AĞAÇLANDIRMA. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gülcü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AĞAÇLANDIRMA. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gülcü"

Transkript

1 AĞAÇLANDIRMA Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gülcü

2 Alanların Ekim ve Dikime Hazırlanması Ön etüt tamamlandıktan sonra arazi hazırlığına başlanır. Bu kapsamda; İç taksimatın uygulanması Diri örtü temizliği ve Toprak işleme yapılır.

3 Alanların Ekim ve Dikime Hazırlanması Alanların ekim ve dikime hazırlanmasında temel amaç, Diri örtü temizliği, Toprağın işlenmesidir Ülkemizde ağaçlandırma alanlarının hazırlanmasında üstlenme (taahhüt) sistemine geçilmiştir. Bu çalışmalar İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinin denetimi ve gözetiminde müteahhit firmalarca yürütülmektedir.

4 İç Bölümlemenin (Taksimat) Uygulanması Projelendirme çalışmaları ile ilgili olarak verilen bilgilerin ışığında büro sonrası etüt çalışmalarında belirlenen; Yollar, Bölme ve bölmecikleri ayıracak olan bölme sınırları, Bakım patikaları, Yangın koruma yolu ve şeritleri, Bekçi ve fidancı evlerinin yerleri, kazıklarla ve tanıtım levhalarıyla belirtilerek, iç bölümleme ağı araziye uygulanır.

5 Diri Örtü Temizliği Ağaçlandırmaların biyolojik ve ekonomik başarısı açısından önemlidir. Vejetasyonun sıklığına Çapına Boyuna, Köklerin vejetatif olarak üreme ve çoğalma yeteneğine göre farklı işlemlerin uygulanmasını gerektirir. Örneğin, otsu bitkilerle kaplı bir alanda diri örtü, toprak işlemesi ile kolaylıkla alandan uzaklaştırılabilirken, yer yer doğal gençlikler ile boylu ağaç ve çalıların bulunduğu elverişsiz alanların hazırlanması yoğun çalışma gerektirir.

6 Diri Örtü Temizliğinde Dikkate Alınacak Hususlar Doğal dengeyi korumak amacıyla diri örtü temizliğinde; En az %30 oranında yapraklı türlere yer verilmeli Doğal endemik türler ile ıhlamur, kestane, ardıç, yabani kiraz, alıç, üvez, porsuk, şimşir gibi türlerin yanı sıra tıbbi ve aromatik türler münferit veya gruplar halinde muhafaza edilmeli Göl, gölet ve baraj havzalarındaki mevcut doğal türler aynen muhafaza edilerek ıslah önlemleri alınmalı Dere içi yapraklı vejetasyonu olduğu gibi muhafaza edilmelidir

7 Diri Örtü Temizliğinde Kullanılan Yöntemler 1. Mekanik yöntem Makine ile diri örtü temizliği, İnsan gücü ile örtü temizliği, Yakma yöntemiyle diri örtü temizliği 2. Kimyasal yöntem Diri örtü, tam alanda ve şeritler halinde temizlenir

8 Makineli Ağaçlandırmalarda Arazi Hazırlığı ve Bakım Çalışmalarında Kullanılacak Makine ve Ekipmanları Dikte Eden Faktörler 1. Bitki örtüsünün yapısı (türü, kapalılığı, çapı, boyu, yaşı) 2. İklim, 3. Arazi eğimi, 4. Toprak yapısı (kil oranı, taşlılık, mutlak ve fizyolojik derinlik), 5. Ekonomik koşullar, 6. Arazinin mikro ve makro topografyası, 7. Sosyal koşullar, 8. Kullanıcı durumu, 9. Ekipman durumu, 10. İç direnci (bakımsızlık vs)

9 Örtü Tipleri Tanımı ve sınıflandırılması zaman içinde farklılık göstermekle birlikte günümüzde beş grupta toplanıyor; Bozuk Koru Bozuk Koru ve Baltalıklar Yüksek Makiler Makilikler Fundalık ve Çalılıklar

10 1. Bozuk Koru Tohumdan meydana gelen, tohum üretmeye başlayana kadar gelişen ve yeniden gençleşmesi yine tohumla olan ormanlara KORU ORMANI denir. Bu ormanların çeşitli faktörlerin etkisi ile kapalılığının %10 un altına düşmesi ve ağaçların deforme olmaları sonucu oluşan ormanlara da BOZUK KORU ORMANI denir.

11 Bozuk Koru Ormanlarında Diri Örtü Temizliği Kesildiktin sonra ayrıca makineli örtü temizliğine gerek duyulmayabilir Bu durumda HP gücündeki paletli traktöre bağlı 2 li ve 3 lü riperle tesviye eğrilerine paralel toprak işleme ve örtü temizliği kombine şekilde yapılır Örtü temizliği gerekli ise; HP traktör + tarak ile yamacın alt kısmından sırta doğru eğim yönünde kök ve gövdeleri ile birlikte sökülür

12 BOZUK Yrd.Doç. Dr Süleyman KORU GÜLCÜ ORMANI

13

14

15 HP TRAKTÖR+TARAK İLE ÖRTÜ TEMİZLİĞİ

16 Yrd.Doç. EŞYÜKSELTİ Dr Süleyman GÜLCÜ EĞRİLERİNE PARALEL YIĞINLAR

17

18 2. Bozuk Baltalık ve Baltalıklar Yapraklı ağaçların kesilmesi sonucu kök ve kütük sürgünleri ile oluşan ormanlara BALTALIK ORMANI denir. Bu ormanların çeşitli dış faktörlerle sürgün verme özelliklerini kısmen veya tamamen kaybetmeleri ve sahayı örtme oranlarının azalması sonucunda meydana gelen ormanlara da BOZUK BALTALIK ORMANI denir.

19 3. Yüksek Maki Toprak yüzeyindeki çapları 10 cm den fazla olan ve akçakesme, sandal, orman gülü ve pırnal meşesi vb türlerle kaplı alanlardır

20 Bozuk Baltalık, Baltalık ve Yüksek Makide Örtü Temizliği HP gücünde paletli traktör + tarak. Kurak ve yarı kurak bölgelerde su rekabetini önlemek için kökleme yapılmalıdır

21

22

23

24 Sökülen Diri Örtü; I. Eğim grubunda (%0-20): metre II. Eğim grubunda (%21-40): metre III. Eğim grubunda (%41-60): metre IV. Eğim grubunda (>%60): metre Aralıklarla tesviye eğrilerine paralel en fazla 3 metre genişliğinde daha önce temizlenmiş alana yığınlanır. Bu mesafeler paralelinde dejenere olmamış doğal yapraklı bantlar aynen muhafaza edilir ve yapraklı türlerin ıslahına yönelik çalışmalar yapılır.

25 4. Makilikler Toprak yüzeyindeki çapları 5-10 cm olan türlerin oluşturduğu örtü tipine MAKİ denir.

26 Makilik Sahalarda Diri Örtü Temizliği 4X4 lastik tekerlekli traktör + çekiçli veya zincirli çalı doğrayıcılar kullanılır Toprağın organik maddece zenginleşmesine yardımcı olur Toprağın su tutma kapasitesi artar Yüzeysel taşlılık fazla veya diri örtünün çok yoğun olması durumunda HP paletli traktör + tarak kullanılır

27 Yrd.Doç. 4X4 LASTİK Dr Süleyman TEKERLEKLİ GÜLCÜ TRAKTÖR

28

29 5. Fundalık ve Çalılıklar Toprak yüzeyindeki çapları 3-5 cm olan Erica, Calluna, Cistus gibi cinslerin oluşturduğu örtü tipine FUNDA denir.

30 Fundalık ve Çalılıklarda Diri Örtü Temizliği 2x4 ve 4x4 lastik tekerlekli traktörlerle çekilen Çekiçli, Bıçaklı ve Zincirli çalı doğrayıcılar kullanılır

31

32

33

34 İklim Havanın çok yağışlı, aşırı sıcak ve donlu olması makinenin arazide çalışmasını olumsuz etkiler. Toprağın çok ıslak veya aşırı kuru veya donlu olması halinde makineli çalışma yapılamaz.

35 Arazi Eğimi Arazinin makro topografyası eğim ile ilişkilidir. Eğim makinelerin arazi üzerinde dengede duruşunu olumsuz etkiler, Çalışma anında kayma, patinaj yapma gibi zaman öldürücü iş kayıpları ile makinenin kendi ağırlığını taşıması için daha fazla enerji kullanımı sonucunda maliyet artar. Makinenin amortisman süresi azalır.

36 Arazi Eğimi Etki limitlerine göre eğim grupları Düz :%0-2 Hafif eğimli:%3-20 Orta eğimli :%21-40 Eğimli :%41-60 Sarp veya Dağlık:%60 dan büyük

37 Mikro Topografya Mikro topografik özellikler makineli çalışmaları teorik olarak sınırlamaz, ancak olumsuz etkileyerek verimi azaltır, maliyeti yükseltir.

38 Mikro Topografya Mikro topografya genellikle şu şekilde sınıflandırılmaktadır. 1- Genellikle düz, oyuntusuz veya az oyuntulu, 2- Orta derecede engebeli veya oyuntulu, 3- Çok kırık veya çok oyuntulu.

39 Toprak Özellikleri Tavında olan her türlü toprak için iki sınıf esas alınır 1. Ağır bünyeli topraklar İşlem derinliğinde yarı ayrışmış veya yumuşamış ana kayanın ve toprak derinliğini kısıtlayan sert ve yatay bir tabakanın bulunduğu topraklardır. 2. Orta ve hafif bünyeli topraklar Ana kayanın toprak derinliğini kısıtlamadığı sert ve yatay tabakaların bulunmadığı topraklardır. Çapı 2 mm den büyük taşların profil yüzeyindeki bulunma oranının %25 den az yada çok oluşuna göre ayrıca alt sınıflar oluşturulmuştur.

40 Toprak Özellikleri Ağır bünyeli topraklarda alt toprak işleme; HP gücünde paletli traktörler ve buna arkadan bağlı ikili riperle yapılır. Orta ve hafif bünyeli topraklarda alt toprak işleme; HP gücünde paletli traktörler ve buna arkadan bağlı üçlü riperle yapılır.

41

42

43 İKİLİ RİPERLE ALT TOPRAK İŞLEMESİ

44 ÜÇLÜ RİPER

45 ÜÇLÜ RİPERLE ALT TOPRAK İŞLEMESİ

46 Toprak İşleme Üst Toprak işleme Eğimin %20 den, Yüzeysel taşlılığın %25 den az olduğu ve tam alanda alt toprak işlemesi yapılan sahalarda üst toprağın, HP gücünde 4X4 lastik tekerlekli traktörler ve ağır diskaro ile veya HP gücünde 2X4 lastik tekerlekli traktörler ve orta ağırlıkta yada hafif diskaro ile toprağın işlenmesidir.

47 AĞIR DİSKARO

48 Yrd.Doç. 2X4 Dr Süleyman LASTİK GÜLCÜ TEKERLEKLİ TRAKTÖR

49 Yrd.Doç. 2X4 Dr Süleyman LASTİK GÜLCÜ TEKERLEKLİ TRAKTÖR

50 HAFİF Yrd.Doç. Dr Süleyman DİSKARO GÜLCÜ

51 Makine ile Diri Örtü Temizliği Ülkemizde son yapılan envanter sonuçlarına göre 1.5 milyon hektar da yoğun kültür yöntemleri uygulanabilir. Makine ve insan gücü kombine edilerek bu rakam 3.5 milyon hektara çıkarılabilir.

52 Makine ile Diri Örtü Temizliği Başarı için; toprağın taşınmaması, fiziksel ve kimyasal bünyesinin bozulmaması gerekir.

53 Makine ile Diri Örtü Temizliği Yığınlar eş yükselti eğrilerine paralel olmalı Temizlenmiş bir şerit veya yol kenarından başlanmalıdır. Yığınların baş ve son kısımlarında 10 ar metrelik temizlenmiş boş kısım bırakılmalıdır Kuru ve sulu dereler artıklarla doldurulmamalıdır. Dere yamaçlarında 10-15m lik kısımdaki doğal yapraklı örtü korunmalıdır

54 Makine ile Diri Örtü Temizliği Diri örtü temizliğine başlamadan önce Yığın yapılacak yerler, Yığınların başlangıç ve bitiş yerlerinde bırakılacak boşluklar, Yeşil dokunun korunacağı yerler, alan üzerinde bulunan ağaç, ağaççık, çalılar üzerinde işaretlenerek belirlenir.

AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ VE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MEVZUATI II.TÜRKİYE DE AĞAÇLANDIRMANIN BAŞLANGICI

AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ VE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MEVZUATI II.TÜRKİYE DE AĞAÇLANDIRMANIN BAŞLANGICI AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ VE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MEVZUATI A. AĞAÇLANDIRMANIN TARİHÇESİ: I. DÜNYADA İLK AĞAÇLANDIRMALAR: Ağaçlandırma çalışmalarının tarihi XIV. yüzyılın ikinci yarısına uzanmaktadır. 1368

Detaylı

MOTORLU TESTERELER. Motorlu Testerelerin Sınıflandırılması

MOTORLU TESTERELER. Motorlu Testerelerin Sınıflandırılması MOTORLU TESTERELER Tarihçesi; Alman mühendis Andreas Stihl, 1926 yılında elektrikli zincir testere, 1929 yılında ise benzinli zincir testereyi geliştirerek patentini almış ve kurduğu fabrika ile seri üretime

Detaylı

FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI

FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI 1-GİRİŞ: Belirli bir amaç doğrultusunda, daha sonra başka yerlere dikilmek üzere, ihtiyaç duyulan

Detaylı

Meyve Bahçelerinde Sulama

Meyve Bahçelerinde Sulama Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Yayın No: 44 Yayın Tarihi: 15.11.2011 Meyve Bahçelerinde Sulama Cenk KÜÇÜKYUMUK Lütfen Dikkat!... Küresel İklim değişiklikleri mevcut su kaynaklarını olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

Müracaatların./ /201... -./ /201... tarihlerinde ilgili Orman İşletme Müdürlüğü'ne yapılması gerekmektedir.

Müracaatların./ /201... -./ /201... tarihlerinde ilgili Orman İşletme Müdürlüğü'ne yapılması gerekmektedir. EK NO1...ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İLAN CETVELİ SIRA BÖLGE İŞLETME İŞLETME BÖLME PARÇA MEŞÇERE TİPİ ALAN İLİ İLÇESİ BELDE/KÖYÜ SERİSİ Amenajman NO MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ ŞEFLİĞİ NO NO Aktüelde (Ha.) Planında

Detaylı

ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI

ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI Ankara-Nisan 2012 ORMAN ENVANTERİ GİRİŞ Amenajman Planlarının hazırlanması, bilindiği üzere iki aşamada olmaktadır. Bunlardan

Detaylı

TOPRAK, BİTKİ VE SU ÖRNEKLERİNİN ALIMI VE LABORATUVARA TAŞINMA TEKNİKLERİ. Rıza KARATAŞ

TOPRAK, BİTKİ VE SU ÖRNEKLERİNİN ALIMI VE LABORATUVARA TAŞINMA TEKNİKLERİ. Rıza KARATAŞ TOPRAK, BİTKİ VE SU ÖRNEKLERİNİN ALIMI VE LABORATUVARA TAŞINMA TEKNİKLERİ Rıza KARATAŞ İÇİNDEKİLER Sayfa İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER DİZİNİ... ii ÇİZELGELER DİZİNİ... iii 1. GİRİŞ... 1 2. PROFİLDEN TOPRAK

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TASLAK

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TASLAK T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TASLAK EROZYONLA MÜCADELE EYLEM PLANI 2013-2017 Niğde - Çakıt - Erozyon Kontrolü Çalışması Küresel ısınma, iklim değişikliği ve çölleşme, başta bilim adamları olmak üzere

Detaylı

MODÜL BİLGİ SAYFASI. : ORMAN ve KIRSAL ALAN YANGINLARINA MÜDAHALE. : Modül, gerçek koşullarda uygulamalı olarak yapılmalıdır

MODÜL BİLGİ SAYFASI. : ORMAN ve KIRSAL ALAN YANGINLARINA MÜDAHALE. : Modül, gerçek koşullarda uygulamalı olarak yapılmalıdır MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN MODÜL : İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ : ORMAN ve KIRSAL ALAN YANGINLARINA MÜDAHALE KODU : SÜRE :40/32 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : Modül, gerçek koşullarda uygulamalı olarak yapılmalıdır

Detaylı

KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI

KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI ÖZET KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI Erdem AYKAS 1 Engin ÇAKIR 1 Harun YALÇIN 1 Bülent OKUR 2 Yıldız NEMLİ 3 Ahmet ÇELİK 4 Son yıllarda dünya da ve ülkemizde toprağın,

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute

Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute Enstitü Yayın No : 71 ISSN: 1300-8579 BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA

Detaylı

FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ. Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU

FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ. Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU ORDU-2008 1 . BaĢkanlığı Bilimsel Yayınlar Serisi Yayın No: 1 Yazarlarla YazıĢma

Detaylı

Bu proje AB tarafından desteklenmektedir This project is funded by the EU. Süs Bitkileri Sektörü. Yatırım. El Kitabı

Bu proje AB tarafından desteklenmektedir This project is funded by the EU. Süs Bitkileri Sektörü. Yatırım. El Kitabı Bu proje AB tarafından desteklenmektedir This project is funded by the EU Yatırım Süs Bitkileri Sektörü El Kitabı önsöz Ülkemizde dış mekan süs bitkileri üretiminde ve satışında başta Marmara, Ege ve

Detaylı

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak 6. TOPRAK MÜHENDİSLİĞİ 6.1 Orman Yolları Yapımında Toprak Mühendisliği Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak orman yollarının, yapım ve bakım masraflarının minimize

Detaylı

TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİN BAL ÜRETİM ORMANI PROJESİ ( 2012 2029 )

TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİN BAL ÜRETİM ORMANI PROJESİ ( 2012 2029 ) TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİN BAL ÜRETİM ORMANI PROJESİ ( 2012 2029 ) İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ 4 GENEL MÜDÜR SUNUŞU 5 1.ARILAR VE BAL HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1 Arılar Hakkında Genel Bilgiler

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. ELMA Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. ELMA Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ELMA Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2011 * Bu kitapçık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire

Detaylı

ÜLKEMİZDE SEBZE TOHUMCULUĞU

ÜLKEMİZDE SEBZE TOHUMCULUĞU ÜLKEMİZDE SEBZE TOHUMCULUĞU Ülkemiz, yaklaşık olarak 25 milyon ton sebze üretimi ve 800 ha ı aşan üretim alanı ile önemli sebze üreticileri arasında yer almaktadır. Bu üretim miktarı ile Avrupa ülkeleri

Detaylı

CEVİZ ÖNSÖZ. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

CEVİZ ÖNSÖZ. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ÖNSÖZ Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli unsurların başında kuşkusuz zararlı organizma olarak adlandırılan hastalık, zararlı ve yabancı otlar gelmektedir. Ülkemizde yetiştirilen kültür

Detaylı

BUĞDAY TARIMI. Dr. Sami SÜZER Yetiştirme Tekniği Böl. Başk. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü e-mail : samisuzer@ttae.gov.tr

BUĞDAY TARIMI. Dr. Sami SÜZER Yetiştirme Tekniği Böl. Başk. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü e-mail : samisuzer@ttae.gov.tr BUĞDAY TARIMI Dr. Sami SÜZER Yetiştirme Tekniği Böl. Başk. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü e-mail : samisuzer@ttae.gov.tr 1. Buğday ın Türkiye, Trakya ve Edirne İçin Önemi: Hızla artan ülke nüfusumuzun

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA - DİKİM TEKNİĞİ

AĞAÇLANDIRMA - DİKİM TEKNİĞİ AĞAÇLANDIRMA - DİKİM TEKNİĞİ HAZIRLAYAN Nihat ŞİMŞEK Orman Endüstri Mühendisi AĞAÇLANDIRMA - DİKİM TEKNİĞİ 1. FIDANLARIN DIKIM ÖNCESI TABII OLACAĞI İŞLEMLER Fidanların söküm, depolama ve nakillerinde

Detaylı

Çınar Ziraat tarafından yazıldı. Cumartesi, 10 Ekim 2009 18:33 - Son Güncelleme Çarşamba, 05 Ocak 2011 19:58

Çınar Ziraat tarafından yazıldı. Cumartesi, 10 Ekim 2009 18:33 - Son Güncelleme Çarşamba, 05 Ocak 2011 19:58 Ülkemizde Şeker Pancarı tarımı, şeker pancarı üretimiyle geçimini temin eden yaklaşık 500 bin çiftçinin, diğer bir ifadeyle 3 milyon insanın yanısıra; tarım, hayvancılık yani yem, ilaç, et, süt, nakliye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK ÇELİKLE ÜRETİM ANKARA, 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

Toprak nefes alır. İçinde barındırdığı organizmaların çoğu, tıpkı insanlar gibi oksijen soluyup, karbondioksit verirler; yani nefes alırlar.

Toprak nefes alır. İçinde barındırdığı organizmaların çoğu, tıpkı insanlar gibi oksijen soluyup, karbondioksit verirler; yani nefes alırlar. Toprak Nedir ve Neden Önemlidir? Toprak, yerkabuğunu oluşturan kayaların, uzun yıllar boyunca parçalanıp ayrışması ile oluşan gevşek yeryüzü örtüsüne verilen genel bir isimdir. Fakat toprağın, önemine

Detaylı

KURAK VE YARIKURAK ALAN YÖNETİMİ ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ

KURAK VE YARIKURAK ALAN YÖNETİMİ ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ KURAK VE YARIKURAK ALAN YÖNETİMİ ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ Birçok bilim insanının yapmış olduğu iklim sınıflamasına göre ülkemiz genelde kurak, yarı kurak ve yarı nemli iklim kuşağında yer almaktadır.

Detaylı

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara 2008 ~ 0 ~ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL

Detaylı

TOPRAK BİLGİSİ DERS NOTU YRD. DOÇ. DR. HIDAYET OĞUZ

TOPRAK BİLGİSİ DERS NOTU YRD. DOÇ. DR. HIDAYET OĞUZ TOPRAK BİLGİSİ DERS NOTU YRD. DOÇ. DR. HIDAYET OĞUZ 2008 1 ATMOSFER TOPRAK KABUK LİTOSFER ASTENOSFER ÜST MANTO ALT MANTO 1. TOPRAĞIN TANIMI Toprak esas itibariyle kayaların ve organik materyallerin türlü

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ MEHMET YENİÇERİOĞLU Şehir ve Bölge Plancısı 26 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 I. BÖLÜM... 6 I. KATI ATIK YÖNETİMİ... 6 I.1. TÜRKİYE DE KATI ATIK YÖNETİMİNDEKİ

Detaylı

BUDAMANIN TANIMI VE AMAÇLARI

BUDAMANIN TANIMI VE AMAÇLARI BUDAMANIN TANIMI VE AMAÇLARI Ağaca belirli bir şekil vermek, onun büyümesini, çiçeklenmesini ve verimini etkilemek ve düzenlemek, meyvenin kalitesini yükseltmek veya ağaçtaki bir zararlanmayı tamir etmek

Detaylı