UZMANLAŞMIŞ MEZLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ (UMEM) PROJESİ BECERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UZMANLAŞMIŞ MEZLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ (UMEM) PROJESİ BECERİ"

Transkript

1 UZMANLAŞMIŞ MEZLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ (UMEM) PROJESİ BECERİ 10 1

2 UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ (UMEM) - BECERİ 10 PROJESİ Projenin Tanımı: Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri 10 Projesi, bir beceri kazandırma ve iş edindirme seferberliğidir. Projenin Temel Amacı: Hem işsizlik oranını azaltmak hem de işgücü piyasasında arz talep uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsizliğe çözüm getirmektir. Projenin Süresi: Proje süresi beş yıldır. Haziran 2010 da başlatılan bu projede işsizlere yönelik mesleki eğitimler Ekim 2010 dan itibaren başlamıştır. Projenin Amaçları İŞKUR tarafından yürütülmekte olan meslek edindirme faaliyetlerinin ve özellikle de teknik alanlardaki mesleki eğitimin etkinlik ve verimliliğinin artırılması ve işgücü piyasasının ihtiyaçları ile uyumlu hale getirilmesine yönelik bir sistemin ortaya konulması, İşsizlere yönelik temel mesleki eğitim, mesleki gelişim ve meslekte yenileme eğitimlerinin verilmesi, başarılı kursiyerlerin staja yerleştirilmesi ve son aşama olarak da başarılı stajyerlerin istihdamının sağlanması, İŞKUR tarafından yürütülen mesleki eğitim hizmetlerine olan farkındalığın artırılması, Meslek liselerinin teknik altyapısının yenilenmesi, proje kapsamındaki okulların günün gerektirdiği teknolojik gelişmelere göre donatılması ve bu okullardaki eğiticilerin gelişen teknolojiye uyumunun artırılması, Sektörel ve bölgesel işgücü piyasası ihtiyaç analizlerinin gerçekleştirilmesi, İşgücü piyasası analizine ilişkin kurumsal kapasitenin artırılması, bu amaçla İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarına işlevsellik kazandırılması, Proje kapsamındaki okullarda uygulanacak mesleki eğitim programlarının etkinliğinin artırılması için ilgili tarafların katılımını öngören Kurs Yönetimi adı altında yeni yönetişim modelinin geliştirilmesi, Yerel düzeyde Ticaret ve Sanayi Odaları, ulusal düzeyde TOBB aracılığıyla firmaların meslek edindirme kurslarının yönetim süreçlerine katılımının sağlanmasıdır. 2

3 Proje, 1. Kamu-özel sektör-üniversite ortaklığının çok güzel bir örneğidir. 2. İlk defa tüm Türkiye de yerel işgücü piyasası analizleri yapılmaktadır. 3. Odaların sisteme dahil edilmesiyle işverenler de mesleki eğitim sisteminin bir parçası haline gelmeye başlamıştır. Projede Yer Alan Kurum / Kuruluşlar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türkiye İş Kurumu Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 3

4 PROJE TARAFLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ ÇSGB-İŞKUR: Odalardan gelen ihtiyaç talepleri ve İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kuruluyla birlikte ilde, özellikle sanayiye yönelik mesleki eğitim ihtiyaçlarını ve düzenlenecek kursları belirlemek, Proje kapsamında eğitim alacak kursiyerleri Kurs Yönetimi ile birlikte İŞKUR a kayıtlı işsizler arasından seçmek, Kursiyerlerin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği ödenmesi gereken İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta prim giderlerini karşılamak ve her yıl için İŞKUR Yönetim Kurulunca belirlenen miktarda (günlük 15 TL) kursiyerlere her fiili kurs günü için kursiyer zaruri ödemesi yapmak, Proje kapsamında açılan kurslarda bir ders saatlik görevleri karşılığı cari yıldaki ek ders ücretinin iki katı tutarında eğitici ücreti ile temrinlik malzeme giderlerini hak edişler karşılığı ödemek, Eğitimini tamamlayan kursiyerlerin Odaların eşleştirdiği işyerlerinde staj görmelerini sağlamak ve başarılı kursiyerlerin Odalar organizasyonu ile istihdam edilip edilmediklerinin takibini yapmak ve istihdam edilmelerine yardımcı olmak. MEB-ETÖGM: Kurs müfredatları arasında birliktelik ve standardizasyonu sağlamak, Kurslarda görevli öğretmenlerin Proje süresince, alanlarında uzmanlaşmaları ve teknolojik gelişmeleri takip ederek bilgilerini güncelleyebilmeleri için gerekli eğitimlerin verilmesi/verdirilmesini sağlamak, Kurslarda, öncelikli olarak güncel teknolojiler konusunda proje kapsamında eğitim almış eğiticileri görevlendirmek, Kursların verileceği okullardaki derslik, atölye ve laboratuarları hazır halde bulundurmak, bu mekânlardan sorumlu görevlileri Proje ve İŞKUR mevzuatı hakkında bilgilendirmek için periyodik eğitimler düzenlemek, İŞKUR a kayıtlı işsizlerden seçilenler için kurs programlarının uygulanmasını sağlamak ve ilgili mevzuat kapsamında kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere İŞKUR la birlikte bitirme belgelerini hazırlamak, vermek, 4

5 Asgari beş yıl süreyle Proje kapsamındaki okullarda, belirlenen meslek alanlarında, örgün eğitimden sonra kalan zaman dilimlerinde İŞKUR tarafından talep edilen kursların açılmasına ve bu kurslarda proje kapsamında temin edilen donanımların kullanılmasına olanak sağlamak, Eğitim düzenlenen mekânlarda iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli önlemleri almak, bu hususta İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile koordinasyon içinde olmak, Eğitim sırasında İş Kazası meydana gelmesi halinde, durumu kolluk kuvvetlerine derhal, Sosyal Güvenlik Kurumuna ise en geç üç gün içinde bildirmek ve İŞKUR a bilgi vermek. TOBB: Merkezi ve Odaları vasıtasıyla merkezi-yerel düzeydeki proje yönetim organlarında yer almak, Başarılı olan kursiyerlerin asgari yüzde 90 ının üye işyerlerinde en az eğitim ve staj süresi kadar istihdam edilmelerini sağlamak, Odaların projeye etkin katılımını; proje yönetiminde yer alma, işyeri düzeyinde işgücü talebinin saptanması, kursiyer ile staj yapılacak işyeri eşleştirmesinin yapılması ve başarılı kursiyerlerin istihdam edilecek işyerleri ile eşleştirilmesi faaliyetleri kapsamında sağlamak, Odaları vasıtasıyla işgücü piyasası ihtiyaçlarının belirlenmesine aktif bir biçimde katılarak yerel ölçekte işgücü talebini ortaya çıkarmak, bu çerçevede ihtiyaçlara dayalı gerekli mesleki kurs talebini tespit etmek ve kurs içerikleri hakkında önerilerde bulunmak, Önceki maddede belirtilen hususlarda Odalar bünyesinde analiz kapasite inşa sürecini gözlemlemek, Sektör Meclisleri vasıtasıyla sektörel ölçekte işgücü talebini ortaya çıkarmak, bu çerçevede ihtiyaçlara dayalı gerekli mesleki kurs talebini tespit etmek ve kurs içerikleri hakkında önerilerde bulunmak, Odalar ile TOBB-ETÜ çalışmalarında gereken uyum ve koordinasyonu sağlamak, Projenin tanıtımı faaliyetlerini yürütmek ve TOBB-ETÜ danışmanlık hizmeti giderlerini karşılamak, Proje kapsamında eğitim alan tüm kursiyerlerin staj eğitimlerine katılımlarını temin etmek, 5

6 Kursiyerler ve aldıkları eğitimler konusunda o yöredeki işyerlerini Odalar vasıtasıyla bilgilendirmek, İŞKUR hizmetlerinden yararlanmak ve bilgi edinmek isteyenlere Odalar nezdinde Kurum hizmetlerine erişim, danışmanlık ve bilgilendirme imkânı sağlamak. TOBB-ETÜ: TOBB-ETÜ Proje Metni kapsamındaki illerde ve sektörlerde istihdam piyasası analizleri yaparak beceri geliştirme ve mesleki eğitim ihtiyaçlarını İŞKUR ile birlikte belirlemek, Yerel istihdam piyasası analizleri için bölgeler arası farklılıkların tespitine imkân sağlayan bir analiz çerçevesi oluşturmak, TOBB-ETÜ Proje Metni kapsamındaki pilot illerde detaylı işgücü piyasası analizlerini uygulamak, İşgücü piyasası analizlerin ülke genelinde gerçekleştirilebilmesi ve periyodik olarak tekrarlanabilmesi için İŞKUR da ve Odalarda kapasite tesis etmek, Yerel ölçekte beceri dönüşümü ve mesleki eğitim ihtiyaçlarının düzenli olarak belirlenmesi için yönetişim mekanizması tasarlamak, İl istihdam ve mesleki eğitim kurullarına işlerlik kazandırılması için politika önerileri geliştirmek, Odaların işgücü piyasalarındaki rolünün kurumsallaştırılması için eylem planı hazırlamak, Mesleki eğitim kurslarına ilişkin yeni sistem tasarımını gerçekleştirmek, bu kapsamda: 1. Yapılan araştırma çıktılarının kurs müfredatlarına aktarılmasına yönelik öneriler geliştirmek, 2. Hazırlanan kurs programını uygulayabilecek eğitmenlerin yeterliliklerini ve değerlendirme kriterlerini belirlemek, 3. Eğitimlerin denetiminin tasarımını hazırlamak, 4. Eğitim sonucunda kursiyerlerin kazandıkları yetkinliklerin bağımsız bir şekilde belgelendirilmesine ilişkin öneriler sunmak, 5. Kurs içeriklerinin sürekli güncellenmesine ilişkin işleyiş esaslarını önermek 6

7 Proje Pilot Bölgeleri (19 il ve Oda) Proje kapsamında 19 il pilot bölge olarak belirlenmiştir. Söz konusu illerin ve okulların listesi aşağıda sunulmuştur. İl İlgili Oda İl İlgili Oda İstanbul İstanbul Sanayi Odası Manisa Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Ankara Ankara Sanayi Odası Kayseri Kayseri Sanayi Odası İzmir Ege Bölgesi Sanayi Odası Gaziantep Gaziantep Sanayi Odası Bursa Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Denizli Denizli Sanayi Odası Antalya Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Samsun Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Kocaeli Kocaeli Sanayi Odası Trabzon Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Adana Adana Sanayi Odası Diyarbakır Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Konya Konya Sanayi Odası Malatya Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Tekirdağ Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Erzurum Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Mersin Mersin Ticaret ve Sanayi Odası NO İLİ İLÇESİ OKULU 1 Adana Seyhan Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 2 Adana Seyhan İsmet İnönü Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 3 Adıyaman Merkez Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 4 Afyonkarahisar Merkez Afyonkarahisar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 5 Ağrı Merkez Nurettin Dolgun Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 6 Aksaray Merkez Aksaray Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 7 Amasya Merkez Amasya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 8 Ankara Altındağ İskitler Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 9 Ankara Altındağ Ulus Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 10 Ankara Keçiören Keçiören Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 11 Ankara Sincan Sincan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 12 Ankara Yenimahalle Mimarsinan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 13 Ankara Yenimahalle Yenimahalle Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 14 Antalya Muratpaşa Antalya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 15 Ardahan Merkez Ardahan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 16 Artvin Merkez Artvin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 17 Aydın Merkez Aydın Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 18 Balıkesir Merkez Balıkesir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 19 Bartın Merkez Bartın Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 20 Batman Merkez Batman Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 21 Bayburt Merkez Bayburt Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 22 Bilecik Bozüyük Bozüyük Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 23 Bilecik Merkez Bilecik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 24 Bingöl Merkez Bingöl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 25 Bitlis Merkez Bitlis Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 26 Bolu Merkez İzzet Baysal Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 27 Burdur Merkez Burdur Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 28 Bursa Nilüfer Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 29 Bursa Osmangazi Hürriyet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 30 Bursa Osmangazi Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 31 Çanakkale Merkez Çanakkale Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Deniz. Anadolu Meslek Lisesi 32 Çankırı Merkez Çankırı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 33 Çorum Merkez Çorum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 34 Denizli Merkez Şehit Öğretmen Yusuf Batur Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 35 Diyarbakır Yenişehir Diyarbakır Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 36 Düzce Merkez Düzce Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 7

8 NO İLİ İLÇESİ OKULU 37 Edirne Merkez Edirne Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 38 Elazığ Merkez Elazığ Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 39 Erzincan Merkez Fatih Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 40 Erzurum Yakutiye Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 41 Eskişehir Odunpazarı Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 42 Eskişehir Odunpazarı Yunus Emre Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 43 Gaziantep Şahinbey Mehmet Rüştü Uzel Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 44 Giresun Merkez Giresun Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 45 Gümüşhane Merkez Gümüşhane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 46 Hakkari Merkez Hakkari Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 47 Hatay Dörtyol Dörtyol Payas Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 48 Hatay Merkez Hatay Erol Bilecik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 49 Iğdır Merkez Iğdır Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 50 Isparta Merkez Isparta Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 51 İstanbul Avcılar Avcılar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 52 İstanbul Bağcılar Bağcılar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 53 İstanbul Bahçelievler Erkan Avcı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 54 İstanbul Küçükçekmece Dr.Oktay Duran Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 55 İstanbul Pendik Pendik Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 56 İstanbul Sancaktepe Samandıra Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 57 İstanbul Şişli Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 58 İstanbul Üsküdar Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 59 İzmir Bornova Mimarsinan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 60 İzmir Karabağlar Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 61 Kahramanmaraş Merkez Kahramanmaraş Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 62 Kahramanmaraş Merkez Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 63 Karabük Merkez Karabük Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 64 Karaman Merkez Karaman Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 65 Kars Merkez Gazi Ahmet Muhtarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 66 Kastamonu Merkez Kastamonu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 67 Kayseri Kocasinan Arif Molu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 68 Kayseri Melikgazi Hürriyet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 69 Kırıkkale Merkez Kırıkkale Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 70 Kırklareli Merkez Kırklareli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 71 Kırşehir Merkez Kırşehir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 72 Kilis Merkez Kilis Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 73 Kocaeli Gebze Gebze Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 74 Kocaeli İzmit Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 75 Kocaeli İzmit Kocaeli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 76 Konya Meram Meram Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 77 Konya Selçuklu Selçuklu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 78 Kütahya Merkez Kütahya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 79 Malatya Merkez Yunus Emre Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 80 Manisa Merkez Polinas Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 81 Mardin Merkez Mardin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 82 Mersin Akdeniz Mersin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 83 Mersin Tarsus Tarsus Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 84 Muğla Merkez Muğla Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 85 Muş Merkez Muş Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 86 Nevşehir Merkez Nevşehir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 87 Niğde Merkez Niğde Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 88 Ordu Merkez Ordu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 89 Osmaniye Merkez Osmaniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 90 Rize Merkez Hasan Kemal Yardımcı İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 91 Sakarya Adapazarı Fatih Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 92 Sakarya Adapazarı Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 93 Samsun Atakum Atakum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 94 Samsun İlkadım Samsun Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 95 Siirt Merkez Siirt Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 96 Sinop Merkez Sinop Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek 8

9 NO İLİ İLÇESİ OKULU Lisesi 97 Sivas Merkez Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 98 Şanlıurfa Merkez Şanlıurfa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 99 Şırnak Cizre Cizre Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 100 Şırnak Merkez Şırnak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 101 Tekirdağ Çorlu Mehmet Rüştü Uzel Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 102 Tekirdağ Merkez Tekirdağ Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 103 Tokat Merkez Tokat Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 104 Trabzon Merkez Trabzon Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 105 Tunceli Merkez Namık Kemal Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 106 Uşak Merkez Uşak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 107 Van Merkez Van Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 108 Yalova Merkez Yalova Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 109 Yozgat Merkez Yozgat Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 110 Zonguldak Ereğli Ereğli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 111 Zonguldak Merkez Zonguldak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Sağlanan Teşvikler: Kurs ve staj süresince sağlanan teşvikler Günlük 15 TL, ayda 330 TL harcırah Genel sağlık sigortası Başarılı kursiyerin istihdam edilmesi durumunda Tüm kurs mezunlarına 30 aya kadar varan süreyle Kadınlara ve yaş arasındaki erkeklere ilave 24 ay sigorta primi işveren payı ödenmeyecektir Projeye Aktarılan Kamu Kaynağı: Okulların yenilenmesi ve eğiticilerin eğitimi Yaklaşık 120 milyon TL Eğitim ücretleri ve temrinlik malzeme gideri Yaklaşık 380 milyon TL Kursiyerlere ödenen ücretler ve sigorta Yaklaşık 2,6 milyar TL Şirketlere sigorta primi teşvikleri Yaklaşık 4,4 milyar TL 9

10 Bugüne Kadar Yapılanlar: 81 ilde UMEM kapsamındaki 121 meslek lisesine yaklaşık 90 milyon TL lik makine teçhizat yatırımı yapıldı. Türkiye nin istihdamının yüzde 80 ini oluşturan 19 ilde sanayi sektörü ağırlıklı Mesleki Eğitim İhtiyaç Analizi tamamlandı. Analizler sonucunda firmaların elemanlarına ilişkin ihtiyaçları ve stajyer talepleri tespit edildi. 19 ilde Odak Grup Toplantıları düzenlenerek analiz sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan toplantılarda yüzlerce sanayici ile işgücü piyasasının sorunları görüşüldü. Projenin basın yoluyla tanıtımı hızla devam ediyor. Basında çıkan haberler üzerine proje web sitesi, bir saatte 409 bin, bir günde 4 milyon 100 bin kişi ile tıklanma rekoru kırdı. Projenin Bileşenleri Proje 4 bileşenden oluşmaktadır. 1. Eğitim altyapısının güçlendirilmesi (MEB-İŞKUR); Makine-teçhizat alımı Müfredat revizyonu Eğiticilerin eğitimi 2. İşgücü piyasası ihtiyaç analizi (TOBB ETU-TOBB-İŞKUR); Pilot olarak belirlenen 19 ilde işgücü piyasası ihtiyaç analizleri anketlerinin uygulanması Firmalardan stajyer talebinin alınması 3. Eşleştirme çalışmaları (TOBB-İŞKUR); Kursiyer seçimi Staja yerleştirme Başarılı olanların işe yerleştirmesi 4. Yeni tasarlanan kursların uygulanması (İŞKUR-MEB) 10

11 Projenin İşleyişi Süreç Nasıl İşliyor? 11

12 12

13 Meslekler En çok Talep Edilen Meslekler Stajyer Talebi (kişi) Makineci (Dikiş) 764 Gaz Altı Kaynakçısı 376 Dikiş Makinesi Operatörü (Kumaş) 337 Dokumacı (Dokuma Makineleri Operatörü) 314 Konfeksiyon İşçisi 303 CNC Tezgâh Operatörü 278 İplikçi (Ring/Vater/Vargel) 276 Kalite Kontrolcü (Tekstil) 273 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) 233 Ütücü 231 Plastik Enjeksiyon Kalıplama Makinesi Operatörü 219 Diğer Dikişçiler ve Nakışçılar 212 Mekanik Bakım-Onarımcı 201 Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 201 Overlok Makinesi Operatörü 197 Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü 192 Sonuç ve Genel Değerlendirmeler Bu proje kapsamında; Belirlenen 111 meslek lisesine 106 milyon TL değerinde donanım yatırımı yapılması 6 binin üzerinde eğitmenin modern tekniklerle eğitilmesi 5 yılda yaklaşık 1 milyon işsizin eğitimden geçirilmesi Eğitilen tüm işsizlerin Oda üyesi işyerlerinde staj görmesi Başarılı olan kursiyerlerin yüzde 90 ına istihdam imkânı sağlanması Pilot illerde ve sektörlerde işgücü piyasasının ihtiyaçlarının belirlenmesi ve raporlanması İhtiyaç analizlerinin yaygınlaştırılması ve düzenli olarak tekrarlanması için 81 ilde araştırmacının eğitilmesi İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu na işlerlik kazandırılması için yeni bir sistem geliştirilmesi Odaların işgücü piyasasındaki rolünün kurumsallaştırılması için Eylem Planı hazırlanması sağlanacaktır. 13

14 KUTO Araştırma Yayınları Süleyman Demirel Bulvarı No: Kuşadası / AYDIN Tel: Fax:

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilmektedir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA

Detaylı

FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI

FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI EK -1 PROJE MALİYETİ 5 MİLYON TL VE ÜZERİNDEKİ KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI A. YÖNETİCİ ÖZETİ (Proje ile ilgili bilgilerin ve fizibilite etüdü bulgularının özeti) B. ANA

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2013 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04.

TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04. Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Sözleşme Makamı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Detaylı

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 04 Haziran 2014 Eskişehir İhtiyaç Analizi Raporu Makine Sektöründe Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin

Detaylı

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi 96 T.C. NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI H em eski teşvik sisteminin etkinliğinin azalması hem de bölge içinde yer alan illerin zaman içinde gelişmişlik göstergelerinin farklılaşması nedeniyle teşvik sisteminin

Detaylı

İLLERARASI REKABETÇİLİK ENDEKSİ. Deloitte Türkiye nin katkılarıyla hazırlanmıştır.

İLLERARASI REKABETÇİLİK ENDEKSİ. Deloitte Türkiye nin katkılarıyla hazırlanmıştır. İLLERARASI REKABETÇİLİK ENDEKSİ 2-2 Deloitte Türkiye nin katkılarıyla hazırlanmıştır. 2 İllerarası Rekebetçilik Endeksi 29-21 Önsöz Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK), Türk Halkının

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER

GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER GAYRİ SAFİ KATMAA DEĞER BÖLGESEL SONUÇLAR 4-2011 TÜRKİYE STATİSTİK KURUMU Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı Yıllık Hesaplar Grubu NİSAN 2014 ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizin ekonomik, sosyal,

Detaylı

Turizm Sektörüne Sağlanan Devlet Destekleri. Cüneyt Ertürk

Turizm Sektörüne Sağlanan Devlet Destekleri. Cüneyt Ertürk Turizm Sektörüne Sağlanan Devlet Destekleri Cüneyt Ertürk Turizm Sektörüne Sağlanan Devlet Destekleri 199'lı yılların başından bu yana sürekli azalma eğilimi gösteren yatırım teşvik tedbirleri 2 yıllık

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR www.ahika.gov.tr Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 0 1 Önsöz D evletlerin doğrudan üretim faaliyetlerinden ziyade piyasalarda denetleyici ve düzenleyici bir rol alması ve dünya

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA - 2013 T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 201 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı

TÜRMOB 2014 ÇALIŞMA RAPORU TESMER. (Temel Eğitim ve Staj Merkezi

TÜRMOB 2014 ÇALIŞMA RAPORU TESMER. (Temel Eğitim ve Staj Merkezi TESMER (Temel Eğitim ve Staj Merkezi 1 TESMER YÖNETİM KURULU Merkez Başkanı Merkez Başkan Yardımcısı Merkez Sekreteri Merkez Saymanı Üye Üye Üye Nail SANLI Yücel AKDEMİR Rıfat T. NALBANTOĞLU Ali Rıza AKDORA

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4917 İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/6/2006 No : 2006/10654 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ONKOLOJİ HİZMETLERİ YENİDEN YAPILANMA PROGRAMI 2010-2023

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ONKOLOJİ HİZMETLERİ YENİDEN YAPILANMA PROGRAMI 2010-2023 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ONKOLOJİ HİZMETLERİ YENİDEN YAPILANMA PROGRAMI 2010-2023 Ankara 2010 İçindekiler Giriş... 1 Tedavi Merkezlerinin Standartlarının Ve Sayılarının

Detaylı

Şirketlere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Çukurova Kalkınma Ajansı 21.09.2010

Şirketlere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Çukurova Kalkınma Ajansı 21.09.2010 Şirketlere Destek Sağlayan Kuruluşlar Çukurova Kalkınma Ajansı 21.09.2010 1 Sunum Planı Çukurova Kalkınma Ajansıve Ajans ın Destekleri KOSGEB ve SAN-TEZ Destekleri Yatırımlarda Devlet Yardımları(Hazine

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

ÇEŞİTLİ KURUMLARCA SANAYİCİYE, ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER

ÇEŞİTLİ KURUMLARCA SANAYİCİYE, ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Ar-Ge ve Pazara Giriş Şubesi Alper KAYA Uzman Eylül 2013 İÇİNDEKİLER 1- EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN DESTEKLER

Detaylı

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) 2. T A S L A K

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) 2. T A S L A K ii B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ...14 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 14 1.2 BGUS Hazırlık

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI ÖĞRETMENLERİN ALAN DEĞİŞTİRME KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. İLGİLİ MEVZUAT 3 2. İLKELER 3 3. GENEL AÇIKLAMALAR 3 A. ALAN DEĞİŞTİRMELER 4 1. Başvuru

Detaylı

TOPLUMSAL RAPORLAR. Mesleki kurslara bir yılda 3.5 milyar lira harcadık, 2 milyon kişiden sadece 22 binini işe kavuşturduk

TOPLUMSAL RAPORLAR. Mesleki kurslara bir yılda 3.5 milyar lira harcadık, 2 milyon kişiden sadece 22 binini işe kavuşturduk TOPLUMSAL RAPORLAR 07 İşsİz Kursta (25.04.2010) Mesleki kurslara bir yılda 3.5 milyar lira harcadık, 2 milyon kişiden sadece 22 binini işe kavuşturduk Meslek edindirme kurslarında 2009 yılında patlama

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

Mesleki kurslara bir yılda 3.5 milyar lira harcadık, 2 milyon kişiden sadece 22 binini işe kavuşturduk

Mesleki kurslara bir yılda 3.5 milyar lira harcadık, 2 milyon kişiden sadece 22 binini işe kavuşturduk Tarih:25.04.2010 Sayı: 2010/08 Mesleki kurslara bir yılda 3.5 milyar lira harcadık, 2 milyon kişiden sadece 22 binini işe kavuşturduk Meslek edindirme kurslarında 2009 yılında patlama yaşandı, krizde işsiz

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu. Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.tr TÜBİTAK, TEKNLJİ VE YENİLİK DESTEK PRGRAMLARI BAŞKANLIĞI

Detaylı

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında!

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! yapıkredi.com.tr 444 0 448 Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! İçindekiler Yapı Kredi KOBİ Bankacılığı 1 KOBİ lere hibe ve destek programları Destek programlarından hangi konularda

Detaylı

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI (Hazine Teşvikleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin

Detaylı