T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı"

Transkript

1 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 2 EYLÜL 2012 Saat: PZR 4. OTURUM dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : Sınav Salon No : Sıra No: MODÜL KODU VE DI SORU SYISI SYF NO SÜRE (DKİK) Ulusal ve Uluslararası Piyasalar Finansal Yönetim naliz Yöntemleri Muhasebe, Denetim ve Etik Kurallar DYLRIN DİKKTİNE! 1. Sınav süreniz, sorumlu olduğunuz modül sayısına ait toplam süre kadardır. 2. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. ncak cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması ve bulundurulması yasaktır. Bu cihazları yanında bulunduran adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 4. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 5. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde, herhangi bir testten ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde ilgili testiniz geçersiz sayılacaktır. 6. Kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız ve geçerli kimlik belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVP KÂĞIDI VE SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Cevap kâğıdındaki bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa salon görevlilerinin temin edeceği yedek cevap kâğıdına kimliğinizle ilgili bilgileri, açıklamalar doğrultusunda yazınız ve kodlayınız. 3. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız. 4. Cevap kâğıdında yukarıdaki tabloda adı ve kodu yazılı modüllere ait sütunlar bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. 5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 6. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi doğru yapılamayacaktır. 7. Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz. 8. Cevaplamaya istediğiniz modülün testinden başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 9. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 10. Puanlamada her doğru cevaba eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 11. Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70 olması zorunludur. 12. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. rka kapağa geçiniz. DİKKT: Testteki sorular tarihi itibarıyla hazırlanmıştır. Bu tarihten sonra sınav konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış olsa bile, soruları cevaplandırırken bu değişiklikleri dikkate almayınız.

2 ULUSL VE ULUSLRRSI PİYSLR 1. şağıdakilerden hangisi, dalgalı kur rejiminde kurların düzeyini belirleyen faktörlerden birisi olarak nitelendirilemez? 4. şağıdakilerden hangisi T.C. Merkez Bankası ile gerçekleştirilecek bankalararası para piyasası işlemlerinden biri değildir? ) Ödemeler dengesi B) Ülkeler arasındaki faiz oranı farklılıkları C) Ülkeler arasındaki büyüme oranı farklılıkları D) Merkez bankalarınca ilan edilen gösterge niteliğindeki kurlar ) Depo işlemleri B) çık piyasa işlemleri C) Gün içi limit işlemleri D) Depo alım ihalesi işlemleri 2. I- Likidite sıkışıklığı durumunda piyasanın kısa vadede geçici süre ile fonlanması amacıyla repo işlemi yapılabilir. II- Likidite sıkışıklığı durumunda piyasadan likidite eksikliği tutarında devlet iç borçlanma senedi satın alınarak piyasaya likidite sağlanabilir. III- Piyasadaki likiditenin düzenlenmesi ve açık piyasa işlemlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla likidite senetleri ihraç edilebilir. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri T.C. Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen açık piyasa işlemlerindendir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I, II ve III D) Yalnız III 3. T.C. Merkez Bankası Bankalararası Para Piyasası İşlemlerine ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? ) İşlemlerin vadesi 91 günü aşamaz. B) İşlemler için herhangi bir teminat istenmemektedir. C) Faiz hesaplamalarında 1 yıl 365 gün olarak kabul edilmektedir. D) Türk Lirası Depo İşlemleri faizsiz ancak komisyon karşılığında gerçekleştirilir. 5. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasasında oluşturulan Serbest İşlem Platformuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Platformda sürekli müzayede-çoklu fiyat sistemi uygulanır. B) Platformda işlem gören paylar brüt takas uygulamasına tabidir. C) Platformda işlem gören paylar -B-C gruplamasına dahil edilir. D) Platformda işlem gören paylar açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemlerine konu edilebilir. 6. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Hisse Senetleri Piyasası nda son olarak oluşturulan ve tarihinden itibaren gerçek zamanlı olarak hesaplanmaya başlanan endeks türü aşağıdakilerden hangisidir? ) İMKB Şehir Endeksi B) İMKB Temettü Endeksi C) İMKB Halka rz Endeksi D) İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi 7. şağıdakilerden hangisi İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında hisse senedi alım satımında işlem gören özel emir türündeki emirlerin bir özelliğidir? ) Bölünerek işlem görebilen emirlerdir. B) İşlem birimi hâlinde verilmiş, daima tam olarak 1 lot ve katlarından oluşan emirlerdir. C) Emir miktarının sıfır olarak girildiği, sadece fiyat verilerek sisteme aktarılan emirlerdir. D) Bir seferde üye adına sisteme girilebilecek hisse miktarında üst sınırın, şirket sermayesinin % 10 u olarak belirlendiği emirlerdir. 2

3 ULUSL VE ULUSLRRSI PİYSLR 8. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasasının işleyişi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? ) Fiyat adımı, her hisse senedi fiyatı için bir defada gerçekleşebilecek en büyük fiyat değişimidir. B) Hisse senetleri piyasasında (lot ve özel emirler için), fiyat aralıkları, baz fiyatın % 10 altı ve üstü ile sınırlıdır. C) Her hisse senedinde, seans için hesaplanan referans fiyat ve baz fiyat o hisse senedi için Fiyat ralığı nı oluşturur. D) Bir hisse senedinin seans içinde işlem görebileceği üst ve alt fiyat limitlerinin ve fiyat adımlarının belirlenmesine esas teşkil eden fiyata referans fiyat denir. 11. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Varant Pazarına (Pazar) ve bu Pazarda işlem görecek varantların özelliklerine ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Pazarda vrupa ve merika tipi varantlar işlem görebilir. B) İhraççısı farklı olsa bile, dayanak varlığı aynı olan varantlar aynı sırada işlem görür. C) Pazarda hem alım (call) hem de satım (put) hakkı veren varantlar işlem görür. D) Pazarda üzerlerinde geçmiş döneme ait kâr payı kuponu bulunan hisse senetleri üzerine yazılan varantlar işlem görür. 9. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına iletilebilecek emir tiplerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Limit Fiyatlı Emirler fiyat ve miktarın belirtildiği emirlerdir. B) Özel Emirler bölünemeyen ve bir bütün olarak alınıp satılan emirlerdir. C) Küsürat Emirler hisse senedi sayısı belirtilmeksizin sadece fiyatın girildiği emirlerdir. D) Normal Emirler işlem birimi hâlinde verilmiş, tam olarak bir lot ve katlarından oluşan emirlerdir. 12. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasasında gerçekleşen işlemlerin iptali ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? ) İptal kararları işlemin taraflarına da yazılı olarak bildirilir. B) Eksper tarafından hatalı emir girişi sonucu oluşan işlemler, Tahvil ve Bono Piyasası Müdürünün onayıyla iptal edilir. C) Gerçekleşen işlemlerin iptal edilmesini müteakip, ilgili kararlar iptali izleyen ilk iş günü çıkan Borsa Bülteninde ilan edilir. D) Üye hatası sonucunda gerçekleşen işlemler, kabul edilebilir bir gerekçeye dayanması durumunda, başka bir koşul aranmaksızın Tahvil ve Bono Piyasası Müdürünün onayıyla iptal edilebilir. 10. Sermaye Piyasası Kurulunun aldığı karar doğrultusunda İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem gören hisse senetleri, B ve C olarak gruplandırılmış olup, anılan gruplarda yer alan hisse senetlerine uygulanacak kurallarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Grubundaki hisse senetleri kredili işlem ve açığa satışa konu olmazlar. B) B Grubundaki hisse senetleri kredili işlem ve açığa satışa konu olmazlar. C) C Grubundaki hisse senetleri kural olarak tek fiyat sisteminde işlem görürler. D) ve B grubundaki hisse senetleri sürekli müzayede sistemine göre işlem görürler. 13. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasasına ilişkin düzenlemeler uyarınca, aşağıdakilerden hangisi Kamuyu ydınlatma Platformunda duyurulmalarını izleyen iş günü piyasada işlem görmeye başlar? ) Hazine bonosu B) Likidite senetleri C) Finansman bonosu D) Gelir ortaklığı senetleri 3

4 ULUSL VE ULUSLRRSI PİYSLR 14. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası bünyesinde bulunan pazarlardan en son faaliyete geçen pazar aşağıdakilerden hangisidir? ) Repo - Ters Repo Pazarı B) Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı C) Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı D) Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı 17. Eylül 2010 tarihinde, Mayıs 2011 vadeli işlem sözleşmesinde uzun pozisyon alan ve anılan pozisyonunu Mart 2011 tarihinde kapatan yatırımcının, sözleşmenin alındığı tarihte 18,3 BD Doları, kapatıldığı tarihte 20,5 BD Doları ve sözleşmenin vade bitiminde 19,1 BD Doları olması durumunda, toplam kârı nedir? (Sözleşme büyüklüğünü 1000 olarak alınız.) ) BD Doları B) BD Doları C) BD Doları D) BD Doları 15. şağıdakilerden hangisi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasasında işlem görebilecek menkul kıymetler arasında değildir? ) Varant B) TOKİ Tahvili C) Finansman Bonosu D) Gelir Ortaklığı Senedi 16. I- Sadece bankalar işlem yapmaya yetkilidir. II- Emirler aynı gün veya ileri valörlü olabilir. III- İletilen emirlerden karşılanmamış olanların iptali mümkün değildir. IV- Yatırım fonlarına ait aynı gün valörlü emirler, esas kural 09:30-14:00 arası olmakla birlikte, saat 17:00 ye kadar verilebilmektedir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Kesin lım Satım Pazarına ve işleyişine ilişkin olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur? ) I ve III B) II ve IV C) Yalnız II D) I ve IV 18. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası hakkında aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? ) na pazarın dışında bir pazar bulunmamaktadır. B) Seanslık ve günlük emirden daha uzun süreli emir verilemez. C) Emirlerin eşleşmesinde fiyat ve zaman önceliği kuralı geçerlidir. D) Emirlerin gerçekleşebilmesi için sadece satış emrine teminat konması yeterlidir. 19. Takasbank Para Piyasası (TPP) ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? ) TPP de gerçekleşen işlemlerden doğacak yükümlülükler Takasbankın garantisi altındadır. B) TPP de işlemler aynı gün valörlü olarak saat 09:30 12:00 ve 13:30-15:00 arasında yapılır. C) TPP de alıcı olarak işlem yapan aracı kuruluşlardan, almak istediği miktarın % 115 i oranında değerlenmiş teminat istenmektedir. D) TPP de gerçekleştirilecek işlemler için yatırım fonu katılma belgeleri teminat olarak kabul edilmemektedir. 4

5 ULUSL VE ULUSLRRSI PİYSLR 20. Takasbank Para Piyasasında (TPP) yapılan işlemlerde temerrüde düşen bir aracı kuruluşa uygulanan müeyyidelere ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) TPP de temerrüde düşen aracı kuruluş temerrüt durumu devam ettiği sürece nakit kredi kullanamaz. B) Üçer aylık dönemlerde 5 ve daha fazla sayıda temerrüde düşmüş olan bir aracı kuruluşa TPP de uzaklaştırma cezası uygulanır. C) Bir takvim yılı süresince toplam 16 kez temerrüde düşmüş olan bir aracı kuruluşa son kez temerrüde düştüğü tarihten itibaren 1 ay TPP nden uzaklaştırma cezası verilir. D) TPP ye olan borcunu saat 16:30 dan sonra kapatan bir aracı kuruluşa TPP de her gün için oluşan ortalama (O/N) gecelik faiz oranına 5 puan ilave edilmek suretiyle bulunan oranın 3 katı kadar temerrüt faizi uygulanır. 23. Depo sertifikaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Depo sertifikaları saklama kuruluşlarında saklanan yabancı sermaye piyasası araçlarının taşıdığı hakları aynen sağlayan özdeş araçlardır. B) Depo sertifikaları saklama kuruluşlarında saklanan yabancı sermaye piyasası araçlarını temsilen ihraç edilir. C) Depo sertifikaları depocu kuruluş sıfatıyla aracı kurumlar tarafından ihraç edilir. D) Depo sertifikaları nominal değeri Türk Lirası veya T.C. Merkez Bankasınca günlük alım satım kurları ilan edilen yabancı paralar cinsinden ifade edilir. 21. Takasbank Para Piyasası (TPP) işlemlerinde alıcı tarafta olan aracı kuruluşların verdikleri toplam değerlenmiş teminatların içerisinde hisse senetlerinin toplam payı en fazla kaç olabilir? ) % 75 B) % 66 C) % 50 D) % I- livre işlem sözleşmeleri (Forward) II- Vadeli işlem sözleşmeleri (Future) III- Swap sözleşmeleri Yukarıdakilerden hangisi/hangileri tezgâhüstü piyasalarda işlem görebilir? ) I ve II B) I ve III C) Yalnız III D) Yalnız I 24. Sermaye Piyasası Kurulunun yabancı sermaye piyasası araçlarının halka arzına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Yabancı sermaye piyasası araçları, ihraç edildikleri ülkede bir borsaya kote edilmiş olmamalıdır. B) Yabancı sermaye piyasası araçları sadece Türk Borsalarına kote edilebilirler. C) Yabancı sermaye piyasası araçları, sadece ihraç edildikleri ülke parası üzerinden düzenlenebilirler. D) Yabancı sermaye piyasası araçları, Türk Lirası veya T.C. Merkez Bankasınca günlük alım satım kurları ilan edilen yabancı paralar üzerinden düzenlenmiş olmalıdır. 25. Vadeli işlem piyasalarında kullanılan aşağıdaki emir tiplerinden hangisi şartlı emir kategorisi altında sınıflandırılabilir? ) Zarar durdurmalı emirler B) Fiyat limitli emirler C) Yayılma emirleri D) Piyasa emirleri 5

6 1. Belirli bir tarih itibarıyla finansal tablolarındaki Kısa Vadeli Yabancı Kaynak ve Net Satış tutarları eşit olan 3 farklı üretim şirketine ait bazı finansal oranlar aşağıdaki tabloda verilmektedir: Şirketi B Şirketi FİNNSL YÖNETİM C Şirketi Cari Oran (%) 1,4 1,6 1,5 Nakit (Disponibilite) Oranı (%) 0,15 0,99 0,45 Finansal Kaldıraç Oranı (%) 0,5 0,7 0,4 4. Hisse senedi fiyatı 25 TL olan bir şirketin betası 0,90 dır. Pazar risk primi % 7, risksiz faiz oranı % 8 dir. Şirketin hedef borç/özkaynak oranı % 50 olup, şirketin borçlanma maliyeti % 8 dir. Vergi oranı % 20 kabul edildiğinde, firmanın ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti ne olur? ) % 10,35 B) % 11,15 C) % 11,67 D) % 12,20 Yukarıdaki tabloda yer alan verilere göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? ) B Şirketi, ve C Şirketlerine kıyasla daha fazla dönen varlık bulundurmaktadır. B) Hazır Değerleri en yüksek olan B Şirketi iken en düşük olan Şirketidir. C) Her 3 şirketin de Uzun Vadeli Yabancı Kaynak tutarlarının bilinmesi durumunda özkaynak büyüklükleri oransal olarak kıyaslanabilir. D) Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı Oranları sıralaması B>C> dır. 2. Bir işletmenin toplam kaynaklarının ne ölçüde kârlı kullanıldığını gösteren ekonomik rantabilite oranı (Yatırım Verim Oranı) aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru ifade edilmiştir? ) Net Kâr / Özkaynak Toplamı B) Toplam Sabit Giderler/Katkı Oranı C) (Vergiden önceki kâr + Faiz giderleri)/faiz Giderleri D) (Vergiden önceki kâr + Faiz giderleri)/toplam Kaynaklar 5. İlk yatırım tutarı TL olan ve önümüzdeki üç yıl boyunca sırasıyla TL, TL ve TL nakit akımı yaratacak bir projeden beklenen getiri oranı % 12 ise, bu projenin kârlılık endeks değeri ne olur? ) 0,40 B) 0,97 C) 1,02 D) 1, TL yatırdığınız bir proje birinci yıl TL, ikinci yıl TL, üçüncü yıl TL nakit girişi sağlamaktadır. Yatırımdan beklenen getiri oranı % 10 ise dinamik (iskonto edilmiş) geri ödeme süresi kaç yıl olur? ) 2,81 B) 2,32 C) 2,19 D) 2,00 7. Nominal değeri TL olan, 10 yıl vadeli, kupon ödemesiz ve vadeye kadar yıllık getirisi % 9 olan bir tahvilin Macaulay Süresi (Macaulay Duration) aşağıdakilerden hangisidir? ) 9,17 B) 9,30 C) 9,57 D) 10,00 3. İMKB-30 Endeksi ile 1,4 Beta değerine sahip TL değerinde hisse senedi portföyü olan Bay Temkin, endeksin düşeceğini öngördüğü için Haziran ayı başında ğustos vadeli VOB-30 Endeks sözleşmesi satarak portföyünü 3 ay boyunca değer düşüşünden korumak istemektedir. İMKB-30 Endeksinin Haziran ayı başındaki değeri ise Bay Temkin in portföyünü tamamen korumak için satın alması gereken sözleşme sayısı kaçtır? (Sözleşme Büyüklüğü=(İMKB-30 Endeksi/1000)*100 TL) 8. BC Ş hissesi en son pay başına 3 TL temettü dağıtmıştır. Temettülerin büyüme oranı % 6 ve hisse senedinden beklenen getiri oranı ise % 12 dir. Bu durumda hisse senedinin olması gereken fiyatı aşağıdakilerden hangisidir? ) 55 TL B) 53 TL C) 50 TL D) 27 TL ) 800 B) 700 C) 600 D) 500 6

7 TL nominal değerli, % 10 kupon ödemeli ve 5 yıl vadeli tahvilin vadeye kadar getirisi % 8 dir. İskonto oranı sabit kalırsa, 1 yıl sonra bu tahvilin değeri ne olur? ) Nominal değerinde olur. B) Daha yüksek olur. C) Daha düşük olur. D) ynı kalır FİNNSL YÖNETİM 13. şağıdaki bilgilere göre, X ve Y hisse senetlerinden oluşan bir portföyün sistematik riski ne olur? Hisse Senetleri Beklenen getiri Standart Sapma Beta Portföydeki ğırlığı X 20% 5% 1,10 40% Y 30% 10% 1,50 60% ) 1,34 B) 1,36 C) 1,38 D) 1, ynı üretim sektöründeki iki ya da daha fazla şirketin birleşerek yeni bir şirket oluşturması olarak tanımlanan birleşme türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Yatay birleşme B) Dikey birleşme C) Karma birleşme D) Ortak girişim (Joint venture) 14., B ve C hisse senetlerinin beklenen getirileri ve getirilerinin standart sapması birbirine eşittir. şağıdaki tabloda hisse senetlerinin korelasyonları yer almaktadır. B C 1,0 B 0,9 1,0 C 0,1-0,4 1,0 11. Bir şirketin başka bir şirket tarafından ele geçirilmesi durumunda, hedef şirketin tüm üst düzey yöneticilerine çok yüksek miktarlarda tazmiat ödenmesini öngören iş sözleşmelerinin düzenlenmesi, birleşme ve ele geçirmeleri engellemek amacıyla kullanılan hangi savunma taktiğine örnek olarak gösterilir? ) Kıyak çekme (green mail) B) Zehirli haplar (poison pills) C) Beyaz şövalye (white knight) D) ltın paraşüt (golden parachute) TL ye alınan bir hisse senedinden 1 TL kâr payı alınmıştır. Hisse senedi dönem sonunda 2,5 TL ye satılmıştır. ynı dönemde TL, BD Doları karşısında % 20 oranında değer kaybına uğramıştır. Yatırımcının BD Doları bazında kaybı yüzde kaçtır? ) -% 58,3 B) -% 41,7 C) -% 38,4 D) -% 34,5 15. Yukarıdaki korelasyon kat sayılarına göre, aşağıdaki portföylerden hangisinin riski en azdır? ) ve B hisse senetlerinin eşit oranda yer aldığı bir portföy B) ve C hisse senetlerinin eşit oranda yer aldığı bir portföy C) B ve C hisse senetlerinin eşit oranda yer aldığı bir portföy D) Sadece C hisse senedinden oluşan bir portföy Hisse senedi Beklenen getiri (r) Getirilerin varyansı (0 2 ) X 0,10 0,0144 Y 0,16 0,0400 Bir portföyde eşit ağırlıklı olarak yukarıdaki tabloda bilgileri verilen X ve Y hisse senetleri bulunmaktadır. X ve Y hisse senedi arasındaki korelasyon % 80 olduğuna göre, sırasıyla portföyün getirisi ve standart sapması aşağıdakilerden hangisidir? ) % 12 - % 22,80 B) % 12 - % 15,23 C) % 13 - % 22,80 D) % 13 - % 15,23 7

8 16. X hisse senedi piyasa ile aynı varyansa sahiptir. X hisse senedi ile piyasa arasındaki korelasyon 0,8 ise, X hisse senedinin Beta kat sayısının değeri aşağıdakilerden hangisidir? ) 0,8 B) 0,64 C) 0,4 D) 0,2 17. ve B hisse senetlerinden oluşan bir portföyde, portföyün riskinin ve B hisse senetlerinin bireysel riskleri toplamından daha düşük olabilmesi için ve B hisse senetlerinin getirileri arasındaki kovaryans ilişkisi nasıl olmalıdır? FİNNSL YÖNETİM 20. BC hisse senedinin Döviz ve Kredi hacmi faktörlerine duyarlılığı ve söz konusu faktörlerin beklenen getirileri aşağıdaki tabloda verilmektedir. Risksiz faiz oranı % 5 düzeyinde iken, rbitraj Fiyatlama Modeli ne göre BC hisse senedinin beklenen getirisi yüzde kaçtır? Döviz Kredi Hacmi Faktör Duyarlılığı (B) 0,60 0,50 Faktör Beklenen Getirisi E(r) 0,14 0,12 ) 12,7 B) 13,9 C) 14,5 D) 15,3 ) ile B hisse senetlerinin getirileri arasındaki kovaryans sıfır olmalıdır. B) ile B hisse senetlerinin getirileri arasındaki kovaryans negatif olmalıdır. C) ile B hisse senetlerinin getirileri arasındaki kovaryans pozitif olmalıdır. D) ile B hisse senetlerinin getirileri arasındaki kovaryans bire eşit olmalıdır. 18. Bir hisse senedinin getirisinin standart sapması % 10, pazarın getirisinin standart sapması % 5 dir. Hisse senedi getirisinin pazarın getirisi ile korelasyonu 0,80 dir. Risksiz faiz oranı % 7 ve pazarın beklenen getirisi % 13 ise hisse senedinden beklenen minimum getiri oranı yüzde kaçtır? ) 12,4 B) 13,0 C) 16,6 D) 17,2 19. Betası sıfır olan bir hisse senedinin beklenen getirisi nedir? ) Beklenen getiri sıfırdır. B) Beklenen getiri negatiftir. C) Beklenen getiri pazar getirisi kadardır. D) Beklenen getiri risksiz getiri oranı kadardır. 21. şağıdakilerden hangisi portföy getirilerinin ölçülmesinde kullanılan zaman ağırlıklı getiri hesaplama yöntemini ifade etmektedir? ) Dönem içinde portföye giren veya çıkan fonları da dikkate alan getiri oranı hesaplama yöntemi B) Yatırımın bileşik getirisine dayanan, yeniden yatırım olgusunu dikkate alan getiri oranı hesaplama yöntemi C) Ölçülecek portföyü bir yatırım fonu gibi değerlendiren, fon değerini dikkate alarak getiri oranını hesaplayan getiri oranı hesaplama yöntemi D) Dönem getirileri ayrı ayrı hesaplanarak ortalamalarının alınmasına dayanan getiri oranı hesaplama yöntemi 22. % 50 si, % 50 si B hisse senedinden oluşan bir portföyün performansı ölçülmek istenmektedir. Farklı ekonomik koşullarda ve B hisse senetlerinin beklenen getirileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Pazarda risksiz faiz oranı % 5,75, oluşturulan portföyün riski 0,10 ise Sharpe Performans Ölçütü oranı kaçtır? Genel Ekonomik Durum Olasılıklar hisse senedinin getirisi B hisse senedinin getirisi Genişleme 0,25 0,40 0,20 Normal 0,50 0,30 0,15 Durgunluk 0,25 0,06 0,10 ) 1,2 B) 1,3 C) 1,4 D) 1,5 8

9 23. BD de 1 yıllık BD Doları faiz oranı %1, Türkiye de 1 yıllık TL faiz oranı %9 ve bugünkü döviz kurunda 1 BD Doları 1,8 TL ye eşit ise faiz oranları paritesine göre 1 yıl sonra beklenen döviz kuru (1 BD Doları) kaç TL olur? FİNNSL YÖNETİM ) 1,9230 B) 1,9340 C) 1,9426 D) 1, Call (alım) opsiyonunun kullanım fiyatı 120 TL ve opsiyona konu hisse senedinin vade sonu fiyatı 105 TL ise vade sonunda call (alım) opsiyonunun fiyatı nedir? ) 0 B) 15 C) 105 D) Bir vadeli işlem sözleşmesine ilişkin olarak aşağıdaki bilgilere göre yatırımcıya teminat çağrısı ilk kez hangi tarihte yapılacaktır? Vadeli İşlem Pozisyonu : TL/USD Vadeli İşlem Sözleşmesi Uzun Pozisyonu Başlangıç Teminatı : 8,000 Sürdürme Teminatı : 6,000 Sözleşmeye Giriş Tarihi : 24 Haziran 2012 Sözleşmenin Vade Sonu : 30 Haziran 2012 Sözleşme Büyüklüğü : USD Sözleşme Fiyatı : Tarih Vadeli İşlem Fiyatı 24 Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran ) 27 Haziran B) 28 Haziran C) 29 Haziran D) 30 Haziran 9

10 1. ylık mevduata uygulanan nominal faiz oranı yıllık % 20 ise sözkonusu nominal faizin efektifi (bileşiği) yıllık yüzde kaçtır? ) 21,94 B) 21,32 C) 20,78 D) 20, NLİZ YÖNTEMLERİ 5. I- Dönemlik (480 günlük) Faiz Oranı % 15,61 dir. II- Yıllık Basit Faiz Oranı % 20,52 dir. III- Yıllık bileşik faiz oranı % 11,66 dır TL nominal değerli kuponsuz bir devlet tahvilinin piyasa fiyatı 865 TL ve vadesine kalan gün sayısı ise 480 gündür. Bu devlet tahviline ilişkin yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? (1 yıl 365 gün olarak kabul edilecektir.) 2. hmet in çalıştığı kurum her yıl sonunda hmet e ikramiye ödemesi yapmaktadır. İlk yıl TL ikramiye ödenecek olup, bu tutara her yıl % 5 oranında zam yapılacaktır. hmet in kurumunda 40 yıl çalışmayı planladığı ve bu süre boyunca yıllık faiz oranının % 9 olacağını varsaydığımızda 40 ıncı yılın sonunda hmet in aldığı ikramiyelerin toplam tutarı ne olur? ) B) C) D) İngiltere Krallığı tarafından ihraç edilen bir tahvil sonsuza kadar yıllık İngiliz Sterlini ödemektedir. Bu tahvile uygun faiz oranının (iskonto oranının) % 8 olduğu varsayıldığında bu tahvilin fiyatı aşağıdakilerden hangisi olur? ) Sterlin B) Sterlin C) Sterlin D) Sterlin 4. yşe Hanım, tasarruflarını yıllık % 15 faiz oranı üzerinden 2 yıllığına bankaya yatırmış ve vade sonunda hesabında toplam TL tasarrufu olduğunu görmüştür. Yukarıdaki veriler çerçevesinde, yşe Hanım ın hesabında başlangıçta ne kadar parası vardır? (Vergi olmadığı varsayılacaktır.) ) TL B) TL C) TL D) TL ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II 6. Sevinç Hanım peşin fiyatı TL olan yatı satın almaya karar vermiştir. İmzalanan satış sözleşmesine göre yat bedelinin % 10 u peşin ödenecektir. Geri kalan kısmın ödemesi ise 20 yılda tamamlanacak olup ödemeler her iki yılda bir ikinci yılın sonunda eşit taksitlerle yapılacaktır. Yıllık faiz oranı % 10 (iki yıllık faiz oranı:% 21) olduğuna göre Sevinç Hanım ın her iki yılda bir ödemesi gereken taksit tutarı ne kadardır? (Vergi olmadığı varsayılacaktır.) ) ,12-TL B) TL C) TL D) ,84-TL 7. Yıllık enflasyon oranının % 25 olduğu bir ülkede, aşağıdakilerden hangisi bir yıl vadeli % 50 faizli hazine bonosunun yıllık reel faiz oranını göstermektedir? ) % 20 B) % 25 C) % 50 D) % Bir firma hisse başına 10 TL kâr payı ödemiştir. Bu firmanın hissedarları firmanın gelecekte ödeyeceği kâr paylarında her yıl % 20 oranında bir artış beklemektedir. Bu yatırımdan beklenen getiri oranının (iskonto oranının) % 30 olması hâlinde firmanın hisse senedi fiyatı kaç TL dir? ) 60 B) 80 C) 100 D)

11 9. Bir yatırımcı 5 yıl vadeli kupon ödemesiz TL nominal değerli bir tahvili ihraç sırasında 621 TL ye satın almıştır. Bu durumda yatırımcının bu tahvilden elde edeceği yıllık getiri oranı aşağıdakilerden hangisidir? ) % 7 B) % 8 C) % 9 D) % NLİZ YÖNTEMLERİ 12. X Ş (TL) Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Özkaynaklar Net Satışlar Net Kâr Yukarıda verilen bilgilere göre X Ş nin net işletme sermayesi ve cari oranı nedir? 10. Bir çalışan, tarihinde emekli olmayı planlamakta olup, tarihinden itibaren de bu tarih dahil 180 ay boyunca düzenli bir şekilde TL tutarında emekli aylığı almayı planlamaktadır. Uygulanacak faiz oranlarının tarihinden itibaren istikrarlı bir biçimde aylık % 0,5 düzeyinde kalacağı (vergi ve diğer kesintiler dikkate alınmayacaktır) varsayıldığında bu çalışanın sözkonusu emekli aylığını alabilmesi için tarihi itibarıyla biriktirmesi gereken tutar aşağıdakilerden hangisidir? ) TL B) TL C) TL D) TL 11. İki sene sonra TL getirecek olan bir projeye TL yatırmayı planlıyorsunuz. lternatif olarak, proje ile aynı sektörde yer alan bir hisse senedine yatırım yapmanız halinde elde edeceğiniz kazanç % 16,67 ise söz konusu projenin net bugünkü değeri nedir? ) TL B) TL C) TL D) TL NET İŞLETME SERMYESİ (TL) CRİ ORN ) ,77 B) ,33 C) ,33 D) , şağıdaki işlemlerin hangisi sonucunda şirketin cari oranı değişir? ) Ham madde peşin bedelle satın alınmıştır. B) Kısa vadeli ticari alacakların bir bölümü tahsil edilmiştir. C) Kısa vadeli ticari borçların bir bölümü ödenmiştir. D) Ticari malların bir bölümü 1 ay vadeli olarak satılmıştır. 14. şağıdakilerden hangisi çalışma durumunun analizinde kullanılan oranlardan (faaliyet oranları) biridir? ) Stok devir hızı oranı B) Otofinansman oranı C) Özkaynakların aktif toplamına oranı D) Duran varlıkların özkaynaklara oranı 11

12 15. Temel analizle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Temel analiz menkul kıymetlerin gerçek değerini hesaplamaya çalışır. B) Temel analizin yapılabilmesi için iyi ekonomi ve finans bilgisine sahip bir ekibe ihtiyaç vardır. C) Temel analizin, mantığı tarih tekerrürden ibarettir düşüncesi olup, bu analizde grafikler yoğun olarak kullanılır. D) Temel analiz sonucunda elde edilen sonuçların yatırımcılar tarafından kullanılabilmesi, bu kişilerin ekonomi bilgi düzeylerine bağlıdır NLİZ YÖNTEMLERİ 18. BC şirketinin yeni yönetimi öz sermaye kâr marjını (return on equity) artırmak amacıyla yeni bir plan ortaya koymuştur. Buna göre, şirketin borçlanma oranı % 50 olacaktır. Söz konusu oran TL lik faiz giderine yol açacaktır. Bu kapsamda faiz ve vergi öncesi kârın TL, satışların TL ve toplam varlık devir hızının 3 olması planlanmaktadır. Eğer ortalama vergi oranı % 20 ise BC şirketinin özsermaye kâr marjı ne kadar olacaktır? ) % 30 B) % 32 C) % 34 D) % Ekonomik Rantabilite Oranı: 0,25 Vergiden Önceki Kâr Tutarı: TL Toplam Kaynaklar: TL Yukarıdaki bilgilere göre faizleri karşılama oranı kaçtır? ) 4 B) 4,8 C) 5,5 D) XYZ İşletmesi (TL) Ödenmiş Sermaye Net Satışlar Net Kâr Dönen Varlıklar Stoklar Duran Varlıklar Kısa Vadeli Borçlar Uzun Vadeli Borçlar Yukarıdaki verilere göre XYZ işletmesinin finansal kaldıraç oranı kaçtır? ) 0,52 B) 0,63 C) 0,72 D) 0, Teknik analizde destek ve direnç seviyelerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Destek noktası ya da destek seviyesi fiyat yükselişlerinin önünü kesen önemli bir arzın oluştuğu, yükselişin yavaşladığı veya durduğu seviyeyi ifade ederken, direnç noktası veya direnç seviyesi, fiyatların düşerken, sıkıştığı veya düşüşün durduğu gelen taleple birlikte yükselişin başladığı seviyeyi ifade eder. B) Bir destek ya da direnç seviyesinde işlem hacmi ne kadar fazla ise o seviyenin destek ya da direnç seviyesi olarak fonksiyon görme potansiyeli o kadar fazladır. C) Fiyatlar destek veya direnç seviyelerinde ne kadar uzun süre işlem görmüşse destek ve direnç seviyeleri o ölçüde geçerli olacaktır. D) Yükselen piyasada hem destekler hem de dirençler yükselen bir seyir gösterir. 20. Borsada işlem gören menkul kıymetlerin fiyat hareketlerinin tahmininde kullanılan bir yöntem olan teknik analiz yöntemine ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? ) nalizin odak noktası, incelemeye konu menkul kıymet ihraççısının belli bir zaman dilimi içindeki faaliyetlerinin verimliliğini grafikler yardımıyla ortaya koymaktır. B) naliz öncesinde ekonomik faktörler incelenmeli ve yapılan analizin değerlendirilmesinde dikkate alınmalıdır. C) Teknik analizin odak noktası menkul kıymetin fiyat ve miktar hareketleri, başka bir deyişle arz ve taleptir. D) Genellikle, uzun vadeli yatırım yapmayı düşünen yatırımcıların ilk olarak dikkate aldıkları analiz yöntemidir. 12

13 21. şağıdakilerden hangisi teknik analizde hareketli ortalamalar için yanlıştır? ) Hareketli ortalamalar basit, ağırlıklı ve eksponansiyel (üslü) olarak hesaplanabilir. B) Uzun süreli hareketli ortalamalar kısa süreli hareketli ortalamalara göre daha duyarlıdır. C) Hareketli günlük ortalamalarda gün sayısı arttıkça keskin fiyat hareketleri yumuşar ve ortauzun vadeli trendler daha sağlıklı görülebilir. D) Hareketli ortalamalar, hesaplamada ele alınan dönem boyunca gerçekleşen fiyatların trendine göre al/sat sinyali verir NLİZ YÖNTEMLERİ 24. şağıdakilerden hangisi, menkul kıymet teknik analizinde uygulanması hâlinde, Fibonacci sayılarının yorumlanmasında kullanılan yöntemlerden biri değildir? ) Fibonacci yayları B) Fibonacci dalgaları C) Fibonacci zaman çizgileri D) Fibonacci yelpaze çizgileri 22. şağıdakilerden hangisi teknik analizde kullanılan teknik göstergeler den biri değildir? ) Hareketli Ortalamalar Göstergesi B) Karşılaştırmalı Güç Endeksi C) Momentum Göstergesi D) Volter Göstergesi günlük eksponansiyel hareketli ortalamadan 26 gün için hesaplanan eksponansiyel hareketli ortalamanın çıkarılması sonucu elde edilen değer aşağıdakilerden hangisidir? ) Momentum B) MCD göstergesi C) Elliot dalgaları D) Fibonacci sayısı 23. şağıdakilerden hangisi teknik analizin dayandığı varsayımlardan biri değildir? ) Herhangi bir malın (örneğin hisse senedinin) ya da hizmetin fiyatı, ona olan arz ve talebin karşılıklı etkileşimi sonucunda oluşur. B) rz ve talep rasyonel veya rasyonel olmayan faktörlerce belirlenir. C) Menkul kıymetin gerçek değeri sektör analizi yoluyla bulunur. D) Menkul kıymet fiyatları ve pazarın genel eğilimini gösteren endeksler trendler hâlinde hareket ederler. 13

14 MUHSEBE, DENETİM VE ETİK KURLLR 1. İşletmeye karşı bir müşterisinin zarar gördüğü iddiası ile açtığı tazminat davasında, dava konusu belli olmakla birlikte, tazminat tutarının takdiri mahkemeye bırakılmış olarak dava sürmekte ise; genel muhasebe ilkeleri çerçevesinde işletme açısından aşağıdakilerden hangisi doğru olur? ) Durumun bilanço dipnotlarında açıklanması gerekir. B) Durumun gelir tablosu dipnotlarında açıklanması gerekir. C) Henüz yargı kararı olmadığından bir şey yapması gerekmez. D) Kendisinin belirleyeceği makul bir tutar için bilançoda karşılık ayırır. 4. Finansal tabloların dipnotları ile birlikte kamuya açıklanması uygulaması, aşağıda yer alan muhasebenin temel kavramlarından hangisinin bir gereğidir? ) Tam açıklama kavramı B) Objektif belge kavramı C) Sosyal sorumluluk kavramı D) İşletmenin sürekliliği kavramı 5. şağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen hesap planına uymakla yükümlüdür? 2. Bir işletmenin stoklarındaki ticari malın piyasa değeri arttığında, malın satışı gerçekleşmediği sürece bu artış gelir yazılmazken, bu ticari malın piyasa değeri düştüğünde düşüşün gider olarak yazılabilmesi muhasebenin hangi temel kavramının bir sonucudur? ) Maliyet Esası B) Tutarlılık C) Özün Önceliği D) İhtiyatlılık 3. Vergi Usul Kanunu nda yer alan Yangın, deprem ve su basması gibi afetler yüzünden veyahut bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi hâller neticesinde iktisadi kıymetlerinde önemli bir azalış vaki olan emtia ile maliyetlerinin hesaplanması mutat olmayan hurdalar ve döküntüler, üstüpü, deşe ve ıskartalar emsal bedeli ile değerlenir hükmü aşağıda yer alan muhasebenin temel kavramlarının hangisi açısından istisnai bir hükümdür? ) Tutarlılık kavramı B) Maliyet esası kavramı C) Parayla ölçülme kavramı D) Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı ) Finansal kiralama şirketleri B) Sigorta şirketleri C) racı kurumlar D) Bankalar 6. Tekdüzen hesap planına göre fiili maliyetlerin uygulandığı durumlarda gider hesaplarında toplanan giderlerin tümünün; önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin kullanılması durumunda ise, bunlara göre saptanan giderlerin ilgili hesaplara yansıtılmasını sağlamak amacıyla kullanılan hesap türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Fark hesapları B) Nazım hesaplar C) Maliyet hesapları D) Gider Yansıtma hesapları 7. Sermaye Piyasası Kurulunun yatırım fonları hesap planına göre; Katılma Belgeleri Değer rtış/zalışı hangi ana hesap grubunun bir alt hesap kalemidir ve hangi mali tablo ile ilişkilidir? ) Fon Gelirleri/Bilanço B) Fon Toplam Değeri/Bilanço C) Fon Giderleri/Gelir Tablosu D) Fon Toplam Değeri/Gelir Tablosu 14

15 MUHSEBE, DENETİM VE ETİK KURLLR 8. İşletmenin dönem sonunda muhasebe sisteminde yer alan satışlar, satılan malın maliyeti, vergi ve amortisman bilgilerine ilişkin rakamlara dayalı olarak hesaplanabilen nakit akımı hangisidir? ) Faaliyetten sağlanan nakit akımı B) Sermaye harcamalarına ilişkin nakit akımı C) İşletme sermayesindeki değişime ilişkin nakit akımı D) Hisse senedi sahiplerine yapılan ödemelerle ilgili nakit akımı 9. TFRS 5 Satış maçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler standardına göre satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılan bir duran varlığın ölçümüne ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 11. TMS 10 Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar standardına ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğrudur? ) İşletmeler; raporlama döneminden sonra düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltip düzeltmeme konusunda serbesttir. B) Raporlama döneminden sonraki düzeltme gerektirmeyen olaylar önemli olsa dahi bu olaylar için dipnotlarda açıklama yapılmasına gerek yoktur. C) Hisse senedi sahiplerine ödeneceği raporlama döneminden sonra ilan edilen temettüler ile ilgili olarak; işletmelerce raporlama dönemi sonunda herhangi bir yükümlülük finansal tablolara alınmaz. D) Finansal tabloların yayımı için onay tarihi ile onayın kimin tarafından yapıldığına ilişkin bilgiler kamuya açıklanmak zorunda değildir. ) Gerçeğe uygun değeri ile ölçülür. B) Maliyet ve net gerçekleşebilir değerden düşük olanı ile ölçülür. C) Defter değeri ile gerçeğe uygun değerden yüksek olanı ile ölçülür. D) Defter değeri ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerden düşük olanı ile ölçülür. 10. şağıda yer alan varlıklardan hangisi TMS 40 Yatırım maçlı Gayrimenkuller standardı kapsamında yatırım amaçlı gayrimenkul değildir? ) İşletme tarafından idari amaçla kullanılan bina B) Gelecekte nasıl kullanılacağına karar verilmemiş arsalar C) Uzun vadede sermaye kazancı elde etmek için tutulan arsalar D) Bir veya daha fazla faaliyet kiralaması çerçevesinde kiralanmak üzere elde tutulan boş bina 12. işletmesi tarihinde işleyerek satmak üzere peşin fiyatı TL olan X ürününü bedelini altı ay sonra TL üzerinden ödemek üzere anlaşmış ve ürünü stok kalemi altında kayıtlarına yansıtmıştır. Ürüne ilişkin TL KDV tedarikçiye peşin ödenmiştir. Ürünlerin taşıma maliyeti işletmesine ait olup; TL taşıma bedeli ve TL KDV işletmesi tarafından taşıyıcı firmaya ödenmiştir. TMS 2 Stoklar standardı kapsamında söz konusu stoklar işletmesi kayıtlarına hangi tutar ile alınmalıdır? ) TL B) TL C) TL D) TL 15

16 MUHSEBE, DENETİM VE ETİK KURLLR 13. Bir işletmenin üretimde kullanmak üzere TL ye satın aldığı makinenin ana parçasının hurda değeri TL ve yararlı ömrü on yıldır. yrıca makinenin çalışabilmesi için makineye monte edilen ve her iki yılda bir değiştirilmesi gereken TL değerinde bir parça alınmıştır. Parçanın hurda değeri 0 TL dir. TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardına göre bu işletmenin bu makine için doğrusal amortisman yöntemine göre ayırması gereken toplam yıllık amortisman tutarı kaç TL dir? ) TL B) TL C) TL D) TL 14. işletmesinin sahip olduğu maddi duran varlığa ilişkin muhasebe bilgileri aşağıda yer almaktadır: Maliyet Değeri : TL Birikmiş mortisman : TL Birikmiş Değer Düşüklüğü Zararı : TL Söz konusu maddi duran varlığa TMS 16 Maddi Duran Varlık standardına göre yeniden değerleme modelinin uygulanması ve yeniden değerlenmiş tutarın TL olarak belirlenmesi durumunda yapılacak muhasebeleştirme işlemi aşağıdakilerden hangisi olacaktır? 16. I- İnceleme (sınırlı bağımsız denetim) ara dönem finansal tablolarının Kurulca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadıklarının öncelikle bilgi toplama (soruşturma) ve analitik inceleme teknikleri kullanılarak incelenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder. II- Hisse senetleri borsada işlem gören ortaklıklar (bankalar hariç); yönetim kurulu tarafından şirket çalışanları arasından seçilen en az iki üyeden oluşan denetimden sorumlu komite kurmak zorundadır. III- Bağımsız denetimin, bağımsız denetim standartlarına uygun yapılmaması nedeniyle müşteri ve üçüncü şahıslara karşı doğacak zararlardan, genel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bağımsız denetim kuruluşu ile birlikte bağımsız denetim raporunu imzalayanlar müteselsilen sorumludur. Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği bağımsız denetim standartları kapsamında yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III ) TL değer artışı vardır TL özkaynakta, TL gelir tablosunda muhasebeleştirilir. B) TL değer artışı vardır. Tamamı özkaynakta muhasebeleştirilir. C) TL değer artışı vardır. Tamamı özkaynakta muhasebeleştirilir. D) TL değer artışı vardır. Tamamı gelir tablosunda muhasebeleştirilir. 15. işletmesi 20 yıllık faydalı ömre sahip bir gayrimenkulü 1 milyon TL ye almıştır. Gayrimenkul alındıktan 15 yıl sonra B işletmesi işletmesini devralmış olup, söz konusu gayrimenkulün devralma tarihindeki gerçeğe uygun değeri 3 milyon TL dir. Bu durumda TFRS 3 İşletme Birleşmeleri standardı kapsamında B işletmesinin 16 ncı yılda konsolide finansal tablolarında muhasebeleştirmesi gereken amortisman tutarı doğrusal amortisman yöntemine göre ne olmalıdır? 17. I- Satılan hisselerin parasal tutarı Takas Merkezi Hesabı na borç, Hisse Senedi Hesabı na alacak olarak kaydedilir. II- Satılan hisselerin parasal tutarı Takas Merkezi Hesabı na borç, Yurtiçi Satışlar Hesabı na alacak olarak kaydedilir. III- Satılan hisselerin maliyet tutarı Yurtiçi Satışların Maliyeti Hesabı na borç, Hisse Senedi Hesabı na alacak olarak kaydedilir. IV- Satılan hisselerin parasal tutarı Emanet Hisse Senetleri-Takas Merkezi Hesabı na hisse senetleri itibarıyla borç, Emanet Hisse Senetlerinden lacaklılar Hesabı- Portföy e alacak olarak kaydedilir. Bir aracı kurumun kendi portföyünden yaptığı hisse senedi satış işleminin muhasebeleştirilmesine ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? ) I ve IV B) II ve IV C) II ve III D) II, III ve IV ) TL B) TL C) TL D) TL 16

17 MUHSEBE, DENETİM VE ETİK KURLLR 18. racı kuruluşların İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda kendi namına müşterileri hesabına yaptıkları ters repo işlemlerinde, işlemin gerçekleştiği gün aracı kuruluşun yapması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? ) / Müşteriler XXXX 8800 Emanet Devlet Tahvillerinden XXXX lacaklılar 8300 Emanet Devlet Tahvilleri XXXX 1500 Takas Merkezi XXXX B) / Müşteriler XXXX 5200 Yurtiçi Satışların Maliyeti XXXX 5000 Yurtiçi Brüt Satışlar XXXX 1500 Takas Merkezi XXXX C) / Müşteriler XXXX 5200 Yurtiçi Satışların Maliyeti XXXX 5000 Yurtiçi Brüt Satışlar XXXX 1160 Kamu Kesimi Tahvil ve Bonoları XXXX D) / Takas Merkezi XXXX 8800 Emanet Devlet Tahvillerinden XXXX lacaklılar 8300 Emanet Devlet Tahvilleri XXXX 1200 Müşteriler XXXX racı kuruluşların düzenlemek zorunda oldukları belgelerden Seans Takip Formu na ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Müşteri emri formlarına göre seans öncesinde alınan tüm müşteri emirleri, aracı kurum merkezinde bilgisayar ortamında düzenlenen seans takip formuna zaman önceliği dikkate alınarak otomatik olarak kaydedilir. B) Borsa da seans sürerken alınan emirler zaman önceliği dikkate alınarak seans takip formuna seans esnasında aktarılır. C) racı kuruluşların kendi nam ve hesabına yapacakları alım ve satımların seans takip formuna kaydedilmesi zorunlu değildir. D) Piyasa yapıcılığı faaliyeti kapsamında iletilen kotasyon emirleri için diğer müşteri emirlerinin alınması ve izlenmesinde geçerli hükümler uygulanmaz. 20. racı kurumların hisse senedi işlemlerinin belge ve kayıt düzenine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Sözlü alım satım emirlerine dayanılarak yapılan işlemlerde, sözlü emrin varlığını ispat yükü müşteriye aittir. B) Yazılı ve sözlü olarak alınan tüm emirlerde, müşterinin talebi hâlinde emrin alınması sırasında müşteriye emir alınış numarasının verilmesi zorunludur. C) racı kuruluşlar merkez ve merkez dışı örgütlerinde aldıkları yazılı veya sözlü tüm müşteri emirleri bilgisayar ortamında düzenlenmiş olan Müşteri Emri Formu na müteselsil sıra numarası izleyecek şekilde kaydederler. D) Müşterilerden seanstan önce veya seans sırasında telefon, faks, TM kayıtları elektronik ortamda ya da benzeri şekillerde müşteri imzası olmaksızın emir alınabilir. 21. Sermaye Piyasası Kurulunun aracı kurumlara ilişkin sermaye yeterliliği düzenlemelerine göre yeterli teminat bulunmadan borç verilmesi, diğer taahhütlerde bulunulması, varlıkların ödünç, emanet veya teminat olarak tevdi edilmesi gibi nedenlerle, varlıkların geri alınmasında ortaya çıkan risk türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Pozisyon riski B) Karşı taraf riski C) Yoğunlaşma riski D) Teminat riski

18 MUHSEBE, DENETİM VE ETİK KURLLR 22. Bir aracı kurumun mizanında yer alan aşağıdaki varlık kalemlerinden hangisi Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında, aracı kurumların sermaye yeterliliği tabanının hesaplanmasında özsermayeden indirilen kalemler arasında yer almaz? ) racı kurum ortağı li Bey in aracı kurumdaki hesabından gerçekleştirdiği hisse senedi işlemlerinden dolayı 1200 hesabında oluşan ve karşılığında teminat bulunmayan borç bakiyesi B) racı kurum yöneticilerine tahsis edilmek üzere satın alınmış olan binek otomobil C) racı kurumun ait olduğu şirketler topluluğunda yer alan ve halka açık olmayan bir sigorta şirketindeki iştiraki D) racı kurumun İMKB Hisse Senedi Piyasasında işlem yapmak için işlem limiti karşılığı olarak teminat gösterdiği devlet tahvilleri 24. racı kurumlarda iç kontrol ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulunca yapılan düzenlemeler çerçevesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) racı kurumların oluşturdukları iç kontrol sistemlerine ilişkin tüm politika ve prosedürlerini yazılı hâle dönüştürmeleri zorunludur. B) İç kontrol sistemlerine ilişkin yazılı prosedürlerin kabulü ve yürürlüğe konulması için aracı kurum yönetim kurulunun kararı şarttır. C) racı kurum yönetim kurulu; kendisine bağlı icracı birimler bulunan üyelerinden birini İç kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirler. D) İç kontrol sistemi kapsamındaki faaliyetler, yönetim kurulu, aracı kurumun her seviyedeki personeli ile iç denetimden sorumlu elemanlar tarafından yürütülür. 23. racı kurumların teftiş birimlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemelere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) racı kurumların bünyelerinde bir teftiş birimi oluşturmaları ve bu birimde münhasıran çalışmak üzere yeter sayıda müfettiş istihdam etmeleri zorunludur. B) Bankalarla acentelik tesisine izin verilen aracı kurumlar acentalarının sermaye piyasası faaliyetleriyle sınırlı olmak üzere bankanın teftiş biriminden istifade edebilirler. C) Teftiş birimi doğrudan yönetim kuruluna bağlı ve sorumlu olarak çalışır. Yönetim kurulu bu birime ilişkin yetkilerini, genel müdür dışında olmak üzere en az iki yönetim kurulu üyesine devredebilir. D) racı kurumun faaliyetleri her altı ayda bir teftiş birimi tarafından denetlenerek rapora bağlanır ve düzenlenen raporlar ivedilikle Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir. 25. şağıdakilerden hangisi Türkiye Sermaye Piyasası racı Kuruluşları Birliği üyelerinin sermaye piyasası faaliyetlerini yürütürken uyacakları meslek kurallarına göre aracı kuruluş çalışanlarının, aracı kuruluşun bilgisi dahilinde yapabileceği işlerden biridir? ) Müşterilerinin iş olanaklarından kişisel yarar sağlamak B) Birinci dereceden akrabaları ile müşterek hesap açtırmak C) Müşterilerden teamüllerin üzerindeki değerde hediye almak D) Portföy yönetimi faaliyeti olmaksızın menkul kıymet virman işlemi içeren vekâletname alarak müşteri adına işlem yapmak TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 18

19 SINV SÜRESİNCE UYULCK KURLLR 1. daylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. daylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evrakını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SLON GÖREVLİLERİNCE SINV BŞLMDN ÖNCE DYLR YPILCK SON UYRI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Başlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Bu kitapçıkta yer alan sorulardaki görüşler yazarlarına ait olup, Sermaye Piyasası Kurulunun görüşlerini yansıtmaz. Soruların telif hakları Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Ş ye aittir. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Ş nin ayrı ayrı yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

20 2 EYLÜL 2012 TRİHİNDE YPILN SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) GRUBU (S403) KİTPÇIĞI CEVP NHTRI ULUSL VE ULUSLRRSI PİYSLR (2360) FİNNSL YÖNETİM (2380) NLİZ YÖNTEMLERİ (2400) MUHSEBE, DENETİM VE ETİK KURLLR (2420) 1. d 2. c 3. a 4. b 5. b 6. c 7. d 8. b 9. c 10. a 11. b 12. d 13. c 14. d 15. a 16. b 17. d 18. c 19. a 20. d 21. a 22. b 23. c 24. d 25. a 1. d 2. d 3. b 4. c 5. b 6. c 7. d 8. b 9. c 10. a 11. d 12. b 13. a 14. c 15. d 16. a 17. b 18. c 19. d 20. b 21. c 22. d 23. c 24. a 25. c 1. a 2. d 3. a 4. a 5. b 6. c 7. a 8. d 9. d 10. c 11. d 12. b 13. c 14. a 15. c 16. d 17. d 18. b 19. a 20. c 21. b 22. d 23. c 24. b 25. b 1. a 2. d 3. b 4. a 5. c 6. d 7. b 8. a 9. d 10. a 11. c 12. b 13. c 14. a 15. d 16. b 17. c 18. d 19. c 20. a 21. b 22. d 23. d 24. c 25. b

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 015 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 16 MYIS 015 Saat: 10.10 dı

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı GRUP KODU S403 SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 31.03.2015 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30.06.2017 tarihi itibarıyla Fon'un

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır?

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri 1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? a. %18 b. %19 c. %20 d. %21 e. %22 5. Nominal faiz oranı %24 ve iki

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYEERİ İLERİ DÜZEY

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 4 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1003 Sermaye Piyasası Araçları 1 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI

Detaylı

OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FON HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Aksi Belirtilmedikçe Tutarlar Türk Lirası (TL)

OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FON HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Aksi Belirtilmedikçe Tutarlar Türk Lirası (TL) 01.01.30.12.2016 HESAP DÖNEMİNE AİT A. TANITICI BİLGİLER OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FON'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 31.03.2015 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz?

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? a. 30 b. 60 c. 90 d. 120 e. 365 2. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 5 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL

OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL 01.01.30.12.2016 HESAP DÖNEMİNE AİT A. TANITICI BİLGİLER OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU Fon Toplam Değeri Tedavül Oranı (%) PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF MATEMATİK 2015 8. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI (GÖRME ENGELLİ) 29 NİSAN 2015 Saat: 10.10 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 A MATEMATİK DERSİ WWW.ORTAOKULMATEMATİK.ORG 8. SINIF 2. DÖNEM.../.../2017 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE1)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE1) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE1) Bu rapor AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011

Detaylı

SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (Taslak): SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU

KATILIMCILARA DUYURU KATILIMCILARA DUYURU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 1 (ÇARPANLAR VE KATLAR ) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 7 KSIM 2010 Saat: 14.30

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE2)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE2) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE2) Bu rapor AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur.

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri: 31.12.2010 31.12.2009 Fon Toplam Değeri (TL)

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 1. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların fonksiyonlarından değildir? A) Reel piyasaya kaynak sağlamak B) Sermaye birikimini oluşturmak C) Firmaların karşı karşıya kaldığı riskleri dağıtmak veya

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR)

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

Ek 1 - İMKB Bilgileri Listesi

Ek 1 - İMKB Bilgileri Listesi (A) İMKB Bilgilerinin Üzerinden Kullanımı ve Dağıtımı İMKB Bilgilerinin kullanımı ve dağıtımının yapılabileceği Açık ve Kapalı Dağıtım Ortamı bilgisi aşağıda verilmiştir. Bilgi Eşanlı Gecikmeli Gün sonu

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVB)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVB) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVB) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MENKUL KIYMET YATIRIMLARI KISA ÖZET

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu )

VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010

Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010 Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010 1 Şirketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 2 Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar Sunuma İlişkin Temel Esaslar Muhasebe Politikalarında Değişiklikler Muhasebe

Detaylı