BÖLÜM 4 MAHVOLMUŞ HAYATLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 4 MAHVOLMUŞ HAYATLAR"

Transkript

1 Bölüm: 4 Uyuşturucu Gerçeğini Anlamak / Mahvolmuş Hayatlar 1 BÖLÜM 4 UYUŞTURUCU GERÇEĞİNİ ANLAMAK MAHVOLMUŞ HAYATLAR PLASTİK DÜŞLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu 1

2 GİRİŞ Tarih boyunca insanlar, bir yandan yaşam mücadelesi verirken bir yandan da büyük bir tutku ve gönençle mutluluk arayışına girmişlerdir. Hepimizin bildiği gibi mutluluğa ulaşmak kolay değildir ve çok ciddi uğraş gerektirir. Ancak çabuk ve kolay ulaşılan bir yoldan da mutluluk sağlanabilirse buda tercih edilebilir. Bu nedenle insanların içinde yaşadıkları doğada bulunan kısa ve kolay yoldan mutluluk sağlayan keyif verici maddeleri keşfetmeleri zor olmamıştır. Ancak bu maddelerin kullanılması ile oluşan problemler çok eski zamanlardan beri bilinmesine rağmen yine de insanlar tarafından kullanılmaya devam edilmişlerdir. Tabii ki keyif verici maddeler için sadece zararlıdır diyemeyiz. 19. yüzyılın sonlarından itibaren bilim adamları, yüzyıllardır dünyanın değişik yerlerinde ve çeşitli kültürlerinde gündelik yaşamın bir parçası olarak kullanılan keyif verici maddelerden yaptıkları ağrı kesici ve anestezi ilaçlarını tıp biliminin hizmetine sunmuşlardır. Genellikle ilk birkaç kullanımdan sonra kontrolsüzce bir talep oluşturdukları için hızla tüketilen maddelerin üretilmesi ve kullanıcılara dağıtılması da gerekmektedir. Daha önceleri sadece üretildikleri bölgelerde mükemmel bir tüketim malzemesi olan maddeler özellikle 18. yüzyıldan sonra gelişen ulaşım olanakları sayesinde yüksek kâr sağlayan önemli ticaret ürünü haline geldiler.

3 Bölüm: 4 Uyuşturucu Gerçeğini Anlamak / Mahvolmuş Hayatlar yüzyılın başlarından itibaren madde kullanımına farklı anlamlar yüklenilmeye başlanmıştır. Bu çağda gelişen teknolojilerle birlikte insanların giderek en uç sınırlara taşıdıkları bireysellikleri ön plana çıkmaya başlamıştır. Artık maddeler, algı kapıları açarak oluşturdukları plastik düşler nedeni ile bireyselleşmenin marjinal bir boyutu olarak görülmeye başlanmışlardır. Maddeler, kişinin ben sınırlarını zorlamak amacıyla yada kimi zaman fiziksel ve ruhsal acılarını dindirmek için yani bir nevi kendi kendini tedavi etmek amacıyla kullanılmışlardır. Madde kullanımı 1950 li yıllardan itibaren gençler arasında hızla yayılmaya başladı. Beat Kuşağı adıyla bilinen akım daha ziyade batı ülkeleri gençliğinin arasında toplum kurallarına karşı bir isyan ve protesto hareketi olarak ortaya çıktı ve müzik ile birlikte madde kullanımı ile özdeşleşerek giderek daha da yaygınlaşarak moda haline dönüştü. Bu moda bütün dünyayı sararken 1960 lı yıllardan itibaren ABD de, Vietnam savaşının ortasına atılarak bir anlamda hem fiziksel hem de ahlaksal açıdan kurban edilen gençler, ülkelerine döndükten sonra düştükleri boşlukta sanal fakat sahte cennetler yarattığı açık olan maddelere sığındılar li yıllardan itibaren genel olarak gençlik akımlarından etkilenen tüm dünya gençleri arasında madde kullanımı yaygınlaşmaya başladı. Ancak bazı ülkeler de gençlerle birlikte erişkinleride madde kullanmaya yönelten sebepler özel sebepler oluştu. Bunun en önemli nedenlerinden biri ise giderek yaygınlaşan madde kullanıcılarının gereksinimlerini karşılayacak olan üretim ve ticaretin içinde olan insanları etkilemesidir. Son yıllara kadar madde ticaretinin trafiği daha ziyade doğal ürünlerin kullanılması nedeni ile üretimlerinin yapıldığı fakir doğu ülkelerinden, alıcıların beklediği zengin batıya doğru olmuştur. Doğal olarakta Asya ila Avrupa arasında coğrafi bir köprü konumunda olan ülkemizde bu trafiğin ne yazık ki önemli bir halkasını oluşturmuştur. PLASTİK DÜŞLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu 3

4 Özellikle 1980 ve 90 lı yıllarda Ortadoğu ülkelerinde artan politik düzensizliklerle birlikte ülkemizde giderek tırmanan terörizmin ekonomik kaynağını silah-eroin ticareti oluşturmuştur. Böylece aslında ölümün alınıp satıldığı bu uluslar arası ticaretten sızan maddeler ülkemiz iç piyasasına da girdiler ve binlerce insanımızı bağımlı hale getirdiler. Madde kullanımına bağlı problem, bu maddelerin kullanılması ile sadece bağımlılık oluşturması değildir. Aynı zamanda akıl hastalıkları oluşturma, başta AIDS ve sarılık olmak üzere bulaşıcı hastalıkların yayılması, etkisi altındayken kaza ve yaralanmaların meydana gelmesi, aşırı dozlarda kullanımı nedeni ile ölümler ve kronik kullanıma bağlı oluşan diğer hastalıklar gibi sağlık problemleri ile birlikte işgücü kaybı, ailelerin parçalanması ve yasadışı yollara yönelme gibi sosyoekonomik kayıplara da yol açar. Artık, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da en önemli üç sağlık probleminden biri kabul edilen madde kötüye kullanımı ve bağımlılığının tanınması, kullanımı önleyici

5 Bölüm: 4 Uyuşturucu Gerçeğini Anlamak / Mahvolmuş Hayatlar 5 tedbirlerin alınması, tedavi yöntemlerinin yeterince uygulanması konusuna dikkatlerin çekilmesi gerekir. MADDE KÖTÜYE KULLANIMI VE BAĞIMLILIĞINI ANLAMAK İnsanların çoğu madde kullanmayı tamamen sosyal bir sorun, madde kötüye kullanımı ve bağımlılığını ise zayıflık ve suça eğilim olarak görürler. Bunlara göre eğer bağımlı kişiler, gerçekten istemiş olsalardı maddeyi bırakabilirlerdi. Yani bağımlıların, madde kullanmaya devam etmelerin nedenini gerçekten bırakmayı istememeleri olduğuna inanırlar. Bu mitler sadece madde bağımlılarını ve madde kullanımına bağlı sorunları olanları kalıba sokmakla kalmaz onların ailelerini, sosyal çevrelerini, bağımlılık tedavisi ile uğraşan sağlık çalışanlarını, sosyal destek sağlayan kurumları da içine alır. İnsanların madde kullanımı ve bağımlılıkla ilgili mitlerini ve uzun süreli yanlış inanışlarını ancak bilimsel kanıtlarla değiştirirsek çok önemli bir halk sağlığı sorunun çözümü için gerekli kamuoyu desteğini sağlayabiliriz. Bağımlılık, genellikle bireyin kendi isteği ile bir seçim yaparak ilk kez madde kullanmasıyla başlar. Ama madde kullanmayı sürdürmesi kişinin kendi tercihi değildir. Son zamanlardaki yapılan bilimsel araştırmalar maddelerin fonksiyonlarının sadece normal beyini etkileyerek kuvvetli haz duyusu yaratmak olmadığı aynı zamanda beyin metabolizmasında ve fonksiyonlarında uzun süreli değişimler oluşturduğunu kanıtlamıştır. Beyinde oluşan değişiklikler nedeni ile madde kötüye kullanımı giderek kronik, tekrarlayan bir hastalık olan bağımlılığa döner. Bu nedenle maddeye bağımlı olanlar önce dayanılmaz bir arzu hissederler, kendilerini durduramaz maddeyi alırlar ve sonrada tekrarlayıcı bir şekilde kullanırlar. Artık yaşamları tamamen maddenin etkisi altında kalır. Madde kullanmayı sürdürmeye neden olan bu tekrarlayan zorlayıcı davranışı sonlandırmak için tedavi şarttır. PLASTİK DÜŞLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu 5

6 Bağımlıların madde kullanmaya yönelik dayanılmaz arzularıyla başa çıkmalarına yardımcı olmak ve nüksleri engellemek için tedavi programlarında çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiştir. Yapılan araştırmalar bağımlılığın tedavi edilebilir olduğunu göstermektedir. Uygulanan tedavilerle hastalar bireysel ihtiyaçlarını karşılayabilir, kendilerini kontrol edebilir ve göreceli olsada normal hayatlarına geri dönebilirler. Bağımlının tedavisi sadece kendisine değil aynı zamanda topluma da faydası büyüktür. Bağımlıların tedavi sonrası artan psikolojik ve sosyal işlevsellikleri ile üretime kısmen de olsa katılımları artacak ayrıca suç işleme oranları ve AİDS gibi bulaşıcı hastalıkları yayılması azalacak böylece topluma getirdikleri maliyet önemli ölçüde düşecektir. Boşa geçen her an bir çok gencin ölmesi,bir çok ailenin de yıkılması, hapishanelerin uyuşturucu suçluları ile dolması ve terörist örgütlerin silahlanması anlamına gelir. Hemen harekete geçmek gerekmektedir. Böylece gençlerimize ve insanlarımıza, 21. yüzyılda daha güvenli gelecek verebiliriz. Belirleyici ve yönetici konumundaki kişiler bir an önce gerekli çalışmaları başlatmazlarsa, tarih önünde hesabını veremeyecekleri büyük bir günahın vebalini üstlenirler. Bağımlılığın ne olduğunu anlamak daha ilk adımda madde kullanımını önlemeye yardımcı olur. Artık elimizde bağımlılık ile ilgili yeterli bilimsel veri olduğundan toplumun bu konudaki ön yargılarını değiştirebiliriz. Aile,okul, toplum ve medyayı içine alan kapsamlı önleme programlarının madde kullanımını azaltmakta etkin olduğu A.B.D. de yapılan çalışmalarda göstermiştir. Ülkemizde de bir an önce bu konuda eğitim kampanyaları yapılması şarttır.bağımlılık konusunda insanlara sürekli verilebilecek en iyi mesaj bağımlı olduktan sonra tedavi olmak yerine hiç başlamamak olmalıdır. Plastik Düşler isimli bu kitabımızda çağımızın en önemli sorunlarından biri olan madde kullanımının oluşturduğu sorunlar size anlatılırken verebileceğimiz en iyi umut olarak bu konu hakkında bilimsel olarak kanıtlanmış geçerli en son bilgiler çerçevesinde

7 Bölüm: 4 Uyuşturucu Gerçeğini Anlamak / Mahvolmuş Hayatlar 7 tüm yanlış anlaşılmaların üstesinden gelmek ve madde kullanımını yaymaya çalışan sapık ideolojilerin yerine doğru bilgiler koymak olacaktır. NEDEN İNSANLAR MADDE KULLANIR? İnsanların neden madde kullandığına dair pek çok sebep vardır. Bazı insanlar maddeleri onlara verdiği hissi sevdiği için veya heyecan aradıkları için kullanırlar. Diğerleri bir maddeyi meraktan veya arkadaşları yaptığı için deneyebilirler. Ancak bir çok insan maddeleri hoş olmayan duygularla ve hayatın zorluklarıyla başa çıkmak için kullanır. Aslında madde kullanıcılarının yaklaşık yüzde 50 sinin depresyon, anksiyete, bipolar bozukluktan veya şizofreni gibi bir akıl hastalığından çektiğini tahmin edilmektedir. Duygusal olarak acı çeken insanlar kafayı bulmak için değil normal hissetmek için madde kullanırlar. Madde kullanımı görünürde çekici olabilir ve bütün sorunlardan kolay bir kaçış gibi gelebilir. Uyarıcılar aşağılık duygularına karşı koymak için, uyku hapları panik ataklarla başa çıkmak için, veya ağrı kesiciler depresyondan kurtulmak için kullanılabilir. Ancak madde kullanımı kişiye sadece kısa vadede kendini iyi hissettirebilirken bu kendini tedavi etme teşebbüsü sonuçta geri tepebilir. Altta yatan sorunu tedavi etmektense madde kullanımı sadece semptomları maskeler. Maddeyi uzaklaştırınca sorun düşük öz saygı olsun, stres olsun veya mutsuz bir aile hayatı olsun, hala ordadır. Daha da ötesi uzun süreli madde kullanımı normal, güncel işlevsellikte temel bozulmalar gibi kendi sorunlarını getirir. Ne yazık ki madde kullanım ve bağımlılığının psikolojik, fiziksel ve sosyal sonuçları genelde kullanıcının başa çıkmaya veya kaçınmaya çalıştığı orijinal sorundan daha kötüdür. NEDEN MADDE BAĞIMLILARI KENDİLERİ BIRAKAMIYORLAR? Neredeyse bütün bağımlılar başta maddeleri kullanmayı kendileri bırakabileceklerine inanırlar ve tedavi olmadan bırakmaya çalışırlar. Ancak bu teşebbüslerin çoğu uzun vadeli kaçınmaya ulaşmakta başarısızlıkla sonuçlanır. Araştırmalar uzun süreli madde kullanımının beyin işlevlerinde birey madde kullanmayı PLASTİK DÜŞLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu 7

8 bıraktıktan sonra da uzun süre devam eden ciddi değişiklikler yaptığını göstermiştir. Madde kullanmaya bağlı beyin işlevlerindeki değişimlerin olumsuz etkilerine rağmen madde kullanmaya devam etme dürtüsü gibi bir çok davranışsal sonuçları olabilir. Bunlar bağımlılığı tanımlayan karakteristiklerdir. Bağımlılığın böylesine önemli bir biyolojik unsuru olduğunu anlamak bir bireyin maddeden kaçınmaya ulaşmayı ve bunu sürdürmeyi tedavi olmadan başarmasının güçlüğünü açıklamaya yardımcı olabilir. İş veya aile sorunlarından dolayı psikolojik stres, madde kullandığı geçmişinden biriyle karşılaşmak gibi sosyal durumlar veya madde kullanımıyla ilişkilendiren sokaklar, objeler ve hatta kokularla karşılaşmak gibi çevre faktörü biyolojik unsurlarla etkileşerek sürdürülen kaçınmayı engelleyebilir ve nüksün olma ihtimalini artırır. Araştırmalar gösteriyor ki en şiddetli bağımlılar bile tedaviye aktif olarak katılabilir ve aktif katılım iyi sonuçlar elde etmek için önemlidir. MADDE KULLANMA HAKKI Plastik Düşler isimli kitabımızın bu bölümüne kadar tüm anlatımlarda alkol ve madde kullanmanın olumsuz yönlerinden bahsettikten sonra böyle bir başlığın açılması sizlere ilginç gelebilir. Kişilerinin başkalarına zarar vermedikleri sürece özgürlük ve hürriyetlerinin kısıtlanmaması gereği çağdaş toplumun olmazsa olmaz kurallarından biridir.dolayısı ile sizin istediğinizi yapma hakkınızın ihlal edilmemesinin gerektiği gibi siz de başka birisinin istediğini yapma hakkını ihlal etmemelisiniz. Böyle bir

9 Bölüm: 4 Uyuşturucu Gerçeğini Anlamak / Mahvolmuş Hayatlar 9 çıkarsamadan yola çıkılınca eğer bir kişi alkol veya madde kullanmak istiyorsa veya maddelerden kaçınmak istiyorsa bu tamamen kendi seçimidir.aslında bu kitabın yazılmasının önemli bir amacıda sadece bir kişinin madde kullanma veya kullanmama için tercih hakkını kullanırken madde kullanımından neler elde edilebileceğinin bilinmesini de sağlamaktır. Gerçekten bir çok kişi kendi madde kullanma hakkının kısıtlanmasını istemez. Tarih boyunca insanlar şu veya bu nedenle maddeleri kullanmışlardır. Modern tarihçiler eski uygarlıkların anestezik kullandığını bulmuşlardır. Örneğin Azteklerde bir bitki olan Sabah Zaferi (Morning Glory) tohumlarını hallusinojen olarak kullananlar, cemiyetinin üyeleri tarafından saygı ile selamlanmıştır.eski çağlardan beri Avrupa da alkol, Asya da ise afyon, Güney Amerika da ise koka bitkisi aynı saygıyı görmüştür. Dünyanın her yerinde her zaman çeşitli maddeler şu veya bu şeklide zevk almak için bazen de tıbbi amaçlarla kullanılmışlardır. Hatta bazı bilim adamları kendi madde kullanım deneyimlerini yazdıkları bilimsel makalelerinde anlatmışlardır. Bir zamanlar öğrenmeyi artırmak için uyarıcı maddeler herkese önerilmiştir. O zaman maddelere doğru yaklaşım şekli nedir? Bazı kişiler ellerine geçen her maddeyi kullandıkları zaman kendilerini mutlu hissederler. Bazı kişiler ise diyetleri sadece tahıllı besinlerden oluşunca mutlu olurlar. Tabii ki bu kişiler nadiren bulunur. Ancak bir kişi sadece belli bir maddeyi kullanarak mutlu olacağına inanırsa bu durum birkaç ay içinde değişmeye meyillidir. Giderek gelişen bağımlılık nedeni ile madde kullanımı yaşamın en önemli nedeni haline gelir. Fakat her kullanıcıyı böyle dramatik bir sürecin beklediğini söylemek haksızlık olur.aslında hepimiz her alkol kullananın bağımlı olmadığını biliriz. Bu durum diğer maddelerinde bazıları için geçerlidir.yani her madde kullanıcısının sağlığı, sosyal ilişkileri bozulur, cinsel hayatı kesintiye uğrar, hobileri ve ilgileri kaybolur, çalışma yaşamı devam etmez diyemeyiz. PLASTİK DÜŞLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu 9

10 Eğer birisi hayatını maddelerden aldığı zevkle yaşamak ve hatta onlara adamak istiyorsa bunu medeniyet ve ahlak diyarında yapması mümkün değildir. Geçen yüzyılda milyonlarca genç No Future sloganı ile nasılsa gelecek olmayacak bugünü zevk içinde yaşayalım diye madde kullandılar. Bunların bazıları yüksek doz kullanım veya madde kullanımının neden olduğu hastalık yada kazalarda öldüler. Çoğu ise sağlıklarını, sosyal ve ekonomik güçlerini kaybettiler. Çoğu zaman kişilerin madde kullanımına yanlış tutumları onları bağımlı hale getirir. Zevki ve mutluluğu kısa ve kestirme yoldan elde etmek gibi yanlış bir beklenti ile madde kullanılırsa gerçekten bağımlılık kaçınılmaz olur. Çünkü hiçbir zaman ilk kullanılan dozun yaşattığı zevki aynı şekilde aynı doz kullanılarak elde edilemez. Her seferinde dozu artırmak ve kullanım sıklığını artırmak gerekecektir. Buda hızla bağımlılık oluşmasına neden olur.o zaman maddelere doğru yaklaşım şekli nedir? Gerçekten bu maddeleri kontrollü kullanmak mümkün müdür? Evet alkol için bunu yapmak genellikle mümkündür.ancak bunu herkes yapamaz. Özellikle bir kişide alkol bağımlılığı gelişmişse en azından şimdilik bu kişinin kontrollü alkol içebileceğini söylemek mümkün değildir.belki geliştirilebilecek yeni ilaçlarla alkol kullanım isteği sınırlandırılabilirse gelecekte bu kişiler içinde kontrollü içmek mümkün olabilir. Fakat maddeler söz konusu olunca genellikle ya hep yada hiç yaklaşımı geçerli olmaktadır. Bunun önemli nedeni giriş maddesi düşüncesidir. Yani daha hafif bir madde kullanmanın mutlaka kişinin ağır maddeleri kullanmasına yol açacağı inancıdır. Açık bir şekilde bu her zaman için doğru değildir.aslında bu gülünç bir korkutma taktiğidir. İnsanlar yıllarca ağır maddelere geçmeden aralıklı olarak hafif maddeleri kullananları gördükçe bu söylevin inandırıcılığı kalmadığı gibi gerçekten bazı insanların daha ağır maddeler geçebilecekleri tehlikesi de göz ardı edilir. Bir kişinin maddeleri hayatı olumsuz etkilemeden bir eğlence şekli olarak sadece rasgele biçimde kullanarak yaşaması mümkün müdür? Sanırım buna verilecek en iyi cevap durumun kullanılan maddeye göre olduğu gibi insandan insana da değişebileceğidir. Artık insanlar bir zamanlar olduğu gibi sadece kulaktan dolma bilgilerle madde kullanmaya başlamıyorlar. Bu konuda yazılmış hazırlanmış eserlerden maddelerin cinslerini, etkilerini, kullanım şekillerini ve oluşturdukları komplikasyonları araştırma şansına sahipler. Maddelerle ilgili doğru bilgilere sahip olmak kişinin sağlıklı

11 Bölüm: 4 Uyuşturucu Gerçeğini Anlamak / Mahvolmuş Hayatlar 11 ve eğlence amaçlı kullanım tercihini yapabilmesi için önemlidir. Her fırsatta önünüze ne gelirse o maddeyi kullanmak ciddi tehlikeleri yaşamanıza neden olur. Sonuç olarak insanların madde kullanımlarının kendi tercihleri olduğunu söylememiz gerekir. Ancak her hangi bir tercihin yapılabilmesi için olumlu ve olumsuz her yönünün bilinmesi gerekir. Bilgi çağı olarak tanımlanabileceğimiz günümüz dünyasında yukarıda belirtildiği gibi maddeler hakkında her bilgiye ulaşarak hem kendimiz hem de yakınlarımız için tercih kullanma hakkına sahip olmalıyız.bu nedenle Plastik Düşler isimli kitabımızın devamında madde kullanımı ile ilgili alt kültürü, sanat, din ve diğer faktörleri anlattıktan sonra maddeleri tek tek tanıtacağız. MADDE ALT KÜLTÜRÜ Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir. Bir başka anlatımla toplumun yaşayış ve düşünüş tarzı olarak tanımlanabilir. Toplum içinde egemen popüler kültürün dışında kalan, kendi kendini yaratmış ve kendine özgü bir yaşam tarzı benimsemiş toplulukların kültürüne ise alt kültür denir. Maddeye bağlı yaşam tarzlarından dolayı toplumun egemen sistemleri ile göbek bağlarını kopararak, dışarıda ve kenarda kendilerine özgü bir yaşam biçimi ve değerleri oluşturan madde kullanıcıları da içinde bulundukları toplumun kültüründen ayrı bir alt kültür olarak ele alınırlar. Madde alt kültürü olarak adlandırdığımız madde kullanıcılarının dünyası kısa bir sürede için bile olsa gözlendiğinde, onların madde kullanımı ile biçimlenen kendilerine özgü yaşamları dikkat çeker. Maddelere verdikleri PLASTİK DÜŞLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu 11

12 adlar, kendi aralarında kullandıkları jargon, bilinen yollar dışında kullanım biçimleri, yoksunluk, zehirlenme veya yasal sorunlar yaşadıklarında baş etme yolları ile diğer insanlardan farklı bir yaşam tarzı oluşturdukları görülmektedir. Ancak tüm madde kullanıcılarını içine alan tek bir alt kültürden bahsedilemez.tüm dünyanın değişik yörelerinde gerek kullanıcılar gerekse kullanılan maddeler ve kullanım paternleri farklılıkları nedeni ile madde alt kültürleri de farklı özellikler gösterebilir. Madde kullanım paternleri aynı toplum içinde de zaman ve yaşla değişkenlik gösterebilir.maddeye başlamak ve sürdürmek açısından en önemli ve kritik yıllar ergenlik ve genç erişkinlik dönemleridir. Madde kullanıcılarının içlerinde bulundukları kültürel çevrenin aktarılan inançları, normları ve değerleri önemlidir. Bu durum madde kullanımını kolaylaştırabilir yada sınırlayabilir. Örneğin İslam dini kurallarına göre yönetilen Pakistan da alkol kullanımı yasal ve sosyal açıdan kabul görmediği için içlerinde bulunduğu coğrafyanın doğal ürünü olan afyon kullanımı yoğundur. Madde kavramı dahi kültürler arasında farklılıklar gösterebilir. Çoğu zaman tıbbi endikasyonları dışında eğlence amaçlı olarak yasa dışı olarak kullanılan, beyni etkileyerek insanların ruhsal durumu ve davranışlarını değiştiren maddeler anlaşılmaktadır. Ancak bilimsel gibi görünen bu kavram aslında sosyal olarak inşa edilmiştir. En azından yasa dışı olma özelliği ve tolerabilitesi devletlerin politikalarına göre değişir. Özellikle bulundurulması ve kullanılmasına yasal bir engelleme getirilmeyen uçucu maddeler veya daha yasalarda tanımlanmamış yeni sentezlenen

13 Bölüm: 4 Uyuşturucu Gerçeğini Anlamak / Mahvolmuş Hayatlar 13 kimyasallarda madde kavramı altında ele alındığının unutulmaması gerekir. Aynı zamanda neredeyse tüm dünyada kullanımı bile yasakken Hollanda da satışı ve kullanımı serbest olan esrarı da bu duruma örnek olarak gösterebiliriz. Diğer bir kültürel değer olarak karşımıza cinsiyet farkı çıkmaktadır. Toplumların giderek endüstrileşmesi daha önceleri sadece ev hayatının içinde olan kadının toplumsal rolünü değiştirdikçe alkol ve madde kullanımına yakınlaşmasına neden olmuştur. Kişilerin madde kullanımı değerlendirmesi, sosyokültürel ve sosyoekonomik şartların değişmesi ile birlikte yapılmalıdır. Bu değişken süreç madde kullanan kişilerin bireysel gelişimine neden olan çevresel şartlarıyla birlikte biyolojik özelliklerinden de etkilenir. Ancak her ne sebeple olursa bir kişinin madde bağımlısı olabilmesi için öncelikle buna neden olacak etkenle karşılaşması gerekmektedir. Madde kullanıcılarının alt kültür özelliklerinin bilinmesi daha iyi anlaşılmalarını sağlayacaktır.böylece hem kullanıcılara yardım etmek hem de madde kullanma riski taşıyan kişilere daha kolay olacaktır. MADDE VE SANAT Kullanılan maddeler çok sanatçının bedeninde yer eder. Madde kullanımı çoğu zaman kişisel bir esin arayışından uzaklaşan marjinalliğin ifadesine dönüşür ve arı bireyciliğin gereci olurlar. Bu nedenle tüm zamanlarda sanatçılar arasında uyuşturucu madde kullanımı yaygınlaşmıştır ve neredeyse bir modadır.pek çok hayranı bulunan, kendilerine özenilen sanatçıların madde kullanıyor olmaları, gençlerin bu maddelere yönelmelerine neden olan faktörler arasında önemli yer tutmaktadır. Gençler sanki hayranı oldukları ünlü sanatçılar gibi madde kullanırlarsa kişisel yeteneklerinin daha iyi ortaya çıkacağını ve artacağını sanırlar. Madde kullanımının yaygınlaşması bakımından sanat dalları içerisinde özellikle müzik, edebiyat ve sinema diğer sanat dallarına nazaran daha önemlidir. Bu nedenle Plastik Düşler kitabımızın bu bölümünde madde kültürü ile yukarıda belirttiğimiz sanat dallarının ilişkisine yer verilmiştir. Müzik ve Madde Kültürü Müzik, başta gençler olmak üzere madde kullanımının yayılmasını etkileyen en önemli sanat dalıdır li yıllarda toplumun alışagelmiş kurallarına karşı çıkan Batı Avrupa ülkeleri ve A.B.D. li gençler arasında ortaya çıkan ve Beat Kuşağı adıyla bilinen akımı ile birlikte madde kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu akım, madde kullanımı ve blues, jazz ve rock başta gelmek üzere bazı çağdaş müzik türleriyle birlikte anılır. Bu akımın kurallarına göre yaşayanlara, kötülüklerden arınmış, mutlu ve huzurlu kişi anlamına gelen beatnik adı verilir. Beatnikler başka insanların yaşamına karışmazlar ve her insanın kendine göre toplum kurallarından bağımsız yaşaması gerektiğine inanırlardı. Bu insanlar, belli bir yerde yaşamaya, oraya saplanıp kalmaya karşıydı. Bu nedenle bu akımın temsilcileri otostop yaparak, göçebe bir hayat sürmüştür denilebilir. PLASTİK DÜŞLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu 13

14 Beatnikler, madde kullanımı, özgür cinsellik ve müziğe büyük bir bağlılıkla yaşarlardı. Yaşam tarzlarının vazgeçilmez bir parçasını içinde ütopik bir isyan barındırdığını düşündükleri müzik türleri oluşturmaktaydı. Bu tür müziklerin ilahları, çoğu şarkılarında bağımlı oldukları maddelerden sık sık övgüyle ve sevgiyle söz ediyorlardı. Bazı kimselerin özellikle rock müziğinin marijuana ve LSD sayesinde yaratılabileceği inancının doğmasının nedeni, bu alanda büyük isim yapmış sanatçıların pek çoğunun madde kullanıyor olmasıdır. Ancak geçtiğimiz 30 yılda aşırı dozdan ölmüş olan müzik yıldızlarının uzun bir listesi vardır. Bu listede yer alan Doors'un Jim Morrison ı, Who'nun Keith Moon u, Sex Pistols'ın Sid Vicious ı, Blind Melon'ın Shannon Hoon u, Rolling Stones'un Brian Jones u, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Elvis Presley,Bob Marley ve Nirvana nın Kurt Cobain gibi ünlüler ilk akla gelenlerdir. Ayrıca Whitney Houston, Kelly Osbourne, Ray Charles, Eric Clapton gibi yıldızlarda alkol ve diğer madde bağımlılıklarından dolayı tedavi ve rehabilitasyona girmiş olan uzun rock veya pop starların listesinden sadece birkaçıdır. Madde kullanan ünlü müzisyenlerin bir çoğu bunu hayranlarından saklamadıkları gibi eserlerinde dinleyicilere açık açık madde kullanma mesajı da vermişlerdir. Örneğin madde kullanımından ölen Jimmy Hendrix şarkılarında esrarı övmüş ve önermiştir. Ünlü gitarist ve şarkıcı Eric Clapton cocain adlı bir parça yapmış. Yine ünlü Amerikan Folk şarkıcısı Bob Dylan, Mr.Tambourine Man adlı şarkısında uyuşturucu satıcısını anlatmıştır. Ayrıca ünlü yıldızların bir çoğu konserlerinde de izleyicilerinin karşısında madde kullanmış ve hatta dinleyicilerine dağıtmışlardır. Ancak gerek müzisyenler gerekse dinleyicilerin müzik yaparken veya dinlerken eğlence amaçlı madde kullanımın bağımlılığa dönüşebileceği ve çok olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dair farkındalığı artığı için müzik endüstrisinde madde kullanımı son yıllarda azalmıştır. Artık günümüzde sanatçıların toplum içerisine kafaları iyi olarak değil

15 Bölüm: 4 Uyuşturucu Gerçeğini Anlamak / Mahvolmuş Hayatlar 15 ayık çıkması artı değer olarak kabul edilmektedir. Yani önceki yıllarda sanatçıların arasında madde kullanımı sanki bir statü sembolü idi, Ama şimdi sağlıklı bir yaşam biçimi içinde olmak önceden madde kullanımı ile olduğundan daha havalı bir durum oluşturmaktadır. Edebiyat ve Madde Kültürü Müzik kadar olmasa da edebiyatında madde kültürüne etkisi önemlidir.bu konuda ilk önemli eser olarak 19. yüzyıl Fransız edebiyatçısı Charles Baudelaire in Yapay Cennetler adlı yapıtını görüyoruz. Bu eserinde uçlarda gezen bir kişilik sergileyen sanatçının melankolisini şarap ve afyon besleyerek anlattığı yapma cennetini keyif verici maddelerin edebiyata doğrudan nüfuz edişinin açık bir göstergesi sayılabiliriz. Yüzyıl başındaki Rus edebiyatının önemli isimlerinden Mikhail Bulgakov, Morfin isimli eserinde morfinmanlık deneyiminden yola çıkarak, kendini yavaş yavaş zehirleyen bir doktorun bedensel ve ruhsal tutsaklığını anlatır. Dünyaca ünlü İngiliz sair ve yazar Aldous Huxley 1954 yılında yazdığı Algı Kapıları adlı kitabında doktor kontrolü altında aldığı meskalin tecrübesini ve kendisine kazandırdıklarını ballandıra ballandıra anlatmıştır. Madde ve edebiyat beraberliğinin en önemli eserleri 1960 lı yıllardan sonra A.B.D. yazılmıştır. Bu dönemde gençler Vietnam savaşının ortasına atılmış ve bir anlamda hem ahlaksal hem de fiziksel açıdan kurban edilmişlerdir. Dönemin karmaşasını,o büyük hayal kırıklığını bütün ahlaki değerleri ve geleneksel erdemleri sorgulayarak ve yine kimyasallardan destek alarak son derece umutsuz bir PLASTİK DÜŞLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu 15

16 kuşkuculukla dile getirenlerin başında Hemingway i gösterebiliriz. Uzunca bir süre, Amerika yı altüst eden cinsel devrimi ele alan Henry Miller alkol ve uyuşturucuyu birer silah olarak kullanmıştır.aynı kuşağın bir başka temsilcisi olan Charles Bukowski esin veren alkol ve madde kullanıcıları anlatan ilk öykücülerindendir. Gençliğin protest akımı olarak ortaya çıkan Beat Kuşağı yazarlarının eserleri de ön plana çıkarlar. Sokak şairleri bilinen Beat şair ve yazarlarının kitapların dilimize çevirileri fazla yapılmamış olsa da ülkemizde önemli ölçüde tanınırlar. Allen Ginsberg, Neal Cassady, William Burroughs, Gregory Corso, Gary Synder, Lawrence Ferlinghetti ünlü beatniklerdendir. İşte Jack Kerouac da bu akımın en önemli ve Türkiye de en çok bilinen temsilcisidir yılında yayımlanan Yolda (On The Road) adlı romanı birçok eleştirmene göre Beat Kuşağı nın en önemli yapıtıdır. Adından da anlaşılacağı gibi yolculuk teması üzerine kurulu olan bu romanda Kerouac, kendinin ve arkadaşlarının gerçek yaşamını anlatır. Kitapta yazar, uçsuz bucaksız Amerikan düzlüklerinde otostop yaparak orda burada geceleyerek gezerken,kadınları, uyuşturucu ve alkolü yol arkadaşıyla paylaşır. Madde kullanmanın propagandistliğini üstlenmiş olan bu yazarların eserlerinde savundukları görüşlerden biri de, bu maddeleri kullanmanın bir gelişmişlik ve ilericilik simgesi olduğudur. Bu eserlerde madde kullanımını olumlu gösterme çabasına verilebilecek en iyi yanıtı yine 12 yaşında esrara, 13 yaşında da eroin başlayan Chrsitian F. nin madde kullanımı nedeni ile çektiklerini anlattığı kendi yaşam öyküsünü dile getiren Eroin adlı kitabında bulabiliriz.

17 Bölüm: 4 Uyuşturucu Gerçeğini Anlamak / Mahvolmuş Hayatlar 17 Sinema ve Madde Kültürü İnsanlar izledikleri filmler sayesinde kendi hayatlarının gerçeğinden 90 dakikalığına ayrılarak kendilerini fantezi dünyasının içine atarlar. Gerçekten sinema izleyicileri için rahatlatıcı, eğlendirici hata öğretici bir yoldur. Değişik temaların işlendiği sinemanın yapımcılarının tercih ettikleri en önemli konularının başında uyuşturucu geliyor. Geniş bir izleyici kitlesi her yıl yenileri çekilen uyuşturucu bağımlılığı, adam vurma ve çete kültürü sahneleri içeren yüzlerce filmi izliyorlar. Madde kültürünün yayılmasında önemi büyük olan sinemanın rolü aslında yalnızca uyuşturucu alanlar veya satıcıların kötü olarak anlatılması ile sınırlı değildir. Bir sinemada patlamış mısır ve hafif içeceklerle otururken izlenilen filmde anlatılan kültürü büyük ekranda bize ilginç gelmektedir. Filmlerde madde kültürü her yönüyle oldukça heyecanlı ve cesur olarak tarif edilmektedir. Bu anlatımlar gençler için cazibe merkezidir. Zaten delikanlılık çağında olan, heyecan ve macera arayan gençlere sanki bunun yolu öğretilmektedir. Bunu içinde filmlerde madde kullanımı konusu işlenirken çok dikkatli olmalıdır. Özellikle sadece uyuşturucu kaçakçılarının heyecanlı sahnelerini değil madde kullanımına bağlı kontrolsüz şiddetleri, hesapsız ölümleri de anlatmak lazımdır. Bugünün toplumunda ciddi bir gerçeklik kontrolüne ihtiyaç vardır. Gerçek yaşam asla filmlerdeki gibi değildir. Filmlerde anlatılan madde kültürü oldukça heyecanlı ve cesur olarak tarif ediliyor olsada gerçekte korkutucu, karanlık ve en önemlisi ölümcüldür. Bu başlığın altında anlatılacak olan madde kültürü bakımından önemli olan sinema eserlerin neredeyse tamamı sinemaya aktarılan edebiyat uyarlamalarıdır. Bu eserlerin çoğunda madde kültürü anlatılırken yer altı dünyası ile olan ilişkide ele alınmıştır. Madde kullanımın ön plana çıktığı ilk eserler yine Beat kuşağının edebiyat ürünlerinin sinemaya uyarlaması olan kült filmleridir. PLASTİK DÜŞLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu 17

18 Madde ve sinema ilişkisi ele alındığında ilk aklımıza gelen başyapıt, bağımsız sinemanın en önemli örneklerinden birisi olarak kabul edilen Geniş İnsan anlamına gelen Easy Rider filmidir. Başrollerini Peter Fonda, Dennis Hopper ve Jack Nicholson'ın paylaştığı 1969 yılı ABD yapımı olan bu filmde hayatı hafife alan, para kazanmayan ama harcayan, madde kullanarak yaşayan insanlar betimlenir. Filmde, uyuşturucu satışından kazandıkları parayı harcamak amacıyla madde kullanarak motosikletleri ile gezinen iki hippiye, özgürlükler ülkesi Amerika'da toplumun takındığı farklılıklara ve bireysel özgürlüğe karşı hoşgörüsüz tutumu anlatılır. Önemli bir diğer sinema eseri ise Beat kuşağının en renkli yazarlarından biri olan William S. Burroughs, madde alt-kültürü ve yer altı dünyasını anlatan aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan, yönetmenliğini David Cronenberg yaptığı 1992 yılında vizyon giren Çıplak Şölen (Naked Lunch) adlı filmdir. Burroughs'un sinemaya uyarlanması pek mümkün görünmeyen bu romanı, Cronenberg tarafından ustaca işlenmiş, kült bir filme dönüşmüştür. Film, New York'ta 1953 yılında başlıyor ve Afrika'ya kadar uzanıyor.aslında yazar olmak isteyen tekdüze bir hayatı olan böcek ilaçlayıcısı, evde yine bu ilaçlarla kafayı bulup bağımlı olan karısına katılır ve gerçek ile hayal arasında gidip gelerek, kendilerine bilinç altından doğan başka bir dünya yaratırlar. Sanrılar içindeyken tanıştıkları doktorun dev bir kırkayak etinden elde ettiği bir uyuşturucuyu tadarak hayal güçlerinin sınırlarını zorlayarak daha da çılgınlaşan bir dünyaya sahip olurlar. Artık etrafta dolaşan ve konuşan dev böcekler, aldatıldıklarını söyleyen fısıltılar, vajina ve penis benzeri objeler bu yeni gerçekliğin standartlarıdır. Önemli bir başka sinema eseri de ünlü yönetmen Oliver Stone nun 1991 yılında çektiği The Doors adlı filmdir. Filmde Aldous Huxley'in meskalin adlı bir maddeyle yaşadığı gerçek deneyimlerini anlattığı Algı Kapıları isimli kitaptan esinlenerek adı

19 Bölüm: 4 Uyuşturucu Gerçeğini Anlamak / Mahvolmuş Hayatlar 19 konulan Amerikalı rock grubu, The Doors ve hayranları tarafından söylediği bir şarkıya istinaden Kertenkele Kral (lizard king) adı takılan ve ölene kadar madde kullanan solistleri Jim Morrison un öyküsü anlatılır. Bu filmin en önemli sahnesinde konserlerinde Jim Morrison un söylediği I'm a lizard king. I can do anything (Ben kertenkele kralıyım herseyi yapabilirim) sözleri dikkat çekicidir.bu sözlerden esinlenen çok sayıda genç hayranı da kendisi gibi madde kullanmışlardır. Yine senaryosunu Oliver Stone'nun yazdığı ve Alan Parker'ın yönetmenliğini üstlendiği Geceyarısı Ekspresi (Midnight Express) isimli filmde madde kullanan ve satan William Hayes isimli şahsın ülkemizde tutuklandıktan sonra yaşadıkları anlatılır yılında çekimleri biten ve gösterime giren 2 Oscar ödülü kazanmış filmdeki gerçeklere dayanmayan çarptırılmış bir anlatımla ülkemiz haksız yere karalanmıştır. ma olarak tarihin sayfalarında yerini almıştır. Filmin gerçek kahramanı olan William Hayes ise yaptığı bir röportajda başından geçen olayların filmin senaristleri tarafından abartıldığı ve bu sayede Oscar'a giden yolun açıldığı açıklanmıştır. PLASTİK DÜŞLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu 19

20 Madde kullanımı ile ilgili önemli sinema eserlerinden bahsederken aslında bir alkolik öyküsü olan bağımlılığın çok iyi anlatıldığı ünlü oyuncular Mickey Rourke ve Faye Dunaway in oynadıkları Bar Sineği (Barfly) isimli filmden de bahsedeceğiz yılında çekilen bu filmde ünlü yazar Charles Bukowski nin bir barda tanıştığı kendisi gibi alkolik olan bir kadınla yaşadığı aşkın gerçek hikayesi anlatılmıştır. Bu konuda son yıllardaki çekilen en önemli sinema filmi 1996 yılında Danny Boyle tarafından yönetilen ve Irvine Welsh' in yazdığı aynı isimli romandan sinemaya

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem.

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. Onkoloji Okulu İstanbul /2014 SAĞLIK NEDİR? Sağlık insan vücudunda; Fiziksel, Ruhsal, Sosyal

Detaylı

Kazanım İfadeleri. Kendine değer veren insanların (aile-arkadaş vb.) yapıcı uyarılarına kayıtsız kalmaz.

Kazanım İfadeleri. Kendine değer veren insanların (aile-arkadaş vb.) yapıcı uyarılarına kayıtsız kalmaz. YEŞİLAY SAĞLIKLI FİKİRLER KISA FİLM SENARYO YARIŞMASI - 2017 Kazanım İfadeleri Kazanımın İlişkili Olduğu Alanlar Teknoloji Tütün Alkol Madde 1 Kendine değer veren insanların (aile-arkadaş vb.) yapıcı uyarılarına

Detaylı

YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ

YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ A.D. Madde deyince ne anlıyoruz? Alkol Amfetamin gibi uyarıcılar Kafein Esrar ve sentetik kannabinoidler

Detaylı

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Medyada Riskler Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Plan Tarihsel arka plan: Çocukların medya kullanımı Günümüzde medya ve çocuk Medyada çocukları

Detaylı

BAŞARI İÇİN GERÇEKLER

BAŞARI İÇİN GERÇEKLER BAŞARI İÇİN GERÇEKLER Kitlesel medya kampanyaları çok yönlü tütün kontrol programının başlıca bölümlerinden biridir. Sigara bırakma, sigarasız ortamlar için uygulanan yasal düzenleme kampanyalarının reklamını

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

EVRİM TRANSCENDENCE 10 EKİM DE SİNEMALARDA!

EVRİM TRANSCENDENCE 10 EKİM DE SİNEMALARDA! EVRİM TRANSCENDENCE 10 EKİM DE SİNEMALARDA! EVRİM - TRANSCENDENCE Evrim Transcendence filminde Oscar adayı Johnny Depp, Rebecca Hall, Paul Bettany, Cillian Murphy ve Oscar ödüllü oyuncu Morgan Freeman

Detaylı

SENTETİK MARİHUANA (BONZAİ)

SENTETİK MARİHUANA (BONZAİ) SENTETİK MARİHUANA (BONZAİ) Prof. Dr. Ö. Ayhan Kalyoncu Uz. Psikolog Buse Ünlü Sentetik marihuana, laboratuvar ortamında ot ve benzeri maddelerin kimyasal likitlerle spreylenmesi sonucu oluşturulan normal

Detaylı

DSM V madde kullanım bozuklukları için neler getiriyor? Prof. Dr. Yıldız Akvardar

DSM V madde kullanım bozuklukları için neler getiriyor? Prof. Dr. Yıldız Akvardar DSM V madde kullanım bozuklukları için neler getiriyor? Prof. Dr. Yıldız Akvardar Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 7 Ekim 2010 MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARI DSM IV Madde bağımlılığı Madde

Detaylı

ONYOMANİ Onyomani; alışveriş bağımlılığı ya da takıntılı alışveriş davranışı olarak adlandırılabilen

ONYOMANİ Onyomani; alışveriş bağımlılığı ya da takıntılı alışveriş davranışı olarak adlandırılabilen Kenan ŞENLİK -Psikolojik Danışman Onyomani; alışveriş bağımlılığı ya da takıntılı alışveriş davranışı olarak adlandırılabilen ve Çoğunlukla, depresyon, kaygı bozuklukları ya da bastırılmış öfke-saldırganlık

Detaylı

2014 / 2015 - SAYI: 04 Haftanın Bazı Başlıkları Ruh Sağlığımıza Sahip Çıkalım Renkli Bahçemiz En Son Haberler Gazetemizde Hayvanları Koruma Günü

2014 / 2015 - SAYI: 04 Haftanın Bazı Başlıkları Ruh Sağlığımıza Sahip Çıkalım Renkli Bahçemiz En Son Haberler Gazetemizde Hayvanları Koruma Günü 2014 / 2015 - SAYI: 04 Haftanın Bazı Başlıkları Ruh Sağlığımıza Sahip Çıkalım Renkli Bahçemiz En Son Haberler Gazetemizde Hayvanları Koruma Günü Ruh Sağlığımıza Sahip Çıkalım Ruh Sağlığımıza Sahip Çıkalım

Detaylı

Lütfen her maddeyi dikkatlice okuyun. Soruları boş bırakmayın, kendinizi en yakın hissettiğiniz tek bir şıkkı işaretleyin. Ortaokulu bitirmiş

Lütfen her maddeyi dikkatlice okuyun. Soruları boş bırakmayın, kendinizi en yakın hissettiğiniz tek bir şıkkı işaretleyin. Ortaokulu bitirmiş Lütfen her maddeyi dikkatlice okuyun. Soruları boş bırakmayın, kendinizi en yakın hissettiğiniz tek bir şıkkı işaretleyin. I Adınız soyadınız [..] II Doğum tarihiniz [ ] III Cinsiyetiniz? Kadın Erkek IV

Detaylı

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda!

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! SUNUMUMUZA HOŞGELDİNİZ Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! Haber ve bilgi verme amacı başta olmak

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri MADDE BAĞIMLILIĞI BAĞIMLILIK Bağımlılık, bireyin kendi ruhsal ve bedensel sağlığına

Detaylı

Ayrıca sinirler arasındaki iletişimi sağlayan beyindeki bazı kimyasal maddelerin üretimi de azalır.

Ayrıca sinirler arasındaki iletişimi sağlayan beyindeki bazı kimyasal maddelerin üretimi de azalır. Alzheimer hastalığı nedir, neden olur? Alzheimer hastalığı, yaşlılıkla beraber ortaya çıkan ve başta unutkanlık olmak üzere çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan ilerleyici bir beyin hastalığıdır.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ

KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ Türk pop ve rock müziğinin sevilen ismi Aydilge,mini konseri ve imza günü etkinliği ile Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi nde hayranlarıyla buluştu.

Detaylı

ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE İNTİHAR GİRİŞİMİ ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE İNTİHAR GİRİŞİMİ Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji www.gunescocuk.com Çocuk ve ergen psikiyatrisinde

Detaylı

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI AKTİF EĞİTİM -SEN Aktif Eğitimciler Sendikası BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI Aktif Eğitim-Sen - 2015 2 AKTİF EĞİTİM-SEN Beştepe Mahallesi 33. Sokak Nu.:13 Yenimahalle/ ANKARA Tel:

Detaylı

Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi

Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi REKABETE HAZIRLIK KENDİ YILDIZINI YAKALAMAK Prof. Dr. Acar Baltaş Psikolog 28 Şubat 2014 MOTİVASYON Davranışa enerji ve yön veren, harekete geçiren güç Davranışı tetikleme

Detaylı

MADDE BAĞIMLILIĞI SEMİNERİ (SİGARA, ALKOL KULLANIMI VE KORUNMA YOLLARI) SELÇUK ÖZTÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMAN ve REHBER ÖĞRETMEN

MADDE BAĞIMLILIĞI SEMİNERİ (SİGARA, ALKOL KULLANIMI VE KORUNMA YOLLARI) SELÇUK ÖZTÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMAN ve REHBER ÖĞRETMEN MADDE BAĞIMLILIĞI SEMİNERİ (SİGARA, ALKOL KULLANIMI VE KORUNMA YOLLARI) SELÇUK ÖZTÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMAN ve REHBER ÖĞRETMEN MADDE BAĞIMLILIĞI NEDİR? Madde kullanımı sonucunda gelişen belirli bir hastalık

Detaylı

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Mit, Mitoloji, Ritüel DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Kelime olarak Mit Yunanca myth, epos, logos Osmanlı Türkçesi esâtir, ustûre Türkiye Türkçesi: söylence DR. SÜHEYLA SARITAŞ

Detaylı

Zorlu Yaşantılar Sonrası Stres Belirtileri (Travma Sonrası Stres Bozukluğu)

Zorlu Yaşantılar Sonrası Stres Belirtileri (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) Zorlu Yaşantılar Sonrası Stres Belirtileri (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) Huriye Tak Uzman Klinik Psikolog Türk Kızılayı Bağcılar Toplum Merkezi Sağlık ve Psikososyal Destek Programı Asistanı İÇERİK

Detaylı

SOSYAL FOBİ. Sosyal fobide karşılaşılan belirtiler şu şekilde sıralanabilir.

SOSYAL FOBİ. Sosyal fobide karşılaşılan belirtiler şu şekilde sıralanabilir. SOSYAL FOBİ Sosyal ortamlarda başkaları tarafından inceleme altında tutulduğu korkusu performans gösterilmesi gereken durumlarda eleştirilme yada küçük düşme korkusunun yaşanmasıdır. Ve kişi bu korkunun

Detaylı

KOAH Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

KOAH Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir? KOAH NE DEMEKTİR? KOAH Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir? Hastalar için özet bilgiler KOAH nedir? KOAH, hastalığın belli başlı özelliklerinin tanımını içinde barındıran Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı teriminin

Detaylı

Türkiye de Bağımlılık Epidemiyolojisi. Dr. Zehra Arıkan

Türkiye de Bağımlılık Epidemiyolojisi. Dr. Zehra Arıkan Türkiye de Bağımlılık Epidemiyolojisi Dr. Zehra Arıkan Araştırmacı: Danışman: Konuşmacı: Glaxo, Sanovel, Bilim Epidemiyoloji Tıbbi araştırmaların yöntem bilimi Sağlık sorunlarının tanımlanması, nedenlerinin

Detaylı

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ - Basın Toplantısı Haber Küpürleri - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel 13.01.2015 Salı Adana İşi nde acayip soygun Bir Acayip Soygun Adana İşi adlı uzun metraj filmin çekimleri

Detaylı

Tıp Tarihine Yaklaşım

Tıp Tarihine Yaklaşım Tıp Tarihine Yaklaşım Avcılık-Toplayıcılık Aşaması Mezopotamya Uygarlıklarında Tıp Eski Mısır Tıbbı Çin Tıbbı Eski Hint Tıbbı Yunan Tıbbı Modern Dönem (Batı) Tıbbı Avcılık-Toplayıcılık Aşaması Bütün gün

Detaylı

SİGARA BIRAKMA SÜRECİ

SİGARA BIRAKMA SÜRECİ SİGARA BIRAKMA SÜRECİ DOÇ DR ZEYNEP AYFER SOLAK EÜTF GÖĞÜS HASTALIKLARI AD Çevresel ve sosyal faktörler. Medya, merak, aile. Sosyoekonomik yapı. Kültürel yapı Davranışsal ve psikolojik faktörler. Öğrenme.

Detaylı

sigara kullanma yaşının 7 ye, alkol kullanımının 12 li yaşlara

sigara kullanma yaşının 7 ye, alkol kullanımının 12 li yaşlara Alkol, sigara, uyuşturucu madde, kumar gibi zararlı alışkanlıkların tüm dünyada tehlikeli boyutlarda yaygınlaşmaya başlaması ülkemizi de tehdit eden bir problemdir. Lise ve üniversite öğrencileri ile çalışan

Detaylı

Doç. Dr. Fatih Öncü. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. Fatih Öncü. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç. Dr. Fatih Öncü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikolojik taciz Bedensel Ruhsal Bedensel ve ruhsal Çalışma hayatında mobbing veya psikolojik

Detaylı

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak İNME Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND ye aittir. Kaynak

Detaylı

Niçin değişmek zorundayız?

Niçin değişmek zorundayız? Niçin değişmek zorundayız? Niçin değişmek zorundayız? Zorunlu olunduğu için Kaynaklarını verimli kullanmak için Rekabet edebilmek için Kurumların kendileri ile yarışmaları için Farklı olabilmek için Hızlı

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

Erken boşalmamak için en iyi yardımcı kaynak için burayı tıklayın

Erken boşalmamak için en iyi yardımcı kaynak için burayı tıklayın Prematür Ejakülasyon (Erken Boşalma) Erkekler arasında Erken gelmek, Erken orgazm veya Hızlı boşalmak olarak da ifade edilen erken boşalma, cinsel ilişki sırasında erkeğin vajinaya girmeden, giriş sırasında

Detaylı

Bilişim Teknolojilerine Pedagojik Bir Yaklaşım. Mehmet AKSÜT Mega Eğitim Danışmanlık Songül ATEŞ Uşak üniversitesi Hayriye UĞURLU Uşak üniversitesi

Bilişim Teknolojilerine Pedagojik Bir Yaklaşım. Mehmet AKSÜT Mega Eğitim Danışmanlık Songül ATEŞ Uşak üniversitesi Hayriye UĞURLU Uşak üniversitesi Bilişim Teknolojilerine Pedagojik Bir Yaklaşım Mehmet AKSÜT Mega Eğitim Danışmanlık Songül ATEŞ Uşak üniversitesi Hayriye UĞURLU Uşak üniversitesi Giriş Teknolojideki hızlı gelişim, her geçen gün günlük

Detaylı

5A 5R KAVRAMLARI. Dr.Cengiz ÖZGE Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

5A 5R KAVRAMLARI. Dr.Cengiz ÖZGE Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 5A 5R KAVRAMLARI Dr.Cengiz ÖZGE Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Genel İlkeler Tütün bağımlılığı kronik bir hastalıktır. Genellikle birkaç denemeden sonra bırakılır. Her

Detaylı

Sizlere Soralim. Uyuşturucu nedir? Uyuşturucu maddeler arasında bildikleriniz var mı?

Sizlere Soralim. Uyuşturucu nedir? Uyuşturucu maddeler arasında bildikleriniz var mı? Sizlere Soralim Uyuşturucu nedir? Uyuşturucu maddeler arasında bildikleriniz var mı? Uyusturucu Nedir? Bir tanımlama yapmak gerekirse; uyuşturucu maddeler, bedene girdiklerinde ruhsal, davranışsal ve bedensel

Detaylı

EKLER EK-1 ÖĞRENCİLERİN TV İZLEME ALIŞKANLIKLARI. Sevgili öğrenciler,

EKLER EK-1 ÖĞRENCİLERİN TV İZLEME ALIŞKANLIKLARI. Sevgili öğrenciler, EKLER EK-1 ÖĞRENCİLERİN TV İZLEME ALIŞKANLIKLARI Sevgili öğrenciler, Günümüz dünyasında teknoloji hızla ilerlemektedir. Dünya çeşitli teknolojik araçlar sayesinde küçülmekte ve bu sayede bilgiye ulaşmak

Detaylı

[Tıp Eğitiminde HIV/AIDS Üzerine Savunuculuk Projesi]

[Tıp Eğitiminde HIV/AIDS Üzerine Savunuculuk Projesi] [TıpEğitimindeHIV/AIDSÜzerineSavunuculuk Projesi] [HIV/AIDSkonusundaTıpEğitimiiçerisindeMüfredatÖnerileri] [AuthorName] ÖZET [TıpMüfredatıiçerisindeHIV/AIDS intıbbi,sosyal,etiketkileşimlerivebunun yanındahastahaklarıvehastayayaklaşımkonularındasadecebilgianlamında

Detaylı

ÇOCUKLARIMIZ VE TEKNOLOJİ

ÇOCUKLARIMIZ VE TEKNOLOJİ TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2013-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülten Sayı:2 ÇOCUKLARIMIZ VE TEKNOLOJİ Hızla gelişen dünyada teknolojik ürünler hayatımızın büyük bir kısmını kapsamakta. İş ortamında

Detaylı

18 KASIM PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

18 KASIM PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 18 KASIM PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Maddeye Değil, Hayata Bağlan Bağımlılık yaşının sürekli düşmesi üzerine, toplumda bağımlılıkla

Detaylı

Yaşınız kaç diye sorduk;

Yaşınız kaç diye sorduk; #UKGE- UYUŞTURUCUYA KARŞI GENÇ EYLEM PROJESİ ANKET DEĞERLENDİRMESİ TEMMUZ- AĞUSTOS/2015 Uyuşturucuya Karşı Genç Eylem Projesi nin ikinci aşaması olan anket çalışması Temmuz- Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirildi.

Detaylı

Lions un Evrensel Hedefleri nin dayandığı en temel kavramlardan birisi Lions un Evrensel Vizyonu dur.

Lions un Evrensel Hedefleri nin dayandığı en temel kavramlardan birisi Lions un Evrensel Vizyonu dur. Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Hizmet Kavramı 1 Dayanak Lions un Evrensel Hedefleri nin dayandığı en temel kavramlardan birisi Lions un Evrensel Vizyonu dur. İşte bu vizyon Lions un hizmetlerinin

Detaylı

SAĞLIK PSİKOLOJİSİ. Sosyal Psikolojinin Sağlık Alanında Uygulanması

SAĞLIK PSİKOLOJİSİ. Sosyal Psikolojinin Sağlık Alanında Uygulanması SAĞLIK PSİKOLOJİSİ Sosyal Psikolojinin Sağlık Alanında Uygulanması SAĞLIK PSİKOLOJİSİ Sosyal psikoloji - Sağlık ilişkisi Sağlıkla ilgili sorunları anlaşılması ya da çözülmesinde uygulanabilecek sosyal

Detaylı

Beraberliğimizin ne kadar süreceğini bilmediğimizin farkına vararak, birbirimizin değerini bilelim. - Joshua Loth Liebman

Beraberliğimizin ne kadar süreceğini bilmediğimizin farkına vararak, birbirimizin değerini bilelim. - Joshua Loth Liebman Beraberliğimizin ne kadar süreceğini bilmediğimizin farkına vararak, birbirimizin değerini bilelim. - Joshua Loth Liebman YAS SÜREÇLERİ NİLÜFER ARDA ÖMER PAMUK Önemli bir kayıp yaşayan kişi, hayatını yeniden

Detaylı

Kepçe kulak ameliyatında yapılan temelde kulak şeklini değiştirmek. Bu yukarıda saydığım iki sorun için ayrı ayrı müdahaleler yapılıyor.

Kepçe kulak ameliyatında yapılan temelde kulak şeklini değiştirmek. Bu yukarıda saydığım iki sorun için ayrı ayrı müdahaleler yapılıyor. Kepçe kulak genellikle olması gerekenden daha büyük kulak olarak algılanır. Hâlbuki çok doğru değil. Kepçe kulakları olan bir insan ile normal kulakları olan bir insanın aslında kulak büyüklüğü olarak

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER KRİZ DÖNEMLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER

HALKLA İLİŞKİLER KRİZ DÖNEMLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER KRİZ DÖNEMLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER Psikolojik olarak insanların kriz yaşayabileceği gibi toplumlar, işletmeler vb. kuruluşlar da kriz yaşayabilir. Psikoloji de kriz, bireyin tehdit ediliyor

Detaylı

UYUŞTURUCU ÖZGÜRLÜĞÜN SONU!

UYUŞTURUCU ÖZGÜRLÜĞÜN SONU! Risk Faktörleri BİRECİK RAM Tedavi İçin Psikolojik sorunları olan ya da herhangi bir madde bağımlılığı bulunan ebeveynin çocukları daha büyük risk altındadırlar. Madde kullanan ve tedavi olmak isteyen,

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

Video Reklamcılığında, Daha Uzun Videolar Daha Güçlü Videolar mıdır?

Video Reklamcılığında, Daha Uzun Videolar Daha Güçlü Videolar mıdır? Video Reklamcılığında, Daha Uzun Videolar Daha Güçlü Videolar mıdır? Yayınlanan Aralık 2015 Konular Video Çekirdek kitlenizde kaç oyun meraklısı olduğunu biliyor musunuz? MediaVest te Grup Kıdemli Başkan

Detaylı

ÇOCUKLARDA BESLENME. Dr.Belkıs Kütük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Liv Hospital Ankara

ÇOCUKLARDA BESLENME. Dr.Belkıs Kütük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Liv Hospital Ankara ÇOCUKLARDA BESLENME Dr.Belkıs Kütük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Liv Hospital Ankara **Bir ülkenin sosyal ve ekonomik yönden, beklenen uygarlık seviyesine ulaşabilmesi, ancak bedensel ve zihinsel

Detaylı

11 Eylül de Sinemalarda

11 Eylül de Sinemalarda İyi Performanslarla Dolu, Çekici Bir Hikaye Milton Moview Review Gece Bitmeden de Chris Evans ın Yakışıklılığından Fazlası Var Culled Culture Gece Doğmadan ve In Search Of A Midnight Kiss in İzinde Filmaluation

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Burhanettin KURT, İSG Uzmanı Mayıs, 2013 Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum; gerçekleşme ihtimali bulunan

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

Zeka Gerilikleri Zeka Geriliği nedir? Sıklık Nedenleri

Zeka Gerilikleri Zeka Geriliği nedir? Sıklık Nedenleri Zeka Geriliği nedir? Zeka geriliğinin kişinin yaşına ve konumuna uygun işlevselliği gösterememesiyle belirlidir. Bunun yanı sıra motor gelişimi, dili kullanma yeteneği bozuk, anlama ve kavrama yaşıtlarından

Detaylı

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI Bilgisayar ve internet kullanımı teknoloji çağı olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde, artık hayatın önemli gereçleri haline gelmiştir. Bilgiye kolay, hızlı, ucuz ve güvenli

Detaylı

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI VE GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİ

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI VE GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİ İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI VE GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİ İNTERNETİN ÖNEMİ ve Güvenli İnternet Hizmeti İnternet Dünyamızı değiştiriyor Ailenin yeni bir üyesi Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası Bir tıkla

Detaylı

Kayıp, Ölüm ve Yas Süreci. Prof. Dr. Sibel ERKAL İLHAN

Kayıp, Ölüm ve Yas Süreci. Prof. Dr. Sibel ERKAL İLHAN Kayıp, Ölüm ve Yas Süreci Prof. Dr. Sibel ERKAL İLHAN Kayıp Kayıp, yaşam döngüsünün her evresinde yaşanır. bağımsızlık kaybı ilişki kaybı, sağlık kaybı, iş kaybı, ekonomik kayıp, evcil hayvan kaybı, organ

Detaylı

İLERİ DÜZEY SENARYO YAZARLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

İLERİ DÜZEY SENARYO YAZARLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI İLERİ DÜZEY SENARYO YAZARLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ile ARDEV Vakfı nın birlikte düzen-lediği ileri düzey senaryo yazarlığı atölyesi 10 hafta sürecektir. Program hafta içi yapılacaktır.

Detaylı

9. Sigarayı bırakma zamanı

9. Sigarayı bırakma zamanı 9. Sigarayı bırakma zamanı 1 9. Sigarayı bırakma zamanı Dünyada 8 saniyede 1 can alan, yılda 4 milyon kişinin ölümüne neden olan, dünyada her 10 erişkinden birinin ölüm nedeni sayılan sigarayı bırakmak

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

Panelden amaç bir konuda karara varmaktan ziyade sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşleri, farklı anlayışları ortaya koymaktır.

Panelden amaç bir konuda karara varmaktan ziyade sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşleri, farklı anlayışları ortaya koymaktır. Panel Nedir? Özellikleri Nelerdir? Nasıl Yapılır? Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafında n tartışıldığı konuşmalara panel denir. Açık oturum ile

Detaylı

Medya ve Toplumsal Cinsiyet

Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medya: Haberleşmenin büyük insan gruplarına aktarımını sağlayan araçlar Televizyon Sinema Radyo Kitaplar Gazeteler, dergiler ve çizgi romanlar Bilgisayar ve internet Televizyon

Detaylı

SORUMLU BAHIS KONUSUNDA YANINIZDAYIZ

SORUMLU BAHIS KONUSUNDA YANINIZDAYIZ SORUMLU BAHIS KONUSUNDA YANINIZDAYIZ RISK-IN-SAFE-HANDS.COM KUMAR BAĞIMLILIĞININ ÖNLENMESİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER KUMAR VE BAHİS, ÇEŞİTLİ DAVRANIŞ BOZUKLUĞU RİSKLERİ DOĞURUR ŞU TAVSİYELERİMİZE DİKKAT

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK Günümüzün bilgi ve iletişim çağında, ulusal ve uluslar arası rekabet ortamında rakipler arasında ön plana çıkmak, farkındalık yaratmak, hedef kitlelerle

Detaylı

Kanserli Hasta Yönetiminde Danışman Hemşirenin Rolü

Kanserli Hasta Yönetiminde Danışman Hemşirenin Rolü Kanserli Hasta Yönetiminde Danışman Hemşirenin Rolü Yük. Hem. Gül Şav Özaydemir Danışman Hemşire EUKAM E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi ABD XIX. Ege Onkoloji Günleri 6-7 Nisan 2015 İzmir «Kanserle mücadele

Detaylı

4 -Ortak normlar paylasan ve ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde büyüyen bireyler topluluğu? Cevap: Grup

4 -Ortak normlar paylasan ve ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde büyüyen bireyler topluluğu? Cevap: Grup 1- Çalışma ilişkilerinin ve endüstriyel demokrasinin başlangıcı kabul edilen tarih? Cevap: 1879 Fransız ihtilalı 2- Amerika da başlayan işçi işveren ilişkilerinde devletin müdahalesi zorunlu kılan ve kısa

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

Brighton Ekolü. Film d'art (yapımevi)

Brighton Ekolü. Film d'art (yapımevi) Brighton Ekolü İngiliz fotoğrafçı topluluğudur. Superpoze, yakın çekim, kamera hareketleri görülür. Konulu filmler yapmadılar. Görsel efektlere ve hilelere yer verdiler. Film d'art (yapımevi) Ünlü klasik

Detaylı

EĞLENCEM MEDYA. Prof. Dr. E. Nezih ORHON. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi

EĞLENCEM MEDYA. Prof. Dr. E. Nezih ORHON. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi EĞLENCEM MEDYA Prof. Dr. E. Nezih ORHON Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Merhaba, Öğrencilerimiz ile birlikte hayata geçireceğimiz çalışmalarda deneyim paylaşımı için aşağıdaki şu üç boyutu

Detaylı

Psikolojik Dizorderler

Psikolojik Dizorderler PSIKOPATALOJİ Psikopataloji anormal psikolojidir. Olağan Dışı Davranış: 1- İstatiksel olarak bir davranışın sıklığı bize bir fikir verir fakat anormal davranışı tanımlamak için yeterli değildir. Eğer bir

Detaylı

Tek başına etkili olduğu gibi, istenildiği takdirde antiemetik bir ilaçla da kombine edilebilir.

Tek başına etkili olduğu gibi, istenildiği takdirde antiemetik bir ilaçla da kombine edilebilir. TÜRKİYE Bulantı Kontrolü İçin Acupressure Bilekliği: güvenli ve etkili Acupressure temel prensibine dayanan Sea-band bilekliği; hamilelik, yol tutması, migren, anestezi ve kemoterapinin neden olduğu bulantı

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU. Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426. Cinsiyetiniz?

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU. Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426. Cinsiyetiniz? ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426 Cinsiyetiniz? Medeni durumunuz? Eğitim durumunuz? Üniversitede her düzeydeki yöneticiler, kurumla ilgili görevlerinde başarılıdır. Yöneticiler,

Detaylı

Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz?

Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz? Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz? Günümüzde tüketiciler ihtiyaç duydukları ya da istedikleri bir şey olduğunda refleks olarak Yayınlandı Nisan 2015 telefonlarına uzanıyor.

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler. Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.de www.wahreliebewartet.de Avrupa ülkelerindeki gençlik denilince

Detaylı

Ön yargılar, eski yanlış bilgiler yıkılıyor. Yeni bir anlayış geliyor. Kendinizi ifade edebileceğiniz yeni yaratıcı alanlar geliyor.

Ön yargılar, eski yanlış bilgiler yıkılıyor. Yeni bir anlayış geliyor. Kendinizi ifade edebileceğiniz yeni yaratıcı alanlar geliyor. 2015'e çok az kaldı. Peki 2015'te başımıza neler gelecek? Astrolog Neşe Erden'in yeni kitabından sizin için kısa kısa her burç için 2015 yılının özetini çıkardık. Koç Burcu Ön yargılar, eski yanlış bilgiler

Detaylı

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri 1 Öğrenim Hedefleri Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının, yaşam dönemlerine göre kadın sağlığına olan etkilerini açıklar, Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ile kadına

Detaylı

1.4.Etik Sistemleri Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar hakkaniyet ilkesi, insan hakları, faydacılık ve bireysellik

1.4.Etik Sistemleri Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar hakkaniyet ilkesi, insan hakları, faydacılık ve bireysellik 1.4.Etik Sistemleri Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar hakkaniyet ilkesi, insan hakları, faydacılık ve bireysellik ilkeleridir. Hakkaniyet, bütün kararların tutarlı, tarafsız ve

Detaylı

SINAV KAYGISI. Sınav Kaygısının Belirtileri Nelerdir? * Fiziksel Belirtiler

SINAV KAYGISI. Sınav Kaygısının Belirtileri Nelerdir? * Fiziksel Belirtiler SINAV KAYGISI Kaygı, stresli bir durum karşısında hepimizin yaşadığı uyarılmışlık halidir. Ancak kaygının belli bir miktarda yaşanmasının olumlu işlevleri de vardır. Bir miktar kaygı günlük hayatta bizi

Detaylı

ALZHEİMER HASTALIĞINA BAKIŞ. Uzm. Dr. Gülşah BÖLÜK NÖROLOJİ BİLECİK DH 2015

ALZHEİMER HASTALIĞINA BAKIŞ. Uzm. Dr. Gülşah BÖLÜK NÖROLOJİ BİLECİK DH 2015 ALZHEİMER HASTALIĞINA BAKIŞ Uzm. Dr. Gülşah BÖLÜK NÖROLOJİ BİLECİK DH 2015 Bunama yaşlılığın doğal bir sonucu değildir. Yaşla gelen unutkanlık, Alzheimer Hastalığının habercisi olabilir! Her yaşta insanın

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ

MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ Tutum Tutum bir kişinin diğer bir kişi, bir olay veya çevresi ile ilgili olarak negatif veya pozitif tavırdır. Tutum Tutumlar değerler gibi sosyal ve duygusal inşalardır

Detaylı

ŞİZOFRENLERİN BEYİN YAPISI VE ORKİDELER. Dr. Bülent Madi- Nöroloji Uzmanı

ŞİZOFRENLERİN BEYİN YAPISI VE ORKİDELER. Dr. Bülent Madi- Nöroloji Uzmanı ŞİZOFRENLERİN BEYİN YAPISI VE ORKİDELER Dr. Bülent Madi- Nöroloji Uzmanı Nöron: Bu sinir hücrelerinden beynimizde milyarlarca sayıda var. Ne İşe Yarar? Öğrendikçe beyindeki nöronlar arası binlerce bağlantı

Detaylı

İDİL DİZDAR, HEM OYUNCU HEM YÖNETMEN

İDİL DİZDAR, HEM OYUNCU HEM YÖNETMEN İDİL DİZDAR, HEM OYUNCU HEM YÖNETMEN Bodrum un beyaz perdedeki gülen yüzü İdil Dizdar, fotoğrafçılık ve oyunculuk kariyerine bir de yönetmenlik ekledi. Bodrum un yakından tanıdığı oyuncu, yönetmen ve fotoğraf

Detaylı

Pepee den Önce Pepee den Sonra P.Ö- P.S

Pepee den Önce Pepee den Sonra P.Ö- P.S Pepee den Önce Pepee den Sonra P.Ö- P.S KİM BU PEPEE? YIL 2007, Bir düşümüz var: Türk çizgi filmi yapmak Bu da düşümüzün rakamsal temeli: Türkiye de milyonlarca çocuk var. Binlerce yıllık anlatı kültürü

Detaylı

DİJİTAL VATANDAŞLIK E-DEVLET

DİJİTAL VATANDAŞLIK E-DEVLET DİJİTAL VATANDAŞLIK E-DEVLET DİJİTAL VATANDAŞ KİMDİR? Teknolojinin gelişmesi ile resmi işlemler, sosyal iletişim, eğitim, üretim gibi alanlarda bilgi teknolojilerini uygun ve doğru kullanma becerisine

Detaylı

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR. PSİ154 - PSİ162 Doç.Dr. Hacer HARLAK

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR. PSİ154 - PSİ162 Doç.Dr. Hacer HARLAK PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR BU DERSTE ŞUNLARı KONUŞACAĞıZ: Anormal davranışı normalden nasıl ayırırız? Ruh sağlığı uzmanları tarafından kullanılan belli başlı anormal davranış modelleri nelerdir? Anormal davranışı

Detaylı

#1 Leading Turkish-American web portal www.turkishny.com

#1 Leading Turkish-American web portal www.turkishny.com TRUSA NY CORP. 1711 Kings Highway, 2 nd Fl, Brooklyn, NY 11229 TEL 1-718-375 7904 FAX 1-718-375 7906 Amerika dan yaptığı yayınlar ile başta Amerika olmak üzere tüm dünyaya ulaşan Turkishny.com, Türk- Amerikan

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA ÇOCUK İSTİSMARINA YAKLAŞIM

BİRİNCİ BASAMAKTA ÇOCUK İSTİSMARINA YAKLAŞIM BİRİNCİ BASAMAKTA ÇOCUK İSTİSMARINA YAKLAŞIM Prof. Dr. Betül Ulukol Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sosyal Pediatri Bilim Dalı Ankara Çocuk Koruma Birimi Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği İstismarı -

Detaylı

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Dr. Çağlayan Üçpınar Nisan 2005

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Dr. Çağlayan Üçpınar Nisan 2005 Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Dr. Çağlayan Üçpınar Nisan 2005 Travma Nedir? Günlük rutin işleyişi bozan, Aniden beklenmedik bir şekilde gelişen, Dehşet, kaygı ve panik yaratan, Kişinin anlamlandırma

Detaylı

gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan

gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan ÇOCUK HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI Çocuk Hakları Sözleşmesi nde, çocukların sağlıklı yaşaması ve çok yönlü olarak gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan

Detaylı

1. Bir dönümlük kenevir, 25 dönümlük orman kadar oksijen üretir. 2. Yine bir dönümlük kenevirden, 4 dönüm ağaça eş kağıt üretilebilir.

1. Bir dönümlük kenevir, 25 dönümlük orman kadar oksijen üretir. 2. Yine bir dönümlük kenevirden, 4 dönüm ağaça eş kağıt üretilebilir. Dünyanın En Önemli Üretim Bitkisiyken Yasaklanan Kenevir Hakkında 18 Çok İlginç Bilgi Kenevirin üretimi ve satışı, dünyanın bazı ülkelerinde tamamen yasaklıdır; bazılarında ise kısıtlı olarak yapılabilmektedir.

Detaylı

TANI, TEDAVİ VE ARAŞTIRMA AÇISINDAN CİNSEL BOZUKLUKLAR VE DSM 5. Prof. Dr. Cem İncesu Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

TANI, TEDAVİ VE ARAŞTIRMA AÇISINDAN CİNSEL BOZUKLUKLAR VE DSM 5. Prof. Dr. Cem İncesu Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı TANI, TEDAVİ VE ARAŞTIRMA AÇISINDAN CİNSEL BOZUKLUKLAR VE DSM 5 Prof. Dr. Cem İncesu Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Açıklama (2011-2013) Danışman: Pfizer Konuşmacı: Pfizer

Detaylı

KENDİNİZE KARŞI BAHİS OYNAMAYINIZ!

KENDİNİZE KARŞI BAHİS OYNAMAYINIZ! KENDİNİZE KARŞI BAHİS OYNAMAYINIZ! KUMAR BAĞIMLILIĞINI ENGELLEME HAKKINDA ÖNEMLİ UYARILAR ŞANS OYUNLARI RİSKLERİ DE BERABERİNDE GETİRİR AŞAĞIDAKİ TEMEL PRENSİPLERE UYMANIZI TAVSİYE EDERİZ: Spor bahisleri

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı