Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD"

Transkript

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Olgu örneği eşliğinde Epidemiyoloji Zehirlenme kaynakları Zehirlenme mekanizması Belirti ve bulguları Tanı Tedavi 1

2 OLGU 12 yaş, erkek Ailesi tarafından banyoda baygın halde bulunmuş. Daha önce tamamen sağlıklı. Çocuk uyandırılamıyor. OLGU 12 yaş, erkek İLK DEĞERLENDİRME A: Açık B: Normal C: Nabızlar güçlü, düzenli, renk pembe, KDZ= 2 sn. D: Emirlere uymuyor fakat ağrılı uyarana yanıt var. E: Yaralanma belirtisi yok. Görünüm Solunum Anormal Normal Dolaşım Normal Vital Bulgular: Nabız: 92/dk KB: KB: 93/59mmHg SS: SS: 26/dk T: T: 36.4ºC O 2 sat: 2 sat: %95 2

3 OLGU SORU 1 Bu hastadaki genel izleniminiz nedir? Primer SSS disfonksiyonu (Anormal görünüm, solunum ve dolaşım normal) OLGU SORU 2 Olası etiyolojiler nelerdir? SSS hastalıkları & Travma 1.Travma 2.Nöbet 3.Enfeksiyon 4.Hidrosefali 5. Neoplazma 6.Vasküler hastalıklar Bilinç Değişikliği Sistemik 1.Vital bulgu anormallikleri 2.Hipoksi 3.Zehirlenme 4. Metabolik hastalıklar 5. Diğerleri 3

4 OLGU Olgu tartışması Travma kanıtı olması Ani bilinç değişikliği Öykü derinleştirildiğinde banyoda bacasız bir şofben bulunduğu ve bir saat önce banyoya girmeden önce tamamen sağlıklı olması Epidemiyoloji Renksiz, kokusuz, tatsız, zehirli bir gazdır. Zehirlenme sinsidir. Vücutta parçalanmaz, solunum yolu ile atılır. 4

5 Epidemiyoloji Tüm dünyada zehirlenmeye bağlı ölümlerin en önemli nedeni CDC yılları arasında ölüm ölüm/yıl >10.000/yıl insan CO maruziyetine bağlı olarak 1 işgünü kaybetmektedir Epidemiyoloji Ege Bölgesi Zehirlenmeye bağlı ölümlerde ilk 3 etken: 1. Tarım ilaçları (%43) 2. Karbon monoksit (% 27) 3. Alkol (%20) 5

6 CO kaynakları CO CO hem dış dış hem de de iç iç ortam kirleticisidir. En En önemli CO CO kaynakları: Otomobil egzoz gazları (%70) Sobalar Doğal gaz/lpg li şofben ve ve kombiler Sigara dumanı Bacasız ısıtıcılar Epidemiyoloji olgu toksik gaz inhalasyonuna bağlı zehirlenme %32 i yaş Çocuk olguların % 69 u CO zehirlenmesi CO zehirlenme olguları CO zehirlenme kaynakları % 47 Kömür sobası % 41 Şofben % 3.9 Yangın %73 ü kış ayları (Aralık-Ocak Ocak-Şubat) IPCS/EC/EAPCCT skoru % 13 Belirti yok % 42 Hafif % 22 Orta % 23 Ağır Ölüm 1 olgu (14 yaş, Kız) 6

7 Toksik Miktar Çevresel CO maruz kalım m < 10 ppm (kentsel bölgelerde b daha yüksek y olabilir) %20-50 Zehirleyici %50-60 Öldürücü Normalde kan COHb düzeyi ~%1 Sigara içenlerde bu oran % a dek çıkar. Önerilen işyeri i değerleri erleri 35 ppm (8 saat) 100 ppm 4 4 saat =COHb= > % ppm dakikalar içinde i inde = COHb %50 Eliminasyon Yarı Ömrü Oda havası sağlıklı erişkin saat Normabarik %100 oksijen dakika Hiperbarik oksijen <30 dakika Fetüs : Annenin yarılanma ömrünün yaklaşık 5 katı SORU 2 Zehirlenme mekanizması? 7

8 Zehirlenme mekanizması Haldane (1896) Hipoksemi teorisi Oksijenin katı bir duyarlılık ile hemoglobine bağlanır. Kanın O2 taşıma kapasitesinde azalma OksiHb disosiasyon eğrisinde sola kayma JBS Haldane (1927) Öldürücü toksisite Hb ile ilişkili değildir. Zehirlenme mekanizması Hb e bağlanma Hipoksi/iskemi KE: Kardiak ve nörolojik hasar Direk hücresel toksisite Myoglobuline bağlanma Sitokroma bağlanma Guanilat siklaz KE: İskelet kası ve myokarda toksik etki Oksidatif stress ROS oluşumu KE: Metabolik Asidoz Serebral VD KE: Senkop NO aktivitesinde artış KE: VD ve Senkop ROS oluşumu Beyinde: Lökosit adezyonu ve aktivasyonu Ksantin oksidaz oluşumu Oksidatif hasar KE: Klinik Etki Geç dönemde beyin lipid peroksidasyonu KE: Geç nörolojik sekel 8

9 OLGU Olgumuzda; Ani bilinç değişikliği SORU 4 Başka hangi klinik belirti ve bulgularla gelebilirdi? Belirti & Bulgular Hafif Baş ağrısı Bulantı-Kusma Baş dönmesi Görme bulanıklığı Orta Konfüzyon Senkop Göğüs ağrısı Solunum sıkıntısı Takipne Taşikardi Rabdomyoliz Ağır Disritmi Hipotansiyon Myokard iskemisi Kardiyak arrest Solunum durması Non-kardiyojenik pulmoner ödem Nöbet Koma 9

10 Tanı Yüksek oranda şüphecilik Gözlemsel araştırmalarda: Kış mevsiminde acil servise başvuran ve soğuk algınlığı belirtileri olan hastaların COHb seviyelerinin %3-24 arasında değiştiği ¼ ünün COHb >%10 Ayrıntılı öykü almak çok önemli!!! Aynı ortamı (ev,okul,iş) paylaşan kişilerde benzer belirtiler? Ortamlardan uzaklaştıktan sonra yakınmaların şiddeti? Isınma şekli? Bozuk şofben, fırın? Tanı Nabız-oksimetre O2 saturasyonu? Kan gazı analizi PaO2? Metabolik asidoz? COHb düzeyi Spektrofotometrik yöntem (en değerli) En kısa sürede ölçülmeli Oksijen tedavisi almış mı? 10

11 Tanı % >60 Belirtisiz Hafif baş ağrısı,cilt venlerinde genişleme Şiddetli baş ağrısı Güçsüzlük, bulanık görme, baş dönmesi, bulantı-kusma Baygınlık, taşikardi, takipne Koma, nöbet, asidoz Ölüm Tanı Düzeyi ile klinik seyir arasında her zaman doğrusal bir ilişki bekleme!!! CO zehirlenmesinin ciddiyeti Solunan CO konsantrasyonu, Maruz kalım m süresi s ve Hastada solunumsal sorunun olup olmadığına bağlıdır. 11

12 Tanı Belirti ve bulgular göz önünde tutularak: Tam kan sayımı Arter kan gazı analizi (Metabolik asidoz) EKG (Disritmi( Disritmi, iskemi, infarkt) Ekokardiyografi (Sol ventrikül disfonksiyonu) Akciğer grafisi (Pulmoner ödem) Serum kreatinin kinaz ve myoglobin,, idrar myoglobin düzeyi (Rabdomyoliz) Böbrek fonksiyon testleri (Böbrek yetersizliği) BT, MRG (Beyin ödemi, iskemi) İleri laboratuvar incelemeleri yapılmalıdır. Tedavi-acil acil yaklaşım Hafif Zehirlenme Yorgunluk Bitkinlik Baş dönmesi Sersemlik hissi Bulantı, kusma Baş ağrısı % 100 NBO (6 saat) Zehirlenme ortamından uzaklaştır İleri yaşam desteği (A, B, C) %100 oksijen İkincil değerlendirme Orta ve Ağır Zehirlenme Bayılma veya bilinç bulanıklığı Fokal nörolojik değişiklikler Miyokard iskemisi Ciddi ve sürekli hipotansiyon Tedaviye dirençli asidoz COHb %15 üzeri gebe 6 saat sonrası belirtiler VAR Hiperbarik oksijen (HBO) TABURCU VAR İlk tedavi sonrası nörolojik belirtiler devam ederse HBO tekrarlanır saat sonra yinelenen belirti var Geç nörolojik bulgu izlemi T.C.SB Refik Saydam Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü Zehirlenmeler Tanı ve Tedavileri Rehberi 12

13 Tedavi İzole bir basınç odasında hastaya deniz seviyesindeki atmosferik basınçtan (1 ATA [atmosphere absolute] = 760 mmhg) ) kat daha fazla bir basınçta %100 oksijen solutulması ile uygulanan bir tedavi şeklidir. Birincil amaç gecikmiş veya kalıcı nörolojik hasarı engellemektir. Tedavi Dokuların istirahatte O 2 ihtiyacı 5-66 ml/dl Kanda çözünmüş O 2 konsantrasyonu Deniz seviyesinde...0,3 ml/dl Normabarik ml/dl 3 ATA basınç ml/dl Bu miktar hemoglobinden bağımsız olarak, hücrelerin gereksinimi olan oksijenin sağlanması için yeterlidir. 13

14 HBO etki mekanizması Hb e bağlanma Hipoksi/iskemi KE: Kardiak ve nörolojik hasar HBO tedavisinde potansiyel hedef Direk hücresel toksisite Myoglobuline bağlanma Sitokroma bağlanma Guanilat siklaz KE: İskelet kası ve myokard toksin Oksidatif stress ROS oluşumu KE: Metabolik Asidoz Serebral VD KE: Senkop Geç dönemde beyin lipid peroksidasyonu KE: Geç nörolojik sekel NO aktivitesinde artış KE: VD ve Senkop ROS oluşumu Beyinde: Lökosit adezyonu ve aktivasyonu Ksantin oksidaz oluşumu Oksidatif hasar Tedavi Klinik sonucu değiştirir mi? Her hastaya verilsin mi? Ne zaman? Hangi basınçta? Ne kadar süreli? 14

15 CO zehirlenmesinde HBO tedavisi (RCT) N Yöntem Sonuç Raphael et al. Lancet ATA HBO 2 saat + 4 saat NBO 6 saat NBO Yararlı etki yok Thom et al. Ann Emerg Med HBO 2.8 ATA, 30 dk + 2 ATA 90 dk NBO belirtiler kaybolana kadar Geç nörolojik sekel: HBO yok NBO 7 hasta ( p<0.05 ) Scheinkestel et al. Med J Aust HBO 2.8 ATA, 60 dk, 3 gün NBO 3 gün Nöropsikolojik bozukluk HBO %28 NBO %15 ( p<0.01 ) Weaver et al. New Eng J Med HBO: 1. 3 ATA, 75 dk + 2 ATA 75 dk 2. 2 ATA, 120 dk 3. 2 ATA, 120 dk NBO: dk 2. ve dk Kognitif sekel HBO grubunda anlamlı derecede az *** Maruz kalım süresi HBO 13 saat NBO 22 saat Bu araştırmalara çocuk hasta dahil edilmemiş Tedavi C ohrane sistematik derleme veritabanı Her CO zehirlenmeli hastada HBO tedavisinin nörolojik sekeli azalttığı konusunda yeterli kanıt yoktur. Çok merkezli klinik araştırmalara gereksinim vardır. 15

16 Kabul edilen endikasyonlar Nörolojik Bulgular Bilinç durum değişikliği Fokal nörolojik defisitler Nöbet Koma Bilinç kaybı öyküsü COHb >% gebelik Uygulanabilir Kardiyovasküler yetmezlik (İskemi, disritmi) Metabolik asidoz Küçük bebek, yaşlı Anormal nöropsikometrik test sonuçları Normobarik O 2 tedavisine rağmen bulgular(+) Tedavi Olgu serileri Mümkün olan en kısa sürede, ideal olarak saat içerisinde 2-33 ATA % 100 Oksijen Bilinç durumunda gelişme görülmeyen hastalarda tekrar edilebilir. Tekrarlayan belirtileri olan hastaların da HBO tedavisinden yarar gördüğü belirtilmektedir. Belirtiler kaybolana veya COHb < %10 olana kadar devam (Meyers et al. 1985, Gibson et al. 1991, Dean et al, 1992, Prybys et al. 1995) 16

17 Sistematik derleme (İleriye yönelik klinik araştırmalar) 6-12 saat içerisinde verilmeli (24 saate kadar etkili) 2.8 ATA basınçta % 100 oksijen 90 dakika 2 ardışık HBO dan sonra düzelme yoksa tedavi kesilmeli HBO endikasyonu olmayan hastalara 24 saat NBO HBO endikasyonu olan fakat verilemeyenlere ise 72 saat NBO verilmeli Kesin Tedavi edilmemiş pnömotoraks Prematür bebek Göreceli Geçirilmiş akciğer operasyonu Viral enfeksiyon Epilepsi Optik nörit Yeni geçirilmiş ortakulak operasyonu Klostrofobi 17

18 Tedavi Destek tedavisi önemli!!! Kardiyovasküler (Hipotansiyon, disritmi) Pulmoner ödem Nöbet, beyin ödemi Metabolik asidoz Anemi Akut böbrek yetersizliği OLGU Olgu Seyri; Beyin tomografisinde akut patolojik bulgu saptanmadı. Gelişinden 3 saat sonra bilinci açılan hastanın vital bulguları normal seyretti. Hastaya hiperbarik oksijen (HBO) tedavisi yapılması planlandı. Hasta 3 gün HBO tedavisi aldıktan sonra 4.gün taburcu edildi. 18

19 OLGU Olgu Seyri; Hasta 5 gün sonra Ajitasyon, Konvülsiyon ve Sol kolda güçsüzlük (3/5) ile tekrar başvurdu. Beyin MRG: Frontoparietal ve bilateral nükleus kaudatus bölgesinde sitotoksik ödem, gliotik değişiklikler saptandı. OLGU SORU 5 Hastanın klinik bulguları ile karbonmonoksid zehirlenmesi arasında ilişki var mıdır? 19

20 Belirti & Bulgular Akut zehirlenme belirtileri düzeldikten günler/haftalar sonra davranışsal ve nörolojik kötüleşme gelişebilir. Tam sıklığını belirlemek zor (%1-47) 2-40gün (ort( 22 gün) sonra Risk grubu Komalı hastalar Yaşlılar Uzun süreli Çocuklarda nadir. APRAKSİ APATİ YÜRÜME BOZUKLUĞU İNKONTİNANS KOREATETOZ KORTİKAL KÖRLÜK DEMANS EEG DEĞİŞİKLİKLERİ KONVÜLZYON HALÜSİNASYON KOMA Sonuç CO önemli bir çevresel toksindir. Yaşam tehdidi ve sekele neden olabilir. Tanı kuşku ve ayrıntılı öyküyü gerektirebilir. Oksijen ve diğer destek tedavileri önemlidir. HBO tedavisi konusunda kesin ölçütler yoktur. Ç evre bilinci, toplum eğitimi şarttır. 20

21 İletişim: 21

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ Bir tablet 10 mg metilfenidat hidroklorür içerir. Yardımcı madde: laktoz. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri Ritalin bir merkezi sinir sistemi uyarıcısı olup

Detaylı

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z ALT SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARI Uzm. Dr. PAMİR GÜLEZ Tanım Larinks, Trakea, Bronşlar, Bronşioller, Terminal bronşioller, Respiratuvar bronşioller, Alveolar duktuslar ve Alveoller alt solunum yollarını

Detaylı

ALKOL VE MADDE EL KİTABI

ALKOL VE MADDE EL KİTABI Hekimler için Alkol ve Madde Eğitim Programı ALKOL VE MADDE EL KİTABI Kültegin Ögel Aziz Karalı Defne Tamar Duran Çakmak AMATEM Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1998 Hekimler için Alkol ve

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet içinde etkin madde olarak 100 mg modafinil bulunur. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ACTILYSE 10 mg flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ 1 Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, Türk Geriatri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği ne aittir, kurumların izni olmaksızın depolanamaz, kopyalanamaz

Detaylı

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım Prof.Dr. Turgut İPEK Travma Epidomiyolojisi Tüm yaş grublarında 4.sıklıkta ölüme neden olur. 34 yaş altında diğer hastalıkların tümünden daha fazla ölüme neden olur.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji ABD

Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji ABD Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji ABD 1. Migren 2. Gerilim tipi baş ağrısı 3. Küme baş ağrısı ve diğer trigeminal otonomik sefaljiler 4. Yapısal lezyonlarla ilişkili olmayan

Detaylı

İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI PREVALANSI İLE KLİNİK ÖZELLİKLERİ

İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI PREVALANSI İLE KLİNİK ÖZELLİKLERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Ülkü Türk Börü İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM

Detaylı

CİVA ZEHİRLENMESİ. Farm.. Dr. Didem İkincioğulları Ulusal Zehir Danışma Merkezi

CİVA ZEHİRLENMESİ. Farm.. Dr. Didem İkincioğulları Ulusal Zehir Danışma Merkezi CİVA ZEHİRLENMESİ Farm.. Dr. Didem İkincioğulları Ulusal Zehir Danışma Merkezi Gelişimi normal sınırlarda giden 20 aylık kız çocuğu ve 12 yaşındaki ablası 1 aydır ortaya çıkan; Halsizlik Anoreksiya Papüler

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

Plavix 75 mg Film Tablet

Plavix 75 mg Film Tablet Plavix 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ Bir tablette : Klopidogrel hidrojen sülfat...97.875 mg (75 mg Klopidogrel baza eşdeğer) Boyar maddeler:titan dioksit, kırmızı demir oksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ARICEPT 10 mg film kaplı tablet. Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. ARICEPT 10 mg film kaplı tablet. Ağızdan alınır. ARICEPT 10 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 9.12 mg donepezil baza eşdeğer 10 mg donepezil hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz, mısır nişastası, mikrokristalin

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

acil servise baş ağrısı yakınmasıyla getirilen çocuğa yaklaşım VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 2 Nisan 2009, İstanbul

acil servise baş ağrısı yakınmasıyla getirilen çocuğa yaklaşım VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 2 Nisan 2009, İstanbul acil servise baş ağrısı yakınmasıyla getirilen çocuğa yaklaşım VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 2 Nisan 2009, İstanbul okul çocuklarında yaşamın herhangi bir döneminde baş ağrısı yakınması

Detaylı

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 33 / Sayı 1 / Ocak 2013 / ss. 75-104 Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Received : 03.07.2012 Revised :

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI 69 KONU 9 HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI Cengiz UTAŞ, Tekin AKPOLAT Hemodiyaliz tedavisi hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olmasına rağmen hastalarda birçok rahatsızlığa yol açar. Diyaliz teknolojisindeki

Detaylı