Bebeğin dünyaya gelmesiyle birlikte onun temizliği ve bakımını nasıl. Bebek Temizliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bebeğin dünyaya gelmesiyle birlikte onun temizliği ve bakımını nasıl. Bebek Temizliği"

Transkript

1 Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira :25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim :03 Bebei düyaya gelmesiyle birlikte ou temizlii ve bakm asl yapaca za dair bir tak m tereddütleriiz ortaya ç kabilir, göbek kordou, y kamas, cilt bak m, saçlar, elleri, t raklar ve daha bir çok kouda bilmeiz ve yapma z gerekli bak mlar 1 / 35

2 Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira :25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim :03 vard r. Bebe i temizli ii ve bak m yapt z su, bakterileri yok olmas aç s da temiz, kayat lm olmal ve l 2 / 35

3 Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira :25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim :03 k kulla lmal d r. Göbek Kordou Geellikle göbek kordou doumda sora 10 gü içide düer. Bu süre içerside hergü e az 2 kere bu bölgeyi temizleyip hijye sa lamal s z, temizleme i lemi içi doktoruuzu öerece i bir atisepti e bat 3 / 35

4 Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira :25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim :03 r lm veya alkole bat r lm gazl bez veya pamuk kullaabilirsiiz. Kordo tamame iyile ee kadar, adir de olsa efeksiyo kapma riski vard r. Herhagi bir efeksiyo veya kaama durumuda heme doktoruuza ba vuruuz. Göbek kordou ve bu bölge kuru tutulmal d r, bebek bezii kordou üzerie gelmemesie ve bu bölgeye slakl 4 / 35

5 Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira :25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim :03 k veya bebe i tuvaletii gelmemesie öze gösteriiz, bu öze soucuda kordo daha kolay dü ecek ve iyile ecektir. Göbek ba dü tükte sorada yara tamame kapaaa kadar o bölgei her gü temizlemesi gerekir. Eller Bebekleri ellerii temizlemek içi temizleme sütleri veya bebek sabular kullaabilrsiiz. güde e az 3-4 kez olmak üzere yumu ak ve slak bir sügerle temizliyebilirsiiz ve kurulayabilirsiiz. Traklar 5 / 35

6 Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira :25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim :03 Yei doa bebeklerde ve ilk haftalarda bebekleri t raklara çok dikkat etmek gerekir çükü keski t raklar hem sizi hemde bebe i yüzüü çizilmesie ve bebe i kedie zarar vermesie ede olurlar. Buu ölemek içi hem bebe i ellerie eldive takma z hemde t raklar kesmeiz gerekir. Ufak bebek ç t ç t makaslar 6 / 35

7 Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira :25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim :03 ile veya keerlar sivri olmaya t rak makaslar ile bu i lemi yapma z uygudur. E er bebe iiz çok huzursuz oluyorsa t raklar uykusuda kesebilirsiiz. 7 / 35

8 Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira :25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim :03 Saçlar Saçlar yalama oldukça ve bayo srasd a y kamal ve saç y kama i lemide göz yakmaya ve bebe i cilt yap s içi özel üretilmi 8 / 35

9 Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira :25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim :03 ola bebek ampualar kulla lmal d r. Gözler İlk aylarda bebekleri gözlerii çapaklamas çok doaldr, çapaklar te mizlemek içi su ve pamuk 9 / 35

10 Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira :25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim :03 kullaabilirsiiz. Bebe i gözlerii yamamas ve tahri olmamas içi kesilikle sabu kullamama z gerekir. Kulaklar Islatlm bir parça bezle kulak temizli 10 / 35

11 Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira :25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim :03 ii yapabilirsiiz. Pamuklu çubuk kulla rsa z, kesilikle kulak içie SOKULMAMASI gerekir, sadece görüe yerleri, d ve çevresii temizlemeiz gerekir. 11 / 35

12 Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira :25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim :03 Buru Her sabah kotrol edilmeli ve her pislik görüldüüde ve tkadda temizlemelidir. Çok yumu ak bir medil veya pamuklu çubuk ile temizleebilir. Pamuklu çubu u kulak temizli ide oldu u gibi kesilikle buru içie SOKULMAMASI gerekir. 12 / 35

13 Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira :25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim :03 Alt Temizlii Bebei alt ilk haftalarda çok s k de i tireceksiiz ve her de i im s ras dada alt 13 / 35

14 Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira :25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim :03 temizleyip kuru tutma z gerekecek, aksi halde slak kala bebe i cildi zarar görür, bebe i rahats z olmas a ve pi 14 / 35

15 Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira :25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim :03 ik olmas a ede olur. Bebe i alt her slad da yada kirledi 15 / 35

16 Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira :25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim :03 ide de i tirilmesi zoruludur. Alt temizleme i lemide kullaaca z tüm malzemeleri bir arada ve toplu tutma 16 / 35

17 Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira :25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim :03 z bu i lemi rahat yapma z sa layacakt r. İ lk aylarda alt temizli i içi 17 / 35

18 Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira :25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim :03 l k su kullama z daha do ru olacakt r, daha soraki aylarda ise bebekler içi üretile slak medilleri kullaabilirsiiz. bebe i alt temizli 18 / 35

19 Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira :25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim :03 ii yaparke kullaaca z mobilya üitesi öem kazamaktad r. E er bu i içi üretilmi bir mobilya üitesi kulla 19 / 35

20 Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira :25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim :03 rsa z, güveli bir ekilde ve bütü malzemeleriizi eliizi alt da olmas avataj da yararlaarak ve bel a r lar 20 / 35

21 Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira :25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim :03 ile u ra mada kolayca temizlik i lemii yapars z. Bebe i alt 21 / 35

22 Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira :25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim :03 s k de i tirece iiz içi ou oyalayacak bir oyucak kullaabilir veya ilgisii ba ka bir yere çekerek daha rahat temizlik yapabilirsiiz. Temizlik i 22 / 35

23 Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira :25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim :03 lemie ba lamada evvel, di er temizlik i lemleride oldu u gibi elleriizi çok iyi y kamal s 23 / 35

24 Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira :25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim :03 z. Bebe i bezii de i tirirke alt da her seferide çok güzel temizlemelisiiz. K z bebekleri temizli ii öde arkaya do 24 / 35

25 Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira :25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim :03 ru yap lmas öemlidir. Her temizleme i lemide sora yumu ak bir havlu bez yada ka tla kurulay p koruyucu krem sürmeiz gerekir. alt temizleme ve de 25 / 35

26 Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira :25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim :03 i im i lemi s ras da alt biraz aç k kalmas 26 / 35

27 Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira :25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim :03 ve hava almas yararl d r. (tabiki bebe iizi ü ütmede). Erkek bebeklerde s k görüle bir olay tam siz alt 27 / 35

28 Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira :25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim :03 açt zda tuvaletii yapmas d r, bua dikkat edi ve tam alt açt 28 / 35

29 Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira :25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim :03 zda böyle bir ey yapabilece ii akl zda tutup heme bezi üzerie tutu. 29 / 35

30 Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira :25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim :03 PİŞİK her bebekte zama zama görülebile ve aeleri e çok dikkat etmesi gereke bir durumdur. Pi slak veya kirli kalmas da dolay bacak aralar ik bebei alt 30 / 35

31 Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira :25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim :03 ve kalças tahri olmas d r. Bu durum bebe e çok rahats 31 / 35

32 Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira :25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim :03 zl k verecektir. Pi ikleri ölemek içi bezi s k de i tirmeli bebe i alt 32 / 35

33 Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira :25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim :03 slak ve kirli b rakmamak gerekir. Ayr ca koruyucu krem kullama z do ru olacakt r. Pi ik olu 33 / 35

34 Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira :25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim :03 tu u zama doktoruuza da, bez de i imii daha fazla yap, pi ik kremi kulla 34 / 35

35 Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira :25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim :03, daha emici ve kaliteli bezler kulla. Yaz Kaya Fatma Ere ( Bebek Dosyas ) {loadpositio user8} 35 / 35

LABORATUVAR GÜVENL VE ÇALI MA KURALLARI

LABORATUVAR GÜVENL VE ÇALI MA KURALLARI ERC YES ÜN VERS TES FEN FAKÜLTES B YOLOJ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENL VE ÇALI MA KURALLARI Laboratuvar ortam nda çal anlar n sa k ve güvenli i ile yürütülen çal malar n ba ar için temel güvenlik kurallar

Detaylı

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi Españo IM-HEM-7223-E-01-04/2011 5333114-3A Üretici OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA AB temsilcisi Üretim Tesisi OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius

Detaylı

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-1040-E-05-10/2011 1665009-3D çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...7 2.

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S)

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) Tar m ve Köyi leri Bakanl Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) SEY R DEFTER LK ALICI VE SATI B LD R MLER N N SUB S E KAYDED LMES NE L K N B LG NOTU ANKARA-2008 13 A ustos Per

Detaylı

imdi de Bahçelievler deki ubesiyle sizlere en güzel ekilde hizmet etmenin mutlulu unu ya- amaktad r. Yolunuz

imdi de Bahçelievler deki ubesiyle sizlere en güzel ekilde hizmet etmenin mutlulu unu ya- amaktad r. Yolunuz E-RANDEVU Sa l k Bülteni Meltem Hastanesi 3 Ayl k Ücretsiz Yay n www.meltemhastanesi.com HAZ RAN TEMMUZ A USTOS 2012 Meltem Hastanesi Ba hekimi Op. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi De erli okurlar m z, bu ayki

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Rehber No: 1 2009 Bu rehberdeki çal malar m za destek olan; Tar m ve Köyi leri Bakan Say n Mehmet Mehdi Eker e te ekkür ederiz. Haz rlayanlar: Özen Alt parmak

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe Model No. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Ba lant

Detaylı

1 Epidermolizis bülloza simpleks ( Basit ). Deri ayr mas daha yüzeysel olur.

1 Epidermolizis bülloza simpleks ( Basit ). Deri ayr mas daha yüzeysel olur. EP DERMOL Z S BÜLLOZA (Türkçe) EP DERMOLYSIS BULLOSA (T p dilinde) EB (k saltma) Epidermolizis bülloza (Epidermolysis bullosa (EB)) deride ve mukozalarda (a z içi, genital alan, anal bölge, göz, burun,

Detaylı

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI,

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, ÖNEM VE ULUSLARARASI HRACI Prof. Dr. Sabahattin AYDIN stanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Say n Ba kan m, de erli kat l mc arkada lar, sektörümüzün emekçileri

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU Doc Ref: 001-070609R3 >> ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU INFOMET Güvenlik Sistemleri Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:12 No:1865 34384 Okmeydan, stanbul Tel: 0 (212) 320 08 80 pbx Faks: 0 (212) 320 11 07

Detaylı

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48 Seramik in alfabesi 48 Tablo II de görüldü ü gibi ortalama toplam maliyet, ürün maliyeti ve döfleme maliyeti dikkate al narak yap lan maliyet hesab ndan çok daha farkl sonuçlar ortaya ç km flt r. Geçici

Detaylı

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde Sinbo yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan once bu

Detaylı

BÖLÜM. Kendi Kendini zleme. Önemli Noktalar

BÖLÜM. Kendi Kendini zleme. Önemli Noktalar BÖLÜM 7 Kedi Kedii zleme 1970 li yıllarda sora tekolojik gelişmelerle birlikte laboratuvar testlerie ilave olarak diyabetlileri de kedi kedilerie ka ve idrar şekerlerii kolayca, güveilir olarak ve kısa

Detaylı

T.C. MİLLİEĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ OTOMOTİV MOTOR MEKANİĞİ- 3

T.C. MİLLİEĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ OTOMOTİV MOTOR MEKANİĞİ- 3 T.C. MİLLİEĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ OTOMOTİV MOTOR MEKANİĞİ- 3 ANKARA 2007 Milli Eitim Bakanltarafndan gelitirilen

Detaylı

dinamo ERP / devir 2010

dinamo ERP / devir 2010 dinamo Devir Prosedürü DEV R LEMLER lem Ad mlar -Devir Almadan Önce -Devir lemleri 1-Yeni Firma Aç lmas -Devir lemleri 2-Kart ve Toplu Devredilen Dosyalar K sm -Yeni Firma Aç ld ktan Sonra Kontrol Edilmesi

Detaylı

20 kes-kullan seti. Sorun Çözme * Anneler ve onlara bakanlar için web siteleri

20 kes-kullan seti. Sorun Çözme * Anneler ve onlara bakanlar için web siteleri 20 kes-kullan seti Bazen bütün bir kitap istemezsiniz. Bazen de bir kitab n içinden bir fleyleri koparabilmeyi istersiniz! flte size flans! Bu bölümdeki her sayfa kendine ait iki yüzüyle eksiksiz olarak

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU

A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU A-Smart bir A-TEL Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. ti. markas r. A-Smart Takip ve Yönetim Sistemleri Hilal Mah. 677 Sok. No: 9 Çankaya /ANKARA Sayfa 1

Detaylı

D KKAT: Besleme kablosu zarar görürse kablo, imalatç veya yetkili bir FILTERQUEEN Da t mc s taraf ndan de ifltirilmelidir.

D KKAT: Besleme kablosu zarar görürse kablo, imalatç veya yetkili bir FILTERQUEEN Da t mc s taraf ndan de ifltirilmelidir. TÜRKÇE D KKAT: Majestic elektrikli süpürgenizin motoru, s ya karfl korumaya sahiptir. Afl r s nma durumunda, olabilecek hasar önlemek için motor otomatik olarak durur. Bu durumda, güç birimini kapat n

Detaylı

Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun.

Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun. Değerli Müşterimiz, Buharlı Ütü cihazımızı tercih etmekle, kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış bulunmaktasınız. Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Deutsch für die Schule. Anaokulundan önceki y l Almanca Ö renimi. Anababalar için Bilgi

Deutsch für die Schule. Anaokulundan önceki y l Almanca Ö renimi. Anababalar için Bilgi Deutsch für die Schule Anaokulundan önceki y l Almanca Ö renimi Anababalar için Bilgi 22.04.2015 Be ya ndaki bir çocuk Anaokulu na ba lad nda kendisini Almanca ifade edebiliyor olmal d r. E er bir çocuk

Detaylı