PROJE TEMELLİ ÖĞRENME ORTAMINDA DERSLERARASI İŞBİRLİĞİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Sami ŞAHİN*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJE TEMELLİ ÖĞRENME ORTAMINDA DERSLERARASI İŞBİRLİĞİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Sami ŞAHİN*"

Transkript

1 PROJE TEMELLİ ÖĞRENME ORTAMINDA DERSLERARASI İŞBİRLİĞİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Sami ŞAHİN* Özet: Bu çalışmanın amacı Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü 3. sınıf programında yer alan İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri ve Uygulamaları ve Özel Öğretim Yöntemleri I derslerinin işlenişinde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde uygulanan dersler arası işbirliği çalışmasını paylaşmak, bu çalışma üzerine öğrenci görüşlerini irdelemek ve sonraki çalışmalar için çıkarımlarda bulunmaktır. Çalışmanın katılımcılarını Bahar döneminde adı geçen derslere devam eden 3. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. İki derste uygulanan ortak proje süreci ve değerlendirme üzerine öğrenci görüşleri geliştirilen bir anket ile elde edilmiştir. Anket sonuçları öğrencilerin genel olarak derslerarası işbirliği ve ortak proje çalışmasından memnun olduklarını ve doyurucu bir aktif öğrenme deneyimi geçirdiklerini ortaya koymuştur. Ayrıca bu çalışma alternatif değerlendirme yöntemlerinin öğrenciler tarafından benimsendiğini de göstermiştir. Çalışma sonucunda öğrencilerin derslerarası işbirliği ve ortak proje çalışması sürecinde ve değerlendirme aşamasında edindileri kazanımlar, sıkıntılar ile istek ve önerileri de incelenerek tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Disiplinlerarası Öğrenme, Proje Temelli Öğrenme, Işbirlikli Öğrenme, Akran Değerlendirmesi. An Analysis of Student Perspectives About Collaboration Between Courses in A Project Based Learning Environment Abstract: The aim of this study is to share collaboration between the courses of Authoring Languages and Applications in the Internet Environment and Special Teaching Methods I in Gazi Education Faculty, Gazi University, and examine student perspectives and interpreting the results. The participants consist of the students continuing the named courses in the spring semester of The students perspectives on the collaborative project were obtained by a survey. The results showed that students had an effective learning experience and satisfied with the collaborative project and collaboration between the courses. This study also showed that students favored alternative assessment methods. Students benefits, problems, comments and wills about the collaborative project and collaboration between the courses were examined and discussed at the end of the study. Keywords: Interdisciplinary Learning, Project Based Learning, Collaborative Learning, Peer Assessment. * Gazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2 Sami ŞAHİN GİRİŞ Yapılandırmacı öğretim yaklaşımları öğrenmenin gerçek hayatın karmaşasını yansıtacak ve birden fazla bilgi ve yeteneği işe koşacak eğitim uygulamalarının önemini vurgulamaktadır. Gerçek hayatın yaşantılarının disiplinler arası olduğu düşünülürse disiplinlerarası öğrenmenin de önemi ve gerekliliği daha iyi anlaşılır. Disiplinlerarası öğrenme uygulamaları çoğu defa, proje temelli öğrenme ve işbirlikli öğrenme gibi öğrencilere zengin öğrenme ve sosyal yaşantılar kazandırmada rehberlik edecek aktif öğrenme yaklaşımlarını gerekli kılar. Ancak klasik test ve yazılı yoklamalar öğrencilerin zengin öğrenme deneyimlerini ve bunları sosyal yaşama transferini ölçmede yetersiz kalır. Bu noktada performans değerlendirme, akran değerlendirm ve gelişim dosyaları gibi öğrenmeyi bir bütün olarak değerlendiren alternatif öğrenme yöntemlerinin kullanılması yarar sağlar. Bu çalışmada işbirlikli bir proje temelli öğretim uygulaması, farklı disiplinleri içeren iki dersin bir ortak çalışması olarak yürütülmüştür. Öğretim sürecinde ve final değerlendirmesinde akran değerlendirmesi de sürece dahil edilmiştir. Bu çalışmada proje temelli öğrenme ve akran değerlendirmesinin öğrenme sürecine katkı ve sınırlılıklarının öğrenci görüşleri çerçevesinde belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde 3. sınıfta okutulmakta olan İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri ve Uygulamaları ve Özel Öğretim Yöntemleri I dersleri arasında işbirliği olacak şekilde yürütülmüştür. KAVRAMSAL ÇERÇEVE Bu bölümde çalışma kapsamında önemli bulunan kuramsal kavramlar kaynaklardan yaralanarak tanımlanmış ve temel özellikleri belirlenmiştir. Disiplinlerarası Öğrenme Klein (1990), disiplinlerarası öğrenmeyi iki ya da daha fazla disiplinin mevcut bilgileri bütünleştirilerek yeni bir sentez oluşturulması olarak tanımlar. Ona göre bu süreç bir konu, sorun, ya da problem çözümüne yönelik başlar ve devam eder. Disiplinlerarası çalışma tek bir disipline bağlı olarak çözülmesi mümkün olmayan karmaşık ve kapsamlı problemlerin çözülmesi için uygun bir yoldur. 66 TSA / Yıl: 11, S: 3, Aralık 2007

3 Proje Temelli Öğrenme Ortamında Derslerarası İşbirliği ile İlgili... Gerçek hayat problemlerinin çoğu defa disiplinlerarası olduğu göz önünde alındığında disiplinlerarası çalışmaların öğrencileri gerçek hayatın karmaşasına hazırlamada ne kadar önemli olduğu daha iyi görülmektedir. Disiplinlerarası öğrenme, proje temelli öğrenme ve işbirlikli öğrenme gibi aktif öğrenme stratejilerini gerekli kılar ve öğrencilerin kritik düşünme becerilerini geliştirir. Proje temelli öğrenme disiplinlerarası çalışmalar için uygun bir ortam hazırlamaktadır. Disiplinlerarası projeler farklı yetenek ve bilgileri gerekli kılarak öğrencilerin iletişim ve işbirliği içinde çalışmaya teşvik eder. Proje temelli öğrenmede öğrencilerin zengin öğrenme deneyimleri edinir ve geniş bakış açıları kazanırlar. Bu şekliyle proje temelli öğrenme, disiplinlersarası öğrenme için iyi bir öğretim zemini hazırlamaktadır. Proje Temelli Öğrenme Proje temelli öğrenme öğrencilerin kendi öğrenmeleri üzerinde kontrol kurmalarına imkan tanıyan bir aktif öğrenme yaklaşımıdır. Bu öğrenme şeklinde kendi öğrenme hedeflerini ve görevlerini belirleyen öğrenciler öğrenmede daha aktif rol alırlar. Eğitimciler, en iyi öğrenmenin yaparak ve yaşayarak gerçekleştiği konusunda hem fikirdirler. İyi tasarlanmış proje temelli öğrenme ortamları öğrencilere gerçek hayatın zorluklarını deneyimleme şansı tanımaktadır. Öğrenciler grup kurma, görev paylaşımında bulunma, görev alma, temsil etme gibi gelecekteki mesleki yaşantılarında kritik öneme sahip sosyal ve mesleki yeterliliklerini bu öğrenme ortamları ile kazanma fırsatı bulurlar. Proje temelli öğrenmenin tanımlanan önemli temel özellikleri şunlardır: Öğrenme zorlu açık uçlu problemlerin çözümü yoluyla sağlanır. Öğrenme öğrenci merkezlidir. Öğrenciler küçük gruplar halinde çalışır. Öğretmen kaynak ve yardımcı rolüne sahiptir. İyi tasarlanmış projelerin bazı özellikleri ve yararları ise şöyle sıralanabilir: TSA / Yıl: 11, S: 3, Aralık

4 Sami ŞAHİN Öğrencilerin ilgi ve istekleri üzerine kuruludur. Anlamlı ve gerçek öğrenme çevresi sağlar. Gerçek hayat problemlerini içerir. Disiplinler arası çalışmayı teşvik eder. Akran çalışmaları üzerine yansıtma ve öz-değerlendirmeyi tetikler. Sürekli değerlendirme sağlar. Proje temelli öğrenme, öğrencilerin grup halinde işbirliği içinde etkileşimli bir biçimde çalışmalarını desteklemektedir. Vygotsky (1978) öğrenmeyi sosyal etkileşimden oluşan bir geri bildirim olarak görür. Öğrenciler arasında sosyal etkileşimi arttıracak öğretim uygulamaları daha etkili öğrenmeyi sağlamaktadır. Öğrenci merkezli öğretim yaklaşımlarının giderek daha fazla önem kazanması ile işbirlikli öğrenme uygulamaları da daha sıklıkla öğretimde kullanılmaktadır. İşbirlikli öğrenme, öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak bir öğrenme probleminin çözümünde ya da bir öğrenme projesinin yürütülmesinde beraber çalıştıkları bir öğretim yöntemidir (Demirel, 2006). İşbirlikli öğrenme İşbirlikli öğrenme, gruptaki tüm bireylerin deneyim ve yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanmayı sağlar (Weert ve Pilot, 2003). Ayrıca, işbirlikli öğrenme yoluyla öğrenciler yanlızca kendi yeteneklerini işe koşmaz; birbirlerinin bilgi, deneyim ve yeteneklerinden faydalanarak zayıf yönlerini de geliştirler. İşbirlikli öğrenme sosyal açıdan bakıldığında ise ayrı bir öneme sahiptir. İşbirlikli öğrenme öğrencilerin sorumluluk duygusunu geliştirir ve kendine güvenini arttırır. Öğrenciler arasında olumlu grup bağımlılığını geliştirir ve sosyal beceriler kazandırır. Bu öğrenme şeklinde öğrenciler demokratik hayata daha iyi hazırlanır, paylaşımı ve toplum hayatını öğrenirler. Akran değerlendirmesi Öğrenme ve değerlendirmenin birarada olduğu alternatif bir değerlendirme şekli olarak akran değerlendirmesi yüksek öğrenimde giderek artan bir ilgi görmektedir (Falchikov, 2001). Bu durum işbirlikli öğrenme gibi yüksek öğrenimde ilgi çeken son gelişmelerle de parellik oluşturur. Akran değerlendirmesi bireylerin birbirlerini belli kriterlere 68 TSA / Yıl: 11, S: 3, Aralık 2007

5 Proje Temelli Öğrenme Ortamında Derslerarası İşbirliği ile İlgili... göre değerlendirdikleri bir değerlendirme yöntemi olarak ifade edilir (Falchikov, 1995). Bu değerlendirme şeklinde öğrenciler sınıf arkadaşlarının çalışmalarının kalitesini değerlendirerek birbirlerine geribildirim sağlarlar (Van den Berg, 2003). Öğrenciler, akranlarının çalışmalarını değerlendirirken yorumlarlar ve böylece kendi öğrenmelerine de katkı sağlarlar (Topping, 1998). Akran değerlendirmesinin öğrencinin öğrenme güdülenmesini arttırmanın yanısıra öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alma, değerlendirmeyi öğrenmenin bir parçası yapma, hataları başarısızlık değil birer yeniden öğrenme fırsatı yapma, bilgi transfer yeteneklerini uygulamaya koyma, bir öz-değerlendirme formu teşkil etme, yüzeysel öğrenme yerine derin öğrenmeyi sağlama gibi faydaları vardır (Brown, 1998). Bunlara ek olarak akran değerlendirmesinin araştırmacılarca işaret edilen bazı önemli özellikleri şunlardır (Zariski 1996; ve Race 1998): Değerlendirme, öğrenmenin bir parçasıdır Öğrenciler daha özerk, sorumlu ve katılımcı olurlar Öğrenciler başkalarının çalışmalarını sadece izlemez, kritik analizler yaparlar Öğrencilerin bakış açıları geribildirimlerle zenginleşir Öğrenciler değerlendirmede sahiplik duygusu kazanırlar Öğrencilerin öğrenme güdülenmesi artar Diğer taraftan akran değerlendirmesinin literaturde (Brown, 1998; Magin ve Helmore, 2001; Zariski 1996; Race 1998) işaret edilen bazı sınırlılıkları ise şunlardır: Öğrenciler birbirlerini değerlendirme yeteneğine ve olgunluğuna sahip olmayabilir Öğrenciler değerlendirmeyi ciddiye almayabilir Öğrenciler akran değerlendirmesine karşı olumsuz tutuma sahip olabilir Öğrenciler birbirlerini değerlendirmede etkileyebilir Öğrenciler ek bir yük olarak görebilir Akran değerlendirmesinin zorluklarından en önemlileri ise öğrenciler tarafından yapılan değerlendirmenin güvenilirliğini ve geçerlilirli- TSA / Yıl: 11, S: 3, Aralık

6 Sami ŞAHİN ğini kabul edilebir bir düzeyde tutabilmektir (Dochy, F., Segers, M. ve Sluijsmans, D. 1999). Bunu sağlamanın en önemli yolu ise açık ve anlaşılır kriterler hazırlamak; isimleri gizleyerek değerlendirme yapmak; ya da bir çalışma için birden fazla akran değerlendirmesi kullanmaktır (Falchikov, 2001). Değerlendirmenin başarısı, öğrencilerin kriterleri ve süreci benimsemesi ile yakından ilgilidir. Öğretmenlerin, öğrencileri bu süreçte etkin kılmaları fayda sağlayacaktır. YÖNTEM Bu bölümde araştırmanın modeli, örneklemi, veri toplama araçları, verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasına ilişkin bilgilere yer verilmektedir. Araştırma Modeli Bu çalışma nitel bir araştırma olup dersler arası işbirliği ve ortak proje çalışması, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümü 3. sınıf müfredatında yer alan İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri ve Uygulamaları ile Özel Öğretim Yöntemleri I dersleri arasında uygulanmıştır. Çalışmada öğrenci görüşleri dönem sonunda açık uçlu sorular içeren bir değerlendirme formu ile alınarak incelenmiştir. Örneklem Bu araştırma, Eğitim-Öğretim yılı Bahar döneminde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 3. sınıfında öğrenimi sürdüren ve İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri ve Uygulamaları ve Özel Öğretim Yöntemleri I derslerini alan 48 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir Proje Temelli Öğrenme Süreci Gerek İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri ve Uygulamaları dersinin gerekse Özel Öğretim Yöntemleri I dersinin uygulama boyutu eksiklerinin giderilmesi, bu iki dersin çözüm ortağı olmasını uygun kılmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerin Özel Öğretim Yöntemleri I Dersi nde edindikleri öğrenme kuramları ile ilgi bilgilerini İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri ve Uygulamaları dersinde hazırlayacakları öğretim amaçlı web sitelerinin hazırlanmasına transfer etmeleri sağlanmıştır. Bu çalışmada dersler arası ortak proje olarak öğrenciler Özel Öğretim Yöntemleri I dersinde işlenen öğretim stratejilerinden birini 70 TSA / Yıl: 11, S: 3, Aralık 2007

7 Proje Temelli Öğrenme Ortamında Derslerarası İşbirliği ile İlgili... seçerek ilköğretim müfredatında yer alan bilgisayar konularından bir tanesini seçerek İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri ve Uygulamaları dersinde edindikleri hikaye tahtası geliştirme ve Dreamweaver programı ile web tasarımı bilgilerini birleştirerek Web tabanlı öğrenme ortamları geliştirmişlerdir. Öğrenciler proje sürecinin ilk iki haftasında hikaye tahtalarını geliştirmişlerdir. Takipeden 3 haftada projelerinin ilk taslağını oluşturmuşlar ve sonraki hafta sınıfta sunarak akran ve öğretim elemanlarınından geribildirim almışlardır. Daha sonraki 3 haftalık süreçte ise projelerini tamamlamışlardır. Son iki haftada ise projelerinin son halini sunarak akran değerlendirmelerini gerçekleştirmişlerdir. Öğrenciler bu sure içinde geliştirdikleri projelerini diğer Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü öğrencileri ile paylaşabilmeleri ve güdülenme düzeylerini arttırabilmek amacıyla I. Ulusal BÖTE Öğrenci Kurultay ına projeleri ile katılımları desteklenmiş ve öğrenciler adı geçen yarışmada dereceler alarak ödüller kazanmışlardır. Her iki derste de öğrencilerin hem süreç hem de ürünleri değerlendirilmiştir. Bu amaçla Özel Öğretim Yöntemleri I dersinde öğretim elemanın öğrencilerin ürün ve süreçlerini değerlendirmesi (%70) ve öğrencilerin kendilerini ve akranlarını değerlendirmesi (%30) sonucunda öğrencilere final notu verilmiştir. Bu amaçla öz-değerlendirme, akran değerlendirme, ürün ve grup değerlendirme formları geliştirilmiştir. İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri ve Uygulamaları dersinde ise hikaye tahtasının öğretim amaçlı web sitesi tasarımı açısından uygunluğuna (%30), geliştirilen öğretim amaçlı web sitesine (%55) ve proje planına uygunluğa (%15) göre final puanı verilmiştir. Verilerin Toplanması ve Analizi Bu çalışmada öğrenci görüşleri üç açık-uçlu sorudan oluşan bir anketten elde edilmiştir. Anketler öğrencilere e-posta yolu ile gönderilmiş ve yine e-posta yolu ile doldurulmuş anketler elektronik bir klasörde toplanmıştır. Ankette yer alan sorular şunlardır: 1. Dersler arası ortak çalışmanın işleyişi üzerine değerlendirmeleriniz nelerdir; siz olsaydınız bu derslerde nasıl bir ortak çalışmayürütürdünüz? 2. Dersler arası ortak projesinin işleyişi üzerine değerlendirmeleriniz nelerdir; siz olsaydınız bu derslerde nasıl bir ortak proje uygulardınız? TSA / Yıl: 11, S: 3, Aralık

8 Sami ŞAHİN 3. Dersler arası ortak proje değerlendirmesi üzerine değerlendirmeleriniz nelerdir; siz olsaydınız bu derslerde ortak çalışma için nasıl bir değerlendirme yöntemi uygulardınız? Öğrencilerin doldurdukları anketler araştırmacı tarafından tek-tek incelenerek öğrenci görüşleri listelenmiş ve kategorilere ayrılmıştır. Kategorilerde yer alan görüşler sıralanarak her biri için frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. BULGULAR Öğrenciler genel olarak derslerarası ortak çalışmadan memnun nolduklarını ifade etmişlerdir. Öğrenci görüşleri incelendiğinde öğrencilerin derslerarası ortak proje çalışması ile edindikleri kazanımları, yaşadıkları sorunları, önerileri, ve akran değerlendirmesi üzerine bazı sakıncaları ifade ettikleri tespit edilmiştir. Öğrenci görüşleri şu dört kategoride toplanmıştır: Proje yönetimi ve kazanımlar Proje sürecinde yaşanılan sıkıntılar Dersler arası iletişim ve organizasyon Proje ve final değerlendirme Öğrencilerden gelen dönütler Tablo 1 de özetlenmektedir. Proje yönetimi ve kazanımlar başlığında toplam 48 katılımcıdan 34 ü görüş belirtmiş (%70) ve genel olarak ortak proje sayesinde proje yönetimi, grup çalışması, zaman yönetimi, işbirliği ve fikir paylaşımı üzerine tecrübeler edindiklerini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin %33 ü (n=16) öğretim kuramlarını teknoloji ortamında uygulayarak teknoloji ve pedagojiyi bütünleştirdiklerini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin %17 si (n=8) ayrıca problem çözme yeteneği kazandıklarını ve %12 si gerçek hayat tecrübesi (n=6) edindiklerini de işaret etmişlerdir. Öğrencilerin %8 i (n=4) bunlara ek olarak işbirlikli çalışma yolu ile kendi yeteneklerini de keşfetme şansı bulduklarını belirtmişlerdir. Proje çalışması sürecinde yaşanılan sıkıntılar başlığında ise toplam 24 öğrenci (%48) görüş ifade etmiştir. Öğrencilerin en sıklıkla ifade ettikleri (n=7; %15) sıkıntıları daha önceden yapılmış yeterince örneğin bulunamaması olarak ortaya çıkmıştır. Bir diğer önemli sorun ise (n=6; %12) kapsamlı bir proje çıkarabilmek için yeterince süreye ve 72 TSA / Yıl: 11, S: 3, Aralık 2007

9 Proje Temelli Öğrenme Ortamında Derslerarası İşbirliği ile İlgili... grup çalışma ortamına sahip olmamaları olarak belirtilmiştir. Öğrencilerin ifade ettikleri (n=4; %8) bir diğer önemli eksiklik ise yeterince grup çalışması tecrübesine sahip olmamaları olarak ortaya çıkmıştır. Bazı öğrenciler (n=2; %4) teknik bilgilerinin yetersizliğini sorun olarak görürken diğer bazı öğrenciler (n=5; %9) ise grup üyelerinin teknik bilgilerinin dengeli olmayışı nedeniyle grup içi görev dağılımında ve görev yükünde dengesizliklerin olduştuğunu işaret etmişlerdir. Öğrenciler arası iletişim ve organizasyon üzerine toplam 19 (%40) öğrenci görüş belirtmiştir. Bu öğrencilerin en sıklıkla (n=11; %23) vurguladıkları istekleri ise derslerarasında iletişimin daha iyi olması yönünde olmuştur. Öğrenciler her iki dersin eğitimcisi arasındaki iletişim kopukluklarının zaman zaman kendilerinden beklenilenler konusunda karmaşaya neden olduğunu belirterek iletişimin iyileştirilmesini önermişlerdir. Bazı öğrenciler ise (n=8; %17) ayrıca derslerin işlenişinin birbirleri ile daha organize ve paralel olmasını önermişlerdir. Tablo1: Derslerarası ortak proje ve değerlendirme üzerine öğrenci görüşleri. n % Proje yönetimi ve kazanımlar Toplam: Kuram uygulama Problem çözme 8 17 Gerçek hayat tecrübesi 6 12 Kendi yeteneklerini keşfetme 4 8 Proje sürecinde yaşanan sıkıntılar Toplam: Yeterince örneğin bulunamaması 7 15 Yerli süre ve çalışma ortamı eksikliği 6 12 Grup çalışması tecrübesi eksikliği 4 8 Teknik bilgilerinin dengeli olmayışı 5 9 Teknik bilgilerinin yetersizliğini 2 4 Derslerarası iletişim ve organizasyon Toplam: Dersler arasında iletişim eksikliği Dersler arasında Organizasyon eksikliği 8 17 Proje ve final değerlendirme Toplam: Akran değerlendirmesinin nesnelliğine duyulan güven eksikliği Akran değerlendirmesinin final notuna etkisi azaltılmalı Değerlendirme ölçütleri daha belirgin olmalı 6 12 Akran değerlendirmesi olmamalı 2 4 Proje ve final değerlendirmesi üzerine 33 (%67) öğrenci görüş belirtmiştir. Öğrencilerin genel olarak derslerin ve final projesinin değerlendirmesinden memnun olduklarını ifade ettikleri görülmüştür. Ancak bazı öğremciler (n=15; %31) her ne kadar final değerlendirmesinde birçok ölçütün olmasından memnun olmuşlarsa da akran değerlendirmesinin gerekliliği ve nesnelliği konusunda şüpheleri olduğunu ifade TSA / Yıl: 11, S: 3, Aralık

10 Sami ŞAHİN etmişlerdir. Bazı öğrenciler ise (n=10; %20) akran değerlendirmesinin final notuna olan etkisinin daha düşük; buna karşın eğitimci notunun daha ağırlıklı olması gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca bazı öğrenciler (n=6; %12) akran değerlendirmesi için değerlendirme ölçütlerinin daha belirgin olmasını önermişlerdir. İki (% 4) öğrenci ise akran değerlendirmesine bütünüyle karşı çıkmıştır. Yukarıdaki kategoriler haricinde iki (%4) öğrenci ise grup çalışmasının yanı sıra bireysel çalışmanın da bir alternatif olarak sunulmasını önermişlerdir. SONUÇLARIN TARTIŞILMASI Bu çalışma, derslerarası ortak çalışmanın öğrenciler açısından yoğun ve doyurucu bir öğrenme deneyimi olduğunu göstermiştir. Derslerarası ortak etkinlik olarak yapılan proje çalışması öğrenciler için oldukça verimli olmuş ve öğrencilerin disiplinlerarası çalışma, proje temelli öğrenme ve işbirlikli öğrenme ile akran değerlendirmesi üzerine önemli deneyimler edindikleri sonuçlar kısmında da belirtildiği üzere öğrenci görüşlerinden açıkça görülmektedir. Bu çalışmanın sonuçları, kaynaklarada disiplinlerarası çalışma, proje temelli öğrenme, işbirlikli öğrenme ve akran değerlendirmesi üzerine belirtilen yararları teyit etmiştir. Klein in de ifade ettiği üzere öğrenciler disiplinlerarası çalışarak iki farklı disipline ait bilgileri bütünleştirerek yeni sentezler ortaya koyarlar. Bu çalışmada da öğrenciler kuramsal bir dersten edindikleri bilgileri teknik bir dersten edindikleri bilgiler ile bütünleştirdiklerini ifade ederek daha anlamlı bir öğrenme deneyimi edindiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca bu çalışma literaturde de belirtildiği üzere (Weert ve Pilot, 2003) öğrencilerin işbirliği içinde çalışarak birbirlerinin yeteneklerinden faydalanabileceklerini ve kendi yeteneklerini keşfedebileceklerini de ortaya koymuştur. Yine bu çalışma ile proje temelli öğrenmenin öğrencilere daha yapılandırmacı ve aktif öğrenme deneyimleri kazandırdığı da görülmüştür (Demirel, 2006). Son olarak akran değerlendirmesinin öğrenci merkezli aktif öğrenme ortamları için uygun (Dochy vd., 1999) ve öğrencilerce istenen bir değerlendirme şekli olabileceği de belirlenmiştir. Akran değerlendirmeleri ve öğretim elemanı notları karşılatırıldığında benzer sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuç incelendiğinde, Top- 74 TSA / Yıl: 11, S: 3, Aralık 2007

11 Proje Temelli Öğrenme Ortamında Derslerarası İşbirliği ile İlgili... ping (1998) ve Falchikov ve Goldfinch in (2000) sonuçları ile örtüşmektedir. Sonuç olarak bu çalışmada disiplinlerarası çalışmanın proje temelli öğrenme ve işbirlikli öğrenme ile birleştiğinde öğrenciler için önemli aktif öğrenme deneyimleri kazandırdığı söylenebilir. Ancak uygulamada eğitimcilerin özellikle derslerarası organizasyon ve işbirliğine dikkat etmeleri ve derslerin işlenişinde mümkün olan paralelliği göstermeleri önerilmektedir. Öğrencilere uygun çalışma ortamlarının sağlanması ve zamanın doğru planlanması önemli görülmektedir. Bu çalışmada akran değerlendirmesinin öğrencilerin öğrenmesine ve sosyal gelişimlerine katkı sağladığını görülmüştür. Ancak burada da eğitimciler dikkat etmesi gereken noktalar vardır. Akran değerlendirmesinin öğrenciler ile beraber hazırlanarak kriterlerin açık ve anlaşılırlığı öğrencilerce onaylanmaktadır. Ayrıca akran değerlendirmesinin final değerlendirmesine olan ağırlığının düşük tutulması gerekliliği de görülmektedir. KAYNAKLAR Brown, S. (1998), Peer Assessment in Practice, Birmingham: SEDA. Dochy, F., Segers, M. & Sluijsmans, D. (1999), The use of self, peer and co-assessment in higher education: a review, Studies in Higher Education, 24, Falchikov, N. (1995), Peer feedback marking: developing peer assessment, Innovations in Education andtraining International, 32, Falchikov, N. (2001), Learning together; peer tutoring in higher education, London, Routledge-Falmer. Klein. J.T. (1990), Interdisciplinarity: history, theory and practice. Detroit: Wayne State University Press. Magin, D. & Helmore, P. (2001), Peer and teacher assessments of oral presentations: how reliable are they? Studies in Higher Education, 26, Topping, K. (1998), Peer assessment between students in colleges and universities, Review of Educational Research, 68, TSA / Yıl: 11, S: 3, Aralık

12 Sami ŞAHİN Vygotsky, L.S. (1978), Mind in Society: The development of higher psychological processes, Cambridge, MA: Harvard University Press. Weert, T. J. van & Pilot, A. (2003), Task-based team learning with ICT, design and development of new learning, Education and Information Technologies, 8, TSA / Yıl: 11, S: 3, Aralık 2007

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr.

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: 2014-2015 Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Metin Aslan 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları

Detaylı

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri Ders Kodu: FIZ 438 Ders Adı: Yarıiletken Fiziği Dersin Dönemi: 2014-2015 Bahar Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sadık Bağcı Ders Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Anketi Sonuçları 1 (%) 2 (%) 3 (%)

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2015-2016 Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 2 Orta 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

C. ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÖRE NİCEL VE NİTEL ANALİZ SONUÇLARI

C. ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÖRE NİCEL VE NİTEL ANALİZ SONUÇLARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalına ait dersleri okutan öğretim elemanları hakkında öğrenci görüşlerine

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE. Neden işbirliği? Neden birbirimize yardım ederiz? İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME

FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE. Neden işbirliği? Neden birbirimize yardım ederiz? İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE Temel amaç, öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde, birbirinin öğrenmelerine yardım ederek çalışma yapmalarıdır. Heterojen (farklı özelliklerde) bir

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları)

Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları) Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları) Öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli bir amaç dahilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf ve güçlü yönlerini öğrenme

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Titreşim ve Dalgalar Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Titreşim ve Dalgalar Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2014-2015 Güz Dönemi Fizik Bölümü Titreşim ve Dalgalar Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki %8 %0 %8 %67 %17 ilişkileri

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

Eğitimde paradigma değişimi- öğretim ve öğrenim üzerine. Prof.Dr. Gülseren Kocaman DEÜ Hemşirelik Yüksekokulu

Eğitimde paradigma değişimi- öğretim ve öğrenim üzerine. Prof.Dr. Gülseren Kocaman DEÜ Hemşirelik Yüksekokulu Eğitimde paradigma değişimi- öğretim ve öğrenim üzerine Prof.Dr. Gülseren Kocaman DEÜ Hemşirelik Yüksekokulu I. Eğitim Kurultayı, 29-30 Mayıs 2004 2 Soru Müfredatlarımızda kökten değişimler gerçekleştirdik;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Proje Geliştirme ve Yönetim Sistemleri 7 2+2 3 7 Ön Koşul Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalına ait dersleri okutan öğretim elemanları hakkında öğrenci görüşlerine

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan*

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Projenin Ortakları: Kültür ve Turizm Bakanlığı,Ankara Üniversitesi, Etnoğrafya Müzesi, TURKKAD,Euro Innovanet-İtalya, Ironbridge George

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

ÖĞRENCİLERİMİZLE NELER YAPTIK?

ÖĞRENCİLERİMİZLE NELER YAPTIK? ÖĞRENCİLERİMİZLE NELER YAPTIK? ANASINIFI Bu ay işlediğimiz konular, öğrencilerin olumlu özelliklerin farkındalığı ve duygularımızdan korkunun hayatımızdaki yeri. Yapılan sınıf içi çalışmalarda, olumlu

Detaylı

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal) 1-Lisans düzeyi yeterliliklerine

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI TYYÇ PROGRAM YETERLİLİKLERİ

TED ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI TYYÇ PROGRAM YETERLİLİKLERİ TED ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI TYYÇ PROGRAM YETERLİLİKLERİ PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 BİLGİ (Kuramsal, Olgusal) 1-Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı

Detaylı

Programda yer alan etkinlikler okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve idarecilerin işbirliği ile yürütülecektir.

Programda yer alan etkinlikler okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve idarecilerin işbirliği ile yürütülecektir. 2016 2017 Öğretim Yılı 9.Sınıflar için Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Program, Okul Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Staj II (EE 499) Ders Detayları

Staj II (EE 499) Ders Detayları Staj II (EE 499) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Staj II EE 499 Bahar 0 0 0 0 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Programda yer alan etkinlikler okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve idarecilerin işbirliği ile yürütülecektir.

Programda yer alan etkinlikler okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve idarecilerin işbirliği ile yürütülecektir. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2017 2018 Öğretim Yılı 9.Sınıflar için Rehberlik

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul -

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi 478 8 2 2 4 Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Seçmeli Dersi Veren Öğretim

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PORTFOLYO POLİTİKASI

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PORTFOLYO POLİTİKASI ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PORTFOLYO POLİTİKASI Portfolyo, öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli bir amaç dahilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf

Detaylı

Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları

Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstriyel Ekonomi IE 415 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ONLĠNE AKRAN DEĞERLENDĠRMEYE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

FEN VE TEKNOLOJĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ONLĠNE AKRAN DEĞERLENDĠRMEYE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ FEN VE TEKNOLOJĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ONLĠNE AKRAN DEĞERLENDĠRMEYE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Mine ZORLU*, Selçuk AYDEMĠR, Didem KARAKAYA, Zehra KAYA ve Osman Nafiz KAYA *Hakkari Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi S.B.E. İktisat anabilim Dalı İktisat Programı 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi S.B.E. İktisat anabilim Dalı İktisat Programı 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri AÇIKLAMALAR: İktisat Ana Bilim Dalı İktisat yüksek lisans programı için belirlenen program yeterlilikleri 20 tane olup tablo 1 de verilmiştir. İktisat Ana Bilim Dalı İktisat yüksek lisans programı için

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI T.C. ÇANAKKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ÇANAKKALE 2017 T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor dört alt başlık altında düzenlenmiştir. İlk başlık genel katılım hakkında bilgi vermektedir. İkinci alt başlıkta performans ortalamaları

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME

İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME Berkay ARIKAN 1312020054 Cihat SAVAŞ 1312020037 Emin ERTÜRK 1312020015 İlkay KANTARCI 1312024002 Yücel KILIÇ 1312020058 İÇERİK TANIMLAR İLKELER YARARLAR İ.D.Ö = 5 İLKE TEKNİKLER

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BES ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS YÖNERGESİ

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BES ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS YÖNERGESİ T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BES 434 - ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS YÖNERGESİ AKSARAY - 2017 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları:

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları: ÖĞRETĠM STRATEJĠLERĠ Öğretim stratejisi, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için seçilen genel yoldur. Öğretim stratejileri; sunuş yoluyla öğretim, buluş yoluyla öğretim, araştırma ve inceleme yoluyla öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Grafik ve Animasyon-I Ders No : 0690130054 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders No : 0700000 : Pratik : 0 Kredi : ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN

Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğrenme - Eğitim Teknolojisi Yaşantı ürünü Kalıcı izli Davranış değişikliği Nasıl Öğretirim? Öğrenme ile ilgili sorunların analizi ve

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu FE EĞĐTĐMĐ DE PROJE TABA LI ÖĞRE ME Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu PROJE TABA LI ÖĞRE MEDE KAVRAMLAR Proje: Tasarı ya da tasarı geliştirme Taban: Temel, temel ilke,

Detaylı

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK 24.3.215 TÜRKİYE DE BİYOLOJİ EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI İÇERİK Biyoloji Eğitimi ŞEYDA GÜL Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fak. Biyoloji Eği t i m i MUSTAFA

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

Yapılandırmacılık ve Proje Tabanlı Öğrenme S

Yapılandırmacılık ve Proje Tabanlı Öğrenme S Yapılandırmacılık ve Proje Tabanlı Öğrenme S.233-237 Kaynak II; Eğitimde Program Geliştirme Yazar;Ö.DEMİREL Hazırlayan; İrfan ERDİN 2005-2006 Tablo ve Slaytları Düzenleyen; Doç. Dr. Nasip DEMİRKUŞ,M.A.Evren

Detaylı

Nitel Araştırma. Süreci

Nitel Araştırma. Süreci EBE AE 602 Nitel Araştırma Süreci Nitel Araştırma Süreci Örneklem Seçimi Nitel Araştırma Süreci ve Örneklem Seçimi Nitel araştırma esnek bir araştırma deseni yaklaşımını gerektirir. Başta ortaya çıkan

Detaylı

BÖLÜM 3 ÖTMG DEÖĞRETMEN NİTELİKLERİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME E L I F B E N G Ü

BÖLÜM 3 ÖTMG DEÖĞRETMEN NİTELİKLERİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME E L I F B E N G Ü BÖLÜM 3 ÖTMG DEÖĞRETMEN NİTELİKLERİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME Öğretmen öğrenenlerin (learner) öğrenmesine rehberlik eden, ortak öğrenen (co-learner), izleyici (Monitor) ve öğretici kişi olarak tanımlanabilir.

Detaylı

Öğretim İlke ve Yöntemleri. Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu

Öğretim İlke ve Yöntemleri. Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu Öğretim İlke ve Yöntemleri Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu Sunu İçeriği: A. Programın İçeriği B. Derslerin İşlenişi C. Başlıca Kaynaklar D. Değerlendirme Esasları E. Genel İlkeler 2 A. Programın

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Aylin YAZICIOĞLU Afyon Kocatepe Üniversitesi,Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı ÖZET: Eğitim,bireylerde istendik davranışları

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme ISE 424 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Endüstri Ürünleri Tasarımı Tarihi (EUT244) Ders Detayları

Endüstri Ürünleri Tasarımı Tarihi (EUT244) Ders Detayları Endüstri Ürünleri Tasarımı Tarihi (EUT244) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstri Ürünleri Tasarımı Tarihi EUT244 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Ders No : 0310380057 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir.

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNİN TEMELLERİ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düșünme becerisi

Detaylı

Sistem Yazılımının Sınanması ve Geçerlenmesi (SE 344) Ders Detayları

Sistem Yazılımının Sınanması ve Geçerlenmesi (SE 344) Ders Detayları Sistem Yazılımının Sınanması ve Geçerlenmesi (SE 344) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Sistem Yazılımının Sınanması ve Geçerlenmesi SE 344

Detaylı

Türk Sanat Tarihi (ICM 376) Ders Detayları

Türk Sanat Tarihi (ICM 376) Ders Detayları Türk Sanat Tarihi (ICM 376) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Sanat Tarihi ICM 376 Seçmeli 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim Ön Koşul DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim 275 3 3 3 5 Ön Koşul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Seçmeli Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları

Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Tasarım VI MMR 402 Bahar 4 6 0 7 18 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı (SE 440) Ders Detayları

Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı (SE 440) Ders Detayları Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı (SE 440) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı SE 440 Seçmeli 3 0 0 3

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik (ISE 432) Ders Detayları

Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik (ISE 432) Ders Detayları Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik (ISE 432) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik

Detaylı

Yazılım Mimarisi (SE 322) Ders Detayları

Yazılım Mimarisi (SE 322) Ders Detayları Yazılım Mimarisi (SE 322) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yazılım Mimarisi SE 322 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE EMLAK KOMİSYONCUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE EMLAK KOMİSYONCUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE EMLAK KOMİSYONCUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

FİZYOTERAPİ DE YÖNETİM VE ORGANİZASYON AKTS. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) ve 2.Yarıyıl.

FİZYOTERAPİ DE YÖNETİM VE ORGANİZASYON AKTS. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) ve 2.Yarıyıl. FİZYOTERAPİ DE YÖNETİM VE ORGANİZASYON Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Fizyoterapi de FTR 4.SINIF/ 2 - - 5 Yönetim ve 2.Yarıyıl Organizasyon 430 Bahar

Detaylı

Sonuçlar. Anket Hızlı İstatistikler Anket Matematik - Bilgisayar Bölümü Program Çıktıları Anketi

Sonuçlar. Anket Hızlı İstatistikler Anket Matematik - Bilgisayar Bölümü Program Çıktıları Anketi Anket 238911 Matematik - Bilgisayar Bölümü Program Çıktıları Anketi Sonuçlar Anket 238911 Bu sorgudaki kayıt sayısı: 34 Anketteki toplam kayıt: 34 Toplama göre yüzde: 100.00% sayfa 1 / 23 Anket 238911

Detaylı