Sıcaklık ve Sürenin Meyan Kökü (Glycyrrhiza glabra L.) Ekstraksiyonuna Etkisi ve Ekstraksiyon Kinetiğinin Modellenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sıcaklık ve Sürenin Meyan Kökü (Glycyrrhiza glabra L.) Ekstraksiyonuna Etkisi ve Ekstraksiyon Kinetiğinin Modellenmesi"

Transkript

1 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2012 (21-30) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 7, No: 2, 2012 (21-30) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR e-issn: Makale (Paper) Sıcaklık ve Sürenin Meyan Kökü (Glycyrrhiza glabra L.) Ekstraksiyonuna Etkisi ve Ekstraksiyon Kinetiğinin Modellenmesi İnci ÇINAR Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, K.Maraş/TÜRKİYE Özet Çalışmada sıcaklık ve sürenin meyan kökü ekstraksiyonuna etkisi araştırılarak ekstraksiyon kinetiğinin modellenmesi amaçlanmıştır. Ekstraksiyon 30, 40, 50 ve 60 o C'lerde ve 10dak periyotlarla toplam 90dak'da gerçekleştirilmiştir. 90dak'lık ekstraksiyon sonunda 30, 40, 50 ve 60 o C'lerdeki kıyaslamalı %ekstraksiyon oranları sırasıyla %95.67, 96.91, ve 100 iken 10dak'lık ekstraksiyon sonunda %92.33, 93.39, ve olarak belirlenmiştir. Ekstraksiyonun büyük oranda ilk 10dak içinde gerçekleştiği saptanmıştır. Farklı sıcaklıklarda ekstraksiyonda renk absorbansının zamana bağlı değişimi ampirik olarak modellenmiştir. Ekstraksiyon prosesi 1. dereceden kinetikle modellenerek 30, 40, 50 ve 60 o C'lerdeki ekstraksiyonda reaksiyon hız sabitleri sırasıyla , , ve /dak ve aktivasyon enerjisi 2.095kJ/mol olarak hesaplanmıştır. Meyan kökünün o C aralığındaki sıcaklıklarda ekstraksiyonunda renk absorbansının süre ve sıcaklığa bağlı değişimi ABS t = (0.0005T )e ( T )t eşitliği ile ifade edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Meyan Kökü, Su ekstraksiyonu, Sıcaklık etkisi, Modelleme. Effect of Temperature and Time on Licorice Root (Glycyrrhiza glabra L.) Extraction and Modelling Extraction Kinetics Abstract Study was aimed to determine the effect of temperature and time on licorice root extraction and to model extraction kinetics. Extractions were conducted at 30, 40, 50 ve 60 o C in the periods of 10min during 90min. %extraction rates for both 90min and 10min extractions at 30, 40, 50 ve 60 o C were 95.67, 96.91, ve 100% and 92.33, 93.39, 94.49, % respectively. The results indicated that extractions were mostly proceeded at the first 10min of extraction. Changes in color absorbances depending on time were modelled empirically for different temperatures. First order reaction kinetics resulted in reaction rates of , , ve /dak for extractions at 30, 40, 50 ve 60 o C while activation energy was 2.095kJ/mol. Color absorbance change of licorice root extracts, in o C range, depending on extraction temperature and time was given with the equation of ABS t = (0.0005T )e ( T )t. Keywords : Licorice root, Water extraction, Temperature effect, Modelling. Bu makaleye atıf yapmak için ÇINAR, İ., Sıcaklığın Meyan Kökü (Glycyrrhiza glabra L) Ekstraksiyonuna Etkisi ve Ekstraksiyon Davranışının Modellenmesi Önerisi Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2012,7(2) How to cite this article ÇINAR, İ., Effect of Temperature on Licorice root (Glycyrrhiza glabra L) Extraction and Modelling Extraction Behaviour Proposal Electronic Journal of Food Technologies, 2012,7(2) 21-30

2 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7) Sıcaklık ve Sürenin Meyan Kökü (Glycyrrhiza glabra L) Ekstraksiyonuna Etkisi 1. GİRİŞ Vatanı Türkiye, Akdeniz ülkeleri, Ukrayna, Rusya, Türkistan olan meyan bitkisi baklagiller familyasından çok yıllık bir bitki olup sulak ve nemli yerlerde yabani olarak yetişir. Türkiye'de Güney, Orta ve Doğu Anadolu'da yaygınlık gösteren meyan bitkisinin 6 türü yetişmektedir. Tıbbi ve endüstriyel amaçlı en çok kullanılan tür Glycyrrhiza glabra'dır [1]. Boyu cm arasında değişir. Yaprakları kanat, yaprakçıkları eliptik şekilde, bütün kenarlı, üstü koyu, altı grimsi yeşil ve tüylüdür. Pembe, leylak ve mor renkli çiçekleri kelebek şeklinde ve altılı başak görünümündedir. Meyveleri, esmerimsi kırmızı, fasulye kapsülü şeklinde olup içinde 3-6adet esmer tohum bulunur. Kazık şeklindeki kökleri ana gövde ve sürgünlerden oluşur. Meyan bitkisi yan kökleriyle çevresine yayılır. Boyu bazen metreleri bulan yan kökler grimsi esmer veya esmerimsi kırmızı arası renktedir [2;3;4]. Bitkinin kökleri, meyan kökü olarak tanınmakta ve kullanılmaktadır. Kökler tatlı veya acı olabilmektedir. Kök sökme işlemi sonbahar aylarında yapılır. Sökülen kökler yıkanarak kirliliklerinden arındırılır, 15-40cm boyunda doğranır, kabukları soyularak veya doğrudan güneşte kurutularak nemden ve güneş ışınlarından korunarak saklanır. Kurutulmuş meyan rizom kökü bağıl tatlılığı sukrozdan kat daha fazla bir glikozit ve dolayısıyla doğal tatlandırıcı olan glisirizin, flavon, saponin ve kumarinleri, acı tattaki uçucu yağları, nişasta ve zamk maddelerini içerir [5]. Meyan kökünün fabrikalarda işlenmesi sırasında köklerin suda bekletilmesi suretiyle elde edilen pekmez kıvamında, özgün tat ve renkte meyan ekstraktı ilaç ve gıda sanayinde çok çeşitli meyan ürünlerinin yapımında kullanılır. En yaygın kullanım alanları bitkisel diyet destekleri, sakızlar, şekerlemeler ve içeceklerdir. Geleneksel olarak Kahraman Maraş ve yöresinde bu kökten şerbet yapılarak tüketilir. Meyan kökü geleneksel hekimlikte yüzyıllardır kullanılan bir bitkidir. Yaz aylarında güney illerinde yoğun olarak tüketilen meyan kökü şerbetinin biyolojik olarak aktif bitkiler arasında yer aldığı ve geleneksel hekimlikte yüzyıllardır kullanıldığı bilinmektedir. Kök ve rizomlar antienflamatör, antiviral, antialerjik, antioksidan, gastrosistem koruyucu ve antikanserojen etkilere sahiptir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda meyan kökünden elde edilen glisirizinin SARS'a karşı kullanılan ribavirin maddesinden çok daha etkili olduğuna ve HIV-1 (AIDS virüsü) ve Hepatit C virüsüne karşı başarıyla kullanılabildiğine yer verilmiştir [6, 7]. Meyan kökü ekstraktı içinde bulunan glisirizik asit ise immün sistem üzerine etkilidir ve boğaz ağrıları, bronşit, karaciğer ve böbrek hastalıkları ile ülsere etkilidir [8]. Bu sebeple yaygın olarak farklı ekstraksiyon teknikleriyle elde edilerek kullanılmaktadır. Literatürde meyan kökü şerbeti veya glisirizik asit eldesi daha çok sıcak su, alkol (metanol ve etanol), amonyum tuzları, amonyum hidroksit ve NH 3 'ün solvent olarak kullanıldığı ekstraksiyonlarla yapılmaktadır. Ekstraksiyonu kolaylaştırmak amacıyla ise solvent karışımları, ultrasonikasyon, mikrodalga destekli sokselet sistemleri [9], subkritik su (yüksek sıcaklıktaki basınçlı su) [10], basınçlı sistemler [11;12] ve çok fazlı zıt akışlı sistemler [13] kullanılmaktadır. Ekstraksiyonla ilgili detaylı araştırmalara Mukhopadhyay ve Panja [8] ile Wang ve Weller [14] tarafından yapılan çalışmalarda yer verilmiştir. Hızla gelişen gıda endüstrisinde çevre dostu, sağlıklı, güvenilir ve efektif biyoseperasyon proseslerine ihtiyaç duyulmaktadır. Biyoseperasyonlar içinde en yaygın kullanılan teknik ekstraksiyondur. Bitkilerdeki biyoaktif bileşenlerin konsantrasyonu genellikle düşük olduğu için ekstraksiyonlarında gerekli enerji ihtiyacı yüksektir. Bu yüzden efektif ve ürüne özel ekstraksiyon metodunun seçilmesi prosesin verimliliği açısından büyük önem taşır. Geleneksel organik solvent bazlı ekstraksiyonlarda verim daha düşüktür ve kalıntı solvent nedeniyle potansiyel toksisite riski bulunmaktadır. Ekstraksiyon verimliliğini arttırmak için son yıllarda popülarite kazanan sub-kritik su ekstraksiyon tekniği meyan kökü ekstraktının eldesinde de ön plana çıkmaktadır. Klasik solvent ekstraksiyon teknikleri yanında daha ekonomik ekstraksiyon tekniği arayışı içinde sub-kritik su ekstraksiyonu gerekli solvent ihtiyacını düşürmekte, solvent maliyetini 22

3 Çınar, İ. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7) azaltmakta ve kimyasal olarakta gıdaya zarar vermemektedir. Su ekstraksiyonu tekniği suyun belli sıcaklıklardaki özelliklerinin kullanıldığı bir teknik olup son çalışmalarda hem gıdaların hem de farmasötiklerin ekstraksiyon örnekleri literatürde yer almaktadır [15;16]. Sıcak su ekstraksiyon tekniği sapodila [17] ve muz suyu [18] üretiminde kullanılmıştır. Literatürde özetlendiği üzere meyan ekstraksiyonu için en yaygın kullanılan solvent sudur ve ekstraksiyon etkinliğinin yüksek olmasını sağlamak amacıyla yüksek sıcaklık ve basınç yardımcı uygulamalar olarak kullanılmaktadır. Çalışmamızda ise geleneksel ekstraksiyon yöntemi (30-60 o C'deki suda bekletme) kullanılmıştır. Piyasada ticari olarak satılan meyan kökü ekstraktı (şerbeti), köklerin oda sıcaklığında (yaz aylarında o C) musluk suyu ile ekstraksiyonundan elde edilmektedir. Yöremizde meyan kökü şerbeti yoğun talep alan geleneksel içeceklerden olup üretimi sırasında meyan kökleri günlerce suda bekletilerek renk ekstrakte edilmekte ancak proses kontrolsüz gerçekleşmektedir. Ayrıca 1-3 gün süren ekstraksiyon süresince ürünün mikrobiyel kalitesi de düşmektedir. Bu açıdan çalışmamızın amacı meyan kökü şerbetinin geleneksel yöntemlerle eldesinde, ekstraksiyon sıcaklık-süre ilişkisinin araştırılması ve ekstraksiyon kinetiğinin modellenmesidir. Başka bir deyişle maksimum ekstraksiyon verimi sağlayan koşulların belirlenmesi değil, mevcut geleneksel uygulamalar içinde en yüksek verimi sağlayan sıcaklık ve sürenin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma bulgularının geleneksel üretim yapan kişi ve işletmelerle paylaşılarak, ek maliyet gerekmeden, daha yüksek randımanla çalışılması hedeflenmektedir. 2. MATERYAL VE YÖNTEM 2.1. Materyal Çalışmada kullanılan meyan bitkisinin kökü Kahraman Maraş taki yerel aktardan temin edilerek analize kadar klimatize laboratuvarda 20 o C'de ve plastik ambalajında muhafaza edilmiştir. Ekstraksiyonda homojenliği sağlamak üzere meyan kökleri 1cm uzunluktaki lifler şeklinde kesilmiş ve ekstraksiyon öncesi olası bulaşanlardan (sap, toprak kalıntısı vs.) arındırılıp tartılarak herbir uygulama grubu için ayrı olarak hazırlanmıştır. Meyan kökü örneklerinin ekstraksiyon öncesindeki nem ve kül içerikleri sırasıyla %13.9 ve %7.9 olarak belirlenmiştir Metot Meyan Kökü Ekstraktı Eldesi: Meyan kökleri 100g'lık uygulama gruplarını oluşturmak üzere tartılmıştır. Isıtıcılı manyetik karıştırıcı üzerinde 4 farklı sıcaklıkta (30, 40, 50 ve 60 o C'de) tutulan beher içindeki 2000ml lik saf suya eklenmiştir. Belirlenen sabit sıcaklıkta olası buharlaşmaları önlemek amacıyla üzerleri parafilm ile kapatılarak düzenli olarak karıştırılmıştır. 10dak'lık periyotlarla 5ml ekstrakt 50ml lik balon jojelere aktarılarak saf suyla çizgiye tamamlanmış ve Wattman 1nolu filtre kâğıdından vakum yardımıyla süzülmüştür. Çalışmalar üç tekerrürlü olarak yürütülmüş ve ölçülen değerlerin ortalaması alınmıştır. Ekstraktın renk absorbans ölçümlerinde Shimadzu marka UV-1800 model spektrofotometre kullanılmıştır. Spektrofotometrede maksimum renk absorbans pikini verecek dalgaboyu suda çözünen toplam ekstrakta göre değişeceğinden bir ön çalışma ile belirlenmişir. Bunun için ekstraktın nm arasında 50nm aralıklarla belirlenen absorbans değerleri kaydedilmiş, dalgaboyları (x-ekseni) absorbans değerlerine (y-ekseni) karşı grafiğe aktarılarak görünür aralıktaki (visible range) absorbans maksimumu belirlenmiş ve 410nm dalgaboyu meyan kökü ekstraktının sonraki renk absorbansı ölçümü çalışmalarında kullanılmıştır. 23

4 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7) Sıcaklık ve Sürenin Meyan Kökü (Glycyrrhiza glabra L) Ekstraksiyonuna Etkisi % Ekstraksiyon oranının hesaplanması: Meyan kökü ekstrakt örneklerinin % ekstraksiyon oranları 90dak sonunda en yüksek absorbans değerinin göreceli olarak %100 alındığı ampirik formülle (Eşitlik 1) hesaplanmıştır. Buna göre örneklerin tanımlanmış süre ve sıcaklıktaki %ekstraksiyon oranı maksimum absorbansın % ne kadarı olduğu ile ifade edilmiştir: (1) Eşitlik 1 de ABS t t zamanında okunan absorbans değerini ve ABS max tüm ekstraksiyon süresi boyunca okunan en yüksek absorbans değerini ifade etmektedir. % ekstraksiyon oranları ise her bir sıcaklık için süreye karşı grafiğe aktarılarak ekstraksiyona sıcaklığın ve sürenin etkisi belirlenmiş ve ekstraksiyon kinetiği modellenmiştir Ekstraksiyon kinetiği hesaplamaları: Deneysel verilere göre meyan kökü ekstraksiyonunda renk absorbansının zamana bağlı değişimi birinci dereceden kinetik modelle ifade edilmiştir [19]: (2) Eşitlik 2 deki ABS t t zamanında okunan renk absorbansını, ABS 0 başlangıç absorbansını, t ekstraksiyon süresini (dak) ve k birinci derece reaksiyon hız sabitini (1/dak) ifade etmektedir. Absorbansın ekstraksiyon süresine bağlı değişimi yarı logaritmik grafiğe aktarılarak elde edilen doğrunun eğimi reaksiyon hız sabiti olarak kaydedilmiştir. Reaksiyon hız sabitinin ekstraksiyon sıcaklığına bağımlılığı ise Arrhenius eşitliği ile ifade edilmiştir [20] : Eşitlik 3 te E a aktivasyon enerjisini (kj/mol),k t reaksiyon hız sabitini (1/dak), k o pre-eksponansiyel faktörü veya sıklık faktörünü (1/dak), R üniversal gaz sabitini (8.314kJ/mol) ve T mutlak sıcaklığı (K) ifade etmektedir. Buna göre reaksiyon hız sabitinin sıcaklığın tersine karşı yarı logaritmik grafiğe aktarılmasıyla elde edilecek doğrunun eğiminden aktivasyon enerjisi hesaplanmıştır İstatistiksel Analizler : Çalışmada ekstraksiyon sıcaklığı, ekstraksiyon süresi ve ikili interaksiyonların %ekstraksiyon oranına etkileri varyans analizi (iki yönlü ANOVA) ve ortalamalar arasındaki farklılıklar Tukey çoklu karşılaştırma testi ile %5 önem düzeyinde SPSS 19.0 programı kullanılarak değerlendirilmiştir. 3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Meyan kökü bileşimindeki biyoaktif kimyasallar başlıca fenolik bileşikler ve tri terpen glikozitlerden glisirizik asit ve tuzlarıdır. Bu nedenle literatürdeki bazı çalışmalarda ekstraksiyon etkinliğini saptamak için bu bileşenlerin miktarları belirlenmiştir. Ancak çalışmamızda geleneksel meyan şerbeti üretimi ve toplam renk esas alındığından bileşenlerin miktar tayinleri yapılmamış, kıyaslamalar için %ekstraksiyon oranı kullanılmıştır. Ayrıca ekstraksiyonda sıcaklık ve süre etkisini daha iyi gözlemlemek için meyan kökü/su oranı 1/20 olarak ayarlanarak çözücü miktarının muhtemel etkisi engellenmiştir. Meyan köklerinin geleneksel meyan şerbeti (meyan kökü ekstraktı) üretiminde kullanılan sıcaklıklar olan 30, 40, 50 ve 60 o C'lerde farklı sürelerde tutulmasıyla elde edilen %ekstraksiyon oranları Şekil 1.'de verilmiştir. 24 (3)

5 Çınar, İ. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7) Şekil 1. Meyan şerbeti örneklerinin farklı sıcaklık ve sürelerdeki ekstraksiyon oranları. Bulgulara göre sıcaklık ve süre arttıkça %ekstraksiyon oranı da artmaktadır. Genel olarak toplam renk absorbansları tüm sıcaklıklarda ilk 10dak içinde en hızlı artışı göstermiş, artışlar sonraki sürelerde azalmıştır. Farklı meyan kökü/su oranı ve sıcaklıklarda yapılan ön denemelerde de meyan kökü ekstraktı eldesinde ekstraksiyonun 5-15dak'da daha hızlı gerçekleştiği izleyen sürelerde hızda azalmalar görüldüğü gözlenmiştir. 10dak'lık ekstraksiyon süresi dikkate alındığında 30, 40, 50 ve 60 o C'deki ekstraksiyonlarda %ekstraksiyon oranı sırasıyla %92.33, 93.39, ve olmuştur. 20dak'lık ekstraksiyon sonunda bu oranlar sırasıyla %93.81, 94.37, ve iken 90 dak'lık toplam ekstraksiyon sonunda %95.67, 96.91, ve 100 olarak belirlenmiştir. Meyan kökü ekstraktı eldesinde farklı ekstraksiyon süre ve sıcaklıklarında %ekstraksiyon oranları Çizelge 1'de verilmiştir. Aynı ekstraksiyon sürelerinde farklı sıcaklıklardaki %ekstraksiyon oranları arasındaki farklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Çizelge 1. Farklı ekstraksiyon süresi ve sıcaklıklarının meyan kökünün %ekstraksiyon oranlarına etkileri. Ekstraksiyon Süresi (dak) Ekstraksiyon Oranları (%) 30 o C 40 o C 50 o C 60 o C ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

6 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7) Sıcaklık ve Sürenin Meyan Kökü (Glycyrrhiza glabra L) Ekstraksiyonuna Etkisi Sonuç olarak 10 ve 90 dak'lık ekstraksiyon süreleri kıyaslandığında ekstraksiyon süresinin 9 kat artması, göreceli hesaplanmış %ekstraksiyon oranını 30 o C'de %3.34, 40 o C'de %3.52, 50 o C'de %4.77 ve 60 o C'de %5.26 arttırmıştır. Charpe ve Rathod [21] meyankökünde ultrases destekli su ekstraksiyonuyla glisirizik asit eldesinde hızlı (ilk 4dak) ve yavaş (4-10dak) olmak üzere iki farklı ekstraksiyon oranı olduğunu ve bu süre sonunda glisirizik asit miktarında önemli bir değişim olmadığını saptamışlardır. Pan ve ark. [9] meyan kökünden mikrodalga destekli glisirizik asit ekstraksiyonu sırasında maksimum ekstraksiyonun çözelti konsantrasyonuna göre değişmekle beraber 4-5dak'da gerçekleştiğini bildirmişlerdir. Baran ve Fenercioğlu [22] ekstraktın eldesi ve muhafazası ile ilgili çalışmada meyankökü ekstraksiyonu için en uygun meyankökü/su oranının 1/20 olduğunu ve 1saatlik ekstraksiyon süresi üzerindeki ekstraksiyonlarda ekstraktın kurumadde artışının önemli düzeyde olmadığını saptamışlardır. Bu sonuçlar çalışmamızla uyum içindedir. Bununla beraber Mukhopadhyay ve Panja [8] basınçlı sıcak su ekstraksiyonuyla meyan kökünden doğal tatlandırıcı ekstraksiyonunda farklı sıcaklık ( o C), basınç (1 10atm), süre ( dak), meyan:çözücü oranı (20 40 ml/g) ve karıştırıcı hızını (0 350 rpm) denemişler ve maksimum ekstraksiyon verimi 110 o C'de 5atm'de meyan çözücü oranı 40 ml/g iken 90dak'lık ekstraksiyonda elde edilmiştir. Meyan kökünün farklı sıcaklıklarda ekstraksiyonunda renk absorbansının zamana bağlı değişimi ampirik olarak modellenmiştir. Çizelge 2'deki model eşitlikleri absorbans değerlerinin logaritmalarının ekstraksiyon sürelerine karşı grafiğe aktarılmasıyla elde edilmiş ve regresyon analizi sonuçlarına göre en yüksek determinasyon katsayısını (R 2 ) veren doğrusal denklemler oluşturulmuştur. Çizelge 2'de görüldüğü üzere yüksek R 2 değerleri ekstraksiyon oranının zamana bağlı olarak değişiminin çalışılan sıcaklık aralıklarında birinci dereceden reaksiyon kinetiklerine uygunluğunu göstermiştir. Çizelge 2. Meyan kökünün farklı sıcaklıklarda ekstraksiyonda renk absorbansının zamana bağlı değişiminin model eşitlikleri. Model Eşitlikleri Ekstraksiyon Sıcaklığı, T y R 2 ( C) (y=logabs; t= ekst.süresi) t t t t Meyan kökü ekstraktı eldesinde farklı ekstraksiyon sıcaklıklarında renk absorbansının ekstraksiyon süresine bağlı değişimini ifade eden reaksiyon hız sabitleri Eşitlik 2'ye göre hesaplanmıştır. Reaksiyon hız sabitinin ekstraksiyon sıcaklığına bağımlılığı ise Arrhenius eşitliği ile ifade edilerek aktivasyon enerjisi Eşitlik 3'e göre hesaplanmıştır. Lineer regresyon analizinde reaksiyon hız sabiti (k)'nin doğal logaritması sıcaklığın tersine karşı bir grafiğe aktarılarak aktivasyon enerjisi doğrunun eğiminden hesaplanmıştır (Şekil 2). Şekil 2'de görüldüğü üzere reaksiyon hız sabitleri ekstraksiyon sıcaklığı arttıkça artmıştır. Meyan kökünün farklı sıcaklıklarda ekstraksiyonunda renk absorbansının zamana bağlı değişiminde kullanılan kinetik parametreler olan reaksiyon hız sabitleri ve aktivasyon enerjisi Çizelge 3'te verilmiştir. Çizelge 3'te görüldüğü üzere reaksiyon hız sabitinin ekstraksiyon sıcaklığına bağımlılığı ile ifade edilen aktivasyon enerjisi 2.095kJ/mol olarak hesaplanmıştır. Maskan [23] 3-50bx'li meyan kökü ekstraktlarının o C arasındaki sıcaklıklardaki reolojik özelliklerini belirlemiş ve ekstraktların aktivasyon enerjilerini viskozitenin sıcaklığa bağımlılığı ile ifade ederek sıcaklık ve brikse göre değişmekle beraber kJ/mol bulmuştur. Çalışmamızda ekstraksiyonun özellikle düşük sıcaklık ve kısa süreli uygulanmasında ekstraksiyon oranı ve ekstrakt briksine bağlı aktivasyon enerjisinin düşük olması 26

7 Çınar, İ. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7) beklenmektedir. Ekstraksiyonda daha düşük aktivasyon enerjisi bu ekstraksiyonun daha kolay gerçekleşebileceği anlamını taşımaktadır. Şekil 2. Meyan kökünün farklı sıcaklıklarda ekstraksiyonunda Arrhenius grafiği. Çizelge 3. Meyan kökünün farklı sıcaklıklarda ekstraksiyonunda kinetik parametreler Ekstraksiyon Sıcaklığı, T ( C) Reaksiyon Hız Sabiti, K (1/dak) *10-3 R 2 Arrhenius Eşitliği Aktivasyon Enerjisi, Ea (kj/mol) Çalışmanın son aşamasında ise meyankökünün farklı sıcaklıklarda suyla ekstraksiyonunda sıcaklık ve süreye bağlı renk absorbans değerini veren model eşitliği Charpe ve Rathod [21]'a göre oluşturulmuştur. Buna göre Eşitlik 2'de verilen kinetik parametrelerden ABS o ve k değerleri ekstraksiyon sıcaklıklarına karşı grafiğe aktarılarak ifadelerin T'ye bağlı doğrusal eşitlikleri oluşturulmuş ve Şekil 3'te verilmiştir. Buna göre: (4) olarak hesaplanmıştır. ABS o ve k değerleri Eşitlik 2'de yerine konularak meyan kökünün farklı sıcaklıklarda suyla ekstraksiyonunda o C sıcaklık aralığında renk absorbansının ekstraksiyon sıcaklık ve süresine bağlı değişimini veren denklem oluşturulmuştur : (6) (5) Sıklık Faktörü K o Eşitlik 6 geleneksel meyan kökü ekstraksiyonunda kullanılan sıcaklıklar olan o C arasında ekstraksiyon süresi ve sıcaklığına göre elde edilecek ekstraktın renk absorbans değerinin belirlenmesi için önemlidir. Bu eşitlikle seçilen ekstraksiyon sıcaklığa göre ekstraksiyon süresinin ne olması gerektiği 27

8 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7) Sıcaklık ve Sürenin Meyan Kökü (Glycyrrhiza glabra L) Ekstraksiyonuna Etkisi hesaplanabileceğinden zaman ve kapasiteden tasarruf sağlanabilecek ve uzun ekstraksiyon sürelerinin yolaçabileceği olumsuz değişmeler önlenmiş olacaktır. 4. SONUÇ Şekil 3. Renk absorbansı ve reaksiyon hız sabitinin ekstraksiyon sıcaklığına bağlı değişimi. Meyan kökü ekstraktı veya yöresel adıyla mayam şerbeti Akdeniz'in geleneksel yaz içeçeğidir. Sağlık üzerine bilinen birçok yararıyla da tüketicinin beğenisini kazanmıştır. Geleneksel olarak bitki köklerinin suda günlerce bekletilmesiyle elde edilen şerbetin kalitesi olumsuz etkilenmekte ve işletme kapasitesi düşük olmaktadır. Araştırma bulgularımıza göre ekstraksiyon süre ve sıcaklığı arttıkça %ekstraksiyon oranı artmaktadır. Etkin ekstraksiyon ilk 10dak içinde gerçekleşmektedir. Ancak sıcaklığın 30 o C'den 60 o C'ye çıkarılması ile sağlanan % ekstraksiyon oranı artışı %2.41 olmuştur. Dolayısıyla ekstraksiyonda kütle transfer mekanizmaları da araştırılmalıdır. Geleneksel meyan kökü şerbeti üretimi düşünüldüğünde mikrobiyel yükün artmasına neden olan 1 ila 3günlük ekstraksiyon sürelerinin saatler seviyesine düşürülebileceği görülmektedir. Sürenin kısalması rengi ve mikrobiyel kaliteyi korumada yardımcı olacak ve işletme için kapasite artışı sağlayacaktır. Gelecek çalışmalarda daha düşük sıcaklıklarda ve kısa süreli ekstraksiyonun geleneksel meyan şerbetinin aromasında meydana getirebileceği değişikliklerin duyusal analizlerle belirlenmesi ve mikrobiyel stabilitenin değerlendirilmesi muhtemel araştırma konuları olacaktır. 5. KAYNAKLAR 1. Akan, H. ve Balos, M.M., 2008, GAP Bölgesi'nden Toplanan Meyan Kökü (Glycrrhiza glabra L.) Taksonunun İhracat Durumu, Etnobotaniksel Özellikleri ve Tıbbi Önemi, Fırat Üniv., Fen ve Müh. Bil. Dergisi (Science and Eng. J of Fırat Univ.), 20(2), Coates, P., Blackman, M. and Cragg, G., (eds), 2005, Licorice (Glycyrrhiza glabra) in Encyclopedia of Dietary Supplements, Marcel Dekker,

9 Çınar, İ. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7) Cinatl,.J, Morgenstern, B. and Bauer G., 2003, Glycyrrhizin, an active component of liquorice roots, and replication of SARS-associated coronavirus, Lancet, 361(9374), Fua, B., Liu, J., Li, H., Li L.,. Lee, F.S.C. and Wang, X., 2005, The application of macroporous resins in the separation of licorice flavonoids and glycyrrhizic acid, Journal of Chromatography A, 1089, Mukhopadhyay, M. and Panja P.,2008, A novel process for extraction of natural sweetener from licorice (Glycyrrhiza glabra) roots, Separation and Purification Technology, 63, Pan, X., Liu, H., Jia, G. and Shu, Y.Y., 2000, Microwave-assisted extraction of glycyrrhizic acid from licorice root, Biochem. Eng. Journal, 5, Baek, J., Lee, J. and Lee, S., 2008, Extraction of nutraceutical compounds from licorice roots with subcritical water, Separation and Purification Technology, 63, Ong, E.S. and Len, S.M.,2003, 'Pressurized hot water extraction of berberine, baicalein and glycyrrhizin in medicinal plants', Anal. Chim. Acta, 482, Eng, A.T.W., Heng, M.Y. and Ong E.S., 2007, Evaluation of surfactant assisted pressurized liquid extraction for the determination of glycyrrhizin and ephedrine in medicinal plants, Anal. Chim. Acta, 583, Wang, Q., Mac, S., Fua B., Lee, F.S.C. and Wang, X., 2004, Development of multi-stage countercurrent extraction technology for the extraction of glycyrrhizic acid (GA) from licorice (Glycyrrhiza uralensis) Fisch, Biochemical Engineering Journal, 21, Wang, L. and Weller C., 2010, Recent advances in extraction of nutra-ceuticals from plants, Trends in Food Science and Technology, 17, Ghoreishi, S.M. and Shahrestani G.R., 2009, Subcritical water extraction of mannitol from olive leaves, Journal of Food Engineering, 93, Eikani, M.H., Golmohammad, F. and Rowshanzamir, S., 2007, Subcritical water extraction of essential oils from coriander seeds (Coriandrum sativum L.), Journal of Food Engineering, 80, Sin, H.N., Yusof, S., Abdul Hamid S.N. and Abd. Rahman R., 2006, Optimization of hot water extraction for sapodilla juice using response surface methodology, Journal of Food Engineering, 74, Lee, W.C, Yusof, S., Hamid, N.S.A. and. Baharin, B.S., 2006, Optimizing conditions for hot water extraction of banana juice using response surface methodology (RSM), Journal of Food Engineering, 75, Reyes, L. F. and Cisneros-Zevallos, L., 2007, Degradation kinetics and color of anthocyanins in aqueous extracts of purple- and red-flesh potatoes (Solanum tuberosum L.), Food Chemistry, 100: Yang, Z., Han, Y., Gu, Z., Fan, G. and Chen, Z., 2008, Thermal degradation kinetics of aqueous anthocyanins and visual color of purple corn (Zea mays L.) cob, Innovative Food Science and Emerging Technologies, 9,

10 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7) Sıcaklık ve Sürenin Meyan Kökü (Glycyrrhiza glabra L) Ekstraksiyonuna Etkisi 21. Charpe, T.V., Rathod, V.K., 2012, Extraction of glycyrrhizic acid from licorice root using ultrasound: Process intensification studies. Chemical Engineering and Processing, 54, Baran, A. ve Fenercioğlu, H., 1991, Meyankökünden elde edilen ekstraktın özelliklerinin belirlenmesi ve dayandırılması üzerine bir araştırma, Gıda, 16(6), Maskan, M., 1999, Rheological behaviour of liquorice (Glycyrrhiza glabra) extract, Journal of Food Engineering, 39(4),

ÖZEL EGE LİSESİ MEYAN KÖKÜ İLE DAHA SAĞLIKLI DİŞLER. HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: Arzum KARAHAN

ÖZEL EGE LİSESİ MEYAN KÖKÜ İLE DAHA SAĞLIKLI DİŞLER. HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: Arzum KARAHAN ÖZEL EGE LİSESİ MEYAN KÖKÜ İLE DAHA SAĞLIKLI DİŞLER HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: Arzum KARAHAN DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Nilüfer DEMİR İZMİR 2016 İÇİNDEKİLER 1.Projenin amacı...2 2. Giriş...2-3 3.Kullanılan Yöntem.....3

Detaylı

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİNDEN FENOLİK BİLEŞİKLERİN EKSTRAKSİYONU ve KÜTLE TRANSFER PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Göksel TOSUN, Berrin BOZAN*

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİNDEN FENOLİK BİLEŞİKLERİN EKSTRAKSİYONU ve KÜTLE TRANSFER PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Göksel TOSUN, Berrin BOZAN* ÜZÜM ÇEKİRDEĞİNDEN FENOLİK BİLEŞİKLERİN EKSTRAKSİYONU ve KÜTLE TRANSFER PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Göksel TOSUN, Berrin BOZAN* Anadolu Üniversitesi,Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği

Detaylı

( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ

( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ TOA17 ( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ B. Başlıoğlu, A. Şenol İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34320, Avcılar

Detaylı

ÇANAKKALE-ÇAN LİNYİTİNİN KURUMA DAVRANIŞI

ÇANAKKALE-ÇAN LİNYİTİNİN KURUMA DAVRANIŞI ÇANAKKALE-ÇAN LİNYİTİNİN KURUMA DAVRANIŞI Duygu ÖZTAN a, Y. Mert SÖNMEZ a, Duygu UYSAL a, Özkan Murat DOĞAN a, Ufuk GÜNDÜZ ZAFER a, Mustafa ÖZDİNGİŞ b, Selahaddin ANAÇ b, Bekir Zühtü UYSAL a,* a Gazi Üniversitesi,

Detaylı

PELEMIR( CEPHALARIA SCYRIACA) EKSTRAKT İLAVELI EKMEKLERDE RENK ANALIZI

PELEMIR( CEPHALARIA SCYRIACA) EKSTRAKT İLAVELI EKMEKLERDE RENK ANALIZI PELEMIR( CEPHALARIA SCYRIACA) EKSTRAKT İLAVELI EKMEKLERDE RENK ANALIZI Elif Şeyma Uslu, Fatih Törnük Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Cephalaria nın bir türü olan pelemir, buğday tarlalarında yabani

Detaylı

FENOLİK BİLEŞİKLER 4

FENOLİK BİLEŞİKLER 4 ÇALIŞMANIN AMACI Bu çalışmada Giresun/Şebinkarahisar yöresinde üretilen dut ve karadut pekmezlerinde insan sağlığı açısından gerekli olan toplam fenolik içeriği ile olumsuz işleme, taşıma ve depolama koşullarından

Detaylı

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞININ BASINÇLI ÇÖZÜCÜ EKSTRAKSİYONU VE EKSTRAKSİYON PARAMETRELERİNİN CEVAP YÜZEY YÖNTEMİ İLE OPTİMİZASYONU

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞININ BASINÇLI ÇÖZÜCÜ EKSTRAKSİYONU VE EKSTRAKSİYON PARAMETRELERİNİN CEVAP YÜZEY YÖNTEMİ İLE OPTİMİZASYONU ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞININ BASINÇLI ÇÖZÜCÜ EKSTRAKSİYONU VE EKSTRAKSİYON PARAMETRELERİNİN CEVAP YÜZEY YÖNTEMİ İLE OPTİMİZASYONU Emir Zafer HOŞGÜN, Berrin BOZAN* Anadolu Üniversitesi, Mühendislik mimarlık Fakültesi,

Detaylı

BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI

BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI D.Öztan 1, U.Gündüz Zafer 2 1 Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

NOHUT SAMANI HIZLI PİROLİZİNİN DENEY TASARIMI İLE MODELLENMESİ

NOHUT SAMANI HIZLI PİROLİZİNİN DENEY TASARIMI İLE MODELLENMESİ NOHUT SAMANI HIZLI PİROLİZİNİN DENEY TASARIMI İLE MODELLENMESİ Görkem Değirmen a, Ayşe E. Pütün a, Murat Kılıç a, Ersan Pütün b, * a Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu.

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu. Toprağa Farklı Şekil ve Miktarlarda Uygulanan TKİ-Hümas ın Toprak Reaksiyonu ve luluğuna Etkisi, Bu Etkisinin Diğer Bazı Humik asit Kaynakları ile Karşılaştırılması Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN

Detaylı

Kızartılıp Dondurulmuş Ürünlerin Mikrodalgada Isıtılması İçin Kaplama Maddesi Tasarımı

Kızartılıp Dondurulmuş Ürünlerin Mikrodalgada Isıtılması İçin Kaplama Maddesi Tasarımı Kızartılıp Dondurulmuş Ürünlerin Mikrodalgada Isıtılması İçin Kaplama Maddesi Tasarımı Işıl Barutçu, Serpil Şahin *, Gülüm Şumnu ODTÜ, Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara * serp@metu.edu.tr Ö zet Yüzeyden

Detaylı

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5.1. TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI Yürütücü Kuruluş (lar) : Çeşitli Tarımsal Ürünlerin Vakumla Kurutulmasında Kurutma Parametrelerinin Belirlenmesi İşbirliği Yapan Kuruluş

Detaylı

RM39 SU + PROPİYONİK ASİT + OLEİL ALKOL SİSTEMİ ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİNİN İNCELENMESİ

RM39 SU + PROPİYONİK ASİT + OLEİL ALKOL SİSTEMİ ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİNİN İNCELENMESİ Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 26, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir RM39 SU + PROPİYONİK ASİT + OLEİL ALKOL SİSTEMİ ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİNİN İNCELENMESİ M. Bilgin 1, Ç. Arısoy 2, Ş.

Detaylı

Mikroenkapsüle Nane Tozundan Soğuk Çay Üretimi ve Duyusal Özellikleri

Mikroenkapsüle Nane Tozundan Soğuk Çay Üretimi ve Duyusal Özellikleri Mikroenkapsüle Nane Tozundan Soğuk Çay Üretimi ve Duyusal Özellikleri Hamza ALAŞALVAR, Mustafa ÇAM Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü Kayseri Nane 1,2 Nane, Lamiaceae

Detaylı

BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ

BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ Güneş Günü Sempozyumu 99-28 Kayseri, 2-27 Haziran 1999 BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ Hüsamettin BULUT Çukurova Üni. Müh.

Detaylı

ŞEFTALİ PULPUNUN SAKLANMASI ESNASINDA RENK DEĞİŞİMLERİ VE AMİNOASİT KAYIPLARI

ŞEFTALİ PULPUNUN SAKLANMASI ESNASINDA RENK DEĞİŞİMLERİ VE AMİNOASİT KAYIPLARI 1 ŞEFTALİ PULPUNUN SAKLANMASI ESNASINDA RENK DEĞİŞİMLERİ VE AMİNOASİT KAYIPLARI Filiz KAR*, F. Naime ARSLANOĞLU *Fırat Üniversitesi Mühendislik Fak. Kimya Müh Bölümü, Elazığ ÖZET Şeftali pulpunun enzimatik

Detaylı

Sigma 2006/1 Araştırma Makalesi / Research Article DESIGN OF EXTRACTION PROCESS WITH INTERACTIVE GRAPHICAL PROGRAMMING

Sigma 2006/1 Araştırma Makalesi / Research Article DESIGN OF EXTRACTION PROCESS WITH INTERACTIVE GRAPHICAL PROGRAMMING Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2006/1 Araştırma Makalesi / Research Article DESIGN OF EXTRACTION PROCESS WITH INTERACTIVE GRAPHICAL PROGRAMMING Umut

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Evrim ÖZKAYNAK KANMAZ* Prof. Dr. Gülden OVA*

Yrd. Doç. Dr. Evrim ÖZKAYNAK KANMAZ* Prof. Dr. Gülden OVA* Yrd. Doç. Dr. Evrim ÖZKAYNAK KANMAZ* Prof. Dr. Gülden OVA* *Artvin Çoruh Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü *Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü Türkiye 11. Gıda Kongresi-2012 2 çevreye

Detaylı

ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR. Mikro pipet (1000 µl) Ependorf tüpü (1.5 ml) Cam tüp (16X100 mm)

ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR. Mikro pipet (1000 µl) Ependorf tüpü (1.5 ml) Cam tüp (16X100 mm) 1 GĐRĐŞ Toplam lipid tayininde sülfo-fosfo-vanillin reaksiyonu takip edilmekte olup hızlı güvenilir ve kolay bir yöntem olduğu için tercih edilmiştir. Serum içerisindeki toplam lipid miktarının kantitatif

Detaylı

AKTİFLEŞTİRİLMİŞ DOĞAL ZEOLİT İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN METİLEN MAVİSİNİN ADSORPLANMASI

AKTİFLEŞTİRİLMİŞ DOĞAL ZEOLİT İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN METİLEN MAVİSİNİN ADSORPLANMASI AKTİFLEŞTİRİLMİŞ DOĞAL ZEOLİT İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN METİLEN MAVİSİNİN ADSORPLANMASI Naime Özdemir, Melek Bağrıaçık, Melek Yılgın, Ayşe Biçer, Filiz Kar* *Fırat Üniversitesi, Müh. Fak., Kimya Müh. Bölümü,

Detaylı

GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI

GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI SEMİHA KARTAL 1, ŞÜKRAN DİLMAÇ 2 ÖZET Gazbeton ülkemiz inşaat sektöründe önemli bir pazar payına sahiptir. Bu bildiride ülkemizde üretilen gazbetonların su karşısındaki

Detaylı

PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA Zn Ve TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ TAYİNİ DANIŞMANLAR. 29 Haziran-08 Temmuz MALATYA

PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA Zn Ve TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ TAYİNİ DANIŞMANLAR. 29 Haziran-08 Temmuz MALATYA TÜBİTAK -BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği- Biyomühendislik Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-3 (ÇALIŞTAY 2012) PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA

Detaylı

KARBOKSİLİK ASİT-SU-1-OKTANOL SİSTEMLERİ SIVI-SIVI DENGELERİ

KARBOKSİLİK ASİT-SU-1-OKTANOL SİSTEMLERİ SIVI-SIVI DENGELERİ KARBOKSİLİK ASİT-SU-1-OKTANOL SİSTEMLERİ SIVI-SIVI DENGELERİ S.ÇEHRELİ, B. TATLI, H. KUK* İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 343 Avcılar,İstanbul *Bio-Sel İlaç ve

Detaylı

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü HİDROLOJİ Buharlaşma Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü BUHARLAŞMA Suyun sıvı halden gaz haline (su buharı) geçmesine buharlaşma (evaporasyon) denilmektedir. Atmosferden

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI SÜREKLİ KARIŞTIRMALI REAKTÖR DENEYİ 2012 KONYA İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii SİMGELER VE

Detaylı

ATMOSFERDEKİ YAĞIŞA GEÇERİLİR SURUHARI MİKTARININ HESAPLANMASI

ATMOSFERDEKİ YAĞIŞA GEÇERİLİR SURUHARI MİKTARININ HESAPLANMASI ATMOSFERDEKİ YAĞIŞA GEÇERİLİR SURUHARI MİKTARININ HESAPLANMASI SEMA TOPÇU* 1. GİRİŞ Dünya üzerindeki büyük su kütlelerinden meydana gelen buharlaşma ve canlıların terleme olayı atmosferdeki subuharının

Detaylı

MEYVE SEBZE VE İŞLENMİŞ ÜRÜNLERİ

MEYVE SEBZE VE İŞLENMİŞ ÜRÜNLERİ 21-22 Nisan 2015 / İZMİR YAŞ MEYVE SEBZE VE İŞLENMİŞ ÜRÜNLERİ FENOL KRİSTAL BİLEŞİĞİNİN TURUNÇGİLLERDE BİTKİ SAVUNMA SİSTEMİNİ UYARICI VE GELİŞTİRİCİ ETKİSİ ATAKAN TİMAL CIĞERIM Bitkilerin doğal savunma

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

9.7 ISIL İŞLEM SIRASINDA GIDA BİLEŞENLERİNİN PARÇALANMASI

9.7 ISIL İŞLEM SIRASINDA GIDA BİLEŞENLERİNİN PARÇALANMASI 9.7 ISIL İŞLEM SIRASINDA GIDA BİLEŞENLERİNİN PARÇALANMASI 9.7.1 Sabit Sıcaklıkta Yürütülen Isıl işlemde Bileşenlerin Parçalanması 9.7.2 Değişen Sıcaklıkta Yürütülen Isıl İşlemde Bileşim Öğelerinin Parçalanması

Detaylı

ETİLASETAT/SU KARIŞIMININ PERVAPORASYON İLE AYRILABİLİRLİĞİ İÇİN SORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

ETİLASETAT/SU KARIŞIMININ PERVAPORASYON İLE AYRILABİLİRLİĞİ İÇİN SORPSİYONUNUN İNCELENMESİ ETİLASETAT/SU KARIŞIMININ PERVAPORASYON İLE AYRILABİLİRLİĞİ İÇİN SORPSİYONUNUN İNCELENMESİ N. DURMAZ HİLMİOĞLU *, A.E. YILDIRIM **, S. TÜLBENTÇİ *** *: Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN ENERJİ TALEBİNİN MODELLENMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKALAR

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN ENERJİ TALEBİNİN MODELLENMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKALAR Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 1. ENERJİ KONGRESİ ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN ENERJİ TALEBİNİN MODELLENMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKALAR Özgür BAŞKAN, Soner HALDENBİLEN, Halim CEYLAN Pamukkale

Detaylı

ÜZÜM PEKMEZİNİN SANTRİFÜJ DESTEKLİ DONDURARAK KONSANTRASYONU

ÜZÜM PEKMEZİNİN SANTRİFÜJ DESTEKLİ DONDURARAK KONSANTRASYONU ÜZÜM PEKMEZİNİN SANTRİFÜJ DESTEKLİ DONDURARAK KONSANTRASYONU Burcu BEKTAŞ*, Gülşah ÇALIŞKAN, Safiye Nur DİRİM Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, İzmir GİRİŞ AMAÇ MATERYAL ve YÖNTEM BULGULAR ve

Detaylı

PORTAKAL KABUĞU-ASİDİK SU KARIŞIMININ FİLTRASYONUNDA BUĞDAY KEPEĞİNİN SÜZME YARDIMCI MADDESİ OLARAK KULLANILMASI

PORTAKAL KABUĞU-ASİDİK SU KARIŞIMININ FİLTRASYONUNDA BUĞDAY KEPEĞİNİN SÜZME YARDIMCI MADDESİ OLARAK KULLANILMASI PORTAKAL KABUĞU-ASİDİK SU KARIŞIMININ FİLTRASYONUNDA BUĞDAY KEPEĞİNİN SÜZME YARDIMCI MADDESİ OLARAK KULLANILMASI Tuba YETİŞİR, Güneş ÖZSOY, Nurhan ARSLAN Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya

Detaylı

BAZI MEYVE VE SEBZELERDE C VİTAMİNİ TAYİNİ

BAZI MEYVE VE SEBZELERDE C VİTAMİNİ TAYİNİ Tübitak Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi Kayseri deki Fen ve Teknoloji Öğretmenleri Bilim Danışmanlığı ve Eğitimi Yönünden Destekleme Çalıştayı 14-20 Haziran 2008 BAZI MEYVE VE SEBZELERDE C VİTAMİNİ

Detaylı

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 4-7 Ekim 216 ISSN: 2148-36 Yıl /Year: 217 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 78-85 Araştırma Makalesi Research Article 1Alata Bahçe Kulturleri

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (1) 43-50 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Yılmaz İÇAĞA 1, Yalçın BOSTANOĞLU 2, Erhan KAHRAMAN 1 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

PİYASADA BULUNAN BAZI BİTKİSEL ÇAYLARDA KAFEİN TAYİNİ

PİYASADA BULUNAN BAZI BİTKİSEL ÇAYLARDA KAFEİN TAYİNİ TÜBİTAK-BİDEB KİMYA BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI 29.08.2007-09.09.2007 PİYASADA BULUNAN BAZI BİTKİSEL ÇAYLARDA KAFEİN TAYİNİ Füsun DÖNMEZ Gülyay YILMAZER Proje Danışmanı Prof. Dr. Mustafa SOYLAK İÇİNDEKİLER

Detaylı

Çay ın Verimine Saturasyon Açığının Etkisi Üzerine Çalışmalar Md.Jasim Uddin 1, Md.Rafiqul Hoque 2, Mainuddin Ahmed 3, J.K. Saha 4

Çay ın Verimine Saturasyon Açığının Etkisi Üzerine Çalışmalar Md.Jasim Uddin 1, Md.Rafiqul Hoque 2, Mainuddin Ahmed 3, J.K. Saha 4 Çay ın Verimine Saturasyon Açığının Etkisi Üzerine Çalışmalar Md.Jasim Uddin 1, Md.Rafiqul Hoque 2, Mainuddin Ahmed 3, J.K. Saha 4 Pakistan Meteoroloji Bülteni. Sayı:2, Yayın:4, Kasım, 2005 Özet 2003 yılı

Detaylı

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ U. OLGUN, Ö. ÖZYILDIRIM, V. SEVİNÇ Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Mithatpaşa, 54, Sakarya ÖZET Ayçiçek yağı üretim tesislerinden

Detaylı

KİMYASAL DENGE. AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır.

KİMYASAL DENGE. AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır. KİMYASAL DENGE AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır. TEORİ Bir kimyasal tepkimenin yönü bazı reaksiyonlar için tek bazıları için ise çift yönlüdür.

Detaylı

SIVI-SIVI EKSTRAKSİYONU DENEYİ

SIVI-SIVI EKSTRAKSİYONU DENEYİ SIVI-SIVI EKSTRAKSİYONU DENEYİ Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 1. Amaç Sıvı-sıvı ekstraksiyon prosesine ait temel ilkelerin deney düzeneği üzerinde uygulanması, ilgili hesaplamaların

Detaylı

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Remzi GEMCİ * Ahmet KAPUÇAM

Detaylı

Ceviz Fidanı-Ağacı İklim ve Toprak İstekleri

Ceviz Fidanı-Ağacı İklim ve Toprak İstekleri Yavuz-1 CEVİZ (KR-2) Ceviz yetişen tüm bölgelerde yetişir. Özellikle geç donların görüldüğü yerlerde yetiştirilmesi tavsiye edilir. Verimsiz bir çeşittir. Nisbi Periyodisite görülür. Meyvesi oval şekilli

Detaylı

DENEY-1: NEWTON KURALINA UYMAYAN AKIŞKANLARIN REOLOJİK DAVRANIŞLARI

DENEY-1: NEWTON KURALINA UYMAYAN AKIŞKANLARIN REOLOJİK DAVRANIŞLARI DENEY-1: NEWTON KURALINA UYMAYAN AKIŞKANLARIN REOLOJİK DAVRANIŞLARI 1-) Viskozite nedir? Kaç çeşit viskozite vardır? Açıklayınız. 2-) Kayma incelmesi ve kayma kalınlaşması nedir? Açıklayınız. 3-) Reoloji

Detaylı

Dr. Eda ÇALIKOĞLU. Gıda Mühendisi. ecalikoglu@tagem.gov.tr. Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği A.B. D. 2008. Gıda Mühendisliği 2000

Dr. Eda ÇALIKOĞLU. Gıda Mühendisi. ecalikoglu@tagem.gov.tr. Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği A.B. D. 2008. Gıda Mühendisliği 2000 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Eda ÇALIKOĞLU Ünvan Gıda Mühendisi Telefon 206 E-mail ecalikoglu@tagem.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 28.09.1978 - Ankara Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Fen Bilimleri

Detaylı

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU Gülin AYTİMUR, Süheyda ATALAY Ege Üniversitesi Müh. Fak. Kimya Müh. Bölümü 351-Bornova İzmir ÖZET

Detaylı

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ İbrahim Hakkı Karakaş a*,mehmet Çopur b, M. Muhtar Kocakerim c, Zeynep Karcıoğlu Karakaş d a Bayburt Üniversitesi, Bayburt Meslek Yüksek Okulu, Bayburt

Detaylı

Değişik Ekstrak Ortamlarında Zeytin ve İncir yapraklarının Antioksidan Kapasiteleri

Değişik Ekstrak Ortamlarında Zeytin ve İncir yapraklarının Antioksidan Kapasiteleri Değişik Ekstrak Ortamlarında Zeytin ve İncir yapraklarının Antioksidan Kapasiteleri 1. Cansu ARSLAN a *, 2. Güler GÜÇÜK a, 3. Evren ALTIOK a 4. Rukiye ÇİFTÇİOĞLU a a İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI BORUSAL REAKTÖR DENEYİ 2017 KONYA

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI BORUSAL REAKTÖR DENEYİ 2017 KONYA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI BORUSAL REAKTÖR DENEYİ 2017 KONYA İÇİNDEKİLER 1. SİMGELER... 3 2. GİRİŞ... 3 3. DENEY DÜZENEĞİ...

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi

HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi UYGULAMA NOTU Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi L019 HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi HAZIRLAYANLAR Kim. Akın Osanmaz ve Uzm. Kim. Ozan Halisçelik Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU: Elma suyu numunelerinde,

Detaylı

Antosiyanin İçeriği (mg/l)

Antosiyanin İçeriği (mg/l) Doç. Dr. H. Ali GÜLEÇ Araş. Gör. Kadir ÇINAR Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü TEPKİME KİNETİĞİ SORU SETİ-1 1. 160 mg/l düzeyinde antosiyanin içeren vişne suyunun 80 C da sabit sıcaklıkta ısıtılması

Detaylı

RM26 KOLEMANİTİN CO 2 VE SO 2 İLE DOYURULMUŞ SULU ÇÖZELTİLERDEKİ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN OPTİMİZASYONU

RM26 KOLEMANİTİN CO 2 VE SO 2 İLE DOYURULMUŞ SULU ÇÖZELTİLERDEKİ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN OPTİMİZASYONU Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir RM6 KOLEMANİTİN CO VE SO İLE DOYURULMUŞ SULU ÇÖZELTİLERDEKİ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN OPTİMİZASYONU ZAFER EKİNCİ, ENES ŞAYAN,

Detaylı

KONVEKTİF, MİKRODALGA VE GÜNEŞTE KURUTMA PROSESLERİ İLE KIZILCIK (Cornus mas L.) MEYVESİNİN KURUMA KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ VE MATEMATİK MODELLENMESİ

KONVEKTİF, MİKRODALGA VE GÜNEŞTE KURUTMA PROSESLERİ İLE KIZILCIK (Cornus mas L.) MEYVESİNİN KURUMA KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ VE MATEMATİK MODELLENMESİ KONVEKTİF, MİKRODALGA VE GÜNEŞTE KURUTMA PROSESLERİ İLE KIZILCIK (Cornus mas L.) MEYVESİNİN KURUMA KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ VE MATEMATİK MODELLENMESİ Bilgehan POLATOĞLU a, * Ayşe Vildan BEŞE b a * Atatürk

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ DENEYİN AMACI Gazlarda söz konusu olmayan yüzey gerilimi sıvı

Detaylı

MUCİZE KALKAN İLE SUYUMUZ ŞİMDİ PET ŞİŞELERDE DE SAĞLIKLI

MUCİZE KALKAN İLE SUYUMUZ ŞİMDİ PET ŞİŞELERDE DE SAĞLIKLI MUCİZE KALKAN İLE SUYUMUZ ŞİMDİ PET ŞİŞELERDE DE SAĞLIKLI HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-D SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA DAĞ DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2013 İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN AMACI.3 2. PET ŞİŞELER

Detaylı

Dokuma Kumaş Yapisinin Tezgah Eni Boyunca Çözgü Gerginlik Dağilimina Etkisi

Dokuma Kumaş Yapisinin Tezgah Eni Boyunca Çözgü Gerginlik Dağilimina Etkisi www.teknolojikarastirmalar.com Electronic Journal of Textile Technologies 08 (1) 11-17 TECHNOLOGICAL RESEARCHES Makale Dokuma Kumaş Yapisinin Tezgah Eni Boyunca Çözgü Gerginlik Dağilimina Etkisi Gülcan

Detaylı

KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU VE BELİRSİZLİK HESAPLARI

KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU VE BELİRSİZLİK HESAPLARI Doküman No: R.LAB.5.4.04 Rev.No/Tarih : 00/ Yayın Tarihi: 08.07.2011 Sayfa: 1 / 1 KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU BELİRSİZLİK HESAPLARI Doküman No: R.LAB.5.4.04 Rev.No/Tarih : 00/ Yayın Tarihi:

Detaylı

PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU

PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU T. GÜNGÖREN 1, H. MADENOĞLU 1, M. SERT 1, İ.H. METECAN 2, S. ERDEM 1, L. BALLİCE 1, M. YÜKSEL 1, M. SAĞLAM 1 1 Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

SU-PROPİYONİK ASİT-DİMETİL FTALAT SİSTEMİ SIVI-SIVI DENGESİ*

SU-PROPİYONİK ASİT-DİMETİL FTALAT SİSTEMİ SIVI-SIVI DENGESİ* SU-PROPİYONİK ASİT-DİMETİL FTALAT SİSTEMİ SIVI-SIVI DENGESİ* D. ÖZMEN, S. ÇEHRELİ, U. DRAMUR İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 343 Avcılar, İstanbul ÖZET Sıvı-sıvı

Detaylı

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi October26-28, 216, Malatya Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi ÖZET Murat Topal DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, murattopal@dsi.gov.tr

Detaylı

ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN POTASYUM HİDROKSİT DESTEKLİ KATALİZÖR VARLIĞINDA BİYODİZEL ELDESİ

ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN POTASYUM HİDROKSİT DESTEKLİ KATALİZÖR VARLIĞINDA BİYODİZEL ELDESİ TÜBİTAK-BİDEB KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011) ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN

Detaylı

Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 19030,ÇORUM sstilmisbasan@hitit.edu.tr

Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 19030,ÇORUM sstilmisbasan@hitit.edu.tr ÜÇLÜ POLİ(VİNİL KLORÜR) KARIŞIMLARININ TERMOMEKANİK ÖZELLİKLERİNE MALEİK ANHİDRİT İÇEREN TERPOLİMERLERİN ETKİSİ SATILMIŞ BASAN, ÖZLEM AYDIN, FATMA ŞAHİN Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya

Detaylı

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar)

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 9-14 Araştırma Makalesi 1Çukurova Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Pikolinik Asidin TriOktilAmin (TOA) ile Reaktif Ekstraksiyonu

Pikolinik Asidin TriOktilAmin (TOA) ile Reaktif Ekstraksiyonu Pikolinik Asidin TriOktilAmin (TOA) ile Reaktif Ekstraksiyonu Amaç Fatih Tuyun 1, Hasan Uslu 1*, Selahattin Gökmen 1, Yavuz Yorulmaz 1 1 Beykent Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği

Detaylı

DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU

DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU Duygu UYSAL, Ö. Murat DOĞAN, Bekir Zühtü UYSAL Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü ve Temiz Enerji Araştırma

Detaylı

SIVI YOĞUNLUKLARININ BİRİNCİL SEVİYEDE BELİRLENMESİNİ SAĞLAYAN ÖLÇÜM DÜZENEĞİ

SIVI YOĞUNLUKLARININ BİRİNCİL SEVİYEDE BELİRLENMESİNİ SAĞLAYAN ÖLÇÜM DÜZENEĞİ 383 SIVI YOĞUNLULARININ BİRİNCİL SEVİYEDE BELİRLENMESİNİ SAĞLAYAN ÖLÇÜM DÜZENEĞİ Haldun DİZDAR Ümit Y. AÇADAĞ Orhan SAARYA ÖZET Endüstride, sıvı yoğunluğunun yüksek hassasiyetle ölçümü, başta petrol olmak

Detaylı

Özet. Anahtar Kelimeler: IQF, Vişne,Soğuk Depolama, Reolojik Özellikler. Giriş

Özet. Anahtar Kelimeler: IQF, Vişne,Soğuk Depolama, Reolojik Özellikler. Giriş Bireysel Hızlı Dondurma Tekniği ile Dondurulmuş Vişnelerden Aylık Periyotlarla Elde Edilen Vişne Sularında Reolojik Değişimler 1. Cemal Kasnak a, 2.Hasan Toğrul b, 3. Abdullah Çağlar a Özet a Afyon Kocatepe

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DOYMA BASINCI DENEY FÖYÜ 3

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DOYMA BASINCI DENEY FÖYÜ 3 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DOYMA BASINCI DENEY FÖYÜ 3 Hazırlayan: Arş. Gör. Gülcan ÖZEL 1. Deney Adı: Doyma çizgisi kavramı 2. Deney Amacı:

Detaylı

Gıda Analizlerinde Toksik Madde Tayini LC-GC Aplikasyonu Tanım:

Gıda Analizlerinde Toksik Madde Tayini LC-GC Aplikasyonu Tanım: Gıda Analizlerinde Toksik Madde Tayini LC-GC Aplikasyonu Tanım: İşlem görmüş gıda matrislerinde LC-MS/MS ve GC-MS ile Yüksek dozda toksik madde kalıntısı teşhis ve miktarlandırma analizleri için geliştirilmiş

Detaylı

BİR OFİS İÇİN TERMAL KONFOR ANALİZİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SAYISAL ÇÖZÜMÜ

BİR OFİS İÇİN TERMAL KONFOR ANALİZİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SAYISAL ÇÖZÜMÜ BİR OFİS İÇİN TERMAL KONFOR ANALİZİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SAYISAL ÇÖZÜMÜ Hazırlayan : Kadir ÖZDEMİR No : 4510910013 Tarih : 25.11.2014 KONULAR 1. ÖZET...2 2. GİRİŞ.........3

Detaylı

TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 251-256 JOURNAL OF SCIENCE TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Ankara Atmosferinde Toplanan PM2.5 Örneklerinde n Alkan Konsantrasyon Seviyelerinin Mevsimsel Değişimlerinin Değerlendirilmesi

Ankara Atmosferinde Toplanan PM2.5 Örneklerinde n Alkan Konsantrasyon Seviyelerinin Mevsimsel Değişimlerinin Değerlendirilmesi Ankara Atmosferinde Toplanan PM2.5 Örneklerinde n Alkan Konsantrasyon Seviyelerinin Mevsimsel Değişimlerinin Değerlendirilmesi EBRU KOÇAK, SEDA ASLAN KILAVUZ, İPEK İMAMOĞ LU, GÜRDAL TUNCEL Giriş Partikül

Detaylı

2.2 Birinci Derece Hız Sabiti ve Reaksiyonun Yarılanma Ömrü

2.2 Birinci Derece Hız Sabiti ve Reaksiyonun Yarılanma Ömrü 2.2 Birinci Derece Hız Sabiti ve Reaksiyonun Yarılanma Ömrü Birinci dereceden bir reaksiyonun hızı sadece bir reaktantın (veya ürünün) derişimine bağlıdır. Bu durumda reaksiyon hızı için, r=k[a]yazılabilir.

Detaylı

Muzun Farklı Kurutma Şartlarındaki Kuruma Karakteristiklerinin Belirlenmesi

Muzun Farklı Kurutma Şartlarındaki Kuruma Karakteristiklerinin Belirlenmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Tansu Machinery KARA, Fikret Science) DEMİR 212, 8 (2), 179-184 Muzun Farklı Kurutma Şartlarındaki Kuruma Karakteristiklerinin Belirlenmesi Tansu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Reşit YILDIZ Doğum Yeri ve Yılı : Kilis/Merkez, 20.12.1980 Çalıştığı Kurum : Mardin Artuklu Üniversitesi Ünvanı : Yardımcı Doçent Dr. e-mail Adresi : ryildiz80@gmail.com

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Araştırma Makalesi/Research Article BaCl 2 -Ba(H 2 PO 2 ) 2 -H 2 O Üçlü

Detaylı

ÜÇ BİLEŞENLİ REAKSİYON SİSTEMLERİ İÇEREN REAKTİF DİSTİLASYON KOLONU VE REAKTÖR/DİSTİLASYON KOLONU PROSESLERİNİN NİCELİKSEL KARŞILAŞTIRMASI

ÜÇ BİLEŞENLİ REAKSİYON SİSTEMLERİ İÇEREN REAKTİF DİSTİLASYON KOLONU VE REAKTÖR/DİSTİLASYON KOLONU PROSESLERİNİN NİCELİKSEL KARŞILAŞTIRMASI ÜÇ BİLEŞENLİ REAKSİYON SİSTEMLERİ İÇEREN REAKTİF DİSTİLASYON KOLONU VE REAKTÖR/DİSTİLASYON KOLONU PROSESLERİNİN NİCELİKSEL KARŞILAŞTIRMASI Denizhan YILMAZ, Saliha YILMAZ, Eda HOŞGÖR, Devrim B. KAYMAK *

Detaylı

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ADİ İĞ TESCİL RAPORU GATAEMD135(SAYAR) ANKARA 2015 GATAEMD135(SAYAR) ADİ İĞ ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

Detaylı

1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı

1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı 1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı MURAT EVYAPAN *, RİFAT ÇAPAN *, HİLMİ NAMLI **, ONUR TURHAN **,GEORGE STANCİU *** * Balıkesir

Detaylı

5.111 Ders 34 Kinetik Konular: Sıcaklığın Etkisi, Çarpışma Teorisi, Aktifleşmiş Kompleks Teorisi. Bölüm

5.111 Ders 34 Kinetik Konular: Sıcaklığın Etkisi, Çarpışma Teorisi, Aktifleşmiş Kompleks Teorisi. Bölüm 34.1 5.111 Ders 34 Kinetik Konular: Sıcaklığın Etkisi, Çarpışma Teorisi, Aktifleşmiş Kompleks Teorisi. Bölüm 13.11-13.13 Tepkime Hızına Sıcaklığın Etkisi Gaz-Fazı Nitel (kalitatif) gözleme göre, sıcaklık

Detaylı

KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI

KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI Hatice YANIKOĞLU a, Ezgi ÖZKARA a, Mehmet YÜCEER a* İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği

Detaylı

Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü Mühendislik Müdürlüğü Üretim Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü Mayıs 2015

Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü Mühendislik Müdürlüğü Üretim Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü Mayıs 2015 Çelikhane Gazı Kazanım ve Kullanımının Artırılması Projesi Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü Mühendislik Müdürlüğü Üretim Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü Mayıs 2015 Sunum Akışı Erdemir de Enerji, Proses

Detaylı

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ İlke ÇELİK 1, Seda Aslan KILAVUZ 2, İpek İMAMOĞLU 1, Gürdal TUNCEL 1 1 : Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Detaylı

BALDA 13 C İZOTOP TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-590.2014.

BALDA 13 C İZOTOP TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-590.2014. BALDA 13 C İZOTOP TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI Rapor No: KAR-G3RM-590.2014.02 Koordinatör: Dr. Fatma AKÇADAĞ 23 Aralık 2014 Gebze/KOCAELİ

Detaylı

GIDALARIN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

GIDALARIN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ GIDALARIN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Gıdalara uygulanan çeşitli işlemlere ilişkin bazı hesaplamalar için, gıdaların bazı fiziksel özelliklerini yansıtan sayısal değerlere gereksinim bulunmaktadır. Gıdaların

Detaylı

ve Atık Suda VOC Analizi

ve Atık Suda VOC Analizi GC/MS ve Purge&Trap ile İçme Suyu ve Atık Suda VOC Analizi İ çme suyu ve atık sulardaki VOC bileşiklerin tespit edilmesi ve miktarlarının belirlenmesidir. Son yıllarda artan çevre bilinci kimyasal maddelerin;

Detaylı

İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ. Berna AYAT. İstanbul, Türkiye

İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ. Berna AYAT. İstanbul, Türkiye 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 271 İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ Burak AYDOĞAN baydogan@yildiz.edu.tr Berna AYAT bayat@yildiz.edu.tr M. Nuri ÖZTÜRK meozturk@yildiz.edu.tr

Detaylı

ALERJEN MADDELER VEYA ÜRÜNLER

ALERJEN MADDELER VEYA ÜRÜNLER YEDİNCİ BÖLÜM 11.Çeşitli ve Son Hükümler 11.1.Ürün takip sistemi MADDE 45 (1) Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda, belirli gıda veya gıda gruplarına yönelik olarak ürünün izlenebilirliğini temin etmek

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-1 ÇALIŞTAY 2010

TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-1 ÇALIŞTAY 2010 TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-1 ÇALIŞTAY 2010 GRUP AKTİF PROJE ADI AYÇİÇEĞİ ATIKLARINDAN AKTİF KARBON

Detaylı

TÜBİTAK BİDEB LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ KİMYA 3 (Çalıştay 2012)

TÜBİTAK BİDEB LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ KİMYA 3 (Çalıştay 2012) TÜBİTAK BİDEB LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ KİMYA 3 (Çalıştay 2012) DOĞAL BOYAR MADDE ÜRETİMİ ve UYGULAMALARI Berivan SALMİ YILDIZ

Detaylı

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ Sıcaklık düşürüldükçe kinetik enerjileri azalan gaz molekülleri sıvı hale geçer. Sıvı haldeki tanecikler birbirine temas edecek kadar yakın olduğundan aralarındaki çekim kuvvetleri

Detaylı

Koku Ölçüm Yöntemleri

Koku Ölçüm Yöntemleri Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Koku Ölçüm Yöntemleri HAZIRLAYANLAR: Prof. Dr. Aysel Atımtay Çevre Müh. Meltem Güvener ODTÜ, 1-2 Nisan 2004 Ankara 1 KOKU ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Elektronik

Detaylı

FİZİKOKİMYA I ARASINAV SORU VE CEVAPLARI 2013-14 GÜZ YARIYILI

FİZİKOKİMYA I ARASINAV SORU VE CEVAPLARI 2013-14 GÜZ YARIYILI Soru 1: Aşağıdaki ifadeleri tanımlayınız. a) Sistem b)adyabatik sistem c) Kapalı sistem c) Bileşen analizi Cevap 1: a) Sistem: Üzerinde araştırma yapmak üzere sınırladığımız bir evren parçasına verilen

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

ÇAYDAN KATMA DEĞERİ YÜKSEK YENİ ÜRÜNLER GELİŞTİRİLMESİ

ÇAYDAN KATMA DEĞERİ YÜKSEK YENİ ÜRÜNLER GELİŞTİRİLMESİ ÇAYDAN KATMA DEĞERİ YÜKSEK YENİ ÜRÜNLER GELİŞTİRİLMESİ MAM Gıda Enstitüsü Dr. Sena Saklar Ayyıldız 05.10.2016 Türkiye 12. Gıda Kongresi Edirne Projenin Amacı Türkiye çay üreticisi ülke olmakla birlikte,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. FİLİZ ALTAY

Yrd. Doç. Dr. FİLİZ ALTAY Yrd. Doç. Dr. FİLİZ ALTAY İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKİYE DE GIDA SEKTÖRÜNDE NANOTEKNOLOJİ VE İNSAN SAĞLIĞI ÇALIŞTAYI 15 MAYIS 2012 SABANCI ÜNİVERSİTESİ KARAKÖY İLETİŞİM MERKEZİ

Detaylı

-1- Biüret Yöntemi. ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR Mikro pipet (1000 µl) Makro küvet (3 ml) 1 Vorteks Analitik terazi Spektrofotometre (540 nm)

-1- Biüret Yöntemi. ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR Mikro pipet (1000 µl) Makro küvet (3 ml) 1 Vorteks Analitik terazi Spektrofotometre (540 nm) 1 GĐRĐŞ Protein tayin kiti takip edilerek hazırlanmıştır. Protein tayin kiti kullanılarak örneklerde hızlı, güvenilir ve kolay bir şekilde protein miktarı saptanabilmektedir. Protein tayin kitinde gerçekleştirilen

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar)

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 40-45 Araştırma Makalesi Research Article Selçuk Üniversitesi

Detaylı