4. EKONOMIC BENEFITS ( EKONOMİK FAYDALARI) PREFACE ( ÖNSÖZ )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4. EKONOMIC BENEFITS ( EKONOMİK FAYDALARI) PREFACE ( ÖNSÖZ )"

Transkript

1 NANOTECHNOLOGIES SERVİNG AGRICULTURE ( NANOTEKNOLOJİLERİN TARIM HİZMETİ) CONTENTS (İÇİNDEKİLER) 1. PREFACE (ÖNSÖZ) 2. OUR TECHNOLOGY (TEKNOLOJİMİZ) 3. OUR PRODUCT ( ÜRÜN) 4. EKONOMIC BENEFITS ( EKONOMİK FAYDALARI) 5. OUR DISTRIBUTORS ( BAYİLERİMİZ) PREFACE ( ÖNSÖZ ) Nano-Gro U.S. Distributors, formed in November 2007 in the State of Delaware, is the exclusice distributor of Nano-Gro in the territory of the United States. Nano-Gro is a crop enhancer that uses a revolutionary new approach to increase crop yield, improve product quality and boost immunity. Nano- Gro Distribütörleri: Ürün verimini arttırmak, ürün kalitesinde yükselme ve ürünün bağışıklık sistemini geliştirmek gibi faydaları bulunan; devrim niteliğinde bir yaklaşımı, bir yeniliği ifade eden, Nano-Gro için 2007 yılı Kasım ayı içerisinde Amerika/Delaware de; Amerika Birleşik Devletleri sınırları dahilinde tek bir distribütörlük verilmiştir. Manifacturer and inventor of Nano-Gro is Agro Nanotechnology, Corp. Comprised of six major branches located in Miami, New York, Canada, Russia, Israel, and Moldova. It has formed important centers of influence in several countries, where it has established distribution agreements. Some of these are in EU countries, Russia, Ukraine, China, Jamaica, Israel, Japan, Moldavia and United States. Agro Nanoteknoloji ile üretilen Nano-Gro nun mucidi olan ve üreten firma, başlıca 6 ülkede önemli merkezlerini oluşturarak, distribütörlük anlaşmaları yapmıştır. Önemli merkezleri; Miami, New York, Kanada, Rusya, İsrail, ve Moldova olup, distribütörlük anlaşması yapmış olduğu yerler; bazı Avrupa

2 Birliği Ülkeleri, Rusya, Ukrayna, Çin, Jamaika, İsrail, Japonya, Moldavya ve ABD olarak sıralanabilir. OUR TECHNOLOGY( TEKNOLOJİMİZ) Channels of communication ( İletişim Kanalları) Our technology uses channels of communication to influence plant growth, increase productivity, increase resistance to adverse atmospheric conditions, and improve physsical appearence. Teknolojimiz, bitkinin büyüme sürecinde fiziksel olarak farklılık, verimlilik artışı, olumsuz atmosferik koşullara karşı direnç sağlama ve geliştirmek için etkili iletişim kanalları kullanmaktadır. Every living organism has a defence mechanism that was developed through evolution. This mechanism is directed against predators, adverse atmospheric conditions and manmade factors. The defence mechanism is deeply imbedded in the nature of the plant and gets activated when it senses danger. Her canlı organizmanın evrim yolu ile elde edilmiş olan bir savunma mekanizması bulunmaktadır. Olumsuz atmosferik koşullar ve suni faktörlerin yarattığı tehlike durumunda, bitkinin doğasında bulunan savunma mekanizması, tehlikeye karşı aktif hale gelmektedir. Our technology activates these sensors without presenting a real element of danger and produces a plants response that manifests itself by increased flowering and biomass. Furthermore, when biological systems undergo stres- or perceived stresthey respond by producing a greater amount of the female species to increase its reproductive capacity and ensure its continued survival. Nanoteknoloji ürünü olan, Nano-Gro içeriğinde bulunan sensörler, herhangi bir tehlike unsuru ortaya çıkmadan aktif hale gelerek devreye girerler. Uyarılan bitkinin, savunma mekanizması harekete geçer. Bitkinin biokütle ağırlığında ve çiçeklenme oranında artış görülür. Ayrıca bitkinin biyolojik sisteminin stres altına girmesi ya da stres algılaması durumunda, bitki, bünyesinde bulunan dişi cinsini daha fazla üreterek cevap vermektedir. Böylece bitkinin üreme kapasitesinde artış ve sürekliliği sağlanmaktadır. We investigated the influence of different kinds of bioactive substances on plants and seeds. This research allowed us to better understand how substances in nanomol concentration work and that understanding led us to develop the concept of the Homeopathic Barrier, Which made our research successful. Biyoaktif maddelerin farklı türde bitki ve tohumlar üzerindeki etkileri üzerinde, tarafımızdan araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar, nanomol

3 konsantrasyon çalışmalarında hangi maddenin daha iyi olduğunu anlamamızda, ayrıca Homeopathic Barrier kavramını geliştirmek ve izleyen süreçte hangi maddeyi kullanarak başarılı olacağımız hakkında rehberlik etmiştir. The technology behind Nano-Gro was developed as a natural, simple and inexpensive method to increase agricultural production without using synthetic chemicals. Nano-Gro nun ardında bulunan teknoloji ile, doğal, basit ve düşük maliyetli bir yöntemle, sentetik kimyasal maddeler kullanılmadan tarımsal üretimde artış, dolayısı ile yüksek verim elde edilmektedir. When active ingredients in nanomol concentrations are delivered to the plants or seeds through a water medium, the plant perceives this as a stres factor. This factor is strictly imaginary in nature, however, the perceived attack manifests itself in the plant by causing an increase in root volume and length; in addition the amount of endophytes present increases, causing, in turn, an increase in the uptake of natural atmospheric nitrogen which substantially augments the amount of protein synthesis by the plant, its general biomass and the crop as a whole. Nanomol Konsantrasyonu içeriğinde bulunan aktif maddelerin her biri su vasıtası ile bitkilere ve ya tohumlara geçtiği zaman, bir stres faktörünün varlığının farkına varır. Bu stres faktörü kesinlikle doğal ve hayali bir faktördür. Ancak bitki tarafından bir saldırı olarak algılanan bu durum, bitkinin kök hacminde ve uzunluğunda artışa yol açarak kendini gösterir. Buna ek olarak; bitkinin doğal yapısında mevcut olan endophytes miktarını ve sıra ile doğal atmosferik azot miktarını arttırmaktadır. Sonuçta ise, bir bütün olarak mahsul içeriğinde, genel biyokütle ve bitkisel protein sentezinin artışı söz konusudur. OUR PRODUCT (ÜRÜNÜMÜZ) Mechanism of Action (Eylem Mekanizması) The power to realize maximum plant growth and yield comes packaged in a pellet the size of a raindrop. Nano-Gro is a highly concentrated proprietary Formula that uses cutting edge technology to create stronger, bigger, healthier plants, in a cost effective and simple to use way. Maximum güç sağlayarak bitkinin büyümesi ve verim artışı sağlayan Nano- Gro, bir yağmur damlası boyutunda, pelet olarak adlandırılan granüllerden oluşmuş bir paketten oluşmaktadır. Son derece yoğunlaştırılmış özel formüle sahip, teknoloji ile şekil verilerek meydana getirilen Nano-Gro, kullanım

4 yöntemi kolay, kullanıcıya maliyeti düşük, daha güçlü ve daha sağlıklı bitki oluşumunda son derece etkili bir üründür. Nano-Gro is a Messenger. It is designed to use a plant s chemical communication pathways that have developed as a result of millions of years of evolution to transmit a highly important message. When Nano- Gro comes into contact with the roots or the seed of a plant, the plant becomes convinced that is will undergo stres. This awareness triggers spesific genes that cause the plant to improve fertility in an attempt to preserve itself and the species. The processes activated produce positive changes in the number and size of fruit produced as well as its protein and sugar content. In a secondary response the plant intensifies its immunological response. Nano-Gro milyonlarca yıllık evrimleşme neticesinde, bitkinin kimyasal iletişim sürecinde izlenen yolda, geliştirilmiş tasarımı ile son derece önemli bir mesaj veren elçi konumundadır. Nano-Gro bitkinin kökleri ve tohumu ile temas ettiği zaman, bitki bir zorlama ya da baskıya maruz kalacağından, diğer bir deyişle stres altına gireceğinden emin olur. Bu bilinçle, bitkinin spesifik genleri tetiklenir. Tetiklenme, bitkinin doğurganlığını geliştirerek verime; süreç içerisinde bitkinin kendisini çürüme ve bozulma gibi etkenlere karşı koruyarak hızla gelişmesine yol açar. Faal olarak ilerleyen süreç içerisinde; meyve boyutunda olumlu değişiklikler, meyvenin içeriğinde bulunan protein ve şeker miktarının etkin olarak üretimi ve bitkinin bağışıklık sisteminin daha fazla güçle yanıt vermesi sağlanmaktadır. The genius of Nano-Gro is that it takes advantage of a plant s existing compensation mechanisms to motive the plant to maximize its potential. Nano-Gro is an organic crop enhancer designed to increase crop yields, improve product quality and boost immunity. Nano-Gro was created to maximize a plant s potential and help it achieve itş maximum growth, nutrition and resistance to adverse conditions, naturally. Because Nano-Gro is not an additive and doesn t modify the plant in any way, it can be used with any combination of fertilizers or crop enhancers. Üstün niteliklere sahip olan Nano-Gro, bitkinin kendi yapısında mevcut olan; gelişim sürecinde oluşabilecek kayıpları tazmin etme potansiyelini motive ederek, bu potansiyeli en üst düzeye ulaşmasında avantaj sağlamaktadır. Nano- Gro organik bir ürün olup, tarımsal ürünün kalitesini ve verimini arttırmak, tarımsal ürünün bağışıklık sistemini güçlendirmek için tasarlanmıştır. Bitkiye büyüme sürecinde en yüksek potansiyeli kazandırma, olumsuz koşullara karşı en üst seviyede direnç sağlama ve maximum büyüme sağlayan doğal bir üründür. Nano-Gro bir katkı maddesi değildir ve bitkinin oluşum sürecinde yolunu değiştirmez. Ürün değerini arttırmak ve ya verimi arttırmak için herhangi bir kombinasyon ile kullanılabilir 5 BENEFITS OF USING Nano-Gro (Nano-Gro Kulanımı ile Sağlanan 5 Temel Fayda)

5 1. Nano-Gro will increase crop yields by an average of 30 % (Nano- Gro ile ortalama verim % 30 artacaktır) 2. Nano-Gro will increase crop resistance to adverse meteorological conditions and will make agriculture less dependent on weather ( Olumsuz meteorolojik koşullara karşı ürünün direnci artacak ve tarım hava koşullarına daha az bağımlı hale gelecektir) 3. It s so simple to use, that it can be used by any farmer, regardless of the scale of the production ( Kullanımı basit olduğundan üretim ölçeği ne olursa olsun herhangi bir çiftçi tarafından kullanılabilir) 4. It will reduce the use of fertilizers by increasing uptake efficiency and conserve water ( Suyu muhafaza edecek, üretimde düşük maliyet sağlayacak, gübre kullanımını azaltacak, verimi arttıracaktır) 5. Nano-Gro is 100 % organic and can be used in by organic and non-organic growers alike ( Nano-Gro % 100 organik ürün üreticileri tarafından kullanılabileceği gibi, organik olmayan ürünlerin üretiminde de kullanılabilir) MAXIMIZING POTENTIAL ( EN YÜKSEK POTANSİYEL) Compensation mechanisms are dormant as long as environmental conditions such as weather, disease and other stressors do not deviate from a narrow band that varies from plant to plant. When these conditions are within acceptable ranges, actual plant production matches the expected production. Çevresel koşulların, hava koşullarının ve diğer stres faktörlerinin sebep olduğu kayıpları karşılayan mekanizma uyku halindedir. Bitkiden bitkiye farklılık gösterse de doğru yoldan sapma yoktur. Uyanan mekanizma, kabul edilebilir sınırlarda olan gerçek üretimi beklenen üretim ile eşleştirir. If stressors begin to overwhelm the plant, the plant reacts by activating spesific genes responsible for initiating processes within the plant that will help it survive the stres and increase its fertility to ensure the preservation of the species as a whole. If the stres is continuous, the actual product of the plant suffers and delivers less than expected, Continued stress may even destroy the plant completely. Eğer stres faktörleri bitkiyi etkisi altına almaya başlarsa, sorumlu olan spesifik genler harekete geçerek tepki gösterecek, bitki türünü bir bütün olarak koruma altına alarak bitkinin verimini arttırmaya yardımcı olacaktır. Eğer stres devam ederse bitki tahammül eder ve beklenenden daha az verim verir. Stresin sürmesi halinde bitki tamamen yok olabilir.

6 When a plant is treated with Nano-Gro it believes it will undergo stres and Express the appropriate genes required to cope. However, the Formula was develop to create to illusion of stres. Because Nano-Gro is simply a carrier of information, it does not actually create the stres perceived by the plant and in the absence of actual stres the plant produces yields above the expected level. Bir bitki Nano-Gro ile tedavi edildiği zaman; stres altında bırakılan bitkideki, uygun genler Nano Gro ya inanarak stresle başa çıkmak için harekete geçecektir. Ancak formül, gerçek bir stres değil bir yanılsamadır. Çünkü Nano- Gro sadece bir bilgi taşıyıcısıdır. Bitki tarafından algılanan stresi yaratmaz ve bitki gerçek bir stres ortamı olmadan, daha fazla üreterek beklenen seviyenin üzerinde verim elde edilir. Generally applying the product is as easy as soaking the seeds of the target plant in a solution made by dissolving the Nano-Gro pellets in tap water or by applying this solution to rooted plants. Nano-Gro can even be mixed in with almost all fertilizers or pesticides to save on water and labor. Genellikle ürünün uygulaması, içine işlemesi kolaydır. Çözeltinin yapılabilmesi için Nano-Gro peletlerinin musluk suyunda eritilerek hedef bitki tohumları ve ya bitki köklerinde uygulanmalıdır. İşçilik ya da sarf edilen emekten ve kullanılan su miktarından tasarruf sağlamak sağlanması için; Nano- Gro hemen hemen tüm gübrelerle ve zirai ilaçlarla karıştırılabilir. INSTRUCTION ( KULLANIM) GRAİNS: wheat,barley, oats, corn, rice, rye, sorghum, sunflowers TANELİ BİTKİLER / HUBUBATLAR : Buğday, arpa, yulaf, mısır, pirinç, çavdar, sorgum, ayçiçeği Solution ( Çözelti) Pre-planting machine (Dikime ön hazırlık makinesi) 24 pellet per10 liter of water ( Her 10 litre suya 24 pelet) Instructions for use ( Kullanma Talimatı ) Treat seeds by pre-planting machine ( Tohum ekme makinesi ile işlenir) Usage (kullanım) 10 Liters will treat 1 ton of seeds ( 1 ton tohuma 10 litre kullanılmalıdır)

7 FRUITS :( Fruit trees: citrus, banana, peaches) MEYVELER:Meyve ağaçları narenciye, muz, şeftali Solution (Çözelti) Injection (Enjekte edilir) 4 pellet per 1 liters of water ( Her 1 litre suya 4 pelet) All-purpose irrigation (Çok amaçlı sulama) Irrigate tree with treated solution ( Tedavi etmek için ağaç sulama) A- Shallow root system (Sığ kök yapısı) Soak the ground with enough solution to reach the roots (Çözeltinin köklere nüfuz edebilmesi için toprak zeminin iyice ıslatılması gerekir) B- Deep-iying roots ( Derin kök yapısı) Depending on the tree, dig an appropriately deep hole to reach the root(kökle temas edilebilmesi, ağacın derin bir çukur içinde yerleşmesine bağlıdır) Soak the hole with enough solution to reach the roots (köklerle temas sağlanabilmesi için, yeteri kadar çözelti ile çukur ıslatılır) VEGETABLES: Tomatoes, cucumbers, lettuce, onion SEBZELER: Domates, salatalık, marul, soğan Solution (Çözelti) 1 pellet per 1 liter of water ( 1 litre suya 1 pelet) Instruction for use (Kullanım talimatı) A-Seeds to seedlings (Fide tohumları) Soak seeds Nano-Gro solution for seconds(10-15 saniye içerisinde Nano-Gro çözeltisi tohumların içine işler) Dry the seed under shade(gölge altında tohum kurur) Once dry, plant seeds in trays ( Tabla içindeki bitki tohumları kuruyunca) B- Stage of 2-3 real leaves (2-3 aşamada yapraklar)

8 Do not treat again until seedling sprouts 2 to 3 real leaves (2. Aşamadan 3. aşamaya doğru, gerçek yapraklar, fide filizlenene kadar tekrar ele alınmaz) Water plant with ml of Nano-Gro (30-50 ml Nano-Gro ile bitki sulanır) Grow as usual (Alışıldığı biçimde büyür) LEGUMES: Soy beans, common beans, lentils, peas BAKLAGİLLER: Soya Fasulyesi, Bilinen Fasulye, Mercimek, Bezelye Solution (Çözelti) Pre-planting machine 24 pellet per 10 liter of water (tohum ekme makinesi ile her 10 litre suya 24 pelet Nano-Gro eritilir) Instructions for use (Kullanma Talimatı) Treat seeds by pre-planting machine (Tohum ekme makinesi kullanılır) Usage (Kullanım Şekli) 10 liters will treat 1 ton of seeds (1 Ton tohum için 10 litre Nano-Gro çözeltisi) FLOWERS: Tulips, orchids ÇİÇEKLER: Lale, orkide Solution (Çözelti) All- purpose use 1 pellet per 1 liter of water (Tüm amaçlar için kullanımlarda her 1 litre suya 1 pelet eritilir) Instructions for use (Kullanma Talimatı) Treat bulbs with Nano-Gro before planting (Çiçek soğanları dikim öncesinde Nano Gro ile işlenir) 1. Soak bulbs with the Nano-Gro solution for seconds (20-30 saniye içinde Nano-Gro çözeltisi çiçek soğanlarının içine işler) 2. Dry bulbs under shade (Çiçek soğanları gölge altında kurur) Mix Nano-Gro with fertilizers( Gübre Nano-Gro ile karıştırılır) SPICES: Oregano, dill, parsley, pepper, basil, cilantro

9 BAHARATLAR: Kekik, dereotu, maydanoz, biber, fesleğen, salantro Solution (Çözelti) All-purpose use 1 pellet per 1 liter of water (Tüm amaçlar için kullanımlarda her 1 litre suya 1 pelet eritilir) Instructions for use (Kullanma Talimatı) Treat seeds with Nano-Gro before planting (Dikim öncesi tohumlar Nano-Gro ile işlenir) 1. Soak seeds with the Nano-Gro solution for seconds (10-15 saniye içinde Nano-Gro çözeltisi tohumların içine işler) 2. Dry seeds under shande( Tohumlar gölge altında kurur) Mix Nano-Gro with fertilizers (Gübre Nano-Gro ile karıştırılır) RESULTS OF TRIALS ( DENEMELERİN SONUÇLARI) Nano-Gro was tested in the USA, Israel, European Union countries, China, Moldova, Ukraine and Northern Russia on cereal crops and vegetables with successful results in each test (15-60 % yield increase). Nano- Gro, USA, Avrupa Birliği Ülkeleri, Çin, Moldova, Ukrayna, Kuzey Rusya da test edilmiştir. Tarımsal ürünler, hububat ve sebzeler üzerinde yapılan testler neticesinde Nano-Gro kullanılan ürünlerde % verim artışı görülmüştür. Also it was tested as Plant Medicine against fungi and viruses like Fusarium blight, Botrytis cineria, Citrus canker etc. With results that show immune system buster properties of Nano-Gro. Ayrıca, bitki hastalıkları; Fusarium küfüne ( Haziran- Ağustos ayları arasında bitki üzerinde yuvarlak, hilal şeklindeki lekeler) benzeyen virüsler, mantarlar, Botrytic Cineria( kurşuni küf) ve Citrus Canker( narenciye ürünlerinde görülen, bakteriyel hastalık).. v.b üzerine testler yapılmıştır. Testler neticesinde Nano-Gro kullanılan ürünlerin güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olduğu görülmüştür. Nano-Gro underwent extensive reformulation and testing before achieving its final form. Ultimately, three variations of the Formula showed promising results. They were named: Medicine for Plants, Nano-Gro NPK, and Nano-Gro. Across the board, superior results in laboratory experiments.

10 Nano-Gro nun nihai formülü elde edilmeden önce, kapsamlı olarak tekrar tekrar testler uygulanarak formül geliştirilmiş ve laboratuvar deneylerinde üstün sonuçlar elde edilmiştir. Sonunda formülün üç varyasyonu umut verici neticeler göstermiştir. Belirtilen varyasyonlar; bitki sağlığı için Nano-Gro, Nano-Gro NPK ve Nano-Gro. Tests performed on BABY CORN in laboratory conditions were aimed to track changes in: wet biomass, roots biomass, stem and foliage biomass. And germination of seeds. The results of tests showed 40 % increase of biomass and 9 % increase of weight of roots. Bebek mısırı üzerinde oluşan performans değişikliklerini izlemek için laboratuar koşullarında; ıslak biyokütle (belli bir alan ve hacimde bulunan canlı ağırlık), biyokütle kökü, biyokütlenin gövde ve yaprağı, çimlenmiş tohumlar üzerinde testler yapılmıştır. Testler neticesinde biyokütlede % 40 oranında bir artış, köklerin ağırlığında ise % 9 artış görülmüştür. In general, Nano-Gro increases yields by an average of 20%, and for some crops even more. This composito number implies growth in leaf, biomass, fruit and grain separately. As well tests show an increase of about 10% in both protein and sugar content of treated plant for most types of crops. Genel olarak Nano-Gro kullanılan tarım ürünlerinde ortalama verim artışı % 20; bazı tarım ürünlerinde daha fazladır. Bu durumda meyve ve tahıllarda, yaprak, biyokütle verim artış oranlarında farklılık göstermektedir (bkz.tablo 1). Teste tabi tutulan bitkilerin çoğu türlerinde, protein ve şeker miktarlarında (her ikiside) % 10 artış görülmüştür. Tablo 1 Tarım Ürünlerine Göre Verim Artış Oranları Crop/ Plants Type Ürün/ Bitki Tipi Control Group (100 kg/he) Test Öncesi Verim Kontrol NG Treated (100 kg/he) Nano-Gro Kullanımı Sonrası Change (%) Değişiklik Fall wheat(güz % Buğdayı) Spring wheat (Bahar % Buğdayı) Fall Barley(Güz % Arpası) Pea(Bezelye) % Soya (Soya Fasulyesi) % Sugar beets(şeker % Pancarı) Maize(Mısır) % Oats(Yulaf) %

11 Sunflower(Ayçiçeği) % TOTAL % 3 AREAS OF Nano-Gro EFFECT (3 ALANDA NANO-GRO ETKİSİ) 1. Agriculture: (Tarım) Increases crop yields (Ürün veriminde artış sağlar) Accelerates time to maturity(ürünün yetişme süresini hızlandırır) Adds uniformity (Standardizasyon sağlar) Increases sugar and protein content and amount of oil in oilseed plants (Yağlı tohum bitkilerinde yağ, protein, şeker miktarını arttırır) Plants more resistant to atmospheric conditions and diseases (Bitkilerin atmosferik koşullara ve hastalıklara daha dayanıklı olmasını sağlar) Improves taste and nutrition of produce (Ürünün tadını ve besleme özelliklerini geliştirir) 2. Gardening: (Bahçecilik) Promotes the growth of leaves and flowers (Çiçeği ve yapraklarını büyümeye teşvik eder) Plants bloom earlier (Bitkide daha erken çiçeklenme oluşur) Plants stay green longer( Bitki daha uzun süre yeşil kalır) Makes plants more resistant to extreme atmospheric conditions (Bitkilerin aşırı atmosferik koşullara daha fazla dayanıklılık göstermesini sağlar) Enhances color depth(renk derinliğini, arttırarak daha güzel görünmesini sağlar) Adds vigor and vibrancy(güç ve canlılık ekler) 3. Ecosystem: (Ekosistem) Increases plant production of Oxygen (Bitkinin Oksijen üretimini arttırır) Increases plant consumption of CO2 (Bitkinin Karbondioksit tüketimini arttırır) Allows plants to hold more moisture (Bitkilere daha fazla nem tutma özelliği sağlar) Protects plants from viruses and fungi (Bitkileri virüslerden ve mantardan korur) Optimizes consumption of resources (Kaynakların en uygun şekilde tüketimini sağlar)

12 ECONOMIC BENEFITS (EKONOMİK FAYDALARI) Absolute increase of revenues (Gelirde mutlak artış) By using Nano-Gro a farmer can receive more than 20% absolute increase of revenues. In all cases, Nano-Gro can make collected yield more cost effective and bring competitive advantage, as a farmer will receive more yields against the same level of costs ( Money, labor). Nano-Gro kullanan çiftçinin gelirinde mutlak % 20 artış görülecektir.nano-gro kullanarak oluşan verim artışının etkisi, para ve emek gibi maliyet unsurlarının etkisinden daha fazla olacak, çiftçiye rekabet avantajı sağlayacaktır. Return on Investments more than 1,300 %( Yatırımın geri dönüşü % 1,300 den fazla olacaktır) Farmers will earn at least USD 13 against each dolar invested. Depending on crop, the return on Investment ratio can make from 1,300 % to 19,000 % (provided that yield surplus is 20 %). Çiftçiler yatırıma harcadıkları her bir Dolara karşılık 13 Dolar kazanacaktır. Mahsule bağlı olarak yatırımın geri dönüş oranı % 1,300 den % 19,000 e kadar olabilir. (Sağlanan % 20 oranında verim dışı fazla ile) Example Wheat: (Örneğin Buğday) A. Qty of treated seeds; 100 kg per acre ( Tohumların tedavisinde Her dönüm başına 100 kg) B. Qty of Nano-Gro: 24 pellets per 10 acres (Nano-Gro kullanım adedi: Her 10 dönüm için 24 pelet, başka deyişle granül) C. Treated area: 1 kg of Nano-Gro can treat 8, 232 acres (Tedavi alanı: 1 kg Nano- Gro 8,232 dönümde ürünü tedavi edebilir) D. Yield surplus: 3,333 tons: (Verim Fazlası: Ton) E. Sales surplus: USD (Satış fazlası: USD) F. Return on investments: % (Yatırımın geri dönüş oranı: % ) Example Tomatoes (Örneğin Domates) A. Qty of treated seedlings: 10,000 seedlings per acre (Fidelerin Tedavisinde: Her dönüm başına Fidan) B. Qty of Nano-Gro: 300 pellets per acre (Nano-Gro kullanım adeti: Her dönüm başına 300 pelet)

13 C. Treated area: 1 kg of Nano-Gro can treat 66 acres (Tedavi alanı: 1 kg Nano-Gro 66 dönüm tedavi edebilir) D. Yield surplus: 5,300 tons ( Verim fazlası: Ton) E. Sales surplus: USD (Satış fazlası: USD) F.Return on investments: 12,400 % (Yatırımın geri dönüşü: % ) Example Corn: (Örnek: Mısır) A. Qty of treated seedlings: 10 kg per acre (Fidelerin Tedavisinde: Her dönüm başına 10 kg) B. Qty of Nano-Gro: 24 pellets per 109 acres (Nano-Gro kullanımı: Her 109 dönüm için 24 pelet) C. Treated area: 1 kg of Nano-Gro can treat 90,833 acres (Tedavi alanı: 1 kg Nano- Gro90,833 dönüm tedavi edebilir) D. Yield surplus: 2,634,166 bushels (Verim fazlası: kile; 1 kile 36.5 kg; kg) E. Sales surplus: USD 8,692,748 (Satış fazlası: USD) F. Return on investments: 19,300 % (Yatırımın geri dönüş oranı: % ) The Nano-Gro product has been certified by the organic Materials Review Institute (OMRI) in the U.S and classified as completely non toxic homeopathic preparations used as crop management tools and production aids. Nano-Gro, Organik Malzeme İnceleme Enstitüsü (OMRİ) / ABD tarafından onaylanmış ve içeriğinde toksik homeopatic preparationlar ( ürünün doğasında var olan zehirli uyarıcı maddeler) bulunmayan, ürün yönetimi aracı ve üretimi destekleyici bir ürün olarak sertifikalandırılmıştır. How does Nano-Gro Work? (Nano-Gro nasıl çalışır?) Nano Gro speaks to your plants for you. By using the same communication pathways that plants have been using for millions of years, Nano-Gro development. Upon sensing the presence of Nano-Gro the plant activates resource optimizing mechanisms that maximize the potential of your crop, from increased yields to improved immunity to disease. Using this unique information based technology, plants can grow bigger, healthier with more of the important nutritents that make them desirable.

14 Bitkiler size Nano-Gro yu anlatıyor. Milyonlarca yıldır bitkilerle bazı iletişim yollarını kullanıyoruz. Verim artışı sağlamak için, bitkinin hastalıklara karşı bağışıklık kazanmasını sağlamak için Nano-Gro geliştirilmiştir. Nano-Gro tarafından uyarılan bitkinin, harekete geçme mekanizması en üst düzeyde yetenek kazanmaktadır. Bu eşsiz bilgi tabanlı teknoloji kullanımı ile bitki daha fazla büyüyecek aynı zamanda daha sağlıklı, içeriğinde taşıdığı önemli besin kaynağı ile daha cazibeli olacaktır. Nano-Gro can help your crop, (Nano-Gro tarım ürününüze yardımcı olabilir) One of the great advantages of using Nano-Gro is that it Works with almost any plant. Nano Gro can be used on most varieties of fruits, vegetables, cereals, grains, legumes, succulents and many other commercially grown crops. Hemen hemen her bir bitki ile yapılan Nano-Gro çalışması mükemmel avantajlar sağlamaktadır. Nano-Gro kullanımında en fazla değişiklik meyvelerde, sebzelerde, hububatlarda, tahıllarda, baklagillerde görülmekle birlikte, diğer ticari olarak yetiştirilen tarım ürünlerinde de farklılıklar görülmektedir. Nano-Gro can be safely used by organic growers on any phase of the growth cycle. Nano-Gro has been fully certified by the organic Materials Review Institute without any restrictions on its use. In composition, the presence of harmful materials were not detetected even when tested for levels well below acceptable safety standards. Nano-Gro, organik ürün yetiştiricileri tarafından, ürün büyüme sürecinin her aşamasında güvenle kullanılabilir. Organik materyal İnceleme Enstitüsü tarafından verilen sertifika içeriğinde, hiçbir kısıtlama olmaksızın organik ve organik olmayan tüm ürünlerde kullanılması onaylanmıştır. Test sonucunda, mevcut bileşim içerisinde bulunan zararlı maddeler, güvenlik standartları ile belirlenmiş kabul edilebilir düzeylerin bile içine dahil olmamıştır. Nano-Gro by the numbers (Rakamlarla Nano-Gro) Throughout its development process Nano-Gro has been subjected to extensive laboratory and field testing. Early on the product set a Standard of quality that has been consitently replicated. The table on the right is an example of the growth impact Nano-Gro often exhibits. Nano-Gro kendini geliştirme süreci boyunca kapsamlı laboratuar testlerine ve saha testlerine tabi tutulmuştur. Örneklerin tamamı, istikrarlı bir şekilde en erken ürün alımı ve standart kalite nitelikleri göstermiştir. Aşağıdaki Tablo Nano-Gro etkisini göstermektedir.

15 CropType Control Yield NG Treated Change (%) Ürün Tipi Ürün Verimi Nano-Gro Kullanımı Değişiklik (%) Fall wheat(güz Buğdayı) % Spring wheat (Bahar Buğdayı) % Fall Barley (Güz Arpası) % Soya (Soya Fasulyesi) % Sugar beets( Şeker Pancarı) % Corn (Mısır) % Sunflower (Ayçiçeği) % Without a fuss (Kaygılanmaksızın) It s also very easy to use requiring little or no modifications to your growing process. Nano-Gro comes packaged in individually processed pellets in very high concetrations. Solutions made from just a few pellets can generally be used to treat several acres of farmland. Bitki büyüme sürecinizde, hiçbir işlemde değişiklik yapmadan, çok kolay ve az miktarda kullanacaksınız. Çok yüksek konsantrasyona sahip, tek tek işlenmiş ürünler paket halinde gönderilmektedir. Genellikle birkaç granül ile hazırlanan çözelti, epeyce dönüm tarım arazisinde kullanılabilir. Why Consider Nano-Gro? (Neden Nano-Gro, Düşünün) May increase crop yields by % ( Ürün veriminde % artış olsun mu? ) May increase crop resistance to adverse conditions ( Olumsuz koşullara karşı ürünün direnci artsın mı?) Can be adapted to almost any enterprise (Hemen hemen her girişimci uygulayabilir mi?) Is 100 % organic(% 100 organik mi?) What can Nano-Gro do for you? ( Nano-Gro sizin için ne yapabilir?) Nano-Gro packs a very powerful punch in a pretty small package. This environmentaly friendly product was designed to improve your yield, crop cycle and plant health using an entirely original approach that is not only cost effective, but remarkably easy to implement. Whats more, Nano-Gro may even be able to help cut cost of fertilizing and pest control. Its all in the pill.

16 Nano-Gro çok küçük bir paket içerisinde çok güçlü bir etkidir. Bu çevre dostu ürün, tarım ürününüzün daha iyi ve düzenli bir döngü ile gelişmesi, bitkinin sağlığı için, uygulaması kolay ve etkin bir maliyet oluşturmayacak şekilde, kendine özgü bir tasarımdır. Gübreleme ve zararlı haşereler için yapılan harcamaların en aza inmesinde yardımcı olacaktır. Bunların tamamı küçük bir hap içindedir. About AGRO NANOTECHNOLOGY CORP. Was founded around the principles of optimization and innovation. At AgroNanotechnology Corp. We believe that the agricultural industry has yet to realize its enormous patential. We can help by introducing products that give our clients the control they need to consistently produce exceptional results. Optimizasyon ve yenilik ilkeleri etrafında kurulmuştur. AgroNanotechnology Corp. Olarak tarım endüstrisinin henüz tam olarak gerçekleşmemiş potansiyelinin varlığına ve gelişeceğine inanıyoruz. Bu gelişmeye yardımcı olabilecek ürünümüzü, olağanüstü ve istikrarlı sonuçlar almaları için müşterilerimize sunuyoruz. AgroNanotechnology Corp. İs comprised of six major branches located in Miami, New York, Canada, Russia, Israel and Moldova. It has farmed important centers of influence in several countries, where it has established distribution agreements. Some of these are in Brazil, Bulgaria, China, Czech Republic, the Carribbean, Italy, Israel, Mexico, Moldovia, Russia, Ukraine, and the United States. The list is continuosully expanding as the company forms alliances in other major agricultural markets around the world. AgroNanotechnology Corp. Miami, New York, Kanada, Rusya, İsrail ve Moldova da olmak üzere 6 önemli kolu bulunmaktadır. Ayrıca ülkelerin önemli kentlerinde bulunan etkin çiftliklerle distribütorlük anlaşmalarına sahiptir. Bunlardan bazıları Brezilya, Bulgaristan, Çin, Çek Cumhuriyeti, Karaipler, İtalya, İsrail, Meksika, Moldovya, Rusya, Ukrayna ve ABD dir. Bu liste durmaksızın genişleyerek dünyanın diğer önemli tarım pazarları ile ittifak halindedir. AgroNanotechnology Corp. İs committed to the continuous development of proprietary Technologies and is investigations. Using cutting edge technology, AgroNanotechnology Corp. İs changing the way the agricultural world grows its produce, creating a new benchmark in quality and growth. AgroNanotechnology Corp. Sürekli gelişmeyi hedef alarak, teknolojik araştırmalarını sürdürmektedir. Granüllerin oluşumunda patent hakları alınmış teknolojik kesim uygulaması önemli bir değişiklik olup, dünyada tarım alanında yeni kalite ve büyüme kriterleri oluşturmuştur.

1 2 3 4 Editör Editor editor@degirmencidergisi.com 2012 ye adım atarken While entering 2012 Değerli okurlar, Öncelikle Parantez Group ve Değirmenci Dergisi ailesi olarak tüm sektör mensuplarımızın

Detaylı

1 2 3 4 14 15 Editör Editor Değirmencilik sektöründe İDMA mevsimi İDMA season in milling sector Dünya hububat ve bakliyat işleme sektörleri, 04-07 Nisan tarihleri arasında İstanbul daki İDMA 2013

Detaylı

1 2 3 4 Editör Editor Dünya buğday üretiminde büyük düşüş! Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), son raporunu 2 Temmuz da açıkladı. Rapor, 2012/13 sezonunda dünya buğday üretiminin, 2011/12 sezonuna

Detaylı

1 2 3 4 12 13 14 15 Editör Editor Dünya hububat üretiminde 139 milyon tonluk artış beklentisi Değerli okurlar, Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), son raporunu 26 Eylül de açıkladı. Rapor, 2013/14

Detaylı

YENİ SERİLER KATALOĞU 2015 NEW SERIES CATALOGUE

YENİ SERİLER KATALOĞU 2015 NEW SERIES CATALOGUE 2015 YENİ SERİLER KATALOĞU 2015 NEW SERIES CATALOGUE YENİ SERİLER 2015 Seranit Grup a ödül üstüne ödül! Seranit Group keeps winning award after award! if TASARIM ÖDÜLLERİ 2015 / if DESIGN AWARD 2015

Detaylı

1 2 4 5 6 7 Editör Editor derya@bbmdergisi.com BBM Dergisi nde ikinci raunt! Değerli okurlar, Yeni bir işe ya da yeni bir projeye başlıyorsanız, size duyulan güven ve bu güven duygusuyla verilen destek,

Detaylı

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1 NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ November Kasım 2014 1 NEWS HABER 2 November Kasım 2014 MILLER MAGAZINE EDITOR EDİTÖR "Standards provide equal opportunities to everyone" Standartlar, herkese eşit

Detaylı

C D E F G H I. Terminology of the New Science "Metabolism of the Antroposphere"

C D E F G H I. Terminology of the New Science Metabolism of the Antroposphere W I E N Technische Universität Wien Institut für Wassergüte und Abfallwirtschaft Terminology of the New Science "Metabolism of the Antroposphere" A Deutsch-Englisch Terminologie der neuen Wissensdisziplin

Detaylı

Hayat Renklendikçe Güzelleşir...

Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Wood Coating Systems Mobilya ve Sanayi Grubu Ürün Detayları Product Details for Furniture and Industrial Group www.polchem.com.tr Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Ahşap Boyama Sistemleri Hayatınıza renk

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

Doğal yaşama hakkı. Right to lead a natural life DR. MURAT YALÇINTAŞ İ TOVİ ZYON MART/MARCH 2011-1-

Doğal yaşama hakkı. Right to lead a natural life DR. MURAT YALÇINTAŞ İ TOVİ ZYON MART/MARCH 2011-1- BAŞ Ş KAN DAN-FROM A N THE PRESIDENT Doğal yaşama hakkı Right to lead a natural life Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın verilerine göre dünyada organik ürün pazarı, 35 40 milyar dolarlık bir hacme ulaştı.

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ PROJE ÖZETLERİ KİTABI (2008-2013)

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ PROJE ÖZETLERİ KİTABI (2008-2013) NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ PROJE ÖZETLERİ KİTABI (2008-2013) Tekirdağ Mayıs 2014 toprak grafik Adres Ortacamii Mah. Çınarlıçeşme Sk. No:6 Süleymanpaşa / Tekirdağ Tel 0 282 263 58 49 0 541 683 61 23 e-posta

Detaylı

1 2 3 4 bbca kepler weber 14 15 Editör Editor Dünya hububat üretiminde 74 milyon ton düşüş Değerli okurlar, Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), son raporunu 17 Ocak ta açıkladı. Rapor, 2012/13

Detaylı

Yaygın ve süreli yayın / ISSN NO: 1308-089X ARAMEDYA Uluslararası Yayıncılık Reklam ve Tanıtım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Responsible in Chief Nurten Berberoğlu

Detaylı

1 2 12 13 Editör Editor Türkiye yüzünü bakliyat sektörüne mi dönüyor? Hububat ve bakliyat işleme sektörü bazında dünya gündemine baktığımızda, hububat her zaman bakliyattan bir adım önde durmaktadır.

Detaylı

SAYI 26 Nisan - Mayıs - Haziran 2013 ISSUE 26 April - May - June 2013

SAYI 26 Nisan - Mayıs - Haziran 2013 ISSUE 26 April - May - June 2013 SAYI 26 Nisan - Mayıs - Haziran 2013 ISSUE 26 April - May - June 2013 Dünyanın önde gelen POS üreticisi Ingenico iwl serisi ile ödemenin ötesinde bir deneyim sunuyor. Ödeme sistemlerinde dünya lideri Ingenico,

Detaylı

editor@degirmencidergisi.com Editör Dünya hububat endüstrisinde dengeler değişiyor. Analistler, buğday fiyatlarındaki düşüş ve yüksek girdi maliyetlerinin, başlıca üretici ülkelerdeki ekimleri etkileyeceğini,

Detaylı

tepav tepav tepav 7. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Kırsal Kalkınma Politikasının Yönetişimi 13-14 Aralık, 2012 Bildiri Kitabı

tepav tepav tepav 7. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Kırsal Kalkınma Politikasının Yönetişimi 13-14 Aralık, 2012 Bildiri Kitabı tepav 7. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Kırsal Kalkınma Politikasının Yönetişimi Bu kitap TEPAV ve Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÇAM) işbirliğiyle

Detaylı

NEWS HABER. 2 May Mayıs 2014 MILLER MAGAZINE

NEWS HABER. 2 May Mayıs 2014 MILLER MAGAZINE NEWS HABER 2 May Mayıs 2014 MILLER MAGAZINE EdItOr EDİTÖR Importance of mill design Değirmen tasarımının önemi Dear readers, Since the beginning of mankind, bread has always held in high esteem

Detaylı

DERİ SEKTÖRÜNDE ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DERİ SEKTÖRÜNDE ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA A STUDY ON CLEANER PRODUCTION IN LEATHER INDUSTRY Yazar / Author: Asst.Prof. Dr. / Yrd. Doç. Dr. Nuri ÖMÜRBEK 1 Assoc. Prof. Dr. / Doç. Dr. Mustafa Zihni TUNCA 2 Abstract Yasin MERCAN 3 Tülin YETİM 4 While

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İLKELERİ SUSTAINABLE AGRICULTURE PRINCIPLES

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İLKELERİ SUSTAINABLE AGRICULTURE PRINCIPLES SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İLKELERİ SUSTAINABLE AGRICULTURE PRINCIPLES 1 ANADOLU ETAP AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2009 yılı sonunda Anadolu Grubu, Özgörkey Holding ve

Detaylı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Official Hidromas magazine / Resmi Hidromas yayın organıdır 2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Hidromas New Generation Gear Pumps Yeni Nesil Hidromas Dişli Pompaları Interview: JOST South

Detaylı

1 2 3 4 14 15 Editör Editor Miller/Değirmenci Dergisi artık her ay sizlerle Değerli okurlar, Öncelikle Parantez Group ve Değirmenci Dergisi ailesi olarak tüm sektör mensuplarımızın yeni yılını

Detaylı

Company profile. Power, control and green solutions

Company profile. Power, control and green solutions Company profile Power, control and green solutions Company profile Kurumsal Kimlik Company profile 5 Message from the Chairman Başkanın Mesajı The photo to the right shows Sonia Bonfiglioli, Chairman

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Editör Editor derya@bbmdergisi.com Değirmencilik sektöründe İDMA mevsimi İDMA season in milling sector Dünya hububat ve bakliyat işleme sektörleri, 04-07 Nisan tarihleri arasında İstanbul

Detaylı

SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012

SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012 SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları için

Detaylı

SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018

SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018 SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018 2014-2018 STRATEJİK PLAN EKİBİ Ahmet ALİYAZICI G. Şengül YILMAZ Faruk ÜNYELİ Elif MERCAN ÜNYELİ II Ticaret Borsaları rekabete dayalı güvenli bilgi dolaşımı

Detaylı

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi : 965-966, ISBN: 978-975-96260-3-7 Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi The Process of Building a City Brand and a Model Proposal for Branding of Istanbul City

Detaylı

Editör Editor editor@degirmencidergisi.com Dünya, 2010/11 sezonunda aşırı sıcaklık, kuraklık ya da yoğun yağışlar nedeniyle düşen tahıl verimini konuştu. Uluslararası Hububat Konseyi (IGC) nin 2010/11

Detaylı

www.nur-akmakina.com.tr

www.nur-akmakina.com.tr 1 www.nur-akmakina.com.tr Hakkımızda 61 yıl önce küçük bir atölyede üretime başlayan firmamız bugün teknolojik yatırımlarla ülke ekonomisine ve istihdamına katkı veren bir kuruluş olmuştur. Ellinin üzerindeki

Detaylı