01-30.09.2008 Döneminde Önemli Gelişmeler...8 C.

Detaylı

Otokar OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİ NE AİT FAALİYET RAPORU

Otokar OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİ NE AİT FAALİYET RAPORU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİ NE AİT FAALİYET RAPORU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 31.03.2014 FAALİYET RAPORU Şirketimizin, 2014 yılının ilk çeyreğini

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [] :55:59 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [] :55:59 Genel Kurul Toplantısı Sonucu EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [] 25.04.2011 14:55:59 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : ESENBOĞA YOLU 23.KM AKYURT/ANKARA Telefon ve Faks No. : 0 312 398 01 81-0 312 398 04 74 Ortaklığın

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 30 Haziran 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8.

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Gönderim Tarihi:02.01.2019 08:49:30 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? İç

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı Özet Bilgi Doğrudan veya Dolaylı Bağlı Ortaklıklar Hisse Satışı Hk. Finansal Duran Varlık Satışı İlgili Şirketler

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş Zümrütevler Mah.Hanımeli Cad.Prestij İş Merkezi No:10 K:1-2-3 Maltepe / İSTANBUL Tel:0216 457 32 63 PBX / Faks : 0216 457 32

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 08/01/2010 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Orjinal Açıklamanın Tarihi: 09.11.2009 : Moody's Investors Service, Inc.'in Bankamızla ilgili kredi notunun açıklanması

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU RAPORU Sayın Hissedarlarımız, Şirketimizin,

Detaylı

2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2008 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2009 Çarşamba günü saat 16.00 da Nakkaştepe Azizbey sok. No: 1 Kuzguncuk

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ 30 Ocak 2002 tarihinde Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Koç Yatırım) nin iştiraki olarak kurulan Koç Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket), 29.12.2006

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. (

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH:05/01/2010 Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Konu: Stratejik Büyüme opsiyonlar, muhtemel ortaklık işbirliği ve hisse satışı ile ilgili bildirim TARİH:20/01/2010

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2011 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2011 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2011 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL) VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDE YER ALAN YATIRIM ABD DOLARI YATIRIM

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu RAPORUN DÖNEMĐ : 01 OCAK 2012-31MART 2012 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERĐ : XI NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU A-Giriş 1-Raporlama Dönemi:

Detaylı

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Özet Bilgi Nijerya-Afrika'da şirket kurulması Özel Durum Açıklaması (Genel) İlgili Şirketler [KLMSN] İlgili

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

AKBANK T.A.Ş YILINA AİT 26 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

AKBANK T.A.Ş YILINA AİT 26 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI AKBANK T.A.Ş. 2017 YILINA AİT 26 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Bankamızın 2017 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2018 Pazartesi günü

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:21/01/2008 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 21.01.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 01.01.2007-31.12.2007 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 338.892.467,70 YTL, hayat dışı

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:26/01/2007 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 26.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 01.01.2006-31.12.2006 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 340.536.479,45 YTL hayat dışı

Detaylı

2008/18 SAYILI HAFTALIK BÜLTEN DUYURU

2008/18 SAYILI HAFTALIK BÜLTEN DUYURU 2008/18 SAYILI HAFTALIK BÜLTEN DUYURU Bilindiği üzere, Kurulumuzun Seri:XI, No:29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ), 09.04.2008 tarih ve 26842 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 02.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 02.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:31/01/2007 Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı ve Muhasebe Müdürü Mustafa Demirpalta'nın Genel Müdür

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 21.09.2015 13:22:36

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 21.09.2015 13:22:36 LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 21.09.2015 132236 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve

Detaylı

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 65.000.000 TÜRK LİRASINDAN 28.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI OLARAK ÇIKARILMIŞ

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

2006 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI: HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ Tarih:

2006 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI: HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ Tarih: 2006 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI: Tarih: 18.12.2006 Yönetim Kurulumuz, sermayesinde %41,15 oranında pay sahibi olduğumuz iştirakimiz Doğan Medya International GmbH (DMG International)'ın sermayesinin

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI Toplantı Tarihi : 14/07/2015 Toplantı No : 2015-9 Toplantı Yeri :Şirket Yönetim Merkezi Toplantı Saati : 10.00 Toplantıya Katılanlar : Ömer Saçaklıoğlu,

Detaylı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 19 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILACAK 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 19 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILACAK 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 19 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILACAK 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Ortaklar Olağan

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek

Detaylı

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. 01.04.2013-31.03.2014 DÖNEMİ OLAGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. 01.04.2013-31.03.2014 DÖNEMİ OLAGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. 01.04.2013-31.03.2014 DÖNEMİ OLAGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 01.04.2013-30.04.2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

TARİH:16/01/2001 HURGZ

TARİH:16/01/2001 HURGZ TARİH:16/01/2001 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin 16.01.2001 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda; 1) Gerçek Yayıncılık A.Ş. nin 30.06.2000 tarihi itibariyle mevcut

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Duyuru No :1 31.12.2008 SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 05.05.2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca para biriminden Yeni ibaresinin kaldırılmasıyla 01.01.2009 tarihinden itibaren Yeni Türk Lirası

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2010 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 22 Mart

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] 24.12.2014 17:54:24

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] 24.12.2014 17:54:24 / KUTPO [] 24.12.2014 17:54:24 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 CELAL KAYA İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 2 ELİF AKOVA Mali İşler Grup Lideri KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:08/04/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 08.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında ekte bulunan gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:10/01/2007 1- HABER: TARİH:22/01/2007 2-HABER: TARİH:28/02/2007 3-HABER: TARİH:05/03/2007 4-HABER: TARİH:12/03/2007 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 10.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimiz in 1 Ocak 2015 31 Aralık 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki

Detaylı

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 37.650.000 LİRASI NAKİT KARŞILANMAK SURETİYLE 62.350.000 LİRADAN 100.000.000 LİRAYA

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

VEKÂLETNAME DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

VEKÂLETNAME DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. VEKÂLETNAME DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin 11 Mayıs 2018 Cuma günü, saat 11.00 da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 34676 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacak

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 21 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 21 yılı Hesap Dönemi ne ait 21 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere

Detaylı

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2007 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2008 Cuma günü saat 14:00 da, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe-İstanbul

Detaylı

Koç Holding A. Ş. 01.07.2010-30.09.2010. Ara Dönem Faaliyet Raporu

Koç Holding A. Ş. 01.07.2010-30.09.2010. Ara Dönem Faaliyet Raporu Koç Holding A. Ş. 01.07.2010-30.09.2010 Ara Dönem Faaliyet Raporu BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 21 Nisan 2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2010 yılı faaliyet ve sonuçlarının

Detaylı

2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 29 Nisan 2008 Salı günü saat 14:00 de Akçalar Sanayi Bölgesi

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Nisan 2015 Perşembe günü saat 11:30 da Çubuklu Mahallesi Orhan Veli Kanık

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı