Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş."

Transkript

1 Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER I II III IV V VI VII GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR ALESTA GİRİŞİM İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI ALESTA GİRİŞİM FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER FİNANSAL DURUM RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ DİĞER HUSUSLAR 1

3 I GENEL BİLGİLER ŞİRKETİN TİCARET ÜNVANI Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi KURULUŞ TARİHİ TİCARET SİCİLİ NUMARASI MERKEZ İLETİŞİM BİLGİLERİ İNTERNET SİTESİ KAYITLI SERMAYE ÇIKARILMIŞ SERMAYE Atakan Sokak No:14 Mecidiyeköy Şişli/İSTANBUL-Türkiye Tel: Faks: TL TL Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Alesta Girişim) kayıtlı sermayeli olarak çıkarılmış sermayesini, Sermaye Piyasası Kurulu nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde (III-48.3 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği) yazılı amaç ve konularla iştigal eden ve esas olarak Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlara yöneltmek amacıyla anonim şirket olarak kurulmuş bir ortaklıktır. Alesta Girişim; tarihinde "Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi" ticaret ünvanı ile kurulmuştur. Akabinde Alesta Girişim, SPKr na portföy işletmeciliği lisansı almak için başvuruda bulunmuştur. Alesta Girişim, tarihinde Portföy İşletmeciliği Yetki Belgesini ( tarih GSYO.P.İ.12/552 sayılı PORTFÖY İŞLETMECİLİĞİ YETKİ BELGESİ) almış ve bu işlem tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş, tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde de ilan edilmiştir. Alesta Girişim'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamaları, SPK nın ilgili düzenlemelerine tabidir. Alesta Girişim'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları, yatırım faaliyetleri ve yatırım sınırlamalarında da SPK nın düzenlemeleri ve ilgili mevzuat esastır. 2

4 Alesta Girişim in tarihi itibarıyla sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir; Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı Grubu Nama/Hamiline Pay Adedi Pay Tutarı (TL) Escort Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi Escort Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi A Grubu Nama ,- B Grubu Nama ,- Toplam ,- A grubu payların yönetim kurulu üyesi seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin üçte ikisi A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca oylanır ve seçilir. Alesta Girişim, Genel Müdürlük dışında; -Mali ve İdari İşler Birimi -İş Geliştirme ve Yatırım Birimi olarak iki adet birimden oluşmaktadır GENEL MÜDÜR MALİ ve İDARİ İŞLER İŞ GELİŞTİRME ve YATIRIMLAR Alesta Girişim in toplam personel sayısı 4 tür. Alesta Girişim in şubesi mevcut değildir. II YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir. Alesta Girişim Yönetim Kurulu dönemi içerisinde 13 kez toplanmış ve bu toplantılarda Alesta Girişim yönetimine ilişkin çeşitli kararlar almıştır. 3

5 Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin görev sürelerine ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. Görev Süre Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çoruh (İcracı) Yönetim Kurulu Üyesi Umut Sevin (İcracı Değil) Genel Müdür Hakan Çoruh III ALESTA GİRİŞİM İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Alesta Girişim hedeflediği sektörlerde, girişim sermayesi yatırımı yapılması için uygun olan şirketleri belirlemek için araştırma çalışmaları yapmaktadır. Dönem içinde çekirdek ve başlangıç aşamasında 200 den fazla girişimciyi ve girişimini inceleyip 50 den fazlasıyla görüşmeler yapılmış, yerlerine ziyaretlerde de bulunulmuştur. Dönem içinde yaptığımız 4 girişim sermayesi yatırımı dışında; yatırıma uygun bulup yatırım yapmadığımız ama takip ettiğimiz girişimler de bulunmaktadır. Alesta Girişim çeşitli platformlarda etkinlik ve araştırmalar yaparak hedef sektörler çerçevesinde daha fazla girişimci ile temas sağlama çalışmalarını sürdürmektedir. IV ALESTA GİRİŞİM FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER Alesta Girişim'in tüm faaliyetleri Sermaye Piyasası Kurulu nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri (III-48.3 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği) çerçevesinde yürütülür. Alesta Girişim in faaliyet gösterdiği sektörde SPKr nun izin verdiği 11 şirket daha mevcuttur. Hedef kitlemiz öncelikli olarak ürün veya hizmet üretmeye başlamış, mevcut müşterileri bulunan ve büyümeyi hedefleyen şirketlerdir. Ancak ürün veya hizmeti hazır olmasına rağmen satış ve pazarlama sürecine geçmek için finansman ihtiyacı duyan girişim şirketleri de ilgi alanımızdadır. Alesta Girişim, ortak olduğu şirketlere ihtiyaç duydukları sermaye, bilgi birikimi ve tecrübeyi sağlar. Yatırım yaptığı şirketleri kar eden başarılı birer işletme haline gelmelerini sağlar ve ülke ekonomisine kazandırır. Alesta Girişim, girişim şirketlerine yapacağı ortaklık hakkı veren girişim sermayesi yatırımlarını, girişim şirketlerinin yönetim kontrolüne sahip mevcut ortakları ile imzalayacağı bir pay sahipliği sözleşmesi çerçevesinde yapar. 4

6 Pay sahipliği sözleşmesinde girişim şirketinin yönetimi hususu başta olmak üzere, ortaklığın ve girişim şirketinin mevcut ortaklarının hak ve yükümlülüklerine yer verilir. Ayrıca söz konusu pay sahipliği sözleşmesinde Alesta Girişim in girişim şirketinden kısmi veya tam çıkış olanakları, ön alım, birlikte satış, satışa katılma, temettü politikası, pay satım veya alım opsiyonları gibi hususlara da yer verilebilir. Alesta Girişim tarafından girişim şirketinin sermayesini temsil eden payların tamamının iktisap edilmesi veya yönetim kontrolünün sağlanması halinde, pay sahipliği sözleşmesi imzalanmayabilir. Bu durumda, Alesta Girişim TTK nın pay devirlerine ilişkin hükümleri saklı olmak üzere, girişim şirketi ile bir pay devri sözleşmesi imzalar. Yatırımların yüksek büyüme potansiyeline sahip olmaları her zaman en önemli önceliğimizdir. Uygulanan 3 aşamalı yatırım süreci, uygun olmayan projelerin elenmesinde etkili olmanın yanında fırsatları da ortaya çıkarmaktadır. Fon büyüklüğümüz çerçevesinde yatırım sürecimizi geçen 6 girişime yatırım kararı alınmıştır. Alesta Portföy Şirketleri Faaliyet Konusu Pay Oranı 1 Centriot İletişim Hizmetleri A.Ş. Nesnelerin İnterneti Odaklı Çözümler 100% 2 Integreen Yenilenebilir Enerji Sistemleri A.Ş. Yenilenebilir Enerji 35% 3 Pavo Tasarım Üretim Elektronik Tic.A.Ş. Elektronik Tasarım Evi 16% 4 Teknoban Telekomünikasyon Teknolojileri A.Ş. Veri Merkezi, IT ve Ses Hizmetleri 96% 5 Turera Teknolojik Ürünler A.Ş. Altyapı Ürün ve Çözümleri 60% 6 Veriban Elektronik Veri İşleme ve Saklama Hiz.A.Ş. E-fatura ve E-Dönüşüm Hizmetleri 35% Centriot İletişim Hizmetleri A.Ş. Centriot, 2014 yılı Eylül ayında TL sermaye ve Alesta nın %100 pay oranı ile kuruldu. Alesta nın %100 sahibi olduğu girişim aynı zamanda Alesta nın çekirdek aşamasında olan yatırımlarından biri. Centriot un kuruluş amacı Makineler arası iletişim (M2M) veya Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında yenilikçi çözümler üreterek kurumlara gelir getiren yeni iş modelleri yanında son kullanıcılara da hayatı kolaylaştırıcı hizmetler sunmak. Nesnelerin interneti ile ilgili yapılan tahminlere göre 2020 yılında 30 milyar cihazın birbirine bağlı olacağı ve pazarın da $5 trilyonluk büyüklüğe ulaşacağı bekleniyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu alanda hızlı gelişmeler olacak ve Centriot un da bu alanda Türkiye de ilklere imza atmasını ve pazara ilk girenlerden olarak hızla büyümesi beklenmekte yılının ilk yarısını projeleri olgunlaştırmak üzere çalışan şirket, ikinci yarısından itibaren müşterilerini çözümleri ile buluşturmayı hedefliyorlar yılında şirket henüz çözüm geliştirme aşamasında olduğundan Gelir elde etmemiş olup Bilanço Zararı TL olmuştur. 5

7 Integreen Yenilenebilir Enerji Sistemleri A.Ş. Integreen e 2014 Yılı Haziran ayında TL lik yatırım yapılmış olup %35 pay oranı ile ortak olunmuştur. Firma Türkiye de Yenilenebilir Enerji Piyasasının başından beri aktif olup Yenilenebilir Enerji Santralleri planlama, projelendirme ve anahtar teslim kurulumunda faaliyet göstermek üzere 2013 yılında kurulmuştur. Genç, dinamik, yetkin ve hedefe odaklı kadrosuyla Güneş, Rüzgar ve Biyogaz Enerji Sistemleri üzerinde ar-ge, proje geliştirme, yatırım planlama, anahtar teslim proje hizmetleri konularında eksiksiz hizmet sunmaktadır. İlk olarak lisanssız elektrik üretimi projelerine odaklanmış olan şirket 2014 yılı içinde toplam gücü 2.1MW a ulaşan 4 adet güneş santrali projesi ile 1 adet 1MW gücünde rüzgar santrali projesini tamamlamıştır yılında artan müşteri talepleri ile Integreen büyümesini sürdürecektir Yılı Brüt Satış Geliri TL olan şirketin Bilanço Zararı TL olarak gerçekleşmiştir. Pavo Tasarım Üretim Elektronik Tic. A.Ş. Pavo ya ilk olarak Aralık 2013 te yatırım yapılmış olup toplamda TL lik yatırım ile %16 oranında ortak olunmuştur. Teknoban Telekomünikasyon Teknolojileri A.Ş. Teknoban a Haziran 2013 te yatırım yapılmış olup toplam TL yatırım tutarı ile %96 oranında ortak olunmuştur yılında kurulan firma ilk olarak Escort iştiraklerini hizmet vermek üzere faaliyetlerine başlamıştır. Firmanın faaliyetleri arasında Kurumsal SMS Servisi, Internet ve Veri Merkezi Hizmetleri, IP Santral ve VOIP hizmetleri yanında IT Destek Hizmetleri yer almaktadır yılında Veri Merkezi hizmetlerini güçlendirmek üzere firma altyapı yatırımlarını devam ettirmiş ve bu yatırımlar sayesinde Escort iştirakleri haricinde müşterilere de hizmet vermeye başlamıştır yılı Brüt Satış Geliri TL olarak gerçekleşmiştir. Bilanço Zararı TLolmuştur. Bu zararın büyük kısmı hizmetleri sunacak organizasyonel yapının oluşturulmasında yani gerekli personelin alımından kaynaklanmıştır. Turera Teknolojik Ürünler A.Ş. Turera ya Temmuz 2013 te yatırım yapılmış olup toplam TL yatırım tutarı ile %60 oranında ortak olunmuştur yılında kurulan firma, bilişim ve enerji altyapısı, bankacılık, askeri ve endüstriyel elektronik alanlarında kurumların ihtiyacı olan ürün ve çözümleri sunmak üzere çalışmalarına başlamıştır. Bunun için özgün çözümlere sahip iş ortaklarıyla ürün geliştirme, üretim ve pazarlama aşamalarında işbirliği yaparak sağlanan ürün ve çözümleri yurtiçi ve özellikle yurt dışındaki müşterilerine değer katarak ulaştırır. 6

8 2014 yılı içerisinde Zemecs adlı markasını tanıtma çalışmalarını sürdürmüş ve bu marka ile yapısal kablolama, kablo taşıma, veri ve güç dağıtımı, güç koruma, ağ donanımı ve sistem odası çözümlerini yurt içi ve yurtdışı müşterileri ile buluşturmuştur yılı Brüt Satış Geliri TL ye ulaşan şirketin gelirlerinin %12 si yurt dışından %88 i ise yurt içinden gelmiştir. Bilanço Zararı TL olan şirket bu dönemde yurt dışı gelirlerini yükseltmek amacıyla yurt dışı iş geliştirme çalışmalarına ağırlık vermiştir. Veriban Elektronik Veri İşleme ve Saklama Hizmetleri A.Ş. Veriban a Temmuz 2013 te yatırım yapılmış olup toplam TL yatırım tutarı ile %35 oranında ortak olunmuştur yılında kurulan şirket, Gelir İdaresi Başkanlığı nca verilmiş Özel Entegratör statüsü ile e-fatura ve ilgili çözümleri hızlı, güvenilir ve etkin bir şekilde şirketlerin kullanımına sunmaktadır. Yüksek müşteri memnuniyeti ile pazarında en üst sıralara hızla yükselen şirket, e-arşiv ve e-defter konusunda da en güncel çözümleri sunmaktadır. Piyasada kullanılan neredeyse tüm ERP ve Muhasebe programları ile sorunsuz entegre olabilen çözümleri sayesinde müşterilerine büyük maliyet avantajı sağlamaktadır. Veriban ın hizmet kalitesi ve yönetim standartlarını, İş Sürekliliği Yönetimi Sertifikası (ISO 22301), Bilgi Güvenliği Standardı Sertifikası (ISO / IEC 27001), Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemi Sertifikası (ISO / IEC 20000) ve Felaketten Kurtarma Servis Sertifikası (ISO / IEC 24762) ile uluslararası standartlarda belgelemiştir yılını sektöründe üst sıralarda tamamlayan şirketin 2014 yılı Bilanço Karı TL olarak gerçekleşmiştir. V FİNANSAL DURUM Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 2014 yılı temel mali tablolarına ait veriler aşağıda gösterilmiştir Dönen Varlıklar Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Geçmiş Yıllar Karları/Zararları (-) Net Dönem Karı/Zararı (-) Kontrol Gücü Olmayan Paylar (-) 0 0 Toplam Özkaynaklar TOPLAM KAYNAKLAR (TL) 7

9 Hasılat Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar BRÜT KAR/ZARAR Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) (112) 0 ESAS FAALİYET KARI/ZARARI ( ) ( ) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) ( ) (593) FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI Finansman Gelirleri Finansman Giderleri (-) (54.179) (652) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI DÖNEM KARI/ZARARI Ana Ortaklık Payları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar (114) 0 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları (114) 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (114) 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR Ana Ortaklık Payları

10 Alesta Girişim in tarihi itibarıyla Bireysel Finansal Tablo Ana Hesap Kalemleri aşağıda verilmiştir. Bireysel Finansal Tablo Ana Hesap Kalemleri Cari Dönem Önceki Dönem A Para ve Sermaye Piyasası Araçları B Girişim Sermayesi Yatırımları C Portföy Yönetim Şirketi ve Danışmanlık Şirketindeki İştirakler 0 0 D Diğer Varlıklar E Ortaklık Aktif Toplamı F Finansal Borçlar 0 0 G Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler (Rehin, Teminat ve İpotekler) 0 0 H Özsermaye I Diğer Kaynaklar E Ortaklık Toplam Kaynakları Kâr Payı Dağıtım Politikası TL) Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin kâr dağıtım politikası portföye dahil edilmiş olan girişim şirketlerinin büyümesinin gerektireceği yatırım ve fon ihtiyaçlarını dikkate alan bir yapıdadır. Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. esas sözleşmesi m.29 ve m.30 a göre; Alesta Girişim kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Alesta Girişim in net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5 i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için Alesta Girişim e yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir. 9

11 Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz. VI RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ Girişim sermayesi sektöründe çok çeşitli riskler yer almaktadır. Bunlardan en önemli olan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı nın, esas iştigal konusu olarak, yaptığı girişim yatırımlarında girişimin doğasında bulunan sermaye yatırımı riskidir. Bu risk, genel piyasa koşulları ve/veya sermaye yatırımı yapılan şirketlerin yönetsel ya da mali bünyelerine ait sorunlar nedeniyle, sermaye yatırımlarının değerinde veya temettü gelirlerinde oluşabilecek kayıp riskidir. Bu riski baştan kontrol altına alabilmek için yatırım portföyünde yer alan girişim şirketlerinin risk seviyesi yatırım aşamasında belirlenir. Çekirdek seviyesindeki yatırımların riski çok daha yüksek olduğu ve yatırımdan çıkış süresi çok daha uzun olacağından portföy içindeki sayısına ve yatırım zamanına ve tutarına dikkat edilmektedir. Çekirdek aşamasındaki yatırımların sayısı toplam portföy şirketi sayısı ve toplam yatırım değerinin belirli oranları geçmemesi hedeflenmektedir. Yatırım yapılacak girişim şirketlerini belirlerken kullandığımız risk düşürme yöntemi ile uygun girişimleri bulmak için kullandığımız süreç yönetimimizi birleştirerek portföyümüzün getiri oranını en yüksek seviyede tutarken olabilecek en düşük riski hedeflemekteyiz. VII DİĞER HUSUSLAR Dönem içinde Alesta Girişim Yönetim Kurulu, yönetim kurulu üyeleri arasından Hakan Çoruh u finansal raporlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak belirlemiştir. 10

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1) GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 31.12.2012 Şirketin Unvanı : Denge Yatırım Holding Anonim

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler 1. GENEL

Detaylı

Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi Kuruluş Madde 1. Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye

Detaylı

ASYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ASYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ASYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU 10.09.2013 31.12.2013 Mart 2014 2 İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. ŞİRKET İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER...4 1.1. ŞİRKET TANIMI...4 1.2. ORTAKLIK YAPISI (31.12.2013

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER 1-4 Şirket Bilgileri 1 Kısaca Gayrimenkul Sektörü ve Akiş GYO 1 Misyon 2 Vizyon 2 Hedefler 3 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3 Yönetim Kurulu

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 01 OCAK - 31 MART 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 01 OCAK - 31 MART 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK - 31 MART 2014 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 3 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2013

FAALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU 2013 Sayfa 2 İçindekiler 1. Anel Telekom Hakkında... 4 2. Yönetim Kurulu / Komiteler ve Yönetim Takımı... 5 3. Operasyonel Faaliyetler... 12 4. Finansal Bilgiler... 14 5. Yatırımcı İlişkileri...

Detaylı

Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak 31 Aralık 2014 Faaliyet Raporu

Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak 31 Aralık 2014 Faaliyet Raporu Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak 31 Aralık 2014 Faaliyet Raporu BURGAN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 2014 MALİ YILINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU RAPOR DÖNEMİ: 1 Ocak 2014-31 Aralık 2014 I - Genel Bilgiler: Şirket

Detaylı

HALK FAKTORİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU

HALK FAKTORİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU HALK FAKTORİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER GİRİŞ KISACA HALK FAKTORİNG TEMEL GÖSTERGELER VİZYON, MİSYON YÖNETİMDEN YÖNETİM KURULU GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI ÜST YÖNETİM VE KOMİTELER KURUMSAL YAPI

Detaylı

VII. Şirketin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları. IX. Ücretlendirmeye İlişkin Politika ve Personele Sağlanan Faydalar

VII. Şirketin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları. IX. Ücretlendirmeye İlişkin Politika ve Personele Sağlanan Faydalar 1 İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler II. Sermaye Piyasası Kurulu Yetki Belgeleri III. Ortaklık Yapısı ve Tarihsel Gelişim IV. Yönetim Kurulu V. Üst Yönetim VI. Faaliyet Gösterdiği Alanlar, Sektördeki Yeri VII.

Detaylı

NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU Ticaret Sicil Numarası: 94955 Merkez Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No:11 34912 Kurtköy-Pendik/İstanbul Telefon:

Detaylı

KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU (01.01.2013 31.12.2013)

KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU (01.01.2013 31.12.2013) KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU (01.01.2013 31.12.2013) MERKEZ KAYITLI SERMAYE : ANKARA : 200.000.000 TL ÇIKARILMIŞ SERMAYE : 38.000.000 TL İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET YÖNETİM KADROSU:...

Detaylı

Mart 2013. LİNK BİLGİSAYAR Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mart 2013. LİNK BİLGİSAYAR Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2012 Mart 2013 LİNK BİLGİSAYAR Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ÖNSÖZ Link Bilgisayar olarak, kuruluş yılımız olan 1984'ten bu yana, geliştirdiğimiz yazılımlarla

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu LİDER FAKTORİNG

2013 Yılı Faaliyet Raporu LİDER FAKTORİNG 2013 Yılı Faaliyet Raporu LİDER FAKTORİNG İÇİNDEKİLER 1. LİDER FAKTORİNG HAKKINDA 2. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI 3. BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELER 4. FAKTORİNG SEKTÖRÜ 5. SEKTÖRDE LİDER FAKTORİNG - STRATEJİK

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1-3 1. a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi, 1 1. b) Şirketin ticaret

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu

AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 YILI BİLANÇO, GELİR TABLOSU FAALİYET VE DENETÇİLER RAPORU İdare Merkezi : Nispetiye Cad. Akmerkez TELEFON : (0-212)

Detaylı

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01.04.2014 31.03.2015 Dönemi

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01.04.2014 31.03.2015 Dönemi Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01.04.2014 31.03.2015 Dönemi İçindekiler Genel Bilgiler 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 4 Yönetim Kurulu ve Komiteler 4 Bağımsız Yönetim

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2012 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1- İletişim Bilgileri... 4 2- Döneme Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler... 4 3-

Detaylı

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2015 31.03.2015. YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Faaliyet Raporu 0

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2015 31.03.2015. YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Faaliyet Raporu 0 Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2015 31.03.2015 YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Faaliyet Raporu 0 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 BÖLÜM 5 BÖLÜM 6 BÖLÜM 7 BÖLÜM 8

Detaylı

31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I ŞİRKET PROFİLİ 1 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 2 Yönetim Kurulu ve Komiteler 3 Şirket Yönetimi ve Organizasyon

Detaylı

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2013-31.12.2013 10 Mart 2014 İÇİNDEKİLER Bölümler Sayfa No:

Detaylı

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2 Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Kar Dağıtım Önerisi 15 Kurumsal Yönetim

Detaylı

31 MART 2015 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

31 MART 2015 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I. ŞİRKET BİLGİLERİ Vizyon: Perakende odaklı gayrimenkul varlıkları ve projelerinden oluşan, çeşitlendirilmiş, yüksek getirili bir portföy oluşturarak, hissedarlarına

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2014 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi :13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu

Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Genel Kurul a Sunulacak Yıllık Faaliyet Raporuna Dair Uygunluk Raporu... 4 BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 5 Kurumsal Profil... 5 Sermaye

Detaylı

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Sun Plaza, Bilim Sokak No: 5 Maslak, Şişli 34398 İstanbul, Türkiye Tel : +90 212 366 6000 Fax : +90 212 366 6010 www.deloitte.com.tr YILLIK

Detaylı

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ŞİRKET PROFİLİ 2 ŞİRKET AMACI VE FAALİYET KONUSU 2 ŞİRKET KÜNYESİ 3 ŞİRKET MİSYONU 3 ŞİRKET

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU EGELİ & CO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP

Detaylı