AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI İÇİN PROJE YÖNETİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI İÇİN PROJE YÖNETİMİ"

Transkript

1

2 T.C. Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI İÇİN PROJE YÖNETİMİ Dr. Hakan KARABACAK Ankara,

3 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre bu eserin bütün yayın, tercüme ve iktibas hakları, Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı na aittir. Bu kitabın tamamı ya da bir kısmı ilgili yasanın hükümlerine göre, izin olmaksızın çoğaltılamaz, yazılı, sözlü, görsel-işitsel kitle iletişim araçları yoluyla yayınlanamaz, depolanamaz, kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. Yayının içeriğinden yazar sorumludur. Kapak Resmi: Dr. Hakan KARABACAK Ankara, 2011 Tasarım: İvme

4 ÖNSÖZ 2004 yılında basılarak dağıtımı AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği ve Proje Yönetimi Yaklaşımı başlıklı kitap Avrupa Birliği nin sağladığı mali yardımları ve proje yönetimi yaklaşımını tanıtan ilk kitaplardan biriydi. Avrupa Birliği ile mali işbirliği sürecinde katedilen mesafe tamamen güncellenmiş ve yenilenmiş bir çalışmanın yapılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu çalışma hibe nitelikli AB mali yardımlarından yararlanmak isteyen kamu kurumlarına ve hibe programı yararlanıcılarına proje hazırlık çalışmalarında ihtiyaç duyabilecekleri teknik bilgileri sunmayı ve rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçtan hareketle güncel başvuru belgeleri ve standart formlar esas alınarak örneklerle anlatım yöntemi tercih edilmiştir. Uygulamaya yönelik bir bakış açısı ile AB nin proje yönetimine ilişkin benimsediği temel yaklaşımlar, yöntemler ve kavramlar vurgulanmıştır. Bu anlamda çalışmanın ilgililere bir başvuru kaynağı olmasını ümit ediyorum. Çalışma süresince ilgisini ve desteğini esirgemeyen Daire Başkanım Sayın Pelin KUZEY e şükranlarımı sunarım. Ankara, 2011 Dr. Hakan Karabacak 3

5 4

6 KISALTMALAR AB Avrupa Birliği ABGS Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AP (Accession Partneship) - Katılım Ortaklığı (Belgesi) CARDS (Community Assistance for Reconstruction, Development and Stability) Yeniden Yapılanma, Kalkınma ve İstikrar İçin Topluluk Yardımı DPT Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı EC (European Commission) Avrupa Komisyonu EP (European Partnership) Avrupa Ortaklığı IB (Institution Building) Kurumsal Yapılanma INV (Investment) Yatırım IPA (Instrument for Pre Accession) Katılım Öncesi Mali Araç ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) Katılım Öncesi Yapısal Politikalar Aracı KOBİ Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler LFM (Logical Framework Matrix) Matıksal Çerçeve Matrisi MDAÜ Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri MEDA (Mediterranean Development Aid) Akdeniz Kalkınma Yardımları MFİB Merkezi Finans ve İhale Birimi MIPD (Multi-annual Indicative Planning Document) Çok Yıllı Endikatif Planlama Belgesi NPAA (National Programme for the Adoption of the Acquis) Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı PHARE (Poland and Hungary: Action for the Reconstruction of the Economy) Polonya ve Macaristan Ekonomilerinin Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Destek SAA (Stabilisation and Association Agreement) İstikrar ve Ortaklık Anlaşması SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin Özel Katılım Öncesi Program YED Yerleşik Eşleştirme Danışmanı 5

7 6

8 İÇİNDEKİLER Giriş...9 I. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ve Hibe Programları...11 II. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ve Mantıksal Çerçeve Matrisi...20 II.1 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı...20 II.2 Mantıksal Çerçeve Matrisi...23 III. Proje Başvuru Formu...42 III.1 Proje Başvuru Formlarında Talep Edilen Başlıca Ortak Bilgiler.42 III.2 Proje Başvuru Formlarında Talep Edilen Bazı Özel Bilgiler...48 IV. Bütçe...57 IV.1 Proje Fişinde Bütçe ile İlgili Kısımlar...57 IV.2 Hibe Başvuru Formu ve Ekinde Bütçe ile İlgili Kısımlar...61 V. Proje Tekliflerinin Değerlendirilmesi...81 Sonuç...91 Ek-1 Proje Başvuru Formlarında Yer Alan Ortak Bilgiler...96 Ek-2 Çalışmada Kullanılan Bazı Temel Terimlerin İngilizce Karşılıkları..97 7

9 8

10 Giriş Avrupa Birliği mali yardımları bir takım programlar (veya araçlar) kapsamında sağlanmaktadır yılından önce Avrupa Birliği nin aday ve potansiyel aday ülkelere yönelik tek bir mali yardım programı yoktu ve bu programlar öncelik alanlarına veya hedef aldığı aday ülkelere göre çeşitlilik göstermekteydi. 1 Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerine yönelik PHARE, ISPA ve SAPARD Programları, Güney Doğu Avrupa Ülkelerine yönelik CARDS Programı ve Türkiye ye yönelik katılım öncesi mali yardım programları dayandıkları hukuksal metinlerle yürürlükteydi. Avrupa Birliği 2007 yılından itibaren aday ve potansiyel aday ülkelere sağladığı mali yardımları Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) adını verdiği tek bir program kapsamına almıştır. IPA kapsamında sağlanan hibe nitelikli mali yardımlarından yararlanmak ancak hazırlanacak projelerle mümkün olabilmektedir. Proje belirlenmiş bir bütçe ile sınırlı bir zaman dilimi içerisinde açıkça ortaya konan hedefleri gerçekleştirmeyi amaçlayan faaliyetler serisi olarak tanımlanabilir. 2 Avrupa Birliği, hazırlanacak projelerin teknik anlamda belli niteliklere veya standartlara sahip olmasını beklemektedir. Projelerin biçim ve içerik yönünden aranan niteliklere sahip olması ise proje yönetimine ilişkin olarak Avrupa Birliği tarafından geliştirilen bir takım araç ve yöntemlerle sağlanmaktadır. Avrupa Birliği nin proje yönetimi yaklaşımı içinde yer alan en önemli yöntem ve araçlardan biri Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ve bu yaklaşımın sonucunda hazırlanan Mantıksal Çerçeve Matrisi dir. Kamu kurumları, yerel idareler, KOBİ ler, sivil toplum kuruluşları, sanayi, ticaret, ziraat odaları, meslek odaları, vakıflar, dernekler, sendikalar, kooperatifler, üniversiteler ve enstitüler gibi kurum ve kuruluşlar hibe nitelikli AB yardımlarından yararlanmak üzere bu Matrisi hazırlar. Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenecek projelerin başvuru paketi içerisinde yer alan en önemli belgelerden biri olan Mantıksal Çerçeve Matrisi proje başvuru formunun ekidir. Proje başvuru formunun Mantıksal Çerçeve Matrisinden sonra hazırlanması uygundur. Merkezi düzeydeki kamu kurumlarınca doldurulan ve proje fişi olarak adlandırılan standart proje başvuru formu ile hibe 1 Aday ülkeler Türkiye nin yanı sıra Hırvatistan, İzlanda, Karadağ ve Makedonya; potansiyel aday ülkeler ise Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan, ve Birleşmiş Milletlerin 1244 sayılı ilke kararı doğrultusunda özel bir statü verilen Kosova dır. 2 European Commission, Aid Delivery Methods, Volume 1: Project Cycle Management Guidelines, March

11 programlarından yararlanmak üzere doldurulan standart hibe başvuru formu arasında önemli farklar bulunmaktadır. Bu farklılık gerek başvuru formlarının biçimi açısından gerekse talep edilen bazı bilgiler ve ekleri açısından ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan, Avrupa Birliği nin hibe nitelikli mali yardımlarından yararlanmak üzere hazırlanan proje başvuru formlarında talep edilen bazı bilgiler değişmemektedir. Doldurulması gereken alan başlıkları farklı da olsa Avrupa Birliği nin her proje başvurusunda olmasını talep ettiği ortak bilgiler bulunmaktadır. Ayrıntılı harcama kalemlerini ve yapılacak sözleşmeleri içeren bütçe formları ve tabloları proje başvuru paketi içinde teslim edilmesi gereken önemli belgelerdendir. AB nin hibe nitelikli mali yardımlarından yararlanmak üzere hazırlanan tüm projelerde bütçe formunun ve harcamaları gösteren kısımların titizlikle doldurulması gerekmektedir. Projelere aktarılan hibe nitelikli mali yardımlar ancak hazırlanan projelerin bütçe formlarında yer alan harcamalara yönelik olarak kullanılabilmektedir. Başvuru sahipleri tarafından hazırlanan proje başvuru formu, mantıksal çerçeve matrisi ve bütçe formlarını içeren proje teklifleri, kabul veya red yönünde karar verilmek üzere bir değerlendirme sürecinden geçmektedir. Değerlendirme süreci sonunda aranan niteliklere sahip projeler tespit edilerek bunların finansmanına karar verilmektedir. Beş kısımdan oluşan bu çalışmanın ilk kısmında IPA ve hibe programlarının bir tanıtımı yapılacaktır. İkinci kısımda Mantıksal Çerçeve Yaklaşımına ve bu yaklaşımın sonucunda hazırlanan Mantıksal Çerçeve Matrisine yer verilecektir. Üçüncü kısımda proje başvuru formlarında talep edilen bilgiler ve doldurulması gereken alanlar açıklığa kavuşturulacaktır. Proje bütçesinin hazırlanmasına ilişkin açıklamalara dördüncü kısımda yer verilecektir. Son kısımda proje tekliflerinin değerlendirilmesi konusuna değinilecektir. 10

12 I. KISIM Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ve Hibe Programları IPA nın yasal çerçevesini IPA Tüzüğü ve IPA Uygulama Tüzüğü oluşturmaktadır. 3 Uygulama dönemi 31 Aralık 2013 tarihinde sona erecek olan IPA, katılıma yönelik diğer mali yardım programlarını yürürlükten kaldırmış veya diğer bir ifadeyle uygulaması devam eden bu programların yerini almıştır. 4 İdari ve ekonomik reformlarla iktisadi ve sosyal kalkınmanın desteklenmesi, yoksulluk seviyesinin azaltılması, aday ülkeler için üyelikten sonra da sürdürülecek ve geliştirilecek yasal ve kurumsal bir altyapının oluşturulması IPA nın temel hedefleri arasında sıralanmaktadır. Bu hedefleri gerçekleştirmek üzere sağlanan IPA mali yardımı aşağıdaki beş bileşen altında kullandırılmaktadır: IPA Bileşenleri IPA I : Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma, IPA II : Sınır Ötesi İşbirliği, IPA III : Bölgesel Kalkınma, IPA IV : İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, IPA V : Kırsal Kalkınma. Bu bileşenler kapsamında sağlanan yardımların miktarı Çok Yıllı Endikatif Mali Çerçeve de belirtilmekte ve bu yardımların yöneleceği öncelik alanları Çok Yıllı Endikatif Planlama Belgesi nde ortaya konmaktadır. 5 Merkezi 3 IPA Tüzüğü için bkz. Council Regulation (EC) No 1085/2006 of 17 July 2006 establishing an Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) (OJ L 210/82 of ) ve IPA Uygulama Tüzüğü için bkz. Commission Regulation (EC) No 718/2007 of 12 June 2007 implementing Council Regulation (EC) No 1085/2006 establishing an instrument for preaccession assistance (IPA) (OJ L 170/1of ). 4 IPA mali yardımına ve uygulanmasına ilişkin genel kuralları belirlemek üzere Komisyon ve yararlanıcı ülke bir çerçeve anlaşma imzalamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşma 11 Temmuz 2008 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu Anlaşmanın onaylanması 5824 sayılı Kanunla uygun bulunmuş ve Anlaşma, 24 Aralık 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2008/14450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir. 5 Bu belgeler üç yıllık olarak hazırlanmaktadır. AB Komisyonu tarafından hazırlanan güncel Çok Yıllı Endikatif Mali Çerçeve için bkz. Communication from the Commission to the 11

13 düzeydeki kamu kurumları öncelikli alanlarını gerçekleştirmeye yönelik projeler hazırlamaktadır. Hazırlanan projelerden bir kısmının bütçesi bizzat proje hazırlayan kurumca AB müktesebatına uyuma yönelik ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmaktadır. Bütçesi bizzat projeyi hazırlayan merkezi düzeydeki kamu kurumlarınca kullanılan projeler makro projeler olarak adlandırılabilir. Bu projelerden bazılarının bütçesi ise hibe programları ile yerel idareler, KOBİ ler, sivil toplum kuruluşları, sanayi, ticaret, ziraat odaları, meslek odaları, vakıflar, dernekler, sendikalar, kooperatifler, üniversiteler ve enstitüler gibi kurum ve kuruluşlara kullandırılmaktadır. 6 Hibe programları kapsamında diğer kurumlarca hazırlanan projeler ise mikro projeler olarak adlandırılabilir. Hibe programları, makro projelerin bir uygulama yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylece merkezi düzeydeki kamu kurumları dışında yer alan kurumların da AB uyum çalışmalarına katılımlarının teşvik edilmesi ve IPA nın hedeflerine ulaşmaya katkıda bulunmaları amaçlanmaktadır. Merkezi olmayan idari yapılanma içinde katılım öncesi yardım kaynaklarının yöneleceği öncelik alanlarına, bu yardımların kullanım şekline ve seçilecek makro projelere ilişkin kararlar mali işbirliği programlaması adı verilen bir süreçte alınmaktadır. Bu süreçte kamu kurumlarının hazırlayacakları makro projelere yönelik proje çağrıları Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) tarafından yapılmaktadır. Programlama süreci sonucunda üzerinde uzlaşı sağlanmış makro projeleri içeren proje paketleri ortaya çıkmaktadır. Proje paketine dahil bu projelerin uygulanması Türkiye ve AB Komisyonu arasında ilgili programlama yılına ve IPA bileşenine ilişkin olarak imzalanan Finansman Anlaşmaları ile mümkün olmaktadır. Kamu kurumları veya hibe programlarının yararlanıcı kuruluşları tarafından hazırlanan projelerin seçilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi, ihale, sözleşme ve ödemelerinin gerçekleştirilmesi gibi işlevler ülkemizde merkezi olmayan bir yapılanma sisteminin kişileri ve kurumları tarafından yerine getirilmektedir. 12 Council and the European Parliament: Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) Multi Annual Indicative Financial Framework for , Brussels, 5 November 2008, COM (2008) 705 Final. Ülkemiz ve AB Komisyonu tarafından işbirliği halinde hazırlanan Taslak Çok Yıllı Endikatif Planlama Belgesi ne yakın bir zamanda AB Komisyonu tarafından resmiyet kazandırılması beklenmektedir. 6 Hibe programları IPA Tüzüğüne gore IPA I. bileşeni kapsamında sağlanacak yardım biçimlerinden biridir.

14 Avrupa Birliği tarafından tüm aday ülkelerden istenen bu idari yapılanma, Ülkemizde 18 Temmuz 2001 tarih ve 2001/41 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulmuş ve 4 Aralık 2009 tarih ve 2009/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kapsamlı biçimde değiştirilmiştir /18 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca, katılım öncesi yardımın genel koordinasyonunu sağlamak üzere Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü olarak Avrupa Birliği Genel Sekreteri görevlendirilmiştir. Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörünün sekretarya hizmetleri ABGS tarafından yürütülmektedir. IPA 1. bileşenine ilişkin programlama ve izleme sürecini yürütmek ve koordine etmek ABGS nin görevleri arasındadır. Ayrıca Katılım Öncesi Yardım Aracı 2. bileşeni ile ilgili olarak, Türkiye nin katılım sağladığı ve önümüzdeki dönemde katılacağı programlarla ilgili çalışmaları yürütmek üzere ABGS Ulusal Otorite olarak belirlenmiştir. 8 Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, Avrupa Birliğinden sağlanacak fonların mali yönetimi, işlemlerin mevzuata uygunluğu ile yönetim ve kontrol sistemlerinin etkin işlemesinden sorumludur. Ulusal Yetkilendirme Görevlisi olarak Hazine Müsteşarı görevlendirilmiştir. Hazine Müsteşarlığı bünyesinde bulunan Ulusal Fon, Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin sorumluluğu altında, Katılım Öncesi Yardım Aracı çerçevesinde sağlanacak yardımların mali yönetimi ile görevlidir. IPA nın ve 5. bileşenlerinin uygulanmasına ilişkin ayrıntılar bunlara ilişkin hazırlanan operasyonel programlarda yer almaktadır. Katılım Öncesi Yardım Aracı 3. ve 4. Bileşenleri için ilgili operasyonel programların ve Katılım Öncesi Yardım Aracı 5. Bileşeni için Kırsal Kalkınma Programının hazırlanması ve uygulamanın yürütülmesinden sorumlu kurumlar Program Otoriteleri olarak adlandırılmaktadır. Katılım Öncesi Yardım Aracının 3., 4. ve 5. Bileşenlerine ilişkin olarak Operasyonel Programların hazırlanması ve uygulanmasından aşağıdaki kurumlar yetkili ve sorumludur. 7 Katılım Öncesi AB den Sağlanacak Fonların Yönetimine ilişkin 2009/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi 4 Aralık 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 8 ABGS bu görevi, Merkezi Finans ve İhale Birimi ile işbirliği içerisinde yürütmektedir. 13

15 Bileşen (3) Bölgesel Kalkınma (4) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi (5) Kırsal Kalkınma Operasyonel Program Çevre Ulaştırma Bölgesel Rekabet Edebilirlik İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Kırsal Kalkınma Program Otoritesi Çevre ve Orman Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (Yönetim Otoritesi); Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Ajansı) Katılım Öncesi Yardım Aracının 3. ve 4. Bileşenleri kapsamında sağlanacak yardımların koordinasyonunu sağlamak üzere, Stratejik Koordinatör sıfatı ile Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşar Yardımcısı görevlendirilmiştir. Stratejik Koordinatörün sekretarya hizmetleri DPT Müsteşarlığı tarafından yerine getirilmektedir. Merkezi düzeydeki kamu kurumları gerek bu idari yapılanmada kendilerine verilen görevlere dayanarak gerekse proje hazırlayıcı ve uygulayıcı kurumlar sıfatıyla merkezi olmayan yapılanmanın farklı kurumları ile temas halindedir. Mali yardımların kullanmaya yönelik idari yapılanmanın kurumlarından biri de Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) dir. MFİB ilgili IPA bileşenleri kapsamındaki projelerin Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ihale, sözleşme, ödeme ve raporlama işlemlerini üstlenmiştir. 9 Hazine Müsteşarlığına bağlı olarak faaliyet gösteren bu kurum hibe programlarının duyurusu yapma ve başvuru ve değerlendirmenin koordinasyonunu sağlama görevlerini yerine getirmektedir. Dolayısıyla, hibe programları kapsamında mikro projeler hazırlayan kurumlar merkezi olmayan yapılanma içerisinde sadece MFİB ile temas halindedir. Hibe Programlarında proje başvuru süreci sözleşme makamı olan MFİB in proje teklif çağrısına ilişkin duyurusu ile başlamaktadır. Teklif çağrıları, ilgili olduğu hibe programına ait duyuruları, hibe başvuru rehberini, ön teklif formunu, hibe başvuru formunu, bu forma ek yapılacak çok sayıda standart formu ve hibe programına ilişkin özel koşul ve düzenlemeleri 9 Katılım Öncesi Yardım Aracının 5. Bileşeni kapsamında, başvuru çağrı ilanlarına çıkılması, proje seçimi, sözleşme, ödeme ve raporlama işlemlerinin yürütülmesinden Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu sorumludur. 14

16 açıklayan belgeleri içermektedir. Her bir hibe programının teklif çağrısı programa özel olup, dikkatli okunmalı ve bağımsız değerlendirilmelidir. Teklif çağrısı ile yayımlanan hibe başvuru rehberi ait olduğu hibe programının anayasasıdır. Hibe programından yararlanmak üzere hazırlanacak projelerde ihtiyaç duyulabilecek bilgileri, farklı anlayışlara mahal bırakmayacak şekilde sunmaktadır. Bu çerçevede, rehberler ait olduğu teklif çağrısının kurallarını, ilgili hibe programından desteklenecek projelerin taşıması gereken nitelikleri ve başvuruların seçimi ve değerlendirilmesinde izlenecek usulleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Hibe başvuru rehberleri aşağıda yer alan konu başlıklarına ait bilgiler vermektedir: Programın hedefleri ve destekleyeceği öncelik alanları, Sağlanacak mali destek miktarları ve her bir proje için alt ve üst sınırlar, Başvuru sahiplerinin ve ortaklık şartı aranıyorsa ortakların nitelikleri ve sağlayacağı koşullar (başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu), Hibe başvurusunda bulunulacak projelerin süresi, konusu, yeri, türleri, kapsayabileceği ve kapsayamayacağı faaliyetler (faaliyetlerin uygunluğu), Hibeden karşılanabilecek ve hibeden karşılanamayacak maliyetler (maliyetlerin uygunluğu), Başvuru şekline, yapılacak işlemlere ve son tarihlere ilişkin bilgiler, Başvuruların değerlendirilmesi ve seçimine ilişkin bilgiler, Değerlendirme aşama ve kriterlerine ilişkin bilgiler, Sözleşme makamı (MFİB) tarafından işletilecek sürece ilişkin ayrıntılar, Başvuru esnasında sunulacak, başvuru sonrasında hazırlanacak ve referans alınacak belgelere ilişkin bilgiler. Hibe programlarına başvurular Türkçe veya İngilizce olarak yapılabilmektedir. Hibe programından yararlanmak üzere hazırlanan projenin başvurusu esnasında sunulan belgelerin listesi için hibe başvuru 15

17 rehberlerine bakılmalıdır. Genel fikir vermek amacıyla Hibe Başvuru Rehberi altında yer alan ve bu çalışmada yer verilen eklerin hiyerarşik listesi aşağıda sunulmaktadır: Hibe Başvuru Rehberi Doldurulacak Belgeler EK A Başvuru Formu (word formatında) Kısım A Proje Ön Teklifi Bölüm 1. Ön Tekliflerin Hazırlanmasına İlişkin Kılavuz Bölüm 2. Ön Teklif Kontrol Listesi (Sınırlı Teklif Çağrısı için) Bölüm 3. Ön Teklif için Başvuru Sahibinin Beyanı (Sınırlı Teklif Çağrısı için) Bölüm 4. Ön Teklif için Değerlendirme Tablosu (Sınırlı Teklif Çağrısı için) Kısım B Tam Başvuru Formu Bölüm 1. Genel Bilgi Bölüm 2. Proje Bölüm 3. Başvuru Sahibi Bölüm 4. Başvuru Sahibinin Projeye Katılan Ortakları Bölüm 5. Başvuru Sahibinin Projeye Katılan İştirakçileri Bölüm 6. Başvuru Formu için Kontrol Listesi Bölüm 7. Başvuru Sahibinin Beyanı Bölüm 8. Başvuru Formu için Değerlendirme Tablosu EK B Bütçe (Excel formatında) (4 farklı çalışma sayfası vardır). EK C Mantıksal Çerçeve (Excel formatında) EK D Tüzel Kişilik Belgesi (Excel formatında) EK E Mali Kimlik Formu Bilgilendirici Belgeler EK G Standart Hibe Sözleşmesi Bu belgelerin şablonları teklif çağrısı ile yayımlanmaktadır. 10 Teklif çağrıları sınırlı teklif çağrısı ve açık teklif çağrısı olmak üzere iki farklı usulde ilan edilebilmektedir. Sınırlı teklif çağrılarında ilk aşamada sadece proje ön teklifleri değerlendirilmek üzere teslim edilmektedir. Proje ön teklifleri başarılı bulunan başvuru sahipleri hibe başvuru formlarını ve eklerini sunmaya davet edilmektedir. Açık teklif çağrısında ise başvuru formunun tamamı (Kısım A: ön teklif formu ve Kısım B: tam başvuru formu), bütçe ve mantıksal çerçeve değerlendirilmek üzere ilk 10 Teklif çağrısı ile yayımlanan belgeler, 1 Kasım 2010 tarihi itibariyle güncellenmiştir. 16

18 aşamada teslim edilmektedir. Ancak Ön Teklif Formunda yer alan 2, 3 ve 4. Bölümler teslim edilmemektedir. Bununla beraber, ilk adımda yine sadece proje ön teklifleri değerlendirilmekte ve ön elemeyi geçenlerin başvuru paketi değerlendirilmeye alınmaktadır. Başvuru sahibi ön teklif veya başvuru formunu eksiksiz doldurduğunu bunlara ait Kontrol Listesi ile doğrulamakta, Başvuru Sahibinin Beyanı ile yükümlülüklere uyacağını ve sunduğu bilgilerin doğruluğunu kabul etmektedir. Ön teklif formunda başvuru formunda istenen bilgilerin 5 sayfayı geçmeyecek şekilde geniş bir özeti sunulmaktadır. Gerek proje ön teklifinde gerekse başvuru formlarında sunulan bilgilerin anlaşılır olmaması ve bu yüzden Sözleşme Makamı nın tarafsız bir değerlendirme yapmasına engel teşkil etmesi durumunda başvuru sahibinden, ek açıklama talep edilebilmektedir. Bütçede yer verilen rakamlarla başvuru formundaki rakamların uyumsuz olması gibi tutarsızlıklar başvurunun reddi ile sonuçlanabilmektedir. Mantıksal çerçeve matrisi ve bütçe formu gibi hibe başvuru formunun eklerinin de gerekli tüm bilgileri içerecek biçimde doldurularak teslim edilmesi gerekmektedir. Hibe başvuru rehberlerinde belirtilenler dışında Ön Teklif Formuna ve Hibe Başvuru Formuna ilave olarak başka bir ek gönderilmemelidir. Ön teklif formlarının ve hibe başvuru formlarının nereye ve nasıl gönderileceğine ilişkin ayrıntılara hibe başvuru rehberlerinde yer verilmektedir. Buna göre başvurular, kapalı (mühürlü) zarf içinde iadeli taahhütlü posta ile, özel kargo şirketi ile veya elden son başvuru tarihi ve saatine kadar MFİB in elinde olacak şekilde teslim edilmektedir. Faks ve elektronik posta ile gönderilen veya ilan edilen son başvuru tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular reddedilmektedir. El yazısı ile doldurulan belgeler kabul edilmemektedir. Hibe başvuru formunun ilgili tüm bölümleri mutlaka doldurulmalıdır. İlgili olmayan bölümler silinmemelidir. Bunların altına bu bölümün geçerli olmadığını belirten not applicable ifadesi yazılmalıdır. Başvuruda istenen belgelerin elektronik formatta (CD-Rom) sunulması da gerekmektedir. Elektronik format, matbu versiyonla birebir aynı içeriğe sahip olmalıdır. Bazı hibe programlarında ortaklık şartı aranmaktadır. Ortaklık şartının aranması durumunda, projeye dahil olacak ortakların niteliklerine ve sayılarına ilişkin olarak gerekli açıklamalar hibe başvuru rehberlerinde yapılmaktadır. Bu durumda, başvuru sahiplerinin rehberde belirlenen 17

19 koşulları karşılayan ortaklarla birlikte başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ortaklar projenin tasarımına ve uygulamasına katılmaktadırlar. Dolayısıyla hibe başvuru rehberlerinde başvuru sahipleri için belirlenen uygunluk kriterleri ortakları da kapsamaktadır. Ortaklar, hibe başvuru formunun içinde yer alan ve iyi ortaklık prensiplerini kabul ettiklerini gösteren bir Ortaklık Beyannamesi imzalarlar. Hibe başvuru rehberlerinde yer verilen diğer iki önemli paydaş, iştirakçiler ve alt yüklenicilerdir. Bunlar ortak olarak kabul edilmemektedir ve ortaklık beyannamesi imzalamak zorunda değillerdir. Projede yer alan iştirakçi kuruluşlar proje faaliyetlerinde çeşitli görevler alırlar. Ancak iştirakçi kuruluşlar için, hibe başvuru rehberlerinde belirtilen uygunluk kriterlerini sağlama şartı aranmamaktadır. Hibe yararlanıcıları projelerde tanımlı işleri alt yüklenicilere ihale edebilirler. Örneğin bir eğitim faaliyeti proje sahibi tarafından düzenlenmeyip bir danışmanlık firmasına yaptırılabilir. Alt yükleniciler ortak ya da iştirakçi olmayıp, hibe başvuru rehberlerinin ekinde bulunan standart hibe sözleşmesinde yer verilen satın alma kurallarına tabidirler. 11 Hibe Programlarına ilişkin teklif çağrıları ve ilgili tüm belgeler MFİB ve ABGS nin internet sayfalarında yayımlanmaktadır. Teklif çağrılarına ilişkin düzenli bir duyuru zamanlaması bulunmamaktadır. Bir hibe programı kapsamında teklif çağrısının yapılması ile projelerin son teslim tarihi arasındaki süre 2-3 aydır. Dolayısıyla, yararlanmak isteyen kurumlarca ilgili internet sayfalarının düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir Hibe programlarına ilişkin açıklamalarda MFİB in internet sayfasında yayımlanan hibe başvuru rehberlerinden ve EuropeAid in internet sayfasından yararlanılmıştır: (Merkezi Finans ve İhale Birimi) (AB Komisyonu Yardım ve İşbirliği Ofisi (EuropeAid)) 12 Merkezi Finans ve İhale Birimi nin internet sayfası: Avrupa Birliği Genel Sekreterliği nin internet sayfası:

20 Özet Avrupa Birliği tarafından aday ülkelere sağlanan tüm mali yardımlar 2007 yılından itibaren IPA adı verilen tek bir program kapsamına alınmıştır. IPA mali yardımı 5 bileşen kapsamında kullandırılır. Türkiye de mali yardımların kullanımına yönelik merkezi olmayan bir uygulama sistemi kurulmuştur. AB mali yardımlarından yararlanmak üzere AB nin istediği standartlara sahip projeler hazırlamak gerekmektedir. Hibe programı merkezi düzeydeki merkezi düzeydeki kamu kurumları tarafından hazırlanan projelerin bir uygulama yöntemidir. Merkezi düzeydeki kamu kurumları için proje başvuru süreci ABGS den gelecek proje çağrısı ile başlar. Hibe programları yararlanıcıları için proje başvuru süreci MFİB nin proje çağrısı ile başlar. Teklif çağrısı ile hibe başvuru rehberi başta olmak üzere hibe programına ait tüm ilgili belgeler yayımlanmaktadır. Proje hazırlamadan önce hibe başvuru rehberleri dikkatle okunmalıdır. Hibe Programlarına ilişkin teklif çağrıları ve ilgili tüm belgeler MFİB ve ABGS nin internet sayfalarında yayımlanmaktadır. 19

21 II. KISIM Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ve Mantıksal Çerçeve Matrisi 20 II.1 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı 1960 ların sonlarında geliştirilen Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, projelerin planlanması, yönetilmesi ve değerlendirilmesine yönelik önemli bir metodolojidir. AB Komisyonu 1993 yılından bugüne proje yönetiminin bir parçası olarak bu yaklaşımın projelerde kullanımını zorunlu tutmaktadır. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı sistematik, analitik ve mantığa dayalı bir düşünce biçimi sunmaktadır. PHARE Programlama Rehberinde yer alan aşağıdaki ifadeler Mantıksal Çerçeve Yaklaşımının önemini ortaya koymaktadır: 13 Proje fişlerinin hazırlanması aşamasında, yararlanıcı Mantıksal Çerçeve Yaklaşımını kullanmalıdır. Mantıksal Çerçevenin hazırlanması, projenin hedeflerini, girdilerini, çıktılarını, risklerini ve varsayımlarını açıkça ortaya koyan bir süreçtir. Bu nedenle, Mantıksal Çerçeve, tüm paydaşlarla işbirliği halinde hazırlanmalıdır. Ulusal Mali Yardım Koordinatörü, programlama döneminin başlarında, Komisyon Temsilciliği ile istişare halinde, proje fişinin hazırlanmasına esas teşkil eden Mantıksal Çerçeve Yaklaşımının eksiksiz biçimde anlaşılmasını sağlamalıdır. Bunun için, muhtemel yararlanıcıların ne gibi eğitim ve becerilere ihtiyaç duyacaklarını göz önüne almalıdır. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımının iki genel aşaması bulunmaktadır. Bunlar Analiz Aşaması ve Planlama Aşaması dır. Mevcut uygulamaya bakıldığında planlama aşamasının proje başvuru formunun içinde veya ekinde yer alacak temel belgelerin hazırlanmasına yönelik olmasından dolayı proje sahibi kurumlarca uygulandığı, analiz aşamasının ise proje hazırlıklarında vakit kaybı olarak algılandığı ve benimsenmediği görülmektedir. Ancak proje başvuru belgeleri hazırlanırken temellerin sağlam biçimde atılması son derece önemlidir. Analiz aşaması yola eksiksiz ve doğru biçimde çıkılmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla bir projenin farklı 13 European Commission, Directorate General for Enlargement, Coordination of financial instruments, PHARE Programming Guide 2004.

22 boyutlarıyla tanımlanmasını ve düşünsel çerçevesinin ortaya konmasını sağlayan bu aşamanın proje hazırlık sürecinde dikkate alınması yararlı olacaktır. Analiz aşamasında mevcut durum analiz edilir. Amaç, gelecekte istenen durum ile ilgili bir vizyon geliştirmek ve bu vizyonu başarmaya yönelik uygulanacak stratejileri seçmek üzere mevcut durumu incelemektir. Bu aşamada, hedef kitlelerin ilgi ve ihtiyaçlarını karşılamak veya sorunlarına çözüm bulmak üzere projeler tasarlanmaktadır. Analiz aşamasının birbirini izleyen dört adımı bulunmaktadır: ❶ Paydaş Analizi ❷ Sorun Analizi ❸ Hedef Analizi ❹ Strateji Analizi ❶ Paydaş analizi önerilen projeden olumlu veya olumsuz yönde etkilenebilecek tüm paydaşların tespit edilmesini, bunların ilgi alanlarının, sorunlarının, potansiyellerinin ve diğer özelliklerinin belirlenmesini ve analizini ifade etmektedir. Projelerin faaliyet veya çıktılarından (sonuçlarından) doğrudan veya dolaylı olarak olumlu veya olumsuz yönde etkilenebilecek veya proje sürecini etkileyebilecek tüm kişiler, kurumlar ve toplumsal kesimler paydaş tanımı içine girmektedir. Projenin uygulanmasından bir şekilde fayda sağlayan yararlanıcılar da paydaş kapsamına dahildir. Bu çerçevede Bakanlıklar, uygulayıcı birimler gibi projeyi tasarlamak ve uygulamak üzere Avrupa Komisyonu tarafından kaynak sağlanan kurum ve kuruluşlar proje ortakları veya doğrudan yararlanıcılar olarak adlandırılır. Proje amacına doğrudan bağlı olarak doğrudan ve olumlu yönde projeden etkilenecek olan yararlanıcılar (gruplar ve kuruluşlar) hedef kitle dir. Hedef kitlelerin ötesinde, projeden uzun vadede fayda sağlayacak olan toplumsal kesimler veya sektörler ise nihai yararlanıcılar olarak adlandırılmaktadır. 21

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Hasan Çoban ( hcoban@dpt.gov.tr ) 04 Mart 2008 İller Bankası Tesisleri Ankara Hazine Müsteşarlığı - İller Bankası Genel Müdürlüğü İşbirliğinde

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ TARİHSEL GELİŞİM Avrupa Komisyonu tarafından sunulan öneri üzerine, Avrupa Konseyi 17 Temmuz 2006 tarihinde yeni bir Katılım

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları. Mali Kaynaklar

Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları. Mali Kaynaklar Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları Mali Kaynaklar 1 Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) II. AB Topluluk Programları III. Diğer Fon Kaynakları Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ DESTEĞİYLE TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN PROJELERİN GENEL BİR DEĞERLENDİRMESİ VE PROJELERDE ÇALIŞAN PERSONELİN

Detaylı

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Tanıtım Etkinliği SUNUM İÇERİĞİ Fikirden Projeye Proje Yönetimi

Detaylı

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İkinci Bölüm: Nitelikli Proje Teklifi hazırlayabilmek için kullanılması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar Üçüncü

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

AB HİBELERİ. A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

AB HİBELERİ. A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı AB HİBELERİ A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı AB mali yardımları Avrupa Komisyonu (European Commission) tarafından, tüm aday ülkeler için olduğu gibi, her yıl Türkiye ye tahsis edilen

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMAS DİCLE KALKINMA AJANSI

BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMAS DİCLE KALKINMA AJANSI BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMAS DİCLE KALKINMA AJANSI 2 EKLER; EK A: DESTEK BAŞVURU FORMU (WORD FORMATINDA) EK B: BÜTÇE (EXCEL FORMATINDA B1-B2-B3) EK C: MANTIKSAL ÇERÇEVE EK D: PROJEDE YER ALAN KİLİT PERSONELİN

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

İkraz No: 8531-TR Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Proje Süresi: Başvuru Numarası:

İkraz No: 8531-TR Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Proje Süresi: Başvuru Numarası: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN İSTİHDAM DUYURUSU İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET İkraz No: 8531-TR

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ 2007-2013 IPA Dönemi Yapılar, Aktörler ve Sorumluluklar Katılım Öncesi Mali İşbirliği Aracı (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA)

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 8 Eylül 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29825 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir?

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir? Proje nedir? Mali destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli, süreli ve düzenli faaliyetler bütününe denir. Başvuru Rehberi nedir? Ajans

Detaylı

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır.

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. 1. Özet TAIEX Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Rehberi Ağustos 2014 Versiyonu Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. Bölgesel Eğitim Programı,

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI DİCLE KALKINMA AJANSI

MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI DİCLE KALKINMA AJANSI MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI 2 Planlama Aşaması MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI 1. Mantıksal çerçeve matrisinin oluşturulması 2. Süre ve Faaliyet Planlaması 3. Bütçeleme Mantıksal Çerçeve Matrisi 3 Proje Mantığı

Detaylı

IPA Kapsamında Hibe Programları

IPA Kapsamında Hibe Programları IPA Kapsamında Hibe Programları 22 Kasım 2016 Erzurum Avrupa Birliği nden Sağlanan Yardımlar I. Mali Protokoller Dönemi (1963-1980) II. MEDA Programı (1996-2001) III. IV. Katılım Öncesi Mali Yardım (2002-2006):

Detaylı

Ankara Kalkınma Ajansı

Ankara Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı 03.08.2011 Toplantı İçeriği Proje Döngüsü ve Mantıksal Çerçeve Başvuru Formu Proje Döngüsü Yönetimi Mantıksal Çerçeve ve Uygulaması Proje Tanımı Başvuru Sahibi ve Başvuru Süreci

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ nde AB PERSPEKTİFİ. Hülya GÜNAYDIN 14 Ocak 2010

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ nde AB PERSPEKTİFİ. Hülya GÜNAYDIN 14 Ocak 2010 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ nde AB PERSPEKTİFİ Hülya GÜNAYDIN 14 Ocak 2010 Proje Döngüsü Yönetimi nedir? Mantıksal çerçeve yaklaşımı temeline dayanan, proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde

Detaylı

Mali Kaynaklar / Fon Kaynakları

Mali Kaynaklar / Fon Kaynakları Mali Kaynaklar / Fon Kaynakları Mali Kaynaklar Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) II. AB Topluluk Programları III. Diğer Fon Kaynakları Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi Mali Yardım

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMANI 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr adım adım üyelik 1996 Ticaret Gümrük Birliği 1999 Adaylık 2002

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

Mali Kaynaklar. Uluslararası Mali Kaynaklar. Avrupa Birliği Mali Yardımları

Mali Kaynaklar. Uluslararası Mali Kaynaklar. Avrupa Birliği Mali Yardımları Mali Kaynaklar Uluslararası Mali Kaynaklar Avrupa Birliği Mali Yardımları AB Mali Yardımları Katılım öncesi AB Mali Yardımı 2007 yılı itibariyle Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Kalkınma Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ I. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan 25. Dönem

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) MART-2011

AVRUPA BİRLİĞİ IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) MART-2011 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU AVRUPA BİRLİĞİ IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) 2007 2013 Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) MART-2011 IPARD NEDİR? IPARD, Avrupa Birliği tarafından

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN Türkiye Cumhuriyeti nin 100 üncü yıldönümüne rastlayan 2023 yılına kadar uzanan gelişme stratejisi içerisinde,

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI NO SORU CEVAP 1 2 3 Dicle Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Teknik Destek Programıyla neyi hedeflemektedir? Ajans, Teknik Desteği hangi yollarla sağlar? Ajans ın Teknik Destek Programı kapsamında destek sağlayacağı

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

Öncelikler, strateji belgeleri, kurallar, prosedürler, uygulama mekanizmaları da değişti

Öncelikler, strateji belgeleri, kurallar, prosedürler, uygulama mekanizmaları da değişti AVRUPA BİRLB RLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Türkiye-AB Mali İşbirli birliği Adaylık k Sürecinde S AB Mali Yardımlar mları I.Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) II.Topluluk Programları - Hayat boyu Eğitim ve

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

PROJE yerde, süre bütçe ile, amaçların faaliyetler

PROJE yerde, süre bütçe ile, amaçların faaliyetler UYGULAMA Belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlanan faaliyetler bütünüdür. DÖNGÜSÜ Proje Fikrini Belirleme:

Detaylı

I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI

I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik

Detaylı

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici)

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici) Adaylık Döneminde Türkiye ye Sağlanan Mali Yardımlar Nelerdir? Katılım Öncesi AB Mali Yardımı Avrupa Yatırım Bankası Kredileri Topluluk ları (. Çerçeve ı, Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik ları, Kültür ı, Rekabetçilik

Detaylı

Proje İzleme: Neden gerekli?

Proje İzleme: Neden gerekli? Proje İzleme: Neden gerekli? Mantıksal Çerçeve Matrisinde İzleme Göstergeleri Raporlama Araçlar Müdahale Mantığı / Projenin Kapsamı MANTIKSAL ÇERÇEVE Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması

Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması İÇERİK I. HİBE PROGRAMI VE PROJELERİN HAZIRLANMASI II. III. IV. BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI VE TESLİM EDİLMESİ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZLEŞMENİN

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ MALİ YILI BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ MALİ YILI BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ www.asbu.edu.tr ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2018-2020 MALİ YILI BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ Eyüp ATEŞ Bilgisayar İşletmeni Bahattin ALBAS Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sunum Planı * 2018-2020 ASBÜ

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU Millî Eğitim Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 98 Çankaya/ANKARA PROJE ÖZETİ * Başvuru Sahibinin Adı Projenin Adı Projenin Genel Hedefi Projenin Özel Amacı Projenin

Detaylı

ÇAĞRI ESASLI TEMATİK PROGRAM PROJE BAŞVURU FORMU

ÇAĞRI ESASLI TEMATİK PROGRAM PROJE BAŞVURU FORMU HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NE Çağrı Esaslı Tematik Programından yararlanmak üzere hazırlamış olduğumuz projenin e herhangi bir yükümlülük getirmeyeceği ve tarafımıza herhangi bir talep hakkı doğurmayacağını,

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER (HİBE PROGRAMLARI)

KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER (HİBE PROGRAMLARI) KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER (HİBE PROGRAMLARI) 8 Aralık 2016 Çukurova da AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi Açılış Toplantısı ADANA IPA-II Kapsamında

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 2 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ NEDİR? Güdümlü Proje Desteği, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi (Son Güncelleme Tarihi: 27.12.2013) + Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu 1. Başvuru Sahibi ve ortaklarının

Detaylı

Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu. SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017

Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu. SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017 Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017 Sunum Özeti Mevzuat Üniversitemiz Stratejik Planları Stratejik Planlama Sürecindeki Aktörler

Detaylı

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Soru 1: Sosyal güvenlik primi, vergi borcu ya da Ajanstan

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB)

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Özel Sektörde Doktoralı Personel İstihdamının

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Sayı : BO54VLK4070200-506-1665 22/01/2013 Konu : 2013 Yılı Yatırım Programının İl de Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi GENELGE 2013/1 İlgi

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu usul ve esasların amacı, Onuncu Kalkınma Planında yer verilen 25 adet

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ 13.04.2016 ANKARA YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU* MADDE 7 (1) Yükseköğretim

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı 02 İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir il sınırları dâhilinde faaliyet gösteren, sorumlu bulunduğu bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere bölgenin

Detaylı

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012)

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012) 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 17/9/2009 Karar No : 2009/29 Konu : Orta Vadeli Mali Plan. Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye Bakanlığının 14/9/2009

Detaylı