RUSYA RAPORU Ankara / Mayıs / 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RUSYA RAPORU Ankara / Mayıs / 2010"

Transkript

1 RUSYA RAPORU Ankara / Mayıs / 2010

2 SDE Rusya Raporu

3 SDE - STRATEJİK DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ Çetin Emeç Bulvarı Aşağı Öveçler Mh. 4. Cd Sk. No: Çankaya / ANKARA Tel. : +90 (312) Faks : +90 (312) E-Posta : GRAFİK - BASKI Başak Matbaacılık ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti. Atatürk Bulvarı Meka Plaza No:5/15 Gimat / Yenimahalle - ANKARA Tel. : +90 (312) Faks : +90 (312) E-Posta :

4 İçindekiler Takdim Rusya Hakkında Genel Bilgiler Doç. Dr. Murat Çemrek: Rusya Federasyonu Hakkında Genel Bilgiler Rusya ve Bağlı Olduğu Uluslararası Örgütler Ferit Temur: Rusya İnisiyatifli Örgütler Hüseyin B. Işık: Rusya yla Bağlantılı Örgütler Rusya Ekonomi ve Enerji Politikaları Doç. Dr. Muhsin Kar: Rusya nın Makroekonomik Yapısı Ferit Temur: Rusya nın Enerji Politikaları Rusya Güvenlik Politikaları Doç. Dr. Ertan Beşe: Rusya nın Güvenlik Politikaları Doç. Dr. Aytekin Geleri: Rusya nın Dış Güvenlik Politikaları Rusya nın Bölgesel ve Uluslararası Politikaları Prof. Dr. Birol Akgün: Rusya-AB İlişkileri Büyükelçi (E) Nüzhet Kandemir: Rusya-ABD İlişkileri Hüseyin B. Işık: Rusya-Ortadoğu İlişkileri Doç. Dr. Erkin Ekrem: Rusya-Çin İlişkileri Dr. Anar Somuncuoğlu: Rusya-Asya Pasifik İlişkileri M. Fatih Öztarsu: Rusya-Kafkasya İlişkileri Onur Öztürk: Rusya-Afrika İlişkileri Doç. Dr. Murat Çemrek: Rusya-Türkiye İlişkileri Sonuç

5 Takdim Dünya devletlerinin değişen konjonktüre ayak uydurması ve buna göre dış politika anlayışını yenilemesi, öncelikle yakın dönemde meydana gelen olayları, işbirliği ve zıtlaşmaları bilmekle başlar. Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Türkiye nin yeni dönemde dış politika yapım sürecine katkı sağlamak ve bölgede asırlardır ilişkimizi sürdürdüğümüz diğer devletlerin bugünkü konumunu sade bir dille anlatmak amacıyla Rusya Raporu adıyla bir çalışma gerçekleştirmiştir. İmparatorluklar dönemi ve sonrasında, bölgesel ve küresel anlamda etkisi asla kaybolmamış olan Rusya ile ilgili her türlü çalışma özellikle son yıllarda önem kazanmaktadır. Geçmişi köklü bir temele dayanan ve geçtiğimiz yüzyılın iki kutuplu dünyasında söz sahibi olan Rusya nın bölgesel bir aktör olarak bugünkü konumu her alanda tartışılmaz bir öneme sahiptir. Soğuk Savaş döneminde yaşanan diplomatik krizler çoğunlukla, ya bir tarafa ait olmak ya da sınır komşusu olan devletlerin hangi dengeler üzere siyaset izlediğini bilmemekten kaynaklanmıştır. Bugün Rusya nın sahip olduğu özellikler, yaptığı politik açılımlar ve bunların doğurduğu büyük etkiler ancak bu ülkeyi ve sahip olduğu mekanizmaları yakından tanıyarak anlaşılabilir. SDE, Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev in Türkiye ye gerçekleştireceği önemli ziyaretini vesile bilerek, bu konuda Rusya nın uluslararası ve bölgesel önemini vurgulayan elinizdeki Rusya Raporu ; Rusya nın ikili ve çok yönlü ilişkilerini, iç ve dış siyasetini, ekonomik potansiyelini, enerji politikalarını ve uluslararası örgütler için ifade ettiği konumu sade ve açık bir dille ortaya koymayı amaçlamaktadır. Proje yönetimi SDE Başkanlığı ve koordinatörlüğü Dr. Kaan Dilek tarafından üstlenilen bu rapor, sözkonusu alanlarda etkin çalışmalara sahip olan uzman, uzman adayları ve asistanlarımızdan oluşan bir ekip tarafından hazırlanmıştır. Uzmanlarımız Prof. Dr. Birol Akgün, Doç. Dr. Murat Çemrek, Doç. Dr. Erkin Ekrem, Doç. Dr. Ertan Beşe, Doç. Dr. Muhsin Kar, Doç. Dr. Aytekin Geleri ve Emekli Büyükelçi Nüzhet Kandemir Rusya hakkında temel bilgiler, Rusya nın ekonomi ve güvenlik politikaları, Rusya nın Türkiye, Çin ve Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini ele almışlardır. Uzman adaylarımız Hüseyin B. Işık, Ferit Temur, M. Fatih Öztarsu ve Onur Öztürk, Rusya nın uluslararası örgütler ile olan ilişkilerini, enerji politikalarını, Rusya nın Ortadoğu, ABD, Kafkasya ve Afrika politikalarını mercek altına almışlardır. Projenin redaksiyon çalışmaları ise asistanlarımız Feyzan Ece Çapa ve Masume F. Tütüncü tarafından yapılmıştır. Bölgede etkin faaliyetlerini sürdüren Rusya nın geçmişi ve bugününü çeşitli başlıklar ile ele aldığımız Rusya Raporu, 2010 yılı ile birlikte değişecek olan bölgesel şartlar ve yeni dönemde gerçekleşmesi muhtemel olan gelişmeleri profesyonel bakış açısıyla sunmaktadır. Meselenin Türkiye ve Rusya ilişkilerine bakan kısmı ise, dış politika anlayışında önemli açılımların yapılmasını ve az bilinen gerçekliklerin farkına varılmasını sağlayacaktır. Prof. Dr. Yasin AKTAY SDE Başkanı

6 Presentation To adapt of the changing world states conjuncture and accordance with renewing the concept of foreign policy, primarily occurring incidents in the new term, starts to know cooperation and antagonism. Institute of Strategic Thinking aim to prepare of Russian study report which contributes Turkey s new term foreign policy and describe today s position of other states in the region with pure language in the continuation of our relationship for centuries. Imperial term and afterward, the effects of Russia have never been lost in the regional and global meaning, especially gain importance during the last years. In present position of Russia as regional actor in every field has in indisputable importance, based on long history and in the bipolar world of the last century. In the cold war term diplomatic crisis had been occurred either belongs to on part or neighbour countries unknowing balance policies. Today, possessed specialities of Russia, political reforms and these reforms great effect can only be understood to know these mechanisms closely. The institute of strategic thinking have prepared a multi-directional and effective studying about the Russian policies in the new world conjuncture before visiting of Russian president Dimitri Medvedev. This Russian report, which you have, purpose to demonstrate the mutual and multiple relationship, domestic and foreign policy, energy policy, economic potential, positions of international institutions. This project have been prepared by in the name of presidential of institution of strategic thinking and in its coordinator Dr. Kaan Dilek, and his team which are experts and candidate of experts and assistants in their field. Our experts have been researched about the general information of Russia, Russian economy, security policy, and relationship with Turkey, China and European Union by Prof. Dr. Birol Akgün, Vice Prof. Murat Çemrek, Vice Prof. Erkin Ekrem, Vice Prof. Ertan Beşe, Vice Prof. Muhsin Kar, Vice Prof. Aytekin Geleri and retired ambassador Nüzhet Kandemir. Russia s relations of international organisations, energy policies, and Russia s Middle East, USA, Caucasus and African policies have been researched by Hüseyin B. Işık, Ferit Temur, M. Fatih Öztarsu and Onur Öztürk. The name of the editorial team assistances are Feyzan Ece Çapa, and Masume Faraji Tütüncü. This report has presented past and present of the Russia s effective activities in the region, changeable regional conditions with 2010 and possible developments in the new term. In this case, Turkey and Russia s relations provide the importance of both countries political reforms in their foreign policy, and realised less known realities. Prof. Dr. Yasin AKTAY SDE Chairman

7 Giriş Türkiye nin yer aldığı Anadolu toprakları aynı zamanda büyük devletlerle ve medeniyet havzalarıyla komşuluk bağı olan bir konumdadır. Anadolu topraklarında var olan tüm medeniyet ve devletler gibi çağdaş Türkiye de Mezopotamya, Kafkasya, Ortadoğu coğrafyalarıyla Rusya nın da yer aldığı Avrasya medeniyet ve kültür havzalarıyla kültürel, siyasi ve sosyal ilişkiler geliştirmekte ve yakın işbirliği ortamlarını paylaşmaktadır. Asya ve Avrasya nın önemli bir gücü olan Rusya ile uzun dönemlere dayanan ve yer yer dostça ilişkilerin geliştiği ve zaman zaman da tarihin bir cilvesi olarak savaştığımız dönemler yaşanmıştır. İdeolojiler ve kutuplaşmalar çağı olan 20. yüzyıldaki gelişmelerden derin bir şekilde etkilenen başta Türkiye olmak üzere tüm bölge ülkeleri, dünyada yaşanan gelişmelere paralel değişim ve dönüşümler yaşanmış ve içinde bulunduğumuz dönemde yeni ilişkiler ve işbirlikleri ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Türkiye son yıllarda yakın komşusu Rusya ile stratejik derinliği bulunan ilişkiler geliştirmeye çalışmış ve bu yönde karşılıklı önemli adımlar atılmıştır. 20. yüzyılda yaşanan önemli gelişmelerden Sovyetler Birliği nin çöküşü ve soğuk savaş döneminin sona ermesiyle birlikte, yeni küresel düzenin ne olacağı tartışılmaya başlanmış ve Yeni Dünya Düzeni, Tarihin Sonu, Yeni Orta Çağ, Devletlerin Amipleşmesi ve Kaos görüşleri gibi farklı konseptler yeni uluslararası sistemi tanımlamaya çalışmıştır. Tüm bu gelişmeleri izleyen politikalar içinde Türkiye-Rusya ilişkileri sürekli gelişen bir çizgi izlemiştir. Küresel düzeyde meydana gelen bu değişikliklerle paralel olarak Türkiye de, geleneksel iç ve dış politika dinamiklerini gözden geçirme ihtiyacı duymuş ve kendisine yeni hedefler belirlemiştir. Türkiye ilk etapta bölgesel güç olmayı hedefleyen yeni bir dış politika vizyonu ortaya koymuştur. Bu doğrultuda Türkiye, Rusya ile ilişkilerine özel önem vererek geçmiş dönemlerde soğuk ve şüpheci bir bakış açısına sahip ilişkilerin yeni bir boyut kazanması yönünde çaba harcamış ve iki ülke arasında bugün gelinen noktada önemli ilişkiler ve işbirliği alanları oluşturulmasını sağlamıştır. Bu dış politika vizyonuna paralel olarak, Azerbaycan ve Gürcistan ile oluşturulan demiryolu projesi Türkiye nin Kafkaslarda etkili bir güç haline gelmesinde önemli rol oynamıştır. Ayrıca Ermenistan ile Futbol Diplomasisi sonucunda diyalog başlatılması Türkiye nin prestijine ve gücüne önemli katkılar sağlamıştır. Türkiye nin İsrail-Filistin meselesinde oynadı-

8 ğı rol, Hamas ı uluslararası sisteme dâhil etme çabası, ABD ile İran ve Suriye arasındaki arabuluculuk konumu, Afganistan da yaşanan gelişmelerde üstlendiği etkin rollerle İslam coğrafyasında saygın duruşu vb. gelişmeler nedeniyle Türkiye nin bölgedeki gücü ve prestiji sürekli yükselen bir grafik göstermiştir. Yine Türkiye, uluslararası arenada etkin varlık göstermiş ve sistemin büyük oyuncuları karşısında kendisine zemin bulabilmiştir. Türkiye nin dış politika alanında gerçekleştirdiği atılımları yakından izleyen Rusya da Türkiye nin bölgesinde sahip olduğu potansiyele atıfla iki ülke ilişkilerine geçmiş dönemlere oranla özel önem atfetmeye ve iki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesi çabalarına olumlu katkılar yapmaya başlamıştır. Türkiye nin önemli bir düşünce ve strateji kuruluşu olan SDE, bu doğrultuda Türkiye nin iç ve dış politik açılımlarına katkı yapmaya yönelik vizyonu çerçevesinde; yakın komşumuz ve yeni stratejik ortağımız Rusya konusunda Türkiye nin karar alma mercileriyle araştırmacıların yararlanabileceği bir rapor hazırlamıştır. Raporda, Rusya hakkında temel bilgiler, Rusya nın enerji, ekonomi ve güvenlik politikaları, Rusya nın Türkiye, ABD, Çin ve Avrupa Birliği ile Rusya nın uluslararası örgütlerle olan ilişkileri, Rusya nın Ortadoğu, Kafkasya ve Afrika politikaları, uluslararası ve bölgesel ilişkileri ele alınmıştır. Raporun iki ülke ilişkilerine katkı yapması ve gelişmekte olan Türkiye-Rusya işbirliğinin ivme kazanmasında bir basamak olması arzu edilmektedir. Dr. Kaan DİLEK SDE Koordinatör

9 Introduction Anatolian region which Turkey situated in has an important situation as relationship with grand states and areas of big civilisations. Modern Turkey improves cultural, social and political relationships with Mesopotamia, Caucasus, Middle East and Eurasia which Russia situated and participate conditions of cooperation events like all old civilisations and states in Anatolia. We have historical background about long term cooperations and friendship situations from time to time and also rarely war times because of historical misfortune with Russia. Turkey and other regional states which had been influenced by mix circumstances of 20. century s ideological and polarization conditions, lived transformation and changing atmosphere as simultaneously to developments of the world and new relationships and cooperations was established in available era. Depend on this issue Turkey worked to develop relationships as strategically with Russia and two states took important steps mutually. All authorities created a discussion how will transform new global system and gave thoughts to define new international system under the concepts of New World Order, The End Of History, New Middle Age after the collapse of Union of Soviet Socialist Republics and the end of Cold War time as very important happenings in 20. Century. Relationships between Turkey and Russia progressed with the effects of these political issues. Turkey need to revise its internal and external traditional political dynamics and specified new targets as parallel to new different global variations. The state created a foreign affairs vision which aimed at being a regional power. In that way Turkey cared to relations with Russia to create a new form for old affairs which had sceptical and cold outlook. Also the state succeeded to compose important relations and cooperations on today s level. Railway projects with Azerbaijan and Georgia had an important role to make Turkey as an effective power on Caucasus as parallel to last circumstances. In addition to new political issues, Turkey gained its influential position in the region with issues like dialouges started with Armenia after Football Diplomacy and it contributed to prestige of Turkey. The role of Turkey about Israel Palestine conflict and efforts to join Hamas to international system, mediator situation on Iran and Syria with the USA

10 and honorable position for Islamic world because of effective role on last issues in Afghanistan. Turkey followed an influential style and kept easily its effective position in international arena. Russia pursued Turkish steps on international arena and it underlined Turkey s importance and old relations in history to establish new improvements among states. Institute of Strategic Thinking (IST) as an important strategic and thought institute of Turkey prepared an effective report about our neighbour and new partner Russia to contribution for authorities and researches under the template of Turkish new political vision. At this report, essential informations about Russia, energy, economy and security politics of Russia, Russian relationship with Turkey, the USA, China, European Union and international organisations, politics of Russia about Middle East, Caucasus and Africa and its regional and international policies are presented. IST wishes to contribute for relationship among states and to be an important step about cooperations between Turkey and Russia. Dr. Kaan DİLEK SDE Coordinator

11 SDE RUSYA RAPORU

12 RUSYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

13 SDE RUSYA RAPORU

14 Doç. Dr. Murat ÇEMREK Rusya Federasyonu Hakkında Genel Bilgiler General Information about Russian Federation In this research paper has generally included Russian political economy, historical background, physical characteristics, political and administrative structure, and domestic security politics of Russia. It will be touched new Russian politics after the collapse of the Soviet Union and restructuring of the Russian politics in the new world politics. In addition, it will be explained the growing of the Russian economy, especially, oil and natural gas realm. Moreover, it try to explain general characteristics of Russian population, physical position and political and administrative structure. Key words: Russia, History, Economy, Politics RUSYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 17

15 Arması Bayrağı Konumu RUSYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Tarihsel Arkaplan V. yüzyılda Slav kabilelerinin bugünkü Rus topraklarının bir bölümüne yerleşmesiyle başlayan Rus tarihindeki, ilk Rus devleti IX. yüzyılda İskandinavyalılar tarafından kurulduğunda Novgrod ve Kiev siyasal merkezler haline geldi. Rusların kurduğu ilk büyük devlet olan Kiev Knezliği XIII. yüzyılda Moğol istilasına uğrayarak yıkıldı. Takip eden yüzyılda Altınordu devletinin zayıflamasıyla ortaya çıkan Moskova Knezliği XVI. yüzyılda önce Roma İmparatoru Sezar a atıfla Rus Çarlığı ve XVIII. yüzyılda I. Petro döneminde de Baltık Denizi civarında genişleyerek Rus İmparatorluğu haline geldi. XIX. yüzyılda özellikle Orta Asya da topraklarını genişleten Rus İmparatorluğu Büyük Oyun olarak adlandırılan Britanya İmparatorluğu ile çekişmesinde Hindistan a erişmesini tehdit edecek kadar güçlendi Japon-Rus Savaşı yenilgisi ise Rusya da parlamento ve bir dizi siyasal reformla sonuçlandı. Böylece Bolşevikler Vladimir Lenin in liderliğinde, I. Dünya Savaşı devam ederken işçi ve köylü kitlelerinin desteğini alarak yozlaşan monarşiyi 1917 Ekim Devrimi ile ortadan kaldırdılar ve savaştan çekilerek Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ni (SSCB) ilan ettiler. Her ne kadar eşitlik Sovyetik sosyalizmin temel söylemi olduysa da SSCB her anlamda Rusların hegemonyasındaydı ve Josef Stalin döneminde devletin demir yumruğu tüm halklar üzerinde belirgin bir şekilde hissedildi. II. Dünya Savaşı ndan galipler arasında çıkan SSCB, Doğu Avrupa da kendine bağlı bazı devletleri Sovyetik sosyalizmle uzaktan kumanda etmeye çalıştıysa da tam anlamıyla başarılı olamadı de uzaya ilk insanı gönderse de SSCB de 1970 lerden itibaren işler rayından çıkmaya başladı. Her ne kadar dönemin Komünist Partisi Genel Sekreteri Mihail Gorbaçov 1987 Haziran ında açıklık ve yeniden yapılanma politikalarıyla özgürlükleri genişleterek sistemi restore etmeye çalıştıysa da yapısı gereği totaliter olan rejimin çözülmesini hızlandırmış oldu Kasım ında Berlin Duvarı nın yıkılmasıyla başlayan Doğu Avrupa daki rüzgâr 1991 Aralık ında SSCB nin dağılması ile sonuçlandı. SSCB yi oluşturan 15 Sosyalist Cumhuriyet bağımsızlaşır- 18

16 ken II. Dünya Savaşı nda işgal yoluyla Birliğe dâhil edilen üç Baltık ülkesi (Estonya, Letonya ve Litvanya) hariç diğerleri RF öncülüğünde Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) çatısı altında bir araya geldi. RF da SSCB nin -borçları da dâhil olmak üzere- mirasını üstlenerek Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ndeki sandalyesini ve dış temsilciliklerini devraldı. RF nun seçimle iktidara gelen ilk Devlet Başkanı Boris Yeltsin, liberal demokrasi ve serbest pazar ekonomisine geçeceği vaatlerine rağmen 1998 ekonomik krizi ve Çeçen direnişçilerin bağımsızlık çabaları ile sıkıntılı bir dönem geçirdi arasında Devlet Başkanı ve bugün de RF nun Başbakanlığını sürdüren Vladimir Putin, RF nun küresel ve bölgesel siyasette belirleyici bir aktör olmasını sağladı Mart ında seçimleri kazanarak RF nun üçüncü Devlet Başkanı olan Dmitri Medvedev devraldığı istikrarı korurken sakin ama belirleyici bir siyaset izlemeye devam etmektedir. Fizikî Konum Resmî adıyla Rusya Federasyonu (RF, Российская Федерация; Rossiyskaya Federatsiya) Kuzey Buz Denizi, Pasifik Okyanusu nun kuzeyi, Baltık, Hazar, Azak ve Karadeniz ile çevrili Avrupa ve Asya ya yayılmış 17 milyon 98 bin 242 kilometrekare alanıyla yeryüzü karalarının yaklaşık yüzde 11,5 ini kaplayan dünyanın en geniş ülkesidir. Bu bağlamda en yakın rakibi Kanada nın dünya karalarının ancak yüzde 6,7 sini ve Avrupa nın da kıta olarak sadece yüzde 6,8 ini kapladığını göz önünde bulundurursak RF nun devasa hacmi bir ölçüde olsun kavranabilir. Haliyle bu geniş ülkede 11 ayrı saat dilimi kullanılmaktadır. RF 14 farklı ülke (Azerbaycan, 284 km; Beyaz Rusya, 959 km; Çin (güneydoğu), 3 bin 605 km; Çin (güney), 40 km; Estonya, 290 km; Finlandiya bin 313 km; Gürcistan, 723 km; Kazakistan, 6 bin 846 km; Kuzey Kore, 17,5 km; Letonya, 292 km; Litvanya, 227 km; Moğolistan, 3 bin 441 km; Norveç, 196 km; Polonya, 432 km; Ukrayna, bin 576 km) ile toplam 20 bin 241,5 km kara sınırı ve 37 bin 653 km de kıyı şeridine sahiptir. Genelde kışları aşırı soğuk, yazları da sıcak ve kurak geçen kara iklimine sahip olmakla birlikte RF, Karadeniz kıyılarındaki alt tropikal iklimden kuzeydeki kutup iklimine kadar Soğuk-Tundra, Nemli Ormanlık (Tayga) ve Çöl iklimi de olmak üzere farklı iklimleri barındırmaktadır. Bu iklim zenginliği bitki örtüsüne de yansırken kuzeyden güneye doğru çölleşme görülür. Sibirya tundraları ile meşhurken daha aşağıda ülke yüzölçümünün yaklaşık yarısını ve dünya ormanlık arazisinin üçte birini oluşturan Tayga ormanları, yeşil ovalar ve onları takip eden kara orman kuşağı gelir. Öte yandan ülke yüzölçümünün yüzde 18 inin de çöllerle kaplı olduğunu gözönünde bulundurursak ülkenin RUSYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 19

17 üçte birinden azı yerleşilebilir haldedir. Bu geniş topraklar petrol, doğalgaz, kömür ve kereste olmak üzere oldukça fazla stratejik doğal kaynağa sahiptir. RUSYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Nüfus 1 Ocak 2010 Rusya Federal Devlet İstatistik Hizmetleri verileri itibariyle 141 milyon 927 bin 297 insanın yaşadığı RF, dünyan nüfusunun yüzde 2.08 ini barındırırken Çin, Hindistan, ABD, Endonezya, Brezilya, Pakistan, Bangladeş ve Nijerya nın arkasından dünyanın en büyük dokuzuncu nüfusuna sahiptir. CIA World Factbook 2009 verileri itibariyle de RF ndaki nüfusun: yüzde 14,8 i 0-14 yaş; yüzde 71,5 i yaş ve yüzde 13,7 si 65 yaş ve üstü kategorisindedir. Doğum sonrası 1.06 olan erkek/kadın oranı, 15 yaş altında 1.05 e, yaş arasında 0.92 ye ve 65 yaş ve üstünde de 0.44 e düşerken toplam nüfustaki erkek/kadın oranı 0.86 dır. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere doğumda oransal olarak önde olan erkekler, ergenlik sonrası fark edilir bir irtifa kaybıyla kadınların arkasına düşmekte ve 65 yaş ve üzeri kategorisinde yarının bile altında kalmaktadır. Bebek ölüm oranının yüzde olduğu RF, bu bakımdan dünyada 152inci sıradadır. Erkek bebeklerde ölüm oranı yüzde iken kız bebeklerde ise bu oran yüzde şeklinde gerçekleşmektedir. Ortalama yaşam süresinin yıl ile dünya sıralamasında 162inci sırada gelen RF nda bu rakam erkeklerde yıl ve kadınlarda olarak gerçekleşmektedir. Her kadın için 1.41 çocuk ile doğurganlıkta dünya 195incisi olan RF nda nüfus artış hızı yüzde ile dünya sıralamasında 224üncüdür. Yüzde 1.11 lik doğum oranı ile dünyada 178inci sırada olan RF yüzde lık ölüm oranı ile dünya 12incisidir. Net göç oranı yüzde ile dünyada 69uncu sıradaki RF nda rakamların da gösterdiği gibi ölüm oranının doğum oranını aştığından ve göç verdiğinden nüfus her geçen yıl azalmaktadır. 25 milyon kadar Rus, RF sınırları dışında eski Sovyet Cumhuriyetleri nde yaşadığı gibi özellikle Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyetlerinden bir bu kadar insan da özellikle çalışmak üzere RF nda olması ülkenin bölgesel etkinliğini arttırmaktadır. CIA World Factbook 2007 verileri itibariyle erişkinler arası HIV/ AIDS yaygınlığında yüzde 1,1 ile dünyada 52inci sırada olan RF nda, 940 bin kişi HIV/AIDS ile yaşarken 40 bin kişi de bu virüsten ölmesiyle son iki parametrede dünya 13üncüsü olmuştur. Bu veriler ile bazı Afrika ülkelerinin bile gerisine düşen RF nda okur-yazarlık oranı yüzde 99,4 ile gelişmiş ülkeler ligindedir. Aynı çalışmanın 2008 verilerine göre de 20

18 nüfusun yüzde 73 ü şehirlerde yaşamaktayken kentleşme oranı yüzde -0,5 ile kentten köye kaçış ya da köylüleşen bir RF sözkonusudur. Ülkenin genişliği ve nüfusun göreceli azlığına dikkat edilirse United Nations World Prospects 2005 Report a göre dünya nüfus yoğunluğu ortalaması 45 bin kilometrekare iken RF 8 bin 301 kilometrekare ortalamasıyla 239 siyasal birim içinde 221.sıradadır. RF nda nüfusun etnik dağılımı ise şöyledir; 160 dan fazla farklı etnik grubun yaşadığı RF nda 2002 verilerine göre başlıca etnik gruplar yüzde 79,8 Rus, yüzde 3,8 Tatar, yüzde 2 Ukraynalı, yüzde 1,2 Başkurt, yüzde 1,1 Çuvaş olurken yüzde 12,1 i de diğer etnisitelerdendir. Bu etnik çeşitlilikle RF nun resmî dili Rusça olmakla birlikte 27 farklı dil yarı resmî statüde çeşitli bölgelerde geçerliliğe sahiptir. Nüfusun dinî s; SSCB dönemindeki sistemli ateist hatta anti-teist politikalar sonucu din toplumsal hayatta bir kimlik işlevi görmekten uzaktır. Bununla birlikte Ortodoks Hıristiyanlıktan sonra sayısal olarak ikinci sıradaki 20 milyondan fazla Müslüman nüfusundan hareketle RF, 2003 de üyelik talebiyle başvurduğu İslam Konferansı Örgütü nde (İKÖ) 2005 de gözlemci ülke statüsü elde etmiş ve Daimî Temsilci ile temsil edilmektedir. RF nun nüfus olarak en büyük üç şehri sırasıyla, on milyondan fazla kişinin yaşadığı başkent de olan Moskova, yaklaşık beş milyonluk nüfusu ile St. Petersburg ve 1,5 milyon civarı nüfusu ile Novosibirsk dir. Ayrıca Nijni Novgrod, Yekaterinburg, Samara, Omsk, Çelyabinsk, Kazan, Perm, Ufa, Rostona Donu ve Volgograd da nüfusu milyonu aşan büyük şehirlerdir. Siyasî ve İdarî Yapı İsminde de belirtildiği üzere siyasal olarak bir federasyon olan RF, hukukî açıdan da eşit sayılan 84 federatif idarî birime bölünmüştür. RF, 21 Federal Cumhuriyet, 46 Oblast, 9 Kray, Moskova ve St. Petersburg olmak üzere 2 Federal kent yönetimi, Yahudi Özerk Oblastı, 4 Özerk Okrug tan oluşmaktadır. Bu federal birimlerin hepsi 8 büyük Federal Okrug içinde değerlendirilirken özerklik bakımından farklılık gösterirler. Bütün bu federal birimler nüfus ya da coğrafî genişliklerine bakılmaksızın iki kamaralı Rusya Federal Meclisi nde (Федеральное Собрание; Federalnoye Sobraniye) üst kanadı olan 168 sandalyeli Rusya Federasyon Konseyi nde (Сове т Федера ции; Sovet Federatsii) her idarî birimin en üst düzey yöneticisince atanan iki delege ile eşit biçimde temsil edilirler. Her biri belirli bir etnik kökenin anavatanı RUSYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 21

19 kabul edilen Federal Cumhuriyetler kendi Anayasaları, Başkanları ve Parlamentoları ile özerktirler. Bu Anayasaların elbette RF Anayasası ile uyumlu olması gerekmektedir. Genelde merkezden atanmış bir Vali ve yerel olarak seçilmiş bir İdare Meclisi ne sahip Oblastlar, genelde en büyük şehriyle aynı isimdedir ve idarî merkezi de bu şehirdedir. Zamanında öncü bölge sayıldıklarından Kraylar esas itibarı ile Oblastlar ile aynıdır. Genellikle önemli veya baskın etnik azınlığa sahip olan Okruglar, Oblastlardan daha özerk ama Federal Cumhuriyetlerden daha bağımlıdırlar. RF nda devletin başkanlığını 7 Mayıs 2008 den bu yana Dmitri Medvedev yapmaktadır. Hükümetin başı ise 8 Mayıs 2008 den beri Vladimir Putin dir. Devlet Başkanlığı seçimleri 2008 de alınan kararla 2012 seçimleri sonrasında geçerli olmak üzere dört yıldan altı yıla çıkarılmıştır. Devlet Başkanı nın ölmesi, istifa etmesi, sağlık koşullarından dolayı görevlerini yerine getirememesi ya da hakkında bir tahkikat açılması durumunda Başbakan, üç ay içinde yeni bir seçimle işbaşına gelecek Devlet Başkanı nın görevi devralmasına kadar Devlet Başkanlığını yürütür. Örneğin, 31 Aralık 1999 da sürpriz bir kararla Yeltsin, Devlet Başkanlığı ndan istifa ettiğini açıklayınca 16 Ağustos 1999 da Başbakan olan Putin kendisinin seçileceği seçimlere kadar Devlet Başkanlığı görevini yürütmüştü. RUSYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER RF ndaki Devlet Başkanlığı, yardımcısının bile olmadığı Güçlü Başkanlık veya Süper Başkanlık sistemi olarak adlandırılabilir. Devlet Başkanının en önemli güç araçlarından birisi Hükümetin iç ve dış politikası ile ilgili konularda kendisine teklifler sunan ve kararnamelerinin taslaklarını hazırlayan Başkanlık İcra Ofisidir. Ayrıca Güvenlik Konseyi doğrudan bağlı bulunduğu Devlet Başkanına alanıyla ilgili raporlar sunar. RF nda Devlet Başkanı, Başbakan dâhil kabinenin hepsini, üst düzey bürokratları, yüksek rütbeli hâkimleri, Büyükelçileri ve Silahlı Kuvvetlerin komutanlarını Rusya Federal Meclisi nin alt kanadı olan 450 sandalyeli Duma nın (Государственная дума; Gosudarstvennaya Duma) onayı ile atama ve azletme yetkisine sahiptir. Duma nın onayını alma mecburiyetine rağmen, Devlet Başkanı atamalarının kabul edilmesini sağlamak için çeşitli zorlayıcı tedbirlere başvurabilir. Örneğin, Duma Devlet Başkan ın gösterdiği Başbakan ı üç defa arka arkaya reddederse, Devlet Başkanı da Duma yı feshederek yeni seçimlerin yapılmasının önünü açarken aradaki zamanda da kendi adayını Başbakan olarak tayin edebilir. Başbakan, Başbakan Birinci Yardımcıları ve Federal Bakanlardan oluşan RF Hükümetlerinde ihtiyaca ve Devlet Başkanı nın atamasına göre, Bakan rütbesiyle makamı olmayan kişiler, Bakanlık statüsüne sahip bazı icra organlarının başkanları (Anti- 22

20 tekel Politikası Devlet Komitesi, Devlet Malları Komitesi, Güvenlikler Federal Komisyonu ve Borsa), Bakan seviyesinde olan bazı icra organları (Federal Güvenlik Servisi, Federal Sınır Servisi ve Federal Özel İnşaat Departmanı) ve Başkan tarafından kabine üyeliğine özel olarak atanan devlet yetkilileri de yer alabilmektedirler. Ülke barajı yüzde 7 dir ve Duma üyelerinin yarısı ortalama 500 binbin seçmenden oluşan 225 seçim bölgesinden çoğunluk esasına göre, diğer yarısının da parti ve blokların aldıkları oy oranına göre nispi temsil sistemiyle dört yılda bir yapılan seçimlerle gelir. Devlet Başkanı nın atadığı Başkan, Kabine üyeleri, üst düzey askerî, sivil ve yargı bürokratlarını onaylamak, Hükümete güvenoyu vermek, Sayıştay Başkanı ve görevlilerinin yarısını atamak veya görevden almak, genel af ilan etmek ve Devlet Başkanı nın görevden alınması amacıyla tahkikat açmak Duma nın görevleri arasındadır. Duma da son seçimler 2 Aralık 2007 de yapıldığında Devlet Başkanı nın desteklediği Birleşik Rusya (Единая Россия, Edinaya Rossiya) Partisi yüzde 64,3 oy oranı ve 315 sandalye ile 300 üyenin yettiği şekilde Anayasayı bile değiştirebilecek ezici bir üstünlük elde etmiştir. Ekonomi Rus ekonomisinin sembolü Ruble, Çarlık Rusyası ve SSCB döneminde olduğu gibi RF nda halen para birimi olarak kullanılmaktadır. SSCB nin bir anlamda üstüne çöküşüyle RF, merkezî planlamanın temel olduğu Sovyetik sosyalist ekonomiden serbest piyasa odaklı liberal ekonomiye radikal bir geçiş yaptı lardaki ekonomideki reformlarla enerji ve savunma sektörleri hariç bütün alanlarda özelleştirmenin yaşandığı RF nda, siyasal bağlantılara sahip girişimcilerden kaçakçılıktan zengin olan ve/ya kârlı sektörlerin kamu mülkiyetinden özel mülkiyete geçmesiyle oligark denen bir işadamı grubu doğdu. Putin, Yukos Oil CEO su Mihail Khodorkovsky nin içeri alınmasında billurlaştığı gibi Devlet Başkanlığı döneminde siyasal güç peşindeki oligarkları ekonomik alanda kalmaya ikna ederek büyük ölçüde sindirdi. Rus ekonomisi bugün sahip olduğu enerji kaynakları ile küresel ekonominin temel aktörlerinden birisidir itibariyle RF, dünyanın en büyük doğal gaz, ikinci en büyük petrol ve en büyük üçüncü çelik ve alüminyum ihracatçısıdır. Öte yandan, büyük ölçüde iç pazara bağımlı ve rekabet düzeyi düşük sanayisi ise Rus ekonomisini küresel piyasalar karşısında kırılgan hale getirmektedir. Bunu aşmak için RF 2007 den bu yana ileri teknoloji içeren sektörlere yatırımı teşvik etmektedir. Rus tarımındaki canlanış ile tahıl ithalatçılığından ihracatçı konuma gelen RUSYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 23

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi 2012 RUSYA FEDERASYONU Ülke Bülteni DEİK / Türk Rus İş Konseyi 1 Genel Bilgiler Resmi Adı: Rusya Federasyonu Yönetim Biçimi: Federasyon Başkenti: Moskova Başlıca Kentleri: St.Petersburg, Nijni Novgorod,

Detaylı

BÖLÜM I 6 Giriş: 6 Bugünkü Rusya nın Temelleri: 7 Gorbaçov Dönemi: 9 SSCB Sonrası Yaşanan Politik Gruplaşmalar: 11

BÖLÜM I 6 Giriş: 6 Bugünkü Rusya nın Temelleri: 7 Gorbaçov Dönemi: 9 SSCB Sonrası Yaşanan Politik Gruplaşmalar: 11 1 2 BÖLÜM I 6 Giriş: 6 Bugünkü Rusya nın Temelleri: 7 Gorbaçov Dönemi: 9 SSCB Sonrası Yaşanan Politik Gruplaşmalar: 11 Atlantikçiler (Batıcılar): 11 Avrasyacılar ve Ulusal Kimlik: 12 BDT ve 1990 lı Yıllar:

Detaylı

SEARCH FOR COMMON IDENTITY IN EUROPE AND THIS SEARCH REFLECTION ON SUGGESTIONS OF PROVIDING TURKISH UNION

SEARCH FOR COMMON IDENTITY IN EUROPE AND THIS SEARCH REFLECTION ON SUGGESTIONS OF PROVIDING TURKISH UNION Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 26 Volume: 6 Issue: 26 Bahar 2013 Spring 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA DA ORTAK

Detaylı

BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU

BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU RAPOR NO: 58 HAZİRAN 2013 BİLGESAM YAYINLARI RAPOR NO: 58 Kütüphane Katalog Bilgileri: Yayın Adı: Türk-Rus İlişkileri Yazar: Doç. Dr. Fatih ÖZBAY ISBN: Sayfa Sayısı: 43 Yayına

Detaylı

YÜKSELEN GÜÇ ÇİN HALK CUMHURİYETİ NİN ORTADOĞU POLİTİKASI

YÜKSELEN GÜÇ ÇİN HALK CUMHURİYETİ NİN ORTADOĞU POLİTİKASI YÜKSELEN GÜÇ ÇİN HALK CUMHURİYETİ NİN ORTADOĞU POLİTİKASI Halil Kürşad ASLAN Özet Günümüzde ABD halen dünyanın askeri güç merkezidir. Yine de not etmekte yarar var ki Çin in son 30 yıldaki nefes kesen

Detaylı

ÇOK KUTUPLU DÜNYAYA DOĞRU: ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ

ÇOK KUTUPLU DÜNYAYA DOĞRU: ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ÇOK KUTUPLU DÜNYAYA DOĞRU: ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ Mahmut YARDIMCIOĞLU Hüseyin KOÇARSLAN ÖZET Soğuk savaş döneminde dünyada iki kutuplu merkez söz konusuydu. Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya (Belarus) ve

Detaylı

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış GİRİŞ Rusya ve Türkiye nin bulunduğu jeopolitik konum çok önemli bir noktadadır. Yüzyıllardır medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklar günümüzdede stratejisini korumaktadır. Ortadoğu, Kafkaslar,

Detaylı

RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ (TÜRKİSTAN) İLİŞKİLERİ (1991-1999)

RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ (TÜRKİSTAN) İLİŞKİLERİ (1991-1999) T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ

Detaylı

HAYDAR ALİYEV DÖNEMİNDE AZERBAYCAN'IN EKONOMİK VE POLİTİK DÖNÜŞÜMÜ: FIRSATLAR VE SORUNLAR. Mehmet DİKKAYA & Adem ÇAYLAK

HAYDAR ALİYEV DÖNEMİNDE AZERBAYCAN'IN EKONOMİK VE POLİTİK DÖNÜŞÜMÜ: FIRSATLAR VE SORUNLAR. Mehmet DİKKAYA & Adem ÇAYLAK OAKA Cilt:3, Sayı: 5, ss. 131-157, 2008 HAYDAR ALİYEV DÖNEMİNDE AZERBAYCAN'IN EKONOMİK VE POLİTİK DÖNÜŞÜMÜ: FIRSATLAR VE SORUNLAR Mehmet DİKKAYA & Adem ÇAYLAK ÖZET Haydar Aliyev, 1994 2003 yılları arasında

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KALKINMA YARDIMLARI: ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ ÖRNEĞİ

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KALKINMA YARDIMLARI: ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ ÖRNEĞİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KALKINMA YARDIMLARI: ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ ÖRNEĞİ Yüksek Lisans Tezi Kürşad MAHMAT Ankara-2008 T.C.

Detaylı

GÜVENLĐK STRATEJĐLERĐ DERGĐSĐ THE JOURNAL OF SECURITY STRATEGIES

GÜVENLĐK STRATEJĐLERĐ DERGĐSĐ THE JOURNAL OF SECURITY STRATEGIES GÜVENLĐK STRATEJĐLERĐ DERGĐSĐ THE JOURNAL OF SECURITY STRATEGIES STRATEJĐK ARAŞTIRMALAR ENSTĐTÜSÜ GÜVENLĐK STRATEJĐLERĐ DERGĐSĐ ULUSAL HAKEMLĐ DERGĐ Aralık 2008 Yıl 4 Sayı 8 ISSN : 1305-4740 GENEL YAYIN

Detaylı

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya,

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya, ÖZ Bu çalışmada, AB nin Türkiye nin adaylık sürecini ilgilendiren ve yeni üyeler kabul ederek ekonomik hacim ve coğrafî sınırlarının büyümesini ifade eden genişleme boyutu ele alınmıştır. AB nin oluşumu

Detaylı

GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ SEMİNERİ-I ( TÜRKİYE PAKİSTAN ) (09 ARALIK 2009)

GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ SEMİNERİ-I ( TÜRKİYE PAKİSTAN ) (09 ARALIK 2009) T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ SEMİNERİ-I ( TÜRKİYE PAKİSTAN ) (09 ARALIK 2009) Harp Akademileri

Detaylı

Kırgızistan - Türkiye İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu

Kırgızistan - Türkiye İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu Kırgızistan - Türkiye İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu Konsept Metinleri Mayıs-2013 Kırgızistan/Bişkek 1 İçindekiler Bağımsızlıktan Günümüze Kırgızistan-Türkiye İlişkileri ve... 3 Geleceğe İlişkin Düşünceler...

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı

BAĞIMSIZLIK SONRASI ÖZBEKİSTAN VE DIŞ POLİTİKASI

BAĞIMSIZLIK SONRASI ÖZBEKİSTAN VE DIŞ POLİTİKASI Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 16, Sayı: 2 Sayfa: 413-442, ELAZIĞ-2006 BAĞIMSIZLIK SONRASI ÖZBEKİSTAN VE DIŞ POLİTİKASI Uzbekistan and Its Foreign

Detaylı

ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ

ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ 724 ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ Mehmet Yüce 909 1. GİRİŞ Türklerin Yurdu anlamına gelen Türkistan ın Sovyet Rusyası döneminde suni bir şekilde ve masa

Detaylı

AVRASYA NIN JEOPOLİTİK ANAHTARI UKRAYNA ÜZERİNDE GÜÇ MÜCADELESİ

AVRASYA NIN JEOPOLİTİK ANAHTARI UKRAYNA ÜZERİNDE GÜÇ MÜCADELESİ ANALİZ AĞUSTOS 2014 SAYI: 106 AVRASYA NIN JEOPOLİTİK ANAHTARI UKRAYNA ÜZERİNDE GÜÇ MÜCADELESİ FURKAN ŞENAY MUHAMMET KOÇAK ANALİZ AĞUSTOS 2014 SAYI: 106 AVRASYA NIN JEOPOLİTİK ANAHTARI UKRAYNA ÜZERİNDE

Detaylı

Moğolistan ın Jeopolitiği, Ekonomisi ve Dış Politika Stratejisi

Moğolistan ın Jeopolitiği, Ekonomisi ve Dış Politika Stratejisi Bilge Strateji, Cilt 5, Sayı 9, Güz 2013, ss.105-123 Moğolistan ın Jeopolitiği, Ekonomisi ve Dış Politika Stratejisi Mongolia s Geopolitics, Economy and Foreign Policy Strategy Ömer Faruk TÜRK* Öz Moğolistan,

Detaylı

Türkiye ve Kafkasya: Reaksiyoner Dış Politikadan Proaktif Ritmik Diplomasiye Geçiş

Türkiye ve Kafkasya: Reaksiyoner Dış Politikadan Proaktif Ritmik Diplomasiye Geçiş Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Türkiye ve Kafkasya: Reaksiyoner Dış Politikadan Proaktif Ritmik Diplomasiye Geçiş Mitat

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Sempozyum Bildirileri Symposium Papers V. KARADENİZ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU TARİHİ VE GÜNCEL SİYASAL KONULAR: GÖRÜŞLER & ÖNERİLER

Detaylı

GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU VE CARNEGIE MOSCOW CENTER ÇALIŞMA GRUBU. Editörler: Memduh Karakullukçu ve Dmitri Trenin

GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU VE CARNEGIE MOSCOW CENTER ÇALIŞMA GRUBU. Editörler: Memduh Karakullukçu ve Dmitri Trenin GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU VE CARNEGIE MOSCOW CENTER ÇALIŞMA GRUBU Editörler: Memduh Karakullukçu ve Dmitri Trenin Eylül 2014 Çalkantılı Bir Bölgede Rusya-Türkiye İşbirliği Fırsatlarının İncelenmesi GLOBAL

Detaylı

TÜRKİYE NİN BALKANLARDAKİ YUMUŞAK GÜÇ PERSPEKTİFİ: TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KORDİNASYON AJANSI

TÜRKİYE NİN BALKANLARDAKİ YUMUŞAK GÜÇ PERSPEKTİFİ: TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KORDİNASYON AJANSI Türkiye nin Balkanlardaki Yumuşak Güç Perspektifi: TİKA 79 TÜRKİYE NİN BALKANLARDAKİ YUMUŞAK GÜÇ PERSPEKTİFİ: TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KORDİNASYON AJANSI Soner KARAGÜL Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Detaylı

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 14 Aralık 2014 günü konuşma saatine kadar ambargoludur 2015 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu

Detaylı

Avrupa Birliği ve Güney Kafkasya

Avrupa Birliği ve Güney Kafkasya YENİ KÜRESEL SİSTEMDE Avrupa Birliği ve Güney Kafkasya Genişleme ve Komşuluk Politikası Ekseninde Dr. Rövşen Şahbazov Genişleme ve Komşuluk Politikası Ekseninde EkoAvrasya Yayın No: 2015/1 ISBN: 978-605-84882-1-2

Detaylı

Somali de Barış ve Kalkınma Sürecinde Türkiye nin Rolü

Somali de Barış ve Kalkınma Sürecinde Türkiye nin Rolü Somali de Barış ve Kalkınma Sürecinde Türkiye nin Rolü Turkey s Role in Somalia s Peace and Development Process Oktay Bingöl* Özet Somali, Afrika nın en yoksul ülkelerinden biri olarak, 1991 den beri başarısız

Detaylı

Türk Dış Politikası Açısından Kafkasya ve Orta Asya

Türk Dış Politikası Açısından Kafkasya ve Orta Asya Türk Dış Politikası Açısından Kafkasya ve Orta Asya Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim üyesi Amerika Birleşik Devletleri nin Avrasya nın tümü için bütünleşmiş

Detaylı

Orta Asya da Küresel Jeoekonomik Rekabet ve Türkiye

Orta Asya da Küresel Jeoekonomik Rekabet ve Türkiye Bilge Strateji, Cilt 5, Sayı 9, Güz 2013 Bilge Strateji, Cilt 5, Sayı 9, Güz 2013, ss.125-142 Orta Asya da Küresel Jeoekonomik Rekabet ve Türkiye Global Geoeconomic Rivalry in Central Asia and Turkey Türkan

Detaylı

KÖPETDAĞI NIN İKİ TARAFINDAKİ KOMŞULAR: TÜRKMENİSTAN-İRAN İLİŞKİLERİ NİN SON ON YILI

KÖPETDAĞI NIN İKİ TARAFINDAKİ KOMŞULAR: TÜRKMENİSTAN-İRAN İLİŞKİLERİ NİN SON ON YILI 206 MEHMET SEYFETT N EROL-LAT F N. ÇAKIRO LU/KÖPETDA I NIN K... KÖPETDAĞI NIN İKİ TARAFINDAKİ KOMŞULAR: TÜRKMENİSTAN-İRAN İLİŞKİLERİ NİN SON ON YILI Mehmet Seyfettin EROL* Latif N. ÇAKIRO LU** In this

Detaylı

Kazakistan-Türkiye İşbirliğinin 20. Yılı. Kazakistan Özel Sayısı

Kazakistan-Türkiye İşbirliğinin 20. Yılı. Kazakistan Özel Sayısı Kazakistan Özel Sayısı Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 ayda bir yayınlanır Ücretsizdir Bahar 2012 Yıl:5 Sayı:18 Kazakistan-Türkiye İşbirliğinin 20. Yılı Avrasya Birliği ve Kazakistan Kazakistan

Detaylı