28. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "28. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU"

Transkript

1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 28. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU Küresel Kriz ve Maliye Politikaları TEBLİĞLER KİTABI Mayıs 2013, Starlight Convention Center Thalasso, Manavgat, Kızılağaç, Antalya Yayına Hazırlayanlar Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Arş. Gör. Doğan BOZDOĞAN Tokat, 2014

2 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Gaziosmanpaşa Üniversitesine aittir. Bütün hakları saklıdır. Kitabın tümü ya da bölüm / bölümleri Gaziosmanpaşa Üniversitesinin yazılı izni olmadan her ne şekilde olursa olsun basılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

3 Prof. Dr. Yaşar AKÇAY ( ) Bu eser, Üniversitemize, Fakültemize ve 28. Türkiye Maliye Sempozyumunun gerçekleştirilmesine büyük katkıları olan ve 26 Temmuz 2014 tarihinde ani bir şekilde ebedi âleme göç eden Sayın Profesör Doktor Yaşar AKÇAY hocamıza ithaf olunur.

4

5 ÖNSÖZ İlkinin 1985 yılında Anadolu Üniversitesi tarafından sayın Prof. Dr. Aykut HEREKMAN ın öncülüğünde düzenlendiği ve türlü badireler atlatılarak, nice fedakârlıklarla, her geçen yıl bir adım daha ilerletilerek günümüze kadar getirilmiş olan Türkiye Maliye Sempozyumlarının 28.sini Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü olarak Küresel Kriz ve Maliye Politikaları konusunda Mayıs 2013 tarihleri arasında gerçekleştirdik. Daha önce İstanbul Üniversitesinin 4 kez, Anadolu ve Marmara Üniversitelerinin 3 er kez, Dokuz Eylül, Gazi, Hacettepe ve Uludağ Üniversitelerinin 2 şer kez, Çukurova, Akdeniz, Celal Bayar, Ankara, Pamukkale, Çanakkale 18 Mart, Süleyman Demirel, Eskişehir Osmangazi ve Harran Üniversitelerinin de 1 er kez düzenlemiş oldukları böylesine prestijli bilimsel ve akademik bir toplantıya ev sahipliği yapmak Üniversitemiz, Fakültemiz ve Bölümümüz olarak bizleri oldukça gururlandırmıştır. Oturumlarda sunulan tebliğlerin ve katılımcılarla yapılacak bilimsel düzeyde gerçekleşmiş olan tartışmaların, özellikle Avrupa da görülen borç kaynaklı krizin etkilerinin devam ettiği bir zamanda, maliye bilim insanlarına ve literatüre farklı bir katkı ve bakış açısı sağladığı kanaatindeyiz. Sempozyumda, hem bu bilimsel etkinlik, hem de Bürokrat ve Bilim İnsanı düzeyinde tüm Maliye ailesinin daha geniş bir katılımla bir kez daha bir arada olması bizlere ayrıca mutluluk ve gurur vermiştir. Sempozyumların her geçen gün daha da gelişmesinde ve gerçekleştirilmesinde her zamanki gibi desteklerini ve katkılarını esirgemeyen başta Maliye Bakanlığı na ve değerli mensuplarına şükranlarımı arz ederim. Ayrıca, katkı ve emeklerinden dolayı 28. Türkiye Maliye Sempozyumu Bilim Kuruluna, Rektörümüz Sayın Mustafa ŞAHİN olmak üzere Rektör yardımcılarımız, Dekanımız ve Bölüm akademik personeli arkadaşlarımıza, tebliğlerin değerlendirilmesinde görev alan ve sempozyuma iştirak eden tüm maliye bilim insanlarına ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu kitabın akademisyen, bürokrat, araştırmacı, öğrenci ve diğer tüm ilgililere yararlı olması dileklerimle saygılar sunarım. Doç. Dr. Halit ÇİÇEK 28. Türkiye Maliye Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı

6 İÇİNDEKİLER 28. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU PROGRAMI 11 KRİZ ORTAMINDA BÜYÜMENİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN YENİ BİR POLİTİKA ÖNERİSİ: MALİ ALAN UYGULAMALARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 1. GİRİŞ 2. KRİZLER, EKONOMİK BÜYÜME VE MALİ ALAN 3. MALİ ALAN KAVRAMI VE KAPSAMI 4. TÜRKİYE DE EKONOMİK KRİZLER-BÜYÜME SORUNU VE MALİ ALAN 5. GENEL DEĞERLENDİRME ve SONUÇ KAYNAKÇA KRİZ DÖNEMLERİNDE KAMU MALİYESİNİ GÜÇLENDİRME VE KORUMADA YENİ STRATEJİ: KRİZ MİSYONLU SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ÖZET 1. GİRİŞ 2. STK KAVRAMININ KAPSAMI VE İÇERİĞİ 3. ÜÇ SEKTÖRLÜ EKONOMİDE STK LARIN GELİŞİMİ VE ÖNEMİ 4. EKONOMİK KRİZ SÜRECİNDE STK LAR 5. STK LARIN KRIZ MISYONLU OLARAK YENIDEN YAPILANDIRILMALARI VE KRIZ MISYONLU YENI STK LAR 6. KRİZ MİSYONLU STK LARIN KAMU MALİYESİNİ KORUMA VE GÜÇLENDIRME POTANSİYELLERİ 7. SONUÇ KAYNAKLAR KÜRESEL KRİZ SONRASI FİNANSAL PİYASALARA YÖNELİK POLİTİKALARIN YÖNETİMİNDE MALİYE VE PARA POLİTİKALARININ UYUMU ÖZET 1. GİRİŞ KÜRESEL FİNANSAL KRİZİNİN TEMELLERİ 3. AB DE FİNANSAL KRİZDEN BORÇ KRİZİNE GEÇİŞ SÜRECİ 4. KRİZ DÖNEMLERİNDE MALİYE VE PARA POLİTİKALARI ARASINDA İLİŞKİ: EURO BÖLGESİ BORÇ KRİZİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER 5. AB ÜLKELERİNE YÖNELİK PANEL VERİ ANALİZİ 6. SONUÇ KAYNAKÇA BİRİNCİ OTURUM (TARTIŞMALAR)

7 KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİNİN MALİ DİSİPLİN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 96 ÖZET 1. GİRİŞ 2. MALİ DİSİPLİN KAVRAMI 3. MALİ KURALIN MAHİYETİ 4. KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİNİN MALİ DİSİPLİN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 5. SONUÇ KAYNAKÇA KÜRESEL FİNANS KRİZİNİN DENETİM VE ETİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ GİRİŞ 1. FİNANSAL KRİZ EKSENİNDE DENETİMİN ÖNEMİ 2. FİNANSAL KRİZ ETİK İLİŞKİSİ 3. Krİz Sonrası İş Ahlakının (Etİğİnİn) Yenİden Keşfİ ve Türkİye deki Yansımaları SONUÇ KAYNAKÇA VERGİ ANLAŞMALARI HUKUKUNDA HİBRİT FİNANSAL ARAÇLAR 1. GİRİŞ 2. HİBRİT FİNANSAL ARAÇLAR 3. HİBRİT FİNANSAL ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GELİRİN VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN NİTELENDİRİLMESİ/SINIFLANDIRILMASI 4. HİBRİT FİNANSAL ARAÇLAR VE ULUSLARARASI VERGİLEME 5. VERGİ ANLAŞMALARI HUKUKUNDA HİBRİT FİNANSMAN 6. ÖRTÜLÜ SERMAYE VE HİBRİT FİNANSMAN 7. VERGİ ANLAŞMALARI HUKUKUNDA HİBRİT FİNANSMANDA ORTAYA ÇIKAN SORUNLARA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 8. SONUÇ KAYNAKÇA İKİNCİ OTURUM (TARTIŞMALAR) EKONOMİK KRİZ SÜRECİNDE ALINAN EKONOMİK TEDBİRLERİN MEŞRULUĞU/KAMUOYU DESTEĞİ: YUNANİSTAN ÖRNEĞİ ÖZET 1. GİRİŞ 2. TEMSİLİ DEMOKRASİDE KARAR ALMA SÜRECİ VE SÜRECİN DEMOKRATİK MEŞRUİYETİNİN ÖNEMİ

8 3. KRİZ DÖNEMLERİNDE EKONOMİK TEDBİRLERİN DEMOKRATİK MEŞRUİYETİNİN SORUNU, PARLAMENTONUN ETKİNLİĞİ: YUNANİSTAN ÖRNEĞİ 4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME KAYNAKÇA TEK PARA-ÇOK MALİYE POLİTİKASI: AVRUPA BİRLİĞİ MAKRO DEĞİŞKENLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ ÖZET 1. GİRİŞ 2. TEK PARA 3. ÇOK MALİYE POLİTİKASI 4. AMPİRİK ANALİZ 5. SONUÇ KAYNAKÇA AB ÜYESİ ÜLKELERDE VE TÜRKİYE DE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER VE MALİYE POLİTİKALARI ARAÇLARI ARASINDA BULAŞICILIĞIN TEST EDİLMESİ ÖZET 1. GİRİŞ 2. TEORİK ÇERÇEVE VE AB BORÇ KRİZİ NİN DOĞASI 3. LİTERATÜR TARAMASI 4. MATERYAL VE YÖNTEM 5. BULGULAR 6. SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA KÜRESEL KRİZ VE AB NİN KRİZ KARŞITI MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ: MALİ ALAN AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME ÖZET 1. GİRİŞ 2. MALİ ALAN KAVRAMI VE NİTELİĞİ 3. MALİ ALAN OLUŞTURMANIN AMACI VE ÖNEMİ 4. MALİ ALAN İÇİN SEÇENEKLER 5. MALİ ALANIN OLUŞTURULMASINDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER 6. MALİ ALANIN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ 7. AB ÜYESİ ÜLKELERDE KRİZ KARŞITI MALİYE POLİTİKASI UYGULAMALARI VE POLİTİKALARIN ETKİNLİĞİ

9 8. AB ÜYESİ ÜLKELERDE MALİ ALANIN ÖLÇÜMÜ AB ÜYESİ ÜLKELERDE MALİYE POLİTİKASI ÖNLEMLERİNİN MALİ ALANLA İLİŞKİSİ SONUÇ KAYNAKÇA 2008 YILI KÜRESEL FİNANS KRİZİNİN TÜRKİYE DE BAZI MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ÜZERİNE ETKİSİ VE UYGULANAN MALİYE POLİTİKALARININ CEVABI ÖZET 1. GİRİŞ 2. KAVRAMSAL OLARAK KRİZ 3. KÜRESEL KRİZİN NEDENLERİ 4. KÜRESEL EKNOMİK KRİZİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE YANSIMALARI 5. KRİZ SIRASINDA DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BÜYÜME 6. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 7. AMPİRİK ANALİZ 8. TÜRKİYE DE KRİZDE UYGULANAN MALİYE POLİTİKALARININ ETKİLERİ (Maliye Politikalarının Krize Yanıtı) 9. SONUÇ KAYNAKÇA 2008 KÜRESEL MALİ KRİZİNİN VERGİ SİSTEMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME ÖZET 1. GİRİŞ 2. KÜRESEL KRİZ VE VERGİ SİSTEMİ 3. KÜRESEL KRİZİN AB VERGİ SİSTEMLERİNE ETKİSİ 4. TÜRKİYE DE KÜRESEL KRİZE YÖNELİK ALINAN ÖNLEMLER 5. AB VERGİ SİSTEMİNDE YENİ EĞİLİMLER 6. SONUÇ KAYNAKÇA KÜRESEL KRİZİN ORTA VADELİ MALİ PLAN HEDEFLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ* ÖZET 1. GİRİŞ 2. ÇOK YILLI BÜTÇELEME VE BÜTÇEDE OBJEKTİF DOĞRULUK İLKESİ 3. ORTA VADELİ MALİ PLANLARIN NİCEL ANALİZİ

10 4. SONUÇ KAYNAKLAR PROGRAM BAZLI PERFORMANS BÜTÇE: TÜRKİYE İÇİN MODEL ÖNERİSİ 1. GİRİŞ 2. ÜLKEMİZDE BÜTÇELEME ANLAYIŞI 3. ÜLKEMİZ İÇİN MODEL ÖNERİSİ: PROGRAM BAZLI PERFORMANS BÜTÇE SONUÇ KAYNAKÇA 28. Maliye Sempozyumu* 28. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU BİLİM KURULU 28. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMLARI TARİHÇESİ PLAKET TAKDİM TÖRENLERİ VE SEMPOZYUMDAN GENEL GÖRÜNTÜLER

11 28. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU PROGRAMI 22 Mayıs 2013 Çarşamba 11:00 OTELE GİRİŞLER 23 Mayıs 2013 Perşembe 10:00 11:00 SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI-SİNEVİZYON(TOKAT)-MÜZİK DİNLETİSİ (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı) AÇILIŞ KONUŞMALARI Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yaşar AKÇAY Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Recai AKYEL Sayıştay Başkanı Mehmet ŞİMŞEK Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanı 11:00 11:15 Kahve Arası 11:15 12:15 I. OTURUM KÜRESEL KRİZ VE FİNANSAL PİYASALARA YÖNELİK PARA VE MALİYE POLİTİKALARI Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aykut HEREKMAN Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. E. Öğretim Üyesi Kriz Ortamında Büyümenin Sağlanmasına İlişkin Yeni Bir Politika Önerisi: Mali Alan Uygulamaları ve Değerlendirilmesi Doç. Dr. Hilmi ÜNSAL- Kırıkkale Üniversitesi Arş. Gör. Ayşegül DURUCAN- Kırıkkale Üniversitesi Kriz Dönemlerinde Kamu Maliyesini Güçlendirme ve Korumada Yeni Strateji: Kriz Misyonlu Sivil Toplum Kuruluşları Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Prof. Dr. Ali AKDEMİR- Arel Üniversitesi Küresel Kriz Sonrası Finansal Piyasalara Yönelik Politikaların Yönetiminde Maliye ve Para Politikalarının Uyumu Prof. Dr. Ekrem ERDEM- Erciyes Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. M. Fatih İLGÜN- Erciyes Üniversitesi 12:15 13:00 13:00 14:30 Soru Cevap ve Değerlendirmeler ÖĞLE YEMEĞİ 14:30 15:45 II. OTURUM KRİZ, DENETİM VE ETİK BAĞLAMINDA MALİ DİSİPLİN Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yusuf Ziya TAŞKAN YÖK Denetleme Kurulu Üyesi 11

12 14:30 15:45 15:45 16:00 16:00 16:45 18:30 19:30 Kamu Mali Yönetim Sisteminin Mali Disiplin Açısından Değerlendirilmesi Doç. Dr. Recai AKYEL- Sayıştay Başkanlığı Doç. Dr. İlhami SÖYLER- Sayıştay Başkanlığı Son Küresel Finans Krizinin Denetim ve Etik Açısından Değerlendirilmesi Ahmet SAYER- Kamu Görevlileri Etik Kurulu Raportörü Murat GÜÇLÜ- B.D.D.K, Bankalar Yeminli Murakıbı Vergi Anlaşmaları Hukukunda Hibrit Finansal Araçlar Doç. Dr. Emrah FERHATOĞLU- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kahve Arası Soru Cevap ve Değerlendirmeler HOŞGELDİNİZ RESEPSİYONU (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı Dinletisi Eşliğinde) 24 Mayıs 2013 Cuma 09:30 11:00 III. OTURUM AVRUPA BİRLİĞİ NDE BORÇ KRİZİ VE TÜRKİYE YE ETKİSİ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aytaç EKER Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F. E. Öğretim Üyesi Ekonomik Kriz Sürecinde Alınan Ekonomik Tedbirlerin Meşruluğu/Kamuoyu Desteği: Yunanistan Örneği Doç. Dr. Hakkı Hakan YILMAZ- Ankara Üniversitesi Mustafa Biçer- T.B.M.M. Tek Para-Çok Maliye Politikası: Avrupa Birliği Makro Değişkenleri Üzerine Bir Analiz Yrd. Doç. Dr. Özay ÖZPENÇE- Pamukkale Üniversitesi Arş. Gör. Dilek Durusu ÇİFTÇİ- Pamukkale Üniversitesi AB Üyesi Ülkelerde ve Türkiye de Makroekonomik Değişkenler ve Maliye Politikası Araçları Arasında Bulaşıcılığın Test Edilmesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf TEMUR- Gaziosmanpaşa Üniversitesi Doç. Dr. Halit ÇİÇEK- Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. İlhan EROĞLU- Gaziosmanpaşa Üniversitesi Doç. Dr. Cumhur ERDEM- Gaziosmanpaşa Üniversitesi Küresel Kriz ve Avrupa Birliği nin Kriz Karşıtı Maliye Politikalarının Etkinliği Prof. Dr. Ahmet ULUSOY- Karadeniz Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Tekin AKDEMİR- Erciyes Üniversitesi Doç. Dr. Birol KARAKURT- Karadeniz Teknik Üniversitesi 11:00 11:15 11:15 12:15 12:15 13:45 Kahve Arası Soru Cevap ve Değerlendirmeler ÖĞLE YEMEĞİ SERBEST ZAMAN 25 Mayıs 2013 Cumartesi 09:30 10:45 IV. OTURUM KÜRESEL KRİZ, MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER VE MALİYE/VERGİ POLİTİKALARI ETKİLEŞİMİ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Naci Birol MUTER Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. E. Öğretim Üyesi 12

13 09:30 10:45 10:45-11:00 11:00-11:30 11:30 13:00 13:00 14: yılı Küresel Finans Krizinin Türkiye de Bazı Makroekonomik Değişkenler Üzerine Etkisi ve Uygulanan Maliye Politikalarının Cevabı Yrd. Doç. Dr. Metin BAYRAK- Atatürk Üniversitesi Arş. Gör. Osman Cenk KANCA- Atatürk Üniversitesi 2008 Küresel Mali Krizin Vergi Sistemleri Üzerine Etkisi: Avrupa Birliği ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Musa GÖK- Balıkesir Üniversitesi Arş. Gör. Sevda AKAR- Balıkesir Üniversitesi Küresel Krizin Orta Vadeli Plan Hedefleri Üzerindeki Etkisi Prof. Dr. Abuzer PINAR- Harran Üniversitesi Kahve Arası Soru Cevap ve Değerlendirmeler GENEL KURUL ÖĞLE YEMEĞİ 25 Mayıs 2013 Cumartesi (devamı) 14:30 15:30 MALİYE BAKANLIĞI SUNUMU Program Bazlı Performans Bütçe: Türkiye İçin Model Önerisi Hüseyin IŞIK- Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müd. Daire Başkanı 15:30-16:15 16:15 16:30 16:30 18:00 Soru Cevap ve Değerlendirmeler Kahve Arası TÜBİTAK SUNUMU Küresel Krizle Mücadelede AR-GE ve Yenilikçilik: TÜBİTAK Araştırma Destekleri Prof. Dr. Ali Rıza ÖZDEMİR- TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkan V. 20:00 24:00 GALA YEMEĞİ (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı Dinletisi Eşliğinde) 26 Mayıs 2013 Pazar 09:30 11:00 12:00 BİLİM KURULU TOPLANTISI OTELDEN ÇIKIŞLAR 13

14 SAYGI DURUŞU - İSTİKLAL MARŞI SİNEVİZYON (TOKAT) MÜZİK DİNLETİSİ (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı) 14

15 Doç. Dr. Halit ÇİÇEK in Açılış Konuşması (Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölüm Başkanı) Sayın Bakanım, sayın Rektörüm, Maliye Sempozyumunun değerli Bilim Kurulu Üyeleri, sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım, değerli katılımcılar ve basın mensupları. Sosyal bilimler alanında ülkemizde düzenlenen en önemli bilimsel ve akademik organizasyonlardan birisi olarak kabul edilen Türkiye Maliye Sempozyumlarının 28.sine hepiniz hoş geldiniz. Saygıdeğer hazirun. Bugün burada, 20 yılını henüz yeni doldurmuş, genç sayılabilecek yaşta olan Üniversitemizin yine genç bir bölümü olarak böylesine prestijli bir organizasyona ev sahipliği yapmak, siz değerli konuklarımızı misafir etmek bizler için büyük bir gurur vesilesidir. Bu gurur, maliye ailesi olarak hepimizindir. Tabiidir ki bu gururda payı olanları hiç unutamayacağımızı, isimlerini zikretmeden geçemeyeceğimizi de belirtmek isterim. Başta, sürekli destekleriyle adeta bizlere güç veren Maliye Bakanlığımıza ve şu an da aramızda bulunan Maliye Bakan Yardımcımız sayın Abdullah Erdem CANTİMUR a, Bakanlık adına Sempozyum Bilim Kurulunda yer alıp yıllardır katkılarını esirgemeyen sayın Prof. Dr. Ahmet KESİK üstadımıza ve bu bayrağı kendilerinden devralan, fakat yurt dışında olması nedeniyle aramızda bulunamayan sayın Müsteşar Yardımcım Dr. Genç Osman YARAŞLI üstadımıza, tecrübe ve fikirlerinden sürekli yararlandığımız ve daraldığımız zaman çekinmeden yardımlarına başvurduğumuz Maliye Sempozyumunun değerli Bilim Kurulu üyelerine, desteklerini ve bu organizasyonu düzenleme hususundaki kararlılık ve isteklerini ifade etmek için hem geçtiğimiz yıl 27. Türkiye Maliye Sempozyumuna iştirak eden, hem de bir yıldır sürekli teşvik ve yardımları ile bizleri heveslendiren ve organizasyon için diri tutan ve şimdi de işlerinin yoğunluğuna rağmen vakit ayırarak aramızda bulunan Rektörümüz sayın Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN e, her zaman elimizden tutan, yanımızda olan ve problem çözmede mahir olan Rektör Yardımcımız sayın Prof. Dr. Kenan KARA ya, organizasyonda sürekli birlikte çalıştığımız ve destekleri ile bize güç veren Dekanımız sayın Prof. Dr. Yaşar AKÇAY a, üç yıl önce bu sempozyumu düzenleme görevinin bize tevdi edilmesinde katkıları olan o dönemdeki Bölüm Başkanımız ve şu anda YÖK denetleme Kurulu Üyeliği görevini sürdüren sayın hocam Prof. Dr. Yusuf Ziya TAŞKAN a, sürekli yanımda olan asistanlarımız ve Bölüm Öğretim Elemanlarımıza, tecrübelerinden sıkça istifade ettiğimiz daha önce bu organizasyonları gerçekleştiren Maliye Bölümü hocalarımıza, sempozyuma katılmak suretiyle bize güç veren siz değerli meslektaşlarımıza ve organizasyonda emeği geçen SERENAS firması yetkili ve mensuplarına çok teşekkür ederim. Sizlerden gelen öneriler doğrultusunda bu yılkı sempozyum konumuz Küresel Kriz ve Maliye Politikaları olarak belirlenmiş ve oturumlarda; küresel kriz, makroekonomik değişkenler ve maliye/vergi politikaları etkileşimi, Avrupa Birliği nde borç krizi ve Türkiye ye etkisi, küresel kriz ve finansal piyasalara yönelik para ve maliye politikaları, kriz, denetim ve etik bağlamında mali disiplin konularında maliye bilim insanları ve bürokratlarımızın değerli fikirleri bizleri aydınlatacak ve bilimsel tartışma ortamları oluşacaktır. Ayrıca, Maliye Bakanlığımızın Program Bazlı Performans Bütçe: Türkiye İçin Model Önerisi başlıklı sunumu ve maliye bilim insanlarımıza büyük katkılarının olacağını düşündüğümüz Küresel Krizle Mücadelede AR- GE ve Yenilikçilik: TÜBİTAK Araştırma Destekleri başlıklı TÜBİTAK sunumu yine bu sempozyumda bizlere katkı sağlayacağını düşündüğümüz etkinlikler olacaktır. 15

16 Son söz olarak, tekrar hoş geldiniz der, Mevlana Hazretlerinin dediği gibi Başkalarının kusurlarını örtmede gece gibi ol. sözünden hareketle hata ve eksikliklerimiz için siz değerli misafirlerimizin affına sığınarak başarılı ve verimli bir sempozyum geçirmenizi dilerim. 16

17 Prof. Dr. Yaşar AKÇAY ın Açılış Konuşması (Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı) Sayın Bakanım, Sayın Milletvekilim, çok kıymetli üniversitemizin rektörü, kıymetli protokol, Türkiye nin dört bir tarafından gelen maliye camiasının akademik personeli kıymetli misafirler; bugün Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü olarak Türkiye nin en büyük sempozyumlarından birinin ev sahipliğini yapmanın mutluluğunu ve kıvancını yaşıyoruz. Halit Hocam detaylı olarak birçok şeyi ifade etti, benimkisi bu manada bir tekrar olacak, ama süreci anlatmadan geçmek mümkün değil. Bu itibarla ben öncelikle bizim ev sahipliği yapmamız konusunda maliye bölüm eski başkanı Prof. Dr. Sayın Yusuf Ziya Taşkan Hocamızın Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümü olarak bu işin üstlenilmesinde, dört yıl önceki çabalarından dolayı ben kendisine teşekkür etmek istiyorum. Tabii bir yıldır sürece baktığımız zaman, biraz önce konuşan çok kıymetli arkadaşımız bir nefer olarak çalışmıştır, burada hakkını vermek istiyorum. Hem kendi enerjisini, hem bölümün enerjisini bu işe vakfetmiştir. Umarım emeklerimiz boşa gitmeyecektir. Bu açıdan kendisine hasletten ve bölümüne teşekkür ediyorum fakültenin dekanı olarak. Bu arada tabii ki üniversitemizin çok kıymetli rektörü Prof. Dr. Sayın Mustafa Şahin, geçen yıl buraya bizzat gelerek, bu sempozyumun üstlenilmesinde ev sahipliği yapabilme konusunda zaman ayırıp buraya gelerek, bize burada sahip çıkan ve buna emek veren rektörümüze ayrıca buradan teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Aynı zamanda son bir yıllık geçen sürede Maliye Bilim Kurulu üyeleri birçok defa toplantıya, bütün işlerinden zaman ayırarak katılma sorumluluğunu göstermişlerdir. Bu toplantılar hem Tokat ta olmuştur, hem Ankara da olmuştur. Bu programın oluşmasında onların da büyük katkıları vardır. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sonuç olarak 28. Maliye Sempozyumunun ülkemize, maliye bilim camiasına, herkese hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 17

18 Prof. Dr. Mustafa Şahin in Açılış Konuşması (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü) Sayın Bakanım, Sayın Milletvekilim, değerli YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Yusuf Ziya Taşkan Hocam, değerli protokol, değerli bilim kurulu üyeleri, maliye camiasının değerli mensupları, kıymetli katılımcılar ve basın mensupları; 28. Maliye Sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz. Şimdi tekrardan kaçınmak lazım, ama ben de itiraf etmek istiyorum. Geçen yıl arkadaşlarım benden rica ederken, hakikaten belki kolay olmuyor, ama ben bir tıp doktoruyum, genel cerrahım. Maliye sempozyumunda ne işim var? Ben hocamızı ararım, bilim kuruluna takdim ederim. Dedim ki, üniversiteyle bir telefonla her şeyiyle hocalarımın arkasında dururum ve sanırım bize verirler. Eğer daha ısrarlı olanlar varsa, onları da arar bizzat bizim istediğimizi iletirim dedim. Dediler ki, yok Hocam aman, hiç risk almayalım. Peki, ne yapacağız? Maliye kongresine cerrah olarak katılacaksınız. Peki, dedim, hiç problem değil. Geldik, ama bugün anlıyorum ki, ne kadar isabetli bir talepte bulunmuş arkadaşlarım, biz de ne kadar doğru bir iş yapmışız. Bu organizasyonu bize tevdi ettiğiniz için huzurlarınızda değerli kurul üyelerine ve hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi tabii gönlüm isterdi ki bunu Tokat ta yapalım. Ben tabii ilk aklıma gelen oydu, ama tabii camia büyük, organizasyon zor ve istiyorlar ki mükemmel olsun, aksaklık olmasın. Dolayısıyla bu mekânda, bu salonda bu kurumda bir organizasyon yapıldı. Sanırım başarıyla gerçekleşir. Tabii ben ne kazanacağım buradan Gaziosmanpaşa Üniversitesinin rektörü olarak? Ben iki şeyi sizlerden özellikle arz etmek istiyorum. Benim için önemli olan burada iki husus var; birincisi Tokat; ikincisi de Gaziosmanpaşa Üniversitesi. Dolayısıyla maliye tarafını küresel kriz ve maliye politikalarını, siz yetkin hazirun huzurunda benim bir cümle bile ifade etmek haddimi aşmak olur. Onun için belki sinevizyonu kaçıran arkadaşlarımız olmuşsa, ben bir-iki cümle tekrarlamak istiyorum. Tokat Anadolu nun bir saklı bahçesi, binlerce yıllık tarihiyle, tabiatıyla, coğrafyasıyla, geldiğinde insanların hiç bu kadar olduğunu fark etmedim dediği bir yer. Dolayısıyla hepinizi peşinen Tokat a yerinde görmenizi, bizzat bu güzellikleri orada yaşamanızı diliyorum. Sanatçı, sanat tarihçisi Süheyl Ünver diyor ki; Türk ve İslam medeniyetinin geçmişinde, eser bırakmak için yarıştığı bir kent diyor Tokat. Mevlana Hazretleri diyor ki Tokat a gitmek gerek, insanı da iklimi gibi mutedildir diyor. Dolayısıyla hepinizi inşallah, belki bu kadar büyük olmaz, ama maliyenin herhangi bir organizasyonunda Tokat ta görmekten, Tokat ta ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağımı ifade etmek istiyorum. Tabii diğer husus; ben Gaziosmanpaşa Üniversitesinin rektörüyüm. Tabii ki ben geçtiğimiz yıllarda şöyle bir cümle kullandım, sanırım katılırsınız. Hiçbir rektör bugünkü kadar rahat olmayacak. Hiç rahat değiliz, onu bilin, inanın. Canla başla çalışıyoruz, ama rekabet ortamında, 170 üniversitenin olduğu bir yerde tercih edilen, talep edilen ve özenilen, gidilmek istenilen bir üniversite olmak için herkes çalışıyor. O zaman bizim bir fazla çalışmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu güzel şehirde biz de daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. 18

19 20. yılını doldurmuş olan Gaziosmanpaşa Üniversitesi, bugün 9 fakültesi, 8 yüksekokulu, 4 enstitüsü ve 14 meslek yüksekokuluyla 23 bin öğrencisi ve 2000 in üzerinde çalışanıyla eğitim, öğretim ve araştırma hizmetlerini yürütüyor. Tokat bir üniversite kenti. Ben şunu ifade ediyorum: Tabii ki gençlerin yaşamının bir bölümünü geçireceği öğrencilik yıllarında belli beklentiler olabilir, ama özellikle ben Büyükşehir de yaşayacağım diye bir iddiası yoksa gençlerimizin, Tokat en doğru adres diye ifade ediyorum. Trafikten bir kere bedavadan iki saat kazanıyoruz günde. Ben evimle işyerim arası 8 kilometre, en çok 10 dakika sürüyor. Herhangi bir randevuma 15 dakika önce çıktığımda, randevuma 5 dakika erken geldiğimde gecikmek için oyalanıyorum; dolayısıyla zaman çok önemli. Mekân da çok önemli; Gaziosmanpaşa Üniversitesi bugün öğrenci başına düşen derslik metrekare yönünden eksiklerimizi önümüzdeki yıl içerisinde tamamlayacağız sayılır. Biz sayılarla çok uğraşmak istemiyoruz, nitelikli, kaliteli öğrenci yetiştirmek için her türlü imkânı, her türlü altyapıyı hazırlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla üniversite, kamu, sanayi, bölge işbirliğinde öncülük etmek istiyoruz ve bunların ispatı da mümkün geçmişimize baktığınızda, bugün yaptıklarımızı gördüğünüzde, geleceğe dönük planlarımıza baktığınızda bunu anlamanız mümkün. Önümüzdeki yıl inşallah teknoparkımız ve merkezi araştırma laboratuarımız hizmete girdiğinde, bölge ve ülkeye önemli hizmetler yapacağız. Dolayısıyla ülkemizde önemli gelişmeler oluyor. Ekonomiden organizasyona, eğitimden ticarete birçok gelişmeler. Biz de üniversite, kamu, sanayi, sivil toplum kuruluşlarıyla hep birlikte inşallah gelecekte bunlara önemli katkılar sağlayacağız. Bu organizasyonun yapılmasıyla, gerçekleşmesiyle de eğer ufacık da bir katkımız olmuşsa, biz de kendimizi mutlu hissedeceğiz. Tekrar bu organizasyonda emeği geçen herkese, bunu bize tevdi eden değerli maliye camiası mensuplarına, bunu başarıyla gerçekleştiren, çaba sarf eden tüm arkadaşlarıma, memurundan akademisyenine hepsine çok teşekkür ediyorum. Başarılı bir sempozyum geçmesini diliyor, saygılar sunuyorum. 19

20 Abdullah Erdem CANTİMUR un Açılış Konuşması (Maliye Bakan Yardımcısı) Çok değerli milletvekili arkadaşım, değerli rektörümüz, üniversitelerimizin çok değerli temsilcileri, değerli hocalarımız, değerli hocalarım, değerli katılımcılar; ben de sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum ve bu sempozyumu düzenleyerek, gerçekten bizlere de yol gösteren, yol çizebilmemize fırsat tanıyan Gaziosmanpaşa Üniversitemizin rektörüne, dekanına ve bölüm başkanına çok teşekkür ediyorum. Tabii hocama sorabilirler, bir genel cerrah olarak derler ki; siz bir tıp doktoru, profesörü olarak kalp krizi sempozyumu düzenlemiyorsunuz da, niçin maliye sempozyumu düzenliyorsunuz? Hocam buna cevap verebilir. Der ki; kalp krizi bir insanı öldürür, ama küresel kriz biz insanları öldürür. O yüzden ben bu sempozyumun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle diğer konuşmacıların ifade ettiği, isimlerini bizzat saymış olduğu tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Tabii ki burada hocalarım da var, belki sınıf arkadaşım da var. Rektörlük yapmış, hocalarım var profesörler. Belki konuşma sonunda şunu diyebilirler: Biz Abdullah Beye bu işi doğru öğretememişiz, ama tabii ki biz bu dünyanın yaşamış olduğu bu küresel kriz döneminde Maliye olarak ne yaptık? Krizi nasıl karşıladık ve kriz sonrasında orta ve uzun vadeli ne gibi önlemler aldık? Bunları size ifade etmeye çalışacağım. Tabii ki ben de bu sempozyumdan istifade edeceğime çok inanıyorum. Dikkatli bir şekilde dinleyeceğim. Belki aralarda hocalarımızla sohbet etmek suretiyle de, olaylara bakış açımı değiştirmeye çalışacağım. Değerli katılımcılar, tabii dünya hakikaten ciddi bir krizle karşı karşıya geldi ve hepinizin de bildiği gibi, bu son 60 yılın en büyük küresel krizlerinden bir tanesi. Her ülke kendi şartlarına göre bu krizi yönetmek için elinden gelen imkânları seferber etmek suretiyle bu krizin ülkelerine en az şekilde zarar vermesini sağlamak için birçok önlemler aldı. Tabii Türkiye olarak, biz de Maliye olarak bu krizde ciddi bir kriz yönetimiyle, sıkı bir takiple bu krizi yönetmenin gayreti içerisinde olduk. Bundan 5 yıl önce yaşanan küresel daralma, son 60 yılın en derin ekonomik çöküşü oldu. Dünya ekonomisi bu derin çöküşün ardından, hızlı bir toparlanma sürecine girmiş, ancak henüz kriz öncesi seviyelere ulaşamamıştır. 20

21 Toparlanma süreci gelişmiş ekonomilerdeki yüksek borçluluk, bankacılık sistemindeki sorunlar ve özellikle Euro bölgesindeki sorunlar nedeniyle pek çok kez sekteye uğramıştır. Euro bölgesinde krizin başlangıcından beri alınan önlemlere rağmen, bölgede güven ortamı halen sağlanamamış ve birçok ülkede kamu borçlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler devam etmektedir. Benzer şekilde ABD ve birçok gelişmiş ekonomide yüksek borçluluk oranları varlığını sürdürmektedir. Yansıda görüldüğü şekilde, ABD de 2007 yılında borç stokunun gayrisafi milli hasılaya oranının yüzde 66,5 olduğunu görüyoruz ve bugün ise, yüzde 108,1 olduğunu görüyoruz. Bugün ABD ciddi tedbirler almasına rağmen, birçok önlem almasına rağmen hâlâ artan kamu borçlarını döndürmekte zorluk çekmektedir. Kaldı ki, yansıda görüldüğü gibi gerek Euro bölgesi, gerekse OECD bölgesi de bu yüksek borç stokuyla karşı karşıyadır. Tabii borç stokunun artması, ülkelerin bu borç stokunu çevirememeleri, arkasından bozulan bütçe dengelerini karşımıza getirmiştir. Düşük büyüme, yüksek işsizlik ortamı, mali istikrarı sağlamak için gereken kemer sıkma politikalarını uygulamayı zorlaştırmaktadır. Bu nedenle gelişmiş ekonomilerde, özellikle ABD ve Euro bölgesinde halen yüksek bütçe açıkları verilmektedir. Uygulanan olağanüstü parasal genişleme uygulamalarına rağmen, büyüme ABD de potansiyelin altında seyretmiş, Euro bölgesinde ise zayıflamaya devam etmiştir yılı ilk çeyreğinde ABD ekonomisi beklentilerin altında kalarak, yıllık bazda yüzde 2,5 oranında büyüme kaydetmiştir. Aynı dönemde Euro bölgesinde ise, daralma devam etmiş ve ekonomi yüzde 1 oranında daralmıştır. Gelişmiş ekonomilerde işsizlik de yüksek seyretmeye devam etmektedir. Euro bölgesinde işsizlik tırmanmaya devam etmektedir. ABD de her ne kadar düşüş seyri kaydetse de, hâlâ kriz öncesi seviyenin oldukça üzerindedir. Evet, Türkiye de kriz yönetimi: Tabii ki değerli arkadaşlar, Türkiye krize sağlam temellerle girdi. Türkiye sağladığı siyasi istikrar, güçlü mali dengeleri, sağlam bankacılık sektörü, sağlıklı hane halkı bilânçosu ve uyguladığı proaktif makro ihtiyati politikalar sayesinde krize sağlam temellerle girmiştir. Bu sağlam temeller Türkiye ekonomisinin küresel krizi en az hasarla atlatmasına, dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışmasında ve hızlı toparlanmasında en önemli etken olmuştur. Tabii ki ekonomilerin en önemli dayanağı siyasi istikrar; siyasi istikrar, Türkiye nin gerek son 10 yılındaki atılımında, gerekse küresel krizi atlatmasında baş etken olmuştur döneminde hükümetlerin ortalama ömrü 17, arasında ise 15 ay iken, 2002 yılından bu yana AK Parti hükümetlerinin ömrü 124 ay olmuştur. Krizi yönetimindeki başarımızda birçok faktör etkili olmuştur. Her şeyden önce beklentileri iyi yönettik. Dünya ekonomileri memurların işine son verirken, biz istihdamı artırıcı tedbirler aldık. Varlık barışını başarıyla uygulamaya koyduk, vergisel teşvikler getirdik, esnek para politikası uyguladık, makro ihtiyati politikalar uyguladık, yatırım teşvik sistemini uygulamaya koyduk, yapısal reformlara öncelik vermeye devam ettik. Krizi süresince uyguladığımız ihtiyati politikaların yanında, özellikle Sayın Başbakanımızın liderliğinde, hükümetimizin başarılı beklendi yönetimi, Türkiye ekonomisinin krizi en az hasarla atlatmasında önemli rol oynamıştır. Bu krizi kendi kaynaklarımızla ve kendi irademizle yönetirken, IMF ile yapılan görüşmeler de, âdeta bir olarak kullanılmıştır. 21

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş Finansal Erişim Konferansı Açılış Konuşması 3 Haziran 2014 Sn. Hazine Müsteşarım, Sn. BDDK Başkanım, Dünya Bankasının ülke direktörü Sn. Raiser, yurtiçinden

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

Hazine Müsteşarı Sayın İbrahim H. Çanakcı nın 3 üncü Arap-Türk Bankacılık Forumu nda Yaptığı Konuşma. 13 Mart 2014, İstanbul

Hazine Müsteşarı Sayın İbrahim H. Çanakcı nın 3 üncü Arap-Türk Bankacılık Forumu nda Yaptığı Konuşma. 13 Mart 2014, İstanbul Hazine Müsteşarı Sayın İbrahim H. Çanakcı nın 3 üncü Arap-Türk Bankacılık Forumu nda Yaptığı Konuşma 13 Mart 2014, İstanbul Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulumuzun ve Türkiye Bankalar Birliği nin

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 16 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA)

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) Değerli Katılımcılar, Değerli Konuklar, Türkiye, yapısal reformlar ile

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 14 Aralık 2015, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Ağustos 2016, Sayı: 33. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Ağustos 2016, Sayı: 33. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 33 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 27 Temmuz 2015, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 27 Temmuz 2015, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 20 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 20 Şubat 2017, Sayı: 8. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 20 Şubat 2017, Sayı: 8. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 8 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE 20 Eylül 2013, İstanbul DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ 1 Sayın Maliye Bakanım, Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ 15 TEMMUZ 2013

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 17 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

Bu yıl 2.si düzenlenen Euromoney Türkiye Finans ve Yatırım Forumu nda Akbank adına sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Bu yıl 2.si düzenlenen Euromoney Türkiye Finans ve Yatırım Forumu nda Akbank adına sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sayın Bakan, Değerli Konuklar, Bu yıl 2.si düzenlenen Euromoney Türkiye Finans ve Yatırım Forumu nda Akbank adına sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Forumun Türkiye hakkındaki genel

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY 3 EYLÜL 2013 DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Değerli konuklar, yurtdışından gelen değerli misafirlerimiz, finans sektörünün kıymetli

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 24 Ağustos 2015, Sayı: 24. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 24 Ağustos 2015, Sayı: 24. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 24 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

Haftalık Ekonomi ve Dış Ticaret Görünümü

Haftalık Ekonomi ve Dış Ticaret Görünümü EYLÜL TÜRKİYE Geçtiğimiz haftada yurtiçinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla II. Çeyrek verileri ile Temmuz ayı sanayi üretimi ve cari işlemler açığı verileri takip edildi. Tüik verilerine göre gayrisafi yurtiçi

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı.

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı. Makro Veri Büyüme ve Dış Ticaret: Türkiye ekonomisi için yüksek büyüme=yüksek dış ticaret açığı İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr TÜİK tarafından bugün açıklanan

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Sayı: 2015-16 BASIN DUYURUSU 3 Mart 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1,10 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme: Yatırım ve Tasarrufun Fonksiyonu Büyüme : Büyümenin Temel Unsuru : Üretimin Temel Faktörleri : Üretimin Diğer

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2016 (SAYI: 85) GENEL DEĞERLENDİRME 31.03.2016 Ekonomi ve İşgücü Piyasası Reformlarına Öncelik Verilmeli Gelişmiş ülkelerin çoğunda ve yükselen ekonomilerde büyüme sorunu

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 19 Aralık 2016, Sayı: 49. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 19 Aralık 2016, Sayı: 49. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 49 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

HAFTALIK EKONOMİ RAPORU

HAFTALIK EKONOMİ RAPORU Strateji Geliştirme Başkanlığı Ekonomik ve Sektörel Analiz Dairesi HAFTALIK EKONOMİ RAPORU TÜRKİYE EKONOMİSİ IMKB 100 Endeksi haftanın ilk yüzde 0,4 oranında değer kazandı. Geçtiğimiz hafta İMKB 100 Endeksi,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi 2015 YILI

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 5 Aralık 2016, Sayı: 47. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 5 Aralık 2016, Sayı: 47. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 47 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ VE AVRUPA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ NDE YAPACAĞI Açılış Konuşmasının

Detaylı

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR Sermaye Hareketleri ve Döviz Kuru Politikaları Türkiye Ekonomi Kurumu Paneli Doç.Dr.Erdem BAŞÇI Başkan Yardımcısı, TCMB 11 Aralık 2010, Ankara 1 Konuşma Planı 1. Merkez

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ

TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ GAZİ ERÇEL BAŞKAN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 6. Uluslararası Finans ve Ekonomi Forumu VİYANA, 9 KASIM 2000 Euro ile ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmak üzere, bu

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Türkiye Düzenli Ekonomi Notu ve Raporun İçeriği Hakkında

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 34 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 21 Kasım 2016, Sayı: 45. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 21 Kasım 2016, Sayı: 45. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 45 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Çıkış Stratejisi Genel Çerçevesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Çıkış Stratejisi Genel Çerçevesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Çıkış Stratejisi Genel Çerçevesi 14 Nisan 2010 İstanbul Durmuş YILMAZ Genel Olarak Çıkış Stratejileri 2 Genel Değerlendirme Çıkış stratejileri, kriz sırasında

Detaylı

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 28.04.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Şubat 2017, Sayı: 6. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Şubat 2017, Sayı: 6. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 6 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları,

Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları, Sayın Başbakanım, Değerli Bakanlarım, Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları, 26 ihracatçı sektörümüzdeki, 61 bin ihracatçımızın temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi nin Sektörler Toplantısı

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

Küreselleşme ve Para Politikası

Küreselleşme ve Para Politikası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Küreselleşme ve Para Politikası Durmuş Yılmaz Başkan 21 Kasım 2008 İstanbul Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının geleneksel yıllık konferanslar kapsamında düzenlediği,

Detaylı

İSLAM KALKINMA BANKASI SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAK KONFERANSI

İSLAM KALKINMA BANKASI SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAK KONFERANSI İSLAM KALKINMA BANKASI SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAK KONFERANSI DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Hazine Müsteşarım, Yurt dışından gerek

Detaylı

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 11 EKİM 2013 MEHMET ŞİMŞEK MALİYE BAKANI www.maliye.gov.tr 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ EYLÜL AYI GERÇEKLEŞMELERİ EYLÜL AYI BÜTÇE AÇIĞI 6,0 5,8 5,5 (Milyar

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri www.pwc.com.tr. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri İçerik 1. 2013 Nasıl Geçti? 2. 2014 e İlişkin Beklentiler 3. Makroekonomiyle Vergi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 7 Kasım 2016, Sayı: 43. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 7 Kasım 2016, Sayı: 43. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 43 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde 1 16-31 Temmuz 2012 SAYI: 41 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu İşsizlikte Belirgin Düşüş 2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1 SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv Otomotiv İç Satışlarda Hızlı Artış Temmuz Ayında Devam Ediyor. Beyaz Eşya Beyaz Eşya İç Satışlarda Artış Temmuz Ayında Hızlandı. İnşaat Reel Konut Fiyat Endeksinde

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

Fon Bülteni Ocak Önce Sen

Fon Bülteni Ocak Önce Sen Fon Bülteni Ocak 217 Önce Sen Fon Bülteni Ocak 217 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 31/12/215-31/12/216 % 3 25 2 15 1 5 9,2 8,28 17,74 11,43 9,94 11,43

Detaylı

Politika Notu Nisan ve 2008 Krizlerinin Karşılaştırması. Müge Adalet Sumru Altuğ

Politika Notu Nisan ve 2008 Krizlerinin Karşılaştırması. Müge Adalet Sumru Altuğ nokta dikkati çekiyor. Birincisi, kriz öncesi döneme bakıldığında, 21 krizinde zirveye daha hızlı ulaşıldığını, bir başka deyişle, büyümenin daha keskin olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte, zirveden inişte,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 26 Eylül 2016, Sayı: 37. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 26 Eylül 2016, Sayı: 37. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 37 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

MİLLİ GELİR VE BÜYÜME

MİLLİ GELİR VE BÜYÜME EYLÜL Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla (GSYH), yılının. çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre %, oranında büyüdü.. çeyrek gelişim hızı ise, %, e yukarı yönlü revize edildi. Böylece Türkiye ekonomisi, yılın

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu İnci

Detaylı

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I KÜRESEL KRİZ SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İKTİSAT POLİTİKALARI Prof. Dr. Adem ahin TOBB-ETÜ Öğretim Üyesi 14 Mayıs 2010, İSTANBUL KRİZLER 2008 2001 İç Kaynaklı Finansal Derinliği Olan Olumlu Makro Ekonomik

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Ekrem Keskin Mayıs 2010 Sunum Uluslararası gelişmeler Türkiye deki gelişmeler Bankacılık sektörüne yansıma Sonuç 2 Yapılanlar Ortak çaba:

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2014 Bütçe Büyüklükleri ve Bütçe Performansı Raporu

Türkiye Ekonomisi 2014 Bütçe Büyüklükleri ve Bütçe Performansı Raporu Türkiye Ekonomisi 2014 Bütçe Büyüklükleri ve Bütçe Performansı Raporu HAZIRLAYAN 18.11.2013 RAPOR Doç. Dr. Nazan Susam Doç. Dr. Murat Şeker Araş. Gör. Erkan Kılıçer Türkiye Ekonomisi Bütçe Büyüklükleri

Detaylı

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1976 Y. Lisans Mezuniyet

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 13 Nisan 2015, Sayı: 12. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 13 Nisan 2015, Sayı: 12. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 12 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 8 Ağustos 2016, Sayı: 31. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 8 Ağustos 2016, Sayı: 31. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 31 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

NUROLBANK 2011 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROLBANK 2011 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROLBANK 2011 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYEYE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Bankamızın 30.09.2011 itibarıyla ortaklık yapısı ve paylarında herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiştir.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 13 Şubat 2017, Sayı: 7. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 13 Şubat 2017, Sayı: 7. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 7 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 27 Mart 2017, Sayı: 13. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 27 Mart 2017, Sayı: 13. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 13 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014

İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014 İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz: B.02.2.TCM.0.00.00.00- Sayın Ali BABACAN BAŞBAKAN YARDIMCISI ANKARA Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası) Kanunu

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ekim 2014

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ekim 2014 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ekim 2014 ILIMLI BÜYÜME DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 24 Ekim 2014 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 24 Şubat 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

Türkiye nin TL cinsinden yatırım yapma açısından

Türkiye nin TL cinsinden yatırım yapma açısından 1 16-30 Eylül 2011 Sayı: 21 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu GÜNCEL EKO-YORUM: TÜRKİYE NİN KREDİ NOTU NİHAYET ARTIRILDI Türkiye nin TL cinsinden yatırım yapma açısından kredi notu, 20 Eylül de S&P

Detaylı