T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI 2012 YILI DERS İÇERİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI 2012 YILI DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI 0 YILI DERS İÇERİKLERİ

2 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI 0 YILI DERSLERİ GÜZ I. DÖNEM BAHAR II. DÖNEM Kodu DERS ADI T U K Kodu DERS ADI T U K UNVIT00 Ata. İlk. Ve İnk.Tar. I 0 UNVIT00 Ata. İlk. Ve İnk.Tar. II 0 UNVYD00 Yabancı Dil I 0 UNVYD00 Yabancı Dil II 0 UNVTD00 Türk Dili I 0 UNVTD00 Türk Dili II 0 MYELK0 Matematik I MYELK0 Matematik II MYELK0 Doğru Akım Devreleri MYELK0 Alternatif Akım Devreleri MYELK0 Ölçme Tekniği MYELK0 Trafo ve Doğru Akım Mak. MYELK0 Bilgi ve İlet. Teknolojileri MYELK08 Tesisata Giriş MYELK0 Temel Elektronik EDO8 Staj *Dönemlik Seçmeli Ders 0 *Dönemlik Seçmeli Ders TOPLAM 0 0 *Dönemlik Seçmeli Ders TOPLAM 0 Dönemlik Seçmeli Derslerden sadece 'lik ders seçilecektir 0 Dersleri. Sınıf Dönemlik Seçmeli Derslerden sadece 'lik ders seçilecektir MYILT İletişim MYELK Soğutma Tekniği MYMSE Meslek Etiği 0 MYELK Çevre Koruma MYELK İş Güvenliği MYELK8 Girişimcilik 0 Dersleri. Sınıf Güz III.Dönem Bahar IV.Dönem Kodu Dersin Adı T U K Z/S Kodu Dersin Adı T U K Z/S MYELK0 Asenkron ve Senkron Mak. Z MYPRO0 Programlanabilir Denet. Z MYELK0 Bilgisayar Destekli Proje I Z MYELK0 Bilgisayar Destekli Proje II Z MYELK0 Elektromekanik Kum. Sis. Z MYELK0 Elk. Bak. Arıza Bul. ve Güv. Z MYELK0 Elektrik Enerji Santralleri Z MYELK0 Güç Elektroniği II Z MYELK Güç Elektroniği I Z MYELK08 Elk. Enerjisi İletim ve Dağıtımı Z Teknik Seçmeli Dersler 0 S Sosyal Seç. Üni. Ortak Hav. 0 S Teknik Seçmeli Dersler 0 S Teknik Seçmeli Dersler 0 S Teknik Seçmeli Dersler 0 S Teknik Seçmeli Dersler 0 S Teknik Seçmeli Dersler 0 S Teknik Seçmeli Dersler 0 S Dönem Dersleri Toplamı 0 0 Dönem Dersleri Toplamı TEKNİK SEÇMELİ DERSLER TEKNİK SEÇMELİ DERSLER MYELK Sayısal Elektronik 0 S MYELK Pano Tasarımı ve Montajı 0 S MYELK Sistem Analizi ve Tasarımı 0 S MYELK Elektronik Devre Tasarımı 0 S MYELK Özel Tesisat 0 S MYELK Sözleşme Keşif ve Planlama 0 S MYELK Ev Cihazları 0 S MYELK8 Elektrik Motor ve Sürücüleri 0 S MYELK Sensörler Ve Transdüserler 0 S MYELK0 Scada Sistemleri 0 S MYELK Mikrodenetleyiciler 0 S MYELK Mikrodenetleyiciler II 0 S MYELK Sarım Tekniği 0 S TEKNİK SEÇMELİ DERSLER TEKNİK SEÇMELİ DERSLER MYSIY İşletme Yönetimi 0 S MYSIK İnsan Kaynakları Yönetimi 0 S MYSIL İletişim 0 S MYSCE Çevre ve Enerji 0 S MYSME Meslek Etiği 0 S MYSIG İş Güvenliği 0 S MYSKY Kalite ve Yönetim Sistem. 0 S MYSET8 Elektronik Ticaret 0 S MYGİR0 Girişimcilik 0 S Toplam Toplam 0

3 T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI 0 YILI DERS İÇERİKLERİ I. Dönem

4 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I UNVIT00 +0 Zorunlu Tarih Bölümü Okutmanları Tarih Bölümü Okutmanları Osmanlı Devleti'nin çöküş sebeplerini, Batı Avrupa merkezli gelişmeleri esas alarak değerlendirmek; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ortaya çıkaran tarihî şartları açıklamak; Cumhuriyet döneminde yaşanan inkılâp hareketlerini izah etmek, dersin amaçları arasında yer almaktadır. Nihâî amaç, üniversite gençliğinin tarih şuurunu canlı tutmaktır. Devrim Kavramı, Türk devrimine yol açan nedenler, Osmanlı Devleti nde ıslahat hareketleri ve Osmanlı Devleti nin sona erme süreci, I. Dünya Savaşının nedenleri ve çıkışı, Osmanlı nın I. Dünya Savaşı na girişi, açılan cepheler, Osmanlı Devleti ni paylaşma antlaşmaları, Mondros Ateşkes Antlaşması, I. Dünya Savaşı nın bitişi, çöken imparatorluklar, Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı, Amasya Tamimi, kongreler yoluyla örgütlenme ve Kuva yı Milliye, Misak ı Milli, TBMM nin kuruluşu, yapısı ve çalışmaları, millî ordunun kurulması ve Kurtuluş Savaşı, Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Kurtuluş Savaşı nın bitişi. 8 0 Osmanlı Devleti nin yapısı, bunun bozularak yıkılma sürecine girilmesinin kavranması Avrupa'da gelişmeleri Fransız İnkılâbı ve Sanayi İnkılâbı nın kavranması Osmanlı da yenilik hareketlerine gidilmesi, batının etkilerinin yansımasının kavranması Savaşların olumsuz etkilerini ve Birinci Dünya Savaşı nın sonucunda işgal edilmesinin kavranması Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen inkılâpların değerlendirilmesi İnkılâpların Etkilendiği Kavramlar: Islahat, inkılâp, evrim vb kavramların açıklanması İnkılâplara Etki Eden Dış Etkenler: Rönesans, reform, coğrafî keşifler, sanayi devrimi, Fransız İhtilâli gibi Batı Avrupa merkezli gelişmelerin değerlendirilmesi İnkılâplara Etki Eden İç Etkenler: Osmanlı Devleti'nin çöküşüne etki eden iç faktörlerin açıklanması Osmanlı Devleti'ni Çöküşten Kurtarma Çabaları: Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ortaya çıkan moderleşme çabaları ve yapılan ıslahatlar Askerî ve Diplomatik Mücadeleler: Devleti yaşatabilmek için uluslararası alanda yapılan girişimler Birinci Dünya Savaşı: Savaşın çıkış sebepleri; stratejiler, planlar ve Osmanlı Devleti'ne etkileri Birinci Dünya Savaşı'nın Sona Ermesi Savaş Sonunda Yapılan Antlaşmalar ve ortaya çıkan durum Ara Sınav Mondros Mütarekesi Sonrası İlk İşgaller: Antlaşmanın içeriği ve sonuçları Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkışı ve Milli Teşkilâtlanma: İşgallere karşı ortaya çıkan direniş TBMM'nin Açılışı Milli Mücadele'nin Savaş Safhası: Millî mücadelenin siyasî ve askerî açıdan değerlendirilmesi Düzenli Ordu Savaşları ve Diplomasi Sakarya Meydan Muharebesi Büyük Taarruz ve Başkumandan Meydan Savaşı: Savaş stratejileri ve tarafların durumları Mudanya Mütarekesi ( Ekim ): Antlaşmanın içeriği ve uygulanması Final Sınavı

5 YABANCI DİL I UNVYD00 +0 Zorunlu İngilizce Okutmanları İngilizce Okutmanları Bu ders ile öğrencilerin, "European Language Portfolio Global Scale" B düzeyinde İngilizcede; Temel dilbilgisine sahip olmaları, Dinlediklerini anlamaları, Karşılıklı konuşabilmeleri, Okuduklarını anlamaları, Kendilerini yazıyla ifade edebilmeleri. Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları İngilizce ye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri kazanma. 8 0 Alanında yeterli olacak düzeyde ("European Language Portfolio Global Scale", Level B) yabancı dil bilgisine sahip olur Kısa net iletileri kavrar Kısa, günlük metinleri kavrar Basit, günlük sohbetlere katılır Sade bir dille kendi ve çevresi hakkında konuşur Nice to Meet You! a. Kişi zamirleri (he, she, they) b. Geniş Zamanda to be fiili c. to be fiili olumlu, olumsuz, soru şekilleri d. İsimler: tekil How old are you? a. Sayılar b. There is / There are c. Belirteçler: a, an d. İşaret zamirleri: this, that e. Okuma Parçası I like my family. Do you like...? a. Geniş Zaman b. Geniş Zamanda zaman zarfları c. Sahiplik: Have got / Has got d. Miktar ifadeleri: some, any, no e. How much? How many? a. Sayılabilen ve sayılamayan isimler b. Miktar ifadeleri: a few, a little c. Soru kelimeleri: how many, how much d. Sahiplik At school / I like him a. Yer edatları (in, on, at) b. Nesne zamirleri c. Sahiplik sıfatları d. Diğer edatlar e. Okuma Parçası I must / I can a. Modals: must, mustn t b. Modals: can, cannot c. Sahiplik s d. Ques on tags e. Okuma Parçası I am studying at the moment. a. Şimdiki Zaman Olumlu b. Şimdiki Zaman olumsuz ve soru c. Şimdiki Zamanda zaman zarfları d. Geçmiş Zaman (Giriş): Geçmi I was on holiday a. Geçmiş Zaman: olumlu, olumsuz, soru b. Geçmiş Zamanda zaman zarfları c. Düzenli ve düzensiz fiiller d. Geçmiş Zamanda zaman cümlec Which is the best? a. Karşılaştırmalı Sıfatlar b. Düzenli sıfatlar c. Düzensiz sıfatlar e. Okuma Parçası I was doing my homework a. Geçmişte Devamlılık (Past Continuous Tense) b. Zaman zarfları c. Hikaye anlatmak d. Okuma Parçası I ll get a be er job a er college. a. Basit Gelecek Zaman (will) b. Planlı Gelecek Zaman (be going to) c. Okuma Parçası Tekrar Ünitesi a. Tekrar b. Modals: used to c. Okuma Parçası Animals are wonderful creatures a. Sıfatlar (isimden önce ve sonra) b. Fiil+ sıfat c. Zarflar (fast, quickly) d. Durum, yer ve zaman zarfları e. Okuma Stories that talk about animals a. Sıfat Cümlecikleri (Relative Clauses): who, which, that, whose, whom b. Okuma Parçası Final Sınavı

6 TÜRK DİLİ I UNVTD00 +0 Zorunlu Türk Dili Okutmanları Türk Dili Okutmanları Türk Dili Dersinin amacı; yükseköğretim öğrencilerine, Yüksek Öğretim Kanununda ifadesini bulduğu şekliyle Ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak yi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek, öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak, onları edebiyatımızın güzel ve değerli örnekleriyle tanıştırmak suretiyle ana dili bilincini pekiştirmektir". Dil ve diller, ana dili bilinci, dil millet ilişkisi, dil düşünce ilişkisi, dil kültür ilişkisi, 'nin tarihi gelişimi, okuma yöntem ve teknikleri, paragraf (paragrafta konu, paragrafta bakış açısı, paragrafta mesaj, paragrafın yapısı, paragraf oluşturma). Türk dilinin gelişim sürecini kavrar. Ana dili bilinci kazanır. Dil kültür ilişkisi kültür elemanları içinde dilin öneminin kavranması. Sessiz, eleştirel, not alarak gibi okuma tekniklerini öğrenir ve diğer derslerde de kullanır. Okuduğu metinlerin konusunu, bakış açısını ve mesajını tespit edebilir. Duygu ve düşüncelerini doğru ve düzgün bir ile anlatabilir. 8 0 Dil ve Diller Türk Dilinin Tarihi Gelişimi Ana Dili Bilinci Dil Düşünce İlişkisi Dil Millet ve Kültür İlişkisi Okuma Yöntem ve Teknikleri Okuma Yöntem ve Teknikleri Ara Sınav Paragraf Paragrafta Konu Paragrafta Bakış Açısı ve Mesaj Paragrafın Yapısı Paragraf Oluşturma Paragraf Oluşturma Final Sınavı

7 MATEMATİK MYELK0 + Zorunlu Öğr. Gör. M. Burak GÖRENTAŞ Öğr. Gör. M. Burak GÖRENTAŞ Öğrenciye ders kapsamındaki konuları verimli bir şekilde öğreterek gerekli ve yeterli matematik temeli oluşturmak, meslek derslerindeki Matematik konularını daha iyi anlamasını ve öğrendiği matematik konularını mesleğinde kullanmasını sağlamak. A. Sayılar, B. Cebir, C. Denklemler, D. Eşitsizlikler, E. Fonksiyonlar, özel fonksiyonlu grafikler, F trigonometri, logaritma, grafikler, G. sayılar (doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve ondalık sayılar), üslü sayılar, köklü sayılar cebirsel ifadeler, özdeşlikler, çarpanlara ayırıma ve rasyonel ifadeler, fonksiyonlar, H. birinci dereceden denklemler, ikinci dereceden denklemler ve eşitsizlikler, I. ikinci dereceden fonksiyon ve grafikleri, üçgenlerde trigonometrik ifadeler, logaritma, üslü denklemlerin çözümü Mesleği için gerekli olan temel matematiksel işlemleri yapabilme. Öğreneceği temel matematiksel işlemleri mesleği ile ilgili işlemlerde kullanabilme Sayılar Cebir 8 Ara Sınav 0 Final Sınavı Denklemler Eşitsizlikler Eşitsizlikler Fonksiyonlar, özel fonksiyonlu grafikler Fonksiyonlar, özel fonksiyonlu grafikler trigonometri, logaritma, grafikler trigonometri, logaritma, grafikler sayılar (doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve ondalık sayılar), üslü sayılar, köklü sayılar cebirsel ifadeler, birinci dereceden denklemler, ikinci dereceden denklemler ve eşitsizlikler birinci dereceden denklemler, ikinci dereceden denklemler ve eşitsizlikler ikinci dereceden fonksiyon ve grafikleri, üçgenlerde trigonometrik ifadeler, logaritma, üslü denklemlerin çözümü

8 DOGRU AKIM DEVRELERİ MYELK0 + Zorunlu Öğr. Gör. İbrahim Halil DİLBER Öğr. Gör. İbrahim Halil DİLBER Elektrik devreleri ile ilgili temel kavramlarin anlasilmasi, dogru akim devrelerinin sürekli durumdaki çözüm yöntemlerinin ögrenilmesi Temel kavramlar, elektrik enerjisi, is ve güç kavramlari, Kirsof yasalari, devre analiz yöntemleri (kol akimlari, süper pozisyon, thevenin ve norton teoremleri), birinci dereceden devre çözümleri. Elektrik devrelerinin temel yasalarini kavramak Devre çözüm yöntemlerini kavramak Dogru akim devrelerinin çözümlerini yapabilmek Devrelerin çözüm yollarini analiz edebilmek Devre çözümünde bilgisayar programlarindan yararlanabilmek Elektriksel büyüklükler ve temel kavramlarin tanimlanmasi; elektriksel yük, akim, gerilim, direnç ve iletkenlik, direncin fiziksel büyüklüklerle değişimi Elektriksel büyüklüklerin tanimlanmasi; Gerilim akim direnç iliskileri (Ohm kanunu), elektrik devresi, elektromotorkuvvet (emk) 8 0 Temel elektrik devre degiskenleri; aktif ve pasif elemanlar, gerilim kaynaklari, akim kaynaklari, bagimli kaynaklar. Seri bagli direnç devreleri ve kirchoff un gerilimler yasasi, örnek problem çözümleri. Paralel bagli direnç devreleri ve kirchoff un akimlar yasasi, Seri paralel (karisik) direnç devreleri, örnek problem çözümleri Elektrik devrelerinin çözümünde kullanilan yöntemler; çevre akimlari yöntemi, iki çevreli elektrik devreleri, üç çevreli elektrik devreleri, örnek problem Elektrik devrelerinin çözümünde kullanilan yöntemler; dügüm gerilimleri yöntemi Ara sinav Elektrik devrelerinin çözümünde kullanilan temel teoremler; Süperpozisyon teoremi, Thevenin teoremi, örnek devre çözümleri. Elektrik devrelerinin çözümünde kullanilan Norton teoremi ve norton teoremi ile devre çözümleri. Elektrik devrelerinin çözümünde kullanilan maksimum güç teorisi, Yildiz/üçgen ve üçen yildiz dönüsüm yöntemi, konu ile ilgili örnek devre çözümleri. Dogru akimda devresinde kondansatör, kondansatörün kapasitesi, kondansatörlü dogru akim devrelerinde zaman sabiti, depolanan enerji, kondansatör baglantıları Dogru akimda devresinde bobin, bobinde indüktans, bobinli dogru akim devrelerinde zaman sabiti, depolanan enerji, bobin baglantilari. Bobinli devreler Dogru akimda devresinde bobin, bobinde indüktans, bobinli dogru akim devrelerinde zaman sabiti, depolanan enerji, bobin baglantilari. Bobinli devreler Final Sınavı

9 ÖLÇME TEKNİĞİ MYELK0 + Zorunlu Ölçmenin temel ilkeleri, ölçme hataları, çeşitleri ve tespiti, ölçme aletlerinin yapısı ve çalışma prensipleri, boyut, basınç, akış, sıcaklık, elektrik ve elektronik ölçme aletlerinin tanıtılması ve kullanımı. Ölçme temel ilkelerini bilme ve uygulama, ölçme hataların çeşit ve tespitlerini yapma, boyut, basınç, sıcaklık ölçümünü yapma, AC ve DC sistemlerde akim, gerilim, frekans, iş, güç vb. temel elektriksel büyüklüklerin ölçümünü yapma ve ilgili ölçü aletlerin temel yapı ve devre bağlantı şekillerini bilme. 8 0 Ölçmenin temel ilkelerini bilir Temel ve türetilmiş birim sistemlerini tanır Boyut, açı, basınç, akış ve sıcaklık ölçme aletlerini bilir. Alternatif akım ve gerilimin özelliklerini bilir Alternatif akım ve gerilim ölçmesini yapabilir Temel kavramlar ve birimler Boyut, açı ve alan ölçümü Basınç ölçümü Akış Ölçümü Sıcaklık ölçümü DC Ölçmeleri; DC galvanometre, voltmetre, ampermetre AC Ölçmeleri; Sinüzoidal işaretler, işaretlerin ölçülebilir değerleri Ara Sınav AC Ölçmeleri; Ölçü aletlerin iç yapı ve çalışma şekilleri AC Ölçmeleri; Akim ve gerilim değerlerinin ölçülmesi AC Ölçmeleri; Akim ve gerilim trafolarının kullanımı AC DC sistemlerde iş ve güç Ölçümü Devre elemanları ve parametrelerinin ölçümü; empedans köprüleri Osiloskop ve Ölçmeler Final Sınavı

10 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MYELK0 + Zorunlu Öğr.Gör.İbrahim Halil DİLBER Öğr.Gör.İbrahim Halil DİLBER Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. İnternet tarayıcıları, kişisel web sitesi hazırlama, işlem tabloları İnternet ortamında iletişim kurmak İnternet ortamında iş başvurusu yapmak Sayısal verileri düzenlemek Hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlamak 8 Ara sinav 0 Final Sınavı İşlem Tablosu Formüller Ve Fonksiyonlar Grafikler Sunu Hazırlama Tanıtıcı Materyal Hazırlama Tanıtıcı Materyal Hazırlama İnternet Ve İnternet Tarayıcısı Elektronik Posta Yönetimi Haber Grupları / Forumlar Web Tabanlı Öğrenme Kişisel Web Sitesi Hazırlama Elektronik Ticaret Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet Ve Kariyer

11 TEMEL ELEKTRONİK MYELK0 + Zorunlu Yarıiletken devre elemanlarının çalışma presiplerini, karakteristiklerini öğretmek; yarıiletken devre elemanları ile yapılmış analog devreleri ve uygulamalarını tanıtarak temel hesaplarını yapabilme becerisini kazandırmak. İletken, yalıtkan ve yarıiletkenler, diyotlar, BJT Transistörler, FET Transistörler, polarma devreleri, taransistörlü devre uygulamaları, Geribesleme, Osilatörler, İşlemsel yükselteçler hakkında bilgi sahibi olma ve uygulamalarını yapma İletken, yalıtkan ve yarıiletkenlerin özellikleri tarif eder Diyot karakteriğini bilir ve uygulamalarını çözümler Zener diyot karakteriğini bilir ve uygulamalarını çözümler BJT ve FET transistörlü yükselteç bağlantılarını, polarma devrelerini tanır Osilatörlerin çalışmasını ve temel osilatör tiplerini tanır. İşlemsel yükselteçlerin kullanım alanlarını tanır 8 Ara Sınav 0 Final Sınavı İletken, yalıtkan ve yarıiletkenler Diyotlar, karakteristikleri ve uygulamaları Zener Diyotlar ve Uygulamaları BJT transistörlere giriş BJT transistörlü DC polarma devreleri BJT transistörlü yükselteç devreleri FET transistörler ve çeşitleri FET transistörlü DC polarma devreleri Yükselteçlerin sınıflandırılması, kazanç Geribesleme Osilatörler, sinyal jeneratörleri İşlemsel yükselteçler İşlemsel yükselteç uygulamaları

12 İLETİŞİM MYILT + Seçmeli Öğr. Gör. M. Burak GÖRENTAŞ Öğr. Gör. M. Burak GÖRENTAŞ Etkili iletişim kurma becerisine sahip olabilme. İletişimle ilgili temel kavramlar ve çocukla etkili iletişim teknikleri. İletişim ve iletişim türlerini tanımlar İletişim yöntemlerini bilir ve kullanır Kişiler arası etkili iletişim kurabilir Çocukla etkili iletişim kurabilir İş yaşamında/personelle etkili iletişim kurabilir 8 ARASINAV 0 Final Sınavı İletişim Sosyolojisinde Tanımlar İletişim Sosyolojisinde Kavramlar İletişim Araştırmaları MEDYA GÜCÜ Kitle İletişim Kuramları Eleştirel Kitle İletişim Kuramları Uluslararası İletişim Yeni Dünya Düzeni ve Küreselleşme Basın Özgürlüğü Türkiye de Basın Özgürlüğü Yeni Medya Düzeninde Kamusal Alan Demokrasi, İetişim Özgürlüğü ve Toplumsal Denetim Sözlü Yazılı ve Görsel Kültürde İnsan ve Toplum

13 MESLEK ETİĞİ MYMSE +0 Seçmeli Öğr. Gör. İbrahim Halil DİLBER Öğr. Gör. İbrahim Halil DİLBER Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır Etik kavramı, ahlak kavramı, mesleki etik, sosyal sorumluluk Etüt çalışmaları Planlama 8 Ara sinav 0 Final Sınavı Etik ve ahlak kavramlarını incelemek Etik ve ahlak kavramlarını incelemek Etik sistemlerini incelemek Etik sistemlerini incelemek Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek Meslek etiğini incelemek Meslek etiğini incelemek Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek Sosyal sorumluluk kavramını incelemek Sosyal sorumluluk kavramını incelemek Sosyal sorumluluk kavramını incelemek Sosyal sorumluluk kavramını incelemek

14

15 T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI 0 YILI DERS İÇERİKLERİ II. Dönem

16 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II UNVIT00 +0 Zorunlu Tarih Bölümü Okutmanları Tarih Bölümü Okutmanları Siyasal alandaki inkılaplar, çok partili düzene geçiş, eğitim kültür sosyal hukuk ve ekonomik alanındaki devrimler, Türkiye Cumhuriyeti nin dış politikası, Atatürk İlkeleri ve Türkiyenin ideolojiisini açıklayabilme. Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a çıkmasıyla başlayan ve yurdun işgallerden kurtarılmasından sonra ülkenin çağdaş ülkeler seviyesine çıkarılmasını amaçlayan inkılâplar dönemini ve Atatürk ilkelerini içerir. 8 0 Atatürk ilkeleri ile ilgili kaynakları tanımış olmak Atatürk ilkelerinin tarihi temellerini kavramış olmak Atatürk ün Cumhuriyet ve barış anlayışını kavramış olmak Türkiye Cumhuriyeti nin devlet yapısını iyi bir şekilde kavramış olmak Atatürk İlke ve İnkılaplarını kavrar Genel Değerlendirme Siyasal Alandaki İnkılâplar (Saltanatın Kaldırılması Cumhuriyetin İlanı) Siyasal Alandaki İnkılâplar (Halifeliğin Kaldırılması) Çok Partili Düzene Geçiş ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Takrir i Sükûn Dönemi Eğitim Alanındaki Devrimler Kültür Alanındaki Devrimler Ara Sınav Sosyal ve Toplumsal Alanındaki Devrimler Hukuk Alanındaki Devrimler (Cumhuriyet Dönemindeki Anayasalar:, ve 8) Ekonomik Alandaki Devrimler Türkiye Cumhuriyeti nin Dış Politikası ve Türkiye nin Jeopolitiği Atatürk İlkeleri ve Atatürkçü Düşünce Sistemi Türkiye nin İdeolojisi ve Çağdaşlaşma Genel Değerlendirme Final Sınavı

17 YABANCI DİL II UNVYD00 +0 Zorunlu İngilizce Okutmanları İngilizce Okutmanları Bu ders ile öğrencilerin, "European Language Portfolio Global Scale" B düzeyinde İngilizcede; Temel dilbilgisine sahip olmaları, Dinlediklerini anlamaları, Karşılıklı konuşabilmeleri, Okuduklarını anlamaları, Kendilerini yazıyla ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır. Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları İngilizce ye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri. Normal hızda konuşulduğunda İngilizce yi anlama, anlaşılır konuşabilme, metinleri kolayca okuma ve anlama, düşüncelerini yazılı bir şekilde ifade edebilme farklı alanlardaki metinleri kolayca okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme; yanı sıra, yoğun ve kapsamlı okuma alışkanlıkları kazandırma; düşündüklerini, hissettiklerini, gördüklerini ve öğrendiklerini yazarak ifade edebilme düşündüklerini, hissettiklerini, gördüklerini ve öğrendiklerini yazarak ifade edebilme kontrollü özel mektup ve paragraflar yazabilme, bir konuyu özetleyerek veya açımlayarak yazabilme, temel noktalama işaretlerini kullanabilme Yeni bir dili öğrenme arzusu ile tartışma ve konuşmalara katılabilme, mezuniyetlerinden sonra İngilizcelerini geliştirebilme yeteneği kazanma, gelişmiş kişilik, bilgi, yeteneği ile günümüz dünyasına bakış ve görüşlerini ifade edebilme, İngilizce konu 8 Geniş zaman (Present Simple) : I/you/we/they, soru ve olumsuzlar; meslekler; haftanın günleri Geniş Zaman (Present Simple) : soru ve olumsuzlar; saatleri söyleme; Geniş Zaman (Present Simple) : he/she/it; Soru ve olumsuzlar; mevsimler; Geniş Zaman (Present Simple) : Kısa cevaplar; Boş zaman ve eğlence faaliyetleri; Boş zaman aktiviteleri hakkında yazma, sosyal ifadeler (I m so Like + V ing & Want + to V Is there / are there; there isn t / there arent; some / any; this, that / these, those Be fiilinin geçmiş zaman biçimi (was / were); cümlecikleri; Ara Sınav Geçmiş Zaman ( Past Simple) : Düzenli fiiller; soru ve olumsuzlar; kısa cevaplar; Geçmiş zaman zarfları ve ifadeleri 0 Geçmiş Zaman ( Past Simple) : Düzenli fiiller; soru ve olumsuzlar; kısa cevaplar; Geçmiş zaman zarfları ve ifadeleri Geçmiş Zaman ( Past Simple) : Düzensiz fiiller; soru ve olumsuzlar kısa cevaplar; geçmiş hakkında paragraf yazma kısa cevaplar; geçmiş hakkında paragraf yazma Gelecek Zaman(Be Going To) : olumlu, olumsuz ve soru yapıları; gelecek zamana dair plan ve programlar Final Sınavı

18 TÜRK DİLİ II UNVTD00 +0 Zorunlu Türk Dili Okutmanları Türk Dili Okutmanları Öğrencinin nin özelliklerini bilmesini, dili doğru ve etkili kullanabilmesini ve toplum içinde kendini daha iyi ifade edebilmesini sağlamak nin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum içinde kendini ifade etme, dili doğru ve etkili kullanmanın yolları. Dersin amacını ve işleyiş planını görür, dilin tanımını ve insan hayatındaki yerini kavrar, konuşma ve yazı dili arasındaki farkları bilir Dilin özelliklerini, dil toplum ve dil kültür ilişkilerini kavrar; okuma ve anlama yöntemlerini bilir Türk dilinin yapısını ve yeryüzündeki dil aileleri arasındaki yerini, lehçe şive ağız ayrımını bilir; noktalama işaretlerinin kullanımını anlar. Türk dilinin tarihi gelişimi içerisinde öne çıkan eserleri görür, yazım kurallarını bilir. Türk dilinin ses özelliklerini bilir, kültürün ne olduğunu ve değişip değişmeyen unsurlarını kavrar. 8 0 A. Dersin amacı ve işleyişi, dilin tanımı ve insan hayatındaki yeri, B. Konuşma dili ile yazı dili arasındaki farklar. A. Dilin özellikleri ve dilin yapısını kavrama. Okuma ve anlama yöntemleri, B. Noktalama işaretleri A. Dünya dilleri arasında ; Lehçe, şive ve ağız arasındaki farklar B. Dil düşünce ilişkisini kavrama, eleştirel düşünme. Noktalama işaretleri A. Belli başlı eserlerin değerlendirilmesi B. Yazım kuralları A. Örneklerle nin ses özellikleri, B. Kültürün değişen ve değişmeyen unsurları A. de sözcük yapısının incelenmesi B. Yazı türlerinden Şiir ve şiir incelemesi C. Yazı için ön hazırlıklar D. Form yazıları: dilekçe, tutanak, A. Sözcük Türleri, B. Roman ve hikâye türleri. Edebiyatta kurgu yaşantı ayrımı. C. Sözlük kullanımı Ara Sınav A. Söz öbekleri, B. Klasik kurmaca türler, C. Ödev, proje hazırlama, D. Yazılı Ve Görsel Medyada Dil Yanlışları A. de cümle yapısı ve cümle türleri B. Kullanmalık Metinler: Tiyatro, senaryo C. Bilimsel yazmanın ilkeleri. Yazmada plan, iyi bir plan nasıl yapılır A. Cümle üstü dil yapıları: paragraf ve metin. B. İşlevsel Türler: Makale Eleştiri. Eleştiride yöntem sorunu. C. İletişim kazaları A. Semantik bilgisi B. İşlevsel Türler: Deneme Fıkra Gazete Köşe yazısı Söyleşi C. Paragraf yazımı; paragraf türleri ve özellikleri A. Söz sanatları ve nin söz varlığı B. İşlevsel Türler: Mektup, Gezi Yazısı, Anı, Günlük C. Dil Yanlışları (Anlatım Bozuklukları). A. nin güncel sorunları, B. Diksiyonda dikkat edilmesi gereken noktalar C. Bilimsel yazılar Final Sınavı

19 MATEMATİK II MYMAT0 + Zorunlu Öğr. Gör. M. Burak GÖRENTAŞ Öğr. Gör. M. Burak GÖRENTAŞ A. Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler: Lineer denklem sistemleri ve matrislerle işlemler yapabilme B. Limit ve Süreklilik: Limit ve süreklilikle ilgili problemleri çözebilme C. Türev ve Uygulamaları: Türev kavramını açıklayabilme ve çeşitli fonksiyonların türevlerini alabilme D. İntegral ve Uygulamaları: İntegral yöntemlerini açıklayabilme ve temel fonksiyonların entegralini alabilme. E. Diferansiyel Denklemler: Diferansiyel denklemleri tanıyabilme ve çözüm yöntemlerini kullanabilme F. İstatistik: İstatistik yöntemleri açıklayabilme ve uygulayabilme. A. Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler B. Limit ve Süreklilik C. Türev ve Uygulamaları D. İntegral ve Uygulamaları E. Diferansiyel Denklemler F. İstatistik Lineer denklem ve matris sistemleri ile temel hesaplamaları yapabilme. Limit ve süreklilik kavramlarını açıklayabilme. Türev kavramını açıklayabilme ve çeşitli fonksiyonların türevlerini alabilme. Entegral yöntemlerini açıklayabilme ve temel fonksiyonların entegralini alabilme. Diferansiyel denklemleri tanıyabilme ve çözüm yöntemlerini kullanabilme. 8 ARASINAV 0 İstatistik Final Sınavı Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler Limit ve Süreklilik Limit ve Süreklilik Türev ve Uygulamaları Türev ve Uygulamaları Türev ve Uygulamaları İntegral ve Uygulamaları İntegral ve Uygulamaları Diferansiyel Denklemler Diferansiyel Denklemler Diferansiyel Denklemler

20 ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ MYELK0 + Zorunlu Alternatif Akım (AA) dalga şekilleri ile periyot ve frekans tanımlarının kavranması, AA yük çeşitlerinin tanınması, AA elektrik devreleri ile ilgili temel kavramların ve AA devrelerinin sürekli durumdaki çözüm yöntemlerinin çözme becerisinin kazanılması. Alternatif akım devrelerinde yük çeşitleri. Seri paralel (R L),(R C), (R L C) devre çözümleri. Aktif, reaktif, görünür güç, güç katsayısı, kavramları. fazlı devreler ve fazlı devrelerde güç. 8 0 AA gerilim dalga şekillerinin, periyot ve frekans tanımlarını kavramak Değişik yüklerin alternatif akımdaki davranışlarının anlaşılması Alternatif akım devrelerinin çözümlerini yapabilme becerisini kazanmak Üç fazlı AA devrelerin çözümlerinin öğrenilmesi Alternatif akımda aktif, reaktif ve görünür güçlerin kavranması Alternatif akım (AA) ve alternatif gerilimin tanımı, dalga şekilleri, periyot ve frekans tanımları Alternatif akımda sinüs dalgasının ani, etkin, ortalama değerleri Alternatif akımda genlik ve şekil katsayıları, AA da faz farkı, fazör kavramı, faz farkının fazör ve dalga şekli ile gösterilmesi Alternatif Akım da değişik yüklerin (direnç, bobin ve kapasitör ) sürekli hal davranışları Alternatif Akımda indüktif ve kapasitif reaktanslı devrelerde akım gerilim fazörleri, faz farkları Seri R L, R C ve R L C devre çözümleri Seri R L C devre çözümleri Ara sınav Paralel R L, R C ve R L C devre çözümleri Paralel R L C devre çözümleri Alternatif akım devrelerinde güç hesabı; aktif güç, reaktif güç, görünür güç, güç üçgeninin çizilmesi, güç faktörü, güç katsayısının düzeltilmesi. Üç fazlı gerilimlerin dalga şekilleri, fazör diyagramının çizilmesi, faz gerilimlerinin ve faz akımlarının ani değer denklemleri. Üç fazlı değişik yüklerin bağlanması, yıldız bağlantı, üçgen bağlantı, dengeli yük durumu, hat ve faz gerilimleri ve akımları. Üç fazlı sistemlerde güç ve gücün hesaplanması ile ilgili problem çözümleri. Final Sınavı

21 TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI MYELK0 + Zorunlu Öğr. Gör. Erdoğan ÖZEL Öğr. Gör. Erdoğan ÖZEL Bu derste, her türlü Trafo ve doğru akım elektrik makinelerinin uçlarının bulunması, devreye bağlanması ve çalıştırılması işlemlerine ait yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır DC Makinalar, Fazlı ve Fazlı Trafolar. Doğru akım makinalarının yapısını ve Çalışma prensibini kavrar Doğru akım makinalarına yol verme ve hız kontrol yöntemlerini kavrar Doğru akım makinalarında elektriksel frenleme yöntemlerini tanır Transformatörlerin yapısını ve çalışma ilkelerini kavrar Transformatörlerde eşdeğer devre ve verim hesabı yapabilir. Doğru akım makinalarının yapısı ve parçaları Doğru akım makinalarının çalışma ilkeleri Doğru akım makinalarında gerilim hesabı Doğru akım makinalarında verim ve moment hesabı Doğru akım makinalarında besleme şekilleri Doğru akım makinalarında endüvi reaksiyonu ve komitasyon Genaratörlerin temel davranışları 8 Ara Sınav 0 Final Sınavı Doğru akım motorlarına yol verme Doğru akım motorlarında hız kontrolü ve frenleme Tek fazlı ve üç fazlı transformatörlerin yapısı ve çalışma ilkeleri Transformatörlerin boşta, kısa devre ve yükte çalışması Transformatörlerin eşdeğer devresi ve verim Üç fazlı transformatörlerin değişik bağlantı grupları

22 TESİSATA GİRİŞ MYELK08 + Zorunlu Elektrik iç tesisler yönetmeliğine uygun olarak zayıf akım ve kuvvetli akım tesisatlarını uygulayabilme. Alçak gerilim şebekeleri hakkına bilgi sahibi olma. İletken ve yalıtkanlar,kablo döşeme malzemeleri,zayıf akım malzemeleri,elektrik devresi ve çeşitleri,zayıf akım tesisatı uygulama devreleri,zayıf akım tesisatı uygulama devreleri,aydınlatma ve priz devre elemanları,kuvvetli Akım Tesisatlarını Yapmak,Kablo Başlığı Montajını Yapmak,Yer Altı Hat Kablolarını Çekmek. Zayıf akım malzemelerini seçmek ve devrelerini uygulamak Aydınlatma tesisat malzemelerini seçmek ve devrelerini uygulamak Kuvvetli akım tesisat malzemelerini seçmek ve devrelerini uygulamak. TV anten tesisat malzemelerini seçmek ve devrelerini uygulamak. Telefon tesisat malzemelerini seçmek ve devrelerini uygulamak. 8 Ara sınav 0 Final sınavı İletken ve yalıtkanlar, kablolar Kablo döşeme malzemeleri Zayıf akım malzemeleri Elektrik devresi ve çeşitleri Zayıf akım tesisatı uygulama devreleri Zayıf akım tesisatı uygulama devreleri Aydınlatma ve priz devre elemanları Aydınlatma ve priz devre elemanları Aydınlatma ve priz devre elemanları Kuvvetli Akım Tesisatlarını Yapmak Kuvvetli Akım Tesisatlarını Yapmak Kablo Başlığı Montajını Yapmak Yer Altı Hat Kablolarını Çekmek

23 SOĞUTMA TEKNİĞİ MYELK + Seçmeli. Klimaların çeşitlerini tanıyacak ve teknik özelliklerini bilebilme. Klimaların montaj esnasında kullanılacak malzemeleri tanıyabilme.. Klimaların montaj ve bakımını yapabilme.. Klimaların çeşitlerini tanıyacak ve teknik özellikleri. Klimaların montaj esnasında kullanılacak malzemeler.. Klimaların montaj ve bakımı. Klimaların çeşitlerini tanıyacak ve teknik özelliklerini bilebilme Klimaların montaj esnasında kullanılacak malzemeleri tanıyabilme. Klimaların montaj ve bakımını yapabilme. Temel fiziksel ve kimyasal kavramlar, Birim sistemleri. Gizli ve duyulur ısı, sıcaklık ve sıcaklık ölçümü. Basınç ve basınç ölçümü, Gaz ve gaz kanunları. İş, güç, enerji. Isı geçişi ve ısı geçişi türleri: İletim, taşınım ve ışınım. Isı geçişi türleri: İletim, taşınım ve ışınım. Isı geçişi türleri: İletim, taşınım ve ışınım. 8 Ara sinav 0 Final Sınavı Temel akışkan özellikleri, akış türleri Süreklilik ve enerji denklemi. Kanal ve borularda akış. Soğutmanın tanımı, soğutma çeşitleri, temel mekanik sıkıştırmalı soğutma çevrimi ve uygulama alanları, örnekler. Soğutma çevrimlerinin P h diyagramında gösterilmesi. İklimlendirmenin tanımı, çeşitleri ve uygulama alanları, örnekler. İklimlendirmenin tanımı, çeşitleri ve uygulama alanları, örnekler.

24 ÇEVRE KORUMA MYELK + Seçmeli Öğr. Gör. Erdoğan ÖZEL Öğr. Gör. Erdoğan ÖZEL Çevre ve insan sağlığı koruma kuralları ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak 8 0 Çevre ve insan sağlığı koruma kurallarını kavrayabilme Çevre yönetmelik bilgilerini kavrayabilme Risk analizi çıkarabilme Dersin tanıtımı, konu ve faaliyetlerin ve değerlendirme yöntemlerinin ve işleyişin açıklanması Çevre yönetmeliği Çevre yönetmeliği Risk analizi: Analiz sonuçlarını yorumlayarak tehditleri belirleme Risk analizi: Risklerin kontrolünü gerçekleştirmek Atık depolama Atık yönetmeliği ve kontrolü Ara Sınav Kişisel korunma yöntemleri Kişisel korunma yöntemleri Kişisel korunma yöntemleri Uluslararası sağlık ve güvenlik ikazları İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği Final Sınavı

25 İŞ GÜVENLİĞİ MYELK + Seçmeli Öğr. Gör. Erdoğan ÖZEL Öğr. Gör. Erdoğan ÖZEL Öğrencileri İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı bilgilendirmek, ilk yardım ve güvenlik önlemlerinin alınmasını kavratmak. İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi, Kaza oluşumu ve çeşitleri, Meslek Hastalıkları ve korunma yolları, Ergonomi, Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliği, İş güvenliğinde Koruyucular, İlkyardım kuralları, Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemleri, İş Hukuku ve yönetmelikleri, İş Güvenliği Soruşturması. 8 0 İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesini öğrenme Meslek Hastalıkları ve korunma yollarının kavranması Ergonominin (İşçi ve işyeri yeri koşullarının işçi sağlığına etkisi) kavranması Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliğinin tanınması ve önlem alınma yolları İlkyardım kurallarının öğrenilerek uygulama örnekleri sunulması İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi, Çağdaş İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Temel İlkeleri İş hukuku, Kanunlarda İş Sağlığı Ve Güvenliği, Ulusal Ve Uluslararası Kuruluşlar İş Kazaları, İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Çalışma Ortamının Gözetimi, Meslek Hastalıkları Fiziksel Risk Etmenleri Kimyasal, Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri Ergonomi Ara sınav İş Ekipmanların Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği Kaldırma Araçları İle Yapılan Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği El Aletleriyle Yapılan Çalışmalarda Güvenlik Kişisel Koruyucu Donanımlar Yüksekte ve Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Yangın ve İlkyardım Final Sınavı

26 GİRİŞİMCİLİK MYELK8 + Seçmeli Öğr. Gör. İbrahim Halil DİLBER Öğr. Gör. İbrahim Halil DİLBER Bu derste; girişimcilikle ilgili temel kavramların anlatılması ve girişimcide bulunması gereken temel becerilerin öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda, yeni bir işletme kurma kararının nasıl alınması gerektiği anlatılmaktadır. Girişimcilik, Fikri mülkiyet, marka, patent ve telif İş fikri İş ve pazarlama planı 8 0 Girişimcilik hakkında bilgi sahibi olma Fikri mülkiyet, marka, patent ve telif hakkında bilgi sahibi olma İş fikri oluşturabilme İş ve pazarlama planı hazırlayabilme Zamanı etkili kullanabilme Girişimcilik kavramı ve özellikleri Girşimcilik, girişimciliğin gelişimi ve girişimci düşüncenin temelleri Girşimcilik süreci ve girişimcinin işlevleri Yaratıcılık ve yaratıcılığı etkileyen faktörler Girişimcilikte motivasyon. tutum ve davranışlar, ortamlar ve düşünceler. Girişimcilikte tutum ve davranışlar, ortamlar ve düşünceler Fikri mülkiyet, marka, patent ve telif Ara Sınav İş, pazarlama ve üretim planı hazırlama İş, yönetim ve finans planı hazırlama İş planı yazma çalışması İş planı yazma çalışması Proje sunumları Final Sınavı

27 T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI 0 YILI DERS İÇERİKLERİ III. Dönem

28 ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR MYELK0 + zorunlu Öğr.Gör.Erdoğan ÖZEL Öğr.Gör.Erdoğan ÖZEL Asenkron ve Senkron Makinaların yapıları, çalışma prensipleri, farklı çalışma şekillerindeki hesaplamaların yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi Asenkron ve Senkron Makinaların tanımları, bağlantı ve çalışma şekilleri ve örnek çözümleri ve yorumlanması. 8 0 Asenkron motorların yapılarını, çalışma prensiplerini tanıma. Asenkron motorların farklı çalışma şekillerini kavrama, örnek çözümlemeler. Alternatörlerin yapılarını, çalışma prensiplerini tanıma. Alternatörlerin farklı çalışma şekillerini kavrama, örnek çözümlemeler. Senkron motorların yapılarını, çalışma prensiplerini tanıma. Asenkron Makinaların yapıları,çeşitleri,çalışma prensibi ve temel büyüklüklerinin tanımı. Asenkron motorların temel karakteristiklerinin elde edilmesi ve kayma,akım,gerilim ve moment karakteristiklerinin incelenmesi. Asenkron motorların eşdeğer devresi ve eşdeğer devre elemanlarının bulunması. Asenkron motorların boş,kısa devre ve yüklü çalışma deneyleri ve karakteristiklerinin incelenmesi. Asenkron motorlarda güç kayıpları,verim ve moment hesaplarının yapılması. Senkron makinaların yapıları,çeşitleri ve çalışma prensibi. Alternatörlerin yapısı,çeşitleri ve çalışma prensibi. Alternatörlerin yapısı,çeşitleri ve çalışma prensibi. Ara sınav. Alternatörlerin boşta ve kısa devre çalışma deneyleri ve karakteristiklerinin incelenmesi. Alternatörlerin yüklü çalışma deneyleri ve karakteristiklerinin incelenmesi. Alternatörlerin çeşitli yüklerdeki gerilim ve regülasyon hesabı. Alternatörlerin kayıpları ve verim hesabı. Senkron motorların yapısı ve çalışma prensibi. Senkron motorlarda çeşitli yüklerde indüklenen e.m.k,bileşke gerilim ve şebekeden çekilen gücün hesaplanması. Senkron motorlarda kayıplar ve verimin hesaplanması. Yıl sonu sınavı

29 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE MYELK0 + Zorunlu Öğr.Gör.İ.Halil DİLBER Öğr.Gör.İ.Halil DİLBER Öğrencilerin, AutoCAD çizim programını öğrenerek mesleğinin gerektirdiği çizimleri çizebilmesi ve mevcut çizimler üzerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapabilmesi. AutoCAD 00 programı ile çizim yapabilmek, mevcut çizim dosyalarını tekrar düzenleyebilmek. AutoCad programını kullanarak elektronik devreler ve aydınlatma projeleri çizmek 8 0 AutoCad çizim programı ile çizim yapabilir Yeni proje dosyaları oluşturabilir Mevcut çizim dosyaları üzerinde değişiklikler yapabilir AutoCAD Kütüphanelerini kullanabilir Katmanlar ve bloklar (ve Blok kütüphanesi) oluşturabilir AutoCad ekranını, Menü ve Durum çubukları ile Komut penceresini tanıma. Konutların işleyiş şekilleri Çizim (Draw), Düzenleme (Modify) ve Zoom araç çubuklarını, ve Ortho Çizim yardımcısını, uygulamalarla öğrenmek Sihirbaz Kullan (use a Wizard) seçeneğini kullanarak çizime başlama, Çizime Şablon (template) kullanarak başlamak. Ölçülendirme çizgisi ve yazısını düzenlemek. Çizimi kaydetmek. Draw ve Modify araç çubuklarında diğer komutları kullanarak uygulamalar yapmak. Katman (Layer) oluşturarak çizim yapmak. OTRACK çizim yardımcısını (özel noktalara hizalanma) kullanarak çizim Var olan çizim dosyasını açmak. POLAR (açı alma) çizim yardımcısını kullanarak. Ara Sınav Çizimleri Bloklamak. Blok Kütüphanesi oluşturmak. Bloklara etiket eklemek. Çizimleri Bloklamak. Blok Kütüphanesi oluşturmak. AutoCAd Kütüphanelerini (Designe Center) Kullanmak. Palet oluşturmak ve paletleri kullanmak. Uygulama:AutoCAd ve kendi oluşturduğumuz blok kütüphanelerini kullanarak. haftada tamamlanan kat planını kullanarak aydınlatma projesi yapmak. Elektronik devre elemanlarını çizmek, bloklamak ve kütüphane oluşturmak. Yazıcı ve çizileri tanımak. Sayfa düzeni yapmak. Çıktı almak Final Sınavı

30 ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ MYELK0 + Zorunlu Öğr. Gör. Erdoğan ÖZEL Öğr. Gör. Erdoğan ÖZEL Bu ders ile öğrenci, kumanda elemanlarının montajını ve kumanda devre elemanları kullanılarak bir fazlı ve üç fazlı asenkron motorları çalıştırma, devir yönü değiştirme, frenleme işlemlerini yapabilecektir. Kumanda elemanları Kumanda elemanlarının montajını yapmak, üç fazlı asenkron motorları kesik, sürekli ve uzaktan çalıştırmak Üç fazlı asenkron motorlara çeşitli yöntemlerle yol vermek, devir yönü değiştirmek ve frenleme yapmak Bir fazlı asenkron motorlara yol vermek, devir yönü değiştirmek, rotoru sargılı asenkron motorlara yol vermek ve çift Kumanda Elemanları Koruma Röleleri Üç Fazlı Asenkron Motorları Kesik ve Sürekli Çalıştırma Üç Fazlı Asenkron Motorları İki Farklı Yerden (Uzaktan) Çalıştırma Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Devir Yönü Değiştirme Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Devir Yönü Değiştirme Üç Fazlı Asenkron Motorlara Reaktansla ve Oto Trafosuyla Yol Verme Üç Fazlı Asenkron Motorlara Yıldız Üçgen Yol Verme 8 ARASINAV 0 Final Sınavı Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Frenleme Çift devirli motorlarda kumanda Bir Fazlı Asenkron Motor Kumanda Devreleri Bir Fazlı Asenkron Motorlarda Devir Yönü Değiştirme Doğru akım motorlarına yol verme, devir yönü değiştirme, frenleme Doğru akım motorlarına yol verme, devir yönü değiştirme, frenleme

31 ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ MYELK0 + Zorunlu Elektrik enerjisinin elde edilme yöntemlerini tanıyabilme,enerji kaynaklarının tespiti, üretimi gerçekleştiren elektrik santrallerinin çeşitleri, çalışma ilkelerini ve isletme özelliklerinin kavranabilmesi. Elektrik enerjisi elde edilme yöntemlerini bilmek Termik santrallerin işleyişini bilmek Nükleer santrallerin işleyişini bilmek Hidroelektrik santrallerin işleyişini bilmek Yenilenebilir Enerji santrallerin işleyişini bilmek Enerji Santrallerinde oluşan arızaları bilmek, koruma rolelerini seçmek ve montajını yapmak Parafudur, sigorta montajını yapmak Kuranportör montajını yapmak. Elektrik enerjisi elde edilme yöntemlerini bilmek Termik santrallerin işleyişini bilmek Nükleer santrallerin işleyişini bilmek Hidroelektrik santrallerin işleyişini bilmek Yenilenebilir Enerji santrallerin işleyişini bilmek Elektrik enerjisi elde edilme yöntemlerini bilmek Termik santrallerin işleyişini bilmek Termik santrallerin işleyişini bilmek Nükleer santrallerin işleyişini bilmek Hidroelektrik santrallerin işleyişini bilmek Hidroelektrik santrallerin işleyişini bilmek Yenilenebilir Enerji santrallerin işleyişini bilmek 8 Ara sinav 0 Final Sınavı Yenilenebilir Enerji santrallerin işleyişini bilmek Enerji Santrallerinde oluşan arızaları bilmek, koruma rolelerini seçmek ve montajını yapmak Enerji Santrallerinde oluşan arızaları bilmek, koruma rolelerini seçmek ve montajını yapmak Parafudur, sigorta montajını yapmak Parafudur, sigorta montajını yapmak Kuranportör montajını yapmak

32 GÜÇ ELEKTRONİĞİ I MYELK + Zorunlu Güç elektroniği ile ilgili temel kavramlar ve güç yarı iletkenlerini tanıyabilme. Doğrultma devrelerinin çalışmasını ve kullanılışının kavranmasının sağlanması Güç elektroniği ile ilgili temel kavramların ve güç yarı iletkenlerini öğrenme. Güç elektroniği ile ilgili temel kavramlar ve güç yari iletkenliğini tanıyabilme Güç konvektörlerinin çalışması ile ilgili ilkeleri kavrayabilme Doğrultma devrelerinin çalışma karakteristiklerini kavrayabilme ve işleyişinin kavranması Güç elektroniği giriş ve tarihsel gelişimi Yarı iletken devre elemanlarının incelenmesi (diyot) Yarı iletken devre elemanlarının incelenmesi(güç diyotu) Yarı iletken devre elemanlarının incelenmesi (diyak) Yarı iletken devre elemanlarının incelenmesi (triak) Yarı iletken devre elemanlarının incelenmesi (tristor) Tristorlerin iletime ve kesime sokulması 8 Ara sinav 0 Final Sınavı Tetikleme devreleri Tetikleme devreleri Doğrultma devreleri ; fazlı yarım, tam, kontrollü ve kontrolsüz devre tasarımları ve örnek uygulamalar Doğrultma devreleri ; fazlı yarım, tam, kontrollü ve kontrolsüz devre tasarımları ve örnek uygulamalar Doğrultma devreleri ; fazlı yarım, tam, kontrollü ve kontrolsüz devre tasarımları ve örnek uygulamalar Doğrultma devreleri ; fazlı yarım, tam, kontrollü ve kontrolsüz devre tasarımları ve örnek uygulamalar

33 SAYISAL ELEKTRONİK MYELK +0 Seçmeli Analog ve sayısal kavramlarını, sayı sistemlerini ve birbirine dönüşümlerini, Kodlama sistemlerini, Boolean kuralları ve mantıksal ifadelerin sadeleştirilmesini vererek; Temel mantık devreleri kullanarak devre gerçekleştirme becerisi kazandırmak. Sayı sistemlerini, kodlama sistemlerini, Mantık devrelerini bilme, Mantıksal ifadelerin ve devrelerin sadeleştirilmesini yapma, sayısal entegreler, bileşik mantık devrelerini, multivibratörleri bilme. Analog ve sayısal kavramları ayırt eder Sayı sistemlerini bilir Sayı sistemleri arasında dönüşümler yapabilir Kodlama sistemlerini açıklar Mantıksal ifadeleri sadeleştirebilir 8 0 Analog ve dijital kavramları, temel bilgiler Sayı sistemleri, sayı sistemlerinde dönüşümler Sayı sistemlerinde dört işlem ve tümleyen aritmetiği Boolean kuralları ve lojik ifadelerin sadeleştirilmesi Kodlama ve Kodlar, Lojik kapılar ve lojik devreler Karnaugh haritaları Ara Sınav Sayısal entegreler Bileşik mantık devreleri, kodlayıcılar, kod çözücüler kod çeviriciler Çoklayıcılar, veri seçiciler Azlayıcılar ve uygulamaları Karşılaştırıcılar ve aritmetik işlem devreleri, Toplayıcılar Çıkarıcı devreleri Final Sınavı

34 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI MYELK +0 Seçmeli Öğr. Gör. İbrahim Halil DİLBER Öğr. Gör. İbrahim Halil DİLBER Bu derste; uygulama projesi tasarlama, uygulama ve sunma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır Uygulama projesi tasarlama, uygulama ve sunma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Sistem/ürün amaç ve kapsamını belirlemek Sistem/ürün konusu ile ilgili ayrıntılı araştırma Sistem/ürüne ilişkin hesaplamalar yapmak/ yazılım yazmak 8 Vize Sınavı 0 Final Sınavı Çalışma Konusunu Seçmek Elde Edilen Bilgileri Sunmak Sistem/Ürünün Fonksiyonlarını ve Değişkenlerini Tanımlamak Gerekli Malzemeleri Seçmek Elde Edilen Bilgileri Sunmak Sistem/Ürünün Şartnamesi veya Akış Şemasını Hazırlamak Sistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını Yapmak Sistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını Yapmak Sistemin/Ürünün Çalışacağı Ortamı Kurmak Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak Sistemin/Ürünü Test Etmek Sistemin/Ürünü Test Etmek

35 ÖZEL TESİSAT MYELK +0 Seçmeli Elektrik tesisatını tehlikeli ve rahat çalışma olanağı vermeyen ortamlarda, tarım, hayvancılık ve bahçe ziraat yapılan alanlarda ve inşaat şantiyelerindeki geçici tesisatta etkinlikle çalıştırmak için gerekli özel teknikleri kavrayabilme. Yıldırıma karşı korunma yöntemlerini ve katodik korunma tekniklerini tanıyabilme. Oto elektriği ve güvenlik sistemlerini açıklayabilme. Tehlikeli ve rahat çalışma olanağı vermeyen ortamlarda elektrik tesisatı kurma çalışmalarında kullanılan yöntem ve teknikleri kavrayabilme. Tarım, hayvancılık ve bahçecilik uygulamalarında elektrik tesisatının maruz kaldığı tehlikelerin üstesinden gelinmesi için kullanılan sistemleri tanıyabilme. Yıldırım çarpmalarına karşı yapı ve tesislerin korunma yöntemlerini tanıyabilme. Korozyona karşı yapıların, boru hatlarının vediğer donatımın korunmasında kullanılan kotodik koruma yöntemlerini kavrayabilme. Oto elektriği tesisatı ile ilgili yapıyı kavrayabilme. Güvenlik sistemlerini kavrayabilme. Elektrik tesisatını tehlikeli ve rahat çalışma olanağı vermeyen ortamlarda, tarım, hayvancılık ve bahçe ziraat yapılan alanlarda ve inşaat şantiyeleri Yıldırıma karşı korunma yöntemlerini ve katodik korunma tekniklerini tanıyabilme Rüzgar santralleri, Güneş enerjisi santralleri, Hidrojen enerjisi ve mesleki gelişmelere uygun araştırmalar yapabilme. Oto Elektriği hakkında bilgi edinir Güvenlik Sistemleri hakkında bilgi edinir Tehlikeli ve Rahat Çalışma Olanağı Vermeyen Ortamlar Tehlikeli ve Rahat Çalışma Olanağı Vermeyen Ortamlar Tarım, Hayvancılık ve Bahçecilik Uygulamaları Şantiye Geçici Tesisatı Şantiye Geçici Tesisatı Yıldırım Çarpmasına Karşı Yapı ve Tesislerin Korunması Yıldırım Çarpmasına Karşı Yapı ve Tesislerin Korunması 8 Ara sınav 0 Final Sınavı Katodik Korunma Oto Elektriği Oto Elektriği Oto Elektriği Güvenlik Sistemleri Güvenlik Sistemleri

36 EV CİHAZLARI MYELK +0 Seçmeli Elektrikli ev cihazlarının yapılarını, çalışma prensiplerini, sık karşılaşılan arızalarını öğrenmek, arıza testi ve onarımlarını yapabilecek bilgi ve beceriyi kazanmak. Mutfak fırını, ocak, mikser, ütü, oda Isıtıcısı, klima, aspiratör, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi, elektrik süpürgesi, halı yıkama makinesi gibi ev aletlerinin çalışma prensiplerini bilme, elektrik devrelerini inceleme, arıza ve bakım işlemlerini yapma. Oda ısıtıcısı, fırın, saç kurutma makinesi, ütü, ocak gibi ısıtıcı ev aletlerinin çalışma prensiplerini, elektrik devrelerini ve çıkabilecek arızaları Aspiratör, vantilatör, klima, buzdolabı gibi havalandırıcı ve soğutucuların çalışma prensiplerini, elektrik devrelerini ve çıkabilecek arızalarını tanıma, onarma tekniklerini öğrenme Mikser, mutfak robotu, meyve sıkıcı gibi parçalayıcı mutfak elektrikli aletlerinin çalışma prensiplerini, elektrik devrelerini ve çıkabilecek arızalarını tanıma, onarma tekniklerini öğrenme Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi yıkayıcı elektrikli ev aletlerinin çalışma prensiplerini, elektrik devrelerini ve çıkabilecek arızalarını tanıma, onarma tekniklerini öğrenme Elektrik süpürgesi, Halı yıkama makinesi, bilgisayar temizleyici gibi vakumlayıcı ev aletlerinin çalışma prensiplerini, elektrik devrelerini ve çıkabilecek arızalarını tanıma, onarma tekniklerini öğrenme Isıtıcı ev aletlerinin genel çalışma prensiplerinin açıklanması ve oda ısıtıcılarının yapılarının, çalışma prensiplerinin, Ütülerin yapılarının, çalışma prensiplerinin, arızalarının ve onarılmalarının anlatılması 8 Ara Sınav 0 Final Sınavı Elektrikli Ocak ile Elektrikli Fırınların çalışma prensiplerinin, arızalarının ve onarılmalarının anlatılması Saç kurutma ve saç bakım makinelerinin çalışma prensiplerinin, arızalarının ve onarılmalarının anlatılması Aspiratörler ve Vantilatörlerin çalışma prensiplerinin, arızalarının ve onarılmalarının anlatılması Klimaların çalışma prensiplerinin, arızalarının ve onarılmalarının anlatılması Buzdolabı ve derin dondurucuların çalışma prensiplerinin, arızalarının ve onarılmalarının anlatılması Elektrikli Mikser ve robotların çalışma prensiplerinin, arızalarının ve onarılmalarının anlatılması Meyve sıkma makinelerinin çalışma prensiplerinin, arızalarının ve onarılmalarının anlatılması Elektrikli çamaşır makinelerinin çalışma prensiplerinin, arızalarının ve onarılmalarının anlatılması Bulaşık makinelerinin çalışma prensiplerinin, arızalarının ve onarılmalarının anlatılması Halı yıkama makineleri ve elektrikli süpürgelerin çalışma prensiplerinin, arızalarının ve onarılmalarının anlatılması Elektrikli mini el süpürücülerinin çalışma prensiplerinin, arızalarının ve onarılmalarının anlatılması

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI 2012 YILI DERS İÇERİKLERİ

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI 2012 YILI DERS İÇERİKLERİ T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI 0 YILI DERS İÇERİKLERİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

İNCİRLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI UMEM ELEKTRONİK MONTÖRÜ KURSU GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI DERS.

İNCİRLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI UMEM ELEKTRONİK MONTÖRÜ KURSU GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI DERS. DERS Modül Adı KONULAR ÖĞRETMEN ADI 8.01.2016 7.01.2016 6.01.2016 5.01.2016 4.01.2016 CUMA PERŞEMBE ÇARŞAMBA SALI PAZARTESİ İş sağlığı ve güvenliği genel prensipler Temel Kavramlar İş güvenliği yönünden

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Güz Yarıyılı Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 Dersin Kodu: TRD 151 Şube Kodu: AKTS Kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2 s/ hafta Teorik: 2s/ hafta Uygulamalı: 0 s/hafta

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

2 Ders Kodu: EMEZ202 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Önlisans

2 Ders Kodu: EMEZ202 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Önlisans PROGRAMLANABİLİR MANTIK DENETLEYİCİLER 1 Ders Adi: PROGRAMLANABİLİR MANTIK DENETLEYİCİLER 2 Ders Kodu: EMEZ202 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Önlisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2 6 Dersin Verildiği

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS YAPI MALZEMELERİ ARCH 106T 2 (3+0+0) 3 5 Ön koşul dersler Eğitim Dili Seviye

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Laboratuar (saat/hafta) Mesleki İngilizce II BES310 6. Bahar 3 0 3 4

Laboratuar (saat/hafta) Mesleki İngilizce II BES310 6. Bahar 3 0 3 4 Mesleki İngilizce-II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Mesleki İngilizce II BES310 6. Bahar 3 0 3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili İngilizce Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve Öğrencinin içinde bulunacağı

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

Sayısal Elektronik (EE 235) Ders Detayları

Sayısal Elektronik (EE 235) Ders Detayları Sayısal Elektronik (EE 235) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sayısal Elektronik EE 235 Güz 3 2 0 4 4.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Bilgisayar Destekli Çizim I (MMR 205) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Çizim I (MMR 205) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Çizim I (MMR 205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Çizim I MMR 205 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Tasarım (AE 103) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Tasarım (AE 103) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Tasarım (AE 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Tasarım AE 103 Güz

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazma Becerileri 2 YDA 106 2 4+0 4 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazma Becerileri 2 YDA 106 2 4+0 4 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yazma Becerileri 2 YDA 106 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Yazma Becerileri 1 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( )

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Psikolojiye Giriş Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kesikli Matematiksel Yapılar BIL152 2. 3+0 3 7

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kesikli Matematiksel Yapılar BIL152 2. 3+0 3 7 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Kesikli Matematiksel Yapılar BIL152 2. 3+0 3 7 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz

Detaylı

İstatiksel Analiz ve Enstrümantasyon (MFGE 312) Ders Detayları

İstatiksel Analiz ve Enstrümantasyon (MFGE 312) Ders Detayları İstatiksel Analiz ve Enstrümantasyon (MFGE 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati İstatiksel Analiz ve Enstrümantasyon MFGE 312 Bahar 2 2 0

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4. Ön Koşul Dersleri. Dersin Dili. Türkçe.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4. Ön Koşul Dersleri. Dersin Dili. Türkçe. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Endüstriyel Elektronik EEE496 8 3+0 3 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Endüstriyel Elektronik EEE496 8 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Endüstriyel Elektronik EEE496 8 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli / Yüz Yüze

Detaylı

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Projesi BIL401 7 0+4 2 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım I GRT 207 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI İş Sağlığı Programı

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI İş Sağlığı Programı HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI İş Sağlığı Programı Programa Kabul Koşulları: Yüksek Lisans: Sağlık alanında lisans düzeyinde bir Yükseköğretim kurumundan mezun olmak, Psikoloji, Sosyoloji, İşletme,İktisat

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ. Modern Türkiye nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeleri ele alır.

DERS İÇERİKLERİ. Modern Türkiye nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeleri ele alır. DERS İÇERİKLERİ Birinci Dönem ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0) 2 (ECTS:2) Modern Türkiye nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeleri ele alır. TUR101 Türk Dili

Detaylı

Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı

Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı 1. Yarıyıl Kod Ders Kredi T U L AKTS 1yy TUR101 Türkçe I 2 2 0 0 2 1yy ING101 Genel İngilizce I 3 3 1 0 5 1yy RTT105 Temel Elektronik I 3 3 0

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Tasarım (AE 103) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Tasarım (AE 103) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Tasarım (AE 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Tasarım AE 103 Güz

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Makine Elemanları MK-321 3/Bahar (3+0+0) 3 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Makine Elemanları MK-321 3/Bahar (3+0+0) 3 4 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Makine Elemanları MK-321 3/Bahar (3+0+0) 3 4 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Önkoşulu

Detaylı

Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları

Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sunum Becerileri ENG 202 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG 101, ENG 102,

Detaylı

Medya ve Basın (ETI201) Ders Detayları

Medya ve Basın (ETI201) Ders Detayları Medya ve Basın (ETI201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya ve Basın ETI201 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları

Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Islak Mekan Tasarımı İÇM 304 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi (MGMT 508) Ders Detayları

İnsan Kaynakları Yönetimi (MGMT 508) Ders Detayları İnsan Kaynakları Yönetimi (MGMT 508) Ders Detayları Ders Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Ders Kodu MGMT 508 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Her İkisi 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Endüstri Mühendisliği'ne Giriş IE 103 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (x ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X)

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSİ TANIM

ELEKTRİK MÜHENDİSİ TANIM TANIM Elektrik enerjisinin, en ekonomik yollarla üretilmesini ve dağıtımını; elektrik donanımlarının, parça ve sistemlerinin yapımını planlayan ve sistemi kurup çalışmasını sağlayan kişidir. A- GÖREVLER

Detaylı

Hava Aracı Haberleşme Sistemleri (AEE304) Ders Detayları

Hava Aracı Haberleşme Sistemleri (AEE304) Ders Detayları Hava Aracı Haberleşme Sistemleri (AEE304) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Hava Aracı Haberleşme Sistemleri AEE304 Bahar 3 2 2 4 6 Ön Koşul

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Öngerilmeli Beton (CE 550) Ders Detayları

Öngerilmeli Beton (CE 550) Ders Detayları Öngerilmeli Beton (CE 550) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Öngerilmeli Beton CE 550 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i CE 342 Betonarme (veya

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013 / 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1. YARIYIL 107 Matematik-I 3 0 3 3 Sayılar,olasılık ile ilgili temel esasları uygulamak, cebir çözümlerini yapmak, geometri

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA 0 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL INDD 101 Temel Sanat Eğitimi I (2-6-5) 7: Sanat ve tasarım olgusunun temel unsuru olan ışık, renk, gölge,

Detaylı

Fransızca-Türkçe Çeviri II (ETI472) Ders Detayları

Fransızca-Türkçe Çeviri II (ETI472) Ders Detayları Fransızca-Türkçe Çeviri II (ETI472) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Fransızca-Türkçe Çeviri II ETI472 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Elektrik Santralleri (ENE 428) Ders Detayları

Elektrik Santralleri (ENE 428) Ders Detayları Elektrik Santralleri (ENE 428) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Elektrik Santralleri ENE 428 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI ANKARA 2011 GENEL

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM-1-ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARIN YAPISI VE ÇALIġMA PRENSĠBĠ

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM-1-ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARIN YAPISI VE ÇALIġMA PRENSĠBĠ İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1-ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARIN YAPISI VE ÇALIġMA PRENSĠBĠ Asenkron motorların endüstrideki önemi Turmetre ile asenkron motorun devrinin ölçülmesi ve kayma deneyi Senkron hız, Asenkron

Detaylı

Konaklama ve turizm işletmelerinde girişimcilik (TOUR 216) Ders Detayları

Konaklama ve turizm işletmelerinde girişimcilik (TOUR 216) Ders Detayları Konaklama ve turizm işletmelerinde girişimcilik (TOUR 216) Ders Detayları Ders Adı Konaklama ve turizm işletmelerinde girişimcilik Ders Kodu TOUR 216 Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS

Detaylı

Optoelektronik (EE 435) Ders Detayları

Optoelektronik (EE 435) Ders Detayları Optoelektronik (EE 435) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Optoelektronik EE 435 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i EE 201 Dersin Dili Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Geleneksel Türk El Sanatları I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme (AVM-404) Ders Detayları

Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme (AVM-404) Ders Detayları Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme (AVM-404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme AVM-404 Bahar 3

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ. (2014 Yılı ve Öncesi Ders İçerikleri)

AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ. (2014 Yılı ve Öncesi Ders İçerikleri) AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ (2014 Yılı ve Öncesi Ders İçerikleri) Ders Adı, Zorunluluk, Teorik, Pratik, Kredi, Akts MATEMATİK (Zorunlu) (2-0-2-3)

Detaylı

Seminer (MGMT 500) Ders Detayları

Seminer (MGMT 500) Ders Detayları Seminer (MGMT 500) Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Seminer MGMT 500 Her İkisi 0 0 0 0 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri (PR 337) Ders Detayları

Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri (PR 337) Ders Detayları Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri (PR 337) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri PR 337 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Halk Sağlığı Hemşireliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

MEZUNİYET ANKETİ. İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü. Bu önemli geri bildirim için TEŞEKKÜR EDERİZ! Adı Soyadı Öğrenci Numarası Adresi

MEZUNİYET ANKETİ. İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü. Bu önemli geri bildirim için TEŞEKKÜR EDERİZ! Adı Soyadı Öğrenci Numarası Adresi MEZUNİYET ANKETİ İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü Tarih:././ Değerli öğrencilerimiz, Çevre Mühendisliği programımızı geliştirmek için aşağıda verilen soruların cevaplandırılması konusunda yardımınıza ihtiyacımız

Detaylı

EEM 334. Elektrik Makinaları Laboratuvarı

EEM 334. Elektrik Makinaları Laboratuvarı EEM 334 Elektrik Makinaları Laboratuvarı Öğrencinin Adı-Soyadı: Öğrenci Numarası: Grup Numarası: Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Deney No:2 Deneyin Adı:

Detaylı

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar Senato Tarihi: 29/07/2015 Senato No : 12 Amaç T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Dekorasyon Teknolojisi II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X ) Uzaktan

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Stratejik Pazarlama Yönetimi. MAN503T Güz 1 3 3 7. Dersin Dili.

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Stratejik Pazarlama Yönetimi. MAN503T Güz 1 3 3 7. Dersin Dili. DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Stratejik Pazarlama Yönetimi MAN503T Güz 1 3 3 7 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

DERS PROFİLİ. Rus Dış Politikası POLS 439 Güz 7 3+0+0 3 6. Mehmet Turan Çağlar

DERS PROFİLİ. Rus Dış Politikası POLS 439 Güz 7 3+0+0 3 6. Mehmet Turan Çağlar DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Rus Dış Politikası POLS 439 Güz 7 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Edebiyat ve Dil Öğretimi II 6.Yarıyıl 3+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Edebiyat ve Dil Öğretimi II 6.Yarıyıl 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Edebiyat ve Dil Öğretimi II 6.Yarıyıl 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI. 1. SINIF I. DÖNEM Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Kredi AKTS

HARRAN ÜNİVERSİTESİ HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI. 1. SINIF I. DÖNEM Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Kredi AKTS HARRAN ÜNİVERSİTESİ HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI 1. SINIF I. DÖNEM 1505101 Türk Dili I Z 2 0 2 2 2 Türk Dili dersinde dil, kültür, dil-kültür ilişkisi, medeniyet-kültür

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT)

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ

Detaylı

İngilizce Yazı Becerisi I (ETI101) Ders Detayları

İngilizce Yazı Becerisi I (ETI101) Ders Detayları İngilizce Yazı Becerisi I (ETI101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce Yazı Becerisi I ETI101 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz (CE 567) Ders Detayları

Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz (CE 567) Ders Detayları Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz (CE 567) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES 301 5. güz 3 0 0 5

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES 301 5. güz 3 0 0 5 Toplu Beslenme Sistemleri I Dersin Adı Kodu Yarıyıl Toplu Beslenme Sistemleri I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

Sayısal Devreler ve Sistemler (EE 203*) Ders Detayları

Sayısal Devreler ve Sistemler (EE 203*) Ders Detayları Sayısal Devreler ve Sistemler (EE 203*) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sayısal Devreler ve Sistemler EE 203* Güz 3 2 0 4 8.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri I MMR 103 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Borçlar Hukuku Özel Hükümler (LAW 301) Ders Detayları

Borçlar Hukuku Özel Hükümler (LAW 301) Ders Detayları Borçlar Hukuku Özel Hükümler (LAW 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Borçlar Hukuku Özel Hükümler LAW 301 Güz 4 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları (GTM 084) Ders Detayları

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları (GTM 084) Ders Detayları Kentsel Dönüşüm Uygulamaları (GTM 084) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Kentsel Dönüşüm Uygulamaları GTM 084 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

VERGİ DENETMENİ TANIM

VERGİ DENETMENİ TANIM TANIM Vergi vermekle yükümlü şahıs ve tüzel kişilerin (vergi mükelleflerinin) vergilerini yasalara uygun olarak verip vermediklerini denetleyen kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Vergi

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Teori ve Pratik (PR 223) Ders Detayları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Teori ve Pratik (PR 223) Ders Detayları Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Teori ve Pratik (PR 223) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Teori ve Pratik

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Türkçe Zorunlu Ders. Okul Eğitimi Süresi. 1.İlk Yardım Tedbirlerini Almak 2.Çalışma Emniyetini Sağlamak

DERS BİLGİ FORMU. Türkçe Zorunlu Ders. Okul Eğitimi Süresi. 1.İlk Yardım Tedbirlerini Almak 2.Çalışma Emniyetini Sağlamak DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

Çelik Yapılar (GTM 075) Ders Detayları

Çelik Yapılar (GTM 075) Ders Detayları Çelik Yapılar (GTM 075) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çelik Yapılar GTM 075 Seçmeli 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

MATEMATİK (haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati)

MATEMATİK (haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati) MATEMATİK (haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati) GİRİŞ XXI. yüzyılda matematik eğitimi yalnız doğa olaylarının araştırmasında ve teknikte değil insan oğlunun mantıklı, eleştirel ve estetik

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Mesleki Yabancı Dil II BIL301 5 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Mesleki Yabancı Dil II BIL301 5 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Mesleki Yabancı Dil II BIL301 5 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz

Detaylı

ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI

ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI ÖĞRETMENLIK UYGULAMASI DERS DOSYASI Bu ders, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Pedagojik Formasyon programında Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından açılan 2 saat

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ALTSO MESLEKİ LERİ Odamız tarafından, ilçemizde çalışma hayatındaki hizmet kalitesini artırmak, üyelerimiz ve çalışanlarının mesleki bilgi, becerilerinin geliştirilmesi amacı ile çeşitli dallarda eğitim,

Detaylı

Hukuk İngilizcesi-II (LAW 252) Ders Detayları

Hukuk İngilizcesi-II (LAW 252) Ders Detayları Hukuk İngilizcesi-II (LAW 252) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Hukuk İngilizcesi-II LAW 252 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları

Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş ISE 407 Her İkisi 3 0 0 3 5

Detaylı