AB ÜLKELERİNDE UYUŞTURUCU KULLANIMI VE TEDAVİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB ÜLKELERİNDE UYUŞTURUCU KULLANIMI VE TEDAVİ"

Transkript

1 Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezinden AB ÜLKELERİNDE UYUŞTURUCU KULLANIMI VE TEDAVİ Yılda 1 milyondan fazla uyuşturucu kullanıcısı tedavi görmektedir ancak büyük sorunlar hala mevcuttur. Madde kullanım problemleri olanlar için sunulan etkili tedavi Avrupa nın uyuşturucuya karşı verdiği tepkinin başlıca dayanağını oluşturur. AB Uyuşturucu Ajansı (EMCDDA), uyuşturucu kullanıcıları için mevcut olan bakımın hem niteliği hem de niceliği açısından, uyuşturucu tedavisine daha iyi bir erişim sağlanmasının uyuşturucu politikası önceliği olması durumu 1990 lı yıllardan bu yana hayli gelişme göstermiştir. EMCDDA, her yıl en azından Avrupa Birliği nde asgari 1 milyon kişinin uyuşturucu problemlerine ilişkin tedavi gördüğünü tahmin etmektedir. Yine de tedavi hizmetleri için fazlaca sorun mevcuttur. Eroinle ilgili problemler hem AB içerisinde hem de sınırlarında mevcut olmaya devam etmektedir ve bütçe kesintilerine dair beklentiler ekonomik düşüşte bir gerçeklik halini alır. Bu konular, bugün Lizbon da yayınlanan 2010 Yıllık Raporu: Avrupa daki uyuşturucu probleminin durum unda incelenmiştir. EMCDDA Müdürü Wolfgang Götz: Geçtiğimiz on yıldan daha fazla bir süredir uyuşturucu problemlerine karşılık verilmesinde kazanımlar söz konusudur. Tedavi tedariki önemli bir şekilde artmıştır ve HİV enfeksiyonu gibi uyuşturucu kullanımının en zararlı sonuçlarından bazılarına yönelmede büyük ölçüde ilerleme kaydedilmiştir. Ancak etkili tepkilerin sürdürülmesi gereken zamanda tasarruf önlemleri tedavi hizmetlerinde kesintilere neden olur. Devlet hazinesinde bulunan hali hazırdaki baskı politik kararlara sebep olur ve bunlar da Avrupa daki uzun vadeli masrafın kısa vadeli birikimlere oranla daha ağır gelmesi ile sonuçlanır. demiştir. Rapor, psikolojik müdahaleler (örneğin; danışmanlık) ayakta tedavi bakım hizmetleri ve ikame tedavilerindeki (örneğin; metadon bakımı) önemli artış nedeniyle tedavinin ne kadar genişlediğini açıklamaktadır. Ancak bugün Avrupa daki tedavi tedarikinin hayli yüksek düzeyinin altını çizerken, tedaviye erişimde hala mevcut olan eşitsizlikleri de açıklamaktadır. Tedaviye ilişkin engeller arasında zecri kabul kriteri, insan ve finansal kaynak azlığı ve hastalara ilişkin masraflar yer almaktadır. Yaklaşık Avrupalı ikame tedavisi görmektedir yılından bu yana 3 misli artış mevcuttur. Bugünün raporuna göre, en çok gelişme ikame tedavisi alnında kaydedilmiştir, opioid kullanımını tedavi etmek Avrupa daki başlıca seçenektir Avrupalıdan bazıları bu tip bir tedavi görmektedir yılında yarım milyondan fazla bir sayı ve 1993 yılından bu yana da 10 misli bir artış söz konusudur. Çeşitli ülkeler, pratisyen hekimler gibi ek hizmet sağlayıcılarını dahil ederek geçtiğimiz on yıllık süreçte tedariklerini artırmışlardır. Bugün Hırvatistan ve Norveç ile birlikte tüm 27 AH ülkesinde ikame tedavisi mevcuttur ve Avrupa nın opioid kullanıcılarına ilişkin probleminin yarısına ulaştığı düşünülmektedir. Bu tedavinin kapsamı ülkeler arasında çeşitlilik gösteren kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bazı Üye Devletlerde opioid kullanıcılarının %10 dan daha azı bu gibi bir tedavi görürken diğerlerinde yarısından fazlası tedavi görür. Avrupa daki ikame tedavilerinin sadece %2 si 2004 ve 2007 yıllarında AB ye katılan 12 Üye Devlet içerisinde sağlanır. Bazı ülkelerde ikame tedavisi için tahmini bekleme süresi bir yıldan fazladır (örneğin; Bulgaristan, Polonya ve Yunanistan).

2 Yeni İhtiyaçlara cevap vermek İlerleme kaydetmek Avrupa daki uyuşturucu kullanımının çeşitli örnekleri, tedavi hizmetlerinin geçtiğimiz on yıllık sürece oranla daha karmaşık ihtiyaçlara cevap vermelerini gerektirmektedir. Daha fazla esrar, uyarıcı ve çoklu madde (birden fazla madde kullanan) kullanıcısının hizmetler ile irtibat halinde olması nedeniyle opioid kullanımından çok diğer problemlere yönelme talepleri artmaktadır. Rapor, yeni ihtiyaçlara cevap vermek hususunda yapılan gelişmeleri incelemektedir. Avrupa daki esrar problemine karşı gelinmesi danışmanlık, yapılandırılmış psikolojik müdahaleler ve meskfın yerlerde tedavi sağlanmasını içermektedir. Almanya,Hollanda ve Birleşik Krallık esrar problemleri için uyuşturucu tedavi sistemi içerisinde yardım isteyen gönülsüz kişilere ulaşmak için internet kaynaklı bir tedavi sunmaktadır. Özellikle kokain kullanıcıları için sağlanan tedavi çeşitli ülkelerde geliştirilmiştir. Avrupa daki uyuşturucu tedavisi kamu tesisleri çoğunlukla opioid kullanıcılarına göre düzenlenmiştir. Sosyal açıdan entegre olmuş toz kokain kullanıcıları, anlaşılan hastalık belirtileri yüzünden tedaviye girmek hususunda isteksiz olabilirler. Bu çoğunluğu hedef alarak Danimarka, Irlanda, İtalya ve Avusturya düzenli açılış saatlerinin dışında tedavi sunmaktadırlar. 50 yi aşkın sayıda tıbbi ilaç kokain bağımlılığını tedavi etmek üzere değerlendirmeye alınmıştır ancak hiç birisinin etkili olduğu kanıtlanmış değildir. Ne var ki; yeni maddeler üzerinde l00 den fazla sayıda rastgele yapılan kontrollü deneme şimdi kayıt altına alınmış durumdadır. Amfetamine (amfetamin ve metaamfetamin) ilişkin problemler ve karşılıklar bugün Yıllık Rapor ile birlikte yayımlanan yeni bir araştırmada incelenmiştir. Genelde tedavi hizmetleri, bu maddeleri kullananların bulunduğu ve bunun süregelen bir problem olarak mevcut olduğu ülkelerdeki (örneğin; Çek Cumhuriyeti ve Slovakya daki metaamfetamin kullanımına ilişkin tedaviler) kullanıcıların ihtiyaçlarına göre uyumlu hale getirilir. Amfetamin kullanıcılarına yönlendirilen yeni bir dikkat noktası da Estonya nın 2010 uyuşturucu stratejisidir. Macaristan da ise bu maddelere bağımlı olmakla problem yaşayan kullanıcıların bakımında profesyonelleri bir tedavi protokolü yönlendirmektedir. TEDAVİ HİZMETLERİNDE SÜREGELEN MESELELER Eroin Problemi Düşüş sinyalleri bulunmamaktadır Avrupa daki eroin probleminde azalma olmadığını yeniden teyit eden verilere binaen etkili tedavinin önemli olması hususunun altı çizilmektedir lı yılların sonlarından 2000 li yılların başlarına kadar olan eroin bağlantılı bir düşüşün ardından opioid eğilimlerindeki göstergeler, yeni tedavi ihtiyaçları, ölümler, uyuşturucu ile ilgili kanuni suçlar ve ele geçirmeler Avrupa da artan bir opioid prohleminde kapsamlı bir değişmezliğe işaret etmektedir. Bu. EMCDDA in son iki yıllık raporundaki değerlendirmesini desteklemektedir. EMCDDA, AB ve Norveç te 1.35 milyon opioid kullanıcısı sorunu mevcut olduğunu ve bunlardan çoğunluğunun eroin kullanıcısı olduğunu tahmin etmektedir. Yeni bir veri eroin kullanımında takviye yapılmasının hala meydana geldiğini belirtmektedir. Rapor veren 19 ülkeye dayalı olarak, eroin başlıca uyuşturucu olmak üzere tedaviye ilişkin taleplerde 2003 yılında olan rakamlar 2008 yılında e ulaşmıştır ve 2008 yılları arasında 11 ülkede başta eroin kullanımı olmak üzere daha fazla kullanıcı tedaviye gelmektedir. İlk defa tedaviye girenler için 2008 yılında yükselen bir trend seviyesine gelinmiştir, ancak; altı ülke hala artış olduğu yönünde rapor vermişlerdir ile 2007 arasındaki dönemde yıllık olarak rapor edilen Avrupa daki uyuşturucu kaynaklı ölümlerin 6400 ila 8500 sayıları arasında olduğu ve bunlardan çoğunun opioid

3 kullanımı (tipik olarak % 85 in üzerinde) olduğu rapor edilmiştir yılından bu yana uyuşturucu ile ilgili ölümlerin sayısı sabit bir biçimde birçok Avrupa Ülkesinde artmaktadır. Bugün yayımlanan veriler, o yıl içerisinde AB üye ülkelerinde ve Norveç te 7371 vakanın 2007 yılında 7021 olduğuna dayanan tahminlerle, 2008 yılında uyuşturucu kaynaklı ölümlerde makul bir düşüş olduğunu göstermektedir. Kronik opioid kullanıcılarının yaşlanan nüfusunu belirtilmiş bu ölümlerin yaş aralığında da artış gösterilmiştir. AB deki her bir ölümcül doz aşımı için ölümcül olmayan doz aşımı olduğu ve bunun her yıl için civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu vakalar sadece önemli sağlık hasarları ile değil ayrıca gelecekte ölümcül doz aşımı riskinin artmasıyla sonuçlanır. Geçen senenin raporunda belirtilen eroinle ilgili suçlardaki artış eğilimi en son elde edilen Avrupa verilen ile de teyit edilmiş durumdadır. Bu gibi suçlar için AB ortalaması döneminde %39 a kadar yükselmiştir. Eroinle ilgili suçların sayısı 16 rapor veren ülkede de artmıştır. 26 rapor veren ülkeden alınan veriler, en fazla Birleşik Krallık ta olmak üzere Avrupa da rapor edilen eroin yakalama vakalarının sayısının döneminde den e yükseldiğini göstermektedir. Ele geçirme sayıları artış göstermektedir ve AB ve Norveç te ele geçirilen eroin miktarı 2003 yılında 9 ton iken 2008 yılında 8 tona düşmüştür yılında Avrupa da tahmini eroin yakalaması gerçekleşmiş, bu yakalamalar neticesinde 23,6 ton eroin ele geçirilmiştir. Türkiye, 2008 yılında 15,5 ton yakalama ile yine en yüksek yakalama miktarını rapor etmesine rağmen, İngiltere en yüksek yakalama sayısını rapor etmeye devam etmiştir. 26 ülkeden yılları arasında elde edilen veriler, 2003 yılından beri yakalama sayılarında artış olduğunu göstermektedir. Türkiye, yılları arasında yakalanan eroin miktarında 3 kat artış rapor ederken, Avrupa Birliğinde yakalanan eroin miktarı aynı dönem içerisinde sınırlı bir azalma göstermiştir. Bunun nedeni ise; Avrupa Birliğinde en yüksek miktarı aynı dönem içerisinde yakalayan iki ülke olan İtalya ve İngiltere tarafından rapor edilen düşüşlerdir. Tablo: Avrupa Birliği Ülkeleri-Türkiye Eroin Yakalama Miktarları

4 KAYNAK: REITOX Ulusal Temas Noktası Ülkemizin, 2006 yılından itibaren, AB ülkelerinde, Norveç ve Hırvatistan da yakalanan eroin maddesinden çok daha fazlasını yakalamasında en büyük etken, üretici ülkelere olan yakınlığıdır. Türkiye Balkan rotası üzerindedir ve bu rota üretici ülkelerden Avrupa ya giden en kısa karayolu anlamına gelmektedir. Grafikte de görüldüğü gibi Türkiye 2005 yılından itibaren tüm AB ülkeleri, Hırvatistan ve Norveç (29 ülke) toplamından daha fazla eroin yakalayarak hem ulusal hem de uluslar arası alanda önemli bir başarı yakalamıştır. Yakalamalardaki artışın diğer önemli bir nedeni ise; güvenlik güçlerinin mücadelede kullandıkları teknik altyapının güçlenmesi ve iyi eğitilmiş personeldir. Yine de Afganistan da üretildiği tahmin edilen 800 ton civarındaki yıllık üretim düşünüldüğünde, yakalamalarda sağlanan başarının çözüm olmadığı ve önleme faaliyetlerine duyulan ihtiyaç daha net ortaya çıkmaktadır. Avrupa da enjekte yoluyla uyuşturucu kullanımı genel olarak durağandır ya da azalmaktadır ancak yine de büyük bir problemdir. Enjekte yoluyla uyuşturucu kullanımı, uyuşturucu kullanıcılarında kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlar (örneğin; HİV/AİDS, hepatit) ve aşırı doz dahil olmak üzere ciddi sağlık problemleri ile bağlantılıdır. EMCDDA ye göre tedavi, gözlemleme ve teşvik etmeden alınan en son verilere göre uyuşturucu enjekte etme konusunda sabit bir düşüş trendi görülmektedir. Tedaviye giren eroin kullanıcıları arasında enjektör kullanımı oranında 2002 ila 2007 yıllarında 13 ülkede bir düşüş olduğu rapor edilmiştir. En son alınan veriler göstermektedir ki Avrupa da başlıca olarak opioid kullanımından dolayı tedaviye girenlerin yarısından daha azı (%42) genellikle uyuşturucularını enjekte etmekte, çeyreğinden azı ise (%32) bu tedaviye ilk kez girmektedir. Uyuşturucu enjekte etmekte bir düşüş görünse de bu durum Avrupa nın uyuşturucu problemlerinin ortasında yer almaktadır. EMCDDA, bugün Avrupa da ila 1 milyon arasında aktif olarak enjekte ile uyuşturucu kullanan kişi olduğunu tahmin etmektedir. Uyuşturucu enjekte etme hali hazırda birçok Doğu Avrupa ülkesindeki opioid kullanıcıların yönetilmesindeki en yaygın rotadır. Tedaviye giren opioid kullanıcıları arasında enjektör kullanma oranları en yüksek olduğu yerler Litvanya (%99), Romanya (%95), Estonya (%91) ve Slovakya (%86) olarak bildirilmiştir. Sorunlar: Komşu ülkelerde opioid kullanımı ve enjekte etme AB nin bazı komşu ülkelerindeki uyuşturucu kullanımının kamusal sağlık açısından sonuçları da raporda incelenmiştir. AB nin doğu sınırında Rusya ve Ukrayna ülkelerinin her ikisi de kendi opioid kullanım sorunlarının düzeyinin AB ortalamasından iki ila dört kat daha fazla olduğunu rapor etmişlerdir. Bu bölgede opioid kullanımı ile ilgili problemler HİV enfeksiyonunun ve uyuşturucu nedenli ölümlerin yüksek düzeylerini içermektedir. Rusya da 1.68 milyon kadar opioid kullanıcısı problemi mevcut olduğu ve bu durumun Ukrayna da ve aralığında olduğu rapor edilmiştir. Enjekte yoluyla uyuşturucu kullananların sayısı yaklaşık olarak Rusya da 1.8 milyon Ukrayna da dir (UNODC rakamları). Çalışmalar göstermektedir ki her iki ülkede de kullanıcıların % 40 kadarının pozitif HIV virüsü taşıdığı rapor edilmiştir. Yeni bildirilen HİV vakalarının oranı enjekte yoluyla uyuşturucu kullananların sayısının Rusya ve Ukrayna da, Avustralya, Kanada, ABD ve AB gibi diğer ülkelere ve dünyanın diğer bölgelerine göre daha fazla olduğu rapor edilmiştir.

5 AB de enjekte yoluyla uyuşturucu kullanımına ilişkin yeni teşhis edilen HİV enfeksiyonu vakalarına yönelik olarak alınan veriler enfeksiyon oranlarının, yıllarındaki en üst sınırını müteakiben genel olarak hali hazırda düşüşte olduğunu belirtmiştir. Yeni teşhis edilen enfeksiyonların en yüksek oranlarını rapor eden ülkelerin (Estonya, Letonya, Litvanya. Portekiz) hepsi Estonya ve Letonya daki belirgin azalışlar ile düşüş eğilimlerine devam etmiştir. Yine de düşüş eğilimlerine rağmen yeni HİV teşhisleri bu üye ülkelerde 2008 yılında oldukça yüksek oranda kalmıştır. Bu da koruma sağlamanın ve yerel önlem uygulamalarının etkinliğini vurgulayarak bahse konu ülkelerde enjekte yoluyla uyuşturucu kullananlar arasında hala HİV bulaşması meydana geldiğini göstermektedir. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu İzleme Merkezinden AVRUPA İÇİN YENİ BİR SORUN: YAŞLI UYUŞTURUCU KULLANICILARININ TEDAVİ VE BAKIMI EMCDDA; Uyuşturucu sorunlarının yaş sınırı yok Artık daha yaşlı kimseler de yardım istiyorlar AB Uyuşturucuyla Mücadele Teşkilatı (EMCDDA), uyuşturucu sorunlarının yaş sınırı tanımadığını belirtti. Teşkilat, 2010 Yıllık Raporunun yanı sıra bugün yayınlanan özel değerlendirme raporunda artık uyuşturucu kullanımının sadece bir genç1ik olgusu olmaktan çıktığını belirtti. Avrupa, nüfusunun yaşlanması tecrübesini yaşarken, 2050 yılına kadar nüfusun dörtte birinin 65 ve üzeri yaşta olacağı bildirilmiştir. Alınan verilere göre, Avrupa nın uyuşturucu kullanan nüfusu da yaşlanıyor, özellikle de batı AB ülkelerinde, 40 yaş ve üzeri birine bağlı yaşayan uyuşturucu kullanıcılarına odaklanıldığında değerlendirmede bu kişilerin ihtiyaçlarının şiddetli olduğuna ve düşük yaşam kalitesine sahip olduklarına değinilmektedir. Ancak yaşlı uyuşturucu kullanıcıları için özel tedavi ve bakım programlarının Avrupa da çok kısıtlı olduğuna da dikkat çekilmektedir. Avrupa da 2008 yılında civarında kişi uyuşturucu sorunları sebebiyle tedavi altına alınmıştır. Bunların i 40 yaş ve üzerindedir ve çoğunluğu da eroin sorunları sebebiyle yardım istemektedir. Özel uyuşturucu tedavi merkezleri ve opioid madde tedavi hizmeti sağlayıcılarından alınan bilgiye göre yaşlı uyuşturucu kullanıcıları artık bu merkezlerin müşterilerinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Pek çok ülkede de bu oran giderek artıyor. Avrupa da tedaviye başlanan kişilerin ortalama olarak beşte biri (%20) 40 yaş ve üzeri kişilerdir ve bazı ülkelerde bu oran %30 a yakındır. Bu durum üye devletlerin çoğunda bu oranın % l0 u geçmediği on yıl öncesiyle kıyaslandığında büyük bir artış olarak gözlemlenmektedir. Portekiz tedavi altına alınan yaşlı uyuşturucu kullanıcılarının en yüksek oranını (%28) açıklarken, bu oran İspanya da 2000 yılından bu yana en yüksek oranını %15.1 olarak açıklamıştır. Özellikle ikame tedavisindeki veriler bazı ülkelerde müşterilerin yarıdan fazlasının 40 yaş üzeri olduğunu göstermektedir. Değerlendirme raporuna göre, en yüksek oranda yaşlı uyuşturucu kullanıcısı sorunu Batı Avrupa ülkelerinde 1980 ve 1990 lardaki ilk eroin epidemisinde görülmüştür. Orta ve doğu Avrupa ülkelerinin çoğunda 40 yaş üzeri kullanıcılar tedavide küçük bir yüzdeye sahipler. Rapora göre, burada daha sonra başlayan epidemilere göre (1990 ların sonu 2000 ler) sonraki yıllarda daha fazla yaşlı uyuşturucu kullanıcısının olması beklenmektedir. Yaşlı uyuşturucu kullanıcılarının tedavi raporunda yüksek düzeylerde işsizlik ve toplumsal yalnızlık ile uzun süreli kronik uyuşturucu kullanımı sonucu fiziksel ve psikososyal sonuçlar

6 (ör. Karaciğer hastalıkları, aşırı dozla ilgili hasarlar, depresyon) gözlemlenmektedir. Alkol ve tütünle ilgili şikayetler de yaygındır. Yaşlanmayla birlikte bu süreç yaşlı uyuşturucu kullanıcılarında daha da hızlı gelişmektedir ve bakıma muhtaç bir kullanıcının uyuşturucu kullanmayan 20 yaş üzeri bir kişi tarafından bakılması gerekebilir. Mevcut tedavi hizmetleri genç uyuşturucu kullanıcıları için tasarlanmıştır ve personel, yetişkinlerin uyuşturucu sorunları konusunda eğitilmemiş olabilirler veya yaşla birlikte değişen sağlık ve sosyal değişimlerden (ör. Hareket azlığı, kalp rahatsızlıkları, akrabaların ölümü) haberdar olmayabilirler. Genel olarak 30 lu yaşların ortalarındaki kişilerin uyuşturucu kullanımından uzak yetiştikleri düşünülür, diyor EMCDDA Direktörü Wolfgang GÖTZ. Ancak Avrupa daki tedavi merkezlerinden alınan bilgiler bunun her zaman doğru olmadığını gösterir nitelikte. Bu merkezler, uzun süreli uyuşturucu kullanımı ile yaşlanmanın etkilerini bir arada yaşayan yaşlı müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap veren hizmetlerin arayışına girmişlerdir. Şimdiye kadar bu değişimin etkilerini yakalamak konusunda yavaştık ancak bu durumun gerek uyuşturucu tedavi hizmeti sağlayıcılarına gerekse genel sağlık ve sosyal bakım hizmeti sağlayıcılarına baskı yaptığı açıkça ortadadır. Son alınan bilgiler, Avrupa Birliği ülkelerinde rapor edilen uyuşturucuya bağlı ölümlerin %26 nın (dörtte birinden fazlasının) 40 yaş ve üzeri kullanıcılar olduğu belirlenmiştir. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezinden AVRUPA 2010 YILLIK RAPORU ÖZETİ Avrupa, uyuşturucu tedariki ve kullanımındaki değişiklikler sonucu yeni sorunlarla karşı karşıya EMCDDA Uyuşturucuların tedarik ve kullanımlarındaki değişiklikler ve yeni çıkan maddelerin rekor sayısı Avrupa nın uyuşturucu denetim modellerini sınamaktadır diyor. Bu sorunlar, bugün Lizbon da EMCDDA tarafından yayınlanan Avrupa daki uyuşturucu sorununun durumu konulu 2010 Yıllık Raporunda tanımlanmaktadır. Bahsi geçen sorunlar arasında karmaşık kokain kaçakçılığı teknikleri, uyarıcı piyasasındaki değişiklikler, yaygın yerli hint keneviri üretimi ve denetim altındaki maddelerin yerini alabilecek şekilde tasarlanan yeni yasal uyarıcıların sürekli olarak ortaya çıkışı. Kokain: karmaşık kaçakçılık teknikleri ve artan sağlık endişeleri Bugün Yıllık Rapor da kokain saklama ve kaçakçılık tekniklerinin giderek karmaşıklaştığı yayınlanmıştır. Bu tekniklerden biri kokain bazın veya hidrokloridin (HCI) ihracat öncesinde taşıma malzemelerine (ör. Balmumu, plastik, kumaş) yerleştirilmesi ve sonra AB sınırları içerisinde kurulan gizli laboratuarlarda çıkarılması tekniğidir. Bu ikinci çıkarma laboratuarlarından 25 kadarı yılında İspanya da bulundu. Bunlar, kokain bazı veya HCI i koka yapraklarından veya koka macunundan çıkaran Güney Afrika da bulunan laboratuarlardan farklı bir işleve sahiptiler Raporda vurgulanan bir diğer önemli konu ise kokain bağlantılı ölümlerdeki artıştır. Avrupa da her yıl yaklaşık 1000 kokain bağlantılı ölüm rapor edilmektedir. Birleşik Krallık ta içinde kokain geçen ölüm belgeleri 2003 (161) ve 2008 (325) yıllarında ikiye katlanmıştır de 27 AB üyesi ülkede kişi kokain sorunları sebebiyle uyuşturucu tedavisine başlamıştır. Kokain kullanıcıları şu anda ilk kez tedavi alan kişilerin dörtte birini oluşturmaktadır.

7 EMCDDA Direktörü Wolfgang GÖTZ pek çok Avrupalının kokain kullanımını başarılı bir hayat şekli için nispeten zararsız bir katkı olarak gördüğünü söylemiştir. Ancak giderek görüyoruz ki kokain tüketimi arttıkça kokainin kamu sağlığı üzerindeki etkileri de artış gösteriyor. İletmemiz gereken bir mesaj da bu uyuşturucunun kullanımının hızla artabileceğinin yanı sıra nadiren ve düşük dozlarda alımının bile ölümlere yol açabileceğidir. Avrupa da satılan kokain piyasa değerini arttırmak için çoğunlukla adulteran (karıştırıcılar) tarafından karıştırılır. Bu maddeler genellikle ilave maddeler (ör. Şeker, nişasta) veya uyuşturucunun etkilerini güçlendirebilecek aktif malzemelerdir (ör. Lidokain. phenactin, procain, kafein). Bugünkü raporda ABD de kokain karıştırıcısı olarak levamizol kullanımının arttığı vurgulanmıştır. Bazı AB üyesi ülkelerde kokain yakalamalarının önemli bir bölümünde bu maddeye rastlanmıştır. Halen sadece bazı Avrupa ülkeleri kokain karıştırıcılarını takip edebilmektedir ve gelişmiş takip ve analize ihtiyaç duyulmaktadır. Levamizolün uzun süre kullanımı kokain kullanıcılarında ilave sağlık riskleri doğurabilir. 14 milyon Avrupalı yetişkin (15-64 yaş) yaşamları süresince kokaini denemişler ve 4 milyon kişi de bunu geçtiğimiz yıl kullanmıştır. Kokain kullanımı, kullanımın yüksek düzeyde olduğu az sayıdaki batı Avrupa ülkesini oransız şekilde etkilemektedir. Avrupa nın diğer yerlerinde ise kullanım azdır. Önde gelen ülkeler ise Danimarka, İrlanda, İspanya, İtalya ve Birleşik Krallık tır ve anketler buralarda geçtiğimiz yılki kullanımın genç yetişkinlerde (15-34) %2,9 (İtalya) ile %6,2 (Birleşik Krallık) olarak değişim gösterdiğini göstermektedir. Birleşik Krallık ta ve İspanya da veriler dalgalanma göstermektedir, örneğin 2008 verilen yükselme gösterirken, 2009 verilen düşme göstermektedir yılında Avrupa da yakalama yapılmıştır. Yakalamalar Orta ve Doğu Avrupa da düşük olsa da 2003 (469 yakalama) ve 2008 (1212) yılları arasında 10 ülkede iki katın üstüne çıkmıştır. Buna göre kokain ticareti ve bölgedeki mevcudiyeti artabilir. Amfetamin hala Avrupa nın bazı yerlerinde büyük bir sorun - ekstazi piyasasındaki oynaklık Amfetaminlerin (amfetamin veya metamfetamin) kullanımı Avrupa da kokain kullanımından düşüktür ve tüketim eğilimleri sabittir. Ancak pek çok ülkede bu maddelerden biri hala en yaygın kullanılan uyarıcı maddedir. 12 milyon civarında Avrupalı (15-64 yaş) yaşamları süresince amfetamini denemişlerdir ve yaklaşık 2 milyon kişi geçen sene denemiştir. Avrupa daki amfetamin ve metamfetamin kullanımı sorununun sonuçları ve buna yapılan müdahaleler, bugün EMCDDA tarafından yayınlanan Yıllık Raporun yanı sıra özel bir değerlendirme ile açıklığa kavuşturulmuştur. Yıllık Rapora göre amfetamin kullanımı sorunu, çoğunlukla kuzey Avrupa ülkelerinde rapor edilmiştir ve İsveç (%32), Finlandiya (%20) ve Letonya (%15) gibi ülkelerde önemli ölçüde tedavi girişi yapılmıştır. Avrupa da yakalanan amfetamin miktarı son yıllarda sabit şekilde artmaktadır ( ) ve 2008 yılında 8.3 tona ulaşmıştır. Metamfetamin kullanımı sorunu Avrupa da sınırlı olarak kalmaktadır ve büyük ölçüde Çek Cumhuriyeti ve Slovakya ile sınırlıdır. Ancak uyuşturucu, kuzey Avrupa da (ör. Norveç, İsveç, Letonya, Finlandiya) gün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir ve amfetamine ikame olarak kullanılmaktadır. Avrupa daki metamfetamin yakalaması son yıllarda artmıştır ( ) yılında 300 kg. uyuşturucu yakalanmıştır yılında 458 üretim yeri Çek Cumhuriyeti nde tespit edilmiştir (2007 de 390). Metamfetamin üretimi aynı zamanda Litvanya, Polonya ve Slovakya da rapor edilmiştir ve büyük ölçüde Skandinav piyasasına hizmet etmektedir. Avrupa daki ekstazi kullanımındaki eğilim genelde sabittir. Yaklaşım 11 milyon Avrupalı ekstazi denemiş ve 2,5 milyon kişi ise bunu geçen yıl yapmıştır. Ekstazi tabletlerinin yakalanması 2008 yılında % l4 ten % 13,7 ye inmiştir. (2007 verilerine kıyasla) yılları arasında ortalama fiyatı % 32 oranında 4-10 Avroya düşmüştür yılında ekstazi

8 tabletlerindeki piperazin varlığı yaygın şekilde rapor edilmiştir (yalnız veya MDMA ile birlikte). Bu değişimler giderek karmaşıklaşan ekstazi piyasasını yansıtmakta ve uyuşturucunun kalitesi hakkında kullanıcıların algısında olası bir etkiye sahiptir. Hint Keneviri: Doğu Avrupa daki kullanım düzeyi artık Batı ülkelerindekine rakip ve hatta seçti Hint keneviri kullanım düzeyleri bazı Doğu Avrupa ülkelerinde artış göstermektedir ve bazı durumlarda da Batı Avrupa ile rekabet edebilmekte ve hatta geçmektedir. Doğu AB üyesi devletlerde gençler arasındaki (15-34) en yüksek kullanım düzeyi Çek Cumhuriyetindedir (%28,2), Slovakya (14,7) ve Estonya dadır (%13.6). Batı ülkelerinde en yüksek düzey ise İtalya (%20,3), İspanya (18,8) ve Fransa (16.7) olarak rapor edilmiştir. Kullanım düzeyi ülkeler arasında değişim göstermektedir ve en yüksek düzey genç yetişkinler arasında geçtiğimiz yıl (Çek Cumhuriyeti %28.2) en düşük olan ülkenin 30 katı olarak (Romanya %0.9) rapor edilmiştir. Son üç EMCDDA Yıllık Raporlarında bahsedildiği üzere Avrupa daki hint keneviri kullanım eğilimi sabit veya düşüş eğilimi göstermektedir. Ancak bu eğilim içerisinde farklı durumlar da gözlenmektedir. Geçtiğimiz yıl hint keneviri kullandığı rapor edilen genç yetişkinler arasında (15-34 yaş) yılları arasında üç temel eğilim gözlenmiştir. Kuzey ve Güneydoğu Avrupa da beş ülke; Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Finlandiya. Isveç genel sabit düzeyde veya düşük düzeyde kalmıştır (%9 un altında). Batı Avrupadaki altı ülke; Danimarka, Almanya, İspanya, Fransa, Hollanda ve Birleşik Krallıkta ise en yüksek düzeyler tespit edilmiş ancak bunun düşüş veya sabit kalma seyrinde olduğu gözlenmiştir. Dört ülke ise; Çek Cumhuriyeti, Estonya, İtalya, Slovakya hint keneviri kullanımında artış rapor etmektedir. Avrupa Alkol ve Diğer Uyuşturucu Maddelerin Kullanımı Konulu Okul Anketinden (ESPAD) alınan veriler hint keneviri kullanımında yaş genç öğrenciler arasında benzer değişiklikler göstermektedir ( ). Avrupa nın hint keneviri iştahı yılda yaklaşık 1000 tonluk yakalamalarda kendini göstermektedir yılında yaklaşık 900 ton hint keneviri reçinesi Avrupa da yakalandı ve bu miktar hint keneviri bitkisinin 10 katı kadardı (90 ton kadar). Hint keneviri bitkisi şu anda yine de Avrupa içinde yaygın şekilde üretilmektedir (2008de 29 ülkenin yerel şekilde üretim yaptığı rapor edilmiştir) ve önünün kesilmesi de olası görülmemektedir. Hint keneviri bitkisinin yakalama sayısı 2003 ten itibaren artmıştır ve 2008 yılında e ulaşmıştır. Yerel hint keneviri üretimi konusundaki halkın algısı camın kenarında bir saksı veya bahçede birkaç bitki şeklindedir diyor Wolfgang GÖTZ. Ancak gerçek bugün çok farklıdır. Organize suç çeteleri hint kenevirinin büyük çaplı üretiminden elde edebilecekleri karı anlamışlardır. Bu gelişmenin sonucu olan zarar ise artan şiddet oranı ve kent toplumlarında suç oranının artışıdır. Bu durum artık ulusal ve Avrupa çapında kanun uygulama birimlerinin yeni bir faaliyete geçmesini tetiklemiştir milyon Avrupalı nın beşte biri yaş arası yaşamları süresince hint kenevirini denemiş ve yaklaşık 23 milyon kişi de bunu geçen sene denemiştir. 4 milyon kadar Avrupalının günlük veya neredeyse günlük kullanıcılar oldukları rapor edilmiştir. Uyuşturucu tedavisindekilerin yaklaşık beşte biri (%21) başlıca uyuşturucu sorunu olarak hint kenevirini göstermektedir. Ancak hint keneviri sorunu sebebiyle ilk kez tedavi görenlerin sayısında düşüş gözlenmektedir. Hint keneviri kullanıcıları tedavide en genç olanlardır: başlıca sorununu hint keneviri olarak rapor eden ve ilk kez tedaviye giriş yapanların %83 ü 15 yaşın altındadır.

9 2009 yılında rapor edilen yeni uyuşturucuların rekor sayısı 2009 yılında EMCDDA ve Europol e AB hızlı takip erken uyarı sistemi (EWS) yoluyla rekor sayıda yeni uyuşturucu resmi olarak rapor edildi. 24 yeni psikoaktif madde 2009 yılında bu iki teşkilata ilk kez bildirildi. Buna göre, tek bir yılda bildirilen en büyük sayıya ulaşılmakla kalmadı, 2008 yılında bildirilen sayı ikiye katlanmış oldu (13). Bütün yeni bileşikler sentetikti ve tıbbi özelliklere sahip üç madde içeriyordu. Bu yılki raporda sentetik katinonların artan popülaritesinin yeni bir gelişme olarak altı çizildi. Bunlar, yapısal olarak katinona bağlı olan temel bileşik katinonun türevleridir. 15 sentetik katinon halen EWS yoluyla izlenmektedir yılı sonuna doğru. bu uyuşturuculardan biri olan mefedronun kullanım ve ulaşılabilirliği, 2010 yılında EMCDDA nın bu uyuşturucunun sağlık ve sosyal risklerini değerlendirmeye teşvik etmiştir. Bu risk analizi sonucunda Avrupa bu maddenin kontrolünün yapılması gerektiğine karar vermiştir. Halen 16 ülke mefedronu kontrol etme tedbirlerini kabul etmiştir: Belçika. Danimarka, Almanya, Estonya. İrlanda, Fransa, İtalya, Litvanya, Malta, Avusturya, Polonya, Romanya, Isveç. Birleşik Krallık, Hırvatistan ve Norveç. Sentetik kanabinoitler ile bağlantılı olan ve dumanı çıkan bitkisel ürünler demek olan Baharat olgusu da gelişmeye devam etmektedir. Baharat türü ürünlerin gerek isimleri gerekse marka paketlemeleri değişkenlik göstermektedir ve psikoaktif bileşkenleri kontrol tedbirlerine göre değişmektedir. Dokuz sentetik kanbinoid en az dört ayrı kimyasal gruptan olmak üzere EWS yoluyla 2009 yılında rapor edilmiştir. Yeni ve düzenlenmemiş sentetik bileşiklerin ortaya çıkışı ve internette yasal uyarıcı olarak veya insan tüketimi için uygun değil başlığıyla pazarlanması, yeni psikoaktif maddelerin takibine. müdahalesine ve kullanım denetimine giderek artan zorluklar çıkarmaktadır yılında 28 yeni madde EWS yoluyla tespit edilmiştir. Bunlar arasında sentetik katinonlar, sentetik kanabinoidler ve kokain ve amfetaminlere benzeyen yeni sentetik maddeler yer almaktadır. En son EMCDDA on-line perakendeciler anketinde (2010 başlarında) yasal uyarıcı ve halüsinojen mantarlar satan 170 on-line mağaza tespit edilmiştir.

Uyuşturucu Kullanımı ve Uyuşturucuya Bağlı Problemler Uyuşturucu Kullanımını ve Uyuşturucuya Bağlı Problemlerin İzlenmesi

Uyuşturucu Kullanımı ve Uyuşturucuya Bağlı Problemler Uyuşturucu Kullanımını ve Uyuşturucuya Bağlı Problemlerin İzlenmesi 1 Uyuşturucu Kullanımı ve Uyuşturucuya Bağlı Problemler Uyuşturucu kullanımı terimi, tek seferlik deneysel kullanımdan alışkanlık ve bağımlılık içeren kullanıma kadar sıralanmış birçok farklı tüketim çeşidini

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 42

HABER BÜLTENİ Sayı 42 KONYA PERAKENDE SEKTÖRÜ DURAĞAN SEYRETTİ: HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 42 Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) değeri geçen aya göre önemli bir değişim göstermedi. Önümüzdeki 3 aydaki satış fiyatı ve

Detaylı

Avrupa da uyuşturucu sorununun durumu hakkında 2007 Yıllık raporu. İsim, yer, tarih ve saat

Avrupa da uyuşturucu sorununun durumu hakkında 2007 Yıllık raporu. İsim, yer, tarih ve saat Avrupa da uyuşturucu sorununun durumu hakkında 2007 Yıllık raporu İsim, yer, tarih ve saat Avrupa da uyuşturucu sorunu hakkındaki son durum Avrupa nın uyuşturucu sorununun 29 ülkedeki genel değerlendirmesi

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya hizmetler sektörü güven endeksi, 4 ayın ardından pozitif değer aldı: Şubat 2014 ten bu yana negatif değer alan Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

2015 AVRUPA UYUŞTURUCU RAPORU 20 YILLIK İZLEME EMCDDA, Avrupa uyuşturucu sorununa ilişkin yeni dinamikleri ve boyutları araştırıyor

2015 AVRUPA UYUŞTURUCU RAPORU 20 YILLIK İZLEME EMCDDA, Avrupa uyuşturucu sorununa ilişkin yeni dinamikleri ve boyutları araştırıyor 2015 AVRUPA UYUŞTURUCU RAPORU 20 YILLIK İZLEME EMCDDA, Avrupa uyuşturucu sorununa ilişkin yeni dinamikleri ve boyutları araştırıyor (4.6.2015, LİZBON 10:00 BATI AVRUPA ZAMAN DİLİMİ/Lizbon saatine kadar

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2014 Ankara 2014 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar Ülkemizin

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2014 Ankara 2014 1. Ekim Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar Ülkemizin

Detaylı

Türkiye de Bağımlılık Epidemiyolojisi. Dr. Zehra Arıkan

Türkiye de Bağımlılık Epidemiyolojisi. Dr. Zehra Arıkan Türkiye de Bağımlılık Epidemiyolojisi Dr. Zehra Arıkan Araştırmacı: Danışman: Konuşmacı: Glaxo, Sanovel, Bilim Epidemiyoloji Tıbbi araştırmaların yöntem bilimi Sağlık sorunlarının tanımlanması, nedenlerinin

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ARALIK 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ARALIK 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ARALIK 2014 Ankara 2014 1. Aralık Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar

Detaylı

AVRUPA UYUŞTURUCU RAPORU 2016: ÖNEMLİ NOKTALAR EMCDDA, ürünlerin ve kullanım kalıplarının değişmesiyle ortaya çıkan yeni sağlık risklerini vurguluyor

AVRUPA UYUŞTURUCU RAPORU 2016: ÖNEMLİ NOKTALAR EMCDDA, ürünlerin ve kullanım kalıplarının değişmesiyle ortaya çıkan yeni sağlık risklerini vurguluyor AVRUPA UYUŞTURUCU RAPORU 2016: ÖNEMLİ NOKTALAR EMCDDA, ürünlerin ve kullanım kalıplarının değişmesiyle ortaya çıkan yeni sağlık risklerini vurguluyor (31.5.2016, LİZBON AMBARGOLUDUR 10:00 WET/Lizbon saatine

Detaylı

BİR BAKIŞTA SAĞLIK -AVRUPA 2010 -

BİR BAKIŞTA SAĞLIK -AVRUPA 2010 - BİR BAKIŞTA SAĞLIK -AVRUPA 2010 - (OECD ve Avrupa Birliği işbirliğinde hazırlanan Bir Bakışta Sağlık-Avrupa 2010 adlı yayının özetidir) AĞUSTOS 2011 ANKARA İçindekiler ÖZET 1 BÖLÜM 1- SAĞLIĞIN DURUMU...

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2014 Ankara 2014 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ŞUBAT 2015 Şubat 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Şubat Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MART 2015 Mart 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Mart Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK

EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK MAYIS 2012 ANKARA EURO BÖLGESİNDE İŞSİZLİK 2 Mayıs 2012 tarihinde Eurostat tarafından açıklanan verilere göre Euro bölgesinde işsizlik oranı, Mart sonu itibariyle 1999 yılında

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2015 Mayıs 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2015 Temmuz 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU AĞUSTOS 2015 Ağustos 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Ağustos Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dilara SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI ŞEFİ (TD) Mayıs 2006 AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB, dünya otomotiv pazarının %35'ine sahiptir. Otomobil

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EYLÜL 2015 Eylül 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Eylül Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Komşular SUNAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Asgari Ücretin Tanımı Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını

Detaylı

PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ MAYIS 2015 PERAKENDEDE İŞLER DURGUN ANCAK İYİMSER BEKLENTİLER SÜRÜYOR

PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ MAYIS 2015 PERAKENDEDE İŞLER DURGUN ANCAK İYİMSER BEKLENTİLER SÜRÜYOR PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ MAYIS 2015 PERAKENDEDE İŞLER DURGUN ANCAK İYİMSER BEKLENTİLER SÜRÜYOR TEPE, mayıs ayında yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre işlerin durumu, Önümüzdeki 3 aydaki tedarikçilerden

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

BİNEK OTOMOBİL HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI OCAK - MART 2010

BİNEK OTOMOBİL HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI OCAK - MART 2010 BİNEK OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI OCAK - MART 21 BİNEK OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI Türkiye Otomotiv pazarında 21 yılı Ocak-Mart dönemi binek ve hafif ticari araç toplam pazarı 13.36 adet

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ARALIK 2015 Aralık 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Aralık Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2011) Ankara İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

01/07/2015 31/07/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/07/2015 31/07/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/07/2015 31/07/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 04 01 05 10 04 Almanya 13 01 01 70 01 186 69 135 161 Avustralya 01 01 Avusturya 01 09

Detaylı

Araştırma Notu 15/179

Araştırma Notu 15/179 Araştırma Notu 15/179 27.03.2015 2014 ihracatını AB kurtardı Barış Soybilgen* Yönetici Özeti 2014 yılında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 152 milyar dolardan 158 milyar dolara

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi

MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Avrupa Parlamentosu Seçimleri sonuçlandı. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi 2014 Avrupa Parlamentosu Seçimleri, 22-25 Mayıs tarihlerinde

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU KASIM 2015 Kasım 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Kasım Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2016 Mayıs 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU OCAK 2016 Ocak 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Ocak Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 28 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN, ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI

HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 28 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN, ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 28 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN, ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere olan

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü AB Sosyal Politikası Sınırlı Yetkinlik Serbest

Detaylı

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmış olup, Türkel

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MART 2016 Mart 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Mart Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

Milli geliri yükselterek, döviz rezervlerini artırarak, her yıl ortalama yüzde 5 büyüyerek bir ülkeyi değiştirmek mümkün olmuyormuş!

Milli geliri yükselterek, döviz rezervlerini artırarak, her yıl ortalama yüzde 5 büyüyerek bir ülkeyi değiştirmek mümkün olmuyormuş! Yaprak Özer İndeks İçerik İletişim Danışmanlık CEO Her şey para değil Milli geliri yükselterek, döviz rezervlerini artırarak, her yıl ortalama yüzde 5 büyüyerek bir ülkeyi değiştirmek mümkün olmuyormuş!

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya hizmetler sektörü güven endeksi geçen aya göre düştü: 2014 ün başından bu yana düşme eğilimini sürdüren Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te bir önceki

Detaylı

Titre du projet 2014 FİLO BAROMETRE. Türkiye

Titre du projet 2014 FİLO BAROMETRE. Türkiye Titre du projet 2014 FİLO BAROMETRE Türkiye 1 Tüm filo profesyonelleri için uzman platformu: CVO nedir? Filo müdürleri, tedarik uzmanları, üreticiler, leasing şirketleri, reklamcılar, sigortacılar, basın,

Detaylı

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi Metodoloji Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 25,0% 2 17,42% Birden fazla cevap 22,20% 15,0% 1 5,0% 12,89% 10,02% 9,07% 7,88% 8,11% 6,21% 5,97% 5,25% 5,49% 5,25% 3,10% 12,17% 10,26% 2,86% 3,58%

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTIP 6115

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTIP 6115 Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTIP 6115 KÜLOTLU ÇORAPLAR, TAYTLAR, KISA VE UZUN KONÇLU ÇORAPLAR, SOKETLER (VARİS ÇORAPLARI DAHİL) VE PATİK ŞEKLİNDE ÇORAPLAR

Detaylı

01/08/2015 31/08/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/08/2015 31/08/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/08/2015 31/08/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 02 08 03 01 Almanya 04 01 45 03 169 60 129 181 Avustralya 01 01 Avusturya 01 02 04 02

Detaylı

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ MAYIS 2015 ANKARA Ulus. İliş. ve İş Geliş. Müdürlüğü Cem KAPTAN Mithatpaşa Cad. 19/3 06420 ANKARA TÜRKİYE Tel: + 90 312

Detaylı

Enerji Verimliliği: Yüzde 50 Çözüm

Enerji Verimliliği: Yüzde 50 Çözüm Enerji Verimliliği: Yüzde 50 Çözüm Almanya nın Büyümesi 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 Enerji Kullanımı Energy Use GSYH GDP 1,500,000 1,000,000 500,000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Detaylı

AB ÜYESİ ÜLKELERDE VE ADAY ÜLKELERDE EKONOMİK GELİŞMELER

AB ÜYESİ ÜLKELERDE VE ADAY ÜLKELERDE EKONOMİK GELİŞMELER DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI AB ÜYESİ ÜLKELERDE VE ADAY ÜLKELERDE EKONOMİK GELİŞMELER AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü Şubat 2007 AB ÜYESİ ÜLKELERDE VE ADAY ÜLKELERDE EKONOMİK GELİŞMELER Selin

Detaylı

Dış Ticaretin Gelişimi Bölgesel Yaklaşımlar Anket Sonuçları AVRUPA

Dış Ticaretin Gelişimi Bölgesel Yaklaşımlar Anket Sonuçları AVRUPA Dış Ticaretin Gelişimi Bölgesel Yaklaşımlar Anket Sonuçları AVRUPA I. Ticaret Müşavirleri Konferansı 25-30 Nisan 2011 28 Nisan 2011 TİM Dış Ticaret Kompleksi Fırsatlar Bölgenin potansiyeli en yüksek pazarı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Dr. İbrahim Turhan Başkan Yardımcısı 20 Mayıs 2011 İstanbul 1 Sunum Planı I. 2008 Krizi ve Değişen Finansal Merkez Algısı II. III.

Detaylı

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı.

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. AB ile üyelik müzakerelerinde üç yıllık aradan sonra, 22. Fasıl müzakereye

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 Nisan 2015 Hikmet DENİZ İçindekiler 1. İhracat... 2 1.1. İhracat Yapılan Ülkeler... 3 1.2. 'ın En Büyük İhracat Partneri: Irak... 5 1.3. İhracat Ürünleri... 6 2. İthalat...

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

TARIMSAL EMTİA FİYATLARI No 44 OCAK 2016

TARIMSAL EMTİA FİYATLARI No 44 OCAK 2016 TARIMSAL EMTİA FİYATLARI No 44 OCAK 2016 İstanbul Ticaret Borsası, Araştırma Proje ve İş Geliştirme Şubesi tarafından yapılan gayriresmi tercümedir. Yayın Tarihi: 18.04.2016 AVRUPA BİRLİĞİ 28 DÜNYA Tarımsal

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.08.2014 Sayı 10

HABER BÜLTENİ xx.08.2014 Sayı 10 HABER BÜLTENİ xx.08.2014 Sayı 10 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre düştü: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Temmuz 2014 te bir önceki aya göre 0,8 puan düşerek 0,9 puan değerini

Detaylı

Özet 2007 ESPAD raporu 35 Avrupa ülkesinde öğrenciler arasında madde kullanımı

Özet 2007 ESPAD raporu 35 Avrupa ülkesinde öğrenciler arasında madde kullanımı Özet ESPAD raporu 35 Avrupa ülkesinde öğrenciler arasında madde kullanımı TR Yasal uyarı Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi nin (EMCDDA) bu yayını telif hakkıyla korunmaktadır.

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

Emtia Fiyatları No 27 Ağustos 2014. Avrupa Birliği 28. Dünya. Tarımsal Emtia Fiyatları - Ağustos 2014

Emtia Fiyatları No 27 Ağustos 2014. Avrupa Birliği 28. Dünya. Tarımsal Emtia Fiyatları - Ağustos 2014 Emtia Fiyatları No 27 Ağustos 2014 AB Komisyonu nun tarımsal emtia fiyat bülteninin İSTİB tarafından yapılan çevirisidir. Tarımsal Emtia Fiyatları - Ağustos 2014 Yayın tarihi: 19.09.2014 Avrupa Birliği

Detaylı

Hizmetler sektörü güven endeksinin bir önceki aya göre düş esi de önümüzdeki 3 ayda hizmetlere olan talep beklentisinin azal ası ede ol uştur.

Hizmetler sektörü güven endeksinin bir önceki aya göre düş esi de önümüzdeki 3 ayda hizmetlere olan talep beklentisinin azal ası ede ol uştur. HABER BÜLTENİ xx.04.2015 Sayı 18 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen yıla göre yükseldi: yılı a yükselerek gire Konya hizmetler sektörü güven endeksi, Mart te tekrar düştü. Konya Hizmetler sektörü

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ ÇALIŞMA YAŞAMINDA UZUN DÖNEMLİ EĞİLİMLER: EŞİTSİZLİKLER VE ORTA GELİR GRUPLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

YÖNETİCİ ÖZETİ ÇALIŞMA YAŞAMINDA UZUN DÖNEMLİ EĞİLİMLER: EŞİTSİZLİKLER VE ORTA GELİR GRUPLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ ÇALIŞMA YAŞAMINDA UZUN DÖNEMLİ EĞİLİMLER: EŞİTSİZLİKLER VE ORTA GELİR GRUPLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER Son dönemdeki uluslararası tartışmalar, giderek artan eşitsizliklere ve bu durumun toplumsal

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

GTİP 580610 KADIFE, PELUS VE TIRTIL MENSUCAT, DOKUNABILIR MADDELERDEN KURDELE

GTİP 580610 KADIFE, PELUS VE TIRTIL MENSUCAT, DOKUNABILIR MADDELERDEN KURDELE Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 580610 KADIFE, PELUS VE TIRTIL MENSUCAT, DOKUNABILIR MADDELERDEN KURDELE MAYIS 2012 Hazırlayan: ÖZGE SARIÇAY İSTANBUL

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

CILVEGÖZÜ SINIR KAPISI

CILVEGÖZÜ SINIR KAPISI 01/03/2006 31/03/2007 TARİHLERİ ARASINDAKİ SINIR GEÇİŞ İSTATİSTİKLERİ CILVEGÖZÜ SINIR KAPISI EŞYA TAŞIMALARI TRANSİT TAŞIMALAR TAŞIMALARI TOPLAM TOPLAM N Almanya 2 7 1 38,000 7 20,210,118 62 1,126,067

Detaylı

DIŞ TİCARETTE KATMA DEĞER GÖSTERGELERİ TÜRKİYE 1

DIŞ TİCARETTE KATMA DEĞER GÖSTERGELERİ TÜRKİYE 1 DIŞ TİCARETTE KATMA DEĞER GÖSTERGELERİ TÜRKİYE 1 Ticarette katma değer ölçümü, ihracata konu olan mal ve hizmetlerin üretimindeki değerin kaynağını ülke ve sektörler açısından ortaya koyabilmek amacıyla

Detaylı

Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller

Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller Konular Avrupa daki sosyoekonomik modeller: Rhineland Anglo-Saxon Akdeniz İskandinav Uygulama Modellerin performansı Türkiye nerede duruyor? 2 Avrupa

Detaylı

Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight.

Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight. BASIN BÜLTENİ Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight.com Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye nin en büyük

Detaylı

DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ

DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Nurel KILIÇ Dünya çelik sektöründe, 2011 yılının, kriz kayıplarının telafi edildiği bir yıl olması nedeniyle büyüme oranı % 15 ten % 6,8 e gerilemiştir. Bu nedenle Çin

Detaylı

UNAIDS Dünya AIDS Günü Raporu 2011

UNAIDS Dünya AIDS Günü Raporu 2011 UNAIDS Dünya AIDS Günü Raporu 2011 AIDS Epidemisinin Küresel Özeti 2010 HIV ile yaşayan sayısı Toplam Yetişkin Kadın Çocuk (

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

KESME ÇİÇEK. Hazırlayan Gülay BABADOĞAN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KESME ÇİÇEK. Hazırlayan Gülay BABADOĞAN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KESME ÇİÇEK Hazırlayan Gülay BABADOĞAN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KESME ÇİÇEK TÜRKİYE'DE ÜRETİM Ülkemizde ticari anlamda çiçek üretiminin başlangıcını

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Kısa Süreli Rüzgar Enerjisi Tahmini Giriş

Kısa Süreli Rüzgar Enerjisi Tahmini Giriş Kısa Süreli Rüzgar Enerjisi Tahmini Giriş Murat DURAK Yönetim Kurulu Başkanı (Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği-TÜREB) md@enermet.com.tr www.tureb.com.tr 5 Mart, 2010 ANKARA 1 1. Giriş (TÜREB) 2. RES Projelerinin

Detaylı

Araştırma Notu 15/180

Araştırma Notu 15/180 Araştırma Notu 15/180 22 Nisan 2015 ÇOCUKLARIN YARISI MADDİ YOKSUNLUK İÇİNDE Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal ve Mine Durmaz Yönetici Özeti Avrupa Birliği standartlarına göre 2013 yılında Türkiye de 0-15

Detaylı

Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti. Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008

Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti. Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008 Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008 Dünya Halı İthalatı (Milyon $) 12.000 10.000 8.000 7.621 8.562 9.924 10.536 11.241 6.000 4.000 2.000 0 2002 2003

Detaylı

UNODC 2004 DÜNYA UYUŞTURUCU RAPORU. ( Özet Tercüme )

UNODC 2004 DÜNYA UYUŞTURUCU RAPORU. ( Özet Tercüme ) UNODC 2004 DÜNYA UYUŞTURUCU RAPORU ( Özet Tercüme ) İÇİNDEKİLER 1.2 DÜNYA UYUŞTURUCU PİYASALARININ DİNAMİKLERİ...4 1.2.1 Dünyada şu anki uyuşturucu kullanım düzeyi nedir?...4 1.2.2. Uyuşturucu sorunu nasıl

Detaylı

Uluslararası Sponsorluk Politikası. 1 Nisan 2015 Amway

Uluslararası Sponsorluk Politikası. 1 Nisan 2015 Amway Uluslararası Sponsorluk Politikası 1 Nisan 2015 Amway Uluslararası Sponsorluk Politikası Bu Politika, 1 Nisan 2015 itibariyle, Amway bağlı kuruluşlarının Amway Satış ve Pazarlama Planı'nı uyguladıkları

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU Erasmus+ Programı dâhilinde, Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde 12 Üniversitenin katılımıyla oluşan Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) Projesi,

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

DÜŞÜN, DÜŞLE, HAREKETE GEÇ

DÜŞÜN, DÜŞLE, HAREKETE GEÇ 8 Temmuz 2015 UYUŞTURUCUYA KARŞI GENÇ EYLEM PROJESİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 2012 YILI DÜNYA UYUŞTURUCU RAPORU ÖZETİ TÜRKÇE ÇEVİRİSİ Bu yılki (2012) Dünya Uyuşturucu Raporu'nun 1.kısmı son zamanlardaki eğilime

Detaylı