PROJE TEMELLİ ÖĞRENME ORTAMINDA DERSLERARASI İŞBİRLİĞİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Sami ŞAHİN*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJE TEMELLİ ÖĞRENME ORTAMINDA DERSLERARASI İŞBİRLİĞİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Sami ŞAHİN*"

Transkript

1 PROJE TEMELLİ ÖĞRENME ORTAMINDA DERSLERARASI İŞBİRLİĞİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Sami ŞAHİN* Özet: Bu çalışmanın amacı Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü 3. sınıf programında yer alan İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri ve Uygulamaları ve Özel Öğretim Yöntemleri I derslerinin işlenişinde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde uygulanan dersler arası işbirliği çalışmasını paylaşmak, bu çalışma üzerine öğrenci görüşlerini irdelemek ve sonraki çalışmalar için çıkarımlarda bulunmaktır. Çalışmanın katılımcılarını Bahar döneminde adı geçen derslere devam eden 3. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. İki derste uygulanan ortak proje süreci ve değerlendirme üzerine öğrenci görüşleri geliştirilen bir anket ile elde edilmiştir. Anket sonuçları öğrencilerin genel olarak derslerarası işbirliği ve ortak proje çalışmasından memnun olduklarını ve doyurucu bir aktif öğrenme deneyimi geçirdiklerini ortaya koymuştur. Ayrıca bu çalışma alternatif değerlendirme yöntemlerinin öğrenciler tarafından benimsendiğini de göstermiştir. Çalışma sonucunda öğrencilerin derslerarası işbirliği ve ortak proje çalışması sürecinde ve değerlendirme aşamasında edindileri kazanımlar, sıkıntılar ile istek ve önerileri de incelenerek tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Disiplinlerarası Öğrenme, Proje Temelli Öğrenme, Işbirlikli Öğrenme, Akran Değerlendirmesi. An Analysis of Student Perspectives About Collaboration Between Courses in A Project Based Learning Environment Abstract: The aim of this study is to share collaboration between the courses of Authoring Languages and Applications in the Internet Environment and Special Teaching Methods I in Gazi Education Faculty, Gazi University, and examine student perspectives and interpreting the results. The participants consist of the students continuing the named courses in the spring semester of The students perspectives on the collaborative project were obtained by a survey. The results showed that students had an effective learning experience and satisfied with the collaborative project and collaboration between the courses. This study also showed that students favored alternative assessment methods. Students benefits, problems, comments and wills about the collaborative project and collaboration between the courses were examined and discussed at the end of the study. Keywords: Interdisciplinary Learning, Project Based Learning, Collaborative Learning, Peer Assessment. * Gazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2 Sami ŞAHİN GİRİŞ Yapılandırmacı öğretim yaklaşımları öğrenmenin gerçek hayatın karmaşasını yansıtacak ve birden fazla bilgi ve yeteneği işe koşacak eğitim uygulamalarının önemini vurgulamaktadır. Gerçek hayatın yaşantılarının disiplinler arası olduğu düşünülürse disiplinlerarası öğrenmenin de önemi ve gerekliliği daha iyi anlaşılır. Disiplinlerarası öğrenme uygulamaları çoğu defa, proje temelli öğrenme ve işbirlikli öğrenme gibi öğrencilere zengin öğrenme ve sosyal yaşantılar kazandırmada rehberlik edecek aktif öğrenme yaklaşımlarını gerekli kılar. Ancak klasik test ve yazılı yoklamalar öğrencilerin zengin öğrenme deneyimlerini ve bunları sosyal yaşama transferini ölçmede yetersiz kalır. Bu noktada performans değerlendirme, akran değerlendirm ve gelişim dosyaları gibi öğrenmeyi bir bütün olarak değerlendiren alternatif öğrenme yöntemlerinin kullanılması yarar sağlar. Bu çalışmada işbirlikli bir proje temelli öğretim uygulaması, farklı disiplinleri içeren iki dersin bir ortak çalışması olarak yürütülmüştür. Öğretim sürecinde ve final değerlendirmesinde akran değerlendirmesi de sürece dahil edilmiştir. Bu çalışmada proje temelli öğrenme ve akran değerlendirmesinin öğrenme sürecine katkı ve sınırlılıklarının öğrenci görüşleri çerçevesinde belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde 3. sınıfta okutulmakta olan İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri ve Uygulamaları ve Özel Öğretim Yöntemleri I dersleri arasında işbirliği olacak şekilde yürütülmüştür. KAVRAMSAL ÇERÇEVE Bu bölümde çalışma kapsamında önemli bulunan kuramsal kavramlar kaynaklardan yaralanarak tanımlanmış ve temel özellikleri belirlenmiştir. Disiplinlerarası Öğrenme Klein (1990), disiplinlerarası öğrenmeyi iki ya da daha fazla disiplinin mevcut bilgileri bütünleştirilerek yeni bir sentez oluşturulması olarak tanımlar. Ona göre bu süreç bir konu, sorun, ya da problem çözümüne yönelik başlar ve devam eder. Disiplinlerarası çalışma tek bir disipline bağlı olarak çözülmesi mümkün olmayan karmaşık ve kapsamlı problemlerin çözülmesi için uygun bir yoldur. 66 TSA / Yıl: 11, S: 3, Aralık 2007

3 Proje Temelli Öğrenme Ortamında Derslerarası İşbirliği ile İlgili... Gerçek hayat problemlerinin çoğu defa disiplinlerarası olduğu göz önünde alındığında disiplinlerarası çalışmaların öğrencileri gerçek hayatın karmaşasına hazırlamada ne kadar önemli olduğu daha iyi görülmektedir. Disiplinlerarası öğrenme, proje temelli öğrenme ve işbirlikli öğrenme gibi aktif öğrenme stratejilerini gerekli kılar ve öğrencilerin kritik düşünme becerilerini geliştirir. Proje temelli öğrenme disiplinlerarası çalışmalar için uygun bir ortam hazırlamaktadır. Disiplinlerarası projeler farklı yetenek ve bilgileri gerekli kılarak öğrencilerin iletişim ve işbirliği içinde çalışmaya teşvik eder. Proje temelli öğrenmede öğrencilerin zengin öğrenme deneyimleri edinir ve geniş bakış açıları kazanırlar. Bu şekliyle proje temelli öğrenme, disiplinlersarası öğrenme için iyi bir öğretim zemini hazırlamaktadır. Proje Temelli Öğrenme Proje temelli öğrenme öğrencilerin kendi öğrenmeleri üzerinde kontrol kurmalarına imkan tanıyan bir aktif öğrenme yaklaşımıdır. Bu öğrenme şeklinde kendi öğrenme hedeflerini ve görevlerini belirleyen öğrenciler öğrenmede daha aktif rol alırlar. Eğitimciler, en iyi öğrenmenin yaparak ve yaşayarak gerçekleştiği konusunda hem fikirdirler. İyi tasarlanmış proje temelli öğrenme ortamları öğrencilere gerçek hayatın zorluklarını deneyimleme şansı tanımaktadır. Öğrenciler grup kurma, görev paylaşımında bulunma, görev alma, temsil etme gibi gelecekteki mesleki yaşantılarında kritik öneme sahip sosyal ve mesleki yeterliliklerini bu öğrenme ortamları ile kazanma fırsatı bulurlar. Proje temelli öğrenmenin tanımlanan önemli temel özellikleri şunlardır: Öğrenme zorlu açık uçlu problemlerin çözümü yoluyla sağlanır. Öğrenme öğrenci merkezlidir. Öğrenciler küçük gruplar halinde çalışır. Öğretmen kaynak ve yardımcı rolüne sahiptir. İyi tasarlanmış projelerin bazı özellikleri ve yararları ise şöyle sıralanabilir: TSA / Yıl: 11, S: 3, Aralık

4 Sami ŞAHİN Öğrencilerin ilgi ve istekleri üzerine kuruludur. Anlamlı ve gerçek öğrenme çevresi sağlar. Gerçek hayat problemlerini içerir. Disiplinler arası çalışmayı teşvik eder. Akran çalışmaları üzerine yansıtma ve öz-değerlendirmeyi tetikler. Sürekli değerlendirme sağlar. Proje temelli öğrenme, öğrencilerin grup halinde işbirliği içinde etkileşimli bir biçimde çalışmalarını desteklemektedir. Vygotsky (1978) öğrenmeyi sosyal etkileşimden oluşan bir geri bildirim olarak görür. Öğrenciler arasında sosyal etkileşimi arttıracak öğretim uygulamaları daha etkili öğrenmeyi sağlamaktadır. Öğrenci merkezli öğretim yaklaşımlarının giderek daha fazla önem kazanması ile işbirlikli öğrenme uygulamaları da daha sıklıkla öğretimde kullanılmaktadır. İşbirlikli öğrenme, öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak bir öğrenme probleminin çözümünde ya da bir öğrenme projesinin yürütülmesinde beraber çalıştıkları bir öğretim yöntemidir (Demirel, 2006). İşbirlikli öğrenme İşbirlikli öğrenme, gruptaki tüm bireylerin deneyim ve yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanmayı sağlar (Weert ve Pilot, 2003). Ayrıca, işbirlikli öğrenme yoluyla öğrenciler yanlızca kendi yeteneklerini işe koşmaz; birbirlerinin bilgi, deneyim ve yeteneklerinden faydalanarak zayıf yönlerini de geliştirler. İşbirlikli öğrenme sosyal açıdan bakıldığında ise ayrı bir öneme sahiptir. İşbirlikli öğrenme öğrencilerin sorumluluk duygusunu geliştirir ve kendine güvenini arttırır. Öğrenciler arasında olumlu grup bağımlılığını geliştirir ve sosyal beceriler kazandırır. Bu öğrenme şeklinde öğrenciler demokratik hayata daha iyi hazırlanır, paylaşımı ve toplum hayatını öğrenirler. Akran değerlendirmesi Öğrenme ve değerlendirmenin birarada olduğu alternatif bir değerlendirme şekli olarak akran değerlendirmesi yüksek öğrenimde giderek artan bir ilgi görmektedir (Falchikov, 2001). Bu durum işbirlikli öğrenme gibi yüksek öğrenimde ilgi çeken son gelişmelerle de parellik oluşturur. Akran değerlendirmesi bireylerin birbirlerini belli kriterlere 68 TSA / Yıl: 11, S: 3, Aralık 2007

5 Proje Temelli Öğrenme Ortamında Derslerarası İşbirliği ile İlgili... göre değerlendirdikleri bir değerlendirme yöntemi olarak ifade edilir (Falchikov, 1995). Bu değerlendirme şeklinde öğrenciler sınıf arkadaşlarının çalışmalarının kalitesini değerlendirerek birbirlerine geribildirim sağlarlar (Van den Berg, 2003). Öğrenciler, akranlarının çalışmalarını değerlendirirken yorumlarlar ve böylece kendi öğrenmelerine de katkı sağlarlar (Topping, 1998). Akran değerlendirmesinin öğrencinin öğrenme güdülenmesini arttırmanın yanısıra öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alma, değerlendirmeyi öğrenmenin bir parçası yapma, hataları başarısızlık değil birer yeniden öğrenme fırsatı yapma, bilgi transfer yeteneklerini uygulamaya koyma, bir öz-değerlendirme formu teşkil etme, yüzeysel öğrenme yerine derin öğrenmeyi sağlama gibi faydaları vardır (Brown, 1998). Bunlara ek olarak akran değerlendirmesinin araştırmacılarca işaret edilen bazı önemli özellikleri şunlardır (Zariski 1996; ve Race 1998): Değerlendirme, öğrenmenin bir parçasıdır Öğrenciler daha özerk, sorumlu ve katılımcı olurlar Öğrenciler başkalarının çalışmalarını sadece izlemez, kritik analizler yaparlar Öğrencilerin bakış açıları geribildirimlerle zenginleşir Öğrenciler değerlendirmede sahiplik duygusu kazanırlar Öğrencilerin öğrenme güdülenmesi artar Diğer taraftan akran değerlendirmesinin literaturde (Brown, 1998; Magin ve Helmore, 2001; Zariski 1996; Race 1998) işaret edilen bazı sınırlılıkları ise şunlardır: Öğrenciler birbirlerini değerlendirme yeteneğine ve olgunluğuna sahip olmayabilir Öğrenciler değerlendirmeyi ciddiye almayabilir Öğrenciler akran değerlendirmesine karşı olumsuz tutuma sahip olabilir Öğrenciler birbirlerini değerlendirmede etkileyebilir Öğrenciler ek bir yük olarak görebilir Akran değerlendirmesinin zorluklarından en önemlileri ise öğrenciler tarafından yapılan değerlendirmenin güvenilirliğini ve geçerlilirli- TSA / Yıl: 11, S: 3, Aralık

6 Sami ŞAHİN ğini kabul edilebir bir düzeyde tutabilmektir (Dochy, F., Segers, M. ve Sluijsmans, D. 1999). Bunu sağlamanın en önemli yolu ise açık ve anlaşılır kriterler hazırlamak; isimleri gizleyerek değerlendirme yapmak; ya da bir çalışma için birden fazla akran değerlendirmesi kullanmaktır (Falchikov, 2001). Değerlendirmenin başarısı, öğrencilerin kriterleri ve süreci benimsemesi ile yakından ilgilidir. Öğretmenlerin, öğrencileri bu süreçte etkin kılmaları fayda sağlayacaktır. YÖNTEM Bu bölümde araştırmanın modeli, örneklemi, veri toplama araçları, verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasına ilişkin bilgilere yer verilmektedir. Araştırma Modeli Bu çalışma nitel bir araştırma olup dersler arası işbirliği ve ortak proje çalışması, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümü 3. sınıf müfredatında yer alan İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri ve Uygulamaları ile Özel Öğretim Yöntemleri I dersleri arasında uygulanmıştır. Çalışmada öğrenci görüşleri dönem sonunda açık uçlu sorular içeren bir değerlendirme formu ile alınarak incelenmiştir. Örneklem Bu araştırma, Eğitim-Öğretim yılı Bahar döneminde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 3. sınıfında öğrenimi sürdüren ve İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri ve Uygulamaları ve Özel Öğretim Yöntemleri I derslerini alan 48 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir Proje Temelli Öğrenme Süreci Gerek İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri ve Uygulamaları dersinin gerekse Özel Öğretim Yöntemleri I dersinin uygulama boyutu eksiklerinin giderilmesi, bu iki dersin çözüm ortağı olmasını uygun kılmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerin Özel Öğretim Yöntemleri I Dersi nde edindikleri öğrenme kuramları ile ilgi bilgilerini İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri ve Uygulamaları dersinde hazırlayacakları öğretim amaçlı web sitelerinin hazırlanmasına transfer etmeleri sağlanmıştır. Bu çalışmada dersler arası ortak proje olarak öğrenciler Özel Öğretim Yöntemleri I dersinde işlenen öğretim stratejilerinden birini 70 TSA / Yıl: 11, S: 3, Aralık 2007

7 Proje Temelli Öğrenme Ortamında Derslerarası İşbirliği ile İlgili... seçerek ilköğretim müfredatında yer alan bilgisayar konularından bir tanesini seçerek İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri ve Uygulamaları dersinde edindikleri hikaye tahtası geliştirme ve Dreamweaver programı ile web tasarımı bilgilerini birleştirerek Web tabanlı öğrenme ortamları geliştirmişlerdir. Öğrenciler proje sürecinin ilk iki haftasında hikaye tahtalarını geliştirmişlerdir. Takipeden 3 haftada projelerinin ilk taslağını oluşturmuşlar ve sonraki hafta sınıfta sunarak akran ve öğretim elemanlarınından geribildirim almışlardır. Daha sonraki 3 haftalık süreçte ise projelerini tamamlamışlardır. Son iki haftada ise projelerinin son halini sunarak akran değerlendirmelerini gerçekleştirmişlerdir. Öğrenciler bu sure içinde geliştirdikleri projelerini diğer Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü öğrencileri ile paylaşabilmeleri ve güdülenme düzeylerini arttırabilmek amacıyla I. Ulusal BÖTE Öğrenci Kurultay ına projeleri ile katılımları desteklenmiş ve öğrenciler adı geçen yarışmada dereceler alarak ödüller kazanmışlardır. Her iki derste de öğrencilerin hem süreç hem de ürünleri değerlendirilmiştir. Bu amaçla Özel Öğretim Yöntemleri I dersinde öğretim elemanın öğrencilerin ürün ve süreçlerini değerlendirmesi (%70) ve öğrencilerin kendilerini ve akranlarını değerlendirmesi (%30) sonucunda öğrencilere final notu verilmiştir. Bu amaçla öz-değerlendirme, akran değerlendirme, ürün ve grup değerlendirme formları geliştirilmiştir. İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri ve Uygulamaları dersinde ise hikaye tahtasının öğretim amaçlı web sitesi tasarımı açısından uygunluğuna (%30), geliştirilen öğretim amaçlı web sitesine (%55) ve proje planına uygunluğa (%15) göre final puanı verilmiştir. Verilerin Toplanması ve Analizi Bu çalışmada öğrenci görüşleri üç açık-uçlu sorudan oluşan bir anketten elde edilmiştir. Anketler öğrencilere e-posta yolu ile gönderilmiş ve yine e-posta yolu ile doldurulmuş anketler elektronik bir klasörde toplanmıştır. Ankette yer alan sorular şunlardır: 1. Dersler arası ortak çalışmanın işleyişi üzerine değerlendirmeleriniz nelerdir; siz olsaydınız bu derslerde nasıl bir ortak çalışmayürütürdünüz? 2. Dersler arası ortak projesinin işleyişi üzerine değerlendirmeleriniz nelerdir; siz olsaydınız bu derslerde nasıl bir ortak proje uygulardınız? TSA / Yıl: 11, S: 3, Aralık

8 Sami ŞAHİN 3. Dersler arası ortak proje değerlendirmesi üzerine değerlendirmeleriniz nelerdir; siz olsaydınız bu derslerde ortak çalışma için nasıl bir değerlendirme yöntemi uygulardınız? Öğrencilerin doldurdukları anketler araştırmacı tarafından tek-tek incelenerek öğrenci görüşleri listelenmiş ve kategorilere ayrılmıştır. Kategorilerde yer alan görüşler sıralanarak her biri için frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. BULGULAR Öğrenciler genel olarak derslerarası ortak çalışmadan memnun nolduklarını ifade etmişlerdir. Öğrenci görüşleri incelendiğinde öğrencilerin derslerarası ortak proje çalışması ile edindikleri kazanımları, yaşadıkları sorunları, önerileri, ve akran değerlendirmesi üzerine bazı sakıncaları ifade ettikleri tespit edilmiştir. Öğrenci görüşleri şu dört kategoride toplanmıştır: Proje yönetimi ve kazanımlar Proje sürecinde yaşanılan sıkıntılar Dersler arası iletişim ve organizasyon Proje ve final değerlendirme Öğrencilerden gelen dönütler Tablo 1 de özetlenmektedir. Proje yönetimi ve kazanımlar başlığında toplam 48 katılımcıdan 34 ü görüş belirtmiş (%70) ve genel olarak ortak proje sayesinde proje yönetimi, grup çalışması, zaman yönetimi, işbirliği ve fikir paylaşımı üzerine tecrübeler edindiklerini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin %33 ü (n=16) öğretim kuramlarını teknoloji ortamında uygulayarak teknoloji ve pedagojiyi bütünleştirdiklerini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin %17 si (n=8) ayrıca problem çözme yeteneği kazandıklarını ve %12 si gerçek hayat tecrübesi (n=6) edindiklerini de işaret etmişlerdir. Öğrencilerin %8 i (n=4) bunlara ek olarak işbirlikli çalışma yolu ile kendi yeteneklerini de keşfetme şansı bulduklarını belirtmişlerdir. Proje çalışması sürecinde yaşanılan sıkıntılar başlığında ise toplam 24 öğrenci (%48) görüş ifade etmiştir. Öğrencilerin en sıklıkla ifade ettikleri (n=7; %15) sıkıntıları daha önceden yapılmış yeterince örneğin bulunamaması olarak ortaya çıkmıştır. Bir diğer önemli sorun ise (n=6; %12) kapsamlı bir proje çıkarabilmek için yeterince süreye ve 72 TSA / Yıl: 11, S: 3, Aralık 2007

9 Proje Temelli Öğrenme Ortamında Derslerarası İşbirliği ile İlgili... grup çalışma ortamına sahip olmamaları olarak belirtilmiştir. Öğrencilerin ifade ettikleri (n=4; %8) bir diğer önemli eksiklik ise yeterince grup çalışması tecrübesine sahip olmamaları olarak ortaya çıkmıştır. Bazı öğrenciler (n=2; %4) teknik bilgilerinin yetersizliğini sorun olarak görürken diğer bazı öğrenciler (n=5; %9) ise grup üyelerinin teknik bilgilerinin dengeli olmayışı nedeniyle grup içi görev dağılımında ve görev yükünde dengesizliklerin olduştuğunu işaret etmişlerdir. Öğrenciler arası iletişim ve organizasyon üzerine toplam 19 (%40) öğrenci görüş belirtmiştir. Bu öğrencilerin en sıklıkla (n=11; %23) vurguladıkları istekleri ise derslerarasında iletişimin daha iyi olması yönünde olmuştur. Öğrenciler her iki dersin eğitimcisi arasındaki iletişim kopukluklarının zaman zaman kendilerinden beklenilenler konusunda karmaşaya neden olduğunu belirterek iletişimin iyileştirilmesini önermişlerdir. Bazı öğrenciler ise (n=8; %17) ayrıca derslerin işlenişinin birbirleri ile daha organize ve paralel olmasını önermişlerdir. Tablo1: Derslerarası ortak proje ve değerlendirme üzerine öğrenci görüşleri. n % Proje yönetimi ve kazanımlar Toplam: Kuram uygulama Problem çözme 8 17 Gerçek hayat tecrübesi 6 12 Kendi yeteneklerini keşfetme 4 8 Proje sürecinde yaşanan sıkıntılar Toplam: Yeterince örneğin bulunamaması 7 15 Yerli süre ve çalışma ortamı eksikliği 6 12 Grup çalışması tecrübesi eksikliği 4 8 Teknik bilgilerinin dengeli olmayışı 5 9 Teknik bilgilerinin yetersizliğini 2 4 Derslerarası iletişim ve organizasyon Toplam: Dersler arasında iletişim eksikliği Dersler arasında Organizasyon eksikliği 8 17 Proje ve final değerlendirme Toplam: Akran değerlendirmesinin nesnelliğine duyulan güven eksikliği Akran değerlendirmesinin final notuna etkisi azaltılmalı Değerlendirme ölçütleri daha belirgin olmalı 6 12 Akran değerlendirmesi olmamalı 2 4 Proje ve final değerlendirmesi üzerine 33 (%67) öğrenci görüş belirtmiştir. Öğrencilerin genel olarak derslerin ve final projesinin değerlendirmesinden memnun olduklarını ifade ettikleri görülmüştür. Ancak bazı öğremciler (n=15; %31) her ne kadar final değerlendirmesinde birçok ölçütün olmasından memnun olmuşlarsa da akran değerlendirmesinin gerekliliği ve nesnelliği konusunda şüpheleri olduğunu ifade TSA / Yıl: 11, S: 3, Aralık

10 Sami ŞAHİN etmişlerdir. Bazı öğrenciler ise (n=10; %20) akran değerlendirmesinin final notuna olan etkisinin daha düşük; buna karşın eğitimci notunun daha ağırlıklı olması gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca bazı öğrenciler (n=6; %12) akran değerlendirmesi için değerlendirme ölçütlerinin daha belirgin olmasını önermişlerdir. İki (% 4) öğrenci ise akran değerlendirmesine bütünüyle karşı çıkmıştır. Yukarıdaki kategoriler haricinde iki (%4) öğrenci ise grup çalışmasının yanı sıra bireysel çalışmanın da bir alternatif olarak sunulmasını önermişlerdir. SONUÇLARIN TARTIŞILMASI Bu çalışma, derslerarası ortak çalışmanın öğrenciler açısından yoğun ve doyurucu bir öğrenme deneyimi olduğunu göstermiştir. Derslerarası ortak etkinlik olarak yapılan proje çalışması öğrenciler için oldukça verimli olmuş ve öğrencilerin disiplinlerarası çalışma, proje temelli öğrenme ve işbirlikli öğrenme ile akran değerlendirmesi üzerine önemli deneyimler edindikleri sonuçlar kısmında da belirtildiği üzere öğrenci görüşlerinden açıkça görülmektedir. Bu çalışmanın sonuçları, kaynaklarada disiplinlerarası çalışma, proje temelli öğrenme, işbirlikli öğrenme ve akran değerlendirmesi üzerine belirtilen yararları teyit etmiştir. Klein in de ifade ettiği üzere öğrenciler disiplinlerarası çalışarak iki farklı disipline ait bilgileri bütünleştirerek yeni sentezler ortaya koyarlar. Bu çalışmada da öğrenciler kuramsal bir dersten edindikleri bilgileri teknik bir dersten edindikleri bilgiler ile bütünleştirdiklerini ifade ederek daha anlamlı bir öğrenme deneyimi edindiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca bu çalışma literaturde de belirtildiği üzere (Weert ve Pilot, 2003) öğrencilerin işbirliği içinde çalışarak birbirlerinin yeteneklerinden faydalanabileceklerini ve kendi yeteneklerini keşfedebileceklerini de ortaya koymuştur. Yine bu çalışma ile proje temelli öğrenmenin öğrencilere daha yapılandırmacı ve aktif öğrenme deneyimleri kazandırdığı da görülmüştür (Demirel, 2006). Son olarak akran değerlendirmesinin öğrenci merkezli aktif öğrenme ortamları için uygun (Dochy vd., 1999) ve öğrencilerce istenen bir değerlendirme şekli olabileceği de belirlenmiştir. Akran değerlendirmeleri ve öğretim elemanı notları karşılatırıldığında benzer sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuç incelendiğinde, Top- 74 TSA / Yıl: 11, S: 3, Aralık 2007

11 Proje Temelli Öğrenme Ortamında Derslerarası İşbirliği ile İlgili... ping (1998) ve Falchikov ve Goldfinch in (2000) sonuçları ile örtüşmektedir. Sonuç olarak bu çalışmada disiplinlerarası çalışmanın proje temelli öğrenme ve işbirlikli öğrenme ile birleştiğinde öğrenciler için önemli aktif öğrenme deneyimleri kazandırdığı söylenebilir. Ancak uygulamada eğitimcilerin özellikle derslerarası organizasyon ve işbirliğine dikkat etmeleri ve derslerin işlenişinde mümkün olan paralelliği göstermeleri önerilmektedir. Öğrencilere uygun çalışma ortamlarının sağlanması ve zamanın doğru planlanması önemli görülmektedir. Bu çalışmada akran değerlendirmesinin öğrencilerin öğrenmesine ve sosyal gelişimlerine katkı sağladığını görülmüştür. Ancak burada da eğitimciler dikkat etmesi gereken noktalar vardır. Akran değerlendirmesinin öğrenciler ile beraber hazırlanarak kriterlerin açık ve anlaşılırlığı öğrencilerce onaylanmaktadır. Ayrıca akran değerlendirmesinin final değerlendirmesine olan ağırlığının düşük tutulması gerekliliği de görülmektedir. KAYNAKLAR Brown, S. (1998), Peer Assessment in Practice, Birmingham: SEDA. Dochy, F., Segers, M. & Sluijsmans, D. (1999), The use of self, peer and co-assessment in higher education: a review, Studies in Higher Education, 24, Falchikov, N. (1995), Peer feedback marking: developing peer assessment, Innovations in Education andtraining International, 32, Falchikov, N. (2001), Learning together; peer tutoring in higher education, London, Routledge-Falmer. Klein. J.T. (1990), Interdisciplinarity: history, theory and practice. Detroit: Wayne State University Press. Magin, D. & Helmore, P. (2001), Peer and teacher assessments of oral presentations: how reliable are they? Studies in Higher Education, 26, Topping, K. (1998), Peer assessment between students in colleges and universities, Review of Educational Research, 68, TSA / Yıl: 11, S: 3, Aralık

12 Sami ŞAHİN Vygotsky, L.S. (1978), Mind in Society: The development of higher psychological processes, Cambridge, MA: Harvard University Press. Weert, T. J. van & Pilot, A. (2003), Task-based team learning with ICT, design and development of new learning, Education and Information Technologies, 8, TSA / Yıl: 11, S: 3, Aralık 2007

ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIKLARI PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME MATERYALLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIKLARI PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME MATERYALLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIKLARI PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME MATERYALLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ Tuğba Yanpar YELKEN Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ÖĞRETMENLERİN İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE MATEMATİĞE YÖNELİK

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri Ege Eğitim Dergisi 2007 (8)1: 89-112 89 Ege Eğitim Dergisi 2007 (8)1: 89-112 Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri Sevilay ŞAHİN * **, Betül BALKAR Öz

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

Assessment of New Turkish Curriculum for Grade 1 to 5

Assessment of New Turkish Curriculum for Grade 1 to 5 Elementary Education Online, 6(2), 284-304, 2007. İlköğretim Online, 6(2), 284-304, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Assessment of New Turkish Curriculum for Grade 1 to 5 İsmet ŞAHİN* Abstract.The

Detaylı

Difficulties of Prospective Teachers in Designing Web Pages towards Instructional Materials

Difficulties of Prospective Teachers in Designing Web Pages towards Instructional Materials 102 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2011) 102-118 ÖĞRETİM MATERYALLERİNE YÖNELİK WEB SAYFALARINI TASARLARKEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR 1 Difficulties of

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Öğretim Yöntem ve Teknikler, Öğretmen, Öğrenme Süreci, Nitel Araştırma.

Anahtar Kelimeler: Öğretim Yöntem ve Teknikler, Öğretmen, Öğrenme Süreci, Nitel Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖĞRETİM ELEMANLARININ KULLANDIĞI YÖNTEM

Detaylı

Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Öğretim Elemanı-Öğrenci İletişimi

Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Öğretim Elemanı-Öğrenci İletişimi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 349-367 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Projeye Dayalı Öğretimin Akademik Benlik Kavramı ve Derse Yönelik Tutuma Etkisi 1

Projeye Dayalı Öğretimin Akademik Benlik Kavramı ve Derse Yönelik Tutuma Etkisi 1 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2009 (1) 25. Sayı 55 Projeye Dayalı Öğretimin Akademik Benlik Kavramı ve Derse Yönelik Tutuma Etkisi 1 Makbule Başbay 2, Nuray Senemoğlu 3 Özet Bu çalışmada,

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2011 Özel Sayı, Sayfa 175-202 Fen Eğitimine Yönelik Örnek Bir Web Tabanlı Öğretim Materyalinin Hazırlanması ve Bu Materyalin Öğretmen

Detaylı

Öğretmen ve Akademisyenler Arasında Oluşturulan Web-Tabanlı ve Yüz- Yüze Bilgi Paylaşım Ortamlarının Katılımcılar Perspektifinden Değerlendirilmesi 1

Öğretmen ve Akademisyenler Arasında Oluşturulan Web-Tabanlı ve Yüz- Yüze Bilgi Paylaşım Ortamlarının Katılımcılar Perspektifinden Değerlendirilmesi 1 Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.5 No.3 (2014), 231-258 Öğretmen ve Akademisyenler Arasında Oluşturulan Web-Tabanlı ve Yüz- Yüze Bilgi Paylaşım Ortamlarının Katılımcılar Perspektifinden

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PROJE TABANLI TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PROJE TABANLI TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Eylül 2014 Cilt:22 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 961-980 BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PROJE TABANLI TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Nilgün TOSUN Trakya Üniversitesi,

Detaylı

5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 45-79 5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Cemal BIYIKLI Esed YAĞCI Öz Bu çalışmada, 5E Öğrenme Modeli ne göre düzenlenmiş

Detaylı

AğAraştırması (WebQuest) Tasarlayıcılarının Bu Etkinliklerin Hazırlanması Sürecine ve Türkiye de Uygulanabilirliklerine İlişkin Görüşleri 1

AğAraştırması (WebQuest) Tasarlayıcılarının Bu Etkinliklerin Hazırlanması Sürecine ve Türkiye de Uygulanabilirliklerine İlişkin Görüşleri 1 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 3, Sayı 2, Aralık 2009, sayfa 124-148. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Eğitiminde Kuram Uygulama Bağlantısı * Connecting the Theory and Practice in Preschool Teacher Education

Okulöncesi Öğretmen Eğitiminde Kuram Uygulama Bağlantısı * Connecting the Theory and Practice in Preschool Teacher Education Okulöncesi Öğretmen Eğitiminde Kuram Uygulama Bağlantısı * Connecting the Theory and Practice in Preschool Teacher Education Öz Gülsen ÜNVER**, Elif KURŞUNLU *** 1 Bu çalışmada Okulöncesi Öğretmenliği

Detaylı

Sınıf Yönetimi ve Sınıf İçi Disiplin Problemleri, Nedenleri ve Çözüm Önerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Bilişim Teknolojileri Dersi Örneği

Sınıf Yönetimi ve Sınıf İçi Disiplin Problemleri, Nedenleri ve Çözüm Önerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Bilişim Teknolojileri Dersi Örneği DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 853 Sınıf Yönetimi ve Sınıf İçi Disiplin Problemleri, Nedenleri ve Çözüm Önerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma:

Detaylı

A New Approach to Inservice Teacher Training: The Innovative Teachers Program and Its Evaluation

A New Approach to Inservice Teacher Training: The Innovative Teachers Program and Its Evaluation Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt 11,Sayı 3,Aralık 2010,Sayfa 51-64 Hizmetiçi Öğretmen Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: Yenilikçi Öğretmenler Programı Ve Değerlendirmesi Harun YILMAZ 1

Detaylı

DEĞERLENDİRME BULGULARI

DEĞERLENDİRME BULGULARI INTEL ÖĞRENCİ PROGRAMI DEĞERLENDİRME BULGULARI 8 AĞUSTOS 2007 Vera Michalchik, Willow Sussex ve Torie Gorges Brezilya, Şili, Çin, Misir, Hindistan, Israil, Meksika, Rusya ve Türkiye deki Intel Öğrenci

Detaylı

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * The Impact of Activity Based Value Education on Helpful Attitudes of Students Vedat AKTEPE Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Detaylı

BÖLÜM 1. ÇEVRİMİÇİ UZAKTAN EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİ: E-öğrenmenin Yükselişi ile Beliren İhtiyaç

BÖLÜM 1. ÇEVRİMİÇİ UZAKTAN EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİ: E-öğrenmenin Yükselişi ile Beliren İhtiyaç BÖLÜM 1 ÇEVRİMİÇİ UZAKTAN EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİ: E-öğrenmenin Yükselişi ile Beliren İhtiyaç Yrd. Doç. Dr. Meltem Huri BATURAY Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale mhbaturay@hotmail. com ÖZET Yrd. Doç Dr. Yalın

Detaylı

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 3 Article Number: C0011 SOCIAL SCIENCES EDUCATION SCIENCES Received: February 2007 Accepted: July 2007 2007 0Hwww.newwsa.com

Detaylı

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, April 2015, 6(2) Abstract

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, April 2015, 6(2) Abstract Bilgisayar Destekli Hikaye Anlatımı Yöntemi: Alanyazın Araştırması The Use of Computer-aided Story in Education: Literature Review Gökben Turgut Bornova Halk Eğitim Merkezi, Turkey gokbenyilmaz@gmail.com

Detaylı

İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA

İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA GÜNDÜZ T.C. İSTANBUL, 2009 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM TEKNOLOJİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM TEKNOLOJİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM TEKNOLOJİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI PROBLEME DAYALI AĞSAL ÖĞRENMENİN TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN WEB TABANLI ÖĞRENME MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN WEB TABANLI ÖĞRENME MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN WEB TABANLI ÖĞRENME MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ HAKKINDAKİ

Detaylı