Birleşmiş Milletler Türkiye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Birleşmiş Milletler Türkiye"

Transkript

1 Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası barış ve güvenliğin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve insan haklarının güvence altına alınmasını içeren yüce bir insanlık vizyonunu gerçeğe dönüştürmek amacıyla Türkiye dahil 51 ülke tarafından 24 Ekim 1945 tarihinde kuruldu. Dünyanın dört bir yanında insanların yaşamında iz bırakan çalışmaları sonucu günümüzde BM ye üye ülkelerin sayısı 192 ye ulaştı. Teşkilatımız, insanlığı yoksulluk, açlık, cehalet, hastalıklar, mahrumiyet, afetler ve çevrenin yok olmasının getireceği korkunç sonuçlardan korumak için yıllardır çaba harcıyor. BM nin çalışmalarının özünü toplumsal cinsiyet eşitliği, iyi yönetim ve insan hakları temelli yaklaşım oluşturuyor. Teşkilatımız ayrıca yoksulların, kadınların, evlerinden edilmiş kişilerin ve mültecilerin kalkınma sürecine dahil edilmelerine özel bir önem veriyor yılından bu yana Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşma yönünde sürdürülen çabalar ve Eylül 2010 tarihinde düzenlenen Binyıl Kalkınma Hedefleri zirvesinde kabul edilen Sözümüzde durmak: Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için birleştik belgesi BM nin mevcut ve gelecek kuşaklar için daha iyi bir dünya yaratılması amacıyla ortaya koyduğu çabaların en güzel örneğini teşkil ediyor. Türkiye, Birleşmiş Milletler in kurucu üyesi olarak, barışgücü ve barışın inşasından dünyanın dört bir yanındaki yoksul insanların yaşamlarını iyileştirmeye kadar Teşkilatın bir çok görevinin yerine getirilmesinde önemli rol oynuyor. Teşkilatımız 50 yılı aşkın bir süredir Türkiye de Hükümet, özel sektör, medya, kadın sivil toplum kuruluşları, STK lar, üniversiteler ve sivil toplumun diğer temsilcileri ile birlikte ulusal vizyon ve önceliklerin uygulanması için çalışıyor. Türkiye kalkınma alanında büyük ilerlemeler kaydetti ve önde giden yükselen ekonomilerden biri haline geldi. Bu gelişmeler ışığında Birleşmiş Milletler Sistemi Türkiye ile kalkınma alanında öncü bir ortaklık modeli geliştirmeye karar verdi. Bu uygulamanın diğer Orta Gelir Seviyesindeki ülkelerde de hayata geçirilmesi bekleniyor dönemini kapsayan Kalkınma İşbirliği Stratejisi, başta bölgelerarası kalkınmışlık Tel: ( ) Internet : Faks: ( ) E-posta: farklılıklarının ortadan kaldırılması, sosyal içerme (yani insanların ekonomik ve sosyal hayatta yer almalarına engel olan faktörlerin ortadan kaldırılarak ve hayat seviyelerinin toplumda kabul edilebilir bir düzeye getirilerek, toplumla bütünleşmelerinin sağlanması), istihdam ve demokratik ve çevreci yönetim gibi kalkınma ile ilgili sorunlarda hem Türkiye ye hem de Türkiye nin tecrübelerinden yararlanarak bölgedeki ve diğer kalkınmakta olan ülkelere Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşma çabalarında yardımcı olmayı amaçlıyor. Türkiye de BM Sistemine bağlı 13 kuruluş faaliyette bulunuyor. Bu kuruluşlar Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi (UNIC), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO), BM Gönüllüleri (UNV), BM Kadın Birimi (UN Women), Dünya Gıda Programı (WFP) and Dünya Sağlık Örgütü (WHO) nden oluşuyor. Ortak çalışmalarımızın hedefini ulusal kalkınma çabalarında Türkiye ye en iyi şekilde yardımcı olabilmek ve toplumun tüm kesimlerinden insanların çalışmalarımıza katılmasını sağlamak teşkil ediyor. Bu bilgi paketi, dostlarımızı, hizmet verdiğimiz kesimleri ve ortaklarımızı BM nin Türkiye deki ana çalışma konuları hakkında daha duyarlı hale getirme çabalarımızın küçük bir örneğidir. Ortak ideallerimiz olan barış, kalkınma ve insan hakları ile mevcut ve gelecek kuşaklar için daha iyi bir dünya yaratılması hedeflerine ulaşma çabalarına verdiğiniz desteğin sürekli olmasını umut ediyoruz. Birleşmiş Milletler Türkiye Türkiye nin refahı için Türkiye ile birlikte çalışıyor

2 Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ORTA ASYA ALT BÖLGE OFİSİ (SEC) FAO NEDİR Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü açlığın ortadan kaldırılmasına yönelik uluslararası çabalara öncülük etmektedir. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelere hizmet veren FAO, üye ülkelerin biraraya gelerek uluslarası anlaşmaları ve politikaları tartıştıkları tarafsız bir forumdur. FAO ayrıca bilgi ve enformasyon kaynağıdır. Gelişmekte olan ülkelerde tarım, ormancılık ve balıkçılık alanlarının geliştirilmesine ve modernizasyonuna yardımcı olarak herkesin yeterli ve iyi beslenmesini sağlamak amacını taşımaktadır. Kurulduğu 1945 yılından beri FAO, kırsal alanların kalkınmasına odaklanırken dünyadaki yoksul ve aç insanlarının % 70'ine de ev sahipliği yapmaktadır. FAO nun 191 üye ülkesi, bir yardımcı üyesi ve bir üye kuruluşu Avrupa Birliği- bulunmaktadır. FAO'NUN AMAÇLARI FAO'nun çabalarının tam kalbinde gıda güvencesine erişmek yatmaktadır insanların aktif ve sağlıklı hayatlar sürebilmesi için düzenli olarak yüksek kalitede gıda erişiminin sağlanması. FAO'nun temel amaçları arasında sağlıklı beslenmeyi arttırmak, tarımsal üretimi geliştirmek, kırsal nüfusun hayat koşullarını iyileştirmek ve dünya ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmak yer almaktadır. Türkiye 1948 yılından beri FAO'ya üyedir. Ankara'da bulunan FAO Temsilciliği 1982 yılında kurulmuştur. Bu tarihten beri Türkiye'de tarım ve kırsal kalkınma konularında savunuculuk, yatırım desteği ve teknik destek sağlamaktadır. FAO'nun Türkiye'deki desteği aşağıdaki konular üzerindedir: Teknik İşbirliği Programı (TCP projeleri) dahilinde teknik yardım ve donör kuruluşların katkıları ile FAO tarafından yürütülen projeler; Küçük ölçekli Telegıda projeleri aracılığı ile yoksul çiftçilerin beslenme standartlarının ve gıda güvencesi seviyelerinin yükseltilmesi; Ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesinde tavsiyelerde bulunmak; FAO politikalarını yaymak; FAO teknik personeli aracılığı ile taleplere cevap vermek; FAO yayınları aracılığı ile bilgi paylaşmak; FAO eğitimleri ve teknik toplantıları aracılığı ile kapasite geliştirmek; Ülkeler arası aktiviteleri ve ortak çalışmaları desteklemek. Son yıllarda FAO'nun Türkiye'deki çalışmaları Beslenme, Gıda Kalitesi ve Güvenliği, Gıda Güvencesi, Organik Tarım, Bitkisel Üretim ve Bitki Koruma, Balıkçılık, Ormancılık, Hayvan Sağlığı ve Uzaktan Algılama Teknikleri üzerine yoğunlaşmıştır. Orta Asya Alt Bölge Ofisi (SEC) FAO ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının ardından 2007 yılında Ankara'da açılmıştır. FAO Alt Bölge Ofisi Azerbeycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkiye ve Türkmenistan'a hizmet vermektedir. Bu Ofis, hem ülke hem de alt bölge seviyesinde üye ülkelerinin gıda güvencesi amaçlarına ve Bin Yıl Kalkınma Hedeflerine (MDGs) ulaşmada FAO'nun uzmanlık alanlarını ve hizmetlerini daha etkin bir biçimde sağlayabilmesi için kurulmuştur. Ofisin teknik kapasitesi belirtilen alanlarda görev yapan teknik uzmanlar tarafından sağlanmaktadır: Hayvansal Üretim ve Hayvan Sağlığı; Bitkisel Üretim ve Bitki Koruma; Balıkçılık; Ormancılık; Tarım ve Kırsal Kalkınma Yatırımları ve Toprak ve Su. FAO-SEC ofisi bu ekiple beraber alt bölgede bulunan ülkelerin öncelikli ihtiyaçlarına daha hızlı bir şekilde cevap vermekte, BM ülke koordinasyon toplantılarına daha etkin katılmakta ve gıda güvenliği, tarım ve kırsal kalkınma konularında alt bölgesel işbirliğine destek vermektedir. FAO-TÜRKİYE ORTAKLIK PROGRAMI (FTPP) 2006 yılı ortalarında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile FAO arasında FAO-Türkiye Ortaklık Programı Anlaşması (FTPP) imzalanmıştıṛ Bu Anlaşma ile Türkiye ilk beş yıllık dönem için ( ) FAO-SEC tarafından hizmet götürülen ülkelerde kullanılmak üzere yıllık 2 milyon ABD dolarını oluşturulan güvence fonuna aktarmıştır. FTPP'nin başlıca amacı yararlanıcı ülkelerde gıda güvencesinin sağlanması ve kırsal yoksulluğun azaltılması alanlarında aktif işbirliğine yönelik maddi, finansal ve operasyonel çerçeveyi sağlamaktır. FTPP'de yer alan altı kapsamlı alan: Gıda Güvencesi; Tarımsal ve Kırsal Kalkınma; Orman ve Balıkçılık da dahil olmak üzere Doğal Kaynakların Yönetimi, Tarım Politikaları; Gıda Güvenliği;Hayvan ve Bitki Gen Kaynakları. Hali hazırda FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi tarafından (bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte) toplam 6,5 milyon ABD doları tutarında 17 proje yürütülmektedir. Orta Asya Alt Bölge Ofisi Adres: İvedik Cad. No. 55 Yenimahalle, Ankara Tel: ( ) Fax: ( ) fao.org Açlığın olmadığı bir dünya

3 Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) BİZ KİMİZ Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO, sosyal adaletin, uluslararası insan hakların ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşudur. ILO nun temel ve en önemli fonksiyonlarından biri, uluslararası standartları belirleyen Sözleşme ve Tavsiye Kararlarını kabul etmesidir. Sözleşme ve Tavsiye Kararları, çalışma dünyası ile ilgili hemen her konuyu kapsamıştır. Bunlar arasında, örgütlenme ve toplu pazarlık hakkı, zorla çalıştırma ve çocuk emeğinin yasaklanması, çalışma hayatında ayrımcılığın yok edilmesi gibi temel hakların yanısıra, çalışma yaşamına ilişkin tüm konular yer almaktadır. Birleşmiş Milletler üyeleri içinde yalnızca ILO üçlü bir yapıya sahip bulunmaktadır; işveren ve işçi temsilcileri ekonominin "sosyal tarafları" politika ve programların şekillendirilmesinde, üçüncü tarafı oluşturan hükümet temsilcileri ile eşit söz hakkına sahiptirler. ILO, bütün insanlara insana yakışır iş sağlanabilmesi için, dört tane temel hedefin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtmiştir: İş yerinde temel ilkeler ve haklar ile uluslararası çalışma standartları; istihdam ve gelir elde etme fırsatlarında eşitlik; herkes için sosyal koruma ve sosyal güvenlik; ve sosyal diyalog ve tripartism yani devlet, işçi ve işveren uzlaşmasıdır. Şubat 2009 da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ILO arasında imzalanan Ulusal İnsana Yakışır İş Programı Mutabakat Zaptı ile Türkiye Hükümeti ve ILO, söz konusu Programı sosyal ortakların da işbirliğiyle uygulayacaklarını beyan etmişlerdir. Mutabık kalınan işbirliği ülke öncelikleri şöyledir: çoçuk işçiliği ile mücadele, gençlerin istihdamı, kadın i stihdamının arttırılması ile kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve sosyal diyalog. ILO ve ortakları hiçbir çocuğun sağlığına ve gelişimine zarar verecek veya geleceğinde saygın bir işe sahip olmasına engel olacak bir şekilde çalışmaya zorlanmadığı bir dünyayı hedeflemektedir. Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Uluslararası Programı (IPEC), çerçevesinde 15 yıl süreyle Türkiye de projler uygulanmıştır ve çalışan çocuklar sayısında önemli bir azalma sağlanmıştır (1994 te%15.9, 2006 da %5.9). Ofis, Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü nde hükümet ve sosyal taraflarla konuya dikkat çekmek için etkinlikler yapmaktadır ve ayrıca teknik destek sağlamaktadır. Kadın-erkek eşitliği, ILO nun Bütün Erkek ve Kadınlar için İnsana Yakışır İş gündeminin ana öğesidir. ILO nun öncelik alanları çerçevesinde, Ankara, Gaziantep ve Konya proje illerinde işsiz kadınları İŞKUR tarafından yürütülen aktif işgücü piyasası programlarına yönlendirerek istihdam edilebilirliklerini arttırmak ve kadının insan hakları konusunda duyarlılık yaratmak amacıyla Türkiye de Kadınlar İçin İnsana Yakışır İş İmkânları Sağlanması Yoluyla Cinsiyet Eşitliğinin Gerçekleştirilmesine Yönelik Aktif İşgücü Piyasası Politikaları projesi yürütülmüştür. Türkiye de KOBİ lerin uluslararası rekabetini artırmak ve tekstil ve konfeksiyon sektöründe insana yakışır iş olanaklarını teşvik etmek amacıyla, ILO, UNDP ve UNIDO, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri nin işbirliği ile Türkiye nin Tekstil Sektöründe KOBİ ler için Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması başlıklı BM Ortak Programı yürütülmektedir. Bu program çerçevesinde ILO, kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerinin ve ILO nun uluslararası çalışma standartlarının uygulanmasını desteklemek için sektör analizleri yapacak ve sektöre özel bilinç arttırma etkinlikerinde bulunacaktır. Herkes için İnsana Yakışır İş: Ulusal Gençlik İstihdam Programı ve Antalya Pilot Bölge Uygulaması, gençler arasında işsizliğin azaltılmasını ve özellikle genç kadınların işgücüne katılımının artırılması amacıyla, ILO, FAO, IOM ve UNDP ile birlikte yürütülen bir Ortak Program dır. ILO nun ulusal ve yerel düzeydeki faaliyetleri arasında Ulusal Gençlik İstihdamı Eylem Planı nın geliştirilmesi ile ilgili etkinliklerin koordinasyonu, Türkiye için Mesleki Görünüm modelinin geliştirilmesi ve İŞKUR ile işbirliği içerisinde Antalya da gençler için mesleki eğitim kurslarının düzenlenmesi yer almaktadır. ILO Ankara Ofisi, öncelikli çalışma alanlarının yanısıra, ILO nun Uluslararası Çalışma Konferansı nda benimsenmiş Küresel İşler Paktı uygulaması olan Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi ve Gelecek için Çıkarılacak Dersler gibi araştırma projelerini de yürütmektedir. Adres: Ferit Recai Ertuğrul Cad. No: 4, Oran, Tel: ( ) Faks: ( ) E-posta: Internet: Dünya çapında adil ve insana yakışır çalışma koşullarını sağlar

4 Uluslararası Göç Örgütü (IOM). 6IOM OIM Daha önce tarihde hiç görülmemiş kadar çok insanın hareket halinde olduğu bir dünyada Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 60 yıldan fazla bir süredir göçmenlere yardım etmeye ve 21. yüzyılın insan hareketliliğiyle ortaya çıkan güçlük ve fırsatlara düzgün ve insani yanıt verebilmeyi sağlayacak şekilde milletler arası diyaloğu oluşturmaya gayret etmektedir. William Lacy Swing IOM Genel Direktörü KISACA IOM 1951 de kurulan IOM, göç alanında önde gelen hükümetler arası kuruluşlardandır ve hükümet, hükümetler arası ve hükümet dışı ortaklarla yakın işbirliği içinde çalışarak herkesin yararına olacak şekilde insani ve düzenli göçü teşvik etmeye çalışmaktadır. 60. yaşına giren IOM, 132 Üye Devlet ile tamamen evrensel bir göç örgütüne dönüşmüştür. Tüm dünyada 450 den fazla yerde 2000 aktif projede 8000 personeli ve yaklaşık 1 milyar dolar bütçesi ile varlık göstermektedir. IOM Anayasası, göç ile ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma arasındaki bağlantıyı ve kişilerin hareket özgürlüğünü açıkça kabul etmektedir. IOM, göç yönetiminin dört kapsamlı alanında çalışmaktadır: göç ve kalkınma, göçün kolaylaştırılması, göçün düzenlenmesi ve zorla göçün tespiti. Ortak etkinlikler arasında uluslar arası göç yasasının teşvik edilmesi, politika tartışmaları ve rehberliği, göçmenlerin haklarının korunması, göç sağlığı ve göçün toplumsal cinsiyet boyutu bulunmaktadır. TÜRKİYE DE IOM IOM Türkiye de 1991 de ilk Körfez Savaşı ndan sonra kurulmuştur ve şu anda iki ofisi mevcuttur. Merkez ofis Ankara dadır, İstanbul ofisi 1994 yılında hizmete girmiştir. Bunu takiben Türk Hükümeti ve IOM yasal statü, IOM in imtiyazları ve dokunulmazlıkları ve IOM in Türkiye deki ofislerine dair karşılıklı bir Anlaşma imzalamışlardır. Bu Anlaşma, 16 Ekim 2003 de Parlamento tarafından onanmış, 8 Ocak 2004 de ise Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Türk Hükümeti, Kasım 2004 den itibaren IOM in üyesi olmuştur. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için IOM Türkiye, Türk Hükümeti nin desteği ve yardımıyla acil durum mülteci desteği, yardımlı gönüllü geri dönüş, yasal göç ve göç sağlığının da teşvik edildiği göç yönetiminin hemen hemen tüm anahtar konularıyla ilgilenmektedir. Üçüncü Ülkelerde Yeniden Yerleşim için Mültecilerin Yeniden Yerleşimi başlıklı ilk IOM programı Türkiye de 1991 de başlatılmıştır. 20 seneden sonra program hala devam etmektedir ve IOM bugüne kadar esas olarak Irak ve İran dan gelen mülteciyi ABD, Kanada, Avustralya ve pek çok başka Avrupa ülkesine yerleştirmeyi başarmıştır. Türkiye nin İnsan Ticaretiyle Mücadele Ulusal Eylem Planı nı kabul etmesini takiben 2005 yılından itibaren IOM Türkiye önleme, koruma, kovuşturma ve ortaklık alanında 15 projenin uygulaması içinde yer almıştır. Ulusal Yönlendirme Mekanizması nın başlıca ortaklarından biri olarak IOM esas olarak Ukrayna, Moldova ve Orta Asya dan gelen insan ticareti ı mağduru 770 kişinin gönüllü ve güvenli şekilde anavatanlarına geri dönüşünü sağlamıştır. Türk Hükümeti nin çabalarına daha fazla destek vermek amacıyla sadece insan ticareti mağdurları için 157 Yardım Hattı kurulmuş ve 165 insan ticareti mağduru bu sayede kurtarılmıştır. IOM, eğitim müfredatı ve kolluk kurumları, yargı, STKlar, Barolar ve NATO için eğitim materyallerinin de geliştirilmesi dahil olmak üzere 50 den fazla kapasite oluşturma eğitimi gerçekleşmiştir. IOM ulusal düzeyde ve başka ülkelerle beraber kamuoyu bilinçlendirme kampanyaları da yürütmüştür. Yabancılar ve Uluslar arası Koruma Yasası na dair yeni mevzuatla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı na teknik destek de verilmiştir. Böylece Yabancılar Yasası, İltica Yasası ve Göç Genel Müdürlüğünün Kurumsal Yapısına Dair Yasa taslaklarının biraraya getirilerek tek bir yasa oluşturulmasına da katkıda bulunmak mümkün olmuştur. Yardımlı Gönüllü Geri Dönüş programı altında IOM, başta Türkmenistan, Moğolistan, Pakistan ve Afganistan olmak üzere 750 kişinin menşe ülkelerine dönmelerine imkan sağlamıştır de ulusal paydaşlarla eşgüdüm içinde IOM Türkiye, Göç ve Sağlık ve Göç, Çevre ve İklim Değişikliği ile ilgili stratejiler geliştirmeye gayret edecektir. IOM Türkiye nin birincil amacı Türk Hükümeti nin etkili, kapsamlı, insan hakları temelli bir yaklaşım oluşturmasına destek vererek. Türkiye nin ulusal ve bölgesel düzeyde göçle ilgili güçlükleri tespit etmesine yardımcı olmaktır. Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Addres: Birlik Mahallesi 415.cadde No: BM Binası Çankaya Tel: ( ) Faks: ( ) Internet: Herkesin yararı için göç yönetimi

5 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Foto: Salih Güler BİZ KİMİZ UNDP Türkiye, Türk Hükümeti ve diğer ortaklarla birlikte, Türkiye nin kalkınma sorunlarına pratik çözümler üretmeyi amaçlamaktadır. Kurum, Türkiye nin ulusal kalkınma önceliklerini, sosyo-ekonomik reformlarını, BHK ların gerçekleştirilmesi için sarfedilen çabaları desteklemektedir. Kurumun Türkiye merkezi Ankara dadır ve diğer illerde de proje ofisleri mevcuttur. UNDP, politika tavsiyeleri, proje uygulamaları, savunma ve bilgi yönetimi aracılığıyla Türkiye nin kalkınma gündeminin uygulanmasını 3 ana alanda desteklemektedir. Bunlar: Demokratik Yönetişim Portföyü Türkiye nin AB ye giriş süreciyle birlikte, adli, idari ve kurumsal reformların ivmesi artmıştır. Türk Hükümeti, demokratikleşmeyi, hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesini, daha şeffaf ve kamu sistemini, ve ülkede insan haklarının teşviği amaçlayan reform sürecine olan bağlılığını ilan etmiştir. Müktesebatın Kabulüne İlişkin Ulusal Plan a uygun olarak, Türkiye, AB'ye uyumuna katkı sağlayacak yasal ve kurumsal değişiklikleri taahhüt etmiştir. Yasal değişiklikler biçiminde önemli adımlar atılmış; ancak uygulama ve kurumların çoğu için gerekli olan yeniden yapılanma ülke için önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Demokratik yönetişim alanında ülkenin değişen ihtiyaçlarına yönelik müdahalelerde, UNDP Türkiye, güvenlik sektörünün yönetişimi, yargı reformu ve adalete erişim, topluluk düzeyi katılım ve dezavantajlı grupların güçlendirilmesi, insan haklarının korunması, yolsuzluğun önlenmesi de dahil olmak üzere bazı alanlarda stratejik bir konum elde etmiştir. Tüm bunlarda, erişilebilirlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve temsil kabiliyetini de içeren insan hakları tabanlı bir yaklaşım aranmaktadır. Yoksullukla Mücadele ve Bölgesel / Kırsal Kalkınma Programı Türkiye, orta gelir düzeyinde bir ülke olarak gıda yoksulluğu ve gıda dışı yoksulluk gibi konularda çok ciddi sorunlar yaşamamaktadır. Ancak mevcut bölgesel, cinsiyete dayalı ve diğer farklılıklar, daha adil bir gelir dağılımı, sosyal içerme Tel: ( ) Faks: ( ) Internet : E-posta : ve daha eşitlikçi politika uygulamalarını hedef alan kalkınma çabalarına halen ihtiyaç bulunduğunu göstermektedir. Artan rekabet gücü sayesinde yerel ekonomik kalkınma, hükümetin gündemindeki öncelikli bir konudur. UNDP Türkiye nin bu alandaki katkıları, coğrafi olarak ülke çapına yayılmış, ve Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ve Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, TİKA gibi çeşitli kurumlarla ortaklıkları içermektedir. UNDP Türkiye, rekabet ve yerel ekonomik kalkınmadaki deneyimini baz alarak politika geliştirme ve herkes için gelir ve istihdama yönelik uygulamalara destek sağlamaktadır. Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Programı Türkiye'nin hassas ekosistemi, yüksek nüfus artışı, artan gelir düzeyi ve enerji tüketimiyle büyük baskı altındadır. Türkiye'de, dünyanın başka yerlerinde de olduğu gibi, su kıtlığı, toprak bozulması, temiz ve uygun fiyatlı enerji kaynaklarının eksikliği gibi çevresel problemleri sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için harcanan çabaların önüne set çekmektedir. Bu sorunların yanısıra, iklim değişikliği Binyıl Kalkınma Hedefleri nin, ulusal yoksulluğun ortadan kaldırılması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik bir tehdit oluşturmaktadır. Türkiye nin çözüm bulmasına yardımcı olmak için, UNDP, çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerini ulusal ve bölgesel kalkınma politika ve planlarına entegre ederken, bir dizi devlet kurumu, belediye, özel sektör ortağı ve sivil toplum örgütüyle birlikte çalışmaktadır. UNDP, iklim değişikliği uyumuna ve etkilerini hafifletmeye, yenilenebilir enerjiye, enerji verimliliğine, toprak bozulmasına, su yönetimine, sürdürülebilir kalkınmaya, biyolojik çeşitlilik, korunan alanlar ve kimyasallara atıfta bulunan projeleri teşvik ederek çevre bozulmasıyla mücadeleye yardımcı olmaktadır. UNDP, ayrıca, temiz teknolojiler ve yeşil istihdam yaratarak, bölgesel yaklaşımla ekonomik rekabetin güçlendirilmesi, afete hazırlık ve erken uyarı için kapasiteleri geliştirerek pazar dönüşümünü kolaylaştırmaktadır. UNDP: Birleşmiş Milletler' in küresel kalkınma ağı

6 Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) DÜNYADA UNFPA Nüfus konusunda dünya çapında yardım sağlayan en büyük kaynak olan UNFPA, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen nüfus politikaları ve stratejilerinin oluşturulması konusunda faaliyet göstermektedir. UNFPA her kadının, erkeğin ve gencin sağlıklı ve eşit bir hayat sürdürmesi için çalışmaktadır. UNFPA; devletlerin yoksulluğu azaltma politikalarını geliştirme sürecinde, nüfus verilerinin kullanılması için destek vermekte, her hamileliğin istenilen, her doğumun güvenli ve her gencin HIV/AIDS'ten korunmuş olması için faaliyet göstermekte, kadınların ve genç kızların hak ettiği saygılı muameleyi görmesi için katkı sağlamaktadır.. UNFPA TÜRKİYE Türkiye'deki çalışmalarına 1971 yılında başlayan UNFPA'in faaliyetleri başlangıçta proje temelli olmuştur. Ilk Ülke Programı 1988 yılından 1992'ye kadar sürmüş, şu anda ise Beşinci Ülke Programı ( ) yürütülmektedir. Otuz yıldan uzun bir süredir Türkiye'de faaliyet gösteren UNFPA; Özellikle gençlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üreme sağlığının iyileştirilmesi, Toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi, Kalkınma alanı ile ilgili veri toplanması, kullanımı ve dağılımının iyileştirilmesi konularında çalışmaktadır. UNFPA Türkiye, 2003 yılından bu yana da; Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve Türkiye'de ülke odaklı ve bölgesel programları koordine eden bölge ofisi olarak faaliyetlerde bulunmaktadır. UNFPA'IN TÜRKİYE'DEKİ BEŞİNCİ ÜLKE PROGRAMI UNFPA, V. Ülke Programı çerçevesinde: Yoksulluğun azaltılması, Anne sağlığının iyileştirilmesi, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar-CYBH ve HIV/AIDS'le mücadele edilmesi, Kadınların toplumsal hayatta güçlendirilmesi, Toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ve kadınlara fırsat eşitliği sağlanması başta olmak üzere, ICPD Eylem Programı ve Binyıl Kalkınma Hedefleri'ne ulaşılmasında Türkiye Cumhuriyeti ile sivil toplum kuruluşlarına teknik katkı ve destek vermeyi amaçlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, yoksulluk ve bölgesel farklılıklar da dahil olmak üzere başlıca kalkınma sorunları, bunların nedenleri ve çözümlemelerine yönelik stratejileri tanımlamak suretiyle program geliştirme sürecinde yer almıştır. TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Kadınlara yönelik politika ve eylem planlarının tüm düzeylerde geliştirilmesi, Siyasetçiler, karar vericiler ve medyanın kadınlara yönelik şiddetle mücadele konusundaki farkındalıklarının artırılması, Kadın haklarına yönelik, şikayet ve uygulama sistemlerinin geliştirilmesi ve raporlar hazırlanmasını kapsamaktadır. ÜREME SAĞLIĞI VE GENÇLER Hem kadınlara hem de erkeklere yönelik nitelikli üreme sağlığı hizmetlerine erişimin üreme sağlığı haklarını kullanmalarını mümkün kılacak şekilde arttırılmasını, Gençlerin cinsel ve üreme sağlığına yönelik bilgiler ve genç dostu hizmetlere ulaşımının arttırılmasını, Doğum öncesi, yeni doğan ve doğum sonrası bakımların sağlanmasıyla bebek ve anne ölümlerinin azaltılmasını, Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve HIV/AIDS'in önlenmesi için her türlü bilgi ve hizmete erişim olanaklarının arttırılmasını kapsamaktadır.. NÜFUS VE KALKINMA İstatistiki ve sınıflandırılmış demografik veri/bilgilerin sağlanması, sosyal/ekonomik politikaların oluşturulması ve uygulamasında bu veri/bilgilerin kullanılmasını kapsamaktadır. Tel: ( ) Faks: ( ) Internet : Sürdürülebilir kalkınma için nüfus politikalarını destekler

7 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) BİZ KİMİZ Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) dünya genelinde mültecileri korumak ve mültecilerin sorunlarına çözüm bulmak adına yürütülen uluslararası eylemlere liderlik yapmak ve koordine etmekle görevlidir. UNHCR 1950 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kurulmuş ve 1951 yılında, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bir milyondan fazla Avrupalı mülteciye yardım ederek faaliyet göstermeye başlamıştır. Ancak 2003 yılının Ekim ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, UNHCR'ın yetkisine getirilen zaman kısıtlamasını kaldırmaya karar vermiştir. UNHCR hükümetlerle birlikte, mülteciler için öngörülen üç kalıcı çözümden birine ulaşmaya çalışır; bunlar gönüllü geri dönüş, yerel entegrasyon ve yeniden yerleştirmedir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği korunmaya muhtaç insanların temel ihtiyaçları- barınma, gıda, su, sağlık ve tıbbi bakım karşılandığında, daha etkili bir yasal koruma sağlar. Temel ihtiyaçların hazırlanması ve dağıtılmasını koordine eder, kampları yönetir ve 'normal' mülteci nüfusunun yüzde 80'ni oluşturan korunmasız kadın, çocuk ve yaşlılara yönelik projeleri tasarlar ve öngörülerde bulunur.. Türkiye'deki sığınmacıların büyük bir çoğunluğu Avrupa dışındaki devletlerden gelmektedir. Bu nedenle Türkiye, bu kişilere UNHCR prosedürleriyle paralel olarak yürütülen bir geçici sığınma hakkı tanımak için bir sistem oluşturmuştur. Avrupa Birliği'ne katılım müzakereleri bağlamında, Türkiye kendi sığınma yasasını aşamalı olarak AB standartlarına yükselteceğine dair taahhütte bulunmuştur.. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği bütçe kısıtlamalarına rağmen, Türkiye'deki Avrupa dışından gelen ilgi alanındaki kişinin, en korunmasız kaldıkları durumlarda acil olan temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmaya çalışmaktadır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ve İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı'yla (İKGV) yapılan Ortaklık Anlaşmalarını uygulayarak, sığınmacıların ve mültecilerin hizmetlere erişimini sağlamak ve kabul koşullarını iyileştirmek adına uydu şehirlerde kendine yer edinmeye çalışmaktadır. UNHCR, 2009 ve 2010 yılları boyunca İçişleri Bakanlığı Iltica ve Göç Bürosuyla hukuki alan ve kurumun yapılandırılması ile ilgili sıkı bir işbirliği içinde çalışmıştır. Öte yandan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ilgili bakanlıklar, kamu kuruluşları ve sivil toplum gibi iltica sistemindeki diğer paydaşlarla da yoğun işbirlikleri sürdürmektedir. STK'lar ve akademi de, hukuki ve sosyal savunuculuk / lobicilik alanlarında kapasite geliştirme faaliyetlerine dâhil edilmektedi r. UNHCR, sığınma, mültecilik ve insani yardım konularında toplumsal farkındalığı arttırmayı hedefler ve bu yönde çalışmalar düzenler. Böylece, uluslararası toplumun bu bağlamda karşılaştığı engeller ve gelecekte karşılaşabileceği sorunlar; toplumsal farkındalık ve anlayışla birlikte en aza indirgenmektedir. İnsani bir örgüt olarak UNHCR, halkı bilgilendirme, toplumsal farkındalık ve basın ilişkileri etkinlikleriyle sığınmacıların, mültecilerin ve UNHCR'ın ilgi alanındaki diğer kişilerin temel insan haklarına hoşgörü ve saygıyı teşvik etmeye öncelik verir. Adres: Tiflis Cad Sokak, No: 3, 06550, Sancak Mah, Tel: ( ) Faks: ( ) Internet : Mültecileri korur ve onlar için çözümler üretir

8 Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi (UNIC) BİZ KİMİZ Dünya genelinde 63 ülkede faaliyette bulunan Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezleri, BM nin halka ulaşmasında ve BM nin halka anlatılmasında önemli bir rol oynuyor. BM sistemi ile ortaklaşa hareket eden Enformasyon Merkezleri bu amaca yönelik olarak resmi makamlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile ortak çalışmalarda bulunuyor, basına ve gençlere yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriyor. Enformasyon Merkezleri ayrıca, BM ile ilgili konularda yararlanılmak üzere kütüphane ve elektronik bilgi kaynakları sunuyor. Enformasyon Merkezleri bulundukları ülkelerde BM hakkındaki ana bilgi kaynağını oluşturuyorlar ve halkın teşkilat hakkında daha iyi bilgilenmesi için faaliyetlerde bulunuyorlar. Enformasyon Merkezleri BM nin dünyaya sesini duyurduğu ana araçlardan birini teşkil ediyor. BM nin halk ile yakınlaşmasını sağlıyor. Enformasyon Merkezleri BM Genel Sekreterliğine bağlı Enformasyon Dairesinin dış temsilcilikleri olarak görev yapıyor. İlk ikisi 1946 a teşkil edilen Enformasyon Merkezlerinin sayısı günümüzde 63 e ulaşmış bulunuyor. BM Enformasyon Merkezleri BM nin mesajlarını bulundukları ülkede halka aktarmada önemli rol oynuyorlar. Medya ile ilişkiler Enformasyon Merkezleri görev yaptıkları ülkelerde medya ile ilişkileri yürütüyor, mülakatlar, basın toplantıları ve brifingler düzenliyor. Bilgi kaynağı oluşturma Enformasyon Mezkeleri, bültenler, internet sayfaları, seminerler, konferanslar düzenleyerek, sergi ve fuar gibi etkinliklere katılarak kamuoyunu BM hakkında bilgilendiriyor. BM Günlerinin kutlanması Enformasyon Merkezleri BM günlerinin kutlanmasında da etkin rol oynuyor. Kutlama etkinlikleri kapsamında seminer, konferans ve diğer benzeri faaliyetler gerçekleştiriliyor. UNIC Ankara UNIC Ankara, BM İletişim Grubu ile birlikte çalışarak basına yönelik faaliyetler, basın toplantıları, makaleler ve konferanslar yoluyla BM nin tanıtımını sağlıyor. UNIC Ankara ayrıca BM sistemi ile ilgili bilgi yönetimi faaliyetlerini de yerine getiriyor. UNIC Kütüphanesi UNIC Kütüphanesi bünyesinde bulundurduğu 13 binin üzerindeki yazılı ve görsel malzeme ile başta araştırmacılar ve öğrenciler olmak üzere kamuoyu için önemli bir kaynak oluşturuyor. Kütüphanemiz Pazartesi-Perşembe günleri ve saatleri, Cuma günleri ise saatleri arasında ziyaretçilere hizmet veriyor. Ayrıca kütüphane kataloğuna adresinden ulaşılabiliniyor. Tel: ( ) Faks: ( ) Internet : E-posta: BM ve çalışma alanlarının tanıtımına katkıda bulunuyor

9 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) BİZ KİMİZ UNICEF Türkiye deki çalışmalarına 60 yıl önce, 1951 yılında başlamıştır. UNICEF in çalışmaları Hükümetle işbirliği programının bir parçası olarak, ülkenin çocuk, kadın ve gençlerle ilgili önceliklerini destekleyecek şekilde yürütülmektedir. Türkiye son 60 yılda çocuk hakları konusunda pek çok kazanım elde etmiştir ancak tüm hakların hayatta geçirilebilmesi için yapılacak pek çok şey vardır. UNICEF yılları arasında çocuğun hayata en iyi başlangıçı yapması, sağlığı, eğitimi, korunması ve katılımı alanlarında hükümet ve diğer ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edecektir. Bu yeni ülke programının vurgusu; çocuk yoksulluğu, okul öncesi eğitim ve yaş grubundaki çocukların (ortaöğretime devam edenler ve etmeyenler) ihtiyaçlarının karşılanması olacaktır. Ülke Programı Farklılıkların Azaltılması, Sosyal İçerme ve Koruma ile Gençlerin Güçlendirilmesi ve Koruma ana başlıklarında hazırlanmıştır. I. Farklılıkların Azaltılması, Sosyal İçerme ve Koruma Çocuk yoksulluğu ve sosyal içerme: UNICEF, ortakları ile birlikte çocuk yoksulluğuyla mücadele için ulusal politika ve stratejiler uygulanması ve çocuklar ve aileler için daha büyük bir mali alan yaratılması yönünde çalışacaktır. Ulusal ve yerel yetkililer çocuk yoksulluğu ve sosyal içermeyi hedefleyen kaynak tahsislerinin etkililiğini planlamak, bütçelemek ve izlemek için çocuk yoksulluğu, mevcut sosyal koruma sistemi ve çocuklar için yapılan bütçe tahsisi ve giderler konusundaki araştırmalardan elde edilen sonuçlardan yararlanacaktır. Kaliteli ilköğretim: Türkiye ilköğretimde kayıt oranları ve cinsiyet eşitliğinde büyük bir ilerleme kaydetmiştir; ancak ilköğretimde devamsızlık özellikle kız çocuklar arasında bir sorun olmaya devam etmektedir. Kaliteli ilköğretimin tamamlanması ve ortaöğretime geçiş UNICEF in önceliklerinden biridir. Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi: UNICEF nitelikli okul öncesi eğitime kayıt olan ve devam eden kız ve erkek çocukların sayısını arttırmak için ihtiyaç duyulan davranış ve sistem değişiklikleri ile ilgili ülke önceliğini (çeşitlendirilmiş ve nitelikli gündüz bakım ve okul öncesi eğitim hizmetlerinin ve programlarının sağlanması dahil) destekleyecektir. AB nin mali desteği ve MEB işbirliğiyle yürütülen proje, dezavantajlı çocuklar ve aileleri için çocuk gündüz bakım ve okul öncesi eğitim programlarına kayıt ve devam oranlarının arttırılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Çocuğun korunması: UNICEF, (a) hizmetlerin birleştirilmesi ve entegre edilmesi için bir model geliştirilmesi ve (b) çocuk bakım standartlarının geliştirilmesi ve izlenmesi de dahil olmak üzere ebeveynlerinden uzakta yaşayan çocuklar için sağlanan çocuk bakım hizmetlerinin güçlendirilmesi konusunda hükümete destek vermeye devam edecektir. Amaç, her türlü ayrımcılık, şiddet, istismar ve sömürü riski altında olan çocuklar için işleyen bir önleme ve koruma sistemi yönünde ilerlemektir. Erken Çocukluk Gelişimi ve Bakımı (EÇGB): Dezavantajlı ailelerde doğan çocukların yaşamdan beklentilerinin arttırılmasında EÇGB nin oynadığı önemli rolü göz önüne alarak, UNICEF EÇGB nin (gelişim zorluklarının ve engelliliklerin erken evrede belirlenmesi dahil) sağlık sistemine entegre edilmesini ve böylece tüm çocukların erken çocukluk gelişimiyle ilişkili tüm risk faktörlerinden korunmasını destekleyecektir. Çocuk haklarının izlenmesi: Meclis çocuk hakları izleme komitesi ve oluşturulması muhtemel bir çocuk kamudenetçiliği (ombudsperson) makamı da dahil olmak üzere, çocuk hakları izleme sistemleri güçlendirilecektir. II. Gençliğin Güçlendirilmesi ve Koruma Ulusal gençlik politikası: Nüfusunun %17,5 i yaş arasında olan Türkiye, kapsamlı bir ulusal geçlik stratejisine ihtiyaç duymaktadır. UNICEF, kişisel ve sosyal gelişimleri dahil olmak üzere gençlerin haklarını güvenceye almak ve ihtiyaçlarını karşılamak için bir ulusal gençlik politikası hazırlanmasında hükümete yardımcı olacak ve stratejinin bir ulusal gençlik kurumu yoluyla etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için çalışacaktır. Gençlerin kendilerini etkileyen kararlara katılımı, bu çabaların yol gösterici ilke ve amacı olacaktır. Ortaöğretim: UNICEF eğitim alanında hükümete verdiği desteği ortaöğretim düzeyini de içine alacak şekilde genişletecektir. Kızlar, dezavantajlı çocuklar ve ortaöğretime kayıt oranlarının düşük olduğu illerdeki çocuklar için ortaöğretime erişimin sağlanması başlıca amaçlardan biri olacaktır. Kayıt oranlarının artırılmasının yanında devamsızlık ve okul terklerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Ortaöğretimin işgücü piyasasının ihtiyaçlarıyla daha uyumlu olması hedeflerden biridir. Bunun hem ortaöğretime katılımı arttırması hem de gençleri çalışma hayatına hazırlaması beklenmektedir. Çocuklar için Koruma: UNICEF ve hükümet çocuk adalet sistemi reformunda işbirliği yapmaya ve tamamen uluslararası standartlar ve Çocuk Koruma Kanunu doğrultusunda çocuklar için adaleti sağlamaya devam edecektir. Hâlihazırda, çocuklar çoğu zaman mahkemeyi beklerken uzun süreler boyunca gözaltında kalmaktadır. Mahkemeye çıkan tüm çocukların çocuk mahkemelerinde yargılanmasını, çocuk mahkemelerinin alternatif tedbirlerden yararlanmasını ve hapis cezasına sadece son çare olarak başvurmasını sağlamak önemlidir. Gözaltında tutulan çocuklar için bireyselleştirilmiş bir rehabilitasyon sistemi uygulamaya konacaktır. Stratejiler: Türkiye gibi büyük bir ekonomiye ve güçlü kurumlara sahip olan ülkelerde UNICEF çocuk ve ergenlere doğrudan hizmet vermemekte, bunun yerine çocuklarla ilgili politikaların oluşturulmasına ve bu politikaların uygulamaya konmasına yönelik mekanizmaların tasarlanmasına ve hayata geçirilmesine yoğunlaşmaktadır. Bu amaç çerçevesinde, UNICEF uluslararası deneyimlerini paylaşmakta, mevzuat ve sistem değişiklikleri için savunu çalışmaları yapmakta, koordinasyon ve işbirliğini kolaylaştırmakta ve kaydedilen ilerlemenin izlenmesine ve çocuklara yönelik hizmetlerin sunumuna ilişkin tekrarlanabilir ve çocuk dostu modeller geliştirilmesinde ortaklarına teknik yardım sunmaktadır. Genç, çocuk ve kadın haklarının hayata geçirilmesi için bilgi oluşturma ve yayma, kamu farkındalığını arttırma, politika tartışmalarını destekleme ve kaynak yaratma, Ülke Programı nın ayrılmaz parçalarıdır. UNICEF ve ortakları, çocuk haklarını hayata geçirmek ve korumak için destek toplamayı, tamamlayıcı çabaları teşvik etmeyi ve hak sahiplerinin ve görev sahiplerinin becerilerini arttırmayı amaçlamaktadır. Ülke Programı sosyal içerme, insan haklarına saygı, toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim değişikliği hakkında farkındalık, acil durumlara karşı hazırlıklılık ve çocuk ve gençlerin aktif katılımı göz önüne alınarak gerçekleştirilmektedir. Kazanılan deneyimler belgelenerek diğer ülkelerle paylaşılmaktadır. Ortaklar: UNICEF in Türkiye deki ana ortağı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü gibi çok sayıda bakanlığı ve kurumu da içerecek şekilde Türkiye Hükümeti dir. UNICEF aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi, yerel yönetimler, üniversiteler, araştırma kurumları, sivil toplum, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası dahil diğer uluslararası kuruluşlar, medya ve çocuk ve ergenlerle de ortaklıklar kurmaktadır. Program faaliyetleriyle ilgilenen Ülke Ofisi ne ek olarak, Türkiye de ayrıca kaynak (fon) toplamaya yoğunlaşan bir UNICEF Milli Komitesi de bulunmaktadır. UNICEF in çalıştığı 191 ülke içinde, Türkiye hem bir ülke ofisi hem de bir milli komitesi olan tek ülkedir. Tel: ( ) Faks: ( ) Internet: Çocuklar için birleşelim

10 Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) UNIDO HAKKINDA Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) 1966 yılında kurulmuş ve 1985 yılında Birleşmiş Milletler Uzman kuruluşları arasına katılmıştır. UNIDO'nun görevi geçiş ekonomisi yaşayan gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir sınai kalkınmayı desteklemek ve güçlendirmektir. UNIDO ayrıca küresel kaynakları ve kendi uzmanlık alanlarını kullanarak dünyanın en fakir ülkelerinde yaşam koşullarını iyileştirmek adına çalışmalar yapmaktadır. Son yıllarda UNIDO çevresel sürdürülebilirlik, geniş kapsamlı küreselleşme, ve fakirliğin azaltılması faaliyetlerine odaklanarak kuresel kalkınmada giderek artan bir görev üstlenmiştir. Kuruluş olarak UNIDO bugün enerjiye erişimin geliştirilmesi ve sanayide çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesi, ticari kapasite oluşturularak gelişmekte olan ülkelerin de küresel ekonomiye entegrasyonlarının sağlanması ve üretim faaliyetleri ile fakirliğin azaltılması gibi birbirleriyle bağlantılı konularda uzmanlığı ve anahtar konumundaki destekleyici hizmetleri ile tanınmaktadır. UNIDO'nun uzun vadeli vizyonu ise fakirlikle mücadelenin ortak bir amaç ve küresel bir sorumluluk olarak algılanarak gelişmenin eşit, ulaşılabilir ve sürdürülebilir olmasını sağlayacak çeşitli fırsatları sunmaya yönelik çalışmalar yapmaktır. UNIDO'nun uzun vadede başarılı sonuçlar elde etmeyi planladığı üç temel faaliyet alanı ise kısaca: Üretim faaliyetleri ile fakirliğin azaltılması Ticari kapasitenin artırılması Enerji ve çevre'dir. TÜRKİYE'DE UNIDO UNIDO Türkiye Ofisi 1967 yılında faaliyete geçmiş olup 2000 yılında ise Türkiye nin bölgede daha aktif bir rol almasının ve donör ülke konumuna geçmesinin de etkisi ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve UNIDO arasında yapılan yeni bir Anlaşma ile UNIDO Bölgesel Işbirliği Merkezi olarak faaliyetlerini sürdürmeye başlamamıştır. Bu çerçevede UNIDO sürdürülebilir sınai kalkınmanın desteklenmesinin yanısıra özel sektor, akademik kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Teşkilatı UNIDO 2010 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Calışma Örgütü (ILO) ile ortak olarak yürüteceği Binyıl Kalkınma Hedefleri - İspanya Hükümeti Fonu Tel: ( ) Faks: ( ) Internet: E-posta: tarafından desteklenen Tekstil Sektöründe Küçük ve Orta Ölçekli İş letmelerde Sürdürülebilirlik Projesine başlamış bulunmaktadır. UNIDO bu proje kapsamında tekstil sektöründe kümelenme kapasitesini geliştirmek amacıyla KOBİ lerin ve KOBİ lere destek veren kurumların sürdürülebilir iş ağları ve ilişkiler zincirleri oluşturmalarına destek verecektir. Buna ek Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen Küçük ve Orta Olçekli Sanayilerde Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Projesi ise yine UNDP ile ortaklaşa yürütülmektedir. Haziran 2008'de başlayan UNIDO Eko-verimlilik (Temiz Üretim) projesi "Türkiye'nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi BM Ortak Programı nın bir alt bileseni olup, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ile birlikte yürütülmektedir. Projenin amaçları, eko-verimlilik konusu ile ilgili ülkede kapasite oluşturmak, 6 firmada ağırlıklı su azaltımı olmak üzere eko-verimlilik pilot çalışmaları gerçekleştirmek ve Türkiye de Ulusal Eko-verimlilik Merkezi kurulmasını sağlamaktır. Proje Haziran 2011'de tamamlanacak olup, web sitesi ve dir. UNIDO ayrıca Montreal Protokolu kapsamında Metil Bromid Eliminasyonu konusunda 20'den fazla proje gerçekleştirmiş olup 2010 yılında da Çevre ve Orman Bakanlığı Ulusal Ozon Birimi ile ortaklaşa yürütmekte olduğu 5 ayrı proje ile calışmalarını sürdürmektedir. Buna ek olarak UNIDO tarafından 2010 yılında dört adet Uluslararasi calıştay/eğitim programı organize edilmiştir: Haziran tarihlerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK-TUSSIDE ve TİKA ile birlikte Ulaslararası Otomotiv Sanayi Teknolojik Öngörü Çalıştayı 21 Haziran - 4 Temmuz tarihlerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bilkent Üniversitesi Uluslararası Nanoteknoloji Araştırma Merkezi - UNAM ve TİKA ile birlikte Uluslararası Temiz-Oda Eğitimi Çalıştayı 1 5 Kasım 2010 tarihlerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TUBITAK Marmara Araştırma Merkezi Gıda Enstitüsü ve TİKA ile birlikte Uluslararası Gıda Güvenliği Çalıştayı 27 Eylul - 8 Ekim 2010 tarihlerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuarları ve TİKA ile birlikte Uluslararası Deri ve Pamuklu Tekstilde Temiz ve Sürdürülebilir Üretim Çalıştayı düzenlenmiştir. Sürdürülebilir endüstriyel kalkınmayı sağlar

11 Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ) KURUM M SYONU Tüzü ünde ifade edildi i üzere, Dünya Sa l k Örgütü nün (DSÖ) misyonu, herkesin mümkün olan en yüksek sa l k düzeyine sahip olmas d r. DSÖ Tüzü ünde sa l k yaln zca hastal k veya sakatl k olmamas de il fiziksel, ruhsal ve sosyal aç dan tam bir iyilik hali olarak tan mlanmaktad r. B Z K M Z DSÖ, Birle mi Milletlerin sa l k yönetimi ve koordinasyonundan sorumlu uzman kurulu udur. Sa l k konular nda yetkili BM kurulu u olan DSÖ küresel sa l k konular na liderlik etmektedir. Merkezi Cenevre de bulunan DSÖ nün 6 Bölge Ofisi, 147 ülke ofisi ve dünya genelinde yakla k personeli mevcuttur. DSÖ, dünya insanlar n n sa l klar n geli tirmek amac yla 1948 y l nda 61 Hükümet taraf ndan kurulmu tur. DSÖ ye üye devletlerin say s günümüzde 194 e ula m t r. DSÖ nün en üst düzey karar alma organ Dünya Sa l k Asamblesidir. Asamble çal malar cra Kurulu taraf ndan desteklenmektedir. Bölge ofislerinde bu i lev DSÖ Bölge Komitesi taraf ndan yerine getirilmektedir. Bölge Komitelerine ba l Daimi Komiteler Bölge Komitesini temsil etmenin yan s ra kararlar n n ve politikalar n n icra edilmesini temin ederler. DSÖ, halk sa l na yönelik hedeflerine ula mak için baz temel i levleri yerine getirmektedir. Bu temel i levler unlard r: sa l k ara t rmalar gündeminin ekillendirilmesi, norm ve standartlar n belirlenmesi, kan ta dayal politika seçeneklerinin geli tirilmesi,. ülkelere teknik destek verilmesi, sa l k e ilimlerinin izlenmesi ve de erlendirilmesi. DSÖ nün faaliyet gösterdi i ortam ve iklim giderek daha karma k hale gelmekte ve büyük bir h zla de i im göstermektedir. DSÖ bu güçlüklerin üstesinden gelmek ad na alt bile enden olu an bir gündem geli tirmi tir: kalk nman n te viki, sa l k güvenli inin geli tirilmesi, sa l k sistemlerinin güçlendirilmesi, ara t rma, bilgi ve kan ttan etkin yararlanma, ortakl klar n art r lmas ve performans n iyile tirilmesi. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi (DSÖ/Avrupa) Danimarka Kopenhag da bulunmaktad r DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, Avrupa bölgesinde yer alan (Türkiye dahil) 53 ülkeyi desteklemektedir. Bu kapsamda, Türkiye Ülke Ofisi de dahil olmak üzere 29 ülke ofisi arac l yla üye ülkelere teknik destek sa lanmaktad r. Ülke ofislerinin yan s ra Barselona, Venedik, Bonn ve Atina da bulunan DSÖ yi Uygulama Merkezleri ve ayr ca DSÖ birli i Merkezleri arac l yla da destek verilmektedir. Bu ba lamda yap lan çal malar aras nda ulusal sa l k sistemlerinin ve halk sa l programlar n n geli tirilmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesi; olas sa l k tehditlerinin belirlenmesi, önlenmesi ve bertaraf edilmesi yönünde çal malar yürütülmesi, gelecekteki zorluklar n tespiti ve halk sa l savunuculu u yap lmas yer almaktad r. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, ülkelere çok çe itli halk sa l konular nda destek vermekte, bu amaçla ilgili ülkenin kendi ihtiyaçlar na uyarlanm teknik programlar geli tirmektedir. Birbirinden ba ms z yürütülmeyen bu programlar n kapsad alanlar aras nda hastal k önleme ve kontrol, halk sa l programlar na yan t, çevre sa l, sa l k belirleyicileri ve sa l k sistemleri say labilir. TÜRK YE DEK FAAL YETLER M Z DSÖ Türkiye Ülke Ofisi, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi nin bir parças d r. DSÖ nün Türkiye deki mevcudiyeti 1959 y l nda aç lan Türkiye Temsilcili i ile ba lam t r. Bu Temsilcilik arac l yla Sa l k Bakanl na (SB) teknik destek verilmesinin yan s ra ülkede yürütülen sa l k faaliyetlerinin di er ortaklarla koordinasyonuna ba lanm t r. Bugün itibariyle DSÖ Türkiye Ülke Ofisinde ulusal ve uluslararas profesyonel ve idari personel de dahil 24 ki i çal maktad r. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi ile Sa l k Bakanl aras ndaki i birli i, taraflar aras nda imzalanan ki Y ll k birli i Anla malar (BCA) arac l yla yürütülmektedir. Bu Anla mada yer verilecek stratejik öncelikler, bölgenin ve ülkenin öncelikleri nda mü tereken belirlenmektedir. Tel: ( ) Fax: ( ) Web: E-posta: ki Y ll k birli i Anla mas kapsam nda Sa l k Bakanl na a a daki stratejik i birli i alanlarda teknik destek verilecektir: 1. Öncelik: Sa l n Sosyal Belirleyicileri de dahil Sa l k Politikas (sa l n sosyal belirleyicilerine ve sa l kta e itsizliklerin giderilmesine dair eylem kapasitesinin geli tirilmesi) 2. Öncelik: Sa l k Sisteminin ve Halk Sa l n n Güçlendirilmesi (ulusal ve/veya alt ulusal sa l k plan ve stratejilerinin birbiriyle uyumunun sa lanmas, geli tirilmesi ve ayr ca bu strateji ve planlar n performans de erlendirmesi yoluyla sa l k sistemlerinin güçlendirilmesine yönelik yöneti im alanlar üzerinde yürütülen çal malar) 3. Öncelik: Bula c Olmayan Hastal klar, Sa l n ve Sa l kl Ya am Tarz n n Te viki/geli tirilmesi (ruh sa l alan nda ve bula c olmayan hastal klar n önlenmesi ve kontrolü konusunda Avrupa BOH Eylem Plan ve BM BOH Siyasi Deklarasyonu ile uyumlu, kan ta dayal eylemlerin öncelikli bir listesinin benimsenmesi) 4. Öncelik: Bula c Hastal klar, Sa l k Güvenli i ve Çevre (hastal k sürveyans ve yan t, epidemiye yol açma olas l bulunan grip gibi hastal klar için haz rl k alan nda temel halk sa l kapasitelerini güçlendirerek Uluslar aras Sa l k Tüzü ü nün uygulanmas yoluyla ulusal ve bölgesel sa l n desteklenmesi) 5. Öncelik: Sa l k Bilgisi, Kan t, Ara t rmalar ve Yenilikçilik (sa l k sistemi verilerinin ve analiz sonuçlar n n ülke düzeyinde planlama ile sa l k durumunun ve sa l kta e itsizliklerin izleme ve de erlendirmesi amac yla kullan lmas n n iyile tirilmesi). DSÖ Türkiye Ülke Ofisi yukar da belirtilen BCA stratejik öncelikleri çerçevesinde, ulusal yararlan c lar ile i birli i içerisinde farkl donörler taraf ndan finanse edilen projeleri uygulamaktad r. Bu projelerle, DSÖ taraf ndan seçilen kritik politika alanlar nda kayda de er uzmanl k ve teknik destek sa lanmaktad r. Bloomberg Vakf : - Tütün Kontrolü ( ): Projenin amac, Türkiye nin 2004 y l nda imzalad Tütün Kontrolü Çerçeve Sözle mesinde öngörülen önlemlerin uygulanmas ve 2008 y l nda yürürlü e giren tütün kontrolü kanununun uygulanmas nda Hükümetin desteklenmesidir; - Güvenli Trafik ( ): Proje, trafik kazalar nda ölüm ve yaralanma riskinin en yüksek oldu u 10 ülkede ayn anda uygulanmaktad r. Projenin amac, konsorsiyum üyesi be ortakla i birli i içerisinde trafik kazalar nda yaralanman n önlenmesine yönelik tedbirlerle kazalarda ölüm ve sakatlanmalar azaltmak ve örnek programlar geli tirmektir. Türkiye de emniyet kemeri kullan m ve a r h z n önlenmesi bile enlerine yo unla lmaktad r. Avrupa Komisyonu: - Bula c Hastal klar n Sürveyans ve Kontrolü ( ): Projenin amac erken uyar ve yan t sistemi olu turulmas, resmi saha epidemiyolojisi e itiminin kurumsalla t r lmas, d kalite de erlendirme mekanizmas kurulmas ve mikrobiyoloji laboratuvarlar n n kapasitelerinin geli tirilmesi suretiyle Uluslararas Sa l k Tüzü ünün uygulanmas na yönelik ulusal kapasiteyi güçlendirmektir; - Engelli/Ruhsal Bozuklu u ve Zihinsel Engeli Bulunan Bireylere Yönelik Hizmetlerin Geli tirilmesi ( ): Projenin amac, ruh sa l ve engellilik politika ve eylem planlar n n entegrasyonu yoluyla sa l k ve sosyal hizmetler aras ndaki sektörler aras ve di er payda larla olan koordinasyonu güçlendirmek, toplum temelli hizmetler için entegre bir pilot model olu turmak ve farkl e itim paketleri ve programlar ile i gücünün geli tirilmesidir. TÜRK YE DE BULUNAN DSÖ B RL MERKEZLER DSÖ birli i Merkezleri, DSÖ Genel Direktörü veya Bölge Direktörleri taraf ndan belirlenir. birli i Merkezleri, DSÖ nün programlar n desteklemek amac yla uluslararas faaliyetler yürütürler y l nda Hacettepe Üniversitesi, T p Fakültesi, Halk Sa l Ana Bilim Dal, Üreme Sa l ve Aile Planlamas Hizmetlerine yönelik DSÖ Ara t rma ve E itim birli i Merkezi olarak belirlenmi tir y l nda Bilkent Üniversitesi, Uluslararas Çocuk Merkezi (ICC), Ba klama E itimleri ve Savunuculuk Faaliyetleri konusunda DSÖ birli i Merkezi olarak belirlenmi tir y l nda Hacettepe Üniversitesi, T p Fakültesi, Halk Sa l Ana Bilim Dal, Sa l k gücünün Geli tirilmesi alan nda DSÖ birli i Merkezi olarak belirlenmi tir. Bütün insanlar n fiziksel, zihinsel ve sosyal aç dan iyi durumda olmalar n sa lar

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik AGORADA 2012 BÖLGESEL İNOVASYON STRATEJİSİNİN UYGULANMASI: BİR ADIM SONRASI 19.10.2012 / Samsun Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik Bülent Açıkgöz BM Ortak Program Yöneticisi

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 Değişimin temel nedenleri Çevre ve İklim Değişiklikleri Yeni teknolojiler ve dijitalleşme Değişen Çalışma Yaşamı Demografik değişiklikler Bu değişiklikler

Detaylı

ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR

ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR DERSİN İÇERİĞİ: Kadınla İlgili Yapılan Uluslararası Toplantılar I. Dünya Kadın Konferansı II. Dünya Kadın Konferansı III. Dünya

Detaylı

UNDP İspanya BinyılKalkınma Hedefleri Fonu BM Ortak Programı ILO, UNDP, IOM, FAO

UNDP İspanya BinyılKalkınma Hedefleri Fonu BM Ortak Programı ILO, UNDP, IOM, FAO UNDP İspanya BinyılKalkınma Hedefleri Fonu BM Ortak Programı ILO, UNDP, IOM, FAO Yüksek büyüme hızı, ancak yüksek işsizlik oranları Genç işsizlik oranı ulusal işsizlik oranının iki katı (% 27.5) Genç kadın

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

Bosna Kurbanlarına Yardım - Bosna ve Kosova dan Gelen Mültecilere Destek

Bosna Kurbanlarına Yardım - Bosna ve Kosova dan Gelen Mültecilere Destek Soydaş Uyum Eğitimi Bulgaristan dan göç eden soydaşlarımızın Türkiye de yerleşme, yaşama ve çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla 9 aylık bir sürede 4 ilde 33 seminer düzenlenmiş, 7.000 e yakın kişiye

Detaylı

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ PROJENİN GEREKÇESİ VE AMACI Tarım sektörü Türkiye nin Gayri Safi Katma Değerinin yaklaşık %9 unu oluştururken, bu oran

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı GÜNCEL FONLAR KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ SON BAŞVURU TARİHİ Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Üreme Sağlığı Küçük Proje Destek Programı BELİRTİLMEMİŞ ( toplamda 5 kurum kabul ediliyor)

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

UNESCO Eğitim Sektörü

UNESCO Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü Esra HATİPOĞLU Eğitim Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Eğitim Sektörü Nitelikli eğitimi kalkınmanın kalbine yerleştirmek Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü, Paris Genel

Detaylı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü AB ve Türkiye: Kadınların güçlendirilmesi için birlikte www.avrupa.info.tr Avrupa Birliği ve Türkiye Cinsiyet Eşitliği için El Ele Toplumsal cinsiyet eşitliği bir «slogan» değil,

Detaylı

trafikte bilinçli bir nesil için

trafikte bilinçli bir nesil için bilinçli bir nesil e t k i için f tra Giriş Önemli bir halk sağlığı sorunu olan trafik kazalarının önlenmesi, pek çok kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve bireylerin ortak çalışması ile mümkün olabilecektir.

Detaylı

SANAYİDE & KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI

SANAYİDE & KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI SANAYİDE & KOBİLERDE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI 10-11 HAZİRAN 2009 ANKARA VERİMLİLİĞİ & YENİLENEBİLİR SANAYİDE & KOBİLERDE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ PROJENİN GENEL HEDEFİ

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Günümüz toplumlarında

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR Atila Uras BM Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı 1 Sürdürülebilir Kalkınma Sürdürülebilir Kalkınma, günümüzün ihtiyaçlarının

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü ILO Türkiye Ofisi

İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü ILO Türkiye Ofisi İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü 05.05.2014 ILO Türkiye Ofisi Genel Bakış Birbirini tamamlayan 3 temel alanda ILO rolü ve araçları Politika yapımı ve savunuculuk o o ILO Sözleşmeleri

Detaylı

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Gaziantep ve AB Projeleri SIRASI KURULUŞ SÖZLEŞME ADEDİ YÜZDESİ HİBE TUTARI ( ) YÜZDESİ 1 Ankara 206 6,39 23.461.895,52 5,83 2 İstanbul 203 6,29 25.963.219,98

Detaylı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı İçindekiler 1 2 3 ZDH nin faaliyet ve işlevleri Zanaat sektöründe karar alma süreçleri Zanaatkârlara yönelik savunuculuk faaliyetleri 4 Hizmet sağlayıcı kurum

Detaylı

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER 1- Kalkınma Ajansı Destekleri A. Mali Destekler 50.000 500.000 TL arasında değişen bölgesel önceliklere göre farklı konu başlıklarında

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

UNDP nin Yerel Sosyo-ekonomik Kalkınma Deneyimleri

UNDP nin Yerel Sosyo-ekonomik Kalkınma Deneyimleri UNDP nin Yerel Sosyo-ekonomik Kalkınma Deneyimleri Edinilen Dersler Bülent Açıkgöz, Yerel ve Bölgesel Sosyo-ekonomik Kalkınma Sektörü Yöneticisi 21 Şubat 2017, Konya İÇERİK A. KISACA UNDP B. YEREL SOSYO-EKONOMİK

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ Referans Numarası: TRH3.1.LLLII/P-03/5 PROJE TANITIM BROŞÜRÜ DEĞE RK A T ÖĞRENMEK İÇ GEÇ DEĞİL!!! ÇİN Proje Kısa Tanıtımı Proje Adı

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında oluşturulan Çalışma Grupları şunlardır: 1. Sera Gazı Emisyon Azaltımı

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör.

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör. ADAPAZARİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ PROJE DESTEK BİRİMİ AB VE TÜRKIYE ARASINDA SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) KAPSAMINDA YAYIMLANAN TEKLIF ÇAĞRILARI Hazırlayan: Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ Adres : Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TTO BİLGİLENDİRME SUNUMU ANKARA, 2017 Giriş Teknoloji transferi, fikir ve tekniklerin bir yerde geliştirilip, geliştirildiği yerde veya başka bir yerde uygulamaya

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz...

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Arttırılması Projesi Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Örgütlerinin

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Hibe Programı Tarih 07Kasım 2015 Saat 15.00-16.00

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19

2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19 5 Kasım 2008 2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19. FASLI İLE EKONOMİK VE SOSYAL HAKLAR BÖLÜMÜNÜN İLGİLİ KISIMLARININ MESS UZMANLARINCA YAPILAN GAYRIRESMİ TERCÜMESİDİR

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ (FAO) KIRSAL KALKINMA VE YEREL KOORDiNASYON

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ (FAO) KIRSAL KALKINMA VE YEREL KOORDiNASYON BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ (FAO) KIRSAL KALKINMA VE YEREL KOORDiNASYON Dr. AYŞEGÜL AKIN 14 ARALIK 2012 ANKARA FAO - Gıda ve Tarım Örgütü 1 Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO),

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yayın Desteği Hibe Programı

Detaylı