BÖLÜM 4 MAHVOLMUŞ HAYATLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 4 MAHVOLMUŞ HAYATLAR"

Transkript

1 Bölüm: 4 Uyuşturucu Gerçeğini Anlamak / Mahvolmuş Hayatlar 1 BÖLÜM 4 UYUŞTURUCU GERÇEĞİNİ ANLAMAK MAHVOLMUŞ HAYATLAR PLASTİK DÜŞLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu 1

2 GİRİŞ Tarih boyunca insanlar, bir yandan yaşam mücadelesi verirken bir yandan da büyük bir tutku ve gönençle mutluluk arayışına girmişlerdir. Hepimizin bildiği gibi mutluluğa ulaşmak kolay değildir ve çok ciddi uğraş gerektirir. Ancak çabuk ve kolay ulaşılan bir yoldan da mutluluk sağlanabilirse buda tercih edilebilir. Bu nedenle insanların içinde yaşadıkları doğada bulunan kısa ve kolay yoldan mutluluk sağlayan keyif verici maddeleri keşfetmeleri zor olmamıştır. Ancak bu maddelerin kullanılması ile oluşan problemler çok eski zamanlardan beri bilinmesine rağmen yine de insanlar tarafından kullanılmaya devam edilmişlerdir. Tabii ki keyif verici maddeler için sadece zararlıdır diyemeyiz. 19. yüzyılın sonlarından itibaren bilim adamları, yüzyıllardır dünyanın değişik yerlerinde ve çeşitli kültürlerinde gündelik yaşamın bir parçası olarak kullanılan keyif verici maddelerden yaptıkları ağrı kesici ve anestezi ilaçlarını tıp biliminin hizmetine sunmuşlardır. Genellikle ilk birkaç kullanımdan sonra kontrolsüzce bir talep oluşturdukları için hızla tüketilen maddelerin üretilmesi ve kullanıcılara dağıtılması da gerekmektedir. Daha önceleri sadece üretildikleri bölgelerde mükemmel bir tüketim malzemesi olan maddeler özellikle 18. yüzyıldan sonra gelişen ulaşım olanakları sayesinde yüksek kâr sağlayan önemli ticaret ürünü haline geldiler.

3 Bölüm: 4 Uyuşturucu Gerçeğini Anlamak / Mahvolmuş Hayatlar yüzyılın başlarından itibaren madde kullanımına farklı anlamlar yüklenilmeye başlanmıştır. Bu çağda gelişen teknolojilerle birlikte insanların giderek en uç sınırlara taşıdıkları bireysellikleri ön plana çıkmaya başlamıştır. Artık maddeler, algı kapıları açarak oluşturdukları plastik düşler nedeni ile bireyselleşmenin marjinal bir boyutu olarak görülmeye başlanmışlardır. Maddeler, kişinin ben sınırlarını zorlamak amacıyla yada kimi zaman fiziksel ve ruhsal acılarını dindirmek için yani bir nevi kendi kendini tedavi etmek amacıyla kullanılmışlardır. Madde kullanımı 1950 li yıllardan itibaren gençler arasında hızla yayılmaya başladı. Beat Kuşağı adıyla bilinen akım daha ziyade batı ülkeleri gençliğinin arasında toplum kurallarına karşı bir isyan ve protesto hareketi olarak ortaya çıktı ve müzik ile birlikte madde kullanımı ile özdeşleşerek giderek daha da yaygınlaşarak moda haline dönüştü. Bu moda bütün dünyayı sararken 1960 lı yıllardan itibaren ABD de, Vietnam savaşının ortasına atılarak bir anlamda hem fiziksel hem de ahlaksal açıdan kurban edilen gençler, ülkelerine döndükten sonra düştükleri boşlukta sanal fakat sahte cennetler yarattığı açık olan maddelere sığındılar li yıllardan itibaren genel olarak gençlik akımlarından etkilenen tüm dünya gençleri arasında madde kullanımı yaygınlaşmaya başladı. Ancak bazı ülkeler de gençlerle birlikte erişkinleride madde kullanmaya yönelten sebepler özel sebepler oluştu. Bunun en önemli nedenlerinden biri ise giderek yaygınlaşan madde kullanıcılarının gereksinimlerini karşılayacak olan üretim ve ticaretin içinde olan insanları etkilemesidir. Son yıllara kadar madde ticaretinin trafiği daha ziyade doğal ürünlerin kullanılması nedeni ile üretimlerinin yapıldığı fakir doğu ülkelerinden, alıcıların beklediği zengin batıya doğru olmuştur. Doğal olarakta Asya ila Avrupa arasında coğrafi bir köprü konumunda olan ülkemizde bu trafiğin ne yazık ki önemli bir halkasını oluşturmuştur. PLASTİK DÜŞLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu 3

4 Özellikle 1980 ve 90 lı yıllarda Ortadoğu ülkelerinde artan politik düzensizliklerle birlikte ülkemizde giderek tırmanan terörizmin ekonomik kaynağını silah-eroin ticareti oluşturmuştur. Böylece aslında ölümün alınıp satıldığı bu uluslar arası ticaretten sızan maddeler ülkemiz iç piyasasına da girdiler ve binlerce insanımızı bağımlı hale getirdiler. Madde kullanımına bağlı problem, bu maddelerin kullanılması ile sadece bağımlılık oluşturması değildir. Aynı zamanda akıl hastalıkları oluşturma, başta AIDS ve sarılık olmak üzere bulaşıcı hastalıkların yayılması, etkisi altındayken kaza ve yaralanmaların meydana gelmesi, aşırı dozlarda kullanımı nedeni ile ölümler ve kronik kullanıma bağlı oluşan diğer hastalıklar gibi sağlık problemleri ile birlikte işgücü kaybı, ailelerin parçalanması ve yasadışı yollara yönelme gibi sosyoekonomik kayıplara da yol açar. Artık, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da en önemli üç sağlık probleminden biri kabul edilen madde kötüye kullanımı ve bağımlılığının tanınması, kullanımı önleyici

5 Bölüm: 4 Uyuşturucu Gerçeğini Anlamak / Mahvolmuş Hayatlar 5 tedbirlerin alınması, tedavi yöntemlerinin yeterince uygulanması konusuna dikkatlerin çekilmesi gerekir. MADDE KÖTÜYE KULLANIMI VE BAĞIMLILIĞINI ANLAMAK İnsanların çoğu madde kullanmayı tamamen sosyal bir sorun, madde kötüye kullanımı ve bağımlılığını ise zayıflık ve suça eğilim olarak görürler. Bunlara göre eğer bağımlı kişiler, gerçekten istemiş olsalardı maddeyi bırakabilirlerdi. Yani bağımlıların, madde kullanmaya devam etmelerin nedenini gerçekten bırakmayı istememeleri olduğuna inanırlar. Bu mitler sadece madde bağımlılarını ve madde kullanımına bağlı sorunları olanları kalıba sokmakla kalmaz onların ailelerini, sosyal çevrelerini, bağımlılık tedavisi ile uğraşan sağlık çalışanlarını, sosyal destek sağlayan kurumları da içine alır. İnsanların madde kullanımı ve bağımlılıkla ilgili mitlerini ve uzun süreli yanlış inanışlarını ancak bilimsel kanıtlarla değiştirirsek çok önemli bir halk sağlığı sorunun çözümü için gerekli kamuoyu desteğini sağlayabiliriz. Bağımlılık, genellikle bireyin kendi isteği ile bir seçim yaparak ilk kez madde kullanmasıyla başlar. Ama madde kullanmayı sürdürmesi kişinin kendi tercihi değildir. Son zamanlardaki yapılan bilimsel araştırmalar maddelerin fonksiyonlarının sadece normal beyini etkileyerek kuvvetli haz duyusu yaratmak olmadığı aynı zamanda beyin metabolizmasında ve fonksiyonlarında uzun süreli değişimler oluşturduğunu kanıtlamıştır. Beyinde oluşan değişiklikler nedeni ile madde kötüye kullanımı giderek kronik, tekrarlayan bir hastalık olan bağımlılığa döner. Bu nedenle maddeye bağımlı olanlar önce dayanılmaz bir arzu hissederler, kendilerini durduramaz maddeyi alırlar ve sonrada tekrarlayıcı bir şekilde kullanırlar. Artık yaşamları tamamen maddenin etkisi altında kalır. Madde kullanmayı sürdürmeye neden olan bu tekrarlayan zorlayıcı davranışı sonlandırmak için tedavi şarttır. PLASTİK DÜŞLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu 5

6 Bağımlıların madde kullanmaya yönelik dayanılmaz arzularıyla başa çıkmalarına yardımcı olmak ve nüksleri engellemek için tedavi programlarında çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiştir. Yapılan araştırmalar bağımlılığın tedavi edilebilir olduğunu göstermektedir. Uygulanan tedavilerle hastalar bireysel ihtiyaçlarını karşılayabilir, kendilerini kontrol edebilir ve göreceli olsada normal hayatlarına geri dönebilirler. Bağımlının tedavisi sadece kendisine değil aynı zamanda topluma da faydası büyüktür. Bağımlıların tedavi sonrası artan psikolojik ve sosyal işlevsellikleri ile üretime kısmen de olsa katılımları artacak ayrıca suç işleme oranları ve AİDS gibi bulaşıcı hastalıkları yayılması azalacak böylece topluma getirdikleri maliyet önemli ölçüde düşecektir. Boşa geçen her an bir çok gencin ölmesi,bir çok ailenin de yıkılması, hapishanelerin uyuşturucu suçluları ile dolması ve terörist örgütlerin silahlanması anlamına gelir. Hemen harekete geçmek gerekmektedir. Böylece gençlerimize ve insanlarımıza, 21. yüzyılda daha güvenli gelecek verebiliriz. Belirleyici ve yönetici konumundaki kişiler bir an önce gerekli çalışmaları başlatmazlarsa, tarih önünde hesabını veremeyecekleri büyük bir günahın vebalini üstlenirler. Bağımlılığın ne olduğunu anlamak daha ilk adımda madde kullanımını önlemeye yardımcı olur. Artık elimizde bağımlılık ile ilgili yeterli bilimsel veri olduğundan toplumun bu konudaki ön yargılarını değiştirebiliriz. Aile,okul, toplum ve medyayı içine alan kapsamlı önleme programlarının madde kullanımını azaltmakta etkin olduğu A.B.D. de yapılan çalışmalarda göstermiştir. Ülkemizde de bir an önce bu konuda eğitim kampanyaları yapılması şarttır.bağımlılık konusunda insanlara sürekli verilebilecek en iyi mesaj bağımlı olduktan sonra tedavi olmak yerine hiç başlamamak olmalıdır. Plastik Düşler isimli bu kitabımızda çağımızın en önemli sorunlarından biri olan madde kullanımının oluşturduğu sorunlar size anlatılırken verebileceğimiz en iyi umut olarak bu konu hakkında bilimsel olarak kanıtlanmış geçerli en son bilgiler çerçevesinde

7 Bölüm: 4 Uyuşturucu Gerçeğini Anlamak / Mahvolmuş Hayatlar 7 tüm yanlış anlaşılmaların üstesinden gelmek ve madde kullanımını yaymaya çalışan sapık ideolojilerin yerine doğru bilgiler koymak olacaktır. NEDEN İNSANLAR MADDE KULLANIR? İnsanların neden madde kullandığına dair pek çok sebep vardır. Bazı insanlar maddeleri onlara verdiği hissi sevdiği için veya heyecan aradıkları için kullanırlar. Diğerleri bir maddeyi meraktan veya arkadaşları yaptığı için deneyebilirler. Ancak bir çok insan maddeleri hoş olmayan duygularla ve hayatın zorluklarıyla başa çıkmak için kullanır. Aslında madde kullanıcılarının yaklaşık yüzde 50 sinin depresyon, anksiyete, bipolar bozukluktan veya şizofreni gibi bir akıl hastalığından çektiğini tahmin edilmektedir. Duygusal olarak acı çeken insanlar kafayı bulmak için değil normal hissetmek için madde kullanırlar. Madde kullanımı görünürde çekici olabilir ve bütün sorunlardan kolay bir kaçış gibi gelebilir. Uyarıcılar aşağılık duygularına karşı koymak için, uyku hapları panik ataklarla başa çıkmak için, veya ağrı kesiciler depresyondan kurtulmak için kullanılabilir. Ancak madde kullanımı kişiye sadece kısa vadede kendini iyi hissettirebilirken bu kendini tedavi etme teşebbüsü sonuçta geri tepebilir. Altta yatan sorunu tedavi etmektense madde kullanımı sadece semptomları maskeler. Maddeyi uzaklaştırınca sorun düşük öz saygı olsun, stres olsun veya mutsuz bir aile hayatı olsun, hala ordadır. Daha da ötesi uzun süreli madde kullanımı normal, güncel işlevsellikte temel bozulmalar gibi kendi sorunlarını getirir. Ne yazık ki madde kullanım ve bağımlılığının psikolojik, fiziksel ve sosyal sonuçları genelde kullanıcının başa çıkmaya veya kaçınmaya çalıştığı orijinal sorundan daha kötüdür. NEDEN MADDE BAĞIMLILARI KENDİLERİ BIRAKAMIYORLAR? Neredeyse bütün bağımlılar başta maddeleri kullanmayı kendileri bırakabileceklerine inanırlar ve tedavi olmadan bırakmaya çalışırlar. Ancak bu teşebbüslerin çoğu uzun vadeli kaçınmaya ulaşmakta başarısızlıkla sonuçlanır. Araştırmalar uzun süreli madde kullanımının beyin işlevlerinde birey madde kullanmayı PLASTİK DÜŞLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu 7

8 bıraktıktan sonra da uzun süre devam eden ciddi değişiklikler yaptığını göstermiştir. Madde kullanmaya bağlı beyin işlevlerindeki değişimlerin olumsuz etkilerine rağmen madde kullanmaya devam etme dürtüsü gibi bir çok davranışsal sonuçları olabilir. Bunlar bağımlılığı tanımlayan karakteristiklerdir. Bağımlılığın böylesine önemli bir biyolojik unsuru olduğunu anlamak bir bireyin maddeden kaçınmaya ulaşmayı ve bunu sürdürmeyi tedavi olmadan başarmasının güçlüğünü açıklamaya yardımcı olabilir. İş veya aile sorunlarından dolayı psikolojik stres, madde kullandığı geçmişinden biriyle karşılaşmak gibi sosyal durumlar veya madde kullanımıyla ilişkilendiren sokaklar, objeler ve hatta kokularla karşılaşmak gibi çevre faktörü biyolojik unsurlarla etkileşerek sürdürülen kaçınmayı engelleyebilir ve nüksün olma ihtimalini artırır. Araştırmalar gösteriyor ki en şiddetli bağımlılar bile tedaviye aktif olarak katılabilir ve aktif katılım iyi sonuçlar elde etmek için önemlidir. MADDE KULLANMA HAKKI Plastik Düşler isimli kitabımızın bu bölümüne kadar tüm anlatımlarda alkol ve madde kullanmanın olumsuz yönlerinden bahsettikten sonra böyle bir başlığın açılması sizlere ilginç gelebilir. Kişilerinin başkalarına zarar vermedikleri sürece özgürlük ve hürriyetlerinin kısıtlanmaması gereği çağdaş toplumun olmazsa olmaz kurallarından biridir.dolayısı ile sizin istediğinizi yapma hakkınızın ihlal edilmemesinin gerektiği gibi siz de başka birisinin istediğini yapma hakkını ihlal etmemelisiniz. Böyle bir

9 Bölüm: 4 Uyuşturucu Gerçeğini Anlamak / Mahvolmuş Hayatlar 9 çıkarsamadan yola çıkılınca eğer bir kişi alkol veya madde kullanmak istiyorsa veya maddelerden kaçınmak istiyorsa bu tamamen kendi seçimidir.aslında bu kitabın yazılmasının önemli bir amacıda sadece bir kişinin madde kullanma veya kullanmama için tercih hakkını kullanırken madde kullanımından neler elde edilebileceğinin bilinmesini de sağlamaktır. Gerçekten bir çok kişi kendi madde kullanma hakkının kısıtlanmasını istemez. Tarih boyunca insanlar şu veya bu nedenle maddeleri kullanmışlardır. Modern tarihçiler eski uygarlıkların anestezik kullandığını bulmuşlardır. Örneğin Azteklerde bir bitki olan Sabah Zaferi (Morning Glory) tohumlarını hallusinojen olarak kullananlar, cemiyetinin üyeleri tarafından saygı ile selamlanmıştır.eski çağlardan beri Avrupa da alkol, Asya da ise afyon, Güney Amerika da ise koka bitkisi aynı saygıyı görmüştür. Dünyanın her yerinde her zaman çeşitli maddeler şu veya bu şeklide zevk almak için bazen de tıbbi amaçlarla kullanılmışlardır. Hatta bazı bilim adamları kendi madde kullanım deneyimlerini yazdıkları bilimsel makalelerinde anlatmışlardır. Bir zamanlar öğrenmeyi artırmak için uyarıcı maddeler herkese önerilmiştir. O zaman maddelere doğru yaklaşım şekli nedir? Bazı kişiler ellerine geçen her maddeyi kullandıkları zaman kendilerini mutlu hissederler. Bazı kişiler ise diyetleri sadece tahıllı besinlerden oluşunca mutlu olurlar. Tabii ki bu kişiler nadiren bulunur. Ancak bir kişi sadece belli bir maddeyi kullanarak mutlu olacağına inanırsa bu durum birkaç ay içinde değişmeye meyillidir. Giderek gelişen bağımlılık nedeni ile madde kullanımı yaşamın en önemli nedeni haline gelir. Fakat her kullanıcıyı böyle dramatik bir sürecin beklediğini söylemek haksızlık olur.aslında hepimiz her alkol kullananın bağımlı olmadığını biliriz. Bu durum diğer maddelerinde bazıları için geçerlidir.yani her madde kullanıcısının sağlığı, sosyal ilişkileri bozulur, cinsel hayatı kesintiye uğrar, hobileri ve ilgileri kaybolur, çalışma yaşamı devam etmez diyemeyiz. PLASTİK DÜŞLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu 9

10 Eğer birisi hayatını maddelerden aldığı zevkle yaşamak ve hatta onlara adamak istiyorsa bunu medeniyet ve ahlak diyarında yapması mümkün değildir. Geçen yüzyılda milyonlarca genç No Future sloganı ile nasılsa gelecek olmayacak bugünü zevk içinde yaşayalım diye madde kullandılar. Bunların bazıları yüksek doz kullanım veya madde kullanımının neden olduğu hastalık yada kazalarda öldüler. Çoğu ise sağlıklarını, sosyal ve ekonomik güçlerini kaybettiler. Çoğu zaman kişilerin madde kullanımına yanlış tutumları onları bağımlı hale getirir. Zevki ve mutluluğu kısa ve kestirme yoldan elde etmek gibi yanlış bir beklenti ile madde kullanılırsa gerçekten bağımlılık kaçınılmaz olur. Çünkü hiçbir zaman ilk kullanılan dozun yaşattığı zevki aynı şekilde aynı doz kullanılarak elde edilemez. Her seferinde dozu artırmak ve kullanım sıklığını artırmak gerekecektir. Buda hızla bağımlılık oluşmasına neden olur.o zaman maddelere doğru yaklaşım şekli nedir? Gerçekten bu maddeleri kontrollü kullanmak mümkün müdür? Evet alkol için bunu yapmak genellikle mümkündür.ancak bunu herkes yapamaz. Özellikle bir kişide alkol bağımlılığı gelişmişse en azından şimdilik bu kişinin kontrollü alkol içebileceğini söylemek mümkün değildir.belki geliştirilebilecek yeni ilaçlarla alkol kullanım isteği sınırlandırılabilirse gelecekte bu kişiler içinde kontrollü içmek mümkün olabilir. Fakat maddeler söz konusu olunca genellikle ya hep yada hiç yaklaşımı geçerli olmaktadır. Bunun önemli nedeni giriş maddesi düşüncesidir. Yani daha hafif bir madde kullanmanın mutlaka kişinin ağır maddeleri kullanmasına yol açacağı inancıdır. Açık bir şekilde bu her zaman için doğru değildir.aslında bu gülünç bir korkutma taktiğidir. İnsanlar yıllarca ağır maddelere geçmeden aralıklı olarak hafif maddeleri kullananları gördükçe bu söylevin inandırıcılığı kalmadığı gibi gerçekten bazı insanların daha ağır maddeler geçebilecekleri tehlikesi de göz ardı edilir. Bir kişinin maddeleri hayatı olumsuz etkilemeden bir eğlence şekli olarak sadece rasgele biçimde kullanarak yaşaması mümkün müdür? Sanırım buna verilecek en iyi cevap durumun kullanılan maddeye göre olduğu gibi insandan insana da değişebileceğidir. Artık insanlar bir zamanlar olduğu gibi sadece kulaktan dolma bilgilerle madde kullanmaya başlamıyorlar. Bu konuda yazılmış hazırlanmış eserlerden maddelerin cinslerini, etkilerini, kullanım şekillerini ve oluşturdukları komplikasyonları araştırma şansına sahipler. Maddelerle ilgili doğru bilgilere sahip olmak kişinin sağlıklı

11 Bölüm: 4 Uyuşturucu Gerçeğini Anlamak / Mahvolmuş Hayatlar 11 ve eğlence amaçlı kullanım tercihini yapabilmesi için önemlidir. Her fırsatta önünüze ne gelirse o maddeyi kullanmak ciddi tehlikeleri yaşamanıza neden olur. Sonuç olarak insanların madde kullanımlarının kendi tercihleri olduğunu söylememiz gerekir. Ancak her hangi bir tercihin yapılabilmesi için olumlu ve olumsuz her yönünün bilinmesi gerekir. Bilgi çağı olarak tanımlanabileceğimiz günümüz dünyasında yukarıda belirtildiği gibi maddeler hakkında her bilgiye ulaşarak hem kendimiz hem de yakınlarımız için tercih kullanma hakkına sahip olmalıyız.bu nedenle Plastik Düşler isimli kitabımızın devamında madde kullanımı ile ilgili alt kültürü, sanat, din ve diğer faktörleri anlattıktan sonra maddeleri tek tek tanıtacağız. MADDE ALT KÜLTÜRÜ Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir. Bir başka anlatımla toplumun yaşayış ve düşünüş tarzı olarak tanımlanabilir. Toplum içinde egemen popüler kültürün dışında kalan, kendi kendini yaratmış ve kendine özgü bir yaşam tarzı benimsemiş toplulukların kültürüne ise alt kültür denir. Maddeye bağlı yaşam tarzlarından dolayı toplumun egemen sistemleri ile göbek bağlarını kopararak, dışarıda ve kenarda kendilerine özgü bir yaşam biçimi ve değerleri oluşturan madde kullanıcıları da içinde bulundukları toplumun kültüründen ayrı bir alt kültür olarak ele alınırlar. Madde alt kültürü olarak adlandırdığımız madde kullanıcılarının dünyası kısa bir sürede için bile olsa gözlendiğinde, onların madde kullanımı ile biçimlenen kendilerine özgü yaşamları dikkat çeker. Maddelere verdikleri PLASTİK DÜŞLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu 11

12 adlar, kendi aralarında kullandıkları jargon, bilinen yollar dışında kullanım biçimleri, yoksunluk, zehirlenme veya yasal sorunlar yaşadıklarında baş etme yolları ile diğer insanlardan farklı bir yaşam tarzı oluşturdukları görülmektedir. Ancak tüm madde kullanıcılarını içine alan tek bir alt kültürden bahsedilemez.tüm dünyanın değişik yörelerinde gerek kullanıcılar gerekse kullanılan maddeler ve kullanım paternleri farklılıkları nedeni ile madde alt kültürleri de farklı özellikler gösterebilir. Madde kullanım paternleri aynı toplum içinde de zaman ve yaşla değişkenlik gösterebilir.maddeye başlamak ve sürdürmek açısından en önemli ve kritik yıllar ergenlik ve genç erişkinlik dönemleridir. Madde kullanıcılarının içlerinde bulundukları kültürel çevrenin aktarılan inançları, normları ve değerleri önemlidir. Bu durum madde kullanımını kolaylaştırabilir yada sınırlayabilir. Örneğin İslam dini kurallarına göre yönetilen Pakistan da alkol kullanımı yasal ve sosyal açıdan kabul görmediği için içlerinde bulunduğu coğrafyanın doğal ürünü olan afyon kullanımı yoğundur. Madde kavramı dahi kültürler arasında farklılıklar gösterebilir. Çoğu zaman tıbbi endikasyonları dışında eğlence amaçlı olarak yasa dışı olarak kullanılan, beyni etkileyerek insanların ruhsal durumu ve davranışlarını değiştiren maddeler anlaşılmaktadır. Ancak bilimsel gibi görünen bu kavram aslında sosyal olarak inşa edilmiştir. En azından yasa dışı olma özelliği ve tolerabilitesi devletlerin politikalarına göre değişir. Özellikle bulundurulması ve kullanılmasına yasal bir engelleme getirilmeyen uçucu maddeler veya daha yasalarda tanımlanmamış yeni sentezlenen

13 Bölüm: 4 Uyuşturucu Gerçeğini Anlamak / Mahvolmuş Hayatlar 13 kimyasallarda madde kavramı altında ele alındığının unutulmaması gerekir. Aynı zamanda neredeyse tüm dünyada kullanımı bile yasakken Hollanda da satışı ve kullanımı serbest olan esrarı da bu duruma örnek olarak gösterebiliriz. Diğer bir kültürel değer olarak karşımıza cinsiyet farkı çıkmaktadır. Toplumların giderek endüstrileşmesi daha önceleri sadece ev hayatının içinde olan kadının toplumsal rolünü değiştirdikçe alkol ve madde kullanımına yakınlaşmasına neden olmuştur. Kişilerin madde kullanımı değerlendirmesi, sosyokültürel ve sosyoekonomik şartların değişmesi ile birlikte yapılmalıdır. Bu değişken süreç madde kullanan kişilerin bireysel gelişimine neden olan çevresel şartlarıyla birlikte biyolojik özelliklerinden de etkilenir. Ancak her ne sebeple olursa bir kişinin madde bağımlısı olabilmesi için öncelikle buna neden olacak etkenle karşılaşması gerekmektedir. Madde kullanıcılarının alt kültür özelliklerinin bilinmesi daha iyi anlaşılmalarını sağlayacaktır.böylece hem kullanıcılara yardım etmek hem de madde kullanma riski taşıyan kişilere daha kolay olacaktır. MADDE VE SANAT Kullanılan maddeler çok sanatçının bedeninde yer eder. Madde kullanımı çoğu zaman kişisel bir esin arayışından uzaklaşan marjinalliğin ifadesine dönüşür ve arı bireyciliğin gereci olurlar. Bu nedenle tüm zamanlarda sanatçılar arasında uyuşturucu madde kullanımı yaygınlaşmıştır ve neredeyse bir modadır.pek çok hayranı bulunan, kendilerine özenilen sanatçıların madde kullanıyor olmaları, gençlerin bu maddelere yönelmelerine neden olan faktörler arasında önemli yer tutmaktadır. Gençler sanki hayranı oldukları ünlü sanatçılar gibi madde kullanırlarsa kişisel yeteneklerinin daha iyi ortaya çıkacağını ve artacağını sanırlar. Madde kullanımının yaygınlaşması bakımından sanat dalları içerisinde özellikle müzik, edebiyat ve sinema diğer sanat dallarına nazaran daha önemlidir. Bu nedenle Plastik Düşler kitabımızın bu bölümünde madde kültürü ile yukarıda belirttiğimiz sanat dallarının ilişkisine yer verilmiştir. Müzik ve Madde Kültürü Müzik, başta gençler olmak üzere madde kullanımının yayılmasını etkileyen en önemli sanat dalıdır li yıllarda toplumun alışagelmiş kurallarına karşı çıkan Batı Avrupa ülkeleri ve A.B.D. li gençler arasında ortaya çıkan ve Beat Kuşağı adıyla bilinen akımı ile birlikte madde kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu akım, madde kullanımı ve blues, jazz ve rock başta gelmek üzere bazı çağdaş müzik türleriyle birlikte anılır. Bu akımın kurallarına göre yaşayanlara, kötülüklerden arınmış, mutlu ve huzurlu kişi anlamına gelen beatnik adı verilir. Beatnikler başka insanların yaşamına karışmazlar ve her insanın kendine göre toplum kurallarından bağımsız yaşaması gerektiğine inanırlardı. Bu insanlar, belli bir yerde yaşamaya, oraya saplanıp kalmaya karşıydı. Bu nedenle bu akımın temsilcileri otostop yaparak, göçebe bir hayat sürmüştür denilebilir. PLASTİK DÜŞLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu 13

14 Beatnikler, madde kullanımı, özgür cinsellik ve müziğe büyük bir bağlılıkla yaşarlardı. Yaşam tarzlarının vazgeçilmez bir parçasını içinde ütopik bir isyan barındırdığını düşündükleri müzik türleri oluşturmaktaydı. Bu tür müziklerin ilahları, çoğu şarkılarında bağımlı oldukları maddelerden sık sık övgüyle ve sevgiyle söz ediyorlardı. Bazı kimselerin özellikle rock müziğinin marijuana ve LSD sayesinde yaratılabileceği inancının doğmasının nedeni, bu alanda büyük isim yapmış sanatçıların pek çoğunun madde kullanıyor olmasıdır. Ancak geçtiğimiz 30 yılda aşırı dozdan ölmüş olan müzik yıldızlarının uzun bir listesi vardır. Bu listede yer alan Doors'un Jim Morrison ı, Who'nun Keith Moon u, Sex Pistols'ın Sid Vicious ı, Blind Melon'ın Shannon Hoon u, Rolling Stones'un Brian Jones u, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Elvis Presley,Bob Marley ve Nirvana nın Kurt Cobain gibi ünlüler ilk akla gelenlerdir. Ayrıca Whitney Houston, Kelly Osbourne, Ray Charles, Eric Clapton gibi yıldızlarda alkol ve diğer madde bağımlılıklarından dolayı tedavi ve rehabilitasyona girmiş olan uzun rock veya pop starların listesinden sadece birkaçıdır. Madde kullanan ünlü müzisyenlerin bir çoğu bunu hayranlarından saklamadıkları gibi eserlerinde dinleyicilere açık açık madde kullanma mesajı da vermişlerdir. Örneğin madde kullanımından ölen Jimmy Hendrix şarkılarında esrarı övmüş ve önermiştir. Ünlü gitarist ve şarkıcı Eric Clapton cocain adlı bir parça yapmış. Yine ünlü Amerikan Folk şarkıcısı Bob Dylan, Mr.Tambourine Man adlı şarkısında uyuşturucu satıcısını anlatmıştır. Ayrıca ünlü yıldızların bir çoğu konserlerinde de izleyicilerinin karşısında madde kullanmış ve hatta dinleyicilerine dağıtmışlardır. Ancak gerek müzisyenler gerekse dinleyicilerin müzik yaparken veya dinlerken eğlence amaçlı madde kullanımın bağımlılığa dönüşebileceği ve çok olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dair farkındalığı artığı için müzik endüstrisinde madde kullanımı son yıllarda azalmıştır. Artık günümüzde sanatçıların toplum içerisine kafaları iyi olarak değil

15 Bölüm: 4 Uyuşturucu Gerçeğini Anlamak / Mahvolmuş Hayatlar 15 ayık çıkması artı değer olarak kabul edilmektedir. Yani önceki yıllarda sanatçıların arasında madde kullanımı sanki bir statü sembolü idi, Ama şimdi sağlıklı bir yaşam biçimi içinde olmak önceden madde kullanımı ile olduğundan daha havalı bir durum oluşturmaktadır. Edebiyat ve Madde Kültürü Müzik kadar olmasa da edebiyatında madde kültürüne etkisi önemlidir.bu konuda ilk önemli eser olarak 19. yüzyıl Fransız edebiyatçısı Charles Baudelaire in Yapay Cennetler adlı yapıtını görüyoruz. Bu eserinde uçlarda gezen bir kişilik sergileyen sanatçının melankolisini şarap ve afyon besleyerek anlattığı yapma cennetini keyif verici maddelerin edebiyata doğrudan nüfuz edişinin açık bir göstergesi sayılabiliriz. Yüzyıl başındaki Rus edebiyatının önemli isimlerinden Mikhail Bulgakov, Morfin isimli eserinde morfinmanlık deneyiminden yola çıkarak, kendini yavaş yavaş zehirleyen bir doktorun bedensel ve ruhsal tutsaklığını anlatır. Dünyaca ünlü İngiliz sair ve yazar Aldous Huxley 1954 yılında yazdığı Algı Kapıları adlı kitabında doktor kontrolü altında aldığı meskalin tecrübesini ve kendisine kazandırdıklarını ballandıra ballandıra anlatmıştır. Madde ve edebiyat beraberliğinin en önemli eserleri 1960 lı yıllardan sonra A.B.D. yazılmıştır. Bu dönemde gençler Vietnam savaşının ortasına atılmış ve bir anlamda hem ahlaksal hem de fiziksel açıdan kurban edilmişlerdir. Dönemin karmaşasını,o büyük hayal kırıklığını bütün ahlaki değerleri ve geleneksel erdemleri sorgulayarak ve yine kimyasallardan destek alarak son derece umutsuz bir PLASTİK DÜŞLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu 15

16 kuşkuculukla dile getirenlerin başında Hemingway i gösterebiliriz. Uzunca bir süre, Amerika yı altüst eden cinsel devrimi ele alan Henry Miller alkol ve uyuşturucuyu birer silah olarak kullanmıştır.aynı kuşağın bir başka temsilcisi olan Charles Bukowski esin veren alkol ve madde kullanıcıları anlatan ilk öykücülerindendir. Gençliğin protest akımı olarak ortaya çıkan Beat Kuşağı yazarlarının eserleri de ön plana çıkarlar. Sokak şairleri bilinen Beat şair ve yazarlarının kitapların dilimize çevirileri fazla yapılmamış olsa da ülkemizde önemli ölçüde tanınırlar. Allen Ginsberg, Neal Cassady, William Burroughs, Gregory Corso, Gary Synder, Lawrence Ferlinghetti ünlü beatniklerdendir. İşte Jack Kerouac da bu akımın en önemli ve Türkiye de en çok bilinen temsilcisidir yılında yayımlanan Yolda (On The Road) adlı romanı birçok eleştirmene göre Beat Kuşağı nın en önemli yapıtıdır. Adından da anlaşılacağı gibi yolculuk teması üzerine kurulu olan bu romanda Kerouac, kendinin ve arkadaşlarının gerçek yaşamını anlatır. Kitapta yazar, uçsuz bucaksız Amerikan düzlüklerinde otostop yaparak orda burada geceleyerek gezerken,kadınları, uyuşturucu ve alkolü yol arkadaşıyla paylaşır. Madde kullanmanın propagandistliğini üstlenmiş olan bu yazarların eserlerinde savundukları görüşlerden biri de, bu maddeleri kullanmanın bir gelişmişlik ve ilericilik simgesi olduğudur. Bu eserlerde madde kullanımını olumlu gösterme çabasına verilebilecek en iyi yanıtı yine 12 yaşında esrara, 13 yaşında da eroin başlayan Chrsitian F. nin madde kullanımı nedeni ile çektiklerini anlattığı kendi yaşam öyküsünü dile getiren Eroin adlı kitabında bulabiliriz.

17 Bölüm: 4 Uyuşturucu Gerçeğini Anlamak / Mahvolmuş Hayatlar 17 Sinema ve Madde Kültürü İnsanlar izledikleri filmler sayesinde kendi hayatlarının gerçeğinden 90 dakikalığına ayrılarak kendilerini fantezi dünyasının içine atarlar. Gerçekten sinema izleyicileri için rahatlatıcı, eğlendirici hata öğretici bir yoldur. Değişik temaların işlendiği sinemanın yapımcılarının tercih ettikleri en önemli konularının başında uyuşturucu geliyor. Geniş bir izleyici kitlesi her yıl yenileri çekilen uyuşturucu bağımlılığı, adam vurma ve çete kültürü sahneleri içeren yüzlerce filmi izliyorlar. Madde kültürünün yayılmasında önemi büyük olan sinemanın rolü aslında yalnızca uyuşturucu alanlar veya satıcıların kötü olarak anlatılması ile sınırlı değildir. Bir sinemada patlamış mısır ve hafif içeceklerle otururken izlenilen filmde anlatılan kültürü büyük ekranda bize ilginç gelmektedir. Filmlerde madde kültürü her yönüyle oldukça heyecanlı ve cesur olarak tarif edilmektedir. Bu anlatımlar gençler için cazibe merkezidir. Zaten delikanlılık çağında olan, heyecan ve macera arayan gençlere sanki bunun yolu öğretilmektedir. Bunu içinde filmlerde madde kullanımı konusu işlenirken çok dikkatli olmalıdır. Özellikle sadece uyuşturucu kaçakçılarının heyecanlı sahnelerini değil madde kullanımına bağlı kontrolsüz şiddetleri, hesapsız ölümleri de anlatmak lazımdır. Bugünün toplumunda ciddi bir gerçeklik kontrolüne ihtiyaç vardır. Gerçek yaşam asla filmlerdeki gibi değildir. Filmlerde anlatılan madde kültürü oldukça heyecanlı ve cesur olarak tarif ediliyor olsada gerçekte korkutucu, karanlık ve en önemlisi ölümcüldür. Bu başlığın altında anlatılacak olan madde kültürü bakımından önemli olan sinema eserlerin neredeyse tamamı sinemaya aktarılan edebiyat uyarlamalarıdır. Bu eserlerin çoğunda madde kültürü anlatılırken yer altı dünyası ile olan ilişkide ele alınmıştır. Madde kullanımın ön plana çıktığı ilk eserler yine Beat kuşağının edebiyat ürünlerinin sinemaya uyarlaması olan kült filmleridir. PLASTİK DÜŞLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu 17

MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU

MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU Editör Güner ERGENÇ - Emine YILDIRIM Kapak Devrim DEMİRAL Yayınevi logosu İSTANBUL, 2007 1 Editör Güner ERGENÇ e-posta: rehberlik34@meb.gov.tr Emine YILDIRIM e-posta: pdemine1@yahoo.com

Detaylı

MADDE BAĞIMLILIĞININ TARİHÇESİ, TANIMI, GENEL BİLGİLER VE BAĞIMLILIK YAPAN MADDELER

MADDE BAĞIMLILIĞININ TARİHÇESİ, TANIMI, GENEL BİLGİLER VE BAĞIMLILIK YAPAN MADDELER Prof.Dr. İ. Tayfun UZBAY Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Psikofarmakoloji Araştırma Ünitesi, MADDE BAĞIMLILIĞININ TARİHÇESİ, TANIMI, GENEL BİLGİLER VE BAĞIMLILIK

Detaylı

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER 1. Tedaviye ilişkin genel bilgiler 2. Görüşme teknikleri 3. Değişim süreci ve değişim evreleri 4. Önemlilik, kendine güvenme ve isteklilik 5. Alkol dışı madde kullananlarda

Detaylı

Volkan SeVercan: aşk bağımlılığın düşürdüğü SerSefil halleri bağışlayabilir mi? 10. Öznur SimaV: Çocuklarda hayır deme becerisi 32

Volkan SeVercan: aşk bağımlılığın düşürdüğü SerSefil halleri bağışlayabilir mi? 10. Öznur SimaV: Çocuklarda hayır deme becerisi 32 Üç spor bir arada: TriaTlon 61 961 ŞUBAT 2014 89.YIL 5 TL Volkan SeVercan: aşk bağımlılığın düşürdüğü SerSefil halleri bağışlayabilir mi? 10 Öznur SimaV: Çocuklarda hayır deme becerisi 32 uğur evcin: bağımlılığa

Detaylı

I. GİRİŞ A. REKLÂMIN TANIMI VE GÜNCEL REKLÂM BİLGİLERİ

I. GİRİŞ A. REKLÂMIN TANIMI VE GÜNCEL REKLÂM BİLGİLERİ I. GİRİŞ A. REKLÂMIN TANIMI VE GÜNCEL REKLÂM BİLGİLERİ Eğer genel bir tanım yaparsak: Reklâm, gazete, dergi, radyo, televizyon, afiş, tabela gibi medyalar aracılığıyla çeşitli mal ve hizmetlerin geniş

Detaylı

KUMAR & ŞANS KÜÇÜMSENEN BÜYÜK TEHLİKE: SAYI 9 6 7. İnternetin sonsuz fırsatları, kumar ve siber zorbalık. 56

KUMAR & ŞANS KÜÇÜMSENEN BÜYÜK TEHLİKE: SAYI 9 6 7. İnternetin sonsuz fırsatları, kumar ve siber zorbalık. 56 YEŞİLAY DERGİSİ ağustos 2014 967 SAYI 9 6 7 Psk. Mehmet Dinç Kumar sorununun uzun yıllar ihmal edilmesi mücadele için yapılacak her türlü çalışmayı acil hale getirmiştir. 20 Cemil Şahinöz Avrupa da Yaşayan

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. İNTERNETİN SOSYAL ve TOPLUMSAL ETKİLERİ

İKİNCİ BÖLÜM. İNTERNETİN SOSYAL ve TOPLUMSAL ETKİLERİ 472 İKİNCİ BÖLÜM İNTERNETİN SOSYAL ve TOPLUMSAL ETKİLERİ 2.1. GENEL OLARAK Sanayileşme devrimiyle başlayan süreç sanayileşmenin yayıldığı bütün ülkelerde olumlu veya olumsuz olarak nitelenebilecek çok

Detaylı

AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ

AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ www.aileavukatligi.org AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR10/12/SKA/0100 referans

Detaylı

RUH SAĞLIĞI MODÜLLERİ

RUH SAĞLIĞI MODÜLLERİ E I L D R T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitimciler İçin Eğitim Rehberi RUH SAĞLIĞI MODÜLLERİ TÝ Ý Ð Ý M GENE L M Ü Ü K L Ð Ü SA Ð Ü ANKARA, 2008 Ruh Sağlığı Modülleri T.C. Sağlık

Detaylı

MADDE BAĞIMLILIĞINA DİKKAT!!!

MADDE BAĞIMLILIĞINA DİKKAT!!! KASTAMONU REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013 MADDE BAĞIMLILIĞINA DİKKAT!!! Başlarken İÇİNDEKİLER Gençlik ve Bağımlılık 2 Uyuşturucu Madde Bağımlılığı 2 Madde Bağımlılığı 2 Madde Kullanımında Risk Oluşturan

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ ERDEM BAYAZIT ANADOLU LİSESİ TÜBİTAK 45. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2014

KAHRAMANMARAŞ ERDEM BAYAZIT ANADOLU LİSESİ TÜBİTAK 45. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2014 KAHRAMANMARAŞ ERDEM BAYAZIT ANADOLU LİSESİ TÜBİTAK 45. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2014 LĠSE ÖĞRENCĠLERĠNĠN MADDE BAĞIMLILIĞI KONUSUNDA BĠLGĠ, TUTUM VE DAVRANIġ DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

Detaylı

ÖNSÖZ. Reklâm sektörü firmaların veya ürünlerin tüketim olgusunu artırma ve bunun sürekliliğini sağlama çabasındadır.

ÖNSÖZ. Reklâm sektörü firmaların veya ürünlerin tüketim olgusunu artırma ve bunun sürekliliğini sağlama çabasındadır. ÖNSÖZ İki binli yıllara yaklaştığımız şu günlerde gittikçe zenginleşen teknik imkanları ve bu doğrultuda ardan etkileme gücü ile günümüzün en önemli pazarlama yöntemi haline gelen Reklâm ve Reklâmcılık,

Detaylı

SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ

SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2589 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1558 SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ Yazarlar Doç.Dr. Sabah BALTA (Ünite 2, 4, 5, 6, 7) Dr. Volkan ALTINTAŞ (Ünite 1,

Detaylı

Bahar geldi, alerjiye dikkat

Bahar geldi, alerjiye dikkat Bilgiyle, Güvenle, Sağlıkla... www.numunegazetesi.com YIL: SAYI: NİSAN 00 ÜCRETSİZDİR SAĞLIK BAKANLIĞI TV PROGRAMLARINA EL ATTI Bahar geldi, alerjiye dikkat BEBEKLERDE UYKU DÜZENİ NASIL SAĞLANIR HİPERTANSİYON

Detaylı

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. Bilgilendirme Dosyası - 4. "Güvenli Cinsellik" CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. Bilgilendirme Dosyası - 4. Güvenli Cinsellik CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Bilgilendirme Dosyası - 4 "Güvenli Cinsellik" CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ "Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Alanında Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla

Detaylı

UYUŞTURUCU MADDE BİLGİLERİ

UYUŞTURUCU MADDE BİLGİLERİ UYUŞTURUCU MADDE BİLGİLERİ 1- UYUŞTURUCU MADDELERİN TANIMI Belirli dozda alındığı zaman; Kişinin sinir sistemi üzerinde etki ederek, Akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan, Fert ve toplum içerisinde

Detaylı

Hack Kültürü ve Hacktivizm: Yeni bir Siyaset Biçimi

Hack Kültürü ve Hacktivizm: Yeni bir Siyaset Biçimi Hack Kültürü ve Hacktivizm: Yeni bir Siyaset Biçimi Mustafa Akgül e Armağan Derleme Temmuz 2013 ISBN 978-605 - 62169-4 - 7 Derleyen: Ali Rıza Keleş, Yetkin Sal Yayına hazırlayan: Işık Barış Fidaner Kapak

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARI

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARI Yüksek Lisans Tezi ÖZKAN ÖZMEN İSTANBUL, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU UYUŞTURUCU VEYA UYARICI

Detaylı

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ 10 6 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez İstanbul Ankara Burdur Isparta Konya Gaziantep

Detaylı

HALK SAĞLIĞINDA GÜNDEM BASINDA SAĞLIK MAYIS-HAZİRAN

HALK SAĞLIĞINDA GÜNDEM BASINDA SAĞLIK MAYIS-HAZİRAN HALK SAĞLIĞINDA GÜNDEM BASINDA SAĞLIK MAYIS-HAZİRAN PROTESTOYU ENGELLEMEK İLERLEMEYİ DE DURUDUR! Aşağıdaki metin, The Independent'de 17.12.2012 tarihinde yayınlanan ve John Hari tarafından yazılan bir

Detaylı

TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ BÜLTENİ

TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ BÜLTENİ TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ BÜLTENİ BULLETIN OF MEDICAL ETHICS AND LAW SOCIETY www.teth.org.tr ISSN: 1308-6928 Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği a. Sahibi Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir Editörler

Detaylı

DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Doç. Dr. Ayşen GÜRCAN Uzm. Yrd. Serdar ÖZHAN Uzm. Yrd. Rahmet USLU ANKARA, KASIM-2008 1 GİRİŞ Bilgi çağında ve bilgi toplumunun oluşmasında şüphesiz en önemli

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI REKLAM VE REKLAMIN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ NİLAY

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

STRESİN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ

STRESİN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI STRESİN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ ÖZEL BİR MOBİLYA FABRİKASINDA ÇALIŞAN PERSONEL

Detaylı

Aile ve İnternet Doç. Dr. Mehmet Akif OCAK

Aile ve İnternet Doç. Dr. Mehmet Akif OCAK Aile ve İnternet Doç. Dr. Mehmet Akif OCAK Doç. Dr. Mehmet Akif OCAK Aile ve İnternet T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Copyright 2013, Aile ve Sosyal

Detaylı

Durum Tespit Raporu ve Çözüm Önerileri

Durum Tespit Raporu ve Çözüm Önerileri DÜNYA DA VE TÜRKĐYE DE SAĞLIK TURĐZMĐ-2010 Durum Tespit Raporu ve Çözüm Önerileri 1. ÖNSÖZ 2. YÖNETĐCĐ ÖZETĐ (1 SAYFA) 3. GENEL ÖZET (3-4 SAYFA) ĐÇĐNDEKĐLER 4. DÜNYA DA VE TÜRKĐYE DE TURĐZM SEKTÖRÜNDEKĐ

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı