T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı"

Transkript

1 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 2 EYLÜL 2012 Saat: PZR 4. OTURUM dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : Sınav Salon No : Sıra No: MODÜL KODU VE DI SORU SYISI SYF NO SÜRE (DKİK) Ulusal ve Uluslararası Piyasalar Finansal Yönetim naliz Yöntemleri Muhasebe, Denetim ve Etik Kurallar DYLRIN DİKKTİNE! 1. Sınav süreniz, sorumlu olduğunuz modül sayısına ait toplam süre kadardır. 2. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. ncak cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması ve bulundurulması yasaktır. Bu cihazları yanında bulunduran adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 4. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 5. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde, herhangi bir testten ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde ilgili testiniz geçersiz sayılacaktır. 6. Kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız ve geçerli kimlik belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVP KÂĞIDI VE SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Cevap kâğıdındaki bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa salon görevlilerinin temin edeceği yedek cevap kâğıdına kimliğinizle ilgili bilgileri, açıklamalar doğrultusunda yazınız ve kodlayınız. 3. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız. 4. Cevap kâğıdında yukarıdaki tabloda adı ve kodu yazılı modüllere ait sütunlar bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. 5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 6. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi doğru yapılamayacaktır. 7. Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz. 8. Cevaplamaya istediğiniz modülün testinden başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 9. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 10. Puanlamada her doğru cevaba eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 11. Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70 olması zorunludur. 12. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. rka kapağa geçiniz. DİKKT: Testteki sorular tarihi itibarıyla hazırlanmıştır. Bu tarihten sonra sınav konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış olsa bile, soruları cevaplandırırken bu değişiklikleri dikkate almayınız.

2 ULUSL VE ULUSLRRSI PİYSLR 1. şağıdakilerden hangisi, dalgalı kur rejiminde kurların düzeyini belirleyen faktörlerden birisi olarak nitelendirilemez? 4. şağıdakilerden hangisi T.C. Merkez Bankası ile gerçekleştirilecek bankalararası para piyasası işlemlerinden biri değildir? ) Ödemeler dengesi B) Ülkeler arasındaki faiz oranı farklılıkları C) Ülkeler arasındaki büyüme oranı farklılıkları D) Merkez bankalarınca ilan edilen gösterge niteliğindeki kurlar ) Depo işlemleri B) çık piyasa işlemleri C) Gün içi limit işlemleri D) Depo alım ihalesi işlemleri 2. I- Likidite sıkışıklığı durumunda piyasanın kısa vadede geçici süre ile fonlanması amacıyla repo işlemi yapılabilir. II- Likidite sıkışıklığı durumunda piyasadan likidite eksikliği tutarında devlet iç borçlanma senedi satın alınarak piyasaya likidite sağlanabilir. III- Piyasadaki likiditenin düzenlenmesi ve açık piyasa işlemlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla likidite senetleri ihraç edilebilir. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri T.C. Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen açık piyasa işlemlerindendir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I, II ve III D) Yalnız III 3. T.C. Merkez Bankası Bankalararası Para Piyasası İşlemlerine ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? ) İşlemlerin vadesi 91 günü aşamaz. B) İşlemler için herhangi bir teminat istenmemektedir. C) Faiz hesaplamalarında 1 yıl 365 gün olarak kabul edilmektedir. D) Türk Lirası Depo İşlemleri faizsiz ancak komisyon karşılığında gerçekleştirilir. 5. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasasında oluşturulan Serbest İşlem Platformuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Platformda sürekli müzayede-çoklu fiyat sistemi uygulanır. B) Platformda işlem gören paylar brüt takas uygulamasına tabidir. C) Platformda işlem gören paylar -B-C gruplamasına dahil edilir. D) Platformda işlem gören paylar açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemlerine konu edilebilir. 6. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Hisse Senetleri Piyasası nda son olarak oluşturulan ve tarihinden itibaren gerçek zamanlı olarak hesaplanmaya başlanan endeks türü aşağıdakilerden hangisidir? ) İMKB Şehir Endeksi B) İMKB Temettü Endeksi C) İMKB Halka rz Endeksi D) İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi 7. şağıdakilerden hangisi İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında hisse senedi alım satımında işlem gören özel emir türündeki emirlerin bir özelliğidir? ) Bölünerek işlem görebilen emirlerdir. B) İşlem birimi hâlinde verilmiş, daima tam olarak 1 lot ve katlarından oluşan emirlerdir. C) Emir miktarının sıfır olarak girildiği, sadece fiyat verilerek sisteme aktarılan emirlerdir. D) Bir seferde üye adına sisteme girilebilecek hisse miktarında üst sınırın, şirket sermayesinin % 10 u olarak belirlendiği emirlerdir. 2

3 ULUSL VE ULUSLRRSI PİYSLR 8. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasasının işleyişi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? ) Fiyat adımı, her hisse senedi fiyatı için bir defada gerçekleşebilecek en büyük fiyat değişimidir. B) Hisse senetleri piyasasında (lot ve özel emirler için), fiyat aralıkları, baz fiyatın % 10 altı ve üstü ile sınırlıdır. C) Her hisse senedinde, seans için hesaplanan referans fiyat ve baz fiyat o hisse senedi için Fiyat ralığı nı oluşturur. D) Bir hisse senedinin seans içinde işlem görebileceği üst ve alt fiyat limitlerinin ve fiyat adımlarının belirlenmesine esas teşkil eden fiyata referans fiyat denir. 11. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Varant Pazarına (Pazar) ve bu Pazarda işlem görecek varantların özelliklerine ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Pazarda vrupa ve merika tipi varantlar işlem görebilir. B) İhraççısı farklı olsa bile, dayanak varlığı aynı olan varantlar aynı sırada işlem görür. C) Pazarda hem alım (call) hem de satım (put) hakkı veren varantlar işlem görür. D) Pazarda üzerlerinde geçmiş döneme ait kâr payı kuponu bulunan hisse senetleri üzerine yazılan varantlar işlem görür. 9. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına iletilebilecek emir tiplerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Limit Fiyatlı Emirler fiyat ve miktarın belirtildiği emirlerdir. B) Özel Emirler bölünemeyen ve bir bütün olarak alınıp satılan emirlerdir. C) Küsürat Emirler hisse senedi sayısı belirtilmeksizin sadece fiyatın girildiği emirlerdir. D) Normal Emirler işlem birimi hâlinde verilmiş, tam olarak bir lot ve katlarından oluşan emirlerdir. 12. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasasında gerçekleşen işlemlerin iptali ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? ) İptal kararları işlemin taraflarına da yazılı olarak bildirilir. B) Eksper tarafından hatalı emir girişi sonucu oluşan işlemler, Tahvil ve Bono Piyasası Müdürünün onayıyla iptal edilir. C) Gerçekleşen işlemlerin iptal edilmesini müteakip, ilgili kararlar iptali izleyen ilk iş günü çıkan Borsa Bülteninde ilan edilir. D) Üye hatası sonucunda gerçekleşen işlemler, kabul edilebilir bir gerekçeye dayanması durumunda, başka bir koşul aranmaksızın Tahvil ve Bono Piyasası Müdürünün onayıyla iptal edilebilir. 10. Sermaye Piyasası Kurulunun aldığı karar doğrultusunda İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem gören hisse senetleri, B ve C olarak gruplandırılmış olup, anılan gruplarda yer alan hisse senetlerine uygulanacak kurallarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Grubundaki hisse senetleri kredili işlem ve açığa satışa konu olmazlar. B) B Grubundaki hisse senetleri kredili işlem ve açığa satışa konu olmazlar. C) C Grubundaki hisse senetleri kural olarak tek fiyat sisteminde işlem görürler. D) ve B grubundaki hisse senetleri sürekli müzayede sistemine göre işlem görürler. 13. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasasına ilişkin düzenlemeler uyarınca, aşağıdakilerden hangisi Kamuyu ydınlatma Platformunda duyurulmalarını izleyen iş günü piyasada işlem görmeye başlar? ) Hazine bonosu B) Likidite senetleri C) Finansman bonosu D) Gelir ortaklığı senetleri 3

4 ULUSL VE ULUSLRRSI PİYSLR 14. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası bünyesinde bulunan pazarlardan en son faaliyete geçen pazar aşağıdakilerden hangisidir? ) Repo - Ters Repo Pazarı B) Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı C) Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı D) Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı 17. Eylül 2010 tarihinde, Mayıs 2011 vadeli işlem sözleşmesinde uzun pozisyon alan ve anılan pozisyonunu Mart 2011 tarihinde kapatan yatırımcının, sözleşmenin alındığı tarihte 18,3 BD Doları, kapatıldığı tarihte 20,5 BD Doları ve sözleşmenin vade bitiminde 19,1 BD Doları olması durumunda, toplam kârı nedir? (Sözleşme büyüklüğünü 1000 olarak alınız.) ) BD Doları B) BD Doları C) BD Doları D) BD Doları 15. şağıdakilerden hangisi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasasında işlem görebilecek menkul kıymetler arasında değildir? ) Varant B) TOKİ Tahvili C) Finansman Bonosu D) Gelir Ortaklığı Senedi 16. I- Sadece bankalar işlem yapmaya yetkilidir. II- Emirler aynı gün veya ileri valörlü olabilir. III- İletilen emirlerden karşılanmamış olanların iptali mümkün değildir. IV- Yatırım fonlarına ait aynı gün valörlü emirler, esas kural 09:30-14:00 arası olmakla birlikte, saat 17:00 ye kadar verilebilmektedir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Kesin lım Satım Pazarına ve işleyişine ilişkin olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur? ) I ve III B) II ve IV C) Yalnız II D) I ve IV 18. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası hakkında aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? ) na pazarın dışında bir pazar bulunmamaktadır. B) Seanslık ve günlük emirden daha uzun süreli emir verilemez. C) Emirlerin eşleşmesinde fiyat ve zaman önceliği kuralı geçerlidir. D) Emirlerin gerçekleşebilmesi için sadece satış emrine teminat konması yeterlidir. 19. Takasbank Para Piyasası (TPP) ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? ) TPP de gerçekleşen işlemlerden doğacak yükümlülükler Takasbankın garantisi altındadır. B) TPP de işlemler aynı gün valörlü olarak saat 09:30 12:00 ve 13:30-15:00 arasında yapılır. C) TPP de alıcı olarak işlem yapan aracı kuruluşlardan, almak istediği miktarın % 115 i oranında değerlenmiş teminat istenmektedir. D) TPP de gerçekleştirilecek işlemler için yatırım fonu katılma belgeleri teminat olarak kabul edilmemektedir. 4

5 ULUSL VE ULUSLRRSI PİYSLR 20. Takasbank Para Piyasasında (TPP) yapılan işlemlerde temerrüde düşen bir aracı kuruluşa uygulanan müeyyidelere ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) TPP de temerrüde düşen aracı kuruluş temerrüt durumu devam ettiği sürece nakit kredi kullanamaz. B) Üçer aylık dönemlerde 5 ve daha fazla sayıda temerrüde düşmüş olan bir aracı kuruluşa TPP de uzaklaştırma cezası uygulanır. C) Bir takvim yılı süresince toplam 16 kez temerrüde düşmüş olan bir aracı kuruluşa son kez temerrüde düştüğü tarihten itibaren 1 ay TPP nden uzaklaştırma cezası verilir. D) TPP ye olan borcunu saat 16:30 dan sonra kapatan bir aracı kuruluşa TPP de her gün için oluşan ortalama (O/N) gecelik faiz oranına 5 puan ilave edilmek suretiyle bulunan oranın 3 katı kadar temerrüt faizi uygulanır. 23. Depo sertifikaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Depo sertifikaları saklama kuruluşlarında saklanan yabancı sermaye piyasası araçlarının taşıdığı hakları aynen sağlayan özdeş araçlardır. B) Depo sertifikaları saklama kuruluşlarında saklanan yabancı sermaye piyasası araçlarını temsilen ihraç edilir. C) Depo sertifikaları depocu kuruluş sıfatıyla aracı kurumlar tarafından ihraç edilir. D) Depo sertifikaları nominal değeri Türk Lirası veya T.C. Merkez Bankasınca günlük alım satım kurları ilan edilen yabancı paralar cinsinden ifade edilir. 21. Takasbank Para Piyasası (TPP) işlemlerinde alıcı tarafta olan aracı kuruluşların verdikleri toplam değerlenmiş teminatların içerisinde hisse senetlerinin toplam payı en fazla kaç olabilir? ) % 75 B) % 66 C) % 50 D) % I- livre işlem sözleşmeleri (Forward) II- Vadeli işlem sözleşmeleri (Future) III- Swap sözleşmeleri Yukarıdakilerden hangisi/hangileri tezgâhüstü piyasalarda işlem görebilir? ) I ve II B) I ve III C) Yalnız III D) Yalnız I 24. Sermaye Piyasası Kurulunun yabancı sermaye piyasası araçlarının halka arzına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Yabancı sermaye piyasası araçları, ihraç edildikleri ülkede bir borsaya kote edilmiş olmamalıdır. B) Yabancı sermaye piyasası araçları sadece Türk Borsalarına kote edilebilirler. C) Yabancı sermaye piyasası araçları, sadece ihraç edildikleri ülke parası üzerinden düzenlenebilirler. D) Yabancı sermaye piyasası araçları, Türk Lirası veya T.C. Merkez Bankasınca günlük alım satım kurları ilan edilen yabancı paralar üzerinden düzenlenmiş olmalıdır. 25. Vadeli işlem piyasalarında kullanılan aşağıdaki emir tiplerinden hangisi şartlı emir kategorisi altında sınıflandırılabilir? ) Zarar durdurmalı emirler B) Fiyat limitli emirler C) Yayılma emirleri D) Piyasa emirleri 5

6 1. Belirli bir tarih itibarıyla finansal tablolarındaki Kısa Vadeli Yabancı Kaynak ve Net Satış tutarları eşit olan 3 farklı üretim şirketine ait bazı finansal oranlar aşağıdaki tabloda verilmektedir: Şirketi B Şirketi FİNNSL YÖNETİM C Şirketi Cari Oran (%) 1,4 1,6 1,5 Nakit (Disponibilite) Oranı (%) 0,15 0,99 0,45 Finansal Kaldıraç Oranı (%) 0,5 0,7 0,4 4. Hisse senedi fiyatı 25 TL olan bir şirketin betası 0,90 dır. Pazar risk primi % 7, risksiz faiz oranı % 8 dir. Şirketin hedef borç/özkaynak oranı % 50 olup, şirketin borçlanma maliyeti % 8 dir. Vergi oranı % 20 kabul edildiğinde, firmanın ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti ne olur? ) % 10,35 B) % 11,15 C) % 11,67 D) % 12,20 Yukarıdaki tabloda yer alan verilere göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? ) B Şirketi, ve C Şirketlerine kıyasla daha fazla dönen varlık bulundurmaktadır. B) Hazır Değerleri en yüksek olan B Şirketi iken en düşük olan Şirketidir. C) Her 3 şirketin de Uzun Vadeli Yabancı Kaynak tutarlarının bilinmesi durumunda özkaynak büyüklükleri oransal olarak kıyaslanabilir. D) Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı Oranları sıralaması B>C> dır. 2. Bir işletmenin toplam kaynaklarının ne ölçüde kârlı kullanıldığını gösteren ekonomik rantabilite oranı (Yatırım Verim Oranı) aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru ifade edilmiştir? ) Net Kâr / Özkaynak Toplamı B) Toplam Sabit Giderler/Katkı Oranı C) (Vergiden önceki kâr + Faiz giderleri)/faiz Giderleri D) (Vergiden önceki kâr + Faiz giderleri)/toplam Kaynaklar 5. İlk yatırım tutarı TL olan ve önümüzdeki üç yıl boyunca sırasıyla TL, TL ve TL nakit akımı yaratacak bir projeden beklenen getiri oranı % 12 ise, bu projenin kârlılık endeks değeri ne olur? ) 0,40 B) 0,97 C) 1,02 D) 1, TL yatırdığınız bir proje birinci yıl TL, ikinci yıl TL, üçüncü yıl TL nakit girişi sağlamaktadır. Yatırımdan beklenen getiri oranı % 10 ise dinamik (iskonto edilmiş) geri ödeme süresi kaç yıl olur? ) 2,81 B) 2,32 C) 2,19 D) 2,00 7. Nominal değeri TL olan, 10 yıl vadeli, kupon ödemesiz ve vadeye kadar yıllık getirisi % 9 olan bir tahvilin Macaulay Süresi (Macaulay Duration) aşağıdakilerden hangisidir? ) 9,17 B) 9,30 C) 9,57 D) 10,00 3. İMKB-30 Endeksi ile 1,4 Beta değerine sahip TL değerinde hisse senedi portföyü olan Bay Temkin, endeksin düşeceğini öngördüğü için Haziran ayı başında ğustos vadeli VOB-30 Endeks sözleşmesi satarak portföyünü 3 ay boyunca değer düşüşünden korumak istemektedir. İMKB-30 Endeksinin Haziran ayı başındaki değeri ise Bay Temkin in portföyünü tamamen korumak için satın alması gereken sözleşme sayısı kaçtır? (Sözleşme Büyüklüğü=(İMKB-30 Endeksi/1000)*100 TL) 8. BC Ş hissesi en son pay başına 3 TL temettü dağıtmıştır. Temettülerin büyüme oranı % 6 ve hisse senedinden beklenen getiri oranı ise % 12 dir. Bu durumda hisse senedinin olması gereken fiyatı aşağıdakilerden hangisidir? ) 55 TL B) 53 TL C) 50 TL D) 27 TL ) 800 B) 700 C) 600 D) 500 6

7 TL nominal değerli, % 10 kupon ödemeli ve 5 yıl vadeli tahvilin vadeye kadar getirisi % 8 dir. İskonto oranı sabit kalırsa, 1 yıl sonra bu tahvilin değeri ne olur? ) Nominal değerinde olur. B) Daha yüksek olur. C) Daha düşük olur. D) ynı kalır FİNNSL YÖNETİM 13. şağıdaki bilgilere göre, X ve Y hisse senetlerinden oluşan bir portföyün sistematik riski ne olur? Hisse Senetleri Beklenen getiri Standart Sapma Beta Portföydeki ğırlığı X 20% 5% 1,10 40% Y 30% 10% 1,50 60% ) 1,34 B) 1,36 C) 1,38 D) 1, ynı üretim sektöründeki iki ya da daha fazla şirketin birleşerek yeni bir şirket oluşturması olarak tanımlanan birleşme türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Yatay birleşme B) Dikey birleşme C) Karma birleşme D) Ortak girişim (Joint venture) 14., B ve C hisse senetlerinin beklenen getirileri ve getirilerinin standart sapması birbirine eşittir. şağıdaki tabloda hisse senetlerinin korelasyonları yer almaktadır. B C 1,0 B 0,9 1,0 C 0,1-0,4 1,0 11. Bir şirketin başka bir şirket tarafından ele geçirilmesi durumunda, hedef şirketin tüm üst düzey yöneticilerine çok yüksek miktarlarda tazmiat ödenmesini öngören iş sözleşmelerinin düzenlenmesi, birleşme ve ele geçirmeleri engellemek amacıyla kullanılan hangi savunma taktiğine örnek olarak gösterilir? ) Kıyak çekme (green mail) B) Zehirli haplar (poison pills) C) Beyaz şövalye (white knight) D) ltın paraşüt (golden parachute) TL ye alınan bir hisse senedinden 1 TL kâr payı alınmıştır. Hisse senedi dönem sonunda 2,5 TL ye satılmıştır. ynı dönemde TL, BD Doları karşısında % 20 oranında değer kaybına uğramıştır. Yatırımcının BD Doları bazında kaybı yüzde kaçtır? ) -% 58,3 B) -% 41,7 C) -% 38,4 D) -% 34,5 15. Yukarıdaki korelasyon kat sayılarına göre, aşağıdaki portföylerden hangisinin riski en azdır? ) ve B hisse senetlerinin eşit oranda yer aldığı bir portföy B) ve C hisse senetlerinin eşit oranda yer aldığı bir portföy C) B ve C hisse senetlerinin eşit oranda yer aldığı bir portföy D) Sadece C hisse senedinden oluşan bir portföy Hisse senedi Beklenen getiri (r) Getirilerin varyansı (0 2 ) X 0,10 0,0144 Y 0,16 0,0400 Bir portföyde eşit ağırlıklı olarak yukarıdaki tabloda bilgileri verilen X ve Y hisse senetleri bulunmaktadır. X ve Y hisse senedi arasındaki korelasyon % 80 olduğuna göre, sırasıyla portföyün getirisi ve standart sapması aşağıdakilerden hangisidir? ) % 12 - % 22,80 B) % 12 - % 15,23 C) % 13 - % 22,80 D) % 13 - % 15,23 7

8 16. X hisse senedi piyasa ile aynı varyansa sahiptir. X hisse senedi ile piyasa arasındaki korelasyon 0,8 ise, X hisse senedinin Beta kat sayısının değeri aşağıdakilerden hangisidir? ) 0,8 B) 0,64 C) 0,4 D) 0,2 17. ve B hisse senetlerinden oluşan bir portföyde, portföyün riskinin ve B hisse senetlerinin bireysel riskleri toplamından daha düşük olabilmesi için ve B hisse senetlerinin getirileri arasındaki kovaryans ilişkisi nasıl olmalıdır? FİNNSL YÖNETİM 20. BC hisse senedinin Döviz ve Kredi hacmi faktörlerine duyarlılığı ve söz konusu faktörlerin beklenen getirileri aşağıdaki tabloda verilmektedir. Risksiz faiz oranı % 5 düzeyinde iken, rbitraj Fiyatlama Modeli ne göre BC hisse senedinin beklenen getirisi yüzde kaçtır? Döviz Kredi Hacmi Faktör Duyarlılığı (B) 0,60 0,50 Faktör Beklenen Getirisi E(r) 0,14 0,12 ) 12,7 B) 13,9 C) 14,5 D) 15,3 ) ile B hisse senetlerinin getirileri arasındaki kovaryans sıfır olmalıdır. B) ile B hisse senetlerinin getirileri arasındaki kovaryans negatif olmalıdır. C) ile B hisse senetlerinin getirileri arasındaki kovaryans pozitif olmalıdır. D) ile B hisse senetlerinin getirileri arasındaki kovaryans bire eşit olmalıdır. 18. Bir hisse senedinin getirisinin standart sapması % 10, pazarın getirisinin standart sapması % 5 dir. Hisse senedi getirisinin pazarın getirisi ile korelasyonu 0,80 dir. Risksiz faiz oranı % 7 ve pazarın beklenen getirisi % 13 ise hisse senedinden beklenen minimum getiri oranı yüzde kaçtır? ) 12,4 B) 13,0 C) 16,6 D) 17,2 19. Betası sıfır olan bir hisse senedinin beklenen getirisi nedir? ) Beklenen getiri sıfırdır. B) Beklenen getiri negatiftir. C) Beklenen getiri pazar getirisi kadardır. D) Beklenen getiri risksiz getiri oranı kadardır. 21. şağıdakilerden hangisi portföy getirilerinin ölçülmesinde kullanılan zaman ağırlıklı getiri hesaplama yöntemini ifade etmektedir? ) Dönem içinde portföye giren veya çıkan fonları da dikkate alan getiri oranı hesaplama yöntemi B) Yatırımın bileşik getirisine dayanan, yeniden yatırım olgusunu dikkate alan getiri oranı hesaplama yöntemi C) Ölçülecek portföyü bir yatırım fonu gibi değerlendiren, fon değerini dikkate alarak getiri oranını hesaplayan getiri oranı hesaplama yöntemi D) Dönem getirileri ayrı ayrı hesaplanarak ortalamalarının alınmasına dayanan getiri oranı hesaplama yöntemi 22. % 50 si, % 50 si B hisse senedinden oluşan bir portföyün performansı ölçülmek istenmektedir. Farklı ekonomik koşullarda ve B hisse senetlerinin beklenen getirileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Pazarda risksiz faiz oranı % 5,75, oluşturulan portföyün riski 0,10 ise Sharpe Performans Ölçütü oranı kaçtır? Genel Ekonomik Durum Olasılıklar hisse senedinin getirisi B hisse senedinin getirisi Genişleme 0,25 0,40 0,20 Normal 0,50 0,30 0,15 Durgunluk 0,25 0,06 0,10 ) 1,2 B) 1,3 C) 1,4 D) 1,5 8

9 23. BD de 1 yıllık BD Doları faiz oranı %1, Türkiye de 1 yıllık TL faiz oranı %9 ve bugünkü döviz kurunda 1 BD Doları 1,8 TL ye eşit ise faiz oranları paritesine göre 1 yıl sonra beklenen döviz kuru (1 BD Doları) kaç TL olur? FİNNSL YÖNETİM ) 1,9230 B) 1,9340 C) 1,9426 D) 1, Call (alım) opsiyonunun kullanım fiyatı 120 TL ve opsiyona konu hisse senedinin vade sonu fiyatı 105 TL ise vade sonunda call (alım) opsiyonunun fiyatı nedir? ) 0 B) 15 C) 105 D) Bir vadeli işlem sözleşmesine ilişkin olarak aşağıdaki bilgilere göre yatırımcıya teminat çağrısı ilk kez hangi tarihte yapılacaktır? Vadeli İşlem Pozisyonu : TL/USD Vadeli İşlem Sözleşmesi Uzun Pozisyonu Başlangıç Teminatı : 8,000 Sürdürme Teminatı : 6,000 Sözleşmeye Giriş Tarihi : 24 Haziran 2012 Sözleşmenin Vade Sonu : 30 Haziran 2012 Sözleşme Büyüklüğü : USD Sözleşme Fiyatı : Tarih Vadeli İşlem Fiyatı 24 Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran ) 27 Haziran B) 28 Haziran C) 29 Haziran D) 30 Haziran 9

10 1. ylık mevduata uygulanan nominal faiz oranı yıllık % 20 ise sözkonusu nominal faizin efektifi (bileşiği) yıllık yüzde kaçtır? ) 21,94 B) 21,32 C) 20,78 D) 20, NLİZ YÖNTEMLERİ 5. I- Dönemlik (480 günlük) Faiz Oranı % 15,61 dir. II- Yıllık Basit Faiz Oranı % 20,52 dir. III- Yıllık bileşik faiz oranı % 11,66 dır TL nominal değerli kuponsuz bir devlet tahvilinin piyasa fiyatı 865 TL ve vadesine kalan gün sayısı ise 480 gündür. Bu devlet tahviline ilişkin yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? (1 yıl 365 gün olarak kabul edilecektir.) 2. hmet in çalıştığı kurum her yıl sonunda hmet e ikramiye ödemesi yapmaktadır. İlk yıl TL ikramiye ödenecek olup, bu tutara her yıl % 5 oranında zam yapılacaktır. hmet in kurumunda 40 yıl çalışmayı planladığı ve bu süre boyunca yıllık faiz oranının % 9 olacağını varsaydığımızda 40 ıncı yılın sonunda hmet in aldığı ikramiyelerin toplam tutarı ne olur? ) B) C) D) İngiltere Krallığı tarafından ihraç edilen bir tahvil sonsuza kadar yıllık İngiliz Sterlini ödemektedir. Bu tahvile uygun faiz oranının (iskonto oranının) % 8 olduğu varsayıldığında bu tahvilin fiyatı aşağıdakilerden hangisi olur? ) Sterlin B) Sterlin C) Sterlin D) Sterlin 4. yşe Hanım, tasarruflarını yıllık % 15 faiz oranı üzerinden 2 yıllığına bankaya yatırmış ve vade sonunda hesabında toplam TL tasarrufu olduğunu görmüştür. Yukarıdaki veriler çerçevesinde, yşe Hanım ın hesabında başlangıçta ne kadar parası vardır? (Vergi olmadığı varsayılacaktır.) ) TL B) TL C) TL D) TL ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II 6. Sevinç Hanım peşin fiyatı TL olan yatı satın almaya karar vermiştir. İmzalanan satış sözleşmesine göre yat bedelinin % 10 u peşin ödenecektir. Geri kalan kısmın ödemesi ise 20 yılda tamamlanacak olup ödemeler her iki yılda bir ikinci yılın sonunda eşit taksitlerle yapılacaktır. Yıllık faiz oranı % 10 (iki yıllık faiz oranı:% 21) olduğuna göre Sevinç Hanım ın her iki yılda bir ödemesi gereken taksit tutarı ne kadardır? (Vergi olmadığı varsayılacaktır.) ) ,12-TL B) TL C) TL D) ,84-TL 7. Yıllık enflasyon oranının % 25 olduğu bir ülkede, aşağıdakilerden hangisi bir yıl vadeli % 50 faizli hazine bonosunun yıllık reel faiz oranını göstermektedir? ) % 20 B) % 25 C) % 50 D) % Bir firma hisse başına 10 TL kâr payı ödemiştir. Bu firmanın hissedarları firmanın gelecekte ödeyeceği kâr paylarında her yıl % 20 oranında bir artış beklemektedir. Bu yatırımdan beklenen getiri oranının (iskonto oranının) % 30 olması hâlinde firmanın hisse senedi fiyatı kaç TL dir? ) 60 B) 80 C) 100 D)

11 9. Bir yatırımcı 5 yıl vadeli kupon ödemesiz TL nominal değerli bir tahvili ihraç sırasında 621 TL ye satın almıştır. Bu durumda yatırımcının bu tahvilden elde edeceği yıllık getiri oranı aşağıdakilerden hangisidir? ) % 7 B) % 8 C) % 9 D) % NLİZ YÖNTEMLERİ 12. X Ş (TL) Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Özkaynaklar Net Satışlar Net Kâr Yukarıda verilen bilgilere göre X Ş nin net işletme sermayesi ve cari oranı nedir? 10. Bir çalışan, tarihinde emekli olmayı planlamakta olup, tarihinden itibaren de bu tarih dahil 180 ay boyunca düzenli bir şekilde TL tutarında emekli aylığı almayı planlamaktadır. Uygulanacak faiz oranlarının tarihinden itibaren istikrarlı bir biçimde aylık % 0,5 düzeyinde kalacağı (vergi ve diğer kesintiler dikkate alınmayacaktır) varsayıldığında bu çalışanın sözkonusu emekli aylığını alabilmesi için tarihi itibarıyla biriktirmesi gereken tutar aşağıdakilerden hangisidir? ) TL B) TL C) TL D) TL 11. İki sene sonra TL getirecek olan bir projeye TL yatırmayı planlıyorsunuz. lternatif olarak, proje ile aynı sektörde yer alan bir hisse senedine yatırım yapmanız halinde elde edeceğiniz kazanç % 16,67 ise söz konusu projenin net bugünkü değeri nedir? ) TL B) TL C) TL D) TL NET İŞLETME SERMYESİ (TL) CRİ ORN ) ,77 B) ,33 C) ,33 D) , şağıdaki işlemlerin hangisi sonucunda şirketin cari oranı değişir? ) Ham madde peşin bedelle satın alınmıştır. B) Kısa vadeli ticari alacakların bir bölümü tahsil edilmiştir. C) Kısa vadeli ticari borçların bir bölümü ödenmiştir. D) Ticari malların bir bölümü 1 ay vadeli olarak satılmıştır. 14. şağıdakilerden hangisi çalışma durumunun analizinde kullanılan oranlardan (faaliyet oranları) biridir? ) Stok devir hızı oranı B) Otofinansman oranı C) Özkaynakların aktif toplamına oranı D) Duran varlıkların özkaynaklara oranı 11

12 15. Temel analizle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Temel analiz menkul kıymetlerin gerçek değerini hesaplamaya çalışır. B) Temel analizin yapılabilmesi için iyi ekonomi ve finans bilgisine sahip bir ekibe ihtiyaç vardır. C) Temel analizin, mantığı tarih tekerrürden ibarettir düşüncesi olup, bu analizde grafikler yoğun olarak kullanılır. D) Temel analiz sonucunda elde edilen sonuçların yatırımcılar tarafından kullanılabilmesi, bu kişilerin ekonomi bilgi düzeylerine bağlıdır NLİZ YÖNTEMLERİ 18. BC şirketinin yeni yönetimi öz sermaye kâr marjını (return on equity) artırmak amacıyla yeni bir plan ortaya koymuştur. Buna göre, şirketin borçlanma oranı % 50 olacaktır. Söz konusu oran TL lik faiz giderine yol açacaktır. Bu kapsamda faiz ve vergi öncesi kârın TL, satışların TL ve toplam varlık devir hızının 3 olması planlanmaktadır. Eğer ortalama vergi oranı % 20 ise BC şirketinin özsermaye kâr marjı ne kadar olacaktır? ) % 30 B) % 32 C) % 34 D) % Ekonomik Rantabilite Oranı: 0,25 Vergiden Önceki Kâr Tutarı: TL Toplam Kaynaklar: TL Yukarıdaki bilgilere göre faizleri karşılama oranı kaçtır? ) 4 B) 4,8 C) 5,5 D) XYZ İşletmesi (TL) Ödenmiş Sermaye Net Satışlar Net Kâr Dönen Varlıklar Stoklar Duran Varlıklar Kısa Vadeli Borçlar Uzun Vadeli Borçlar Yukarıdaki verilere göre XYZ işletmesinin finansal kaldıraç oranı kaçtır? ) 0,52 B) 0,63 C) 0,72 D) 0, Teknik analizde destek ve direnç seviyelerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Destek noktası ya da destek seviyesi fiyat yükselişlerinin önünü kesen önemli bir arzın oluştuğu, yükselişin yavaşladığı veya durduğu seviyeyi ifade ederken, direnç noktası veya direnç seviyesi, fiyatların düşerken, sıkıştığı veya düşüşün durduğu gelen taleple birlikte yükselişin başladığı seviyeyi ifade eder. B) Bir destek ya da direnç seviyesinde işlem hacmi ne kadar fazla ise o seviyenin destek ya da direnç seviyesi olarak fonksiyon görme potansiyeli o kadar fazladır. C) Fiyatlar destek veya direnç seviyelerinde ne kadar uzun süre işlem görmüşse destek ve direnç seviyeleri o ölçüde geçerli olacaktır. D) Yükselen piyasada hem destekler hem de dirençler yükselen bir seyir gösterir. 20. Borsada işlem gören menkul kıymetlerin fiyat hareketlerinin tahmininde kullanılan bir yöntem olan teknik analiz yöntemine ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? ) nalizin odak noktası, incelemeye konu menkul kıymet ihraççısının belli bir zaman dilimi içindeki faaliyetlerinin verimliliğini grafikler yardımıyla ortaya koymaktır. B) naliz öncesinde ekonomik faktörler incelenmeli ve yapılan analizin değerlendirilmesinde dikkate alınmalıdır. C) Teknik analizin odak noktası menkul kıymetin fiyat ve miktar hareketleri, başka bir deyişle arz ve taleptir. D) Genellikle, uzun vadeli yatırım yapmayı düşünen yatırımcıların ilk olarak dikkate aldıkları analiz yöntemidir. 12