Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994."

Transkript

1 Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C. Adres Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi L-Blok/304 Teknikokullar / Ankara Telefon E-posta Web Adresi Eğitimi : Doktora Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Teknolojisi, Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Eğitimi, Lisans Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Bölümü Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, İş Deneyimi : Bilgisayar Öğretmeni Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Yard.Doç.Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Öğretim Görevlisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Araştırma Görevlisi. Rostock Üniversitesi Mikroişlemciler Projesi ve Kullanışlılık Projesi Elemanı (IAESTE Yurtdışı stajyer değiştirme programı).

2 Üye Olduğu Kuruluşlar: 1. Türkiye Bilişim Derneği, Üye 2. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Derneği, Kurucu Üye ve Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi Uluslararası İlişkiler Sorumlusu 3. Fotoğraf Sanatı Kurumu, Üye, Başkan Yardımcısı ( ) Uzmanlık Alanı : Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Tasarımı Bireysel farklılıklar ve öğrenme-öğretme kuramlarına göre teknoloji destekli öğrenme ortamlarının tasarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi. İlgi Alanları : 1. Harmanlanmış öğrenme ortamları ve materyal tasarımı, 2. Eğitim amaçlı hiper metin, hiper ortam ve çoklu ortamların tasarlanması ve geliştirilmesi, 3. Hiper ortamlarda gezinme ve kaybolma, 4. E-öğrenme'de bilişsel araçlar ve materyal tasarımı, 5. Mobil öğrenme, 6. Uzaktan eğitim, 7. Öğretim tasarımı. 8. Güdülenme, öğrenme stilleri ve stratejileri, 9. BT de Proje yönetimi, 10. Ölçek geliştirme, 11. Web sitesi tasarımı ve internet programlama, 12. İçerik ve öğrenme yönetim sistemleri. Üniversitede Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler : 1. Bilgisayar Bilimlerine Giriş-I (Bilgisayarların tarihçesi, Office programları) 2. Bilgisayar Bilimlerine Giriş-II (İnternet, Bilgisayar ağlarına giriş, Web tasarımı) 3. İşletim Sistemleri ve Uygulamaları (İşletim sistemleri temelleri, Windows ve Linux işletim sistemleri) Web sitesi: 4. Bilgisayar Ağları ve İletişim (Ağ Tasarımı, Lan, Man ve Wan Teknolojileri ve Windows Server 2003 ve Linux ağ işletim sistemleri) 2

3 Web sitesi: 5. Bilgisayar Donanımı ve Mikroişlemciler (Donanım ve Assembly programlama dili) ve Bilgisayar Donanımı (Donanım elemanları) 6. Özel Öğretim Yöntemleri I (Bilgisayar öğretiminde öğretme-öğrenme kuramları ve modelleri) 7. Özel Öğretim Yöntemleri II (Bilgisayar öğretiminde mikro öğretim ile öğretme-öğrenme yöntemleri) Üniversitede Yüksek Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler : 1. Yapılandırmacı Öğrenme Ortamları: Kuram, Tasarım ve Değerlendirme (Yapılandırmacı kuramlara göre öğrenme ortamlarının tasarlanması ve değerlendirilmesi) 2. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (Öğretme-öğrenme kuramlarına dayalı materyal tasarımı) Üniversitede Doktora Düzeyinde Verdiği Dersler : 1. Uyarlanmış (Adaptive) Öğrenme Ortamları (Uyarlanmış öğrenme ortamlarının tasarımı ) Üniversitede Uzaktan Eğitim Programında Verdiği Dersler : 1. Bilgisayar Ağ Sistemleri (Bilgisayar ağları, Lan, Man, WAN ve Teknolojileri) 2. Sistem Analizi ve Tasarımı (BT de Sistem Geliştirme) Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri: 1. Türk, Ö. (2008). Bilgisayar Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliliklerini Çalışma Ortamlarında Kullanabilirliklerinin Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 2. Varış, Z. (2008). İlköğretim Okullarındaki Öğretmenlerin Bilgi Teknolojileri Okuryazarlık Düzeyleri ve Bunları Kullanma Düzeylerinin Belirlenmesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Süreçte. 3. Demiralay, R. (2008). Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Öz-Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Süreçte. Projeler : 1. Araştırmacı, Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği'nin Yaş Türkiye Norm Çalışması, TUBİTAK, 104K097, Danışman, BT Uzmanı, Temel Eğitim Projesi II. Fazı, BT Entegrasyonu Temel Araştırması, MEB, Proje No: BEP2/01-CQ,

4 A K A D E M İ K Ç A L I Ş M A L A R Tezler : 1. Hiper Ortam Yapısı ve Bilişsel Esnekliğin Gezinme Stratejisi, Kaybolma ve Başarıya Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Internet tabanlı uzaktan eğitim için bir ölçme ve değerlendirme modeli. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, C ve C++ Programlama Dilleri Arasındaki Farklar. Yayınlanmamış Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Kitaplar: 1. Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri, Ankara: Pegem A Yayıncılık. 2. Çakır, H., Uluyol, Ç. ve Karadeniz, Ş. (2008). Öğretim Stratejileri, İnternet Temelli Öğretimde Kuramsal Temeller, İnternet Temelli Öğretim: Kuram ve Uygulama, H.İ. Yalın (Editör), Süreçte. 3. Karadeniz, Ş. Çakır, H. ve Uluyol, Ç. (2008). Tasarım İlkeleri. İnternet Temelli Öğretim: Kuram ve Uygulama, H.İ. Yalın (Editör), Süreçte. 4. Karadeniz, Ş. (2008). Bilgisayar Öğretiminde Öğrenme Stilleri ve Stratejileri. Bilgisayar Öğretiminde Sosyo-Psikolojik Değişkenler, Deniz Deryakulu (Editör), Süreçte. 5. Şimşek, N. ve Karadeniz, Ş. (2004). Bilişçi Öğrenme Kuramları. Gelişim ve Öğrenme, Ataman, A. (Editör). Genişletilmiş İkinci Baskı içinde (s ). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. 6. Şimşek, N. ve Karadeniz, Ş. (2003). Bilişçi Öğrenme Kuramları. Gelişim ve Öğrenme, Ataman, A. (Editör). (s ). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. Makaleler : 1. Kılıç Çakmak E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. Büyüköztürk, Ş. ve Demirel F. (2008). İlköğretim İkinci Kademe ve Lise Öğrencilerinin Ders ve Sınıf Düzeylerine Göre Öğrenme Stratejileri ve Güdülenme Düzeylerinin Belirlenmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(1). 2. Karadeniz, Ş. (2008). Bilişsel Esnekliğe Dayalı Hiper Metin Uygulaması: Sanal Bilgisayar Hastanesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (1), Karadeniz, Ş. (2006). Kaybolma Açısından Kullanışlı Çoklu Ortamların Tasarlanması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (2). 4. Kılıç, E. ve Karadeniz, Ş. (2006). Farklı Hiper Ortam Tasarımlarının Etkililiği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26 (3), Karadeniz, Ş. (2006). Öğretim Amaçlı Hiper Metin, Hiper Ortam ve Çoklu Ortamlar İçin Tasarım İpuçları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (1). 6. Kılıç E. ve Karadeniz, Ş. (2004). Cinsiyet ve Öğrenme Stilinin Gezinme Stratejisi ve Başarıya Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (3),

5 7. Kılıç E. ve Karadeniz, Ş. (2004). Hiper Ortamlarda Öğrencilerin Bilişsel Yüklenme ve Kaybolma Düzeylerinin Belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 40, Karadeniz, Ş. ve Kılıç E. (2004). Hiper Ortamlarda Kaybolma Ölçeğinin Uyarlama Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 39, Büyüköztürk, Ş., Kılıç E., Karadeniz, Ş. ve Karataş, S. (2004). Sınıf İçi Öğretmen Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 38, Karadeniz, Ş., Karataş, S. ve Kılıç, E. (2004). Öğretim Amaçlı İnternet Ortamlarının Tasarımı ve Temel İlkeler. Milli Eğitim Dergisi, 161, Karadeniz, Ş. (2004). Bilişsel Esneklik Hiper Metinleri ve Hiper Ortamları. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3 (2). 12. Kılıç, E., Karadeniz, Ş. ve Karataş, S. (2003). İnternet Destekli Yapıcı Öğrenme Ortamları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (2), Paneller: 1. Panelist, Akademik Panel, II. Ulusal BÖTE Öğrenci Kurultayı, 16 Mayıs 2008, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul. 2. Panelist, Öğrenci ve Öğretim Elemanları Gözüyle Uzaktan Eğitim, İnternet Teknolojileri ile Uzaktan Eğitim Sempozyumu, 2 Mayıs 2008, Gazi Üniversitesi, Ankara. 3. Panelist, BÖTE Öğretim Üyeleri Paneli, I. Ulusal BÖTE Öğrenci Kurultayı, 10 Mayıs 2007, Ege Üniversitesi, İzmir. 4. Panelist, Temel Eğitim Projesi II. Fazı: BT Entegrasyonu Temel Araştırması, Bilgisayar Teknolojilerinin Eğitime Entegrasyonu Paneli, 2 Mayıs 2007, Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çankırı. Bildiriler: 1. Uluyol, Ç. ve Karadeniz, Ş. (2008). Harmanlanmış öğrenme ortamlarında proje temelli öğrenmeye ilişkin öğrenci görüşleri. 8th International Educational Technology Conference (IETC2008), 6-9 Mayıs Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 2. Karadeniz, Ş. ve Uluyol, Ç. (2008). Proje temelli öğrenmede performans değerlendirme üzerine bir uygulama. 2. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Nisan Ege Üniversitesi, İzmir. 3. Yiğit, D., Demiralay, R. ve Karadeniz, Ş. (2008). Proje Temelli Öğrenme İle Bilgi Okuryazarlık Becerilerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Uygulama. 2. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Nisan Ege Üniversitesi, İzmir. 4. Karadeniz, Ş. ve Oran, M. K. (2008). Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Farklı Quiz Sistemleri Üzerine Öğrenci Görüşleri. Future-Learning 2008: 2. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı 2008: e-öğrenme, Mart İstanbul Üniversitesi, İstanbul. 5. Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2007). İlköğretim İkinci Kademe ve Lise Öğrencilerinin Bilişsel, Metabilişsel ve Kaynak Yönetimi Stratejilerinin Ders ve Sınıf Düzeyine Göre Karşılaştırılması. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 2007, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tokat. 5

6 6. Akgün, Ö.E., Çakmak Kılıç, E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2007). İlköğretim İkinci Kademe ve Lise Öğrencilerinin Ders ve Sınıf Düzeylerine Göre Değer, Beklenti ve Duyuşsal Faktörlere İlişkin Güdülenme Düzeyleri. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 2007, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tokat. 7. Karadeniz, Ş., Karataş, S. ve Şahin, S. (2007). Özel Öğretim Yöntemleri I Ve İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri Ve Uygulamaları Derslerinin Çözüm Ortaklığı. I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Mayıs 2007, Çanakkale. 8. Oran, M.K. ve Karadeniz, Ş. (2007). İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitimde Mobil Öğrenmenin Rolü. Akademik Bilişim 2007, 31 Ocak 2 Şubat 2007, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya. 9. Kılıç E. ve Karadeniz, Ş. (2006). Çoklu Ortam Tasarımlarında Bölünmüş Dikkat Etkisi: Başarıya İlişkin Karşılaştırma, VII. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Eylül 2006, Gazi Üniversitesi, Ankara. 10. Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Kılıç, E. & Demirel, F. (2007) The Turkish Adaptation Study of Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) for Year Old Children, INTED 2007 International Technology, Education and Development Conference, 7-9 March 2007, Valencia, Spain. Posterler: 1. Demiralay, R. ve Karadeniz, Ş. (2008). İlköğretim Öğrencilerine Bilgi Okuryazarlığı Becerisinin Kazandırılması: B6 Modeli. Future-Learning 2008: 2. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı 2008: e-öğrenme, Mart İstanbul Üniversitesi, İstanbul. 6

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ Doğum Yılı: 01.01.1965 Yazışma Adresi : e-posta : Gazi, Gazi Eğitim Fakültesi, ilköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD. Teknikokullar/Beşevler 06500 Ankara/Türkiye buluc@gazi.edu.tr

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Öğrenim Durumu ve Akademik Kariyer. Boğaziçi Üniversitesi ndeki Akademik Pozisyonlar. Boğaziçi Üniversitesi ndeki İdari Görevler

Kişisel Bilgiler. Öğrenim Durumu ve Akademik Kariyer. Boğaziçi Üniversitesi ndeki Akademik Pozisyonlar. Boğaziçi Üniversitesi ndeki İdari Görevler Kişisel Bilgiler Soyadı: Özturan Adı: Meltem Seba Akademik Pozisyonu: Profesör Yönetim Bilişim sistemleri Akademik Görevi: Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Doğum Tarihi:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, 1999.

ÖZGEÇMİŞ. Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, 1999. ÖZGEÇMİŞ I- KİŞİSEL BİLGİLER Adı, Soyadı : Burcu ÜLKE-KÜRKÇÜOĞLU Doğum yeri ve yılı : Eskişehir, 1977 Bildiği yabancı dil : İngilizce Yazışma adresi : Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Diller Okuma Konuşma Yazma İngilizce iyi iyi iyi

ÖZGEÇMİŞ. Diller Okuma Konuşma Yazma İngilizce iyi iyi iyi 1/13 ÖZGEÇMİŞ 1. Soyadı : BÜLBÜL 2. Adı : Halil İbrahim 3. Milliyeti : T.C. 4. Eğitim : Tarih (Ay/Yıl) Kurum Alınan Derce Şubat 2014 -- Gazi Eğitim Fakültesi Profesörlük Ekim 2008 -- Üniversitelerarası

Detaylı

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü.

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü. 1. Adı Soyadı : Aytekin İŞMAN 2. Doğum Tarihi : 14.12.1964 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ 373 YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ İshak KOZİKOĞLU * Öz: Bu araştırmanın amacı, yabancı dil öğretim elemanlarının bilgisayarın İngilizce öğretiminde

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Adnan ERKUġ Doğum Tarihi : 6.06.1960 Unvanı : Prof. Dr. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 199 Y. Lisans

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Ö.Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Ö.Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Önder ŞAHİNASLAN 2. Doğum Tarihi : 1975 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Ö.Lisans Lisans Y.Lisans Doktora 5. Akademik Unvanlar Bilgisayar

Detaylı

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü İçindekiler Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dekanımız - Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ... 2 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK... 4 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Harun ER... 5 Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ELEKTRONİK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ ELECTRONIC JOURNAL OF EDUCATION SCIENCES Yıl:2012 Cilt 1 Sayı 2 Year:2012 Volume 1 Issue 1 (058-067) WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüseyin Bicen 2. Doğum Tarihi: 31 Aralık 1986 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Yabancı Dil: İngilizce 6. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Bilgisayar

Detaylı

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE EĞİTİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARI Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU :

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Detaylı

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I LİSANS DERS İÇERİKLERİ (Güz ) : Eğitimde Bilişim Teknolojileri I : BTE-103 : 1. Sınıf, Güz : 3 (Teori) 2 (Uygulama) : Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I-II

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I-II BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I-II Editör: Sami Şahin Ahmet Ağır / Yüksel Deniz Arıkan/ Hasan Çakır / Abdullah Düvenci Şemseddin Gündüz / Adile Aşkım Kurt / Mehmet

Detaylı

Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 22 2009

Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 22 2009 Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 22 2009 ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ ÖĞRETMEN ADAYLARINA KAZANDIRDIĞI MESLEKİ YETERLİKLER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ (İZLEME ÇALIŞMASI) Yrd.

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının, İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algılarına Etkisi

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının, İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algılarına Etkisi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 819 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının, İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik

Detaylı