ÖZ GEÇMİŞ. : TTK Genel Müdürlüğü, Etüd, Plan-Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı, Etüd-Plan-Proje Şube Müdürü Kasım 1996-Ocak 1997

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZ GEÇMİŞ. : TTK Genel Müdürlüğü, Etüd, Plan-Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı, Etüd-Plan-Proje Şube Müdürü Kasım 1996-Ocak 1997"

Transkript

1 ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ VE YERİ MEZUN OLDUĞU OKUL : Faruk TEZEL ÖZ GEÇMİŞ : Kırıkkale MEZUNİYET TARİHİ : Temmuz 1985 YABANCI DİLİ MEDENİ HALİ ÇALIŞILAN YERLER VE GÖREV : : O.D.T.Ü Maden Mühendisliği Bölümü : İngilizce : Evli, iki çocuk babası 19 Kasım Halen : Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Şubat Kasım 2009 : DPT Müsteşarlığı, Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, SKE Bölgesel Kalkınma Programı Program Koordinatörü Ocak 1997-Şubat 2005 : TTK Genel Müdürlüğü, Etüd, Plan-Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı, Etüd-Plan-Proje Şube Müdürü Kasım 1996-Ocak 1997 Eylül 1989-Kasım 1996 : TTK İşgüvenliği Dairesi Başkanlığı, Ar-Ge Başmühendisi : TTK Genel Müdürlüğü, Etüd, Plan-Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı Etüd-Proje Mühendisi 14 Temmuz 1986-Eylül 1989 : TTK Genel Müdürlüğü, Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi, Vardiya Mühendisi İŞTİRAK EDİLEN ÇALIŞMALAR VE PROJELER: Türkiye Taşkömürü Kurumu Bünyesinde: Amasra-B Projesi,1986 (Polonya Kopex Firması elemanlarıyla müşterek çalışma ve projenin Türkçeye tercümesi) TTK Konsantrasyon Projesi, (Proje kapsamında Kurumun yer altı üretim tesisleri ile yer üstü hizmet tesislerinin daha efektif kullanımı için, terk edilecek alanların belirlenmesi ve iş gücünün daha verimli alanlara teksif edilmesi amaçlanmıştır.) TTK Asma, Gelik ve Kandilli İşletmeleri Rehabilitasyon Projeleri, , (Asma ve Gelik İşletmeleri Rehabilitasyon Projeleri TÜSTAŞ-Montan Consulting-Almanya ortak girişimi, Kandilli İşletmesi Rehabilitasyon Projesi ise TEKNOMAD-CdFI-Fransa ortak girişimi tarafından yapılmıştır. Projelerin uygulanması aşamasında proje izleme grubunda yer alınmıştır.) 1

2 Zonguldak ve Çatalağzı Lavvarları Modernizasyon Projesi,1989, (İngiliz Davy McKee firması tarafından yapılan proje çalışmalarında Kurumun proje grubu içerisinde yer alınmıştır.) AT Fonlarından sağlanan 3,4 milyon ECU (4 Milyon $) hibe kredinin kullanımı için TTK Eğitim Projesi, Ön Fizibilite Projesinin Hazırlanması,1990 Dünya Bankası Kredisi Kullanımı İle Alınan Makine-Techizatla İlgili İhalelerin Teknik Değerlendirme Komisyonlarına Katılım,1990 Yüksek Basınçlı Hava İle Kömür Kazısı Sisteminin Pilot Uygulama Projesi Hazırlanması ve Uygulaması,1993 (Macar 2M Mecsek Marketing firması elemanlarıyla müşterek projelendirme ve uygulama çalışmaları yürütülmüştür.) TTK Ocaklarında İş Güvenliğinin Geliştirilmesi, TTK-JICA Ortak Projesi, , (Kurum proje grubunda çalışmalara iştirak edilmiştir.) VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Madencilik ÖİK Enerji Hammaddeleri ve Kömür Çalışma Grubu çalışmaları, 2000 Kozlu Uzun Mehmet-1 Kuyusu Onarımı ve Derinleştirilmesi Projesi, ; (Proje kapsamında Kredi Keşif Dosyasının ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması, ihale Sürecinde İhale Komisyonlarına katılım, yürütme aşamasında projenin koordinasyonunun sağlanması, hakediş raporlarının kontrolü ve onayı, geçici ve kesin kabul komisyon başkanlığı görevleri ifa edilmiştir. Sözleşme bedeli $ olan proje CODCO-Çin firması tarafından üstlenilmiş ve başarıyla tamamlanmıştır.) Karadon Yeni Servis Kuyusu Tesisi Projesi, ; (Proje kapsamında Kredi Keşif Dosyasının ve İhale Dökümanlarının Hazırlanması, İhale Sürecinde İhale Komisyonlarına katılım, yürütme aşamasında projenin koordinasyonunun sağlanması, hakediş raporlarının kontrolü ve onayı, geçici ve kesin kabul komisyon başkanlığı görevleri ifa edilmiştir. Sözleşme bedeli $ olan proje CCCGC-Çin firması tarafından üstlenilmiş ve başarıyla tamamlanmıştır.) Kozlu Müessesesi Ana Kat Hazırlıklarının ihale yoluyla yaptırılması amacıyla ihale dökümanlarının hazırlanması, ihale sürecinde ihale komisyonlarına katılım, yürütme aşamasında projenin koordinasyonunun sağlanması, hakediş raporlarının kontrolü ve onayı, , (Sözleşme bedeli $ olan proje tamamlanmadan Kurumdan ayrılınmıştır.) Etüd-Proje Şube Müdürü olarak görev yapılan dönemde, Kurumun yatırım programı çalışmalarında aktif olarak görev alınmış, yatırım programında yer alan projelerin ve proje önceliklerinin belirlenmesi, ulusal ve uluslar arası ihale konulu işler hususunda yoğun olarak çalışılmıştır. DPT Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bünyesinde: Samsun, Kastamonu ve Erzurum (SKE) Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı: Amasya, Bayburt, Çankırı, Çorum, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Samsun, Sinop ve Tokat illerini kapsayan ve 40 Milyon Avro su AB desteği, Milyon Avro su ulusal eş-finansman olmak 2

3 üzere toplam bütçesi Milyon Avro olan program kapsamında Program Koordinatörü olarak görev aldım, Samsun, Kastamonu ve Erzurum Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı, Doğu Anadolu Kalkınma Programı, Ağrı-Kayseri-Konya ve Malatya Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı ve TR90 Düzey 2 Bölgesi (Doğu Karadeniz) Kalkınma Programı, Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında, programlar dâhilindeki illerde gerçekleştirilen muhtelif eğitim, bilgilendirme çalışmalarına; eğitmen, gözlemci ve konuşmacı olarak katılım. DPT koordinasyonunda yürütülmekte olan AB Destekli Bölgesel Programlar kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirilmesi amacıyla, Merkezi Finans ve İhale Biriminde oluşturulan, Değerlendirme Komitelerine katılım, DPT koordinasyonunda yürütülen AB Destekli Bölgesel Programlar kapsamında Teknik Yardım Ekibi seçimi ihalelerinde Değerlendirme Komitesi üyeliği, DPT koordinasyonunda yürütülen olan AB Destekli Bölgesel Programlar kapsamında hibe yararlanıcıları tarafından kullanılacak, AB Kurallarına göre Hibe Projeleri Yönetimi ve Uygulama Rehberi ve Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşleri Satınalma Rehberleri nin hazırlanması, Kalkınma Ajansları ikincil mevzuat çalışmaları kapsamında; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleri Yönetmeliği, Destek Yönetim Kılavuzu ve mali destek yararlanıcılarının kullanımı için Satın Alma Rehberi hazırlanması çalışmalarına aktif olarak katılım, Kalkınma Ajansları tarafından kullanılacak olan Harcama Usul ve Esasları hazırlık çalışmaları, Kalkınma Ajansları tarafından sunulan Çalışma Programları ve Bütçe Tekliflerinin değerlendirilmesi, Çukurova Kalkınma Ajansı ve İzmir Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Teklif Çağrısı Başvuru Rehberlerinin incelenmesi ve görüş oluşturulması, Kalkınma Ajanslarına eleman alımı kapsamında muhtelif mülakat komisyonlarına DPT temsilcisi olarak katılım, Muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planlarının Bölgesel Gelişme ekseni açısından incelenmesi ve görüş oluşturulması, İŞTİRAK EDİLEN YURT İÇİ VE YURT DIŞI MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI: İş Güvenliği Kursu, JICA Japonya,5 Mart- 26 Mayıs 1988, Kömür Madenciliğinde Bilgisayarlı İzleme ve Kontrol Sistemleri Seminerine katılım, UNDP- RER-Ankara-1988 ve seminer kapsamında 12 günlük teknik inceleme ve eğitim gezisi; Almanya-Fransa-İngiltere, 1989, Zonguldak ve Çatalağzı Lavvarları Modernizasyon Projesi çalışmaları ve proje kapsamında iki haftalık teknik inceleme ve eğitim gezisi, İngiltere-Almanya,1989, 3

4 EIMCO Akülü Lokomotif Alımı (Dünya Bankası Kredisi İle) kapsamında iki haftalık teknik inceleme ve eğitim programına katılım, W.Virginia-ABD,1992, Sabit Varlık Yönetimi Semineri sertifika programı, TÜSSİDE-Gebze,1992, Madenlerde Fizibilite ve Proje Yönetimi Eğitim Semineri, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı- İstanbul, Nisan 2000, Kamu İhale Kurumu nun düzenlemiş olduğu Yeni İhale Yasası kapsamında Eğiticilerin Eğitimi Programı, Zonguldak, , AB Hibe Mekanizması Yönetimi ve Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi, DPT, , SKE Programı kapsamında Küçük Ölçekli Alltyapı Projelerine yönelik Bağımsız Değerlendirici ve Değerlendirme Komitesi üyelerinin eğitimi programına katılım, Ankara, , SKE Programı kapsamında KOBİ Projelerine yönelik Bağımsız Değerlendirici ve Değerlendirme Komitesi üyelerinin eğitimi programına katılım, Ankara, , DPT ile İtalya Ekonomik Gelişme Bakanlığı Gelişme ve Uyum Dairesi (DPS) arasında yürütülen DPT nin Bölgesel Gelişme Alanında Kurumsal ve İdari Kapasitesinin Güçlendirilmesi eşleştirme projesi kapsamında, İtalyan İzleme ve Değerlendirme Biriminin 3-8 Temmuz 2006 tarihlerinde Roma da gerçekleştirdiği çalıştaya katılım, Napoli ve Bari Bölgesel Kalkınma Ajanslarına ziyaret, AB Bölgeler Komitesi ve CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions of Europa) adlı kuruluşça 18 Ocak 2008 tarihinde İspanya nın Sevilla şehrinde, AB üye ülkelerinde uygulanmakta olan bölgesel politikaların, 2013 sonrası bütçe döneminde ne şekilde uygulanacağının tartışıldığı What future for the regional policies after 2013? konulu konferansa katılım. HAZIRLANAN TEBLİĞ VE RAPORLAR: Ç. O., F.TEZEL; Taşkömürü Havzasının Bugünü ve Geleceği, 9. Enerji Kongresi, Eylül 2003 İstanbul Ç.O., F.TEZEL, Ö.Ö., 2004; TTK Kozlu Müessesesinde Tarihinde Yaşanan Grizu İnfilakı Neticesinde Ocakların Suyla Doldurulması ve Tahliyesi Çalışmaları Türkiye 14. Kömür Kongresi, Haziran 2004 Zonguldak Ç.O., F.TEZEL, N.E.,2004; TTK Karadon Müessesesinde Meydana Gelen Su Baskını, Yaşanan Olumsuzluklar ve Giderilmesi İçin Yapılan Çalışmalar Türkiye 14. Kömür Kongresi, Haziran 2004 Zonguldak F.TEZEL, 2003, TTK da Yatırım Projeleri Uygulamaları ; Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı tarafından 6-10 Ekim 2003 tarihlerinde düzenlenen Planlama, Proje Yönetimi, Proje Değerlendirilmesi, Fizibilite Çalışmaları, Maliyet Unsurları ve Yeni Düzenlemeye Göre İhale ve Hizmet Alımı Semineri kapsamında tebliğ, 4

5 Dünya da-türkiye de Taşkömürü ve TTK Şubat 2002, Rapor (TBMM ne sunulmak üzere hazırlanmıştır.) Dünyada ve Ülkemizde Taşkömürü Politikaları Haziran 2004, Rapor (59. Hükümet döneminde, Acil Eylem Planı hazırlıkları kapsamında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına sunulmak üzere hazırlanmıştır.) ADRES: Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı İncivez Mahallesi, Milli Egemenlik Cad. No: ZONGULDAK Tel : (372) Faks : (372) Mobil : (533)

ÖZGEÇMİŞ Soyadı: ÖZEN Adı: Mevlut Doğum tarihi ve Yeri: 01.11. 1961, Kütahya Milliyeti: Türk Cinsiyeti: Erkek Medeni hali: Evli

ÖZGEÇMİŞ Soyadı: ÖZEN Adı: Mevlut Doğum tarihi ve Yeri: 01.11. 1961, Kütahya Milliyeti: Türk Cinsiyeti: Erkek Medeni hali: Evli ÖZGEÇMİŞ 1. Soyadı: ÖZEN 2. Adı: Mevlut 3. Doğum tarihi ve i: 01.11. 1961, Kütahya 4. Milliyeti: Türk 5. Cinsiyeti: Erkek 6. Medeni hali: Evli 7. E-mail: mevlutozen@gmail.com veya mevlut.ozen@oka.org.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ FORMU. Eğitim: Hacettepe Üniversitesi Çevre Bilimleri Bölümü

ÖZGEÇMİŞ FORMU. Eğitim: Hacettepe Üniversitesi Çevre Bilimleri Bölümü ÖZGEÇMİŞ FORMU Uzmanın Adı: Ogün Hakan ÇİÇEK Mesleği: İnşaat Mühendisliği Doğum Tarihi: 02.01.1970 Uyruğu: T.C. Görev Detayları: Anahtar Nitelikleri: Teknik, mali ve kurumsal bileşenleriyle birlikte uluslararası

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

Mart 2012 Strateji Geliştirme Başkanlığı

Mart 2012 Strateji Geliştirme Başkanlığı Mart 2012 Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

2015 Yılı Bütçe Bilgileri ve 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bütçe Gerçekleşme Raporu

2015 Yılı Bütçe Bilgileri ve 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bütçe Gerçekleşme Raporu Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 Yılı Bütçe Bilgileri ve 01 Ocak 30 Eylül Dönemi Bütçe Gerçekleşme Raporu Sadi KIZIK Strateji Geliştirme Başkan V. 20 Ekim Strateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK YILI

Detaylı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı 1 Sunuş 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı faaliyetlerini 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 20 Ocak 2012 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİ... 2 2. MALİ DESTEK PROGRAMLARI... 3 2.1. Doğrudan Finansman Desteği... 4 2.1.1. Hazırlık Çalışmaları...

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU 2013 HAZİRAN 2013 Yönetici Özeti Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR ve GRAFİKLER... ii 1. Birime İlişkin Genel Bilgiler...

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ AKSARAY, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, NİĞDE 1 / 64 İçindekiler ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 SUNUŞ... 7 GİRİŞ... 9 A. 2013 YILI ÇALIŞMA

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 TEMMUZ 30 EYLÜL 2011 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. HAKKINDA ÖZET BİLGİ... I KONSOLİDASYONA TABİ ORTAKLIKLARIMIZA İLİŞKİN

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2007 1 BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde

Detaylı

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM 13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM İlk Ulusal Programın yayınlanmasından günümüze kadar Sosyal Politika ve İstihdam kapsamında kabul edilen mevzuat aşağıda gösterilmiştir. - 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI NSI 10 YILI AROU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2010 Mart 2013 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 1 A) ÇKA Kurumsal Misyon ve Vizyonu... 1 B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 C) Kurumsal

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Dünyamızın yaşamakta olduğu değişim dinamikleri içinde, Bakanlığımızın şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayanan

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Giriş Dünya Sağlık Örgütü ne göre bir ülkenin sağlık sistemi herkese gerekli olan sağlık hizmetinin yüksek kalitede verilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Detaylı

2012 YILI ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU

2012 YILI ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2012 YILI ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU BAKKA TR81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI (ZONGULDAK KARABÜK BARTIN) 2012 YILI ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU BAKKA TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZONGULDAK KARABÜK

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2007 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN MESAJI...4

Detaylı

Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR

Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Karacadağ Kalkınma Ajansı Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:5/A 2080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (42) 237 2 6-7 Faks : 0 (42) 237 2 4 E-posta : info@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

Detaylı

SUNUŞ. Yılmaz AKÇİL Danıştay Üyesi Akademi Başkanı

SUNUŞ. Yılmaz AKÇİL Danıştay Üyesi Akademi Başkanı SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2009 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçeleme sürecine yeni bir anlayış gelmiş; kamu idarelerine bütçeleme sisteminde

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ...

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... Sayfa 1 / 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... 3 1 GENEL BİLGİLER... 4 1.1 Misyon ve Vizyon... 4 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 6 1.3.1 Fiziksel Yapı... 6 1.3.2

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı