T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKREDİTASYON. İÇİNDE HASTA HAKLARI ve HASTA GÜVENLG VENLİĞİ. SAĞLIKTA UMUT VAKFI RVESİ 13 Aralık k 2005 Dr. İ..

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKREDİTASYON. İÇİNDE HASTA HAKLARI ve HASTA GÜVENLG VENLİĞİ. SAĞLIKTA UMUT VAKFI RVESİ 13 Aralık k 2005 Dr. İ.."

Transkript

1 T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKREDİTASYON İÇİNDE HASTA HAKLARI ve HASTA GÜVENLG VENLİĞİ SAĞLIKTA UMUT VAKFI V. SAĞLIK ZİRVESZ RVESİ 13 Aralık k 2005 Dr. İ.. Ercan BAL

2 Akreditasyon: Bir sağlık kuruluşunun, önceden belirlenmiş ve yayınlanmış standartlara uygunluğunun, herkesçe kabul gören bir tüzel kişilik tarafından değerlendirilip onaylandığı resmi bir süreçtir. (Rooney ve van Ostenberg 1999)

3 Ruhsatlandırma Akreditasyon Minimum Optimum Zorunlu Gönüllü Devlet Bağı ğımsız z kuruluşlar lar Fiziksel yapı,, tıbbi t cihaz, personel Süreçler, organizasyonel yapı, hizmet kalitesi

4 Akreditasyon risklerin yönetilmesi ve azaltılmasıdır. Akreditasyon sağlık hizmetlerinde risk yönetimidir. Akreditasyon standartlarının % 50 den fazlası hasta hakları ve güvenliği ile ilgilidir.

5 Akreditasyon: Sağlık kuruluşlarında bütün çalışanların katılımı ile kalite, hasta hakları ve güvenliği ve sürekli gelişim anlayışının organizasyon kültürü haline getirildiği bir süreçtir.

6 Akreditasyonun Temel Amaçları : Sağlık hizmetleri kuruluşlarına yönelik optimal başarı hedefleri koyarak sağlık hizmetlerinin kalitesini geliştirmek, Sağlık hizmetlerinin yönetim yapısını geliştirmek, Sağlık hizmetleri kuruluşlarının karşılaştırmalı veri tabanını oluşturmak, Hizmetlerin artan verimliliği ve etkililiği üzerine odaklanarak sağlık hizmetleri maliyetlerini düzenlemek,

7 Akreditasyonun Temel Amaçları (2): Sağlık hizmeti sunan kuruluşlara, yöneticilerine ve sağlık çalışanlarına; sağlık hizmetlerinde kalite geliştirme stratejileri ve en iyi uygulamalar konusunda eğitim ve danışmanlık sağlamak, Halkın, sağlık hizmetlerinin kalitesine olan güvenini sağlamak, Hastalar ve personelle ilgili olarak yaralanma ve enfeksiyonlara bağlı riskleri azaltmak.

8 Akreditasyon sistemleri konusunda yapılan araştırmalar, rmalar, farklı ortamlar ve ülkelerde, algılanan lanan yararlar açısından a tutarlı bir benzerlik göstermig stermiştir. tir. Yüksek ekip çalışması: : Profesyonel gruplar, uzmanlık birimleri, klinik ve destek hizmetleri, yöneticiler y ve klinisyenler arasında daha fazla işbirlii birliği i, Kalite çalışmalarının n entegrasyonu: : Sağlık k hizmeti sunum sürecindeki farklı personel gruplarının n kalite faaliyetleri ile becerilerini bir araya getirme, Standartların n Başar arılması: : Uygun olmayan durumların belirlenmesi ve düzeltilmesi d için i in özdeğerlendirmeerlendirme yapılarak standartların n başar arılması, Tanıtım: Sağlık k kuruluşunun unun toplumdaki imajını arttırma, rma, Güven: Hizmet sunum sürecinde s çalışanların n kuruluşlar larına olan inanç ve güvenini g arttırma. rma.

9 DÜNYADAKİ SAĞLIK AKREDİTASYON PROGRAMLARI Sağlık hizmetlerinde akreditasyona dünya çapında yoğun talep ve ilgi gösterilmektedir, 40 ülkede sağlık akreditasyon programı uygulanmaktadır, 1990 dan beri başlatılan akreditasyon programlarının yarısından çoğu Avrupa ülkelerinde uygulanmaktadır.

10 DSÖ Avrupa BölgesiB Durum Bilgi yok Rapor edilen bir program yok Rapor edilmiş program var Ülke Andorra,, Azerbaycan, Belarus, Hırvatistan, İsrail, Kazakistan, Letonya, Makedonya, Malta, Monako, Moldova, Romanya, San Marino, Slovenya, Tacikistan, Türkmenistan, T Ukrayna, Arnavutluk, GürcistanG Ermenistan, Avusturya, Belçika, Danimarka, Estonya,, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, Lüxemburg, Norveç,, Rusya, Türkiye, Özbekistan, Yugoslavya Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya,, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Kırgızistan, Litvanya,, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere Sayı

11 Faaliyetteki Programların Gelişimi WHO ISQua Quality and accreditation in healthcare report 2003-Dr.Charles Shaw

12 Akreditasyon konusundaki ülke uygulamaları; İsteğe bağlı veya zorunlu olmasına, Devlete bağlı kurumlarca verilip verilmediğine, Optimal mi yoksa temel gerekliliklere mi odaklandıklarına, Çıktılara mı yoksa sisteme/sürece mi odaklandıklarına, Cezalandırıcı mı yoksa geliştirici odaklı mı olduklarına, Akreditasyon sonuçlarının ve detaylı bulgularının kamuya açık şekilde yayımlanmasına veya gizliliğin korunmasına göre farklılıklar gösterirler (Silimperi ve Rooney 2003).

13 Hasta Güvenliğini Olumsuz Etkileyen Faktörler Bilgilendirme eksikliği Yanlış hasta kayıt bilgisi girilmesi (Hasta kimliği doğrulama ) Yanlış ilaç uygulaması, Laboratuvar Radyoloji Tıbbi cihazların ve diğer ölçüm cihazlarının kalibre olmaması Medikal cihaz altyapısının standart dışı kullanılması

14 Tesis Güvenliğinde yaşanan aksaklıklar İğne ucu yaralanmaları Yanlış taraf cerrahisi Hastane enfeksiyonları Hastaların transferinde yaşanılan olumsuz olaylar (Düşmeler ve yaralanmalar) Çalışanların tekrar kontrol alışkanlığı edinmemeleri

15 Koordinasyon eksikliği Bulguların atlanması, tetkiklerin eksik irdelenmesi sonucu teşhiste oluşan hatalar; Hastanın yeterli beslenememesi, 'Check list' kullanma alışkanlığının olmaması (yatak başı bakımda vital bulgulardaki değişikliklerin atlanması) Hastanın taburcu olması sırasında yeterli bilgilendirilememesi

16 Institute of Medicine 1999 Yılı Raporu - ABD Tıbbi Hatalar Ölüm Nedenleri Trafik Kazası Göğüs Kanseri AIDS

17 Institute of Medicine 1999 Yılı Raporu - ABD Tıbbi Hataların Yıllık maliyeti 17 Milyar USD Hastane yatışlarının % 2 sinde istenmeyen (önlenebilir) ilaç hataları Bu hataların ortalama yatış süresini 4,6 gün uzattığı Hasta başına hastaneye USD ek maliyet getirdiği ifade edilmiştir.

18 Amerika Birleşik Devletleri nde Yapılan Bir Araştırmaya Göre Farklı nedenlerle hastaneye yatan kişilerin % 5 i hastanede enfeksiyona yakalanıyor. Yoğun bakım ünitelerinde bu oran % 14 e çıkıyor.

19 Akreditasyon programları; hastanın teşhisi ile yapılan tetkikler arasındaki tutarlılık, tedavi planları, ilaç kullanımı, beslenme şekli, hasta ve ailesinin eğitimi, hasta hakları hasta ve çalışan güvenliği gibi konuları kapsamaktadır.

20 Hasta güvenliği; sağlık hizmetlerinin kişilere vereceği zararı önlemek amacıyla sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlardaki çalışanlar tarafından alınan önlemlerin tamamıdır.

21 Hasta güvenliğinde amaç; hasta ve yakınlar nlarını,, hastane çalışanlarını fiziki ve psikolojik olarak etkileyecek olumlu bir ortam yaratarak güvenlig venliği sağlamakt lamaktır.

22 Akreditasyon Standartları; yarıdan fazlası hasta güvenlig venliği i ve hakları ile ilgilidir, sistem yaklaşı şımı ile oluşturulmu turulmuştur, tur, önemli idari ve klinik fonksiyonları içerir, hasta odaklıdır, organizasyonun yapısına, süres reçlere ve çıktılarına yönelik y optimal ve ölçülebilir gereklilikleri içerir. i

23 Optimal ve Ölçülebilir Gereklilikler Çoğunlukla; hasta değerlendirme/yeniden erlendirme/yeniden değerlendirme, erlendirme, hastanın n bakımı, hasta kimliğinin inin tanımlanmas mlanması doğrulanmas rulanması, medikal gaz sistemlerinin kontrolü, çalışanlar arasında etkin iletişim, im, güvenli ve standart uygulamalara işaret i eder. ve

24 Sistemlerin hasta güvenliği ve hasta -yönetim anlayışının hasta güvenliği ve hakları kavramları çerçevesinde hakları odaklı olarak geliştirilmesi için; - organizasyon kültürü / yapısı, - iletişim kanalları, oluşturulması ve çalıştırılması gerekmektedir.

25 Hasta güvenliği ve hasta hakları ile ilgili uygulamaları hayata geçirmek ve organizasyon kültürünün bir parçası haline getirmek - stratejik hedef olarak konulması - sürekli eğitimlerle desteklenmesi ile mümkündür.

26 süreçlerdeki basit hataların hastaya hataların hastaya ulaşmadan önce düzeltilmesini sağlayacak önlemleri Hasta güvenliğinde temel hedef; zarar verecek şekilde ortaya çıkmasını engelleyecek tasarımlar yapmak belirlenmesini, raporlanmasını ve almaktır.

27 Hasta hakkı; - hekimini özgürce seçme, - hiçbir etki altında kalmadan karar verebilen bir hekim tarafından bakılabilme, - bilgilendirilme, - önerilen tedaviyi kabul ya da reddedebilme, - bilgilerinin gizliliğine saygı duyulmasını bekleme, - onurlu bir şekilde ölme, - ruhi ve manevi teselliyi kabul ve reddetme haklarına sahip olmayı kapsamaktadır.

28 Hasta hakları: 1-Tıbbi bakım ve seçim hakkı 2-Bilgilendirilme hakkı 3-Onayının alınması hakkı 4-Mahremiyet, tıbbi kayıtların saklanması ve özel hayata saygı hakkı 5-Başvuru (şikayette bulunma) hakkı

29 Akreditasyon Sistemleri; - her hasta kendine özgü, - hasta ve/veya yakınları ile sürekli, açık ve dürüst bir iletişim, - her hastanın kültürel, psikolojik ve manevi değerlerinin anlaşılması ve korunması için sistem oluşturmasını öngörür.

30 Akreditasyon Sistemleri (2); Profesyonellerle birlikte hasta ve yakınlarının bakım kararları ve süreçlerine katılmaları sağlanır. Hizmet sunanların hastaların kültürel beklentilerini anlaması ve dikkate alması gerekir.

31 Akreditasyon Sistemleri (3); -hasta ve yakınlarının haklarının (mevzuata uygun bir şekilde) tanımlanması, -hastaların hakları hakkında bilgilendirilmeleri, -personelin hastaların inanç ve değerlerini anlamaları ve dikkat etmeleri konusunda eğitilmeleri, - aydınlatılmış onam alımı ile ilgili süreçleri zorunlu kılar.

32 Akreditasyon Standartlarında: Hastanın değerleri ve inançlarına karşı dikkatli ve saygılı olmak, Dini ve manevi destek taleplerine cevap verecek yöntemlere sahip olmak, Tüm uygulamalarda (muayeneler, işlemler, tedaviler) hastaların mahremiyetine saygı, Hastaların mallarının çalınma ve kaybolmaya karşı korunması,

33 Akreditasyon Standartlarında (2): Fiziksel saldırılardan koruma, Savunmasız (çocuklar, engelli bireyler, yaşlılar) hastalara uygun koruma önlemlerinin alınması, Hastalara ait bilgilerin gizliliğinin korunması, kaybolma ve kötü kullanıma karşı korunması yer alır.

34 Akreditasyon Standartlarında (3): - tedavinin reddi veya sürdürülmesi, -yaşam desteğinin sonlandırılması, -ağrı yönetimi, -organ bağışı ve araştırma ile ilgili standartlar ve hastaların ve yakınlarının şikayet, anlaşmazlık ve görüş farklılıklarını dinleme ve cevaplama süreçleri ve - bu süreçlere katılma hakkına sahip oldukları konusunda bilgilendirilmeleri ile ilgili süreçler bulunur.

35 Akreditasyon ile: Sağlık kuruluşlarında bütün çalışanların katılımı yoluyla hasta güvenliği ve hakları odaklı, Sürekli gelişim anlayışının organizasyon kültürü haline getirildiği bir yapı öngörülmektedir. Hatalara ve kaynaklarına sistem yaklaşımı ile odaklanılır. Akreditasyon bu amaçla kullanabileceğimiz mekanizmaları bize sunar. Bakım ve klinik süreçlerle ilgili olarak tanımlanan gereklilikler, süreç performanslarının veya klinik çıktıların izlenmesi ile bütünleştirilir.

36 Gelecekte akreditasyon standartları bugünden daha fazla hasta güvenliği ve hakları odaklı olacaktır.

37 Hasta güvenliği ve haklarının oluşturulacak politika ve uygulamalarda daima göz önünde bulundurulması ve öneminin her fırsatta dile getirilmesi yararlı olacaktır.

38

39 TEŞEKKÜR EDERİM

Uzm.. Dr. Rukiye BERKEM Uzm S.B.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi 1818-22 Kasım 2012 Akreditasyon; sağlık hizmeti sunan

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 81 SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

ISBN: 978-975-590-364-4. Yazarlar Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, 2011

ISBN: 978-975-590-364-4. Yazarlar Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, 2011 ISBN: 978-975-590-364-4 Yazarlar Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, 2011 Bu kitabın her türlü yayın hakkı na aittir. Başkanlığın yazılı izni olmadan,

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

Sağlık, bütün insanların doğuştan sahip oldukları insan hakkıdır, sağlık hizmetleri bu hakkın verilmesini sağlama anlayışı ile verilmelidir.

Sağlık, bütün insanların doğuştan sahip oldukları insan hakkıdır, sağlık hizmetleri bu hakkın verilmesini sağlama anlayışı ile verilmelidir. TÜRKİYE DE KADIN SAĞLIĞININ DURUMU SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (2011) 1.GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, bireyin bedenen, zihnen ve sosyal

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNETİMİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE

Detaylı

Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı

Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı Özgür UĞURLUOĞLU, Yusuf ÇELİK ÖZET Dünya da sağlık sistemlerinin performansını ölçmeye yönelik ilgi, hem kaynakların kıtlığı

Detaylı

YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU

YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU 2007 YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU TR 2007 YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU Yasal bildirim Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi nin (EMCDDA)

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı I TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ Prof.Dr. Esra NEMLİ ÇALIŞKAN İstanbul Üniversitesi 15.04.2015 1 Sunum İçeriği Giriş Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 BÖLÜM B Eylemler hakkında bilgiler 21 BÖLÜM C Başvuru sahipleri için bilgiler 99

İÇİNDEKİLER GİRİŞ  BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 BÖLÜM B Eylemler hakkında bilgiler 21 BÖLÜM C Başvuru sahipleri için bilgiler 99 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 4 BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 1. GENÇLİK PROGRAMININ HEDEFLERİ, ÖNCELİKLERİ VE ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 6 2. BÜTÇE NEDİR? 11 3. GENÇLİK PROGRAMININ YAPISI NASILDIR?

Detaylı

Türkiye sağlık sektörü raporu

Türkiye sağlık sektörü raporu Türkiye sağlık sektörü raporu Sürdürülebilir ve kaliteli bir sağlık sektörü için genel bakış ve potansiyel iyileştirme alanları Haziran 2012 İçindekiler Grafikler Listesi...i Şekiller Listesi...ii Tablolar

Detaylı

Ulusal Karayolu Güvenliği Eylem Planı 2010-2013 (Taslak Rapor) Prof.Dr.Mustafa ILICALI UYGAR Başkanı

Ulusal Karayolu Güvenliği Eylem Planı 2010-2013 (Taslak Rapor) Prof.Dr.Mustafa ILICALI UYGAR Başkanı Ulusal Karayolu Güvenliği Eylem Planı 2010-2013 (Taslak Rapor) Prof.Dr.Mustafa ILICALI UYGAR Başkanı İçerik GiriĢ GeliĢim Çerçevesi Eylem Planı 2010 3.1. Stratejik Hedefler 3.2. Küresel Değerlendirme 3.3.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ KALİTE EL KİTABI DÖKÜMAN NO : KEK-01 YAYIN TARİHİ : 2 NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHA : / KONTROLLÜ Cih / KONTROLSÜZ NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHAL NO : / Sayın, aittir. Adres : Tel

Detaylı

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER ETKİNLİK RAPORU 2010-2011 Uluslararası Çocuk Merkezi Etkinlik Raporu (Progress Report of the International Children s Center) Merkezin etkinlikleri

Detaylı

BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ HASTA GÜVENLİĞİNE KATKISI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE

BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ HASTA GÜVENLİĞİNE KATKISI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.3 s.325-352. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

ĐŞLETMELERDE SAĞLIK, ÇEVRE VE GÜVENLĐK SĐSTEMĐ (ÜÇLÜ SORUMLULUK) UYGULAMALARI

ĐŞLETMELERDE SAĞLIK, ÇEVRE VE GÜVENLĐK SĐSTEMĐ (ÜÇLÜ SORUMLULUK) UYGULAMALARI ĐŞLETMELERDE SAĞLIK, ÇEVRE VE GÜVENLĐK SĐSTEMĐ (ÜÇLÜ SORUMLULUK) UYGULAMALARI Yard. Doç. Dr. Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Đ.Đ.B.F., Đşletme Bölümü Öğretim Üyesi Figen CĐHAN Zonguldak

Detaylı

Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı

Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı Fatıma ŞAHİN Daire Başkanı Haziran, 2015 02/11/2011 tarih ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Madde 29- (1) Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü

Detaylı

İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 DAVRANIŞ KODLARI EĞİTİM KİTAPÇIĞI

İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 DAVRANIŞ KODLARI EĞİTİM KİTAPÇIĞI İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 DAVRANIŞ KODLARI EĞİTİM KİTAPÇIĞI ANKARA 2012 Bu eğitim materyali, TR-2009-IB-JH-02 numaralı İcra Dairelerinin Etkinliğinin

Detaylı

Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı

Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2010;11(3):125-132 DERLEME - REVIEW Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı In-Home Health Services as an Alternative Form of Presentation

Detaylı

Sağlık kurumları için verilecek eğitimlere ait konu başlıkları

Sağlık kurumları için verilecek eğitimlere ait konu başlıkları S.no DERSİN ADI SÜRESİ İÇERİK ÖĞRENME ÇIKTILARI 1 Sağlık Kurumlarında Kök Neden Analizi ve FMEA 2 Gün o Hastanelere Kök Neden Analizi (KNA) Klinik Kalite/Kalite iyileştirme prensipleri Sağlıkta KNA teorileri

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) 2015

ERASMUS+ (2014-2020) 2015 ERASMUS+ (2014-2020) 2015 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı); AB nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında yürüttüğü Erasmus+

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2.2.1. 2.2.3. 2.5.1. 2.5.1.1. 2.5.1.2. 2.5.1.4. 2.5.1.5.

İÇİNDEKİLER 2.2.1. 2.2.3. 2.5.1. 2.5.1.1. 2.5.1.2. 2.5.1.4. 2.5.1.5. İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ - GİRİŞ 1. Uluslararası Sağlık Kuruluşları ve Tarihçesi... 1 1.1.1. Dönem (1851-1900)... 1 1.2. II. Dönem (1900-1949)... 4 2. Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization-WH0)... 7

Detaylı

TÜRKİYE KAMU SAĞLIK ARAŞTIRMA PROGRAMI

TÜRKİYE KAMU SAĞLIK ARAŞTIRMA PROGRAMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KAMU SAĞLIK ARAŞTIRMA PROGRAMI HAZİRAN 2005 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R BÖLÜM SAYFA I. GİRİŞ II. ARAŞTIRMA ALANLARI EKLER A. ARAŞTIRMA ALANLARI,

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012 . Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012

Detaylı