SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HIV VE TB ÖNLEME, TEDAVİ, BAKIM ve DESTEK HİZMETLERİNE ERİŞİMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HIV VE TB ÖNLEME, TEDAVİ, BAKIM ve DESTEK HİZMETLERİNE ERİŞİMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ:"

Transkript

1 WHO-ILO-UNAIDS ortak politika kılavuzları SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HIV VE TB ÖNLEME, TEDAVİ, BAKIM ve DESTEK HİZMETLERİNE ERİŞİMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ: K I L A V U Z N O T U Uluslararası Çalışma Ofisi

2

3 WHO-ILO-UNAIDS ortak politika kılavuzları SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HIV ve TB ÖNLEME, TEDAVİ, BAKIM ve DESTEK HİZMETLERİNE ERİŞİMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ: KILAVUZ NOTU Uluslararası Çalışma Örgütü

4 Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü, 2011 Birinci baskı: 2011 Çalışmanın orijinal baskısı İngilizce, Fransızca ve İspanyolca olarak aşağıdaki telif hakkıyla Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre tarafından yayınlanmıştır: Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü, Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı ve Dünya Sağlık Örgütü, 2011 ILO nun yayınları, Uluslararası Telif Hakları Sözleşmesi nin 2 sayılı Protokolü çerçevesinde telif hakkına sahiptir. Ancak, kaynak gösterilmek koşuluyla bu yayınlardan kısa alıntılar izin alınmaksızın yapılabilir. Yeniden basım veya çeviri hakları için ILO nun şu adresine başvurulmalıdır: ILO Publications (Rights and Permissions), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, veya e-posta ile: ILO bu tür başvuruları memnuniyetle karşılayacaktır. Kütüphaneler, kurumlar ve yeniden basım haklarıyla ilgili kuruluşlara kaydı olanlar, kendilerine bu amaçla tanınan izin çerçevesinde yayınları çoğaltabilirler. Ülkenizdeki bu tür kuruluşlar için: ILO, UNAIDS ve WHO Sağlık Çalışanlarının HIV ve TB Önleme, Tedavi, Bakım ve Destek Hizmetlerine Erişimlerinin İyileştirilmesi: Kılavuz Notu Ankara, Uluslararası Çalışma Ofisi, 2011 ISBN: (print) ISBN: (Web pdf) HIV / AIDS / iş sağlığı / iş güvenliği / hastalık kontrolü / sağlık çalışanları / kılavuz / ILO yayını Aynı zamanda, İngilizce: Improving Health Workers Access to HIV and TB Prevention, Treatment, Care and Support Services: A Guidance Note (ISBN ), Cenevre, 2011, Fransızca: Directives conjointes OMS-OIT- ONUSIDA sur l amélioration de l accès des professionnels de la santé aux services de prévention, de traitement, de soins et de soutien pour le VIH et la TB: note d orientation (ISBN ), Cenevre, 2011, ve İspanyolca: Directrices de políticas conjuntas de la OMS/OIT/ONUSIDA para mejorar el acceso de los trabajadores de la salud a los servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo en relación con el VIH y la tuberculosis: nota de orientación (ISBN ), Cenevre, 2011, adları altında da yayınlanmıştır. ILO Yayın Katalogları Verileri ILO, UNAIDS ve WHO yayınlarında kullanılan ve Birleşmiş Milletler uygulamaları ile uyumlu olan tasarımlar ve belgelerde yer alan materyallerin sunulması, her ne surette olursa olsun ILO, UNAIDS ve WHO nun herhangi bir ülkenin hukuki statüsü, coğrafi bölgesi veya yetkilileri veya sınırları ile ilgili görüş beyanı olarak yorumlanamaz. İmzalı makalelerde, araştırmalarda veya başka katkılarda dile getirilen görüşler yalnızca yazarlarını bağlar ve yayının çıkmış olması bu görüşlerin ILO, UNAIDS veya WHO tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Firmalara, ticari ürünlere ve süreçlere yapılan atıflar, bunların ILO, UNAIDS veya WHO tarafından onaylandıkları anlamına gelmediği gibi, herhangi bir firmadan, ticari üründen veya süreçten söz edilmemiş olması da bunların tasvip edilmediğini göstermez. ILO yayınları ve elektronik ürünleri belli başlı kitapevlerinden veya ILO nun birçok ülkede bulunan ofislerinden temin edilebileceği gibi, ILO Yayın Bölümünden de şu adrese başvurularak istenebilir: International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland. Yeni yayınların katalogları veya listeleri de yukarıdaki adresten ücretsiz olarak temin edilebilir veya e-posta ile istenebilir: Web sayfamız:

5 Ü indekiler Giriş... v KÝlavuz ilkeler vii A. ULUSAL POLÜTÜKALAR... 1 B. ÜÞYERLERÜNDE GÜRÜÞÜMLER... 4 Üßyeri politikalarý... Üßyeri programlarý... 5 Üßyeri eûitimi... 8 C. B T E, ÜZLEME VE DEÚERLENDÜRME... BŸt eleme... 9 Üzleme ve deûerlendirme Kılavuzların Özeti... 1 Ek KÝlavuz Grubu DanÝßÝlan Ÿ taraflý ve ortak kurulußlarýn temsilcileri ve paydaßlar Yšnlendirme Grubu ve sekretarya DiÛer KatkÝda Bulunanlar Niyet beyanlarý šzeti Teşekkür Referanslar iii

6

7 Giriş Çalışanlar, aileleri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler, HIV ve AIDS le ilgili olarak önleme, tedavi, bakım ve destek hizmetlerinden yararlanabilmeli ve işyerleri bu hizmetlere erişimi kolaylaştırıcı bir rol oynamalıdır. HIV ve AIDS ve Çalışma Dünyası ile ilgili ILO Tavsiye Kararı, 2010 (No. 200) (1) Birbirini tamamlayıcı görevleri, ayrıca iş sağlığı, HIV ve TB gibi alanlarda uzun süredir gerçekleştirdikleri ortak çalışmalarla ILO, UNAIDS ve WHO, sağlık çalışanlarının karşılaştıkları HIV ve TB sorunlarına ortak çözüm bulmak üzere çalışma yürütmektedir. Sağlık sektörü, hastalıkların önlenmesi, teşhisi, tedavisi ve bakımından sorumludur ve bu sektörün sağlık hizmetleri bağlamındaki damgalamaların ve ayrımcılığın azaltılmasına katkıda bulunması mümkündür. Ülkeler, çalışma koşullarını mümkün olan en iyi duruma getirerek sağlık çalışanlarının sağlığını ve haklarını koruma durumundadırlar. Ülkeler, sağlık çalışanlarını koruyarak, sağlık hizmetleri sunanların kendilerinin de sağlıklı olmasını sağlayacaklardır. Bu ise halkın kaliteli sağlık hizmetlerine erişim hakkının daha iyi yaşama geçmesini sağlayacaktır. Güçlü sağlık sistemlerini sürdürmede önemli bir görev 2006 Dünya Sağlık Raporunda vasıfl ı sağlık çalışanlarının görevlendirilmesi ve görevde tutulması olarak belirlenmiştir (2). ILO/WHO Sağlık Hizmetleri ve HIV-AIDS Ortak Kılavuz İlkelerinde tanımlanmış olduğu gibi, sağlık çalışanları, başlıca amacı sağlığı geliştirmek olan çalışmalarda yer alan insanlardır. Bunların arasında doktorlar, hemşireler, eczacılar, laboratuvar teknisyenleri gibi sağlık hizmeti sağlayan kişiler yer almaktadır. Bunların yanı sıra, örneğin muhasebeciler, aşçılar, şoförler, temizlikçiler ve güvenlik görevlileri gibi yönetim ve destek hizmetlerinde görev yapanlar da aynı kapsama girmektedir. Sağlık görevlileri yalnızca acil bakım tesislerinde görev yapanlardan ibaret olmayıp uzun süreli, toplum temelli, evde ve kurum dışı bakım hizmetleri verenleri de kapsamaktadır (3). Sağlık alanındaki personel eksikliği, İnsanlarda Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) ile tüberkülozun (TB) oluşturduğu ve giderek yaygınlaşan salgınla örtüşmektedir. Bu ikili salgın sağlık hizmetlerine yönelik talebi artırırken, özellikle HIV ve TB nin yaygın olduğu ülkelerde sağlık çalışanlarının iş yükünü de ağırlaştırmaktadır. Tüm ülkelerde sağlık çalışanları işleri gereği ve kendi çevrelerinde HIV ve TB ye açık olmaları nedeniyle hastalık ve ölüm gibi durumlarla karşılaşmaktadır (4). Halkın HIV ve TB bakım ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere ön safl arda görev yapan insanlar olmalarına karşın sağlık görevlilerinin kendileri çoğu durumda HIV ve TB tedavi ve bakım hizmetlerine ulaşamamaktadır. Sağlık alanındaki insan kaynakları yetersizliğiyle ilgili olarak 2006 yılında yapılan bir WHO istişare toplantısında Tedavi et, Eğit ve Görevde tut adını taşıyan bir AIDS sağlık işgücü v

8 Giriş planı önerilmiştir. Plan üç öğeden oluşmaktadır: Tedavi; sağlık çalışanlarına yönelik bir HIV önleme, tedavi, bakım ve destek hizmetleri paketi; Eğit; sağlık çalışanlarının HIV/AIDS hizmetlerine herkesin erişimini sağlayacak biçimde güçlendirilmelerine yönelik önlemler ve Görevde tut; fi nansal ve diğer özendiriciler, daha iyi ücret, çalışma koşulları ve sağlık çalışanlarının yer değiştirmelerinin düzenlenmesi dahil olmak üzere sağlık çalışanlarının görevlerinde tutulmaları (5). HIV-TB eş enfeksiyonunun yaygınlaşması karşısında ve 2006 yılında yapılan istişare toplantısının takibi amacıyla ILO, UNAIDS ve WHO sağlık çalışanlarının HIV ve TB önleme, tedavi, bakım ve destek hizmetlerine erişimiyle ilgili politikalar geliştirilmesinde güçlerini birleştirme kararı almıştır. Bu karar sonucunda ortaya çıkan ortak Kılavuz İlkeler (6) literatürün sistematik biçimde taranmasına (7), 21 ülkedeki mevcut uygulamalara ve ILO ve WHO tarafından UNAIDS in de katılımıyla uluslararası uzmanlarla ve üç tarafl a yapılan görüşmelerin sonuçlarına dayanmaktadır (8). Kılavuz İlkeler, HIV-TB çifte tehdidine karşı sağlık çalışanlarını korumayı, görevlerinde tutmayı ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Kılavuz İlkeler aynı zamanda HIV lı, TB li veya bunların her ikisinden birden etkilenen sağlık çalışanları için örnek uygulamaları pekiştirme hedefi ni gütmektedir. Kılavuz İlkeler, işyerlerinde (10,11) TB enfeksiyon kontrolü (9), sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi (12), bulaşma sonrası profi laksi (13,14,15), HIV ve TB de klinik teşhis ve tedavi (16), üreme sağlığı (17) ve iş sağlığı (18,19) gibi alanlardaki diğer ILO, UNAIDS ve WHO kılavuz ilkelerini tamamlamakta ve bunların bir sentezini yapmaktadır. Kılavuz İlkeler, HIV-AIDS ve Çalışma Dünyası ile ilgili ILO Tavsiye Kararını (No. 200) desteklemekte, klinik ve politika alanındaki diğer kılavuz ilkelerin sentezini sunmaktadır. Kılavuz İlkeler, sağlık çalışanlarının HIV ve TB önleme, tedavi, bakım ve destek hizmetlerine erişimini iyileştirme ve herkesin bu hizmetlere erişimini sağlama alanına özel olarak odaklanan bütünlüklü ilk belgedir. Hedef kesim ise şunlardan oluşmaktadır: Sağlık ve Çalışma Bakanlıklarındaki politika belirleyicileri, ulusal TB Mücadele Programları, Ulusal AIDS Komisyonları; sağlık alanında işveren durumundaki özel ve kamusal kuruluşlar, iş sağlığı ve enfeksiyonlu hastalıklarla mücadele pratisyenleri, tüm sağlık çalışanları, bu kesimlerin dernekleri veya sendikaları. 14 noktalık kılavuz ilkeler birbiriyle bağlantılıdır ve tek bir paket olarak etkili biçimde uygulanması mümkündür. Uygulamada başarı için, sağlık ve çalışma yaşamı sektörlerindeki ilgili tüm aktörlerin, çalışanların, yöneticilerin, işverenlerin ve bakanlıkların geliştirme, uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerinde yer almaları öngörülmektedir. Ayrıca, Çalışma Bakanlığı bünyesindeki İş Teftiş bölümü de Kılavuz İlkelerin uygulanmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde kritik bir rol oynayabilir. Bu Kılavuz Not, 14 kılavuz ilkenin yaşama geçirilmesini kolaylaştırma amacına yöneliktir. 14 ilke, başvuru kolaylığı açısından aşağıda belirtilen üç kategoriye ayrılmıştır. Sonuçta, her ilkenin aldığı numara Kılavuz İlkeler belgesindeki numaradan farklıdır. Metin, Temmuz 2010 da yapılan ILO/WHO üç tarafl ı ortak uzmanlar istişare toplantısında düzeltilmiştir. vi

9 WHO-ILO-UNAIDS Ortak Politika Kılavuzları Sağlık Çalışanlarının HIV ve TB Önleme, Tedavi, Bakım Ve Destek Hizmetlerine Erişimlerinin İyileştirilmesi: KILAVUZ NOTU A. Haklar, yasal düzenlemeler ve sosyal koruma sistemleri dahil olmak üzere ulusal politikalar B. İşyerlerinde uygulanan politikalar, programlar ve eğitim dahil olmak üzere işyeri etkinlikleri C. Ülke ve işyeri bazında eşgüdümle birlikte bütçe, izleme ve değerlendirme Kılavuz İlkeler Kılavuz İlkeler, aşağıdakilere dikkat edilmesini esas almaktadır: çalışanların hakları ve insan hakları (20,21) ; toplumsal cinsiyet eşitliği; ilksel önleme; etkililik ve etkinlik; HIV lı, TB li veya her ikisi birden olan kişilerin süreçlere katılımı; sağlık çalışanlarının, temsilcilerinin ve işverenlerinin aktif katılımı. vii

10

11 Kılavuzların Özeti A. ULUSAL POLİTİKALAR 1. Sağlık çalışanlarının ve ailelerinin HIV ve TB önleme, tedavi, bakım ve destek hizmetlerine öncelikli erişimlerini sağlayacak yeni ulusal politikalar hazırlanması veya mevcut politikaların bu yönde pekiştirilmesi. 2. HIV veya TB li sağlık çalışanlarına karşı ayrımcılık yapılmasını önleyecek yeni politikalar geliştirilmesi veya mevcut politikaların bu yönde pekiştirilmesi ve meslektaşlarla denetçiler arasında damgalayıcı tutumları azaltacak müdahaleler benimsenmesi. 3. Meslek nedeniyle yakalanılan hastalıklar söz konusu olduğunda, yerine göre ücretli izin, erken emeklilik hakları ve ölüm tazminatları dahil olmak üzere gerekli imkânları ve tazminatı sağlayacak sistemler oluşturulması. Ulusal politikalar A.1. Sağlık çalışanlarının ve ailelerinin HIV ve TB önleme, tedavi, bakım ve destek hizmetlerine öncelikli erişimlerini sağlayacak yeni ulusal politikalar hazırlanması veya mevcut politikaların bu yönde pekiştirilmesi. Sağlık çalışanları, yaptıkları iş gereği HIV ve TB enfeksiyonu açısından yüksek riskle karşı karşıyadır. Sağlık çalışanlarına görevleri başında HIV ve TB hizmetleri sağlanması maliyet -etkin bir yol ve pek çok sağlık çalışanı tarafından tercih edilen bir yaklaşımdır (22, 23, 24). Çalışanlar, aileleri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler, HIV ve AIDS le ilgili olarak önleme, tedavi, bakım ve destek hizmetlerinden yararlanabilmeli ve işyerleri bu hizmetlere erişimi kolaylaştırıcı bir rol oynamalıdır. [Bakınız, paragraf 3 (e), HIV-AIDS ve Çalışma Dünyası ile ilgili ILO Tavsiye Kararı, 2010 (No. 200)] (25). Bu hizmetler, ücretsiz veya az ücretle olmak üzere gönüllülük temelindeki danışma ve test hizmetlerine erişimi oportünist ve cinsel ilişki yoluyla geçen enfeksiyonların ve özellikle tüberküloz olmak üzere HIV la bağlantılı diğer hastalıkların tedavisini kapsamalıdır (26). Bu yeni uluslararası standarda uygun olarak Kılavuz İlkeler, sağlık çalışanlarının ve aile üyelerinin HIV ve TB önleme, tedavi, bakım ve destek hizmetlerine erişimlerini sağlamak üzere yeni ulusal politikaların geliştirilmesini veya mevcut politikaların ihtiyaçlar doğrultusunda detaylandırılmasını tavsiye etmektedir (27). 1

12 Kılavuzların Özeti A.2. HIV veya TB li sağlık çalışanlarına karşı ayrımcılık yapılmasını önleyecek yeni politikalar geliştirilmesi veya mevcut politikaların bu yönde pekiştirilmesi ve meslektaşlarla denetçiler arasında damgalayıcı tutumları azaltacak müdahaleler benimsenmesi. HIV enfeksiyonu taşıyan pek çok sağlık çalışanı, damgalanıp ayrımcılığa maruz kalma, terfi edememe veya işlerini yitirme korkusuyla durumlarını gizli tutmaktadır. Gene aynı nedenlerle sağlık çalışanları çoğu kez kan ve vücut sıvısı durumlarını bildirmemektedir. Dolayısıyla, gerekli tedaviye başvurmakta gecikme sağlık durumlarını etkileyebilmektedir (28). Sağlık çalışanlarının sağlıklarını korumaya, onlara damgalanma ve ayrımcılığa karşı güvence sağlamaya yönelik politikalar birçok ülkede mevcuttur; ne var ki, bu politikaları yaşama geçirmeye yönelik etkili stratejiler/eylem planları/kılavuzlar birçok örnekte bulunmamaktadır. Ayrımcılığı önlemeye yönelik politikaların mevcut olduğu yerlerde bile sağlık çalışanlarının bunlardan haberi olmayabilmektedir (29). HIV ve TB ile ilgili sürekli ve yaygın damgalama ve ayrımcılık durumlarını dikkate alan iki belge, Sağlık Hizmetleri ve HIV/AIDS le ilgili ILO/WHO Ortak Kılavuz İlkeleri (2005) ve HIV- AIDS ve Çalışma Dünyası ile ilgili ILO Tavsiye Kararı (2010, No. 200), gerçek olsun ya da yakıştırma olsun bir kişinin HIV durumundan hareketle hiçbir ayrımcılık yapılamayacağını vurgulamaktadır. HIV ve insan hakları ile ilgili UNAIDS belgelerine (30) uygun olarak ILO/ WHO 2005 Ortak Kılavuz İlkeleri şöyle demektedir: sağlık çalışanlarının diğer sağlık çalışanlarına, hastalara veya işverenlerin sağlık çalışanlarına yönelik damgalayıcı ve ayrımcı tutumları sağlıkla ilgili birçok ortamda ciddi bir sorun olarak ortaya çıkmakta, bakım ve önleme programlarını aksatmaktadır. Bu tür tutumlar çeşitli biçimler alabilmekte, tedavinin geciktirilmesi, gerektiği gibi verilmemesi veya hiç verilmemesi, gizliliğin ihlali, uygunsuz ve etik olmayan davranışlar ve aşırı önlemlere başvurulması gibi sonuçlar verebilmektedir (31). Oysa 2010 HIV ve AIDS Tavsiye Kararı (No. 200) çalışanların damgalanması veya ayrımcılık yapılması gibi durumların olmaması gerektiğini belirtmektedir (32) HIV ve AIDS Tavsiye Kararı (No. 200) ayrıca şöyle demektedir: Gerçek olsun yakıştırma olsun HIV la ilgili durum, işe alımı, işte tutmayı, sürekli istihdamı veya fırsat eşitliği sağlanmasını engelleyici bir ayrımcılığın gerekçesi olmamalıdır (33). Burada özellikle dikkat edilmesi gereken husus şudur: HIV la ilgili sağlık sorunu olan kişi, eğer tıbben böyle yapması mümkünse, işini sürdürme ve eğer gerekiyorsa gerekli yardımları alma imkânlarından yoksun bırakılmamalıdır (34). Kılavuz İlkeler, HIV lı veya TB li sağlık çalışanlarına yönelik ayrımcılığın önlenmesi için yeni politikalar geliştirilmesini veya mevcut politikaların bu yönde pekiştirilmesini, meslektaş ve denetçi sağlık çalışanlarından gelebilecek dışlayıcı davranışları azaltacak müdahalelerin benimsenmesini öngörmektedir. A.3. Meslek nedeniyle yakalanılan hastalıklar söz konusu olduğunda, yerine göre ücretli izin, erken emeklilik hakları ve ölüm tazminatları dahil olmak üzere gerekli imkânları ve tazminatı sağlayacak sistemler oluşturulması. HIV ve AIDS Tavsiye Kararı 2010 (No. 200) tedavi, bakım ve destek konusunda şunu öngörmektedir: Bakım ve destek programları, ülke koşulları da göz önünde bulundurularak, HIV lı veya ilgili hastalıklara yakalanmış kişilere çalıştıkları yerlerde gerekli yardımların 2

13 WHO-ILO-UNAIDS Ortak Politika Kılavuzları Sağlık Çalışanlarının HIV ve TB Önleme, Tedavi, Bakım Ve Destek Hizmetlerine Erişimlerinin İyileştirilmesi: KILAVUZ NOTU sağlanmasını öngören enlemler içermelidir (35). Tavsiye Kararı ayrıca şunu da öngörmektedir: sosyal güvenlik ve mesleki sigorta sistemlerine; sağlık ve engelli hizmetlerine, ölen kişinin yakınlarına bağlanacak aylıklara erişimde çalışanlara ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere yönelik herhangi bir ayrımcılık yapılmamalıdır (36). Çalışanlara verilebilecek tazminatlar konusunda genel olarak yasalarda hükümler bulunmakla birlikte, bunlardan çoğunda yapılan işle bağlantılı HIV veya TB enfeksiyonları için özel düzenlemeler yer almamaktadır. ILO nun 1998 tarihli Çalışanların Sağlık Kontrolü Teknik ve Etik Kılavuzları, işyerindeki koşul ve durumlar nedeniyle ortaya çıkan veya ağırlaşan sağlık sorunlarının getirdiği masrafl arın işverence tazmin edilmesi ilkesini getirmiştir (37). İşlevsel bir işçi tazminat sistemi, sağlık alanındaki işverenlerin kendi iş güçlerine yatırım yapmaları için özendirici olarak yarar sağlayabilir. İşle ilgili olay ve durumların gerektiği gibi belgelenmesi de bildirim eksikliği sorununu hafi fl etebilir. Bugün hem HIV hem de tüberküloz İş güvenliği ve Sağlığı Hastalıklar Listesinde yer almaktadır (38). Belirli bir hastalığa doğrudan doğruya yapılan iş ve mesleğin yol açıp açmadığının belirlenmesi sorunlu bir alandır. Bununla birlikte, tazminatla ilgili kapsayıcı hükümlerin geliştirilmesi ve uygulanması, işe bağlı hastalıkların tutarlı ve ekonomik biçimde ele alınmasına yardımcı olacaktır. Uygulamanın etkili olmasını sağlamada ise, yürürlükteki hükümlerin mümkün olduğunca geniş bir çevreye yayılmasını sağlayacak önlemler alınmalı, meslek sağlığı alanında çalışanlara maruz kalma ve hastalık arasındaki nedensellik ilişkisini görebilmelerini sağlayacak eğitim verilmelidir. Kılavuz İlkeler, yapılan iş sonucu yakalanılan HIV ve/veya TB ile ilgili kapsamlı bir tazminat paketi tavsiye etmektedir. Bu pakette, aşağıdaki konulara ilişkin bilgiler yer almalıdır: Bulaşmanın hemen sonrasındaki profi laksi; Özelilikle erken aşamalarda hastalık tedavisi; Hastalık sonucu işe gelememe durumlarında ücretli izin; Makul ölçülerde yardım ve bakım; İşten erken ayrılma veya tıbbi tavsiye sonucu iş bırakma durumlarında erken emeklilik imkânları; Ölüm halinde kişinin ailesine yapılacak yardımlar. 3

14 Kılavuzların Özeti B. İŞYERLERİNDE GİRİŞİMLER 1. Mevcut iş sağlığı hizmetlerinin sağlık alanındaki tüm çalışanları kapsayacak şekilde geliştirilmesi, güçlendirilmesi veya yaygınlaştırılmasıyla HIV ve TB önleme, tedavi, bakım ve destek hizmetlerine erişimin sağlanması. 2. Mevcut enfeksiyon kontrol programlarının özellikle HIV ve TB enfeksiyon kontrolü alanında güçlendirilmesi ve daha güvenli çalışma ortamları sağlanması için işyeri bazındaki sağlık ve güvenlik programlarıyla işbirliği yapılması. 3. Düzenli, ücretsiz, gönüllülük temelindeki ve gizli HIV danışmanlık ve test ve TB taraması programlarının hazırlanması, uygulanması ve yaygınlaştırılması; bu arada üreme sağlığı konularıyla TB li sağlık çalışanlarının ailelerinde TB araştırmaları yapılması. 4. Kamusal ve özel sağlık hizmetlerinde ve ayrıca diğer sektörlerde işyeri bazında iş sağlığı ve HIV/TB alanında örnek uygulamaların belirlenmesi, uyarlanması ve uygulanması. 5. Tüm personele bulaşma sonrası profi laksinin (PEP) yararları ve riskleri konusunda bilgi verilmesi ve PEP hizmeti sağlayıcılarına gerekli eğitimin verilmesiyle maruz kalan tüm sağlık çalışanlarına ücretsiz ve zamanında PEP hizmeti sunulması. 6. İhtiyacı olanlara ücretsiz HIV ve TB tedavisi sağlanması; klinik veya kendi sağlık hizmetlerinin olmadığı durumlarda bu hizmetlerin kişileri damgalamadan, cinsiyete duyarlı, özel ve uygun ortamlarda, hastalar isterlerse başka mekânlarda verilmesinin kolaylaştırılması; 7. İki hastalığın birlikte baş göstermesini önleme açısından, HIV pozitif tüm sağlık çalışanlarına isoniazid önleyici tedavi ve co-trimaxole profi laksi dahil kapsamlı paketler ulaştırılması; ilgili riskler ve yararlar konusunda kendilerine gerekli bilgilerin verilmesi; 8. Tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak eğitim programları geliştirilmesi ve uygulanması; bu eğitimlerde kapsanacak konular ise şunlar olmalıdır: TB ve HIV önlemede hizmet öncesi, hizmet içi ve sürekli eğitim; tedavi, bakım ve destek; çalışanların hakları ve insanların damgalanmalarına karşı mücadele; bunların mevcut eğitim programlarına dahil edilmesi ve eğitimlere yöneticilerle işçi temsilcilerinin de katılmaları. 4

15 WHO-ILO-UNAIDS Ortak Politika Kılavuzları Sağlık Çalışanlarının HIV ve TB Önleme, Tedavi, Bakım Ve Destek Hizmetlerine Erişimlerinin İyileştirilmesi: KILAVUZ NOTU İşyeri politikaları İşyeri politikaları, 2010 tarih ve 200 sayılı HIV ve AIDS Tavsiye Kararında belirtilen, tedavi, bakım ve destekle ilgili temel ilkeleri dikkate almalıdır. Ayrıca, Tavsiye Kararında da öngörüldüğü gibi, bu politikalar, yönetim ve işçi kesimi temsilcileriyle görüşülerek geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. İşyeri bazlı HIV politikaları, başka hususların yanı sıra, HIV durumunun gizli kalmasını sağlamalı, bununla bağlantılı damgalama ve ayrımcılık durumlarını azaltmalıdır. B.1. HIV ve TB önleme, tedavi, bakım ve destek hizmetlerine erişilebilmesi için, tüm sağlık çalışanlarına yönelik meslek sağlığı hizmetleri geliştirilmesi veya mevcut hizmetlerin güçlendirilip kapsamının genişletilmesi. Kılavuz İlkeler şunları gözetmektedir: iş/meslek sağlığı hizmetlerine ilişkin olarak ILO, WHO ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından geliştirilen kılavuz ilkeler; iş güvenliği ve sağlığı hizmetlerinin çoğu durumda sağlık çalışanlarını kapsamıyor oluşu; iş sağlığı profesyonellerinin ve sağlık/güvenlik komitelerinin olmayışı; iş sağlığı hizmetlerinin maliyet ve yararları; işyerlerinde sağlığı geliştirici çalışmaların maliyet ve yararları; işyerlerindeki HIV ve TB hizmetlerinin sağlık çalışanlarında üstlenilmesi; kapsamlı iş sağlığı programlarının sağlık sisteminde genel olarak kapasite artışı sağlaması; HIV ve TB nin önlenmesi ve sağlık çalışanlarının desteklenmesinde sağlık hizmetleri verilen işyerlerine duyulan ihtiyaç. Kılavuz İlkeler, HIV ve TB önleme, tedavi, bakım ve destek hizmetlerine erişilebilmesi için, işyerlerinin tüm sağlık çalışanlarına yönelik meslek sağlığı hizmetleri geliştirmelerini veya mevcut hizmetleri güçlendirilip kapsamı genişletmelerini tavsiye etmektedir tarih ve 161 sayılı ILO İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi iş sağlığı hizmetlerini şöyle tanımlamaktadır: temelde önleyici işlevlere sahip olmak üzere, herhangi bir işyerinde aşağıdaki hususlara ilişkin olarak işverene, çalışanlara ve bunların temsilcilerine tavsiyelerde bulunmaktan sorumlu olan hizmetler; (i) yapılan işle ilgili olarak optimal fi ziksel ve zihinsel sağlık durumuna ulaşılmasını kolaylaştıracak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulup bunun sürdürülmesi için yapılması gerekenler; (ii) işin, kendi fi ziksel ve zihinsel sağlık durumları ışığında çalışanların kapasitelerine göre uyarlanması (39). İşyeri programları HIV ve AIDS Tavsiye Kararında (2010, No. 200) şöyle denmektedir:...çalışanlar, HIV ve örneğin tüberküloz gibi bununla ilişkili bulaşıcı hastalıkların özel olarak meslek ve yapılan iş dolayısıyla başkalarına bulaşmasını önlemeye yönelik programlardan yararlanmalıdır (40). 5

16 Kılavuzların Özeti Kanda yerleşik patojenlere meslek dolayısıyla maruz kalma durumlarının baştan önlenmesi, sağlık çalışanlarının hepatit B virüsü ve aşıyla önlenebilir diğer hastalıklara karşı bağışıklanmaları, işyeri programlarında birinci önceliği taşımalıdır. B.2. Özellikle TB ve HIV enfeksiyon kontrolüne ilişkin olmak üzere enfeksiyon kontrol programları geliştirilmesi veya bu alanda mevcut programların güçlendirilmesi, daha güvenli çalışma ortamları oluşturulması için işyeri bazlı sağlık ve güvenlik programlarıyla işbirliği yapılması. Sağlık Kuruluşlarında, Kalabalık Ortamlarda ve Hanelerde TB Enfeksiyon Kontrolü WHO Politikası (41), kontrol önlemlerinin uygulanmasının sağlık kuruluşlarında TB bulaşma durumlarını azalttığını göstermektedir. Bu kontrol önlemleri, öncelik sırasına göre şöyledir: TB semptomları gösteren kişilerin hızla teşhis edilmesini, durum bulaşıcı ise kişinin ayrı bir yere alınıp tedavi edilmesini sağlayacak idari kontroller; Binanın tasarımına, yapısına, yenilenmesine ve kullanımına bağlı olmak üzere, yerel iklimsel ve sosyoekonomik koşullara uyarlanmış çevresel kontroller. Havalandırma sistemlerinin kurulması önceliklidir; çünkü havalandırma havadaki bulaşıcı zerrecikleri azaltmaktadır. Bu bağlamda, doğal havalandırma, karma ve mekanik havalandırma sistemleri kullanılabilir; yeterli havalandırma sağlanmasının güç olduğu durumlarda ise mikrop öldürücü mor ötesi irradyasyona başvurulabilir; Bulaşma riskinin yüksek olduğu durumlarda, idari ve çevresel kontrollerle birlikte kişisel koruyucu teçhizat (zerrecik solunmasını önleyecek) kullanılmalıdır. Kılavuz İlkeler, sağlık hizmeti veren yerlerin, başta TB ve HIV enfeksiyonu olmak üzere enfeksiyon kontrol programları geliştirmelerini veya mevcut programlarını güçlendirmelerini, daha güvenli çalışma ortamları için işyeri sağlık ve güvenlik programlarıyla işbirliğine gidilmesini tavsiye etmektedir. B.3. Düzenli, ücretsiz, gönüllülük temelinde ve gizli tutulacak HIV ve TB test ve taramaları yapılmasına yönelik programların hazırlanması, uygulanması ve yaygınlaştırılması; bu arada üreme sağlığı konularının ele alınması ve TB li sağlık çalışanlarının aileleri arasında vaka arama çalışmalarının yoğunlaştırılması. Kılavuz İlkeler, kendi HIV durumlarını öğrenmek isteyen sağlık çalışanları için gönüllülük temelinde danışmanlık ve test hizmetlerini özendirmekte ve bu hizmetlerin verilmesini tavsiye etmektedir. Burada önemli olan nokta, sağlık çalışanlarının ailelerinin de sağlık çalışanı aracılığıyla gerek TB gerekse HIV a maruz kalma durumunun dikkate alınmasıdır. Dolayısıyla, sağlık çalışanının yakın aile üyeleri de HIV teşhis, danışmanlık ve destek hizmetleriyle TB taramaları kapsamına alınmalıdır. Kılavuz İlkeler, sağlık çalışanlarının temsilcileriyle bağlantılı olarak, düzenli, ücretsiz, gönüllülük temelinde ve gizli tutulacak HIV danışmanlığı ve test hizmetlerinin, TB tarama 6

17 WHO-ILO-UNAIDS Ortak Politika Kılavuzları Sağlık Çalışanlarının HIV ve TB Önleme, Tedavi, Bakım Ve Destek Hizmetlerine Erişimlerinin İyileştirilmesi: KILAVUZ NOTU sistemlerinin geliştirilmesini, bu arada üreme sağlığı alanındaki hassas noktaların ve hakların da dikkate alınmasını tavsiye etmektedir. Bunlara ek olarak, TB li sağlık çalışanlarının aile üyelerine yönelik vaka araştırmaları da yoğunlaştırılmalıdır. B.4. Özel ve kamusal sağlık hizmetleri ve diğer sektörler açısından, işleri bazındaki meslek sağlığı, HIV ve TB kontrolü alanında örnek uygulamaların benimsenmesi ve yaşama geçirilmesi. Enformasyon veya kaynak eksikliği, sorumlulukların paylaşılmasındaki belirsizlikler gibi nedenlerden dolayı, sağlık çalışanlarının hakları, HIV ve TB önleme, tedavi, bakım ve destek hizmetlerine bu kesimin erişimi gibi alanlarda geliştirilen politikaların uygulanmasında büyük boşluklar bulunmaktadır. Kılavuz İlkeler, her tür çalışma ortamında tüm sağlık çalışanları için meslek sağlığı, HIV ve TB kontrolü için örnek uygulamaların yaşama geçirilmesini tavsiye etmektedir. B.5. Tüm personele maruz kalma sonrası profilaksinin (PEP) yararları ve riskleri konusunda bilgi verilmesi, PEP işinde görev yapanların eğitimlerinin sağlanarak maruz kalma durumu olan tüm sağlık çalışanlarına ücretli ve zamanında PEP sağlanması. Maruz Kalma Sonrası Profi laksi (PEP) WHO/ILO Ortak Kılavuz İlkeleri (2008) (42) şunu belirtmektedir: Mesleki anlamda maruz kalışlarda maruz kalış sonrası profi laksi sağlanırken, çalışanlara yönelik danışmanlık hizmetlerinde üreme sağlığı ve güvenli seks konularına da yer verilmesi gereklidir. Risk değerlendirme ve PEP prosedürlerine ilişkin olarak düzenlenmiş protokoller olmalıdır. Ayrıca, her tesiste eğitilmiş bir odak kişi bulunmalı, çalışma saatlerinde ve normal çalışma saatleri sonrasında profi laksi güvence altına alınmalıdır. Bunlara ek olarak, rapor mekanizması güçlendirilerek tüm personelin izlemenin önemini ve potansiyel yararlarını kavraması sağlanmalı, tam gizlilik güvence altına alınmalıdır. PEP in yan etkileri olacaktır. Bu yan etkiler arasında mide bulantısı ve kusma, baş ağrısı, grip tipi hastalıklar, vücutta kızarıklıklar, ağızda kötü tat, asit salgısı artışı ve idrar yolu sorunları yer almaktadır. Dolayısıyla, tüm çalışanların bu tedavinin riskleri ve yararları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlayacak eğitim ve bilgilendirme gereklidir. Ücretsiz ve zamanında profi laksi tüm sağlık çalışanları için sağlanmalıdır. B.6. İhtiyacı olan sağlık çalışanlarına ücretsiz HIV ve TB tedavisi sağlanmalı; bu hizmetler kişilerin damgalanmasına yol açmayacak, toplumsal cinsiyete duyarlı şekilde, özel ve uygun ortamlarda verilmeli, işyerinde klinik ve belirli hizmetler yoksa veya sağlık çalışanları bu hizmetleri işyeri dışında başka yerlerde almak istiyorlarsa bunun gerekleri yerine getirilmelidir. Araştırmalar, sağlık çalışanlarına ücretsiz HIV tedavisi sağlanmasının halk sağlığı sistemi açısından maliyet-etkin bir yol olduğunu göstermektedir (43,44). HIV pozitif sağlık çalışanlarına yönelik antiretroviral tedavisinin zamanında başlatılması sağlık alanındaki insan kaynakları yetersizliğinin giderilmesine katkıda bulunabilir ve hizmet sunumunu güçlen- 7

I. Giriş 1 6 3. III. 24. Maddenin normatif içeriği 23 70 8 A. Madde 24, paragraf 1 23 31 8 B. Madde 24, paragraf 2 32 70 9

I. Giriş 1 6 3. III. 24. Maddenin normatif içeriği 23 70 8 A. Madde 24, paragraf 1 23 31 8 B. Madde 24, paragraf 2 32 70 9 İçindekiler Paragraflar Sayfa I. Giriş 1 6 3 II. Çocukların sağlık hakkının gerçekleşmesine ilişkin ilkeler ve temeller 7 22 4 A. Çocuk haklarının bölünmezliği ve karşılıklı bağımlılığı 7 4 B. Ayrımcılığa

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 ICC Çocuk Haklarý Serisi 4 International Children s center (ICC) Uluslararası Çocuk Merkezi

Detaylı

TÜRKİYE DE HIV İLE YAŞAYAN KİŞİLERİN HASSASİYET/SAVUNMASIZLIK ARAŞTIRMASI/DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE DE HIV İLE YAŞAYAN KİŞİLERİN HASSASİYET/SAVUNMASIZLIK ARAŞTIRMASI/DEĞERLENDİRMESİ United Nations Development Programme in Eastern Europe and the CIS project Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Doğu Avrupa ve BDT Projesi TÜRKİYE DE HIV İLE YAŞAYAN KİŞİLERİN HASSASİYET/SAVUNMASIZLIK

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011 Uluslararası Çocuk Merkezi Çocuk Hakları Serisi 10 ISBN: İçindekiler Genel Yorum No. 11

Detaylı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

r lle e g n e PARLAMENTERLERE YÖNELİK EL KİTABI Nº 14 2007 i

r lle e g n e PARLAMENTERLERE YÖNELİK EL KİTABI Nº 14 2007 i engeller PARLAMENTERLERE YÖNELİK EL KİTABI Nº 14 2007 i Dışlanmadan Eşitliğe Engelli Bireylerin Haklarını Hayata Geçirmek Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme ve Seçmeli Protokol üne

Detaylı

ÇALIŞMA HAKKI I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER. 18 No lu Genel Yorum. (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005)

ÇALIŞMA HAKKI I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER. 18 No lu Genel Yorum. (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005) 18 No lu Genel Yorum ÇALIŞMA HAKKI (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005) I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER 1. Çalışma hakkı pek çok uluslararası hukuki araçta tanınan temel bir haktır. Ekonomik,

Detaylı

S A Ğ L I K V E İ N S A N H A K L A R I Ü Z E R İ N E 2 5 S O R U - 2 5 C E V A P

S A Ğ L I K V E İ N S A N H A K L A R I Ü Z E R İ N E 2 5 S O R U - 2 5 C E V A P Sağlık ve İnsan Hakları üzerine 25 Soru 25 Cevap Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi World Health Organization TEŞEKKÜR Norveç Hükümeti nin desteğiyle gerçekleştirilen Sağlık ve İnsan Hakları

Detaylı

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu FCG SIPU INTERNATIONAL AB Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu TACSO 2 TÜRKİYE IPA Yararlanıcılarından Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Yardım 2 (TACSO 2); EuropeAid/133642/C/SER/Multi

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iii Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi

Detaylı

TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE

TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Kısmen, artan sağlık harcamasının bir sonucu olarak, Türkiye deki sağlık durumu son birkaç on yıl içinde hızlı iyileşme kaydetmiştir.

Detaylı

DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ

DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Yönetici Özeti DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ 1 Dünya Engellilik Raporu Dünya Sağlık Örgütü 2011 Bütün hakları saklıdır. Dünya Sağlık Örgütü nün yayınlarına

Detaylı

Sosyal Diyalog. İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı. Bu El Kitabı Avrupa Birliği fonlarıyla hazırlanmıştır

Sosyal Diyalog. İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı. Bu El Kitabı Avrupa Birliği fonlarıyla hazırlanmıştır Sosyal Diyalog İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı Bu El Kitabı Avrupa Birliği fonlarıyla hazırlanmıştır Sosyal Diyalog İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı Bu belge, Avrupa Birliği nin mali desteğiyle, Avrupa

Detaylı

Çocuk Haklarına dair Sözleşme HDK Grubu Save the Children ve The African Child Policy Forum un katkılarıyla ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDETİN RAPORLANMASI

Çocuk Haklarına dair Sözleşme HDK Grubu Save the Children ve The African Child Policy Forum un katkılarıyla ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDETİN RAPORLANMASI Çocuk Haklarına dair Sözleşme HDK Grubu Save the Children ve The African Child Policy Forum un katkılarıyla ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDETİN RAPORLANMASI BM Çocuk Hakları Komitesi ne rapor sunan hükümet dışı

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMLARI

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMLARI TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMLARI Doç. Dr. Ali Naci YILDIZ (Ph D, İş Sağlığı) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

Yeraltı kömür madenlerinde güvenlik ve sağlık

Yeraltı kömür madenlerinde güvenlik ve sağlık Yeraltı kömür madenlerinde güvenlik ve sağlık ILO uygulama kılavuzu Yeraltı kömür madenlerinde güvenlik ve sağlık Çeviren: Handan Uysal Sabır Uluslararası Çalışma Ofisi Ankara Copyright Uluslararası Çalışma

Detaylı

Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş

Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş Uluslararası Çalışma Örgütü Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş 189 Sayılı ILO Sözleşmesi 201 Sayılı ILO Tavsiye Kararı 189 Sayılı ILO Sözleşmesi 189 Sayılı Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş hakkında

Detaylı

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME Giriş ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME İşbu Sözleşme ye Taraf Olan Devletler, (a) Birleşmiş Milletler Şartı nda ilan edilmiş olan ve insanlık ailesinin tüm mensuplarının doğuştan sahip oldukları

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR 1 Çocuk Koruma Çalışma Grubu (ÇKÇG) insani yardım çalışmalarında çocuk koruma konusunda eşgüdüm gerçekleştirilmesi için çalışan küresel

Detaylı

Avrupa Konseyinin Çocukların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Bütüncül Ulusal Stratejilere dair Politika Rehberi

Avrupa Konseyinin Çocukların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Bütüncül Ulusal Stratejilere dair Politika Rehberi Avrupa Konseyinin Çocukların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Bütüncül Ulusal Stratejilere dair Politika Rehberi 1 Giriş 2005 yılında düzenlenen Varşova Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Avrupa Konseyinden:

Detaylı

Zihinsel veya Ruhsal Rahatsızlığı olan Kişiler ve Yakınları

Zihinsel veya Ruhsal Rahatsızlığı olan Kişiler ve Yakınları Zihinsel veya Ruhsal Rahatsızlığı olan Kişiler ve Yakınları Engellilerin İnsan Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Bu metin Sözleşme'nin İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama

Detaylı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı BU PROJE UNICEF İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi

Detaylı

Gösterge Protokolleri Seti: İşgücü Uygulamaları ve İnsana Yakışır İş (LA)

Gösterge Protokolleri Seti: İşgücü Uygulamaları ve İnsana Yakışır İş (LA) Gösterge Protokolleri Seti: İşgücü Uygulamaları ve İnsana Yakışır İş (LA) 2000-2010 GRI 1 İşgücü Uygulamaları ve İnsana Yakışır İş Performans Göstergeleri Unsur: İstihdam T e m e l T e m e l İ l av e LA1

Detaylı

OECD/ INFE FİNANSAL EĞİTİM ULUSAL STRATEJİSİ ÜST DÜZEY İLKELERİ

OECD/ INFE FİNANSAL EĞİTİM ULUSAL STRATEJİSİ ÜST DÜZEY İLKELERİ OECD/ INFE FİNANSAL EĞİTİM ULUSAL STRATEJİSİ ÜST DÜZEY İLKELERİ Ağustos 2012 Finansal Eğitim Ulusal Stratejisi Üst Düzey İlkeleri, OECD nin tüm G20 ülkeleri dâhil olmak üzere 100 den fazla ülke ve ilgili

Detaylı

Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi 2008-2013 Eylem Planı

Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi 2008-2013 Eylem Planı 4 bulaşıcı olmayan hastalığın - kalp-damar hastalıkları, diyabet, kanserler ve kronik solunum yolu hastalıkları - ve 4 ortak risk faktörünün - tütün kullanımı, fiziksel hareketsizlik, sağlıksız beslenme

Detaylı

Eğitim Hakkı Ve İnsan Hakları Eğitimi

Eğitim Hakkı Ve İnsan Hakları Eğitimi Eğitim Hakkı Ve İnsan Hakları Eğitimi Hakan Ataman İnsan Hakları Gündemi Derneği EĞİTİM HAKKI VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ Bu kitap parayla satılamaz. İnsan haklarının yaygınlaştırılması

Detaylı

YEŞİL İNSANA YAKIŞIR İŞLER EKONOMİDE İYİ ÖRNEKLER TÜRKİYE DEN VAKA ÇALIŞMASI

YEŞİL İNSANA YAKIŞIR İŞLER EKONOMİDE İYİ ÖRNEKLER TÜRKİYE DEN VAKA ÇALIŞMASI YEŞİL EKONOMİDE İNSANA YAKIŞIR İŞLER TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER VAKA ÇALIŞMASI YEŞİL EKONOMİDE İNSANA YAKIŞIR İŞLER TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER VAKA ÇALIŞMASI Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2015 İlk

Detaylı