4. EKONOMIC BENEFITS ( EKONOMİK FAYDALARI) PREFACE ( ÖNSÖZ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4. EKONOMIC BENEFITS ( EKONOMİK FAYDALARI) PREFACE ( ÖNSÖZ )"

Transkript

1 NANOTECHNOLOGIES SERVİNG AGRICULTURE ( NANOTEKNOLOJİLERİN TARIM HİZMETİ) CONTENTS (İÇİNDEKİLER) 1. PREFACE (ÖNSÖZ) 2. OUR TECHNOLOGY (TEKNOLOJİMİZ) 3. OUR PRODUCT ( ÜRÜN) 4. EKONOMIC BENEFITS ( EKONOMİK FAYDALARI) 5. OUR DISTRIBUTORS ( BAYİLERİMİZ) PREFACE ( ÖNSÖZ ) Nano-Gro U.S. Distributors, formed in November 2007 in the State of Delaware, is the exclusice distributor of Nano-Gro in the territory of the United States. Nano-Gro is a crop enhancer that uses a revolutionary new approach to increase crop yield, improve product quality and boost immunity. Nano- Gro Distribütörleri: Ürün verimini arttırmak, ürün kalitesinde yükselme ve ürünün bağışıklık sistemini geliştirmek gibi faydaları bulunan; devrim niteliğinde bir yaklaşımı, bir yeniliği ifade eden, Nano-Gro için 2007 yılı Kasım ayı içerisinde Amerika/Delaware de; Amerika Birleşik Devletleri sınırları dahilinde tek bir distribütörlük verilmiştir. Manifacturer and inventor of Nano-Gro is Agro Nanotechnology, Corp. Comprised of six major branches located in Miami, New York, Canada, Russia, Israel, and Moldova. It has formed important centers of influence in several countries, where it has established distribution agreements. Some of these are in EU countries, Russia, Ukraine, China, Jamaica, Israel, Japan, Moldavia and United States. Agro Nanoteknoloji ile üretilen Nano-Gro nun mucidi olan ve üreten firma, başlıca 6 ülkede önemli merkezlerini oluşturarak, distribütörlük anlaşmaları yapmıştır. Önemli merkezleri; Miami, New York, Kanada, Rusya, İsrail, ve Moldova olup, distribütörlük anlaşması yapmış olduğu yerler; bazı Avrupa

2 Birliği Ülkeleri, Rusya, Ukrayna, Çin, Jamaika, İsrail, Japonya, Moldavya ve ABD olarak sıralanabilir. OUR TECHNOLOGY( TEKNOLOJİMİZ) Channels of communication ( İletişim Kanalları) Our technology uses channels of communication to influence plant growth, increase productivity, increase resistance to adverse atmospheric conditions, and improve physsical appearence. Teknolojimiz, bitkinin büyüme sürecinde fiziksel olarak farklılık, verimlilik artışı, olumsuz atmosferik koşullara karşı direnç sağlama ve geliştirmek için etkili iletişim kanalları kullanmaktadır. Every living organism has a defence mechanism that was developed through evolution. This mechanism is directed against predators, adverse atmospheric conditions and manmade factors. The defence mechanism is deeply imbedded in the nature of the plant and gets activated when it senses danger. Her canlı organizmanın evrim yolu ile elde edilmiş olan bir savunma mekanizması bulunmaktadır. Olumsuz atmosferik koşullar ve suni faktörlerin yarattığı tehlike durumunda, bitkinin doğasında bulunan savunma mekanizması, tehlikeye karşı aktif hale gelmektedir. Our technology activates these sensors without presenting a real element of danger and produces a plants response that manifests itself by increased flowering and biomass. Furthermore, when biological systems undergo stres- or perceived stresthey respond by producing a greater amount of the female species to increase its reproductive capacity and ensure its continued survival. Nanoteknoloji ürünü olan, Nano-Gro içeriğinde bulunan sensörler, herhangi bir tehlike unsuru ortaya çıkmadan aktif hale gelerek devreye girerler. Uyarılan bitkinin, savunma mekanizması harekete geçer. Bitkinin biokütle ağırlığında ve çiçeklenme oranında artış görülür. Ayrıca bitkinin biyolojik sisteminin stres altına girmesi ya da stres algılaması durumunda, bitki, bünyesinde bulunan dişi cinsini daha fazla üreterek cevap vermektedir. Böylece bitkinin üreme kapasitesinde artış ve sürekliliği sağlanmaktadır. We investigated the influence of different kinds of bioactive substances on plants and seeds. This research allowed us to better understand how substances in nanomol concentration work and that understanding led us to develop the concept of the Homeopathic Barrier, Which made our research successful. Biyoaktif maddelerin farklı türde bitki ve tohumlar üzerindeki etkileri üzerinde, tarafımızdan araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar, nanomol

3 konsantrasyon çalışmalarında hangi maddenin daha iyi olduğunu anlamamızda, ayrıca Homeopathic Barrier kavramını geliştirmek ve izleyen süreçte hangi maddeyi kullanarak başarılı olacağımız hakkında rehberlik etmiştir. The technology behind Nano-Gro was developed as a natural, simple and inexpensive method to increase agricultural production without using synthetic chemicals. Nano-Gro nun ardında bulunan teknoloji ile, doğal, basit ve düşük maliyetli bir yöntemle, sentetik kimyasal maddeler kullanılmadan tarımsal üretimde artış, dolayısı ile yüksek verim elde edilmektedir. When active ingredients in nanomol concentrations are delivered to the plants or seeds through a water medium, the plant perceives this as a stres factor. This factor is strictly imaginary in nature, however, the perceived attack manifests itself in the plant by causing an increase in root volume and length; in addition the amount of endophytes present increases, causing, in turn, an increase in the uptake of natural atmospheric nitrogen which substantially augments the amount of protein synthesis by the plant, its general biomass and the crop as a whole. Nanomol Konsantrasyonu içeriğinde bulunan aktif maddelerin her biri su vasıtası ile bitkilere ve ya tohumlara geçtiği zaman, bir stres faktörünün varlığının farkına varır. Bu stres faktörü kesinlikle doğal ve hayali bir faktördür. Ancak bitki tarafından bir saldırı olarak algılanan bu durum, bitkinin kök hacminde ve uzunluğunda artışa yol açarak kendini gösterir. Buna ek olarak; bitkinin doğal yapısında mevcut olan endophytes miktarını ve sıra ile doğal atmosferik azot miktarını arttırmaktadır. Sonuçta ise, bir bütün olarak mahsul içeriğinde, genel biyokütle ve bitkisel protein sentezinin artışı söz konusudur. OUR PRODUCT (ÜRÜNÜMÜZ) Mechanism of Action (Eylem Mekanizması) The power to realize maximum plant growth and yield comes packaged in a pellet the size of a raindrop. Nano-Gro is a highly concentrated proprietary Formula that uses cutting edge technology to create stronger, bigger, healthier plants, in a cost effective and simple to use way. Maximum güç sağlayarak bitkinin büyümesi ve verim artışı sağlayan Nano- Gro, bir yağmur damlası boyutunda, pelet olarak adlandırılan granüllerden oluşmuş bir paketten oluşmaktadır. Son derece yoğunlaştırılmış özel formüle sahip, teknoloji ile şekil verilerek meydana getirilen Nano-Gro, kullanım

4 yöntemi kolay, kullanıcıya maliyeti düşük, daha güçlü ve daha sağlıklı bitki oluşumunda son derece etkili bir üründür. Nano-Gro is a Messenger. It is designed to use a plant s chemical communication pathways that have developed as a result of millions of years of evolution to transmit a highly important message. When Nano- Gro comes into contact with the roots or the seed of a plant, the plant becomes convinced that is will undergo stres. This awareness triggers spesific genes that cause the plant to improve fertility in an attempt to preserve itself and the species. The processes activated produce positive changes in the number and size of fruit produced as well as its protein and sugar content. In a secondary response the plant intensifies its immunological response. Nano-Gro milyonlarca yıllık evrimleşme neticesinde, bitkinin kimyasal iletişim sürecinde izlenen yolda, geliştirilmiş tasarımı ile son derece önemli bir mesaj veren elçi konumundadır. Nano-Gro bitkinin kökleri ve tohumu ile temas ettiği zaman, bitki bir zorlama ya da baskıya maruz kalacağından, diğer bir deyişle stres altına gireceğinden emin olur. Bu bilinçle, bitkinin spesifik genleri tetiklenir. Tetiklenme, bitkinin doğurganlığını geliştirerek verime; süreç içerisinde bitkinin kendisini çürüme ve bozulma gibi etkenlere karşı koruyarak hızla gelişmesine yol açar. Faal olarak ilerleyen süreç içerisinde; meyve boyutunda olumlu değişiklikler, meyvenin içeriğinde bulunan protein ve şeker miktarının etkin olarak üretimi ve bitkinin bağışıklık sisteminin daha fazla güçle yanıt vermesi sağlanmaktadır. The genius of Nano-Gro is that it takes advantage of a plant s existing compensation mechanisms to motive the plant to maximize its potential. Nano-Gro is an organic crop enhancer designed to increase crop yields, improve product quality and boost immunity. Nano-Gro was created to maximize a plant s potential and help it achieve itş maximum growth, nutrition and resistance to adverse conditions, naturally. Because Nano-Gro is not an additive and doesn t modify the plant in any way, it can be used with any combination of fertilizers or crop enhancers. Üstün niteliklere sahip olan Nano-Gro, bitkinin kendi yapısında mevcut olan; gelişim sürecinde oluşabilecek kayıpları tazmin etme potansiyelini motive ederek, bu potansiyeli en üst düzeye ulaşmasında avantaj sağlamaktadır. Nano- Gro organik bir ürün olup, tarımsal ürünün kalitesini ve verimini arttırmak, tarımsal ürünün bağışıklık sistemini güçlendirmek için tasarlanmıştır. Bitkiye büyüme sürecinde en yüksek potansiyeli kazandırma, olumsuz koşullara karşı en üst seviyede direnç sağlama ve maximum büyüme sağlayan doğal bir üründür. Nano-Gro bir katkı maddesi değildir ve bitkinin oluşum sürecinde yolunu değiştirmez. Ürün değerini arttırmak ve ya verimi arttırmak için herhangi bir kombinasyon ile kullanılabilir 5 BENEFITS OF USING Nano-Gro (Nano-Gro Kulanımı ile Sağlanan 5 Temel Fayda)

5 1. Nano-Gro will increase crop yields by an average of 30 % (Nano- Gro ile ortalama verim % 30 artacaktır) 2. Nano-Gro will increase crop resistance to adverse meteorological conditions and will make agriculture less dependent on weather ( Olumsuz meteorolojik koşullara karşı ürünün direnci artacak ve tarım hava koşullarına daha az bağımlı hale gelecektir) 3. It s so simple to use, that it can be used by any farmer, regardless of the scale of the production ( Kullanımı basit olduğundan üretim ölçeği ne olursa olsun herhangi bir çiftçi tarafından kullanılabilir) 4. It will reduce the use of fertilizers by increasing uptake efficiency and conserve water ( Suyu muhafaza edecek, üretimde düşük maliyet sağlayacak, gübre kullanımını azaltacak, verimi arttıracaktır) 5. Nano-Gro is 100 % organic and can be used in by organic and non-organic growers alike ( Nano-Gro % 100 organik ürün üreticileri tarafından kullanılabileceği gibi, organik olmayan ürünlerin üretiminde de kullanılabilir) MAXIMIZING POTENTIAL ( EN YÜKSEK POTANSİYEL) Compensation mechanisms are dormant as long as environmental conditions such as weather, disease and other stressors do not deviate from a narrow band that varies from plant to plant. When these conditions are within acceptable ranges, actual plant production matches the expected production. Çevresel koşulların, hava koşullarının ve diğer stres faktörlerinin sebep olduğu kayıpları karşılayan mekanizma uyku halindedir. Bitkiden bitkiye farklılık gösterse de doğru yoldan sapma yoktur. Uyanan mekanizma, kabul edilebilir sınırlarda olan gerçek üretimi beklenen üretim ile eşleştirir. If stressors begin to overwhelm the plant, the plant reacts by activating spesific genes responsible for initiating processes within the plant that will help it survive the stres and increase its fertility to ensure the preservation of the species as a whole. If the stres is continuous, the actual product of the plant suffers and delivers less than expected, Continued stress may even destroy the plant completely. Eğer stres faktörleri bitkiyi etkisi altına almaya başlarsa, sorumlu olan spesifik genler harekete geçerek tepki gösterecek, bitki türünü bir bütün olarak koruma altına alarak bitkinin verimini arttırmaya yardımcı olacaktır. Eğer stres devam ederse bitki tahammül eder ve beklenenden daha az verim verir. Stresin sürmesi halinde bitki tamamen yok olabilir.

6 When a plant is treated with Nano-Gro it believes it will undergo stres and Express the appropriate genes required to cope. However, the Formula was develop to create to illusion of stres. Because Nano-Gro is simply a carrier of information, it does not actually create the stres perceived by the plant and in the absence of actual stres the plant produces yields above the expected level. Bir bitki Nano-Gro ile tedavi edildiği zaman; stres altında bırakılan bitkideki, uygun genler Nano Gro ya inanarak stresle başa çıkmak için harekete geçecektir. Ancak formül, gerçek bir stres değil bir yanılsamadır. Çünkü Nano- Gro sadece bir bilgi taşıyıcısıdır. Bitki tarafından algılanan stresi yaratmaz ve bitki gerçek bir stres ortamı olmadan, daha fazla üreterek beklenen seviyenin üzerinde verim elde edilir. Generally applying the product is as easy as soaking the seeds of the target plant in a solution made by dissolving the Nano-Gro pellets in tap water or by applying this solution to rooted plants. Nano-Gro can even be mixed in with almost all fertilizers or pesticides to save on water and labor. Genellikle ürünün uygulaması, içine işlemesi kolaydır. Çözeltinin yapılabilmesi için Nano-Gro peletlerinin musluk suyunda eritilerek hedef bitki tohumları ve ya bitki köklerinde uygulanmalıdır. İşçilik ya da sarf edilen emekten ve kullanılan su miktarından tasarruf sağlamak sağlanması için; Nano- Gro hemen hemen tüm gübrelerle ve zirai ilaçlarla karıştırılabilir. INSTRUCTION ( KULLANIM) GRAİNS: wheat,barley, oats, corn, rice, rye, sorghum, sunflowers TANELİ BİTKİLER / HUBUBATLAR : Buğday, arpa, yulaf, mısır, pirinç, çavdar, sorgum, ayçiçeği Solution ( Çözelti) Pre-planting machine (Dikime ön hazırlık makinesi) 24 pellet per10 liter of water ( Her 10 litre suya 24 pelet) Instructions for use ( Kullanma Talimatı ) Treat seeds by pre-planting machine ( Tohum ekme makinesi ile işlenir) Usage (kullanım) 10 Liters will treat 1 ton of seeds ( 1 ton tohuma 10 litre kullanılmalıdır)

7 FRUITS :( Fruit trees: citrus, banana, peaches) MEYVELER:Meyve ağaçları narenciye, muz, şeftali Solution (Çözelti) Injection (Enjekte edilir) 4 pellet per 1 liters of water ( Her 1 litre suya 4 pelet) All-purpose irrigation (Çok amaçlı sulama) Irrigate tree with treated solution ( Tedavi etmek için ağaç sulama) A- Shallow root system (Sığ kök yapısı) Soak the ground with enough solution to reach the roots (Çözeltinin köklere nüfuz edebilmesi için toprak zeminin iyice ıslatılması gerekir) B- Deep-iying roots ( Derin kök yapısı) Depending on the tree, dig an appropriately deep hole to reach the root(kökle temas edilebilmesi, ağacın derin bir çukur içinde yerleşmesine bağlıdır) Soak the hole with enough solution to reach the roots (köklerle temas sağlanabilmesi için, yeteri kadar çözelti ile çukur ıslatılır) VEGETABLES: Tomatoes, cucumbers, lettuce, onion SEBZELER: Domates, salatalık, marul, soğan Solution (Çözelti) 1 pellet per 1 liter of water ( 1 litre suya 1 pelet) Instruction for use (Kullanım talimatı) A-Seeds to seedlings (Fide tohumları) Soak seeds Nano-Gro solution for seconds(10-15 saniye içerisinde Nano-Gro çözeltisi tohumların içine işler) Dry the seed under shade(gölge altında tohum kurur) Once dry, plant seeds in trays ( Tabla içindeki bitki tohumları kuruyunca) B- Stage of 2-3 real leaves (2-3 aşamada yapraklar)

8 Do not treat again until seedling sprouts 2 to 3 real leaves (2. Aşamadan 3. aşamaya doğru, gerçek yapraklar, fide filizlenene kadar tekrar ele alınmaz) Water plant with ml of Nano-Gro (30-50 ml Nano-Gro ile bitki sulanır) Grow as usual (Alışıldığı biçimde büyür) LEGUMES: Soy beans, common beans, lentils, peas BAKLAGİLLER: Soya Fasulyesi, Bilinen Fasulye, Mercimek, Bezelye Solution (Çözelti) Pre-planting machine 24 pellet per 10 liter of water (tohum ekme makinesi ile her 10 litre suya 24 pelet Nano-Gro eritilir) Instructions for use (Kullanma Talimatı) Treat seeds by pre-planting machine (Tohum ekme makinesi kullanılır) Usage (Kullanım Şekli) 10 liters will treat 1 ton of seeds (1 Ton tohum için 10 litre Nano-Gro çözeltisi) FLOWERS: Tulips, orchids ÇİÇEKLER: Lale, orkide Solution (Çözelti) All- purpose use 1 pellet per 1 liter of water (Tüm amaçlar için kullanımlarda her 1 litre suya 1 pelet eritilir) Instructions for use (Kullanma Talimatı) Treat bulbs with Nano-Gro before planting (Çiçek soğanları dikim öncesinde Nano Gro ile işlenir) 1. Soak bulbs with the Nano-Gro solution for seconds (20-30 saniye içinde Nano-Gro çözeltisi çiçek soğanlarının içine işler) 2. Dry bulbs under shade (Çiçek soğanları gölge altında kurur) Mix Nano-Gro with fertilizers( Gübre Nano-Gro ile karıştırılır) SPICES: Oregano, dill, parsley, pepper, basil, cilantro

9 BAHARATLAR: Kekik, dereotu, maydanoz, biber, fesleğen, salantro Solution (Çözelti) All-purpose use 1 pellet per 1 liter of water (Tüm amaçlar için kullanımlarda her 1 litre suya 1 pelet eritilir) Instructions for use (Kullanma Talimatı) Treat seeds with Nano-Gro before planting (Dikim öncesi tohumlar Nano-Gro ile işlenir) 1. Soak seeds with the Nano-Gro solution for seconds (10-15 saniye içinde Nano-Gro çözeltisi tohumların içine işler) 2. Dry seeds under shande( Tohumlar gölge altında kurur) Mix Nano-Gro with fertilizers (Gübre Nano-Gro ile karıştırılır) RESULTS OF TRIALS ( DENEMELERİN SONUÇLARI) Nano-Gro was tested in the USA, Israel, European Union countries, China, Moldova, Ukraine and Northern Russia on cereal crops and vegetables with successful results in each test (15-60 % yield increase). Nano- Gro, USA, Avrupa Birliği Ülkeleri, Çin, Moldova, Ukrayna, Kuzey Rusya da test edilmiştir. Tarımsal ürünler, hububat ve sebzeler üzerinde yapılan testler neticesinde Nano-Gro kullanılan ürünlerde % verim artışı görülmüştür. Also it was tested as Plant Medicine against fungi and viruses like Fusarium blight, Botrytis cineria, Citrus canker etc. With results that show immune system buster properties of Nano-Gro. Ayrıca, bitki hastalıkları; Fusarium küfüne ( Haziran- Ağustos ayları arasında bitki üzerinde yuvarlak, hilal şeklindeki lekeler) benzeyen virüsler, mantarlar, Botrytic Cineria( kurşuni küf) ve Citrus Canker( narenciye ürünlerinde görülen, bakteriyel hastalık).. v.b üzerine testler yapılmıştır. Testler neticesinde Nano-Gro kullanılan ürünlerin güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olduğu görülmüştür. Nano-Gro underwent extensive reformulation and testing before achieving its final form. Ultimately, three variations of the Formula showed promising results. They were named: Medicine for Plants, Nano-Gro NPK, and Nano-Gro. Across the board, superior results in laboratory experiments.

10 Nano-Gro nun nihai formülü elde edilmeden önce, kapsamlı olarak tekrar tekrar testler uygulanarak formül geliştirilmiş ve laboratuvar deneylerinde üstün sonuçlar elde edilmiştir. Sonunda formülün üç varyasyonu umut verici neticeler göstermiştir. Belirtilen varyasyonlar; bitki sağlığı için Nano-Gro, Nano-Gro NPK ve Nano-Gro. Tests performed on BABY CORN in laboratory conditions were aimed to track changes in: wet biomass, roots biomass, stem and foliage biomass. And germination of seeds. The results of tests showed 40 % increase of biomass and 9 % increase of weight of roots. Bebek mısırı üzerinde oluşan performans değişikliklerini izlemek için laboratuar koşullarında; ıslak biyokütle (belli bir alan ve hacimde bulunan canlı ağırlık), biyokütle kökü, biyokütlenin gövde ve yaprağı, çimlenmiş tohumlar üzerinde testler yapılmıştır. Testler neticesinde biyokütlede % 40 oranında bir artış, köklerin ağırlığında ise % 9 artış görülmüştür. In general, Nano-Gro increases yields by an average of 20%, and for some crops even more. This composito number implies growth in leaf, biomass, fruit and grain separately. As well tests show an increase of about 10% in both protein and sugar content of treated plant for most types of crops. Genel olarak Nano-Gro kullanılan tarım ürünlerinde ortalama verim artışı % 20; bazı tarım ürünlerinde daha fazladır. Bu durumda meyve ve tahıllarda, yaprak, biyokütle verim artış oranlarında farklılık göstermektedir (bkz.tablo 1). Teste tabi tutulan bitkilerin çoğu türlerinde, protein ve şeker miktarlarında (her ikiside) % 10 artış görülmüştür. Tablo 1 Tarım Ürünlerine Göre Verim Artış Oranları Crop/ Plants Type Ürün/ Bitki Tipi Control Group (100 kg/he) Test Öncesi Verim Kontrol NG Treated (100 kg/he) Nano-Gro Kullanımı Sonrası Change (%) Değişiklik Fall wheat(güz % Buğdayı) Spring wheat (Bahar % Buğdayı) Fall Barley(Güz % Arpası) Pea(Bezelye) % Soya (Soya Fasulyesi) % Sugar beets(şeker % Pancarı) Maize(Mısır) % Oats(Yulaf) %

11 Sunflower(Ayçiçeği) % TOTAL % 3 AREAS OF Nano-Gro EFFECT (3 ALANDA NANO-GRO ETKİSİ) 1. Agriculture: (Tarım) Increases crop yields (Ürün veriminde artış sağlar) Accelerates time to maturity(ürünün yetişme süresini hızlandırır) Adds uniformity (Standardizasyon sağlar) Increases sugar and protein content and amount of oil in oilseed plants (Yağlı tohum bitkilerinde yağ, protein, şeker miktarını arttırır) Plants more resistant to atmospheric conditions and diseases (Bitkilerin atmosferik koşullara ve hastalıklara daha dayanıklı olmasını sağlar) Improves taste and nutrition of produce (Ürünün tadını ve besleme özelliklerini geliştirir) 2. Gardening: (Bahçecilik) Promotes the growth of leaves and flowers (Çiçeği ve yapraklarını büyümeye teşvik eder) Plants bloom earlier (Bitkide daha erken çiçeklenme oluşur) Plants stay green longer( Bitki daha uzun süre yeşil kalır) Makes plants more resistant to extreme atmospheric conditions (Bitkilerin aşırı atmosferik koşullara daha fazla dayanıklılık göstermesini sağlar) Enhances color depth(renk derinliğini, arttırarak daha güzel görünmesini sağlar) Adds vigor and vibrancy(güç ve canlılık ekler) 3. Ecosystem: (Ekosistem) Increases plant production of Oxygen (Bitkinin Oksijen üretimini arttırır) Increases plant consumption of CO2 (Bitkinin Karbondioksit tüketimini arttırır) Allows plants to hold more moisture (Bitkilere daha fazla nem tutma özelliği sağlar) Protects plants from viruses and fungi (Bitkileri virüslerden ve mantardan korur) Optimizes consumption of resources (Kaynakların en uygun şekilde tüketimini sağlar)

12 ECONOMIC BENEFITS (EKONOMİK FAYDALARI) Absolute increase of revenues (Gelirde mutlak artış) By using Nano-Gro a farmer can receive more than 20% absolute increase of revenues. In all cases, Nano-Gro can make collected yield more cost effective and bring competitive advantage, as a farmer will receive more yields against the same level of costs ( Money, labor). Nano-Gro kullanan çiftçinin gelirinde mutlak % 20 artış görülecektir.nano-gro kullanarak oluşan verim artışının etkisi, para ve emek gibi maliyet unsurlarının etkisinden daha fazla olacak, çiftçiye rekabet avantajı sağlayacaktır. Return on Investments more than 1,300 %( Yatırımın geri dönüşü % 1,300 den fazla olacaktır) Farmers will earn at least USD 13 against each dolar invested. Depending on crop, the return on Investment ratio can make from 1,300 % to 19,000 % (provided that yield surplus is 20 %). Çiftçiler yatırıma harcadıkları her bir Dolara karşılık 13 Dolar kazanacaktır. Mahsule bağlı olarak yatırımın geri dönüş oranı % 1,300 den % 19,000 e kadar olabilir. (Sağlanan % 20 oranında verim dışı fazla ile) Example Wheat: (Örneğin Buğday) A. Qty of treated seeds; 100 kg per acre ( Tohumların tedavisinde Her dönüm başına 100 kg) B. Qty of Nano-Gro: 24 pellets per 10 acres (Nano-Gro kullanım adedi: Her 10 dönüm için 24 pelet, başka deyişle granül) C. Treated area: 1 kg of Nano-Gro can treat 8, 232 acres (Tedavi alanı: 1 kg Nano- Gro 8,232 dönümde ürünü tedavi edebilir) D. Yield surplus: 3,333 tons: (Verim Fazlası: Ton) E. Sales surplus: USD (Satış fazlası: USD) F. Return on investments: % (Yatırımın geri dönüş oranı: % ) Example Tomatoes (Örneğin Domates) A. Qty of treated seedlings: 10,000 seedlings per acre (Fidelerin Tedavisinde: Her dönüm başına Fidan) B. Qty of Nano-Gro: 300 pellets per acre (Nano-Gro kullanım adeti: Her dönüm başına 300 pelet)

13 C. Treated area: 1 kg of Nano-Gro can treat 66 acres (Tedavi alanı: 1 kg Nano-Gro 66 dönüm tedavi edebilir) D. Yield surplus: 5,300 tons ( Verim fazlası: Ton) E. Sales surplus: USD (Satış fazlası: USD) F.Return on investments: 12,400 % (Yatırımın geri dönüşü: % ) Example Corn: (Örnek: Mısır) A. Qty of treated seedlings: 10 kg per acre (Fidelerin Tedavisinde: Her dönüm başına 10 kg) B. Qty of Nano-Gro: 24 pellets per 109 acres (Nano-Gro kullanımı: Her 109 dönüm için 24 pelet) C. Treated area: 1 kg of Nano-Gro can treat 90,833 acres (Tedavi alanı: 1 kg Nano- Gro90,833 dönüm tedavi edebilir) D. Yield surplus: 2,634,166 bushels (Verim fazlası: kile; 1 kile 36.5 kg; kg) E. Sales surplus: USD 8,692,748 (Satış fazlası: USD) F. Return on investments: 19,300 % (Yatırımın geri dönüş oranı: % ) The Nano-Gro product has been certified by the organic Materials Review Institute (OMRI) in the U.S and classified as completely non toxic homeopathic preparations used as crop management tools and production aids. Nano-Gro, Organik Malzeme İnceleme Enstitüsü (OMRİ) / ABD tarafından onaylanmış ve içeriğinde toksik homeopatic preparationlar ( ürünün doğasında var olan zehirli uyarıcı maddeler) bulunmayan, ürün yönetimi aracı ve üretimi destekleyici bir ürün olarak sertifikalandırılmıştır. How does Nano-Gro Work? (Nano-Gro nasıl çalışır?) Nano Gro speaks to your plants for you. By using the same communication pathways that plants have been using for millions of years, Nano-Gro development. Upon sensing the presence of Nano-Gro the plant activates resource optimizing mechanisms that maximize the potential of your crop, from increased yields to improved immunity to disease. Using this unique information based technology, plants can grow bigger, healthier with more of the important nutritents that make them desirable.

14 Bitkiler size Nano-Gro yu anlatıyor. Milyonlarca yıldır bitkilerle bazı iletişim yollarını kullanıyoruz. Verim artışı sağlamak için, bitkinin hastalıklara karşı bağışıklık kazanmasını sağlamak için Nano-Gro geliştirilmiştir. Nano-Gro tarafından uyarılan bitkinin, harekete geçme mekanizması en üst düzeyde yetenek kazanmaktadır. Bu eşsiz bilgi tabanlı teknoloji kullanımı ile bitki daha fazla büyüyecek aynı zamanda daha sağlıklı, içeriğinde taşıdığı önemli besin kaynağı ile daha cazibeli olacaktır. Nano-Gro can help your crop, (Nano-Gro tarım ürününüze yardımcı olabilir) One of the great advantages of using Nano-Gro is that it Works with almost any plant. Nano Gro can be used on most varieties of fruits, vegetables, cereals, grains, legumes, succulents and many other commercially grown crops. Hemen hemen her bir bitki ile yapılan Nano-Gro çalışması mükemmel avantajlar sağlamaktadır. Nano-Gro kullanımında en fazla değişiklik meyvelerde, sebzelerde, hububatlarda, tahıllarda, baklagillerde görülmekle birlikte, diğer ticari olarak yetiştirilen tarım ürünlerinde de farklılıklar görülmektedir. Nano-Gro can be safely used by organic growers on any phase of the growth cycle. Nano-Gro has been fully certified by the organic Materials Review Institute without any restrictions on its use. In composition, the presence of harmful materials were not detetected even when tested for levels well below acceptable safety standards. Nano-Gro, organik ürün yetiştiricileri tarafından, ürün büyüme sürecinin her aşamasında güvenle kullanılabilir. Organik materyal İnceleme Enstitüsü tarafından verilen sertifika içeriğinde, hiçbir kısıtlama olmaksızın organik ve organik olmayan tüm ürünlerde kullanılması onaylanmıştır. Test sonucunda, mevcut bileşim içerisinde bulunan zararlı maddeler, güvenlik standartları ile belirlenmiş kabul edilebilir düzeylerin bile içine dahil olmamıştır. Nano-Gro by the numbers (Rakamlarla Nano-Gro) Throughout its development process Nano-Gro has been subjected to extensive laboratory and field testing. Early on the product set a Standard of quality that has been consitently replicated. The table on the right is an example of the growth impact Nano-Gro often exhibits. Nano-Gro kendini geliştirme süreci boyunca kapsamlı laboratuar testlerine ve saha testlerine tabi tutulmuştur. Örneklerin tamamı, istikrarlı bir şekilde en erken ürün alımı ve standart kalite nitelikleri göstermiştir. Aşağıdaki Tablo Nano-Gro etkisini göstermektedir.

15 CropType Control Yield NG Treated Change (%) Ürün Tipi Ürün Verimi Nano-Gro Kullanımı Değişiklik (%) Fall wheat(güz Buğdayı) % Spring wheat (Bahar Buğdayı) % Fall Barley (Güz Arpası) % Soya (Soya Fasulyesi) % Sugar beets( Şeker Pancarı) % Corn (Mısır) % Sunflower (Ayçiçeği) % Without a fuss (Kaygılanmaksızın) It s also very easy to use requiring little or no modifications to your growing process. Nano-Gro comes packaged in individually processed pellets in very high concetrations. Solutions made from just a few pellets can generally be used to treat several acres of farmland. Bitki büyüme sürecinizde, hiçbir işlemde değişiklik yapmadan, çok kolay ve az miktarda kullanacaksınız. Çok yüksek konsantrasyona sahip, tek tek işlenmiş ürünler paket halinde gönderilmektedir. Genellikle birkaç granül ile hazırlanan çözelti, epeyce dönüm tarım arazisinde kullanılabilir. Why Consider Nano-Gro? (Neden Nano-Gro, Düşünün) May increase crop yields by % ( Ürün veriminde % artış olsun mu? ) May increase crop resistance to adverse conditions ( Olumsuz koşullara karşı ürünün direnci artsın mı?) Can be adapted to almost any enterprise (Hemen hemen her girişimci uygulayabilir mi?) Is 100 % organic(% 100 organik mi?) What can Nano-Gro do for you? ( Nano-Gro sizin için ne yapabilir?) Nano-Gro packs a very powerful punch in a pretty small package. This environmentaly friendly product was designed to improve your yield, crop cycle and plant health using an entirely original approach that is not only cost effective, but remarkably easy to implement. Whats more, Nano-Gro may even be able to help cut cost of fertilizing and pest control. Its all in the pill.

16 Nano-Gro çok küçük bir paket içerisinde çok güçlü bir etkidir. Bu çevre dostu ürün, tarım ürününüzün daha iyi ve düzenli bir döngü ile gelişmesi, bitkinin sağlığı için, uygulaması kolay ve etkin bir maliyet oluşturmayacak şekilde, kendine özgü bir tasarımdır. Gübreleme ve zararlı haşereler için yapılan harcamaların en aza inmesinde yardımcı olacaktır. Bunların tamamı küçük bir hap içindedir. About AGRO NANOTECHNOLOGY CORP. Was founded around the principles of optimization and innovation. At AgroNanotechnology Corp. We believe that the agricultural industry has yet to realize its enormous patential. We can help by introducing products that give our clients the control they need to consistently produce exceptional results. Optimizasyon ve yenilik ilkeleri etrafında kurulmuştur. AgroNanotechnology Corp. Olarak tarım endüstrisinin henüz tam olarak gerçekleşmemiş potansiyelinin varlığına ve gelişeceğine inanıyoruz. Bu gelişmeye yardımcı olabilecek ürünümüzü, olağanüstü ve istikrarlı sonuçlar almaları için müşterilerimize sunuyoruz. AgroNanotechnology Corp. İs comprised of six major branches located in Miami, New York, Canada, Russia, Israel and Moldova. It has farmed important centers of influence in several countries, where it has established distribution agreements. Some of these are in Brazil, Bulgaria, China, Czech Republic, the Carribbean, Italy, Israel, Mexico, Moldovia, Russia, Ukraine, and the United States. The list is continuosully expanding as the company forms alliances in other major agricultural markets around the world. AgroNanotechnology Corp. Miami, New York, Kanada, Rusya, İsrail ve Moldova da olmak üzere 6 önemli kolu bulunmaktadır. Ayrıca ülkelerin önemli kentlerinde bulunan etkin çiftliklerle distribütorlük anlaşmalarına sahiptir. Bunlardan bazıları Brezilya, Bulgaristan, Çin, Çek Cumhuriyeti, Karaipler, İtalya, İsrail, Meksika, Moldovya, Rusya, Ukrayna ve ABD dir. Bu liste durmaksızın genişleyerek dünyanın diğer önemli tarım pazarları ile ittifak halindedir. AgroNanotechnology Corp. İs committed to the continuous development of proprietary Technologies and is investigations. Using cutting edge technology, AgroNanotechnology Corp. İs changing the way the agricultural world grows its produce, creating a new benchmark in quality and growth. AgroNanotechnology Corp. Sürekli gelişmeyi hedef alarak, teknolojik araştırmalarını sürdürmektedir. Granüllerin oluşumunda patent hakları alınmış teknolojik kesim uygulaması önemli bir değişiklik olup, dünyada tarım alanında yeni kalite ve büyüme kriterleri oluşturmuştur.

User Guide Table of Contents KULLANIM KLAVUZU İÇİNDEKİLER. Kabuklu Yemişler (Fındık, Ceviz..) Demet Halinde Kesilmiş Çiçekler

User Guide Table of Contents KULLANIM KLAVUZU İÇİNDEKİLER. Kabuklu Yemişler (Fındık, Ceviz..) Demet Halinde Kesilmiş Çiçekler User Guide Table of Contents KULLANIM KLAVUZU İÇİNDEKİLER Fruits Citrus Banana Peaches Mango tree Grapes Berries Vegetables Tomatoes Cucumbers Lettuce Onion Squash Potatoes Grains, Cereals and Oilseed

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model 2016 Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model İsmet Kandilli 1 Ali Güven 2, Ercüment Karakaş 3, Melih Kuncan 4 1 Kocaeli Üniversitesi, Karamürsel MYO, Elektronik ve Otomasyon

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS

MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS BISCUIT CHEESE SUNFLOWER OIL Makarna Özenle seçilmiş, mükemmel

Detaylı

Bioredworm- S(Solid)-Katı ve Bioredworm-L(Liquid)-Sıvı Uygulama tablosu Bitki Türü Gübre Türü Uygulama dönemi Dozlar / saf gübre olarak /

Bioredworm- S(Solid)-Katı ve Bioredworm-L(Liquid)-Sıvı Uygulama tablosu Bitki Türü Gübre Türü Uygulama dönemi Dozlar / saf gübre olarak / Kök gelişimini ciddi oranda desteklediği için, özellikle dikim esnasında granül gübrenin kullanılması tavsiye edilir. Üreticilerin, topraktaki besin ihtiyacını tespit edebilmeleri için toprak analizi yaptırmaları

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

TOMATO FERTILIZATION PROGRAM Soil Aplication: decar/ kg ORGALIG Saplings After Sewing to Soil: Faster Fosforik asit

TOMATO FERTILIZATION PROGRAM Soil Aplication: decar/ kg ORGALIG Saplings After Sewing to Soil: Faster Fosforik asit TOMATO FERTILIZATION PROGRAM Soil Aplication: decar/ 40-60 kg ORGALIG Saplings After Sewing to Soil: Decar Biotech 30. Faster 7-21 Black root CombiSun 200 gr (daily)500 gr Eurofer EDDHA 250 gr Eurofert

Detaylı

Solem Organik / Ürün Kullanımı

Solem Organik / Ürün Kullanımı Solem Organik / Ürün Kullanımı Bitki Türü Gübre Uygulama zamanı Dozlama / saf gübre Arpa, Buğday, Yulaf, Çavdar, Darı, Süpürge Darısı, Kara Buğday Uygulama Metodları K Ekim Öncesi, Yılda 1 defa 20-200

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2014 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2014 tarihinde 2014 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

ŞK-HM-Y YAŞAR ÜNİVERSAL ŞANZIMANLI HUBUBAT EKİM MAKİNASI UNIVERSAL CEREAL SEEDER WITH GEARBOX 1975 DEN BUGÜNE DEĞERİNİ,

ŞK-HM-Y YAŞAR ÜNİVERSAL ŞANZIMANLI HUBUBAT EKİM MAKİNASI UNIVERSAL CEREAL SEEDER WITH GEARBOX 1975 DEN BUGÜNE DEĞERİNİ, 1975 DEN BUGÜNE DEĞERİNİ, SINCE 1975, THE VALUE PLANTER KNOWS ÜNİVERSAL ŞANZIMANLI HUBUBAT EKİM MAKİNASI UNIVERSAL CEREAL SEEDER WITH GEARBOX ŞK-HM-Y YAŞAR EKİM USTALARINA ÖZEL SPECIAL FOR SOWING MASTERS

Detaylı

Tarım ve Hayvancılık Il Mudurlugu, Kocaeli Üni., Arslanbey Meslek Yuksekokulu, 41285, Arslanbey/Kocaeli

Tarım ve Hayvancılık Il Mudurlugu, Kocaeli Üni., Arslanbey Meslek Yuksekokulu, 41285, Arslanbey/Kocaeli VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 181-187 Derleme Review 1Gıda, Tarım ve Hayvancılık Il

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2. TAHMİN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 23/10/2014 tarihinde 2014 yılı 2. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre;

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2. TAHMİN 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 28/10/2016 tarihinde 2016 yılı 2. Tahmin Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2016 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre artacağı;

Detaylı

son hacim 20 30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10 15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir.

son hacim 20 30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10 15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir. TKİ HÜMAS ın Kullanım Zamanı, Şekli ve Miktarı Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) HÜMAS; tarla bitkileri, sebzeler, sera bitkileri, süs bitkileri, çim, fide, bağ ve meyve ağaçları olmak üzere bu kılavuzda

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Özel / Fason Üretim Nasıl Yapılıyor? 01 Yeni Ürün Piyasa Araştırması 02 Ürün AR-GE si 03 Sağlık Bakanlığı İşlemleri 04 GMP Normlarında Üretim 05 Sertifikalandırma

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS

ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS AYÇİÇEK YAĞLARI SUNFLOWER OILS MISIR YAĞLARI CORN OILS KANOLA YAĞLARI CANOLA OILS BİTKİSEL YAĞLAR VEGETABLE OILS www.soyyigit.com.tr / www.kentboringer.com.tr

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. 10 dönüm için 1 l gübre kullanılarak ilkbaharda sürgünler püskürtme(ya da damlama) yöntemiyle

Kullanma Kılavuzu. 10 dönüm için 1 l gübre kullanılarak ilkbaharda sürgünler püskürtme(ya da damlama) yöntemiyle Yazlık ve kışlık tahıllar, patates, pancar, patlıcangiller, kabakgiller, lahana grubu, ağaçlar, soğanlar, yeşillikler, çiçekler ve çimler, ay çiçeği, üzüm, meyve çalılıkları ve dekoratif çalılıklar, küçük

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton)

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton) DÜNYA ŞARAP ÜRETİMİ Son 15 yılda 2 kat büyüyen dünya şarap ticaretinde, ihracat miktarı açısından üçüncü olmasına rağmen, 8.3 milyar dolarlık gelirle zirvede bulunan Fransa, şarapçılıktaki gelirlerini

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ Gülşah MISIR gulsahmisir@gmail.com Filiz PEZİKOĞLU fpezikoglu@hotmail.com Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 7712, Yalova ÖZET Dünya

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

ULUDAĞ SOĞUK HAVA TESİSİ

ULUDAĞ SOĞUK HAVA TESİSİ ULUDAĞ SOĞUK HAVA TESİSİ ŞİRKET PROFİLİ Firmamız 1983 yılında meyve,sebze ile et ve tavuk ürünlerinin şoklanması ve depolanması ile faaliyetlerine Bursa Yenice de başlamıştır.daha sonra faaliyetlerine

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

1975 DEN BUGÜNE DEĞERİNİ, SINCE 1975, THE VALUE USER KNOWS DİK FREZE VERTICAL POWER HARROW ŞK-DF

1975 DEN BUGÜNE DEĞERİNİ, SINCE 1975, THE VALUE USER KNOWS DİK FREZE VERTICAL POWER HARROW ŞK-DF 1975 DEN BUGÜNE DEĞERİNİ, SINCE 1975, THE VALUE USER KNOWS DİK FREZE ŞK-DF DİK FREZE ŞAKALAK DİK FREZE traktör kuyruk milinden hareketli sağlam güçlü yapıya sahip kullanışlı bir toprak işleme tohum yatağı

Detaylı

SIVI KULLANIM REHBERİ

SIVI KULLANIM REHBERİ SIVI KULLANIM REHBERİ 1 İnsanlığın Geleceği: Organik Tarım! İnsanlık için gıda temin etme konusu, günümüzün en acil sorunudur. Yaklaşık 4 milyon çocuk ve 500 milyondan fazla yetişkin açlık nedeniyle direnerek

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2015 tarihinde 2015 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2015 yılında bir önceki yıla göre üretim miktarları; Tahıllar ve diğer

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME Betül BÜYÜKÇIVGIN Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 1. TAHMİN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 22/05/2014 tarihinde 2014 yılı 1. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Improvement of Occupational

Detaylı

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers Darbeli Kırıcılar Impact Crushers TK15-TK16 Serisi Darbeli Kırıcılar TK15-TK16 Series Impact Crushers TK15 ve TK16 darbeli kırıcılar, tesiste sekonder veya tersiyer olarak kullanılabilir özellikte kırıcılardır.

Detaylı

Magnezyum Sülfat. Magnezyum Sülfat nedir?

Magnezyum Sülfat. Magnezyum Sülfat nedir? Magnezyum Sülfat Magnezyum Sülfat nedir? Magnezyum sülfat gübresi (MgSO4 7H 2 O) bitkilerdeki magnezyum eksikliğiniz gidermeye uygun, suda tamamen eriyebilen saf ve kristal bir gübredir. Bünyesinde % 15

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çukurova University Insitute of Natural and Applied Science FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Journal of Science And Engineering Cilt : 17 Sayı:7 2008 Adana

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY The Regional Workshop The World Trade Organisation (WTO) and Fisheries St. Petersburg, 29 31 October 2013 Binnur CEYLAN (MSc) Erdal USTUNDAG (PhD) Department of Aquaculture

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

EC FERTILIZER TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE

EC FERTILIZER TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE AİLESİNİN YENİ ÜYELERİ Organomineral Taban ve Üst Gübreleri 2-4 mm Granül (50 kg) 2>3 SF. INDEX İÇİNDEKİLER 2016 01 02 03 04 05 5.0.30+(40So3) NK HARMANLANMIȘ GÜBRE Potasyum

Detaylı

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çukurova University Insitute of Natural and Applied Science FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Journal of Science And Engineering Cilt : 19 Sayı : 2 2008

Detaylı

m a k i n e s a n a y i

m a k i n e s a n a y i GIDA MAKİNELERİ Taneli Dolum Makinesi Granular Filling Machine Z Elevatör Z Elevator Tamburlu Yıkama Makinesi Tumbler Washing Machine GIDA MAKİNELERİ Kasa Yıkama Makinesi Box Washing Machine Kavanoz Yıkama

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİTKİSEL ÜRETİM 2. TAHMİN 2014 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretiminin % 6,5 düşüşle 59,6 milyon ton, Sebze üretiminin % artışla 28,7 milyon ton,

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü - 2012. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü -1997

KİŞİSEL BİLGİLER. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü - 2012. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü -1997 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Hatun BARUT Unvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon 0322 3340055/165 E-mail baruthatun@yahoo.com Doğum Tarihi - Yeri 1972-ADANA EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2013 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 27/12/2013 tarihinde 2013 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bitkisel üretim bir önceki yıla göre

Detaylı

Üretim Saksı Production Pot

Üretim Saksı Production Pot Üretim Saksı Production Pot www.serinova.com.tr www.serinovapots.com 1986 yılında İstanbul Bayrampaşa da küçük bir atölyede imalata başlayan Firmamız Plastik Saksı alanında boşluğu görmüş ve bu alanda

Detaylı

1 MİLYAR 100 MİLYON ŞİŞE 1 BILLION 100 MILLION BOTTLES

1 MİLYAR 100 MİLYON ŞİŞE 1 BILLION 100 MILLION BOTTLES 1 MİLYAR 100 MİLYON ŞİŞE 1 BILLION 100 MILLION BOTTLES Her geçen yıl daha da gelişerek 3 fabrikayla yıllık fiili üretim kapasitesini 1 milyar 100 milyon şişeye çıkarmıştır. Kızılay has been developing

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

ŞK-HM TORUN ÜNİVERSAL KOMBİNE ŞANZIMANLI HUBUBAT EKİM MAKİNASI UNIVERSAL COMBINE CEREAL SEEDER WITH GEARBOX 1975 DEN BUGÜNE DEĞERİNİ,

ŞK-HM TORUN ÜNİVERSAL KOMBİNE ŞANZIMANLI HUBUBAT EKİM MAKİNASI UNIVERSAL COMBINE CEREAL SEEDER WITH GEARBOX 1975 DEN BUGÜNE DEĞERİNİ, 1975 DEN BUGÜNE DEĞERİNİ, SINCE 1975, THE VALUE PLANTER KNOWS ÜNİVERSAL KOMBİNE ŞANZIMANLI HUBUBAT EKİM MAKİNASI UNIVERSAL COMBINE CEREAL SEEDER WITH GEARBOX ŞK-HM TORUN EKİM USTALARINA ÖZEL SPECIAL FOR

Detaylı

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM 1 SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM Saturn, adına ilham olan oval açılı formları sayesinde farklı mekanlara uyum göstererek, birim alanda maksimum fayda sağlar. Kolonların ve diğer geometrik duvar

Detaylı

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri 1 2 3 Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri Özet Dünyada kişi başına düşen günlük hayvansal protein miktarı 1961 ve 2011 yıllarında sırasıyla 19,7 ve 31,8 gramdır. Bu miktarlar 1961

Detaylı

ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI

ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI ORNAMENTAL HORTIKULTUR DERS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL T U K T U K Dersin Adı Dersin Adı Matematik I 2 0 2 Matematik II 2 0 2 Genel Kimya 2 2 3 Türk Dili II

Detaylı

İÇİNDEKİLER VII. SULAMA GİRİŞ SULAMANIN GENEL PRENSİPLERİ Sulamanın Amacı ve Önemi... 32

İÇİNDEKİLER VII. SULAMA GİRİŞ SULAMANIN GENEL PRENSİPLERİ Sulamanın Amacı ve Önemi... 32 İÇİNDEKİLER TOPRAK VE GÜBRELEME GİRİŞ... 1 1. BAHÇE TOPRAĞI NASIL OLMALIDIR... 2 1.1. Toprak Reaksiyonu... 2 1.2. Toprak Tuzluluğu... 3 1.3. Kireç... 4 1.4. Organik Madde... 4 1.5. Bünye... 5 1.6. Bitki

Detaylı

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK Temizlik Ürünleri AKOPAK Temizlik ve Hijyen Ürünleri; deterjan ve kozmetik ürünlerinde endüstriyel ve evsel ürün üretiminde faaliyet gösteren bir firmadır. Konya da 1500 m² kapalı, 2000 m² açık alan üzerine

Detaylı

LANDSCALE landscape sequences. [Enise Burcu Derinbogaz]

LANDSCALE landscape sequences. [Enise Burcu Derinbogaz] 48 LANDSCALE landscape sequences [Enise Burcu Derinbogaz] 49 LANDSCALE landscape sequences Peyzajın anlamı söz konusu olduğunda hepimiz biliriz ki peyzaj bir kavram olarak pek çok farklı konuyu içinde

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

The products below are presented to be sold and marketed outside of European Union! The products below are presented to be sold and marketed outside of European Union! The products below are presented

Detaylı

Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın...

Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... granül SEBZE ÜRÜNLERİ Açık Alan Yetiştiricilik Meyvesi Yenen Sebzeler KULLANIM DOZUUYGULAMA ŞEKLİ VE ZAMANI Domates / Biber (Dolmalık,

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU

ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU ORGANIC HAKKIMIZDA ABOUT US 1950'li yıllarda Sivas-Zara 'da öğretmen olan Mürteza Üstündağ'ın arzuladığı ve başlattığı, teknik arıcılık ile doğal bal üretimi, nesilden nesile aktarılarak

Detaylı

Numune Kodu ve parti no

Numune Kodu ve parti no Numune Kodu ve parti no Numune tipi Kimin tarafından üretildiği Numune formu ve şekli Sertifikalandıran Kurum Konsantrasyonlar Elde edilen konsantrasyon değerleri Ortalama Standart Sapmalar % 95 Karbon

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

- Zn 120. Çinkolu Gübre Çözeltisi. Lignosulfanate UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

- Zn 120. Çinkolu Gübre Çözeltisi. Lignosulfanate UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI - Zn 120 Çinkolu Gübre Çözeltisi Suda Çözünür Çinko (Zn) : % 10 1 Lt/5 Lt Lignosulfanate Erken dönem uygulamaları ile meyve büyüklüğünde ve verimde artış sağlar. Nişasta sentezi, artar, azot metabolizması

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, www.sibaltd.com Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize

Detaylı

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria General The project was evaluated in terms of the following criteria: Correctness (55 points) See Correctness Evaluation below. Document (15 points)

Detaylı

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks TRAKSÝYONER AKÜ GRUPLARI TRACTION BATTERY GROUPS E N E N E N U Z U N Ö M Ü R the Longest Life Y Ü K S E K P E R F O R M A N S the Highest Performance E K O N O M Ý K Ç Ö Z Ü M L E R Ý Ç Ý N the Most Economical

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

TRAVERTINE COLLECTION

TRAVERTINE COLLECTION TRAVERTINE COLLECTION a trademark of ALISTONE COMPOSITE MARBLE COLLECTION 2015 FİRMA PROFİLİ 1965 de Sayın Ali BAŞARIR ın torna makinesinde başlayan girişimcilik hayatı sırasıyla tarım makineleri, mermer

Detaylı

İmal ettiğimiz makineleri görmeden karar vermeyiniz..!

İmal ettiğimiz makineleri görmeden karar vermeyiniz..! İmal ettiğimiz makineleri görmeden karar vermeyiniz..! DON T DECIDE WITHOUT SEEING OUR MACHINES 1985 ten bugüne Zeytin Ayırma Makinalarını biz üretiyoruz. Gelişmiş teknolojik ekipmanlarımız ve kadromuzla

Detaylı

Meyve ve Sebze ile ilgili kavramlar ve GDO

Meyve ve Sebze ile ilgili kavramlar ve GDO Meyve ve Sebze ile ilgili kavramlar ve GDO Doğal Ürünler! Bu ürünler tamamen doğal koşullarda üretilen ürünlerdir. Kimyasal gübre ve tarım ilacı kullanmadan, doğal tohumlarla üretilirler. Organik Ürünler!

Detaylı

Tekstil ürünlerinin çevresel ayakizi. Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) ve EcoTool un sunumu

Tekstil ürünlerinin çevresel ayakizi. Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) ve EcoTool un sunumu Tekstil ürünlerinin çevresel ayakizi Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) ve EcoTool un sunumu 11 Haziran 2013, Bursa,Türkiye Anton Luiken, Alcon Advies BV Değer Saygın Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) nedir? (1/3)

Detaylı