PROJE TEMELLİ ÖĞRENME ORTAMINDA DERSLERARASI İŞBİRLİĞİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Sami ŞAHİN*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJE TEMELLİ ÖĞRENME ORTAMINDA DERSLERARASI İŞBİRLİĞİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Sami ŞAHİN*"

Transkript

1 PROJE TEMELLİ ÖĞRENME ORTAMINDA DERSLERARASI İŞBİRLİĞİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Sami ŞAHİN* Özet: Bu çalışmanın amacı Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü 3. sınıf programında yer alan İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri ve Uygulamaları ve Özel Öğretim Yöntemleri I derslerinin işlenişinde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde uygulanan dersler arası işbirliği çalışmasını paylaşmak, bu çalışma üzerine öğrenci görüşlerini irdelemek ve sonraki çalışmalar için çıkarımlarda bulunmaktır. Çalışmanın katılımcılarını Bahar döneminde adı geçen derslere devam eden 3. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. İki derste uygulanan ortak proje süreci ve değerlendirme üzerine öğrenci görüşleri geliştirilen bir anket ile elde edilmiştir. Anket sonuçları öğrencilerin genel olarak derslerarası işbirliği ve ortak proje çalışmasından memnun olduklarını ve doyurucu bir aktif öğrenme deneyimi geçirdiklerini ortaya koymuştur. Ayrıca bu çalışma alternatif değerlendirme yöntemlerinin öğrenciler tarafından benimsendiğini de göstermiştir. Çalışma sonucunda öğrencilerin derslerarası işbirliği ve ortak proje çalışması sürecinde ve değerlendirme aşamasında edindileri kazanımlar, sıkıntılar ile istek ve önerileri de incelenerek tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Disiplinlerarası Öğrenme, Proje Temelli Öğrenme, Işbirlikli Öğrenme, Akran Değerlendirmesi. An Analysis of Student Perspectives About Collaboration Between Courses in A Project Based Learning Environment Abstract: The aim of this study is to share collaboration between the courses of Authoring Languages and Applications in the Internet Environment and Special Teaching Methods I in Gazi Education Faculty, Gazi University, and examine student perspectives and interpreting the results. The participants consist of the students continuing the named courses in the spring semester of The students perspectives on the collaborative project were obtained by a survey. The results showed that students had an effective learning experience and satisfied with the collaborative project and collaboration between the courses. This study also showed that students favored alternative assessment methods. Students benefits, problems, comments and wills about the collaborative project and collaboration between the courses were examined and discussed at the end of the study. Keywords: Interdisciplinary Learning, Project Based Learning, Collaborative Learning, Peer Assessment. * Gazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2 Sami ŞAHİN GİRİŞ Yapılandırmacı öğretim yaklaşımları öğrenmenin gerçek hayatın karmaşasını yansıtacak ve birden fazla bilgi ve yeteneği işe koşacak eğitim uygulamalarının önemini vurgulamaktadır. Gerçek hayatın yaşantılarının disiplinler arası olduğu düşünülürse disiplinlerarası öğrenmenin de önemi ve gerekliliği daha iyi anlaşılır. Disiplinlerarası öğrenme uygulamaları çoğu defa, proje temelli öğrenme ve işbirlikli öğrenme gibi öğrencilere zengin öğrenme ve sosyal yaşantılar kazandırmada rehberlik edecek aktif öğrenme yaklaşımlarını gerekli kılar. Ancak klasik test ve yazılı yoklamalar öğrencilerin zengin öğrenme deneyimlerini ve bunları sosyal yaşama transferini ölçmede yetersiz kalır. Bu noktada performans değerlendirme, akran değerlendirm ve gelişim dosyaları gibi öğrenmeyi bir bütün olarak değerlendiren alternatif öğrenme yöntemlerinin kullanılması yarar sağlar. Bu çalışmada işbirlikli bir proje temelli öğretim uygulaması, farklı disiplinleri içeren iki dersin bir ortak çalışması olarak yürütülmüştür. Öğretim sürecinde ve final değerlendirmesinde akran değerlendirmesi de sürece dahil edilmiştir. Bu çalışmada proje temelli öğrenme ve akran değerlendirmesinin öğrenme sürecine katkı ve sınırlılıklarının öğrenci görüşleri çerçevesinde belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde 3. sınıfta okutulmakta olan İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri ve Uygulamaları ve Özel Öğretim Yöntemleri I dersleri arasında işbirliği olacak şekilde yürütülmüştür. KAVRAMSAL ÇERÇEVE Bu bölümde çalışma kapsamında önemli bulunan kuramsal kavramlar kaynaklardan yaralanarak tanımlanmış ve temel özellikleri belirlenmiştir. Disiplinlerarası Öğrenme Klein (1990), disiplinlerarası öğrenmeyi iki ya da daha fazla disiplinin mevcut bilgileri bütünleştirilerek yeni bir sentez oluşturulması olarak tanımlar. Ona göre bu süreç bir konu, sorun, ya da problem çözümüne yönelik başlar ve devam eder. Disiplinlerarası çalışma tek bir disipline bağlı olarak çözülmesi mümkün olmayan karmaşık ve kapsamlı problemlerin çözülmesi için uygun bir yoldur. 66 TSA / Yıl: 11, S: 3, Aralık 2007

3 Proje Temelli Öğrenme Ortamında Derslerarası İşbirliği ile İlgili... Gerçek hayat problemlerinin çoğu defa disiplinlerarası olduğu göz önünde alındığında disiplinlerarası çalışmaların öğrencileri gerçek hayatın karmaşasına hazırlamada ne kadar önemli olduğu daha iyi görülmektedir. Disiplinlerarası öğrenme, proje temelli öğrenme ve işbirlikli öğrenme gibi aktif öğrenme stratejilerini gerekli kılar ve öğrencilerin kritik düşünme becerilerini geliştirir. Proje temelli öğrenme disiplinlerarası çalışmalar için uygun bir ortam hazırlamaktadır. Disiplinlerarası projeler farklı yetenek ve bilgileri gerekli kılarak öğrencilerin iletişim ve işbirliği içinde çalışmaya teşvik eder. Proje temelli öğrenmede öğrencilerin zengin öğrenme deneyimleri edinir ve geniş bakış açıları kazanırlar. Bu şekliyle proje temelli öğrenme, disiplinlersarası öğrenme için iyi bir öğretim zemini hazırlamaktadır. Proje Temelli Öğrenme Proje temelli öğrenme öğrencilerin kendi öğrenmeleri üzerinde kontrol kurmalarına imkan tanıyan bir aktif öğrenme yaklaşımıdır. Bu öğrenme şeklinde kendi öğrenme hedeflerini ve görevlerini belirleyen öğrenciler öğrenmede daha aktif rol alırlar. Eğitimciler, en iyi öğrenmenin yaparak ve yaşayarak gerçekleştiği konusunda hem fikirdirler. İyi tasarlanmış proje temelli öğrenme ortamları öğrencilere gerçek hayatın zorluklarını deneyimleme şansı tanımaktadır. Öğrenciler grup kurma, görev paylaşımında bulunma, görev alma, temsil etme gibi gelecekteki mesleki yaşantılarında kritik öneme sahip sosyal ve mesleki yeterliliklerini bu öğrenme ortamları ile kazanma fırsatı bulurlar. Proje temelli öğrenmenin tanımlanan önemli temel özellikleri şunlardır: Öğrenme zorlu açık uçlu problemlerin çözümü yoluyla sağlanır. Öğrenme öğrenci merkezlidir. Öğrenciler küçük gruplar halinde çalışır. Öğretmen kaynak ve yardımcı rolüne sahiptir. İyi tasarlanmış projelerin bazı özellikleri ve yararları ise şöyle sıralanabilir: TSA / Yıl: 11, S: 3, Aralık

4 Sami ŞAHİN Öğrencilerin ilgi ve istekleri üzerine kuruludur. Anlamlı ve gerçek öğrenme çevresi sağlar. Gerçek hayat problemlerini içerir. Disiplinler arası çalışmayı teşvik eder. Akran çalışmaları üzerine yansıtma ve öz-değerlendirmeyi tetikler. Sürekli değerlendirme sağlar. Proje temelli öğrenme, öğrencilerin grup halinde işbirliği içinde etkileşimli bir biçimde çalışmalarını desteklemektedir. Vygotsky (1978) öğrenmeyi sosyal etkileşimden oluşan bir geri bildirim olarak görür. Öğrenciler arasında sosyal etkileşimi arttıracak öğretim uygulamaları daha etkili öğrenmeyi sağlamaktadır. Öğrenci merkezli öğretim yaklaşımlarının giderek daha fazla önem kazanması ile işbirlikli öğrenme uygulamaları da daha sıklıkla öğretimde kullanılmaktadır. İşbirlikli öğrenme, öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak bir öğrenme probleminin çözümünde ya da bir öğrenme projesinin yürütülmesinde beraber çalıştıkları bir öğretim yöntemidir (Demirel, 2006). İşbirlikli öğrenme İşbirlikli öğrenme, gruptaki tüm bireylerin deneyim ve yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanmayı sağlar (Weert ve Pilot, 2003). Ayrıca, işbirlikli öğrenme yoluyla öğrenciler yanlızca kendi yeteneklerini işe koşmaz; birbirlerinin bilgi, deneyim ve yeteneklerinden faydalanarak zayıf yönlerini de geliştirler. İşbirlikli öğrenme sosyal açıdan bakıldığında ise ayrı bir öneme sahiptir. İşbirlikli öğrenme öğrencilerin sorumluluk duygusunu geliştirir ve kendine güvenini arttırır. Öğrenciler arasında olumlu grup bağımlılığını geliştirir ve sosyal beceriler kazandırır. Bu öğrenme şeklinde öğrenciler demokratik hayata daha iyi hazırlanır, paylaşımı ve toplum hayatını öğrenirler. Akran değerlendirmesi Öğrenme ve değerlendirmenin birarada olduğu alternatif bir değerlendirme şekli olarak akran değerlendirmesi yüksek öğrenimde giderek artan bir ilgi görmektedir (Falchikov, 2001). Bu durum işbirlikli öğrenme gibi yüksek öğrenimde ilgi çeken son gelişmelerle de parellik oluşturur. Akran değerlendirmesi bireylerin birbirlerini belli kriterlere 68 TSA / Yıl: 11, S: 3, Aralık 2007

5 Proje Temelli Öğrenme Ortamında Derslerarası İşbirliği ile İlgili... göre değerlendirdikleri bir değerlendirme yöntemi olarak ifade edilir (Falchikov, 1995). Bu değerlendirme şeklinde öğrenciler sınıf arkadaşlarının çalışmalarının kalitesini değerlendirerek birbirlerine geribildirim sağlarlar (Van den Berg, 2003). Öğrenciler, akranlarının çalışmalarını değerlendirirken yorumlarlar ve böylece kendi öğrenmelerine de katkı sağlarlar (Topping, 1998). Akran değerlendirmesinin öğrencinin öğrenme güdülenmesini arttırmanın yanısıra öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alma, değerlendirmeyi öğrenmenin bir parçası yapma, hataları başarısızlık değil birer yeniden öğrenme fırsatı yapma, bilgi transfer yeteneklerini uygulamaya koyma, bir öz-değerlendirme formu teşkil etme, yüzeysel öğrenme yerine derin öğrenmeyi sağlama gibi faydaları vardır (Brown, 1998). Bunlara ek olarak akran değerlendirmesinin araştırmacılarca işaret edilen bazı önemli özellikleri şunlardır (Zariski 1996; ve Race 1998): Değerlendirme, öğrenmenin bir parçasıdır Öğrenciler daha özerk, sorumlu ve katılımcı olurlar Öğrenciler başkalarının çalışmalarını sadece izlemez, kritik analizler yaparlar Öğrencilerin bakış açıları geribildirimlerle zenginleşir Öğrenciler değerlendirmede sahiplik duygusu kazanırlar Öğrencilerin öğrenme güdülenmesi artar Diğer taraftan akran değerlendirmesinin literaturde (Brown, 1998; Magin ve Helmore, 2001; Zariski 1996; Race 1998) işaret edilen bazı sınırlılıkları ise şunlardır: Öğrenciler birbirlerini değerlendirme yeteneğine ve olgunluğuna sahip olmayabilir Öğrenciler değerlendirmeyi ciddiye almayabilir Öğrenciler akran değerlendirmesine karşı olumsuz tutuma sahip olabilir Öğrenciler birbirlerini değerlendirmede etkileyebilir Öğrenciler ek bir yük olarak görebilir Akran değerlendirmesinin zorluklarından en önemlileri ise öğrenciler tarafından yapılan değerlendirmenin güvenilirliğini ve geçerlilirli- TSA / Yıl: 11, S: 3, Aralık

6 Sami ŞAHİN ğini kabul edilebir bir düzeyde tutabilmektir (Dochy, F., Segers, M. ve Sluijsmans, D. 1999). Bunu sağlamanın en önemli yolu ise açık ve anlaşılır kriterler hazırlamak; isimleri gizleyerek değerlendirme yapmak; ya da bir çalışma için birden fazla akran değerlendirmesi kullanmaktır (Falchikov, 2001). Değerlendirmenin başarısı, öğrencilerin kriterleri ve süreci benimsemesi ile yakından ilgilidir. Öğretmenlerin, öğrencileri bu süreçte etkin kılmaları fayda sağlayacaktır. YÖNTEM Bu bölümde araştırmanın modeli, örneklemi, veri toplama araçları, verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasına ilişkin bilgilere yer verilmektedir. Araştırma Modeli Bu çalışma nitel bir araştırma olup dersler arası işbirliği ve ortak proje çalışması, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümü 3. sınıf müfredatında yer alan İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri ve Uygulamaları ile Özel Öğretim Yöntemleri I dersleri arasında uygulanmıştır. Çalışmada öğrenci görüşleri dönem sonunda açık uçlu sorular içeren bir değerlendirme formu ile alınarak incelenmiştir. Örneklem Bu araştırma, Eğitim-Öğretim yılı Bahar döneminde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 3. sınıfında öğrenimi sürdüren ve İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri ve Uygulamaları ve Özel Öğretim Yöntemleri I derslerini alan 48 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir Proje Temelli Öğrenme Süreci Gerek İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri ve Uygulamaları dersinin gerekse Özel Öğretim Yöntemleri I dersinin uygulama boyutu eksiklerinin giderilmesi, bu iki dersin çözüm ortağı olmasını uygun kılmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerin Özel Öğretim Yöntemleri I Dersi nde edindikleri öğrenme kuramları ile ilgi bilgilerini İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri ve Uygulamaları dersinde hazırlayacakları öğretim amaçlı web sitelerinin hazırlanmasına transfer etmeleri sağlanmıştır. Bu çalışmada dersler arası ortak proje olarak öğrenciler Özel Öğretim Yöntemleri I dersinde işlenen öğretim stratejilerinden birini 70 TSA / Yıl: 11, S: 3, Aralık 2007

7 Proje Temelli Öğrenme Ortamında Derslerarası İşbirliği ile İlgili... seçerek ilköğretim müfredatında yer alan bilgisayar konularından bir tanesini seçerek İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri ve Uygulamaları dersinde edindikleri hikaye tahtası geliştirme ve Dreamweaver programı ile web tasarımı bilgilerini birleştirerek Web tabanlı öğrenme ortamları geliştirmişlerdir. Öğrenciler proje sürecinin ilk iki haftasında hikaye tahtalarını geliştirmişlerdir. Takipeden 3 haftada projelerinin ilk taslağını oluşturmuşlar ve sonraki hafta sınıfta sunarak akran ve öğretim elemanlarınından geribildirim almışlardır. Daha sonraki 3 haftalık süreçte ise projelerini tamamlamışlardır. Son iki haftada ise projelerinin son halini sunarak akran değerlendirmelerini gerçekleştirmişlerdir. Öğrenciler bu sure içinde geliştirdikleri projelerini diğer Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü öğrencileri ile paylaşabilmeleri ve güdülenme düzeylerini arttırabilmek amacıyla I. Ulusal BÖTE Öğrenci Kurultay ına projeleri ile katılımları desteklenmiş ve öğrenciler adı geçen yarışmada dereceler alarak ödüller kazanmışlardır. Her iki derste de öğrencilerin hem süreç hem de ürünleri değerlendirilmiştir. Bu amaçla Özel Öğretim Yöntemleri I dersinde öğretim elemanın öğrencilerin ürün ve süreçlerini değerlendirmesi (%70) ve öğrencilerin kendilerini ve akranlarını değerlendirmesi (%30) sonucunda öğrencilere final notu verilmiştir. Bu amaçla öz-değerlendirme, akran değerlendirme, ürün ve grup değerlendirme formları geliştirilmiştir. İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri ve Uygulamaları dersinde ise hikaye tahtasının öğretim amaçlı web sitesi tasarımı açısından uygunluğuna (%30), geliştirilen öğretim amaçlı web sitesine (%55) ve proje planına uygunluğa (%15) göre final puanı verilmiştir. Verilerin Toplanması ve Analizi Bu çalışmada öğrenci görüşleri üç açık-uçlu sorudan oluşan bir anketten elde edilmiştir. Anketler öğrencilere e-posta yolu ile gönderilmiş ve yine e-posta yolu ile doldurulmuş anketler elektronik bir klasörde toplanmıştır. Ankette yer alan sorular şunlardır: 1. Dersler arası ortak çalışmanın işleyişi üzerine değerlendirmeleriniz nelerdir; siz olsaydınız bu derslerde nasıl bir ortak çalışmayürütürdünüz? 2. Dersler arası ortak projesinin işleyişi üzerine değerlendirmeleriniz nelerdir; siz olsaydınız bu derslerde nasıl bir ortak proje uygulardınız? TSA / Yıl: 11, S: 3, Aralık

8 Sami ŞAHİN 3. Dersler arası ortak proje değerlendirmesi üzerine değerlendirmeleriniz nelerdir; siz olsaydınız bu derslerde ortak çalışma için nasıl bir değerlendirme yöntemi uygulardınız? Öğrencilerin doldurdukları anketler araştırmacı tarafından tek-tek incelenerek öğrenci görüşleri listelenmiş ve kategorilere ayrılmıştır. Kategorilerde yer alan görüşler sıralanarak her biri için frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. BULGULAR Öğrenciler genel olarak derslerarası ortak çalışmadan memnun nolduklarını ifade etmişlerdir. Öğrenci görüşleri incelendiğinde öğrencilerin derslerarası ortak proje çalışması ile edindikleri kazanımları, yaşadıkları sorunları, önerileri, ve akran değerlendirmesi üzerine bazı sakıncaları ifade ettikleri tespit edilmiştir. Öğrenci görüşleri şu dört kategoride toplanmıştır: Proje yönetimi ve kazanımlar Proje sürecinde yaşanılan sıkıntılar Dersler arası iletişim ve organizasyon Proje ve final değerlendirme Öğrencilerden gelen dönütler Tablo 1 de özetlenmektedir. Proje yönetimi ve kazanımlar başlığında toplam 48 katılımcıdan 34 ü görüş belirtmiş (%70) ve genel olarak ortak proje sayesinde proje yönetimi, grup çalışması, zaman yönetimi, işbirliği ve fikir paylaşımı üzerine tecrübeler edindiklerini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin %33 ü (n=16) öğretim kuramlarını teknoloji ortamında uygulayarak teknoloji ve pedagojiyi bütünleştirdiklerini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin %17 si (n=8) ayrıca problem çözme yeteneği kazandıklarını ve %12 si gerçek hayat tecrübesi (n=6) edindiklerini de işaret etmişlerdir. Öğrencilerin %8 i (n=4) bunlara ek olarak işbirlikli çalışma yolu ile kendi yeteneklerini de keşfetme şansı bulduklarını belirtmişlerdir. Proje çalışması sürecinde yaşanılan sıkıntılar başlığında ise toplam 24 öğrenci (%48) görüş ifade etmiştir. Öğrencilerin en sıklıkla ifade ettikleri (n=7; %15) sıkıntıları daha önceden yapılmış yeterince örneğin bulunamaması olarak ortaya çıkmıştır. Bir diğer önemli sorun ise (n=6; %12) kapsamlı bir proje çıkarabilmek için yeterince süreye ve 72 TSA / Yıl: 11, S: 3, Aralık 2007

9 Proje Temelli Öğrenme Ortamında Derslerarası İşbirliği ile İlgili... grup çalışma ortamına sahip olmamaları olarak belirtilmiştir. Öğrencilerin ifade ettikleri (n=4; %8) bir diğer önemli eksiklik ise yeterince grup çalışması tecrübesine sahip olmamaları olarak ortaya çıkmıştır. Bazı öğrenciler (n=2; %4) teknik bilgilerinin yetersizliğini sorun olarak görürken diğer bazı öğrenciler (n=5; %9) ise grup üyelerinin teknik bilgilerinin dengeli olmayışı nedeniyle grup içi görev dağılımında ve görev yükünde dengesizliklerin olduştuğunu işaret etmişlerdir. Öğrenciler arası iletişim ve organizasyon üzerine toplam 19 (%40) öğrenci görüş belirtmiştir. Bu öğrencilerin en sıklıkla (n=11; %23) vurguladıkları istekleri ise derslerarasında iletişimin daha iyi olması yönünde olmuştur. Öğrenciler her iki dersin eğitimcisi arasındaki iletişim kopukluklarının zaman zaman kendilerinden beklenilenler konusunda karmaşaya neden olduğunu belirterek iletişimin iyileştirilmesini önermişlerdir. Bazı öğrenciler ise (n=8; %17) ayrıca derslerin işlenişinin birbirleri ile daha organize ve paralel olmasını önermişlerdir. Tablo1: Derslerarası ortak proje ve değerlendirme üzerine öğrenci görüşleri. n % Proje yönetimi ve kazanımlar Toplam: Kuram uygulama Problem çözme 8 17 Gerçek hayat tecrübesi 6 12 Kendi yeteneklerini keşfetme 4 8 Proje sürecinde yaşanan sıkıntılar Toplam: Yeterince örneğin bulunamaması 7 15 Yerli süre ve çalışma ortamı eksikliği 6 12 Grup çalışması tecrübesi eksikliği 4 8 Teknik bilgilerinin dengeli olmayışı 5 9 Teknik bilgilerinin yetersizliğini 2 4 Derslerarası iletişim ve organizasyon Toplam: Dersler arasında iletişim eksikliği Dersler arasında Organizasyon eksikliği 8 17 Proje ve final değerlendirme Toplam: Akran değerlendirmesinin nesnelliğine duyulan güven eksikliği Akran değerlendirmesinin final notuna etkisi azaltılmalı Değerlendirme ölçütleri daha belirgin olmalı 6 12 Akran değerlendirmesi olmamalı 2 4 Proje ve final değerlendirmesi üzerine 33 (%67) öğrenci görüş belirtmiştir. Öğrencilerin genel olarak derslerin ve final projesinin değerlendirmesinden memnun olduklarını ifade ettikleri görülmüştür. Ancak bazı öğremciler (n=15; %31) her ne kadar final değerlendirmesinde birçok ölçütün olmasından memnun olmuşlarsa da akran değerlendirmesinin gerekliliği ve nesnelliği konusunda şüpheleri olduğunu ifade TSA / Yıl: 11, S: 3, Aralık

10 Sami ŞAHİN etmişlerdir. Bazı öğrenciler ise (n=10; %20) akran değerlendirmesinin final notuna olan etkisinin daha düşük; buna karşın eğitimci notunun daha ağırlıklı olması gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca bazı öğrenciler (n=6; %12) akran değerlendirmesi için değerlendirme ölçütlerinin daha belirgin olmasını önermişlerdir. İki (% 4) öğrenci ise akran değerlendirmesine bütünüyle karşı çıkmıştır. Yukarıdaki kategoriler haricinde iki (%4) öğrenci ise grup çalışmasının yanı sıra bireysel çalışmanın da bir alternatif olarak sunulmasını önermişlerdir. SONUÇLARIN TARTIŞILMASI Bu çalışma, derslerarası ortak çalışmanın öğrenciler açısından yoğun ve doyurucu bir öğrenme deneyimi olduğunu göstermiştir. Derslerarası ortak etkinlik olarak yapılan proje çalışması öğrenciler için oldukça verimli olmuş ve öğrencilerin disiplinlerarası çalışma, proje temelli öğrenme ve işbirlikli öğrenme ile akran değerlendirmesi üzerine önemli deneyimler edindikleri sonuçlar kısmında da belirtildiği üzere öğrenci görüşlerinden açıkça görülmektedir. Bu çalışmanın sonuçları, kaynaklarada disiplinlerarası çalışma, proje temelli öğrenme, işbirlikli öğrenme ve akran değerlendirmesi üzerine belirtilen yararları teyit etmiştir. Klein in de ifade ettiği üzere öğrenciler disiplinlerarası çalışarak iki farklı disipline ait bilgileri bütünleştirerek yeni sentezler ortaya koyarlar. Bu çalışmada da öğrenciler kuramsal bir dersten edindikleri bilgileri teknik bir dersten edindikleri bilgiler ile bütünleştirdiklerini ifade ederek daha anlamlı bir öğrenme deneyimi edindiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca bu çalışma literaturde de belirtildiği üzere (Weert ve Pilot, 2003) öğrencilerin işbirliği içinde çalışarak birbirlerinin yeteneklerinden faydalanabileceklerini ve kendi yeteneklerini keşfedebileceklerini de ortaya koymuştur. Yine bu çalışma ile proje temelli öğrenmenin öğrencilere daha yapılandırmacı ve aktif öğrenme deneyimleri kazandırdığı da görülmüştür (Demirel, 2006). Son olarak akran değerlendirmesinin öğrenci merkezli aktif öğrenme ortamları için uygun (Dochy vd., 1999) ve öğrencilerce istenen bir değerlendirme şekli olabileceği de belirlenmiştir. Akran değerlendirmeleri ve öğretim elemanı notları karşılatırıldığında benzer sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuç incelendiğinde, Top- 74 TSA / Yıl: 11, S: 3, Aralık 2007

11 Proje Temelli Öğrenme Ortamında Derslerarası İşbirliği ile İlgili... ping (1998) ve Falchikov ve Goldfinch in (2000) sonuçları ile örtüşmektedir. Sonuç olarak bu çalışmada disiplinlerarası çalışmanın proje temelli öğrenme ve işbirlikli öğrenme ile birleştiğinde öğrenciler için önemli aktif öğrenme deneyimleri kazandırdığı söylenebilir. Ancak uygulamada eğitimcilerin özellikle derslerarası organizasyon ve işbirliğine dikkat etmeleri ve derslerin işlenişinde mümkün olan paralelliği göstermeleri önerilmektedir. Öğrencilere uygun çalışma ortamlarının sağlanması ve zamanın doğru planlanması önemli görülmektedir. Bu çalışmada akran değerlendirmesinin öğrencilerin öğrenmesine ve sosyal gelişimlerine katkı sağladığını görülmüştür. Ancak burada da eğitimciler dikkat etmesi gereken noktalar vardır. Akran değerlendirmesinin öğrenciler ile beraber hazırlanarak kriterlerin açık ve anlaşılırlığı öğrencilerce onaylanmaktadır. Ayrıca akran değerlendirmesinin final değerlendirmesine olan ağırlığının düşük tutulması gerekliliği de görülmektedir. KAYNAKLAR Brown, S. (1998), Peer Assessment in Practice, Birmingham: SEDA. Dochy, F., Segers, M. & Sluijsmans, D. (1999), The use of self, peer and co-assessment in higher education: a review, Studies in Higher Education, 24, Falchikov, N. (1995), Peer feedback marking: developing peer assessment, Innovations in Education andtraining International, 32, Falchikov, N. (2001), Learning together; peer tutoring in higher education, London, Routledge-Falmer. Klein. J.T. (1990), Interdisciplinarity: history, theory and practice. Detroit: Wayne State University Press. Magin, D. & Helmore, P. (2001), Peer and teacher assessments of oral presentations: how reliable are they? Studies in Higher Education, 26, Topping, K. (1998), Peer assessment between students in colleges and universities, Review of Educational Research, 68, TSA / Yıl: 11, S: 3, Aralık

12 Sami ŞAHİN Vygotsky, L.S. (1978), Mind in Society: The development of higher psychological processes, Cambridge, MA: Harvard University Press. Weert, T. J. van & Pilot, A. (2003), Task-based team learning with ICT, design and development of new learning, Education and Information Technologies, 8, TSA / Yıl: 11, S: 3, Aralık 2007

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE. Neden işbirliği? Neden birbirimize yardım ederiz? İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME

FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE. Neden işbirliği? Neden birbirimize yardım ederiz? İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE Temel amaç, öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde, birbirinin öğrenmelerine yardım ederek çalışma yapmalarıdır. Heterojen (farklı özelliklerde) bir

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

C. ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÖRE NİCEL VE NİTEL ANALİZ SONUÇLARI

C. ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÖRE NİCEL VE NİTEL ANALİZ SONUÇLARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalına ait dersleri okutan öğretim elemanları hakkında öğrenci görüşlerine

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

ÖĞRENCİLERİMİZLE NELER YAPTIK?

ÖĞRENCİLERİMİZLE NELER YAPTIK? ÖĞRENCİLERİMİZLE NELER YAPTIK? ANASINIFI Bu ay işlediğimiz konular, öğrencilerin olumlu özelliklerin farkındalığı ve duygularımızdan korkunun hayatımızdaki yeri. Yapılan sınıf içi çalışmalarda, olumlu

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalına ait dersleri okutan öğretim elemanları hakkında öğrenci görüşlerine

Detaylı

Programda yer alan etkinlikler okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve idarecilerin işbirliği ile yürütülecektir.

Programda yer alan etkinlikler okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve idarecilerin işbirliği ile yürütülecektir. 2016 2017 Öğretim Yılı 9.Sınıflar için Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Program, Okul Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ONLĠNE AKRAN DEĞERLENDĠRMEYE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

FEN VE TEKNOLOJĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ONLĠNE AKRAN DEĞERLENDĠRMEYE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ FEN VE TEKNOLOJĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ONLĠNE AKRAN DEĞERLENDĠRMEYE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Mine ZORLU*, Selçuk AYDEMĠR, Didem KARAKAYA, Zehra KAYA ve Osman Nafiz KAYA *Hakkari Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor dört alt başlık altında düzenlenmiştir. İlk başlık genel katılım hakkında bilgi vermektedir. İkinci alt başlıkta performans ortalamaları

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME

İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME Berkay ARIKAN 1312020054 Cihat SAVAŞ 1312020037 Emin ERTÜRK 1312020015 İlkay KANTARCI 1312024002 Yücel KILIÇ 1312020058 İÇERİK TANIMLAR İLKELER YARARLAR İ.D.Ö = 5 İLKE TEKNİKLER

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları:

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları: ÖĞRETĠM STRATEJĠLERĠ Öğretim stratejisi, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için seçilen genel yoldur. Öğretim stratejileri; sunuş yoluyla öğretim, buluş yoluyla öğretim, araştırma ve inceleme yoluyla öğretim

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu FE EĞĐTĐMĐ DE PROJE TABA LI ÖĞRE ME Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu PROJE TABA LI ÖĞRE MEDE KAVRAMLAR Proje: Tasarı ya da tasarı geliştirme Taban: Temel, temel ilke,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Nitel Araştırma. Süreci

Nitel Araştırma. Süreci EBE AE 602 Nitel Araştırma Süreci Nitel Araştırma Süreci Örneklem Seçimi Nitel Araştırma Süreci ve Örneklem Seçimi Nitel araştırma esnek bir araştırma deseni yaklaşımını gerektirir. Başta ortaya çıkan

Detaylı

Yapılandırmacılık ve Proje Tabanlı Öğrenme S

Yapılandırmacılık ve Proje Tabanlı Öğrenme S Yapılandırmacılık ve Proje Tabanlı Öğrenme S.233-237 Kaynak II; Eğitimde Program Geliştirme Yazar;Ö.DEMİREL Hazırlayan; İrfan ERDİN 2005-2006 Tablo ve Slaytları Düzenleyen; Doç. Dr. Nasip DEMİRKUŞ,M.A.Evren

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi S.B.E. İktisat anabilim Dalı İktisat Programı 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi S.B.E. İktisat anabilim Dalı İktisat Programı 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri AÇIKLAMALAR: İktisat Ana Bilim Dalı İktisat yüksek lisans programı için belirlenen program yeterlilikleri 20 tane olup tablo 1 de verilmiştir. İktisat Ana Bilim Dalı İktisat yüksek lisans programı için

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN

Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğrenme - Eğitim Teknolojisi Yaşantı ürünü Kalıcı izli Davranış değişikliği Nasıl Öğretirim? Öğrenme ile ilgili sorunların analizi ve

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KÜTÜPHANE KULLANIM ÖZELLİKLERİ VE GÖRÜŞLERİ*

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KÜTÜPHANE KULLANIM ÖZELLİKLERİ VE GÖRÜŞLERİ* C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2, 4 (2) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KÜTÜPHANE KULLANIM ÖZELLİKLERİ VE GÖRÜŞLERİ* Samiye METE**, Ayşe BEŞER***, Tangül AYTUR****

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Grafik ve Animasyon-I Ders No : 0690130054 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Sistem Yazılımının Sınanması ve Geçerlenmesi (SE 344) Ders Detayları

Sistem Yazılımının Sınanması ve Geçerlenmesi (SE 344) Ders Detayları Sistem Yazılımının Sınanması ve Geçerlenmesi (SE 344) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Sistem Yazılımının Sınanması ve Geçerlenmesi SE 344

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE EMLAK KOMİSYONCUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE EMLAK KOMİSYONCUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE EMLAK KOMİSYONCUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Aylin YAZICIOĞLU Afyon Kocatepe Üniversitesi,Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı ÖZET: Eğitim,bireylerde istendik davranışları

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Zaman Çizgisi. Venn Şeması

Zaman Çizgisi. Venn Şeması Zaman Çizgisi Zaman çizgisi, bir değerlendirme planını göstermenin ve öğrenme döngüsü boyunca çeşitli değerlendirme yöntemlerinin ortaya çıkışını incelemenin basit bir yoludur. Venn Şeması Venn şeması

Detaylı

Ders Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders No : 0310500118 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

Proje Oryantasyon (SE 493) Ders Detayları

Proje Oryantasyon (SE 493) Ders Detayları Proje Oryantasyon (SE 493) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Proje Oryantasyon SE 493 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i COMPE341 Dersin Dili

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK HUKUK SEKRETERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK HUKUK SEKRETERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK HUKUK SEKRETERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 088 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Bölüm / Anabilim Dalı : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş...1

İÇİNDEKİLER. Giriş...1 İÇİNDEKİLER Giriş...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ Temel Kavramlar...5 Öğrenme ve Öğrenme İlkeleri...8 Öğretim ve Öğretme...10 Öğretim İlkeleri...12 1. Amaca Dönüklük İlkesi...12 2. Öğrenciye

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları

Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Tasarım VI MMR 402 Bahar 4 6 0 7 18 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ETKİN ÖĞRENCİ REHBER ÖĞRETMEN AKADEMİK BAŞARI ARS TRAINING OLARAK AMACIMIZ; MİLLİ EĞİTİM MÜFREDATINA UYGUN OLARAK GELİŞTİRİLEN YARATICI DRAMA PROGRAMINI, UYGUN ÖĞRENME YAŞANTILARI

Detaylı

DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ PROJE KILAVUZU

DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ PROJE KILAVUZU DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ PROJE KILAVUZU Dersin İçeriği: Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

Detaylı

4-Beşeri bilimler alanlarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

4-Beşeri bilimler alanlarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Öğrenme Yetkinliği Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk labilme Yetkinliği Beceri Bilgi nca Mutercim Tercumanli Temel lan Yeterlilikleri (TYYÇ Beşeri Bilimler) 1 2 3 4 5 1-Beşeri bilimler alanında lisans

Detaylı

Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı (SE 440) Ders Detayları

Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı (SE 440) Ders Detayları Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı (SE 440) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı SE 440 Seçmeli 3 0 0 3

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Ögretimde Kullanılan Teknikler (3)

Ögretimde Kullanılan Teknikler (3) Ögretimde Kullanılan Teknikler (3) İşbirliğine Dayalı Öğrenme (İDÖ) -2- İşbirliğine Dayalı Öğrenme (İDÖ) İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak bir problemi çözmek ya da bir

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

FİZYOTERAPİ DE YÖNETİM VE ORGANİZASYON AKTS. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) ve 2.Yarıyıl.

FİZYOTERAPİ DE YÖNETİM VE ORGANİZASYON AKTS. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) ve 2.Yarıyıl. FİZYOTERAPİ DE YÖNETİM VE ORGANİZASYON Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Fizyoterapi de FTR 4.SINIF/ 2 - - 5 Yönetim ve 2.Yarıyıl Organizasyon 430 Bahar

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Girişimcilik İlkeleri BBA 04 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

uzman yaklaşımı program geliştirme Branş Analizi Uzm. İrfan UYGAR

uzman yaklaşımı program geliştirme Branş Analizi Uzm. İrfan UYGAR Branş Analizi program geliştirme ÖSYM 2013 yılında yaptığı değişiklikle Eğitim Bilimleri Testi ndeki soru sayısını 120 den 80 e düşürmüştür. Bu bağlamda program geliştirmenin soru sayısını diğer alanlara

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Çizim I ICM 213 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI MAN Ön Koşul Dersleri - Dersin Seviyesi

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI MAN Ön Koşul Dersleri - Dersin Seviyesi DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI MAN 336 6 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS SAYISAL YÖNTEMLER FM-223 2 / 2.YY 2 2+0+0 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans

Detaylı

Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU

Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU PEARSON İŞ PASAPORTU Ünite 1: İşyerinde Etkililik 1 İşyerinde etkili davranış biçimlerinin anlaşılması 2 Etkili çalışma davranışlarının sergilenebilmesi 3 Kendi performansını değerlendirebilme 1.1 Çalışanların

Detaylı

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir.

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇOCUĞUN SANATSAL GELİŞİMİ Ders No : 0310380072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin

Detaylı

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde Sağlık Personeli Yetiştiren Okullarda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Türkan ÖZBAYIR Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İZMİR

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

etwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi Dr. Hülya BAL

etwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi Dr. Hülya BAL etwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi Dr. Hülya BAL etwinning Avrupa Okulları İçin Ağ etwinning faaliyeti, Avrupa ülkelerinde yaşayan öğretmen ve öğrencilerin, internet aracılığıyla herhangi bir konu

Detaylı

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI Bu dosyadaki maddeler, 2014 Haziran döneminde yapılan mesleki çalışmalardan seçilmiştir. Bilindiği gibi Haziran döneminde; İHL Meslek Dersleri, DKAB ve Kültür Dersleri

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK ELEMANI (2.SEVİYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK ELEMANI (2.SEVİYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK ELEMANI (2.SEVİYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

*Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel. *Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal

*Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel. *Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal *Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel performans düzeyi belirlenir, gelişim alanlarındaki özellikleri değerlendirilir ve bu değerlendirme sonuçları dikkate alınarak eğitim amaçları ve hizmetleri plânlanır,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I YDI302 6.Yarıyıl 2+2 3 5. YDI205 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I

DERS BİLGİLERİ. Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I YDI302 6.Yarıyıl 2+2 3 5. YDI205 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I YDI302 6.Yarıyıl 2+2 3 5 Ön Koşul Dersleri YDI205 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

Ürün Tasarımında Renk (GTM 039) Ders Detayları

Ürün Tasarımında Renk (GTM 039) Ders Detayları Ürün Tasarımında Renk (GTM 039) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ürün Tasarımında Renk GTM 039 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı