Eğitim Programları Tanıtımı TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ DETAY ÇİZELGELEME ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015-2016. Eğitim Programları Tanıtımı TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ DETAY ÇİZELGELEME ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME"

Transkript

1 Kurumsal Süreçlerinde Optimizasyon Eğitim Programları Tanıtımı ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ SATIŞ & OPERASYON PLANLAMA (S&OP) KAPASİTE & MALZEME PLANLAMA DETAY ÇİZELGELEME

2 S t r a t e j i k P l a n l a m a S a t ı ş v e O p e r a s y o n P l a n l a m a ( S & O P ) Ürün/Hizmet Yönetimi > Talep > Tedarik > Finansal > Üst Yönetim Gözden Geçirmesi Yeni Ürün Geliştirme & İyileştirme Projeleri Ürün/Hizmet Talepleri Talep Etkileme & Şekillendirme Dağıtım İhtiyaç (DRP) Dağıtım Kapasite Ana Üretim Çizelgeleme (MPS) Malzeme İhtiyaç (MRP) Kaba Kapasite (RCCP) Kapasite İhtiyaç (CRP) Tedarikçi Kontratlama Tedarikçi Proje Çizelgeleme Talep & Müşteri Önceliklendirme Araç Rotalama & Çizelgeleme Üretim Detay Çizelgeleme (APS) Sonlu Kapasite Çizelgeleme Tedarikçi Çizelgeleme Ürün Yön. & Tasarım Satış Yönetimi Pazarlama Yönetimi Alokasyon & Dağıtım Üretim Hizmet Tedarik İnsan Kaynakları Kalite Kontrol Bilgi Teknolojileri Finans & Mali İşler İLKER GÜÇLÜ OPTİMUM PLANLAMA Kurumsal Operasyonel Süreçler & Yürütme

3 eğitim S t programı r a t e j(3 igün) k P l a n l a m a (Detaylar için ilgili eğitime tıklayınız) Üretimde Genel & Çizelgeleme Satış ve Operasyon (S&OP) Oca 2010 S a t ı ş v e O p e r a s y o n P l a n l a m a ( S & O P ) eğitim programı (2 gün) Ürün/Hizmet Yönetimi > Talep > Tedarik > Finansal > Üst Yönetim Gözden Geçirmesi May 2015 Yeni Ürün Geliştirme & İyileştirme Projeleri Proje Çizelgeleme Ürün/Hizmet Talepleri Talep Lojistik Dağıtım İhtiyaç (DRP) İşgücü Ana Üretim Çizelgeleme (MPS) Kaba Kapasite (RCCP) Tedarikçi Kontratlama Kapasite & Malzeme eğitim programı (2 gün) Talep Etkileme Dağıtım Kapasite Malzeme İhtiyaç Kapasite İhtiyaç Tedarikçi eğitim & Şekillendirme eğitim eğitim Eyl 2013 (MRP) (CRP) programı programı programı (2 Talep gün) & Müşteri (2 gün) Araç Rotalama (2 gün) Üretim Detay Detay Sonlu Çizelgeleme Kapasite Tedarikçi Önceliklendirme & Çizelgeleme Çizelgeleme (APS) Çizelgeleme Çizelgeleme eğitim programı (4 gün) Eki 2010 Mar 2016 Eyl 2015 Tem 2011 Ürün Yön. & Tasarım Satış Yönetimi Pazarlama Yönetimi Optimum, İLKER GÜÇLÜ OPTİMUM PLANLAMA Alokasyon & Dağıtım Üretim Hizmet Tedarik süreçlerini iyileştirerek kurumsal performansı artırmaya yönelik uygulamalı eğitimler ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. İnsan Kaynakları Kalite Kontrol Bilgi Teknolojileri Finans & Mali İşler Kurumsal Operasyonel Süreçler & Yürütme Kurumsal Referanslar Optimum.com

4 2010 yılından bu yana 800+ katılımcıya planlama eğitimi verilmiştir. KURUMLAR

5 TÜM EĞİTİMLER Eğitimin amacı, kurumlardaki üretim planlama süreçlerinin iyileştirilmesi ve rekabet gücüne katkıda bulunacak üretim planlama ve çizelgeleme sistematiklerin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan genel kavramsal bilginin ve uygulama becerisinin eş zamanlı olarak kazandırılmasıdır. Gelişmiş üretim planlama ve çizelgeleme sistematikleri sayesinde kurumun tüm kaynaklarının orta ve kısa vadede operasyonel verimliliği, teslimat performansı ve müşteri memnuniyeti artacak, üretim ve stok maliyetleri düşecektir. Üretim nın Rekabetçiliğe Etkileri Üretim nın Temel Amaçları Üretim Süreçlerinin Bileşenleri Talep ve Satış Tahmin Teknikleri Stratejik & Üretim Stratejileri Bütçeleme Satış ve Operasyon (S&OP) ERP Sistemlerinde Üretim Kapasite & Malzeme Süreçleri Ana Üretim Çizelgeleme (MPS) Kaba Kapasite (RCCP) Müşteriye Söz Verme (ATP) Malzeme İhtiyaç (MRP) Ürün Ağaçları (BOM), MRP Kayıtları, MRP Patlatma Kapasite İhtiyaç (CRP) JIT Üretim & Kanban Sistemleri Üretim Aktivite Kontrolü (PAC) Kısıtlar Teorisi (TOC) Akış ve İş Atölyeleri, Proje Tipi Üretim, Hücresel Üretim Sevkiyat & Dağıtım İhtiyaç (DRP) Stok Yönetimi, EOQ Modelleri, ABC Analizi Yenilikçi Sistematikler & Optimizasyon Yaklaşımları Gruplamalı Yaklaşımı Üretim da Matematiksel Modelleme ile Optimizasyon Detay Çizelgeleme ile Atölye İçi Optimizasyon Çizelgelemenin Temel Kavramları ve Zorluğu Bileşenler, Kısıtlar, Hedefler Çizelgelemede Gantt Şemaları Çizelgeleme Algoritmaları Tek Makine Çizelgeleme Paralel Makine Çizelgeleme Akış Atölyelerinde Çizelgeleme

6 TÜM EĞİTİMLER Eğitimin Amacı, kurumların tüm süreçlerinin işleyişini belirleyen talep tahminlerinin etkin ve güvenilir sistematikler yardımıyla oluşturulmasına katkı sağlayacak temel bilgilerin ve uygulama becerisinin kazandırılmasıdır. Kurumların mevcut, potansiyel ve yeni müşterilerinin ürünlere gösterecekleri taleplerin hangi düzeylerde olacağını tahmin edebilmek, artan karlılık, operasyonel verimlilik ve yükselen müşteri memnuniyeti olarak firmaya geri dönecektir. Gelişmiş Talep sistematikleri, kurumların bulunduğu tedarik zincirinde ve kurum içinde planlama faaliyetlerinin etkinliği artırabilecek, satış kayıplarını ve oluşturulan atıl stokları azaltabilecektir. Pazarını ve müşterilerini daha iyi tanımak, taleplerini algılamak ve talep süreçlerini daha sistematik şekilde yürütmek kurumlara rekabet avantajı sağlayacaktır. ÖNEMLİ NOT: Eğitim bilgisayar üzerinde talep tahmin tekniklerinin pratik edileceği uygulama çalışmaları içerdiğinden katılımcıların eğitime dizüstü bilgisayar getirmesi önerilmektedir. Kurumlarda Talep Süreçleri & Rekabetçiliğe Etkileri Yenilikçi Sistematikleri: S&OP ve CPFR Tedarik Zincirlerinde Kurumsal Süreçler ve Performans Ölçüleri Talep Süreçleri ile ilgili Temel Kavramlar ve İlişkileri Sevkiyatlar, Satışlar, Talepler, Kapasiteler, Tahminler ve Hedefler Kurumlara Özgü Tahmin Yaklaşımları ve Sistematikleri Tahminlerin Değerlendirilmesine Yönelik Performans Ölçüleri Pratik Sayısal Tahmin Teknikleri Basit Tahminler Yapmada Alternatif Yaklaşımlar Durağan Taleplerin Modellenmesi Eğilimli Taleplerin Modellenmesi Mevsimsel Taleplerin Modellenmesi Eğilimli & Mevsimsel Taleplerin Modellenmesi Diğer Sayısal Tahmin Modelleri Yeni Ürünler için Talep Tahminleri Basit ve Çoklu Regresyon Modelleri Muhakemeye Dayalı Tahmin Teknikleri Tahmin Yapmada Güncel Veri, Tecrübe ve Muhakemenin Önemi Tahminlerde Promosyon, Halo ve Yamyamlık Etkileri Talebin Ayrıştırılması Talep Süreç İyileştirmeleri & Kurumsal Proje Adımları

7 TÜM EĞİTİMLER Eğitimin amacı, kurum bünyesinde Satış ve Operasyon (S&OP) sürecinin yapılandırılmasına yönelik temel kavramsal bilginin ve uygulamaya yönelik pratik önerilerin eş zamanlı olarak sunumudur. Ekonomik koşullar, rekabetçi hamleleri, müşterilerin beklentileri, satış ve pazarlama aktiviteleri, yeni ürün lansmanları tedarik-üretim-dağıtım kaynaklı dinamikler, vb. birçok etken kurumun arz-talep dengesine ve karlılığına etki etmektedir. S&OP süreci, kurumların departmanlar arası koordinasyon, iletişim ve senkronizasyon kabiliyetlerini artırarak pazar dinamiklerine hızlı ve etkin şekilde cevap vermesini sağlayan bir süreç sistematiğidir. S&OP ile satış, pazarlama, ürün geliştirme, üretim, satın alma, sevkiyat ve finans departmanlarının planları birbiri ile tam anlamıyla örtüşebilecek ve kurumsal başarı sağlanabilecektir. Kurumlarda Karar Alma & Koordinasyon S&OP Süreç Döngüsüne Genel Bakış S&OP'nin Kurumsal daki Yeri S&OP nin Yapısı ve İşleyişi Veriler, Tablolar, Grafikler & Raporlamalar S&OP Süreç Döngüsü Ana Aşamaları (1) Ürün Portföy & Projeler Yönetimi (2) Talep Tahmin Yapma Süreci ve Talep Yönetimi Ürün Grupları, Varsayımlar & Talep Gösterge Panelleri Tahmin Doğruluğunun Ölçümü (3) Tedarik Kritik (Darboğaz) Kaynaklar ve Kapasite İhtiyaçları Talebi Karşılayacak Tedarik Planlarının Oluşturulması Tedarik Gösterge Panelleri & Tedarik Performansı Ölçümü (4) Finansal & Mutabakat Finansal Varsayımlar ve Alternatif Projeksiyonlar Bütçe Fark Analizleri (5) Üst Yönetim Gözden Geçirmesi S&OP de Yenilikçi Sistematikler ve Optimizasyon S&OP de Uygulamaya Yönelik Önemli Notlar

8 TÜM EĞİTİMLER Eğitimin Amacı, kuruma ait makine, işgücü, vb. üretim kaynaklarının kapasiteleri ile hammadde, yarı mamul, vb. malzemelerin tedarikinin etkin şekilde planlanması için gerekli temel bilgilerin ve uygulama becerisinin kazandırılmasıdır. Müşterilere söz verilen terminlere uyulması veya ürünlerin stok seviyelerinin istenilen düzeylerde tutulması, kurumlara artan müşteri memnuniyeti, yükselen karlılık ve hem tedarikte ve hem de üretimde verimlilik artışı sağlamaktadır. Gelişmiş Kapasite ve Malzeme Sistematikleri sayesinde kurum içinde üretim ve tedarik faaliyetlerinin etkinliği artırılabilecek, terminlerin yakalanması ve stoksuz kalınmaması sağlanabilecek, yapılacak kapasite ve stok yatırımları azaltılabilecektir. ÖNEMLİ NOT: Eğitim bilgisayar üzerinde kapasite ve malzeme planlamanın pratik edileceği uygulama çalışmaları içerdiğinden katılımcıların eğitime dizüstü bilgisayar getirmesi önerilmektedir. Kapasite & Malzeme nın Rekabetçiliğe Etkisi Üretim Süreçlerinin Bileşenleri ve İlişkileri Kapasite & Malzeme Süreçlerinin Bileşenleri Ana Üretim Çizelgeleme (MPS) Alternatif MPS Teknikleri MPS yi Güncelleme, Ürün Ağaçları (BOM) Müşteriye Söz Verme (ATP), Zaman Çitleri Kaba Kapasite (RCCP) Faktörleri, Kapasite Ağaçları, Kaynak Profilleri Malzeme İhtiyaç (MRP) Varsayımlar, Patlatma, Emniyet Stokları ve Süreleri Rejenerasyon, İstisnai Durumlar, Dezavantajlar Kapasite İhtiyaç (CRP), Sonlu ve Sonsuz Yükleme Kısıtlar Teorisi Yaklaşımları (TOC) ve Sürekli Süreç İyileştirme Tam Zamanında Yaklaşımları (Just-in-Time: JIT) KANBAN Sistemleri, JIT'in ya Etkileri İşgücü (Vardiya, İzin & Fazla Mesai ) Stok Yönetimi, EOQ Modelleri, ABC Analizi Kapasite & Malzeme da Yenilikçi Sistematikler Matematiksel Modelleme ile Optimizasyon Kapasite & Malzeme 'da Sistematik Oluşturma

9 TÜM EĞİTİMLER Eğitimin amacı, kurumun üretim ortamındaki işlerin akışını belirleyen çizelgeleme sistematiklerinin incelenmesi ile bu sistematiklerini iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik bilgilerin, tekniklerin ve uygulama becerisinin kazandırılmasıdır. Kurum bünyesinde oluşturulacak çizelgeleme sistematikleri, her türlü makine, iş gücü, kalıp ve benzeri kaynağın kurumsal hedefler doğrultusunda en verimli biçimde kullanılmasını sağlayacaktır. ÖNEMLİ NOT: Eğitim bilgisayar üzerinde çizelgelemenin pratik edileceği uygulama çalışmaları içerdiğinden katılımcıların eğitime dizüstü bilgisayar getirmesi önerilmektedir. Detay Çizelgelemenin Rekabetçiliğe ve Karlılığa Etkileri Çizelgelemenin Üretim Süreçlerindeki Yeri Çizelgeleme ile ilgili Temel Kavramlar Çizelgeleme Terminolojisi Çizelgelemede Performans Ölçüleri Üretim Sistemlerinde Çizelgeleme Tek Bir Kaynakta Çizelgeleme Beklemelerin ve Stok Seviyelerinin Düşürülmesi Gecikmelerin Önlenmesi veya Azaltılması JIT Üretim Hedefleri Ayar (Set-up) Sürelerinin Azaltılması Çizelgelemede Çoklu Hedefler İş Gruplarının Çizelgelenmesi Benzer Kabiliyetteki Kaynaklarda Çizelgeleme Özdeş Makinelerin Çizelgelemesi Özdeş Olmayan Makinelerin Çizelgelemesi Akış Tipi Üretimde Çizelgeleme İki Aşamalı Akış Atölyeleri Sıralı Akış Atölyeleri İşlerin Alt-Partilere Bölünmesi İş Atölyelerinde Çizelgeleme Proje Tipi Üretimde Çizelgeleme (Kritik Yol Metodu, CPM) Detay Çizelgelemede Optimizasyon Teknikleri Matematiksel Modelleme ile Optimizasyon Sezgisel ve Meta-Sezgisel Algoritmalar ile Optimizasyon

10 Kurumsal Süreçlerinde Optimizasyon TÜM EĞİTİMLER

11 Kurumsal Süreçlerinde Optimizasyon Saygılar, İlker Güçlü Adres : Latilokum Sk. No.32/5 Mecidiyeköy, İstanbul Telefon : 0(212) Mobil : 0(532) E-posta :

SyteLine 7 Genişletilmiş ERP

SyteLine 7 Genişletilmiş ERP SyteLine 7 Genişletilmiş ERP Satış ve tedarikten üretim ve sevkiyat aşamasına kadar MAPICS SyteLine 7, üretim süreçlerini, arzla talebi denkleştirecek ve ürünün müşteriye daima tam zamanında ulaşmasını

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Günümüzde kurumların sürdürülebilir, karlı büyümeleri

Detaylı

TEDATİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDATİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDATİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri: Mal ve hizmetlerin tedarik aşamasından, üretimine ve nihai tüketiciye ulaşmasına kadar birbirini izleyen tüm halkaları kapsar. İş süreçleri açısından bakıldığında,

Detaylı

INOTEC 2014 YILI II. DÖNEM % 70 DEVLET DESTEKLİ EĞİTİM PROGRAMI

INOTEC 2014 YILI II. DÖNEM % 70 DEVLET DESTEKLİ EĞİTİM PROGRAMI INOTEC 2014 YILI II. DÖNEM % 70 DEVLET DESTEKLİ EĞİTİM PROGRAMI Sıra No 1 2 Eğitim Adı Süre (Gün) Kalite Yönetim Sistemi (KYYP) Sertifika Programı 8 Eğitmen Dönem Eğitim Tarihleri Eğitim Yeri Hayati Çağlar,

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2013

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2013 TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2013 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Günümüzde kurumların sürdürülebilir, karlı büyümeleri

Detaylı

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Uygulamaları. Toplam Kalite Yönetimi. Stratejik Yönetim.. Hizmet Yönetimi Süreç Yönetimi Yalın Üretim 6 Sigma ve Temel Araçlar

Detaylı

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir?

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Plantumweb Satınalma Sözleşmeleri fonksiyonalitesi, yapılan anlaşmaların tüm detay bilgilerini sisteme girilebilmesini, takibini, bu anlaşmalara ait satınalma süreçlerini

Detaylı

KURUMSALLAŞMA SERTİFİKA PROGRAMI

KURUMSALLAŞMA SERTİFİKA PROGRAMI AİLE ŞİRKETLERİ İÇİN KURUMSALLAŞMA SERTİFİKA PROGRAMI 1990 lı yıllarda başlayan küreselleşme ve 2000 li yıllarda ülkemizde de ağırlığını hissettiren müşteri üstün süreçler, değişim, yeniden yapılanma,

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 BÖLÜM 2. MALZEME ĠHTĠYAÇ PLANLAMASI (MRP) 4 2.1 Giriş 4 2.2 MRP ye Genel Bir Bakış 4 2.3 MRP nin Amaçları ve Felsefesi 5 2.4 MRP nin Girdileri 5 2.4.1 Ana Üretim Planı 6

Detaylı

Talebe Dayalı Envanter Yönetimi ve Doğru Yolu Gösteren Akıllı Metrikler

Talebe Dayalı Envanter Yönetimi ve Doğru Yolu Gösteren Akıllı Metrikler Talebe Dayalı Envanter Yönetimi ve Doğru Yolu Gösteren Akıllı Metrikler Prof. Dr. Bahadır İnözü Orhan Kartal NOVACES Hakkında Günümüzün en güçlü odaklanmış performans geliştirme ve proje yönetimi liderlerinden

Detaylı

1. TEDARİK ZİNCİRİ. 1.1. Tedarik Zincirinin Tanımı

1. TEDARİK ZİNCİRİ. 1.1. Tedarik Zincirinin Tanımı 1. TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Tedarik Zincirinin Tanımı Jayashankar ve diğerlerine (1996) göre tedarik zinciri, bir veya daha fazla ürün grubuyla ilgili elde etme, üretim ve dağıtım faaliyetlerinden kollektif

Detaylı

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II)

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) Serdar Kaya

Detaylı

Eğitim Konusu : Makine Mühendisi & TQM. Eğitim Uzmanı Yönetim Sistemleri Uzmanı, QMS.Baş Denetçi

Eğitim Konusu : Makine Mühendisi & TQM. Eğitim Uzmanı Yönetim Sistemleri Uzmanı, QMS.Baş Denetçi KALDER İzmir Şubesi EĞİTİM SEMİNERLERİ Eğitim Konusu : ÜRETİM PLANLAMA ve STOK YöNETiMi EĞiTiMi Eğitimin Tarihi : 27-01- 2010 Eğitim Yeri : Ege İhracatçı Birlikleri Eğitim Salonu, Alsancak - İZMİR Eğitmen

Detaylı

TÜMLEŞİK BİLGİ SİSTEMLERİ VE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ

TÜMLEŞİK BİLGİ SİSTEMLERİ VE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ Raif PARLAKKAYA - Abdullah TEKİN TÜMLEŞİK BİLGİ SİSTEMLERİ VE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ Yrd.Doç.Dr.Raif PARLAKKAYA Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO rkaya@selcuk.edu.tr Yrd.Doç.Dr.Abdullah TEKİN Selçuk

Detaylı

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ENTERPRISE RESOURCE PLANING-ERP) Hazırlayan Şehbal Talü Bilgi ve Dolcüman Yönetimi Şubesi Raportörü

Detaylı

Pazarlama hakkında genel bilgiler / Mallar ve Hizmetler / Pazarlama İşlevleri / Pazarlama Yönetimi / Dağıtım Kanalları / Fiyat / Pazar Araştırması.

Pazarlama hakkında genel bilgiler / Mallar ve Hizmetler / Pazarlama İşlevleri / Pazarlama Yönetimi / Dağıtım Kanalları / Fiyat / Pazar Araştırması. SEÇMELİ DERSLER END 454 MALZEME AKTARMA SİSTEMLERİ Malzeme aktarma sistemlerine giriş, malzeme aktarma sistemi ilkeleri, malzeme aktarma sistemleri sınıflandırılması, konveyörler, otomatik kılavuzlu araçlar,

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMi

TS EN ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMi TS EN ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMi Günümüzde bir kalite yönetim sisteminin sahip olması gereken minimum şartlar TS EN ISO 9000 standartlarında tanımlanmış olup global düzeyde şirketlerin bu standarda

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ Rekabet kurallarının her gün yeniden yazıldığı bir iklimde, uyum gösteremeyenin silindiği, sıradan olanın yarına kalamadığı, ama ödülün büyük olduğu bir dünyadasınız.

Detaylı

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform Hedefiṁiż Kurumsal Dönüşüm Rekabetçiliğin ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin en önemli sağlayıcılarından olan verimlilik artışının yaratılmasında anahtar rol oynayan, bilgi ve iletişim teknolojileridir.

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ Rekabet kurallarının her gün yeniden yazıldığı bir iklimde, uyum gösteremeyenin silindiği, sıradan olanın yarına kalamadığı, ama ödülün büyük olduğu bir dünyadasınız.

Detaylı

üretimde tam entegrasyon sürdürülebilir ve etkili operasyonlar Your business technologists. Powering progress

üretimde tam entegrasyon sürdürülebilir ve etkili operasyonlar Your business technologists. Powering progress üretimde tam entegrasyon sürdürülebilir ve etkili operasyonlar Your business technologists. Powering progress Entegre üretim: Nedir ve neden? Üretim sektörü son yıllarda büyük gelişme kaydetti: Bütün yan

Detaylı

Netsis Yazılım. Giriş. Finans Uygulamaları

Netsis Yazılım. Giriş. Finans Uygulamaları 1 1 2 Giriş Neden ERP? Netsis Enterprise ve Standard 16 Finans Uygulamaları Muhasebe - Enflasyon ya da Döviz Muhasebesi ve TTK - Maliyet Muhasebesi - Demirbaş Yönetimi - Leasing, Yatırım, Teşvik, Zimmet

Detaylı

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ERP UYGULAMALARI YÜKSEKLİSANS TEZİ Tolga TUNALI Anabilim Dalı: İşletme Programı: İşletme Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için 1 Gensis Kalite Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti., reel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara Yönetim Sistemleri,

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır.

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. -Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. IAS, ürünü CANIAS ERP ile firmaların iş süreçlerini hızlandırmalarına ve geliştirmelerine yardımcı

Detaylı