AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ"

Transkript

1 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1985 Y. Lisans Eğitim Yönetimi ve Teftişi Ankara Üniversitesi 1987 Doktora Eğitim Yönetimi ve Teftişi Fırat Üniversitesi Akademik Ünvanlar Araştırma Görevlisi: Eğitim Bilimleri Bölümü Fırat Üniversitesi Öğretim Görevlisi: Eğitim Bilimleri Bölümü Fırat Üniversitesi Yardımcı Doçent: Eğitim Bilimleri Bölümü Fırat Üniversitesi Doçent: Eğitim Bilimleri Bölümü Fırat Üniversitesi Profesör : Eğitim Bilimleri Bölümü Fırat Üniversitesi Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri 1.Kocabaş, İ. Teknik Öğretmenlerin Hizmet içi Eğitim Etkinlikleri ve Yönetimine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi, Fırat Üniversitesi, Töremen, F. Öğretmen Yönetici ve Müfettişlerin yaşam Boyu Eğitime İlişkin Görüşleri, Fırat Üniversitesi, Akgün, M. Halk Eğitim Merkezlerinin Denetimi, Fırat Üniversitesi, Büyükbaş, N. Özel Dersanelerin Türk Eğitim Sistemindeki Yeri ve Denetimi, Fırat Üniversitesi, Öztekin, İ. Türkiye de Polis-Halk İlişkileri ve Polis Örgütünde Halkla İlişkiler Eğitimi, Fırat Üniversitesi, 1997.

2 6. Budak, Ş. Okul öncesi Eğitim Kurumlarının Denetimine İlişkişn İlköğretim Müfettişlerinin Görüşleri, Fırat Üniversitesi, Demirtaş, Z. Alan Dışından Gelen Sınıf Öğretmenlerinin Yetiştirilmesinde İlköğretim Müfettişlerinin Rolü, Fırat Üniversitesi, Ay, M. Toplam Kalite Yönetiminin Öğrenci Tatmini Açısından Değerlendirilmesi ( Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Örneği), Fırat Üniversitesi, Kara, M. Türk ve Fransız Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması, Fırat Üniversitesi, Yıldırım, M. Polis Okullarında Eğitim Ortamlarının Düzenlenmesine İlişkin Sorunlar, Fırat Üniversitesi, Sönmez, E. Polis Okullarındaki Eğitimin Kamu Düzeni Açısından Önemi ve Etkinliği, Fırat Üniversitesi, Beyoğlu, F. İlköğretim Okulları I. Kademedeki Öğretmenlerin Kişisel ve Öğretimsel Zamanlarını Yönetme Biçimleri, Fırat Üniversitesi, Ömür, Ş. İlköğretim Müfettişlerinin Teftiş Sürecinde Karşılaştıkları Etik Sorunları Algılama Düzeyleri, Fırat Üniversitesi, Yavaş, T. Kırsal Alanda ve Kent Merkezinde Çalışan Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyumu, Fırat Üniversitesi, Doktora Tezleri 1. Pehlivan, Z. Eğitim Programı Açısından Özel ve Resmi Ortaöğretim Kurumlarında Ders Dışı Okul Spor Faaliyetleri ve Yeniden Örgütlenmesi, Fırat Üniversitesi, Kocabaş, İ. YÖK-Dünya Bankası II. Endüstriyel Eğitim Projesinin Proje Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi, Fırat Üniversitesi, Töremen, F. Özel Liseler ve Devlet Liselerinde Örgütsel Öğrenme ve Engelleri, Fırat Üniversitesi, Yıldırım, B. Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerinin Öğretmenlerin İş Doyumuna ve Meslek Ahlakına Etkisi, Fırat Üniversitesi, Turhan, M. Genel ve Mesleki Lise Yöneticilerinin Etik Liderlik davranışlarının Okullardaki Sosyal Adalet Üzerindeki Etkisi, Fırat Üniversitesi, Kuyumcu, M. İlköğretim Okullarında Okul Kültürü ve Takım Liderliği ( Elazığ İli Örneği), 2007.

3 7. Özkan, A. Mülki İdare Amirlerinin Liderlik Davranışlarının Eğitim Üzerindeki Etkisi, Fırat Üniversitesi, Ekinci, A. Genel Liselerdeki Sosyal Sermaye Düzeyinin ÖSS Başarısına Etkisi, Fırat Üniversitesi, Karakuş, M. İlköğretim Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Duygusal Zekâ Yeterliklerinin Öğretmenlerin Duygusal Adanmışlık, Örgütsel Vatandaşlık ve İş Doyumu Düzeylerine Etkisi, Fırat Üniversitesi, Gözler, A. Birleştirilmiş Sınıflı Okulların Yönetim Problemleri ve Çözüm Önerileri, Fırat Üniversitesi, Yayınlar 7.1. Uluslar arası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler Çelik, V, Gözler, A, Pekince, D. Elazığ Okuyor Kampanyasının İlköğretim Okullarına Yansıma Düzeylerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, E-Journal of New World Sciences Academy Vol 4, No:5, Çelik, V. Kuyumcu, M. İlköğretim Okullarında Okul Kültürü ve Takım Liderliği, E-Journal of New World Sciences Academy Vol 5, No: Understanding School Culture via Analyzing Organizational Stories, African Journal of Business Management, Vol 4 No:1. (SSCI index) Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Meslek Yüksekokulları. 21. Yüzyıla Doğru Meslek Yüksekokullarının Yeniden Yapılanması, Uluslararası Sempozyum, Mayıs 1996, Çankırı (Towards to 21 st Century Reorganization of Two Year Colleges International Symposium, May, 1996, Çankırı) Eğitim Demokratikleşme ve Küreselleşme, Türkiye Türk Cumhuriyetleri ve Asya Pasifik Ülkeleri Uluslararası Eğitim Sempozyumu, Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Eylül 1997, Elazığ, Class Effects on Effectiveness of School, II. International Congress of European Turks ın the Context of Education and Integration, May , Antwerp Yavaş, T.; Çelik, V. Differentiated Trust in Today s Schools, World Conference on Educational Sciences, February Bahcesehir University, İstanbul Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler Türkiye'de Korunmaya Muhtaç Çocuklar Sorunu. Fırat Üniversitesi Dergisi (Sosyal Bilimler), 1(2), Öğretmenlik Mesleğinin Toplumdaki Yeri. Fırat Üniversitesi Dergisi (Sosyal Bilimler), 3(1),

4 1989. Teknik Öğretmenlerin İş Doyumsuzluğu ve Öğretmenlikten Ayrılmalarına Etkisi. Fırat Üniversitesi Dergisi (Sosyal Bilimler), 3(2), Eğitim Yöneticisinin Bilgi Toplumuna Göre Yetiştirilmesi. Milli Eğitim Vakfı Dergisi, 4 (16), Temel Bir Eğitim Problemi: Değerler (Çev. Vehbi ÇELİK). Milli Eğitim, Sayı: 92, Eğitim Yöneticisinin Yetiştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 14 (75), Öğretmen, Okul ve Stres. Çağdaş Eğitim, 15 (153), İş Doyumunun Çağdaş Eğitim Denetimindeki Yeri ve Önemi. Fırat Üniversitesi Dergisi (Sosyal Bilimler), 4 (1), Eğitimde Örgütsel Yenileşmenin Planlanması ve Yönetimi. Fırat Üniversitesi Dergisi (Sosyal Bilimler), 4 (2), Japon Yönetim Biçiminin Eğitim Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi, Fırat Üniversitesi Dergisi (Sosyal Bilimler), 5 (1), Hizmetiçi Eğitimle Eğitim Yöneticisi Yetiştirme Politikasının Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Dergisi (Sosyal Bilimler), 5 (2), Ceard, M.T. Bireysel Denetim Projesi, (Çev. Vehbi ÇELİK). Çağdaş Eğitim, 17 (174), Eğitim Yönetiminde Örgütsel Kültür ve Önemi. Verimlilik Dergisi, Sayı: 1, Page, A.P. Eğitimde Alınan Grup Kararları ve Etkililik. (Çev.Vehbi ÇELİK), Çağdaş Eğitim, 18 (187), İnformasyon Teknolojisinin Eğitim Yönetimine Etkisi. Eğitim ve Bilim, 17 (89), Okul Yöneticisin Kültürel Liderlik Rolleri. Çağdaş Eğitim, 18 (191) Etkili Bir Okul İçin Stratejik Yönetim. Eğitim ve Bilim, 18 (93) Bilgi Toplumunda Çağdaş Üniversite ve Yönetimi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (1-2), Eğitim Yöneticisinin Vizyon ve Misyonu. Eğitim Yönetimi, Kış No: Küreselleşme Sürecinde Avrupa'da Eğitim Yönetimi. Eğitim Yönetimi, Sayı: 4, 557,567.

5 1996. Örgütsel Değişme ve Geleceğin Okulu. Yeni Türkiye, Sayı: 7, Ocak-Şubat 1996, Eğitim Yönetiminde Kuramsal Gelişmeler. Eğitim Yönetimi, Sayı: 1 Kış, Öğretmenlere Göre Okul Yöneticisinin Kültürel Liderlik Rolleri. Verimlilik Dergisi, No: 3, Eğitim Yönetiminde Vizyoner Liderlik. Eğitim Yönetimi, Sayı: 4 Güz, Öğrenen Bir Lider Olarak Okul Yöneticisi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, Kasım-Aralık Bilgi Toplumunun Eğitim Sistemi ve Geleceğe Yönelik Eğilimler. Yeni Türkiye, Sayı: 19, Ocak-Şubat 1998, Alan Dışından Gelen Aday Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalizasyonu. Eğitim Yönetimi, Bahar 1998, Eğitimde Dönüşümcü Liderlik, Eğitim Yönetimi, Güz 1998, Çelik, V.; Gömleksiz, N. A Critical Examination of Globalization and its Effects on Education, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı İlköğretimde Problemler ve Çözüm Yolları, ( N.Semerci ile) Eğitim Yönetimi, Yıl 8, Sayı 30, Karakterin Ölümü ve Moral Liderlik, Eğitime Bakış, Yıl 3, Sayı 8, Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Yaygın Eğitimin Fırat Havzası'nın Kalkınmasındaki Yeri ve Önemi. Fırat Havzası'nın Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Kalkınması Sempozyumu, Elazığ, 7-9 Nisan Eğitim Yöneticisinin Yaşam Boyu Eğitim Yaklaşımına Göre Yetiştirilmesi. Eğitim Bilimleri I. Ulusal Kongresi, Ankara, Eylül İnsan Kaynaklarının Yönetimi, Yaklaşımı ve Eğitim Yönetimine Uygulanması. I. Eğitim Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, İzmir, Kasım, Okul Kültürü ve Eğitim Planlaması. 21. Yüzyıla Doğru Eğitim Yapıları Sempozyumu, Politikalar, Planlama, Tasarım. İstanbul: Mayıs 1993, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Baskı Atelyesi, Eğitim Örgütlerinde Örgütsel Kültürün Verimlilik Kültürünün Oluşmasına Etkisi. II. Verimlilik Kongresi, Ekim 1994, Ankara, MPM Yayınları,

6 1994. Gündüz ve İkili Öğretimin Verimlilik Açısından Analizi (Yrd.Doç.Dr. İbrahim KOCABAŞ ile). II. Verimlilik Kongresi, Ekim 1994, Ankara, MPM Yayınları, Teknik Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Uygulaması Yaptıkları Okulların Müdürlerine İlişkin Görüşleri. Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu (Eğitim Bilimleri) Haziran 1995 Elazığ, Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayınları, Mesleki ve Teknik Eğitimin Finansmanı (Prof. Dr. Şeref KUNÇ ile). Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu (Eğitim Bilimleri) Haziran 1995 Elazığ, Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayınları, Eğitim Örgütlerinde Örgütsel Kültür ve Kalite. 4. Ulusal Kalite Kongresi, Toplam Kalite Yönetimi ve Eğitimde Kalite, 8-9 Kasım 1995 İstanbul, TÜSİAD ve Kalder Yayınları, Stajyer Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalizasyonu. II. Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eylül 1996, İstanbul Yükseköğretimde Örgütsel Öğrenme ve Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Örneği. Yükseköğretimde Sürekli Kalite İyileştirme Sempozyumu, Başkent Üniversitesi, 2 Mayıs 1997, Ankara, Okulların Kalitesini Artırmada Yeni Bir Yaklaşım, Örgütsel Öğrenme. 3. Verimlilik Kongresi, Mayıs 1997, Ankara, MPM Yayınları, Okul Yöneticilerinin Lisansüstü Eğitimi, lx. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Erzurum: Eylül Geleceğin Okul Liderleri Yılında Türk Milli Eğitim Örgütü ve Yönetimi Ulusal Sempozyumu, Ocak 2001, Ankara, Eğitim Yöneticisi Yetiştirme Politikasına Yön Veren Temel Eğilimler, 21.Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara: Mayıs, Sosyal Sermaye ve Okul Kültürü, XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bildiriler Cilt 2, Örgütsel Hikayeler ve Okul Kültürünün Analizi, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya 6-9 Temmuz Okul Yönetişimi, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli Eylül Eğitimde Moral Liderlik, Türk Eğitim Sisteminde Yeni Paradigma Arayışları Sempozyumu, Ankara, 4-5 Kasım 2006.

7 2007. Öğrenen Lider Olarak Öğretmen, Okul Öncesi Eğitim ve Öğretmen Eğitimi 6. Antalya Sempozyumu, Antalya 1-3 Şubat Akademik Liderlik, 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bildiriler Cilt 2, 5-7 Eylül Yabancı Dil Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerini Algılama Düzeyleri (Alparslan GÖZLER ile), 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bildiriler Cilt 2, 5-7 Eylül Postmodern Örgütsel Etiğin Eğitim Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi, III. Eğitim Yönetimi Kongresi, Eskişehir, Nisan İlköğretim Okullarında Etik Değerlere Dayalı Yönetim (Tuba YAVAŞ ile), Kamu Yönetiminde Etik Sempozyumu, TODAİE Mayıs 2009, Ankara Kitaplar Eğitimimize Bakışlar 1 (Ortak Yazarlı), İstanbul: Kültür Koleji Eğitim Vakfı Yayınları Öğretmenliğe Giriş (Ortak Yazarlı), Ankara: Elazığ Üniversite Kitapevi Eğitim ve Okul Yöneticiliği El Kitabı (Ortak Yazarlı), Ankara: Pegem A Yayınları Eğitimsel Liderlik, (Dördüncü Baskı) Ankara: PEGEM A Yayınları Yönetim ve Liderlik Kuramları, (Editör: Vehbi Çelik), Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ankara: Pegem Akademi Yayınları Sınıf Yönetimi, ( Dördüncü Baskı), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Okul Kültürü ve Yönetimi (Dördüncü baskı), Ankara: PEGEM A Yayınları Uluslar arası Kitaplarda Bölüm Yazarlığı E- Portfolio Process in Vocational Education and Training, (Edit. M. Turhan) Present e- Portfolio Applications in Turkey (T. Sevindik ile) Ankara: Baran Printing. 8. Proje Çalışmaları 1992 yılında II. Endüstriyel Eğitim Projesi çerçevesinde ABD Purdue Üniversitesi nde alanıyla ilgili çalışmalar yaptı. Doğu Anadolu Projesinde eğitim sektörü yürütücüsü olarak görev yaptı ( ) yılında Avrupa Birliği Leonardo da Vinci Projesi çerçevesinde İspanya nın Sevilla kentinde bir ay süreli proje çalışmasına katıldı yılında Avrupa Birliği Leonardo da Vinci Projesinde Almanya nın Berlin kentinde 25 gün süreli proje çalışmasında görev aldı yılında Avrupa Birliği Leonardo da Vinci Projesinde Almanya nın Hannover kentinde 15 gün

8 süreli projede proje yöneticisi olarak çalıştı yılında Fırat Üniversitesi ve Elazığ Valiliği nin düzenlediği Ana-baba Okulu Projesinde müfredat hazırlama grup başkanı ve öğretim üyesi olarak görev yaptı Milli Eğitim Bakanlığı MEBGEP projesinde kısa dönemli uzman olarak çalışdı. 9. İdari Görevler Teknik Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı Fakülte Kurul Üyeliği Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Fırat Üniversitesi Senato Üyeliği Son İki Akademik Yılda Verdiği Lisans ve Lisans Üstü Düzeydeki Dersler Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı Teorik Uygulama Güz Eğitim Bilimine Giriş Bahar Sınıf Yönetimi Güz Eğitim Bilimine Giriş Bahar Sınıf Yönetimi Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Eğitim Politikası (Doktora) 3 0 3

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ Doğum Yılı: 01.01.1965 Yazışma Adresi : e-posta : Gazi, Gazi Eğitim Fakültesi, ilköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD. Teknikokullar/Beşevler 06500 Ankara/Türkiye buluc@gazi.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs GÜNEŞ 2. Doğum Tarihi: 06.06.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : mozdevecioglu@meliksah.edu.tr 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü.

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü. 1. Adı Soyadı : Aytekin İŞMAN 2. Doğum Tarihi : 14.12.1964 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı