YÖNETİCİ ÖZETİ YOKSULLUĞA KARŞI İŞ ÇÖZÜMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETİCİ ÖZETİ YOKSULLUĞA KARŞI İŞ ÇÖZÜMLERİ"

Transkript

1 YÖNETİCİ ÖZETİ YOKSULLUĞA KARŞI İŞ ÇÖZÜMLERİ Kapsayıcı iş modelleri gelişmekte olan Avrupa ve Orta Asya da nasıl herkes için fırsatlar yaratır Growing Inclusive Growing Inclusive Markets Markets Business Works Business for Development Works for Development Works Development for Business Works for Business United United Nations Development Nations Development Programme Programme

2 Birleşmiş Milletler Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Hedef 1: Aşırı yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması Hedef 2: Evrensel ilköğretimin gerçekleştirilmesi Hedef 3: Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadınların konumunun güçlendirilmesi Hedef 4: Çocuk ölümlerinin azaltılması Hedef 5: Anne sağlığının iyileştirilmesi Hedef 6: HIV/AIDS, sıtma ve öteki hastalıklarla mücadele edilmesi Hedef 7: Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması Hedef 8: Kalkınma için küresel bir ortaklık geliştirilmesi Bu rapor, Yoksulluk Uygulaması, Bratislava Bölge Merkezi, BMKP Avrupa ve BDT Bölge Bürosu ve Büyüyen Kapsayıcı Piyasalar (GIM) ekibi, Özel Sektör Bölümü, BMKP Ortaklık Bürosu üyelerinin ortak çalışmasının bir sonucudur. Bu raporun hazırlanmasında, finansal destek sağlayan Ortaklık Bürosu ve değerli katkılarını esirgemeyen bölgesel GIM Çalışma Grubu Üyeleri, Örnek Olay İncelemeleri Yazarları ve ayrıca Christina Gradl, Jens Trummer, Iva Kleinova, Pascale Bonzom, Brigitte Duerr, Subathirai Sivakumaran, Austine Gasnier, Boleslaw Rok ve Gül Berna Özcan dan oluşan Rapor Yazma Ekibine teşekkür ederiz. Kasım 2010 Bu çalışmada ifade edilen bulgular, yorumlar ve sonuçlar yazarlara aittir ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, bağlı örgütleri veya Yönetim Kurulu Üyeleri ya da İcra Kurulu Direktörlerine veya temsil ettikleri ülkelere atfedilmemelidir. Ayrıca, belirtilen görüşler Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı nın kararı veya açıklanmış politikasını temsil etmek zorunda değildir ve ticari unvanlar veya ticari süreçlerin aktarılması bunların onaylandığı anlamına gelmez. Bu yayında kullanılan tasarım uygulamaları ve haritalardaki materyaller hiç bir şekilde Birleşmiş Milletlerin veya UNDP nin her hangi bir ülke, toprak, şehir veya bölge ya da onların yöneticileri, veya kıyılarının, sınırlarının konumu hakkında herhangi bir görüş ifade yada ima etmez. Büyüyen Kapsayıcı Piyasalar hakkında daha fazla bilgi almak ve raporun tam metnini indirmek için, lütfen şu adresi ziyaret ediniz: Telif Hakkı 2010 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Bürosu Tüm hakları saklıdır. Bu belgenin hiçbir bölümü, UNDP nin önceden izni alınmaksızın çoğaltılamaz, bir erişim sisteminde saklanamaz veya elektronik, mekanik, fotokopi veya başka yöntemlerle hiçbir şekilde başka yerlere iletilemez. Tasarım: Phoenix Design Aid (Danimarka) 2 YOKSULLUĞA KARŞI İŞ ÇÖZÜMLERİ: Kapsayıcı iş modelleri gelişmekte olan Avrupa ve Orta Asya da nasıl herkes için fırsatlar yaratır

3 ÖNSÖZ Kori Udovički UNDP Başkan Yardımcısı ve Bölgesel Direktör UNDP Avrupa ve BDT Bölge Bürosu fotograf: UNDP Gelişmekte olan Avrupa ve Orta Asya nın (AOA) eski sosyalist ülkeleri çarpıcı bir ekonomik ve politik dönüşüm sürecinden geçmiştir. Bu değişim toplumun büyük bir kısmının geleceğini iyileştirmiş ancak pek çok kişiyi de ağır bir yoksulluk içerisinde bırakmıştır. Büyüme ile birlikte yoksulluğun azalması gerçekleşmediği gibi satın alma gücü paritesi ölçümlerine göre, halen yaklaşık 130 milyon insan günde 4.3 ABD Dolarının altında bir gelirle yaşamaktadır. Bölgedeki diğer ülkeler ile aynı değişim sürecini yaşamayan Türkiye ise bölgedeki ülkeler arasında en yüksek ikinci yoksul insan sayısına sahiptir. Doğru politikalar ile büyüme daha kapsayıcı olarak gerçekleştirilebilir, ancak işletmelerin de bu konuda önemli bir rolü olacaktır. İşletmelerin, iş modellerinde, yoksullara talep tarafında müşteri ve tüketici ve/veya arz tarafında üretici, çalışan ve iş adamı olarak yer vermeleri durumunda, işletmelere kısa dönem kârlılığın ötesinde yarar sağladığını ve aynı zamanda yoksullar için değer yaratılabildiğini gösteren kanıtların sayısı artmaktadır. Örneğin, Herkes için Değer Yaratmak: Yoksullar ile İş Yapmak için Stratejiler başlıklı ve 2008 tarihinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yayımlanan raporda, eşzamanlı olarak işletme karlılığını ve sosyal etkiyi artırmayı başaran 50 portre incelemesi bulunmaktadır. Aynı zamanda, kalkınmakta ve gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla karşılaşılan kısıtlara yönelik temel çözüm stratejilerinden bahsedilmektedir. Ancak, söz konusu tecrübenin büyük bir kısmının AOA bölgesi dışında yer alan işletmelerin çalışmalarından elde edildiğini söylemek doğru olacaktır. Bu bölgede, kalkınma ve yoksulluğun azaltmasını sağlamak amacı ile işletmelerin gücünün kullanılmasını sağlayacak kapsayıcı işletmeler ve bu bölgedeki iş modelleri konusunda çok az yayın bulunmaktadır. Bu rapor bu alandaki boşluğu, bölgedeki 19 ülkeden özel olarak seçilip hazırlanan örnek olay incelemeleri ile doldurmaya çalışırken, karlı olmakla birlikte insanlar ve çevre üzerinde de olumlu etkisi olan iş alanları ile ilgili örneklemeler sunmaktadır. Raporun amacı bölgede bulunan kapsayıcı pazar girişimlerini katalize ederek pazarların yoksullar lehine çalışmasına mani olan temel engeli: Kapsayıcı işletmelerin başarılı olabileceği ve AOA bölgesinde test edilen başarılı modeller hakkındaki farkındalık eksikliğini ortadan kaldırmaktır. Raporda değişik sektör ve ülkelerden veri ve durum bilgileri sunulmaktadır. Bu alandaki çalışma halen tamamlanmış değildir ve ileride daha fazla araştırma yapılmasına gereksinim duyulmaktadır. Ancak, bu yaklaşım ile işletmeler ve kalkınma için fırsatların olduğunu gösteren yeterli kanıt bulunmaktadır. Umudumuz, sunulan 19 örnek olay incelemesinin bölgedeki özel sektörü harekete geçirmekte esin kaynağı olmasıdır. Bin Yıl Kalkınma Hedeflerini (MDG) gerçekleştirmek için 5 yıl kalmıştır. Özel sektör kapsamlı kalkınma için güçlü bir motor olabilir ve hedeflerin gerçekleştirilme olasılığını büyük oranda arttırabilir. Aynı zamanda, toplumun bu hedeflere ulaşamaması durumunda, işletmeler de büyüyemez ve başarıya ulaşamaz. Raporda da belirtildiği gibi, çok sayıda değişik aktör ile işbirliğine gidilmesi kapsayıcı işletmelerin başarısındaki temel faktördür. UNDP, politika önerileri, araştırma ve destekleme, fon sağlama ve kapasite geliştirme etkinlikleri ile kendi üzerine düşen görevi yapmaktadır. Ancak, diğer aktörlerin katkısına da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu raporun işletmeler, hükümetler, sivil toplum ve kalkınmada rol alan diğer aktörlere daha kapsayıcı bir AOA bölgesi oluşturulması yolunda birlikte çalışmak için bir savunuculuk aracı olacağını ümit ediyoruz. 3

4 Kadınlar işletmelerin değer zincirlerine katkı sağlayacak son derece uzmanlaşmış ve değerli yeteneklere sahip olsalar da çoğu zaman emeklerini piyasalara ulaştıramazlar. 4 BUSINESS YOKSULLUĞA SOLUTIONS KARŞI İŞ TO ÇÖZÜMLERİ: POVERTY: Kapsayıcı How inclusive iş modelleri business gelişmekte models create olan opportunities Avrupa ve Orta for Asya da all in Emerging nasıl herkes Europe için fırsatlar and Central yaratır Asia fotograf: undp

5 YÖNETİCİ ÖZETİ Gelişmekte olan Avrupa ve Orta Asya (AOA), kapsayıcı işletmeler bakımından hem en gelişmiş hem de en gelişmemiş bölge olarak kabul edilebilir. 1 En gelişmiş kabul edilebilir, çünkü 1990 lı yılların başlarına kadar bölgede Türkiye dışındaki tüm ülkelerde, işletmelerin herkese tüketici ve çalışan olarak ekonomik fırsatlar sunmaya odaklandığı, bir sosyalist rejimle yönetiliyordu. Bu sosyalist dönemden kalan miras, uzak bölgelerde dahi nispeten gelişmiş altyapı ve ticaret için sağlam bir temel olan genel olarak iyi eğitimli nüfus olmuştur. Kapsayıcı işletmeler açısından en gelişmemiş olarak da kabul edilebilir, çünkü geçiş sürecinden sonra şirketler rekabetçi olmayan eski yaklaşımı terk etti. Bölgedeki çok az işletme, kapsayıcılığın rekabetçiliğe götüren bir yol olabileceğini fark etti. Bu rapor, kapsayıcı işletmelerin bölgedeki insanlar ve şirketler için yarattığı fırsatları ele almaktadır. KAPSAYICI İŞ MODELLERİ NELERDİR? Kapsayıcı iş modelleri, düşük gelirli insanların talep tarafında tüketiciler ve müşteriler olarak ve arz tarafında ise değer zincirinin çeşitli noktalarında bulunan çalışanlar, üreticiler ve girişimciler olarak yer aldığı iş modelleridir. Bu modeller, işletmeler ve düşük gelirli insanlar arasında karşılıklı menfaate dayalı köprüler kurmaktadır. Kapsayıcı iş modellerinin sağladığı avantajlar, kısa vadedeki kâr ve daha yüksek gelirlerin ötesindedir. İşletme için, bu avantajlar arasında yeni müşteriler kazanma, işgücünü genişletme ve tedarik ve teslim zincirlerini güçlendirme sayılabilir. Düşük gelirli insanlar için ise, temel ihtiyaçlarını karşılama, sürdürülebilir kazanç sağlama ve daha yüksek verimlilik elde etme gibi avantajlardan bahsedilebilir. 1) Raporun coğrafi kapsamı için Kutu 1 e bakınız. Yönetici Özeti 5

6 Buna ek olarak, modeller doğal kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına uygun biçimde tasarlanabilir. Ukrayna daki Vitmark bunun bir örneğini teşkil etmektedir. Birkaç yıl öncesine kadar, Ukrayna daki düşük gelirli kesim çok pahalı olan taze ve kaliteli meyve sularından nadiren alabiliyordu. Vitmark, Ukrayna nın üç kentinde meyve suyu fabrikası kurdu ve meyve sularını neredeyse herkesin ulaşabileceği fiyatlarla satmaya başladı. Şirket, yöre halkını istihdam ederek eğitmekte ve meyveleri bölge çiftçilerinden temin etmektedir. Ödenen maaşlar, bölge ortalamasının üçte biri oranında daha yüksektir. Bunun yanında, çiftçiler mahsullerinin kalitesini artırmak için düzenli olarak eğitim almaktadır. Aynı zamanda, Vitmark düşük gelirli tüketicilere hitap etmek amacıyla, etkin ürün ambalajlama ve pazarlama yöntemleri kullanarak meyve suyu maliyetini aşağıya çekmeyi başarmıştır. Düşük gelir pazarına, benzer yöntemleri kullanan şirketlerin girmesinden sonra dahi, Vitmark Ukrayna da meyve suyu pazarının düşük gelir segmentindeki satışların yüzde 30 unu elinde tutarak, 2008 yılında yaklaşık 800 milyon UAH (78.5 milyon ) gelir sağladı yılında yüzde 7 olan pazar payı, 2008 yılında yüzde 22 nin üzerine çıktı. Kutu 1 Çalışma bölgesi: AOA (Avrupa ve Orta Asya) Bu raporda, gelişmekte olan Avrupa ve Orta Asya anlamına gelen AOA 19 ülkeyi kapsamaktadır ve aşağıdaki alt-bölgelere ayrılmıştır: Kafkasya: Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan Orta Asya: Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan Türkiye Batı Balkanlar: Arnavutluk, Bosna- Hersek, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ ve Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Rusya Federasyonu: Belarus (Beyaz Rusya), Ukrayna, Moldova ve Rusya Federasyonu. Avrupa Birliği (AB) üye devletleri rapor kapsamına alınmamıştır. Belarus Rusya Federasyonu Moldova Ukrayna Kazakistan Karadağ Gürcistan Bosna- Sırbistan Hersek Hırvatistan Kırgızistan Türkiye Arnavutluk Eski Yugoslav Azerbaycan Tacikistan Makedonya Ermenistan Özbekistan Cumhuriyeti Türkmenistan Bu bölgede Türkiye hariç olmak üzere tüm ülkeler, 1940 ve 1950 li yıllardan itibaren sosyalist rejim geçmişine sahiptir ve 1989 yılında Demir Perde nin yıkılmasından sonra pazar ekonomisine geçiş sürecini yaşamışlardır yılında, Sovyetler Birliği nin varlığı sona ermiş ve 1992 yılında Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti dağılmıştır. Sonuç olarak, bu bölgede bazı yeni devletler ortaya çıkmıştır. Aslında bu raporda ele alınan ülkelerden sadece ikisi (Türkiye ve Arnavutluk) 20 yıl önceki coğrafi sınırlarını korumaktadır. Bu raporda vurgulanan kapsayıcı iş modellerine ilişkin özel fırsatlar ve zorluklar, bölgenin eski Sosyalist ülkelerinin kendine özgü tarihi ve Batı Balkanlar, Azerbaycan, Orta Asya ve Türkiye nin birbirini tamamlayan sosyal, ekonomik ve siyasi özellikleri ile kültürel ve ekonomik bağlarından kaynaklanmıştır. 6 YOKSULLUĞA KARŞI İŞ ÇÖZÜMLERİ: Kapsayıcı iş modelleri gelişmekte olan Avrupa ve Orta Asya da nasıl herkes için fırsatlar yaratır

7 Şekil 1 Bölgede ülkelere göre yoksulluk Türkiye Tacikistan Rusya Federasyonu Kırgızistan Kazakistan Türkmenistan* Gürcistan Moldova Ermenistan Arnavutluk Ukrayna Yoksulluk (günde 2.15 ABD$ SAGP) milyon kişi (2005) Belarus E.Y. Makedonya C. Bosna - Hersek Azerbaycan Hırvatistan Hassasiyet (günde 4.3 ABD$ SAGP) milyon kişi (2005) * tahmini SAGP ye göre Kaynak: Dünya Bankası POVCALNET veritabanı. Kapsayıcı iş modelleri, sadece şirketler için bir fırsat değildir, aynı zamanda düşük gelirli insanların yaşam beklentilerini yükseltmek için çalışan organizasyonlar için de çok değerlidir. Bu modeller finansal olarak sürdürülebilir seçenekler yaratabilir ve bu insanları girişimci, çalışan veya tüketici olarak işletme değer zincirine dahil olmaya teşvik edebilir. İsviçre Uluslararası İşbirliği Örgütü (Helvetas), Kırgızistan için Topluluk Temelli Turizm (TTT) faaliyetini bu amaçla başlattı. Bu turizm faaliyeti, yerel toplumun sahip olduğu ve yönettiği bir turizm türüdür. Şu anda 19 köyde TTT grupları mevcuttur ve 350 aile bu faaliyetten doğrudan etkilenmektedir. BU rapor neden okunmalıdır? Vitmark: Düşük gelirli insanların üretici, çalışan ve tüketici olduğu üçlü kapsayıcılık. Bu rapor, kapsayıcı iş modelleri kavramını Avrupa ve Orta Asya ya uygulayan ilk rapordur. Rapor, bölgeden ve farklı sektörlerden şirket temsilcileri, politika yapıcılar, kalkınma ajansları ve sivil toplum örgütleri gibi karar alıcılara hitap etmektedir. Rapor, tüm bu aktörler için şunları sağlamaktadır: bölgede esin kaynağı ve model olabilecek kapsayıcı iş modellerinin somut örneklerini. On dokuz örnek olay incelemesi (her ülkeden birer örnek olay) hazırlanarak bu raporun deneysel dayanağı sağlanmıştır; bu iş modellerinin şirketler, düşük gelirli insanlar ve çevre için yarattığı fayda ve avantajlara ilişkin deneysel kanıtları; kapsayıcı iş modellerinin tasarımı ve hükümetler, kalkınma ajansları, sivil toplum örgütleri (STÖ) ve diğer unsurların desteği gibi konularda kılavuzluk edebilecek uygulama çerçevelerini. Yukarıdaki bilgiler ışığında, rapor Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki şirketler ve diğer paydaşların düşük gelirli insanları değer zincirlerine dahil Yönetici Özeti 7 FOTOĞRAF: VITMARK FOTOĞRAF: VITMARK FOTOĞRAF: VITMARK

8 etmesiyle ilgili fırsatları fark etmesini sağlamayı ve bunun nasıl başarılabileceği konusunda yol gösterici olmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, bölgede kapsayıcı piyasaların gelişmesine uygun ortamın oluşturulması için yerel düzeyde ve daha üst düzeylerde ilgili paydaşlar arasında diyalog kurulmasına yardımcı olacaktır. Raporun ana MESAjLARI NELERDİR? Rapor, kapsayıcı iş modellerinin şirketler ve düşük gelirli insanlar için fırsatlar yaratabileceğini göstermektedir. Ayrıca bu modellerin olağan bir iş olmadığını açıklamaktadır. Pazar kısıtları yaygın olduğu için, yenilikçi çözümler gerekmektedir, bu bağlamda destekleyici kurumlar temelleri güçlendirerek ve ortak olarak hareket edebilir. Sadece şirketler değil tüm aktörlere kendi katılımları yoluyla bu fırsatları fark etmeleri için çağrı yapılmaktadır. Tüketiciler, çalışanlar, üreticiler ve girişimciler gibi düşük gelirli insanları kapsayan fırsatlar mevcuttur. Düşük gelirli insanlar, kapsayıcı iş modellerine dahil olarak gelirlerini artırma, temel ihtiyaçlarını karşılama ve verimlilik kazanma gibi faydalar sağlamaktadır. AOA bölgesinde, 130 milyon insan günde 4.3 ABD $ ile ve 45 milyon insan günde 2.15 ABD $ ile yaşamaktadır (Şekil 1); 11 milyon insan işsizdir ve 140 milyon insan kayıt dışı ekonomide çalışmaktadır. Yaklaşık 19 milyon insanın temiz suya ve yaklaşık 40 milyon insanın gelişmiş sıhhi tesislere erişim olanağı yoktur. Sağlık hizmetleri genellikle pahalı ve düşük niteliklidir. Bu ihtiyaçlar, özel sektör yaklaşımları kullanılarak karşılanabilir. Aynı şekilde, mallar ve hizmetlere erişim verimliliği de artırabilir. Ayrıca, bölgede 5 milyon insanın elektrik ve 150 milyondan fazla insanın finans hizmetlerine erişim olanağı yoktur. İnternet erişimi ise geliştirilebilecek bir diğer alandır. 2) Bu haritayı hazırlamak için kullanılan ölçümlerin sektöre göre detaylı açıklaması raporun tam metninde mevcuttur. Şekil 2 Sektör ve ülkeye göre pazar boşlukları 2 Kazakistan Kırgızistan Tacikistan Türkmenistan Özbekistan Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Belarus Moldava Rusya Federasyonu Ukrayna Türkiye Arnavutluk Bosna Hırvatistan E.Y. Makedonya C. Karadağ Sırbistan Su Sanitasyon Sağlık BİT Finans Enerji Çok büyük pazar boşluğu Büyük pazar boşluğu Anlamlı pazar boşluğu Biraz pazar boşluğu Pazar boşluğu yok veya az Bilgi bulunmamaktadır Kaynaklar: Dünya Kalkınma Göstergeleri; UNICEF; Dünya Bankası: Herkes için Finans; Uluslararası Telekomünikasyon Birliği: Bilgi Toplumunu Ölçme; Dünya Kaynak Enstitüsü: Dünyadaki eğilimler 8 YOKSULLUĞA KARŞI İŞ ÇÖZÜMLERİ: Kapsayıcı iş modelleri gelişmekte olan Avrupa ve Orta Asya da nasıl herkes için fırsatlar yaratır

9 Küçük ölçekli üreticiler ve girişimciler, kapsayıcı iş modellerinin tedarik ve dağıtım zincirlerini güçlendirebilirler. Yönetici Özeti fotograf: 9uNDP

10 Şekil 3 GIM Strateji Matrisi ve AOA için bölgesel kalıplar Ürünleri ve süreçleri uyarlama Pazar kısıtlamalarını kaldırmak için yatırım Yoksul kesimin güçlü yönlerini destekleme Kaynakları ve yetenekleri birleştirme Hükümetler ile politika diyalogu kurma Pazar bilgisi Bilgili ortaklarla çalışma Mevzuat Altyapısı Sertifikasyona yatırım Temsil organlarını destekleme Bireysel veya toplu olarak katılım Fiziksel Altyapı Altyapı oluşturma Kamu yatırımı gerçekleştirme Bilgi ve beceriler Müşteri eğitimi ve kurslarının sağlanması Kapasite oluşturmak için başkaları ile ortaklık kurma Finansal hizmetlere erişim Gelişmiş Yatırım kalemleri Kendi kredi çözümlerini sağlama KAPSAYICI İŞ MODELLERİ REKABETÇİLİĞİ ARTIRABİLİR Düşük gelirli insanları bünyesine dahil eden işletmeler, yeni müşteriler kazanma, işgücünü genişletme ve tedarik ve teslim zincirlerini güçlendirme gibi faydalar sağlayabilir. Yukarıda ve Şekil 1 de vurgulanan erişim kısıtları ile birlikte kötü fiyat/performans seviyeleri, bu eksikliklere hitap edebilecek şirketler için yeni pazarlar anlamına gelebilir. Aynı şekilde, makul koşullarda yeni çalışanlar kazanmak için işsiz olan veya kayıt dışı çalışan insanların (çoğu en az ortaöğretim mezunudur) oluşturduğu büyük havuzdan faydalanılabilir. Bölgede bulunan 8.5 milyon mikro ve küçük ölçekli işletme (kayıt dışı işletmeler sayıldığında daha da fazla) ve Orta Asya da bulunan 1.3 milyon küçük ölçekli çiftlik sadece tedarik ve teslim hizmetleri sunabilmektedir. YAYGIN PAZAR KISITLARI YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER GEREKTİRİR Pazar altyapısının bulunmaması genellikle düşük gelirli nüfus kesimleriyle çalışmanın işlem maliyetlerini 10 YOKSULLUĞA KARŞI İŞ ÇÖZÜMLERİ: Kapsayıcı iş modelleri gelişmekte olan Avrupa ve Orta Asya da nasıl herkes için fırsatlar yaratır

11 Özbekistan daki bir küçük perakendeci: AOA bölgesinde 8.5 milyon kayıtlı mikro, küçük ve orta ölçekli işletme bulunmaktadır. artırmaktadır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Büyüyen Kapsayıcı Piyasalar Girişimi tarafından hazırlanan Herkes için Değer Yaratmak: Yoksul Kesimle İş Yapma Stratejileri konulu küresel rapora göre, beş temel kısıt bulunmaktadır: sınırlı pazar bilgisi, yetersiz mevzuat altyapısı, yetersiz fiziksel altyapı, bilgi ve beceri eksikliği ve finans hizmetlerine sınırlı erişim. Bunlar arasında, bilgi ve beceri eksikliği yapılan örnek olay incelemelerinde en yaygın kısıt olarak tespit edilmiştir. Kullanılan başlıca stratejiler, kısıtların ortadan kaldırılmasına yönelik yatırım yapma ve mevcut kaynakları ve yetenekleri birleştirme olmuştur. (Şekil 3) Destekleyici kurumlarının katkısı başarı için zorunludur Destekleyici kurumlar bu modellerin başarısında çoğu zaman kritik rol oynamaktadır. Bu kurumlar, politika yapma, araştırma ve savunma yoluyla gerekli temelleri oluştururlar. Aynı zamanda ortaklar olarak hareket ederek, finansman ve tamamlayıcı olanakları sağlarlar (Tablo 1). İşletmenin daha kapsayıcı olmasına herkes katkıda bulunabilir Şirketler ile birlikte hükümetler, kalkınma ajansları, sivil toplum örgütleri ve diğerleri kapsayıcı işletme modellerinin gerçekleştirilmesi için harekete geçebilir. Raporda bulunan örneklerden bazıları aşağıda yer almaktadır: Fotograf: UNDP Şirketler: Düşük gelirli insanların bütün değer zinciri boyunca katılımlarına imkan sağlayacak fırsatları tespit edebilir. Ukrayna da Vitmark hammaddeyi küçük ölçekli üreticilerden tedarik etmekte, kırsal bölgelerden işçileri istihdam etmekte ve düşük maliyetli ancak yüksek kaliteli meyve sularını düşük gelirli tüketicilere satmaktadır; Nüfusun dışlanmış kesimlerine yeniden eğilebilir. Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti ndeki Tinex, yetim kalmış çocuklara iş sağlamaktadır. Şu ana kadar başarıya ulaşan program, dışlanmış kesimden daha fazla insanı kapsamayı hedeflemektedir; Savunucuları dinleyebilir. Burada bahsedilen işletme modellerinden bazıları, bir şirkete somut bir fırsatla giden kamu veya sivil toplum örgütleri tarafından başlatılmıştır. International Finance Corporation (IFC), Tacikistan da daha önce bankaların hizmet vermediği pamuk çiftçileri pazarı için Tojiksodirotbonk (TSB) bankasını işaret etmiştir. Tablo 1: Destekleyici kurumların faaliyetleri Rol Faaliyetler Politika oluşturma Hükümetler, şirketlerin düşük gelirli insanları bünyesine katmasını teşvik eden yasal ortamı oluşturur. Dernekler, kalkınma ajansları ve bankalar hükümetleri destekler. Araştırma ve Savunma Araştırma kurumları, düşünce kuruluşları ve uzman örgütler, etkili kapsayıcı işletme modellerinin yaratılmasında yol gösterici olan deneysel veriler, analitik bilgiler ve uygulamalı know-how ı oluşturur. Savunuculuk faaliyetleri, bu modellerin başarıyla başlatılması ve uygulanması için gerekli olan geniş çaplı farkındalık ve desteği ortaya çıkarır. Finansman Kapsayıcı iş modellerinin başlangıç safhalarının finansmanı, hibe ve çekirdek sermaye fonları yoluyla sağlanır. Sübvansiyonlar ve diğer paylaşımlı maliyet modelleri, kapsayıcılığın olurluk durumunu güçlendirir. Tamamlayıcı Olanaklar Kapsayıcı işletme modelleri, çoğu zaman hedef kitle içinde güven ve ağlar oluşturma veya bu grubu etkili biçimde eğitme ve bilgilendirme gibi şirketin kendisinin sahip olmadığı ve kurmak için zaman ve yatırıma ihtiyaç duyduğu yetenekleri gerektirir. Hedef kitle ile uzun süre birlikte çalışma deneyimi bulunan örgütler genellikle bu ve benzer görevleri üstlenir. Yönetici Özeti 11

12 Yeni bir piyasa oluşturmak bir yap bozun parçalarını bir araya getirmeye benzer; kayıp parçaları bulmak çoğu zaman işbirliği gerektirir. Hiç bir parça bir diğerinin aynısı değildir ve hepsinin oynayacağı kendine ait bir rol vardır. 12 YOKSULLUĞA KARŞI İŞ ÇÖZÜMLERİ: Kapsayıcı iş modelleri gelişmekte olan Avrupa ve Orta Asya da nasıl herkes için fırsatlar yaratır fotograf: uncdf

13 Hükümetler: Kapsayıcı işletmelere teşvik verebilir. Türk Hükümeti, kırsal bölgelerde iş yaratan şirketlere vergi indirimi sağlamaktadır. Hey Tekstil, Türkiye nin kırsal bölgesindeki bir fabrikaya yatırım yapmak için hareket noktası olarak bu sübvansiyonu almıştır; Faaliyet ortamını iyileştirebilir. Kapsayıcı iş modelleri, çoğu zaman uygun olmayan pazar koşulları nedeniyle aksamaktadır. Bu kısıtlamaların azaltılması, şirketlerin kendilerini işe vermeleri için çok daha çekici bir ortam yaratabilir. Rural Finance Cooperation (RFC) Moldova da mikrokredi vermeye başladığında, bu faaliyet için yeterli yasal çerçeve yoktu. Hükümet bu çerçeveyi mikro-finans piyasası aktörleri ile birlikte oluşturdu; Kapsayıcı iş modellerine esin kaynağı olabilir. Makedonya da Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığı, Üsküp deki Çocuk Yetiştirme Yurdu ile birlikte yetim çocukların (18 ve üzeri yaşlarda olanlar) Tinex süpermarket zincirinde çalışmasına olanak sağlamıştır. Kalkınma ortakları: Topluluk temelli kapsayıcı iş modelleri kurabilir. Kırgızistan da, İsviçre kalkınma ajansı Helvetas kırsal kesimlerde topluluk temelli turizm faaliyetini başlatmıştır; Kapsayıcı iş modellerinin hayata geçirilmesi için ortaklıklara aracılık edebilir. Belarus ta, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Sekreterliği kırsal bölgedeki hastanelere teletıp hizmetlerinin götürülmesi konusunda MobileTeleSystems (MTS) firmasını ikna etmiştir. Ayrıca teletıp projesinin farklı ortaklarını bir araya getirerek, MTS ve Sağlık Bakanlığı arasındaki bağlantıyı sağlamıştır; Finansman sağlayabilir. Çekirdek sermaye fonları, ortak finansman ve tercihli krediler, yenilikçi kapsayıcı iş modellerinin teşvik edilmesi için önemli unsurlardır. EBRD, Arnavutluk taki Edipack e işletmeyi büyütmek için 2 milyon Euro luk hisse yatırımı yapmıştır. Ayrıca, verimlilik ve kârlılığın artırılmasına yönelik teknik destek sağlamıştır. Sivil toplum örgütleri: Kapsayıcı iş modellerine teknik destek sağlayabilir. Moldova da Kırsal Kalkınma Merkezi (RDC), tasarruf ve kredi birliklerinin kurulmasına yardımcı olmuş ve üyelerine pazarlama ve kredi verme hizmetleri, ticaret bilgilendirme ve eğitimi sağlamıştır; Savunuculuk yapabilir ve farkındalığı artırabilir. Arnavutluk ta, Edipack dezavantajlı atık kağıt tedarikçilerine ulaşabilmek için demokratik kitle örgütleri ile birlikte çalışmaktadır; Faydalanıcıların haklarını temsil edebilir. Mikrofinans Pazarı Paydaşları Ulusal Ortaklığı (NAMMS), Rusya Federasyonu nda mikro-finans konusunda daha iyi bir mevzuat hazırlanması için lobi faaliyeti yürütmektedir. Rapor nasıl hazırlandı? Büyüyen Kapsayıcı Piyasalar (GIM) Girişimi, araştırma, aktif destek, bilgi ağı ve kapasite oluşturma gibi yollarla kapsayıcı iş modelleri ve kapsayıcı piyasaların oluşumunu geliştirmeyi amaçlayan, UNDP destekli çok paydaşlı bir küresel platformdur. Girişim, insan gelişimi çerçevesinde kanıta dayalı, gelişme yolundaki ülkeler odaklı ve ortaklık temelli yaklaşımı desteklemektedir yılında, girişimin ilk raporu olan Herkes İçin Değer Yaratmak yayımlanmıştır. Bu rapor, ortak bir protokol çerçevesinde yerel araştırmacılar tarafından geliştirilen 50 vaka incelemesine dayanmaktadır. Rapor, kanıtları analiz ederek, başarılı iş modelleri yaratmak için düşük gelirlilere yönelik pazar kısıtlarını ortadan kaldırmayı amaçlayan stratejileri açıklamaktadır. AOA daki bölgesel GIM girişimi 2009 yılında başlatılmıştır. UNDP Bratislava Bölge Merkezi liderliğinde, iş örgütleri, akademik kurumlar, sivil toplum örgütleri ve kalkınma ortakları gibi çok çeşitli kurumlar tarafından desteklenmektedir. Bölgede kapsayıcı piyasaların gelişimini teşvik etmeyi ve kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Bu rapor da söz konusu çalışmanın bir parçasıdır. Bu raporda bilgi olarak sunulmak üzere 19 örnek olay incelemesi (bölgedeki her ülkeden birer örnek olay) geliştirilmiştir. Bu örnek olay incelemeleri, GIM metodolojisine uygun olarak ülkelerdeki araştırmacılar tarafından ortak araştırma süreci kapsamında yazılmaktadır. Tablo 2 de özetlenen 19 örnek olay incelemesi, raporun deneysel temelini oluşturmaktadır. Yönetici Özeti 13

14 Tablo 2: Bu raporda kullanılan örnek olay incelemeleri Adı Kısa açıklama Ülke Öncü kuruluş Tarım ve Gıda Vitmark Begeli Eco Farm Mavrović Ltd. Marap Bu üretici, ambalajlama ve pazarlama konularındaki doğru kararları sayesinde, düşük gelirlilere yönelik meyve suyu pazarına yüksek kaliteli, besleyici ve düşük maliyetli meyve suları ile başarıyla girdi (%22 pazar payı). Vitmark, Ukrayna nın ekonomik açıdan nispeten yoksun bölgelerinde yerel tam zamanlı çalışana makul şartlarda iş imkanı ve küçük ölçekli yerel meyve ve sebze üreticisine gelir fırsatları sağlamaktadır. %10 yıllık büyüme oranına sahip olan bir organik ürün distribütörü olan şirket, organik standartları yerine getirmek için fiyat primi ve kapasite oluşturma desteği alan 400 den fazla düşük gelirli çiftçi için doğrudan pazarlama kanalı sağlamaktadır. Değeri 2 milyon Doların üzerinde olan ve insan onuruna yakışır iş koşulları sağlayan bir organik gıda üreticisi olan şirket, bölgesindeki en büyük işveren konumundadır ve yakın zaman önce sosyal olarak dışlanmış insanlara çiftlikte istihdam sağlayan bir sosyal rehabilitasyon programı başlatmıştır. Hammaddeyi Özbekistan'dan ithal eden Avusturyalı bir organik gıda üreticisi olan şirket, çevresel olarak geri kalmış bölgelerde küçük ölçekli üreticilerden kiralanan arazilere yeni meyve ve kabuklu yemiş ağaçları ekerek girdi miktarı ve kalitesini artırmış, böylece 500 den fazla yerel fakir aile için ekstra gelir imkanı yaratmıştır. Petrol Çıkarma Endüstrisi Tengizchevroil Bu petrol şirketi, yerel tedarik zincirini güçlendirmek için, 174 küçük ölçekli yerel tedarikçinin işletmelerini büyütebilmeleri amacıyla faiz ve banka masraflarını kendisi ödeyerek 7 milyon Dolardan fazla kredi almalarına yardımcı olmuştur. Finans Hizmetleri Voronezh Oblast Rusya Devlet Fonu Rural Finance Corporation (RFC) Tojiksodirotbonk (TSB) BİT Temerin Telecottages MobileTele- Systems (MTS) İmalat Production & Training Facility (PTF) 25 şubesi ve iştiraki bulunan bu kuruluş, Rusya Federasyonu nun bir vilayetindeki uzak bölgelerde kıt kaynaklarla faaliyet gösteren işletmelerin modern teknoloji yoluyla finansal hizmetlere ulaşmasını sağlamaktadır yılında yıllık net kârı 1.9 milyon Dolar, pazar payı %25 ve endüstri kârları neredeyse %29 olan bir mikro-finans kuruluşu olarak, kırsal kesimlerdeki çiftçiler ve girişimcilere uygun şartlarda finans hizmetleri sunarak, kırsal kalkınmaya katkı sağlamaktadır. Bu banka çok büyük bir pazar olmasına rağmen henüz dokunulmamış bir segmente el atmış ve yılları arasında 150 küçük ölçekli çiftliğe 4.2 milyon Dolar tutarında kredi vererek pamuk tarımı ile uğraşan den fazla kişiye fayda sağlamıştır. Kâr amacı gütmeyen bu kuruluş, kırsal kesimde yılda yaklaşık yoksul insana ucuz bilgisayar ve İnternet hizmet sunarak, işsizlerin iş hizmetlerine erişimini ve çiftçilerin girdi ve pazarlara erişimini kolaylaştırmaktadır. Bu telekomünikasyon grubu, teletıp hizmetine ihtiyacı olan kırsal kesimdeki hastaneleri hedef alarak müşteri tabanını genişletmiş, böylece hayat kurtarmanın yanında sağlık personeline son teknolojiler hakkında eğitim vermiştir. Sağır ve Körler Vakfı tarafından kurulan bir tekstil imalat işletmesi olarak, 167 duyma engelli kişiyi istihdam etmekte ve üç aylık geliri olan Doları sağır ve körleri destekleyen demokratik kitle örgütü faaliyetlerinin finansmanı için kullanmaktadır. Ukrayna Gürcistan Hırvatistan Özbekistan Kazakistan Rusya Federasyonu Moldova Tacikistan Sırbistan Belarus Türkmenistan Büyük ulusal şirket Küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) KOBİ KOBİ Büyük çok uluslu şirket Devlet şirketi Büyük ulusal şirket Büyük ulusal şirket Kâr amacı gütmeyen kuruluş Büyük ulusal şirket Kâr amacı olmayan kuruluş 14 YOKSULLUĞA KARŞI İŞ ÇÖZÜMLERİ: Kapsayıcı iş modelleri gelişmekte olan Avrupa ve Orta Asya da nasıl herkes için fırsatlar yaratır

15 Adı Kısa açıklama Ülke Öncü kuruluş İmalat Hey Tekstil Gadim Guba Perakende Tinex Turizm Tufenkian Toplum Temelli Turizm (TTT) Atık Yönetimi Čistoća Industrijski Otpad Edipack Bu tekstil üreticisi, üretim tesislerini işletme maliyetlerinin daha düşük olduğu Türkiye nin uzak bölgelerine doğru genişletmiş, böylece den fazla düşük gelirli insanı (%50 si kadın) istihdam etmenin yanında kârlılığını %10 artırmıştır. Bu halı üreticisi, eskiden devlete ait olan bir işletmeyi devralarak, geleneksel halı dokuma tekniklerini sürdürme teklifi çerçevesinde doğal boyalar kullanmakta ve işgücünün çoğunu oluşturan 140 kadın istihdam etmektedir den fazla çalışanı olan ülkedeki en büyük ikinci süpermarket zinciri, 18 yaşın üzerindeki kimsesiz çocuklara istihdam, rehberlik ve kapasite oluşturma hizmeti sunmakta ve hali hazırda 25 kimsesiz çocuğu istihdam etmektedir. Bu otel zinciri, Ermenistan ın zengin kültürel ve doğal mirası sayesinde yılda müşteriye kırsal turizm hizmetleri vermekte, bu sayede kırsal kesimden 174 kişiyi istihdam etmekte, yöre halkından gıda ürünleri almakta ve güneş enerjisi kullanarak, ağaç ekerek ve atık su miktarını azaltarak çevreyi korumaktadır yılı itibariyle, bu toplum temelli eko-turizm hizmetleri turist sayısında sekiz yıl içinde %400 artış sağlamış ve kırsal kesimde 412 iş yaratmıştır. Belediyeye ait bu atık yönetimi şirketi, geri dönüşümlü malzemeleri toplamak ve tasnif etmek için düşük gelirli insanları istihdam etmektedir. 98 çalışandan, 32 si yoksul kesimden gelen Romanlardır. Çalışanlar ortalamanın üzerinde maaş ve sağlık sigortası haklarına sahiptir. Yerel ortaklarla birlikte yürütülen bir bilinçlendirme kampanyası sonucunda, belediye dahilindeki katı atıklar %30 oranında azaltılmıştır. Bu işletme, yılda ton endüstriyel ve evsel atığı işlemekte ve geri dönüştürmektedir ve dezavantajlı grupları istihdam etmekte veya bunlardan atık almaktadır. Kozmetik alanında faaliyet gösteren kardeş şirketinin büyümesine yardımcı olmak için, yerel KOBİ ler ve evlerden (kişi başına aylık ortalama 160 US$ kazanç) topladığı geri dönüştürülmüş malzemelerden ambalaj üretmektedir, böylece satışlarını %60 artırmış ve 2008 yılında 2 milyon Dolar ciro elde etmiştir. Türkiye Azerbaycan E.Y. Makedonya C. Ermenistan Kırgızistan Karadağ Bosna - Hersek Arnavutluk Büyük ulusal şirket KOBİ Büyük ulusal şirket KOBİ KOBİ Devlet şirketi KOBİ KOBİ GIM BİLGİ Platformu Raporun tam metni, bu rapordaki örnek olay incelemeleri ve bölgedeki destekleyici kurumların profilleri, GIM Girişiminin adresindeki küresel bilgi platformunda mevcuttur. Yönetici Özeti 15

16 Growing Inclusive Markets Business Works for Development Development Works for Business Growing Inclusive Markets Business Works for Development Development Works for Business United Nations Development Programme One United Nations Plaza New York, NY 10017, USA United Nations Development Programme UNDP Regional Bureau for Europe and the Commonwealth of Independent States Sales #: E.08.III.B.20. ISBN #: Sales #: E.08.III.B.20. ISBN #:

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Mustafa BALTACI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Uzmanı

Mustafa BALTACI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Uzmanı BRÜKSEL KALKINMA AJANSI Mustafa BALTACI Uzmanı 03.02.2010 BRÜKSEL KALKINMA AJANSI Brüksel Kalkınma Ajansı 1974 yılında kurulmuştur. Genel olarak iki hedef üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ekonomik Büyüme Şehir

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015 Şirket Profili Basın Kiti 2015 Bir Bakışta MCI MCI, stratejik ilişki ve aktivasyon çözümleri sunma hususunda dünya lideri olup toplantı, etkinlik, dernek ve kongre sektörlerinde 1987'den beri yeniliklere

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

WWW.GREENıNDUSTRYPLATFORM.ORG. YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa

WWW.GREENıNDUSTRYPLATFORM.ORG. YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa DÜNYA DAKİ DURUM GSYİH nın Dünya daki eğilimleri, nüfus ve malzeme kullanımı Source: Dittrich, M. et al., Green Economies

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımının İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği *

Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımının İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği * Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımının İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği * İstanbul Teknik Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi ve Levy Ekonomi Enstitüsü

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Gökhan Özertan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 6 Mart 2017 Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 1 / 13 Dünya Tarımında Gelişmeler Tarımın fiziksel, sosyal

Detaylı

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi 2002-2013 Döneminde Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 Yılları Arasında Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 yılları arasında sosyal içerikli konularda 62 farklı hibe programı kapsamında sivil

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Enerji Verimliliği: Yüzde 50 Çözüm

Enerji Verimliliği: Yüzde 50 Çözüm Enerji Verimliliği: Yüzde 50 Çözüm Almanya nın Büyümesi 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 Enerji Kullanımı Energy Use GSYH GDP 1,500,000 1,000,000 500,000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Detaylı

TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu

TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu Türkiye nin Tekstil Sektöründe KOBİ ler İçin Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması Birleşmiş Milletler Ortak Programı TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM

Detaylı

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Gaziantep ve AB Projeleri SIRASI KURULUŞ SÖZLEŞME ADEDİ YÜZDESİ HİBE TUTARI ( ) YÜZDESİ 1 Ankara 206 6,39 23.461.895,52 5,83 2 İstanbul 203 6,29 25.963.219,98

Detaylı

www.novusens.com 2012, Novusens

www.novusens.com 2012, Novusens www.novusens.com İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ Vizyon... Ulusal ve uluslararası paydaşları ile sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katma değer yaratacak

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi 12.12.12 Atılım Üniversitesi, Ankara Pelin Kihtir Öztürk pelin.kihtir@undp.org UNDP Türkiye üç alanda çalışıyor: 1. Demokratik

Detaylı

YEŞİL BÜYÜME POLİTİKALARININ SOSYAL ETKİLERİNİN YÖNETİLMESİ. Caterina Ruggeri Laderchi

YEŞİL BÜYÜME POLİTİKALARININ SOSYAL ETKİLERİNİN YÖNETİLMESİ. Caterina Ruggeri Laderchi YEŞİL BÜYÜME POLİTİKALARININ SOSYAL ETKİLERİNİN YÖNETİLMESİ Caterina Ruggeri Laderchi Genel Bakış Yeşil Büyüme politikalarının etkilerinin ortaya çıktığı ana kanallar Fiyat etkilerini düşünmeye yönelik

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI

TEB KOBİ BANKACILIĞI TEB KOBİ BANKACILIĞI Türkiye de KOBİ ler İşletme Büyüklüğü İstihdam Grubu (Çalışan Sayısı) İşletme Sayısı (2013) % Mikro 1 9 3.303.073 93,68% KüçükÖlç.İşl. 10 49 190.514 5,40% OrtaB.İşl. 50 249 27.330

Detaylı

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER İŞLETME 2023 AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PAZARYERİ 10 ARALIK 2O14 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL KSS Pazaryeri Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Çözümlerin

Detaylı

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik AGORADA 2012 BÖLGESEL İNOVASYON STRATEJİSİNİN UYGULANMASI: BİR ADIM SONRASI 19.10.2012 / Samsun Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik Bülent Açıkgöz BM Ortak Program Yöneticisi

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar İŞLETMELERİN AMAÇLARI Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge Kar ın İşlevleri

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yayın Desteği Hibe Programı

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI

TEB KOBİ BANKACILIĞI TEB KOBİ BANKACILIĞI Türkiye de KOBİ ler İşletme Büyüklüğü İstihdam Grubu (Çalışan Sayısı) İşletme Sayısı (2013) % Mikro 1 9 3.303.073 93,68% KüçükÖlç.İşl. 10 49 190.514 5,40% OrtaB.İşl. 50 249 27.330

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

Sosyal Girişimler, Sosyal bir amaçla kurulur ve faaliyet gösterir, Ekonomik faaliyetler yürütür, Elde ettikleri karı sosyal amaçları için kullanır.

Sosyal Girişimler, Sosyal bir amaçla kurulur ve faaliyet gösterir, Ekonomik faaliyetler yürütür, Elde ettikleri karı sosyal amaçları için kullanır. Sosyal Girişimler, Sosyal bir amaçla kurulur ve faaliyet gösterir, Ekonomik faaliyetler yürütür, Elde ettikleri karı sosyal amaçları için kullanır. Sosyal girişimler, çoğunlukla ürün ve hizmetler yaratırken

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı Dr. Şafak HENGİRMEN TERCAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı safakhengirmen@hotmail.com Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Finansman

Detaylı

Türkiye Ulusal Ajansı kimdir?

Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Niçin Erasmus+? 2007-2013 Gençlik Programı Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig Değerlendirme Erasmus + Niçin Erasmus+? Avrupa 2020 Stratejisi Akıllı Büyüme Sürdürülebilir

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Tutkuyu başarıya dönüştürmek. Yolunu biliyoruz.

Tutkuyu başarıya dönüştürmek. Yolunu biliyoruz. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Tutkuyu başarıya dönüştürmek. Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

Küçük İşletmelere Danışmanlık. İşinizi büyütmek mi istiyorsunuz? Yolunu biliyoruz.

Küçük İşletmelere Danışmanlık. İşinizi büyütmek mi istiyorsunuz? Yolunu biliyoruz. Küçük İşletmelere Danışmanlık İşinizi büyütmek mi istiyorsunuz? Yolunu biliyoruz. Rusya Belarus Ukrayna Moldova Hırvatistan Romanya Bosna Hersek Sırbistan Karadağ Kosova Gürcistan Arnavutluk Ermenistan

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Dünya Bankası. (ECA) Bölgesi Son Ekonomik Durum. Yıllık Toplantılar İstanbul 03 Ekim 2009

Dünya Bankası. (ECA) Bölgesi Son Ekonomik Durum. Yıllık Toplantılar İstanbul 03 Ekim 2009 Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya (ECA) Bölgesi Son Ekonomik Durum Yıllık Toplantılar İstanbul 03 Ekim 2009 ECA nın 350 milyar $ dan fazla dış borcunun vadesi 2010 da geliyor Cari açık Vadesi gelen dış

Detaylı

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3 Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3 BCSDN Hakıında Balkan Sivil Toplum Geliştirme Ağı (BCSDN) Arnavutluk, Bosna-Hersek,

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

Sürdürülebilir büyüme için inovasyon ve risk yönetimi

Sürdürülebilir büyüme için inovasyon ve risk yönetimi www.pwc.com.tr Sürdürülebilir büyüme için inovasyon ve risk yönetimi. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu 9 Aralık 2013 İçerik 1. İnovasyon riskinin yönetimi neden önemli? 2. İnovasyonda neye odaklanmalıyız?

Detaylı

Küresel Eğilimler ve Türkiye

Küresel Eğilimler ve Türkiye economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraş tırmaenstitüsü Küresel Eğilimler ve Türkiye Güven Sak Ankara, 22 Kasım 2006 Küresel Eğilimler ve Türkiye Slide 2 Gündem Dünyaya ne oluyor? Dünyada

Detaylı

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. 13 Ekim 2010 Basın Bülteni EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Halka açık bir şirket olan Egeli & Co. Yatırım

Detaylı

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları 7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları Seda GÖKSU AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı 7.ÇP SSH Araştırma Alanı 7.ÇP SSH alanı projelerine nasıl ortak olabilirim?

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) AquaforMed Side Event. Istanbul, Mayıs 2014

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) AquaforMed Side Event. Istanbul, Mayıs 2014 Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) AquaforMed Side Event Istanbul, Mayıs 2014 AFD Fransa nın Kalkınma Yardımının Başında Geliyor 2012 yılında 7 milyar avro finansman : AFD artık Fransa nın toplam kalkınma yardımının

Detaylı

AVRUPA KOMĠSYONU NUN ENT/CIP/10/B/N04S00 KODLU PROJE TEKLĠF ÇAĞRISI: Avrupa Turizminin Rekabet Edebilirliği ve Sürdürülebilirliği Ġçin Bilgi Ağları

AVRUPA KOMĠSYONU NUN ENT/CIP/10/B/N04S00 KODLU PROJE TEKLĠF ÇAĞRISI: Avrupa Turizminin Rekabet Edebilirliği ve Sürdürülebilirliği Ġçin Bilgi Ağları AVRUPA KOMĠSYONU NUN ENT/CIP/10/B/N04S00 KODLU PROJE TEKLĠF ÇAĞRISI: Avrupa Turizminin Rekabet Edebilirliği ve Sürdürülebilirliği Ġçin Bilgi Ağları Avrupa Komisyonu, turizm alanında bilginin oluşturulması

Detaylı

Ekonomik Entegrasyon, Ülkeler Arası Yakınlaşma (Yakınsama) ve Avrasya Ekonomik Birliği. Ahmet Burçin Yereli*, Mustafa Kızıltan**, Emre Atsan***

Ekonomik Entegrasyon, Ülkeler Arası Yakınlaşma (Yakınsama) ve Avrasya Ekonomik Birliği. Ahmet Burçin Yereli*, Mustafa Kızıltan**, Emre Atsan*** Ekonomik Entegrasyon, Ülkeler Arası Yakınlaşma (Yakınsama) ve Avrasya Ekonomik Birliği Ahmet Burçin Yereli*, Mustafa Kızıltan**, Emre Atsan*** Hacettepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, Ankara, Türkiye

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kazananlar Konferansı 26 Şubat 2015 Seyhun Araz Üretim Müdürü Coca-Cola İçecek Bursa Fabrika Coca-Cola İçecek Coca-Cola Sistemi içinde en büyük 6. şişeleyici Faaliyet

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

üzere, beş startejik öncelik ortaya koymaktadır r :

üzere, beş startejik öncelik ortaya koymaktadır r : ICEM TÜRKT RKİYE ULUSAL KONFERANSI ÖRG RGÜTLENME VE SOSYAL DİYALOG Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Performans Standartları ve Örgütlenme Olanakları 15 Haziran 2009 Ankara, Türkiye Kemal Özkan, ICEM Kimya

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ Referans Numarası: TRH3.1.LLLII/P-03/5 PROJE TANITIM BROŞÜRÜ DEĞE RK A T ÖĞRENMEK İÇ GEÇ DEĞİL!!! ÇİN Proje Kısa Tanıtımı Proje Adı

Detaylı

Türkiye Programından Kilit Sonuçlar

Türkiye Programından Kilit Sonuçlar Türkiye Programından Kilit Sonuçlar Devam Etmekte Olan Türkiye Programından Kilit Sonuçlar Özel Sektör Rekabetçiliğinin Arttırılmasına Katkı Özel ve finansal sektör, işgücü piyasası ve işgücü becerileri

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

HENGE PROJESİ ONAYLANDI

HENGE PROJESİ ONAYLANDI HENGE PROJESİ ONAYLANDI Mart 2012 Ispanya Ululsal Ajansı tarafından Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında onaylanan Yeşil Girişimcilik için Kültürel Miras ve Doğal kaynaklar (HENGE) projesi Lawton Okulu

Detaylı

Toplumsal ve Ekonomik Kalkınma için i in Erken itimi. Ayla Göksel Göçer, AÇEV 17 Mart 2006

Toplumsal ve Ekonomik Kalkınma için i in Erken itimi. Ayla Göksel Göçer, AÇEV 17 Mart 2006 7 Çok Geç!: Toplumsal ve Ekonomik Kalkınma için i in Erken Çocukluk EğitimiE itimi Ayla Göksel Göçer, AÇEV 17 Mart 2006 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ TANIMI VE ÖNEMİ 0-6 yaşları arasını kapsar; Yaşama, büyüme,

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

KALKINMANIN ANAHTARI ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLE BİRLİKTE İNSAN ONURUNA YAKIŞIR İŞ OĞUZ BAŞOL

KALKINMANIN ANAHTARI ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLE BİRLİKTE İNSAN ONURUNA YAKIŞIR İŞ OĞUZ BAŞOL KALKINMANIN ANAHTARI ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLE BİRLİKTE İNSAN ONURUNA YAKIŞIR İŞ OĞUZ BAŞOL KIRKLARELİ-2013 Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi KALKINMANIN ANAHTARI ÇEVRESEL

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

Ekonomik Etki Değerlendirme Çalışması

Ekonomik Etki Değerlendirme Çalışması tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Turkcell Global Bilgi Erzurum Çağrı Merkezi Ekonomik Etki Değerlendirme Çalışması Nihai rapor sunumu 14 Eylül 2011, Erzurum Turkcell Erzurum Çağrı Merkezi

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR Atila Uras BM Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı 1 Sürdürülebilir Kalkınma Sürdürülebilir Kalkınma, günümüzün ihtiyaçlarının

Detaylı

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ PROJENİN GEREKÇESİ VE AMACI Tarım sektörü Türkiye nin Gayri Safi Katma Değerinin yaklaşık %9 unu oluştururken, bu oran

Detaylı

6_ _ _n.mp4

6_ _ _n.mp4 SAP Business One SAP Business One http://gateteknoloji.com/wp-content/uploads/2016/12/1567832 6_306102789784420_1572539796541145088_n.mp4 Muhasebe araçlarından daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Küçük

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı