BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) GENEL TEŞVİK SİSTEMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) GENEL TEŞVİK SİSTEMİ"

Transkript

1 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) GENEL TEŞVİK SİSTEMİ Alaattin ÖZYÜREK Kasım 2012

2 SUNUM PLANI I. BATI AKDENİZ DE TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ II. YENİ TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR III. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALARI Genel Teşvikler Bölgesel Uygulamalar Büyük Ölçekli Yatırımlar Stratejik Yatırımlar

3 SUNUM PLANI IV. YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDE ANA TEŞVİK UNSURLARI Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği V.TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR VE TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI

4 BATI AKDENİZ DE TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ Türkiye de yatırım teşviklerinde bölge ve sektör bazlı bir sistemin uygulanmaya başlandığı 1 Ağustos 2009 tarihinden 30 Haziran 2012 ye kadar Antalya, Isparta ve Burdur dan oluşan Batı Akdeniz (TR-61 Bölgesi) yatırım teşviklerinden önemli ölçüde yararlanmıştır. Ekonomi Bakanlığınca yeni teşvik sistemi yürürlüğe konulmadan önce, tüm Türkiye de teşvik uygulama ve istatistikleri incelenmiştir. Batı Akdeniz Bölgesi sabit yatırım tutarı bakımından tüm Türkiye de verilen teşviklerin %3,3 ünden yararlanmış, Antalya, Isparta ve Burdur da teşvikler hizmetler sektöründe yoğunlaşmıştır.

5 BATI AKDENİZ DE TEŞVİK BELGELİ TOPLAM SABİT YATIRIM VE TOPLAM İSTİHDAM ANTALYA ISPARTA BURDUR TR-61 TÜRKİYE TOPLAM SABİT YATIRIM (MİLYON TL) TOPLAM İSTİHDAM Batı Akdeniz de 1 Ağustos Haziran 2012 döneminde toplam teşvikli belge sabit yatırım tutarı 5,7 milyon TL, toplam istihdam ise kişi olmuştur.

6 BATI AKDENİZ DE TEŞVİKLİ YATIRIMLARIN ORANI TR milyon TL, %3,3 TÜRKİYE milyon TL, %100 Antalya, Isparta ve Burdur dan oluşan TR-61 Bölgesi 5,76 milyon TL teşvikli yatırım ile toplam teşviklerin %3,3 ünü almıştır.

7 BATI AKDENİZ DE GENEL TEŞVİK- BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMASI KARŞILAŞTIRMASI BELGE ADEDİ SABİT YATIRIM (Milyon TL) İSTİHDAM Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları TR-61 Toplam Teşvik Uygulamaları Antalya, Isparta ve Burdur da 1 Ağustos Haziran 2012 döneminde toplam 573 yatırım teşvik belgesinin 342 si bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında olmuştur. Büyük ölçekli yatırımlar kapsamında belge düzenlenmemiştir.

8 BATI AKDENİZ DE TEŞVİKLERDE YATIRIM CİNSLERİ TEVSİ 18% DİĞER 13% KOMPLE YENİ 69% 1 Ağustos Haziran 2012 döneminde yatırım teşviklerinin büyük bir kısmı komple yeni yatırım kategorisinde gerçekleşmiştir.

9 BATI AKDENİZ DE TEŞVİKLERİN YATIRIM CİNSLERİNE GÖRE DAĞILIMI ANTALYA ISPARTA BURDUR TOPLAM TR-61 KOMPLE YENİ TEVSİ DİĞER TOPLAM Yatırım teşviklerinin büyük bir kısmı komple yeni yatırım kategorisinde gerçekleşmiştir.

10 BATI AKDENİZ DE TEŞVİKLERİN YERLİ-YABANCI DAĞILIMI Yabancı Yerli Genel Sermaye Sermaye Toplam Belge Adedi Ağustos Ağustos döneminde Batı Akdeniz de teşvik belgeli 573 yatırımın 40 adedi yabancı sermayeli şirketler tarafından gerçekleştirilmiştir. Yabancı sermayeli teşvik belgeleri ile 685 milyon TL yatırım yapılmış olup, Batı Akdeniz de toplam teşvikli belgeler sabit yatırım tutarına oranı %11,8 dir.

11 BATI AKDENİZ DE TEŞVİKLERİN SEKTÖREL DAĞILIMI 1 AĞUSTOS HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE SEKTÖREL BAZDA TOPLAM SABİT YATIRIM (MİLYON TL) ENERJİ HİZMETLER İMALAT MADENCİLİK TARIM TOPLAM TR TÜRKİYE Batı Akdeniz de teşvikler hizmetler sektöründe yoğunlaşmıştır. Hizmetler sektöründe verilen Türkiye de tüm teşviklerin yaklaşık %10 u Batı Akdeniz e verilmiştir. Turizmin başkenti olan Antalya bu konuda en önemli etkendir.

12 SUNUM PLANI II. YENİ TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR

13 YENİ YASAL DÜZENLEMELER 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair (RG: 15 Haziran 2012) 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ( RG:19 Haziran 2012) 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (RG:20 Haziran 2012) ULAŞILABİLECEK ADRES:

14 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEREDEN ALINIR? Yatırımların, yeni teşvik sisteminde öngörülen destek unsurlarından yararlanabilmesi için yatırımcı tarafından Ekonomi Bakanlığı na müracaat edilerek Yatırım projesi için Yatırım Teşvik Belgesi alınması gerekmektedir. Ancak, genel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan sabit yatırım tutarı 10 milyon TL yi aşmayan Tebliğ ile belirlenen imalat sanayi yatırımları için Kalkınma Ajanslarına veya yetkili Sanayi Odalarına da müracaat edilebilir.

15 TEŞVİK BELGESİNE MÜRACAAT DOKÜMANLARI Müracaat dilekçesi Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi Tebliğ ekindeki örneğe uygun Yatırım Bilgi Formu ve taahhütname Makine ve teçhizat listeleri 400 TL teşvik belgesi müracaat bedelinin Ekonomi Bakanlığı na yatırıldığına dair belge (Kalkınma ajansı veya sanayi odasına yapılacak müracaatlarda bu bedelin 100 TL si ilgili birime yatırılır) Firmanın son durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya noterden onaylı örneği

16 TEŞVİK BELGESİNE MÜRACAAT DOKÜMANLARI SGK dan alınacak prim borcuna ilişkin temiz kağıdı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı (Kamu kurum ve kuruluşları hariç) ÇED Yönetmeliği eki yatırımlar için ÇED Olumlu Kararı veya ÇED Gerekli Değildir Kararı Yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken ve Tebliğ de belirtilen bilgi ve belgeler (Örnek: EPDK Lisansı, Maden İşletme Ruhsatı, Çevre İzin ve Lisansı, hastane yatırımlarında Sağlık Bakanlığı Ön İzni, turizm yatırımlarında Turizm Yatırım veya Turizm İşletme Belgesi, eğitim yatırımlarında Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenecek Ön İzin Belgesi, imalat sanayi yatırımlarında onaylı Kapasite Raporu)

17 TEŞVİK BELGESİNE MÜRACAAT DOKÜMANLARI Stratejik yatırımlar için Kararnamede öngörülen şartların gerçekleştiğini gösterir sektörel, mali ve teknik analizler ile bu konuda bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite raporu Yatırım yapılacak taşınmaza ilişkin tapu belgesi veya kira sözleşmesi Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak Ekonomi Bakanlığınca talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

18 TEŞVİK BELGESİNE MÜRACAAT EDEBİLECEKLER Gerçek kişiler Adi ortaklıklar Sermaye şirketleri, kooperatifler ve iş ortaklıkları Dernekler ve vakıflar Kamu kurum ve kuruluşları (Genel ve bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler, KİT ler ve bağlı kuruluşları) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları Yabancı şirketlerin Türkiye deki şubeleri Türk Ticaret Kanunu na göre kurulmuş yabancı sermayeli şirketler

19 ASGARİ SABİT YATIRIM TUTARLARI Teşvik belgesine müracaat edebilmek için asgari sabit yatırım tutarları 1inci ve 2nci bölgelerde: 1 milyon TL 3üncü, 4üncü, 5inci ve 6ıncı bölgelerde: 500 bin TL dir. Ancak, desteklenecek yatırımlar için Bakanlar Kurulu Kararında daha üst seviyede asgari sabit yatırım tutarı ve/veya asgari kapasite şartları öngörülmüşse, belirtilen şartlar geçerlidir. Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımların teşvik edilebilmesi için, kiralanacak makine teçhizatın asgari 200 bin TL olması yeterlidir.

20 TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEYEN HARCAMALAR Teşvik belgesine müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş yatırım harcamaları Ham madde, ara malı ve işletme malzemesi (Otomobil yatırımları için CKD aksam ve parçaları, gemi ve yat yatırımları için tekne kabuğu hariç) Kullanılmış yerli makine ve teçhizat

21 TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEYEN HARCAMALAR Karayolu nakil vasıtaları ve her türlü binek araçları (Sağlık ve belediye hizmetlerinde kullanılan araçlar, apron veya limanda kullanılan araçlar, madencilik ve hazır beton yatırımlarında kullanılan araçlar hariç) Uçak ve helikopter (Havayolu taşımacılığına yönelik yatırımlar hariç) Sofra ve mutfak eşyası İnşaat malzemeleri

22 SUNUM PLANI III. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALARI Genel Teşvikler Bölgesel Uygulamalar Büyük Ölçekli Yatırımlar Stratejik Yatırımlar

23 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALARI Genel Teşvik Uygulaması Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Sadece 6 ncı bölge için) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (Sadece gemi inşa yatırımları) Bölgesel Teşvik Uygulaması Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği (3, 4, 5 ve 6 ıncı bölgeler için) Gelir Vergisi Stopajı ve SGK Prim Desteği (6 ıncı bölge için )

24 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALARI Büyük Ölçekli Yatırımlar Teşviki Uygulaması Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Gelir Vergisi Stopajı ve SGK Prim Desteği (6 ıncı bölge için) Stratejik Yatırımlar Teşviki Uygulaması Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İadesi Gelir Vergisi Stopajı ve SGK Prim Desteği (6 ıncı bölge için)

25 GENEL TEŞVİK UYGULAMASI Genel Teşvik Uygulamasında Teşvik Unsurları (Türkiye nin tamamında uygulanır) Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Sadece 6 ncı bölge için) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (Sadece gemi inşa yatırımları için) Kararnamede öngörülen asgari tutar/kapasite şartlarını sağlayan yatırımın Yatırım Teşvik belgesine bağlanması halinde, bölge ayrımı gözetmeksizin tüm Türkiye de (Antalya, Isparta ve Burdur dâhil) uygulanacaktır.

26 GENEL TEŞVİK UYGULAMASI Genel Teşvik Uygulaması, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından veya yurt içinden temin edilen yatırım malı makine ve teçhizat için Gümrük Vergisi ve KDV ödenmemesi şeklinde uygulanır. Belge kapsamına alınmayan arazi, arsa, hammadde, ara malı, işletme malzemesi, sofra ve mutfak eşyası, mobilya harcamaları için bu vergiler ödenir.

27 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMASI Bölgesel Teşvik Uygulamaları Teşvik Unsurları Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği (3 üncü, 4üncü, 5 inci ve 6 ıncı bölgeler için) Gelir Vergisi Stopajı ve SGK Prim Desteği (Sadece 6 ıncı bölge için) Bölgesel Teşvik Uygulamasından yararlanabilmek için, yatırım yapılacak sektörün, Teşvik Kararnamesinde Bölgesel Yatırımlar Kategorisinde öngörülmüş olması gerekmektedir.

28 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI HARİTASI

29 BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge Antalya 2. Bölge Isparta 3. Bölge Burdur 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (Asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) 1 milyon 1 milyon 500 bin 500 bin 500 bin 500 bin Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) 1 milyon 1 milyon 500 bin 500 bin 500 bin 500 bin Gıda ürünleri ve içecek imalatı (Teşvik edilmeyecek yatırım konuları hariç) 2 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin

30 BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge Antalya 2. Bölge Isparta 3. Bölge Burdur 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8'de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç) Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 milyon, diğer yatırım konularında 2 milyon Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 milyon, diğer yatırım konularında 2 milyon Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 milyon, diğer yatırım konularında 1 milyon Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 milyon, diğer yatırım konularında 1 milyon Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 milyon TL, diğer yatırım konularında 1 milyon 500 bin Giyim eşyası imalatı Desteklenme mektedir Desteklenme mektedir 1 milyon TL'nin üzerindeki tevsi ve modernizasyo n yatırımları 1 milyon TL'nin üzerindeki tevsi ve modernizasy on yatırımları 500 bin 500 bin Derinin tabaklanması ve işlenmesi 1 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin 500 bin 500 bin

31 BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge Antalya 2. Bölge Isparta 3. Bölge Burdur 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB'de yapılacak yatırımlar) 1 milyon Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı 1 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin 500 bin 500 bin Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin

32 BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge Antalya 2. Bölge Isparta 3. Bölge Burdur 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 10 milyon 10 milyon 10 milyon 10 milyon 10 milyon 500 bin Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin

33 BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge Antalya 2. Bölge Isparta 3. Bölge Burdur 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin İmalatı 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin

34 BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge Antalya 2. Bölge Isparta 3. Bölge Burdur 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı 1 milyon 1 milyon 1 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin Patlayıcı madde imalatı 2 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin 500 bin İç ve dış lastik imalatı 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin

35 BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge Antalya 2. Bölge Isparta 3. Bölge Burdur 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç) 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin

36 BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge Antalya 2. Bölge Isparta 3. Bölge Burdur 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kaldırım taşı imalatı 4 milyon 3 milyon m 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin

37 BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge Antalya 2. Bölge Isparta 3. Bölge Burdur 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı, kireç, alçı 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin

38 BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge Antalya 2. Bölge Isparta 3. Bölge Burdur 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin Metal eşya 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç) 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin

39 BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge Antalya 2. Bölge Isparta 3. Bölge Burdur 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Makine ve teçhizat imalatı 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin Sınai kalıp 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin

40 BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge Antalya 2. Bölge Isparta 3. Bölge Burdur 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Elektrikli makine ve cihazları imalatı 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı 1 milyon 1 milyon 500 bin 500 bin 500 bin 500 bin

41 BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi 1. Bölge Antalya Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 milyon ; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 4 milyon 2. Bölge Isparta Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 milyon ; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 3 milyon 3. Bölge Burdur Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 milyon ; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 2 milyon 4. Bölge Motorlu kara taşıtlarınd a yatırım tutarı 50 milyon ; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 1 milyon 5. Bölge Motorlu kara taşıtlarınd a yatırım tutarı 50 milyon ; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 1 milyon 6. Bölge 500 bin Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin Motosiklet ve bisiklet üretimi 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin

42 BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge Antalya 2. Bölge Isparta 3. Bölge Burdur 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç) 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin Oteller 3 yıldız ve üzeri 3 yıldız ve üzeri 3 yıldız ve üzeri 3 yıldız ve üzeri 3 yıldız ve üzeri 500 bin

43 BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge Antalya 2. Bölge Isparta 3. Bölge Burdur 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Öğrenci yurtları 100 öğrenci 100 öğrenci 100 öğrenci 100 öğrenci 100 öğrenci 500 bin TL Soğuk hava deposu hizmetleri metrekare metrekare metrekare 500 metrekare 500 metrekare 500 metrekare Lisanslı depoculuk 2 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin

44 BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge Antalya 2. Bölge Isparta 3. Bölge Burdur 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) 1 milyon 1 milyon 500 bin 500 bin 500 bin 500 bin Hastane huzurevi yatırımı, Hastane: 1 milyon Huzurevi: 100 kişi Hastane: 1 milyon Huzurevi: 100 kişi Hastane: 500 bin Huzurevi: 100 kişi Hastane: 500 bin Huzurevi: 100 kişi Hastane: 500 bin Huzurevi: 100 kişi 500 bin Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil 1 milyon 1 milyon 500 bin 500 bin 500 bin 500 bin

45 BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge Antalya 2. Bölge Isparta 3. Bölge Burdur 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri 1 milyon 1 milyon 500 bin 500 bin 500 bin 500 bin Kömür gazı üretimi (sentez gazı) 50 milyon 50 milyon 50 milyon 50 milyon 50 milyon 500 bin Seracılık 40 dekar 40 dekar 20 dekar 10 dekar 10 dekar 5 dekar

46 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR TEŞVİKİ UYGULAMASI Büyük Ölçekli Yatırımlara Uygulanacak Teşvik Unsurları Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Gelir Vergisi Stopajı ve SGK Prim Desteği (Sadece 6 ıncı bölge için)

47 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR VE ASGARİ SABİT YATIRIM TUTARLARI SIRA NO YATIRIM KONULARI ASGARİ SABİT YATIRIM TUTARLARI (MİLYON TL) 1 Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları: a) Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları b) Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları

48 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR VE ASGARİ SABİT YATIRIM TUTARLARI SIRA NO YATIRIM KONULARI ASGARİ SABİT YATIRIM TUTARLARI (MİLYON TL) 5 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları 50 6 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları 50 7 Elektronik Sanayi Yatırımları 50 8 Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları 50

49 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR VE ASGARİ SABİT YATIRIM TUTARLARI SIRA NO YATIRIM KONULARI ASGARİ SABİT YATIRIM TUTARLARI (MİLYON TL) 9 İlaç Üretimi Yatırımları Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: [Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)] 50

50 STRATEJİK YATIRIMLAR TEŞVİKİ UYGULAMASI Stratejik Yatırımlara Uygulanacak Teşvik Unsurları Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İadesi Gelir Vergisi Stopajı ve SGK Prim Desteği (Sadece 6 ıncı bölge için) Stratejik yatırımlar, cari açığı azaltmak amacıyla Teşvik Kararnamesi nde öngörülen şartları taşıyan yatırımlar için öngörülmüştür.

51 STRATEJİK YATIRIM KONULARI Türkiye için ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilir. Stratejik yatırım sayılabilmek için: Asgari sabit yatırım tutarının ellimilyon Türk Lirasının üzerinde olması Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması Belge konusu yatırımla sağlanacak katma değerin asgari yüzde kırk olması Son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının ellimilyon doların üzerinde olması.

52 STRATEJİK YATIRIM KONULARI Stratejik yatırımların tespitinde Türkiye de hiç üretimi olmayan ürünler için 50 milyon dolar ithalat şartı aranmaz. Rafineri ve petrokimya yatırımlarında katma değerin en az yüzde kırk olması şartı uygulanmaz. Stratejik yatırımların tespitini Ekonomi Bakanlığı nda görevli Komisyon yapar. Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek yatırımlar stratejik yatırımlar kapsamında değerlendirilmez.

53 SUNUM PLANI IV. YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDE ANA TEŞVİK UNSURLARI Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği

54 GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı makine ve teçhizat üzerinden gümrük vergisi alınmaması suretiyle uygulanır. Otomobil ve hafif ticarî araç yatırımlarında monte edilmemiş haldeki (CKD) aksam ve parçaları, gemi ve elli metrenin üzerindeki yat inşa yatırımlarında tekne kabuğu ithali de gümrük vergisinden muaftır. Teşvik belgesi kapsamında otobüs, çekici, mobilya, motorbot, kamyon, transmikser, beton santrali, forklift ve beton pompası ithal edilmesi durumunda; bu kalemler yatırım malı makine ve teçhizat olarak değerlendirilmez. Bu kalemlerden gümrük vergisi tahsil edilir.

55 GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ Kullanılmış yerli makine ve teçhizat Yatırım Teşvik Belgesi kapsamına alınmaz, bu sebeple gümrük vergisi muafiyetinden yararlanamaz. Ancak, Ekonomi Bakanlığı kullanılmış veya yenileştirilmiş yabancı makine ve teçhizatın, kısmen veya komple tesis olarak Yatırım Teşvik Belgesi kapsamına alınmasına izin verebilir. Bakanlık izin verirken arz talep dengesini gözeterek proje bazında işlem tesis eder. Baskı, Basım Matbaa Tekstil, Hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat (yerli veya yabancı) teşvik belgesi kapsamına alınmaz, dolayısıyla gümrük vergisi muafiyetinden yararlanamaz.

56 KDV İSTİSNASI VE İADESİ KDV istisnası, yatırım teşvik belgesi kapsamına alınan makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimlerinin KDV den istisna edilmesi suretiyle uygulanır. Stratejik yatırımlar kapsamında, sabit yatırım tutarının beşyüzmilyon Türk Lirasını geçmesi durumunda, yatırım malı makine ve teçhizata uygulanan KDV istisnasına ilave olarak, Belge kapsamında yapılacak bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilir.

57 FAİZ DESTEĞİ Faiz Desteği, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının bütçe kaynaklarından karşılanması şeklinde uygulanır. Faiz desteğinden yararlanabilmek için yatırımın bölgesel yatırımlar kapsamında olması gerekir.

58 FAİZ DESTEĞİ Bölgesel yatırımlara ilave olarak, tüm bölgelerde yapılacak Stratejik yatırımlar Ar-Ge yatırımları Çevre yatırımları da faiz desteğinden yararlanabilir. 1inci ve 2inci bölgelerde (Antalya, Isparta) bölgesel yatırımlar için faiz desteği uygulaması bulunmamaktadır.

59 FAİZ DESTEĞİ ORANLARI BÖLGELER TL Cinsi Krediler Destek Oranı Döviz Cinsi Krediler Azami Destek Tutarı (Bin TL) 1. BÖLGE (Antalya) 2. BÖLGE (Isparta) BÖLGE (Burdur) 3 puan 1 puan BÖLGE 4 puan 1 puan BÖLGE 5 puan 2 puan BÖLGE 7 puan 2 puan 900 Tüm Bölgelerde Ar-Ge, Çevre ve Stratejik Yatırımlar 5 puan 2 puan 500 (Stratejik yatırımlarda 50 milyon TL)

60 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan istihdam edilen personelin sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Komple yeni yatırımlarda tamamlama vizesi sonrası istihdam edilen personeli kapsar. Diğer yatırım cinslerinde, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde ortalama işçi sayısına yeni yatırımla ilave edilen işçileri kapsar. Teşvikten yararlanabilmek için, diğer istihdam edilen personelin primlerinin yatırılmış olması gerekir.

61 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ UYGULAMA SÜRELERİ BÖLGELER tarihine kadar başlanan bölgesel ve büyük ölçekli tüm yatırımlar için ten sonra başlanan bölgesel ve büyük ölçekli tüm yatırımlar için 1. BÖLGE (Antalya) 2. BÖLGE (Isparta) 2 yıl - 3 yıl - 3. BÖLGE (Burdur) 5 yıl 3 yıl 4. BÖLGE 6 yıl 5 yıl 5. BÖLGE 7 yıl 6 yıl 6. BÖLGE 10 yıl 7 yıl Stratejik yatırımlar için 6 ıncı bölgede 10 yıl, diğer bölgelerde 7 yıl uygulanır.

62 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ ÜST LİMİTLER BÖLGELER 1. BÖLGE (Antalya) Sağlanan SGK Prim Desteği/ Sabit Yatırım Oranı Üst Limitler Bölgesel Teşvik Uygulamaları (%) Büyük Ölçekli Yatırımlar (%) BÖLGE (Isparta) BÖLGE (Burdur) BÖLGE BÖLGE Stratejik yatırımlar için destek tavanı, 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bölgelerde sabit yatırımın %15 idir.

63 ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ TABLOSU ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01 TEMMUZ-31 ARALIK 2012, 16 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN) Brüt Ücret 940,5 Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) 131,67 İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) 9,41 Gelir Vergisi Stopajı (%15) 119,91 Damga Vergisi 6,21 Kesintiler Toplamı 267,20 Net Ücret 673,30 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI (%19,5) 183,39 İşsizlik Sigortası Primi (%2) 18,81 İşverene Toplam Maliyet 1142,7

64 VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ Vergi indirimi teşviki, teşvik belgesi kapsamı yatırımlar sonrasında ödenecek gelir veya kurumlar vergisi oranının, Teşvik Kararnamesi nde öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanması suretiyle uygulanır. Yatırıma Katkı Tutarı: İndirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarı Yatırıma Katkı Oranı: Yatırıma katkı tutarının toplam yatırıma bölünmesiyle bulunan oranı ifade eder.

65 VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ Vergi indirimi teşvikinden yararlanamayacak harcama ve yatırımlar şu şekildedir: Arazi ve arsa alımları Royalti ödemeleri Yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar 5520 sayılı Kanun kapsamında finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumların yatırımları İş ortaklıklarının yatırımları

66 VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ Vergi indirimi teşvikinden yararlanamayacak harcama ve yatırımlar (devam): 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamı yatırımlar 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar Rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar.

67 VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ (31/12/2013 tarihine kadar başlanmış olan yatırımlar için) BÖLGELER Yatırıma Katkı Oranı (%) İndirilmiş Kurumlar Vergisi Oranı (%) 1. BÖLGE (Antalya) BÖLGE (Isparta) BÖLGE (Burdur) BÖLGE BÖLGE BÖLGE 50 2 Tüm Bölgelerde Stratejik Yatırımlar 50 2

68 VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ (31/12/2013 tarihinden sonra başlanmış olan yatırımlar için) BÖLGELER Yatırıma Katkı Oranı (%) İndirilmiş Kurumlar Vergisi Oranı (%) 1. BÖLGE (Antalya) BÖLGE (Isparta) BÖLGE (Burdur) BÖLGE BÖLGE BÖLGE 35 2 Tüm Bölgelerde Stratejik Yatırımlar 50 2

69 VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİNDE VERGİ İNDİRİMİ (31/12/2013 tarihine kadar başlanmış olan yatırımlar için) BÖLGELER Yatırıma Katkı Oranı (%) İndirilmiş Kurumlar Vergisi Oranı (%) 1. BÖLGE (Antalya) BÖLGE (Isparta) BÖLGE (Burdur) BÖLGE BÖLGE BÖLGE 60 2 Tüm Bölgelerde Stratejik Yatırımlar 50 2

70 VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİNDE VERGİ İNDİRİMİ (31/12/2013 tarihinden sonra başlanmış olan yatırımlar için) BÖLGELER Yatırıma Katkı Oranı (%) İndirilmiş Kurumlar Vergisi Oranı (%) 1. BÖLGE (Antalya) BÖLGE (Isparta) BÖLGE (Burdur) BÖLGE BÖLGE BÖLGE 45 2 Tüm Bölgelerde Stratejik Yatırımlar 90 2

71 VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ UYGULANABİLECEK DÖNEMLER BÖLGELER Uygulanabilecek Yatırıma Katkı Oranı (%) Yatırım Dönemi İşletme dönemi 1. BÖLGE (Antalya) 2. BÖLGE (Isparta) 3. BÖLGE (Burdur) BÖLGE BÖLGE BÖLGE Stratejik Yatırımlar 50 50

72 YATIRIMA BAŞLAMA TARİHİ Yatırımın başlangıç tarihi, teşvik belgesi için Ekonomi Bakanlığı na, ilgili kalkınma ajansına veya sanayi odasına müracaat tarihidir. Ancak, yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için, yatırımın başlangıç tarihinden sonra Yatırım Teşvik Belgesi ile öngörülen sabit yatırım tutarının en az yüzde onu harcama yapılması gerekir. Yatırıma başlanmış sayıldığına dair şerhin, harcamalar tamamlandıktan sonra Yatırım Teşvik Belgesine şerh ettirilmesi gerekmektedir.

73 YATIRIMA BAŞLAMA TARİHİ Yatırıma başlanmış sayılması için, sabit yatırım tutarı ellimilyon Türk Lirasının üzerindeki yatırımlar için en az beşmilyon Türk Lirası harcama yapılması yeterlidir. Yatırıma başlangıç tarihi, yararlanılabilecek teşviklerin miktarı bakımından önem taşımaktadır. 31 Aralık 2013 ten önce başlanmış sayılan yatırımlar, daha avantajlı şekilde teşvik edilecektir.

74 YATIRIM YERİ TAHSİSİ TEŞVİKİ Yatırımın teşvik belgesine bağlanması durumunda, büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebilir. Hazineye, özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine veya belediyelere ait arazi veya arsalar 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı veya kullanma izni ile ve yıllık bedeli karşılığında tahsis edilir.

75 YATIRIM YERİ TAHSİSİ TEŞVİKİ İrtifak hakkı veya kullanma izni bedeli yıllık; 1 nci bölgede, taşınmazın emlak değerinin %2,5 u 3 inci bölgede, taşınmazın emlak değerinin %2 si 3 üncü bölgede, taşınmazın emlak değerinin %1,5 u 4 üncü ve 5 inci bölgelerde, taşınmazın emlak değerinin %1 i 6 ıncı bölgede, taşınmazın emlak değerinin %0,5 idir.

76 YATIRIM YERİ TAHSİSİ TEŞVİKİ Yatırım Yeri Tahsisi için talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçede organize sanayi veya endüstri bölgelerinde bu yatırım için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması gerekir. Ayrıca gerçekleştirilecek yatırımın toplam tutarının, talep edilen taşınmazın rayiç değerinin Tarım, hayvancılık ve eğitim yatırımları için 1 Turizm yatırımları için 2 Diğer yatırımlar için 3 katından az olmaması gerekir.

77 ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI Öncelikli Sektörlerde Yapılacak Yatırımlar, Türkiye nin Tamamında 5. Bölge Teşviklerinden Yararlanabilecektir. Bu sektörler şu şekilde belirlenmiştir: Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları. Otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olarak yapılacak test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm konaklama yatırımları. Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları

78 ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI Asgari yirmimilyon Türk Lirası tutarındaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar Asgari yirmimilyon Türk Lirası tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar Maden istihraç ve/veya maden işleme yatırımları Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan okul öncesi ilk, orta ve lise eğitim yatırımları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar.

79 BİR ALT BÖLGE DESTEĞİNDEN YARARLANACAK YATIRIMLAR Büyük ölçekli yatırımlar veya bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenen aşağıdaki yatırımlar vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir. Yatırımın organize sanayi bölgesinde (OSB) gerçekleştirilmesi Yatırımın, aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak bir yatırım olması

80 AR-GE VE ÇEVRE YATIRIMLARI Ar-Ge ve çevre yatırımları, teşvik belgesine bağlanması durumunda KDV istisnası Gümrük Vergisi Faiz Desteği unsurlarından yararlandırılır. Ar-Ge ve çevre yatırımları için, kullanılan işletme veya yatırım kredisinin TL cinsi kredilerde 5 puanı, döviz ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı Ekonomi Bakanlığınca karşılanabilir. Destek üst limiti proje başına 500 bin TL dir.

81 SUNUM PLANI IV.TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR VE TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI

82 TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIM KONULARI TARIM VE TARIMSAL SANAYİ : Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), nişasta ve nişasta bazlı şeker, küp şeker Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç) Bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.

83 TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIM KONULARI İMALAT, ENERJİ VE MADENCİLİK YATIRIMLARI Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar Kütlü pamuk işleme yatırımları İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) konularında modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları

84 TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIM KONULARI İMALAT, ENERJİ VE MADENCİLİK YATIRIMLARI Rödovans sözleşmesine istinaden gerçekleştirilecek madencilik yatırımları Kömür istihracına yönelik yatırımlar (Düşük C kategorisinde yer alan kömürler hariç) Teşvik Kararnamesi Ek-5 de yer alan demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar Sentetik elyaf üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar.

85 TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIM KONULARI HİZMETLER SEKTÖRÜ Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul, üniversite, yükseköğretim ve teknik ve mesleki öğretim dışında kalan eğitim yatırımları ile yetişkinlerin eğitilmesine yönelik (kurslar, dershaneler vb.) yatırımlar Poliklinik, muayenehane ve müşterek muayenehane yatırımları Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri dışında kalan turizm konaklama tesisleri Ülke genelinde yayım yapan günlük gazete basım hizmetleri, televizyon/radyo yayıncılığı ve baskı, basım, matbaa ve ambalaj yatırımları dışındaki basın ve yayın yatırımları

86 TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIM KONULARI HİZMETLER SEKTÖRÜ Sinema salonu yatırımları Müteahhitlik hizmetleri ve konut üretimine yönelik yatırımlar Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark yatırımları dâhil toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları Petrol ürünleri (LPG dâhil) dağıtım yatırımları, akaryakıt istasyonu yatırımları Karayolları dinlenme tesisi yatırımları, mola noktaları

87 TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIM KONULARI HİZMETLER SEKTÖRÜ Lokantalar, kafeteryalar, eğlence yerleri, günübirlik tesisler, termal kür tesisleri, sağlıklı yaşam tesisleri, yüzme havuzları Yat ithali yatırımları Taşıt kiralama yatırımları Halı yıkama yatırımları Gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracı kuruluşların yatırımları Kapalı alanı 500 m2 nin altında olan soğuk hava deposu yatırımları Komple yeni ve tevsi niteliğindeki tersane yatırımları.

88 TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI TARIM VE TARIMSAL SANAYİ Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 150 büyükbaş asgari Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş Damızlık büyükbaş entegre hayvan yetiştiriciliğinde (et/süt yönlü) asgari 150 büyükbaş/dönem Kanatlı entegre yatırımlarında adet/dönem Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık dâhil) küçükbaş/dönem şartı aranır.

89 TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI İMALAT SANAYİ Düz örme konusunda yapılacak yatırımlarda toplam makine sistem sayısının asgari 60 olması şartı aranır. Hazır beton yatırımlarında asgari 100 m3/saat ve üzerindeki komple yeni yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenebilir.

90 TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI HİZMETLER SEKTÖRÜ Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı m2 olan entegre lojistik yatırımları için, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi kaydıyla, teşvik belgesi düzenlenebilir. Boru hattıyla taşımacılık, petrol ve doğalgaz ürünleri, dolum ve depolama tesisi yatırımlarında dağıtım araçları ve tüpler hariç olmak üzere, sadece sabit tesise yönelik harcamalar için teşvik belgesi düzenlenebilir.

91 TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI HİZMETLER SEKTÖRÜ Kültür yatırımları için, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak kültür belgesine istinaden teşvik belgesi düzenlenebilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak turizm belgesini haiz eğlence merkezi ve temalı tesis gibi konaklama içermeyen turizm yatırımları teşvik belgesine bağlanabilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.

92 TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI HİZMETLER SEKTÖRÜ Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak Kültür veya Turizm Belgesini haiz fuar, kongre, sergi ve gösteri merkezi yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir. Fuar ve sergi merkezlerinde, otopark hariç asgari kapalı alanın 5000 m2, kongre merkezlerinde asgari koltuk sayısının 1000, gösteri merkezlerinde ise asgari koltuk sayısının 2500 olması şartı aranır. Spor tesisi yatırımlarında asgari 10 milyon TL sabit yatırım şartı aranır. Havaalanı yer hizmeti yatırımlarında teşvik belgesi kapsamına trafiğe çıkmayan ve sadece apronda kullanılan motorlu taşıtlar dâhil edilebilir. Binek otomobilleri proje kapsamına dâhil edilmez.

93 TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI HİZMETLER SEKTÖRÜ Havayolu işletmeciliği ve kargo taşımacılığı yatırımlarında temin edilecek uçaklarda birim başına asgari kapasitenin 50 koltuk, kargo uçaklarında ise asgari kargo kapasitesinin kg olması şartı aranır. Faaliyet konusu bizatihi havayolu işletmeciliği ve/veya kargo taşımacılığı olan yatırımlar dışında genel amaçlı ve hava taksi işletmeciliği amaçlı yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenmez. Uydu, telsiz, kablo vb. iletişim ortamlarından gelen haberleşme, radyo, televizyon ve veri sinyallerini birleştirip tek bir paket halinde nihai tüketiciye iletimini sağlayan hizmet yatırımlarında nihai hizmeti alanlar tarafından kullanılan yatırım malları destek unsurlarından faydalandırılmaz.

94 TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI HİZMETLER SEKTÖRÜ Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, birlik, kooperatif vb. kuruluşların görev alanlarına yönelik olarak yapacakları yatırımlar proje bazında değerlendirilerek teşvik belgesi düzenlenebilir. Sadece vinç hizmetlerine yönelik yatırımlarda her bir vinç için asgari 100 ton kaldırma kapasitesi aranır. 500 ton kaldırma kapasitesinin altında kullanılmış vinç ithaline izin verilmez. Çamaşır yıkama ve kurutma yatırımlarında asgari 2 milyon TL sabit yatırım şartı aranır. Yat inşa yatırımlarında teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yat boyunun asgari 24 metre olması şartı aranır.

BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İLE ŞEHİRLER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ

BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İLE ŞEHİRLER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İLE ŞEHİRLER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge (*) Sektör Kodu Bölgesel

Detaylı

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL EK-2 A SEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE LER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ Sektör Kodu 1 0122.2 2 0500.0.04 3 15 US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

Detaylı

MUĞLA DA YATIRIMCILARIMIZIN FAYDALANACAĞI TEŞVİKLER

MUĞLA DA YATIRIMCILARIMIZIN FAYDALANACAĞI TEŞVİKLER MUĞLA DA YATIRIMCILARIMIZIN FAYDALANACAĞI TEŞVİKLER YENİ TEŞVİK SİSTEMİ HAKKINDA Yeni Teşvik Sistemi 6 bölgeden oluşmakta, Muğla ilimiz 1. bölgede yer almaktadır. 14.07.2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 3 Temmuz 2014 YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (19 Haziran 2012 tarih

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) GENEL TEŞVİK SİSTEMİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) GENEL TEŞVİK SİSTEMİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) GENEL TEŞVİK SİSTEMİ Alaattin ÖZYÜREK Şubat 2015 SUNUM PLANI I. BATI AKDENİZ DE TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ II. YENİ TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR III. YENİ TEŞVİK

Detaylı

BÖLGE YATIRIM TEŞVİKLERİ SİRKÜLERİ (LXIII)

BÖLGE YATIRIM TEŞVİKLERİ SİRKÜLERİ (LXIII) 1 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510 48.14 Fax: 0-212-510 53 14 web: www.fokusdenetim.com.tr e-mail:

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 20 ŞUBAT 2014 ANKARA SUNUM PLANI 1.Teşvik Sistemi 2.Atık Geri Kazanım veya Bertaraf Tesisi Yatırımları 3.Alt Bölge Destekleri 2 SUNUM PLANI 1.Teşvik

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) EK-2 Bölgeler Düzey 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgel er Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

GENEL TEŞVİK SİSTEMİNDEN TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM YATIRIM KONULARI: I - TEŞVİK EDİLMEYECEK

GENEL TEŞVİK SİSTEMİNDEN TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM YATIRIM KONULARI: I - TEŞVİK EDİLMEYECEK GENEL TEŞVİK SİSTEMİNDEN TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI: I - TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ 1. Un, irmik (makarna imalatı ile entegre

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) EK - 2 Bölgeler Düzey 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler US 97 KODU 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler EK - 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak US 97 KODU Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Çalışma Saatlerimiz Hafta İçi: 09:00-12:30 / 13:15-18:30 Referanslar EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU

Detaylı

Başvuru Merci: Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça görevlendirilecek diğer Odalar

Başvuru Merci: Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça görevlendirilecek diğer Odalar Destek Mevzuatı: 2012/3305 sayılı Karar ve 20.06.2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan söz konusu Karar ın uygulanmasına ilişkin 2012/1 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe girmiştir. Amaç: Tasarrufların

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

GÜNEY EGE BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI GÜNEY EGE BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI 1. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ HAKKINDA Yeni Teşvik Sistemi 6 bölgeden oluşmakta, Aydın ve Denizli illerimiz 2. Bölgede ilimiz 1. bölgede yer almaktadır. 14.07.2009

Detaylı

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ Yayın Tarihi: Mayıs, 2011 MARKA Yayınları Serisi DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI DOĞU MARMARA BÖLGESİ

Detaylı

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri...

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... 1. Yeni Teşvik Sisteminin Genel Görünümü Yeni teşvik sistemi, aşağıdaki dört bileşenden oluşmaktadır. - Genel teşvik uygulamaları - Bölgesel teşvik

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 16 MAYIS 2014 ANKARA 1. Yatırım Teşvik Sistemi 2. Destek Oran ve Süreleri 3. Ankara Ġlinde Sağlanan Destekler 4. Yatırım Teşvik Belgesi 2 YATIRIM TEŞVİK

Detaylı

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GENEL AÇIKLAMA 19 Haziran 2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile teşvik uygulamalarında yeni

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU. 80 (809 hariç)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU. 80 (809 hariç) Ek 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

Yeni Teşvik Sistemi,

Yeni Teşvik Sistemi, Yeni Teşvik Sistemi, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı (*) Karara ilişkin uygulama tebliği (**) resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmiştir. (*) Karar sayısı:

Detaylı

Teşvik Belgeli Yatırım Uygulaması 2012

Teşvik Belgeli Yatırım Uygulaması 2012 Teşvik Belgeli Yatırım Uygulaması 2012 1 Sunuş Hükümet tarafından 6 Nisan 2012 tarihinde, temel amacı kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, tasarrufları katma değeri

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328

YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328 YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride değerlendirilebilir: 1. Genel Teşvik Uygulamaları

Detaylı

KDV. Muğla da Yatırımcılarımızın Faydalanacağı Teşvikler AR-GE VERGİ VERGİ YATIRIM YERİ FAİZ GÜMRÜK VERGİSİ SİGORTA PRİMİ T.C. MUĞLA VALİLİĞİ GÜMRÜK

KDV. Muğla da Yatırımcılarımızın Faydalanacağı Teşvikler AR-GE VERGİ VERGİ YATIRIM YERİ FAİZ GÜMRÜK VERGİSİ SİGORTA PRİMİ T.C. MUĞLA VALİLİĞİ GÜMRÜK Ekonomi Bakanlığı tarafından açıklanan yeni teşvik sistemi, ülkemizin tüm bölgeleri için önemli destekler getirmiştir. Yeni teşvik sistemi, ilimizde yatırım yapmak isteyenlere çok cazip fırsatlar sunmaktadır.

Detaylı

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge SEGE 2011 6 BÖLGE Ankara Antalya Bursa 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Eskişehir İstanbul İzmir Kocaeli Muğla 8 İL Adana Aydın Bolu Çanakkale Denizli Edirne Isparta Kayseri Kırklareli

Detaylı

Invest in TEŞVİK SİSTEMİ

Invest in TEŞVİK SİSTEMİ Invest in TEŞVİK SİSTEMİ 2015 2 İçerik 19 Haziran 2012 de Resmi Gazete de yayınlanan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar, 20 Haziran 2012 de Resmi Gazete de yayınlanan Yatırımlarda

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Nedir? Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne SİRKÜ : 2009/17 KAYSERİ Konu : Yatırım Teşvikleri (1) 18.08.2009 Muhasebe Müdürlüğü ne 16.07.2009 tarih ve 27290 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında

Detaylı

ERZURUM İLİNDE UYGULANAN YATIRIM TEŞVİKLERİ

ERZURUM İLİNDE UYGULANAN YATIRIM TEŞVİKLERİ ERZURUM İLİNDE UYGULANAN YATIRIM TEŞVİKLERİ ERZURUM YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 1 EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI ERZURUM UYGULAMASI 19 Haziran 2012 de Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge

US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge 16 EK-2 A BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 22 Nisan 2014. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 22 Nisan 2014. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 22 Nisan 2014 ANKARA NİN HEDEFLERİ Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, Teknolojik

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Eğitim Yatırımlarında Sağlanan Destekler Bilgi Notu Yatırım Destek Ofisleri 07/01/2013 İçindekiler 1. Tanımlar... 2 2. Destekler... 2 2.1. Öncelikli

Detaylı

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Merkezi yönetim tarafından hazırlanan son yatırım teşvik paketi, 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda

Detaylı

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ. T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Haziran 2012

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ. T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Haziran 2012 YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Haziran 2012 TEMEL YENİLİKLER Yeni Teşvik Sistemi (1 Ocak 2012 den itibaren geçerli) Daha önce İBBS-2 Bölgeleri kapsamında sağlanan Bölgesel

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Teşvik Belgesi Alma İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Teşvik Belgesi Alma İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Teşvik Belgesi Alma İşlem Basamakları 2013 TEŞVİK BELGESİ ALMA İŞLEM BASAMAKLARI Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı (Ancak, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel

Detaylı

Sirküler No: 047 İstanbul, 12 Mayıs 2014

Sirküler No: 047 İstanbul, 12 Mayıs 2014 Sirküler No: 047 İstanbul, 12 Mayıs 2014 Konu: Yatırım teşvik uygulamasına ilişkin 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 2012/1 sayılı Tebliğ de değişiklikler yapıldı. Özet: 8 Mayıs 2014 ve 9 Mayıs

Detaylı

I. BÖLGE YATIRIM TEŞVİKLERİ SİRKÜLERİ (LXI)

I. BÖLGE YATIRIM TEŞVİKLERİ SİRKÜLERİ (LXI) 1 SİRKÜLER - LXI Sirküler Tarihi: 10.07.2012 Sirküler No : 61 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015/22

SİRKÜLER NO: 2015/22 27.04.2015 SİRKÜLER NO: 2015/22 Konu: Yatırım Teşvik Uygulamalarında Değişiklik Hk. 8 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL EK-2 A SEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE LER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ Sektör Kodu 1 0121 2 0500.0.04 3 15 US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ANKARA SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme Yatırımları

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 Önceki Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi Yeni Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi TR32 Düzey 2 Bölgesi Değerlendirmesi Hazırlayan: Emrah ÇELİK Aydın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

Detaylı

TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul - 30 Ekim 2011 2 3 4 5 6 7 8 9 SUNUM PLANI SUNUM PLANI 1. Devlet Yardımları ve Mevzuatı 2. Yatırım Teşvik Sistemi - Teşvik Sistemleri - Destek

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER. 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge. Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER. 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge. Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı EK-1 YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa

Detaylı

4M Danışmanlık Yatırım Teşvik Karar Değişiklik - 2011-1597

4M Danışmanlık Yatırım Teşvik Karar Değişiklik - 2011-1597 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR -2011/1597- (14.04.2011 T. 27905 S. R.G.) Karar Sayısı : 2011/1597 Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ 2016 İçerik 19 Haziran 2012 de Resmi Gazete de yayınlanan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar, 20 Haziran 2012 de Resmi Gazete de yayınlanan Yatırımlarda

Detaylı

Tasarrufların katma değeri yüksek, bilgi yoğun teknoloji kullanan ve ihracat odaklı yatırımlara yönlendirilmesi,

Tasarrufların katma değeri yüksek, bilgi yoğun teknoloji kullanan ve ihracat odaklı yatırımlara yönlendirilmesi, Tasarrufların katma değeri yüksek, bilgi yoğun teknoloji kullanan ve ihracat odaklı yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve istihdamın arttırılması, Uluslararası rekabet gücünü arttıracak ve Ar-Ge içeriği

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Nisan 2015 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ SİSTEM

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ SİSTEM T.C. B A Ş B A K A N L I K H A Z İ N E M Ü S T E Ş A R L I Ğ I YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ SİSTEM 01.10.2009 Sunum Planı Yeni Teşvik Sisteminin Hedefleri Teşvik Unsurları Yeni Teşvik Sisteminin

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK REHBERİ. Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Uygulamaları KAYSERİ-SİVAS-YOZGAT

YATIRIM TEŞVİK REHBERİ. Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Uygulamaları KAYSERİ-SİVAS-YOZGAT YATIRIM TEŞVİK REHBERİ Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Uygulamaları KAYSERİ-SİVAS-YOZGAT Hazırlayanlar: Semih DEMİRTOKA - Proje ve İş Geliştirme Birimi Emrah ORAL - Proje ve İş Geliştirme Birimi (Sivas

Detaylı

100 Soruda Teşvik Belgeli Yatırım Uygulaması

100 Soruda Teşvik Belgeli Yatırım Uygulaması 100 Soruda Teşvik Belgeli Yatırım Uygulaması İçindekiler I. Teşvik ve desteklerin uygulama alanı Soru 1 4 Sayfa 4-6 II. Bölgesel sınıflandırma, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar Soru 5 17 Sayfa 7-15

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ 2017 EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Sunum Planı 1 Mevzuat ve Hedefler 2 Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Müdürlüğü tarafından 01 Ocak 2012

Detaylı

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Yeni Yatırım Teşvikleri Mevzuatı 10 Aralık 2012

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Yeni Yatırım Teşvikleri Mevzuatı 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Yeni Yatırım Teşvikleri Mevzuatı 10 Aralık 2012 Türkiye de Yatırım Teşvik Mevzuatı Devlet yardımlarından faydalanmanın temel ön koşulu Ekonomi Bakanlığı tarafınca

Detaylı

Tasarrufların katma değeri yüksek, bilgi yoğun teknoloji kullanan ve ihracat odaklı yatırımlara yönlendirilmesi,

Tasarrufların katma değeri yüksek, bilgi yoğun teknoloji kullanan ve ihracat odaklı yatırımlara yönlendirilmesi, Tasarrufların katma değeri yüksek, bilgi yoğun teknoloji kullanan ve ihracat odaklı yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve istihdamın arttırılması, Uluslararası rekabet gücünü arttıracak ve Ar-Ge içeriği

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/85. KONU Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/85. KONU Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Ocak 2015. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Ocak 2015. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Ocak 2015 ANKARA SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE (TEBLİĞ NO: 2012/1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması YENİ TEŞVİK SİSTEMİ TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması i Yeni Teşvik Mevzuatına Genel Bakış Yeni Teşvik Sistemi 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayınlanmış ve 1 Ocak 2012

Detaylı

EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER

EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER Edirne Yatırım Destek Ofisi 2014 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik

: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Sirküler No : 2014/26 Sirküler Tarihi :14.05.2014 Konu : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik 8 Mayıs 2014 tarih ve 28994 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 30 *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1.BÖLGE TR10 (İstanbul) 2423

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

Yatırım Teşvikleri 5 Aralık 2011

Yatırım Teşvikleri 5 Aralık 2011 www.pwc.com/tr Yatırım Teşvikleri Açılış Konuşması Cenk Ulu 2 İçerik 1. Yatırımlarda Devlet Yardımları Mevzuatı 2. Teşvik Sistemi 3. Muafiyetler ve İstisnalar 4. Faiz Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞKİK YAPILDI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞKİK YAPILDI Sirküler Rapor 30.12.2010 / 140-1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞKİK YAPILDI ÖZET : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2010/1166 Sayılı BKK

Detaylı

SORULARLA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ EYLÜL 2012 / ZONGULDAK

SORULARLA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ EYLÜL 2012 / ZONGULDAK SORULARLA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ EYLÜL 2012 / ZONGULDAK 1-Son Teşvik Paketi nde Zonguldak ın üçüncü bölgede olması ne anlama geliyor. Bu paketin diğerlerinden bir farkı ve cazibesi var mı? 3. Bölgede yer

Detaylı

KONUSUNU DEVLETT SAYILI. 8 Nisan. konulan başlıklı. vergi ve. takdirde. Yapılan

KONUSUNU DEVLETT SAYILI. 8 Nisan. konulan başlıklı. vergi ve. takdirde. Yapılan Vezin Sirküler 2015-024 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU YATIRIMLARDA HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİ İK YAPILMASINA BAKANLAR KURULU KARARI OLUŞTURMAKTADIR. DEVLETT YARDIMLARI DAİR 2015/7496 SAYILI 8 Nisan 2015 tarihli

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI GENEL BİLGİLER Tüm ülkelerce değişik amaçlarla uygulanan ve temelde ülkedeki ekonomik ve sosyal sorunların giderilmesini hedef alan devlet yardımları,

Detaylı

SİRKÜLER Tarih,27/05/2014 Sayı:2014/12

SİRKÜLER Tarih,27/05/2014 Sayı:2014/12 AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,27/05/2014 Sayı:2014/12

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Nisan 2016 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

Sayı :2015/S-14 Ankara,21.04.2015 Konu : 2015/7496 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar SİRKÜLER 2015/14

Sayı :2015/S-14 Ankara,21.04.2015 Konu : 2015/7496 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar SİRKÜLER 2015/14 Sayı :2015/S-14 Ankara,21.04.2015 Konu : 2015/7496 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar SİRKÜLER 2015/14 2015/7496 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda

Detaylı

YENĠ TEġVĠK DÜZENLEMELERĠ BĠLGĠ NOTU

YENĠ TEġVĠK DÜZENLEMELERĠ BĠLGĠ NOTU YENĠ TEġVĠK DÜZENLEMELERĠ BĠLGĠ NOTU M. Aykut KELECĠOĞLU, Nisan 2012. Yeni teşvik sistemi ile ilgili açıklamalar 5-6 Nisan 2012 tarihlerinde Başbakanımız ve Ekonomiden sorumlu devlet bakanımız tarafından

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Kasım 2016 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI (Hazine Teşvikleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin

Detaylı

İş Adamının Mali Risk Yönetim Rehberi Teşvik Booklet. 16 December 2015

İş Adamının Mali Risk Yönetim Rehberi Teşvik Booklet. 16 December 2015 www.pwc.com İş Adamının Mali Risk Yönetim Rehberi Teşvik Booklet 16 December 2015 ÖNSÖZ Türkiye'nin özellikle 2009 yılından sonrası ortaya koyduğu yatırım politikaları ve yatırım ortamının iyileştirilmesine

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/64. KONU Yatırımlarda Uygulanacak Devlet Yardımlarında Değişiklik Yapıldı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/64. KONU Yatırımlarda Uygulanacak Devlet Yardımlarında Değişiklik Yapıldı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

MÜKELLEF BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2015-013

MÜKELLEF BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2015-013 MÜKELLEF BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2015-013 Konu : Yatırımlarda Devlet Yardımlarında yapılan değişiklikler hakkındadır. Tarih : 04.05.2015 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI 2014 MAYIS 2014 1 İçindekiler Tanımlar... 3 1. Yatırım Teşviki... 4 2. Teşvik Belgesi... 4 3. Teşvik Sistemi İle

Detaylı

TARİHİ VE COĞRAFİ YAPISI

TARİHİ VE COĞRAFİ YAPISI 1 TARİHİ VE COĞRAFİ YAPISI 2 Çanakkale yaklaşık 5000 yıllık (M.Ö. 3000) bir yerleşim alanıdır. Troya halkı Çanakkale ye yerleşmiş en eski topluluklardan biridir. Tarihde Çanakkale de gerçekleşmiş Troya

Detaylı

Yeni Yatırım Teşvikleri Recep Bıyık Mevzuat, Eğitim ve Araştırma Başkanı, YMM 22 Aralık 2009

Yeni Yatırım Teşvikleri Recep Bıyık Mevzuat, Eğitim ve Araştırma Başkanı, YMM 22 Aralık 2009 VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu Yeni Yatırım Teşvikleri Recep Bıyık Mevzuat, Eğitim ve Araştırma Başkanı, YMM 22 Aralık 2009 PwC Business School İçerik Genel Teşvik Politikası Yatırım Teşvik Politikası

Detaylı

Tasarrufların katma değeri yüksek, bilgi yoğun teknoloji kullanan ve ihracat odaklı yatırımlara yönlendirilmesi,

Tasarrufların katma değeri yüksek, bilgi yoğun teknoloji kullanan ve ihracat odaklı yatırımlara yönlendirilmesi, Tasarrufların katma değeri yüksek, bilgi yoğun teknoloji kullanan ve ihracat odaklı yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve istihdamın arttırılması, Uluslararası rekabet gücünü arttıracak ve Ar-Ge içeriği

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.08.2014 Sayı:2014/141 Ref: 4/141. Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARA İLAVELER YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.08.2014 Sayı:2014/141 Ref: 4/141. Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARA İLAVELER YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.08.2014 Sayı:2014/141 Ref: 4/141 Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARA İLAVELER YAPILMIŞTIR 06.08.2014 tarih ve 29080 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Bakanlar Kurulu

Detaylı

mali açıklamalar 2014/032 08.05.2014 Konu: Yatırımlarda Devlet Yardımlar Hakkında Bazı Değişiklikler Yayınlandı

mali açıklamalar 2014/032 08.05.2014 Konu: Yatırımlarda Devlet Yardımlar Hakkında Bazı Değişiklikler Yayınlandı 2014/032 08.05.2014 Konu: Yatırımlarda Devlet Yardımlar Hakkında Bazı Değişiklikler Yayınlandı Bugünkü Resmi Gazete de yayınlanan 2014/2 no.lu Tebliği ile, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın

Detaylı

Yatırım Teşvikleri Mevzuatı Cenk Ulu Durul Kayılı Fırat Pişirici

Yatırım Teşvikleri Mevzuatı Cenk Ulu Durul Kayılı Fırat Pişirici www.pwc.com Yatırım Teşvikleri Mevzuatı Cenk Ulu Durul Kayılı Fırat Pişirici 14. Çözüm Ortaklığı Platformu Dijital Dönüşümü Anlamak İçerik 1. Yatırım Teşvik Mevzuatı - Mevzuatın Amacı - 2012 den Günümüze

Detaylı

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edebilirim?

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edebilirim? Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) nedir? YTB, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından

Detaylı

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri 2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

2017 DESTEKLER VE YENİ FIRSATLAR

2017 DESTEKLER VE YENİ FIRSATLAR 2017 DESTEKLER VE YENİ FIRSATLAR YATIRIM TEŞVİKLERİ Teşvik uygulamaları açısından illerin gelişmişlik düzeyini gösteren bölgesel harita ve il dağılımını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur: Asgari sabit

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİ tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır:

TEŞVİK SİSTEMİ tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Ekim 2016 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI www.trakyaka.org.tr 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Kararın uygulanmasına

Detaylı