İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMI DÖNEM VE KAYIT TARİHLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMI DÖNEM VE KAYIT TARİHLERİ"

Transkript

1 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KUR AN KURSLARI UYGULAMA ESASLARI BAŞLIKLAR I - Eğitim-Öğretim Takvimi II-Yüzüne Eğitim Verilen Kur an Kursları III-D Grubu Kur an Kursları IV-Hafızlık Eğitimi Verilen Kur an Kursları V-Yurt Dışı Misafir Öğrenciler Programı VI-4-6 Yaş Grubu Öğrencilere Yönelik Din Eğitimi VII-Engellilere Yönelik Din Eğitimi VIII-Protokoller IX-Geçici Öğretici Görevlendirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar X-EHYS Konusunda Dikkat Edilecek Hususlar XI-Diğer Hususlar EK-1 I-EĞİTİM-ÖĞRETİM TAKVİMİ Bilindiği üzere Kur an kurslarımızda yüzünden okuyanlar için eğitim-öğretim yılı 4, hafızlık eğitimi yapanlar için 3 dönemden oluşmaktadır. Buna göre yüzünden okuyanlar ve hafızlığa çalışanlar için yılı eğitim-öğretim takvimi aşağıda belirtilmiştir: Yüzünden Okuyanlar İçin Eğitim Öğretim Takvimi İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMI DÖNEM VE KAYIT TARİHLERİ DÖNEMLER KAYIT TARİHİ DÖNEM TARİHİ 1. DÖNEM Eylül Eylül Kasım DÖNEM Kasım Kasım Ocak 2015 Şubat Tatili 23 Ocak Şubat DÖNEM Şubat Şubat Nisan DÖNEM 30 Mart 08 Nisan Nisan Mayıs 2015 Hafızlığa Çalışanlar İçin Eğitim Öğretim Takvimi HAFIZLIK EĞİTİMİ PROGRAMI DÖNEM VE KAYIT TARİHLERİ DÖNEMLER KAYIT TARİHİ DÖNEM TARİHİ 1. DÖNEM Haziran Haziran Ekim DÖNEM 29 Eylül Ekim Ekim Şubat DÖNEM Şubat Şubat Haziran

2 II-YÜZÜNE EĞİTİM VERİLEN KUR AN KURSLARI Bu kurslarda Başkanlıkça hazırlanan Temel ve Ek Öğretim Programları uygulanacaktır eğitim öğretim yılında ders kitabı olarak Başkanlığımızca hazırlanan Dinim İslam kitabı takip edilecektir. 2. Mesai saatleri içinde yaygın din eğitimi faaliyetlerine katılma imkânı olmayan ve Kur an öğrenmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik olarak müftülüklerce her il ve/veya ilçede ihtiyaçlar dikkate alınarak saatleri arası ve Cumartesi-Pazar günleri eğitim veren Kur an kursları belirlenecektir. Bu kurs/kurslar; vaaz, hutbe, afiş, el ilanı, yerel medya vb. yollarla halka duyurulacaktır. Belirlenen bu kursların isimleri kamuoyuyla paylaşılmak üzere gönderilecektir. 3. İmam hatip liselerinde okuyan öğrencilerin Kur'an-ı kerim derslerini desteklemek amacıyla bu okullarda veya yakın yerlerde de D grubu kurslar açılabilecek ve Camilerde Kur an Öğretimi programları düzenlenebilecektir. 4. Türkiye de oturum veya eğitim izni olan yabancı uyruklu öğrenciler Kur an kurslarına doğrudan kayıt edilebilecektir. Bunun dışındaki yabancı uyruklu öğrenciler Başkanlığın yazılı izni ile, Suriye uyruklu öğrenciler ise emniyet müdürlüğünün kendilerine vermiş olduğu belge numaraları ile kurslara kayıt edilebileceklerdir. III-D GRUBU KUR AN KURSLARI 1. D grubu kursların açılışında Kur an kursları yönergesinin 19. Maddesindeki açılış amacı ile açılış şartlarına riayet edilecek, Kur an eğitim ve öğretimine fiziki açıdan uygun olmayan mekânlarda kurslar açılmayacaktır. 2. D grubu kurslar; kamu kurum ve kuruluşları (sevgi evleri, huzur evleri, yetiştirme yurtları, gençlik merkezleri, cezaevleri, hastane, YURT-KUR vb.) ile müftülüklerce uygun görülen mekânlarda açılabilecektir. 3. D Grubu kursların açılmasında: a) Derslik sayısının 1 olması, b) Öğrenci sayısının en az 12 olması, c) Yeterli sayıda wc ve lavabosunun bulunması, d) Sınıf ortamının oluşmasını sağlayacak yeterli sayıda sıra, masa ve sınıf tahtasının bulunması, şartları aranacaktır. 4. D grubu kurslar için vatandaşlar kayıt başvurularını; ilgili müftülükten temin edecekleri Müracaat Dilekçesi ile müftülüğe yaparlar. İstekli sayısının 12 ye ulaşması halinde mülki amirin onayı ile şartları uygun görülen yerlerde D grubu kurslar açılabilecek ve buralarda açılarak müftülükçe öğretici görevlendirilecektir.d grubu kursların açılış işlemleri ve öğreticilerin ders tanımlama işlemleri müftülük, öğrenci girişleri ise öğretici tarafından yapılacaktır. 5. A, B ve C grubu Kur an kurslarının bulunduğu yerlerde istekliler öncelikle bu kurslara yönlendirilecektir. Söz konusu kursların talebi karşılayamaması halinde D grubu kurslar açılacak ve buralarda öncelikle kadrolu öğreticiler görevlendirilecektir. İhtiyacın kadrolu öğreticilerce karşılanamaması durumunda ise geçici öğretici görevlendirme cihetine gidilecektir. 2

3 6. D grubu kurslarda sadece; açılış onayı, öğretici onayı, sınıf açma talep formu, öğrenci yoklama ve ders defteri, öğretim programı, dönemlik ders planları ve müftülükçe gönderilen yazılar bulundurulacak, diğer belge ve defterler ise müftülükte muhafaza edilecektir. Kursta bulundurulan evrak, eğitim-öğretim sonunda müftülüğe teslim edilecektir. 7. Bu kurslarda görevlendirilen geçici öğreticiler, doğrudan müftülüğe bağlı olmakla beraber; eğitimin verimli, düzenli, tertipli ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için varsa en yakınındaki A, B, C grubu kurslardaki yöneticilerin rehberliğinden faydalandırılacaktır. İlgili kurs yöneticisi, söz konusu D grubu kurstaki yürütülen hizmetler konusunda da müftülüğüne karşı sorumlu olacaktır. 8. D grubu kurslarda; Temel öğretim, Ek öğretim ve 4-6 Yaş grubuna yönelik hazırlanan programlar uygulanacaktır. Diğer programları talep eden vatandaşlar ise A, B ve C grubu kurslara yönlendirilecektir. 9. Bu kurslarda eğitim-öğretim Başkanlıkça ilan edilen eğitim-öğretim takvimine göre yürütülecektir. Ek öğretim programları 29 Mayıs 2015 tarihi itibariyle tamamlanacak şekilde planlanacaktır. 10.Yapılacak denetimlerde -en az üç defa-sınıf mevcudu oluşmadığı tespit edilen kurslardaki eğitim sonlandırılacak ve buradaki geçici öğreticinin görevine son verilecektir. 11. İl/ ilçe müftülüklerince yapılacak ihtiyaç analizine göre İhtiyaç Odaklı Öğretim Programları esprisine uygun olarak açılması amaçlanan D grubu kurslarda, öğreticinin değil öğrencilerin ihtiyaç ve talepleri dikkate alınacaktır. Ayrıca D grubu kursların açılması hususunda mahalli ihtiyaçlar da dikkate alınacak ve öğrencilerin tarım vb. işleri sebebiyle gelemeyeceği dönemlerde ise söz konusu kurslar açılmayacaktır. IV- HAFIZLIK EĞİTİMİ VERİLEN KUR AN KURSLARI Bu kurslarda Başkanlıkça hazırlanan Hafızlık Temel ve Hafızlık Eğitimi Programları uygulanacaktır. 1. Hafızlık Eğitimi Programı, Başkanlığımızın tarihli ve sayılı yazısında(ek-3) belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülecektir. Söz konusu yazıda belirtilen 21 Temmuz 2012 tarihli ve sayılı Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in 15 nci maddesinin (a) bendi, 26 Temmuz 2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 32/3 le değiştirilmiştir. Buna göre; imam-hatip ortaokuluna devam edenlerle birlikte diğer ortaokula devam edenlere de belgelendirmeleri halinde hafızlık eğitimi için bir yıl ara verme imkânı sağlanmıştır. Verilen bir yıl aranın verimli değerlendirilebilmesi için Hafızlık Takip Komisyonu'nun takibi ve işlevselliği artırılacaktır. 2. Hafızlığını tamamlayarak belge alan öğrenciler Yüz Yatılı Hafızlık Projesi kapsamında eğitim veren imam hatip liselerine yönlendirilecektir. Ayrıca bu projeden yararlanacak öğrencilere yönelik burs ve parasız yatılı imkânları ile ilgili bilgi afişleri kurslara ve öğrencilere zamanında ulaştırılarak duyurulacaktır. 3. Hafızlık eğitimini teşvik amacıyla, yapılacak yarışmalarda dereceye giren öğrencilere sunulacak (burs vb.) imkânlar hususunda kurslar ve öğrenciler bilgilendirilecektir. Ayrıca sosyal etkinlik ve rehberlik dersleri kapsamında alan uzmanları ile müftü ve vaizlerin kursları 3

4 ziyaret ederek öğrencilerimizi hafızlık ve din eğitimi konusunda konferans ve sohbetleriyle bilgilendirmeleri ve teşvik etmeleri sağlanacaktır. 4. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı nın kadınlara mahsus hallerde Kur an okunması konusunda tarih ve 4 nolu kararı bir ruhsat ihtiva etmektedir. Bu ruhsatı kullanmak istemeyen öğrenciler icbar edilmemelidir. Ancak bu durumdaki öğrenciler dini bilgiler ile sosyal etkinlik ve rehberlik derslerine yönlendirilmek suretiyle boş bırakılmamalıdır. Ayrıca dileyen öğrencilere bu durumlarda MP3 cihazları ile dinleme yoluyla hazırlık yapmaları sağlanabilir. V- YURTDIŞI MİSAFİR ÖĞRENCİLER Kur an kurslarımızda eğitim görmek için yurt dışından gelen yabancı uyruklu öğrencilere "Yurt Dışı Misafir Öğrenciler Öğretim Programı" uygulanacaktır. VI- 4-6 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DİN EĞİTİMİ 1. Bu öğrencilere yönelik açılan kurs ve sınıflarda, Başkanlığımızca hazırlanan Kur an Kursları Öğretim Programı(4-6 Yaş Grubu) takip edilecektir yaş grubu öğrencilerin eğitim-öğretiminde Başkanlığımızca gönderilecek Kur an Kursları Öğretici Kitabı ile Kur an Kursları Etkinlik Kitabı kullanılacaktır. Diğer yardımcı materyaller ise Türkiye Diyanet Vakfı ndan temin edilebilecektir. 3. Bu öğrencilere yönelik açılacak sınıf ve kurslarda öncelikle Manisa Eğitim Merkezi nde Eylül 2013 ve Afyonkarahisar/Sandıklı da Ağustos 2014 tarihlerinde düzenlenen seminere katılarak hizmet içi eğitim belgesi alan öğreticiler görevlendirileceklerdir. Bu öğreticilerle talebin karşılanamaması halinde ise görevlendirmeler de sırasıyla aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulacaktır: a. İlahiyat fakültesi mezunu olup formasyon belgesi olanlar veya çocuk eğitimi ile ilgili resmi diploma, belge ve sertifikası olanlar. b. İlahiyat ön lisans mezunu olup çocuk eğitimi ile ilgili resmi diploma, belge ve sertifikası olanlar. c. İmam hatip lisesi mezunu olup çocuk eğitimi ile ilgili resmi diploma, belge ve sertifikası olanlar. 4. Kur an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu), tespit edilen kriterlere (EK-4) uygun sınıf ve kurslarda açılacaktır. Belirtilen şartlara uygun olmayan mekânlarda ise bu kurslar açılmayacaktır. VII- ENGELLİLERE YÖNELİK DİN EĞİTİMİ 1. Görme, işitme ve ortopedik engelliler için,fiziki şartları öğrencilerin durumlarına uygun,ihtiyacı karşılayacak şekilde her il ve/veya ilçede sınıf/kurs açılabilecektir. 2. Bu öğrencilere yönelik açılacak sınıf ve kurslarda öncelikle Rize Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezi nde düzenlenen işitme ve görme engellilere yönelik düzenlenen seminerlere katılarak hizmet içi eğitim belgesi alan öğreticiler görevlendirilecektir. 3. Bu öğreticilerle talebin karşılanamaması halinde ise adı geçen öğrencilerin eğitimlerinde bilgi ve tecrübesi olan diğer öğreticilere görev verilecektir. 4

5 VIII- PROTOKOLLER 1. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü arasında tarihinde imzalanan Yurtlarda Kur an Eğitimi ve Öğretimi Kursu Açma İşbirliği Protokolü (EK-5) kapsamında, ilgili yöneticilerle görüşülüp, YURT-KUR öğrencileri ve çalışanlarına yönelik kursların açılması için de gerekli çalışmalar dönem başında başlatılacaktır. 2. A, B ve C grubukur an kursları ile yaz Kur an kurslarına katılan 7-18 yaş aralığındaki gençlere sporu sevdirmek, boş vakitlerini spor yaparak değerlendirmelerini sağlamak ve öğrencilerin fiziksel ve sosyal aktivitelere katılımını sağlayarak gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Başkanlığımız ile Spor Genel Müdürlüğü arasında tarihinde imzalanan protokol (EK-6)kapsamında; özellikle yatılı eğitim veren kurslarımızda kalan öğrencilerimizin sosyal etkinlik ve rehberlik derslerinde il ve ilçedeki spor tesislerinden istifade etmeleri için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 3. Yüz Yatılı Hafızlık Projesi ;Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı arasında tarihinde imzalanan protokol (EK-7) kapsamında yürütülecektir. IX- GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. Müftülükler, geçici öğretici ihtiyacı olan Kur an kursunun ismini ve ihtiyaç duyulan görevli sayısını belirleyecek, görevlendirileceklerde aranan şartlarla birlikte ihtiyaç duyulan sayı ve sınav tarihi, il müftülüğünün web sayfasın dailan edilecektir. 2.Geçici öğretici alımı ve sınav işlemlerinde, Başkanlıkça ilan edilen eğitim-öğretim takvimi göz önünde bulundurularak, birinci dönemin kayıt tarihinden bir hafta önce tamamlanmalıdır. Ayrıca bunun dışında ihtiyaç duyulması halinde diğer dönemler öncesi de sınav yapılarak geçici öğretici alımı yapılabilecektir. 3.Geçici öğretici olarak görevlendirilmek üzere ihtiyaç fazlası müracaatın olması durumunda, yeterlik sınavından en yüksek puanı olandan başlamak kaydıyla ihtiyacın iki katına kadar istekli, sözlü mülakata tabi tutulacak yeterlik ve sözlü mülakat puanının ortalaması alınarak puanı en yüksek olandan başlanmak üzere sınav sonucu ilan edilecektir. 4.Yukarıda belirtilen şartları haiz isteklinin bulunamaması durumunda ise, en az imam-hatip lisesi mezunu olmaları kaydıyla mesleki yeterlikleri bakımından il müftülüğünce yapılacak sınavda başarılı olanlar puan sırasına göre geçici öğretici olarak görevlendirilecektir. 5. Geçici öğreticiler, müftünün teklifi ve mülkî amirin onayı ile görevlendirilecek ve sınava giren isteklilerin tamamı, puanları ile birlikte müftülük web sitesinden duyurulacaktır. 6.İlk defa geçici öğretici olarak görevlendirilmesi planlananların hizmet içi eğitimi ise birinci dönem başlamadan önce yapılacaktır. Bu öğreticilere yönelik yapılacak hizmet içi eğitimde ekteki program uygulanacaktır. (EK-8) 7. Kur an kursu öğreticiliğinde geçici olarak görevlendirilenler, (üzerinde resmi görevi bulunanlar hariç) 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaktır. X- EHYS KONUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 5

6 1. Kur an kurslarına yürütülen eğitim faaliyetleri ile ilgili tüm iş ve işlemlerhttp://ehys.diyanet.gov.tr/ adresli (EHYS) programı üzerinden yürütülecektir. EHYS den yapılması gereken işlemler: a) Kurs açılışları (A,B,C,D grubu kurs açılışı ve bunlarla ilgili tüm işlemler) b) Ders ve öğretici tanımlamaları c) Öğrenci işlemleri d) Öğreticiye ödenecek ücretin tahakkuk işlemleri Not: EHYS den yapılan duyurular resmi yazı niteliğinde olup yapılacak olan burada yapılacak duyurular için ayrıca müftülüklere yazı gönderilmeyecektir. XI- DİĞER HUSUSLAR 1.Kur an kurslarında uygulanan eğitim programları, rogrami.aspx Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web adresinden indirilebilecektir. 2. İhtiyaç duyulduğunda bu yıl yeni basımı yapılan Kur an Kursları Öğretici Kitabı, Kur an Kursları Etkinlik Kitabı ile Dinim İslam kitapları ttp://www2.diyanet.gov.tr/egitimhizmetlerigenelmudurlugu/sayfalar/materyaller.aspx adresinden indirilebilecektir. 3. Her öğretici uyguladığı program kitapçığını, haftalık ders programını ve uygulama esaslarını sınıfta bulunduracaktır. Ayrıca haftalık ders programını vatandaşların rahatlıkla görebileceği şekilde kursun dış kısmında uygun bir yere asacaktır. 4. Kur an kurslarımızda kaliteli hizmet verilebilmesi için;aşçı, temizlikçi vb. personel ihtiyacının karşılanması önem arz etmektedir. Bu nedenle İŞ-KUR Genel Müdürlüğü nün Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) adı altında sunduğu hizmetlerden Kur an kurslarımızın da faydalanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 5. İaşe ödeneğinin kullanımı, Başkanlığımızın tarihli ve 1425 sayılı yazısında belirtilen hususlara göre yapılacaktır. Yatılı kurslarımız için planlanan ödenek dışında başka bir ödenek olmadığı için Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ödenek talebinde de bulunulmayacaktır. 7. Öğreticiler yıllık izinlerini, kurslarda eğitim-öğretime ara verildiği tarihlerde,hafızlık eğitiminde görevli öğreticiler ise yıllık izinlerini, yöneticinin bilgisi ve müftünün uygun gördüğü zamanlarda kullanacaklardır.. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 6

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN KURSLARI YÖNERGESİ ( * )

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN KURSLARI YÖNERGESİ ( * ) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN KURSLARI YÖNERGESİ ( * ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönerge nin amacı, Kur an kurslarının açılış, eğitim-öğretim, yönetim ve denetim

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığının ve

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK LİDERLİĞİ YETİŞTİRME, GELİŞİM EĞİTİMLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK LİDERLİĞİ YETİŞTİRME, GELİŞİM EĞİTİMLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK LİDERLİĞİ YETİŞTİRME, GELİŞİM EĞİTİMLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1)

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) 5101 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) Kanun Numarası : 1739 Kabul Tarihi : 14/6/1973 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/6/1973 Sayı : 14574 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2342 * * * Bu

Detaylı

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları)

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) I. EK DERS ÜCRETİ Ders Saati Ücreti A. Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

Detaylı

A) Kafile başkanı olarak görevlendirileceklerde;

A) Kafile başkanı olarak görevlendirileceklerde; D O S Y A Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan a gidecek vatandaşlarımızın bu ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde yerine getirmelerinde hiç şüphesiz ki organizasyonda görev

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Yükseköğretim Genel Kurulu nun 01.02.2013 tarihli toplantısında; Yükseköğretim Genel Kurulu nun 6-7.12.2012 tarihli toplantısında Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar ile

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Mevlana Değişim Programı na Kimler Katılabilir? Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye deki bütün yükseköğretim kurumlarında (Mevlana

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanlığı ADAY MEMUR EĞİTİMLERİ İstanbul SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ OCAK-2015 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme 2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Matbaası Ankara-2015

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu) BİRİNCİ BÖLÜM

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu) BİRİNCİ BÖLÜM YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Değişik; BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yükseköğretim kurumlarında, bilgi

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Karar No : 233 Karar Tarihi : 23/02/2015 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 77. maddesinin birinci fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye

Detaylı

3843 19.11.1992 İkinci öğretim uygulanan yükseköğretim kurumlarında gerektiğinde hafta tatilinde de eğitim - öğretim yapılabilir.

3843 19.11.1992 İkinci öğretim uygulanan yükseköğretim kurumlarında gerektiğinde hafta tatilinde de eğitim - öğretim yapılabilir. 13 Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı :

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

K - CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI

K - CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI K - CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI I. EK DERS ÜCRETİ 1- Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları ile Yabancı Uyruklu

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28564

Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28564 Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28564 HAC VE UMRE SEYAHATLERİ İLE İLGİLİ İŞLERİN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı