15. BEYANNAME ÖZETLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "15. BEYANNAME ÖZETLERİ"

Transkript

1 15. BEYANNAME ÖZETLERİ Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir Vergisi (G.M.S.İ.) ile Kurumlar Vergisi beyannameleri, Gelirler Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezi tarafından değerlendirilerek özetlenmiştir. Vergilendirme Dönemi İtibariyle Bilgi Giriş İşlemi Sonuçlandırılmış Beyanname Sayıları BEYANNAME TÜRÜ 2001 VERGİLENDİRME DÖNEMİ 2002 VERGİLENDİRME DÖNEMİ 2003 VERGİLENDİRME DÖNEMİ Gelir Vergisi Beyannamesi Kurumlar Vergisi Beyannamesi Gelir Vergisi (G.M.S.İ.) Beyannamesi Basit Usul (*) (*) Beyannameler tek nüsha alındığından Bilgi İşlem Merkezi nde değerlendirilmemiştir. Basil usulde vergilendirilen mükelleflerin tamamının beyanname verdiği varsayılmıştır. Bilgi Giriş İşlemi Sonuçlandırılmış Beyanname Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı Gelir Vergisi Beyannamesi Kurumlar Vergisi Beyannamesi Gelir Vergisi (G.M.S.İ.) Beyannamesi Basit Usul (*) 2001 VERGİLENDİRME DÖNEMİ 2002 VERGİLENDİRME DÖNEMİ 2003 VERGİLENDİRME DÖNEMİ Vergilendirme Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Özeti BEYANNAME BİLGİLERİ ADET TUTAR 1-Değerlendirilen Beyanname Beyanname Veriliş Sıfatı Mükellef Olarak Verilen Beyan Mirasçı Olarak Verilen Beyan Kanuni Temsilci Olarak Verilen Beyan Gelir Bildirimi 15 Ticari Kazançlar Zarar Ticari Kazançlar Kar Zirai Kazançlar Zarar Zirai Kazançlar Kar S. Meslek Kazançlar Zarar

2 BEYANNAME BİLGİLERİ ADET TUTAR 17 S. Meslek Kazançlar Kar Ücretler G. Menkul Ser. İratları Zarar G. Menkul Ser. İratları Kar Menkul Sermaye İratları Zarar Menkul Sermaye İratları Kar Diğer Kazanç ve İratlar Toplam-Zarar Toplam-Kar Zarar Kar Mah. Ed. Geçmiş Yıl Zarar. Top Şahıs Sigorta Pirimleri Bağış Ve Yardımlar Mah. Ed. İnd. ve Geç. Yıl Zarar Top Mahsup Sonrası Kalan Tutar Vergi Bildirimi 30 Vergiye Tabi Gelir (Matrah) Hesaplanan Gelir Vergisi Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler Geçici Vergiler Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi İad.Grk. G. Ver./ Geç. Vergi İadesi Gereken Gelir Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 40 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu İşletme Hesabı Özeti Serbest Meslek Kazanç Bildirimi TOPLAM Vergilendirme Dönemi Yıllık Gelir Vergisi (G.M.S.İ.) Beyannamesi Özeti BEYANNAME BİLGİLERİ ADET TUTAR Değerlendirilen Beyanname G.M.S.İ. İlişkin Bildirim 11 Gayrisafi İratlar Toplamı Vergiden İstisna Edilen Tutar Kalan Giderler Safi İrat Zarar

3 BEYANNAME BİLGİLERİ ADET TUTAR Vergi Bildirimi 19 Safi İrat Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları Toplamı Şahıs Sigorta Primleri Bağış Ve Yardımlar Vergiye Tabi Gelir Hesaplanan Gelir Vergisi Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler Ödenecek Gelir Vergisi İade Edilecek Gelir Vergisi G.M.S.İ. İlişkin Bilgiler 28 Gayrisafi İratlar Toplamı Geçmiş Yıllar Tahsilatı Ek Föy Gayrisafi İratlar Toplamı Genel Toplam Kesilen Gelir Vergisi Toplamı Geçmiş Yıllar Tahsilatından Kesilen Gelir Vergisi Ek Föy Kesilen Gelir Vergisi Toplamı Genel Toplam İradın Tespit Şekli Gerçek Götürü Toplam Gayrimenkul Sayısı Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesi Özeti BEYANNAME BİLGİLERİ ADEDİ TOPLAM Değerlendirilen Beyanname Tablo -3 Kuruma Bağlı İşyerleri Şube Sayısı Şube Sayısı Çıkış Yeri Sayısı Ajanlık Sayısı İmalat Yeri Sayısı Satış Yeri Sayısı Sair Sayısı Toplam İşyeri Sayısı Tablo-4 Geçmiş Yıl Zararları Yılı Zararları Yılı Zararları

4 BEYANNAME BİLGİLERİ ADEDİ TOPLAM Yılı İstisnadan Kaynaklanan Zarar Yılı Diğer Zararlar Yılı İstisnadan Kaynaklanan Zararlar Yılı Diğer Zararlar Yılı İstisnadan Kaynaklanan Zararlar Yılı Diğer Zararlar Toplam Tablo-5 Kazanç ve Matrah Bildirimi 26 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Önceki Yıl Ayrılan Finansman Fonu İştirak Kazançları (K.V.K. Mad 8/1) Y.Fon Ve Ort.Portföy İşl.Kazancı R.H.Kupon Stş.ve Ems.Prim Kazancı (K.V.K. 8/5) Y.Dışı İnş On İşl Sağ Kazanç (K.V.K. 8/7) K.V.K. Geçici Mad 28/A Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlar Sayılı Kanun Kapsamında İst. Kazançlar Tekn.Gel.Böl.Elde Edilen Kazançlar Diğer İndirim ve İstisnalar Kar ve İlaveler Toplamı Cari Yıla Ait Zarar ve İndirimler Toplamı Zarar Kar Diğer Geçmiş Yıl Zararı İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararı Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararı İndirime Esas Tutar Risturnlar Gerçekleşen Yatırım Harc. İndirimi Öngörülen Yatırım Harc. İndirimi Toplam Yatırım İndirimi Diğer İndirimler Toplam Dönem Safi Kurum Kazancı (Matrah) Hesaplanan Kurumlar Vergisi Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararı Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Ed Sayılı Kanun Kap.V.İnd.Uyg.Kaz.İs.Ed İndirilecek Kurumlar Vergisi Tablo-6 Vergi Bildirimi 60 Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi S.Kan.Kap.İnd.Kurumlar Vergisi İndirim Sonrası Kurumlar Vergisi

5 BEYANNAME BİLGİLERİ ADEDİ TOPLAM 64 Yabancı Ülkelerden Ödn.Vergilerden Mahsup Ed.Kısım Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler Geçici Vergi Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kur. Ver. ve /Veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Tablo-7 Damga Vergisi Toplam Damga Vergisi Beyannamenin Ne Sıfatla Verildiği Mükellef Kanuni Temsilci Muhtasar Beyanname Özeti VEDOP Uygulaması Yapılan Vergi Dairelerine Verilen 2004 Yılına Ait Muhtasar Beyanname Özeti (*) KODU ÖDEMELERİN TÜRÜ ADEDİ % GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ (Milyon TL.) 011 GVK Md.94/1 Asgari Ücretli GVK Md.94/1 Diğer Ücretli GVK Md.94/2-a Serbest Meslek İşleri Ödemeleri GVK Md.94/2-b Diğer Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri GVK Md.42 İnşaat ve Onarım İşleri Ödemeleri GVK Md.94/5 70.Md Yazılı Mal ve Hakların Kiralanması Karş. Yapılan Ödemeler GVK Md.94/6-a Yatırım Fon veya Ortaklıklarının Kazançları GVK Md.94/6-b Kurumlarca Dağ. 75/1,2,3 Md.Gereği Kar Payları GVK Md.94/6-b İştirak Kaz. Hariç Kurumların (Kurumlar Vergisi Dış.) Kazanç ve İratları GVK Md.94/6-b Dar Mük.Tabi Kurumların GVK 75/4 Sayılan Menkul Sermaye İratları GVK Md.94/6-c Vakıf ve Derneklerin Tevkifata Tabi Olmayan Her Türlü Gelirleri GVK Md.94/7 Tahvil, Hazine Bon, Toplu Konut, Kamu Ort., Özell.İd.nce Çıkarılan Menk.Kıy. Gel. GVK Md.94/11-a Ticaret Borsa.Tescil Edilerek Alınan Hayvanlar,Mahsulleri... Yapılan Ödemeler GVK Md.94/11-a Ticaret Borsa. Tescil Edilmeden Alınan Hayvanlar,Mahsulleri... Yapılan Ödemeler GVK Md.94/11-b Ticaret Borsa. Tescil Edilerek Alınan Diğer Zirai Mahsuller İçin Yapılan Ödemeler GVK Md.94/11-b Ticaret Borsa. Tescil Edilmeden Alınan Diğer Zirai Mahsuller İçin Yapılan Öd. GVK Md.94/11-c Zirai Faal. Kapsam. İfa Edil. Orman İd. veya Orman İd. Karşı Taahüt. Bul. Yap. Öd. GVK Md.94/11-c Zirai Faaliyet Kapsamında İfa Edilen Diğer Hizmetler İçin Yapılan Ödemeler % 163

6 KODU ÖDEMELERİN TÜRÜ ADEDİ % GVK Md.94/8-b,c,d Türk Lirası Mevduat Hesaplarına Yürütülen Faizler GVK Md.94/8-a Döviz Tevd. Hes. Yür. Faiz. ile Özel Finans Kur.nca Döviz Katılma Hes. Öd. Kar Pay. GVK Md.94/9 Faizsiz Kredi Verenler ile Kar-Zarar Ort. Yapan Finans Kur. Karşı Ödenen Kar Payları GVK Md.94/14 Menk.Kıy. Geri Al.-Sat. Taah. ile İktisap veya El. Çık. Karş. Sağ. Menfa. (Repo Gel.) GVK Md.94/4 Telif ve Patent Hakları Satışı Dol. ile Dar. Mük. Tabi Olanlara Yapılan Ödemeler GVK Md.94/10-a Münhasıran Gezici Olarak Milli Piyango Bileti Satanlara Yapılan Ödemeler GVK Md.10-b 4077 Sayılı Kanun ile Gezici Satıcılara Yapılan Ödemeler GVK Md.94/12 PTT Acenteliği Yapanlara Yapılan Ödemeler GVK Md.13/a,c,d Esnaf Muaflığından Yararlananlara Mal ve Hiz. Alımı Karş. Yapılan Ödemeler GVK Md.13/B Değerli Kağıt ve Damga Pulu Satışlarında Komisyon Bedelleri GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ Ücret Petrol Arama Faal. İçin Yapılan Serbest Meslek Kazanç Ödemeleri Diğer Serbest Meslek Kazanç Ödemeleri Finansal Kiralama Kaps. Gayrimenkul Sermaye İratları Diğer Gayrimenkul Sermaye İratları Tahvil, Hazine Bon. Faizleri Gibi Menkul Kıymetlerden Sağlanan Gelirler Mevduat Faizleri Faizsiz Kredi Ver. Ödenen Kar Payları ile Kar-Zarar Ort. Belgesi ile Hesaba Katılma Kar Payları Her Nevi Alacak Faizleri GVK Md.75/10 da Yazılı Menkul Sermaye İratları Gayri Maddi Hakların Satışı, Devir ve Temliki Karşılığı Alınan Bedeller Repo Gelirleri Diğer Ödemeler TOPLAM % (*) Değerlendirilen Beyanname Sayısı: Not: Gelir Vergisi Kanununun 100 üncü maddesinde Genel bütçeye dahil idare ve müesseseler yaptıkları vergi tevkifatı için beyanname vermezler denilmekte olduğundan kamu kurum ve kuruluşlarının yapmış olduğu tevkifatlar bu tabloda yer almamaktadır VEDOP Uygulaması Yapılan Vergi Dairelerine Verilen Muhtasar Beyanname Özetlerinin Yıllar İtibariyle Karşılaştırılması Değerlendirilen Beyanname Sayısı Gelir Vergisi Kesinti Tutarı