YEMEKHANELERDE VE LOKANTALARDA İSTANBUL. TİcARET GIDA SAGLIGI VE ~ ~ ODAsı TEMIZLIGI. SEMiNERi. YAYıN NO:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEMEKHANELERDE VE LOKANTALARDA İSTANBUL. TİcARET GIDA SAGLIGI VE ~ ~ ODAsı TEMIZLIGI. SEMiNERi. YAYıN NO: 2000-53"

Transkript

1 İSTANBUL TİcARET ODAsı YAYıN NO: YEMEKHANELERDE VE LOKANTALARDA ~ ~ GIDA SAGLIGI VE \J TEMIZLIGI SEMiNERi

2 istanbul TicARET ODASı YAYıN NO: 2000/53 "YEMEKHANELERDE VE LOKANTALARDA GIDA SAGLIGI VE TEMiZLiGi".. SEMINERI (11 Ekim 2000)

3 Bu eserin tüm hakları istanbul Ticaret Odası'na (ito) aittir. ito'nın ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, ito'nın yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz. Bu kitapta öne sürülen fikirler konuşmacılara aittir. istanbul Ticaret Odası'nın görüşlerini yansıtmaz. Ocak 2001 istanbul ISBN ito Yayınları için ayrıntılı bilgi Ticari Dökümantasyon Şubesi'nden edinilebilir. Tel: (0212) Faks : (0212) E-Posta : Baskı: KARAKAŞ MATBAACILlK SAN. ve Tic. LTD. şti. Merkez: Ankara Cad. Nurlu Merkez Han No: 123/1 Sirkeei-istanbul Tel:(0212) Fax: (0212) Fabrika: Yüzyıl Mah. Matbaaeılar Sitesi 5. Sok. No: 20 Bağcılar-istanbul Tel: (0212) Fax: (0212)

4 Kentleşmenin ve çağdaş iş ÖNSÖZ yaşamının beraberinde getirdiği yoğun iş hızla büyüyen şehirlerde işyerleri temposu, değişen beslenme alışkanlıkları, ile konutların farklı bölgelerde yer almaya başlaması gibi nedenler, hazır yemek sektörünün hızla gelişmesine yol açmış ve çok geniş bir kitleyi yakından ilgilendirmesi sebebiyle de toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren bir alan olmuştur. Bugün pek çok kişi, toplu olarak yemek yenilen mekanları kullanmakta, bu da beraberinde bu tür yerlerin insan sağlığı açısından uygunluğunu ön plana çıkarmaktadır. Hazır yemek sektöründe en yaşamsal konuların başında gelen hijyende iki konu özellikle ön plana çıkmaktadır. Bunlardan birincisi; yemek üretiminin yapıldığı yerin ve burada çalışan görevlilerin temizliği ve sağlığı olup, ikincisi de; gıda maddelerinin kaliteli ve sağlıklı olması ve uygun koşullarda saklanmasıdır. Bu konulardaki başarı da, çalışan görevlilere özellikle kişisel anlamda temizlik anlayışının ve bilincinin verilebilmesiyle mümkündür. Bunun için de küçük yaşlardan başlayarak ai/ade, okulda ve işbaşında sürekli eğitim verilmesi ve yaşam düzeyi bakımından asgari koşulların sağlanması suretiyle toplumsal standartı yükseltmek zorunlu görülmektedir. Burada önem taşıyan diğer bir nokta da, gıda ürünlerinin güvenilirliğidir. Sektörün hızla gelişmesiyle yemekler, üretildiği yerden çok farklı yerlerde tüketilmek durumunda kalmaktadır. Bu durumda, gıda ürünlerinin tazeliği, depolanması ve taşıma sürecinde besin değerini ve hijyenini kaybetmemesi gibi konular da büyük önem verilmesi gereken noktalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Son yıllardaki kaydadeğer olul]llu gelişmelere rağmen, ülkemizin bu yöndeki eksiklikleri hala çok fazladır. Ozellikle üretim aşamasında şu veya bu nedenle hijyen konusunda gerekli önlemler alınamamakta ya da ihmal edilmektedir. Bu da daha çok temizlik konusunda toplumsal duyarlılığımızın gelişmemiş olmasından ve özenli bir temizlik anlayışımızın bulunmamasından kaynaklanmaktad ır. Bu sebeple, Odamız toplumsal eğitime yönelik çalışmalara katkıda bulunulması düşüncesiyle, 11 Ekim 2000 tarihinde "Yemekhanelerde ve Lokantalarda Gıda Sağlığı ve Temizliği" konulu bir seminer düzenlemiştir. Yapılan konuşmaların yazılı bir metin haline getirilmesinde fayda görülerek, elinizde bulunan bu yayınımız hazırlanmıştır. Konunun uzmanlarının ve ilgililerin verdiği bilgilerin, bireysel ve kurumsal anlamda, günlük hayatta yaygın bir şekilde dikkate alınıp kullanılması dileğiyle, panele katkıda bulunan konuşmacılara, panelin organizasyonunu gerçekleştiren Etüt ve Araştırma Şubemize ve kitap haline getirilmesinde emeği geçen Raportör Ceren Aydın'a teşekkür ederim. Prof. Dr. ismail Özaslan Genel Sekreter

5 j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j

6 ... ıçindekiler Açış Kon~şmas!. Prof. Dr. ısmail Ozaslan istanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri... 7 ı. OTURUM HaL;lr Yemek Fabrikaları Ve Lokantalarda Hijyen ve Bu Iş Yerlerinde Çalışanların Temizliği... 9 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Pa la YTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi... 9 Dr. Zafer Çağlar ii Sağlık Müdürlüğü Gıda Kontrol ve Sağlığından Sorumlu Müdür Yardımcısı Hazır yemek fabrikaları ve lokantalarda hijyen Figen Erbil Naz ii Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şubesi Yüksek Gıda Mühendisi Gıda işyerlerinde çalışanların hijyenik durumları Sorular ve Yanıtlar II.OTURUM Güvenli Gıda Üretimi ve Gıda Maddelerinin Depolanması, Kalitesi ve Tazeliği Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Pala YTÜ Kim.Ya Mühendisliği Bölümü Oğretim Uyesi prgf. Dr. Dilek Heperkan ITU Kimya ve Metalurji.. Fakülte~.i Gıda Mühendisliği Bölümü Oğretim Uyesi Gıda endüstrisinde HACCP Sistemi ve güvenli gıda üretimi R.oç. Dr. Harun Aksu i.~ VeteriQerlik Fakültesi Besin Hijyeni Bölümü Oğretim Uyesi H.~zır y~m~k fa~rikaları ve lokantalarda gıda hijyenının onemı Dgç.. Dr. Güner Özay TUBITAK Marmara Araştırma Merkezi Gıda Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Gıda maddelerinin depolanması, kalitesi ve tazeliği Sorular ve Yanıtlar... 67

7 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

8 AÇIŞ KONUŞMASı: Prof. Dr. ismail Özaslan istanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri Hepinize, istanbul Ticaret Odası adına, seminere gösterdiğiniz ilgi ve katkılarınız için teşekkür ederim. Bugün burada, yemekhanelerde ve lokantalarda gıda sağlığı ve temizliği konusunu ele almak üzere toplanmış bulunuyoruz. istanbul Ticaret Odası bu konuyu neden ele aldı diyebilirsiniz. Bizim ilgili meslek komitemiz, bu konuyu seçerek toplumsal bilinçlendirmeyi geliştirmek üzere öneride bulundular. Gerek meslek mensuplarının, gerekse bu lokantalarda yemek yiyen halkımızın sağlığı açısından böyle bir konunun enine boyuna bir seminer konusu yapılarak tartışılmasında fayda olduğunu söylediler. Bizim yönetim kurulumuz da öneriyi ilginç buldu ve bu toplantıyı düzenledik. Gıdada ve lokantada gıda kalitesine baktığımız zaman, TürkiyeInin, herhangi bir ülkeden farkı yok. Artık globalleşen dünya diyoruz. Siyasi hudutlar şekilolarak ortadadır. Bizler onların ülkelerinde, onlar bizim ülkemizde. Dükkanlarınıza gelen müşteri acaba yerli müşteri mi, yabancı mı, turist mi, hiç birbirinden farkı yok. Çünkü hizmeti herkese, her girene aynı şekilde yapmakta, büyük yarar var. Çünkü Türk insanı da bu hizmeti yurtdışında alıyor, gidiyor Londraıda alıyor, ParisIte alıyor, Yunanistanıda alıyor. Bu açıdan ülkemizde bu hizmeti yapan kuruluşlarımızın da uluslararası standartlara sahip olmasında, diğer gelişmiş ülkelerle benzeri tedbirleri almasında büyük yarar gördüğümüz için bu toplantıyı düzenledik. Bu konuları en iyi işleyecek arkadaşlarımızdan rica ettik. Programa baktığınız zaman gerçekten de konunun ustaları, uzmanları burada bugün bu konuyu tartışacaklar. Ve tabii bu tartışmalardan, sorulara alınan cevaplardan, herkes kendi işletmesinde, kendi çalıştığı grupta neler yapıyor, başkaları, komşularımız ne yapıyor konuları aydınlanacak. Dış ülkede nasıloluyor bu iş? Oradan herkes, kendine düşen payı, bilgiyi alacak; zaten toplantının amacı da bu. Toplantıya konuşmacı olarak katılanlar, burada ki herkes, bildiğini ortaya dökecek, benim yaptığımdan siz, sizin yaptığınızdan ben yararlanacağım,

9 düşüneceğim, ha demek ki böyle oluyor, hijyen budur, gıda temizliği şudur, gıdaların naklinde, dağıtım kanallarında şunu yapmak lazım diyeceğim. iyilerden faydalanacağız ve ona göre kendimize çekidüzen vereceğiz. Amaç bu. istanbul Tıcaret Odasıının amacı da kendi üyelerine, sektörel ilgi alanlarında bilgi aktarabilmek, faydalı olabilmektir. Şimdi ben bu konunun mütehassısı değilim. Onun için konuyu bilenlere bırakmakta yarar var. Hepinize istanbul Ticaret Odası adına tekrar teşekkür ediyorum ve seminerin faydalı olmasını diliyorum. 8

10 i. OTURUM Hazır Yemek Fabrikaları ve Lokantalarda Hijyen ve Bu iş Yerlerinde Çalışanlarm Temizliği OTURUM BAŞKANı: Prof. Dr. Mehmet Pala YTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Efendim önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın hocamın da belirttiği gibi, istanbul Ticaret Odası'nın yaptığı bir sürü aktivite, gerçekten üyelerine, ülkemize çok yararlı aktivitelerdir. Ben bu semineri ilk duyduğumda ve oturum başkanlığı yapmam istendiğinde, gerçekten çok önemsedim. Çünkü Türkiyelde ilk defa, bana göre bu düzeyde, bu önemde, bu konu ele alınıyor. O yüzden istanbul Ticaret Odası'na lokantalarda az çok yemek yiyen birisi olarak, bir vatandaş olarak, aynı zamanda bu alanda çalışan bir insan olarak teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten önemli bir konu. Şimdi şöyle önemli, biliyorsunuz insan sağlığı ile tükettiği gıdalar arasında son birkaç yılda yapılan araştırmalar, 0/0 70 oranında bir bağımlılık gösteriyor. Yani özellikle sindirim organları kanserlerinde, tüketilen gıda ile kanser olma riski /0 70 düzeyindedir. Yani demek ki tükettiğimiz gıdalar ve tüketilen yerler çok önem taşıyor. Ve günümüzde de biliyorsunuz çalışan kadın sayısı arttı, endüstrileşme, sanayileşme hızlandı ve dolayısıyla insanların çalışma yerleri uzak kaldı. istanbul'da Kadıköyıde oturuyor, Yeşilköyıde çalışıyor. Tabii öğle yemeğini eskiden olduğu gibi, evine gelip yiyemiyor. Dışarılarda, yemekhanelerde yeniyor, kantinlerde yeniyor, lokantalarda yeniyor, dolayısıyla bu önem kazanıyor. Ayrıca Türkiye'de, tabii ki ekonomik koşullara bağlı olarak ben bunu biliyorum, aileler, kendi imkanları ölçüsünde lokantalara gitmeye başladılar. Yani ille de Boğaz'daki lokantaya değil, Ümraniyelde de lokanta var, oradaki insanlar da kendine göre gidip orada bir pide veyahut lahmacun yiyor, ya da bir kebap yiyor. Yani demek ki aile bireyleri toplu halde yemeğe gitmeye başladılar. Bu Avrupaıda, başka ülkelerde çok yaygındır. Artı, genç insanlar günümüzde rekabete çok açık bir şekilde çalışıyor, bu da daha fazla çalışmayı gerektiriyor. insanlar eve gelip yemek hazırlayamıyor. Yolda giderken bir yerlerde yemek yiyip evine gidiyor. Yani dolayısıyla yemekhaneler ve lokantalar bizim için çok önem taşıyor. Hem insan sağlığı açısından, hem de oraların

11 hijyenik ortamlarının sağlanması açısından çok önem taşıyor. O açıdan ben bu semineri düzenlediği için istanbul Ticaret Odası'na, içtenlikle teşekkür ediyorum. Yani gerçekten kutlamak istiyorum. Şimdi bu açış konuşmasından sonra ben, birinci oturumda konuşmacı olarak katılacakları buraya davet etmek istiyorum. Dr. Zafer Çağlar, kendisi istanbul iı Sağlık Müdür Yardımcısı, Gıda Kontrol ve Sağlığından Sorumlu Müdür Yardımcısı. Kendileri bize hazır yemek fabrikaları ve lokantalarda hijyen konusunu anlatacaklar. ikinci olarak Figen Erbil Naz da gıda yüksek mühendisi, iı Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şubesi'nde görevli arkadaşımız. Kendileri de bu işyerlerinde çalışanların hijyenik durumları konusunda bir konuşma yapacaklar. Seminerimiz iki bölüm olacak. ilk bölümde, sözünü ettiğim arkadaşlarımız konuşacaklar. Bu iki konuşmacı, konuşmalarını tamamladıktan sonra, sizlerin sorularını alacağız. Onlara yanıt vereceğiz, daha sonra bir ara vereceğiz. Aradan sonra da ikinci oturum olacak. Bu oturumu, böyle önemli bir konuyu, sonuna kadar izlemenizi de tavsiye ediyorum. Şimdi ben Sayın Dr. Çağlar'!, konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. 10

12 Dr. Zafer Çağlar iı Sağlık Müdürlüğü Gıda Sağlığından Sorumlu Müdür Yardımcısı Sayın Başkan, değerli konuklar, öncelikle hepinize hoşgeldiniz diyor ve saygılarımı sunuyorum. Ayrıca, istanbul Ticaret Odası'na da böyle bir toplantı düzenlediği için ve bizi de katılımcı panelist olarak düşündüğü için teşekkürlerimi sunuyorum. istanbulıda gıda işletmelerinin durumu, hepimizin zaman ~aman basından ve diğer yayın organlarından takip ettiği, zaman zaman şikayetlerini aldığımız bir konu. Yine hepimiz biliyoruz, çarpık bir kent, hızlı kentleşiyor, senede 400 bin nüfus yerleşiyor istanbul'a ve bunlara bağlı olarak resmi kurumlar, sanayi kuruluşları ve benzeri tüm kuruluşlar hızla ve plansız bir şekilde çoğalıyor. Bunun üzerine yine istanbul'da yaşayanların, çağın koşullarına uygun olarak yaşam şekillerine, çalışma koşullarına uygun olarak yemek alışkanlığında değişiklik oluyor. Hazır yemek tüketimi, bilinçli ya da bilinçsiz hızla artmakta. Bugün 11 milyon, yaklaşık ortalama bir nüfus veriyorum, bunu az ya da çok bulan kesimler var ama, 10 milyon yerleşik, milyon da ticaretle değişik amaçlarla, istanbulıda seyyar nüfus var. Bunun gıda tüketimini ve bunların denetim ve kontrolünü sağlayan ya da sağlamaya çalışan bir kuruluş olarak, tüm sorunları aşağı yukarı, belki içinizde bizimle birlikte çalışan yetkililer de var, birlikte görmekteyiz ve nasıl çözümlenebileceğini, nasıl daha iyi bir çözüm getirebileceğimizi beraberce tartışıyoruz. Resmi sanayi kuruluşları, resmi kuruluşlar, banka, okul, benzeri aklınıza gelen tüm toplu olarak yaşanılan yerlerde, artık hızla, ya kendi bünyelerinde yemek üretim yerleri açmakta, ya da hazır birtakım firmalar aracılığıyla ihtiyacı karşılamaktadır. Bu gıda işletmeleriyle ilgili yasalolarak bizim dayandığımız, bunların denetimi, kontrolü, hijyenik şartlarının sağlanması açısından dayandığımız temel bir yasamız var, 1593 sayılı yasa. Tüm sağlık sorunlarında olduğu gibi ana yasamız budur. Umumi Hıfzısıhha Kanunu dediğimiz, tabii bu, cumhuriyetin 11

13 ilk yıllarında çıkan bir yasa olduğu için, günümüz koşullarına cevap veremeyecek bir boyuta gelmiştir yılında Bakanlığımız, 560 sayılı kanun hükmünde kararnameyi çıkarmış ve bir sene sonra da bu kararnameye bağlı olarak yönetmeliğini tüm ülkede uygulamaya sokmuştur. Gıda işletmeleriyle uğraşan kişiler olarak bunu bilmeniz gerekir, herhalde biliyorsunuz. Ben sadece yemekhane ve lokantalardan bahsetmek istemiyorum. Bu gıda işletmelerine yönelik hizmetler, bütünüyle ele aldığı için, bütünüyle bahsetmek istiyorum. 560 sayılı kanun hükmünde kararname, Tarım Bakanlığı ile beraber çıkarıldı ve ilin ya da ülkenin tüm somut koşulları gözden geçirilerek çözüm getirilmeye çalışılan bir yönetmelik olarak sunuldu. Daha sonra gıda kadeksi sunuldu, bu çerçevede Sağlık Bakanlığı'nın, ilimizdeki uygulayıcısı olarak, Sağlık Müdürlüğü, hızla bir uygulamaya gitti. Bizim daha önceden merkezde, istanbul Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı olarak mobil ekipler oluşturuldu. Gerek gıda üretim yerlerinde, gerek satış yerlerinde, mobil araçlar, denetimini, her üç ayda bir mümkün olduğu kadar, yetişebildiği kadar, gıda üretim yerlerindeki denetimlerini yaptılar, portör çalışmaları, bunun paralelinde getirildi. Tabii burada belediyelerle birlikte işbirliği yapmamız gerekiyor. Belediyeler gıda üretim yerlerinden elini çektiler bu aşamada, sadece satış yerlerinde Sağlık Bakanlığı'nın inisiyatifi içerisinde belediyelerle birlikte, gıda üretim yerlerinde bir denetleme işi yapıldı. Bundan da zaman zaman yine basından, belediyelerden çeşitli yakınmalar geldi. işte bu kanun hükmünde kararname geldi, biz yetkimizi kullanamıyoruz, Sağlık Bakanlığı'nın da yeterli, araç, gereç ve elemanı yoktur, onun için fırınlar başta olmak üzere, lokanta ve diğer gıda üretim yerlerinde çeşitli yakınmalarla karşı karşıya kaldık. Ama bugün, istanbul'da gıda üretim, tüketim ve dağıtımını yapan ya da toplu tüketim yapılan tüm işletmelerde, Sağlık Bakanlığı'nın 32 ilçesinde, her birinde bir sağlık grup başkanlığı, çevre sağlık birimi oluşturulmuştur. Bu çevre sağlık birimi, diğer çevre sağlık hizmetlerinin yanı sıra ayrıca mobil ekip hizmetleriyle ilçesinde, bu türlü hizmetleri, hem kendileri, hem belediyelerle işbirliği içerisinde, hem de Tarım Bakanlığı'nın ilçedeki, ya da ildeki teşkilatıyla birlikte yürütmektedirier. Bu konudaki sorularınızı belki de daha sonra sorular bölümünde alabilirim. Denetimdeki bazı aksaklıklar nedeniyle, ya da karşılaştığınız durumlar nedeniyle, ama şuna tüm işletmelerin katılacağına inanıyorum, bizim denetlememiz sadece istanbul'da, ya da Türkiye'de çözüm getireceği. ya da Sağlık Bakanlığı'nın bütün gücüyle de olsa, polis teşkilatıyla da olsa, denetimde kesin çözüme ulaşacağımız diye bir husus olamaz. Çünkü hijyenik koşulların sağlanması, sağlıklı bir üretimin yapılması için, bireylerin eğitim alması şarttır, bireylerin teke tek, bire bir kendi kişisel hijyenini ve toplumsal hijyeninin nasıl 12

14 olması gerektiğine hem inanması, hem de uygulaması gerekir ki bunu biz, ancak bu türlü kurumlarda eğitim yoluyla sağlayacağımıza inanıyoruz. Bu eğitim çeşitli dallarda olabilir. Yemek fabrikalarında olur, lokantalar için olabilir, pastaneler için olabilir, unlu mamuller için olabilir. Gıda üretilen tüm işletmeler için, çikolata fabrikası na kadar her bir üretim kolunda genel kurallar aynı olmasına rağmen, bazı farklılıklarla, sürekli eğitim sağlanarak ancak mümkün olur. Bunu biz iki - üç yıl evvel bir dernek kanalıyla yaptık. Daha doğrusu bizim yoğun isteğimiz, onlardan gelen talep doğrultusunda, altı ay kadar iki fakülte eşliğinde, Sağlık Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünü yaparak, periyodik olarak, hem gıda işletme sahibini, hem sorumlu müdürünü, hem de o işyerinde çalışan, çalışmadan sorumlu olan, örneğin, bir aşçıbaşını, ya da üretim sorumlusunu, bir hafta süreyle, eğitime aldık, grup grup 6 ay kadar sürdü, 6 aydan sonra maalesef katılım olmadı. Daha doğrusu, onu toplanmayı sağlayan kuruluş, katılımı sağlayamadı ve bu dönem kesintiye uğradı. Yine geçen 6 ay içerisinde, bir grup gıda işletme sorumlusu, Sağlık Müdürlüğüne başvurarak, bu tür eğitimden yararlanmak istedi. Ve biz halen daha bekliyoruz onu, yeteri kadar katılımcı, bizi önce ziyaret edecekler, geleceklerdi. Katılımcı sağlayacaklardı. Daha sonra da karşılıklı olarak bu türlü gıda işletmelerinde neler yapabiliriz, Sağlık Müdürlüğünün teknik imkanları, ya da personel gücü oranında, onların katılım sağladığı oranda, bu konuda yetkili fakültelerin desteğini de alarak, gıda hijyenine yönelik, bireysel hijyene yönelik eğitim vermeyi düşünüyorduk ama, zannediyorum 3, 4 kişisiniz, benim daha önce gördüğüm kadarıyla, biz yine sizleri bekliyoruz. Gıda üretim yerlerindeki teknik ve hijyenik eğitime yönelik burada bireysel olarak eğitim vermek mümkün değil, onun için ben daha çok genelolarak bahsetmek istedim. Bir gıda üretim yerindeki personelin hijyenik koşulları nasıl sağlayacağına dair eğitimi daha detaylı, daha odak eğitimlerde, grupsal eğitimlerde vermek daha doğru olur. Ben yine kısaca bahsedeyim, teknik ve hijyenik konuda arkadaşımız, Figen Erbil Naz bahsedecek, ben bir gıda üretim ya da satış yerinde, ya da taşıma işleminde kişilerin dikkat edeceği hususları ana başlık olarak bahsedeyim. Bildiğiniz gibi, gıda, mikroorganizmaları en iyi barındıran, yayan, su başta olmak üzere özellikle toplum sağlığını en kısa zamanda tehlikeye sokacak enfeksiyon kaynaklarından biridir. Bu, tüketilen madde olması açısından, bir de gıda üretim yerinde, teknik ve hijyenik şartları yeterince sağlanmamış, üretim yerlerinin bu enfeksiyon olasılığını artırdığını düşünelim. iki obje arasında yayıcı olarak, taşıyıcı olarak da insanı en önemli unsur olarak kabul ediyoruz. 13

15 üretimin özelliğine Gıda üretiminde çalışan her personelin, her kişinin yönelik olarak birtakım tedbirleri alması lazım. Bu yasalarla da belirlenmiştir, yasalar işte her 3 ayda bir gıda üretim işyerlerinde ilgili makamlar denetleme yapacaktır. Genel fiziki muayenenin dışında, işte, saç, el, yüz, tırnak ve benzeri giydiği elbiseye kadar bir hastalık taşıyıp taşımadığını, çalıştığı ortama ya da üretim sonucu, üretim maddesinin gittiği ortama, hastalık etkenini yayıp yaymayacağını tespit etmek için, portör muayenesinin 3 ayda bir yapılması gereklidir. Bir de yine Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana uyguladığımız, Umumi Hıfzısıhha Kanununun belirttiği gibi, üretim özelliğine göre, 6 ayda bir ya da yılda bir akciğer tüberkülozu ve benzeri bir hastalığın kişide bulunup bulunmadığının tespiti için akciğer filmi çekilir, gıda üretim yerlerinde, tabii bu çok hassas birimlerde çalışan kişilerde balgam kültürü de yapılabilir. Değişik tetkikler yapılır, kan tahlili yapılır, işte hepatit taşıyor mu, taşımıyor mu? Biliyorsunuz portör kişiyi şöyle açıklayayım. Hastalık yönünden en tehlikeli tanımdır bu. Kişi hasta olarak görülmez. Ama hastalık etkenini taşır. Bu hastalık etkenini taşıyan kişi, belirli kanallardan, dışkıdan, idrardan, kandan, tükürükten ya da terden bile ya da eliyle bulaştırdığı bir gıda maddesiyle, çeşitli, hem insana direk, hem de eşya kanalıyla, dolaylı yoldan hastalık taşır. Bunların önlenmesi için yasalarla belirlenmiş temel kurallar bunlardır. Günümüzde bu türlü işletmeler özellikle rekabet ortamında, çağdaş teknik ve hijyenik koşullara uygun bir şekilde işletmelerini kuruyorlar. Biz bu türlü işletmelere zaman, zaman, denetimlerirniz sonucu takdirlerimizi de sunuyoruz. Bunlar zaten gerekli koşulları alıyorlar. Ama istanbul'da hepinizin bildiği gibi, merdiven altında üretim yapan, bir teneere, iki teneere ya da başka bir iki, üç kişi amatör kişiyi bulup, çok ciddi kurumlara yemek satan, ya da işte paketle sunum yapan firmalar biliyoruz. Tabii bunların denetimi, örgütsüz olan kurumların denetimi, bizim açımızdan çok zor. istanbul Ticaret Odası gibi, ya da meslek kuruluşların sendikaları gibi, böyle bizim karşımıza gelen her kurumla işbirliği yapmak bizim için de kolay, halkın sağlığı açısından da çok önemli. Ben ayrı ayrı işte işçinin eli, tırnağı şöyle olmalı ya da giydiği önlük bu şekilde olmalı diye ayrıca bir bilgi vermek istemiyorum. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. işyerlerinde, fiziki dış şartların temizliğinden, içerdeki antiseptik solüsyonuna kadar bunu eğer uygun görürse, istanbul Ticaret Odası ya da ilgili meslek kuruluşlarının sendikal örgütü, ya da benzeri kuruluşları, biz bunlara Sağlık Müdürlüğü olarak elimizden geldiği ölçüde eğitimsel anlamda yardımcı olur ve ayrı ayrı birim eğitimine yönelik tedbirler alırız. Ben hepinize saygılar sunuyorum. Başkan: Teşekkür ediyoruz Sayın Doktor Çağlarla. Şimdi de Sayın Figen Erbil Nazlı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun. 14

16 Figen Erbil Naz Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şubesi Yüksek Gıda Mühendisi Değerli konuklar ben de hepinize saygılar sunuyor ve selamlıyorum. Ben sizlere kısaca gıda işletmelerinde, bugün konumuz itibariyle lokantalar ve yemek fabrikalarında hijyen ve sanitasyondan, olması gereken temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden bahsetmeye çalışacağım. Şimdi hepimizin bildiği gibi, genel anlamıyla hijyen bilimi, kişi ve toplum olarak insan sağlığının korunması geliştirilmesi ve uzun süre yüksek düzeyde tutulması amacına hizmet eden bir bilim dalı. Adını da eski Yunanca'dan almakta, mitolojide sağlık tanrıçası, hijyen ve hekimliğin sembolü olan yılanı şeklinde sembollerde gösterilmekte. besleyen kız tanrıça Gıda sanayiinde, kaliteli ve sağlıklı bir ürün elde edilmesi için iyi bir teknolojinin yanı sıra işletmeye uygun hijyen ve sanitasyon programının geliştirilmesi ve işletme içinde uygulanması da büyük önem taşımakta. Kaliteli ve sağlıklı bir üretimde, tabii çalışanların temiz ve sağlıklı olmasının yanı sıra işletmede uygulanacak etkin ve dönemsel bir temizlik işlemi de çok önemlidir. Gıda hammaddesinin işletmeye girmesinden itibaren son ürün elde edilinceye kadar uzanan bu üretim zincirinde, ürüne çeşitli kaynaklardan mikroorganizma kontaminasyonu, yani bulaşması söz konusu olabilir. Ve mikroorganizmalar eğer uygun koşullar da sağlanırsa, sıcaklık, nem, rutubet gibi, ki yemek fabrikaları ve lokantalarda mikroorganizmalar için bu koşullar gayet uygundur, ürün de istenilmeyen değişmeler yani bozulmalar meydana gelebilir. Bu da tabii işletmede verimliliği düşürüp, ekonomik kayıplara yol açabileceği gibi, bu mikroorganizmalarla kontamine olmuş, bulaşmış gıdaların tüketilmesi, insanlarda enfeksiyon ve zehirlenmelere yol açarak çeşitli sağlık problemleri de ortaya çıkarabilmekte, bu mikroorganizma kontaminasyonu ve yayılmasının önlenmesi ise, demin de dediğimiz gibi, hammaddeye, ürüne ve işletmeye uygun bir hijyen programının tasarlanması ve işletme içinde 15

17 uygulanması ile gerçekleştirilebilmektedir. Gıda işletmesinin kuruluş aşamasından başlayarak işletme yerinin seçimi, fiziki çevresi, binanın alet, ekipmanların tasarımında bu konularda hijyen ve sanitasyon koşullarının dikkate alınması, kaliteli ve sağlıklı bir ürün elde edilmesinde büyük bir etkendir. Öncelikle işletme yerinin fiziki çevresinden bahsetmek istiyorum. işletmede etkin ve başarılı bir sanitasyon programının uygulanabilmesi için, herşeyden önce bu işyerinin fiziki çevresinin ve yapısının uygun olması gerekiyor. Şöyle ki yer seçerken herşeyden önce bu çevrenin temiz olmasına ve çeşitli kontaminasyon kaynaklarının kontrol edilebilir düzeyde olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Örneğin trafiğin çok yoğun olduğu, tozlu topraklı, ya da haşere ve kemirgenlerin kolaylı kla girebileceği yerler böyle bir işletme için uygun yerler değil. Ayrıca seçilen yerde yeterli ve kullanılabilir nitelikte su kaynaklarının olması, yine çeşitli amaçlar için, çeşitli enerji kaynaklarının kolaylıkla sağlanabileceği yerler ile atık ve artıkların kolaylıkla uzaklaştınlabileceği yerlerin tercih edilmesi gerekir. işletme binasının tasarımına gelince, bu binaların tasarımında da özellikle havalandırma, aydınlatma ve drenaj sistemine çok özen gösterilmesi gerekiyor. Havalandırmadan bahsetmek istiyorum, ilk önce. Özellikle depolarda hazırlama ve üretim kısımlarında çok iyi bir havalandırma sisteminin kurulması gerekiyor. Çünkü iyi bir havalandırma, sıcaklığın ve rutubetin artmasını engelliyor. Böylece, işletme içinde mikroorganizmaların demin de bahsettiğimiz gibi, gelişmesini sağlayacak uygun koşulları bir nebze olsun ortadan kaldırmış olabiliriz. Diğer taraftan iyi ve yeterli bir havalandırma yapılmazsa, işletme içinde, tavanda ya da borular üzerinde su buharının yoğunlaşarak işlenen ürüne ya da son ürüne damlaması sonucu, bu son ürünün mikroorganizmalarla tekrar bulaşmasına neden olabiliriz, bu yüzden havalandırma gerçekten önemli. Havalandırmadaı havalandırılacak birimin hacmi ve rutubet miktarı dikkate alınarak, mekanik yolla bir havalandırma tercih edilmeli, ki bu da çeşitli aspiratörlerle sağlanabilir. Pencere ve kapıların açılması yoluyla doğal havalandırma yöntemi tercih edilmemesi gereken bir yöntem, çünkü çeşitli kontaminasyon kaynaklarını, işte haşere ve kemirgenlerin kolaylıkla işletme içine girebileceği bir sistem bu. Ve bu doğal havalandırma seçildiğinde, işte pencere ve kapıların ince tel örgülerle kapanması gibi önlemlere başvurulması gerekiyor. Bunların ötesinde üretim kısımlarında sürekli, içeriden dışarıya doğru pozitif yönde bir hava akımı sağlanırsa, kontaminasyon riskinini en aza indirmiş oluruz. Aydınlatma bir diğer önemli husus. işletmedeki yeterli düzeyde bir aydınlatma hem temizliğin, sanitasyonun etkin ve yeterli düzeyde takibini kolaylaştırmakta, mümkün kılmakta, artı işletme içindeki güzel,.düzgün bir aydınlatmanın tabii personel üzerine de olumlu bir etkisi olduğu muhakkak. 16

18 Bu yüzden aydınlatmada gün ışığından olabildiğince yararlanılacak şekilde bir tasarım tercih edilmeli. Bir diğer önemli konu da drenaj sistemi. Şimdi işletmede üretim tekniğini ve işletmeye uygun bir drenaj sistemi oluşturulmalı ve mümkün olduğunca kapalı bir sistem içinde drenaj sistemi oluşturulmaya çalışılmalı. Eğer üstü açık, uzun oluk şeklinde bir drenaj sistemi oluşturulmuşsa, mümkün olduğunca bu drenaj sisteminin dar ve derin olması ve üstünün tel ızgaralarla ya da benzeri şeylerle kapatılması şeklinde önlemler alınması gerekiyor. Ayrıca tabii ağız kısımlarında tıkanmalara karşı önlemler de alınması gerekiyor. Drenaj sisteminin yine tıkanmaya neden olmayacak şekilde bir eğimde planlanması da önemli bir husus. Üretim bölümü ve ilgili birimlerle ilgili bahsetmek istediğim bir şeyler de var. Hammadde girişi, depolama ve üretimin yapıldığı kısımlar fizikselolarak birbirinden ayrılmalı. Depolarsa, hammadde ürünün özelliklerine göre, kuru, soğuk veya derin dondurucu şeklinde olabiliyor. Fakat burada yemek fabrikalarında özellikle, bizim iı Sağlık Müdürlüğü olarak denetimlerimizde göze çarpan önemli bir yanılgı var. Hammaddenin de cinsine göre tabii ki depoları ayrı olması gerekiyor. Özellikle et ve sebzelerin bir soğuk depoda depolanması gibi aynı soğuk depoda depolanması gibi önemli bir yanılgı var. Çiğ etten diğer saklanan işte, meyveye, sebzeye geçecek mikroorganizmalar gerçekten önemli sağlık sorunları oluşturabilirler. Bu yüzden kesinlikle etlerin ve meyve, sebze leri n ayrı soğuk depolarda saklanması gerekli. Tabii ki saklanmaları gereken sıcaklık dereceleri de farklı farklı olabilir. Farklı depolarda depolanması gerektiğini önemle vurguluyoruz. Bunun dışında depolarda sıcaklık ve rutubet kontrolünü sağlayan düzenekler de bulunmalı. Ayrıca yine depolarda hava akımı engellemeyecek, kullanım kolaylığı sağlayacak ve temizlik ve dezenfeksiyona uygun bir yerleştirme düzeni de getirilmeli. Tabii bunun dışında genelolarak depoya ilk giren ilk çıkar prensibine de uyulması gerekiyor. Buna göre hareket edilmeli ve hatta gerekiyorsa, bu konuda kayıt bile tutulmalı. Üretim bölümü ise, hareketin en az olduğu bölgede ve tek kat üzerinde planlanmalı. Zararlıların işletme içine girebileceği, işte kapı, pencere gibi, drenaj ağızları, havalandırma çıkışı gibi yerlerde gerekli önlemler alınmalı. Üretim bölümünün girişinde, ellerin dezenfeksiyonu için bir düzenek bulunmalı, aseptik sıvı, aseptik krem gibi, yine üretim bölümünün girişinde tabii bunlar ideali, olması gerekenler belki bir çok yemek fabrikasında, tabii ki lokantaların sanıyorum hiçbirinde yok ama, bunlar olması gereken ideale ulaşmak istediğimiz nokta. 17

19 Üretim bölümünün girişinde, belirli bir derinlikte içinde aseptik sıvı bulunan bir havuz bulunmalı ve işçiler üretim bölümüne girerken, ayaklarıyla, çizmeleriyle bu havuza basarak öyle girebilmeli. Ama en azından bunlar da sağlanamıyorsa, yoksa, işçilerin üretim bölümüne girerken kesinlikle ayaklarına galoj, başlarına bone takarak girmeleri ve üretimi bu şekilde gerçekleştirmeleri, gerekli. Gerçekten eğer hijyenik ve sağlıklı bir üretim yapmak istiyorsak, bu arada üretim bölümünde duvar tavan ve tabanıarın kolay temizlenebilir, düzgün ve sağlam yapıda olması temizliği kolaylaştırması bakımından önemli. Gazları, suyu absorbe etmeyecek yapıda, ki bunun içinde en uygunu duvarların fayansla kaplanması ya da uygun yapıda bir boyayla boyanması, eğer işletmede çok fazla miktarda su buharı oluşumu söz konusu ise, duvarların, içinde fungustatik madde bulunan yani küf gelişimini engelleyici madde bulunan boyalarla boyanması da büyük yarar sağlayacaktır. Yine üretim bölümünde alet, ekipman seçimine ve yerleştirilmesine de özen gösterilmeli. Kolaylıkla temizlenen malzeme ve yapıda olmasına çalışılmalıdır, ki biz gıda ile temas eden kapların genellikle paslanmaz çelik olmasını tercih ediyoruz. Alüminyum kapların ya da pişirme kazanlarının artık ortadan kalkması nı istiyoruz. Yine tahta malzemelerin kullanılması da çeşitli sakıncalar yaratıyor. Çünkü, gıdayla temas eden bu yüzeylerdeki çatlak ve yarıkların içine dolan her türlü gıda artığı, kırıntısı, mikroorganizmalar için gerçekten çok uygun besi yeri oluyor. Alet ve ekipman ın yerleştirilirken de yerden belirli bir yükseklikte ve hareket edebilir şekilde yerleştirilmesi temizlik ve dezenfeksiyonun etkili yapılabilmesi, altlarının da temizlenebilmesi açısından önemli. Tuvaletier, giyinme, soyunma odaları da ayrıca önem taşıyan bir konu. Bu birimler hazırlık ve üretim bölümleriyle depolardan uzakta olmalı ve kesinlikle direk olarak üretime açılmamalı. Arada mutlaka bir ara kapı bulunmalı. Tuvalet sayısı personel sayısına göre planlanmalı. Bu da her 15 personele bir tuvalet düşecek şekilde olmalı. Tuvalet içine yine el yıkama ve dezenfeksiyonu, durulama için uygulananlar ve araçlar sağlanmalı. Lavaboda katı sabun değil, mutlaka rahat akar bir şekilde sıvı sabun bulunması gerekli. Çünkü, katı sabun karşılıklı kontaminasyon ve enfeksiyon riskini artırabilmekte. Yine el kurulamada da kağıt havlu ya da sıcak hava püskürterek el kurutan, kurutma makineleri tercih edilmeli. Çünkü bez havlu da yine katı sabun gibi, karşılıklı kontaminasyona yani bulaşmaya ve enfeksiyonlara yol açması bakımından kesinlikle tercih edilmemesi gereken bir konu. Tuvaletierin el yıkama alanlarında ayrıca el yıkamayı takiben uygulanacak bir dezenfeksiyon düzeneği de bulunmalı; ki bunun için de yine demin de bahsettiğimiz gibi, antiseptik sıvı ve antiseptik krem bulunan kaplara yer verilmeli. 18

20 Şimdi ise işletmelerde olması gereken temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Temizlik gıdayla temas eden, alet, ekipman, kap kacaklar üzerindeki kirlerin, kalıntıların uzaklaştırılarak bunların mikroorganizmalar için bir çoğalma ortamı şekline dönüştürülmesinin engellenmesi. Temizlik işlemiyle gözle görünen kir ve artıkların uzaklaştırılmasının yanı sıra gözle görülmeyen mikroorganizmaların bir kısmı da uzaklaştırılabilir, ama belki dezenteksiyon işleminin temizlik aşamasından sonra, ortamdaki ürüne kontaminasyon kaynağı olabilecek mikroorganizmaların tümünün öldürülmesi, ya da en azından zararlı etki yapamayacak kadar düşük düzeye indirilmesi anlamını taşımakta. Dezenteksiyon işlemi kimyasallarla ya da ısıyla olabiliyor. Onu ayrıca açacağım. Bir işletmede temizlik işleminin başarısı, temizlik işlemine, tekniğine ve periyoduna bağlıdır. Etkin bir temizlik programı, bir çok insanın hayatını kurtarabileceği gibi, tabii ki mutfağın daha estetik ve güzel görünmesini de sağlayacaktır. Temizlik aşamalarını genelolarak şöyle sıralamak mümkün. ilk önce yüzeydeki kaba, kir ve döküntüler, vakum, fırça ya da bez yardımıyla sabunlu veya deterjanlı su yardımıyla uzaklaştırılır. Daha sonra kir, bakteri ve benzerinin oluşturduğu film tabakasının solüsyon veya süspansiyon içine almak için sabun ve/veya deterjanlı solüsyon uygulanır. Deterjan ve sabun kalıntılarının uzaklaştırılması için, duru suyla, temiz suyla durulama yapılır ve en son aşamada ise kurulama işlemi vardır. Kurulama işlemlerinde en ideali tabii ki sıcak hava püskürtülmesi ama sıcak hava yoksa, araç, gereçlerin kurulanmasında bez kullanılmamalı, çünkü bezler aracılığıyla temiz araçların tekrar bulaşması söz konusu. Böyle durumlarda en azından araç ve gereçlerin temiz bir yere ters çevrilerek kendi kendine kurumaya bırakılması en idealolanı. Temizlik işlemleri açısından mutfaktaki araç, gereç ve çalışma yüzeylerini iki gruba ayırarak inceleyebiliriz. Yiyeceklerle, direk temas olan araç ve gereç yüzeyleri, yüksek riskli gruplar, yiyeceklerle, direk temas etmeyen işte duvar, raf gibi kısımları da düşük riskli gruplar olarak ayırabiliriz. Böyle isimlendirebiliriz. Riski minimuma indirmek için bu yüksek riskli gruplardaki araç gereç ve çalışma yüzeylerinin temizliğinde, sıcak su, deterjan ve dezenfektanların kullanılması gerekirken, düşük riskli grupların yüzey, araç gereç ve yüzey temizliğinde, sıcak su ve deterjan kullanılması yeterli olabilir. Bu yüksek riskli gruplardan kastımız, demin de dediğimiz gibi, işte yiyecek hazırlanmasında kullanılan araç, gereçler, doğrama tezgahı, bıçaklar, tezgahlar gibi. Düşük riskli gruplar da demin de dediğimiz gibi, duvarlar, raflar. Mutfakta, mutfak yöneticisi, araç ve gereçlerin hangi yöntemle, hangi sıklıkla temizleneceğini belirledikten sonra ve bu temizlikten sorumlu olan 19

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü GIDA GÜVENLİĞİ Gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararın ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin

Detaylı

CIP Sisteminin Avantajları

CIP Sisteminin Avantajları Gıda işletmelerinde spesifik hijyen sorunlarının çözümünde CIP temizleme yöntemi büyük bir öneme sahiptir. Uzun zamandan beri başarı ile uygulanmaktadır. Gıda işletmelerinin otomatik olarak temizlenmesini

Detaylı

bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama ünitesi

bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama ünitesi MUTFAK HİJYENİ VE KİŞİSEL HİJYEN ENFEKSİYON KONTROL KURULU MUTFAK HİJYENİ Mutfakta fiziki iki alanlar; l Yemek pişirilme ünitesi Hazırlanan yemeklerin bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

MUTFAK VE DEPOLAMA YAPILAN BİRİMLERDE YAPILACAK ANA KONTROL FORMU (AYLIK RUTİN KONTROLLERDE KULLANILACAKTIR)

MUTFAK VE DEPOLAMA YAPILAN BİRİMLERDE YAPILACAK ANA KONTROL FORMU (AYLIK RUTİN KONTROLLERDE KULLANILACAKTIR) MUTFAK VE DEPOLAMA YAPILAN BİRİMLERDE YAPILACAK ANA KONTROL FORMU (AYLIK RUTİN KONTROLLERDE KULLANILACAKTIR) A.DEPOLAMA ALANLARI TARİH: I.SOĞUK DEPOLAMA EVET HAYIR 1- Soğuk depo ve / veya buzdolabı var.

Detaylı

En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız

En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız FİRMA PROFİLİ Akademik Hijyen Ltd. Şti., İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özer Ergün ün başkanlığında bir grup akademisyen tarafından, her

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Hijyen ve Sanitasyon Satış Elemanlığı Kantin İşletmeciliği. 2. Yıl 4. Dönem

DERS BİLGİ FORMU Hijyen ve Sanitasyon Satış Elemanlığı Kantin İşletmeciliği. 2. Yıl 4. Dönem Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Sınıf/Dönem/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

HİJYEN VE SANİTASYON (LBV104U)

HİJYEN VE SANİTASYON (LBV104U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HİJYEN VE SANİTASYON (LBV104U) DERS

Detaylı

İŞ YERİ HİJYENİ. Arş. Gör. Reha KILIÇHAN Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi

İŞ YERİ HİJYENİ. Arş. Gör. Reha KILIÇHAN Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi İŞ YERİ HİJYENİ Arş. Gör. Reha KILIÇHAN Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Gıda işletmelerinde; üretilen gıda maddelerinde kalite ve güvenliği sağlamak, üretilen ürünlerin planlanan özelliklere uygun

Detaylı

OPERASYONEL ÖN GEREKSİNİM PROGRAMI

OPERASYONEL ÖN GEREKSİNİM PROGRAMI Alınan mutfak malzemeleri, kuru gıda, sebze, donmus ürünler üzerinde ciddi hasar olması sonucu gıdalarda kontaminasyon oluşması satın SatınAlma Şartnameleri ve SATIN ALINAN MALZEME- HAMMADDE LER Ambalaj

Detaylı

MUTFAK KONTROL TARİHİ: KONTROL NOKTALARI. Başarı Kat Sayısı. Risk Puanı. Alınan Puan

MUTFAK KONTROL TARİHİ: KONTROL NOKTALARI. Başarı Kat Sayısı. Risk Puanı. Alınan Puan KONTROL TARİHİ: 13.07.2016 KONTROL NOKTALARI Risk Puanı Başarı Kat Sayısı Alınan Puan DENETİM BULGULARI ÇÖZÜM ÖNERİSİ DEPO 1 Ürünlere tesise girişi tarih etiketi basılmış mı? 2 Depolarda iade alanı mevcut

Detaylı

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmeli, o Dosyalarda bulunması gereken bilgi ve dokümanlar belirlenmeli,

Detaylı

www.zaferkimya.com info@zaferkimya.com TEL: 0216 417 59 49(PBX) FAX: 0216 417 84 74

www.zaferkimya.com info@zaferkimya.com TEL: 0216 417 59 49(PBX) FAX: 0216 417 84 74 www.zaferkimya.com info@zaferkimya.com TEL: 0216 417 59 49(PBX) FAX: 0216 417 84 74 DİKKAT Meyve ve sebzelerinizi tüketmeden önce dezenfekte edeceğinizi biliyor musunuz? Sadece YIKAMAK zararlı bakterileri

Detaylı

HİJYEN VE SANİTASYON

HİJYEN VE SANİTASYON HİJYEN VE SANİTASYON TEMİZLİK+ HİJYEN= SANİTASYON Bulunduğumuz ortamda hastalık yapan mikroorganizmaların hastalık yapamayacak seviyede bulunma durumuna hijyen denir. Sağlıklı (temiz ve hijyenik) bir ortamın

Detaylı

Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır

Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır KSS Söyleşileri Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Çevre Projeleri Koordinatörü Ferda Ulutaş ile Vakfın faaliyetleri, kurumsal sosyal sorumluluk

Detaylı

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır.

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır. DOKÜMAN NO: STR-TL-09 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 5 1-Amaç: Ç.Ü Diş Hekimliği Fakültesi klinik ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek için hasta,

Detaylı

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal faaliyetleri yapabileceği tesisleri tercih etmektedirler. Bu

Detaylı

Eczacıbaşı Profesyonel ekibi için: Mevcut ve potansiyel müşteriler için:

Eczacıbaşı Profesyonel ekibi için: Mevcut ve potansiyel müşteriler için: Dersimiz Hijyen! Hakkında Maratem Akademi, endüstriyel temizlik sektörüne her düzeyde eğitim, danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sunabilmek amacı ile kurulmuş profesyonel bir hizmet departmanıdır.

Detaylı

GÜNLÜK HĠJYEN ALIġKANLIKLARI

GÜNLÜK HĠJYEN ALIġKANLIKLARI GÜNLÜK HĠJYEN ALIġKANLIKLARI HĠJYEN NEDĠR? Bir sağlık bilimi olup,temel ilgi alanı sağlığın korunması ve sürdürülmesidi r. KĠġĠSEL HĠJYEN Kişilerin kendi sağlığını korudukları ve devam ettirdikleri öz

Detaylı

DEPOLAMA UYGULAMALARI. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DEPOLAMA UYGULAMALARI. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DEPOLAMA UYGULAMALARI Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 1 Gıda Maddelerinin Depolanması Gıda maddeleri canlı kaynaklı maddelerdir. Bu nedenle özel olarak saklanması gerekir. Aksi durumda büyük miktarlarda

Detaylı

YEMEKHANE HİZMETLERİ DENETLEME FORMU

YEMEKHANE HİZMETLERİ DENETLEME FORMU Doküman No: MUT.FR.03 Yayın Tarihi: 18.09.2007 Revizyon Tarihi: 16.05.2013 Revizyon No: 02 Sayfa: 1 / 5 Değerlendirilen Firma Adı: Değerlendirme Ekibi: Tarih: BİNA VE YERLEŞİM Evet Hayır Açıklama 1. Üretim

Detaylı

01. Fizikî koşullarının (havalandırma, aydınlatma, hizmet alanının vb.) durumu;

01. Fizikî koşullarının (havalandırma, aydınlatma, hizmet alanının vb.) durumu; A) Sağlık Ve Temizlik Durumu 01. Fizikî koşullarının (havalandırma, aydınlatma, hizmet alanının vb.) durumu; ( ) Yeterli ( ) Yeterli Değil 02. Tezgâhın üzeri mermer, fayans, paslanmaz çelik veya benzeri

Detaylı

ANA PERSONEL GİRİŞİ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 PROSES ALANI 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,5 DOLUM ALANI 0,5 0,5

ANA PERSONEL GİRİŞİ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 PROSES ALANI 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,5 DOLUM ALANI 0,5 0,5 ANA PERSONEL GİRİŞİ 1 Hijyen bariyerinde bone var mı? 2 Hijyen bariyerinde önlük var mı? 3 Hijyen bariyerinde maske var mı? 4 Hijyen bariyerinde galoş var mı? 5 Hijyen bariyerinde lavabodaki sıcak su akıyor

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI KOD YÖN.PL.04 YAY.TAR. 15.02.20 REV.TAR. SIRA NO 1 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ HEDEFİ El Hijyenine bağlı risklerin azaltılması PLANLANAN FAALİYETLER El hijyeni malzemelerine tüm personelin her zaman ulaşabilirliğini

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 İŞ PLANININ OLUŞTURULMASI. AMAÇ Hastane temizlik hizmetleri departmanında, hastaneye göre genel iş planı oluşturabileceksiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 İŞ PLANININ OLUŞTURULMASI. AMAÇ Hastane temizlik hizmetleri departmanında, hastaneye göre genel iş planı oluşturabileceksiniz. 32 ÖĞRENME FAALİYETİ-4 AMAÇ Hastane temizlik hizmetleri departmanında, hastaneye göre genel iş planı oluşturabileceksiniz. ARAŞTIRMA Hastane temizlik hizmetleri departmanında kullanılan iş planlarını araştırınız.

Detaylı

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ 24 Mart 2015 Sürveyans HIV önlenmesi Uygun antibiyotik kullanımı Hastane temizliği Dezenfeksiyon uygulamaları Enfeksiyon kontrolü İzolasyon

Detaylı

EL YIKAMA VE ELDİVEN KULLANMA TALİMATI. Yönetim Temsilcisi

EL YIKAMA VE ELDİVEN KULLANMA TALİMATI. Yönetim Temsilcisi Sayfa No Sayfa 1/6 1.AMAÇ Hastalarla ve hastane ortamındaki yüzeylerle el teması sonrasında ortaya çıkan enfeksiyon bulaş riskini önlemeye yönelik el hijyeni ve eldiven kullanım kurallarını ve uygulamalarını

Detaylı

Kalite doğru ürün yada hizmeti, müşterinin eline doğru zamanda ve doğru fiyatla koymaktır. Charles A. Mills

Kalite doğru ürün yada hizmeti, müşterinin eline doğru zamanda ve doğru fiyatla koymaktır. Charles A. Mills CATERING16:Layout 1 12/15/15 1:02 PM Page 1 Kalite doğru ürün yada hizmeti, müşterinin eline doğru zamanda ve doğru fiyatla koymaktır. Charles A. Mills CATERING16:Layout 1 12/15/15 1:02 PM Page 2 02 CATERING16:Layout

Detaylı

Gıda Zehirlenmesi ve Önlenmesi

Gıda Zehirlenmesi ve Önlenmesi (16.12.2001) İçindekiler... 1 Gıda Zehirlenmesi Nasıl Oluşur?... 1 Gıdalara Nasıl Bulaşma Olur?... 2 Gıda Zehirlenmesi Nasıl Önlenir?... 3 Bazı Yaygın Gıda Zehirleyen Bakteriler... 3 Salmonella... 3 Bacillus...

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir.

1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 1- GENEL BİLGİLER 1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 1.2- KAPSAM Bu plan Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi 4 Tedbir 03: Tarım Ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması Ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına

Detaylı

h e r ş e y z a m a n ı n d a

h e r ş e y z a m a n ı n d a h e r ş e y z a m a n ı n d a ÖNSÖZ; 2005 Yılında bir damla olarak çıktığımız lezzet yolculuğunda ; çalışanlarımızın emekleri, tedarikçilerimizin destekleri ve müşterilerimizin memnuniyeti sayesinde zamanla

Detaylı

ÖN GEREKSİNİM PROGRAMLARI (ÖGP)

ÖN GEREKSİNİM PROGRAMLARI (ÖGP) Sayfa No 1/5 lerin Uygulanmakta Olduğunu Gösteren PERSONEL HİJYENİ Personel hijyeni Hijyen Denetimi El hijyeni swap analizleri Sağlık Taraması ve Portör Muayene Sonuçları 3 aylık Yılda 1 defa Destek Hizmetleri

Detaylı

HACCP. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi

HACCP. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi HACCP Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi HACCP HACCP teriminin çıkış noktası Hazard Analysis Critical Control Points Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi HACCP nedir? Gıda güvenliği ve tüketici sağlığı

Detaylı

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız.

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız. DİKKAT!!!! İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALMAYA BAŞLAMADINIZ MI???? İşyeriniz Çok Tehlikeli ve Tehlikeli işler kapsamında ise ya da, İşyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında ancak çalışan sayınız 50 nin üstünde

Detaylı

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 ÖNEMLİ! Gıdaları insanların sağlıklarını çok ciddi şekilde etkiler. Bu nedenle, gıda üreten kişilerin temizlik kurallarına uyması çok önemlidir.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU

TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU Başkan : Prof Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sunum : Iğdır ilinde Kentsel Dönüşüm: Mevcut Durum ve Hedefler Banu ASLAN CAN Iğdır Çevre ve Şehircilik

Detaylı

Tarih: 20.01.2011 Sayı: 2011/0049. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne

Tarih: 20.01.2011 Sayı: 2011/0049. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne Tarih: 20.01.2011 Sayı: 2011/0049 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI AMAÇ Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personeli, hasta, hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için, uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemlerini

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ FABRİKASINDA YALIN ÜRETİM VE KAİZEN UYGULAMALARI

İHLAS EV ALETLERİ FABRİKASINDA YALIN ÜRETİM VE KAİZEN UYGULAMALARI İstanbul, 2012 İHLAS EV ALETLERİ FABRİKASINDA YALIN ÜRETİM VE KAİZEN UYGULAMALARI 14 yıldır farklı ülkelerde ve farklı sektörlerde birçok firmada Yalın Üretim ve Kaizen Uygulamaları yapmış bir uzman olarak,

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ Amaç Hastanede çalışan personeli ve yatan hastaları hastane enfeksiyonları açısından korumak, bilinçlendirmek, Gerekli

Detaylı

VÜCUT BAKIMI VE TEMĠZLĠĞĠ

VÜCUT BAKIMI VE TEMĠZLĠĞĠ VÜCUT BAKIMI VE TEMĠZLĠĞĠ Sağlıklı bir yaşam için vücudun deri, saç, el ayak, ağız ve diş gibi kısımlarının bakımı ve temizliğine önem verilmesi gerekir. Derinin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi ve vücuda

Detaylı

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ ALİ UZUN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ Yaşadığınız ortamı incelediğinizde kullandığınız pek çok malzemenin kimya endüstrisi sayesinde üretildiğini görürsünüz. Duvarlarda, kapılarda

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1. AMAÇ:Ameliyathanede mikroorganizmaların yayılımının engellenmesi, enfeksiyonlar açısından hasta ve personelin güvenliğinin azami ölçüde sağlanması. 2. KAPSAM:Ameliyathane birimini kapsar. 3.KISALTMALAR:

Detaylı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı İÇERİK İmalat Tesisi, Birimleri ve Genel Özellikleri Dokümantasyon, Personel Eğitimi ve Sağlık Kontrolü İmalat

Detaylı

ANA BULAŞIKHANE BÖLÜM TEMİZLİK PLANI

ANA BULAŞIKHANE BÖLÜM TEMİZLİK PLANI ANA BULAŞIKHANE BÖLÜM PLANI DAVLUMBAZ VE FİLTRESİ SUMA SÜPERFOAM 1. Davlumbaz filtrelerini yerlerinden dikkatlice sökünüz. 2. Sökülen filitreler kazan kaynatmada kaynatılır15 dk-30 dk 3. Son olarak su

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi Tedbir 3: Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Sektör 3-3: Kanatlı

Detaylı

KUAFÖRLER & BERBERLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

KUAFÖRLER & BERBERLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ KUAFÖRLER & BERBERLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ risk almayın önlem alın AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK Bu kontrol listesi, kuaför/berber/güzellik salonlarında 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

GIDANIN RESMİ KONTROLÜ

GIDANIN RESMİ KONTROLÜ GIDANIN RESMİ KONTROLÜ İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBESİ 08.10.2016 EYLEM GÜLPINAR TURGUT GIDA MÜHENDİSİ GIDA TARIM VE HAYVANCLIK BAKANLIĞI GIDA HİZMETLERİ Güvenilir ve yeterli

Detaylı

1. Buzdolabı Kullanımı 6. Ellerin Yıkanması

1. Buzdolabı Kullanımı 6. Ellerin Yıkanması ON DOĞRU MUTFAK UYGULAMASI 1. Buzdolabı Kullanımı 6. Ellerin Yıkanması 2. Donmuş Etlerin Çözündürülmesi 7. Mutfak Bez ve Süngerlerinin Temizliği 3. Etlerin Pişirilmesi 8. Kesme Tahtasının Temizliği 4.

Detaylı

Gıda Servislerinde Enfeksiyon Kontrol Talimatı

Gıda Servislerinde Enfeksiyon Kontrol Talimatı 1. AMAÇ Hastane içerisinde tüketilen gıdaların hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanması, muhafazası ve dağıtımının sağlanması; bu hususlarla ilgili ortam, araç-gereç ve personelin sahip olması gereken

Detaylı

Neden Daha Fazla Satın Alalım?

Neden Daha Fazla Satın Alalım? Neden Daha Fazla Satın Alalım? Ana Tema Önerilen Süre Kazanımlar Öğrenciye Kazandırılacak Beceriler Yöntem ve Teknikler Araç ve Gereçler Giderek artan bilinçsiz tüketim ve üretim çevreyi olumsuz etkiliyor.

Detaylı

GGYS TEHLİKELERİN TANIMLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

GGYS TEHLİKELERİN TANIMLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Sayfa No 1/8 B:Özellikle baharatlar, bakliyatlarda (Un,ceviz, fasulye vb) küf ve aflotoksin üreme ihtimali 1 4 4 Güvenilir kaynaklardan tedarik, teslimatta ve kullanım öncesi kont. HAYIR 1 HAMMADDELER

Detaylı

HİJYEN BELGESİ (ISO 13027) NEDİR? Hijyen; Hijyen kelimesi Yunanca hygies kelimesinden türetilmesi ile birlikte dilimizde sağlık anlamına karşılamaktad

HİJYEN BELGESİ (ISO 13027) NEDİR? Hijyen; Hijyen kelimesi Yunanca hygies kelimesinden türetilmesi ile birlikte dilimizde sağlık anlamına karşılamaktad HİJYEN BELGESİ WHİTE PAPER HAKKINDA TEMEL BİLGİLER 1999 dan beri Bilgilendiriyoruz, Belgelendiriyoruz HİJYEN BELGESİ (ISO 13027) NEDİR? Hijyen; Hijyen kelimesi Yunanca hygies kelimesinden türetilmesi ile

Detaylı

Tıbbi ve Hijyenik Tekstil Ürünleri Büyüteç Altında. Tıbbi ve hijyenik teknik tekstilleri,

Tıbbi ve Hijyenik Tekstil Ürünleri Büyüteç Altında. Tıbbi ve hijyenik teknik tekstilleri, Tıbbi ve Hijyenik Tekstil Ürünleri Büyüteç Altında hazırlayan, GÜNEŞ KAZDAĞLI guneskazdagli@hotmail.com Tıbbi ve hijyenik teknik tekstilleri, teknik tekstiller içerisinde güçlü bir büyüme gösteren ve geniş

Detaylı

makina parkları kurarak, kaliteli eğitilmiş personeller ile tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

makina parkları kurarak, kaliteli eğitilmiş personeller ile tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. HAKKIMIZDA Firmamız, "Yeni nesil yalıtım sistemleri" sloganıyla yüksek teknolojiye sahip çözümleri ile sektöründeki öncü firmalardan bir tanesidir. Firmamız, Türkiye'de yalıtım bilincinin gelişmesi ile

Detaylı

İDARİ ŞARTNAME EK-1.1 DENETLEME FORMU PERSONEL BELİRLENEMEDİ HAYIR EVET

İDARİ ŞARTNAME EK-1.1 DENETLEME FORMU PERSONEL BELİRLENEMEDİ HAYIR EVET İDARİ ŞARTNAME EK-1.1 DENETLEME FORMU PERSONEL P1. Personel, hijyen konusunda ne yapacaklarını bilecek şekilde iyi eğitimli. P2. Personel, yiyeceklerin işlenmesi sırasında saç bonesi kullanıyor. P3. Personel,

Detaylı

T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri

T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri...MÜDÜRLÜĞÜNE BANAZ İlgi : Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün

Detaylı

Dekontaminasyon. Manuel Dekontaminasyon. Temizlik. Bir nesnenin mikroorganizmalardan arındırılarak güvenli hale getirilmesi için yapılan işlemler

Dekontaminasyon. Manuel Dekontaminasyon. Temizlik. Bir nesnenin mikroorganizmalardan arındırılarak güvenli hale getirilmesi için yapılan işlemler Dekontaminasyon Manuel Dekontaminasyon Dr. Aydan Özkütük Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD Bir nesnenin mikroorganizmalardan arındırılarak güvenli hale getirilmesi

Detaylı

ACP Yapı Elemanları Şirket Müdürü Erhan Karabağ

ACP Yapı Elemanları Şirket Müdürü Erhan Karabağ ACP Yapı Elemanları Şirket Müdürü Erhan Karabağ ACP Yapı Elemanları Şirket Müdürü Erhan Karabağ dan, Röportaj Konumuz Olan 2014 Yılı Değerlendirmeleri ve 2015 Yılı Hedefleriyle İlgili Bilgiler Aldık. Firmanız

Detaylı

Mutfağın Bölümleri ve Mutfak Personeli

Mutfağın Bölümleri ve Mutfak Personeli Mutfağın Bölümleri ve Mutfak Personeli Mutfağın Ana Bölümleri Otel işletmelerinde örgüt yapısı oluşturulurken şunlara dikkat edilmelidir: İşletmenin büyüklüğü ve türü, İşletmenin örgütsel yapısı, Mutfağın

Detaylı

VC600 TEK ODALI VAKUM MAKİNESİ

VC600 TEK ODALI VAKUM MAKİNESİ VAKUM NEDİR? VAKUM Vakum kullanarak ambalajlama tekniği (ambalaj içindeki havanın boşaltılması) uzun yıllardan beri kullanılıyor. Ancak eski dönemlerde, sadece yüksek basınca dayanıklı ürünler vakumlanabilirken,

Detaylı

GIDA HİJYENİ Temel Gıda Hijyeni Prof. Dr. Deniz GÖKTAN Prof. Dr. Günnur TUNÇEL İzmir, 2010

GIDA HİJYENİ Temel Gıda Hijyeni Prof. Dr. Deniz GÖKTAN Prof. Dr. Günnur TUNÇEL İzmir, 2010 GIDA HİJYENİ 1 Temel Gıda Hijyeni Prof. Dr. Deniz GÖKTAN Prof. Dr. Günnur TUNÇEL İzmir, 2010 I TEMEL GIDA HİJYENİ Prof. Dr. Deniz GÖKTAN Prof. Dr. Günnur TUNÇEL ISBN Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın tamamı

Detaylı

EYLÜL AYI SONUNA KADAR EKİM AYININ ÜÇÜNCÜ HAFTASI EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI

EYLÜL AYI SONUNA KADAR EKİM AYININ ÜÇÜNCÜ HAFTASI EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI SIRA FAALİYETİN KONUSU TARİH 1 Okulda uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile mücadele komisyonun kurulması. 2 Okul yürütme komisyonu toplantı yapması. 3 4 5 6 7 8 Eğitim ortamlarında uyuşturucu kullanımı

Detaylı

VCM750 ÇİFT ODALI VAKUM MAKİNESİ

VCM750 ÇİFT ODALI VAKUM MAKİNESİ VAKUM NEDİR? VAKUM Vakum kullanarak ambalajlama tekniği (ambalaj içindeki havanın boşaltılması) uzun yıllardan beri kullanılıyor. Ancak eski dönemlerde, sadece yüksek basınca dayanıklı ürünler vakumlanabilirken,

Detaylı

Etik kuralları gereği, mühendisler mesleki görevlerini yerine getirirken toplumun güvenliğini, sağlığını ve rahatını en önde

Etik kuralları gereği, mühendisler mesleki görevlerini yerine getirirken toplumun güvenliğini, sağlığını ve rahatını en önde Etik kuralları gereği, mühendisler mesleki görevlerini yerine getirirken toplumun güvenliğini, sağlığını ve rahatını en önde tutmalılardır. Mühendislik uygulamaları sırasında ürün ve hizmetlerin güvenli

Detaylı

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI TABLDOT SERVİSİ Kurumumuz merkez teşkilatı ve Ankara İl Müdürlüğü çalışanlarının tabldot ihtiyaçları ile ilgili öğle yemeklerinin hazırlanması, sunumu, gerekli alet, cihaz, makine, mal ve hizmetlerin satın

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi, Bodrum Ticarete Odası ve Bodrum Belediyesinin katkıları ile tamamlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

Hasta Kayıt Birimi 2

Hasta Kayıt Birimi 2 ÖRNEK UYGULAMALAR 1 Hasta Kayıt Birimi 2 Hasta Kayıt Biriminde Yeterli Oturma Grupları 3 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Öncelikli Oturabilmeleri 4 5 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir

Detaylı

SINCAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SINCAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINCAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Bu sunu Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi kapsamında düzenlenen Eğitim Toplantıları için hazırlanmıştır.

Detaylı

Faaliyet Konularımız:

Faaliyet Konularımız: Komple Sistemler Faaliyet Konularımız: Isı Transfer Bölümü Plakalı Isı Eşanjörleri Lehimli Isı Eşanjörleri Daire İstasyonları Borulu ve Tübüler Eşanjörler Komple Sistemler Basınçlı Kaplar Bölümü Boylerler

Detaylı

HİJYEN (EL YIKAMA) Hazırlayan: Prof. Dr. Hikmet PEKCAN TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

HİJYEN (EL YIKAMA) Hazırlayan: Prof. Dr. Hikmet PEKCAN TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU HİJYEN (EL YIKAMA) Hazırlayan: Prof. Dr. Hikmet PEKCAN TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU HİJYEN Mitolojide Eskülap: Tıbbın babası Hygiea: Eskülap ın kızı Sağlığı koruyan ve insanların sağlığının bozulmasını

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

ÇİĞ SÜT KALİTE KRİTERLERİ

ÇİĞ SÜT KALİTE KRİTERLERİ ÇİĞ SÜT KALİTE KRİTERLERİ ÖĞR.GÖR.CUMHUR BERBEROĞLU U.ÜNİVERSİTESİ KARACABEY MYO 2010 1 BİR ÜRÜNÜN BELİRLİ BİR İHTİYACI KARŞILAMAK ÜZERE BİLEŞİMİNDE TAŞIDIĞI TÜM ÖZELLİKLER KALİTE OLARAK TANIMLANIR. 2

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI KOD YÖN.PL.06 YAY. TAR OCAK 2013 REV.TAR OCAK REV. NO 02 SYF. NO 1/5 S. NO PLANLANAN FAALİYET SORUMLULAR PLANLANAN FAALİYET DÖNEM Her doktor ve hemşire odasında el hijyeni malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri,

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ BAĞIRSAK PARAZİTLERİ VE KORUNMA YOLLARI BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ?

Detaylı

LASTİK PLASTİK TEKNİKERİ

LASTİK PLASTİK TEKNİKERİ TANIM Lastik-plastik teknikeri, kimya ve makine mühendislerinin gözetiminde, otomobil ve uçak lastikleri ile çamurluk, taşıt iç döşeme lastikleri vb. her türlü lastik ve plastik üretimi ve şekillendirilmesi

Detaylı

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK Laboratuar Tasarımı Genel Gereksinimler Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK 1. Genel Tehlikeli materyallerin kullanımı ve muhafazasının oluşturduğu riskler nedeni ile laboratuarlar ve laboratuar dışı aktivitelerin

Detaylı

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİ ÖNLENEBİLİR!

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİ ÖNLENEBİLİR! KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİ ÖNLENEBİLİR! Türkiye de her yıl binlerce insan ısınma amaçlı kullanılan cihazlardan veya bu sistemlerin bacalarından kaynaklanan karbonmonoksit gazı zehirlenmesine maruz kalmakta

Detaylı

YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus )

YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus ) YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus ) MANTAR, VĠRÜS, KÜF VE BAKTERĠLERĠ YOK EDER, SAĞLIKLI YAġAM ALANLARI OLUġTURUR. % 100 EKOLOJĠK DEZENFEKSĠYONU SAĞLIYOR ve KÖTÜ KOKUKULARA SON VERĠYORUZ

Detaylı

Ahşap Sektöründe Yangın Riski

Ahşap Sektöründe Yangın Riski Ahşap Sektöründe Yangın Riski Endüstrinin birçok alanında hammadde ve yarı mamül olarak karşımıza çıkan ahşap malzemeler üretim ve depolama sırasında yeterli önlem alınmadığı takdirde önemli ölçüde yangın

Detaylı

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz İstanbul YDK: 1 Mayıs itibariyle başlamış olan Eme(K)adın kampanyamız kapsamında güvencesiz, görünmeyen ve yok sayılan kadın emeği üzerine araştırmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu kez bu konuda sendikal

Detaylı

TANDEM - KÜLTÜR YÖNETİCİLERİ DEĞİŞİM PROGRAMI TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ 2015-2016

TANDEM - KÜLTÜR YÖNETİCİLERİ DEĞİŞİM PROGRAMI TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ 2015-2016 TANDEM - KÜLTÜR YÖNETİCİLERİ DEĞİŞİM PROGRAMI TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ 2015-2016 SIK SORULAN SORULAR 1. TANDEM: Kültür Yöneticileri Değişimi Nedir? TANDEM Kültür Yöneticileri Değişimi Türkiye-Avrupa Birliği

Detaylı

Gýda ve Gýda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten Ýþ Yerlerinde Aranan Özellikl

Gýda ve Gýda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten Ýþ Yerlerinde Aranan Özellikl Gýda ve Gýda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten Ýþ Yerlerinde Aranan Özellikl Onaylayan Administrator Saturday, 11 March 2006 T.C. Gülyalý Belediyesi Resmi Sitesi Gýda ve gýda ile temas eden madde

Detaylı

Hemş.Dilek ZENCİROĞLU. Dr.Erhan KABASAKAL

Hemş.Dilek ZENCİROĞLU. Dr.Erhan KABASAKAL Dr.Erhan KABASAKAL Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmet Standartları Daire Başkanlığı Hastane Enfeksiyonları Sorumlusu erhan.kabasakal@saglik.gov.tr Hemş.Dilek ZENCİROĞLU Dezenfeksiyon Antisepsi

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI 2014 DEPREM ZİRVESİ TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI www.turkiyedepremvakfi.org.tr tdv@turkiyedepremvakfi.org.tr twitter: twitter.com/tdvakfi facebook: facebook.com/turkiyedepremvakfi

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Gün İçi Hizmetler Konaklama Hizmetleri Kat Elemanlığı. 2. Yıl, 3. ve 4. dönem

DERS BİLGİ FORMU Gün İçi Hizmetler Konaklama Hizmetleri Kat Elemanlığı. 2. Yıl, 3. ve 4. dönem Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1.AMAÇ:Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) sinde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolünü sağlamak. 2.KAPSAM:Tüm Yoğun Bakım ünitesini kapsar. 3.KISALTMALAR: YBÜ:Yoğun Bakım Ünitesi HHEK:Hastane

Detaylı

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR?

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? Prof. Dr. METİN ATAMER Dr. EBRU ŞENEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Kaliteli süt üretimi için sağlanması gereken koşullar; Sağlıklı inek Özenli

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

YEMEKHANE TALİMATI. 1.AMAÇ Kurumumuzda çalışan ve kurumumuza gelen misafirlere hijyenik bir şekilde hazırlanan yemeğin sunumunun yapılmasını sağlamak,

YEMEKHANE TALİMATI. 1.AMAÇ Kurumumuzda çalışan ve kurumumuza gelen misafirlere hijyenik bir şekilde hazırlanan yemeğin sunumunun yapılmasını sağlamak, 1.AMAÇ Kurumumuzda çalışan ve kurumumuza gelen misafirlere hijyenik bir şekilde hazırlanan yemeğin sunumunun yapılmasını sağlamak, 2.KAPSAM Yemekhane ve bulaşıkhane personelini. 3.SORUMLULAR Yönetim Hizmetleri

Detaylı

Gıda işletmeleri diğer işletmelerden farklıdır. Bu nedenle belli kurallara uymak ve bu kuralları sürekli işletmek zorundadırlar.

Gıda işletmeleri diğer işletmelerden farklıdır. Bu nedenle belli kurallara uymak ve bu kuralları sürekli işletmek zorundadırlar. Biyolog Bahattin Karlankuş 1 Gıda işletmeleri diğer işletmelerden farklıdır. Bu nedenle belli kurallara uymak ve bu kuralları sürekli işletmek zorundadırlar. Bu eğitimde hjyen olarak tanımlanan sağlık

Detaylı

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MUTFAKLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. İbrahim KOLANCI Enerji Yöneticisi

MUTFAKLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. İbrahim KOLANCI Enerji Yöneticisi BİNALARDA ELEKTRİK TÜKETİMİ 35 30 25 20 15 10 5 0 YÜZDE % STANDBY KURUTUCULAR ISITICILAR TELEVİZYON AYDINLATMA BULAŞIK MAKİNASI ÇAMAŞIR MAKİNASI KLİMA BUZDOLABI DİĞER Soğutucu ve Dondurucular Bir soğutucu

Detaylı