UNESCO NUN 2006 TARĠHLĠ BĠLĠNÇ OLUġTURMA ĠLKELERĠ RAPORUNDAN ALINAN BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI ÜZERĠNE BĠR BÖLÜM. Bu Bölümde:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UNESCO NUN 2006 TARĠHLĠ BĠLĠNÇ OLUġTURMA ĠLKELERĠ RAPORUNDAN ALINAN BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI ÜZERĠNE BĠR BÖLÜM. Bu Bölümde:"

Transkript

1 UNESCO NUN 2006 TARĠHLĠ BĠLĠNÇ OLUġTURMA ĠLKELERĠ RAPORUNDAN ALINAN BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI ÜZERĠNE BĠR BÖLÜM Bilgi Okuryazarlığı Sahneyi Hazırlamak Bu Bölümde: Bilgi Okuryazarlığı Nedir? Bilgi Okuryazarlığı Neden önemlidir? Dijital Uçurumu Daraltmak Bilgi Okuryazarlığı ve Duyarlılık Yaratma Bilginin belirsiz kalitesi ve artmakta olan niceliği toplum için büyük zorluklar ortaya koymaktadır. Bilgiyi anlayabilme ve etkin bir biçimde kullanma yeteneği olmazsa, sadece bilgi ve teknoloji bolluğu daha bilgili vatandaşlar yaratmaya yeterli değildir. 49 Üçüncü bölümde iletişim stratejilerinin geniş anlamda beş türünü inceledik: Kişisel iletişim, kitlesel iletişim, eğitim, halkla ilişkiler ve sözcülük. Giderek önem kazanan eğitimsel bir yaklaşım ise, bilgi okuryazarlığı becerisinin toplumlara ve öncelikle okul çağındaki çocuklara aşılanmasıdır. Bilgi Okuryazarlığı Nedir? Bilgi okuryazarlığı çok basit olarak, çeşitli kaynaklardan gelen bilgiye erişme, değerlendirme ve kullanma yeteneğidir (Erişim tarihi 16 Şubat 2006) 50 Pradeepa Wijetunge ve U.P. Alahakoon (2005) Empowering 8: the Information Literacy model developed in Sri Lanka to underpin changing education paradigms of Sri Lanka (Güçlendirme 8: Sri Lanka da değişen eğitim paradigmalarının temellerini oluşturmak icin geliştirilen Bilgi Okuryazarlığı modeli), Sri Lanka Journal of Librarianship and Information Management.

2 Ancak bu tanımlamadan doğarak özel ve profesyonel hayatımızda bilginin daha etkin rol almasında katkıda bulunan, daha spesifik bir eylem veya yetenekler silsilesi bulunmaktadır. Dolayısıyla, bilgi okuryazarlığı bir konu veya sorunu ele almak amacıyla bilgiyi belirleme, bulma, değerlendirme, düzenleme ve etkin bir biçimde yaratma, kullanma ve iletme yeteneği olarak tanımlanabilir. 51 Bilgi okuryazarı bir insan (a) bilgiye ihtiyaç duyduğunu farkeder ve (b) bilgileri tanımlama, bulma, değerlendirme, düzenleme ve sorunların çözümü için etkin bir biçimde kullanma yeteneğine sahiptir. İletişim, eleştirel düşünce ve sorun çözme yetenekleri de bilgi okuryazarlığı açısından büyük önem taşır. Bilgi okuryazarlığı, temel insan hakkı olarak giderek önem kazandığı düşünülen ömür boyu eğitim sürecinin önemli bir parçası olarak, bu sürecin temelini oluşturuyor: Ömür boyu eğitim, değişen bir dünyada tutunabilmek için hayati önem taşımaktadır. L>C formülüne göre, L eğitilme/öğrenme oranını ve C değişim oranınını temsil ederken, eğitilmeyen/öğrenmeyen bireyler dışlanacak, avantajlarını kaybedecek ve sistemden soğumuş olacaklardır yılında hazırlanan Afrika Ülkelerinde İşlevsel Bilgi Okuryazarlığı Kampanyasına Doğru isimli çalışmada, Bilgi ihtiyacını tanımlamanın ve o ihtiyacı tatmin etmek için kendi ortamına özgü, sözlü, yazılı, elektronik ve diğer bilgi kaynaklarını verimli bir biçimde araştırmanın, ömür boyu sürecek olan bir alışkanlık haline gelmesini aşılayarak, bireysel, toplumsal ve ulusal sosyo-ekonomik çıkarları güçlendirmek 53 gelişmekte olan ülkeler için pratik bir hedef olarak gösterilmiştir. ANIMSAYINIZ Bilgi Okuryazarlığı çeşitli kaynaklardan gelen bilgileri tanımak, bulmak, değerlendirmek, kullanmak ve iletmek için gereken yetenekler silsilesi olarak tanımlanır. 51 İbid, s Pradeepa Wijetunge (2000) The role of public libraries in the expansion of literacy and lifelong learning in Sri Lanka (Sri Lanka da okuryazarlığın ve ömür boyu eğitimin gelişmesinde halk kütüphanelerinin rolü.) New Library World, 101(1155), p Aiyepeku, W. et al (2002) Towards a functional infoliteracy campaign in African states, (18 Şubat 2006 tarihinde erişilmiştir)

3 Okuryazarlığa 4. Boyut Bilgi Okuryazarlığı terimi, 1990 lı yılların başlangıcından bu yana İnternetin hızla büyümesiyle okuryazarlığa 4. bir boyut eklenmesi gerekliliğinin ortaya çıkması sonucunda kütüphaneciler ve eğitimciler tarafından sıkça kullanılmaktadır. Ana Maria Ramalho Correia vatandaşlık için Bilgi Okuryazarlığı konusundaki UNESCO 2002 çalışmasında Linda Langford dan (1999) alıntı yaparak yeni yeteneklere duyulan ihtiyaca değinmiştir: Okuma, yazma ve matematik halen okuryazarlığın gerektirdiği temel yeteneklerdir, ancak bilgi-iletişim teknolojileri ve İnternet yoluyla edinilen bilgilerin avantajlarından yararlanabilmek için günümüzde ek yeteneklere de ihtiyaç duyulmaktadır. 54 Belki de dünya artık 4. yetenek için hazırdır: Okuma, yazma, matematik ve araştırma! UNESCO bilgi okuryazarlığının öneminden kapasite geliştirme anlamında söz ediyor: Gelişen bilgi toplumunu anlamak, ondan azami derecede yararlanmak ve aktif bir biçimde katılmak için gerekli yetenekleri edinme fırsatı herkese verilmelidir. 55 Prag da düzenlenen 2003 Bilgi Okuryazarlığı Uzmanları Toplantısı, bilgi okuryazarlığını bilgiye erişimi sağlayarak bir toplumun sağlığı, zenginliği ve refahı üzerinde gerçek anlamda etkisi olan bir toplum aracı olarak tanımladı. 56 Bunun ötesinde, bilgi okuryazarlığı çabaları, ihtiyaçların en iyi tespit edildiği mevcut toplum birimi düzeyinde uygulandığı takdirde en iyi sonuçları verir. 57 Pratik anlamda, Prag uzmanları başlangıç noktası olarak her ülkede toplumun temel biriminin ne olduğu öğrenildikten sonra bilgi okuryazarlığı ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmalar sürdürülmelidir tavsiyesinde bulundular. 58 ANIMSAYINIZ Sağlık ve doğal afetler, aileleri ve toplumları bilgi aramak ve uygulamak için harekete geçiren itici motivasyon sağlamaları nedeniyle, Bilgi Okuryazarlığı için kullanışlı araçlardır (16 Şubat 2006 tarihinde erişilmiştir) 55 URL_ID=15886&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.HTML (18 Mart 2006 tarihinde erişilmiştir) 56 (17 Şubat 2006 tarihinde erişilmiştir) p Ibid 58 Ibid, s. 12

4 Bilgi Okuryazarlığı Neden Önemlidir? Bilgi okuryazarlığının önemini vurgulamak için, 26 Aralık 2004 günü Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerini perişan eden tsunami de ortaya çıkan trajik olaylara göz atmamız yeterlidir. Can kaybı onbinlere ulaşmasına rağmen, bir çocuğun bilgi okuryazarlığı sayesinde binlerce hayat da kurtarılmış oldu: Tayland ın Puket kentine tatil amaçlı gelen on yaşında bir kız çocuğu tsunami olduğunda 100 kişinin canını kurtardı.. İngiltere nin Oxshott kentinden Tilly Smith, Tayland a gelmeden iki hafta önce coğrafya dersinde yaptığı tsunami araştırması sayesinde, tsunaminin gelmekte olduğuna dair erken ikaz işaretlerini görmüş ve harekete geçmiş. Öğrenmiş olduğu bilgileri kullanma ve uygulama yeteneği sonucunda plaj boşaltılmış ve can kaybı önlenmiş oldu yüzyılda bilgiye ait ön plana çıkan en önemli nitelikler: Bolluk (aşırı bilgi yüklenmesi), dengesiz dağıtım, önemsiz konulara yoğun bir eğilim, ve bilginin güvenilirliği hakkında ciddi kaygılar olarak tanımlanmaktadır. İnternet içeriğinin büyük çoğunluğu deyimsel İngilizce ile yazıldığı için, anadili İngilizce olmayan kültürlerin insanları için dil sorunu da vardır. Nispeten fakir olan ülkelerde ise bilgi-zenginlerini bilgi-fakirlerinden ayıran ve gittikçe büyümekte olan dijital uçurum 60 konusu da bulunmaktadır. Avustralya Kütüphane ve Bilgi Birliği 2001 yılında yayımladığı Tüm Avustralyalılar İçin Bilgi Okuryazarlığı adlı bildirisinde bilgi okuryazarlığının aşağıdaki unsurlar için bir ön şart olduğunu vurgulamıştır: Katılımcı vatandaşlık Sosyal alanlara dahil olabilme Yeni bilginin oluşumu Bireysel, mesleki, profesyonel ve kurumsal güçlendirme Ömür boyu eğitim Tilly Smith in Aralık 2004 te kanıtladığı gibi gerek doğal afetler, gerekse insan eliyle çevreye verilen zarar, veya AIDS, SARS ya da Kuş Gribi gibi sağlık sorunlarından kaynaklanan konularda, bilgi okuryazarlığı aynı zamanda gelecekte hayatta kalabilmemiz için de bir ön şart olabilir URL_ID=15886&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.HTML (18 Şubat 2006 tarihinde erişilmiştir) 60 Pippa Norris (2001) Digital Divide? Civic Engagement, Information Poverty and the Internet Worldwide, Cambridge: Cambridge University Press (Dijital Uçurum? Sivil Katılım, Bilgi Yoksulluğu ve Dünya Çapında İnternet)

5 Dijital Uçurumu Daraltmak Sivil toplum ve devletler bilgi okuryazarlığını, insanlara (1) bilgiye ne zaman ihtiyaç duyduklarını anlama, ve (2) bilgiye çeşitli kaynaklardan etkin ve verimli şekilde ulaşabilme becerisi sağlayarak dijital uçurumu daraltmakta etkili olan bir araç şeklinde tanımlamışlardır. Sanayileşmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki uçurumun her yıl daha da keskinleştiği bu dönemde, İnternet erişimi dijital uçurumun bir göstergesi olmuştur. Kusursuz bir ölçüm olmasa da (özellikle Asya da Singapur ve Çin gibi ülkelerin verilerin genel dengesini değiştirdiği göz önüne alınarak), İnternet kullanıcılarının dünya çapındaki dağılımı küresel uçurumun genişliğini ve derinliğini göstermek için yeterlidir. Sorunu daha da karmaşık hale getiren, 1997 de Amerikalı yazar David Shenk in ünlü tanımı veri pusu 61 (Data Smog) ile ifade ettiği aşırı bilgi yüklenmesidir. Shenk ve diğerleri tarafından tanımlanan veri pusunun yarattığı zorluklar arasında aşağıdakiler de bulunmaktadır: Özümsememiz ve işlemden geçirmemiz gereken bilginin artan miktarı Çeşitli kaynaklardan bize ulaşan bilgilerin hızı çok fazla ve çok hızlı! Karmaşık kararları çok kısa sürede verme ihtiyacının büyümesi Bu kararları yeterli bilgi edinmeden vermekte hissettiğimiz kaygı ve endişe 61 (16 Mart 2006 tarihinde erişilmiştir)

6 Mike Eisenberg ve Bob Berkowitz in Büyük 6 (The Big 6) adlı popüler bilgi okuryazarlığı modeli olan eserlerinin girişinde anlattıkları gibi, bu zorluklara normal yanıtımız ise şöyledir: Bilgi sorununa bir çözümü hatta okullarda (ve ticari kuruluşların yanı sıra genel toplumda da) uygulanan çözümü bir şeyleri hızlandırmaktır. Çok daha fazla içerik yükleyerek hızla çalışıp çok şey bitirmeye çabalıyoruz. Ama bu yöntem başarısızdır. Bir şeyleri hızlandırmak ancak belli bir süre için başarılı olabilir. Bunun yerine öğrencilere daha hızlı değil, daha akıllıca çalışmayı aşılamanın yollarını bulmaya yoğunlaşmamız gerekiyor. Bir şeyleri hızlandırmanın alternatifleri var. Öğrencilerin bilgiyi bulma, işlemden geçirme ve verimli kullanma yeteneklerini geliştiren çözüm daha akılcıdır. Bu çözüm işlem ve içerik üzerinde yoğunlaşıyor. Bazıları daha akılcı olan bu çözümü bilgi okuryazarlığı veya bilgi yetenekleri eğitimi olarak tanımlıyor. 62 Bilgi okuryazarlığı aşırı bilgi yüklenmesi karşı kesin çözüm olarak görülmemeli. Ama kişilere ve gruplara bilgiye olan ihtiyaçlarını tanıma, o bilgiye ulaşma ve kullanma stratejileri yaratmak için 21. yüzyılda gereken hayati yetenekleri sağlıyor. Bilgi okuryazarlığının temelinde yatan ve bilgi-zengini ile bilgi-fakiri olan toplumlar arasındaki uçurumu zamanla daraltacağını umduğumuz güç de budur. ANIMSAYINIZ Bilgi okuryazarlığı, insanlara bilgiye ne zaman ihtiyaç duyduklarını anlama, o bilgiye hızlıca ve etkin biçimde nasıl ulaşacaklarını bilme becerisini kazandırırken, hem dijital uçuruma hem de veri pusuna karşı pratik bir çözüm olarak belirlenmiştir. Bilgi Okuryazarlığı ve Duyarlılık Yaratma Veri pusunun sonucu olarak, her gün hepimiz yığınlarla mesaj görüyor ve duyuyoruz. Zor olan ise, hangi mesajların dikkate değer olduğunu ve hangi ek bilgilere inanılması gerektiğini kararlaştırmaktır. Bu nedenle, duyarlılık yaratma kampanyaları toplumdaki müstehzi yaklaşımı aşmaya çalışırken, aynı zamanda da dikkat çekebilmek için pek çok başka mesaj ile rekabet edebilmelidirler. Görüldüğü gibi, çözümün bir parçası da hedef kitlemizi belirleyerek çeşitli yaklaşım ve teknikleri içeren, iyi araştırılmış bir iletişim stratejisi geliştirmektir (17 Mart 2006 tarihinde erişilmiştir)

7 İletişim iki yönlü bir süreçtir. Bireylere ve toplumlara aldıkları bilgileri değerlendirme ve etkin bir biçimde kullanma yetenekleri sağlanınca iletişim daha başarılı olur. Bu, pratikte uygulanan bilgi okuryazarlığıdır! Daha Fazla Bilgi Ġçin: American Library Association (2006) Introduction to Information Literacy, (19 Mart 2006 tarihinde erişilmiştir) (17 Mart 2006 tarihinde erişilmiştir) Norris, P. (2001) Digital Divide? Civic Engagement, Information Poverty and the Internet Worldwide, Cambridge: Cambridge University Press (Dijital Uçurum? Sivil Katılım, Bilgi Yoksulluğu ve Dünya Çapında İnternet) Shenk, D. (1998) Data Smog: surviving the information glut (revised ed.) San Francisco: Harper Collins (Veri Pusu: bilgi bolluğunda sağ kalmak)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı

Bir Disiplin Olarak Belge Yönetimi Records Management As a Discipline

Bir Disiplin Olarak Belge Yönetimi Records Management As a Discipline Özdemirci, Fahrettin. Bir Disiplin Olarak Belge Yönetim=Records Management As a Discipline, Kütüphaneciliğin Destanı Uluslar arası Sempozyumu 21-24 Ekim 2004, Ankara: (Bildiriler) = The Saga Of Librarianship

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

Seçenekler yaratmak: Kadınlar için LİDERLİK EĞİTİMİ EL KİTABI

Seçenekler yaratmak: Kadınlar için LİDERLİK EĞİTİMİ EL KİTABI Seçenekler yaratmak: Kadınlar için LİDERLİK EĞİTİMİ EL KİTABI Seçenekler Yaratmak: Kadınlar için Liderlik Eğitimi El Kitabı Kitabın orjinal adı: Leading to Choices; Leadership Training Handbook for Women

Detaylı

Dalgaları aşmak ya da gelgite yakalanmak? Gelişen Bilgi Ortamını Yönetmek

Dalgaları aşmak ya da gelgite yakalanmak? Gelişen Bilgi Ortamını Yönetmek Dalgaları aşmak ya da gelgite yakalanmak? Gelişen Bilgi Ortamını Yönetmek EĞİLİM RAPORU NDAN AÇILIMLAR IFLA HAKKINDA IFLA kütüphanecilik ve bilgi mesleğinin küresel sesidir Uluslararası Kütüphane Dernekleri

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ THE LOGO İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 2000 yılında başlayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

Ağustos 2014. İnsan kaynakları trendleri 2014 21. yüzyılın işgücünü çekmek ve ilgisini sürdürmek

Ağustos 2014. İnsan kaynakları trendleri 2014 21. yüzyılın işgücünü çekmek ve ilgisini sürdürmek Ağustos 2014 İnsan kaynakları trendleri 2014 21. yüzyılın işgücünü çekmek ve ilgisini sürdürmek Bu rapor, Deloitte University Press in yayınlamış olduğu Global Human Capital Trends 2014: Engaging the 21st-century

Detaylı

Ortaokul Öğrencilerinin Bilgiye Erişim Aracı Olarak İnternete Yaklaşımları: Betimleyici Bir Çalışma

Ortaokul Öğrencilerinin Bilgiye Erişim Aracı Olarak İnternete Yaklaşımları: Betimleyici Bir Çalışma Ortaokul Öğrencilerinin Bilgiye Erişim Aracı Olarak İnternete Yaklaşımları: Betimleyici Bir Çalışma Approaches of Middle School Students to Internet as an Information Access Tool: A Descriptive Study Halise

Detaylı

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 651-673 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 2003-2006 Pisa Okuma

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Unsuru: Ulusal Bilgi Politikası

Unsuru: Ulusal Bilgi Politikası Maliyet İnsangücü Gelişmişliğin Vazgeçilmez Unsuru: Ulusal Bilgi Politikası Mustafa SAĞSAN * Gelişmiş ülkeler bilginin gelecekteki önemini anlamış ve bu sayede ulusal bilgi politikalarını oluşturmuşlardır.

Detaylı

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r 01 ERGOBizK fl 2010-Say ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r Ak n Kozano lu: "Ana hedefimiz, sahip oldu umuz küresel güç ve tecrübeyle Türkiye sigorta ve emeklilik pazar nda daima

Detaylı

ÖĞRETMENLER ĐÇĐN EL KĐTABI

ÖĞRETMENLER ĐÇĐN EL KĐTABI UNESCO tarafından hazırlanarak Đngilizce ve Fransızca dillerinde yayımlanan özgün eser RTÜK tarafından UNESCO dan resmi izin alınmak suretiyle Đngilizce ye tercüme edilmiştir. Atıfta bulunmadan eserin

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

KÜTÜPHANE VE BELGE BİLGİ MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

KÜTÜPHANE VE BELGE BİLGİ MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi KÜTÜPHANE VE BELGE BİLGİ MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Ahmet Şenol Armağan 2501030371

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011 Uluslararası Çocuk Merkezi Çocuk Hakları Serisi 10 ISBN: İçindekiler Genel Yorum No. 11

Detaylı

Sosyal içerme gücü olarak gönüllülük

Sosyal içerme gücü olarak gönüllülük 5 5. BÖLÜM Sosyal içerme gücü olarak gönüllülük Arap devletlerinde temel politik değişim yaratmada halk hareketlerinin başarısını gördük. Şimdi ise sırada daha güç ve daha ayrıntılı bir iş var; daha kapsayıcı

Detaylı

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi?

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? ERG RAPORLARI fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri Eğitim

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu Ekim 2011 İçindekiler Yönetici özeti Sürdürülebilirlik mevcut durum anket çalışması Araştırma sonuçları Sürdürülebilirlik

Detaylı

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011 TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi Sponsor: IBM Erin Traudt Ocak 2011 Richard Vancil IDC NİN GÖRÜŞLERİ Son yıllarda müşteri odaklı sosyal ağ uygulamaları ve platformlarının sayısındaki

Detaylı

Sağlık Reformunun Doğru Yapılması

Sağlık Reformunun Doğru Yapılması Sağlık Reformunun Doğru Yapılması Performans ve Hakkaniyetin Geliştirilmesi İçin Bir Kılavuz Marc J. Roberts William Hsiao Peter Berman Michael R. Reich Telif hakkı 2004 Oxford University Press, Inc. e

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Mehmet Oğuzhan İLBAN Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Murat DOĞDUBAY Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Detaylı