AB ÜLKELERİNDE UYUŞTURUCU KULLANIMI VE TEDAVİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB ÜLKELERİNDE UYUŞTURUCU KULLANIMI VE TEDAVİ"

Transkript

1 Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezinden AB ÜLKELERİNDE UYUŞTURUCU KULLANIMI VE TEDAVİ Yılda 1 milyondan fazla uyuşturucu kullanıcısı tedavi görmektedir ancak büyük sorunlar hala mevcuttur. Madde kullanım problemleri olanlar için sunulan etkili tedavi Avrupa nın uyuşturucuya karşı verdiği tepkinin başlıca dayanağını oluşturur. AB Uyuşturucu Ajansı (EMCDDA), uyuşturucu kullanıcıları için mevcut olan bakımın hem niteliği hem de niceliği açısından, uyuşturucu tedavisine daha iyi bir erişim sağlanmasının uyuşturucu politikası önceliği olması durumu 1990 lı yıllardan bu yana hayli gelişme göstermiştir. EMCDDA, her yıl en azından Avrupa Birliği nde asgari 1 milyon kişinin uyuşturucu problemlerine ilişkin tedavi gördüğünü tahmin etmektedir. Yine de tedavi hizmetleri için fazlaca sorun mevcuttur. Eroinle ilgili problemler hem AB içerisinde hem de sınırlarında mevcut olmaya devam etmektedir ve bütçe kesintilerine dair beklentiler ekonomik düşüşte bir gerçeklik halini alır. Bu konular, bugün Lizbon da yayınlanan 2010 Yıllık Raporu: Avrupa daki uyuşturucu probleminin durum unda incelenmiştir. EMCDDA Müdürü Wolfgang Götz: Geçtiğimiz on yıldan daha fazla bir süredir uyuşturucu problemlerine karşılık verilmesinde kazanımlar söz konusudur. Tedavi tedariki önemli bir şekilde artmıştır ve HİV enfeksiyonu gibi uyuşturucu kullanımının en zararlı sonuçlarından bazılarına yönelmede büyük ölçüde ilerleme kaydedilmiştir. Ancak etkili tepkilerin sürdürülmesi gereken zamanda tasarruf önlemleri tedavi hizmetlerinde kesintilere neden olur. Devlet hazinesinde bulunan hali hazırdaki baskı politik kararlara sebep olur ve bunlar da Avrupa daki uzun vadeli masrafın kısa vadeli birikimlere oranla daha ağır gelmesi ile sonuçlanır. demiştir. Rapor, psikolojik müdahaleler (örneğin; danışmanlık) ayakta tedavi bakım hizmetleri ve ikame tedavilerindeki (örneğin; metadon bakımı) önemli artış nedeniyle tedavinin ne kadar genişlediğini açıklamaktadır. Ancak bugün Avrupa daki tedavi tedarikinin hayli yüksek düzeyinin altını çizerken, tedaviye erişimde hala mevcut olan eşitsizlikleri de açıklamaktadır. Tedaviye ilişkin engeller arasında zecri kabul kriteri, insan ve finansal kaynak azlığı ve hastalara ilişkin masraflar yer almaktadır. Yaklaşık Avrupalı ikame tedavisi görmektedir yılından bu yana 3 misli artış mevcuttur. Bugünün raporuna göre, en çok gelişme ikame tedavisi alnında kaydedilmiştir, opioid kullanımını tedavi etmek Avrupa daki başlıca seçenektir Avrupalıdan bazıları bu tip bir tedavi görmektedir yılında yarım milyondan fazla bir sayı ve 1993 yılından bu yana da 10 misli bir artış söz konusudur. Çeşitli ülkeler, pratisyen hekimler gibi ek hizmet sağlayıcılarını dahil ederek geçtiğimiz on yıllık süreçte tedariklerini artırmışlardır. Bugün Hırvatistan ve Norveç ile birlikte tüm 27 AH ülkesinde ikame tedavisi mevcuttur ve Avrupa nın opioid kullanıcılarına ilişkin probleminin yarısına ulaştığı düşünülmektedir. Bu tedavinin kapsamı ülkeler arasında çeşitlilik gösteren kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bazı Üye Devletlerde opioid kullanıcılarının %10 dan daha azı bu gibi bir tedavi görürken diğerlerinde yarısından fazlası tedavi görür. Avrupa daki ikame tedavilerinin sadece %2 si 2004 ve 2007 yıllarında AB ye katılan 12 Üye Devlet içerisinde sağlanır. Bazı ülkelerde ikame tedavisi için tahmini bekleme süresi bir yıldan fazladır (örneğin; Bulgaristan, Polonya ve Yunanistan).

2 Yeni İhtiyaçlara cevap vermek İlerleme kaydetmek Avrupa daki uyuşturucu kullanımının çeşitli örnekleri, tedavi hizmetlerinin geçtiğimiz on yıllık sürece oranla daha karmaşık ihtiyaçlara cevap vermelerini gerektirmektedir. Daha fazla esrar, uyarıcı ve çoklu madde (birden fazla madde kullanan) kullanıcısının hizmetler ile irtibat halinde olması nedeniyle opioid kullanımından çok diğer problemlere yönelme talepleri artmaktadır. Rapor, yeni ihtiyaçlara cevap vermek hususunda yapılan gelişmeleri incelemektedir. Avrupa daki esrar problemine karşı gelinmesi danışmanlık, yapılandırılmış psikolojik müdahaleler ve meskfın yerlerde tedavi sağlanmasını içermektedir. Almanya,Hollanda ve Birleşik Krallık esrar problemleri için uyuşturucu tedavi sistemi içerisinde yardım isteyen gönülsüz kişilere ulaşmak için internet kaynaklı bir tedavi sunmaktadır. Özellikle kokain kullanıcıları için sağlanan tedavi çeşitli ülkelerde geliştirilmiştir. Avrupa daki uyuşturucu tedavisi kamu tesisleri çoğunlukla opioid kullanıcılarına göre düzenlenmiştir. Sosyal açıdan entegre olmuş toz kokain kullanıcıları, anlaşılan hastalık belirtileri yüzünden tedaviye girmek hususunda isteksiz olabilirler. Bu çoğunluğu hedef alarak Danimarka, Irlanda, İtalya ve Avusturya düzenli açılış saatlerinin dışında tedavi sunmaktadırlar. 50 yi aşkın sayıda tıbbi ilaç kokain bağımlılığını tedavi etmek üzere değerlendirmeye alınmıştır ancak hiç birisinin etkili olduğu kanıtlanmış değildir. Ne var ki; yeni maddeler üzerinde l00 den fazla sayıda rastgele yapılan kontrollü deneme şimdi kayıt altına alınmış durumdadır. Amfetamine (amfetamin ve metaamfetamin) ilişkin problemler ve karşılıklar bugün Yıllık Rapor ile birlikte yayımlanan yeni bir araştırmada incelenmiştir. Genelde tedavi hizmetleri, bu maddeleri kullananların bulunduğu ve bunun süregelen bir problem olarak mevcut olduğu ülkelerdeki (örneğin; Çek Cumhuriyeti ve Slovakya daki metaamfetamin kullanımına ilişkin tedaviler) kullanıcıların ihtiyaçlarına göre uyumlu hale getirilir. Amfetamin kullanıcılarına yönlendirilen yeni bir dikkat noktası da Estonya nın 2010 uyuşturucu stratejisidir. Macaristan da ise bu maddelere bağımlı olmakla problem yaşayan kullanıcıların bakımında profesyonelleri bir tedavi protokolü yönlendirmektedir. TEDAVİ HİZMETLERİNDE SÜREGELEN MESELELER Eroin Problemi Düşüş sinyalleri bulunmamaktadır Avrupa daki eroin probleminde azalma olmadığını yeniden teyit eden verilere binaen etkili tedavinin önemli olması hususunun altı çizilmektedir lı yılların sonlarından 2000 li yılların başlarına kadar olan eroin bağlantılı bir düşüşün ardından opioid eğilimlerindeki göstergeler, yeni tedavi ihtiyaçları, ölümler, uyuşturucu ile ilgili kanuni suçlar ve ele geçirmeler Avrupa da artan bir opioid prohleminde kapsamlı bir değişmezliğe işaret etmektedir. Bu. EMCDDA in son iki yıllık raporundaki değerlendirmesini desteklemektedir. EMCDDA, AB ve Norveç te 1.35 milyon opioid kullanıcısı sorunu mevcut olduğunu ve bunlardan çoğunluğunun eroin kullanıcısı olduğunu tahmin etmektedir. Yeni bir veri eroin kullanımında takviye yapılmasının hala meydana geldiğini belirtmektedir. Rapor veren 19 ülkeye dayalı olarak, eroin başlıca uyuşturucu olmak üzere tedaviye ilişkin taleplerde 2003 yılında olan rakamlar 2008 yılında e ulaşmıştır ve 2008 yılları arasında 11 ülkede başta eroin kullanımı olmak üzere daha fazla kullanıcı tedaviye gelmektedir. İlk defa tedaviye girenler için 2008 yılında yükselen bir trend seviyesine gelinmiştir, ancak; altı ülke hala artış olduğu yönünde rapor vermişlerdir ile 2007 arasındaki dönemde yıllık olarak rapor edilen Avrupa daki uyuşturucu kaynaklı ölümlerin 6400 ila 8500 sayıları arasında olduğu ve bunlardan çoğunun opioid

3 kullanımı (tipik olarak % 85 in üzerinde) olduğu rapor edilmiştir yılından bu yana uyuşturucu ile ilgili ölümlerin sayısı sabit bir biçimde birçok Avrupa Ülkesinde artmaktadır. Bugün yayımlanan veriler, o yıl içerisinde AB üye ülkelerinde ve Norveç te 7371 vakanın 2007 yılında 7021 olduğuna dayanan tahminlerle, 2008 yılında uyuşturucu kaynaklı ölümlerde makul bir düşüş olduğunu göstermektedir. Kronik opioid kullanıcılarının yaşlanan nüfusunu belirtilmiş bu ölümlerin yaş aralığında da artış gösterilmiştir. AB deki her bir ölümcül doz aşımı için ölümcül olmayan doz aşımı olduğu ve bunun her yıl için civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu vakalar sadece önemli sağlık hasarları ile değil ayrıca gelecekte ölümcül doz aşımı riskinin artmasıyla sonuçlanır. Geçen senenin raporunda belirtilen eroinle ilgili suçlardaki artış eğilimi en son elde edilen Avrupa verilen ile de teyit edilmiş durumdadır. Bu gibi suçlar için AB ortalaması döneminde %39 a kadar yükselmiştir. Eroinle ilgili suçların sayısı 16 rapor veren ülkede de artmıştır. 26 rapor veren ülkeden alınan veriler, en fazla Birleşik Krallık ta olmak üzere Avrupa da rapor edilen eroin yakalama vakalarının sayısının döneminde den e yükseldiğini göstermektedir. Ele geçirme sayıları artış göstermektedir ve AB ve Norveç te ele geçirilen eroin miktarı 2003 yılında 9 ton iken 2008 yılında 8 tona düşmüştür yılında Avrupa da tahmini eroin yakalaması gerçekleşmiş, bu yakalamalar neticesinde 23,6 ton eroin ele geçirilmiştir. Türkiye, 2008 yılında 15,5 ton yakalama ile yine en yüksek yakalama miktarını rapor etmesine rağmen, İngiltere en yüksek yakalama sayısını rapor etmeye devam etmiştir. 26 ülkeden yılları arasında elde edilen veriler, 2003 yılından beri yakalama sayılarında artış olduğunu göstermektedir. Türkiye, yılları arasında yakalanan eroin miktarında 3 kat artış rapor ederken, Avrupa Birliğinde yakalanan eroin miktarı aynı dönem içerisinde sınırlı bir azalma göstermiştir. Bunun nedeni ise; Avrupa Birliğinde en yüksek miktarı aynı dönem içerisinde yakalayan iki ülke olan İtalya ve İngiltere tarafından rapor edilen düşüşlerdir. Tablo: Avrupa Birliği Ülkeleri-Türkiye Eroin Yakalama Miktarları

4 KAYNAK: REITOX Ulusal Temas Noktası Ülkemizin, 2006 yılından itibaren, AB ülkelerinde, Norveç ve Hırvatistan da yakalanan eroin maddesinden çok daha fazlasını yakalamasında en büyük etken, üretici ülkelere olan yakınlığıdır. Türkiye Balkan rotası üzerindedir ve bu rota üretici ülkelerden Avrupa ya giden en kısa karayolu anlamına gelmektedir. Grafikte de görüldüğü gibi Türkiye 2005 yılından itibaren tüm AB ülkeleri, Hırvatistan ve Norveç (29 ülke) toplamından daha fazla eroin yakalayarak hem ulusal hem de uluslar arası alanda önemli bir başarı yakalamıştır. Yakalamalardaki artışın diğer önemli bir nedeni ise; güvenlik güçlerinin mücadelede kullandıkları teknik altyapının güçlenmesi ve iyi eğitilmiş personeldir. Yine de Afganistan da üretildiği tahmin edilen 800 ton civarındaki yıllık üretim düşünüldüğünde, yakalamalarda sağlanan başarının çözüm olmadığı ve önleme faaliyetlerine duyulan ihtiyaç daha net ortaya çıkmaktadır. Avrupa da enjekte yoluyla uyuşturucu kullanımı genel olarak durağandır ya da azalmaktadır ancak yine de büyük bir problemdir. Enjekte yoluyla uyuşturucu kullanımı, uyuşturucu kullanıcılarında kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlar (örneğin; HİV/AİDS, hepatit) ve aşırı doz dahil olmak üzere ciddi sağlık problemleri ile bağlantılıdır. EMCDDA ye göre tedavi, gözlemleme ve teşvik etmeden alınan en son verilere göre uyuşturucu enjekte etme konusunda sabit bir düşüş trendi görülmektedir. Tedaviye giren eroin kullanıcıları arasında enjektör kullanımı oranında 2002 ila 2007 yıllarında 13 ülkede bir düşüş olduğu rapor edilmiştir. En son alınan veriler göstermektedir ki Avrupa da başlıca olarak opioid kullanımından dolayı tedaviye girenlerin yarısından daha azı (%42) genellikle uyuşturucularını enjekte etmekte, çeyreğinden azı ise (%32) bu tedaviye ilk kez girmektedir. Uyuşturucu enjekte etmekte bir düşüş görünse de bu durum Avrupa nın uyuşturucu problemlerinin ortasında yer almaktadır. EMCDDA, bugün Avrupa da ila 1 milyon arasında aktif olarak enjekte ile uyuşturucu kullanan kişi olduğunu tahmin etmektedir. Uyuşturucu enjekte etme hali hazırda birçok Doğu Avrupa ülkesindeki opioid kullanıcıların yönetilmesindeki en yaygın rotadır. Tedaviye giren opioid kullanıcıları arasında enjektör kullanma oranları en yüksek olduğu yerler Litvanya (%99), Romanya (%95), Estonya (%91) ve Slovakya (%86) olarak bildirilmiştir. Sorunlar: Komşu ülkelerde opioid kullanımı ve enjekte etme AB nin bazı komşu ülkelerindeki uyuşturucu kullanımının kamusal sağlık açısından sonuçları da raporda incelenmiştir. AB nin doğu sınırında Rusya ve Ukrayna ülkelerinin her ikisi de kendi opioid kullanım sorunlarının düzeyinin AB ortalamasından iki ila dört kat daha fazla olduğunu rapor etmişlerdir. Bu bölgede opioid kullanımı ile ilgili problemler HİV enfeksiyonunun ve uyuşturucu nedenli ölümlerin yüksek düzeylerini içermektedir. Rusya da 1.68 milyon kadar opioid kullanıcısı problemi mevcut olduğu ve bu durumun Ukrayna da ve aralığında olduğu rapor edilmiştir. Enjekte yoluyla uyuşturucu kullananların sayısı yaklaşık olarak Rusya da 1.8 milyon Ukrayna da dir (UNODC rakamları). Çalışmalar göstermektedir ki her iki ülkede de kullanıcıların % 40 kadarının pozitif HIV virüsü taşıdığı rapor edilmiştir. Yeni bildirilen HİV vakalarının oranı enjekte yoluyla uyuşturucu kullananların sayısının Rusya ve Ukrayna da, Avustralya, Kanada, ABD ve AB gibi diğer ülkelere ve dünyanın diğer bölgelerine göre daha fazla olduğu rapor edilmiştir.

5 AB de enjekte yoluyla uyuşturucu kullanımına ilişkin yeni teşhis edilen HİV enfeksiyonu vakalarına yönelik olarak alınan veriler enfeksiyon oranlarının, yıllarındaki en üst sınırını müteakiben genel olarak hali hazırda düşüşte olduğunu belirtmiştir. Yeni teşhis edilen enfeksiyonların en yüksek oranlarını rapor eden ülkelerin (Estonya, Letonya, Litvanya. Portekiz) hepsi Estonya ve Letonya daki belirgin azalışlar ile düşüş eğilimlerine devam etmiştir. Yine de düşüş eğilimlerine rağmen yeni HİV teşhisleri bu üye ülkelerde 2008 yılında oldukça yüksek oranda kalmıştır. Bu da koruma sağlamanın ve yerel önlem uygulamalarının etkinliğini vurgulayarak bahse konu ülkelerde enjekte yoluyla uyuşturucu kullananlar arasında hala HİV bulaşması meydana geldiğini göstermektedir. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu İzleme Merkezinden AVRUPA İÇİN YENİ BİR SORUN: YAŞLI UYUŞTURUCU KULLANICILARININ TEDAVİ VE BAKIMI EMCDDA; Uyuşturucu sorunlarının yaş sınırı yok Artık daha yaşlı kimseler de yardım istiyorlar AB Uyuşturucuyla Mücadele Teşkilatı (EMCDDA), uyuşturucu sorunlarının yaş sınırı tanımadığını belirtti. Teşkilat, 2010 Yıllık Raporunun yanı sıra bugün yayınlanan özel değerlendirme raporunda artık uyuşturucu kullanımının sadece bir genç1ik olgusu olmaktan çıktığını belirtti. Avrupa, nüfusunun yaşlanması tecrübesini yaşarken, 2050 yılına kadar nüfusun dörtte birinin 65 ve üzeri yaşta olacağı bildirilmiştir. Alınan verilere göre, Avrupa nın uyuşturucu kullanan nüfusu da yaşlanıyor, özellikle de batı AB ülkelerinde, 40 yaş ve üzeri birine bağlı yaşayan uyuşturucu kullanıcılarına odaklanıldığında değerlendirmede bu kişilerin ihtiyaçlarının şiddetli olduğuna ve düşük yaşam kalitesine sahip olduklarına değinilmektedir. Ancak yaşlı uyuşturucu kullanıcıları için özel tedavi ve bakım programlarının Avrupa da çok kısıtlı olduğuna da dikkat çekilmektedir. Avrupa da 2008 yılında civarında kişi uyuşturucu sorunları sebebiyle tedavi altına alınmıştır. Bunların i 40 yaş ve üzerindedir ve çoğunluğu da eroin sorunları sebebiyle yardım istemektedir. Özel uyuşturucu tedavi merkezleri ve opioid madde tedavi hizmeti sağlayıcılarından alınan bilgiye göre yaşlı uyuşturucu kullanıcıları artık bu merkezlerin müşterilerinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Pek çok ülkede de bu oran giderek artıyor. Avrupa da tedaviye başlanan kişilerin ortalama olarak beşte biri (%20) 40 yaş ve üzeri kişilerdir ve bazı ülkelerde bu oran %30 a yakındır. Bu durum üye devletlerin çoğunda bu oranın % l0 u geçmediği on yıl öncesiyle kıyaslandığında büyük bir artış olarak gözlemlenmektedir. Portekiz tedavi altına alınan yaşlı uyuşturucu kullanıcılarının en yüksek oranını (%28) açıklarken, bu oran İspanya da 2000 yılından bu yana en yüksek oranını %15.1 olarak açıklamıştır. Özellikle ikame tedavisindeki veriler bazı ülkelerde müşterilerin yarıdan fazlasının 40 yaş üzeri olduğunu göstermektedir. Değerlendirme raporuna göre, en yüksek oranda yaşlı uyuşturucu kullanıcısı sorunu Batı Avrupa ülkelerinde 1980 ve 1990 lardaki ilk eroin epidemisinde görülmüştür. Orta ve doğu Avrupa ülkelerinin çoğunda 40 yaş üzeri kullanıcılar tedavide küçük bir yüzdeye sahipler. Rapora göre, burada daha sonra başlayan epidemilere göre (1990 ların sonu 2000 ler) sonraki yıllarda daha fazla yaşlı uyuşturucu kullanıcısının olması beklenmektedir. Yaşlı uyuşturucu kullanıcılarının tedavi raporunda yüksek düzeylerde işsizlik ve toplumsal yalnızlık ile uzun süreli kronik uyuşturucu kullanımı sonucu fiziksel ve psikososyal sonuçlar

6 (ör. Karaciğer hastalıkları, aşırı dozla ilgili hasarlar, depresyon) gözlemlenmektedir. Alkol ve tütünle ilgili şikayetler de yaygındır. Yaşlanmayla birlikte bu süreç yaşlı uyuşturucu kullanıcılarında daha da hızlı gelişmektedir ve bakıma muhtaç bir kullanıcının uyuşturucu kullanmayan 20 yaş üzeri bir kişi tarafından bakılması gerekebilir. Mevcut tedavi hizmetleri genç uyuşturucu kullanıcıları için tasarlanmıştır ve personel, yetişkinlerin uyuşturucu sorunları konusunda eğitilmemiş olabilirler veya yaşla birlikte değişen sağlık ve sosyal değişimlerden (ör. Hareket azlığı, kalp rahatsızlıkları, akrabaların ölümü) haberdar olmayabilirler. Genel olarak 30 lu yaşların ortalarındaki kişilerin uyuşturucu kullanımından uzak yetiştikleri düşünülür, diyor EMCDDA Direktörü Wolfgang GÖTZ. Ancak Avrupa daki tedavi merkezlerinden alınan bilgiler bunun her zaman doğru olmadığını gösterir nitelikte. Bu merkezler, uzun süreli uyuşturucu kullanımı ile yaşlanmanın etkilerini bir arada yaşayan yaşlı müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap veren hizmetlerin arayışına girmişlerdir. Şimdiye kadar bu değişimin etkilerini yakalamak konusunda yavaştık ancak bu durumun gerek uyuşturucu tedavi hizmeti sağlayıcılarına gerekse genel sağlık ve sosyal bakım hizmeti sağlayıcılarına baskı yaptığı açıkça ortadadır. Son alınan bilgiler, Avrupa Birliği ülkelerinde rapor edilen uyuşturucuya bağlı ölümlerin %26 nın (dörtte birinden fazlasının) 40 yaş ve üzeri kullanıcılar olduğu belirlenmiştir. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezinden AVRUPA 2010 YILLIK RAPORU ÖZETİ Avrupa, uyuşturucu tedariki ve kullanımındaki değişiklikler sonucu yeni sorunlarla karşı karşıya EMCDDA Uyuşturucuların tedarik ve kullanımlarındaki değişiklikler ve yeni çıkan maddelerin rekor sayısı Avrupa nın uyuşturucu denetim modellerini sınamaktadır diyor. Bu sorunlar, bugün Lizbon da EMCDDA tarafından yayınlanan Avrupa daki uyuşturucu sorununun durumu konulu 2010 Yıllık Raporunda tanımlanmaktadır. Bahsi geçen sorunlar arasında karmaşık kokain kaçakçılığı teknikleri, uyarıcı piyasasındaki değişiklikler, yaygın yerli hint keneviri üretimi ve denetim altındaki maddelerin yerini alabilecek şekilde tasarlanan yeni yasal uyarıcıların sürekli olarak ortaya çıkışı. Kokain: karmaşık kaçakçılık teknikleri ve artan sağlık endişeleri Bugün Yıllık Rapor da kokain saklama ve kaçakçılık tekniklerinin giderek karmaşıklaştığı yayınlanmıştır. Bu tekniklerden biri kokain bazın veya hidrokloridin (HCI) ihracat öncesinde taşıma malzemelerine (ör. Balmumu, plastik, kumaş) yerleştirilmesi ve sonra AB sınırları içerisinde kurulan gizli laboratuarlarda çıkarılması tekniğidir. Bu ikinci çıkarma laboratuarlarından 25 kadarı yılında İspanya da bulundu. Bunlar, kokain bazı veya HCI i koka yapraklarından veya koka macunundan çıkaran Güney Afrika da bulunan laboratuarlardan farklı bir işleve sahiptiler Raporda vurgulanan bir diğer önemli konu ise kokain bağlantılı ölümlerdeki artıştır. Avrupa da her yıl yaklaşık 1000 kokain bağlantılı ölüm rapor edilmektedir. Birleşik Krallık ta içinde kokain geçen ölüm belgeleri 2003 (161) ve 2008 (325) yıllarında ikiye katlanmıştır de 27 AB üyesi ülkede kişi kokain sorunları sebebiyle uyuşturucu tedavisine başlamıştır. Kokain kullanıcıları şu anda ilk kez tedavi alan kişilerin dörtte birini oluşturmaktadır.

7 EMCDDA Direktörü Wolfgang GÖTZ pek çok Avrupalının kokain kullanımını başarılı bir hayat şekli için nispeten zararsız bir katkı olarak gördüğünü söylemiştir. Ancak giderek görüyoruz ki kokain tüketimi arttıkça kokainin kamu sağlığı üzerindeki etkileri de artış gösteriyor. İletmemiz gereken bir mesaj da bu uyuşturucunun kullanımının hızla artabileceğinin yanı sıra nadiren ve düşük dozlarda alımının bile ölümlere yol açabileceğidir. Avrupa da satılan kokain piyasa değerini arttırmak için çoğunlukla adulteran (karıştırıcılar) tarafından karıştırılır. Bu maddeler genellikle ilave maddeler (ör. Şeker, nişasta) veya uyuşturucunun etkilerini güçlendirebilecek aktif malzemelerdir (ör. Lidokain. phenactin, procain, kafein). Bugünkü raporda ABD de kokain karıştırıcısı olarak levamizol kullanımının arttığı vurgulanmıştır. Bazı AB üyesi ülkelerde kokain yakalamalarının önemli bir bölümünde bu maddeye rastlanmıştır. Halen sadece bazı Avrupa ülkeleri kokain karıştırıcılarını takip edebilmektedir ve gelişmiş takip ve analize ihtiyaç duyulmaktadır. Levamizolün uzun süre kullanımı kokain kullanıcılarında ilave sağlık riskleri doğurabilir. 14 milyon Avrupalı yetişkin (15-64 yaş) yaşamları süresince kokaini denemişler ve 4 milyon kişi de bunu geçtiğimiz yıl kullanmıştır. Kokain kullanımı, kullanımın yüksek düzeyde olduğu az sayıdaki batı Avrupa ülkesini oransız şekilde etkilemektedir. Avrupa nın diğer yerlerinde ise kullanım azdır. Önde gelen ülkeler ise Danimarka, İrlanda, İspanya, İtalya ve Birleşik Krallık tır ve anketler buralarda geçtiğimiz yılki kullanımın genç yetişkinlerde (15-34) %2,9 (İtalya) ile %6,2 (Birleşik Krallık) olarak değişim gösterdiğini göstermektedir. Birleşik Krallık ta ve İspanya da veriler dalgalanma göstermektedir, örneğin 2008 verilen yükselme gösterirken, 2009 verilen düşme göstermektedir yılında Avrupa da yakalama yapılmıştır. Yakalamalar Orta ve Doğu Avrupa da düşük olsa da 2003 (469 yakalama) ve 2008 (1212) yılları arasında 10 ülkede iki katın üstüne çıkmıştır. Buna göre kokain ticareti ve bölgedeki mevcudiyeti artabilir. Amfetamin hala Avrupa nın bazı yerlerinde büyük bir sorun - ekstazi piyasasındaki oynaklık Amfetaminlerin (amfetamin veya metamfetamin) kullanımı Avrupa da kokain kullanımından düşüktür ve tüketim eğilimleri sabittir. Ancak pek çok ülkede bu maddelerden biri hala en yaygın kullanılan uyarıcı maddedir. 12 milyon civarında Avrupalı (15-64 yaş) yaşamları süresince amfetamini denemişlerdir ve yaklaşık 2 milyon kişi geçen sene denemiştir. Avrupa daki amfetamin ve metamfetamin kullanımı sorununun sonuçları ve buna yapılan müdahaleler, bugün EMCDDA tarafından yayınlanan Yıllık Raporun yanı sıra özel bir değerlendirme ile açıklığa kavuşturulmuştur. Yıllık Rapora göre amfetamin kullanımı sorunu, çoğunlukla kuzey Avrupa ülkelerinde rapor edilmiştir ve İsveç (%32), Finlandiya (%20) ve Letonya (%15) gibi ülkelerde önemli ölçüde tedavi girişi yapılmıştır. Avrupa da yakalanan amfetamin miktarı son yıllarda sabit şekilde artmaktadır ( ) ve 2008 yılında 8.3 tona ulaşmıştır. Metamfetamin kullanımı sorunu Avrupa da sınırlı olarak kalmaktadır ve büyük ölçüde Çek Cumhuriyeti ve Slovakya ile sınırlıdır. Ancak uyuşturucu, kuzey Avrupa da (ör. Norveç, İsveç, Letonya, Finlandiya) gün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir ve amfetamine ikame olarak kullanılmaktadır. Avrupa daki metamfetamin yakalaması son yıllarda artmıştır ( ) yılında 300 kg. uyuşturucu yakalanmıştır yılında 458 üretim yeri Çek Cumhuriyeti nde tespit edilmiştir (2007 de 390). Metamfetamin üretimi aynı zamanda Litvanya, Polonya ve Slovakya da rapor edilmiştir ve büyük ölçüde Skandinav piyasasına hizmet etmektedir. Avrupa daki ekstazi kullanımındaki eğilim genelde sabittir. Yaklaşım 11 milyon Avrupalı ekstazi denemiş ve 2,5 milyon kişi ise bunu geçen yıl yapmıştır. Ekstazi tabletlerinin yakalanması 2008 yılında % l4 ten % 13,7 ye inmiştir. (2007 verilerine kıyasla) yılları arasında ortalama fiyatı % 32 oranında 4-10 Avroya düşmüştür yılında ekstazi

8 tabletlerindeki piperazin varlığı yaygın şekilde rapor edilmiştir (yalnız veya MDMA ile birlikte). Bu değişimler giderek karmaşıklaşan ekstazi piyasasını yansıtmakta ve uyuşturucunun kalitesi hakkında kullanıcıların algısında olası bir etkiye sahiptir. Hint Keneviri: Doğu Avrupa daki kullanım düzeyi artık Batı ülkelerindekine rakip ve hatta seçti Hint keneviri kullanım düzeyleri bazı Doğu Avrupa ülkelerinde artış göstermektedir ve bazı durumlarda da Batı Avrupa ile rekabet edebilmekte ve hatta geçmektedir. Doğu AB üyesi devletlerde gençler arasındaki (15-34) en yüksek kullanım düzeyi Çek Cumhuriyetindedir (%28,2), Slovakya (14,7) ve Estonya dadır (%13.6). Batı ülkelerinde en yüksek düzey ise İtalya (%20,3), İspanya (18,8) ve Fransa (16.7) olarak rapor edilmiştir. Kullanım düzeyi ülkeler arasında değişim göstermektedir ve en yüksek düzey genç yetişkinler arasında geçtiğimiz yıl (Çek Cumhuriyeti %28.2) en düşük olan ülkenin 30 katı olarak (Romanya %0.9) rapor edilmiştir. Son üç EMCDDA Yıllık Raporlarında bahsedildiği üzere Avrupa daki hint keneviri kullanım eğilimi sabit veya düşüş eğilimi göstermektedir. Ancak bu eğilim içerisinde farklı durumlar da gözlenmektedir. Geçtiğimiz yıl hint keneviri kullandığı rapor edilen genç yetişkinler arasında (15-34 yaş) yılları arasında üç temel eğilim gözlenmiştir. Kuzey ve Güneydoğu Avrupa da beş ülke; Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Finlandiya. Isveç genel sabit düzeyde veya düşük düzeyde kalmıştır (%9 un altında). Batı Avrupadaki altı ülke; Danimarka, Almanya, İspanya, Fransa, Hollanda ve Birleşik Krallıkta ise en yüksek düzeyler tespit edilmiş ancak bunun düşüş veya sabit kalma seyrinde olduğu gözlenmiştir. Dört ülke ise; Çek Cumhuriyeti, Estonya, İtalya, Slovakya hint keneviri kullanımında artış rapor etmektedir. Avrupa Alkol ve Diğer Uyuşturucu Maddelerin Kullanımı Konulu Okul Anketinden (ESPAD) alınan veriler hint keneviri kullanımında yaş genç öğrenciler arasında benzer değişiklikler göstermektedir ( ). Avrupa nın hint keneviri iştahı yılda yaklaşık 1000 tonluk yakalamalarda kendini göstermektedir yılında yaklaşık 900 ton hint keneviri reçinesi Avrupa da yakalandı ve bu miktar hint keneviri bitkisinin 10 katı kadardı (90 ton kadar). Hint keneviri bitkisi şu anda yine de Avrupa içinde yaygın şekilde üretilmektedir (2008de 29 ülkenin yerel şekilde üretim yaptığı rapor edilmiştir) ve önünün kesilmesi de olası görülmemektedir. Hint keneviri bitkisinin yakalama sayısı 2003 ten itibaren artmıştır ve 2008 yılında e ulaşmıştır. Yerel hint keneviri üretimi konusundaki halkın algısı camın kenarında bir saksı veya bahçede birkaç bitki şeklindedir diyor Wolfgang GÖTZ. Ancak gerçek bugün çok farklıdır. Organize suç çeteleri hint kenevirinin büyük çaplı üretiminden elde edebilecekleri karı anlamışlardır. Bu gelişmenin sonucu olan zarar ise artan şiddet oranı ve kent toplumlarında suç oranının artışıdır. Bu durum artık ulusal ve Avrupa çapında kanun uygulama birimlerinin yeni bir faaliyete geçmesini tetiklemiştir milyon Avrupalı nın beşte biri yaş arası yaşamları süresince hint kenevirini denemiş ve yaklaşık 23 milyon kişi de bunu geçen sene denemiştir. 4 milyon kadar Avrupalının günlük veya neredeyse günlük kullanıcılar oldukları rapor edilmiştir. Uyuşturucu tedavisindekilerin yaklaşık beşte biri (%21) başlıca uyuşturucu sorunu olarak hint kenevirini göstermektedir. Ancak hint keneviri sorunu sebebiyle ilk kez tedavi görenlerin sayısında düşüş gözlenmektedir. Hint keneviri kullanıcıları tedavide en genç olanlardır: başlıca sorununu hint keneviri olarak rapor eden ve ilk kez tedaviye giriş yapanların %83 ü 15 yaşın altındadır.

9 2009 yılında rapor edilen yeni uyuşturucuların rekor sayısı 2009 yılında EMCDDA ve Europol e AB hızlı takip erken uyarı sistemi (EWS) yoluyla rekor sayıda yeni uyuşturucu resmi olarak rapor edildi. 24 yeni psikoaktif madde 2009 yılında bu iki teşkilata ilk kez bildirildi. Buna göre, tek bir yılda bildirilen en büyük sayıya ulaşılmakla kalmadı, 2008 yılında bildirilen sayı ikiye katlanmış oldu (13). Bütün yeni bileşikler sentetikti ve tıbbi özelliklere sahip üç madde içeriyordu. Bu yılki raporda sentetik katinonların artan popülaritesinin yeni bir gelişme olarak altı çizildi. Bunlar, yapısal olarak katinona bağlı olan temel bileşik katinonun türevleridir. 15 sentetik katinon halen EWS yoluyla izlenmektedir yılı sonuna doğru. bu uyuşturuculardan biri olan mefedronun kullanım ve ulaşılabilirliği, 2010 yılında EMCDDA nın bu uyuşturucunun sağlık ve sosyal risklerini değerlendirmeye teşvik etmiştir. Bu risk analizi sonucunda Avrupa bu maddenin kontrolünün yapılması gerektiğine karar vermiştir. Halen 16 ülke mefedronu kontrol etme tedbirlerini kabul etmiştir: Belçika. Danimarka, Almanya, Estonya. İrlanda, Fransa, İtalya, Litvanya, Malta, Avusturya, Polonya, Romanya, Isveç. Birleşik Krallık, Hırvatistan ve Norveç. Sentetik kanabinoitler ile bağlantılı olan ve dumanı çıkan bitkisel ürünler demek olan Baharat olgusu da gelişmeye devam etmektedir. Baharat türü ürünlerin gerek isimleri gerekse marka paketlemeleri değişkenlik göstermektedir ve psikoaktif bileşkenleri kontrol tedbirlerine göre değişmektedir. Dokuz sentetik kanbinoid en az dört ayrı kimyasal gruptan olmak üzere EWS yoluyla 2009 yılında rapor edilmiştir. Yeni ve düzenlenmemiş sentetik bileşiklerin ortaya çıkışı ve internette yasal uyarıcı olarak veya insan tüketimi için uygun değil başlığıyla pazarlanması, yeni psikoaktif maddelerin takibine. müdahalesine ve kullanım denetimine giderek artan zorluklar çıkarmaktadır yılında 28 yeni madde EWS yoluyla tespit edilmiştir. Bunlar arasında sentetik katinonlar, sentetik kanabinoidler ve kokain ve amfetaminlere benzeyen yeni sentetik maddeler yer almaktadır. En son EMCDDA on-line perakendeciler anketinde (2010 başlarında) yasal uyarıcı ve halüsinojen mantarlar satan 170 on-line mağaza tespit edilmiştir.

YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU

YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU 2007 YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU TR 2007 YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU Yasal bildirim Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi nin (EMCDDA)

Detaylı

Uyuşturucu Çalıştayı GÜNEYDOĞUM DERNEĞİ

Uyuşturucu Çalıştayı GÜNEYDOĞUM DERNEĞİ Uyuşturucu Çalıştayı GÜNEYDOĞUM DERNEĞİ Bu çalışma için, başta 25 Ocak 2013 tarihindeki ilk çalıştaya ev sahipliği yapan ve her türlü desteğini veren ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ olmak üzere; Ankara

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı

Detaylı

Türkiye sağlık sektörü raporu

Türkiye sağlık sektörü raporu Türkiye sağlık sektörü raporu Sürdürülebilir ve kaliteli bir sağlık sektörü için genel bakış ve potansiyel iyileştirme alanları Haziran 2012 İçindekiler Grafikler Listesi...i Şekiller Listesi...ii Tablolar

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar

Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar Modern Türkiye, bebek ve çocuk ölümlerini azaltma ve anneleri doğumda koruma gibi alanlarda önemli başarılar kaydetmiştir. Bulaşıcı hastalıkların

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA BOYUTUYLA MADDE BAĞIMLILIĞI

SOSYAL POLİTİKA BOYUTUYLA MADDE BAĞIMLILIĞI Sosyal Politika Boyutuyla Madde Bağımlılığı SOSYAL POLİTİKA BOYUTUYLA MADDE BAĞIMLILIĞI Soner KARATAŞOĞLU* ÖZ Madde bağımlılığı, kendine özgü tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları ile sağlık bilimleri

Detaylı

TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU

TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU The Boston Consulting Group (BCG) küresel bir danışmanlık şirketi ve dünyanın yönetim stratejileri konusunda önde gelen fikir liderlerinden biridir. BCG,

Detaylı

YENİ NESİL PSİKO-AKTİF MADDELER SEMPOZYUMU

YENİ NESİL PSİKO-AKTİF MADDELER SEMPOZYUMU YENİ NESİL PSİKO-AKTİF MADDELER SEMPOZYUMU UR-144 26 KASIM 2013 ADLİ TIP KURUMU www.atk.gov.tr YENİ NESİL PSİKO-AKTİF MADDELER SEMPOZYUMU SEMPOZYUM BAŞKANI DOÇ. DR. YALÇIN BÜYÜK (Adli Tıp Kurumu Başkanı)

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 26 Ekim 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2012 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 26 Ekim 2011 2 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve

Detaylı

Avrupa Birliği ve Almanya da Türk Girişimcilerin Ekonomik Gücü

Avrupa Birliği ve Almanya da Türk Girişimcilerin Ekonomik Gücü Avrupa Birliği ve Almanya da Türk Girişimcilerin Ekonomik Gücü Prof. Dr. Faruk Şen Yunus Ulusoy Cem Şentürk Essen, Eylül 2007 Önsöz Avrupa ya giden ve bugün Euro-Türkler olarak adlandırılan insanlar, ilk

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN ESTONYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN ESTONYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Estonya Sağlık Sistemi 873 ESTONYA SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Mehmet Sait DİKEL Adil BURKAY Ahmet ATAYIK 874 Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık

Detaylı

AVRUPA 2020 STRATEJİSİ

AVRUPA 2020 STRATEJİSİ Hızla gelişen teknoloji ve küreselleşme süreci ile ortaya çıkan yeni dünya düzenine karşı, AB nin kendi ekonomik ve sosyal yapısını güçlendirme ve rekabet gücünü artırma gereksinimi duymaya başlamasıyla,

Detaylı

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları EDİTÖRLER Dr. Yasin ERKOÇ Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR

BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR II.1.GENEL YAPI Finans sektörü, 2004 yılında Türk ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmelere paralel olarak istikrarlı bir gelişme göstermiştir. 2004

Detaylı

TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE

TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Kısmen, artan sağlık harcamasının bir sonucu olarak, Türkiye deki sağlık durumu son birkaç on yıl içinde hızlı iyileşme kaydetmiştir.

Detaylı

TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ

TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ HAZIRLAYAN Dr. Dursun Aydın Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Kurucu Başkanı Visitturkeyforhealthcare Platformu Başkanı 2014 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON İL SAĞLIK

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER OCAK 2015 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER RAPORU OCAK 2015 ÖNSÖZ Dünya ekonomisi

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

ATB 426 KADINA YÖNELİK ŞİDDET. Prof. Dr. Özgün Bener 2014

ATB 426 KADINA YÖNELİK ŞİDDET. Prof. Dr. Özgün Bener 2014 ATB 426 KADINA YÖNELİK ŞİDDET Prof. Dr. Özgün Bener 2014 Kadına karşı şiddet, erkeklerce kadın üzerinde üstünlük kurma ve kadına karşı ayrımcılığa sebep olan, erkek ve kadın arasındaki eskiden beri süregelen

Detaylı

EMCDDA 2007 YILLIK RAPORU Reitox Ulusal Temas Noktası TÜRKİYE. Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılık ile Mücadele 2007 Yılı Ulusal Raporu (TASLAK)

EMCDDA 2007 YILLIK RAPORU Reitox Ulusal Temas Noktası TÜRKİYE. Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılık ile Mücadele 2007 Yılı Ulusal Raporu (TASLAK) EMCDDA 2007 YILLIK RAPORU Reitox Ulusal Temas Noktası TÜRKİYE Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılık ile Mücadele 2007 Yılı Ulusal Raporu (TASLAK) REITOX ANKARA 2007 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL

Detaylı

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI...

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI... HALI SEKTÖRÜNÜN 2009 OCAK-MART İHRACAT PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ ARGE ve MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2009 ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ

TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ Sayfa No DÜNYA ŞEKER DURUMU 1-3 SUNUŞ 4 DÜNYA DURUMU 4-9 ÜRETİM 10-11 TÜKETİM 12-14 FİYATLAR 15 TİCARET 15-16 İHRACAT 16-17 İTHALAT 18-21 AVRUPA BİRLİĞİ 22-23 DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 24 HFCS ÜRETİMİ TÜRKİYE

Detaylı

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU 8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU SOSYAL-İŞ SENDİKASI MART 2010 Bu çalışma direnişteki TEKEL işçisi kadınlara armağan edilmiştir 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ ve TABLOLAR

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ 2013 ÖNSÖZ Otomotiv sektörü, teknolojik gelişmeye yaptığı katkılar, yarattığı istihdam ve gelişmesine katkı sunduğu sektörlerin çeşitliliği ile dünya ekonomisinde 20.

Detaylı

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2009 İÇİNDEKİLER I. HOLLANDA HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

Detaylı

PISA 2012 ULUSAL ÖN RAPORU

PISA 2012 ULUSAL ÖN RAPORU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 1 S a y f a PISA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME PROGRAMI HAZIRLAYANLAR HÜSEYİN HÜSNÜ YILDIRIM SELDA YILDIRIM MEHMET İKBAL

Detaylı

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2010 İÇİNDEKİLER Halı Pazarı Olarak ALMANYA I. ALMANYA HAKKINDA

Detaylı