MAHALLİ İDARELER VE YERİNDEN YÖNETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM DERSLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAHALLİ İDARELER VE YERİNDEN YÖNETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011-2012 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM DERSLERİ"

Transkript

1 MAHALLİ İDARELER VE YERİNDEN YÖNETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM DERSLERİ 1. DERS MYY550 Yerel Yönetimlere Global Bakış (S) (01-29 Şubat 2012) Prof.Dr.Salih GÜNEY (İstanbul Aydın Üniversitesi) 1.(07 Şubat Saat:18.00) Başkan ve Liderlik 2.(09 Şubat Saat:18.00) Yerelden Meclise Deneyimler 3.(11 Şubat Saat:10.00) Yerel İle Büyükşehir Dengesi 4.(11 Şubat Saat:14.00) Yerel Yönetimlerde Araştırma Yöntemleri 5.(14 Şubat Saat:18.00) Bilgi İşlem Müdürlüğü Çerçevesinde Halkla İlişkiler Vatandaş Başkan Projesi 6.(16 Şubat Saat:18.00) Halkla İlişkiler Müdürlüğü 7.(18 Şubat Saat:10.00) Özel Kalem Müdürlüğü 8. (18 Şubat Saat:14.00) VİZE 9..(21 Şubat Saat:18.00) Bilgi İşlem Yönetimi Çerçevesinde Yerel Hizmetlerin Halka Açılması 10..(23 Şubat Saat:18.00) Yerel Yönetimler, Liderlik ve Halkla İlişkiler 11.(25 Şubat Saat:10.00) Merkezi İdare, Yerel Yönetimler İlişkisi 12..(25 Şubat Saat:14.00) Liderlik Bilgide Yereli Genel e Taşıma 13.(28 Şubat Saat:18.00) Liderlik Mehmet Müezzinoğlu 14.(29 Şubat Saat:18.00) FİNAL

2 2.DERS ISL 553 Türkiye de Yerel Yönetimler (Zorunlu) (01-31 Mart 2012) Prof. Dr. Uğur TEKİN (İstanbul Aydın Üniversitesi) Dersin amacı Türkiye deki yerel yönetimlerinin (il özel idaresi, büyükşehir belediyesi, belediye, köy ve yerel yönetim birlikleri) kurulma, kaldırılma, birleşme süreçleri, organları, organlar arasındaki ilişkileri, gelir kaynakları, denetim yöntemleri, yönetsel vasilik ve diğer ilgili konularda katılımcıları eğitmektir. Bu bağlamda AB ve Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen yerel yönetimlere ilişkin ilkelerle ülkemizdeki ilkeler arasında karşılaştırmalar yapılacaktır. 1.(03 Mart Saat :10.00) Belediyeler 2.(03 Mart Saat :14.00) İl Özel İdaresi 3.(06 Mart Saat :18.00) Hizmet Birlikleri 4.(08 Mart Saat :18.00) 5018 Sayılı Kanun 5.(10 Mart Saat :10.00) 5393 Sayılı Kanun 6.(10 Mart Saat :14.00) 4734 Sayılı Kanun 7.(13 Mart Saat :18.00) VİZE 8.(15 Mart Saat :18.00) Performans Esaslı Bütçeleme 9.(17 Mart Saat :10.00) Faaliyet Raporu 10.(17 Mart Saat :14.00) İç Denetim 11.(20 Mart Saat :18.00) İç Kontrol 12.(22 Mart Saat :18.00) İç Kontrol Güvence Beyanı 13.(24 Mart Saat :10.00) Vaka analizi 14.(24 Mart Saat :14.00) Vaka analizi 15. FİNAL (27 Mart Saat:18.00)

3 3.DERS MMY551 Belediyelerde Toplumsal Aktiviteler (s) (01-30 Nisan 2012) Yrd. Doç. Dr. Kemal YAMAN (İstanbul Aydın Üniversitesi) 1. (03 Nisan Saat:18.00) Sosyal İşler Müdürlüğü Faaliyetleri 2. (05 Nisan Saat:18.00) Sosyal İşler Çerçevesinde Uygulama Örnekleri 3. (07 Nisan Saat:10.00) Kültür Çalışmaları 4. (07 Nisan Saat:14.00) Semt Konakları (Hacı Ahmet) 5. (10 Nisan Saat:18.00) Semt Konakları(Kasımpaşa) 6. (12 Nisan Saat:18.00) Semt Konakları (Dolapdere) 7. (14 Nisan Saat:10.00) VİZE 8. (14 Nisan Saat:14.00) Kefken Yaz Kampı 9. (17 Nisan Saat:18.00) Ajans Beyoğlu. 10. (19 Nisan Saat:18.00) Sanatsal Aktiviteler 11. (21 Nisan Saat:10.00) Kütüphaneler 12. (21 Nisan Saat:14.00) Spor Aktiviteleri 13. (24 Nisan Saat:18.00) Spor Aktiviteleri 14. (26 Nisan Saat:18.00) FİNAL 4.DERS ISL 551 Yerel Yönetimlerde Çevre Sorunları ve Yönetim (Zorunlu)(01-31 Mayıs 2012) Doç.Dr.Kemal ÖZDEN Fatih Üniversitesi Dersin amacı yerel yönetimlerde ve özellikle il özel idareleri ve belediyelerde çevre sorunlarını yönetmekle görevli yöneticilere yerel boyutta çevre yönetimi ve planlamasının teknik ve yöntemlerini öğretmektir. Bu bağlamda çevre sorunlarının tanımı yapılacak, ülkesel ve küresel çevre sorunları konusunda bilgi verilecek ve çevre ekonomisi ile çevre hukukun genel ilkeleri açıklanmaya çalışılacaktır. Çevre yönetiminin temel işlevleri gelişmiş ülkelerdeki örnekleri esas alınarak çevre yönetiminin temel stratejileri ayrıntılı olarak katılımcılara aktarılacaktır. 1. (03 Mayıs Saat:18.00) Türkiye nin Çevre Sorunları - Genel bilgiler. 2. (05 Mayıs Saat:10.00) Temel kavramlar ve tanımlar çevre sorunu: tanımı çevre sorunları: kaynaklar nedenler - özel sektör ve çevre: geliştirilen önlemler - çevre sorununun tanımı: 3. (05 Mayıs Saat:14.00) Doğal çevre ve biyo-çeşitlilik uluslararası belgeler - biyo çeşitlilik kavramı - biyo çeşitlilikteki

4 bozulmanın ana nedenleri sınırlılıklar sonuçlar 4. (08 Mayıs Saat:18.00) Kentsel çevre sorunları ve nüfus artışı küresel kentleşme eğilimi - kent yönetişimi sürdürülebilir kentsel gelişme. 5. (10 Mayıs Saat:18.00) Su kalitesi yönetimi su talebi - su kirliliği parametreleri kirleticiler - kirleticilerin etkileri temel kavramlar Önlemler - Temizleme teknikleri - Türkiye de su yönetiminin eleştirel irdelemesi Sonuç - Politika önerileri. 6. (12 Mayıs Saat:10.00) Hava kalitesi yönetimi hava kirliliğinin tanımı (WHO) - hava kirliliğinin nedenleri - Hava kirliliğinin kaynakları - Kirletici türleri - Hava kirliliğini etkileyen etmenler - Endüstriyel hava kirliliğini etkileyen etmenler - kalitesi yönetim stratejileri Kirletici yayılımını belirleyen etmenler - Yönetim stratejileri. 7. (12 Mayıs Saat:14.00) Katı atık yönetimi Tanım Türler Etkiler - Katı atık yönetimi: seçenekler - Yönetim ilkeleri Etkili KAY nin ölçütleri - KAY stratejileri - KAY nin hedefleri - Bertaraf dizgeleri - Kurumsal önlemler - Güvenli toprak doldurma - Tehlikeli KAY nin gerekleri. 8. (15 Mayıs Saat:18.00) VİZE Gürültü yönetimi Gürültü sorunu ve yönetimi Tanımlar - Önemli kavramlar - Gürültünün

5 etkileri - Gürültünün denetimi: zararlı etkilerin azaltılması yöntemleri 9.(17 Mayıs Saat:18.00) Çevre yönetiminin kurumsallaşması: etkili kurumsallaşmanın temel gereksinimleri ya da ölçütleri Siyasal istenç temel bileşenler - çevre hakkı: anayasa ve temel çevre mevzuatı planlar - ulusal çevre planlaması örnekleri çevrenin durumu raporları - ulusal çevre sağlığı eylem planları - sürdürülebilir kalkınma 10. (22 Mayıs Saat:18.00) Çevre yönetiminin amaçları ve hedefleri bilgi kaynakları küresel raporlar - öteki küresel kaynaklar tanımlar - araştırma sonuçları: çevresel amaç ve hedefler 11. (24 Mayıs Saat:18.00) Çevre planlaması hedefler politikalar - çevresel plan türleri - Türkiye de alan planlaması: hiyerarşi - stratejik planlama - optimizasyon projeleri - optimizasyon süreci - çevresel planlama girdileri - çevresel yönetim girdileri kritik unsurların belirlenmesi: iç koşullar - kritik unsurların belirlenmesi: 12. (26 Mayıs Saat:10.00) Çevre ekonomisi çevre ve ekonomi ilişkileri giriş - üç temel kavram verimlilik optimalite sürdürülebilir kalkınma kavramı: ortak geleceğimiz - küresel örnekler - çevre ekonomisinin temelleri - klasik ekonomi - neo-

6 klasik ekonomi (26 Mayıs Saat:14.00) Kurumsal yapı seçenekler - bakış açıları siyasal bakış açısı - Kurumlararası ilişkiler bakış açısı - akçalı kaynaklar açısından - siyasal istenç - kamusal destek bakış açısı kurumsallaşma seçenekleri: Türk çevre hukuku yetkiler: özet - araştırma sonuçları: hukuksal altyapı. 14. (29 Mayıs Saat:18.00) Çevre için insan kaynakları yönetimi ve eğitim çevre için eğitim - çevre için halk eğitimi - insan gücü planlaması ve eğitimi - eğitim-öğretiminsan kaynakları yönetimi - araştırma sonuçları:. 15. (30 Mayıs Saat:18.00) Final EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM DERSLERİ 5.DERS: MYY 552 Modern Kent Paradigmaları (S) (01-30 Haziran 2012) Yrd. Doç. Dr. K. Kaan TURAN (İstanbul Aydın Üniversitesi) 1. (02 Haziran Saat:10.00) Osmanlı da Şehir Hayatı 2. (02 Haziran Saat:14.00) Beyoğlu Tarihinde Mahalleler ve Şehir Kültürü 3. (05 Haziran Saat:18.00) Kentlerde Sosyolojik Gelişme ve Şehir Hayatı

7 4. (07 Haziran Saat:18.00) Kent Olgusu, Karşılaştırmalı Analiz - Osmanlı ve Amerikan Modeli 5. (09 Haziran Saat:10.00) Kentsel Sağlık ve Aile Yönetimi 6. (09 Haziran Saat:14.00) İstanbul un Tarihi Sembolik Yapıları 7. (12 Haziran Saat:18.00) İstanbul un Modern Sembolik Yapıları 8. (14 Haziran Saat:18.00) VİZE: 9. (16 Haziran Saat:10.00 ) Marka Şehirler Konferansı 10. (16 Haziran Saat:14.00) Teknolojinin Mimariye ve Şehir Planlamasına Etkileri 11. (19 Haziran Saat:18.00) Marka Şehirler 12. (21 Haziran Saat:18.00) Marka Şehirler 13. (23 Haziran Saat:10.00) Marka Şehirler 14. (23 Haziran Saat:14.00) FİNAL 6.DERS ISL 594 Yerel Yönetim Reformu (Zorunlu) (01-30 Temmuz 2012) Prof. Dr. Ercan Eyüboğlu( İstanbul Aydın Üniversitesi) 1950 lerden bu yana devam eden hızlı kentleşme olgusunun yarattığı olumsuz sonuçlar karşısında yerel yönetimler alanında duyulan reform ihtiyacı halen devam etmektedir. Öte yandan AB ye giriş süreci içinde bulunan Türkiye nin yerel yönetimler alanında AB ile bütünleşmesi büyük önem taşımaktadır. Bu sürecin önemli siyasal sonuçları da olabilecektir yılında Kamu Yönetim temel Kanunu ile başlayan ve Temel Yerel Yönetim Kanunları ile devam eden yerel yönetim reformu çalışmaları üzerinde ayrıntılı bilgi verilecektir. Ayrıca yönetim reformu teknik ve yöntemleri üzerinde durulacak ve diğer ülkelerde gerçekleştirilen yönetim reformlarından örnekler verilecektir. 1.(03.Temmuz Saat:18.00) 2.(05.Temmuz Saat:18.00) 3.(07.Temmuz Saat:10.00) 4.(07.Temmuz Saat:14.00) Belediyeler Belediyelerin organizasyon şeması Belediyelerde norm kadro. Özel idareler.

8 5.(10.Temmuz Saat:18.00) 6.(12.Temmuz Saat:18.00) 7.(14.Temmuz Saat:10.00) 8.(14.Temmuz Saat:14.00) 9.(17.Temmuz Saat:18.00) 10.(19.Temmuz Saat:18.00) 11.(21.Temmuz Saat:10.00) 12.(21.Temmuz Saat:14.00) 13.(24.Temmuz Saat:18.00) 14.(26.Temmuz Saat:18.00) Özel idarelerin organizasyon yapısı. Özel idarede norm kadro. VİZE. Hizmet birliklerinin amacı ve oluşumu. Reformun hukuksal yapısı. Reformun teknolojik yapısı. Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama FİNAL.(28.Temmuz Saat:10.00) Ağustos 2012 ARA TATİL

9 7.DERS MYY553 Şehrin Gelecek Planlamaları (S) (01-30 Eylül 2012) Yrd. Doç.Dr.Yıldız AKSOY (İstanbul Aydın Üniversitesi) Açılış Konferansı ( 01 Eylül Cumartesi Saat:14.00) Kentlerin Geleceğini Etkileyen Projeler 1.(04 Eylül Saat:18.00) İstanbul Planlama Müdürlüğü 2. (06 Eylül Saat:18.00) İstanbul Planlama Müdürlüğü (Beyoğlu Planlaması) 3..(08 Eylül Saat:10.00) Koruma Amaçlı İmar Planı ve Şehir Planı 4..(08 Eylül Saat:14.00) 2863 Sayılı Kanun Çerçevesinde 5..(11 Eylül Saat:18.00) 5366 Sayılı Kanun Çerçevesinde 6..(13 Eylül Saat:18.00) Tarlabaşı Uygulaması 7..(15 Eylül Saat:10.00) Örnektepe Projesi 8..(15 Eylül Saat:14.00) VİZE 9..(18 Eylül Saat:18.00) Marmaray Projesi 10.(20 Eylül Saat:18.00) İBB Kentsel Tasarım Atölyesi 11.(22 Eylül Saat:10.00) Kentsel Tasarım Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik 12..(22 Eylül Saat:14.00) KİPTAŞ 13. (25 Eylül Saat:18.00) Beylikdüzü Projesi 14..(27 Eylül Saat:18.00) FİNAL 8.DERS ISL 552 Belediyelerde Kurumsal Gelişme ve Gelişme ve Reorganizasyon (Zorunlu) (01-31 EKİM 2012) Prof. Dr. Uğur TEKİN (İstanbul Aydın Üniversitesi) Prof. Dr. Ercan EYÜBOĞLU(İstanbul Aydın Üniversitesi)

10 Yerel yönetim reformu ancak her bir yerel yönetimin kendi içinde yapılacak düzetme, geliştirme ve iyileştirme çalışmaları ile gerçekleştirilebilir. Tüm yerel yönetimleri kapsayan merkezi düzeltim çalışmalarından mucize sonuçlar beklemek olanaklı değildir. Ders özellikle belediyelerde kurumsal mükemmelleşmenin kuram, ilke, süreç ve yöntemlerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda öncelik katılımcıların belediyelerdeki kurumsal sorunları algılamaları ve kavramlaştırmaları yeteneğinin geliştirilmesine verilecek ve daha sonra belediyelerde örgütsel/kurumsal gelişmenin nasıl gerçekleştirilebileceği konusunda katılımcılara teknik bilgi aktarılacaktır. Öğrenciler bir belediyenin herhangi bir müdürlüğünde çalışma yaparak öğrendiklerini yerinde uygulamaya yöneltilecektir. 1.(02 Ekim Saat:18.00) Tarihsel gelişme süreci tarihçe: Osmanlı'da yerel yönetim - dönemeç taşları - kamu / yerel yönetim düzeltimi çalışmaları. 2.(04 Ekim Saat:18.00) Yerel yönetimler ve sorunları kamu yönetiminin sorunları - temel nedenler - yanıtlanması gereken temel sorular - Türk kamu yönetiminde köklü değişiklikleri zorunlu kılan temel nedenler - Türk yerel yönetimlerinde köklü değişiklikleri zorunlu kılan temel nedenler 3.(06 Ekim Saat:10.00) Kamu yönetiminin iyileştirilmesi için temel stratejiler görevlerin ve gelirlerin yeniden paylaşımı - yeterli gelir için ön koşullar -Türk kamu yönetimini yeniden yapılandırmanın temel stratejileri - 4.(06 Ekim Saat:14.00) Dünya da ve Türkiye de kentleşme: veriler ve kentsel büyümenin boyutları dünya, gelişmiş, gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye nüfusları 5.(09 Ekim Saat:18.00) Belediyelerde kurumsal sorunlar kentsel büyüme olgusunun sonuçları - çözüm yeri olasılık? belediyelerde örgütsel ve yönetsel

11 sorun alanları 6.(11 Ekim Saat:18.00) Yönetim sistemi açısından - bulgular: örgütlenme biçimi açısından - bulgular: kaynak planlaması açısından belediyeler 7.(13 Ekim Saat:10.00) VİZE 8.(13Ekim Saat:14.00) Kurumsal gelişme tanım - Büropatoloji örnekleri - kurumsal gelişme kuramı - yönetim kuramları: belediye hizmet ve hedeflerinin - yeniden tanımlanması - yürütme yetkinliklerinin güçlendirilmesi - ana görev: - ana görev: 7 kaynak kullanımının iyileştirilmesi. 9.(16 Ekim Saat:18.00): örnek olaylar örnek olaylar: Çukurova metropoliten bölgesi kentsel gelişme projeleri belediye projesi örnekleri 10.(18 Ekim Saat:18.00) sunum 11.(20 Ekim Saat:10.00) sunum 12.(20 Ekim Saat:14.00) sunum 13.(23 Ekim Saat:18.00) sunum 14.(30 Ekim Saat:18.00) FİNAL

12 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 3. DÖNEM DERSLERİ VE PROJE 9.DERS MYY554 İmar, Kalkınma ve Proje Yönetimi (S) (01-30 Kasım 2012) Yrd. Doç. Dr. Selahattin DEMİRCİ (İstanbul Aydın Üniversitesi) 1. (03 Kasım Saat:10.00) Ruhsat Denetimi 2. (03 Kasım Saat:14.00) Fen İşleri Müdürlüğü 3 (06 Kasım Saat:18.00) Fen İşleri Müdürlüğü 4. (08 Kasım Saat:18.00) Emlak İstimlak Müdürlüğü 5.. (10 Kasım Saat:10.00) Temizlik İşleri 6., 10 Kasım Saat:14.00) Sağlık ve Veteriner İşleri - Porter, Sağlık kontrol 7. (13 Kasım Saat:18.00) Geri Dönüşüm ve Katı Atık Yönetimi 8. (15 Kasım Saat:18.00) VİZE 9. (17 Kasım Saat:10.00) Zabıta Müdürlüğü 10. (17 Kasım Saat:14.00) Hesap İşleri 11. (20 Kasım Saat:18.00) Gelirler 12. (22 Kasım Saat:18.00) Satın alma 13. (24 Kasım Saat:10.00) Satın alma 14. (24 Kasım Saat:14.00) FİNAL 10.DERS MYY555 HUKUK (S) (01-30 Aralık 2012) Prof. Dr. Gürsel ÖNGÖREN (İstanbul Aydın Üniversitesi) Prof. Dr. Emin MEMİŞ (İstanbul Aydın Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Sinan Bayındır (İstanbul Aydın Üniversitesi)

13 1. (01 Aralık Saat:10.00) Devlet Teorileri 2. (01 Aralık Saat:14.00) İdari Etkinliklerin Hukuki Çerçevesi, İdareye ilişkin Temel İlkeler, Türk İdari Teşkilatı 3. (04 Aralık Saat:18.00) Kamu Hizmeti kavramı, Önemi, Kurulması ve özellikleri, Kamu Hizmetinin görülme usulleri ve Belediyecilik Mevzuatı 4. (06 Aralık Saat:18.00) İdari işlemler, İdari Sözleşmeler ve Kamu İhale kanunu 5. (08 Aralık Saat:10.00) Kamu mallarının Hukuki Rejimi ve Kamulaştırma 6. (08 Aralık Saat:14.00) Özel Kamulaştırma Yöntemleri 7. (11 Aralık Saat:18.00) Yerel yönetimlerde İmar Uygulamaları ve Etik 8. (13 Aralık Saat:18.00) VİZE 9. (15 Aralık Saat:10.00) Yerel Yönetimlerde iş yeri açma ve çalışma kültürü 10.(15 Aralık Saat:14.00) Kamu görevlilerinin hak ve ödevleri ve idarenin sorumluluğu 11. (18 Aralık Saat:18.00) Çevre Hukuku 12. (20 Aralık Saat:18.00) İş Hukuku 13. (22 Aralık Saat:10.00) Vergi Hukuku ve Mahalli Vergiler 14. (25 Aralık Saat:18.00) FİNAL 11. DERS MYY556 Şehrin Dinamikleri(SEMİNER) (01-31 Ocak 2013) Yrd. Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu (İstanbul Aydın Üniversitesi) 1.(03 Ocak 2013 Saat: 18.00) Gümüşhane Kelkit Baba konağı Köyü Derneği Başkanı 2..(05 Ocak 2013 Saat: 10.00) Sessizler Spor Kulübü Başkanı 3..(05 Ocak 2013 Saat: 13.00) Deniz Ticaret Odası Başkanı 4..(05 Ocak 2013 Saat: 15.00) İstanbul Sanayi Odası 5..(08 Ocak 2013 Saat: 18.00) Ceylan Intercontinental Otel

14 6..(10 Ocak 2013 Saat: 18.00) TÜRSAB 7..(12 Ocak 2013 Saat: 10.00) TUROB 8..(12 Ocak 2013 Saat: 13.00) Müftü, Haham Başı ve Başpiskopos ile Yemek 9.(15 Ocak 2013 Saat: 18.00) Konsolosluklar 10.(17 Ocak 2013 Saat: 18.00) Romanlar 11..(19 Ocak 2013 Saat: 10.00) Türkiye Musevi Cemaati 12..(19 Ocak 2013 Saat: 13.00) 500. Yıl Vakfı 13..(19 Ocak 2013 Saat: 15.00) TÜSİAD 14..(22 Ocak 2013 Saat: 18.00) MÜSİAD 15..(24 Ocak 2013 Saat: 18.00) Şehir ve Endüstriyel Hayat 16..(26 Ocak 2013 Saat: 10.00) Bir Okul Müdürü Ziyareti 17..(26 Ocak 2013 Saat: 13.00) Kültür Sanat Dünyası 18.SEMİNER ÖDEVİ TESLİMİ.(29 Ocak 2013 Saat: 18.00) BİTİRME PROJESİ (01Kasım-31 Ocak 2013 DÖNEMİ) BİTİRME PROJESİ DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ TARAFINDAN YÖNETİLECEK VE BAŞARILI OLMASI HALİNDE PROJE KABUL EDİLEREK DANIŞMAN ONAYI VERİLEREK ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞINA SUNULACAK, ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞININ ONAYI İLE ENSTİTÜYE TESLİM EDİLECEK, GÜNDEME ALINACAK VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARI İLE MEZUNİYETE KARAR VERİLECEKTİR. EĞİTİMCİ KADROSU: Ahmet Misbah Demircan (Beyoğlu Belediye Başkanı) Aziz Yeniay (Küçükcekmece Belediye Başkanı) Prof. Dr. Salih Güney Mehmet Müezzinoğlu (AK Parti Milletvekili) Süreyya Ciliv (Turkcell Genel Müdürü) Adnan Gürsoy (Mülkiye Başmüfettişi)

15 Tülin Ersöz (İBB Danışmanı) Sinan Çetin (Yönetmen) Aziz Babuşçu (AK Parti İstanbul İl Başkanı) Dr. Sinan Genim (Mimar) Prof. Dr. Uğur Tekin Yrd. Doç Dr. Kemal Yaman Doç. Dr. Kemal Özden Yrd. Doç. Dr. K. Kaan Turan Prof. Dr. Ercan Eyüboğlu Yrd. Doç. Dr. Yıldız Aksoy Yrd. Doç. Dr. Selahattin Demirci Prof. Dr. Gürsel Öngören Prof. Dr. Emin Memiş Yrd. Doç. Dr. Sinan Bayındır Yrd. Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu Prof. Dr. Nilüfer Narlı Prof. Dr. Mashar Bağlı TOPLAM'DA 65 FARKLI EĞİTİMCİ Not: Gerekli görüldüğü taktirde programda ve eğitimci kadrosunda değişiklik yapılabilir. İstanbul Aydın Üniversitesi, Kültür Kenti Vakfı ve Beyoğlu Belediyesi programda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK a Armağan Editörler: Dr. Buğra ÖZER Dr. Güven ŞEKER Manisa-2013

Detaylı

Denizli Belediyesi 2013 Yılı Performans Programı

Denizli Belediyesi 2013 Yılı Performans Programı Denizli Belediyesi 2013 Yılı Performans Programı DENİZLİ BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI İçindekiler ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 4 I. GENEL BİLGİLER 6 A. Yetki, Görev ve SorumlulukLAR 6 B. Teşkilat

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2014 İSTANBUL 2 ÇALIŞMADAN, ÜRETMEDEN, RAHAT YAŞAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ TOPLUMLAR, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ, SONRA HÜRRİYETLERİNİ, DAHA SONRA

Detaylı

(2014-2018) YERELDE KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROGRAMI

(2014-2018) YERELDE KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROGRAMI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) YERELDE KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı OCAK 2015 YERELDE KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROGRAMI

Detaylı

Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra

Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra 1 2 Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra geleceklerini kaybetmeye mahkumdurlar. 3 4 Başkandan

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ KAM1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler

Detaylı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İçindekiler ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 4 I. GENEL BİLGİLER 6 A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 6 B- Teşkilat Yapısı

Detaylı

NS PROGRAMI 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRA

NS PROGRAMI 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRA NS PROGRAMI YILI YILLIK PERFORMANS PROGRA PERFORMANS PROGRAMI YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI Türk milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan,

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU Ağustos 2013, Adana Komisyon Üyeleri Adana Büyükşehir Belediyesi, Adnan Karakaya, Başkan Danışmanı Seyhan Belediyesi, Manolya Gümüşay, Bilgi İşlem Müdürü Yüreğir Belediyesi,

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 001 Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 Sayfa İÇİNDEKİLER No BAŞKAN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER..

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 Denizli Yol Haritası, Denizli Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı nın işbirliği ile hazırlanmıştır. Temmuz 2009 İÇERİK BÖLÜM 1: NİÇİN YOL HARİTASI?

Detaylı

Koordinatör. Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU

Koordinatör. Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Koordinatör Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU STRATEJİK PLANLAMA 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunun Öngördüğü Sürelerde Stratejik Plan hazırlama becerisi kazandırmak, Kamu Ve Yerel Yönetim

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA - OCAK 2014 2 2014 Yılı Performans Programı Sunuş BAŞBAKAN YARDIMCISI SUNUŞU Doğa ve insan kaynaklı afetlerin

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU Ankara, 2006 İÇİNDEKİLER KATILIMCILAR LİSTESİ... i GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

İÇİNDEKİLER 4. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ VE STRATEJİK HEDEFLERİMİZ... 53 5. İZLEME DEĞERLENDİRME... 68 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER TABLOSU...

İÇİNDEKİLER 4. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ VE STRATEJİK HEDEFLERİMİZ... 53 5. İZLEME DEĞERLENDİRME... 68 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER TABLOSU... İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İ GRAFİKLER LİSTESİ... İİİ BAŞKANIN ÖNSÖZÜ... İX GİRİŞ... Xİ 1. KALİTE POLİTİKAMIZ... 2 1.1.VİZYONUMUZ... 2 1.2.MİSYONUMUZ... 2 1.3.İLKE VE DEĞERLERİMİZ... 2 2.STRATEJİK

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014 1. GENEL BİLGİLER 1.1. KIRKLARELİ İLİ KONUM: Marmara Bölgesinin Istranca (Yıldız) Dağları ve Ergene Ovası bölümleri üzerinde yer alan hudut ilimiz, kuzeyinde Bulgaristan, kuzey doğusunda Karadeniz, güney

Detaylı

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI. Huzur Başkenti

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI. Huzur Başkenti 2 2015 PERFORMANS PROGRAMI EYÜP BELEDİYESİ EYLÜL 2014 3 4 5 CUHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN 6 BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU 7 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KADİR TOPBAŞ 8 EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI EYÜP

Detaylı

Hasan CAN Ümraniye Belediye Başkanı

Hasan CAN Ümraniye Belediye Başkanı Sayın Meclis Üyeleri, Sevgili Mesai Arkadaşlarım, Sekiz yıldan beri hız kesmeden yapmış olduğumuz hizmetler, ilçemizin gelişiminde önemli rol oynamış ve ilçemizi prestijli bir konuma yükseltmiştir. Ümraniyemizin

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.selcuklu.bel.tr

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.selcuklu.bel.tr SELÇUKLU BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.selcuklu.bel.tr SELÇUKLU BELEDİYESİ SELÇUKLU BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Başkanlık Sunumu 5 GENEL BİLGİLER 7 A- Misyon ve Vizyon

Detaylı

TURHAL BELEDİYESİ. Osman KUŞ Celal YEL Hayrettin ÖNAL Yusuf KARAKOYUN Sami DEMİRKAYA G.Hakan ALPARSLAN Arzu KARCI

TURHAL BELEDİYESİ. Osman KUŞ Celal YEL Hayrettin ÖNAL Yusuf KARAKOYUN Sami DEMİRKAYA G.Hakan ALPARSLAN Arzu KARCI AK PARTİ MECLİS ÜYELERİ Osman KUŞ Celal YEL Hayrettin ÖNAL Yusuf KARAKOYUN Sami DEMİRKAYA G.Hakan ALPARSLAN Arzu KARCI Yusuf GENİŞ Nihat UÇAR Yahya GÖKTAŞ Ali TURAN Hasan AKMAN Celalettin ÖZKAPLAN Yahya

Detaylı

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ ye İLİŞKİN BAZI BİLGİLER İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Türk Milletinin istidadı ve kati kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Cumhurbaşkanı Ahmet DAVUTOĞLU T.C.

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3)

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) 0623109 Genel Fizik (2 0 2 3) 0623110 Genel Kimya (2 0 2 3) 0623111 Genel

Detaylı

T.C. ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO :12 Etimesgut Belediye Başkanlığı 2014 Yılı Performans Programı Etimesgut Belediye Başkanlığı Stratejik

Detaylı