TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:"

Transkript

1 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Beşiktaş Belediye Başkanlığı, Temizlik İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile esasları belirlemek ve uygulanmasını sağlamaktır. KAPSAM Madde 2- Bu yönetmelik Beşiktaş Belediye Başkanlığı, Temizlik İşleri Müdürlüğünün İlçe sınırları içerisinde temizlik faaliyetlerini düzenlemesi ve programlanması işlerini kapsar. HUKUKİ DAYANAK Madde sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Sayılı Belediye yasası Sayılı Kamu İhale Yasası Sayılı Kamu İhale Yasası Sayılı Çevre Yasası. 657 Sayılı Devlet memurları Yasası Sayılı İş Yasası TANIMLAR Madde 4- Belediye Meclis Başkanlık Müdürlük : Beşiktaş Belediyesi : Beşiktaş Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi : Beşiktaş Belediye Başkanlığı : Beşiktaş Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğünü ifade eder. TEMEL İLKELER Madde 5- Belediye sınırları içerisinde ana arterler, caddeler, sokaklar ve ara sokaklar, meydanlar, tretuarlar, boş alanlar, sahiller, semt Pazaryerleri, daimi Pazaryerleri ile benzeri yerlerin temizliği yine belediye sınırları içerisinde bulunan ikametgâh olarak kullanılan bina ve apartmanlar, iş yerleri, özel ve kamu binaları, diğer alanlarda çöplerin düzenlenen bir programa göre çalışılarak mevcut çöpleri toplar, toplanan çöplerin naklini sağlar, çevrenin temiz ve sağlıklı olmasını yürütür.

2 İKİNCİ BÖLÜM Müdürlüğün Tanımı, Görevleri, Yetki ve Sorumlulukları, Madde 6- Temizlik İşleri Müdürlüğü Belediye Kanununa dayanılarak kurulmuş, Belediye Başkanına (veya Başkanlık Makamının görevlendirdiği Başkan Yardımcısına) bağlı olarak çalışmaktadır. Görevler (İş başlıkları) Evsel Atıkların Toplanması ve Nakli Tıbbi Atıkların Ayrı Toplanması ve Nakli Cadde ve Sokakların Süpürme çalışması Yıkama Çalışmaları Toplu Gurup Temizlik Çalışması Resmi ve Dini Bayram Çalışmaları İbadet Yerleri ve Mezarlıkların Temizlik Çalışması Mevsimsel Çalışmalar Konteyner Dağıtım, Bakım ve Onarım Çalışması Bordür ve Duvar Boyama Çalışması Mülkü Amiri ve Belediyemizce Düzenlenen Etkinliklerde Diğer Müdürlüklere Destek Çalışması Çevre Sakinlerimiz ile Mevcut Esnaflarımızın Talep ve İsteklerinin Takibi ve Çözümü Çalışması ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Madde 7- Temizlik İşleri Müdürlüğünün Yönetim Planı, Birimleri, Görev ve Yetkileri Müdürlüğümüzün Organizasyon Şeması TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ TEKNİK KADRO GENEL KOORDİNATÖR TEMİZLİK İŞLERİ ŞEFİ BAŞ ŞOFÖR TEMİZLİK DENETİM VE KONTROL GÖREV BÜROSU AMBAR GÖREVLİSİ PUANTÖR TEKNİK İŞLER BÜRO İŞÇİLERİ ŞOFÖRLER TEMİZLİK İŞLERİ AMİRİ BÖLGE SORUMLULARI ATIK TOPLAMA İŞÇİLERİ HAZIR EKİP SÜPÜRGECİ İŞÇİLER

3 Personelin Görev Tanımları: Müdür: Temizlik İşleri Müdürlüğü bağlı olduğu belediye başkanı veya yetkili başkan yardımcısına bağlı olarak İlçenin genel temizliği ile ilgili programı yapar ve uygular. Uygulamanın sevk ve idaresini sağlar. Genel Koordinatör: Genel Koordinatör bölge genelinde program dahilindeki çalışmaların yerine getirilmesini sağlar ve gerekli denetimleri yapar. Alt birimlerin çalışma programlarını hazırlar ve çalışmalarını kontrol eder. Temizlik işlerinin aktif bir şekilde yerine getirilebilmesi için gerekli tespitlerin yapılması, Müdürlüğümüze ulaşan istek ve taleplerin karşılanması için gerekli incelemelerin yapılması ve yerine getirilmesinin sağlanması Genel Koordinatör tarafından gerçekleştirilir. Teknik Eleman: Temizlik İşleri Müdürlüğünün, hizmet alımı ile yapılan çalışmaların teknik açıdan takip ve gereğini mevcut program dahilinde yürütülmesini hizmet gereği ihtiyaç duyulan demirbaş ve sarf malzeme ihtiyacını sağlar. Yapılan işlerin ödeme aşamasına kadar neticelendirilmesini sağlar. Temizlik İşleri Amiri: Temizlik İşleri Amiri, ilçenin temizlik plan ve programını yürütür, ayrıca ilçe genelinde mıntıka denetimlerini yapar, genel görüntüyü bozan, kirleten ve gelişi güzel çıkarılan, atılan çöplerin atılmaması için gerekli caydırıcı çalışmayı yapar. Müdürlük içi personel eğitimini, disiplinini, iş bölümü ile çalışan personellerin çalışma alanındaki hizmetlerini denetler. Temizlik İşleri Şefi: Müdürlük bünyesinde dış görevle ilgili programları düzenler, büro içi düzeni sağlar. Müdürlüğün genel çalışma programı ile büro içi hizmetlerin yürütülmesinde her türlü yazışmanın gereğini yerine getirir. Ayrıca, büroda görev yapan memur ve işçi personellerle disiplinli bir şekilde yasalar doğrultusunda belirlenen yıllık bütçe hazırlar, hazırlanan harcama kalemlerine göre yıl içerisine yapılan her türlü ödemelerin tahakkukunu kontrol eder, diğer tüm hizmetlerle ilgili de aynı düzenlemelerin yasaya uygun olup olmadığını kontrol eder. Takip Memuru: Temizlik İşleri Müdürlüğünün dış görev ile büro çalışmalarında temizlik işleri şefinin sorumluluğunda olan çalışmaların en yakın yardımcısı olup, hizmet gereği çalışan işçi personellerin bölgelerindeki görev yerinde denetimini sağlar. İşçibaşı ve işçilerin çalışma programını hazırlar, hazırlanan bu programlar müdürlüğün genel puantajlarına geçmesini sağlar, tahakkuk aşamasına getirir, ilgili birime gönderir. Ayrıca büro ilgili çalışmaların kapsamında olan memur ve işçi personellerin senelik izin, sosyal izin, mazeret izni, yasal gereği olan benzeri hizmetlerin yürütülmesinde gerekli çalışmayı yapar. Puantörlük: Müdürlük bünyesinde hizmet gereği çalışan işçi personellerin hafta içi günlük, hafta sonu mesai çalışmaların takibini yapan takip memuruna yardımcı olur, mevcut çalışmaların puantaj defterine geçmesini sağlar. Büro içi her türlü hizmet gereği yapılan evrakların düzenlenmesi (vizite kâğıdı, sağlık karnesi) gibi çalışmalardan sorumlu olup, hizmet eder.

4 Baş Şoför: Temizlik İşleri Müdürlüğü emirleri doğrultusunda hizmet gereği tüm araçların bakım ve sevkiyatından sorumlu olup, garajda bulunan personellerin çalışma programı ile ilgili idareyi sağlar. Arıza yapan araçların tespitini yaparak ilgili müdürlüğe gitmesini sağlar. Araç bakım ve onarımı ile yakinen ilgilenir. Araçların hizmet bitiminden sonraki kontrolünü yapar ve denetler. Garaj içi çalışmalarla ilgili aksaklık ve noksanlıkları rapor halinde idarecilere sunar. Temizlik Denetim ve Kontrol Görev Bürosu: Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki hizmet ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaların, denetim sonuçlarının arşivlenmesi, incelenmesi ve gerekli raporların hazırlanması çalışmalarını yürütür. Müdürlüğümüzce iş başlıkları kapsamında yapılan çalışmalara ait verileri kayıt altına alır ve ilçe genelinde esnaf ve vatandaşlarımıza yönelik temizlik anket çalışmalarını değerlendirir. Bu doğrultuda yılsonu performans sonuçlarının ölçülmesi ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanması için gerekli verileri sağlar. Bölge Sorumlu Amiri: Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak İlçenin mevcut mahallerinin bölgelere ayrılan alanların genel temizliği ile görevlendirilen süpürücü işçilerin denetiminden sorumlu olup, temizlik işleri amiri ile takip memurunun düzenlediği programlar doğrultusunda kendisi ve bölgesindeki görevli personellerin çalışmalarını organize eder, denetler, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerlerin süpürtmesini sağlar, çöplerin programa göre zamanında toplanıp toplanmadığını gözetir. İşçilerin işe geliş ve gidişlerini kontrol eder. Ayrıca, görev mahallinde bulunan her türlü çevre kirliliği, göz kirliliği ile ilgili aksaklıkların tespitini yaparak zamanında ilgili amirine gereği için bilgi verir. Ambar Görevlisi: Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet gereği alınan tüm malzemelerin teslim alınmasında ve dağıtılmasında çalışan personellerin koruyucu malzemeleri alım ve dağıtımını, büro şefi gözetim ve denetiminde yapar. Ayrıca, hizmet gereği kullanılan sarf malzemelerin (çalı süpürgesi, kürek, çatal, saplar, konteyner, konteyner tekerleği, sıvı sabun, işçilerin giyim ve koruyucu malzemesi, temizlik malzemesi) takibini ihtiyacını belirler, talep listelerini hazırlar, yasa gereği alınan bu malzemelerin hizmet gereği kullanılmasını takip eder, verilen malzemelerin usul ve yönetmeliğe göre liste düzenleyerek dağıtımı ile geri kalan malzemenin bulunduğu yerde muhafazasını sağlar. FAALİYETLERİMİZ: Bölgemiz dahilin de bulunan tüm ana arterler caddeler, sokaklar ve meydanlar her gün için sabah saat 05,30 da başlayarak 24 saat aralıksız çöp toplama, taşıma, süpürtme ve yıkama çalışmaları mevcut memur ve işçi personellerle hizmet gereği bulunan araçların özverili çalışmalarıyla temizlenmiştir. Bölgemiz genelinde ikamet eden tüm sakinlerimiz, yine bölgemiz genelinde bulunan tüm iş yerlerinden çıkan atıklar, program dahilin de gündüz, akşam ve gece olmak üzere 3 vardiya sistemi ile çöpler düzenli olarak alınmıştır. Çöplerin alınmasından sonra günlük olarak bölgemiz genelinde bulunan 8 bölgemiz genelinde işçi başı denetiminde ki süpürgeci işçiler ile ayrıca 8 süpürtme aracımız ile meydanlar, ana arterler, caddeler, sokaklar komple sağlıklı bir şekilde süpürtülüp temizlenmektedir. Bölgemizde önemli sayılan protokol yol ve diğer cadde, ara sokaklar, mahalle araları ise programlanan çalışma cetveline göre zaman - zaman mıntıka temizliği ile beraber yıkanma yapılarak temizlenmiştir. Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan kontrol ekiplerince zabıta memuru ile bölgemiz sürekli kontrol edilerek tüm uyarı ve ikazlarımıza rağmen gelişi-güzel çöp atanlar, çöp dışında atılan atıklar, moloz ve cüruf atanların tespiti yapılarak uymayanlarla ilgili gerekli uyarı ve

5 para cezalarının uygulanması için ilgili müdürlüklere gereği için yazışma yapılmıştır. Belediyemizin yapmış olduğu programlar dahilindeki etkinlik, açılış platformlarında öncesi genel temizlik ve yıkama sonrası gerekli hazırlıkların kurulması için masa sandalye taşınması, alanın hazır olması, tören sonrası tekrar eski haline gelmesini sağlamak hizmetinde ilgili müdürlüklere yardımcı olunmuştur. Bölgemiz genelinde bulunan tüm okulların ve resmi kuruluşlar ile ibadet yerleri ve mezarlıkların içi dahil her türlü temizliği, çöplerin alınması, temizlenmesi, yol ve müsait yerlerin yıkanması süpürtülmesi, çöp konteyner ihtiyacının giderilmesine kadar yardımcı olunmuştur. Cadde ve sokak yön tabelaları ile diğer yön tabelalarının atık malzemeleri kaldırılmış ilgililere bilgi verilmiştir. Ayrıca, İlçemizde kurban kesim ve satış yerlerinin temizliği ile diğer hizmetler kurban bayramı süresince kesim bitimine kadar devam etmiş olup, bitiminden sonra ise yerlerin temizlenmesi, yıkanarak dezenfekte edilmiş alanlar ayrıca kireçlenmiştir. Mevsim dolayısıyla yaz sezonunda bölgemiz genelinde ana arterler, cadde ve sokakların bordür taşların boyanması yapılmıştır. Caddeye bakan dış cephelerdeki ibadet yerlerinin duvarları, okul duvarları, PTT trafoları, doğalgaz trafoları gibi trafoların genel boyanması ve badanası yapılarak temizlenmiştir. Bölgemizin konumu itibarıyla yoğun olan çöp konteynerlerin, çöp istasyonların genel olarak özel ve kamu ayrımı yapılmadan tamiratına gidilmiş, yıkanmış, temizlenmiş ve boyanarak gerekli hizmet verilmiştir. Bölge genelinde ise periyodik olarak konteyner boyaması sık - sık yapılmaktadır. Müdürlüğümüzce İlçemiz genelinde çıkan tıbbi atıklar mevcut araç ve eğitimini almış işçiler tarafından ayrıca günlük toplattırılarak Büyükşehir Belediyesi imha sahasına gönderilmektedir. İlçemizin sahil ilçe olması nedeniyle sahil şeridinde sürekli deniz temizliği ile ilgili Çevre Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren tekne aracılığı ile çıkan çöpler için 3 ayrı çöp noktası kurulmuş, çıkan çöpler konteynerlere boşaltıldıktan sonra Müdürlüğümüzce alınmıştır. Müdürlüğümüzce oluşturulan hazır ekip çöp dışında atılan tüm atıkların periyodik program dahilin de toplamakta, imha etmekte olup 23 mahallemiz bünyesinde muhtarlarla koordine kurarak atık atılan mahallelerdeki meydanlar ve boş alanlarda mıntıka temizliği şekliyle gerekli temizlik yapılmış, sorunlu olanlar ise loder ve açık araç ile olumsuzluklar kaldırılmış, yerler ise tesviye edilerek temizlenmiştir. İlçemizin protokol ilçe olması nedeniyle bölgemiz genelinde bulunan ana arterlerdeki dış cephe duvarları, arabalı üst geçitler, yaya üst geçitleri ile bunların duvar ve reklam billboardlarına yapıştırılan kağıt ve bez afişleri hazır ekiplerimizce temizlettirilmiştir. Belediyemiz anons aracı ile halkımıza çöp günleri, yıkama günleri önceden anons edilerek bilgilendirilmiş, ayrıca çöp günlerini belirtir broşürler mahalle bazında sokak - sokak bilgilendirmek için iş yerleri ile sakinlere yazılı olarak dağıtılmıştır. Bölgemiz genelinde bulunan baca ve ızgara temizliği sahipsiz moloz ve cüruf atıkları konusunda gerekli duyarlılık gösterilmiştir. Ayrıca, bölgemiz genelindeki Büyük şehire ait ve Belediyemiz bünyesindeki parkların tümünde kaba olumsuzlukların alınması sağlanmış, çöp kutularının poşetleri müdürlüğümüz elemanları tarafından değiştirilmiştir. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe yollarının kapanmaması için ekipler oluşturulmuş, gece ve gündüz noktalara tuz bırakılarak sakinlere yardımcı olunmuş, ayrıca elemanlarımızca hizmetlerin aksamaması için yolların açılması için insan ve araç girişleri için çalışılmış ve tuzlattırılmıştır. Bölgemiz sınırları içerisinde geçen 1. ve 2. köprü geçiş yan yolları, kavşaklar ve yayaların kullandığı patika yollar arabalı ve yaya geçitlerin üstünde biriken çamur ve atıklar toplattırılarak temizlettirilmiştir. Bölgemizin konumu ve önemi itibarıyla Sivil Toplum Örgütleri, Okul Aile Birlikleri ile Muhtarlıklarla sık-sık görüşülerek gerekli koordine sağlanmış, istek ve dilekleri öğrenilmiş, öneriler doğrultusunda hareket edilmiştir. Hizmet gereği müdürlüğümüze intikal eden her türlü çevre sorunu ile ilgili şikâyetlere anında yerinde müdahale edilerek sorun giderilmiştir.

6 Mahalle sakinlerinin ev temizliğinde çöp dışında dışarıya çıkardıkları diğer atıklardan çek-yat, koltuk, kanepe, halı gibi her türlü atıklar ekiplerimiz tarafından bölgeden alınarak garajımızdaki sabit noktaya aktarılmakta ve oradan da daha sonra döküm yerine açık araçlarla nakil ettirilmiştir. İlçe dahilinde sabit halk pazarlarından Beşiktaş Halk Pazarı, Ortaköy Dereboyu Caddesi sonunda bulunan halk pazarı, Levent Halk Pazarı ile semt Pazar yerlerinin çöpleri akşamları alınmakta olup, zeminleri arazöz ile yıkanmıştır. (Pazar yerlerinin dışında önemli cadde ve sokaklarda 15 günde bir, temiz bir şekilde yıkanmıştır, Ana arterler dahil) Bahsi geçen hizmetlerin yerine getirilmesi hususunda görevli 1 Müdür, 3 sivil memur, 59 belediye personeli ile yine çöp toplama ve taşıma işinde görevli 418 İdari Kadro, şoför ve işçiden oluşan özel temizlik firmasının personeli ile bu çalışmaların yapıldığı tüm bu personellerin denetim ve kontrolü için vasıflı amirler görevlendirildiği, hepsinin sevk ve idaresinin ise müdür tarafından organize edilerek kontrolü yapılarak hizmet verilmiştir. Madde 8 Dayanak, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ne istinaden yapılmaktadır. Madde 9- Yürürlük Bu Yönetmelik Beşiktaş Belediye Meclisince kabul edilip onaylanmasından sonra yürürlüğe girer. Madde 10- Yürütme Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı ve Birim Müdürü yürütür.

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM ve ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : Madde

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

T.C. FATĐH BELEDĐYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

T.C. FATĐH BELEDĐYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar T.C. FATĐH BELEDĐYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1. (1) Bu yönetmeliğin amacı Çevre Koruma ve

Detaylı

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ İlgili Birim: Döküman türü: Döküman: Temizlik işleri Müdürlüğü Yönetmelik BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler. Amaç Ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü nün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER MADDE : 1 AMAÇ : Temiz bir çevrede insanların sağlıklı, mutlu çağdaş bir şekilde yaşama haklarından hareketle yerleşim

Detaylı

T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, KuruluĢ, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1: Bu

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1) Bu yönetmeliğin amacı Zabıta Müdürlüğü nün

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Evrak Büro Şefliği İletişim Şefliği Basın Yayın ve Tanıtım Şefliği AB Dış İlişkiler ve STK

Detaylı

VEZİRKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

VEZİRKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönergenin amacı Zabıta Müdürlüğü nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Altınordu Belediyesi

Detaylı

T.C ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı Sağlık İşleri

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Zabıta Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. K Ü T A H Y A B E L E D İ Y E S İ F E N İ Ş L E R İ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ - 2 0 0 9 - BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM YASAL DAYANAK

İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM YASAL DAYANAK FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Tavşanlı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EYLÜL,2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Alanya Belediyesi Yapı Kontrol

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE-1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu yönetmenliğin amacı,

Detaylı

BAŞKANLIK TEŞKİLAT YÖNETMELİKLERİ. GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Rvz. Tarihi :- BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BAŞKANLIK TEŞKİLAT YÖNETMELİKLERİ. GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Rvz. Tarihi :- BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Teşkilat

İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Teşkilat T.C TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Sağlık İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2013 SANCAKTEPE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi: 06.8.2014 Kabul Sayısı: 104 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi

Detaylı

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluş, görev,

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Erdemli Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğünün görev,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkin, verimli ve zamanında

Detaylı