Eğitim Broşür. 1. Liderlik Bahri Aydın. Eğitim Süresi: 3 gün. Eğitim Konusu/ İçeriği:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eğitim Broşür. 1. Liderlik Bahri Aydın. Eğitim Süresi: 3 gün. Eğitim Konusu/ İçeriği:"

Transkript

1 Eğitim Broşür 1. Liderlik Bahri Aydın Eğitim Süresi: 3 gün Günümüzde işletmelerin en önemli sermayesinin insan daha doğrusu yetişmiş insan, yaratıcı düşünceye sahip insan olduğu ortaya çıktı. İşte bu tip insan gücünün, işletmelerin başarısına ne tür ve ne kadar katkı yaptığı ancak ne kadar iyi yönetildiği, ne kadar iyi yönlendirildiği ile doğrudan ilintili. Çünkü bu özelliklerdeki insan iyi yönlendirilemezse, katkı değil, işletmelerin yoluna engel de oluşturabilir. Yöneticiler bunun için çok önemli; artık eskinin sadece emreden ve buna göre işi gördüren yöneticileri, başarısız, verimsiz işletmelerin başında yer alıyor. Günümüz çalışanları, kendilerine yol gösteren, önderlik eden, özelliklerine göre değişik tavırlar sergileyen ve sergileten kişilere ihtiyaç duyuyor; yani liderlere, lider yöneticilere. Bu programda; öğreten, yol gösteren, açıklayan, işi beraberce yapma becerisini sergileyen, özcesi yöneticiliğinin yanında liderliğini sergileyebilen olabilmenin yöntemleri görüşülecek. Lider yönetici olabilmenin, bu yolla işletmelerin önünü açabilmenin, çalışan kalitesini ve azmini yükseltebilmenin yollarını karşılıklı görüşerek, tartışarak bulabileceksiniz. Yönetici/Yönetim /Yönetim özellikleri Yöneticinin Sorumlulukları Liderlik Liderin Sahip Olması Gereken Beceriler Liderin Uygulayabileceği Güç Türleri Planlama Ve Karar Verme Süreci GZFT Analizi Kurum İçi İletişimi Etkileyen Faktörler Vizyon, Misyon ve Hedefler Organizasyon Yapısı; Uygun Davranış Biçimleri İşte Verimlilik; Görev - Yetki Sorumluluk İlişkisi İnsan Kaynakları Yönetimi

2 2. Yetenek Yönetimi: Doç. Dr. Metin Pişkin Eğitim Süresi: 4 gün Yetenek Yönetimi; şirketlerin stratejik hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu yetenekli insanları şirkete çekme, bunun için cazip işveren olma, çalışanların potansiyellerini performansa çevirme, kariyer yönetimi ve ödül sistemi ile elde tutma çalışmalarının tümünü içeren sistemler bütünüdür. Yetenekli olan, becerilerini geliştiren ve performansı yüksek bireyler bir örgütün en değerli çalışanlarıdır. Bazı görüşlere göre işin %80 ini çalışanların sadece %20 si yapmaktadır. İşletmelerin geleceğinin ise çalışanların yalnızca %5 ini oluşturan en yetenekli çalışanlarına bağlı olduğuna öne süren görüşler vardır. Son 10 yılda adayın yetkinlikleri, deneyiminden daha büyük önem taşır hale gelmiştir. Yetkinlik Kılavuzu Oluşturma Yetenekli Çalışana Ulaşma Yolları İşe Alım Sürecinde Yetenek Yönetimi Yetenekli Çalışanların Tespiti ve Yönetilmesi Performans Yönetimi Eğitim ve Gelişim Yetenekli Çalışanları İşletmeye Bağlama Yolları Kariyer Yönetimi

3 3. Öğrenen Örgütler: Müfit Akyos Eğitim Süresi: 2 gün Artan rekabet, gelişen teknoloji ve değişen müşteri tercihleri, bilginin sürekli olarak yaratılmasını, edinilmesini ve aktarılmasını daha öncesinde olmadığı kadar yaşamsal kılmaktadır. Kurumlar esas olarak öğrenen bireyler üzerinden öğrenirler. Ancak bireysel öğrenme kurumun da öğrenmesinin garantisi değildir. Kurumların bilgiyi yaratılma, edinme ve aktarma becerilerinin geliştirmesinin yolu öğrenen organizasyon un yaratılmasıdır. Bu eğitim programında öğrenen organizasyon kavramını 1990 larda yeniden ve bir model olarak canlandıran Peter M. Senge in önemli eseri, Beşinci Disiplin - öğrenen organizasyon düşüncesi ve uygulaması ana kaynak olacaktır. Öğrenme; Kavramsal yaklaşım: Öğrenme Süreci o Deneyim ve Deneyimden Öğrenme o Başkalarından Öğrenme o Bilginin Aktarılması Öğrenen Organizasyonun İnşası o Destekleyici Öğrenme Çevresinin İnşası o Öğrenme Süreçlerinin Tanımlanması o Öğrenmeyi Destekleyici Liderlik Öğrenen Organizasyonun Değerlendirilmesi Öğrenen Organizasyon ve Stratejik Kapasite Örnek Olaylar

4 4. Proje Yönetimi: Sinan Kayalıgil & Safiye Kavas Eğitim Süresi: 3 gün Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI), projeyi benzersiz bir ürün, hizmet ya da sonuç yaratmak için yürütülen geçici bir girişim olarak tanımlar. Projeler çok değişik çıktıları amaçlayan bağlantılı çalışmalar biçiminde olduğundan, geniş bir faaliyet yelpazesinin planlaması, organize edilmesi, görev yapacak personelin atamaları, işlerin yürütülmesi ve denetlenmesini gerektirir. Dolayısıyla bu konudaki sevk-idare, bilgi, beceri, araç ve teknikler bakımından zengin bir alanı kaplayan kritik bir işlev olmak durumundadır. Proje Yönetimi müfredatı, Proje Yaşam Döngüsü, Proje Yönetim Standartları ve PMI nın (Proje Yönetimi Enstitüsü nün) belirleyip 80 li yıllardan beri güncellemeyi sürdürdüğü Bilgi Alanları konularını kapsayacaktır. Bu başlıkların aktarılması esnasında örnek bir proje yönetimi vakası derslerin işlenişine eşlik edecektir. Proje ve Proje Yönetimine Giriş Proje Yönetimine PMI yaklaşımı Proje Yaşam Döngüsü, Organizasyon ve Süreçler Proje Kapsam Yönetimi Proje Zaman ve Maliyet Yönetimi Proje Kalite ve Risk Yönetimi Proje İnsan Kaynakları ve İletişim Yönetimi Proje Bütünleştirme Yönetimi İşlenen Örnek Olayların Gözden Geçirilmesi KOBİ lere Yönelik Ar-GE Desteklerinde Proje Yönetimi

5 5. Fikri Mülkiyet Hakları: Markus Handelin & Av. Murat Erbil Eğitim Süresi: 3 gün Yeni ürünler, markalar ve yenilikçi tasarımların hemen her gün pazara sunulduğu yeni bir dönemdeyiz. İşte bu noktada da Fikrî Mülkiyet (FM), günlük iş yönetimi kararlarında dahi başlıca değerlendirme öğesi olarak yer alıyor. Eskiden hatır ve güvene dayalı ticari ilişkilerin yürütüldüğü KOBİ ler için bilgi temelli işletmecilik yapılması günümüzde bir zorunluluk oldu. Ancak, birçok KOBİ, Fikrî Mülkiyet Hakları Sisteminin, buluşlar, markalar ve tasarımlar bakımından sağlayabileceği korumanın farkında değil. Yaratıcılığın ve yenilikçiliğin geliştirilmesi ve teşvik edilmesinin yanısıra, fikrî mülkiyet varlıklarının ve haklarının korunması, ancak bu konuda duyarlı bir bilinç oluşturulması ve farkındalık yaratılmasıyla mümkün olabilir. Bu nedenle tüm girişimci ve KOBİ leri bu eğitime katılmaya davet ediyoruz. İnovasyon süreci ile ilgili hukuki konular Fikri Mülkiyet Hakları başvuru ve kullanımı o Ticari kullanım o Hakların ihlali o Çalışanların fikri mülkiyet üzerindeki hakkı Ticarileşmede fikri mülkiyet haklarının rolü- lisanslama FMH nin uluslararası boyutu FMH sözleşmeleri Fikri mülkiyet portfolyosunun oluşturulması

6 6. Açık İnovasyon Stratejileri: Müfit Akyos & Tolga Göksidan Eğitim Süresi: 2 gün Esas olarak küreselleşmenin neden olduğu üretim ve pazar koşullarındaki değişimler, KOBİ leri iş modellerini yeniden tanımlamaya ve rekabetçiliklerini koruyabilmeleri için ürünlerini farklılaştırmaya zorlamaktadır. Bu yeni koşullarla baş edebilmeleri ve fırsatlardan yararlanabilmeleri için KOBİ ler firma içi yeteneklerinin yanı sıra dış ortaklarla işbirliklerine gitme, ağyapılar içinde yer alma, firma dışı fikir, bilgi, finans, uzmanlık kaynaklarına erişerek yenilikçi ürünlerini kısa sürede pazara çıkarabilme becerilerini göstermeleri gerekmektedir. Kısacası açık inovasyona geçmeleri gerekmektedir. Bu eğitim programında KOBİ hedef kitlesi esas alınmıştır. Eğitimde; temel inovasyon ve inovasyon eğitimi kavramları örneklerle işlenecektir. Eğitimde işlenecek konular gerçek yaşamdan firma örnekleri ile anlatılacak ve konuya açıklık getirilecektir. İnovasyon: Temel Kavramlar, o İnovasyon Kavram Haritası o Kavramlar ve Örneklemeler o Başarı Öyküleri İnovasyon Süreci Yönetimi o İnovasyon Süreci Modelleri o İnovasyon Süreci Yönetimi Açık İnovasyon; Temel Kavramlar Açık İnovasyon Kültürü Açık İnovasyonun Koşulları İş Modeli İnovasyonu Örnek olaylar

7 7. Girişimcilik: Serap Gültekin & Mehmet Aydın Eğitim Süresi: 5 gün Girişimcilik kavramı, hem yeni bir işletme oluşturmayı hem de mevcut işletmede yeni bir iş yaratmayı içermektedir. Girişimde en önemli olan unsurlar yenilikçi, yaratıcı, fırsatları görebilmektir. Doğru zamanda, doğru projeye yatırım yapmak ürün ve hedef kitle arasındaki mesafeyi kısaltan en önemli unsurdur. Girişimci bir kişi, yeni bir işletme kurarak ya da mevcut işletmede yeni bir iş yaratarak girişimcilik deneyimini yaşayabilir. AB Kamuoyu Araştırma Birimi Eurobarometre'nin Girişimcilik üzerine yaptığı son araştırmaya göre, girişimcilik eğitimi alan öğrencilerin %78'i, üniversiteden mezun olur olmaz iş bulabilirken, bu eğitimi almamış öğrencilerin sadece %59'u iş bulabilmektedir. Girişimcinin Temel Özellikleri İş Fikri Oluşturma İş Kurma Süreci İşletme Fonksiyonları Şirket Türleri Girişimcilik ve İletişim Pazar Araştırması Pazarlama Planı Üretim Süreçleri Finansal Planlama İş Planı ve Bölümleri

8 8. Temel İş Geliştirme: Bahri Aydın & Ceyda Dayıoğlu Eğitim Süresi: 2 gün Gelecek için bir dolu düşünceniz var; kendiniz için, aileniz, çevreniz ve şirketiniz için. Hayalleriniz var; gerçekleşmesini çok istediğiniz. Bilmek istiyorsunuz, bunların gerçekleşme ihtimalini; bilmek ve yolunuzu neye göre çizeceğinizin kararını vermek. Kafanızdaki düşüncelerinizi projelendirmek gerekiyor, olup olamayacağını, hangi şartlarda olabileceğini analiz etmek bir başka deyişle. Planlamak gerekiyor yani. İş planı oluşturmak sadece bir birimin sorunu ve görevi değildir. Bilimsel olarak hazırlanmış ve tüm çalışanlar tarafından, en azından ilgili kesimler tarafından, benimsenmiş iş planları ile, işletmeler daha koordineli çalışmış olacaklar; bununla da daha yüksek verimliliğe, kara, satış rakamlarına ulaşmış olacaktır. Bu programda sadece işinizi değil, kendinizi de bu plana göre ayarlamanın yöntemlerini öğrenecek ve uygulayacaksınız. İş Planı/Yararları/Ne zaman yapılmalı İş Planı Hazırlama Teknikleri İş Planının İçeriği İşletmenin Tanımı Pazarlama Planı Üretim Planı Yönetim Planı Finansman Planı

9 9. Satış ve Pazarlama: Bahri Aydın & Mehmet Aydın Eğitim Süresi: 6 gün Senelerce işletmelerin en önemli sorununun satış yapamamak olduğu düşünüldü ve konuşuldu. Satış bir işletmenin bugünü ve geleceği demektir. Ama bugünün rekabetçi dünyasında satış yapabilmek artık eskinin standart taktikleri ile olamıyor, artık çok konuşan değil çok dinleyen satıcılara ihtiyaç var; artık analiz eden, değerlendiren satıcılara ihtiyaç var; artık müşterisini yönlendiren satıcılara ihtiyaç var; artık danışman, temsil yeteneği güçlü, bilgili satıcılara ihtiyaç var; artık sıradan olmayan satıcılara ihtiyaç var. Bütün bunları gerçekleştirebilmek için pazarı tanımak, rakibi tanımak gerekiyor; geleceği planlamak gerekiyor, ihtiyaçları araştırmak ve şekillendirmek gerekiyor. Yani pazarlama odaklı çalışmak gerekiyor. İşte bu programda, Pazar odaklı çalışmanın inceliklerini öğrenecek ve modern çağın değişik satıcı tipleri ile karşılaşacak ve kendi yeteneklerinizi görüp değerlendirebileceksiniz. Pazarlama Kavramı / Pazarlama Yaklaşımları Pazarlama Üretim İlişkileri Pazar Çeşitleri Pazar Bölümlemesi / Hedef Kitle Seçimi Pazarlama Araştırmaları / Veri Toplama Pazarlama Karışımı

10 10. Finansmana Erişim: Gamze Kozanoğlu & Pınar Demirekler Eğitim Süresi: 2 gün Finansmana erişim eğitim modülü kapsamında; Ar-Ge odaklı bir işletme kurma hedefi olan potansiyel girişimcilerin yanı sıra akademisyenlerin, sanayi firmalarının ve KOBİ lerin yürütecekleri araştırma ve teknolojik yenilik faaliyetlerinin finansmanına yönelik fırsatlar hakkında farkındalıklarının sağlanması amaçlanmaktadır. Dolayısıyla bu kapsamda, girişimcilik destekleri ve Ar-Ge teşviklerinin yanı sıra Ar-Ge Projelerine sağlanan ulusal ve uluslararası hibe desteklerin temel kural ve kriterleri ile bu fırsatlardan yararlanmak için yürütülmesi gereken süreçler detaylı olarak anlatılacaktır. Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Teşvikleri Ar-Ge Projelerine Sağlanan Ulusal Hibe Destekler - TÜBİTAK KOBİ/Sanayi Ar-Ge Destekleri - TÜBİTAK Akademik Ar-Ge Destekleri - KOSGEB AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı - SAN-TEZ Program Ar-Ge Projelerine Sağlanan Uluslararası Hibe Destekler - Eureka Programı - HORIZON 2020 Program

11 EĞİTMENLER Bahri Aydın 1980 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü nden lisans derecesi ile mezun olmuştur. 20 yılı aşkın bir süredir girişimcilik, yönetim geliştirme, organizasyon, KOBİ lere yönelik kurumsal yeniden yapılandırma gibi konularda bireysel ve kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları yürütmekte, danışmanlık ve eğitim hizmeti sağlamaktadır. Uzmanlık alanları içerisinde; yönetim koçluğu, işletme içi iletişim / yönetim bilgi sistemlerinin kurulması, girişimcilere yönelik iş planı ve fizibilite danışmanlığı / girişimcilik eğitimleri, stratejik iş planlama, SWOT ve mevcut durum analizi danışmanlığı, AB ve Dünya Bankası Hibe Programları proje geliştirme ve değerlendirme, pazarlama ve satış danışmanlığı yer almaktadır. Doç. Dr. Metin Pişkin 1989 yılında Ankara Üniversitesi Rehberlik Bölümü nden yüksek lisans derecesi ile mezun olduktan sonra İngitere Leichester Üniversitesinde Eğitim ve Sürekli Eğitim konusunda doktorasını bitirmiştir. İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda 26 yılı aşkın araştırma ve eğitim deneyimine sahiptir. Hayat boyu öğrenme programı kapsamında Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, İş-Kur, T.C. Milli Eğitim Bakanlığında personelin yetenek ve bilgilerini geliştirici eğitimler vermiştir. Mesleki Rehberlik ve Kariyer Yönetimi gibi konularda çok sayıda yayını bulunmaktadır. Birçok uluslararası ve bölgesel projede çalışmış, kamu ve özel sektörde müfredat geliştirme, eğitim materyali hazırlama, öğretim ve eğitim değerlendirme konusunda hizmet vermiştir. Müfit Akyos ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü nden mezun olmuştur yılından bu yana Teknoloji Yönetimi, Yenilik Yönetimi, Teknoloji Stratejileri, Ürün Geliştirme, Teknoloji Transfer gibi konularda danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlamaktadır. TARAL, FarPlas, Komsan, Feka, MGI Coutier, Aktaş, Unver, Doruk, Tanatar gibi firmaların da aralarında bulunduğu 80 firmaya Ar- Ge yapılarını güçlendirmek adına teknoloji yönetimi eğitimi vermiştir. Bölgesel Yenilik Sistemleri içerisinde kümelenme ve ağ kurma konularında güçlü bir alt yapıya sahiptir. Sinan Kayalıgil 1978 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü nden lisans derecesi, 1980 yılında Ekonomi ve 1981 yılında Endüstri Mühendisliği yüksek lisans derecesi ile mezun olmuştur. Operasyon Araştırmaları Doktorasını Louisiana Tech Üniversitesinde başlayıp Clemson Üniversitesinde tamamlamıştır. 35 yıllık mühendislik, 26 yıllık teknik eğitmenlik ve

12 danışmanlık deneyimi olan Kayalıgil, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı yapmıştır. Safiye Kavas 2005 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Bölümü nden lisans derecesi ile mezun olmuştur. 5 yılı aşkın bir süredir Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve yerel finansmanlı projelerde KOBİ lere yönelik, proje teklifi hazırlama, hibe başvurusu hazırlama gibi çalışmalar yürütmektedir. Birçok farklı şehirde, çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında KOBİ lerin eğitim ihtiyaç analizleri çalışmalarında yer alarak eğitimler vermektedir. Markus Handelin Helsinki Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, aynı üniversitede Uluslararası ve AB Hukuku Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Amsterdam Üniversitesinde AB Hukuku Yüksek lisansı yapmış ve 1999 yılında Finlandiya Lappeenranta Teknoloji Üniversitesinde İşletme Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır. Fikri Mülkiyet Hakları konusunda 20 yıllık eğitim ve danışmanlık deneyimine sahip olan Handelin, 1995 yılından bu yana (Fikri Mülkiyet Hakları, anlaşmalar, kontrat hazırlama) avukatlık ve danışmanlık yapmaktadır. Teknopark ve teknoloji merkezlerinde yer alan teknoloji firmalarına, yenilikçilik, ticarileşme ve kümelerle ve sektörlerle işbirliği konusunda birçok eğitim programı hazırlamış ve gerçekleştirmiştir. Av. Murat Erbil 2007 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden lisans derecesi, yılları arasında Amsterdam Üniversitesi nden Modern Sözleşme Yasası, Avrupa Birliği Yasası ve Uluslararası Ticaret Yasası uzmanlığıyla Hukuk Yüksek Lisans derecesi ile mezun olmuştur. Erbil, 2007 yılından bu yana KOBİ lere Fikri Mülkiyet Hakları konusunda danışmanlık ve eğitim vermektedir. Tolga Göksidan 2001 yılında Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü nden lisans, 2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Politikaları Bölümü nden yüksek lisans derecesi ile mezun olmuştur. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi nde Bilim ve Teknoloji Politikaları doktorasını yapmakta, aynı zamanda ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Kapasite Geliştirme Projesinde Direktörlük yapmaktadır. Uzmanlık alanları içerisinde; bilgi transferi, proje yönetimi, inovasyon yönetimi yer almaktadır. Serap Gültekin

13 İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü nden yüksek lisans derecesi ile mezun olmuştur. 24 yıldır mikro ve küçük ölçekli firmalara iş planı geliştirme deneyimi bulunmaktadır. Gültekin yeni işe başlayanlara koçluk hizmetleri, fikir geliştirme, fizibilite hazırlama, iş planı hazırlama, izleme gibi konularda eğitim ve danışmanlık yapmaktadır. 10 seneyi aşkın bir süredir AB projeleri kapsamında Girişimcilik ve Proje Döngüsü Yönetimi eğitimleri veren Gültekin; takım kurma, pazarlama, dış ticaret, gibi konularda da danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. Mehmet Aydın Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu olan Aydın, pazarlama ve satış yönetimi konularında kamu ve özel sektöre pazar araştırması, yerel ve uluslararası hedef pazarların saptanması ve geliştirilmesi, satın alma, eğitim, planlama, izleme, uzun ve kısa vade bütçeleme, iş planı hazırlama konularında danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. Aydın ın ithalat, ihracat, yabancı yatırımcılar için iç pazar analizi, ürün saptama ve stratejik pazar analizi ve planlama konularında 20 yılı aşkın deneyimi bulunmaktadır. KOSGEB/İŞKUR Girişimcilik Eğitimlerinde 100 den fazla girişimci adayına eğitim vermiştir. Bugüne kadar 900 den fazla girişimciye firmalarını geliştirme, rekabet edebilirlik ve teknoloji seçimi konusunda danışmanlık ve koçluk hizmeti vermiştir ve danışmanlık hizmetleri vermeye devam etmektedir. Ceyda Dayıoğlu 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü nden lisans, 2012 yılında Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi nden yüksek lisans derecesi ile mezun olmuştur. 9 yıldır Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası finansmanlı projelerde proje yönetimi, eğitim ve danışmanlık üzerine çalışmakta ve 8 yıldır Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi vermektedir. Gamze Kozanoğlu: Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü nden lisans ve ODTÜ Avrupa Bütünleşmesi Bölümü nden yüksek lisans derecesi ile mezun olmuştur. 4 yıl Oyakbank Kurumsal Pazarlama departmanında çalıştıktan sonra, yılları arasında TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi nde Finansal ve Hukuki Konular Ulusal İrtibat Noktası olarak çalışmıştır. Projelerin hazırlama ve yönetimi aşamalarındaki finansal-idari her türlü konu ile ilgili bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra, sorumlu olduğu projelerin yürütülmesinde görev almıştır. TÜBİTAK taki görevinden ayrıldıktan sonra Meteksan Sistem de AB Projeleri Uzmanı olarak AB Hibe Programları, Europeaid ihaleleri ve TÜBİTAK Ar-Ge Destek Programları konusunda çalışmıştır. Halen proje geliştirme-hazırlama-yönetme konusunda danışmanlık ve eğitim hizmeti vermektedir.

14 Pınar Demirekler: ODTÜ Gıda Mühendisliği nden lisans ve yüksek lisans derecesi ile mezun olmuştur yılında çalışmaya başladığı TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi'nde ERA-NET ve Gıda, Tarım ve Balıkçılık, Biyoteknoloji Alanlarında Ulusal İrtibat Noktası olarak görev yapmıştır. TÜBİTAK ta çalıştığı süre boyunca birçok ildeki üniversiteler, araştırma enstitüleri, kamu kurumları, ticaret ve sanayi odalarında düzenlenen eğitim organizasyonlarında 6. ve 7. Çerçeve Programları kapsamında proje yazma/yürütme ile ilgili bilgilendirme ve yaygınlaştırma faaliyetleri yürütmüştür. SMEsforFOOD, CEC Animal Science, Rural Etinet, TrainNet Future, EU AGRI MAPPING ve MEDA GO TO EUROPE projelerini yürütmüştür. Halen proje geliştirme-hazırlama-yönetme konusunda danışmanlık ve eğitim hizmeti vermektedir.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

Merzifon Ankastre Kümelenmesi

Merzifon Ankastre Kümelenmesi Merzifon Ankastre Kümelenmesi www.innocentric.com.tr 03124343366 Bu rapor Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR83/2010/DFD/01/59/02 referans numaralı Doğrudan Faaliyet Desteği programı

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

Araştırma Merkezlerimizden UMRAM

Araştırma Merkezlerimizden UMRAM ISSN:2148-5585 Mayıs, 2014 - Dört ayda bir yayınlanır. CYBERPARK BİLİŞİM VE TELEKOMÜNİKASYON KÜMELENMESİ Rekabet İçerisinde İş Birliği HEDEFİ İLE ÇALIŞMALARINA BAŞLADI... Araştırma Merkezlerimizden UMRAM

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7.

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7. İçindekiler İnsan Kaynakları Hizmetleri 3 İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4 Neden PwC? 7 Uzman Ekibimiz 9 Hizmetlerimizden Örnekler 11 Eğitimlerimiz - Business School 17 İnsan

Detaylı

Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan

Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan yürek istirahatı duymamıza imkan yoktur. Bu sebeple

Detaylı

DR. T. FİKRET YÜCEL ÖDÜL PROGRAMI

DR. T. FİKRET YÜCEL ÖDÜL PROGRAMI 2015 Dr. T. Fikret Yücel 1928 yılında Köyceğiz de (Muğla) doğan Fikret Yücel, 1950 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Fakültesinden Yüksek Elektrik Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1965

Detaylı

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI (2015-2019) Ankara - 2014 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...10 1. KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ...12 2. KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Detaylı

Bu Sayıda: Sayın Rektörümüzün Önsözü. ARPROGED Koordinatörü Önsözü. Okan Üniversitesi Vizyonu, 2011-2015 Stratejik Planı

Bu Sayıda: Sayın Rektörümüzün Önsözü. ARPROGED Koordinatörü Önsözü. Okan Üniversitesi Vizyonu, 2011-2015 Stratejik Planı Bu Sayıda: Sayın Rektörümüzün Önsözü ARPROGED Koordinatörü Önsözü Okan Üniversitesi Vizyonu, 2011-2015 Stratejik Planı Okan Üniversitesi ve Yenilikçi ve Girişimci Üniversite Endeksi ARPROGED Misyon ve

Detaylı

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2008 yılında Kayseri de kurularak faaliyetlerine başlayan Nokta Danışmanlık,

Detaylı

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Tezer BATTAL Yönetim Kurulu Başkanı Enstitü Müdürü YÖNETİM BİLİMLERİNDE 35 YIL eğitimde drama uygulamaları eğitimde drama uygulamaları Türkiye Sanayi Sevk ve İdare

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI İ Ç İ N D E K İ L E R 1. REKTÖRÜN MESAJI 5 1.1 YÖNETİCİ ÖZETİ 1.2 STRATEJİ GELİŞTİRME SÜRECİ 7 2. MİSYON VİZYON 11 2.1 MİSYON 12 2.2 VİZYON:

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

Inovasyonun Renkleri. Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13

Inovasyonun Renkleri. Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13 Inovasyonun Renkleri Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13 İçindekiler İnovasyon Liderlerinden... 1-2 Fazilet Vardar Sukan ile EBİLTEM Üzerine... 1-2 -35: Yenilikçi Portre... 3-4 Tansel Kaya ile İnovasyon Üzerine...

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

Kamu Kurumlarında. inovasyon

Kamu Kurumlarında. inovasyon Kamu Kurumlarında inovasyon Kamu Kurumlarında İnovasyonun Gelişmesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi ve İnovatif Örgütsel Modellerin Geliştirilmesi 1 Kamu Kurumlarında İnovasyon 2 Bu çalışma İstanbul

Detaylı

İzmir Kümelenme Stratejisi

İzmir Kümelenme Stratejisi 2 İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 Bu Strateji Belgesi, İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Zobu Danışmanlık uzmanları M. Hakan ZOBU ve Fevzi DOĞU tarafından hazırlanan

Detaylı

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı

KASTAMONU AHŞAP ÜRÜNLERİ İMALATI SEKTÖRÜ REKABETÇİLİK ANALİZİ VE KÜMELENME YOL HARİTASI T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI

KASTAMONU AHŞAP ÜRÜNLERİ İMALATI SEKTÖRÜ REKABETÇİLİK ANALİZİ VE KÜMELENME YOL HARİTASI T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI KASTAMONU AHŞAP ÜRÜNLERİ İMALATI SEKTÖRÜ REKABETÇİLİK ANALİZİ VE KÜMELENME YOL HARİTASI T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI innocentric Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır.

Detaylı

DAHA İYİ BİR ÇALIŞMA HAYATI OLUŞTURMAK

DAHA İYİ BİR ÇALIŞMA HAYATI OLUŞTURMAK LOSS PREVENTION MANAGEMENT Sayı 7 - Ekim 2014 MESLEĞE ADANMIŞ ÖMÜRLER EKONOMİK KALKINMAYI SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMANIN YOLU DAHA İYİ BİR ÇALIŞMA HAYATI OLUŞTURMAK E D İ T Ö R İmtiyaz Sahibi Muammer Ay Sorumlu

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası (TEB)

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Türkiye deki KOBİ lere Finansal Olmayan Kapsamlı Hizmetler Sağlama: Banka ve Müşterileri İçin Başarı Öyküsü Türk Ekonomi Bankası (TEB) VAKA ÇALIŞMASI IFC nin güvenilir olduğunu düşündüğü kaynaklara dayanan

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu Ağustos 2012 KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine

Detaylı

UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI

UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI ARALIK 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 YÖNETİCİ ÖZETİ 4 GİRİŞİMCİLİK VE UŞAK 7 ÇALIŞMA SÜRECİ VE YÖNTEMİ 9 UŞAK'TA GİRİŞİMCİLİĞİN MEVCUT DURUMU 12 ANKET ÇALIŞMASI 12 DEĞERLENDİRME

Detaylı

KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ

KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ 1 KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ 2013, MEVKA Tüm hakları saklıdır. Bu eserin tamamı ya da bir bölümü, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca kullanılmadan önce hak sahibinden

Detaylı

İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018

İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır. Bu Strateji Belgesi, İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Zobu Danışmanlık uzmanları M. Hakan

Detaylı

Arçelik A.Ş. Ar-Ge Üniversite Sanayi İşbirliği Modelleri. Arcelik A.S. R&D University Industry Collaboration Models

Arçelik A.Ş. Ar-Ge Üniversite Sanayi İşbirliği Modelleri. Arcelik A.S. R&D University Industry Collaboration Models Arçelik A.Ş. Ar-Ge Üniversite Sanayi İşbirliği Modelleri Arcelik A.S. R&D University Industry Collaboration Models Evrim Özgül, İffet İyigün Meydanlı Arçelik A.Ş. Ar-Ge Direktörlüğü, İnovasyon ve Sistem

Detaylı

Teknoloji Transfer Arayüzleri

Teknoloji Transfer Arayüzleri Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Önemli Bir Araç: Teknoloji Transfer Arayüzleri Kavramsal Altyapı Dünyada Durum ve Örnekler Türkiye de Durum ve Öneriler Proje Sorumlusu ve Editör Mahmut Kiper Proje Grubu

Detaylı

5N 1K ile bizi tanıyın; Biz Kimiz? Ne yaparız? Nasıl yaparız? Niçin Hipersoft? Neden ihtiyacınız var? Neredeyiz? 1/11

5N 1K ile bizi tanıyın; Biz Kimiz? Ne yaparız? Nasıl yaparız? Niçin Hipersoft? Neden ihtiyacınız var? Neredeyiz? 1/11 Sürekli değişen pazar koşullarında, yetkin seviyede bilgiye, hıza ve sistemli çalışmaya sahip olan firmalar, şüphesiz daha çok kazanca ve rekabet edebilme gücüne de sahip olacaklardır. Bunun gerçekleşmesi

Detaylı