Sıcaklık ve Sürenin Meyan Kökü (Glycyrrhiza glabra L.) Ekstraksiyonuna Etkisi ve Ekstraksiyon Kinetiğinin Modellenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sıcaklık ve Sürenin Meyan Kökü (Glycyrrhiza glabra L.) Ekstraksiyonuna Etkisi ve Ekstraksiyon Kinetiğinin Modellenmesi"

Transkript

1 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2012 (21-30) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 7, No: 2, 2012 (21-30) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR e-issn: Makale (Paper) Sıcaklık ve Sürenin Meyan Kökü (Glycyrrhiza glabra L.) Ekstraksiyonuna Etkisi ve Ekstraksiyon Kinetiğinin Modellenmesi İnci ÇINAR Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, K.Maraş/TÜRKİYE Özet Çalışmada sıcaklık ve sürenin meyan kökü ekstraksiyonuna etkisi araştırılarak ekstraksiyon kinetiğinin modellenmesi amaçlanmıştır. Ekstraksiyon 30, 40, 50 ve 60 o C'lerde ve 10dak periyotlarla toplam 90dak'da gerçekleştirilmiştir. 90dak'lık ekstraksiyon sonunda 30, 40, 50 ve 60 o C'lerdeki kıyaslamalı %ekstraksiyon oranları sırasıyla %95.67, 96.91, ve 100 iken 10dak'lık ekstraksiyon sonunda %92.33, 93.39, ve olarak belirlenmiştir. Ekstraksiyonun büyük oranda ilk 10dak içinde gerçekleştiği saptanmıştır. Farklı sıcaklıklarda ekstraksiyonda renk absorbansının zamana bağlı değişimi ampirik olarak modellenmiştir. Ekstraksiyon prosesi 1. dereceden kinetikle modellenerek 30, 40, 50 ve 60 o C'lerdeki ekstraksiyonda reaksiyon hız sabitleri sırasıyla , , ve /dak ve aktivasyon enerjisi 2.095kJ/mol olarak hesaplanmıştır. Meyan kökünün o C aralığındaki sıcaklıklarda ekstraksiyonunda renk absorbansının süre ve sıcaklığa bağlı değişimi ABS t = (0.0005T )e ( T )t eşitliği ile ifade edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Meyan Kökü, Su ekstraksiyonu, Sıcaklık etkisi, Modelleme. Effect of Temperature and Time on Licorice Root (Glycyrrhiza glabra L.) Extraction and Modelling Extraction Kinetics Abstract Study was aimed to determine the effect of temperature and time on licorice root extraction and to model extraction kinetics. Extractions were conducted at 30, 40, 50 ve 60 o C in the periods of 10min during 90min. %extraction rates for both 90min and 10min extractions at 30, 40, 50 ve 60 o C were 95.67, 96.91, ve 100% and 92.33, 93.39, 94.49, % respectively. The results indicated that extractions were mostly proceeded at the first 10min of extraction. Changes in color absorbances depending on time were modelled empirically for different temperatures. First order reaction kinetics resulted in reaction rates of , , ve /dak for extractions at 30, 40, 50 ve 60 o C while activation energy was 2.095kJ/mol. Color absorbance change of licorice root extracts, in o C range, depending on extraction temperature and time was given with the equation of ABS t = (0.0005T )e ( T )t. Keywords : Licorice root, Water extraction, Temperature effect, Modelling. Bu makaleye atıf yapmak için ÇINAR, İ., Sıcaklığın Meyan Kökü (Glycyrrhiza glabra L) Ekstraksiyonuna Etkisi ve Ekstraksiyon Davranışının Modellenmesi Önerisi Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2012,7(2) How to cite this article ÇINAR, İ., Effect of Temperature on Licorice root (Glycyrrhiza glabra L) Extraction and Modelling Extraction Behaviour Proposal Electronic Journal of Food Technologies, 2012,7(2) 21-30

2 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7) Sıcaklık ve Sürenin Meyan Kökü (Glycyrrhiza glabra L) Ekstraksiyonuna Etkisi 1. GİRİŞ Vatanı Türkiye, Akdeniz ülkeleri, Ukrayna, Rusya, Türkistan olan meyan bitkisi baklagiller familyasından çok yıllık bir bitki olup sulak ve nemli yerlerde yabani olarak yetişir. Türkiye'de Güney, Orta ve Doğu Anadolu'da yaygınlık gösteren meyan bitkisinin 6 türü yetişmektedir. Tıbbi ve endüstriyel amaçlı en çok kullanılan tür Glycyrrhiza glabra'dır [1]. Boyu cm arasında değişir. Yaprakları kanat, yaprakçıkları eliptik şekilde, bütün kenarlı, üstü koyu, altı grimsi yeşil ve tüylüdür. Pembe, leylak ve mor renkli çiçekleri kelebek şeklinde ve altılı başak görünümündedir. Meyveleri, esmerimsi kırmızı, fasulye kapsülü şeklinde olup içinde 3-6adet esmer tohum bulunur. Kazık şeklindeki kökleri ana gövde ve sürgünlerden oluşur. Meyan bitkisi yan kökleriyle çevresine yayılır. Boyu bazen metreleri bulan yan kökler grimsi esmer veya esmerimsi kırmızı arası renktedir [2;3;4]. Bitkinin kökleri, meyan kökü olarak tanınmakta ve kullanılmaktadır. Kökler tatlı veya acı olabilmektedir. Kök sökme işlemi sonbahar aylarında yapılır. Sökülen kökler yıkanarak kirliliklerinden arındırılır, 15-40cm boyunda doğranır, kabukları soyularak veya doğrudan güneşte kurutularak nemden ve güneş ışınlarından korunarak saklanır. Kurutulmuş meyan rizom kökü bağıl tatlılığı sukrozdan kat daha fazla bir glikozit ve dolayısıyla doğal tatlandırıcı olan glisirizin, flavon, saponin ve kumarinleri, acı tattaki uçucu yağları, nişasta ve zamk maddelerini içerir [5]. Meyan kökünün fabrikalarda işlenmesi sırasında köklerin suda bekletilmesi suretiyle elde edilen pekmez kıvamında, özgün tat ve renkte meyan ekstraktı ilaç ve gıda sanayinde çok çeşitli meyan ürünlerinin yapımında kullanılır. En yaygın kullanım alanları bitkisel diyet destekleri, sakızlar, şekerlemeler ve içeceklerdir. Geleneksel olarak Kahraman Maraş ve yöresinde bu kökten şerbet yapılarak tüketilir. Meyan kökü geleneksel hekimlikte yüzyıllardır kullanılan bir bitkidir. Yaz aylarında güney illerinde yoğun olarak tüketilen meyan kökü şerbetinin biyolojik olarak aktif bitkiler arasında yer aldığı ve geleneksel hekimlikte yüzyıllardır kullanıldığı bilinmektedir. Kök ve rizomlar antienflamatör, antiviral, antialerjik, antioksidan, gastrosistem koruyucu ve antikanserojen etkilere sahiptir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda meyan kökünden elde edilen glisirizinin SARS'a karşı kullanılan ribavirin maddesinden çok daha etkili olduğuna ve HIV-1 (AIDS virüsü) ve Hepatit C virüsüne karşı başarıyla kullanılabildiğine yer verilmiştir [6, 7]. Meyan kökü ekstraktı içinde bulunan glisirizik asit ise immün sistem üzerine etkilidir ve boğaz ağrıları, bronşit, karaciğer ve böbrek hastalıkları ile ülsere etkilidir [8]. Bu sebeple yaygın olarak farklı ekstraksiyon teknikleriyle elde edilerek kullanılmaktadır. Literatürde meyan kökü şerbeti veya glisirizik asit eldesi daha çok sıcak su, alkol (metanol ve etanol), amonyum tuzları, amonyum hidroksit ve NH 3 'ün solvent olarak kullanıldığı ekstraksiyonlarla yapılmaktadır. Ekstraksiyonu kolaylaştırmak amacıyla ise solvent karışımları, ultrasonikasyon, mikrodalga destekli sokselet sistemleri [9], subkritik su (yüksek sıcaklıktaki basınçlı su) [10], basınçlı sistemler [11;12] ve çok fazlı zıt akışlı sistemler [13] kullanılmaktadır. Ekstraksiyonla ilgili detaylı araştırmalara Mukhopadhyay ve Panja [8] ile Wang ve Weller [14] tarafından yapılan çalışmalarda yer verilmiştir. Hızla gelişen gıda endüstrisinde çevre dostu, sağlıklı, güvenilir ve efektif biyoseperasyon proseslerine ihtiyaç duyulmaktadır. Biyoseperasyonlar içinde en yaygın kullanılan teknik ekstraksiyondur. Bitkilerdeki biyoaktif bileşenlerin konsantrasyonu genellikle düşük olduğu için ekstraksiyonlarında gerekli enerji ihtiyacı yüksektir. Bu yüzden efektif ve ürüne özel ekstraksiyon metodunun seçilmesi prosesin verimliliği açısından büyük önem taşır. Geleneksel organik solvent bazlı ekstraksiyonlarda verim daha düşüktür ve kalıntı solvent nedeniyle potansiyel toksisite riski bulunmaktadır. Ekstraksiyon verimliliğini arttırmak için son yıllarda popülarite kazanan sub-kritik su ekstraksiyon tekniği meyan kökü ekstraktının eldesinde de ön plana çıkmaktadır. Klasik solvent ekstraksiyon teknikleri yanında daha ekonomik ekstraksiyon tekniği arayışı içinde sub-kritik su ekstraksiyonu gerekli solvent ihtiyacını düşürmekte, solvent maliyetini 22

3 Çınar, İ. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7) azaltmakta ve kimyasal olarakta gıdaya zarar vermemektedir. Su ekstraksiyonu tekniği suyun belli sıcaklıklardaki özelliklerinin kullanıldığı bir teknik olup son çalışmalarda hem gıdaların hem de farmasötiklerin ekstraksiyon örnekleri literatürde yer almaktadır [15;16]. Sıcak su ekstraksiyon tekniği sapodila [17] ve muz suyu [18] üretiminde kullanılmıştır. Literatürde özetlendiği üzere meyan ekstraksiyonu için en yaygın kullanılan solvent sudur ve ekstraksiyon etkinliğinin yüksek olmasını sağlamak amacıyla yüksek sıcaklık ve basınç yardımcı uygulamalar olarak kullanılmaktadır. Çalışmamızda ise geleneksel ekstraksiyon yöntemi (30-60 o C'deki suda bekletme) kullanılmıştır. Piyasada ticari olarak satılan meyan kökü ekstraktı (şerbeti), köklerin oda sıcaklığında (yaz aylarında o C) musluk suyu ile ekstraksiyonundan elde edilmektedir. Yöremizde meyan kökü şerbeti yoğun talep alan geleneksel içeceklerden olup üretimi sırasında meyan kökleri günlerce suda bekletilerek renk ekstrakte edilmekte ancak proses kontrolsüz gerçekleşmektedir. Ayrıca 1-3 gün süren ekstraksiyon süresince ürünün mikrobiyel kalitesi de düşmektedir. Bu açıdan çalışmamızın amacı meyan kökü şerbetinin geleneksel yöntemlerle eldesinde, ekstraksiyon sıcaklık-süre ilişkisinin araştırılması ve ekstraksiyon kinetiğinin modellenmesidir. Başka bir deyişle maksimum ekstraksiyon verimi sağlayan koşulların belirlenmesi değil, mevcut geleneksel uygulamalar içinde en yüksek verimi sağlayan sıcaklık ve sürenin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma bulgularının geleneksel üretim yapan kişi ve işletmelerle paylaşılarak, ek maliyet gerekmeden, daha yüksek randımanla çalışılması hedeflenmektedir. 2. MATERYAL VE YÖNTEM 2.1. Materyal Çalışmada kullanılan meyan bitkisinin kökü Kahraman Maraş taki yerel aktardan temin edilerek analize kadar klimatize laboratuvarda 20 o C'de ve plastik ambalajında muhafaza edilmiştir. Ekstraksiyonda homojenliği sağlamak üzere meyan kökleri 1cm uzunluktaki lifler şeklinde kesilmiş ve ekstraksiyon öncesi olası bulaşanlardan (sap, toprak kalıntısı vs.) arındırılıp tartılarak herbir uygulama grubu için ayrı olarak hazırlanmıştır. Meyan kökü örneklerinin ekstraksiyon öncesindeki nem ve kül içerikleri sırasıyla %13.9 ve %7.9 olarak belirlenmiştir Metot Meyan Kökü Ekstraktı Eldesi: Meyan kökleri 100g'lık uygulama gruplarını oluşturmak üzere tartılmıştır. Isıtıcılı manyetik karıştırıcı üzerinde 4 farklı sıcaklıkta (30, 40, 50 ve 60 o C'de) tutulan beher içindeki 2000ml lik saf suya eklenmiştir. Belirlenen sabit sıcaklıkta olası buharlaşmaları önlemek amacıyla üzerleri parafilm ile kapatılarak düzenli olarak karıştırılmıştır. 10dak'lık periyotlarla 5ml ekstrakt 50ml lik balon jojelere aktarılarak saf suyla çizgiye tamamlanmış ve Wattman 1nolu filtre kâğıdından vakum yardımıyla süzülmüştür. Çalışmalar üç tekerrürlü olarak yürütülmüş ve ölçülen değerlerin ortalaması alınmıştır. Ekstraktın renk absorbans ölçümlerinde Shimadzu marka UV-1800 model spektrofotometre kullanılmıştır. Spektrofotometrede maksimum renk absorbans pikini verecek dalgaboyu suda çözünen toplam ekstrakta göre değişeceğinden bir ön çalışma ile belirlenmişir. Bunun için ekstraktın nm arasında 50nm aralıklarla belirlenen absorbans değerleri kaydedilmiş, dalgaboyları (x-ekseni) absorbans değerlerine (y-ekseni) karşı grafiğe aktarılarak görünür aralıktaki (visible range) absorbans maksimumu belirlenmiş ve 410nm dalgaboyu meyan kökü ekstraktının sonraki renk absorbansı ölçümü çalışmalarında kullanılmıştır. 23

4 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7) Sıcaklık ve Sürenin Meyan Kökü (Glycyrrhiza glabra L) Ekstraksiyonuna Etkisi % Ekstraksiyon oranının hesaplanması: Meyan kökü ekstrakt örneklerinin % ekstraksiyon oranları 90dak sonunda en yüksek absorbans değerinin göreceli olarak %100 alındığı ampirik formülle (Eşitlik 1) hesaplanmıştır. Buna göre örneklerin tanımlanmış süre ve sıcaklıktaki %ekstraksiyon oranı maksimum absorbansın % ne kadarı olduğu ile ifade edilmiştir: (1) Eşitlik 1 de ABS t t zamanında okunan absorbans değerini ve ABS max tüm ekstraksiyon süresi boyunca okunan en yüksek absorbans değerini ifade etmektedir. % ekstraksiyon oranları ise her bir sıcaklık için süreye karşı grafiğe aktarılarak ekstraksiyona sıcaklığın ve sürenin etkisi belirlenmiş ve ekstraksiyon kinetiği modellenmiştir Ekstraksiyon kinetiği hesaplamaları: Deneysel verilere göre meyan kökü ekstraksiyonunda renk absorbansının zamana bağlı değişimi birinci dereceden kinetik modelle ifade edilmiştir [19]: (2) Eşitlik 2 deki ABS t t zamanında okunan renk absorbansını, ABS 0 başlangıç absorbansını, t ekstraksiyon süresini (dak) ve k birinci derece reaksiyon hız sabitini (1/dak) ifade etmektedir. Absorbansın ekstraksiyon süresine bağlı değişimi yarı logaritmik grafiğe aktarılarak elde edilen doğrunun eğimi reaksiyon hız sabiti olarak kaydedilmiştir. Reaksiyon hız sabitinin ekstraksiyon sıcaklığına bağımlılığı ise Arrhenius eşitliği ile ifade edilmiştir [20] : Eşitlik 3 te E a aktivasyon enerjisini (kj/mol),k t reaksiyon hız sabitini (1/dak), k o pre-eksponansiyel faktörü veya sıklık faktörünü (1/dak), R üniversal gaz sabitini (8.314kJ/mol) ve T mutlak sıcaklığı (K) ifade etmektedir. Buna göre reaksiyon hız sabitinin sıcaklığın tersine karşı yarı logaritmik grafiğe aktarılmasıyla elde edilecek doğrunun eğiminden aktivasyon enerjisi hesaplanmıştır İstatistiksel Analizler : Çalışmada ekstraksiyon sıcaklığı, ekstraksiyon süresi ve ikili interaksiyonların %ekstraksiyon oranına etkileri varyans analizi (iki yönlü ANOVA) ve ortalamalar arasındaki farklılıklar Tukey çoklu karşılaştırma testi ile %5 önem düzeyinde SPSS 19.0 programı kullanılarak değerlendirilmiştir. 3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Meyan kökü bileşimindeki biyoaktif kimyasallar başlıca fenolik bileşikler ve tri terpen glikozitlerden glisirizik asit ve tuzlarıdır. Bu nedenle literatürdeki bazı çalışmalarda ekstraksiyon etkinliğini saptamak için bu bileşenlerin miktarları belirlenmiştir. Ancak çalışmamızda geleneksel meyan şerbeti üretimi ve toplam renk esas alındığından bileşenlerin miktar tayinleri yapılmamış, kıyaslamalar için %ekstraksiyon oranı kullanılmıştır. Ayrıca ekstraksiyonda sıcaklık ve süre etkisini daha iyi gözlemlemek için meyan kökü/su oranı 1/20 olarak ayarlanarak çözücü miktarının muhtemel etkisi engellenmiştir. Meyan köklerinin geleneksel meyan şerbeti (meyan kökü ekstraktı) üretiminde kullanılan sıcaklıklar olan 30, 40, 50 ve 60 o C'lerde farklı sürelerde tutulmasıyla elde edilen %ekstraksiyon oranları Şekil 1.'de verilmiştir. 24 (3)

5 Çınar, İ. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7) Şekil 1. Meyan şerbeti örneklerinin farklı sıcaklık ve sürelerdeki ekstraksiyon oranları. Bulgulara göre sıcaklık ve süre arttıkça %ekstraksiyon oranı da artmaktadır. Genel olarak toplam renk absorbansları tüm sıcaklıklarda ilk 10dak içinde en hızlı artışı göstermiş, artışlar sonraki sürelerde azalmıştır. Farklı meyan kökü/su oranı ve sıcaklıklarda yapılan ön denemelerde de meyan kökü ekstraktı eldesinde ekstraksiyonun 5-15dak'da daha hızlı gerçekleştiği izleyen sürelerde hızda azalmalar görüldüğü gözlenmiştir. 10dak'lık ekstraksiyon süresi dikkate alındığında 30, 40, 50 ve 60 o C'deki ekstraksiyonlarda %ekstraksiyon oranı sırasıyla %92.33, 93.39, ve olmuştur. 20dak'lık ekstraksiyon sonunda bu oranlar sırasıyla %93.81, 94.37, ve iken 90 dak'lık toplam ekstraksiyon sonunda %95.67, 96.91, ve 100 olarak belirlenmiştir. Meyan kökü ekstraktı eldesinde farklı ekstraksiyon süre ve sıcaklıklarında %ekstraksiyon oranları Çizelge 1'de verilmiştir. Aynı ekstraksiyon sürelerinde farklı sıcaklıklardaki %ekstraksiyon oranları arasındaki farklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Çizelge 1. Farklı ekstraksiyon süresi ve sıcaklıklarının meyan kökünün %ekstraksiyon oranlarına etkileri. Ekstraksiyon Süresi (dak) Ekstraksiyon Oranları (%) 30 o C 40 o C 50 o C 60 o C ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

6 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7) Sıcaklık ve Sürenin Meyan Kökü (Glycyrrhiza glabra L) Ekstraksiyonuna Etkisi Sonuç olarak 10 ve 90 dak'lık ekstraksiyon süreleri kıyaslandığında ekstraksiyon süresinin 9 kat artması, göreceli hesaplanmış %ekstraksiyon oranını 30 o C'de %3.34, 40 o C'de %3.52, 50 o C'de %4.77 ve 60 o C'de %5.26 arttırmıştır. Charpe ve Rathod [21] meyankökünde ultrases destekli su ekstraksiyonuyla glisirizik asit eldesinde hızlı (ilk 4dak) ve yavaş (4-10dak) olmak üzere iki farklı ekstraksiyon oranı olduğunu ve bu süre sonunda glisirizik asit miktarında önemli bir değişim olmadığını saptamışlardır. Pan ve ark. [9] meyan kökünden mikrodalga destekli glisirizik asit ekstraksiyonu sırasında maksimum ekstraksiyonun çözelti konsantrasyonuna göre değişmekle beraber 4-5dak'da gerçekleştiğini bildirmişlerdir. Baran ve Fenercioğlu [22] ekstraktın eldesi ve muhafazası ile ilgili çalışmada meyankökü ekstraksiyonu için en uygun meyankökü/su oranının 1/20 olduğunu ve 1saatlik ekstraksiyon süresi üzerindeki ekstraksiyonlarda ekstraktın kurumadde artışının önemli düzeyde olmadığını saptamışlardır. Bu sonuçlar çalışmamızla uyum içindedir. Bununla beraber Mukhopadhyay ve Panja [8] basınçlı sıcak su ekstraksiyonuyla meyan kökünden doğal tatlandırıcı ekstraksiyonunda farklı sıcaklık ( o C), basınç (1 10atm), süre ( dak), meyan:çözücü oranı (20 40 ml/g) ve karıştırıcı hızını (0 350 rpm) denemişler ve maksimum ekstraksiyon verimi 110 o C'de 5atm'de meyan çözücü oranı 40 ml/g iken 90dak'lık ekstraksiyonda elde edilmiştir. Meyan kökünün farklı sıcaklıklarda ekstraksiyonunda renk absorbansının zamana bağlı değişimi ampirik olarak modellenmiştir. Çizelge 2'deki model eşitlikleri absorbans değerlerinin logaritmalarının ekstraksiyon sürelerine karşı grafiğe aktarılmasıyla elde edilmiş ve regresyon analizi sonuçlarına göre en yüksek determinasyon katsayısını (R 2 ) veren doğrusal denklemler oluşturulmuştur. Çizelge 2'de görüldüğü üzere yüksek R 2 değerleri ekstraksiyon oranının zamana bağlı olarak değişiminin çalışılan sıcaklık aralıklarında birinci dereceden reaksiyon kinetiklerine uygunluğunu göstermiştir. Çizelge 2. Meyan kökünün farklı sıcaklıklarda ekstraksiyonda renk absorbansının zamana bağlı değişiminin model eşitlikleri. Model Eşitlikleri Ekstraksiyon Sıcaklığı, T y R 2 ( C) (y=logabs; t= ekst.süresi) t t t t Meyan kökü ekstraktı eldesinde farklı ekstraksiyon sıcaklıklarında renk absorbansının ekstraksiyon süresine bağlı değişimini ifade eden reaksiyon hız sabitleri Eşitlik 2'ye göre hesaplanmıştır. Reaksiyon hız sabitinin ekstraksiyon sıcaklığına bağımlılığı ise Arrhenius eşitliği ile ifade edilerek aktivasyon enerjisi Eşitlik 3'e göre hesaplanmıştır. Lineer regresyon analizinde reaksiyon hız sabiti (k)'nin doğal logaritması sıcaklığın tersine karşı bir grafiğe aktarılarak aktivasyon enerjisi doğrunun eğiminden hesaplanmıştır (Şekil 2). Şekil 2'de görüldüğü üzere reaksiyon hız sabitleri ekstraksiyon sıcaklığı arttıkça artmıştır. Meyan kökünün farklı sıcaklıklarda ekstraksiyonunda renk absorbansının zamana bağlı değişiminde kullanılan kinetik parametreler olan reaksiyon hız sabitleri ve aktivasyon enerjisi Çizelge 3'te verilmiştir. Çizelge 3'te görüldüğü üzere reaksiyon hız sabitinin ekstraksiyon sıcaklığına bağımlılığı ile ifade edilen aktivasyon enerjisi 2.095kJ/mol olarak hesaplanmıştır. Maskan [23] 3-50bx'li meyan kökü ekstraktlarının o C arasındaki sıcaklıklardaki reolojik özelliklerini belirlemiş ve ekstraktların aktivasyon enerjilerini viskozitenin sıcaklığa bağımlılığı ile ifade ederek sıcaklık ve brikse göre değişmekle beraber kJ/mol bulmuştur. Çalışmamızda ekstraksiyonun özellikle düşük sıcaklık ve kısa süreli uygulanmasında ekstraksiyon oranı ve ekstrakt briksine bağlı aktivasyon enerjisinin düşük olması 26

7 Çınar, İ. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7) beklenmektedir. Ekstraksiyonda daha düşük aktivasyon enerjisi bu ekstraksiyonun daha kolay gerçekleşebileceği anlamını taşımaktadır. Şekil 2. Meyan kökünün farklı sıcaklıklarda ekstraksiyonunda Arrhenius grafiği. Çizelge 3. Meyan kökünün farklı sıcaklıklarda ekstraksiyonunda kinetik parametreler Ekstraksiyon Sıcaklığı, T ( C) Reaksiyon Hız Sabiti, K (1/dak) *10-3 R 2 Arrhenius Eşitliği Aktivasyon Enerjisi, Ea (kj/mol) Çalışmanın son aşamasında ise meyankökünün farklı sıcaklıklarda suyla ekstraksiyonunda sıcaklık ve süreye bağlı renk absorbans değerini veren model eşitliği Charpe ve Rathod [21]'a göre oluşturulmuştur. Buna göre Eşitlik 2'de verilen kinetik parametrelerden ABS o ve k değerleri ekstraksiyon sıcaklıklarına karşı grafiğe aktarılarak ifadelerin T'ye bağlı doğrusal eşitlikleri oluşturulmuş ve Şekil 3'te verilmiştir. Buna göre: (4) olarak hesaplanmıştır. ABS o ve k değerleri Eşitlik 2'de yerine konularak meyan kökünün farklı sıcaklıklarda suyla ekstraksiyonunda o C sıcaklık aralığında renk absorbansının ekstraksiyon sıcaklık ve süresine bağlı değişimini veren denklem oluşturulmuştur : (6) (5) Sıklık Faktörü K o Eşitlik 6 geleneksel meyan kökü ekstraksiyonunda kullanılan sıcaklıklar olan o C arasında ekstraksiyon süresi ve sıcaklığına göre elde edilecek ekstraktın renk absorbans değerinin belirlenmesi için önemlidir. Bu eşitlikle seçilen ekstraksiyon sıcaklığa göre ekstraksiyon süresinin ne olması gerektiği 27

8 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7) Sıcaklık ve Sürenin Meyan Kökü (Glycyrrhiza glabra L) Ekstraksiyonuna Etkisi hesaplanabileceğinden zaman ve kapasiteden tasarruf sağlanabilecek ve uzun ekstraksiyon sürelerinin yolaçabileceği olumsuz değişmeler önlenmiş olacaktır. 4. SONUÇ Şekil 3. Renk absorbansı ve reaksiyon hız sabitinin ekstraksiyon sıcaklığına bağlı değişimi. Meyan kökü ekstraktı veya yöresel adıyla mayam şerbeti Akdeniz'in geleneksel yaz içeçeğidir. Sağlık üzerine bilinen birçok yararıyla da tüketicinin beğenisini kazanmıştır. Geleneksel olarak bitki köklerinin suda günlerce bekletilmesiyle elde edilen şerbetin kalitesi olumsuz etkilenmekte ve işletme kapasitesi düşük olmaktadır. Araştırma bulgularımıza göre ekstraksiyon süre ve sıcaklığı arttıkça %ekstraksiyon oranı artmaktadır. Etkin ekstraksiyon ilk 10dak içinde gerçekleşmektedir. Ancak sıcaklığın 30 o C'den 60 o C'ye çıkarılması ile sağlanan % ekstraksiyon oranı artışı %2.41 olmuştur. Dolayısıyla ekstraksiyonda kütle transfer mekanizmaları da araştırılmalıdır. Geleneksel meyan kökü şerbeti üretimi düşünüldüğünde mikrobiyel yükün artmasına neden olan 1 ila 3günlük ekstraksiyon sürelerinin saatler seviyesine düşürülebileceği görülmektedir. Sürenin kısalması rengi ve mikrobiyel kaliteyi korumada yardımcı olacak ve işletme için kapasite artışı sağlayacaktır. Gelecek çalışmalarda daha düşük sıcaklıklarda ve kısa süreli ekstraksiyonun geleneksel meyan şerbetinin aromasında meydana getirebileceği değişikliklerin duyusal analizlerle belirlenmesi ve mikrobiyel stabilitenin değerlendirilmesi muhtemel araştırma konuları olacaktır. 5. KAYNAKLAR 1. Akan, H. ve Balos, M.M., 2008, GAP Bölgesi'nden Toplanan Meyan Kökü (Glycrrhiza glabra L.) Taksonunun İhracat Durumu, Etnobotaniksel Özellikleri ve Tıbbi Önemi, Fırat Üniv., Fen ve Müh. Bil. Dergisi (Science and Eng. J of Fırat Univ.), 20(2), Coates, P., Blackman, M. and Cragg, G., (eds), 2005, Licorice (Glycyrrhiza glabra) in Encyclopedia of Dietary Supplements, Marcel Dekker,

9 Çınar, İ. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7) Cinatl,.J, Morgenstern, B. and Bauer G., 2003, Glycyrrhizin, an active component of liquorice roots, and replication of SARS-associated coronavirus, Lancet, 361(9374), Fua, B., Liu, J., Li, H., Li L.,. Lee, F.S.C. and Wang, X., 2005, The application of macroporous resins in the separation of licorice flavonoids and glycyrrhizic acid, Journal of Chromatography A, 1089, Mukhopadhyay, M. and Panja P.,2008, A novel process for extraction of natural sweetener from licorice (Glycyrrhiza glabra) roots, Separation and Purification Technology, 63, Pan, X., Liu, H., Jia, G. and Shu, Y.Y., 2000, Microwave-assisted extraction of glycyrrhizic acid from licorice root, Biochem. Eng. Journal, 5, Baek, J., Lee, J. and Lee, S., 2008, Extraction of nutraceutical compounds from licorice roots with subcritical water, Separation and Purification Technology, 63, Ong, E.S. and Len, S.M.,2003, 'Pressurized hot water extraction of berberine, baicalein and glycyrrhizin in medicinal plants', Anal. Chim. Acta, 482, Eng, A.T.W., Heng, M.Y. and Ong E.S., 2007, Evaluation of surfactant assisted pressurized liquid extraction for the determination of glycyrrhizin and ephedrine in medicinal plants, Anal. Chim. Acta, 583, Wang, Q., Mac, S., Fua B., Lee, F.S.C. and Wang, X., 2004, Development of multi-stage countercurrent extraction technology for the extraction of glycyrrhizic acid (GA) from licorice (Glycyrrhiza uralensis) Fisch, Biochemical Engineering Journal, 21, Wang, L. and Weller C., 2010, Recent advances in extraction of nutra-ceuticals from plants, Trends in Food Science and Technology, 17, Ghoreishi, S.M. and Shahrestani G.R., 2009, Subcritical water extraction of mannitol from olive leaves, Journal of Food Engineering, 93, Eikani, M.H., Golmohammad, F. and Rowshanzamir, S., 2007, Subcritical water extraction of essential oils from coriander seeds (Coriandrum sativum L.), Journal of Food Engineering, 80, Sin, H.N., Yusof, S., Abdul Hamid S.N. and Abd. Rahman R., 2006, Optimization of hot water extraction for sapodilla juice using response surface methodology, Journal of Food Engineering, 74, Lee, W.C, Yusof, S., Hamid, N.S.A. and. Baharin, B.S., 2006, Optimizing conditions for hot water extraction of banana juice using response surface methodology (RSM), Journal of Food Engineering, 75, Reyes, L. F. and Cisneros-Zevallos, L., 2007, Degradation kinetics and color of anthocyanins in aqueous extracts of purple- and red-flesh potatoes (Solanum tuberosum L.), Food Chemistry, 100: Yang, Z., Han, Y., Gu, Z., Fan, G. and Chen, Z., 2008, Thermal degradation kinetics of aqueous anthocyanins and visual color of purple corn (Zea mays L.) cob, Innovative Food Science and Emerging Technologies, 9,

10 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7) Sıcaklık ve Sürenin Meyan Kökü (Glycyrrhiza glabra L) Ekstraksiyonuna Etkisi 21. Charpe, T.V., Rathod, V.K., 2012, Extraction of glycyrrhizic acid from licorice root using ultrasound: Process intensification studies. Chemical Engineering and Processing, 54, Baran, A. ve Fenercioğlu, H., 1991, Meyankökünden elde edilen ekstraktın özelliklerinin belirlenmesi ve dayandırılması üzerine bir araştırma, Gıda, 16(6), Maskan, M., 1999, Rheological behaviour of liquorice (Glycyrrhiza glabra) extract, Journal of Food Engineering, 39(4),

YAĞININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ

YAĞININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ BİYOLOJİ PROJELERİ BAHARATLARIN Pseudomonas aeruginosa BAKTERİSİ ÜZERİNDEKİ ANTİBAKTERİYEL ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Günseli ARI, Rukan Mutlu YAŞAR, Salih CANBAŞ Kaya Karakaya Fen Lisesi, Elazığ; Vehbi Dinçerler

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI GEÇİŞ METALLERİNİN BİRLİKTE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİNDE ÇOK BİLEŞENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Ceren TALYAK BAĞDU KİMYA

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GAZİANTEP TE ATIK SULARDAN ETKİLENEN TOPRAK VE BİTKİLERDE ESER ELEMENT (Cu, Co, Mn ve Zn) VE Fe KONSANTRASYONLARININ ICP-MS İLE TAYİNİ TUĞRUL DEVECİ

Detaylı

BAZI ÖNEMLİ SÜS BİTKİLERİNİN ÇELİKLE ÇOĞALTILMASI Güzella YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Kenan YILDIZ 2012 Her

BAZI ÖNEMLİ SÜS BİTKİLERİNİN ÇELİKLE ÇOĞALTILMASI Güzella YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Kenan YILDIZ 2012 Her BAZI ÖNEMLİ SÜS BİTKİLERİNİN ÇELİKLE ÇOĞALTILMASI Güzella YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Kenan YILDIZ 2012 Her hakkı saklıdır T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

FARKLI ORANLARDA LOR PEYN

FARKLI ORANLARDA LOR PEYN FARKLI ORANLARDA LOR PEYNİRİ VE ERİTME TUZU İLAVESİYLE HAZIRLANAN TEKİRDAĞ PEYNİR HELVALARININ ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ömer CENGİZ YÜKSEK LİSANS TEZİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ Ayhan ELMASTAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI

Detaylı

ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Hazırlayan Sedat BERBER Tarım Makinaları Anabilim Dalı Yüksek

Detaylı

EKMEK YAPIMINDA KULLANILAN BAZI KATKI MADDELERİNİN EKMEK KALİTESİ ve BAYATLAMA ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elif ÇELİK DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet Metin KUMLAY GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ i T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HARDAL YAĞI BİYODİZELİNDE DEPOLAMA SÜRESİ VE ŞARTLARININ YAKIT ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Atakan ALTUNTAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA

Detaylı

Türkiye Zeytinyağı Ekonomisine Genel Bir Bakış

Türkiye Zeytinyağı Ekonomisine Genel Bir Bakış Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 2, 2009 (35-51) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 4, No: 2, 2009 (35-51) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI SÜTLAÇ, KEŞKÜL VE KAZANDİBİ ÜRETİMİNDE HİDROKOLLOİD KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ SELEN KADAĞAN DENİZLİ, HAZİRAN - 2015

Detaylı

T.C.. SIRA OT. Aralık - 2012 KONYA

T.C.. SIRA OT. Aralık - 2012 KONYA T.C.. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİİ ENSTİTÜSÜ ASPİR (Carthamus tinctorius L.) DE FARKLI SIRA ÜZERİ MESAFELERİNİN VE V YABANCI OT MÜCADELESİNİN VERİM VE V KALİTEE ÜZERİNE ETKİSİ Nuri KUNT YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Drop Transportation Efficiency of Different Types of Spray Nozzles into Potato Canopies

Drop Transportation Efficiency of Different Types of Spray Nozzles into Potato Canopies Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(1): 81-90, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

COMPARISION OF SPIRULINA (SPIRULINA PLATENSIS) AND DIET TROUT FEED ON THE MORTALITY (SURVIVAL) RATE OF NILE TILAPIA JUVENILES DURING OVERWINTERING

COMPARISION OF SPIRULINA (SPIRULINA PLATENSIS) AND DIET TROUT FEED ON THE MORTALITY (SURVIVAL) RATE OF NILE TILAPIA JUVENILES DURING OVERWINTERING KIŞLATMA KOŞULLARINDA NİL TİLAPİA YAVRULARINA SAF SPİRULİNA (Spirulina platensis) Ve ALABALIK YEMİNİN 4 FARKLI REJİMLE VERİLMESİNİN CANLI KALMA ORANINA ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Can UZUNAĞAÇ Su Ürünleri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

Kuyruk Milinden Hareketli Budama Artığı Parçalama Makinasının Temel Đşletmecilik Verilerinin Belirlenmesi

Kuyruk Milinden Hareketli Budama Artığı Parçalama Makinasının Temel Đşletmecilik Verilerinin Belirlenmesi Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: www.agri.ankara.edu.tr/journal Kuyruk Milinden Hareketli Budama

Detaylı

ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI Yük. Müh. Mehmet BEYHAN F.B.E Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çevre

Detaylı

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul KONVEKTİF, MİKRODALGA VE GÜNEŞTE KURUTMA PROSESLERİNİN KIZILCIK (Cornus mas L.) MEYVESİNİN ASKORBİK ASİT (C VİTAMİNİ) İÇERİĞİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Bilgehan POLATOĞLU a, * Ayşe Vildan BEŞE b a * Atatürk

Detaylı

TRABZON VAKFIKEBİR EKMEĞİNİN BAYATLAMASININ ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE TAKİBİ ve FRANCALA EKMEĞİ İLE MUKAYESESİ

TRABZON VAKFIKEBİR EKMEĞİNİN BAYATLAMASININ ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE TAKİBİ ve FRANCALA EKMEĞİ İLE MUKAYESESİ 1 TRABZON VAKFIKEBİR EKMEĞİNİN BAYATLAMASININ ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE TAKİBİ ve FRANCALA EKMEĞİ İLE MUKAYESESİ Kamil Emre GERÇEKASLAN Yüksek Lisans Tezi Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. H. Gürbüz

Detaylı

Bitki Yıl Ekiliş (ha) Üretim (ton) Verim (kg/da) 1999 18.658 7.000 37.5 2000 13.530 6.900 51.0 2001 30.000 11.000 36.7 2002 60.000 50.000 83.

Bitki Yıl Ekiliş (ha) Üretim (ton) Verim (kg/da) 1999 18.658 7.000 37.5 2000 13.530 6.900 51.0 2001 30.000 11.000 36.7 2002 60.000 50.000 83. 1 1.GĐRĐŞ Baharatların tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Yaklaşık 7 bin yıldan beri bilinen baharatlar, diğer ürünlerin hiçbirine benzemeyen, çok uzun, romantik, aynı zamanda savaşlar, fetihler ve

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ RAKILARDA ANETOL VE ÖZELLİKLE METANOL OLMAK ÜZERE UÇUCU BİLEŞENLERİN BELİRLENMESİ İclal KOCA GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Her hakkı saklıdır

Detaylı

POSTER SUNUMLARI. TGDF Gıda Kongresi 2013, Antalya. Poster Bildiri Özetleri Kitabı

POSTER SUNUMLARI. TGDF Gıda Kongresi 2013, Antalya. Poster Bildiri Özetleri Kitabı TGDF Gıda Kongresi 0, Antalya Poster Bildiri Özetleri Kitabı Anonymous, 0. TGDF Gıda Kongresi 0 Poster Bildiri Özetleri Kitabı. Ed: A. Kadir Halkman Kaynak gösterilmek kaydı ile izin alınmaya gerek kalmadan

Detaylı

PEKMEZ ÖRNEKLERİNDE VİTAMİN VE MİNERAL TAYİNİ

PEKMEZ ÖRNEKLERİNDE VİTAMİN VE MİNERAL TAYİNİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEKMEZ ÖRNEKLERİNDE VİTAMİN VE MİNERAL TAYİNİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İDİL KARACA ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. F. Zehra KÜÇÜKBAY MALATYA

Detaylı

Gıda Sanayisinde Mikrodalga Uygulamaları

Gıda Sanayisinde Mikrodalga Uygulamaları Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 3, 2009 (20-31) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 4, No: 3, 2009 (20-31) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ Mustafa Serhat EKİNCİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2007 ANKARA Mustafa

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KETEN YAĞI BİYODİZELİNİN VE MOTORİNLE KARIŞIMLARININ MOTOR PERFORMANSINA VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Seda ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ Tarım

Detaylı

MENEMEN OVASINDA TARIMSAL SU GEREKSİNİMİ VE SULAMA SULARININ BİTKİ, TOPRAK VE SULAMA SİSTEMLERİ AÇISINDAN OLASI ETKİLERİ.

MENEMEN OVASINDA TARIMSAL SU GEREKSİNİMİ VE SULAMA SULARININ BİTKİ, TOPRAK VE SULAMA SİSTEMLERİ AÇISINDAN OLASI ETKİLERİ. MENEMEN OVASINDA TARIMSAL SU GEREKSİNİMİ VE SULAMA SULARININ BİTKİ, TOPRAK VE SULAMA SİSTEMLERİ AÇISINDAN OLASI ETKİLERİ Şebnem CANLI Yüksek Lisans Tezi Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Prof. Dr.

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI DENİZ MAKROALGLERİNDEN (Ulva sp., Cystoseira sp. ve Corallina sp.) FERMENTE SIVI ORGANİK GÜBRE ÜRETİMİ VE

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FARKLI SICAKLIK VE SÜRELERDE PĠġĠRĠLEN KÖFTELERDE HETEROSĠKLĠK AROMATĠK AMĠNLERĠN OLUġUMUNUN SINIRLANDIRILMASINDA OPTĠMUM TUZ, ASKORBĠK ASĠT VE YAĞ KULLANIM

Detaylı