TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN ÖZETİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN ÖZETİ"

Transkript

1 TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN ÖZETİ GİRİŞ AB Çerçeve Programları kapsamındaki etkinliklerin koordinasyonu resmi olarak AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi tarafından yürütülmektedir. Avrupa Birliği nin 7. Çerçeve Programı na Türkiye nin katılımı halinde, 7. Çerçeve Programının koordinasyonu görevini yine TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi yürütecektir yılında Ulusal Koordinasyon Sistemi kurulduğundan bu yana, diğer paydaşlarla eşgüdümlü faaliyetler yürütmekte olan Ulusal Koordinasyon Ofisinin yapısı güçlendirilmiştir. ÜLKEMİZİN 6. ÇERÇEVE PROGRAMI PERFORMANSININ GELİŞİMİ Türkiye nin 6. Çerçeve Program daki genel başarı oranı %15,4 e ulaşmıştır. Aynı doğrultuda, Türk Kurumlarının katıldıkları proje ortaklıklarının son iki yıldaki desteklenme oranı %10,5 ten %18,8 e çıkmıştır. Aralık 2002 Nisan 2004 tarihleri arasında sunulan projelerde yer alan 1214 Türk ortağın 128 i desteklenirken, Ekim 2006 verilerine göre sunulan projelerde ortak olarak yer alan Türk araştırmacıların sayısı 2947 ye, desteklenen Türk ortak sayısı 453 e çıkmıştır. ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ NİN YAPISI Ulusal Koordinasyon Ofisi nde görevli personel sayısı, Ulusal İrtibat Noktaları ve destek personeliyle birlikte 40 a yaklaşmıştır. Aynı zamanda delege ve uzman kapasitesi de güçlendirilmiştir. Ulusal delege ve uzmanlar; üniversite, sanayi temsilcileriyle TÜBİTAK ve enstitülerinde görev yapan araştırmacılardan oluşmaktadır. Ulusal Koordinasyon Ofisi nin hedeflerini içeren 2013 yılı stratejik planı AB 6. Çerçeve Programı Ulusal Delegeleri, Uzmanları, Ulusal İrtibat Noktaları ve Ulusal Koordinasyon Ofisi personellerinin katılımıyla gerçekleştirilen bir dizi çalıştayın ardından hazırlanmıştır. Türkiye nin AB 6. Çerçeve Programındaki performansındaki artış, Ulusal Koordinasyon Ofisi nin idari yapısındaki sürekli Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu nun Kararı (Karar 2005/203) doğrultusunda yayımlanan 2005/29 sayılı Başbakanlık Genelgesi yle Avrupa Birliği nin 7. Çerçeve Programı na Türkiye nin katılımı konusunun karara bağlanma sürecinde, muhtemel katılım payının belirlenmesi ve ilgili diğer hususlarda, TÜBİTAK ın, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Devlet Planlama Teşkilatı ile işbirliği içinde Avrupa Birliği ile yürütülecek üyelik müzakereleri çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin yapılanma ve müzakerelerin bütünlüğü ile uyumlu olacak şekilde çalışmak üzere, sorumlu kuruluş olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Bununla birlikte, 14. BTYK da Türkiye nin 7. Çerçeve Programı ve EURATOM a muhtemel katılımı halinde, 6. Çerçeve Programı nın ülkemizdeki koordinasyonunu üstlenen TÜBİTAK ın AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Kuruluşu olarak görevlendirilmesine, Ulusal İrtibat Noktaları, Program Delege ve Uzmanlarının, TÜBİTAK tarafından atanmasına karar verilmiştir.

2 gelişimin Türkiye nin Çerçeve Programlarına katılımı üzerinde olumlu bir etkisi olduğunun bir göstergesidir. Türkiye nin AB Araştırma ve Teknolojik Gelişme Programlarındaki performansının analiz edilmesine olanak sağlayan kapsamlı bir veri tabanı oluşturulmuştur. Ülkemizin muhtemel katılımı halinde AB 7.ÇP hazırlıklarını sistematik bir anlayışla koordine etmek üzere de UKO içerisinde AB 7.ÇP Odak Grubu oluşturulmuştur. Benzer şekilde de Avrupa Teknoloji Platformları konusunda Türkiye Araştırma Alanını bilgilendirmek ve ülkemiz araştırmacılarının bu platformlarda yer almasına katkı yapmak üzere de ayrı bir Odak Grubu oluşturulmuştur. Her iki Odak Grubu tarafından halen kapsamlı çalışmalar yürütülmekte olup, yayınlanan raporlar ve bilgi notları adresinde yayınlanmakta, bu konulardaki duyurular ise UKO nun e-duyuru sistemleri aracılığıyla iletilmektedir yılı başında bu yana bahsi geçen konularda beş rapor yayınlanmıştır. AB 7.ÇERÇEVE PROGRAMI HAZIRLIKLARI AB 7.Çerçeve Programı na Hazırlık için Proje Teklifi Hazırlama Eğitimleri AB 7.ÇP hazırlıklarının en önemli parçası olarak ele alınabilecek alan, AB Çerçeve Programları Proje Teklifi Sunma Eğitimleridir. TÜBİTAK AB 6.ÇP UKO tarafından, bugüne kadar, AB 6.ÇP ye lişkin genel bilgilerin yer aldığı 200 ün üzerinde bilgi günü, çalıştay, vb. etkinlik düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra 2005 yılında özellikle KOBİ lerin proje geliştirme kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik 6 ilde 350 uzmanın katıldığı ikişer günlük eğitimler gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların devamı niteliğindeki daha kapsamlı yeni bir eğitim programı 2005 yılı sonunda başlatılmıştır. Bu bağlamda, Türkiye genelinde AB 6. ÇP ye başvuru yapan illere ve bu illerdeki kurum ve kuruluşların sayıları ve onlara ait araştırmacı sayıları dikkate alınarak AB Araştırma ve Teknolojik Gelişme Programlarına katılma ve proje teklifi geliştirme kapasitesinin güçlendirilmesine katkı yapmak amacıyla UKO tarafından uygulamalı iki tip eğitim programı geliştirilmiştir. Farkındalık Programları Akademi, sanayi ve kamu kurumlarına yönelik özel farkındalık programları başlatılmıştır. Sanayi ve KOBİ lerin Çerçeve Programlarına katılımını artırmak ve Sanayi nin proje geliştirme yetkinliğini arttırmak amacıyla Ulusal Koordinasyon Ofisi tarafından Sanayi Farkındalık Programı kapsamında proje teklifi sunma eğitimleri verilmiştir. Program süresince, 380 in üzerinde sanayi ve KOBİ temsilcisi, kendi proje fikirlerini geliştirme fırsatını yakaladıkları uygulamalı eğitimlere katılım göstermiştir.

3 SANAYİ FARKINDALIK PROGRAMI AB 6. ÇP ye KOBİ ve Sanayi den katılımın yeteri düzeyde olmadığı görülmüş ve tematik alanlar özelinde sadece KOBİ ve Sanayi temsilcilerine yönelik eğitimler gerçekleştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Program bu ihtiyacı karşılamak için oluşturulmuş ve uygulamaya konmuştur. Programın amacı : Sanayi Kuruluşlarının AB ÇP den aldıkları payı arttırmak Sanayi Kuruluşlarının AB ÇP lere yönelik bilgi birikimini / farkındalığını arttırmak TÜBİTAK ve Sanayi Kuruşlarının arasında bilgi paylaşımını sağlamaktır. Program Süresi : 1 Haziran Eylül 2006 Gerçekleştirilen Etkinlikler: 380 in üzerinde katılımcı ile uygulamalı 14 Proje Yazma Eğitimi Yaklaşık 1000 katılımcı ile 2 farklı şehirde 2 Proje Yönetimi Semineri Kamu kurumlarının AB Çerçeve Programlarına katılımlarını artırmak amacıyla Kamu Farkındalık Programı gerçekleştirilmiştir. İlk aşaması tamamlanan program kapsamında 349 uzmanın katılımıyla 19 farklı Kamu Kurumunda, Kamu Kurumlarının çalışma alanlarına yönelik olarak toplantılar düzenlenmiştir. KAMU FARKINDALIK PROGRAMI AB 6. ÇP ye Kamu Kurumlarından yeterli derecede katılım olmadığı ve Kurumların AB ÇP lerle ilgili bilgi birikimine sahip olmadıkları görülmüştür. Program bu ihtiyacı karşılamak için oluşturulmuş ve uygulamaya konmuştur. Programın amacı Kamu Kurumlarının : AB ÇP lere yönelik bilgi birikiminin / farkındalığının arttırılması; Proje Yazma ve Yönetme Yetkinliği ile donatılması; AB 7. Çerçeve Programına hazırlanması ve bu şekilde Kamu Kurumlarının AB ÇP den aldıkları payın arttırılması; TÜBİTAK ve İlgili Kamu Kurumu arasında bilgi paylaşımının sağlanmasıdır.

4 KAMU FARKINDALIK PROGRAMI 1. Aşama (Mayıs 2006 Ekim 2006) AB Çerçeve Programları Genel Bilgi AB 7. Çerçeve Programı 14 farklı kamu kurumu ; 21 toplantı ; 430 un üzerinde katılımcı Aşama (Kasım 2006) Çalışma Programlarının Paylaşılması Proje Yazma Eğitimleri Proje Yönetimi Eğitimleri Odak Grup Çalışmaları İkili İşbirlikleri Kasım ayı itibarıyla çalışmaları başlamıştır Ziyaret edilen Kamu Kurumları aşağıda verilmiştir: No Tarih Ziyaret Edilen Kamu Kurumu Emniyet Genel Müdürlüğü Devlet Planlama Teşkilatı/ Ulusal Ajans Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Devlet Planlama Teşkilatı/ Ulusal Ajans Adalet Bakanlığı Devlet Planlama Teşkilatı/ Ulusal Ajans Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı DışTicaret Müsteşarlığı Sağlık Bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Devlet Planlama Teşkilatı (AB ile İlişkiler GM) Denizcilik Müsteşarlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığı Genel Kurmay Başkanlığı

5 Bir diğer farkındalık programı üniversitelere yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, 17 farklı üniversitede toplam 31 Proje Teklifi hazırlama ve sunma eğitimi verilmiştir. Yukarıda bahsi geçen farkındalık programları da dahil olmak üzere, 2002 yılından bu yana Türkiye nin 33 farklı şehrinde in üzerinde katılımcı ile gerçekleştirilen bilgilendirme ve eğitim etkinliklerinin sayısının 400 ün üzerinde olduğu görülmektedir. Türk Sanayisiyle Yürütülen Eşgüdümlü Çalışmalar Sanayi kuruluşları ve grupları ulusal koordinasyon sistemindeki önemli paydaşlar olarak kabul edilmektedirler. Bu sebeple, KOBİ lerin ve sanayinin AB Çerçeve Programlarına katılımını teşvik etmek amacıyla, TOBB, TUSIAD, KOSGEB, ISO, Diğer Sanayi ve Ticaret Odaları, EBSO, ESBAS, TBV, IRC ler ve Avrupa Bilgi Merkezleri gibi önde gelen aktörlerle daha kapsamlı işbirliği kurulmuştur. 7 8 Eylül 2006 tarihlerinde, AB Komisyonu Bilim ve Araştırmadan Sorumlu Üyesi Janez Potocnik in Türkiye ziyareti kapsamında TOBB ile birlikte Ankara da Avrupa Teknoloji Platformları, İstanbul da ise TÜSİAD işbirliğinde AB Üyeliği Yolunda Bİlim ve Araştırma Konferansları gerçekleştirilmiştir. Üniversiteler ve Sanayi Kuruluşlarıyla Oluşturulan Ağ Kurumsal İrtibat Noktası sistemini güçlendirmek için yürütülen kapsamlı bir çalışmanın ardından 134 farklı organizasyonu (araştırma merkezleri, sanayi kuruluşları ve grupları, özel sektör, kamu kurumları ve üniversiteler) temsil eden yapı yenilenmiştir. Bu çerçevede, Kurumsal İrtibat Noktalarına, Ulusal Koordinasyon Ofisi ve diğer kuruluşlar arasındaki köprüyü güçlendirme görevi verilmiştir. Kurumsal İrtibat Noktaları nın koordinasyonunda 2006 yılında 70 ten fazla bilgilendirme ve eğitim etkinliği düzenlenmiştir.

6 Ulusal Koordinasyon Ofisi, Kurumsal İrtibat Noktaları nın yanı sıra bilgi çoğaltıcıların kapasitesini arttırmak konusuna da özel önem vermektedir. Buna doğrultuda, 30 u aşkın bilgi çoğaltıcısı (sanayi temsilcileri de dahil olmak üzere) çerçeve programlara dahil olması muhtemel katılımcıların gerekli bilgiyle donatılmışlardır. Üniversiteler ve KOBİ lere Finansal Konuların Yönetiminde Destek AB Çerçeve Programlarına katılan araştırmacı ve sanayicilerimizin AB kaynaklı proje bütçeleri ve proje yönetiminde karşılan sorunların çözümüne katkıda bulunmak ve destek olmak amacıyla Ulusal Koordinasyon Ofisi bünyesinde, Finansal Destek Masası oluşturulmuştur. Bir diğer yeni girişim ise, KOBİ lerin ve Sanayinin AB Çerçeve Programlarına katılımda karşılaştıkları sorunların tanımlanması ve giderilmesi için gerçekleştirilen KOBİ Saha Ziyaretleri dir. Buna ek olarak, özellikle AB 6. Çerçeve Programı projelerinde koordinatör ve/veya ortak olarak yer alan Türk araştırmacılara Proje Yönetimi Eğitimleri verilmiştir. Öte yandan, 2004 yılından bu yana AB tarafından fonlanan projeler için hukuki ve mali altyapının oluşturulmasında Maliye Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında yoğun bir işbirliği devam etmektedir. Bu çerçevede, AB tarafından fonlanan projelere KDV muafiyetinin sağlanması gibi bir takım düzenlemeler yapılmıştır. KOBİ SAHA ZİYARETLERİ Amacı : Proje yürütmeye başlamış olan KOBİ lere proje yürütülmesi hakkında detaylı bilgiler verebilmek ve varsa bu konuda yaşanan zorluk veya problemleri ortaya çıkararak çözüm yolları aramaktır. Bilgi Verilen Başlıca Konular : AB Çerçeve Programlarında Finansal uygulamalar KDV Muafiyet Sertifikası AB hibe fonlarından yapılmakta olan Kurumlar Vergisi kesintisi (KOBİ ler için ÇP projelerine başvuruları olumsuz etkilediğini bildirmesi üzerine Maliye Bakanlığı na görüş sorularak konu ile ilgili sağlanabilecek kolaylıklar üzerinde çalışılmaya başlanmıştır.)

7 Eşleştirme Faaliyetleri Ulusal Koordinasyon Ofisi, Avrupa da araştırma ve teknoloji geliştirme konusunda faaliyet gösteren 250 nin üzerinde kuruluş ile ortak konumdadır. Bu güçlü işbirliği ağı sonucu oluşan erken uyarı sistemleri ile, Avrupa çapında oluşturulan proje tekliflerine Türk ortakların katılabilmesi için bilgilendirme ve ilişki kurma faaliyetleri yürütülmektedir. AB nin Bilim ve Araştırma Kuruluşlarıyla Yürütülen Çalışmalar Ülkemiz kuruluşlarının AB Komisyonu nun Ortak Araştırma Merkezleri yle (JRC) işbirlikleri de gelişmektedir. Halen 11 kuruluşumuz JRC yle işbirliği yapmakta, 9 araştırmacımız da AB Komisyonu desteğiyle JRC enstitülerinde çalışmaktadır. JRC nin düzenlediği çalıştay ve eğitimlere ise 164 araştırmacımız katılmıştır. Öte yandan, yeni işbirliklerini tetiklemek amacıyla Türkiye Araştırma Alanı temsilcilerinin JRC enstitülerine ziyaretleri planlanmıştır. JRC Genişleme ve Entegrasyon Birimi ve TÜBİTAK'ın ortak organizasyonda gerçekleşen bu ziyaretler dizisinin ilki, Eylül 2006 arasında gerçekleştirilmiştir. Ülkemiz heyeti; ilgili Bakanlık ve kamu kuruluşları, üniversite, TÜBİTAK ve özel sektör temsilcilerinden oluşmuştur. Bu girişimlerin, işbirlikleri ve ortak aktivitelerin teşvik edilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. TÜBİTAK, Avrupa daki Araştırma ve Teknolojik Gelişme kuruluşlarının yürütmekte olduğu programları desteklemek için Bilgi Günleri düzenlemektedir. EMBO/EMBC (Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü/Konferansı), COST (Bilimsel ve Teknik Araştırma Alanında Avrupa İşbirliği), ESF (Avrupa Bilim Vakfı) Bilgi Günleri ilgili kuruluşların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla yapılmıştır. Bu girişimler Türkiye Araştırma Alanı nın AB Çerçeve Programları na entegrasyonunda önemli yer tutmaktadır. Çerçeve Programı Hakkında Ülke Görüşünün Hazırlanması TÜBİTAK AB 6. Çerçeve Programı Ulusal Koordinasyon Ofisi, AB 7.ÇP hazırlıklarına AB

8 Komisyonu nun AB 7.ÇP oluşumunda temel teşkil eden çalışmalardan biri olan Bilim ve Teknoloji, Avrupa nın Geleceğinin Anahtarı tebliğine ilişkin ülke görüşünün oluşturulmasıyla başlamıştır. Ülkemiz adına oluşturulan görüş belgesi Aralık 2004 te, 11. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu nda alınan kararlar doğrultusunda güncellenen sürüm ise Nisan 2005 te AB Komisyonu na sunulmuştur. Bu belge, AB Komisyonu nun Bilim ve Teknoloji Portalı CORDIS te de yayınlanmıştır (http://www.cordis.lu/fp7/debate_national.htm) AB Çerçeve Programlarına Katılımı Artırmaya Yönelik Destekler TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi, Türk araştırmacıların AB çerçeve programlarına katılımını teşvik etmek amacıyla yürümekte olduğu destek programlarına devam etmektedir. Haziran 2002 Ağustos 2006 tarihleri arasında üniversiteleri, sanayii, kamu ve araştırma kurumlarını temsil eden yaklaşık 700 araştırmacı AB Çerçeve Programları Proje Önerisi Özendirme Ödülü Programı kapsamında destek almıştır. Amacı, Türk araştırmacıların proje ortağı olarak konsorsiyumlarda yer almasını kolaylaştırmak ve Türk Araştırma Alanının AB Çerçeve Programları na daha fazla dahil olmasını teşvik etmek olan, AB Çerçeve Programları Proje Geliştirme Amaçlı Seyahat ve Toplantı Desteği programı kapsamında ise 150 nin üzerinde araştırmacı desteklenmiştir. Türkiye nin Araştırma Potansiyelinin Yurtdışında Tanıtımı Avrupa Araştırma Alanı nda Türkiye nin Ar-Ge kapasitesine ilişkin farkındalığının artırılmasına yönelik bir eylem planı uygulamaya konulmuştur. Bu çalışma kapsamında Turkish R&D Catalogue Türk Araştırmacı Katoloğu oluşturulmuştur. Bu çalışma uzun soluklu ve sürekli güncellenecek olan bir projenin ilk adımıdır. Katalogda üniversiteler, araştırma merkezleri ve özel şirketleri de kapsayacak şekilde 900 ün üzerinde araştırmacının kaydı bulunmaktadır. Son olarak da TÜBİTAK Başkan Vekili Prof. Dr. Nüket Yetiş, 19 Mayıs 2006 tarihinde Bilim ve Araştırma faslındaki fiili müzakerelerin açılması sürecinde, AB Konseyi nin Bilim ve Teknoloji Komitesi CREST te ülkemizin Bilim ve Teknoloji potansiyelini ve Ulusal Bilim ve Teknoloji Stratejisi: u tanıtan bir sunuş yapmıştır. Araştırmacıların Dolaşımına Katkı Türkiye, TÜBİTAK koordinatörlüğünde üniversitelerimizle eşgüdüm halinde yürütülen TR- MONET (Türkiye Araştırmacı Dolaşım Ağı) Projesi ile ERA-MORE Ağında yer almaktadır.

9 Proje kapsamında 6 pilot mobilite merkezi (Boğaziçi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve TÜBİTAK) kurulmuştur. Bilgi Dokümanları AB Çerçeve Programları ile ilgili Avrupa Komisyonu ndan gelen bilgilerin yurtiçinde yayılması ve Türk Araştırma Potansiyelinin yurtdışına tanıtılması amacıyla bilgi notları, raporlar, kataloglar ve diğer dokümanlar hazırlanmaktadır. Bu dokümanların tamamı internet adresinde kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

AB ÇERÇEVE EVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ. fp7@tubitak.gov.tr

AB ÇERÇEVE EVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ. fp7@tubitak.gov.tr AB 7. Çerçeve eve Programı TÜBİTAKTAK AB ÇERÇEVE EVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ fp7@tubitak.gov.tr Sunum İçeriği AB Çerçeve eve Programlarına Genel Bakış AB Altınc ncı Çerçeve eve Programı 6ÇP

Detaylı

2008 Yılı Performans Programı

2008 Yılı Performans Programı 2008 Yılı Performans Programı TUBITAK_PP_2008.doc İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 TABLOLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR... 5 BAŞKANIN SUNUŞU... 7 1. KURUM HAKKINDA BİLGİ... 8 1.1 Kurum Tanıtımı... 8 1.1.1.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU 2013 HAZİRAN 2013 Yönetici Özeti Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti BÖLGESEL REKABET EDEBĐLĐRLĐK OPERASYONEL PROGRAMI Ankara Ekim 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER Yönetici Özeti SAYFA 1. Kapsam, Danışma ve Koordinasyon 1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı ! Prof. Dr. Habip ASAN Başkan Türk Patent Enstitüsü Ankara! İstanbul, 10 Şubat 2014 Ref: CBS/shk/14-276 Sayın ASAN, Türk Patent Enstitüsü Özel Büro Birimi tarafından gönderilen 10.01.2013 tarihli ve 90310819-602.04.01

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011 Stratejik Planı Aralık 2006, Ankara Bakan Sunuşu Kamu yönetiminin etkinlik düzeyini yükseltmek ve küreselleşmenin temel dinamiklerini hayata geçirmek için, 1980 lerde,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı 1 Sunuş 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı faaliyetlerini 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu 2013 Yılı Faaliyet Raporu İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu Ağustos 2012 KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ İÇİN ÇEKİM MERKEZİ PROGRAMI. eylem planı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ İÇİN ÇEKİM MERKEZİ PROGRAMI. eylem planı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ İÇİN ÇEKİM MERKEZİ PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu OCAK 2015 NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ İÇİN ÇEKİM

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2007 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN MESAJI...4

Detaylı

Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR

Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Karacadağ Kalkınma Ajansı Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:5/A 2080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (42) 237 2 6-7 Faks : 0 (42) 237 2 4 E-posta : info@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 5 A. VİZYON VE MİSYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1. Fiziksel

Detaylı

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - STRATEJİK PLANI SUNUŞ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin hem disiplin hem de uygulama olarak gelişmesine

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI ARALIK 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1 II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 3 Değerlendirme

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01. 31.12. İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1. GİRİŞ... 2 1.1. 2013 Yılı Mali Gerçekleşmeleri... 5 1.1.1. 2013 Mali Yılı Gelir Gerçekleşmeleri (İlk 6 ay)... 5 1.1.2. 2013 Mali Yılı Gider

Detaylı

Diyarbakır Yatırım Destek Ofi si. E-posta : dbakirydo@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.investdiyarbakir.com

Diyarbakır Yatırım Destek Ofi si. E-posta : dbakirydo@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.investdiyarbakir.com Karacadağ Kalkınma Ajansı Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 E-posta : info@karacadag.org.tr İnternet

Detaylı