Eğitim Broşür. 1. Liderlik Bahri Aydın. Eğitim Süresi: 3 gün. Eğitim Konusu/ İçeriği:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eğitim Broşür. 1. Liderlik Bahri Aydın. Eğitim Süresi: 3 gün. Eğitim Konusu/ İçeriği:"

Transkript

1 Eğitim Broşür 1. Liderlik Bahri Aydın Eğitim Süresi: 3 gün Günümüzde işletmelerin en önemli sermayesinin insan daha doğrusu yetişmiş insan, yaratıcı düşünceye sahip insan olduğu ortaya çıktı. İşte bu tip insan gücünün, işletmelerin başarısına ne tür ve ne kadar katkı yaptığı ancak ne kadar iyi yönetildiği, ne kadar iyi yönlendirildiği ile doğrudan ilintili. Çünkü bu özelliklerdeki insan iyi yönlendirilemezse, katkı değil, işletmelerin yoluna engel de oluşturabilir. Yöneticiler bunun için çok önemli; artık eskinin sadece emreden ve buna göre işi gördüren yöneticileri, başarısız, verimsiz işletmelerin başında yer alıyor. Günümüz çalışanları, kendilerine yol gösteren, önderlik eden, özelliklerine göre değişik tavırlar sergileyen ve sergileten kişilere ihtiyaç duyuyor; yani liderlere, lider yöneticilere. Bu programda; öğreten, yol gösteren, açıklayan, işi beraberce yapma becerisini sergileyen, özcesi yöneticiliğinin yanında liderliğini sergileyebilen olabilmenin yöntemleri görüşülecek. Lider yönetici olabilmenin, bu yolla işletmelerin önünü açabilmenin, çalışan kalitesini ve azmini yükseltebilmenin yollarını karşılıklı görüşerek, tartışarak bulabileceksiniz. Yönetici/Yönetim /Yönetim özellikleri Yöneticinin Sorumlulukları Liderlik Liderin Sahip Olması Gereken Beceriler Liderin Uygulayabileceği Güç Türleri Planlama Ve Karar Verme Süreci GZFT Analizi Kurum İçi İletişimi Etkileyen Faktörler Vizyon, Misyon ve Hedefler Organizasyon Yapısı; Uygun Davranış Biçimleri İşte Verimlilik; Görev - Yetki Sorumluluk İlişkisi İnsan Kaynakları Yönetimi

2 2. Yetenek Yönetimi: Doç. Dr. Metin Pişkin Eğitim Süresi: 4 gün Yetenek Yönetimi; şirketlerin stratejik hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu yetenekli insanları şirkete çekme, bunun için cazip işveren olma, çalışanların potansiyellerini performansa çevirme, kariyer yönetimi ve ödül sistemi ile elde tutma çalışmalarının tümünü içeren sistemler bütünüdür. Yetenekli olan, becerilerini geliştiren ve performansı yüksek bireyler bir örgütün en değerli çalışanlarıdır. Bazı görüşlere göre işin %80 ini çalışanların sadece %20 si yapmaktadır. İşletmelerin geleceğinin ise çalışanların yalnızca %5 ini oluşturan en yetenekli çalışanlarına bağlı olduğuna öne süren görüşler vardır. Son 10 yılda adayın yetkinlikleri, deneyiminden daha büyük önem taşır hale gelmiştir. Yetkinlik Kılavuzu Oluşturma Yetenekli Çalışana Ulaşma Yolları İşe Alım Sürecinde Yetenek Yönetimi Yetenekli Çalışanların Tespiti ve Yönetilmesi Performans Yönetimi Eğitim ve Gelişim Yetenekli Çalışanları İşletmeye Bağlama Yolları Kariyer Yönetimi

3 3. Öğrenen Örgütler: Müfit Akyos Eğitim Süresi: 2 gün Artan rekabet, gelişen teknoloji ve değişen müşteri tercihleri, bilginin sürekli olarak yaratılmasını, edinilmesini ve aktarılmasını daha öncesinde olmadığı kadar yaşamsal kılmaktadır. Kurumlar esas olarak öğrenen bireyler üzerinden öğrenirler. Ancak bireysel öğrenme kurumun da öğrenmesinin garantisi değildir. Kurumların bilgiyi yaratılma, edinme ve aktarma becerilerinin geliştirmesinin yolu öğrenen organizasyon un yaratılmasıdır. Bu eğitim programında öğrenen organizasyon kavramını 1990 larda yeniden ve bir model olarak canlandıran Peter M. Senge in önemli eseri, Beşinci Disiplin - öğrenen organizasyon düşüncesi ve uygulaması ana kaynak olacaktır. Öğrenme; Kavramsal yaklaşım: Öğrenme Süreci o Deneyim ve Deneyimden Öğrenme o Başkalarından Öğrenme o Bilginin Aktarılması Öğrenen Organizasyonun İnşası o Destekleyici Öğrenme Çevresinin İnşası o Öğrenme Süreçlerinin Tanımlanması o Öğrenmeyi Destekleyici Liderlik Öğrenen Organizasyonun Değerlendirilmesi Öğrenen Organizasyon ve Stratejik Kapasite Örnek Olaylar

4 4. Proje Yönetimi: Sinan Kayalıgil & Safiye Kavas Eğitim Süresi: 3 gün Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI), projeyi benzersiz bir ürün, hizmet ya da sonuç yaratmak için yürütülen geçici bir girişim olarak tanımlar. Projeler çok değişik çıktıları amaçlayan bağlantılı çalışmalar biçiminde olduğundan, geniş bir faaliyet yelpazesinin planlaması, organize edilmesi, görev yapacak personelin atamaları, işlerin yürütülmesi ve denetlenmesini gerektirir. Dolayısıyla bu konudaki sevk-idare, bilgi, beceri, araç ve teknikler bakımından zengin bir alanı kaplayan kritik bir işlev olmak durumundadır. Proje Yönetimi müfredatı, Proje Yaşam Döngüsü, Proje Yönetim Standartları ve PMI nın (Proje Yönetimi Enstitüsü nün) belirleyip 80 li yıllardan beri güncellemeyi sürdürdüğü Bilgi Alanları konularını kapsayacaktır. Bu başlıkların aktarılması esnasında örnek bir proje yönetimi vakası derslerin işlenişine eşlik edecektir. Proje ve Proje Yönetimine Giriş Proje Yönetimine PMI yaklaşımı Proje Yaşam Döngüsü, Organizasyon ve Süreçler Proje Kapsam Yönetimi Proje Zaman ve Maliyet Yönetimi Proje Kalite ve Risk Yönetimi Proje İnsan Kaynakları ve İletişim Yönetimi Proje Bütünleştirme Yönetimi İşlenen Örnek Olayların Gözden Geçirilmesi KOBİ lere Yönelik Ar-GE Desteklerinde Proje Yönetimi

5 5. Fikri Mülkiyet Hakları: Markus Handelin & Av. Murat Erbil Eğitim Süresi: 3 gün Yeni ürünler, markalar ve yenilikçi tasarımların hemen her gün pazara sunulduğu yeni bir dönemdeyiz. İşte bu noktada da Fikrî Mülkiyet (FM), günlük iş yönetimi kararlarında dahi başlıca değerlendirme öğesi olarak yer alıyor. Eskiden hatır ve güvene dayalı ticari ilişkilerin yürütüldüğü KOBİ ler için bilgi temelli işletmecilik yapılması günümüzde bir zorunluluk oldu. Ancak, birçok KOBİ, Fikrî Mülkiyet Hakları Sisteminin, buluşlar, markalar ve tasarımlar bakımından sağlayabileceği korumanın farkında değil. Yaratıcılığın ve yenilikçiliğin geliştirilmesi ve teşvik edilmesinin yanısıra, fikrî mülkiyet varlıklarının ve haklarının korunması, ancak bu konuda duyarlı bir bilinç oluşturulması ve farkındalık yaratılmasıyla mümkün olabilir. Bu nedenle tüm girişimci ve KOBİ leri bu eğitime katılmaya davet ediyoruz. İnovasyon süreci ile ilgili hukuki konular Fikri Mülkiyet Hakları başvuru ve kullanımı o Ticari kullanım o Hakların ihlali o Çalışanların fikri mülkiyet üzerindeki hakkı Ticarileşmede fikri mülkiyet haklarının rolü- lisanslama FMH nin uluslararası boyutu FMH sözleşmeleri Fikri mülkiyet portfolyosunun oluşturulması

6 6. Açık İnovasyon Stratejileri: Müfit Akyos & Tolga Göksidan Eğitim Süresi: 2 gün Esas olarak küreselleşmenin neden olduğu üretim ve pazar koşullarındaki değişimler, KOBİ leri iş modellerini yeniden tanımlamaya ve rekabetçiliklerini koruyabilmeleri için ürünlerini farklılaştırmaya zorlamaktadır. Bu yeni koşullarla baş edebilmeleri ve fırsatlardan yararlanabilmeleri için KOBİ ler firma içi yeteneklerinin yanı sıra dış ortaklarla işbirliklerine gitme, ağyapılar içinde yer alma, firma dışı fikir, bilgi, finans, uzmanlık kaynaklarına erişerek yenilikçi ürünlerini kısa sürede pazara çıkarabilme becerilerini göstermeleri gerekmektedir. Kısacası açık inovasyona geçmeleri gerekmektedir. Bu eğitim programında KOBİ hedef kitlesi esas alınmıştır. Eğitimde; temel inovasyon ve inovasyon eğitimi kavramları örneklerle işlenecektir. Eğitimde işlenecek konular gerçek yaşamdan firma örnekleri ile anlatılacak ve konuya açıklık getirilecektir. İnovasyon: Temel Kavramlar, o İnovasyon Kavram Haritası o Kavramlar ve Örneklemeler o Başarı Öyküleri İnovasyon Süreci Yönetimi o İnovasyon Süreci Modelleri o İnovasyon Süreci Yönetimi Açık İnovasyon; Temel Kavramlar Açık İnovasyon Kültürü Açık İnovasyonun Koşulları İş Modeli İnovasyonu Örnek olaylar

7 7. Girişimcilik: Serap Gültekin & Mehmet Aydın Eğitim Süresi: 5 gün Girişimcilik kavramı, hem yeni bir işletme oluşturmayı hem de mevcut işletmede yeni bir iş yaratmayı içermektedir. Girişimde en önemli olan unsurlar yenilikçi, yaratıcı, fırsatları görebilmektir. Doğru zamanda, doğru projeye yatırım yapmak ürün ve hedef kitle arasındaki mesafeyi kısaltan en önemli unsurdur. Girişimci bir kişi, yeni bir işletme kurarak ya da mevcut işletmede yeni bir iş yaratarak girişimcilik deneyimini yaşayabilir. AB Kamuoyu Araştırma Birimi Eurobarometre'nin Girişimcilik üzerine yaptığı son araştırmaya göre, girişimcilik eğitimi alan öğrencilerin %78'i, üniversiteden mezun olur olmaz iş bulabilirken, bu eğitimi almamış öğrencilerin sadece %59'u iş bulabilmektedir. Girişimcinin Temel Özellikleri İş Fikri Oluşturma İş Kurma Süreci İşletme Fonksiyonları Şirket Türleri Girişimcilik ve İletişim Pazar Araştırması Pazarlama Planı Üretim Süreçleri Finansal Planlama İş Planı ve Bölümleri

8 8. Temel İş Geliştirme: Bahri Aydın & Ceyda Dayıoğlu Eğitim Süresi: 2 gün Gelecek için bir dolu düşünceniz var; kendiniz için, aileniz, çevreniz ve şirketiniz için. Hayalleriniz var; gerçekleşmesini çok istediğiniz. Bilmek istiyorsunuz, bunların gerçekleşme ihtimalini; bilmek ve yolunuzu neye göre çizeceğinizin kararını vermek. Kafanızdaki düşüncelerinizi projelendirmek gerekiyor, olup olamayacağını, hangi şartlarda olabileceğini analiz etmek bir başka deyişle. Planlamak gerekiyor yani. İş planı oluşturmak sadece bir birimin sorunu ve görevi değildir. Bilimsel olarak hazırlanmış ve tüm çalışanlar tarafından, en azından ilgili kesimler tarafından, benimsenmiş iş planları ile, işletmeler daha koordineli çalışmış olacaklar; bununla da daha yüksek verimliliğe, kara, satış rakamlarına ulaşmış olacaktır. Bu programda sadece işinizi değil, kendinizi de bu plana göre ayarlamanın yöntemlerini öğrenecek ve uygulayacaksınız. İş Planı/Yararları/Ne zaman yapılmalı İş Planı Hazırlama Teknikleri İş Planının İçeriği İşletmenin Tanımı Pazarlama Planı Üretim Planı Yönetim Planı Finansman Planı

9 9. Satış ve Pazarlama: Bahri Aydın & Mehmet Aydın Eğitim Süresi: 6 gün Senelerce işletmelerin en önemli sorununun satış yapamamak olduğu düşünüldü ve konuşuldu. Satış bir işletmenin bugünü ve geleceği demektir. Ama bugünün rekabetçi dünyasında satış yapabilmek artık eskinin standart taktikleri ile olamıyor, artık çok konuşan değil çok dinleyen satıcılara ihtiyaç var; artık analiz eden, değerlendiren satıcılara ihtiyaç var; artık müşterisini yönlendiren satıcılara ihtiyaç var; artık danışman, temsil yeteneği güçlü, bilgili satıcılara ihtiyaç var; artık sıradan olmayan satıcılara ihtiyaç var. Bütün bunları gerçekleştirebilmek için pazarı tanımak, rakibi tanımak gerekiyor; geleceği planlamak gerekiyor, ihtiyaçları araştırmak ve şekillendirmek gerekiyor. Yani pazarlama odaklı çalışmak gerekiyor. İşte bu programda, Pazar odaklı çalışmanın inceliklerini öğrenecek ve modern çağın değişik satıcı tipleri ile karşılaşacak ve kendi yeteneklerinizi görüp değerlendirebileceksiniz. Pazarlama Kavramı / Pazarlama Yaklaşımları Pazarlama Üretim İlişkileri Pazar Çeşitleri Pazar Bölümlemesi / Hedef Kitle Seçimi Pazarlama Araştırmaları / Veri Toplama Pazarlama Karışımı

10 10. Finansmana Erişim: Gamze Kozanoğlu & Pınar Demirekler Eğitim Süresi: 2 gün Finansmana erişim eğitim modülü kapsamında; Ar-Ge odaklı bir işletme kurma hedefi olan potansiyel girişimcilerin yanı sıra akademisyenlerin, sanayi firmalarının ve KOBİ lerin yürütecekleri araştırma ve teknolojik yenilik faaliyetlerinin finansmanına yönelik fırsatlar hakkında farkındalıklarının sağlanması amaçlanmaktadır. Dolayısıyla bu kapsamda, girişimcilik destekleri ve Ar-Ge teşviklerinin yanı sıra Ar-Ge Projelerine sağlanan ulusal ve uluslararası hibe desteklerin temel kural ve kriterleri ile bu fırsatlardan yararlanmak için yürütülmesi gereken süreçler detaylı olarak anlatılacaktır. Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Teşvikleri Ar-Ge Projelerine Sağlanan Ulusal Hibe Destekler - TÜBİTAK KOBİ/Sanayi Ar-Ge Destekleri - TÜBİTAK Akademik Ar-Ge Destekleri - KOSGEB AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı - SAN-TEZ Program Ar-Ge Projelerine Sağlanan Uluslararası Hibe Destekler - Eureka Programı - HORIZON 2020 Program

11 EĞİTMENLER Bahri Aydın 1980 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü nden lisans derecesi ile mezun olmuştur. 20 yılı aşkın bir süredir girişimcilik, yönetim geliştirme, organizasyon, KOBİ lere yönelik kurumsal yeniden yapılandırma gibi konularda bireysel ve kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları yürütmekte, danışmanlık ve eğitim hizmeti sağlamaktadır. Uzmanlık alanları içerisinde; yönetim koçluğu, işletme içi iletişim / yönetim bilgi sistemlerinin kurulması, girişimcilere yönelik iş planı ve fizibilite danışmanlığı / girişimcilik eğitimleri, stratejik iş planlama, SWOT ve mevcut durum analizi danışmanlığı, AB ve Dünya Bankası Hibe Programları proje geliştirme ve değerlendirme, pazarlama ve satış danışmanlığı yer almaktadır. Doç. Dr. Metin Pişkin 1989 yılında Ankara Üniversitesi Rehberlik Bölümü nden yüksek lisans derecesi ile mezun olduktan sonra İngitere Leichester Üniversitesinde Eğitim ve Sürekli Eğitim konusunda doktorasını bitirmiştir. İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda 26 yılı aşkın araştırma ve eğitim deneyimine sahiptir. Hayat boyu öğrenme programı kapsamında Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, İş-Kur, T.C. Milli Eğitim Bakanlığında personelin yetenek ve bilgilerini geliştirici eğitimler vermiştir. Mesleki Rehberlik ve Kariyer Yönetimi gibi konularda çok sayıda yayını bulunmaktadır. Birçok uluslararası ve bölgesel projede çalışmış, kamu ve özel sektörde müfredat geliştirme, eğitim materyali hazırlama, öğretim ve eğitim değerlendirme konusunda hizmet vermiştir. Müfit Akyos ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü nden mezun olmuştur yılından bu yana Teknoloji Yönetimi, Yenilik Yönetimi, Teknoloji Stratejileri, Ürün Geliştirme, Teknoloji Transfer gibi konularda danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlamaktadır. TARAL, FarPlas, Komsan, Feka, MGI Coutier, Aktaş, Unver, Doruk, Tanatar gibi firmaların da aralarında bulunduğu 80 firmaya Ar- Ge yapılarını güçlendirmek adına teknoloji yönetimi eğitimi vermiştir. Bölgesel Yenilik Sistemleri içerisinde kümelenme ve ağ kurma konularında güçlü bir alt yapıya sahiptir. Sinan Kayalıgil 1978 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü nden lisans derecesi, 1980 yılında Ekonomi ve 1981 yılında Endüstri Mühendisliği yüksek lisans derecesi ile mezun olmuştur. Operasyon Araştırmaları Doktorasını Louisiana Tech Üniversitesinde başlayıp Clemson Üniversitesinde tamamlamıştır. 35 yıllık mühendislik, 26 yıllık teknik eğitmenlik ve

12 danışmanlık deneyimi olan Kayalıgil, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı yapmıştır. Safiye Kavas 2005 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Bölümü nden lisans derecesi ile mezun olmuştur. 5 yılı aşkın bir süredir Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve yerel finansmanlı projelerde KOBİ lere yönelik, proje teklifi hazırlama, hibe başvurusu hazırlama gibi çalışmalar yürütmektedir. Birçok farklı şehirde, çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında KOBİ lerin eğitim ihtiyaç analizleri çalışmalarında yer alarak eğitimler vermektedir. Markus Handelin Helsinki Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, aynı üniversitede Uluslararası ve AB Hukuku Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Amsterdam Üniversitesinde AB Hukuku Yüksek lisansı yapmış ve 1999 yılında Finlandiya Lappeenranta Teknoloji Üniversitesinde İşletme Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır. Fikri Mülkiyet Hakları konusunda 20 yıllık eğitim ve danışmanlık deneyimine sahip olan Handelin, 1995 yılından bu yana (Fikri Mülkiyet Hakları, anlaşmalar, kontrat hazırlama) avukatlık ve danışmanlık yapmaktadır. Teknopark ve teknoloji merkezlerinde yer alan teknoloji firmalarına, yenilikçilik, ticarileşme ve kümelerle ve sektörlerle işbirliği konusunda birçok eğitim programı hazırlamış ve gerçekleştirmiştir. Av. Murat Erbil 2007 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden lisans derecesi, yılları arasında Amsterdam Üniversitesi nden Modern Sözleşme Yasası, Avrupa Birliği Yasası ve Uluslararası Ticaret Yasası uzmanlığıyla Hukuk Yüksek Lisans derecesi ile mezun olmuştur. Erbil, 2007 yılından bu yana KOBİ lere Fikri Mülkiyet Hakları konusunda danışmanlık ve eğitim vermektedir. Tolga Göksidan 2001 yılında Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü nden lisans, 2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Politikaları Bölümü nden yüksek lisans derecesi ile mezun olmuştur. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi nde Bilim ve Teknoloji Politikaları doktorasını yapmakta, aynı zamanda ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Kapasite Geliştirme Projesinde Direktörlük yapmaktadır. Uzmanlık alanları içerisinde; bilgi transferi, proje yönetimi, inovasyon yönetimi yer almaktadır. Serap Gültekin

13 İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü nden yüksek lisans derecesi ile mezun olmuştur. 24 yıldır mikro ve küçük ölçekli firmalara iş planı geliştirme deneyimi bulunmaktadır. Gültekin yeni işe başlayanlara koçluk hizmetleri, fikir geliştirme, fizibilite hazırlama, iş planı hazırlama, izleme gibi konularda eğitim ve danışmanlık yapmaktadır. 10 seneyi aşkın bir süredir AB projeleri kapsamında Girişimcilik ve Proje Döngüsü Yönetimi eğitimleri veren Gültekin; takım kurma, pazarlama, dış ticaret, gibi konularda da danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. Mehmet Aydın Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu olan Aydın, pazarlama ve satış yönetimi konularında kamu ve özel sektöre pazar araştırması, yerel ve uluslararası hedef pazarların saptanması ve geliştirilmesi, satın alma, eğitim, planlama, izleme, uzun ve kısa vade bütçeleme, iş planı hazırlama konularında danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. Aydın ın ithalat, ihracat, yabancı yatırımcılar için iç pazar analizi, ürün saptama ve stratejik pazar analizi ve planlama konularında 20 yılı aşkın deneyimi bulunmaktadır. KOSGEB/İŞKUR Girişimcilik Eğitimlerinde 100 den fazla girişimci adayına eğitim vermiştir. Bugüne kadar 900 den fazla girişimciye firmalarını geliştirme, rekabet edebilirlik ve teknoloji seçimi konusunda danışmanlık ve koçluk hizmeti vermiştir ve danışmanlık hizmetleri vermeye devam etmektedir. Ceyda Dayıoğlu 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü nden lisans, 2012 yılında Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi nden yüksek lisans derecesi ile mezun olmuştur. 9 yıldır Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası finansmanlı projelerde proje yönetimi, eğitim ve danışmanlık üzerine çalışmakta ve 8 yıldır Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi vermektedir. Gamze Kozanoğlu: Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü nden lisans ve ODTÜ Avrupa Bütünleşmesi Bölümü nden yüksek lisans derecesi ile mezun olmuştur. 4 yıl Oyakbank Kurumsal Pazarlama departmanında çalıştıktan sonra, yılları arasında TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi nde Finansal ve Hukuki Konular Ulusal İrtibat Noktası olarak çalışmıştır. Projelerin hazırlama ve yönetimi aşamalarındaki finansal-idari her türlü konu ile ilgili bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra, sorumlu olduğu projelerin yürütülmesinde görev almıştır. TÜBİTAK taki görevinden ayrıldıktan sonra Meteksan Sistem de AB Projeleri Uzmanı olarak AB Hibe Programları, Europeaid ihaleleri ve TÜBİTAK Ar-Ge Destek Programları konusunda çalışmıştır. Halen proje geliştirme-hazırlama-yönetme konusunda danışmanlık ve eğitim hizmeti vermektedir.

14 Pınar Demirekler: ODTÜ Gıda Mühendisliği nden lisans ve yüksek lisans derecesi ile mezun olmuştur yılında çalışmaya başladığı TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi'nde ERA-NET ve Gıda, Tarım ve Balıkçılık, Biyoteknoloji Alanlarında Ulusal İrtibat Noktası olarak görev yapmıştır. TÜBİTAK ta çalıştığı süre boyunca birçok ildeki üniversiteler, araştırma enstitüleri, kamu kurumları, ticaret ve sanayi odalarında düzenlenen eğitim organizasyonlarında 6. ve 7. Çerçeve Programları kapsamında proje yazma/yürütme ile ilgili bilgilendirme ve yaygınlaştırma faaliyetleri yürütmüştür. SMEsforFOOD, CEC Animal Science, Rural Etinet, TrainNet Future, EU AGRI MAPPING ve MEDA GO TO EUROPE projelerini yürütmüştür. Halen proje geliştirme-hazırlama-yönetme konusunda danışmanlık ve eğitim hizmeti vermektedir.

GELECEK İÇİN GELİŞİM, GELİŞİM İÇİN EĞİTİM

GELECEK İÇİN GELİŞİM, GELİŞİM İÇİN EĞİTİM Erciyes Teknopark Bölgesel İnovasyon Projesi Erciyes Technopark Regional Innovation Project GELECEK İÇİN GELİŞİM, GELİŞİM İÇİN EĞİTİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNOVASYON YÖNETİMİ EKONOMİ YÖNETİMİ G&G Consulting

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TTO BİLGİLENDİRME SUNUMU ANKARA, 2017 Giriş Teknoloji transferi, fikir ve tekniklerin bir yerde geliştirilip, geliştirildiği yerde veya başka bir yerde uygulamaya

Detaylı

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinin Araştırma ve Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkılarının Değerlendirilmesi Paneli

Detaylı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji

Detaylı

YENİLİK SÜRECİ YÖNETİMİ ve AR-GE YARDIMLARI BAŞVURUSU HAZIRLAMA ÇALIŞTAYI

YENİLİK SÜRECİ YÖNETİMİ ve AR-GE YARDIMLARI BAŞVURUSU HAZIRLAMA ÇALIŞTAYI YENİLİK SÜRECİ YÖNETİMİ ve AR-GE YARDIMLARI BAŞVURUSU HAZIRLAMA ÇALIŞTAYI ÖZET: Ar-Ge faaliyetleri, risk içeren, pahalı bir süreçtir. Çalıştay Ar-Ge projelerinin finansmanında Ar-Ge destek programlarından

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Bilser Dönmez YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 103 YILLIK DENEYİM 30.000+ ÖĞRENCİ 24.000 Lisans 5.600 Y.Lisans 1.600 Doktora Öğrencisi 1.700+ AKADEMİSYEN 10

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ... Semih ERDEN EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU 2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU ZORUNLU EĞİTİM MODÜLLERİ ( 30 SAAT) Kodu Adı Açıklama Modül Saati Eğitim Yöntemi (*) GSER01 GSER02 GSER04 GSER14 Girişimciliğin Temelleri

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

Kurumsal Eğitimlerimiz

Kurumsal Eğitimlerimiz 2017 Kurumsal Eğitimlerimiz İçindekiler YÖNETİCİLİK ve YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMLERİ... 11 Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi... 11 Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi... 12 Yönetimde Temel Yaklaşımlar

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Yönetim Rehberi Notları Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Stratejileri 1) İnovasyonu güçlendirme ve yaygınlaştırma 2) İşbirliğini ve bağlantılı çalışmayı güçlendirme ve yaygınlaştırma 3) Uluslararasılaşmayı

Detaylı

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015 TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli Mayıs 2015 Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI. Varis Yetiştirme Programı Program Süresi: 6 Gün Amacı: Aile şirketlerinde; aile sadakatini ve kimliğini güçlendirmek, aile duygularını beslemek, birlik ve beraberliğini geliştirmek,

Detaylı

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ TÜBİTAK DESTEKLERİ KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Özel sektör kuruluşlarının, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ederek, Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda

Detaylı

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ 2017 HEDEF KİTLE: Yöneticilik görevine yeni başlayanlar Yönetim pozisyonunda bulunanlar Şirket içi potansiyel yönetici adayları YÖNETİM DAVRANIŞI

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Küresel Düşün, Profesyonel Hareket Et fcc@fcc.com.tr www.fcc.com.tr Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Fagelviksvagen 9c

Detaylı

Sunum İçeriği TÜBİTAK

Sunum İçeriği TÜBİTAK Sunum İçeriği 2 TEYDEB KURULUŞ AMACI Teknoloji veyenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yönetimi ve

Detaylı

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Özyeğin Üniversitesi Kuruluş : 18 Mayıs 2007 Açılış : 15 Eylül 2008 Kampüs : Çekmeköy, Türkiye nin ilk LEED Sertifikası alan kampüsü 220 bin m2 alana kurulu

Detaylı

Etkin Proje Ar-Ge projelerinin yönetimi ve finansmanı konularında uçtan uca kaliteli hizmet prensibi hizmet veren danışmanlık firmasıdır

Etkin Proje Ar-Ge projelerinin yönetimi ve finansmanı konularında uçtan uca kaliteli hizmet prensibi hizmet veren danışmanlık firmasıdır AR- GE DESTEKLERİ Etkin Proje Ar-Ge projelerinin yönetimi ve finansmanı konularında uçtan uca kaliteli hizmet prensibi hizmet veren danışmanlık firmasıdır 1 2 3 1 Merkez İstanbul 2 Şube Gebze GOSB Teknokent

Detaylı

AB hukuku ve mevzuatına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri Uluslararası pazarlara yönelik eşleştirme faaliyetleri AB uyum sürecinde spesifik

AB hukuku ve mevzuatına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri Uluslararası pazarlara yönelik eşleştirme faaliyetleri AB uyum sürecinde spesifik COSME 2015 2020 CIP 2008 2014 Türkiye ye Avrupa Birliğine adaylık statüsü verilmesinin ardından siyasi ve ekonomik reform sürecini hızlandırmak için Türkiye nin, Avrupa Birliği merkezi ağına katılmasına

Detaylı

KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO

KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO (1513 TTO Başvuru Deneyimleri Paylaşımı Çalıştayı- Ankara Sanayi Odası-26 Temmuz 2013) PROF. DR BAYRAM SADE YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELÇUK TTO (2006) ; Teknoloji transferi, girişimciliği

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 2015 Eğitim Takvimi BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Bu yönergenin amacı, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi nin (KOÜ TTO),

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Destek Sistemimizde Ticarileşme Boyutu Yetersiz %98 nin temel araştırmaya aktarıyoruz; % 2 transfere aktarıyoruz 7,5 Milyar TL (%98) * 131 milyon TL (%2)

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

Ben İş Geliştirmeciyim

Ben İş Geliştirmeciyim ÇEKİLİN! Ben İş Geliştirmeciyim rofesyonelgirişimci Kim demiş ki profesyonellerden girişimci olmaz diye sadece NASIL? a değil artık NE? ye de karar verme zamanı İşveren ile yönetici arasındaki ilişkiye

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI

TEB KOBİ BANKACILIĞI TEB KOBİ BANKACILIĞI Türkiye de KOBİ ler İşletme Büyüklüğü İstihdam Grubu (Çalışan Sayısı) 2011 İşletme Sayısı % Toplam İstihdam % Ortalama Çalışan Sayısı Mikro 1-19 2.522.011 97,30% 5.362.905 46,60% 2

Detaylı

İhtiyaç Analizi Uygulama Süreci ve Yöntemi

İhtiyaç Analizi Uygulama Süreci ve Yöntemi İhtiyaç Analizi Uygulama Süreci ve Yöntemi Tülay Akarsoy Altay, TTGV Baş Uzman 22 Eylül 2011, Başkent OSB İhtiyaç Analizi Uygulama Yöntemi Firmanın teknolojik yeteneklerinin, yenileşim süreç ve bileşenlerinin

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Erasmus+ KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA2: İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği Stratejik Ortaklıklar

Detaylı

EĞİTİM VE SEMİNER KATALOĞU

EĞİTİM VE SEMİNER KATALOĞU EĞİTİM VE SEMİNER KATALOĞU 2016 Kimdir? Türkiye'nin ilk ve tek KPI odaklı Satış, Pazarlama, Yönetim ve Liderlik, İş Dünyasında Hukuk, Koçluk ve Kişisel Gelişim Eğitimleri noktasında, sınıf içi ve online

Detaylı

Koç Üniversitesi (KÜ) TTO Vizyonu

Koç Üniversitesi (KÜ) TTO Vizyonu Koç Üniversitesi (KÜ) TTO Vizyonu Araştırma temelli, katma değeri yüksek ürünlerle bilgi odaklı kalkınmaya destek ve ülke ekonomisinin daha rekabetçi bir ekonomi olarak dünya çapında yarışmasına katkı

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

Teknogirişim Sermaye Desteği. Programı

Teknogirişim Sermaye Desteği. Programı 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 2 nın Amacı Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini firma kurarak yenilikçi ürünlere dönüştürebilmeleri için iş fikrinden pazara kadar

Detaylı

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Mayıs 2017_Antalya TÜBİTAK - TEYDEB TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

Teknoloji Transfer Ofisi

Teknoloji Transfer Ofisi Teknoloji Transfer Ofisi 2016-17 Akademik Yılı Uyum Eğitimi TTO Tanıtımı Yrd. Doç. Dr. İlker KÖSE MEDİPOL Üniversitesi İçerik Medipol TTO Tanıtımı GYÜ Endeks Göstergeleri Nelerdir? İlk 50 ye Giren Üniversiteler

Detaylı

2023 e Doğru AB Vizyonu ve KOBİ ler Mustafa İhsan KIZILTAŞ Genel Müdür

2023 e Doğru AB Vizyonu ve KOBİ ler Mustafa İhsan KIZILTAŞ Genel Müdür 2023 e Doğru AB Vizyonu ve KOBİ ler Mustafa İhsan KIZILTAŞ Genel Müdür GİRİŞ Ülkelerin rekabetçiliğini, endüstrisinin rekabetçiliği belirlemektedir Endüstri ise rekabetçiliğini yenilikçi (inovatif) olabildiği

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Ocak 2014 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 1 VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Özyeğin Üniversitesi. Teknoloji Transfer Ofisi

Özyeğin Üniversitesi. Teknoloji Transfer Ofisi Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Özyeğin Üniversitesi Kuruluş : 18 Mayıs 2007 Açılış : 15 Eylül 2008 Kampüs : Çekmeköy, Türkiye nin ilk LEED Sertifikası alan kampüsü 220 bin m2 alana kurulu

Detaylı

STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI

STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI MART EĞİTİMLERİ STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 30 MARTT 2010 SSal lıı STRATEJİK SATINALMA Hedef Katılımcılar Satınalma ve

Detaylı

KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ PROJE VE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ 2006 yılında kurulmuş olan PİGEM; teknoloji transferi, girişimciliği destekleme ve inovasyona yönelik diğer

Detaylı

GAZİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (GAZİ TTO) GAZİ ÜNİVERSİTESİ SANAYİ İLE BULUŞUYOR!

GAZİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (GAZİ TTO) GAZİ ÜNİVERSİTESİ SANAYİ İLE BULUŞUYOR! GAZİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (GAZİ TTO) GAZİ ÜNİVERSİTESİ SANAYİ İLE BULUŞUYOR! Gazi Üniversitesi Kökleri 1926 yılına uzanan Gazi Üniversitesi nde, SANAYİYE BİLGİ VE TEKNOLOJİ TRANSFER ETME temel hedefiyle

Detaylı

Türk Sanayii için Ufuk 2020. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V.

Türk Sanayii için Ufuk 2020. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V. Türk Sanayii için Ufuk 2020 Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V. 6 Mayıs 2015 2023 Yılı Ulusal Hedeflerimiz Ar-Ge Harcamaları / GSYİH Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri Özel Sektör Ar-Ge Harcamaları

Detaylı

Türkiye deki ilk kampüs üniversitesi Her yıl Üniversite Giriş Sınavları'nagiren en yüksek puanlı 1000öğrencinin 1/3'ünden fazlası ODTÜ'yü tercih

Türkiye deki ilk kampüs üniversitesi Her yıl Üniversite Giriş Sınavları'nagiren en yüksek puanlı 1000öğrencinin 1/3'ünden fazlası ODTÜ'yü tercih Türkiye deki ilk kampüs üniversitesi Her yıl Üniversite Giriş Sınavları'nagiren en yüksek puanlı 1000öğrencinin 1/3'ünden fazlası ODTÜ'yü tercih etmektedir. Talep çok yüksek olduğundan, pek çok bölüm,

Detaylı

İçİndekİler BİRİNCİ KISIM: GİRİşİMCİlİKte temel KoNulaR BölüM: GİRİşİMCİlİK KavRaMI ve GİRİşİMCİlİğİN GelİşİMİ...3

İçİndekİler BİRİNCİ KISIM: GİRİşİMCİlİKte temel KoNulaR BölüM: GİRİşİMCİlİK KavRaMI ve GİRİşİMCİlİğİN GelİşİMİ...3 İçindekiler BİRİNCİ KISIM: Girişimcilikte Temel Konular... 1 1. Bölüm: Girişimcilik Kavramı ve Girişimciliğin Gelişimi...3 1.2. GİRİŞİMCİLİĞİN KAVRAMSAL ÇÖZÜMLEMESİ...4 1.2.1. Tanımlama ve Anlamlandırma:

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI

İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI Vizyon: Farklı disiplinlerden gelen katılımcılara yönetim sanatının temel ilkeleri ve çağdaş bilgi birikiminin esaslarını vererek ulusal ve uluslararası işletmelerde

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ BAŞARILI UYGULAMALAR ÇALIŞTAYI İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ Dr. Emrah Tomur Genel Koordinatör 10 Ocak 2012 ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Ankara 2003 yılında İzmir in önde

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 1 1.1. Ekonomi, İhtiyaç, Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Mal, Hizmet ve Fayda... 3 1.3. Üretim Faktörleri... 3 1.3.1. Emek... 4 1.3.2. Doğa... 4 1.3.3.

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA MART EĞİTİMLERİ ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 10 MARTT

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları. Işık Aşar 21 Şubat 2017 TURKTOB, Ankara

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları. Işık Aşar 21 Şubat 2017 TURKTOB, Ankara TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları Işık Aşar 21 Şubat 2017 TURKTOB, Ankara 2 TEYDEB -Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı 8. ÜSİMP ULUSAL KONGRESİ 10 Haziran 2015 Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Ekosistemi Üniversite-Sanayi İşbirliğinin

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE)

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) 1 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) Türkiye, artan dış ticaret hacmi ve ekonomik performansı ile dünya ekonomisinde önemli bir aktör haline gelmiştir.

Detaylı

ETTOM e-bülten SAYI 1

ETTOM e-bülten SAYI 1 ETTOM e-bülten SAYI 1 TEKNOLOJİ TRANSFERİ NEDİR? Teknoloji Transferi; kamu, özel sektör, araştırma ve eğitim kuruluşları, sivil toplum örgütleri gibi paydaşlar arasında bilgi, deneyim ve teçhizat akışı

Detaylı

Teknogirişim Sermaye Desteği. Programı

Teknogirişim Sermaye Desteği. Programı 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 2 1512 Programının Amacı Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini firma kurarak yenilikçi ürünlere dönüştürebilmeleri için iş fikrinden

Detaylı

Üniversitelerde Araştırma Değer Zinciri ve Bilginin Korunması

Üniversitelerde Araştırma Değer Zinciri ve Bilginin Korunması Üniversitelerde Araştırma Değer Zinciri ve Bilginin Korunması Dr. Cemil Arıkan Rektör Danışmanı SABANCI ÜNİVERSİTESİ ÜSİMP 4. Ulusal Kongresi, 2-3 Haziran 2011 Ege Üniversitesi, İzmir ARAŞTIRMA YÖNETİM

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi,

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, İçerik Genel Bakış Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Türk Patent Enstitüsü ve Görevleri Eskiden hammadde kaynaklarına ve sermaye birikimine sahip olan ülkeler güç ve kontrol

Detaylı

BSTB: Kümelenme Destek Programı. Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü

BSTB: Kümelenme Destek Programı. Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü BSTB: Kümelenme Destek Programı 1 Rekabetçilik ve Yenilikçilik Alanlarında Küme Destek Programı Geliştirilmesi Projesi Saha Analizleri Ocak 2011 Kümelenme Destek Programı Yönetmeliği 15/09/2012 1. Çağrı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ 1.1. Ağırlama Endüstrisine Giriş... 1 1.1.1. Ağırlama Endüstrisi ve Turizm Endüstrisi

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde;

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Destek Kapsamı Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi,

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

2015 KURUMSAL EĞİTİM PROGRAMI

2015 KURUMSAL EĞİTİM PROGRAMI 2015 KURUMSAL EĞİTİM PROGRAMI "İŞ HAYATINIZI YÖNETİN" EĞİTİM SÜRESİ (GÜN) "Yeni Geleni Geliştirmek" - İş Hayatına Giriş ve Uyum 1 "Teknik Ekibi Geliştirmek" - Service Business (S- Business) 2 "Gerçekleştirme

Detaylı

www.novusens.com 2012, Novusens

www.novusens.com 2012, Novusens www.novusens.com İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ Vizyon... Ulusal ve uluslararası paydaşları ile sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katma değer yaratacak

Detaylı

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler viii İçindekiler ix İçindekiler x Birinci Bölüm: İşletmecilik Eğitimi Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk Giriş...4 İşletmecilik Eğitiminin Temel Özellikleri...4 İşletmecilik Eğitimi Alanlar İçin Kariyer Seçenekleri...5

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI İzmir, 9.Aralık.2016 AB Ağlarıyla Güçlenen Girişimcilik Projesi HEDEF KİTLEMİZ SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI İÇİNDE AB AĞLARIYLA

Detaylı

Başkent Organize Sanayi Bölgesi Makine ve Malzeme Teknolojileri Kümesi İhtiyaç Analizi Bilgilendirme Toplantısı 26 Şubat 2015

Başkent Organize Sanayi Bölgesi Makine ve Malzeme Teknolojileri Kümesi İhtiyaç Analizi Bilgilendirme Toplantısı 26 Şubat 2015 Başkent Organize Sanayi Bölgesi Makine ve Malzeme Teknolojileri Kümesi İhtiyaç Analizi Bilgilendirme Toplantısı 26 Şubat 2015 Selami BABACAN Kümelenme Koordinatörü 26 Şubat 2015 1 26 Kasım 2013 26 Şubat

Detaylı

Sanayinin Araştırma-Teknoloji Geliştirme Yenileşim (ATGY) Süreçlerinde Üniversitelerin Rolü. Hasan Mandal 2 Haziran 2011

Sanayinin Araştırma-Teknoloji Geliştirme Yenileşim (ATGY) Süreçlerinde Üniversitelerin Rolü. Hasan Mandal 2 Haziran 2011 Sanayinin Araştırma-Teknoloji Geliştirme Yenileşim (ATGY) Süreçlerinde Üniversitelerin Rolü Hasan Mandal 2 Haziran 2011 1 SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN REKABET EVRİMİ 1960 lar ÜRETİM üstünlüğü ile rekabet 1970

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ. Özgür Kadir ÖZER

AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ. Özgür Kadir ÖZER AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ Özgür Kadir ÖZER 11 Onuncu Kalkınma Planında bilim, teknoloji ve yenilik Araştırma altyapı yatırımları 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Girişimcilik Ar-ge ve İnovasyon BIL447 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli

Detaylı

7. Çerçeve Programı Nedir?

7. Çerçeve Programı Nedir? 7. Çerçeve Programı Nedir? Aslı VURAL 7.ÇP Enerji ve Çevre Alanları Ulusal İrtibat Noktası TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ REW Fuarı 20 Haziran 2009, İstanbul, TÜYAP Avrupa Topluluğu

Detaylı

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Ahmet Rıza Balım Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu ahmet.balim@tubitak.gov.tr

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

Teknopark teknokent, bilim parkı, araştırma parkı, bilim şehri

Teknopark teknokent, bilim parkı, araştırma parkı, bilim şehri Uygulama-Odaklı Araştırma Üniversite Sanayi İşbirliği Ürün Odaklı AR-GE Ticari Ürün Uygulamaları Üniversite Akademisyenler Öğrenciler Mezunlar Araştırma Merkezleri Laboratuarlar Teknopark teknokent, bilim

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Destek ve Teşvik Programları Ürün ve Üretim Geliştirme Destekleri Ticarileştirme ve Pazarlama Destekleri Araştırma-Geliştirme Destekleri Destek

Detaylı