Birleşmiş Milletler Türkiye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Birleşmiş Milletler Türkiye"

Transkript

1 Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası barış ve güvenliğin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve insan haklarının güvence altına alınmasını içeren yüce bir insanlık vizyonunu gerçeğe dönüştürmek amacıyla Türkiye dahil 51 ülke tarafından 24 Ekim 1945 tarihinde kuruldu. Dünyanın dört bir yanında insanların yaşamında iz bırakan çalışmaları sonucu günümüzde BM ye üye ülkelerin sayısı 192 ye ulaştı. Teşkilatımız, insanlığı yoksulluk, açlık, cehalet, hastalıklar, mahrumiyet, afetler ve çevrenin yok olmasının getireceği korkunç sonuçlardan korumak için yıllardır çaba harcıyor. BM nin çalışmalarının özünü toplumsal cinsiyet eşitliği, iyi yönetim ve insan hakları temelli yaklaşım oluşturuyor. Teşkilatımız ayrıca yoksulların, kadınların, evlerinden edilmiş kişilerin ve mültecilerin kalkınma sürecine dahil edilmelerine özel bir önem veriyor yılından bu yana Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşma yönünde sürdürülen çabalar ve Eylül 2010 tarihinde düzenlenen Binyıl Kalkınma Hedefleri zirvesinde kabul edilen Sözümüzde durmak: Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için birleştik belgesi BM nin mevcut ve gelecek kuşaklar için daha iyi bir dünya yaratılması amacıyla ortaya koyduğu çabaların en güzel örneğini teşkil ediyor. Türkiye, Birleşmiş Milletler in kurucu üyesi olarak, barışgücü ve barışın inşasından dünyanın dört bir yanındaki yoksul insanların yaşamlarını iyileştirmeye kadar Teşkilatın bir çok görevinin yerine getirilmesinde önemli rol oynuyor. Teşkilatımız 50 yılı aşkın bir süredir Türkiye de Hükümet, özel sektör, medya, kadın sivil toplum kuruluşları, STK lar, üniversiteler ve sivil toplumun diğer temsilcileri ile birlikte ulusal vizyon ve önceliklerin uygulanması için çalışıyor. Türkiye kalkınma alanında büyük ilerlemeler kaydetti ve önde giden yükselen ekonomilerden biri haline geldi. Bu gelişmeler ışığında Birleşmiş Milletler Sistemi Türkiye ile kalkınma alanında öncü bir ortaklık modeli geliştirmeye karar verdi. Bu uygulamanın diğer Orta Gelir Seviyesindeki ülkelerde de hayata geçirilmesi bekleniyor dönemini kapsayan Kalkınma İşbirliği Stratejisi, başta bölgelerarası kalkınmışlık Tel: ( ) Internet : Faks: ( ) E-posta: farklılıklarının ortadan kaldırılması, sosyal içerme (yani insanların ekonomik ve sosyal hayatta yer almalarına engel olan faktörlerin ortadan kaldırılarak ve hayat seviyelerinin toplumda kabul edilebilir bir düzeye getirilerek, toplumla bütünleşmelerinin sağlanması), istihdam ve demokratik ve çevreci yönetim gibi kalkınma ile ilgili sorunlarda hem Türkiye ye hem de Türkiye nin tecrübelerinden yararlanarak bölgedeki ve diğer kalkınmakta olan ülkelere Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşma çabalarında yardımcı olmayı amaçlıyor. Türkiye de BM Sistemine bağlı 13 kuruluş faaliyette bulunuyor. Bu kuruluşlar Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi (UNIC), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO), BM Gönüllüleri (UNV), BM Kadın Birimi (UN Women), Dünya Gıda Programı (WFP) and Dünya Sağlık Örgütü (WHO) nden oluşuyor. Ortak çalışmalarımızın hedefini ulusal kalkınma çabalarında Türkiye ye en iyi şekilde yardımcı olabilmek ve toplumun tüm kesimlerinden insanların çalışmalarımıza katılmasını sağlamak teşkil ediyor. Bu bilgi paketi, dostlarımızı, hizmet verdiğimiz kesimleri ve ortaklarımızı BM nin Türkiye deki ana çalışma konuları hakkında daha duyarlı hale getirme çabalarımızın küçük bir örneğidir. Ortak ideallerimiz olan barış, kalkınma ve insan hakları ile mevcut ve gelecek kuşaklar için daha iyi bir dünya yaratılması hedeflerine ulaşma çabalarına verdiğiniz desteğin sürekli olmasını umut ediyoruz. Birleşmiş Milletler Türkiye Türkiye nin refahı için Türkiye ile birlikte çalışıyor

2 Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ORTA ASYA ALT BÖLGE OFİSİ (SEC) FAO NEDİR Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü açlığın ortadan kaldırılmasına yönelik uluslararası çabalara öncülük etmektedir. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelere hizmet veren FAO, üye ülkelerin biraraya gelerek uluslarası anlaşmaları ve politikaları tartıştıkları tarafsız bir forumdur. FAO ayrıca bilgi ve enformasyon kaynağıdır. Gelişmekte olan ülkelerde tarım, ormancılık ve balıkçılık alanlarının geliştirilmesine ve modernizasyonuna yardımcı olarak herkesin yeterli ve iyi beslenmesini sağlamak amacını taşımaktadır. Kurulduğu 1945 yılından beri FAO, kırsal alanların kalkınmasına odaklanırken dünyadaki yoksul ve aç insanlarının % 70'ine de ev sahipliği yapmaktadır. FAO nun 191 üye ülkesi, bir yardımcı üyesi ve bir üye kuruluşu Avrupa Birliği- bulunmaktadır. FAO'NUN AMAÇLARI FAO'nun çabalarının tam kalbinde gıda güvencesine erişmek yatmaktadır insanların aktif ve sağlıklı hayatlar sürebilmesi için düzenli olarak yüksek kalitede gıda erişiminin sağlanması. FAO'nun temel amaçları arasında sağlıklı beslenmeyi arttırmak, tarımsal üretimi geliştirmek, kırsal nüfusun hayat koşullarını iyileştirmek ve dünya ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmak yer almaktadır. Türkiye 1948 yılından beri FAO'ya üyedir. Ankara'da bulunan FAO Temsilciliği 1982 yılında kurulmuştur. Bu tarihten beri Türkiye'de tarım ve kırsal kalkınma konularında savunuculuk, yatırım desteği ve teknik destek sağlamaktadır. FAO'nun Türkiye'deki desteği aşağıdaki konular üzerindedir: Teknik İşbirliği Programı (TCP projeleri) dahilinde teknik yardım ve donör kuruluşların katkıları ile FAO tarafından yürütülen projeler; Küçük ölçekli Telegıda projeleri aracılığı ile yoksul çiftçilerin beslenme standartlarının ve gıda güvencesi seviyelerinin yükseltilmesi; Ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesinde tavsiyelerde bulunmak; FAO politikalarını yaymak; FAO teknik personeli aracılığı ile taleplere cevap vermek; FAO yayınları aracılığı ile bilgi paylaşmak; FAO eğitimleri ve teknik toplantıları aracılığı ile kapasite geliştirmek; Ülkeler arası aktiviteleri ve ortak çalışmaları desteklemek. Son yıllarda FAO'nun Türkiye'deki çalışmaları Beslenme, Gıda Kalitesi ve Güvenliği, Gıda Güvencesi, Organik Tarım, Bitkisel Üretim ve Bitki Koruma, Balıkçılık, Ormancılık, Hayvan Sağlığı ve Uzaktan Algılama Teknikleri üzerine yoğunlaşmıştır. Orta Asya Alt Bölge Ofisi (SEC) FAO ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının ardından 2007 yılında Ankara'da açılmıştır. FAO Alt Bölge Ofisi Azerbeycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkiye ve Türkmenistan'a hizmet vermektedir. Bu Ofis, hem ülke hem de alt bölge seviyesinde üye ülkelerinin gıda güvencesi amaçlarına ve Bin Yıl Kalkınma Hedeflerine (MDGs) ulaşmada FAO'nun uzmanlık alanlarını ve hizmetlerini daha etkin bir biçimde sağlayabilmesi için kurulmuştur. Ofisin teknik kapasitesi belirtilen alanlarda görev yapan teknik uzmanlar tarafından sağlanmaktadır: Hayvansal Üretim ve Hayvan Sağlığı; Bitkisel Üretim ve Bitki Koruma; Balıkçılık; Ormancılık; Tarım ve Kırsal Kalkınma Yatırımları ve Toprak ve Su. FAO-SEC ofisi bu ekiple beraber alt bölgede bulunan ülkelerin öncelikli ihtiyaçlarına daha hızlı bir şekilde cevap vermekte, BM ülke koordinasyon toplantılarına daha etkin katılmakta ve gıda güvenliği, tarım ve kırsal kalkınma konularında alt bölgesel işbirliğine destek vermektedir. FAO-TÜRKİYE ORTAKLIK PROGRAMI (FTPP) 2006 yılı ortalarında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile FAO arasında FAO-Türkiye Ortaklık Programı Anlaşması (FTPP) imzalanmıştıṛ Bu Anlaşma ile Türkiye ilk beş yıllık dönem için ( ) FAO-SEC tarafından hizmet götürülen ülkelerde kullanılmak üzere yıllık 2 milyon ABD dolarını oluşturulan güvence fonuna aktarmıştır. FTPP'nin başlıca amacı yararlanıcı ülkelerde gıda güvencesinin sağlanması ve kırsal yoksulluğun azaltılması alanlarında aktif işbirliğine yönelik maddi, finansal ve operasyonel çerçeveyi sağlamaktır. FTPP'de yer alan altı kapsamlı alan: Gıda Güvencesi; Tarımsal ve Kırsal Kalkınma; Orman ve Balıkçılık da dahil olmak üzere Doğal Kaynakların Yönetimi, Tarım Politikaları; Gıda Güvenliği;Hayvan ve Bitki Gen Kaynakları. Hali hazırda FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi tarafından (bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte) toplam 6,5 milyon ABD doları tutarında 17 proje yürütülmektedir. Orta Asya Alt Bölge Ofisi Adres: İvedik Cad. No. 55 Yenimahalle, Ankara Tel: ( ) Fax: ( ) fao.org Açlığın olmadığı bir dünya

3 Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) BİZ KİMİZ Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO, sosyal adaletin, uluslararası insan hakların ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşudur. ILO nun temel ve en önemli fonksiyonlarından biri, uluslararası standartları belirleyen Sözleşme ve Tavsiye Kararlarını kabul etmesidir. Sözleşme ve Tavsiye Kararları, çalışma dünyası ile ilgili hemen her konuyu kapsamıştır. Bunlar arasında, örgütlenme ve toplu pazarlık hakkı, zorla çalıştırma ve çocuk emeğinin yasaklanması, çalışma hayatında ayrımcılığın yok edilmesi gibi temel hakların yanısıra, çalışma yaşamına ilişkin tüm konular yer almaktadır. Birleşmiş Milletler üyeleri içinde yalnızca ILO üçlü bir yapıya sahip bulunmaktadır; işveren ve işçi temsilcileri ekonominin "sosyal tarafları" politika ve programların şekillendirilmesinde, üçüncü tarafı oluşturan hükümet temsilcileri ile eşit söz hakkına sahiptirler. ILO, bütün insanlara insana yakışır iş sağlanabilmesi için, dört tane temel hedefin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtmiştir: İş yerinde temel ilkeler ve haklar ile uluslararası çalışma standartları; istihdam ve gelir elde etme fırsatlarında eşitlik; herkes için sosyal koruma ve sosyal güvenlik; ve sosyal diyalog ve tripartism yani devlet, işçi ve işveren uzlaşmasıdır. Şubat 2009 da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ILO arasında imzalanan Ulusal İnsana Yakışır İş Programı Mutabakat Zaptı ile Türkiye Hükümeti ve ILO, söz konusu Programı sosyal ortakların da işbirliğiyle uygulayacaklarını beyan etmişlerdir. Mutabık kalınan işbirliği ülke öncelikleri şöyledir: çoçuk işçiliği ile mücadele, gençlerin istihdamı, kadın i stihdamının arttırılması ile kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve sosyal diyalog. ILO ve ortakları hiçbir çocuğun sağlığına ve gelişimine zarar verecek veya geleceğinde saygın bir işe sahip olmasına engel olacak bir şekilde çalışmaya zorlanmadığı bir dünyayı hedeflemektedir. Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Uluslararası Programı (IPEC), çerçevesinde 15 yıl süreyle Türkiye de projler uygulanmıştır ve çalışan çocuklar sayısında önemli bir azalma sağlanmıştır (1994 te%15.9, 2006 da %5.9). Ofis, Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü nde hükümet ve sosyal taraflarla konuya dikkat çekmek için etkinlikler yapmaktadır ve ayrıca teknik destek sağlamaktadır. Kadın-erkek eşitliği, ILO nun Bütün Erkek ve Kadınlar için İnsana Yakışır İş gündeminin ana öğesidir. ILO nun öncelik alanları çerçevesinde, Ankara, Gaziantep ve Konya proje illerinde işsiz kadınları İŞKUR tarafından yürütülen aktif işgücü piyasası programlarına yönlendirerek istihdam edilebilirliklerini arttırmak ve kadının insan hakları konusunda duyarlılık yaratmak amacıyla Türkiye de Kadınlar İçin İnsana Yakışır İş İmkânları Sağlanması Yoluyla Cinsiyet Eşitliğinin Gerçekleştirilmesine Yönelik Aktif İşgücü Piyasası Politikaları projesi yürütülmüştür. Türkiye de KOBİ lerin uluslararası rekabetini artırmak ve tekstil ve konfeksiyon sektöründe insana yakışır iş olanaklarını teşvik etmek amacıyla, ILO, UNDP ve UNIDO, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri nin işbirliği ile Türkiye nin Tekstil Sektöründe KOBİ ler için Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması başlıklı BM Ortak Programı yürütülmektedir. Bu program çerçevesinde ILO, kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerinin ve ILO nun uluslararası çalışma standartlarının uygulanmasını desteklemek için sektör analizleri yapacak ve sektöre özel bilinç arttırma etkinlikerinde bulunacaktır. Herkes için İnsana Yakışır İş: Ulusal Gençlik İstihdam Programı ve Antalya Pilot Bölge Uygulaması, gençler arasında işsizliğin azaltılmasını ve özellikle genç kadınların işgücüne katılımının artırılması amacıyla, ILO, FAO, IOM ve UNDP ile birlikte yürütülen bir Ortak Program dır. ILO nun ulusal ve yerel düzeydeki faaliyetleri arasında Ulusal Gençlik İstihdamı Eylem Planı nın geliştirilmesi ile ilgili etkinliklerin koordinasyonu, Türkiye için Mesleki Görünüm modelinin geliştirilmesi ve İŞKUR ile işbirliği içerisinde Antalya da gençler için mesleki eğitim kurslarının düzenlenmesi yer almaktadır. ILO Ankara Ofisi, öncelikli çalışma alanlarının yanısıra, ILO nun Uluslararası Çalışma Konferansı nda benimsenmiş Küresel İşler Paktı uygulaması olan Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi ve Gelecek için Çıkarılacak Dersler gibi araştırma projelerini de yürütmektedir. Adres: Ferit Recai Ertuğrul Cad. No: 4, Oran, Tel: ( ) Faks: ( ) E-posta: Internet: Dünya çapında adil ve insana yakışır çalışma koşullarını sağlar

4 Uluslararası Göç Örgütü (IOM). 6IOM OIM Daha önce tarihde hiç görülmemiş kadar çok insanın hareket halinde olduğu bir dünyada Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 60 yıldan fazla bir süredir göçmenlere yardım etmeye ve 21. yüzyılın insan hareketliliğiyle ortaya çıkan güçlük ve fırsatlara düzgün ve insani yanıt verebilmeyi sağlayacak şekilde milletler arası diyaloğu oluşturmaya gayret etmektedir. William Lacy Swing IOM Genel Direktörü KISACA IOM 1951 de kurulan IOM, göç alanında önde gelen hükümetler arası kuruluşlardandır ve hükümet, hükümetler arası ve hükümet dışı ortaklarla yakın işbirliği içinde çalışarak herkesin yararına olacak şekilde insani ve düzenli göçü teşvik etmeye çalışmaktadır. 60. yaşına giren IOM, 132 Üye Devlet ile tamamen evrensel bir göç örgütüne dönüşmüştür. Tüm dünyada 450 den fazla yerde 2000 aktif projede 8000 personeli ve yaklaşık 1 milyar dolar bütçesi ile varlık göstermektedir. IOM Anayasası, göç ile ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma arasındaki bağlantıyı ve kişilerin hareket özgürlüğünü açıkça kabul etmektedir. IOM, göç yönetiminin dört kapsamlı alanında çalışmaktadır: göç ve kalkınma, göçün kolaylaştırılması, göçün düzenlenmesi ve zorla göçün tespiti. Ortak etkinlikler arasında uluslar arası göç yasasının teşvik edilmesi, politika tartışmaları ve rehberliği, göçmenlerin haklarının korunması, göç sağlığı ve göçün toplumsal cinsiyet boyutu bulunmaktadır. TÜRKİYE DE IOM IOM Türkiye de 1991 de ilk Körfez Savaşı ndan sonra kurulmuştur ve şu anda iki ofisi mevcuttur. Merkez ofis Ankara dadır, İstanbul ofisi 1994 yılında hizmete girmiştir. Bunu takiben Türk Hükümeti ve IOM yasal statü, IOM in imtiyazları ve dokunulmazlıkları ve IOM in Türkiye deki ofislerine dair karşılıklı bir Anlaşma imzalamışlardır. Bu Anlaşma, 16 Ekim 2003 de Parlamento tarafından onanmış, 8 Ocak 2004 de ise Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Türk Hükümeti, Kasım 2004 den itibaren IOM in üyesi olmuştur. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için IOM Türkiye, Türk Hükümeti nin desteği ve yardımıyla acil durum mülteci desteği, yardımlı gönüllü geri dönüş, yasal göç ve göç sağlığının da teşvik edildiği göç yönetiminin hemen hemen tüm anahtar konularıyla ilgilenmektedir. Üçüncü Ülkelerde Yeniden Yerleşim için Mültecilerin Yeniden Yerleşimi başlıklı ilk IOM programı Türkiye de 1991 de başlatılmıştır. 20 seneden sonra program hala devam etmektedir ve IOM bugüne kadar esas olarak Irak ve İran dan gelen mülteciyi ABD, Kanada, Avustralya ve pek çok başka Avrupa ülkesine yerleştirmeyi başarmıştır. Türkiye nin İnsan Ticaretiyle Mücadele Ulusal Eylem Planı nı kabul etmesini takiben 2005 yılından itibaren IOM Türkiye önleme, koruma, kovuşturma ve ortaklık alanında 15 projenin uygulaması içinde yer almıştır. Ulusal Yönlendirme Mekanizması nın başlıca ortaklarından biri olarak IOM esas olarak Ukrayna, Moldova ve Orta Asya dan gelen insan ticareti ı mağduru 770 kişinin gönüllü ve güvenli şekilde anavatanlarına geri dönüşünü sağlamıştır. Türk Hükümeti nin çabalarına daha fazla destek vermek amacıyla sadece insan ticareti mağdurları için 157 Yardım Hattı kurulmuş ve 165 insan ticareti mağduru bu sayede kurtarılmıştır. IOM, eğitim müfredatı ve kolluk kurumları, yargı, STKlar, Barolar ve NATO için eğitim materyallerinin de geliştirilmesi dahil olmak üzere 50 den fazla kapasite oluşturma eğitimi gerçekleşmiştir. IOM ulusal düzeyde ve başka ülkelerle beraber kamuoyu bilinçlendirme kampanyaları da yürütmüştür. Yabancılar ve Uluslar arası Koruma Yasası na dair yeni mevzuatla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı na teknik destek de verilmiştir. Böylece Yabancılar Yasası, İltica Yasası ve Göç Genel Müdürlüğünün Kurumsal Yapısına Dair Yasa taslaklarının biraraya getirilerek tek bir yasa oluşturulmasına da katkıda bulunmak mümkün olmuştur. Yardımlı Gönüllü Geri Dönüş programı altında IOM, başta Türkmenistan, Moğolistan, Pakistan ve Afganistan olmak üzere 750 kişinin menşe ülkelerine dönmelerine imkan sağlamıştır de ulusal paydaşlarla eşgüdüm içinde IOM Türkiye, Göç ve Sağlık ve Göç, Çevre ve İklim Değişikliği ile ilgili stratejiler geliştirmeye gayret edecektir. IOM Türkiye nin birincil amacı Türk Hükümeti nin etkili, kapsamlı, insan hakları temelli bir yaklaşım oluşturmasına destek vererek. Türkiye nin ulusal ve bölgesel düzeyde göçle ilgili güçlükleri tespit etmesine yardımcı olmaktır. Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Addres: Birlik Mahallesi 415.cadde No: BM Binası Çankaya Tel: ( ) Faks: ( ) Internet: Herkesin yararı için göç yönetimi

5 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Foto: Salih Güler BİZ KİMİZ UNDP Türkiye, Türk Hükümeti ve diğer ortaklarla birlikte, Türkiye nin kalkınma sorunlarına pratik çözümler üretmeyi amaçlamaktadır. Kurum, Türkiye nin ulusal kalkınma önceliklerini, sosyo-ekonomik reformlarını, BHK ların gerçekleştirilmesi için sarfedilen çabaları desteklemektedir. Kurumun Türkiye merkezi Ankara dadır ve diğer illerde de proje ofisleri mevcuttur. UNDP, politika tavsiyeleri, proje uygulamaları, savunma ve bilgi yönetimi aracılığıyla Türkiye nin kalkınma gündeminin uygulanmasını 3 ana alanda desteklemektedir. Bunlar: Demokratik Yönetişim Portföyü Türkiye nin AB ye giriş süreciyle birlikte, adli, idari ve kurumsal reformların ivmesi artmıştır. Türk Hükümeti, demokratikleşmeyi, hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesini, daha şeffaf ve kamu sistemini, ve ülkede insan haklarının teşviği amaçlayan reform sürecine olan bağlılığını ilan etmiştir. Müktesebatın Kabulüne İlişkin Ulusal Plan a uygun olarak, Türkiye, AB'ye uyumuna katkı sağlayacak yasal ve kurumsal değişiklikleri taahhüt etmiştir. Yasal değişiklikler biçiminde önemli adımlar atılmış; ancak uygulama ve kurumların çoğu için gerekli olan yeniden yapılanma ülke için önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Demokratik yönetişim alanında ülkenin değişen ihtiyaçlarına yönelik müdahalelerde, UNDP Türkiye, güvenlik sektörünün yönetişimi, yargı reformu ve adalete erişim, topluluk düzeyi katılım ve dezavantajlı grupların güçlendirilmesi, insan haklarının korunması, yolsuzluğun önlenmesi de dahil olmak üzere bazı alanlarda stratejik bir konum elde etmiştir. Tüm bunlarda, erişilebilirlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve temsil kabiliyetini de içeren insan hakları tabanlı bir yaklaşım aranmaktadır. Yoksullukla Mücadele ve Bölgesel / Kırsal Kalkınma Programı Türkiye, orta gelir düzeyinde bir ülke olarak gıda yoksulluğu ve gıda dışı yoksulluk gibi konularda çok ciddi sorunlar yaşamamaktadır. Ancak mevcut bölgesel, cinsiyete dayalı ve diğer farklılıklar, daha adil bir gelir dağılımı, sosyal içerme Tel: ( ) Faks: ( ) Internet : E-posta : ve daha eşitlikçi politika uygulamalarını hedef alan kalkınma çabalarına halen ihtiyaç bulunduğunu göstermektedir. Artan rekabet gücü sayesinde yerel ekonomik kalkınma, hükümetin gündemindeki öncelikli bir konudur. UNDP Türkiye nin bu alandaki katkıları, coğrafi olarak ülke çapına yayılmış, ve Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ve Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, TİKA gibi çeşitli kurumlarla ortaklıkları içermektedir. UNDP Türkiye, rekabet ve yerel ekonomik kalkınmadaki deneyimini baz alarak politika geliştirme ve herkes için gelir ve istihdama yönelik uygulamalara destek sağlamaktadır. Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Programı Türkiye'nin hassas ekosistemi, yüksek nüfus artışı, artan gelir düzeyi ve enerji tüketimiyle büyük baskı altındadır. Türkiye'de, dünyanın başka yerlerinde de olduğu gibi, su kıtlığı, toprak bozulması, temiz ve uygun fiyatlı enerji kaynaklarının eksikliği gibi çevresel problemleri sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için harcanan çabaların önüne set çekmektedir. Bu sorunların yanısıra, iklim değişikliği Binyıl Kalkınma Hedefleri nin, ulusal yoksulluğun ortadan kaldırılması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik bir tehdit oluşturmaktadır. Türkiye nin çözüm bulmasına yardımcı olmak için, UNDP, çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerini ulusal ve bölgesel kalkınma politika ve planlarına entegre ederken, bir dizi devlet kurumu, belediye, özel sektör ortağı ve sivil toplum örgütüyle birlikte çalışmaktadır. UNDP, iklim değişikliği uyumuna ve etkilerini hafifletmeye, yenilenebilir enerjiye, enerji verimliliğine, toprak bozulmasına, su yönetimine, sürdürülebilir kalkınmaya, biyolojik çeşitlilik, korunan alanlar ve kimyasallara atıfta bulunan projeleri teşvik ederek çevre bozulmasıyla mücadeleye yardımcı olmaktadır. UNDP, ayrıca, temiz teknolojiler ve yeşil istihdam yaratarak, bölgesel yaklaşımla ekonomik rekabetin güçlendirilmesi, afete hazırlık ve erken uyarı için kapasiteleri geliştirerek pazar dönüşümünü kolaylaştırmaktadır. UNDP: Birleşmiş Milletler' in küresel kalkınma ağı

6 Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) DÜNYADA UNFPA Nüfus konusunda dünya çapında yardım sağlayan en büyük kaynak olan UNFPA, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen nüfus politikaları ve stratejilerinin oluşturulması konusunda faaliyet göstermektedir. UNFPA her kadının, erkeğin ve gencin sağlıklı ve eşit bir hayat sürdürmesi için çalışmaktadır. UNFPA; devletlerin yoksulluğu azaltma politikalarını geliştirme sürecinde, nüfus verilerinin kullanılması için destek vermekte, her hamileliğin istenilen, her doğumun güvenli ve her gencin HIV/AIDS'ten korunmuş olması için faaliyet göstermekte, kadınların ve genç kızların hak ettiği saygılı muameleyi görmesi için katkı sağlamaktadır.. UNFPA TÜRKİYE Türkiye'deki çalışmalarına 1971 yılında başlayan UNFPA'in faaliyetleri başlangıçta proje temelli olmuştur. Ilk Ülke Programı 1988 yılından 1992'ye kadar sürmüş, şu anda ise Beşinci Ülke Programı ( ) yürütülmektedir. Otuz yıldan uzun bir süredir Türkiye'de faaliyet gösteren UNFPA; Özellikle gençlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üreme sağlığının iyileştirilmesi, Toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi, Kalkınma alanı ile ilgili veri toplanması, kullanımı ve dağılımının iyileştirilmesi konularında çalışmaktadır. UNFPA Türkiye, 2003 yılından bu yana da; Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve Türkiye'de ülke odaklı ve bölgesel programları koordine eden bölge ofisi olarak faaliyetlerde bulunmaktadır. UNFPA'IN TÜRKİYE'DEKİ BEŞİNCİ ÜLKE PROGRAMI UNFPA, V. Ülke Programı çerçevesinde: Yoksulluğun azaltılması, Anne sağlığının iyileştirilmesi, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar-CYBH ve HIV/AIDS'le mücadele edilmesi, Kadınların toplumsal hayatta güçlendirilmesi, Toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ve kadınlara fırsat eşitliği sağlanması başta olmak üzere, ICPD Eylem Programı ve Binyıl Kalkınma Hedefleri'ne ulaşılmasında Türkiye Cumhuriyeti ile sivil toplum kuruluşlarına teknik katkı ve destek vermeyi amaçlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, yoksulluk ve bölgesel farklılıklar da dahil olmak üzere başlıca kalkınma sorunları, bunların nedenleri ve çözümlemelerine yönelik stratejileri tanımlamak suretiyle program geliştirme sürecinde yer almıştır. TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Kadınlara yönelik politika ve eylem planlarının tüm düzeylerde geliştirilmesi, Siyasetçiler, karar vericiler ve medyanın kadınlara yönelik şiddetle mücadele konusundaki farkındalıklarının artırılması, Kadın haklarına yönelik, şikayet ve uygulama sistemlerinin geliştirilmesi ve raporlar hazırlanmasını kapsamaktadır. ÜREME SAĞLIĞI VE GENÇLER Hem kadınlara hem de erkeklere yönelik nitelikli üreme sağlığı hizmetlerine erişimin üreme sağlığı haklarını kullanmalarını mümkün kılacak şekilde arttırılmasını, Gençlerin cinsel ve üreme sağlığına yönelik bilgiler ve genç dostu hizmetlere ulaşımının arttırılmasını, Doğum öncesi, yeni doğan ve doğum sonrası bakımların sağlanmasıyla bebek ve anne ölümlerinin azaltılmasını, Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve HIV/AIDS'in önlenmesi için her türlü bilgi ve hizmete erişim olanaklarının arttırılmasını kapsamaktadır.. NÜFUS VE KALKINMA İstatistiki ve sınıflandırılmış demografik veri/bilgilerin sağlanması, sosyal/ekonomik politikaların oluşturulması ve uygulamasında bu veri/bilgilerin kullanılmasını kapsamaktadır. Tel: ( ) Faks: ( ) Internet : Sürdürülebilir kalkınma için nüfus politikalarını destekler

7 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) BİZ KİMİZ Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) dünya genelinde mültecileri korumak ve mültecilerin sorunlarına çözüm bulmak adına yürütülen uluslararası eylemlere liderlik yapmak ve koordine etmekle görevlidir. UNHCR 1950 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kurulmuş ve 1951 yılında, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bir milyondan fazla Avrupalı mülteciye yardım ederek faaliyet göstermeye başlamıştır. Ancak 2003 yılının Ekim ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, UNHCR'ın yetkisine getirilen zaman kısıtlamasını kaldırmaya karar vermiştir. UNHCR hükümetlerle birlikte, mülteciler için öngörülen üç kalıcı çözümden birine ulaşmaya çalışır; bunlar gönüllü geri dönüş, yerel entegrasyon ve yeniden yerleştirmedir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği korunmaya muhtaç insanların temel ihtiyaçları- barınma, gıda, su, sağlık ve tıbbi bakım karşılandığında, daha etkili bir yasal koruma sağlar. Temel ihtiyaçların hazırlanması ve dağıtılmasını koordine eder, kampları yönetir ve 'normal' mülteci nüfusunun yüzde 80'ni oluşturan korunmasız kadın, çocuk ve yaşlılara yönelik projeleri tasarlar ve öngörülerde bulunur.. Türkiye'deki sığınmacıların büyük bir çoğunluğu Avrupa dışındaki devletlerden gelmektedir. Bu nedenle Türkiye, bu kişilere UNHCR prosedürleriyle paralel olarak yürütülen bir geçici sığınma hakkı tanımak için bir sistem oluşturmuştur. Avrupa Birliği'ne katılım müzakereleri bağlamında, Türkiye kendi sığınma yasasını aşamalı olarak AB standartlarına yükselteceğine dair taahhütte bulunmuştur.. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği bütçe kısıtlamalarına rağmen, Türkiye'deki Avrupa dışından gelen ilgi alanındaki kişinin, en korunmasız kaldıkları durumlarda acil olan temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmaya çalışmaktadır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ve İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı'yla (İKGV) yapılan Ortaklık Anlaşmalarını uygulayarak, sığınmacıların ve mültecilerin hizmetlere erişimini sağlamak ve kabul koşullarını iyileştirmek adına uydu şehirlerde kendine yer edinmeye çalışmaktadır. UNHCR, 2009 ve 2010 yılları boyunca İçişleri Bakanlığı Iltica ve Göç Bürosuyla hukuki alan ve kurumun yapılandırılması ile ilgili sıkı bir işbirliği içinde çalışmıştır. Öte yandan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ilgili bakanlıklar, kamu kuruluşları ve sivil toplum gibi iltica sistemindeki diğer paydaşlarla da yoğun işbirlikleri sürdürmektedir. STK'lar ve akademi de, hukuki ve sosyal savunuculuk / lobicilik alanlarında kapasite geliştirme faaliyetlerine dâhil edilmektedi r. UNHCR, sığınma, mültecilik ve insani yardım konularında toplumsal farkındalığı arttırmayı hedefler ve bu yönde çalışmalar düzenler. Böylece, uluslararası toplumun bu bağlamda karşılaştığı engeller ve gelecekte karşılaşabileceği sorunlar; toplumsal farkındalık ve anlayışla birlikte en aza indirgenmektedir. İnsani bir örgüt olarak UNHCR, halkı bilgilendirme, toplumsal farkındalık ve basın ilişkileri etkinlikleriyle sığınmacıların, mültecilerin ve UNHCR'ın ilgi alanındaki diğer kişilerin temel insan haklarına hoşgörü ve saygıyı teşvik etmeye öncelik verir. Adres: Tiflis Cad Sokak, No: 3, 06550, Sancak Mah, Tel: ( ) Faks: ( ) Internet : Mültecileri korur ve onlar için çözümler üretir

8 Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi (UNIC) BİZ KİMİZ Dünya genelinde 63 ülkede faaliyette bulunan Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezleri, BM nin halka ulaşmasında ve BM nin halka anlatılmasında önemli bir rol oynuyor. BM sistemi ile ortaklaşa hareket eden Enformasyon Merkezleri bu amaca yönelik olarak resmi makamlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile ortak çalışmalarda bulunuyor, basına ve gençlere yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriyor. Enformasyon Merkezleri ayrıca, BM ile ilgili konularda yararlanılmak üzere kütüphane ve elektronik bilgi kaynakları sunuyor. Enformasyon Merkezleri bulundukları ülkelerde BM hakkındaki ana bilgi kaynağını oluşturuyorlar ve halkın teşkilat hakkında daha iyi bilgilenmesi için faaliyetlerde bulunuyorlar. Enformasyon Merkezleri BM nin dünyaya sesini duyurduğu ana araçlardan birini teşkil ediyor. BM nin halk ile yakınlaşmasını sağlıyor. Enformasyon Merkezleri BM Genel Sekreterliğine bağlı Enformasyon Dairesinin dış temsilcilikleri olarak görev yapıyor. İlk ikisi 1946 a teşkil edilen Enformasyon Merkezlerinin sayısı günümüzde 63 e ulaşmış bulunuyor. BM Enformasyon Merkezleri BM nin mesajlarını bulundukları ülkede halka aktarmada önemli rol oynuyorlar. Medya ile ilişkiler Enformasyon Merkezleri görev yaptıkları ülkelerde medya ile ilişkileri yürütüyor, mülakatlar, basın toplantıları ve brifingler düzenliyor. Bilgi kaynağı oluşturma Enformasyon Mezkeleri, bültenler, internet sayfaları, seminerler, konferanslar düzenleyerek, sergi ve fuar gibi etkinliklere katılarak kamuoyunu BM hakkında bilgilendiriyor. BM Günlerinin kutlanması Enformasyon Merkezleri BM günlerinin kutlanmasında da etkin rol oynuyor. Kutlama etkinlikleri kapsamında seminer, konferans ve diğer benzeri faaliyetler gerçekleştiriliyor. UNIC Ankara UNIC Ankara, BM İletişim Grubu ile birlikte çalışarak basına yönelik faaliyetler, basın toplantıları, makaleler ve konferanslar yoluyla BM nin tanıtımını sağlıyor. UNIC Ankara ayrıca BM sistemi ile ilgili bilgi yönetimi faaliyetlerini de yerine getiriyor. UNIC Kütüphanesi UNIC Kütüphanesi bünyesinde bulundurduğu 13 binin üzerindeki yazılı ve görsel malzeme ile başta araştırmacılar ve öğrenciler olmak üzere kamuoyu için önemli bir kaynak oluşturuyor. Kütüphanemiz Pazartesi-Perşembe günleri ve saatleri, Cuma günleri ise saatleri arasında ziyaretçilere hizmet veriyor. Ayrıca kütüphane kataloğuna adresinden ulaşılabiliniyor. Tel: ( ) Faks: ( ) Internet : E-posta: BM ve çalışma alanlarının tanıtımına katkıda bulunuyor

9 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) BİZ KİMİZ UNICEF Türkiye deki çalışmalarına 60 yıl önce, 1951 yılında başlamıştır. UNICEF in çalışmaları Hükümetle işbirliği programının bir parçası olarak, ülkenin çocuk, kadın ve gençlerle ilgili önceliklerini destekleyecek şekilde yürütülmektedir. Türkiye son 60 yılda çocuk hakları konusunda pek çok kazanım elde etmiştir ancak tüm hakların hayatta geçirilebilmesi için yapılacak pek çok şey vardır. UNICEF yılları arasında çocuğun hayata en iyi başlangıçı yapması, sağlığı, eğitimi, korunması ve katılımı alanlarında hükümet ve diğer ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edecektir. Bu yeni ülke programının vurgusu; çocuk yoksulluğu, okul öncesi eğitim ve yaş grubundaki çocukların (ortaöğretime devam edenler ve etmeyenler) ihtiyaçlarının karşılanması olacaktır. Ülke Programı Farklılıkların Azaltılması, Sosyal İçerme ve Koruma ile Gençlerin Güçlendirilmesi ve Koruma ana başlıklarında hazırlanmıştır. I. Farklılıkların Azaltılması, Sosyal İçerme ve Koruma Çocuk yoksulluğu ve sosyal içerme: UNICEF, ortakları ile birlikte çocuk yoksulluğuyla mücadele için ulusal politika ve stratejiler uygulanması ve çocuklar ve aileler için daha büyük bir mali alan yaratılması yönünde çalışacaktır. Ulusal ve yerel yetkililer çocuk yoksulluğu ve sosyal içermeyi hedefleyen kaynak tahsislerinin etkililiğini planlamak, bütçelemek ve izlemek için çocuk yoksulluğu, mevcut sosyal koruma sistemi ve çocuklar için yapılan bütçe tahsisi ve giderler konusundaki araştırmalardan elde edilen sonuçlardan yararlanacaktır. Kaliteli ilköğretim: Türkiye ilköğretimde kayıt oranları ve cinsiyet eşitliğinde büyük bir ilerleme kaydetmiştir; ancak ilköğretimde devamsızlık özellikle kız çocuklar arasında bir sorun olmaya devam etmektedir. Kaliteli ilköğretimin tamamlanması ve ortaöğretime geçiş UNICEF in önceliklerinden biridir. Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi: UNICEF nitelikli okul öncesi eğitime kayıt olan ve devam eden kız ve erkek çocukların sayısını arttırmak için ihtiyaç duyulan davranış ve sistem değişiklikleri ile ilgili ülke önceliğini (çeşitlendirilmiş ve nitelikli gündüz bakım ve okul öncesi eğitim hizmetlerinin ve programlarının sağlanması dahil) destekleyecektir. AB nin mali desteği ve MEB işbirliğiyle yürütülen proje, dezavantajlı çocuklar ve aileleri için çocuk gündüz bakım ve okul öncesi eğitim programlarına kayıt ve devam oranlarının arttırılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Çocuğun korunması: UNICEF, (a) hizmetlerin birleştirilmesi ve entegre edilmesi için bir model geliştirilmesi ve (b) çocuk bakım standartlarının geliştirilmesi ve izlenmesi de dahil olmak üzere ebeveynlerinden uzakta yaşayan çocuklar için sağlanan çocuk bakım hizmetlerinin güçlendirilmesi konusunda hükümete destek vermeye devam edecektir. Amaç, her türlü ayrımcılık, şiddet, istismar ve sömürü riski altında olan çocuklar için işleyen bir önleme ve koruma sistemi yönünde ilerlemektir. Erken Çocukluk Gelişimi ve Bakımı (EÇGB): Dezavantajlı ailelerde doğan çocukların yaşamdan beklentilerinin arttırılmasında EÇGB nin oynadığı önemli rolü göz önüne alarak, UNICEF EÇGB nin (gelişim zorluklarının ve engelliliklerin erken evrede belirlenmesi dahil) sağlık sistemine entegre edilmesini ve böylece tüm çocukların erken çocukluk gelişimiyle ilişkili tüm risk faktörlerinden korunmasını destekleyecektir. Çocuk haklarının izlenmesi: Meclis çocuk hakları izleme komitesi ve oluşturulması muhtemel bir çocuk kamudenetçiliği (ombudsperson) makamı da dahil olmak üzere, çocuk hakları izleme sistemleri güçlendirilecektir. II. Gençliğin Güçlendirilmesi ve Koruma Ulusal gençlik politikası: Nüfusunun %17,5 i yaş arasında olan Türkiye, kapsamlı bir ulusal geçlik stratejisine ihtiyaç duymaktadır. UNICEF, kişisel ve sosyal gelişimleri dahil olmak üzere gençlerin haklarını güvenceye almak ve ihtiyaçlarını karşılamak için bir ulusal gençlik politikası hazırlanmasında hükümete yardımcı olacak ve stratejinin bir ulusal gençlik kurumu yoluyla etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için çalışacaktır. Gençlerin kendilerini etkileyen kararlara katılımı, bu çabaların yol gösterici ilke ve amacı olacaktır. Ortaöğretim: UNICEF eğitim alanında hükümete verdiği desteği ortaöğretim düzeyini de içine alacak şekilde genişletecektir. Kızlar, dezavantajlı çocuklar ve ortaöğretime kayıt oranlarının düşük olduğu illerdeki çocuklar için ortaöğretime erişimin sağlanması başlıca amaçlardan biri olacaktır. Kayıt oranlarının artırılmasının yanında devamsızlık ve okul terklerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Ortaöğretimin işgücü piyasasının ihtiyaçlarıyla daha uyumlu olması hedeflerden biridir. Bunun hem ortaöğretime katılımı arttırması hem de gençleri çalışma hayatına hazırlaması beklenmektedir. Çocuklar için Koruma: UNICEF ve hükümet çocuk adalet sistemi reformunda işbirliği yapmaya ve tamamen uluslararası standartlar ve Çocuk Koruma Kanunu doğrultusunda çocuklar için adaleti sağlamaya devam edecektir. Hâlihazırda, çocuklar çoğu zaman mahkemeyi beklerken uzun süreler boyunca gözaltında kalmaktadır. Mahkemeye çıkan tüm çocukların çocuk mahkemelerinde yargılanmasını, çocuk mahkemelerinin alternatif tedbirlerden yararlanmasını ve hapis cezasına sadece son çare olarak başvurmasını sağlamak önemlidir. Gözaltında tutulan çocuklar için bireyselleştirilmiş bir rehabilitasyon sistemi uygulamaya konacaktır. Stratejiler: Türkiye gibi büyük bir ekonomiye ve güçlü kurumlara sahip olan ülkelerde UNICEF çocuk ve ergenlere doğrudan hizmet vermemekte, bunun yerine çocuklarla ilgili politikaların oluşturulmasına ve bu politikaların uygulamaya konmasına yönelik mekanizmaların tasarlanmasına ve hayata geçirilmesine yoğunlaşmaktadır. Bu amaç çerçevesinde, UNICEF uluslararası deneyimlerini paylaşmakta, mevzuat ve sistem değişiklikleri için savunu çalışmaları yapmakta, koordinasyon ve işbirliğini kolaylaştırmakta ve kaydedilen ilerlemenin izlenmesine ve çocuklara yönelik hizmetlerin sunumuna ilişkin tekrarlanabilir ve çocuk dostu modeller geliştirilmesinde ortaklarına teknik yardım sunmaktadır. Genç, çocuk ve kadın haklarının hayata geçirilmesi için bilgi oluşturma ve yayma, kamu farkındalığını arttırma, politika tartışmalarını destekleme ve kaynak yaratma, Ülke Programı nın ayrılmaz parçalarıdır. UNICEF ve ortakları, çocuk haklarını hayata geçirmek ve korumak için destek toplamayı, tamamlayıcı çabaları teşvik etmeyi ve hak sahiplerinin ve görev sahiplerinin becerilerini arttırmayı amaçlamaktadır. Ülke Programı sosyal içerme, insan haklarına saygı, toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim değişikliği hakkında farkındalık, acil durumlara karşı hazırlıklılık ve çocuk ve gençlerin aktif katılımı göz önüne alınarak gerçekleştirilmektedir. Kazanılan deneyimler belgelenerek diğer ülkelerle paylaşılmaktadır. Ortaklar: UNICEF in Türkiye deki ana ortağı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü gibi çok sayıda bakanlığı ve kurumu da içerecek şekilde Türkiye Hükümeti dir. UNICEF aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi, yerel yönetimler, üniversiteler, araştırma kurumları, sivil toplum, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası dahil diğer uluslararası kuruluşlar, medya ve çocuk ve ergenlerle de ortaklıklar kurmaktadır. Program faaliyetleriyle ilgilenen Ülke Ofisi ne ek olarak, Türkiye de ayrıca kaynak (fon) toplamaya yoğunlaşan bir UNICEF Milli Komitesi de bulunmaktadır. UNICEF in çalıştığı 191 ülke içinde, Türkiye hem bir ülke ofisi hem de bir milli komitesi olan tek ülkedir. Tel: ( ) Faks: ( ) Internet: Çocuklar için birleşelim

10 Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) UNIDO HAKKINDA Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) 1966 yılında kurulmuş ve 1985 yılında Birleşmiş Milletler Uzman kuruluşları arasına katılmıştır. UNIDO'nun görevi geçiş ekonomisi yaşayan gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir sınai kalkınmayı desteklemek ve güçlendirmektir. UNIDO ayrıca küresel kaynakları ve kendi uzmanlık alanlarını kullanarak dünyanın en fakir ülkelerinde yaşam koşullarını iyileştirmek adına çalışmalar yapmaktadır. Son yıllarda UNIDO çevresel sürdürülebilirlik, geniş kapsamlı küreselleşme, ve fakirliğin azaltılması faaliyetlerine odaklanarak kuresel kalkınmada giderek artan bir görev üstlenmiştir. Kuruluş olarak UNIDO bugün enerjiye erişimin geliştirilmesi ve sanayide çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesi, ticari kapasite oluşturularak gelişmekte olan ülkelerin de küresel ekonomiye entegrasyonlarının sağlanması ve üretim faaliyetleri ile fakirliğin azaltılması gibi birbirleriyle bağlantılı konularda uzmanlığı ve anahtar konumundaki destekleyici hizmetleri ile tanınmaktadır. UNIDO'nun uzun vadeli vizyonu ise fakirlikle mücadelenin ortak bir amaç ve küresel bir sorumluluk olarak algılanarak gelişmenin eşit, ulaşılabilir ve sürdürülebilir olmasını sağlayacak çeşitli fırsatları sunmaya yönelik çalışmalar yapmaktır. UNIDO'nun uzun vadede başarılı sonuçlar elde etmeyi planladığı üç temel faaliyet alanı ise kısaca: Üretim faaliyetleri ile fakirliğin azaltılması Ticari kapasitenin artırılması Enerji ve çevre'dir. TÜRKİYE'DE UNIDO UNIDO Türkiye Ofisi 1967 yılında faaliyete geçmiş olup 2000 yılında ise Türkiye nin bölgede daha aktif bir rol almasının ve donör ülke konumuna geçmesinin de etkisi ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve UNIDO arasında yapılan yeni bir Anlaşma ile UNIDO Bölgesel Işbirliği Merkezi olarak faaliyetlerini sürdürmeye başlamamıştır. Bu çerçevede UNIDO sürdürülebilir sınai kalkınmanın desteklenmesinin yanısıra özel sektor, akademik kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Teşkilatı UNIDO 2010 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Calışma Örgütü (ILO) ile ortak olarak yürüteceği Binyıl Kalkınma Hedefleri - İspanya Hükümeti Fonu Tel: ( ) Faks: ( ) Internet: E-posta: tarafından desteklenen Tekstil Sektöründe Küçük ve Orta Ölçekli İş letmelerde Sürdürülebilirlik Projesine başlamış bulunmaktadır. UNIDO bu proje kapsamında tekstil sektöründe kümelenme kapasitesini geliştirmek amacıyla KOBİ lerin ve KOBİ lere destek veren kurumların sürdürülebilir iş ağları ve ilişkiler zincirleri oluşturmalarına destek verecektir. Buna ek Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen Küçük ve Orta Olçekli Sanayilerde Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Projesi ise yine UNDP ile ortaklaşa yürütülmektedir. Haziran 2008'de başlayan UNIDO Eko-verimlilik (Temiz Üretim) projesi "Türkiye'nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi BM Ortak Programı nın bir alt bileseni olup, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ile birlikte yürütülmektedir. Projenin amaçları, eko-verimlilik konusu ile ilgili ülkede kapasite oluşturmak, 6 firmada ağırlıklı su azaltımı olmak üzere eko-verimlilik pilot çalışmaları gerçekleştirmek ve Türkiye de Ulusal Eko-verimlilik Merkezi kurulmasını sağlamaktır. Proje Haziran 2011'de tamamlanacak olup, web sitesi ve dir. UNIDO ayrıca Montreal Protokolu kapsamında Metil Bromid Eliminasyonu konusunda 20'den fazla proje gerçekleştirmiş olup 2010 yılında da Çevre ve Orman Bakanlığı Ulusal Ozon Birimi ile ortaklaşa yürütmekte olduğu 5 ayrı proje ile calışmalarını sürdürmektedir. Buna ek olarak UNIDO tarafından 2010 yılında dört adet Uluslararasi calıştay/eğitim programı organize edilmiştir: Haziran tarihlerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK-TUSSIDE ve TİKA ile birlikte Ulaslararası Otomotiv Sanayi Teknolojik Öngörü Çalıştayı 21 Haziran - 4 Temmuz tarihlerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bilkent Üniversitesi Uluslararası Nanoteknoloji Araştırma Merkezi - UNAM ve TİKA ile birlikte Uluslararası Temiz-Oda Eğitimi Çalıştayı 1 5 Kasım 2010 tarihlerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TUBITAK Marmara Araştırma Merkezi Gıda Enstitüsü ve TİKA ile birlikte Uluslararası Gıda Güvenliği Çalıştayı 27 Eylul - 8 Ekim 2010 tarihlerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuarları ve TİKA ile birlikte Uluslararası Deri ve Pamuklu Tekstilde Temiz ve Sürdürülebilir Üretim Çalıştayı düzenlenmiştir. Sürdürülebilir endüstriyel kalkınmayı sağlar

11 Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ) KURUM M SYONU Tüzü ünde ifade edildi i üzere, Dünya Sa l k Örgütü nün (DSÖ) misyonu, herkesin mümkün olan en yüksek sa l k düzeyine sahip olmas d r. DSÖ Tüzü ünde sa l k yaln zca hastal k veya sakatl k olmamas de il fiziksel, ruhsal ve sosyal aç dan tam bir iyilik hali olarak tan mlanmaktad r. B Z K M Z DSÖ, Birle mi Milletlerin sa l k yönetimi ve koordinasyonundan sorumlu uzman kurulu udur. Sa l k konular nda yetkili BM kurulu u olan DSÖ küresel sa l k konular na liderlik etmektedir. Merkezi Cenevre de bulunan DSÖ nün 6 Bölge Ofisi, 147 ülke ofisi ve dünya genelinde yakla k personeli mevcuttur. DSÖ, dünya insanlar n n sa l klar n geli tirmek amac yla 1948 y l nda 61 Hükümet taraf ndan kurulmu tur. DSÖ ye üye devletlerin say s günümüzde 194 e ula m t r. DSÖ nün en üst düzey karar alma organ Dünya Sa l k Asamblesidir. Asamble çal malar cra Kurulu taraf ndan desteklenmektedir. Bölge ofislerinde bu i lev DSÖ Bölge Komitesi taraf ndan yerine getirilmektedir. Bölge Komitelerine ba l Daimi Komiteler Bölge Komitesini temsil etmenin yan s ra kararlar n n ve politikalar n n icra edilmesini temin ederler. DSÖ, halk sa l na yönelik hedeflerine ula mak için baz temel i levleri yerine getirmektedir. Bu temel i levler unlard r: sa l k ara t rmalar gündeminin ekillendirilmesi, norm ve standartlar n belirlenmesi, kan ta dayal politika seçeneklerinin geli tirilmesi,. ülkelere teknik destek verilmesi, sa l k e ilimlerinin izlenmesi ve de erlendirilmesi. DSÖ nün faaliyet gösterdi i ortam ve iklim giderek daha karma k hale gelmekte ve büyük bir h zla de i im göstermektedir. DSÖ bu güçlüklerin üstesinden gelmek ad na alt bile enden olu an bir gündem geli tirmi tir: kalk nman n te viki, sa l k güvenli inin geli tirilmesi, sa l k sistemlerinin güçlendirilmesi, ara t rma, bilgi ve kan ttan etkin yararlanma, ortakl klar n art r lmas ve performans n iyile tirilmesi. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi (DSÖ/Avrupa) Danimarka Kopenhag da bulunmaktad r DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, Avrupa bölgesinde yer alan (Türkiye dahil) 53 ülkeyi desteklemektedir. Bu kapsamda, Türkiye Ülke Ofisi de dahil olmak üzere 29 ülke ofisi arac l yla üye ülkelere teknik destek sa lanmaktad r. Ülke ofislerinin yan s ra Barselona, Venedik, Bonn ve Atina da bulunan DSÖ yi Uygulama Merkezleri ve ayr ca DSÖ birli i Merkezleri arac l yla da destek verilmektedir. Bu ba lamda yap lan çal malar aras nda ulusal sa l k sistemlerinin ve halk sa l programlar n n geli tirilmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesi; olas sa l k tehditlerinin belirlenmesi, önlenmesi ve bertaraf edilmesi yönünde çal malar yürütülmesi, gelecekteki zorluklar n tespiti ve halk sa l savunuculu u yap lmas yer almaktad r. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, ülkelere çok çe itli halk sa l konular nda destek vermekte, bu amaçla ilgili ülkenin kendi ihtiyaçlar na uyarlanm teknik programlar geli tirmektedir. Birbirinden ba ms z yürütülmeyen bu programlar n kapsad alanlar aras nda hastal k önleme ve kontrol, halk sa l programlar na yan t, çevre sa l, sa l k belirleyicileri ve sa l k sistemleri say labilir. TÜRK YE DEK FAAL YETLER M Z DSÖ Türkiye Ülke Ofisi, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi nin bir parças d r. DSÖ nün Türkiye deki mevcudiyeti 1959 y l nda aç lan Türkiye Temsilcili i ile ba lam t r. Bu Temsilcilik arac l yla Sa l k Bakanl na (SB) teknik destek verilmesinin yan s ra ülkede yürütülen sa l k faaliyetlerinin di er ortaklarla koordinasyonuna ba lanm t r. Bugün itibariyle DSÖ Türkiye Ülke Ofisinde ulusal ve uluslararas profesyonel ve idari personel de dahil 24 ki i çal maktad r. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi ile Sa l k Bakanl aras ndaki i birli i, taraflar aras nda imzalanan ki Y ll k birli i Anla malar (BCA) arac l yla yürütülmektedir. Bu Anla mada yer verilecek stratejik öncelikler, bölgenin ve ülkenin öncelikleri nda mü tereken belirlenmektedir. Tel: ( ) Fax: ( ) Web: E-posta: ki Y ll k birli i Anla mas kapsam nda Sa l k Bakanl na a a daki stratejik i birli i alanlarda teknik destek verilecektir: 1. Öncelik: Sa l n Sosyal Belirleyicileri de dahil Sa l k Politikas (sa l n sosyal belirleyicilerine ve sa l kta e itsizliklerin giderilmesine dair eylem kapasitesinin geli tirilmesi) 2. Öncelik: Sa l k Sisteminin ve Halk Sa l n n Güçlendirilmesi (ulusal ve/veya alt ulusal sa l k plan ve stratejilerinin birbiriyle uyumunun sa lanmas, geli tirilmesi ve ayr ca bu strateji ve planlar n performans de erlendirmesi yoluyla sa l k sistemlerinin güçlendirilmesine yönelik yöneti im alanlar üzerinde yürütülen çal malar) 3. Öncelik: Bula c Olmayan Hastal klar, Sa l n ve Sa l kl Ya am Tarz n n Te viki/geli tirilmesi (ruh sa l alan nda ve bula c olmayan hastal klar n önlenmesi ve kontrolü konusunda Avrupa BOH Eylem Plan ve BM BOH Siyasi Deklarasyonu ile uyumlu, kan ta dayal eylemlerin öncelikli bir listesinin benimsenmesi) 4. Öncelik: Bula c Hastal klar, Sa l k Güvenli i ve Çevre (hastal k sürveyans ve yan t, epidemiye yol açma olas l bulunan grip gibi hastal klar için haz rl k alan nda temel halk sa l kapasitelerini güçlendirerek Uluslar aras Sa l k Tüzü ü nün uygulanmas yoluyla ulusal ve bölgesel sa l n desteklenmesi) 5. Öncelik: Sa l k Bilgisi, Kan t, Ara t rmalar ve Yenilikçilik (sa l k sistemi verilerinin ve analiz sonuçlar n n ülke düzeyinde planlama ile sa l k durumunun ve sa l kta e itsizliklerin izleme ve de erlendirmesi amac yla kullan lmas n n iyile tirilmesi). DSÖ Türkiye Ülke Ofisi yukar da belirtilen BCA stratejik öncelikleri çerçevesinde, ulusal yararlan c lar ile i birli i içerisinde farkl donörler taraf ndan finanse edilen projeleri uygulamaktad r. Bu projelerle, DSÖ taraf ndan seçilen kritik politika alanlar nda kayda de er uzmanl k ve teknik destek sa lanmaktad r. Bloomberg Vakf : - Tütün Kontrolü ( ): Projenin amac, Türkiye nin 2004 y l nda imzalad Tütün Kontrolü Çerçeve Sözle mesinde öngörülen önlemlerin uygulanmas ve 2008 y l nda yürürlü e giren tütün kontrolü kanununun uygulanmas nda Hükümetin desteklenmesidir; - Güvenli Trafik ( ): Proje, trafik kazalar nda ölüm ve yaralanma riskinin en yüksek oldu u 10 ülkede ayn anda uygulanmaktad r. Projenin amac, konsorsiyum üyesi be ortakla i birli i içerisinde trafik kazalar nda yaralanman n önlenmesine yönelik tedbirlerle kazalarda ölüm ve sakatlanmalar azaltmak ve örnek programlar geli tirmektir. Türkiye de emniyet kemeri kullan m ve a r h z n önlenmesi bile enlerine yo unla lmaktad r. Avrupa Komisyonu: - Bula c Hastal klar n Sürveyans ve Kontrolü ( ): Projenin amac erken uyar ve yan t sistemi olu turulmas, resmi saha epidemiyolojisi e itiminin kurumsalla t r lmas, d kalite de erlendirme mekanizmas kurulmas ve mikrobiyoloji laboratuvarlar n n kapasitelerinin geli tirilmesi suretiyle Uluslararas Sa l k Tüzü ünün uygulanmas na yönelik ulusal kapasiteyi güçlendirmektir; - Engelli/Ruhsal Bozuklu u ve Zihinsel Engeli Bulunan Bireylere Yönelik Hizmetlerin Geli tirilmesi ( ): Projenin amac, ruh sa l ve engellilik politika ve eylem planlar n n entegrasyonu yoluyla sa l k ve sosyal hizmetler aras ndaki sektörler aras ve di er payda larla olan koordinasyonu güçlendirmek, toplum temelli hizmetler için entegre bir pilot model olu turmak ve farkl e itim paketleri ve programlar ile i gücünün geli tirilmesidir. TÜRK YE DE BULUNAN DSÖ B RL MERKEZLER DSÖ birli i Merkezleri, DSÖ Genel Direktörü veya Bölge Direktörleri taraf ndan belirlenir. birli i Merkezleri, DSÖ nün programlar n desteklemek amac yla uluslararas faaliyetler yürütürler y l nda Hacettepe Üniversitesi, T p Fakültesi, Halk Sa l Ana Bilim Dal, Üreme Sa l ve Aile Planlamas Hizmetlerine yönelik DSÖ Ara t rma ve E itim birli i Merkezi olarak belirlenmi tir y l nda Bilkent Üniversitesi, Uluslararas Çocuk Merkezi (ICC), Ba klama E itimleri ve Savunuculuk Faaliyetleri konusunda DSÖ birli i Merkezi olarak belirlenmi tir y l nda Hacettepe Üniversitesi, T p Fakültesi, Halk Sa l Ana Bilim Dal, Sa l k gücünün Geli tirilmesi alan nda DSÖ birli i Merkezi olarak belirlenmi tir. Bütün insanlar n fiziksel, zihinsel ve sosyal aç dan iyi durumda olmalar n sa lar

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN ve AİLE ARAŞTIRMALARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SEMİNER HAZIRLAYAN: MERVE DURMAZ ÇUBUKÇUOĞLU DANIŞMAN: YRD. DOÇ. DR. NURAY ERTÜRK KESKİN NO:

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER ETKİNLİK RAPORU 2010-2011 Uluslararası Çocuk Merkezi Etkinlik Raporu (Progress Report of the International Children s Center) Merkezin etkinlikleri

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Global Konferanslardan Bildiriler T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 01 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 01 İçindekiler 1 ANA HİZMET BİRİMLERİYLE AB BAKANLIĞI 3 Siyasi İşler Başkanlığı 3 Katılım Politikası Başkanlığı 4 Sektörel Politikalar Başkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007 Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Đsmail BAŞARAN Özet Sağlıklı kent kavramı birçok farklı

Detaylı

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik Kar yer GELİŞEN İNSAN KAYNAKLARI GUNDEM GÜNDEM Her İşsize Bir Danışman Türkiye de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Malatya dan Fransa ya Uzanan Bir Başarı Öyküsü İnşa Edilen Yapıların Kalitesi Sosyal

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ Hazırlayan : Muharrem BALCI Ağustos 2002 1 İÇİNDEKİLER KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ... 4 ULUSAL PROGRAM (19 MART 2001)... 16 UYUM YASALARI... 39 I. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ ANKARA NİSAN 2003 Giriş Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli Genişleyen Birliğe Doğru Strateji Belgesinde

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 Ankara 2012 Para ile satılmaz. Mizanpaj ve Kapak Tasarımı : Gürkan

Detaylı

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK a Armağan Editörler: Dr. Buğra ÖZER Dr. Güven ŞEKER Manisa-2013

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi

BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi CEDAW/C/TUR/Q/6/Add.1 BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi Dağıtım: Genel 21 Ocak 2010 Orijinal Dili: Ġngilizce Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önleme

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş

Detaylı

Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi 2008-2013 Eylem Planı

Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi 2008-2013 Eylem Planı 4 bulaşıcı olmayan hastalığın - kalp-damar hastalıkları, diyabet, kanserler ve kronik solunum yolu hastalıkları - ve 4 ortak risk faktörünün - tütün kullanımı, fiziksel hareketsizlik, sağlıksız beslenme

Detaylı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

23 Ocak 2006 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Katılım Ortaklığı nın içerdiği ilke, öncelik ve koşullara ilişkin Konsey Kararı (2006/35/EC) AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğu nu Kuran Antlaşmayı, Katılım

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 1 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI Yıldız Ecevit Şubat 2010 Hazırlayan: Yıldız Ecevit Tasarım: TORNA Tasarım (www.tornatasarim.com)

Detaylı

GERÇEKLER & RAKAMLAR Ocak 2011, Sayı 03

GERÇEKLER & RAKAMLAR Ocak 2011, Sayı 03 GERÇEKLER & RAKAMLAR Ocak 2011, Sayı 03 Özel Sayı UNHCR 60. Yıl Dönümü Kuruluşunun altmışıncı yılında UNHCR mülteciler için uluslararası korumayı teşvik etmeye devam ediyor. BM Mülteciler Yüksek Komiseri

Detaylı