T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2014

2 Müspet ilimlerin temeline dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan bahtiyar, kuvvetli bir nesil yetiştirmek siyasetimizin açık gayesidir. M. Kemal ATATÜRK 1

3 SUNUŞ Ülkemiz yükseköğretim alanında uluslararası düzeyde rekabet edebilir kurumlar oluşturmak için önemli adımlar atarken Bülent Ecevit Üniversitesi olarak bu gelişme düzeyinin en üst basamaklarında yer alabilmek, üniversite algısını kuvvetlendirmek ve marka değeri oluşturacak bir kurumsal kimlik yaratmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üniversitemiz attığı adımların yarattığı etki ile ülke genelinde tanınan ve kendisinden söz ettiren bir kurum haline gelmeyi başarmıştır. Katılımcılık ve girişimcilik esaslı bir yönetim anlayışı ile yoluna devam eden Bülent Ecevit Üniversitesinin dünya üniversiteleri arasında özel bir yere sahip olması için bir yandan kolay ve nitelikli yaşanabilen kampüsler oluşturmaya çalışırken, diğer yandan da akademik yaşamın vazgeçilmez unsurlarından olan bilim, kültür, sanat ve sporu öğrencilerimizle ve Zonguldak la buluşturma çabamızı sürdürüyoruz. Cumhuriyetin ilk sanayi şehri olan Zonguldak ta, tarihi 1924 yılında kurulan Yüksek Maden Mektebi ne dayanan, köklü, dinamik ve özgün değerleri bünyesinde barındıran Bülent Ecevit Üniversitesinin çoğulcu, katılımcı ve girişimci bir anlayışı egemen kılmak zorunda olduğumuza inandığımız yönetim anlayışı ile yolumuza devam edeceğiz. Kararlı, özgüvenli ve bilinçli bir karaktere sahip yapısıyla Üniversitemiz, bir yandan mevcut birimleri ile çağın gereksinimlerine cevap vermeyi sürdürürken diğer yandan oluşturduğu kurumsal deneyim ve öngörüsü ile geleceği yakalama misyonunu taşımaktadır. 2

4 Tüm çalışanları, öğrencileri, mezunları ile Bülent Ecevit Üniversitesinin on bir ayrı kampüsünde yaşanan gelişmeleri birlikte değerlendirdiğimizde, büyüme ve genişleme çizgisinin Üniversitenin tamamını kuşatan bir kimlik kazandığını görmek mümkündür. Sevinç ve iftiharla ifade edebilirim ki, Bülent Ecevit Üniversitesi tüm enerjisini, yola çıktığımız ilk gün koyduğumuz vizyona uygun şekilde nitelikli büyüme ve uluslararası ilerleme amacı doğrultusunda sarf etmiş durumdadır. Hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik prensipleri ışığında, doğru hedeflere yöneltilen gayret ve çalışmalar ile her sene bir önceki döneme oranla nicelik ve nitelik unsurları bağlamında ayrı ayrı değerlendirmelere tabi tutulan birimlerimizin elde ettiği başarı ve gelişmelerden Üniversitemiz ve şahsım adına büyük bir kıvanç duyuyorum. Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken birlikte ve özveriyle çalışan tüm personelime, öğrencilerime, bize destek olan tüm paydaşlara ve bu faaliyet raporunun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, 2013 yılı faaliyet raporunun faydalı olmasını dilerim. Prof. Dr. Mahmut ÖZER Rektör 3

5 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 İÇİNDEKİLER. 4 I. GENEL BİLGİLER. 10 A. Misyon ve Vizyon Misyon, Vizyon ve Temel Değerler Senato Üyeleri Yönetim Kurulu Üyeleri. 12 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Anayasa Sayılı YÖK Kanunu Mali Denetim Yönünden Görev, Yetki ve Sorumluluklar Diğer Yasal Yükümlülükler. 14 C. İdareye İlişkin Bilgiler Tarihsel Gelişim Organizasyon Yapısı Fiziksel Yapı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Akademik Personel. 32 İdari Personel Sunulan Hizmetler. 41 Eğitim Hizmetleri. 41 Sağlık Hizmetleri. 69 Sosyal Hizmetler. 74 İdari Hizmetler

6 II. AMAÇ VE HEDEFLER 128 A. İdarenin Amaç ve Hedefleri. 128 B. Temel Politikalar ve Öncelikler III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER. 131 A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B. Performans Bilgileri Yatırım Projeleri Bilimsel ve Teknik Araştırma Projeleri Faaliyet Bilgileri 155 IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 163 A. Güçlü Yönlerimiz. 163 B. Zayıf Yönlerimiz C. Fırsatlar. 164 D. Tehditler E. Değerlendirme. 165 V. ÖNERİ VE TEDBİRLER 165 EKLER 166 İç Kontrol Güvence Beyanı. 166 Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı 167 5

7 TABLOLAR FİZİKİ YAPI Sayfa Tablo 1- Gayrimenkullerin Tahsis, Mülkiyet Açısından Alan Bilgileri 22 Tablo 2- Yerleşke Bazında Arsa Alan Dağılımları 23 Tablo 3- Yerleşke Bazında Fiziki Kapalı Alan Dağılımları 23 Tablo 4- Yeni Fiziki Alanlar 24 Tablo 5 - Birimlerin Fiziki Kapalı Alan Dağılımları 24 Tablo 6- Eğitim ve Uygulama Alanları 25 Tablo 7- Hizmet Alanları 26 Tablo 8- Misafirhaneler 26 Tablo 9- Lojmanlar 26 Tablo 10- Toplantı ve Konferans Salonları 27 Tablo 11- Kantin, Kafeteryalar 27 Tablo 12- Yemekhaneler 27 Tablo 13- Spor Tesisleri 28 BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Tablo 14- Üniversitemizde Kullanılan Yazılımlar 28 Tablo 15- Bilgisayarlar ve Sunucular 29 Tablo 16- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 30 Tablo 17- Taşıtlar 31 İNSAN KAYNAKLARI Tablo 18- Akademik Personelin Kadro Dolu/Boş Dağılımı 32 Tablo 19- Akademik Personel Birimler Bazında Kadroların Dağılımı 34 Tablo 20- Yabancı Uyruklu Akademik Personel 34 Tablo 21- Atanan / Ayrılan Akademik Personel Sayısı 34 Tablo 22- Akademik Personelin Hizmet Sürelerinin Dağılımı 35 Tablo 23- Akademik Personelin Cinsiyet Dağılımı 35 Tablo 24- Akademik Personelin Yaş Dağılımı 35 Tablo 25- Akademik Personel Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirmeleri 36 Tablo 26- Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel 36 Tablo 27- İdari Personelin Özlük Haklarının Ödendiği Kaynak Bazında Kadro Dağılımı 37 Tablo 28- İdari Personelin Birimler Bazında Kadro Dağılımı 38 Tablo 29- İdari Personel Kıdem, Yaş ve Eğitim Durumu Dağılımı 39 Tablo 30- İdari Personel Sayısının Cinsiyet Dağılımı ve Engelli Personel Sayısı 39 Tablo 31- Sürekli İşçiler 39 Tablo 32- Atanan İdari Personel Sayısı 39 Tablo 33- Ayrılan İdari Personel Sayısı 39 Tablo 34- Hizmet Alımıyla Çalışan Personel Sayısı 40 SUNULAN HİZMETLER Tablo 35- Ön Lisans Programları 42 Tablo 36- Lisans Programları 43 Tablo 37- Lisansüstü Programları 45 Tablo 38- Çift Ana Dal ve Yan Dal Öğrenci Sayıları 46 Tablo 39- Öğrenci Sayılarının Yıllar İtibarıyla Genel Dağılımı 47 Tablo 40- Birimler Bazında Öğrenci Sayılarının Dağılımı 48 6

8 Tablo 41 - Diğer Üniversitelerle Ortak Programlar ve Öğrenci Sayıları 48 Tablo 42 - Program Bazında Lisansüstü Öğrenci Sayılarının Dağılımı 49 Tablo 43 - Alan Bazında Lisans Öğrenci Sayılarının Dağılımı 50 Tablo 44 - Sınıf Bazında Öğrenci Sayılarının Dağılımı 51 Tablo 45 - Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayıları 54 Tablo 46 - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları 54 Tablo 47 - Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş Öğrenci Sayıları 55 Tablo 48- Engelli Öğrenci Sayıları 56 Tablo 49 - Mezun Öğrenci Sayıları 56 Tablo 50 - Yabancı Öğrenci Sayılarının Yıllar İtibarıyla Değişimi 59 Tablo 51 - Tıpta Uzmanlık Programları Öğrenci Sayıları 60 Tablo 52 - Yeni Kayıt Öğrencilerin Dağılımı (Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar) 60 Tablo 53 - Yeni Kayıt Öğrencilerin Dağılımı (Enstitüler) 64 Tablo 54 - Erasmus Programında Yabancı Ülkelere Gönderilen Öğrencilerin Dağılımı 64 Tablo 55 - Farabi Programı Kapsamında Gelen Öğrencilerin Dağılımı 65 Tablo 56 - Farabi Programı Kapsamında Giden Öğrencilerin Dağılımı 65 Tablo 57 - İşbirliği Anlaşması Yapılan Üniversiteler 67 Tablo 58 - Değişim Protokolü Yapılan Üniversiteler FARABİ 67 Tablo 59 - Hastane Hizmet Birimleri 72 Tablo 60 - Hastane Hizmet Birimlerinin Sayısı 72 Tablo 61 - Hastane Hizmetleri 72 Tablo 62 - Merkez Kampüs Mediko Poliklinik Hizmetleri 74 Tablo 63- Öğrenci Kulüpleri 75 Tablo 64 - Öğrenci Kulüpleri Faaliyetleri 78 Tablo 65 - Sosyal Hizmetler 81 Tablo 66 - Spor Faaliyetleri 83 Tablo 67 - Spor Faaliyetlerinin Sayısal Dağılımı 83 Tablo 68 - Engelsiz BEÜ Birimi 84 Tablo 69 - Hukuksal Faaliyetlerin Dağılımı 98 Tablo 70 - Diğer Kurumlar Adına Yapılan Tahsilatlar 110 Tablo 71 - Kütüphane Kaynakları 118 Tablo 72 - Üniversitemizde Yapılan İhaleler 125 Tablo 73 - Doğrudan Temin Alımları 127 MALİ BİLGİLER Tablo Yılı Bütçe Giderlerinin Dağılımı (Fonksiyonel Sınıflandırma) 131 Tablo Yılı Bütçe Giderlerinin Dağılımı (Ekonomik Sınıflandırma) 131 Tablo 76- İdari Birimlerin Masraf Cetveli 134 Tablo 77- Fakültelerin Masraf Cetveli 134 Tablo 78- Enstitülerin Masraf Cetveli 134 Tablo 79- Konservatuar ve Yüksekokulların Masraf Cetveli 134 Tablo 80- Meslek Yüksekokullarının Masraf Cetveli 135 Tablo 81- Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Diğer Birimlerin Masraf Cetveli 135 Tablo Yılı Bütçe Gelirlerin Dağılımı (Ekonomik Kod)-TL 135 Tablo 83 - Hazine Yardımı 136 Tablo 84 - Bütçe Gelirlerinin Önceki Yıla Göre Değişimi (Ekonomik Kod) 136 Tablo 85 - Birim Bazında Döner Sermaye Gelirleri 137 Tablo 86 - Döner Sermaye Giderleri 138 7

9 FAALİYET BİLGİLERİ Tablo 87- BAP Tarafından Desteklenen Projeler 146 Tablo 88- Kurum Dışı Fon Desteği Alan Projeler 146 Tablo 89 - Kurum Dışı Fon Desteği Alan Projelerin Listesi 146 Tablo 90 - Yurtdışı Makale Projeleri 146 Tablo 91 - Yurtdışı Kongre Desteği Projeleri 147 Tablo 92 - Bağımsız Araştırma Projeleri 151 Tablo 93 - Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projeleri 152 Tablo 94 - Desteklenen Bilimsel Araştırma Projelerinin Birimlere Göre Dağılımı 154 Tablo 95 - Üniversitemiz Tarafından Düzenlenen Etkinlikler 156 Tablo 96 - Diğer Kurumların Düzenlediği Etkinliklere Katılım 156 Tablo 97 - Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Etkinlikleri 157 GRAFİKLER SAYFA Grafik 1- Toplam Fiziki Kapalı Alanların Yıllar İtibarıyla Değişimi 25 Grafik 2- İnsan Kaynaklarımızın Yıllar İtibarıyla Dağılımı 32 Grafik 3- Öğretim Üyesi Sayısının Yıllar İtibarıyla Dağılımı 33 Grafik 4- Diğer Öğretim Elemanları Sayısının Yıllar İtibarıyla Dağılımı 33 Grafik 5- Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısının Yıllar İtibariyle Değişimi 33 Grafik 6- Toplam Öğrenci Sayılarının Yıllar İtibarıyla Değişimi 47 Grafik 7- Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Öğrenci Sayılarının Yıllar İtibarıyla Değişimi 47 Grafik 8- Yükseklisans ve Doktora Öğrenci Sayılarının Yıllar İtibarıyla Değişimi 50 Grafik 9- Yabancı Öğrenci Sayısı ve Ülke Sayısının Yıllar İtibarıyla Değişimi 60 Grafik 10- Erasmus ve Farabi Programları Gelen/Giden Sayılarının Yıllar İtibarıyla Değişimi 68 Grafik 11 -Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hasta Sayılarının Yıllar İtibarıyla Değişimi 72 Grafik 12- Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Hasta Sayısının Yıllar İtibarıyla Değişimi 74 Grafik 13 - Kütüphane Kitap Sayısının ve Elektronik Kaynak Sayısının Yıllar İtibarıyla Değişimi 118 Grafik 14 - Bütçe Giderlerinin Yıllar İtibarıyla Dağılımı (Ekonomik Sınıflandırma) 133 Grafik 15 - Bütçe Giderlerinin Yıllar İtibarıyla Dağılımı (Fonksiyonel Sınıflandırma) 133 Grafik 16 - Yıllar İtibariyle Gelir Gerçekleşmeleri (Ekonomik Kod) 136 8

10 I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON Misyonumuz Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim hizmeti vermek, bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimi, teknolojiyi, sanatı ve kültürel değerleri girişimci bir üniversite olarak insanlığın hizmetine sunmaktır. Vizyonumuz Eğitim-öğretim, bilim, teknoloji ve sanat faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası yükseköğretim alanında öncelikli tercih edilen üniversiteler arasında yerini almaktır. Temel Değerlerimiz Bülent Ecevit Üniversitesi; Mükemmelliği, Katılımcılığı, Evrenselliği, Şeffaflığı, Doğruluğu, Sosyal sorumluluğu, Güvenirliliği, Bilimsel etiği, Paylaşımcılığı, Akademik düşünce ve ifade özgürlüğünü, Hesap verebilirliği, İlke edinmiştir. 9

11 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SENATO ÜYELERİ Prof. Dr. Mahmut ÖZER Prof. Dr. M. Haluk GÜVEN Prof. Dr. Muhlis BAĞDİGEN Prof. Dr. Orhan UZUN Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Yılmaz YILDIRIM Prof. Dr. Hasan VERGİL Prof. Dr. Ali AZAR Prof. Dr. Selçuk ORUÇ Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR Prof. Dr. İbrahim ONUR Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA Prof. Dr. Özden ÖZEL GÜVEN Prof. Dr.Baki HAZER Prof. Dr. Sadi ŞEN Doç. Dr. Hakan SARIBAŞ Doç. Dr. Gamze YURDAKAN Doç. Dr. Ferruh Niyazi AYOĞLU Doç. Dr. Ahmet ALTIN Doç. Dr. F. Ebru OFLUOĞLU DEMİR Doç. Dr. İlhan KARATAŞ Doç. Dr. Adnan TOPUZ Doç. Dr. K. Varum NUMANOĞLU Doç. Dr. Yusuf ALEMDAR Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜMÜŞ Yrd. Doç. Dr. İlker KÖMÜRCÜ Yrd. Doç. Dr. Rıfkı HENDEN Yrd. Doç. Dr. Hikmet YAZICI Yrd. Doç. Dr. Sefa KOCABAŞ Yrd. Doç. Dr. Bülent HANER Yrd. Doç. Dr. Bengü BATU Yrd. Doç. Dr. Barış KAYA Yrd. Doç. Dr. M. Murat KOÇAK Okutman Okşan DAĞLI Muhittin KOCA Rektör Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Tıp Fakültesi Dekanı Mühendislik Fakültesi Dekanı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili İletişim Fakültesi Dekan Vekili İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Eczacılık Fakültesi Dekan Vekili Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Müdürü Zonguldak Meslek Yüksekokulu Müdürü Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu Müdürü Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Devlet Konservatuarı Müdürü Alaplı Meslek Yüksekokulu Müdürü Çaycuma Meslek Yüksekokulu Müdürü Devrek Meslek Yüksekokulu Müdürü Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Müdürü Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Ereğli Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Vekili Genel Sekreter - Raportör 10

12 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Prof. Dr. Mahmut ÖZER Prof. Dr. M. Haluk GÜVEN Prof. Dr. Muhlis BAĞDİGEN Prof. Dr. Orhan UZUN Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Yılmaz YILDIRIM Prof. Dr. Hasan VERGİL Prof. Dr. Ali AZAR Prof. Dr. Selçuk ORUÇ Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR Prof. Dr. Özden ÖZEL GÜVEN Prof. Dr. İbrahim ONUR Prof. Dr. Baki HAZER Prof. Dr. Oktay ERDEM Muhittin KOCA Rektör Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Tıp Fakültesi Dekanı Mühendislik Fakültesi Dekanı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Eczacılık Fakültesi Dekan Vekili İletişim Fakültesi Dekan Vekili Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Üye Genel Sekreter - Raportör 11

13 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Anayasa Anayasanın 130. maddesinin birinci fıkrasında Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur ve dokuzuncu fıkrasında Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev, yetki ve sorumlulukları üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve denetim hakkını kullanma usulleri, öğretim elemanlarının görevleri, unvanları, atama, yükselme ve emeklilikleri, öğretim elemanı yetiştirme, üniversitelerin ve öğretim elemanlarının kamu kuruluşları ve diğer kurumlar ile ilişkileri, öğretim düzeyleri ve süreleri, yükseköğretime giriş, devam ve alınacak harçlar, Devletin yapacağı yardımlar ile ilgili ilkeler, disiplin ve ceza işleri, malî işler, özlük hakları, öğretim elemanlarının uyacakları koşullar, üniversitelerarası ihtiyaçlara göre öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, öğrenimin ve öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine göre yürütülmesi, Yükseköğretim Kuruluna ve üniversitelere Devletin sağladığı malî kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir. ifadesi yer almaktadır Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesinde yükseköğretim kurumlarının görevleri sayılmıştır: a) Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, c) Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f) Eğitim-öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g) Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, i) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak. 12

14 Mali Denetim Yönünden Görev, Yetki ve Sorumluluklar tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5436 sayılı Kanunla değişikliğe uğramıştır sayılı Kanunun 11. maddesinde üst yöneticinin; idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından; sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan; kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden; mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana karşı sorumlu olduğu ve üst yöneticilerin, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getireceği hüküm altına alınmıştır. Diğer Yasal Yükümlülükler Yukarıda sıralanan Anayasa ve yasa hükümlerinin yanı sıra Yükseköğretim kurumlarının teşkilat, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen bir dizi mevzuat bulunmaktadır. Bunlar aşağıda sıralanmaktadır: 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 6245 sayılı Harcırah Kanunu 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 237 sayılı Taşıt Kanunu 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu 711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulmasını ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanun 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında K.H.K. 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında K.H.K. 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında K.H.K. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yükseköğretim Kurumlarında Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Devlet Konservatuarlarında Sanatçı Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetleri ve Öğrenci Katkı Olarak Alınacak Katkı Payları ve İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esaslar Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yönetici ve Öğretim Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Eğitim Yapılması, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 13

15 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- Tarihsel Gelişim Üniversitemizin çekirdeğini teşkil eden Mühendislik Fakültesi nin orijini 1924 yılında kurulan Maden Mühendislik Mektebi ne kadar uzanmaktadır. Bu kurum sırasıyla Maden Meslek ve Başçavuşları Okulu, Maden Teknik Okulu, Mühendislik Mimarlık Akademisi aşamalarından geçerek 2809 Sayılı Kanunla Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanarak Zonguldak Mühendislik Fakültesi adını almış ve tarih sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3837 Sayılı Kanunun Ek 9. maddesi ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi adıyla Üniversitemiz kurulmuştur. Üniversitemizin adı tarih sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6287 sayılı kanunun 18. maddesi uyarınca Bülent Ecevit Üniversitesi olarak değiştirilmiştir Sayılı Kanunun Ek 9. maddesi ile Hacettepe Üniversitesi ne bağlı olan Zonguldak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adını alarak Rektörlüğümüze bağlanmıştır Sayılı Kanunun Ek 9. maddesi ile Devrek Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Bartın Orman Fakültesi kurulmuştur tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 95/6413 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Ereğli Eğitim Fakültesi kurulmuştur tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2002/4306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. 18 Aralık 2005 tarih 9744 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla Karabük Fen- Edebiyat Fakültesi ve Karabük Mühendislik Fakültesi kurulmuştur tarih ve 2005/9691 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Devrek Fen-Edebiyat Fakültesinin adları İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi olarak değiştirilmiştir tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Karabük Sağlık Yüksekokulu ve Zonguldak Sağlık Yüksekokulu kurulmuş olup Zonguldak Sağlık Yüksekokulu öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır. 12 Ekim 2005 tarih 9466 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu kurulmuştur. Yükseköğretim Genel Kurulunun tarihli toplantısında alınan kararla da Devlet Konservatuarı kurulmuştur tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu nda alınan kararla Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu kurulmuştur tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 5662 sayılı Kanunla Karabük Üniversitesi kurulmuş; bu kanunla Üniversitemiz Karabük Kampüsü nde faaliyet gösteren Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Karabük Fen-Edebiyat Fakültesi, Karabük Mühendislik Fakültesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Karabük Meslek Yüksekokulu yeni kurulan Karabük Üniversitesi çatısı altında toplanmıştır. 31 Mayıs 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 5765 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un Ek 96. maddesi ile Bartın Üniversitesi kurulmuş; Bartın Orman Fakültesi ve Bartın Meslek Yüksekokulu, Bartın Üniversitesi çatısı altında toplanmıştır. 14

16 Üniversitemiz bünyesinde; tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur tarih ve sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile İletişim Fakültesi kurulmuştur tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Eczacılık Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. Bunların dışında 3837 sayılı Kanunla kurulan, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü mevcut olup, yüksek lisans ve doktora öğretimi faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemiz Senatosu nun tarih 2012/21 3 sayılı kararı ve tarih YÖK Genel Kurul Kararı ile Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu kurulmuştur tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2013/5076 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2013/5477 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversitemiz bünyesinde bulunan Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu kapatılıp yerine Denizcilik Fakültesi kurulmuştur. Üniversitemiz Senatosu nun tarih 97/8 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla kurulan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Araştırma Merkezi tarih 98/9 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla kurulan Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarih 2000/11 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarih 2001/01 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla Kurulan Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi tarih 2000/07 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla Kurulan Sürekli Eğitim Merkezi tarih 2003/07 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla Kurulan Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi tarih 2002/11 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Genel Kurul Kararı ile kurulan Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi tarih 2003/13 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Genel Kurul Kararı ile Üniversite-Sanayi İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarih 2007/09-3 sayılı kararı ve Yükseköğretim Genel Kurulu nun tarihli kararı ile kurulan Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi tarih 2005/07-1 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Genel Kurulu nun tarihli kararı ile kurulan Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarih 2011/17-10 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla Kurulan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarih 2011/17-11 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla Kurulan Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarih 2011/03-2 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla Karadeniz Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarih 2011/21-4 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla Kurulan Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarih 2012/05-1 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla kurulmuş Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi 15

17 tarih 2012/01-5 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla kurulmuş Sakine Şevki Yurtbay Gıda Araştırma ve Uygulama Merkezi tarih 2012/07-1 ve tarih 2012/08-1 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla kurulmuş Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ( Üniversite Hastanesi ) tarih 2012/07-2 ve tarih 2012/08-2 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla Kurulan Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi tarih 2012/12-15 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla kurulmuş Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarih 2013/12-24 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla kurulmuş Biyomedikal Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarih 2013/13-15 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla kurulmuş Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi tarih 2013/24-7 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla kurulmuş Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur. 2- ORGANİZASYON YAPISI Bülent Ecevit Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre organizasyon yapısını kurmuştur. Yükseköğretim Kanunu nun 13. Maddesi ile Üniversite organları; Rektör, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulundan oluşmaktadır. Akademik Yapı Bülent Ecevit Üniversitesi akademik yapısı, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu na göre fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ile bölümlerden oluşmuştur. Fakülteler / Enstitüler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 16. Maddesi ile fakülte organları; dekan, fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulundan oluşmaktadır. Üniversitemizde 11 fakülte bulunmaktadır sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 19. maddesi ile enstitü organları; enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulundan oluşmaktadır. Üniversitemizde 3 enstitü bulunmaktadır. Fakülteler Enstitüler Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tıp Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ereğli Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi İletişim Fakültesi Eczacılık Fakültesi İlahiyat Fakültesi Denizcilik Fakültesi 16

18 Konservatuar / Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 20. maddesi ile yüksekokul organları; yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu, yüksekokul yönetim kurulundan oluşmaktadır. Üniversitemizde 1 Konservatuar, 3 Yüksekokul ve 7 Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Konservatuar / Yüksekokullar Devlet Konservatuarı Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Meslek Yüksekokulları Alaplı Meslek Yüksekokulu Zonguldak Meslek Yüksekokulu Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Devrek Meslek Yüksekokulu Çaycuma Meslek Yüksekokulu Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu Merkezler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 7. Maddesinin (d) bendi ile uygulama ve araştırma merkezleri; yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim-öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü bir yükseköğretim kurumudur. Üniversitemizde 22 Merkez bulunmaktadır. Merkezler İşçi Sağlığı ve İş GüvenliğiAraştırma Merkezi Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Sürekli Eğitim Merkezi Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi Ahşap Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Üniversite-Sanayi İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Karadeniz Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi Sakine-Şevki Yurtbay Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Biyomedikal Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi 17

19 Bölümler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 21. maddesi ile bölümler, bölüm başkanı tarafından yönetilir. Üniversitemizde 6 Bölüm bulunmaktadır. Bölümler Türk Dili Bölümü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Yabancı Diller Bölümü Enformatik Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü İdari Yapı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 51. maddesinde üniversitelerde rektöre bağlı, merkez yönetim teşkilatının başında bir genel sekreter ve hizmetlerin gerekli kıldığı daire başkanları, müdürler, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar ile büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi memurlar ve diğer görevlilerin bulunacağı hükme bağlanmıştır. Yükseköğretim kurumlarında idari teşkilatın kuruluş ve görevlerine ilişkin esaslar genel hatlarıyla 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir. Üniversitemizde idari yapısı aşağıda verilmiştir. Genel Sekreter Genel Sekreter Yardımcısı (2 adet) Hukuk Müşavirliği Personel Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 18

20 Şekil 1: BEÜ Organizasyon Şeması REKTÖR SENATO YÖNETİM KURULU İÇ DENETİM BİRİMİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOOR. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOOR. ENGELSİZ BEÜ KOOR. REKTÖR YARDIMCISI BİL. ARAŞ. PROJELERİ KO. REKTÖR YARDIMCISI DÖNER SERMAYE İŞL. REKTÖR YARDIMCISI ÖĞRENCİ ÖĞRETİM EL. DEĞİŞİM P.K. BASIN-YAYIN HALKLA İLİŞ. KOOR. ORTAK ZORUNLU DERSLER KOO. FAKÜLTELER ENSTİTÜLER YÜKSEKOKULLAR MESLEK YÜKSEKOKULLAR I REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER İDARİ BİRİMLER MERKEZLER FEN EDEBİYAT F. TIP F. MÜHENDİSLİK F. FEN BİLİMLERİ ENST. SOSYAL BİLİMLER ENST. ZONGULDAK SAĞLIK Y.O. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O. ALAPLI M.Y.O. ZONGULDAK M.Y.O. TÜRK DİLİ YABANCI DİLLER GENEL SEKRETER GENEL SEK. YRD. HUKUK MÜŞAVİR. SAĞLIK UY. VE ARAŞ. MRK. İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ.AR.MRK ÇEVRE SORUNLARI ARAŞTIRMA MERKEZİ İKTİSADİ VE İDARİ BİL. F. EREĞLİ EĞİTİM F. GÜZEL SANATLAR F. DİŞ HEKİMLİĞİ F. İLETİŞİM F. SAĞLIK BİLİMLERİ ENST. DEVLET KONSERVATUARI YABANCI DİLLER Y.O. A.ERDOĞAN SAĞ.HİZ. M.Y.O. DEVREK M.Y.O. ÇAYCUMA M.Y.O. GÖKÇEBEY M.M.Ç. M.Y.O. KARADENİZ EREĞLİ M.Y.O. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ATATÜRK İLKE. İNKİLAP TARİHİ ENFORMATİK GÜZEL SANATLAR PERSONEL D.B. ÖĞRENCİ İŞL. D.B. İDARİ MALİ İ.D.B. BİLGİ İŞLEM D. B. KÜTÜP. DOK. D.B. SAĞ.KÜL.SPOR D.B YAPI İŞL. TEK. D.B YERBİLİMLERİ ARAŞ. VE UY. MRK. ATATÜRK İLKE.İNK.TAR. ARAŞ. VE UY. MRK. SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ GÖÇ ARAŞ. VE UY. MRK. AHŞAP KÜLTÜRÜ ARAŞ. VE UY. MRK. ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ GEL.U.A.MRK ECZACILIK F. STRATEJİ GEL. D.B BİLİM VE TEKNOLOJİ UY. VE ARAŞ. MRK. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM UY. VE ARAŞ. MRK. İLAHİYAT F. BİYOMEDİKAL KALİBRASYON UY. VE ARAŞ. MRK. AFET UY. VE ARAŞ. MRK. UZAKTAN EĞİTİM UY. VE ARAŞ. MRK. DENİZCİLİK F. ENERJİ UY. VE ARAŞ. MRK. SAKİNE-ŞEVKİ YUTBAY GIDA UY. AR. MRK. YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UY.AR.MRK PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK UY. VE ARAŞ. MRK. DİŞ HEKİMLİĞİ UY. VE ARAŞ. MRK. KARADENİZ STRATEJİK ARAŞ. UY. AR. MRK. 19 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ UY. VE ARAŞ. MRK. TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UY. VE ARAŞ. MRK.

21 3- FİZİKSEL YAPI Merkez Kampüs Üniversitemiz Merkez Kampüsü, Zonguldak İstanbul karayolu üzerindeki İncivez Mahallesinde ve kadastronun 13 no lu paftasında, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı iken Üniversitemiz adına tahsisi sağlanmış yaklaşık 21,5 hektarlık bir alan üzerinde bulunmaktadır. Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Rektörlük ve İdari Birimleri faaliyet göstermektedir. Kampüs alanında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına bağlı faaliyet gösteren Marangozhane-Demirhane, Elektrik Atölyesi ve Isı Merkezi Trafosu ve Su Deposu Tesisleri, 6 blok halinde 107 m² ve 90 m² toplam 74 adet lojman, 2005 yılında yapımı tamamlanan 500 kişilik tribün kapasiteli Kapalı Spor Salonu, 2009 yılında hizmete alınan yemekhane ve mutfak binası, 2012 yılında hizmete alınan Konukevi bulunmaktadır. Kapalı Spor Salonu çevresi ve kampüsün yeni bağlantı yolu çevresinde park, bahçe düzenlemesi, şelale v.b. peyzaj çalışmaları yapılmış, çevre düzenlemesi sağlanmıştır.2012 yılı içerisinde Rektörlük Binası ile Konukevi Binası önündeki saha üniversite meydanı olarak düzenlenmiştir. Kampüsün Güvenevler girişinden gelen yol güzergâhı Kapalı Spor Salonu arkasından geçirilerek kampüs alt nizamiye (giriş kapısı) bağlantısı sağlanmıştır. Merkezi Derslikler ve Ofis Binası kapalı alanı m² olarak planlanmış olup Üniversitemiz adına TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından ihalesi tarihinde gerçekleştirilmiştir. Merkez kampüste ihale edilen bu binanın yapılacağı yerde bulunan İnşaat Mühendisliğine ait laboratuvarlar, Jeodezi Harita Bölümünün eğitim gördüğü bina ile Demirhane ve Marangoz Atölyesinin bulunduğu binalar yıkılmış olup inşaat faaliyetleri devam etmektedir. Marangozhane ve Demirhane Atölyeleri İnşaat Mühendisliği laboratuvarları ile birlikte yapılan yeni yerlerine nakledilmiştir. Sağlık Birimleri Kampüsü Zonguldak İli Kozlu İlçesi nde, Zonguldak-İstanbul karayolunun 10.km sinde Esenköy Mevkiinde m² lik arazi Orman Bakanlığı tarafından tahsis edilmiştir. Bu alan içinde bulunan m² lik kısmın maliye hazinesinden tahsisi sağlanmış, ayrıca m² lik özel mülkiyete ait arazinin kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır. Kampüsümüzde, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Zonguldak Sağlık Yüksekokulu ve Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Birimlerimiz faaliyetlerini sürdürmekte olup, Kanser Tanı ve Tedavi Merkezi inşaat faaliyetleri devam etmektedir. Hayırsever Feza İnşaat tarafından 80 öğrenci kapasiteli Kreş Binası yaptırılmış, yine hayırsever ERAH EMEK İnşaat Ortaklığı tarafından aynı sahada Öğrenci Kafeteryası yapılarak hizmete alınmıştır. İncirharmanı Kampüsü Zonguldak İli Kozlu ilçesinde 33 ada 101 nolu parselde, ,94m² lik alan TTK Genel Müdürlüğünden kamulaştırmayla devralınmıştır. İncirharmanı Kampüsümüzde, Devlet Konservatuarı ve Hazırlık olarak kurulan 2013 yılında Yüksekokul olan Yabancı diller Yüksekokulu faaliyetlerini sürdürmektedir. Yabancı Diller Okulunda iki katlı binalarda 54 adet sınıf, 28 adet büro ve 5 adet dil laboratuarı yer almaktadır. Kampüste her biri 250 m² 8 adet prefabrik bina Konservatuar Bölümü faaliyetleri için düzenlenmiştir.kampüs sahası yeniden düzenlenmiş çok amaçlı açık spor sahası, Atatürk büstü ve köşesi yapılmıştır. Ayrıca Hayırsever Me-Sa İnşaat tarafından (40-50) kişi kapasiteli bir mescit yapılmıştır yılı içerisinde (A-B) ve (C-D) Derslik Blokları dış cephe kaplaması yapılmış, yemekhane ve kantin binasında tuvalet grupları tadil edilerek düzenlenmiştir. 20

22 Üzülmez Kampüsü Zonguldak İli Merkez İlçe Zonguldak-Ankara karayolu Baştarla Mahallesi Mevkiinde 132 ada 34 nolu parselin m² lik kısmı Hazineden tahsis edilmiştir. Parsel üzerindeki TTK Kurumuna ait binalar TL bedeli karşılığında devralınmıştır. Kampüsümüzde Güzel Sanatlar Fakültesi faaliyet göstermektedir. Ereğli Eğitim Fakültesi Kampüsü Zonguldak İli, Ereğli ilçesi Elmatepe Kepez mevkiinde Maliye Hazinesinden ,53 m² ve aynı sahada Orman Bakanlığından 8.294,00 m² lik arazinin tahsisi tarih ve 891 sayılı Bakan olurları ile gerçekleştirilmiş olup Üniversitemizin 49 yıl süreli kullanmasına kesin izin verilmiştir.ereğli İlçesinde bulunan Ereğli Eğitim Fakültesi Ereğli li iş adamı H.Kadri YILMAZ tarafından yaptırılan 21 derslikli m² lik kapalı alanı olan binada eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Denizcilik Fakültesi ve Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu Kampüsü Ereğli İlçesinde m² lik kapalı alanı bulunan 2 blok halinde, Ereğli Eğitim Vakfı ve Erdemir iş birliği ile yapımı tamamlanan binalar Üniversitemizin hizmetine verilmiştir. Bu binalarda Eğitim Fakültesinin bazı bölümleri ile 2006 yılında Yüksekokul olarak açılan ve 2013 yılında Fakülteye dönüştürülen Denizcilik Fakültesi ile yine 2012 yılında kurulan Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu faaliyetlerini sürdürmektedir. Çaycuma Meslek Yüksekokulu Kampüsü Çaycuma İlçe Merkezine 6 km. mesafede kampüs sahasında bulunan binaların toplam kullanım alanı m² dir. Söz konusu binalarda Çaycuma Meslek Yüksekokulumuz ile yabancı dil hazırlık sınıflarının bir gurubu faaliyetlerini sürdürmektedir.ayrıca aynı kampus içerisinde hayırsever Av. Ali Osman ODABAŞI ile Üniversitemiz Rektörlüğü arasında imzalanan protokol ile kapalı alanı 920 m² olacak şekilde Çaycuma Mobilya Dekorasyon Atölyesi nin yapımı 2008 yılında tamamlanmış, Devrek Meslek Yüksekokulu Kampüsü Devrek İlçe merkezine 5 km. mesafede bulunan kampüs sahasında eğitim öğretim yılında faaliyetlerine başlamıştır m² kapalı alanı olan Devrek MYO Kampüsü Çok Amaçlı Spor Salonu 2011 yılı sonunda tamamlanmıştır. Alaplı Meslek Yüksekokulu Kampüsü Alaplı Meslek Yüksekokulu; İdari kısım ve dersliklerinin yer aldığı m² lik kullanım alanına sahip ana bina, ısı merkezi döküm bölümü binası ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca aynı saha içerisinde 500 kişilik türbün kapasiteli Kapalı Spor Salonunun yapımı 2007 yılında hizmete alınmıştır. Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Kampüsü Gökçebey İlçesinde 2006 yılında Gökçebey Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından Üniversitemize tahsis edilen binanın düzenlemesi Çanakçılar A.Ş. tarafından yapılmış olup binanın toplam kullanım alanı m² dir. Zonguldak Meslek Yüksekokulu Kilimli Kampüsü İlimiz Merkez Kilimli Beldesinde hayırsever Nurhan DEMİRTAŞ ın yaptırdığı binanın Üniversitemize tahsisi için Valilik Makamına yazılan tarih sayılı yazımız ile binanın resmi olarak tahsisinin yapılması talep edilmiştir. Binanın yapımı genel olarak tamamlanmış olup tarihinde düzenlenen törenle hizmete alınmıştır. 21

23 Tablo 1- Gayrimenkullerin Tahsis, Mülkiyet Açısından Alan Bilgileri ( 2013 Yılı) Kampüs Adı Taşınmaz Cinsi Üniversite Mülkiyetindeki Alanlar (m²) Tahsisli Alanlar (m²) Tahsisin Yapıldığı Kurumlar Tahsis Süresi Toplam Alan (m²) Merkez Kampüs Tarla,Bahçe, Bahçeli Kargir Ev Maliye Hazinesi Sağlık Birimleri Kampüsü Tarla, Ham Toprak Maliye Hazinesi, Orman Bakanlığı 49 yıl Ereğli Eğitim Fakültesi Kampüsü Arsa Maliye Hazinesi Orman Orman Bakanlığı Süresiz Ereğli Denizcilik Fakültesi ve Ereğli Meslek Yüksekokulu Kampüsü Arsa Karadeniz Ereğli Vakfı Süresiz Alaplı Meslek Yüksekokulu Kampüsü Hali Arazi Maliye Hazinesi Süresiz Çaycuma Meslek Yüksekokulu Kampüsü Hali Arazi Orman Bakanlığı Maliye Hazinesi 49 yıl Devrek Meslek Yüksekokulu Kampüsü Orman Maliye Hazinesi Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Kampüsü Dört Katlı Kargir Kuran Kursu Binası ve Arsa Zonguldak Meslek Yüksekokulu Kilimli Kampüsü Arsa,Bahçeli Kargir Ev Maliye Hazinesi, Kilimli Belediyesi, İl Özel İdare Geçici Tahsis Üzülmez Güzel Sanatlar Fakültesi Kampüsü Arsa Maliye Hazinesi 2 yıl İncirharmanı Devlet Konservatuarı ve Yabancı Diller Yüksekokulu Kampüsü 8 Adet 1 Katlı Çelik Kontrüksiyonlu İşçi Yatı Yurdu- Arsası TOPLAM

24 Tablo 2- Yerleşke Bazında Arsa Alan Dağılımları Yerleşke Adı 2012 Yılı Arsa Alanı ( m 2 ) 2013 Yılı Arsa Alanı ( m 2 ) Merkez Kampüs , ,64 Sağlık Birimleri Kampüsü , ,71 İncirharmanı Kampüsü , ,94 Üzülmez Güzel Sanatlar Fakültesi Kampüsü , ,00 Ereğli Eğitim Fakültesi Kampüsü , ,53 Ereğli Denizcilik Fakültesi ve Ereğli Meslek Yüksekokulu Kampüsü 4.037, ,00 Alaplı Meslek Yüksekokulu Kampüsü , ,00 Kilimli Zonguldak Meslek Yüksekokulu Kampüsü 7.258, ,73 Çaycuma Meslek Yüksekokulu Kampüsü , ,00 Devrek Meslek Yüksekokulu Kampüsü , ,00 Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Kampüsü 4.184, ,00 TOPLAM , ,55 Üniversitemiz arsa alanlarında toplamda 2013 yılında Merkez Kampüste Hazine parsellerinin ifraz birleştirme işlemi yaptırılmış, işlem sonucunda imar durumuna göre yola terk edilen alan dolayısıyla arsa alanımız düşmüştür. Sağlık Birimleri Kampüsünde ise Orman Bakanlığından 2013 yılında yapılan tahsisler dolayısıyla arsa alanımızda artış olmuştur. Alaplı Kampüsünde Milli Emlak tan tahsisli yurtların bulunduğu m 2 alanın tahsisi kaldırılmış ve YURTKUR a devredilmiş olup dolayısıyla arsa alanı düşmüştür. Gökçebey Kampüsünde Üniversitemize tahsisi yapılan arsa dolayısıyla arsa alanı artmıştır. ( bkz. Tablo 2 ) Tablo 3- Yerleşke Bazında Fiziki Kapalı Alan Dağılımları Yerleşke Adı 2012 Yılı Kapalı Alanı ( m 2 ) 2013 Yılı Kapalı Alanı ( m 2 ) Merkez Kampüs Sağlık Birimleri Kampüsü İncirharmanı Kampüsü Üzülmez Güzel Sanatlar Fakültesi Kampüsü Ereğli Eğitim Fakültesi Kampüsü Ereğli Denizcilik Fakültesi ve Ereğli Meslek Yüksekokulu Kampüsü Alaplı Meslek Yüksekokulu Kampüsü Kilimli Zonguldak Meslek Yüksekokulu Kampüsü Çaycuma Meslek Yüksekokulu Kampüsü Devrek Meslek Yüksekokulu Kampüsü Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Kampüsü TOPLAM Merkez Kampüste, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvarları ve iş atölyelerinin A ve B bloklarının inşaat faaliyetleri tamamlanmış (4.025 m 2 ) ve 2013 yılında hizmete alınmış olup, C blok inşaatı sürmektedir. Kreş olarak kullanılan bina (290 m 2 ) boşaltılmış öğrenciler sağlık kampüsündeki kreşe nakledilmişlerdir. Bu bina ise kantin kafeterya olarak tadil edilmiş olup (359 m 2 ), 2013 yılında öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Bu yatırımlarla kazanılan kapalı alanlar dolayısıyla 2013 yılında Merkez Kampüs Kapalı Alanları 2012 yılında m 2 iken m 2 artışla m 2 ye çıkmıştır. ( bkz. Tablo 3 ) Sağlık Birimleri Kampüsünde inşaatı tamamlanan Diş Hekimliği binası (8.145 m 2 ) ile kampüs kapalı alanımız 2012 yılında m 2 iken m 2 artışla 2013 yılında m 2 ye çıkmıştır. ( bkz. Tablo 3 ) 23

25 Kilimli Zonguldak Meslek Yüksekokulu Kampüsünde yapımı tamamlanan 374 m 2 lik prefabrik yemekhane ile Kilimli Kampüsü kapalı alanları 2012 yılında m 2 iken 2013 yılında 374 m 2 artışla m 2 ye çıkmıştır. ( bkz. Tablo 3 ) Çaycuma Meslek Yüksekokulu Kampüsünde, gıda ve gıda teknolojilerin geliştirilmesi için hayırsever Yurtbay A.Ş. yetkilileri tarafından Üniversitemize bağışlanmak üzere Sakine Şevki YURTBAY Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi adı ile araştırma binasının (3.876 m 2 ) yapımı 2013 yılı içerisinde tamamlanarak faaliyete geçmiş, dolayısıyla kampüs kapalı alanımız 2012 yılında m 2 iken m 2 artışla 2013 yılında m 2 ye çıkmıştır. ( bkz. Tablo 3 ) Tüm bu artışlarla Üniversitemiz toplam kapalı alanı da 2012 yılında m 2 den m 2 artışla 2013 yılında m 2 ye çıkmıştır. ( bkz. Tablo 3 ) Tablo 4- Yeni Fiziki Alanlar (2013 Yılı) Fiziki Alan Adı Kapalı Alanı ( m 2 ) Sakine- Şevki Yurtbay Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi İnşaat Mühendisliği Laboratuvarları ve İş Atölyeleri A-B blok Diş Hekimliği Fakültesi Binası Zonguldak Meslek Yüksekokulu Kilimli Prefabrik Yemekhane Binası 374 Merkez Kampüs Kafeteryası* 359 TOPLAM *359 m 2 lik Merkez Kampüs Kafeteryasının, 290 m 2 si Kağan Kardeş Kreş Binasından kullanılmış olup, 69 m 2 si ise ilave kapalı alan olarak yapılmıştır. Birim Adı Tablo 5 - Birimlerin Fiziki Kapalı Alan Dağılımları (2013 Yılı) Kapalı Alan (m 2 ) Birim Adı Kapalı Alan (m 2 ) Rektörlük Birimleri Sakine Şevki Yurtbay Araştırma Merkezi Fen Edebiyat Fakültesi (Eski Bina ve Ek Derslikleri) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 448 Tıp Fakültesi Yabancı Diller Yüksekokulu Mühendislik Fakültesi Devlet Konservatuarı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Alaplı MYO Ereğli Eğitim Fakültesi Zonguldak MYO Diş Hekimliği Fakültesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri MYO ve Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Güzel Sanatlar Fakültesi Devrek MYO İletişim Fakültesi 102 Çaycuma MYO Eczacılık Fakültesi 70 Gökçebey MMÇ MYO İlahiyat Fakültesi 200 Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastane Denizcilik Fakültesi ve Ereğli MYO Bilim ve Teknoloji U.A.M Fen Bilimleri Enstitüsü 180 Diğer Birimler (Kapalı Spor Isı Merkezi Sosyal Bilimler Enstitüsü 996 Yemekhane Konukevi Lojman Sağlık Kafeterya Merkez kafeterya Kreş Sağlık Bilimleri Enstitüsü 237,64 Kütüphane Atölyeler) TOPLAM

26 Grafik 1- Toplam Fiziki Kapalı Alanların Yıllar İtibarıyla Değişimi Toplam Fiziki Kapalı Alan (m2) Üniversitemiz fiziki kapalı alanları 2013 yılında 2012 yılına göre % 7,60 artış göstermiş, 2010 yılına göre ise % 11,28 artış gerçekleşmiştir. ( bkz. Grafik 1 ) Tablo 6- Eğitim ve Uygulama Alanları (2013 Yılı) Birim 0-50 (adet) (adet) Kapasite AMFİ (adet) 201- Üzeri (adet) TOPLAM 0-50 (adet) (adet) DERSLİK Kapasite (adet) 201- Üzeri (adet) TOPLAM Bilgisayar Laboratuvarı Diğer Laboratuvar Atölye Fen Edebiyat F Tıp F Mühendislik F İ.İ.B.F Ereğli Eğitim F Güzel Sanatlar F Diş Hek. F Denizcilik F D.Konservatuarı Zong. Sağ, Y O Beden Eğ.Sp.YO Yabancı Dil. YO Sosyal Bil. Enst Sağlık Bil. Enst Alaplı MYO Zong. MYO A.E.Sağ.Hiz.MYO Devrek MYO Çaycuma MYO Gökçebey MYO K. Ereğli MYO TOPLAM

27 Tablo 7- Hizmet Alanları (2013 Yılı) Akademik Personel Ofisleri İdari Personel Ofisleri Laboratuvar Atölye Diğer Hizmet Alanları Birim Sayısı Kullanan Alanı Sayısı Kullanan Alanı Sayısı Alanı Sayısı Alanı Sayısı Alanı (adet) (kişi) (m²) (adet) (kişi) (m²) (adet) (m²) (adet) (m²) (adet) (m²) Rektörlük Genel Sekreterlik Hukuk Müşavirliği Personel D.B Öğrenci İşleri D.B İdari ve Mali İş.D.B Kütüphane Dok.D.B Bilgi İşlem D.B Sağlık,Kültür,Spor D.B Yapı İşleri Tek.D.B Strateji Geliştirme D.B Sağlık Uy.Araş.Mer Bil.Tek.Uy.Araş. Mr Diş Hek.Uy.Araş.Mer Fen Edebiyat Fak Tıp Fak Mühendislik Fak İ.İ.B.F Ereğli Eğitim Fak Güzel Sanatlar Fak Diş Hekimliği Fak Eczacılık Fak İlahiyat F Denizcilik Fak D. Konservatuarı Zong. Sağ. YO Beden Eğit.Spor YO Yabancı Diller YO Fen Bilimleri Enst Sosyal Bil. Enst Sağlık Bil. Enst Alaplı MYO Zonguldak MYO A.E.Sağ.Hiz.MYO Devrek MYO Çaycuma MYO Gökçebey MMÇ MYO K. Ereğli MYO TOPLAM Tablo 8- Misafirhaneler (2013 Yılı) Misafirhane Adı Yerleşke Adı Oda Sayısı Yatak Sayısı Kapalı Alanı (m²) BEÜ Konukevi Merkez Kampüs Çaycuma MYO Misafirhanesi Çaycuma Tablo 9- Lojmanlar (2013 Yılı) TOPLAM 4251 Kapalı Alanı Bina Sayısı Daire Sayısı Yerleşke Adı (m 2 ) Merkez Kampüs Üniversite Lojmanları

28 Tablo 10- Toplantı ve Konferans Salonları (2013 Yılı) 0-50 (adet) TOPLANTI SALONU Kapasite Üzeri (adet) (adet) (adet) 27 TOPLAM 0-50 (adet) KONFERANS SALONU Kapasite Üzeri (adet) (adet) (adet) Birim Rektörlük Genel Sekreterlik Sağlık, Kültür Spor DB Sağlık Uy.Ar.Merkezi Bilim Tek.Uy.Ar.Mer Fen Edebiyat Fak Tıp Fak Mühendislik Fak İ.İ.B.F Ereğli Eğitim Fakültesi Diş Hekimliği Fak Denizcilik Fakültesi D. Konservatuarı Zong. Sağ. YO Fen Bilimleri Enst Alaplı MYO Zonguldak MYO A.E.Sağ.Hiz.MYO Devrek MYO Çaycuma MYO Gökçebey MMÇ MYO TOPLAM Tablo 11- Kantin ve Kafeteryalar (2013 Yılı) TOPLAM Yerleşke Kantin / Kafeterya Adı Kapasite Kapalı Alan (kişi) (m²) Merkez Kampüs Kafeterya Merkez Kampüs Konukevi Teras Kafe Merkez Kampüs Konukevi Restaurant Merkez Kampüs Mühendislik Fakültesi Kantini - 85 Merkez Kampüs Fen-Edebiyat Fakültesi Kantini Merkez Kampüs İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kantini Sağlık Birimleri Kampüsü Merkez Kafeterya Sağlık Birimleri Kampüsü Hastane Kantini Sağlık Birimleri Kampüsü Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kantini Sağlık Birimleri Kampüsü Tıp Fakültesi Kantini İncirharmanı Kampüsü Konservatuar ve Yabancı Diller Yüksekokulu Kantini Kilimli Kampüsü Zonguldak Meslek Yüksekokulu Kantini Ereğli Eğitim Kampüsü Ereğli Eğitim Fakültesi Kantini - 70 Üzülmez Kampüsü Güzel Sanatlar Fakültesi Kantini Ereğli Denizcilik Kampüsü Denizcilik Fakültesi ve Ereğli Meslek Yüksekokulu Kantini Alaplı Kampüsü Alaplı Meslek Yüksekokulu Kantini Devrek Kampüsü Devrek Meslek Yüksekokulu Kantini Çaycuma Kampüsü Çaycuma Meslek Yüksekokulu Kantini Gökçebey Kampüsü Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Kantini Tablo 12- Yemekhaneler (2013 Yılı) TOPLAM Yerleşke Yemekhane Adı Kapasite Kapalı Alanı (kişi) (m²) Merkez Kampüs Akademik Personel Yemekhanesi Merkez Kampüs İdari Personel Yemekhanesi Merkez Kampüs Öğrenci Yemekhanesi

29 Yerleşke Yemekhane Adı Kapasite (kişi) Kapalı Alanı (m²) Sağlık Kampüsü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yemekhanesi Sağlık Kampüsü Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Sağlık Kampüsü Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi Sağlık Kampüsü Tıp Fakültesi Yemekhanesi İncirharmanı Kampüsü Devlet Konservatuarı ve Yabancı Diller Yüksekokulu Yemekhanesi Kilimli Kampüsü Zonguldak Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi Ereğli Eğitim Fakültesi Ereğli Eğitim Fakültesi Yemekhanesi Üzülmez Kampüsü Güzel Sanatlar Fakültesi Yemekhanesi Ereğli Denizcilik Kampüsü Denizcilik Fakültesi ve Ereğli Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi Alaplı Kampüsü Alaplı Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi Devrek Kampüsü Devrek Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi Çaycuma Kampüsü Çaycuma Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi Gökçebey Kampüsü Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi Yerleşke Adı Tablo 13- Spor Tesisleri (2013 Yılı) Kapalı Spor Tesisi Alanı Kapasite (m²) Açık Spor Tesisi Alanı Sayısı (m²) Merkez Kampüs Sağlık Kampüsü Çaycuma Kampüs Devrek Kampüs Alaplı Kampüs Ereğli Kampüs TOPLAM TOPLAM BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Tablo 14- Üniversitemizde Kullanılan Yazılımlar ( 2013 Yılı ) Yazılımın Adı Taşıt Takip Programı, Taşıt Programı, SGB Net Corpus Mevzuat ve İçtihat Programı, Martı İcramatik İcra Programı Matlab, Nod 32, Microsoft Office 2010, Visio 2010, Orcad (P spice), SPSS 19, Visiual Studio Professional, Windows 7, Windows Server 2008, Solid Works, Net Cad Unipa, HİTAP, SGK, Say2000i, KBS, HYS, YÖKSİS, E-Bütçe, Devlet Personel Bş. Prog. AMP (Yaklaşık Maliyet ve Hak ediş Yazılımı), Autocad (2013 Versiyonu) Çizim Programı Yemekhane Otomasyon Sistemi YORDAM (Kütüphane Otomasyon Programı) Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP), Harcama Yönetim Sistemi (KBS), E-Bütçe EKAP, KBS, SGB NET, E-BÜTÇE, SAY2000İ, İkis, İksir, Kamuyat Turcasoft (Klinikler), Wixvin (Radyoloji), İ-dixel (Radyoloji) Adobe Photoshop, Corel Draw, Quark Express Matlab, Microsoft Office 2010, Visio 2010, Spss 19, Visiual Studio Professional Nod 32, Windows 7, Windows Server 2008, Orcad (P spice) Adonis (Resepsiyon yazılımı), Mobres (Restaurant yazılımı) ecognition v4.0.6, PCI Geomatica v.9.1 Netcad 6.0 (Eğitim Lisansı) Kullanılan Birim Genel Sekreterlik Hukuk Müşavirliği Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk. Sağlık,Kültür,Spor Daire Bşk. Kütüphane ve Doküman. D. Bşk. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Diş Hekimliği Uy. Araş. Merkezi Basın Yayın Halkla İlişkiler Network Kampüs Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü Fotogrametri ABD Mühendislik Fakültesi 28

30 Yazılımın Adı Gamit/Globk 10.40, Earth View 4.1, DORIS v4.06 Halcon Object Extracton Software Surpac 6.1, Minex 5.2, Flac 2D, Flac 3D, Pfc 3D, Phases 5.0, Stata 8.2, Auto Cad 2004 AutoCAD 2004, AutoCAD 2013, MatLAB, MSC Grup (Patran, Nastran, Dytran vb.) MATLAB, AUTOCAD 2013 PSPICE, MATLAB 2011, AUTOCAD EVİEWS İstatistik Programı, SPSS 19 İstatistik Programı, MATH-LAB Corel Draw, Adobe Reader Pro Windows Pro, Office 2007 Enterprise, The Project Umbrella (Lms öğretme sistemi), Windows XP Pro, Windows 2008 R2 Web Server, Touchstone Whiteboard Software Proteus, Cofaso, Eta, Engine Room Simülatör Fidelio Otelcilik ve Otomasyon Programı, AutoCad2013, Geocad, Matlab, Eta Versiyon 7, Eta SQL, Logo LKS Netsupport School, ETA, Digital Signore, Fidelio süit 8 Autocat 2012 Programı, Elektra Otel Otomasyonu, E-VİWES, Luca Muhasebe Programı, Kaspersky Internet SEC, Teschsmith Camtasia Snagit File Maker Pro v, Autocad Harcama Yönetim Sistemi (KBS) Kullanılan Birim Jeodezi ABD Kartografya ABD Maden Mühendisliği Makine Mühendisliği Çevre Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Zonguldak Sağlık Y.O. Yabancı Diller Yüksekokulu Alaplı Meslek Yüksekokulu Zonguldak Meslek Yüksekokulu Devrek Meslek Yüksekokulu Çaycuma Meslek Yüksekokulu Gökçebey MMÇ MYO Tüm Harcama Birimleri Birim Tablo 15- Bilgisayarlar ve Sunucular (2013 Yılı) Sunucu (adet) Eğitim Amaçlı (adet) MASAÜSTÜ BİLGİSAYARLAR Hizmet Amaçlı (adet) İdari Amaçlı (adet) Araştırma Amaçlı (adet) TOPLAM Eğitim Amaçlı (adet) TAŞINABİLİR BİLGİSAYARLAR Hizmet Amaçlı (adet) İdari Amaçlı (adet) Araştırma Amaçlı (adet) Rektörlük Genel Sek Hukuk Müş Personel DB Öğrenci İş. DB Bilgi İşlem DB Yapı İşleri T.DB Sağ.Kül.Spor DB Kütüphane D.DB İdari Mali İş.DB Strateji Gel. D.B Sağlık Uy.Ar.Mer Bil.Tek.UAM Fen Edebiyat F Tıp F Mühendislik F İ.İ.B.F Ereğli Eğitim F Güzel Sanatlar F Diş Hek. F Eczacılık Fak İletişim Fakültesi İlahiyat F Denizcilik Fak D. Konservatuarı Zong. Sağ. YO Beden Eğit.Sp.YO Yabancı Dil. YO TOPLAM 29

31 Birim Sunucu (adet) Eğitim Amaçlı (adet) MASAÜSTÜ BİLGİSAYARLAR Hizmet Amaçlı (adet) İdari Amaçlı (adet) Araştırma Amaçlı (adet) TOPLAM Eğitim Amaçlı (adet) TAŞINABİLİR BİLGİSAYARLAR Hizmet Amaçlı (adet) İdari Amaçlı (adet) Araştırma Amaçlı (adet) Fen Bil. Enst Sosyal Bil. Enst Sağlık Bil. Enst Alaplı MYO Zonguldak MYO A.E.Sağ.Hiz.MYO Devrek MYO Çaycuma MYO Gökçebey MYO K. Ereğli MYO Diğer Birimler TOPLAM TOPLAM Birim Tablo 16- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar (2013 Yılı) Akıllı Tahta İnteraktif Tahta Projeksiyon Cihazı Tepegöz Cihazı Slayt Makinası Yazıcı/ Çok Fonk. Yazıcı Tarayıcı Fotokopi Makinası Rektörlük Genel Sekreterlik Bilgi İşlem D. B Hukuk Müşavirliği Yapı İşleri Teknik D.B Sağlık,Kültür ve Spor D.B Kütüphane ve Dok. D. Bşk Personel Daire Bşk Öğrenci İşleri D. Bşk İdari Mali İşler D. Bşk Strateji Geliştirme D. Bşk Sağlık Uygulama Ar. Merkezi Bilim Teknoloji Uy. Ar. Mer Fen Edebiyat Fakültesi Tıp Fakültesi Mühendislik Fakültesi İ.İ.B.F Ereğli Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fak İlahiyat F Denizcilik Fakültesi D. Konservatuarı Zong. Sağ. YO Beden Eğitimi ve Spor YO Yabancı Diller Yüksekokulu Fen Bilimleri Enst Sosyal Bil. Enst Sağlık Bil. Enst Alaplı MYO Zonguldak MYO A.E.Sağ.Hiz.MYO Devrek MYO Çaycuma MYO Gökçebey MMÇ MYO

32 Tablo 17- Taşıtlar (Alım Tarihine Göre 2013 Yılsonu Mevcut) Alım Tarihi -T- Cetvel Araç Cinsi Temin Edilme Şekli Kullanan Birim T 2 Binek Oto (Şahin) Hibe Devrek Meslek Yüksekokulu T 3 Binek Oto (Renault Toros) Öz Gelirler Rektörlük T 2 Binek Oto (Doğan) Öz Gelirler Gökçebey Meslek Yüksekokulu T 2 Binek Oto (Opel Vectra) Öz Gelirler Ereğli Eğitim Fakültesi T 11 Otobüs (Iveco) Öz Gelirler Rektörlük T 15 Ambulans (Mercedes) Özel Bütçe BEÜ Hastanesi T 11 Otobüs (Isuzu MD 27) Özel Bütçe Rektörlük T 15 Ambulans (Ford Transit) Özel Bütçe BEÜ Hastanesi T 15 Ambulans (Ford Transit) Özel Bütçe Rektörlük T-5 Minibüs (Ford Transit) Öz Gelirler Rektörlük T 15 Ambulans (Ford Transit) Döner Sermaye BEÜ Hastanesi T 2 Binek Oto (Fiat Albea) Döner Sermaye BEÜ Hastanesi T 11 Otobüs (Isuzu) Öz Gelirler Rektörlük T 2 Binek Oto (Toyota Corolla) Öz Gelirler Rektörlük T 3 Station-Wagon (Toyota Corolla) Döner Sermaye Çaycuma Meslek Yüksekokulu T 11 Otobüs (Mitsubishi) Hibe Rektörlük T 12 Kamyon (Mitsubishi) Hibe Rektörlük T 2 Binek Oto (Opel Vectra) Hibe Alaplı Meslek Yüksekokulu T 11 Otobüs (Mitsubishi) Hibe Rektörlük T 11 Otobüs (Mitsubishi) Hibe Rektörlük T 2 Binek Oto (Mitsubishi) Hibe Rektörlük T-5 Minibüs (Volkswagen) Hibe Rektörlük T 12 Kamyon (Mercedes Benz) Hibe BEÜ Hastanesi T 11 Otobüs (Mitsubishi) Hibe Rektörlük T 2 Binek Oto (Honda) Hibe Rektörlük T 2 Binek Oto (Renault Fulence) Özel Bütçe Rektörlük T 2 Binek Oto (Renault Fulence) Özel Bütçe Rektörlük T-5 Minibüs (Renault Master) Özel Bütçe Rektörlük T 7 Pick-up (Mitsubishi) Özel Bütçe Rektörlük T-22 Kepçe (Bobcat) Özel Bütçe Rektörlük T-22 Yol Süpürme Makinesi Özel Bütçe Rektörlük T-4 Arazi Binek (Honda Jeep) Özel Bütçe Rektörlük 31

33 İNSAN KAYNAKLARI Grafik 2- İnsan Kaynaklarımızın Yıllar İtibarıyla Dağılımı AKADEMİK İDARİ SÖZLEŞMELİ İŞÇİ İnsan kaynaklarımız son dört yıla bakıldığında, akademik ve idari personel sayılarının artış gösterdiği, sözleşmeli personel ve işçi sayısının düştüğü görülmektedir. Akademik personel sayımız 2013 yılı itibariyle, 2010 yılına göre %35,17; 2012 yılına göre ise %13,24 artmıştır. İdari personel sayımızda ise 2013 yılı itibariyle, 2010 yılına göre %62,79; 2012 yılına göre ise %2,58 oranında artış olmuştur. Sözleşmeli personel sayımız ise 2013 yılında kadro verilmesi dolayısıyla sıfırlanmıştır. İşçi sayımız 2 kişinin emekli olması dolayısıyla 7 ye düşmüştür.(bkz. Grafik 3) AKADEMİK PERSONEL Tablo 18- Akademik Personelin Kadro Dolu/Boş Dağılımı ( 2013 Yılı) Unvan Dolu Kadro Boş Kadro Toplam Kadro Öğretim Üyesi Kadro Doluluk Oranı Profesör % 63 Doçent % 51 Yardımcı Doçent % 74 Toplam % 67 Diğer Öğretim Elemanları Öğretim Görevlisi % 85 Okutman % 81 Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı % 0 Araştırma Görevlisi % 62 Uzman % 81 Toplam % 69 TOPLAM % 68 32

34 Grafik 3- Öğretim Üyesi Sayısının Yıllar İtibarıyla Dağılımı Profesör Doçent Yardımcı Doçent TOPLAM Grafik 4- Diğer Öğretim Elemanları Sayısının Yıllar İtibarıyla Dağılımı Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman TOPLAM Grafik 5- Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısının Yıllar İtibariyle Değişimi Akademik Personel Başına Düşen Öğrenci Sayısı Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı

35 Tablo 19- Akademik Personel Birimler Bazında Kadroların Dağılımı ( 2013 Yılı) Akademik Birimler Prof. Doç. Yrd. Doç. Öğr. Gör. Arş. Gör. Okt. Uzm. TOPLAM Rektörlük Fen- Edebiyat Fakültesi Tıp Fakültesi Mühendislik Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ereğli Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi İletişim Fakültesi Eczacılık Fakültesi İlahiyat Fakültesi Denizcilik Fakültesi Devlet Konservatuvarı Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Alaplı Meslek Yüksekokulu Zonguldak Meslek Yüksekokulu A. E. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Devrek Meslek Yüksekokulu Çaycuma Meslek Yüksekokulu Gökçebey M. M. Ç. Meslek Yüksekokulu Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu TOPLAM Üniversitemiz öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere 2013 yılında; 09 Ocak, 15 Şubat, 12 Mart, 13 Mart, 05 Nisan, 13 Nisan, 12 Mayıs, 23 Mayıs, 24 Mayıs, 27 Mayıs,12 Haziran, 19 Haziran, 13 Temmuz, 31 Ağustos, 5 Eylül, 7 Eylül, 4 Ekim, 9 Ekim, 20 Kasım, 04 Aralık, 24 Aralık ve 26 Aralık olmak üzere 23 kez akademik personel ilanına çıkılmıştır. Aynı ilanlara başvuran ve unvanı yükseltilen 68 öğretim elemanı bulunmaktadır.1 Ocak 2013 tarihinde 974 olan akademik personel sayımız % 13,45 artışla 31 Aralık 2013 tarihinde 1105 e ulaşmıştır. Tablo 20- Yabancı Uyruklu Akademik Personel (2013 Yılı) Geldiği ülke Çalışma Yeri Unvan Sayı Azerbaycan İlahiyat Fakültesi Yrd. Doç. 1 Suriye İlahiyat Fakültesi Okutman 1 A.B.D. Yabancı Diller Yüksekokulu Okutman 2 A.B.D. Çaycuma Yabancı Diller Hazırlık Okutman 1 TOPLAM 5 Tablo 21- Atanan / Ayrılan Akademik Personel Sayısı (2013 Yılı) Atanan Ayrılan Akademik Personel Akademik Personel Emekli Tayin İstifa Diğer TOPLAM Akademik Personel

36 Tablo 22- Akademik Personelin Hizmet Sürelerinin Dağılımı (2013 Yılı) Unvan 1 Yıldan az 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21- Üzeri TOPLAM Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Okutman TOPLAM YÜZDE % 9 % 23 % 15 % 17 % 15 % 10 % 11 % 100 Tablo 23- Akademik Personelin Cinsiyet Dağılımı (2013 Yılı) Unvan Kadın Erkek TOPLAM Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman TOPLAM YÜZDE % 42 % 58 % 100 Tablo 24- Akademik Personelin Yaş Dağılımı (2013 Yılı) Unvan Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 ve Üzeri TOPLAM Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Okutman Çevirici TOPLAM YÜZDE % 9 % 27 % 27 % 13 % 18 % 6 %

37 Tablo 25- Akademik Personel Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirmeleri (2013 Yılı) 2547 Sayılı Kanun Madde ( 33 ) ( 35 ) ( 38 ) ( 39 ) (40/a) (40/b) (40/c) (40/d) Rektörlük (Özel Kalem) Fen Edebiyat Fakültesi Tıp Fakültesi Mühendislik Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ereğli Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi İletişim Fakültesi İlahiyat Fakültesi Denizcilik Fakültesi Devlet Konservatuarı Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Alaplı Meslek Yüksekokulu Zonguldak Meslek Yüksekokulu A. E. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Devrek Meslek Yüksekokulu Çaycuma Meslek Yüksekokulu Gökçebey M.M.Ç. Meslek Yüksekokulu Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu TOPLAM Tablo 26- Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel (2013 Yılı) Görevlendirildiği Birim 2547 Sayılı Kanun Madde ( 31 ) ( 35 ) (40/a) (40/d) Tıp Fakültesi Mühendislik Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ereğli Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Denizcilik Fakültesi Devlet Konservatuarı Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sosyal Bilimler Enstitüsü Alaplı Meslek Yüksekokulu Zonguldak Meslek Yüksekokulu A. E. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Devrek Meslek Yüksekokulu Çaycuma Meslek Yüksekokulu Gökçebey M.M.Ç. Meslek Yüksekokulu Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu TOPLAM

38 İDARİ PERSONEL Üniversitemiz idari personel ihtiyacını karşılamak üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı 2012/2 den kalan 2 adet açıktan atama, 2 eczacı, 1 tabip ataması, 2 mali hizmetler uzman yardımcısı ataması, 49 KPSS 2013/1 ve KPSS2013/2 atamaları, 2 uzman çavuş yeniden ataması yapılmıştır tarihleri arasında; 5 kişi emekli, 78 kişi naklen tayin, 13 kişi istifa olmak üzere 96 kişi Üniversitemizden ayrılmışlardır tarihleri arasında; 58 kişi açıktan, 14 kişi naklen, 1 kişi 2547 sayılı mevzuata tabi iken 657 sayılı mevzuata, 3 kişi SHÇEK, 47 adet sözleşmeli personel 6945 sayılı Kanun uyarınca memur kadrosuna olmak üzere 128 kişi Üniversitemiz birimlerinde görevlerine başlamışlardır. 12 adet hemşire, 25 adet bilgisayar işletmeni kadrosu olmak üzere toplam 37 adet kadromuz Terörle mücadele Kanunu kapsamında ayrılmıştır.194 kişinim kurum içi atamaları yapılmıştır.1 Ocak 2013 tarihinde 1241 olan idari personel sayımız 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 1273 ulaşmıştır. Üniversitemizde unvan değişikliği sınavı için tarihinde ilana çıkılmış, tarihinde 2 Mühendis, 4 teknisyen, 7 tekniker, 1 kütüphaneci, 2 laborant ve sağlık teknikeri, 1 programcı olmak üzere 17 kişinin unvan değişikliği yapılmıştır. Tablo 27- İdari Personelin Özlük Haklarının Ödendiği Kaynak Bazında Kadro Dağılımı ( 2013 yılı ) Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Teknik Hizmetler Eğitim- Öğretim Hizmetleri Avukatlık Hizmetleri Din Hizmetleri Yardımcı Hizmetler TOPLAM Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Özel Bütçe SKS Öz Gelirler* Döner Sermaye* TOPLAM YÜZDE %37 %58 %43 %31 %11 %9 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %9 %2 %100 %100 *632 sayılı KHK Kapsamındaki personel Hizmet sınıflarına göre personel dağılımına bakıldığında en fazla personel 547 kişi ile Sağlık Hizmetleri sınıfında olup onu ikinci sırada 468 kişi ile Genel İdare Hizmetleri sınıfı izlemektedir. Bunların dışında Teknik Hizmetler sınıfında 136, Yardımcı Hizmetler sınıfında 116, Avukatlık Hizmetleri sınıfında 3, Din Hizmetleri sınıfında 1, Eğitim-Öğretim Hizmetleri sınıfında ise 2 personel bulunmaktadır. Dolu Kadroların, toplam dolu kadro içindeki payları en fazla olan hizmet sınıfı %43 lük payla Sağlık Hizmetleri sınıfı olup, onu %37 ile Genel İdare Hizmetleri sınıfı; %11 ile Teknik Hizmetler sınıfı ve %9 pay ile Yardımcı Hizmetler sınıfı izlemektedir. Diğer hizmet sınıflarının payı ise %1 in altındadır.(bkz. Tablo 27) 2013 yılında toplam kadromuz 1862 olup bunun %68 i olan 1273 kadro doldurulmuş, %32 si olan 589 kadromuz ise boş kalmıştır yılında 1241 olan idari personel sayımız 2013 yılında 32 kişi artarak 1273 e ulaşmış, artış oranı %2,58 olarak gerçekleşmiştir yılında en fazla personel idari birimlerde 63 kişi ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve 50 kişi ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı nda; akademik birimlerde ise 39 kişi ile Mühendislik Fakültesi ve 33 kişi ile Alaplı Meslek Yüksekokulu nda bulunmaktadır. En az personel idari birimlerde 6 kişi ile Hukuk Müşavirliği nde; akademik birimlerde ise 1 kişi ile İletişim Fakültesi nde bulunmaktadır. Üniversitemiz hastanesinde ise 377 idari personel çalışmaktadır. 632 sayılı KHK ile özlük hakları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı öz gelirleri ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü nden ödenen idari personel sayısı ise 339 kişidir. (bkz. Tablo 28) 37

39 Tablo 28- İdari Personelin Birimler Bazında Kadro Dağılımı (2013 Yılı) Dolu Kadro Boş Kadro TOPLAM REKTÖRLÜK BİRİMLERİ Genel Sekreterlik Personel Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Sivil Savunma Uzmanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı FAKÜLTELER Fen Edebiyat Fakültesi Tıp Fakültesi Mühendislik Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ereğli Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi İletişim Fakültesi İlahiyat Fakültesi Eczacılık Fakültesi Denizcilik Fakültesi ENSTİTÜLER Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü YÜKSEKOKULLAR Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu MESLEK YÜKSEKOKULLAR Alaplı Meslek Yüksekokulu Zonguldak Meslek Yüksekokulu Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Devrek Meslek Yüksekokulu Çaycuma Meslek Yüksekokulu Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu DİĞER BİRİMLER Devlet Konservatuarı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ( Öz Gelirler )(632 SKHK) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (632 SKHK) TOPLAM

40 Tablo 29- İdari Personel Kıdem, Yaş ve Eğitim Durumu Dağılımı (2013 Yılı) KIDEM Kişi Yüzde YAŞ Kişi Yüzde EĞİTİM Kişi Yüzde 0 3 yıl 246 % yaş 117 %9 İlköğretim 81 %6 4 6 yıl 252 % yaş 296 %23 Lise 275 % yıl 251 % yaş 303 %24 Ön Lisans 256 % yıl 228 % yaş 213 %17 Lisans 615 % yıl 105 % yaş 258 %20 Yüksek Lisans 42 %3 21 ve üzeri 191 %15 51 ve üzeri 85 %7 Doktora 4 %0,3 TOPLAM 1273 %100 TOPLAM 1273 %100 TOPLAM 1273 %100 Tablo 30- İdari Personel Sayısının Cinsiyet Dağılımı ve Engelli Personel Sayısı (2013 yılı) Kadın Erkek Engelli Personel Kişi Sayısı Kişi Sayısı 33 Yüzde % 51 % 49 Yüzde % 2,6 Tablo 31- Sürekli İşçiler (2013 yılı) Çalıştığı Birim Unvanı Sayısı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sıhhi Tesisat Teknisyeni 1 Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığı Soğuk Demirci 1 Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığı Demirci Kaynakçı 1 Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığı İnşaat Ustası 1 Çaycuma Meslek Yüksekokulu Tesisatçı 1 Alaplı Meslek Yüksekokulu Bulaşıkçı 1 Alaplı Meslek Yüksekokulu Marangoz 1 TOPLAM 7 Tablo 32- Atanan İdari Personel Sayısı (2013 Yılı) Açıktan Naklen Mecburi Hizmet 2547 den 657 ye SHÇEK 4/B den 4/A ya TOPLAM İdari Personel tarihinde 47 adet sözleşmeli personel 6945 sayılı Kanun uyarınca memur kadrosuna atanmıştır hemşire, 25 bilgisayar işletmeni toplam 37 kadro Terörle Mücadele Kanunun kapsamında ayrılmıştır. - Unvan Değişikliği sınavı ile 2 mühendis, 5 teknisyen, 1 kütüphaneci, 7 tekniker, 1 programcı, 2 sağlık teknikeri kadrosu olmak üzere 18 kadroya atama yapılmıştır. - 2 eczacı ve 1 diş hekimliği kadrosu için açıktan atama kurasıyla atama yapılmıştır. - KPSS 2012/2 den 2 kişinin, 2013/1 den ve 2013/2 den toplam 49 kişinin açıktan ataması yapılmıştır. - 2 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, 2 uzman çavuşluktan istifa sonrası açıktan ataması yapılmıştır. Tablo 33- Ayrılan İdari Personel Sayısı (2013 Yılı) Emekli Tayin İstifa Diğer TOPLAM İdari Personel İşçi (Sürekli) TOPLAM

41 Tablo 34- Hizmet Alımıyla Çalışan Personel Sayısı (2013 Yılı) Hizmet Konusu Hizmet Alımını Yapan Birim Hizmet Alınan Kişi Sayısı Temizlik Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 303 Veri Hazırlama Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 105 Güvenlik Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 30 Teknik Hizmet Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 17 Yemek Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 60 Bilgi İşlem Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 11 Destek Hizmetleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 22 Asansör Hizmetleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 1 Dış Laboratuvar Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 1 Radyoterapi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 7 PET/CT Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 2 Veri Giriş Personeli İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 17 Servis Elemanı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2 Muavin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2 Kaloriferci İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 7 Kaynakçı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 1 İnşaatçı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2 Marangoz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2 Sıhhi Tesisatçı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2 Harita Teknikeri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 1 Silahsız Özel Güvenlik İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 151 Temizlik İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 104 Veri Giriş Personeli Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 28 Gıda Mühendisi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 1 Kaloriferci Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 4 Temizlik personeli Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 12 Şoför Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 4 Bilgisayar Teknikeri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 4 Ağaç işleri (Mobilya) Teknikeri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 5 Temizlik Personeli Diş Hekimliği Fakültesi 10 TOPLAM

42 5- SUNULAN HİZMETLER EĞİTİM HİZMETLERİ Avrupa Birliği Diploma Eki Etiketi Üniversitemizin yaptığı Diploma Eki Etiketi başvurusu Avrupa Komisyonu tarafından değerlendirilerek Üniversitemize Bologna sürecinin önemli basamaklarından biri olan Diploma Supplement Label verildi. Çift Diploma ( 3+1 Eğitim Anlaşması ) Üniversitemiz ile Texas Southern University ve Southern New Hampshire University arasında imzalanan 3+1 eğitim protokolü ile öğrencilerimize çift diploma alma hakkı sağlanmıştır. Üniversitemiz Webometrics (Ranking Web of World Universities) tarafından yapılan Dünya Üniversiteleri 2013 sıralamasında Sırada, Türkiye de 108 Devlet Üniversitesi arasında da 2013 yılında 51. Sırada yer almıştır. 41

43 Tablo 35- Ön Lisans Programları (2013 Yılı) Birim I. Öğretim Programları II. Öğretim Programları AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MYO (Devamı) ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU Ağız ve Diş Sağlığı Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Çocuk Gelişimi İlk ve Acil Yardım Odyometre Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Yaşlı Bakımı Bankacılık ve Sigortacılık Bilgisayar Teknolojisi Döküm Elektrik Elektronik Haberleşme Teknolojileri Elektronik Teknolojisi Gemi İnşaatı İnşaat Teknolojisi İş Sağlığı ve Güvenliği İşletme Yönetimi Kontrol ve Otomasyon Teknolojileri Metalürji Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Organik Tarım Üretimde Kalite Kontrol Yapı Denetimi Yapı Ressamlığı Bahçe Tarımı Bilgisayar Operatörlüğü Bilgisayar Programcılığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Çağrı Merkezi Hizmetleri Fidan Yetiştiriciliği Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Gıda Teknolojisi İnsan Kaynakları Yönetimi İşletme Yönetimi Kâğıt Teknolojisi Maliye Mobilya ve Dekorasyon Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Organik Tarım Ormancılık ve Orman Ürünleri Tekstil Teknolojisi Turizm ve Otel İşletmeciliği Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Aşçılık Bahçe Tarımı Bilgisayar Programcılığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Elektrik (İÖ) Elektronik Teknolojisi (İÖ) Gemi Makineleri İşletme (İÖ) İnşaat Teknolojisi (İÖ) İşletme Yönetimi (İÖ) Kontrol ve Otomasyon Teknolojileri (İÖ) Metalürji (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Yapı Denetimi (İÖ) Yapı Ressamlığı (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ) Gıda Teknolojisi (İÖ) İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) İşletme Yönetimi (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İÖ) Aşçılık (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 42

44 Birim I. Öğretim Programları II. Öğretim Programları Dış Ticaret Fidan Yetiştiriciliği İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Kimya Teknolojisi Kimya Teknolojisi (İÖ) Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU (Devamı) GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU KARADENİZ EREĞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU Mobilya ve Dekorasyon Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Özel Güvenlik ve Koruma Pazarlama Seramik Cam ve Çinicilik Turizm ve Otel İşletmeciliği Yerel Yönetimler Geleneksel El Sanatları Bahçe Tarımı Fidan Yetiştiriciliği Halkla İlişkiler ve Tanıtım İşletme Yönetimi Mimari Dekoratif Sanatlar Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Organik Tarım Seramik Cam ve Çinicilik Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Programı Bilgisayar Teknolojisi Deniz Ulaştırma ve İşletme Deniz ve Liman İşletmeciliği Grafik Tasarımı Moda Tasarımı Sualtı Teknolojisi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Harita ve Kadastro İnşaat Teknolojisi İşletme Yönetimi Lojistik Maden Teknolojisi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Turizm ve Otel İşletmeciliği Radyo ve Televizyon Programcılığı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Yerel Yönetimler (İÖ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) Seramik Cam ve Çinicilik (İÖ) Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) Biyomedikal Cihaz Teknolojileri (İÖ) Harita ve Kadastro (İÖ) İnşaat Teknolojisi (İÖ) İşletme Yönetimi (İÖ) Lojistik (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) Tablo 36- Lisans Programları (2013 Yılı) Birim I. Öğretim Programları II. Öğretim Programları FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Arkeoloji Biyoloji Eğitim Bilimleri Felsefe Fizik Batı Dilleri ve Edebiyatı o Fransız Dili ve Edebiyatı o İngiliz Dili ve Edebiyatı o Alman Dili ve Edebiyatı Kimya Matematik Psikoloji Biyoloji (İÖ) Kimya (İÖ) Matematik (İÖ) 43

45 Birim I. Öğretim Programları II. Öğretim Programları FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Devamı) TIP FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) Moleküler Biyoloji ve Genetik Cerrahi Tıp Bilimleri Dâhili Tıp Bilimleri Temel Tıp Bilimleri Bilgisayar Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Çevre Mühendisliği Çevre Mühendisliği (İÖ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği (İÖ) Endüstri Mühendisliği Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Geomatik Mühendisliği Gıda Mühendisliği İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği (İÖ) Jeoloji Mühendisliği Maden Mühendisliği Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği (İÖ) Mekatronik Mühendisliği Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ekonometri İktisat İktisat (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) Maliye Maliye (İÖ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Eğitim Bilimleri Bölümü o Eğitim Yönetimi, Teftişi ve Planlama o Eğitim Programları ve Öğretim o Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme o Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İÖ) İlköğretim Bölümü o İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği o İlköğretim Din Kül. ve Ahlak Bilgisi Öğret. İlköğretim Din Kül. ve Ahlak Bilgisi Öğret. (İÖ) o İlköğretim Matematik Öğretmenliği o Okul Öncesi Öğretmenliği Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) o Sınıf Öğretmenliği Sınıf Öğretmenliği (İÖ) o Sosyal Bilgiler öğretmenliği Ortaöğretim Fen-Matematik Alan Eğitimi Bölümü o Fizik Eğitimi Anabilim Dalı o Kimya Eğitimi Anabilim Dalı o Matematik Eğitimi Anabilim Dalı o Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Bölümü Fizik Eğitimi Bölümü Resim iş Eğitimi Bölümü o Grafik Eğitimi Anasanat Dalı o Heykel Eğitimi Anasanat Dalı o Resim İş Eğitimi Anasanat Dalı o Seramik Eğitimi Anasanat Dalı o Tekstil Tasarımı Eğitimi Anasanat Dalı 44

46 Birim I. Öğretim Programları II. Öğretim Programları EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ (Devamı) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU o İş Eğitimi Eğitimi Anasanat Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü o Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi Bölümü o Türkçe Öğretmenliği Türkçe Öğretmenliği (İÖ) Yabancı Diller Eğitimi o İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Özel Eğitim Bölümü o Zihin Engelliler Öğretmenliği Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü o Türk Dili Eğitimi Anabilim Dalı o Türk Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı Klinik Bilimleri Bölümü Grafik Heykel Resim Eczacılık Meslek Bilimleri Eczacılık Teknolojisi Temel Eczacılık Bilimleri Felsefe ve Din Bilimleri İslam Tarihi ve Sanatları Temel İslam Bilimleri İlahiyat İlköğretim Din Kül. ve Ahlak Bilgisi Öğretmen. Gazetecilik Halkla İlişkiler ve Tanıtım Radyo, Sinema ve Televizyon Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Lojistik Yönetimi Antrenörlük Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Rekreasyon Spor yöneticiliği Beslenme ve Diyetetik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hemşirelik Sağlık Yönetimi Temel İngilizce Bölümü Modern Diller Bölümü İlahiyat (İÖ) İlköğretim Din Kül. ve Ahlak Bilgisi Öğr. (İÖ) Tablo 37- Lisansüstü Programları (2013 Yılı) Birim Yüksek Lisans Programları Doktora Programları FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Fizik Kimya Matematik Biyoloji Maden Mühendisliği Makine Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği (Kocaeli Ortak Yüksek Lisans) Fizik Kimya Matematik Matematik (Sakarya Ortak Doktora) Biyoloji Maden mühendisliği Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği (Sakarya Ortak Doktora) 45

47 Birim Yüksek Lisans Programları Doktora Programları FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (Devamı) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Geomatik Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Çevre Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği Eğitim Programları ve Öğretim Sınıf Öğretmenliği Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi (Sakarya Ortak Yüksek Lisans) İşletme İktisat Maliye Maliye (Sakarya Ortak Yüksek Lisans -Doktora) Pazarlama ve Satış Yönetimi (Tezsiz) İşletme (Tezsiz II. Öğretim) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tezsiz II. Öğretim) Türk Dili ve Edebiyatı (Sakarya Ortak Yüksek Lisans) İşletme Uzaktan Eğitim (Tezsiz Yüksek Lisans) İktisat uzaktan Eğitim (Tezsiz Yüksek Lisans) Mikrobiyoloji Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Göğüs Cerrahisi Fiziksel tıp ve Rehabilitasyon Fizyoloji Halk Sağlığı İş Sağlığı Anatomi Tıbbi Farmakoloji Klinik Nütrisyon Histoloji ve Embriyoloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Cerrahi Hastane Hemşireliği Geomatik Mühendisliği İnşaat Mühendisliği (Sakarya Ortak Doktora) Çevre Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği İşletme İktisat İktisat (Kocaeli Ortak Doktora) Halk Sağlığı Tıbbi Farmakoloji Biyoistatistik Fizyoloji (Kocaeli Ortak Doktora) Histoloji ve Embriyoloji (Kocaeli Ortak DR) Protetik Diş Tedavisi (Gazi Üniversi. Ortak Doktora) Endodonti (Gazi Üniversitesi Ortak Doktora) Tablo 38- Çift Ana Dal ve Yan Dal Öğrenci Sayıları (2013 yılı) Birim İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Program Adı Çift Anadal Programı Öğrenci Sayısı İktisat 1 Yandal Programı Öğrenci Sayısı İktisat Bölümü (İ.Ö.) 1 İşletme Bölümü 1 İşletme (İ.Ö.) 2 Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 1 Mühendislik Fakültesi Ereğli Eğitim Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2 Makina Mühendisliği Bölümü 2 Okul Öncesi Öğretmenliği 3 Okul Öncesi Öğretmenliği (İ.Ö.) 3 Türkçe Öğretmenliği (İ.Ö.) 1 Türkçe Öğretmenliği 1 Zihin Engelliler Öğretmenliği 2 Zihin Engelliler Öğretmenliği (İ.Ö.) 1 TOPLAM

48 Grafik 6- Toplam Öğrenci Sayılarının Yıllar İtibarıyla Değişimi Seri Tablo 39- Öğrenci Sayılarının Yıllar İtibarıyla Genel Dağılımı Lisansüstü Öğrenci Sayısı Lisans Öğrenci Sayısı Önlisans Öğrenci Sayısı Yılı Artış (2011/2010) 2012 Yılı Artış (2012/2011) 2013 Yılı Artış (2013/2012) 4 Yıllık Artış (2013/2010) % 27 % 17 % 24 % % 18 % 11 % 10 % % 8 % 17 % 9 % 37 TOPLAM % 14 % 13 % 10 % 43 Lisansüstü Öğrenci Sayısının Toplamdaki Payı Lisans Öğrenci Sayısının Toplamdaki Payı Önlisans Öğrenci Sayısının Toplamdaki Payı % 3,5 % 3,8 % 4,0 % 4,4 % 58,1 % 60,0 % 58,6 % 58,7 % 38,4 % 36,2 % 37,4 % 36,9 TOPLAM % 100 % 100 % 100 % 100 Grafik 7- Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Öğrenci Sayılarının Yıllar İtibarıyla Değişimi Önlisans Lisans Lisansüstü

49 Tablo 40- Birimler Bazında Öğrenci Sayılarının Dağılımı (2013 Yılı) Birim I. Öğretim II. Öğretim TOPLAM GENEL TOPLAM K E Toplam K E Toplam K E Fen-Edebiyat Fakültesi Tıp Fakültesi Mühendislik Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler F Ereğli Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi İlahiyat Fakültesi Devlet Konservatuarı Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Denizcilik Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Y.O Lisans Toplamı Alaplı Meslek Yüksekokulu Zonguldak MYO A. Erdoğan Sağlık Hiz. MYO Çaycuma Meslek Yüksekokulu Devrek Meslek Yüksekokulu Gökçebey M.M.Ç. MYO Karadeniz Ereğli MYO Önlisans Toplamı Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Toplam Yüksek Lisans Toplam Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Toplamı TOPLAM Tablo 41- Diğer Üniversitelerle Ortak Programlar ve Öğrenci Sayıları Ortak Birim Açan Üniversitemiz Birimi Ortak Program Ortak Program Açılan Üniversite Programın Öğrenci Sayısı Makine Mühendisliği EABD Doktora Sakarya Üniversitesi 16 İnşaat Mühendisliği EABD Doktora Sakarya Üniversitesi 7 Jeoloji Mühendisliği EABD Yüksek Lisans Kocaeli Üniversitesi 21 Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezli Yüksek Lisans Bartın Üniversitesi Yürütücü: Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezli Yüksek Lisans Karabük Üniversitesi Yürütücü: Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tezli Yüksek Lisans Bartın Üniversitesi Yürütücü: Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Doktora Kocaeli Üniversitesi 13 Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Tezli Yüksek Lisans Sakarya Üniversitesi Yürütücü: Sakarya Üniversitesi 48

50 Ortak Birim Açan Üniversitemiz Birimi Ortak Program Ortak Program Açılan Üniversite Programın Öğrenci Sayısı Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Doktora Sakarya Üniversitesi Yürütücü: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Sakarya Üniversitesi 11 Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü Protetik Diş Tedavisi Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Endodonti Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji ve Embriyoloji Kocaeli Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Tablo 42- Program Bazında Lisansüstü Öğrenci Sayılarının Dağılımı (2013 yılı) ENSTİTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Program Adı Yüksek Lisans Tezli Tezsiz Toplam Doktora GENEL TOPLAM Fizik Geomatik Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Kimya Maden Mühendisliği Makine Mühendisliği Matematik Biyoloji İnşaat Mühendisliği Çevre Mühendisliği Elektrik-Elektronik Müh İşletme İktisat İktisat (Kocaeli Ortak) Sınıf Öğretmenliği Eğitim Programları ve Öğretim Türkçe Eğitimi Pazarlama ve Satış Yönetimi Maliye Maliye(Sakarya Ortak) Türk Dili ve Edebiyatı (Sakarya Ortak) Türkçe Eğitimi (Sakarya Ortak İşletme (UZEM) Sağlık Kurumları işletmeciliği Biyoistatistik Halk Sağlığı Farmakoloji Mikrobiyoloji Anatomi Fizyoloji Endodonti DR(Gazi Ortak) Protetik Diş Tedavisi DR(Gazi Ortak) Histoloji ve Embriyoloji DR(Kocaeli Ortak) TOPLAM

51 Grafik 8- Yükseklisans ve Doktora Öğrenci Sayılarının Yıllar İtibarıyla Değişimi Yüksek Lisans Doktora Alan Adı FEN BİLİMLERİ EĞİTİM BİLİMLERİ Tablo 43- Alan Bazında Lisans Öğrenci Sayılarının Dağılımı (2013 yılı) FAKÜLTE/YO FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Birim/Program Adı I. Öğretim II. Öğretim TOPLAM K E Toplam K E Toplam K E Toplam Fizik Kimya Matematik Biyoloji Moleküler Biyoloji ve Genetik Geomatik Mühendisliği Biyomedikal Müh Maden Mühendisliği Makine Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Çevre Mühendisliği Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği TOPLAM Sınıf Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Öğret Türkçe Öğretmenliği Fen Bilgisi Öğret İlköğ. Matematik Öğret Okul Öncesi Öğret İlköğretim Din Kül. Ahlak Bilgisi Öğret. Rehberlik-Psikolojik Danışmanlık Zihin Engelliler Öğret TOPLAM

52 Alan Adı FAKÜLTE/YO Birim/Program Adı I. Öğretim II. Öğretim TOPLAM K E Toplam K E Toplam K E Toplam TIP FAKÜLTESİ Tıp SAĞLIK BİLİMLERİ SOSYAL BİLİMLER DİŞ HEK. FAKÜL. ZONGULDAK SAĞLIK YO İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEVLET KONSERVATUARI Diş Hekimliği Fizyoterapi Rehabilitas Hemşirelik TOPLAM İktisat İşletme Maliye Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişki Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Siyaset Bil. Kamu Yön İlköğr. Din Kültürü Ahlak Bilgisi Öğret İlahiyat Opera Sanat Bölümü Yaylı Çalgılar Oyunculuk Yaylı Çalgılar Yapımı Sanat Bölüm DENİZ İŞ.YÖN.YO Deniz İşletme. Yönet GÜZEL SAN. F. Resim BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği İngiliz Dili Edebiyatı Türk Dili Edebiyatı Fransız Dili Edebiyatı Arkeoloji Sosyoloji Tarih TOPLAM GENEL TOPLAM Tablo 44- Sınıf Bazında Öğrenci Sayılarının Dağılımı (2013 yılı) Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Lisans / Önlisans Program Adı 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF 5. SINIF 6. SINIF I. Ö II.Ö. I. Ö II.Ö. I. Ö II.Ö. I. Ö II.Ö. I. Ö II.Ö. I. Ö II.Ö. İktisat İşletme Maliye Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

53 Birim FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ (Devamı) İLAHİYAT FAKÜLTESİ Lisans / Önlisans Program Adı 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF 5. SINIF 6. SINIF I. Ö II.Ö. I. Ö II.Ö. I. Ö II.Ö. I. Ö II.Ö. I. Ö II.Ö. I. Ö II.Ö. Fizik Kimya Matematik İngiliz Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Fransız Dili ve Edebiyatı Biyoloji Arkeoloji 39 Sosyoloji 40 Moleküler Biyoloji Ve Genetik 39 Tarih Geomatik Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Maden Mühendisliği Makine Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Çevre Mühendisliği Metalürji Ve Malzeme Mühendisliği 1 0 Jeoloji Mühendisliği Sınıf Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Türkçe Öğretmenliği Fen Bilgisi Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmenliği Okul Öncesi Öğretmenliği İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Zihin Engelliler Öğretmen İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen İlahiyat TIP FAKÜLTESİ Tıp DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ZONGULDAK SAĞLIK Y.O. DEVLET KONSERVA- TUARI DENİZ İŞ.YÖN.YO Diş Hekimliği Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hemşirelik Opera Sanat Bölümü Yaylı Çalgılar Sanat Bölümü Oyunculuk Yaylı Çalgılar Yapımı Sanat Bölümü Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi GÜZEL SAN. F. Resim

54 Birim BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O. ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU Lisans / Önlisans Program Adı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF 5. SINIF 6. SINIF I. Ö II.Ö. I. Ö II.Ö. I. Ö II.Ö. I. Ö II.Ö I. Ö II.Ö. I. Ö II.Ö Bankacılık Ve Sigortacılık Döküm 0 6 Elektrik Elektronik Teknolojisi İnşaat Teknolojisi Metalürji Malzeme Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Elektronik Haberleşme Teknolojileri İşletme Yönetimi Kontrol ve Otomasyon Teknolojileri Gemi İnşaatı Gemi Makinaları İşl (İÖ) Yapı Ressamlığı Yapı Denetimi Endüstriyel Elektronik Makine 0 2 Harita Kadastro Maden Teknolojisi Muh ve Vergi Uygula İşletme Yönetimi İnşaat Teknolojisi Turizm ve Otel İşletme Biyomedikal Cihaz Tek Lojistik Radyo Televizyon Program Elektrik (İ.Ö.) 0 1 Tıbbi Doküman Sekreter Paramedik 0 1 Tıbbi Laboratuvar Tek Anestezi Teknikerliği Tıbbi Görüntüleme Tek Tıbbi Tanıtım Pazarlama Ameliyathane Hizmetleri İlk ve Acil Yardım Yaşlı Bakımı Ağız ve Diş Sağlığı 29 0 Odyometri 31 0 Çocuk Gelişimi 36 0 Saç Bakımı Güzellik Hiz Muhasebe Vergi Uygulama Büro Yön.Yönetici Asistan Çağrı Merkezi Hizmetleri Gıda Kalite Kont. Analizi

55 Birim ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU (Devamı) DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU GÖKÇEBEY MMÇ MESLEK YÜKSEKOKULU Lisans / Önlisans Program Adı 1. SINIF 2. SINIF Gıda Teknolojisi İnsan Kaynakları Yönet İşletme Yönetimi Turizm ve Otel İşletmeci Uygu. İngilizce Çevirmen Kağıt Teknolojisi 0 2 Ormancılık-Orman Ürünleri 38 Mobilya ve Dekorasyon Muh. Vergi Uygulamaları İşletme Yönetimi Turizm ve Otel İşletmeci Kimya Teknolojisi Menkul Kıymet Ser. Piy Büro Yönet. Yönetici As Aşçılık Programı Çevre Koruma Kontrol Pr 2 11 Yerel Yönetimler Muh. Vergi Uygulamaları 0 3 Seramik Cam ve Çinicilik 0 1 Halkla İlişkiler Tanıtım İşletme Yönetimi 7 43 Mimari Dekoratif Sanatlar K EREĞLİ MYO Deniz ve Liman İşletmeci SINIF 4. SINIF 5. SINIF 6. SINIF I. Ö II.Ö. I. Ö II.Ö. I. Ö II.Ö. I. Ö II.Ö I. Ö II.Ö. I. Ö II.Ö TOPLAM Kendi İsteği İle Ayrılan Tablo 45- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayıları (2013 yılı) Öğrenim Ücreti ve Katkı Payı Yatırmayanlar Hazırlıkta Başarısız olup Türkçe Programa Yerleştirilen Yüksek Öğretimden Çıkarma Yatay Geçiş Diğer TOPLAM Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Tablo 46- Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları (2013 yılı) Program Adı I. Öğretim II. Öğretim TOPLAM K E Toplam K E Toplam K E Toplam İktisat İşletme Maliye Çalışma Ekono. Endüstri İlişki Uluslararası Ticaret ve İşletmeci Fizik Kimya İngiliz Dili ve Edebiyatı Biyoloji Moleküler Biyoloji Ve Genetik Geomatik Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Maden Mühendisliği Makine Mühendisliği

56 Birim MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (Devamı) Program Adı I. Öğretim II. Öğretim TOPLAM K E Toplam K E Toplam K E Toplam İnşaat Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Çevre Mühendisliği Metalürji ve Malzeme Müh Jeoloji Mühendisliği TIP FAKÜLTESİ Tıp DİŞ HEK. FAKÜL. Diş Hekimliği ZON. SAĞLIK Y.O. Hemşirelik DEVLET Opera Sanat Bölümü KONSERVATUARI Yaylı Çalgılar Sanat Bölümü DENİZ İŞ.YÖN.Y.O. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bankacılık ve Sigortacılık ALAPLI MYO Gemi İnşaatı ZONGULDAK MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği ÇAYCUMA MYO Çağrı Merkezi Hizmetleri Gıda Teknolojisi İnsan Kaynakları Yönetimi Turizm ve Otel İşletmeciliği Uygu. İngilizce ve Çevirmenlik DEVREK MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği TOPLAM Tablo 47- Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş Öğrenci Sayıları (2013 yılı) Birim Program Yatay Geçiş Dikey Geçiş Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 1 7 İktisat 1 8 İktisat (İ.Ö.) 5 8 İşletme 2 8 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İ.Ö.) 1 8 Maliye Bölümü 2 7 Maliye (İ.Ö.) 7 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 9 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İ.Ö.) 1 Kimya 1 2 Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih 1 Türk Dili ve Edebiyatı 2 Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) 2 Sınıf Öğretmenliği 1 Ereğli Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 6 Okul Öncesi Öğretmenliği (İ.Ö.) 6 Makina Mühendisliği (İ.Ö.) 1 10 Çevre Mühendisliği 4 Çevre Mühendisliği (İ.Ö.) 4 Elektrik Elektronik Mühendisliği 7 Elektrik Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.) 7 Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği 7 İnşaat Mühendisliği 6 İnşaat Mühendisliği (İ.Ö.) 6 Jeoloji Mühendisliği 3 Makina Mühendisliği 16 Metalürji ve Malzeme Mühendisliği 1 55

57 Birim Program Yatay Geçiş Dikey Geçiş Tıp Fakültesi Tıp 3 Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2 9 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 1 Zonguldak Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Programı (İ.Ö.) 1 Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 1 Deniz İşlet. ve Yönetimi Yüksekokulu Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 6 Tablo 48- Engelli Öğrenci Sayıları (2013 yılı) TOPLAM Birim Program Adı I. Öğretim II. Öğretim TOPLAM K E Toplam K E Toplam K E Toplam ALAPLI MYO İşletme Yönetimi Muhasebe ve Vergi A.E.SAĞ. HİZ.MYO Ağız ve Diş Sağlığı ÇAYCUMA MYO Muhasebe ve Vergi Uyg EREĞLİ EĞİTİM F. Okul Öncesi Öğretmenliği Fen Bilimleri Öğretmenliği FEN EDEBİYAT F. Biyoloji, Kimya GÜZEL SANAT. F. Resim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİM. F. MÜHENDİSLİK F. Maliye Uluslararası Tic. İşletmecilik İşletme Makine Mühendisliği Maden Mühendisliği Elek-Elektronik Mühendis SOSYAL BİL. ENST Sağlık Kurum İşletmeciliği ZONGULDAK MYO Muhasebe ve Vergi Uyg TOPLAM Tablo 49- Mezun Öğrenci Sayıları (2013 yılı) Birim Program I. Öğretim II. Öğretim Y. Lisans Doktora TOPLAM EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmenliği Okul Öncesi Öğretmenliği Sınıf Öğretmenliği Sosyal Bilgiler öğretmenliği Türkçe Öğretmenliği Biyoloji Fizik Kimya Matematik Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İktisat İşletme Maliye Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Çevre Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği Geomatik Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Maden Mühendisliği Makine Mühendisliği

58 Birim Program I. Öğretim II. Öğretim Y. Lisans Doktora TOPLAM DENİZ İŞ. YÖN. Y.O. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi ZON. SAĞLIK Y.O. Hemşirelik D.KONSERVATUVARI Opera 7 7 AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU GÜKÇEBEY MİTHAT MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU Ameliyathane Hizmetleri Anestezi İlk ve Acil Yardım Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Yaşlı Bakımı Bankacılık ve Sigortacılık Döküm 0 Elektrik Elektronik Haberleşme Teknolojileri Elektronik Teknolojisi Endüstriyel Elektronik Gemi İnşaatı Gemi Makineleri İşletme (İÖ) İnşaat (İÖ) 1 1 İnşaat Teknolojisi İşletme Yönetimi Kontrol ve Otomasyon Teknolojileri Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Endüstriyel Otomasyon 2 2 Metalürji Malzeme İşletme Yönetimi 2 2 Muhasebe Programları 1 1 Gıda teknolojileri İşletme Yönetimi Kâğıt Teknolojisi 4 4 Muhasebe 1 1 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Turizm ve Otel İşletmeciliği İşletme Programı 2 2 Aşçılık Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Çevre Koruma ve Kontrol İşletme Yönetimi Kimya Teknolojisi Muhasebe 3 3 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Turizm ve Otel İşletmeciliği Yerel Yönetimler Bahçe Tarımı 2 2 Halkla İlişkiler ve Tanıtım İşletme Yönetimi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 2 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Harita ve Kadastro İnşaat Teknolojisi İşletme Yönetimi Maden Teknolojisi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Turizm ve otel işletmeciliği

59 Birim Program I. Öğretim II. Öğretim Y. Lisans Doktora TOPLAM SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Eğitim Programları ve Öğretim 5 5 Sınıf Öğretmenliği 2 2 İktisat 2 2 İktisat DR (Kocaeli Ortak) 1 1 İşletme Maliye 2 2 Pazarlama ve Satış Yönetimi (Tezsiz) Biyoloji Fizik 1 1 Kimya Matematik Çevre Mühendisliği 2 2 Elektrik Elektronik Mühendisliği 5 5 Geomatik Mühendisliği 5 5 İnşaat Mühendisliği 2 2 Jeoloji Mühendisliği 4 4 Maden Mühendisliği Makine Mühendisliği SAĞLIK BİL. ENSTİTÜSÜ Histoloji ve Embriyoloji 2 2 TOPLAM Uluslararası Öğrenci Ofisi Üniversitemize gelen yabancı uyruklu öğrencilerin eğitime, sosyal yaşama ve kültürel alanlara eşit bir şekilde katılımlarına yardımcı olmak, bilgi sağlamak ve destek vermek, Üniversitemizde yabancı uyruklu öğrenci sayısının artırılmasına ve globalleşen dünyada hem Üniversitemizin dış dünya kültürlerine yakınlığını sağlamak hem de Türkiye'nin kültürünün daha anlaşılmasına yardımcı olmak temel hedeflerimiz arasındadır. ve üniversitemizin uluslararası tanınırlığını arttırmak amacıyla yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye' deki hayatlarını kolaylaştırmayı, sevdirmeyi ve ülkemizde öğrenim görmeyi özendirici faaliyetler düzenlemeyi, öğrenim hayatlarının sonunda ülkemiz ve üniversitemiz için fahri elçiler yetiştirmeyi görev edinmiştir. Ayrıca öğrencilerin sosyal yetkinliklerinin gelişmesini sağlayabilecek faaliyetlerin organize edilmesini ve öğrencilerle üniversitemizin akademik ve idari birimleri arasında etkin iletişimin sağlanmasını hedefleyen bir yapılanmadır. Ofisimizin amacı Bülent Ecevit Üniversitesini uluslararası platformlarda en iyi şekilde tanıtmaktır. Bunun yanısıra aşağıdaki vazifeleride yerine getirmektedir. Üniversitemize gelecek tüm yabancı uyruklu öğrencilere web-sitemiz aracılığıyla bilgilendirmeleri Yabancı Uyruklu öğrencilere Lisans ve Lisansüstü programlara başvuru ve kabul hakkında bilgi vermek, Kampüs tanıtımı, barınma-yurt, sağlık hizmetleri ve kültürel ihtiyaçların giderilmesinde bilgi sağlamak, oryantasyon programı hazırlamak, Öğrencilerimize, gerek akademik alanda gerekse sosyo-kültürel bağlamda Bülent Ecevit Üniversitesinde öğrenim görmenin ayrıcalığını hissettirmek, Yabancı uyruklu öğrenciler için anlamlı günlerinde sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek, Öğrenciler için sosyal programlar düzenlemek, Tanışma ve dayanışma toplantıları, kültürel geziler, öğrenci şenliklerinde yabancı uyrukulu öğrencilerimizin ülkelerini tanıtma fırsatı vermek hem de ülkemizi tanıtıcı programlar organize etmek, Öğrencilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda çözüm üretmeleri konusunda destek olmak, Ülkemiz kültürünü tanıtıcı ve sevdirici sosyal etkinlikler planlamak, Öğrenciler arasında iletişimi kolaylaştırmak için Uluslararası Öğrenci Topluluğu oluşturmak. Uluslararası Öğrenci Ofisinin 2013 yılı faaliyetleri: tarihinde Karaelmas TÖMER ve Zonguldak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliğiyle üniversitemizde eğitim-öğretim görmekte olan yaklaşık 100 uluslararası öğrencimiz ile Zonguldak Huzurevi nde yaşamlarını sürdüren yaşlılarla sabah kahvaltısında bir araya gelindi. 58

60 tarihinde BEÜ 2. Kan Bağışı Kampanyası destek verilerek kan bağışında bulunuldu. 21 Mart 2013 tarihinde Nevruz Bayramı Kutlama etkinlikleri içerisinde Uluslararası öğrencilerimizin düzenlediği yerel dans, şiir ve müzik dinletisi ile yöresel yemek tanıtımı ve İkramı etkinliği düzenlenmiştir Mayıs 2013 tarihleri arasında düzenlenen 19. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında tüm öğrenci topluluklarının yer aldığı Sosyal Çarşı stantlarında Uluslararası öğrencilerimizin de kendi ülke, kültür, sanat ve gelişimsel materyallerini sergileyebildikleri stant açmaları sağlanmıştır tarihinde Uluslararası öğrenciler Oryantasyon programı çerçevesinde Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Mahmut ÖZER başkanlığında ilgili Rektör Yardımcımız, daire başkanlarımız ve paydaşlarımızın (KYK Bölge Müdürü) katılımı ile kayıt süreci, yurt ve burs olanakları, eğitim öğretim sistemi, Türkçe Dil Öğretim Merkezi (Karaelmas TÖMER), Yabancı Diller Zorunlu Hazırlık Programı, Sağlık Kampüsü gibi birçok birim ve konuda toplantı düzenlenmiştir Aralık ayı içerisinde Uluslararası öğrencilere, Türkiye'deki eğitim olanakları ve yerleşke yaşamının anlatılması amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın girişimleriyle başlatılan Study in Turkey sayfasında üniversitemiz tarihçesi, vizyonu, misyonu, tüm bölümleri, akademik altyapısı, fotoğraflar ve videoların yer aldığı Study in Turkey platformunda Üniversitemiz sayfası da oluşturulmuştur. Tablo 50- Yabancı Öğrenci Sayılarının Yıllar İtibarıyla Değişimi ÜLKE Öğrenci Öğrenci Öğrenci Öğrenci ÜLKE ÜLKE ÜLKE Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Almanya 1 Afganistan 2 Afganistan 14 Afganistan 24 Azerbaycan 24 Almanya 3 Almanya 6 Almanya 8 Gürcistan 3 Azerbaycan 22 Arnavutluk 1 Arnavutluk 2 İran 2 Bulgaristan 2 Avusturya 1 Avusturya 1 Türkmenistan 8 Fas 1 Azerbaycan 22 Azerbaycan 79 Bulgaristan 2 Filistin 2 Bulgaristan 3 Bosna Hersek 2 Irak 1 Gine-Bissau 2 Kongo 1 Bulgaristan 12 Kırgızistan 1 Gürcistan 6 Etiyopya 1 Kongo 1 Fas 1 Irak 1 Fas 3 Endonezya 1 TOPLAM 43 İran 3 Fil Dişi Sahili 1 Etiyopya 1 Kırgızistan 1 Filistin 2 Fas 4 ÜLKE SAYISI: 9 Suriye 1 Gine-Bissau 2 Fil Dişi Sahili 1 Türkmenistan 8 Gürcistan 6 Filistin 13 Yemen 1 Irak 2 Gine 1 TOPLAM 55 İngiltere 1 Gine-Bissau 3 İran 8 Gürcistan 7 ÜLKE SAYISI: 14 Kazakistan 2 Irak 2 Kırgızistan 1 İngiltere 1 Moğolistan 2 İran 14 Moldova 1 Kazakistan 3 Özbekistan 1 Kırgızistan 1 Pakistan 2 Kosova 1 Romanya 1 Moğolistan 2 Somali 5 Moldova 1 Suriye 5 Özbekistan 2 Türkmenistan 7 Pakistan 2 Ukrayna 1 Romanya 1 Ürdün 1 Somali 6 Yemen 1 Suriye 7 TOPLAM 104 Türkiye (Çift Vat.) 4 Türkmenistan 17 ÜLKE SAYISI: 29 Ukrayna 2 Ürdün 2 Yemen 3 Suudi Arabistan 1 Fransa 1 Yunanistan 2 İsrail 1 TOPLAM 236 ÜLKE SAYISI: 38 59

61 Grafik 9- Yabancı Öğrenci Sayısı ve Ülke Sayısının Yıllar İtibarıyla Değişimi Yabancı Öğrenci Sayısı Ülke Sayısı Tablo 51- Tıpta Uzmanlık Programları Öğrenci Sayıları (2013 Yılı) Program E K TOPLAM E K TOPLAM Acil Tıp Çocuk Cerrahisi 1-1 Adli Tıp 1-1 Genel Cerrahi Aile Hekimliği Göğüs Cerrahisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Göz Hastalıkları Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kadın Hastalıları ve Doğum Deri ve Zührevi Hastalıklar Kalp ve Damar Cerrahisi 1-1 Tıbbi Farmakoloji KBB Hastalıkları Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Beyin ve Sinir Cerrahisi 3-3 Göğüs Hastalıkları Ortopedi ve Travmatoloji 6-6 Halk Sağlığı Tıbbi Patoloji İç Hastalıkları Plastik, Rekonst.Estetik Cerrahi 3-3 Kardiyoloji 2-2 Üroloji 3-3 Enfeksiyon Hastalıkları Biyofizik Nöroloji Biyoistatistik Nükleer Tıp Tıbbi Biyokimya 3-3 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Fizyoloji Radyoloji Histoloji ve Embriyoloji 1-1 Radyasyon Onkolojisi İmmünoloji Tıbbi Genetik Tıbbi Mikrobiyoloji Anesteziyoloji ve Reanimasyon Tıbbi Biyoloji Anatomi TOPLAM Birim TIP FAKÜLTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tablo 52- Yeni Kayıt Öğrencilerin Dağılımı (Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar) (2013 yılı) DGS GENEL DGS KAYIT BÖLÜM KAYIT TOPLAM KONTENJAN KONTENJAN OLAN OLAN KAYIT OLAN Tıp TOPLAM İngiliz Dili ve Edebiyatı Kimya Matematik Tarih Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) Moleküler Biyoloji ve Genetik Arkeoloji Sosyoloji TOPLAM

62 Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZONGULDAK SAĞLIK Y.O. DENİZ İŞLETME YÖNETİMİ Y.O. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O. BÖLÜM GENEL KONTENJAN DGS KONTENJAN KAYIT OLAN DGS KAYIT OLAN TOPLAM KAYIT OLAN Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İktisat İktisat (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) Maliye Maliye (İÖ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik TOPLAM Biyomedikal Mühendisliği Çevre Mühendisliği Çevre Mühendisliği (İÖ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği (İÖ) İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği (İÖ) Geomatik Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Maden Mühendisliği Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği (İÖ) Metalürji ve Malzeme Mühendisliği TOPLAM Fen Bilgisi Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmenliği Okul Öncesi Öğretmenliği Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) Sınıf Öğretmenliği Sosyal Bilgiler öğretmenliği Türkçe Öğretmenliği Zihin Engelliler Öğretmenliği Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) Rehberlik ve psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve psikolojik Danışmanlık(İÖ) TOPLAM Diş Hekimliği TOPLAM İlköğretim Din Kül. ve Ahlak Bil. Öğret İlköğretim Din Kül. ve Ah. Bil. Öğret.(İÖ) İlahiyat İlahiyat (İÖ) TOPLAM Hemşirelik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon TOPLAM Denizlik İşletmeleri Yönetimi TOPLAM Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği TOPLAM

63 Birim GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEVLET KONSERVATU- VARI ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM GENEL KONTENJAN DGS KONTENJAN KAYIT OLAN DGS KAYIT OLAN TOPLAM KAYIT OLAN Resim TOPLAM Opera Yaylı Çalgılar Yaylı Çalgılar Yapımı Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk Sanat Dalı TOPLAM Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) Harita ve Kadastro Harita ve Kadastro (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Lojistik Lojistik(İÖ) Maden Teknolojisi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Radyo ve Televizyon Programcılığı Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) TOPLAM Ameliyathane Hizmetleri Anestezi İlk ve Acil Yardım Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Yaşlı Bakımı Ağız ve Diş Sağlığı Odyometre Çocuk Gelişimi TOPLAM Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Gemi İnşaatı Gemi Makineleri İşletme (İÖ) İnşaat Teknolojisi İşletme Yönetimi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

64 Birim ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU (Devamı) ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU GÖKÇEBEY M.M.Ç. MESLEK YÜKSEKOKULU K.EREĞLİ MYO BÖLÜM GENEL KONTENJAN DGS KONTENJAN KAYIT OLAN DGS KAYIT OLAN TOPLAM KAYIT OLAN Metalürji Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Yapı Denetimi Yapı Denetimi (İÖ) Yapı Ressamlığı Yapı Ressamlığı (İÖ) TOPLAM Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi -Yönetici Asistanlığı (İÖ) Çağrı Merkezi Hizmetleri Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ) Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (İÖ) İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) İşletme Yönetimi Mobilya ve Dekorasyon Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Turizm ve Otel İşletmeciliği Ormancılık ve Orman Ürünleri Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Uygulamalı İngilizce -Çevirmenlik (İÖ) TOPLAM Aşçılık Aşçılık (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 21 Çevre Koruma ve Kontrol İşletme Yönetimi Kimya Teknolojisi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Turizm ve otel işletmeciliği Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler (İÖ) TOPLAM Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) İşletme Yönetimi Mimari Dekoratif Sanatlar Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) TOPLAM Deniz ve Liman İşletmeciliği Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) TOPLAM GENEL KONTENJAN DGS KONTENJAN KAYIT OLAN DGS KAYIT TOPLAM KAYIT Lisans Yeni Kayıt Genel Toplam Önlisans Yeni Kayıt Genel Toplam TOPLAM LİSANS/ÖNLİSANS YENİ KAYIT

65 Birim Tablo 53- Yeni Kayıt Öğrencilerin Dağılımı (Enstitüler) (2013 yılı) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Doktora TOPLAM Fizik 1 1 Geomatik Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği 6 6 Kimya Maden Mühendisliği Makine Mühendisliği Matematik 4 4 Biyoloji İnşaat Mühendisliği 3 3 Çevre Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği TOPLAM İşletme İktisat Maliye (Sakarya Ortak) Türk Dili ve Edebiyatı (Sakarya Ortak) 6 6 Türkçe Eğitimi (Sakarya Ortak 5 5 İşletme (UZEM) Sağlık Kurumları İşletmeciliği TOPLAM Mikrobiyoloji 1 1 Fizyoloji 2 2 Endodonti DR(Gazi Ortak) 1 1 Protetik Diş Tedavisi DR(Gazi Ortak) 2 2 Histoloji ve Embriyoloji DR(Kocaeli Ortak) 2 2 TOPLAM Fen Bilimleri Enstitüsü Yeni Kayıt Toplamı Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Kayıt Toplamı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yeni Kayıt Toplamı TOPLAM ENSTİTÜLER YENİ KAYIT Tablo 54 - Erasmus Programında Yabancı Ülkelere Gönderilen Öğrencilerin Dağılımı (2013 Yılı) Programın Adı Gittiği Ülke Kız Erkek Toplam Erasmus (Öğrenim Bahar) Polonya Erasmus (Öğrenim Bahar) Çek Cumhuriyeti Erasmus (Öğrenim Bahar) İspanya Erasmus (Öğrenim Bahar) Portekiz Erasmus (Öğrenim Bahar) İtalya Erasmus (Öğrenim Bahar) Avusturya Erasmus Staj Almanya Erasmus ( Öğrenim - Güz ) Çek Cumhuriyeti Erasmus ( Öğrenim - Güz ) Polonya Erasmus ( Öğrenim - Güz ) Yunanistan Erasmus ( Öğrenim - Güz ) İtalya Erasmus ( Öğrenim - Güz ) Macaristan Erasmus ( Öğrenim - Güz ) Almanya Erasmus ( Öğrenim - Güz ) İspanya Erasmus ( Öğrenim - Güz ) Portekiz TOPLAM

66 Tablo 55 - Farabi Programı Kapsamında Gelen Öğrencilerin Dağılımı (2013 Yılı) Programın Adı Geldiği Üniversite Kız Erkek Toplam Farabi Afyon Kocatepe Üniversitesi Farabi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Farabi Amasya Üniversitesi Farabi Atatürk Üniversitesi Farabi Balıkesir Üniversitesi Farabi Bartın Üniversitesi Farabi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Farabi Erzincan Üniversitesi Farabi Kafkas Üniversitesi Farabi Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Kastamonu Üniversitesi Farabi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Farabi Trakya Üniversitesi Farabi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Farabi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Farabi Amasya Üniversitesi Farabi Balıkesir Üniversitesi Farabi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Farabi Cumhuriyet Üniversitesi Farabi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Farabi Dokuz Eylül Üniversitesi Farabi Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Kastamonu Üniversitesi Farabi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Farabi Pamukkale Üniversitesi Farabi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Farabi Süleyman Demirel Üniversitesi Farabi Trakya Üniversitesi TOPLAM Tablo 56 - Farabi Programı Kapsamında Giden Öğrencilerin Dağılımı (2013 Yılı) Programın Adı Gittiği Üniversite Kız Erkek Toplam Farabi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Farabi Afyon Kocatepe Üniversitesi Farabi Amasya Üniversitesi Farabi Anadolu Üniversitesi Farabi Atatürk Üniversitesi Farabi Balıkesir Üniversitesi Farabi Celal Bayar Üniversitesi Farabi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Farabi Çukurova Üniversitesi Farabi Dokuz Eylül Üniversitesi Farabi Ege Üniversitesi Farabi Erciyes Üniversitesi Farabi Gazi Üniversitesi Farabi İnönü Üniversitesi Farabi İstanbul Üniversitesi Farabi Karabük Üniversitesi Farabi Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Kastamonu Üniversitesi Farabi Kırıkkale Üniversitesi Farabi Kilis 7 Aralık Üniversitesi Farabi Konya Üniversitesi Farabi Marmara Üniversitesi

67 Programın Adı Gittiği Üniversite Kız Erkek Toplam Farabi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Farabi Mersin Üniversitesi Farabi Muğla Üniversitesi Farabi Namık Kemal Üniversitesi Farabi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Farabi Osmangazi Üniversitesi Farabi Pamukkale Üniversitesi Farabi Sakarya Üniversitesi Farabi Trakya Üniversitesi Farabi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Farabi Adıyaman Üniversitesi Farabi Akdeniz Üniversitesi Farabi Aksaray Üniversitesi Farabi Amasya Üniversitesi Farabi Anadolu Üniversitesi Farabi Atatürk Üniversitesi Farabi Balıkesir Üniversitesi Farabi Bartın Üniversitesi Farabi Celal Bayar Üniversitesi Farabi Cumhuriyet Üniversitesi Farabi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Farabi Çankırı Karatekin Üniversitesi Farabi Çukurova Üniversitesi Farabi Dokuz Eylül Üniversitesi Farabi Erciyes Üniversitesi Farabi Gazi Üniversitesi Farabi Giresun Üniversitesi Farabi Hacettepe Üniversitesi Farabi İnönü Üniversitesi Farabi İstanbul Üniversitesi Farabi Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Kastamonu Üniversitesi Farabi Kırıkkale Üniversitesi Farabi Kilis 7 Aralık Üniversitesi Farabi Kocaeli Üniversitesi Farabi Marmara Üniversitesi Farabi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Farabi Muğla Üniversitesi Farabi Mustafa Kemal Üniversitesi Farabi Namık Kemal Üniversitesi Farabi Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Farabi Niğde Üniversitesi Farabi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Farabi Osmangazi Üniversitesi Farabi Pamukkale Üniversitesi Farabi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Farabi Sakarya Üniversitesi Farabi Sinop Üniversitesi Farabi Süleyman Demirel Üniversitesi Farabi Trakya Üniversitesi Farabi Uludağ Üniversitesi Farabi Yıldız Teknik Üniversitesi TOPLAM

68 Tablo 57 - İşbirliği Anlaşması Yapılan Üniversiteler (2013 Yılı) Anlaşma Yapılan Üniversite Ülke Adı Tarihi Geçerlilik Süresi Texas Southern Üniversitesi ABD yıl Southern New Hampshire Üniversitesi ABD yıl Lamar Üniversitesi ABD yıl Fon Üniversitesi Makedonya 2012 Süresiz Business Academy Smilevski Makedonya 2012 Süresiz Uluslararası Balkan Üniversitesi Makedonya 2011 Süresiz Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Bosna Hersek yıl Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Kırgızistan yıl Tablo 58- Değişim Protokolü Yapılan Üniversiteler FARABİ (2013 Yılı) Üniversiteler I. Anlaşma Süreleri II. Anlaşma Süreleri YIL 1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adıyaman Üniversitesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ahi Evran Üniversitesi Artvin Çoruh Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Aksaray Üniversitesi Amasya Üniversitesi Ankara Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Balıkesir Üniversitesi Bartın Üniversitesi Bayburt Üniversitesi Bilecik Üniversitesi Bitlis Eren Üniversitesi Celal Bayar Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Çankırı Karatekin Üniversitesi Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Dicle Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Dumlupınar Üniversitesi Ege Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Erzincan Üniversitesi Fırat Üniversitesi Gazi Üniversitesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi Giresun Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Harran Üniversitesi Hitit Üniversitesi İnönü Üniversitesi İstanbul Üniversitesi İstanbul Aydın Üniversitesi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

69 Üniversiteler I. Anlaşma Süreleri II. Anlaşma Süreleri YIL 41 Kafkas Üniversitesi Kahramanmaraş Üniversitesi Karabük Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Kastamonu Üniversitesi Kırıkkale Üniversitesi Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kırklareli Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Konya Üniversitesi Marmara Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mersin Üniversitesi Muğla Üniversitesi Mustafa Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Nevşehir Üniversitesi Niğde Üniversitesi On Dokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Üniversitesi Osmangazi Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Rize Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Siirt Üniversitesi Sinop Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Trakya Üniversitesi Uludağ Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Grafik 10- Erasmus ve Farabi Programları Gelen/Giden Sayılarının Yıllar İtibarıyla Değişimi Erasmus Gelen Erasmus Giden Farabi Gelen Farabi Giden

70 SAĞLIK HİZMETLERİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ( BEÜ Hastanesi ) Merkezimiz hizmete girdiği tarihinde 5000 m² kapalı alana 70 yatak kapasitesine sahip iken 2014 Ocak sonu itibari ile m² kapalı alana 478 i normal 71 i yoğun bakım olmak üzere toplam 551 yatak kapasitesine ulaşmıştır. Merkezimiz yaklaşık 14 yıllık bir sürede kendi öz kaynaklarından yararlanarak hizmet alanını genişletmekte ve modern tıbbın sunduğu imkânları hastaları için kullanmakta ve kalite anlayışıyla hizmetlerine devam etmektedir. Yönetim felsefemizin temelini, tıbbi etik ilkelerden ödün vermeden, hasta ve çalışan haklarına saygılı, uluslararası kalite standartlarında sağlık ve eğitim hizmetleri vermek oluşturmaktadır. Merkezimizde sağlık hizmetleri, 7 gün 24 saat kesintisiz olarak ve bir bütünlük içinde sunulmaktadır. Tüm branşlarda deneyimli ve güçlü kadroyla teşhis, tetkik, ameliyat, yoğun bakım, ayaktan ve yataklı tedavi hizmetleri üst düzey kalitede sunulmaktadır. Ayaktan teşhis ve tedavi süreçlerinde özellikle poliklinik muayeneleri sonrası istenilen tetkiklerin gerçekleştirilmesi sırasında dağınık yerleşim gösteren Kan Alma, Örnek Toplama, EKG, Radyoloji ( Direkt Röntgen, Bilgisayarlı Tomografi, USG, Mamografi ) gibi birimler A blok bodrum 1. Katta yeni oluşturulan mekâna toplanmıştır. Bu şekilde poliklinik muayenesi sonrası hastalarımızın çoğunun tek bir birim içinde tüm tetkikleri yapılabilmekte ve gereksiz zaman kayıplarının önüne geçilmeye çalışılmaktadır yılında faaliyete geçirilen Hasta Yönlendirme Birimimiz, hasta ve yakınlarına danışmanlık ve gereksinim duyan hastalarımızın ilgili hizmet ünitelerine yönlendirilmesi işlevini yerine getirmekte olup; Acil Servis, Poliklinikler, Tetkik Ünitelerimiz, Ameliyathane Girişi ve Başhekimlik bölgelerinde hizmet sunmaktadır. Bu birimin kuruluş amacı 551 yataklı olarak m2 lik bir alanda hizmet sunan hastanemizden yararlanan hasta ve yakınlarının hastanemiz ile ilgili işlerini en az çaba, zaman ve emek harcayarak bitirebilmelerine yardımcı olmaktır. Bu birimimiz kurulduğu andan bu yana önemli mesafeler kaydederek hizmet kalitemize oldukça önemli katkılar sağlamaktadır. Hasta memnuniyetinin artırılması, bekleme sürelerinin azaltılması, hastaların randevu almalarının ve poliklinik girişlerinin kolaylaştırılması amacıyla merkezi olarak hizmet veren hasta kabul sistemimiz değiştirilmiş, her poliklinik katına ilgili polikliniklere ait tüm evrak kayıt işlemlerinin yapılması ve takip edilebilmesi amacıyla kayıt kabul birimleri tahsis edilmiştir. Merkezimize geldikleri anda ilgili polikliniğin kayıt kabul birimlerinden kayıtları sağlanmaktadır. Yine özellikle hasta yoğunluğu fazla olan polikliniklerde hizmetin kalite ve verimliliğinin artırılması amacıyla ilgili birime sekretarya tahsisi sağlanmıştır. 69

71 Radyoloji birimimizce gerçekleştirilen Direkt Röntgen, Bilgisayarlı Tomografi ve Magnetik Rezonans gibi tetkiklerin sonuçları Hastane Otomasyon Sistemimize entegre edilen PACS yazılımı sayesinde ilgili poliklinik hekimine ağ üzerinden bilgisayar yoluyla ulaşmakta ve hem hasta film sonuçlarını beklemek zorunda kalmamakta, hem de ilgili hekim sonuçlara hasta dosyası üzerinden hızlı bir şekilde ve yüksek kalitede ulaşabilmektedir. Radyoloji birimimize eklenen yeni Bilgisayarlı Tomografi cihazının yanısıra Magnetik Rezonans ve Bilgisayarlı Tomografi çekimlerinde başlanan yeni vardiya sistemi ile e kadar çekimler sürdürülmekte ve gerçekleşmesi geciken randevu sayıları önemli ölçüde azaltılmıştır. Merkezimiz web sitesi üzerinden hastalarımızın yaptırdıkları tetkiklerin sonuçlarını görebilmelerine olanak sağlayan on-line bağlantı hattı devrede olup, hastalarımız bulundukları her yerden tetkik sonuçlarına internet yoluyla ulaşabilmektedirler. Merkezimizde sunulan hizmetlerin hasta ve yakınlarınca değerlendirilmesine yönelik olarak periyodik olarak anket çalışmaları yapılmaya başlanmış olup, sonuçlar üst yönetimimizce değerlendirilecek ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Merkezimiz Acil Servisi mevcut alanları ile bölgesel ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalmaya başladığı için yapılan yeni proje çerçevesinde ilimiz hayırseverlerinden Velioğlu Ailesinin katkılarıyla başlamış olan yeni Yetişkin Acil ve Çocuk Acil Servis revizyon inşaatı tamamlanmış olup hizmete alınmıştır. Merkezimizde halen Yetişkin Onkoloji, Çocuk Onkolojisi, Torasik Onkoloji, Hematoloji, Gastroenteroloji, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Endokrinoloji alanlarında dahili, Göğüs Cerrahisi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahi, Üroloji, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları, Jinekoloji, Çocuk Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji alanlarında da cerrahi olarak kanserli hastalarımıza hizmet sunulmaktadır. Onkolojik birimlerimize bağlı Kemoterapi Ünitelerinde ortalama olarak günlük 55 hasta, Radyoterapi Ünitelerinde ortalama olarak günlük 65 hasta tedavi hizmeti almaktadır. Kanserli hastaların erken tanı ve takibinde gelişen teknoloji bağlamında Pozitron Emisyon Tomografisi (PET CT) olmazsa olmaz bir cihaz haline gelmiş olup; hastalarımıza erken tanı konulması ve takibi amacıyla mutlaka hastanemize kazandırılması gerekmekte idi. Merkezimizin hizmet verdiği Batı Karadeniz Bölgesindeki hiç bir hastanede bu cihaz mevcut olmayıp, tanı ve tedavisinde bu cihaza ihtiyaç duyulan hastalar il dışına sevk edilmektedir. Pozitron Emisyon Tomografisi (PETCT) cihazının kuruluş işlemleri tamamlanmış olup hizmet alımı yoluyla 2013 yılında bölge halkının hizmetine sunulmuştur. Merkezimiz dış alanlarında özellikle merkezimiz ön cephesinde sürdürülen düzenleme çalışmaları hızla tamamlanmış hastalarımızın hastane dışı alanlarda da rahat nefes almalarını sağlayacak yeşil alanlar ve dinlenme alanları oluşturulmuştur. Merkezimizde tüm klinik branşlarda (Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Alerji, Çocuk Cerrahisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Endokrinoloji, Yenidoğan, Dermatoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Gastroenteroloji, Nefroloji, Endokrinoloji, Erişkin Hematoloji, Gastroenteroloji, Genel Cerrahi, Göğüs Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp-Damar Cerrahisi, Kardiyoloji, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Nefroloji, Nöroloji, Nöroşirurji, Tıbbi Genetik, Tıbbi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Ortopedi ve Travmatoloji, Patoloji, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Psikiyatri ve Üroloji ) hem ayaktan poliklinik hizmetleri hem de yataklı tedavi hizmetleri verilmektedir. Ayrıca erişkin, koroner, kalp damar cerrahisi, çocuk ve yenidoğan olmak üzere toplam 71 yatak kapasitesi ile üçüncü basamak standartlarında yoğun bakım hizmeti verilmektedir. En son teknoloji ürünü cihazlarla direk grafi (röntgen), Anjiyografi, fluoroskopi, manyetik rezonans (MRI), bilgisayarlı tomografi (BT), PET CT, sintigrafi, kemik dansitometre, renkli doppler ultrasonografi vb. görüntüleme hizmetleri başarıyla yürütülmektedir. Kardiyoloji bölümümüzde EKO, ritm ve tansiyon holter, efor testi, koroner anjiyografi gibi tanıya yardımcı tetkikler ile her türlü girişimsel kardiyolojik işlemler yapılabilmektedir. Bronkoskopi ünitesi tadilatı yapılmış olup, bölüm modern çizgilere sahip yeni bir mekanda faaliyetini sürdürmektedir. Personel kafeteryamız açılarak merkezimiz çalışanlarının hizmetine sunulmuştur. 3. Basamak tam donanımlı acil servis tadilatı tamamlanmış olup yeni çehresi ile bölge halkına hizmet vermeye başlamıştır. 70

72 Nöroloji, Kadın Doğum ve Romatoloji Anabilim Dallarına ait polikliniklerin tadilatı tamamlanarak hizmete alınmıştır. A Blok yataklı servislerinde öğretim üyelerinin hazırlık çalışma ofisleri ve sekretarya çalışma alanları yeniden düzenlenmiştir. Ameliyathane ve Genel Yoğun Bakımların tadilat çalışmaları tamamlanmış bölgesel düzeyde yoğun bakım hizmetleri sürdürülmektedir. Teknolojik altyapı ve bilgi gerektiren bir çok tanıya yardımcı işlem (solunum fonksiyonları testi, bronkoskopi, alt ve üst G.İ.S. endoskopileri, kolonoskopi, EEG, EMG, PUVA vb.) başarıyla yapılmaktadır yılı içerisinde Kanser Tanı ve Tedavi Merkezinin faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Merkezimiz dış alanlarında özellikle merkezimiz ön cephesinde sürdürülen düzenleme çalışmaları hızla tamamlanmış hastalarımızın hastane dışı alanlarda da rahat nefes almalarını sağlayacak yeşil alanlar ve dinlenme alanları oluşturulmuştur. 50 adet nitelikli hasta yatağına sahip özenle planlanan bölgenin tek Kanser Araştırma Merkezinin 2014 yılı içerisinde hizmete geçmesi planlanmaktadır. Obezite ve şeker hastalığı hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan bilincin farkında olan Üniversitemiz bu alanda üzerine düşeni yapmaya talip olmuştur. Bu amaçla bölgemize ve ülkemize hizmet verecek nitelikte Obezite ve Diyabet Araştırma Ve Uygulama Merkezi, kurma çalışmaları başlatılmış olup 2015 yılı içerisinde hizmete açılması planlanmaktadır. Merkezimizde sunulan eğitim ve sağlık hizmetlerinin nitelik ve nicelik olarak daha ileri götürülmesi amacıyla insan kaynakları, alt yapı ve cihaz iyileştirmelerimiz hız kaybetmeden devam etmektedir. Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2457 sayılı yasanın 7/d maddesine göre kurulmuştur. Merkezimiz, özel bütçeli bir kuruluş olarak sağlık hizmetlerini sürdürmektedir. Merkezimiz, 14 Eylül 2012 tarih sayılı resmi gazetede yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğine dayanarak Üniversitemiz Rektörü tarafından atanan Merkez Müdürü (Başhekim) ve Merkez Müdürünün önerisi ve Rektörün oluru ile atanan Başhekim Yardımcıları (5), Hastaneler Başmüdürü (1), Hastane Müdürleri (3), Hastane Müdür Yardımcıları (4) ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürü (başhemşire) ve yardımcılardan oluşan idari organizasyon tarafından yönetilmektedir. Ayrıca Merkez Müdürünün önerisi ve Rektör onayı ile oluşturulan Kurullar, ilgili yönetmelik hükümlerine göre görevlerini sürdürerek hastane hizmetlerinin denetimine ve işleyişine katkıda bulunmaktadır. Merkezimiz üçüncü basamak düzeyinde teşhis ve tedavi hizmetleri sunan bir sağlık kurumudur. Bu hizmetlerinin yanında Tıpta Uzmanlık Eğitimi, Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine teorik, uygulama ve staj gibi eğitim hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler hastanemizdeki poliklinik, klinik, laboratuar ve görüntüleme birimleri imkânlarıyla yerine getirilmektedir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde tüm akademik ve diğer sağlık personeli ile idari personel görev almaktadır. Hastanemiz son 11 yılı aşan geçmişinde finansmanını kendi öz kaynaklarından sağlayarak ve sürekli hizmet portföyünü genişleterek modern tıbbın sunduğu olanakların tümünü sizler için kullanmakta ve sağlıkta kalite anlayışıyla hizmetlerine devam etmektedir. Hastanemizde sağlık hizmetleri, 24 saat kesintisiz verilmekte ve bütünlük arz etmektedir. Bu anlayış içinde hastanemizde tüm branşlarda deneyimli ve güçlü kadrosuyla teşhis, tetkik, her türlü cerrahi girişim, yoğun bakım ve yataklı tedavi hizmetleri, üst düzey kalitede sunulmaktadır yılından itibaren Merkezimizde Hasta Hakları Biriminin yanısıra Sosyal Hizmetler Birimide faaliyet vermeye başlamış olup 1 Sosyal Hizmet Uzmanı ile çalışmalar sürdürülmektedir. Merkezimizin temel politikası; sunmuş olduğu sağlık hizmetini arzulanan kalite standartlara taşıyarak bölge halkının sağlık ihtiyaçlarını maksimum kalite düzeyinde karşılamaktır. Ayrıca Tıpta Uzmanlık Eğitimi, Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine teorik, uygulama ve staj gibi üst düzey eğitim ve uygulama alt yapısı oluşturmayı görev edinmiştir. 71

73 Tablo 59- Hastane Hizmet Birimleri (2013 Yılı) Ayaktan Tedavi Hizmet Birimleri Yataklı Tedavi ve Yoğun Bakım Hizmet Birimleri Diğer Hizmet Birimleri Poliklinikler Yataklı Servisler Acil Servis ve Ameliyathaneler Günü Birlik Tanı - Tedavi Üniteleri Yoğun Bakımlar Laboratuvar ve Görüntüleme Radyoterapi Kemoterapi İlaç Hazırlama Ünitesi Mali Hizmetler Fizyoterapi Onkoloji Bilişim Hizmetleri Anjiyo Ünitesi Hemodiyaliz Genel İdari Hizmetler Sağlık Kurulu/Rapor Klinikler Destek Hizmetleri Tablo 60- Hastane Hizmet Birimlerinin Sayısı (2013 Yılı) Hizmet Alanı Sayısı Hizmet Alanı Sayısı Hizmet Alanı Sayısı Klinik 24 Radyoloji 3 Laboratuvar 6 Poliklinik 64 Nükleer Tıp 1 Eczane 1 Ameliyathane 15 Sterilizasyon 1 Morg 1 Acil Servis 2 Yoğun Bakım 7 Teknik Servis 2 Tablo 61- Hastane Hizmetleri (2013 Yılı) Tedavi Hizmetleri Yoğun Bakım Hizmetleri Hizmet Türü Hasta Sayısı Hizmet Türü Yatak Hasta Doluluk Sayısı Sayısı Oranı (%) Poliklinik Hizmetleri Genel YB % 100 Klinik Hizmetleri KVC 5 61 % 11,7 Ameliyathane Koroner % 88,7 Yoğun Bakım Solunum % 79,4 Acil Servis Hizmetleri Çocuk % 62,5 Yeni Doğan % 76 Ameliyathane Hizmetleri Teşhis Hizmetleri Doğum Hizmetleri Ameliyat Grubu Sayısı Hizmet Türü Sayısı Doğum Türü Sayısı A Grubu Ameliyat (büyük) Laboratuvar Hizmetleri Sezaryen 748 B Grubu Ameliyat (orta) C Grubu Ameliyat (orta) Görüntüleme Hizmetleri ve Radyoloji D Grubu Ameliyat (küçük) Nükleer Tıp E Grubu Ameliyat (küçük) Normal 238 TOPLAM TOPLAM TOPLAM 986 Grafik 11 -Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hasta Sayılarının Yıllar İtibarıyla Değişimi Poliklinik Hasta Sayısı Acil Hasta Sayısı Yatan Hasta Sayısı

74 Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkezimiz, tarih sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile kurularak faaliyete geçmiştir. Merkezimizde, Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Kliniği nde 4, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Kliniği nde 2, Ortodonti Kliniği nde 5, Pedodonti Kliniği nde 4, Periodontoloji Kliniği nde 6, Protetik Diş Tedavisi Kliniği nde 11, Endodonti Kliniği nde 8 olmak üzere 39 diş hekimi görev yapmaktadır yılı başlangıcında yeni hasta otomasyon sistemine geçilmiş, hasta takibi ve döner sermaye işlemleri bu program üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Yeni otomasyon sistemine geçişle öncelikli hastaların belirlenmesi ve tedavilerinde kolaylık sağlanmıştır. Günlük ortalama 400 hasta potansiyeli olan Merkezimizde diş ünite sayısı 26 iken, 32 ye çıkarılmış olup, 15 adet daha diş ünitesi alımı için Aralık ayında ihale yapılmıştır. Merkezimizde radyolojik görüntülemeler 1 Panoromik Rontgen Cihazı ve 1 RVG cihazı ile hizmet vermekteyken 1 adet daha Periapikal Radyografi cihazı alımı yapılmıştır yılında alımı yapılan Dental Volümetrik Tomografi cihazı ile Zonguldak ve çevresinde bir ilk olan ve baş-boyun bölgesindeki oluşumların radyografik görüntülerinin 3 boyutlu olarak elde edilebildiği, gerektiğinde kesitler alınarak cerrahi, ortodontik ve protetik tedavi planlamaları yapılabilmektedir. Bu ileri görüntüleme tekniğine sahip tomografi cihazı ile hastaların daha az radyasyon ile daha yüksek çözünürlükte görüntüleri daha kısa sürede alınabilmektedir. Ayrıca bu cihaz ile elde edilen görüntüler ile hastalarımızın implant planlamaları sanal ortamda özel medikal monitörler kullanılarak hazırlanabilmekte ve böylece ameliyat öncesi milimetrik değerlendirmeler ile komplikasyonların oluşması önlenmektedir. Dental Volümetrik Tomografi cihazı ile elde edilen planlamalar, 3 boyutlu radyografik değerlendirmeler CD ortamına kaydedilerek yalnızca merkezimizde değil, diğer sağlık kuruluşları ve serbest diş hekimlerine de gönderilebilmektedir. Merkezimiz kliniklerinde çalışan personelimize 2013 Nisan ayından başlayarak belli aralıklarla Hasta ve Hasta Yakınlarıyla İletişim+Çalışanlar Arasında-çatışma yönetimi, Kan Şekeri Düşmelerinde Yapılacak Müdahale, Bilinç Bozukluklarında İlkyardım Hiper-Hipo Tansiyonda Hemşirelik Yaklaşımı, Temel Yaşam Desteği, Havayolu Tıkanıklığında İlkyardım (cpr), Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar, Çalışan güvenliği-kodlar, Hasta mahremiyeti ve aydınlatılmış onam konularında hizmet içi eğitimler verilmiştir. 73

75 Grafik 12- Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Hasta Sayısının Yıllar İtibarıyla Değişimi Seri Mediko Hizmetleri Merkez Kampüste bulunan mediko ünitemiz kapsamlı olarak 1. Basamak sağlık merkezi haline getirilmiş olup, öğrencilerimize, Üniversitemiz mensupları ile yakınlarına hizmet vermektedir. Burada 1 doktor, 1 hemşire ve 1 psikolog görev yapmaktadır. Erğli Eğitim Fakültesi Kampüsünde de 1 kadrolu hemşirenin olduğu mediko bulunmaktadır. Alaplı Meslek Yüksekokulu Kampüsün de ise bir sağlık odası mevcuttur. Haftanın belirli günlerinde part-time çalışan doktorlar tarafından öğrencilerin sağlık kontrolleri yapılmaktadır. Tablo 62 - Merkez Kampüs Mediko Poliklinik Hizmetleri (2013 yılı) Poliklinik Hizmetleri Sayısı Poliklinik Hizmetleri Sayısı Acil Vaka Sayısı 37 İstirahat Verilen Personel Sayısı 43 Öğrenci Muayene Sayısı 4672 İstirahat Verilen Personel Çocuğu Sayısı 32 Öğrenci Sevk Sayısı 29 Psikolog Muayene Sayısı 86 İstirahat Verilen Öğrenci Sayısı 46 Enjeksiyon Sayısı 1055 Personel Muayene Sayısı 1729 Pansuman Sayısı 396 SOSYAL HİZMETLER Sağlık, Spor ve Kültür Daire Başkanlığı Başkanlığımız, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkân sağlayarak, gerek sağlık gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıklarını kazandırmak; yükseköğretim öğrencilerinin, Üniversitemiz çalışanları ile bakmakla yükümlü olduğu yakınları ve emeklilerinin, beden ve ruh sağlığının korunması, beslenme, barınma, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi, sosyal ihtiyaçlarını karşılama ve bu amaçla bütçe imkânları nispetinde okuma salonları, yataklı sağlık merkezleri, öğrenci kantin ve yemekhaneleri açmak, toplantı, tiyatro ve sinema salonları, spor salon ve sahaları, kamp yerleri sağlamakla ve bunlardan öğrencilerin en iyi şekilde yararlanmaları için gerekli önlemleri almakla görevlidir. 74

76 Tablo 63- Öğrenci Kulüpleri (2013 Yılı) Sıra No Kulüp Adı Bulunduğu Akademik Birim Üye Sayısı 1 Alternatif Enerji Kulübü Merkez Kampüs 20 2 Arama Kurtarma Kulübü Merkez Kampüs 25 3 Arkeoloji Kulübü Merkez Kampüs 33 4 Atatürkçü Düşünce Kulübü Merkez Kampüs Avrasya Kulübü Merkez Kampüs 58 6 Avrupa Birliği Gençlik Projeleri Kulübü Merkez Kampüs 20 7 Batı Kültür Ve Edebiyatları Kulübü Merkez Kampüs 20 8 Bilardo Kulübü Merkez Kampüs 20 9 Bilimsel Araştırmalar Kulübü Merkez Kampüs Bilinçli Gençlik Kulübü Merkez Kampüs Bisiklet Kulübü Merkez Kampüs Biyoloji Kulübü Merkez Kampüs Biyomedikal Kulübü Merkez Kampüs Boks Kulübü Merkez Kampüs Bowling Kulübü Merkez Kampüs Briç Kulübü Merkez Kampüs Çağdaş Yaşamı Destekleme Kulübü Merkez Kampüs Çevre Kulübü Merkez Kampüs Dağcılık Ve Doga Sporları Kulübü Merkez Kampüs Dans Kulübü Merkez Kampüs Edebiyat Ve Tarih Kulübü Merkez Kampüs El Sanatları Kulübü Merkez Kampüs Elektrik Elektronik Kulübü Merkez Kampüs Eskrim Kulübü Merkez Kampüs Etik ve Estetik Değerler Kulübü Merkez Kampüs Fizik Kulübü Merkez Kampüs Fotoğrafçılık Kulübü Merkez Kampüs Genç Düşün Kulübü Merkez Kampüs Genç Erişim Kulübü Merkez Kampüs Genç Gönüllüler Kulübü Merkez Kampüs Genç Tema Kulübü Merkez Kampüs Gençlik Gelişim Ve Degişim Kulübü Merkez Kampüs Geomatik Kulübü Merkez Kampüs Grafiti Kulübü Merkez Kampüs Güzel Sanatlar Kulübü Merkez Kampüs Halk Oyunları Kulübü Merkez Kampüs Havacılık Kulübü Merkez Kampüs Hayvan Hakları Kulübü Merkez Kampüs Hiphop Kulübü Merkez Kampüs Ieee(Bilişim)Kulübü Merkez Kampüs İktisat Kulübü Merkez Kampüs İnsan Kaynakları ve Kariyer Kulübü Merkez Kampüs İnşaat Kulübü Merkez Kampüs İnternet Teknolojileri Kulübü Merkez Kampüs İşletme Kulübü Merkez Kampüs Jeoloji Kulübü Merkez Kampüs Karate Kulübü Merkez Kampüs Karikatür Kulübü Merkez Kampüs Keşif ve Macera Kulübü Merkez Kampüs Kızılay Gençlik Kulübü Merkez Kampüs Kimya Kulübü Merkez Kampüs Kişisel Gelişim ve Kariyer Kulübü Merkez Kampüs Kitap Kulübü Merkez Kampüs Klasik Müzik Kulübü Merkez Kampüs 18 75

77 Sıra No Kulüp Adı Bulunduğu Akademik Birim Üye Sayısı 55 Klasik Türk Sanatları Kulübü Merkez Kampüs Kültür ve Sanat Kulübü Merkez Kampüs Kültürel Miraslarımızı Tanıma ve Tanıtma Kulübü Merkez Kampüs Madenciler Kulübü Merkez Kampüs Madencilik Projeleri Tasarım Kulübü Merkez Kampüs Mağara Araştırma Kulübü Merkez Kampüs Makina Mühendisligi Kulübü Merkez Kampüs Maliye Kulübü Merkez Kampüs Matematik Kulübü Merkez Kampüs Medeniyet Kültür Sanat ve Fikir Kulübü Merkez Kampüs Müzik Kulübü Merkez Kampüs Orienteering Kulübü Merkez Kampüs Paten ve Kaykay Kulübü Merkez Kampüs Radyo Televizyon Kulübü Merkez Kampüs Rehberlik ve Danışmanlık Kulübü Merkez Kampüs Resim Kulübü Merkez Kampüs Robot Kulübü Merkez Kampüs Satranç Kulübü Merkez Kampüs Sinema Kulübü Merkez Kampüs Sosyal Aktivite Kulübü (S.A.S.) Merkez Kampüs Sosyal Politika Kulübü Merkez Kampüs Sosyal Sorumluluk Kulübü Merkez Kampüs Sosyal ve Kültürel Aktiveteler Kulübü Merkez Kampüs Sualtı Sporları Kulübü Merkez Kampüs Şair Muzaffer Tayyip Uslu Edebiyat Kulübü Merkez Kampüs Şiir Kulübü Merkez Kampüs Tarih Kulübü Merkez Kampüs Tenis Kulübü Merkez Kampüs Tiyatro Kulübü Merkez Kampüs Toplum Gönüllüleri Kulübü Merkez Kampüs Turizm Kulübü Merkez Kampüs Tuyak Kulübü Merkez Kampüs Türk Halk Müziği Kulübü Merkez Kampüs Türk Sanat Müzigi Kulübü Merkez Kampüs Uluslararası Gençlik Kulübü Merkez Kampüs Yarının Liderleri Kulübü Merkez Kampüs Yelken Kulübü Merkez Kampüs Yoga Kulübü Merkez Kampüs Yönetim ve Siyaset Kulübü Merkez Kampüs Diş Hekimliği Öğrenci Kulübü Diş Hekimliği Fakültesi Estetik Kulübü A. E. Sağlık H.M.Y.O Sağlık Kulübü A. E. Sağlık H.M.Y.O Bilimsel Araştırma Kulübü Zonguldak Sağlık YO Sanat Kulübü Zonguldak Sağlık YO Sounddrug Müzik Kulübü Tıp Fakültesi Tıp Kültür Sanat Kulübü Tıp Fakültesi Vıtruvıus Tıbbi Çizim Kulübü Tıp Fakültesi Genç Girişimciler Kulübü Zonguldak MYO Gençlik Kulübü Zonguldak MYO Sahne Sanatları Kulübü Zonguldak MYO Ekonomi Kulübü Alaplı MYO Fotografçılık Kulübü Alaplı MYO Halk Oyunları Kulübü Alaplı MYO Metalurji Kulübü Alaplı MYO Muay Thai Kulübü Alaplı MYO 20 76

78 Sıra No Kulüp Adı Bulunduğu Akademik Birim Üye Sayısı 110 Müzik Kulübü Alaplı MYO Resim Kulübü Alaplı MYO Sinema Kulübü Alaplı MYO Spor Kulübü Alaplı MYO Basın ve İletişim Kulübü Çaycuma MYO Fotografçılık Kulübü Çaycuma MYO Gıda Kulübü Çaycuma MYO Grafiti Kulübü Çaycuma MYO İnsan Kaynakları ve Kariyer Kulübü Çaycuma MYO Müzik ve Dans Kulübü Çaycuma MYO Resim Kulübü Çaycuma MYO Kültür Kulübü Çaycuma MYO Turizm Tanıtma Ve Uygulama Kulübü Çaycuma MYO Tiyatro Kulübü Çaycuma MYO Web Tasarımı Ve Bilgisayar Kulübü Çaycuma MYO Youth Kulübü Çaycuma MYO Denizcilik Kulübü Denizcilik MYO Gemi Modelciligi Kulübü Denizcilik MYO Görsel Sanatlar Kulübü Denizcilik MYO Kürek Kulübü Denizcilik MYO Latin Dansları Kulübü Denizcilik MYO 131 Müzik Kulübü Denizcilik MYO Salon Sporları Kulübü Denizcilik MYO Su Sporları Kulübü Denizcilik MYO Tedarik Zinciri Loj.Yön.Kulübü Denizcilik MYO Yelken Kulübü Denizcilik MYO Zeka Sporları Kulübü Denizcilik MYO Gastronami Kulübü Öğr.Gör.Gökhan ŞALLI Hip Pop Dans Kulübü Öğr.Gör.Güven DENİZ Müzik Kulübü Öğr.Gör.Hakan VARGÜN Satranç Kulübü Öğr.Gör.Ali KONAK Tarih ve Turizm Kulübü 142 Tiyatro Kulübü Öğr.Gör.Şule KIYCI Atatürkçü Düşünce Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi Bilim Tarih Ve Felsefe Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi Bisiklet Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi Din Kültürü Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi 147 Eğitim Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi Folklor Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi Fotografçılık Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi Gazetecilik Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi Genç Kalemler Edebiyat Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi Genç Vizyon Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi Karaelmas Kitap Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi Müzik Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi Santranç Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi Sinema Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi Tarih Doğa Kültür Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi Türk Dili Ve Kültürü Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi Yelkencilik Ve Dalış Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi Yeşil Kimya Kulübü Ereğli Eğitim Fakültesi Atatürkçü Düşünçe Kulübü Gökçebey MMÇMYO Bahçe Kulübü Gökçebey MMÇMYO 25 77

79 Sıra No Kulüp Adı Bulunduğu Akademik Birim Üye Sayısı 165 Çevre Ve Gezi Kulübü Gökçebey MMÇMYO Fotografçılık Kulübü Gökçebey MMÇMYO Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Kulübü Gökçebey MMÇMYO Halkoyunları Kulübü Gökçebey MMÇMYO Müzik Kulübü Gökçebey MMÇMYO Seramik Kulübü Gökçebey MMÇMYO Spor Kulübü Gökçebey MMÇMYO Tiyatro Kulübü Gökçebey MMÇMYO 20 TOPLAM Tablo 64- Öğrenci Kulüpleri Faaliyetleri (2013 Yılı) Kulüp Adı Faaliyetin Açıklaması Tarihi Müzik Kulübü Hazırlık Kampüsünde Moral Konseri Tıp Kültür Sanat Kulübü Ankara-Bodywords Müze Gezisi Türk Halk Müziği Çaycuma Konser Türk Sanat Müziği Ereğli Konser Geomatik Kulübü Bartın Üniversitesinde Seminere Katılım İşletme Kulübü Karabük D.Ç. ve Safranbolu Teknik Gezi Türk Sanat Müziği Tıp Fak. Konser Sosyal ve Kültürel Aktivite Kulübü Kadınlar Günü Fotoğraf Sergisi Türk Halk Müziği Alaplı Konser Sosyal ve Kültürel Aktivite Kulübü Kadınlar Günü Film Gösterimi Robot Kulübü Ankara ODTÜ Robot Günlerine Katılım IEEE (Bilişim) Kulübü Mühendislik Eğitimi Konulu Konferans Medeniyet K.S. ve Fikir Kulübü M.Akif Ersoy Hayatı Tiyatro Şiir Kulübü Değirmenağzı Kahvaltı Türk Halk Müziği Tıp Bayramı Konseri İktisat Kulübü İstanbul İMKB Gezisi IEEE (Bilişim) Kulübü Yüksek Gerilimde İş Güvenliği Konferansı İnsan Kaynakları ve Kariyer Kulübü Çanakkale Gezisi Çevre Kulübü Çatalağzı Eren Enerji Teknik Gezi Biyoloji Kulübü Ankara "Orijinal Vücut Dünyası" Sergisi Katılım Öğrenci Konseyi İstanbul- Yarının Liderleri Ödül Töreni Sualtı Sporları Kulübü Stand Açma Uluslararası İşb.Diya. Kul. 1.Sosyal Girişimcilik Günü Etkinliği Jeoloji Kulübü Gökçebey Teknik Gezi Uluslararası İşb.Diya. Kul. Sosyal Girişimcilik Günü-Etkinlik Kızılay Gençlik Kulübü Kampüsün Kanında Hayat Var Kampanyası Avrasya Kulübü Adem Özkese-Söyleşi Sinema Kulübü Film Gösterimi Sol Ayağım Klasik Türk Sanatları Kulübü Kozlu Dağköy İlkokulu Ziyareti (*) Uluslararası İşb.Diya. Kulübü Liderlik Konulu Konferans İşletme Kulübü İstanbul İMKB Gezisi Maliye Kulübü İstanbul İMKB Gezisi İptal Kitap Kulübü Kitap Tanıtım Günü Bilim Tarihi ve Felsefesi Kulübü Bursa Bilim Teknoloji Merkezi Gezisi Toplum Gönüllüleri Kulübü Kalem Silgi Toplama Kampanyası (*) Gastronomi Kulübü Bolu Mengen MYO Gezisi Sosyal Sorumluluk Kulübü Osmanlıda Modern Eğitim-Konferans Tiyatro Kulübü AKM Tiyatro Oyunu Sahnelemesi Sosyal Sorumluluk Kulübü Medeniyet Üzerine-Söyleşi Tiyatro Kulübü Zonguldak AKM Oyunu Sahneleme Jeoloji Kulübü Gökgöl Mağarası Teknik Gezi Tiyatro Kulübü Devrek Merkez Kampüste Tiyatro Oyunu Sahnelemesi

80 Kulüp Adı Faaliyetin Açıklaması Tarihi Tiyatro Kulübü Devrek Zonguldak DMYO Oyunu Sahneleme Tiyatro Kulübü Çaycuma Merkez Kampüste Tiyatro Oyunu Sahnelemesi Sinema Kulübü Film Gösterimi Fil Adam Gıda Kulübü Zonguldak Gezisi Tiyatro Kulübü Çaycuma Zonguldak ÇMYO Oyunu Sahneleme Kültür Kulübü Çaycuma Bursa İnegöl Gezisi Tiyatro Kulübü Ereğli Merkez Kampüste Tiyatro Oyunu Sahnelemesi Tiyatro Kulübü Ereğli Zonguldak Eef Oyunu Sahneleme İnşaat Kulübü Gökgöl Mağarası Teknik Gezi Türk Halk Müziği Tıp Fak. Konseri Tiyatro Kulübü Merkez Kampüste Tiyatro Oyunu Sahnelemesi Çevre Kulübü Ambalaj Atıkları-Konferans Kimya Kulübü Kalkınma Ajansları-Konferans Madencilik Pro.Tas.Kulb. Mesleki Bilgi Ve Deneyim-Konferans Etik Ve Estetik Değerler Kulübü CASİM Avcı Konferans Ieee (Bilişim) Kulübü Bolu Teknik Gezi Avrasya Kulübü Suriye-Türkiye Siyasi Olayları-Konferans Etik Ve Estetik Değerler Kulübü Şaban Ali Düzgün-Konferans Madenciler Kulübü Çaycuma Ve Bartın Teknik Gezi Sosyal Sorumluluk Kul Çatışkan Bir Varlık Olarak İnsan-Konferans Etik Ve Estetik Değerler Kulübü Mahmut Kaya-Konferans Kimya Kulübü Savunma Sanayiinde Teknoloji-Konferans Tiyatro Kulübü (Zsyo) Merkez Kampüste Tiyatro Oyunu Sahnelemesi Ieee (Bilişim) Kulübü Çatalağzı Eren Enerji Teknik Gezi Çağdaş Yaşamı Dest Kul. Çaycuma-İhsanoğlu Çocuk Şenliğine Katılım (*) Madencilik Pro.Tas.Kulb. Mesleki Bilgi Ve Deneyim-Konferans Sosyal Sorumluluk Kul Gazetecilik İlkeleri-Konferans Fikret Bila Maliye Kulübü KPSS Hakkında Bilgilendirme-Seminer Öğrenci Konseyi Çanakkale Gezisi Sosyal Sorumluluk Kul Eski Şiir Üzerine-Konferans Ebubekir Eroğlu Uluslararası İşb.Diya. Kul. Liderlik Ve Yöneticilik-Söyleşi Maliye Kulübü Vergi Denetim Kurulu Mesleki Eğitim-Seminer Basın Ve İletişim K.(ÇMYO) Zonguldak - Teknik Gezi Etik Ve Estetik Değerler Kulübü Kutlu Doğum Haftası-Anma Maliye Kulübü "Öyp"-Seminer Robot Kulübü Karabük - Kardemir Teknik Gezi Kültür Sanat Kulübü İstanbul - Tarihi Ve Sanat Eserleri Tanıtım Gezisi Çağdaş Yaşamı Dest. Kul. TTK Eğitim Ocağı Gezisi Uluslararası İşb.Diya. Kul. Geleceğin Yöneticilerine Tavsiyeler-Söyleşi Türk Halk Müziği Ereğli - Konser Avrasya Kulübü Ankara - TBMM Gezisi Sosyal Sorumluluk Kul. Aşk ve Edebiyat-Konferans Sadık Yalsızuçanlar Uluslararası İşb.Diya. Kul. Kişisel Gelişim ve Beden Dili-Seminer Madenciler Kulübü Bartın - Çimento Üretimi Teknik Gezi İnsan Kaynakları Ve Kary.K. "ÖYP"-Seminer Madenciler Kulübü İstanbul Cerchar Workshop Katılımı Jeoloji Kulübü Amasra - Yüzey İncelemesi Gıda Kulübü (ÇMYO) Zonguldak - Gıda Üretim Tesisleri Gezisi İnşaat Kulübü Karabük - Çimento Fabr. Gezisi Türk Halk Müziği Antalya - Üniv.Arası Thm Yarışması Teknik Bilimler Kulübü Biyomedikal Cihazlar-Seminer Fizik Kulübü Süperiletkenliğin 100 Yıllık Tarihi-Konferans Bilim Tarihi ve Felsefe Kul. İstanbul Maliye Kulübü Sayıştay Denetçiliği-Seminer Uluslar Arası Gençlik Kul. Ankara- 9.Türkçe Yarışması

81 Kulüp Adı Faaliyetin Açıklaması Tarihi Özel Eğitim Kulübü (Ereğli) Engellilerle 360derece İletişim Zonguldak (*) Geomatik Kulübü Ankara-14.Türkiye Harita Kurultayı Avrasya Kulübü İslamda Milliyetçiliğin Yeri-Söyleşi Kimya Kulübü Düzce - Kimya Lab. Gezisi Bilim Tarihi ve Felsefe Kul. Zonguldak-Türk Ve Müslüman Bilim İnsanları Tarih Ve Felsefe Kulübü Bilim Tarihindeki Altın Çağımıza Yolculuk Turizm Tanıtma ve Uyg.Kul Amasra - Müze Gezisi Sosyal Politika Kulübü İnsan Kaynakları Ve Kariyer-Söyleşi Tiyatro Kulübü Çaycuma - Merkez Kampüsün Oyunu Gıda Kulübü (ÇMYO) Bartın Ve Devrek Gıda Üretim Alan İncelemesi Diş Hekimliği Kulübü Sakarya-Karasu Doğal Ve Kültürel Gezi Güzel Sanatlar Kulübü Doğal Tarım Bilgilendirme Gezisi Amasra Gıda Kulübü (ÇMYO) Zonguldak- Dünya Süt Günü Madenciler Kulübü 2.Yer Mühendisliği-Çalıştay Tarih Kulübü Tanzimattan Cumhuriyete Demokrasi-Söyleşi Diş Hekimliği Kulübü Karabük-Yenice Doğal Ve Kültürel Gezi Türk Sanat Müziği Ereğli Huzurevi Ziyareti (*) Uluslar Arası Gençlik Kul. Çanakkale Gezisi Robot Kulübü Kocaeli-Güneş Arabası Yarışları İktisat Kulübü Küresel Kriz Türkiye ve Dünya-Konferans Güzel Sanatlar Kulübü İstanbul- İstanbul Bianel Gezisi Sinema Kulübü Yeni Üyelere Kulüp Tanıtımı Bilim Tarih ve Felsefe Kul. İstanbul- Türk Ve Müslüman Bilim İnsanları İktisat Kulübü Kahvaltı Tarih Kulübü Cumhuriyetin İki Kurucu Önderi Atatürk-İnönü Sualtı Spor Kulübü Kocaeli Kerpe Dalış Kampı İnsan Kaynak. Kariyer Kul.(ÇMYO) İstanbul Çağrı Merkezleri Gezisi İnşaat Kulübü Ankara Yapı Fuarı Teknik Gezi IEEE (Bilişim) Kulübü İstanbul Cebit Fuarı Teknik Gezi Kültür Ve Sanat Kulübü Merkez Kampüs Stand Sualtı Spor Kulübü Kozlu Limanı Dip Temizliği Dalışı Şiir Kulübü Maraton Prog. Yorumcuları İle Söyleşi Kültür Ve Sanat Kulübü "Yağmuru Bile" Filminin İzlenmesi Ve Söyleşi Özel Eğitim Kulübü(Eef) Bolu 23. Ulusal Özel Eğt. Kongresi Karaelmas Robot Kulübü Antalya Rensef Fuarı Kitap Kulübü 2. Kampüs Kitap Okuyor Etkinliği Kimya Kulübü Ilıksu Kahvaltı Estetik Kulübü Ankara Güzellik Ve Bakım 2013 Fuarı İşletme Kulübü Mezun Olduktan Sonra İş Alanları İnsan Kaynakları Kul.(ÇMYO) Safranbolu Türkcell Bilgi Merk. Gezisi Çevre ve Gezi K. (GMYO) Abant ve Çevresi Gezi Jeoloji Kulübü Akçakoca Jeolojisinin İnceleme Gezisi Fotoğrafçılık Kulübü(ÇMYO) Amasra Doğal ve Kültürel Güzellikler Gezisi İktisat Kulübü Kulüp Etkinlikleri ve Seçim Toplantısı Mağara Araştırma Kulübü Kulüp Etkinlikleri ve Seçim Toplantısı Kitap Kulübü İstanbul Tüyap Kitap Fuarı Gezisi IEEE (Bilişim) Kulübü Bursa Bosch ve Oto Fuar Gezisi Jeoloji Kulübü Ankara MTA Tabiat Tarihi Müze Gezisi Geomatik Kulübü Ankara TMMOB CBS Kongresi Madenciler Kulübü Çaycuma. Kırma Eleme Hazırlama Tesisi Gezisi Kültür Ve Sanat Kulübü "Bir Zamanlar Anadoluda" Film Gösterimi Ieee (Bilişim) Kulübü Biyomedikal Mühendisliği Mesleki Tanıtım Resim Kulübü Ankara. Kriminal İnceleme Ve Çizim Estetik Kulübü Ankara. Kozmetik Üretim Süreci Sosyal ve Kültürel Aktiviteler K. "Tersine Dünya" Film Gösterimi

82 Kulüp Adı Faaliyetin Açıklaması Tarihi Genç Tema Kulübü Ankara Tema Gurup Başkanları Toplantısı Tenis Kulübü Tanıtım Standı Açma E-eğitim Kulübü Öğretmen Eğitimi Tiyatro Kulübü Kulüp Toplantısı İktisat Kulübü Günümüzde Yabancı Dilin Önemi Şiir Kulübü Kelimelerin Dünyasına Yolculuk Ieee (Bilişim) Kulübü Üretim Sektöründe Mühendislik Ve Yöneticilik İnsan Kaynakları Kulübü Girişimcilik, İş Dünyası. Hasan Sert Avrasya Kulübü Ankara TBMM Gezisi Radyo Televizyon Kulübü Kulüp Toplantısı Sinema Kulübü "Ehl-İ Beyte Mevlananın Bakış"I- Ahmet Turgut Ieee (Bilişim) Kulübü Enerji Kaynakları-Türkiyede Enerji Kültür ve Sanat Kulübü Tarih Nedir. Dr.Kaan Durukan Tiyatro Kulübü Atölye Çalışması Genç Erişim Kulübü Kulüp Toplantısı Sinema Kulübü Yarışma Bilgilendirme Toplantısı Sinema Kulübü Sinema Kültür Bilgi Yarışması Etik Ve Estetik Değerler Kulübü "Akademide Felsefe Hikmet Ve Din Halkoyunları Kulübü Kilimli "Hamsi Festivali" Artvin Ekibi Gösterisi Ieee (Bilişim) Kulübü Karabük. Kardemir A.Ş. Ve Safranbolu Gezisi Tarih Kulübü Osmanlı Devletinde Mısır Yrd. Doç. Sevda Özkaya Çevre Kulübü "Çevre Görevlisi Değil Çevre Mühendisi" İmza Kam Çevre Kulübü Kulüp Toplantısı Makina Mühendisliği Kulübü Gökçebey. Emko Fab. Teknik Gezi İnternet Teknolojileri Kulübü Sosyal Girişimcilik Radyo Televizyon Kulübü Kulüp Toplantısı Ieee (Bilişim) Kulübü İnsansız Hava Aracı Anka Genç Erişim Kulübü Yeni Nesiller, Politika, Gelecek Genç Gönüllüler Kulübü Dünya Bizi Bekliyor. Yrd.Doç. M.Lütfi Arslan Şiir Kulübü "Türkçeye Tuzak" Yavuz Bülent Bakiler Müzik ve Dans Kulübü (ÇMYO) Türk Halk Müziği Konseri Şiir Kulübü "Mevlanadan Şeyh Galibe Aşk" Muhammed Nur Doğan Resim Kulübü Ereğli. Ağız Ve Diş Sağlığı Haftası Kukla Gösterisi İnternet Teknolojileri Kulübü Sosyal Medya Kullanımı - Ömer Ertaş Genç Girişimciler Kulübü (ZMYO) Kariyer Sokağı İletişim Zirvesi İnsan Kaynakları ve Kariyer Kul(ÇMYO) Liderlik Ve Yöneticilik Avrasya Kulübü Yardım Kampanyası Uluslararası İşbirliği ve Diyalog Kul Ankara. A.B. Bakanlığı Ve Anıtkabir Ziyareti Müzik Kulübü Konser İnternet Teknolojileri Kulübü Sosyal Ağlara Bağımlılık Şiir Kulübü N. F. Kısakürek Anma Ve Şiir Şöleni Türk Halk Müziği Kulübü Konser Müzik Kulübü Konser Estetik Kulübü Popart Resim Sergisi Estetik Kulübü Zonguldak Huzurevi Ziyareti Tablo 65- Sosyal Hizmetler (2013 Yılı) Yararlanan Öğrenci Yararlanan Personel TOPLAM Öğrenci Çalıştırma Programı Yemek Fişi Yardımı Yemek Hizmeti

83 82

84 Tablo 66 - Spor Faaliyetleri (2013 Yılı) Tarih Branş Yer Mart 2013 Futbol Sakarya Üniversitesi Nisan 2013 Masa Tenisi Bülen Ecevit Üniversitesi Nisan 2013 Voleybol Akdeniz Üniversitesi Nisan 2013 Basketbol Kocaeli Üniversitesi 26 Nisan-02 Mayıs 2013 Badminton Antalya 27 Nisan-02 Mayıs 2013 Karete Kayseri Erciyes Üniversitesi Mayıs 2013 Halk Oyunları Ege Üniversitesi Haziran 2013 Plaj Voleybolu Antalya Haziran 2013 Masa Tenisi Bülen Ecevit Üniversitesi Aralık 2013 Basketbol Namık Kemal Üniversitesi Aralık 2013 Voleybol Bilecik Tablo 67 - Spor Faaliyetlerinin Sayısal Dağılımı (2013 Yılı) Katılınılan Spor Dalı Sayısı Katılan Kişi Sayısı Kazanılan Madalya Sayısı TOPLAM

85 Tablo 68 -Engelsiz BEÜ Birimi (2013 Yılı) Tarih Faaliyet Yer 11/03/2013 Güzel Bir Dünya İçin Engel Yok (Panel) Tıp Fakültesi A salonu 04/04/ Engelsiz Üniversiteler çalıştayı Isparta 28/05/2013 Temsili Üniversite Eğitimi ve Mezuniyeti programı Merkez Kampüs 03/12/2013 Ulusal Benim Engelsiz ÜniversitemMakale Yarışması Merkez Kampüs 84

86 Fen Edebiyat Fakültesi tarih ve 3837 sayılı Yasa ile kurulan Fakültemiz, faaliyetlerini m 2 kapalı alana sahip eski dekanlık binası ile 2008 yılı sonunda tamamlanarak faaliyete geçen ve m 2 kapalı alana sahip Yeni Eğitim Bloğu nda toplam 14 anfi, 7 derslik, 43 laboratuar, 99 çalışma ofisi, 1 öğretim elemanı dinlenme ofisi, 3 toplantı salonu, 3 kimyasal malzeme deposu, 1 kimyasal atık deposu ve 2 öğrenci kantinin bulunduğu binalarında sürdürmektedir. Tarih Bölümüne Eğitim Öğretim yılından itibaren, Arkeoloji, Sosyoloji ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri ise Eğitim Öğretim yılından itibaren öğrenci alınmıştır. Fakültemizde Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümlerinde Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı uygulamasına Eğitim-Öğretim yılından itibaren, Matematik Bölümü nde ise Eğitim-Öğretim yılından itibaren başlanmıştır. Bunun yanı sıra, henüz öğrenci almayan bölümlerimizden Eğitim Bilimleri Bölümü YÖK Yürütme Kurulu nun tarihli kararı ile, Felsefe Bölümü tarihli kararı ile, Psikoloji Bölümü ve Alman Dili Edebiyatı Programı tarihli kararı ile açılmış olup, öğretim üyesi yetiştirme programı(öyp) kapsamında 19, bilim insanı yetiştirme programı(biyep) kapsamında 1 ve 1416 Sayılı Yasa uyarınca lisansüstü eğitim yapmak üzere yurtdışına görevli 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Fakültemizde FEDEK akreditasyon çalışmalarına stratejik plan doğrultusunda Fizik Bölümü haricinde hızla devam etmekte olup, Biyoloji Bölümümüz Ocak 2014 de başvuru yapmıştır. Fen-Edebiyat Fakültelerinin genel sorunlarının ve mezunlarımızın durumlarının tartışılması, geleceğe yönelik hedeflerin belirlenmesi amacı ile Üniversitemiz ev sahipliğinde Mart 2013 tarihleri arasında 8. Fen Edebiyat Fakülteleri Dekanlar (FEFKON) Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Üniversitelerimiz ev sahipliğinde Haziran 2013 tarihleri arasında 20. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi Zonguldak ta Fakültemiz tarafından gerçekleştirilmiş olup, bu toplantıya Üniversitelerimizden yaklaşık 300 öğrencinin katılmıştır. Bülent Ecevit Üniversitesi Bryofit Herbaryumu (ZNG) 2009 yılında Fen Edebiyat Fakültesi Yeni Ek Binasının Biyoloji Bölüm katında hizmete girmiştir. Bu koleksiyonda yaklaşık olarak 5500'ü teşhisli 3000'i teşhis edilmeyi bekleyen toplamda 8500 bryofit örneği yer almaktadır. Örneklerimizin toplanma lokaliteleri genellikle Türkiye'nin Karadeniz Bölgesine aittir. Ayrıca herbaryum sorumluları tarafından her yıl başta Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Marmara Bölgelerinden toplanan yeni örnekler herbaryumumuza dahil edilmektedir. En önemlisi herbaryumumuzda kayıtlı bulunan örneklere ait detaylı bilgilere oluşturduğumuz herbaryum veri tabanı sayesinde online olarak ulaşılabilmektedir. 85

87 Tıp Fakültesi Fakültemiz 2004 yılından itibaren tamamlanan kendi binasında faaliyetlerini yürütmektedir. Fakültemiz bünyesinde derslikler, okuma odaları, kütüphane, toplantı salonları, öğrenci laboratuvarları, multidisiplin laboratuvarları, histoloji ve embriyoloji laboratuvarları, farmakoloji laboratuvarları, tıbbi biyokimya laboratuvarları, tıbbi genetik laboratuvarı, sitogenetik laboratuvarı fizyoloji laboratuvarı, mesleki beceri laboratuvarı, deneysel hayvan bakım üretim bölümü, deneysel hayvan laboratuvarı, kadavra odası, kadavra disseksiyon salonu, maket ve pratik uygulama salonu, bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Öğrenciler için, internet erişiminin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif etkinlik alanları oluşturulmuştur. Klinik uygulamalar aynı kampüs içerisindeki Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde yürütülmektedir. Halen Fakültemiz bünyesinde 2 adet 125, 1 adet 250 kişi kapasiteli olmak üzere toplam 3 adet konferans salonu, 2 adet toplantı salonu, 2 adet seminer salonu bulunmaktadır. Mühendislik Fakültesi tarih ve 3837 sayılı Yasa ile kurulan Fakültemizin kuruluş bölümleri olan Maden ve Makine Mühendisliği Bölümleri diğer bölümlere göre hem laboratuvar altyapısı olarak hem de mekân olarak daha geniş imkânlara sahiptirler. Maden Mühendisliği Bölümü NATO destekli ZEDEM Projesi, İngiliz Teknik yardımları ve Fakültemizin sağladığı deneysel araç ve gereçler ile bölüm laboratuarları akredite olacak bir duruma getirilmiştir. Makine Mühendisliği Bölümüne kazandırılan deneysel araç ve gereçle de bu bölüm, uygulamalı dersler açısından yeterli bir duruma getirilmiştir. Kuruluş olarak üçüncü en eski bölümümüz olan Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü laboratuarları ise çok hızlı bir biçimde gelişmektedir. İnşaat Mühendisliği Bölümünün laboratuvarlarının kurulması devam etmektedir ve bir kısmı tamamlanmış durumdadır.fakültemizde halen 9 bölüm bulunmakta olup en son yılından itibaren Metalurji ve Malzeme Bölümü kurularak eğitime başlamıştır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakültemizde toplam 6 bölüm ile eğitim öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. 4 bölümde ikinci öğretim eğitimi verilmektedir. İktisat ve İşletme bölümlerinde zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfları bulunmakta ve derslerin %30 u İngilizce verilmektedir. Açık Öğretim Fakültesinin eğitim programı Fakültemiz öğretim elemanlarının katkılarıyla yapılmıştır. Fakültemiz bünyesinde oluşturulan Bilgisayar uygulama sınıfında Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Temel Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar I ve II ile Bilgisayarlı Muhasebe dersleri ilgili öğretim elemanları tarafından uygulamalı olarak yürütülmüştür. Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığı nın tarih ve 2809 sayılı Kanun un ek 30. maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulunun tarihli kararı ile kurulmuştur. Fakültemiz Resim, Heykel ve Grafik Bölümleri YÖK yürütme kurulunun tarihli kararı ile açılmıştır. Fakültemizde Resim Bölümü faaliyetlerine yılında 20 öğrenci alarak başlamıştır. Fakültemizin öğrenci alan Resim Bölümünün yanı sıra Grafik ve Heykel Bölümlerinin öğrenci alımlarına yönelik öğretim elemanı kadrolarının oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. Bu bölümlerimizin gerekli alt yapı ihtiyaçları tamamlandığında Grafik ve Heykel Bölümleri de aktif hale gelecektir. Fakültemiz faaliyetlerini Üzülmez kampüsünde sürdürmektedir. Fiziki yapılanmada; 2013 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi binasına ait 4 adet Resim Anasanat Atölyesi, 2 adet Baskı Resim Atölyesi, 1 adet Heykel Atölyesi olmak üzere toplam 7 Atölye ve 1 Bilgisayar Laboratuarı, 40 kişilik 1 derslik, 32 kişi kapasitesi ile yemekhanesi ve 20 kişilik 1 kantini bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 2013 yılında bakım-onarım ve tadilatına başlanan ve büyük oranda onarımları tamamlanan ek binasında ihtiyaç duyulan Öğretim Elemanı ofisleri, kütüphane ile atölye olarak kullanılacak mekanlar oluşturulmuştur. 86

88 Diş Hekimliği Fakültesi Fakültemiz, tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 2008/13232 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Diş Hekimliği Klinik Bilimleri Bölümü: Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Ortodonti Anabilim Dalı Pedodonti Anabilim Dalı Periodontoloji Anabilim Dalı Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Endodonti Anabilim Dalı Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı ( Ağustos 2012 tarihi itibariyle Restoratif Diş Tedavisi olarak ad değişikliği olmuştur.) Diş Hekimliği Fakültesi binamızın inşaatı 2013 yılı Haziran ayında tamamlanmış olup, yeni binamızda eğitim-öğretim faaliyetleri verilmeye devam edilecektir yılında Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Endodonti, Periodontoloji Anabilim Dallarında 4 araştırma görevlimiz Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde doktorasını tamamlayarak ve tarihlerinden itibaren Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Endodonti, Periodontoloji Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrolarında, tarihinden itibaren de yardımcı doçent kadrolarında öğretim üyesi olarak görevlerine başlamışlardır. Ayrıca Periodontoloji, Pedodonti, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Ortodonti ve Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dallarında 8 adet Uzmanlık öğrencimiz (DUS) görevlerine başlamışlardır Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla da ÖSYS kontenjanı 45+2 olup 47 öğrenci kayıt yaptırmış; YÖS eşdeğerlilik sınavına göre kayıt yaptıran 4 öğrenci yabancı uyruklu öğrenci (2 İran, 1 Irak, 1 Alman) statüsünde eğitim görmektedir Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla da ÖSYS kontenjanı 50+2 olup 52 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Ayrıca Eğitim-Öğretim yılında YÖS eşdeğerlilik sınavına göre kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenci statüsünde 5 öğrenci (1 Bulgaristan, 1 Fransa, 1 İran, 1 Suriye, 1 Yunanistan) eğitim görmektedir. 2 adet de hükümet burslusu olarak kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencimiz (1 Afganistan, 1 Kosova) bulunmaktadır. Fakültemiz lisans eğitimi bir yıllık zorunlu hazırlık eğitimi hariç 5 yıldır. İlk üç yılda temel tıp ve diş hekimliği dersleri ile klinik öncesi eğitimi verilmektedir. 4. ve 5.sınıflarda ağırlıklı olarak diş hekimliği meslek dersleri ile birlikte klinik uygulama ve staj eğitimi verilmektedir yılı itibariyle 5 yıllık eğitim programımız Bologna Anlaşması çerçevesinde AKTS kredileriyle uyumlu hale getirilmiştir. 50 kişi kapasiteli 2 pre-klinik laboratuarı, bir alçı laboratuarı, 20 kişi kapasiteli fantom laboratuarı ile 35 kişi kapasiteli bir tedavi laboratuarımız bulunmaktadır. Üniversitemiz Sağlık Bilimi Enstitüsü ile Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü arasında Endodonti ve Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dallarında Ortak Doktora eğitim programı açılmış olup, her iki anabilim dalında birer öğrenci eğitimlerine başlamışlardır yılı Bahar Dönemi DUS ile Endodonti ve Periodontoloji Anabilim dallarında iki uzmanlık öğrencisi Temmuz 2012 tarihi itibariyle göreve başlamıştır. Bahar döneminde yapılan sınav ile de Ortodonti Anabilim Dalı nda 3, Pedodonti Anabilim Dalı nda 1 ve Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı nda da 1 olmak üzere 5 uzmanlık öğrencisi görevlerine başlamışlardır. Üniversitemizin 20. yıl etkinlikleri kapsamında Fakültemizde Topluma Hizmet etkinliği adı altında TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu) işçilerinin genel ağız ve diş sağlığı taraması yapılmaya başlanmıştır. Şimdilik 275 maden işçisi üzerinde yapılan tarama Fakültemiz tarafından devam ettirilecektir. Ankara da 19.Uluslararası Diş Hekimliği Kongresinde, bu yıl yedincisi düzenlenen Türk Diş Hekimliği Birliği tarafından yürütülen ve Dentsply tarafından desteklenen TDB/DENTSPLY Öğrenci Araştırma Programında Klinik Bilimleri kategorisinde Periodontoloji Dalında Diş Hekimliği Fakültesi 3.Sınıf öğrencimiz Danışman Hocasının gözetmenliği altında Zonguldak ta çalışan kömür işçilerinin periodontal risk değerlendirmesi konulu araştırması ile katılmış ve bu yıl ilk defa verilen Mansiyon ödülünü kazanmıştır. 87

89 Şehit aileleri ile gazi ve yakınları Fakültemize davet edilerek diş tedavileri yapılmıştır.fakültemizden iki öğretim üyesi YÖK ün desteği ile üç aylığına yurt dışı görevlendirmesine katılmıştır tarih sayılı Resmi Gazete ile yayınlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile bünyesinde Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi kurularak faaliyete geçmiştir tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesinde düzenlenen II. Ulusal Öğrenci Araştırmaları Günleri ne Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin davetlisi olarak 8 öğrencimiz katılmıştır tarihinde Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Hüsnü YAVUZYILMAZ Fakültemizin konuğu olarak Bilimsel Sunu Teknikleri konulu konferansı vermiştir. 20 Mart 2013 Dünya Oral Sağlık Günü kapsamında Sağlıklı Yaşam İçin Dişler teması ile toplumda ağız diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğu farkındalık oluşturulması ağız ve diş hastalıklarının özellikle de diş çürüğünün engellenebilir ve yönetilebilir bir hastalık olduğu mesajının verilmesi için; Fakültemiz 3. ve 4. sınıf öğrencileri, Zonguldak Diş Hekimleri Odası Öğrenci Komisyonu ile ortaklaşa gerçekleştirilen bir organizasyonla Merkez Kampüste açtıkları stantlarda bilgilendirme sunumları yapmışlardır Nisan 2013 te TDB Öğrenci Kolu Ulusal Sempozyumu Adana Çukurova Üniversitesinde yapılmış olup Fakültemiz de 8 öğrencimiz de Sempozyuma katılmış olup ve öğrencilerimize katılım belgeleri verilmiştir tarihinde Fakültemiz Sosyal Sorumluluk ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu Faaliyetleri kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce pilot okul olarak seçilen Bahçelievler İlköğretim Okulu öğrencilerine yönelik Temel Ağız ve Diş Sağlığı eğitimi verilmiş ve etkinlik sonunda öğrencilere Colgate firmasının desteğiyle ağız ve diş bakım ürünleri dağıtılmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü nün teşvik ve destekleriyle öğrencilere yönelik ağız ve diş sağlığı eğitim uygulamalarının il bazında yaygınlaştırılarak sürdürülmesi planlanmaktadır tarihinde İstanbul da gerçekleştirilen 101.Dünya Diş Hekimliği kongresine 30 öğrencimiz katılmıştır. İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2010/1072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Fakültemiz bünyesinde Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo Televizyon ve Sinema olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır. Fakültemiz, Eğitim-Öğretim faaliyetlerine başlamak için gerekli olan akademik kadro ve alt yapı oluşturma çalışmalarına devam etmekte olup ayrıca internet üzerinden radyo yayınına başlanmıştır. Henüz öğrenci alımına yapılmamış, eğitim-öğretim yılında öğrenci alımı planlanmaktadır.. Eczacılık Fakültesi Fakültemiz, tarih, sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Kampüsünde Tıp Fakültesi eğitim binası 3. katında kurulma faaliyetlerine devam etmektedir. Fakültemiz Dekan Vekili, Fakülte Sekreteri, 1 hizmet alımı personeli ile hizmet vermektedir. Fakültemizde 3 bölüm ve 12 Anabilim Dalı bulunmaktadır. Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü Analitik Kimya ABD Biyokimya ABD Farmasotik Mikrobiyoloji ABD Eczacılık Teknolojisi Bölümü Farmasotik Teknoloji ABD Farmasotik Biyoteknoloji ABD Radyofarmasi ABD Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmasotik Kimya ABD Farmakoloji ABD Farmasotik Botanik ABD Farmakognozi ABD Farmasotik Toksikoloji ABD Eczacılık İşletmeciliği ABD 88

90 İlahiyat Fakültesi 23 Haziran 2012 tarih,28332 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Fakültemiz Eğitim-Öğretim yılında öğrenime başlamıştır. Fakültemizde İlahiyat I. ve II. öğretim, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği I. ve II. öğretim olmak üzere dört bölümde eğitim verilmektedir. İleriki yıllarda hazırlık sınıfı uygulaması ve İlahiyat Lisans Tamamlama Programı açılması için gerekli başvurular yapılmıştır. Fakültemiz İlahiyat Programına ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümüne eğitim öğretim yılı itibariyle öğrenci almaya başlamıştır. 1-) İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü >>İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 2-) İlahiyat Programı >>Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı Tefsir Tarihi ve Usulü Bilim Dalı Tefsir Bilim Dalı Kur an-ı Kerimi Okuma ve Kıraat İlmi Bilim Dalı İslam Hukuku Anabilim Dalı İslam Hukuku Tarihi ve Usulü Bilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalı Tasavvuf Anabilim Dalı Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı >> Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi Anabilim Dalı İslam Felsefesi Bilim Dalı İslam Ahlakı Bilim Dalı Mantık Bilim Dalı >> İslam Tarihi ve Sanatları Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim Dalı Türk-İslam Edebiyatı Bilim Dalı İslam Sanatları Bilim Dalı Türk Din Musikisi Bilim Dalı Hadis Anabilim Dalı Hadis Tarihi ve Usulu Bilim Dalı Hadis Bilim Dalı Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Kelam Tarihi Bilim Dalı Kelam Bilim Dalı İslam Mezhepleri Bilim Dalı Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalı Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Sosyolojisi Bilim Dalı Din Psikolojisi Bilim Dalı Din Eğitimi Bilim Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalı Din Felsefesi Bilim Dalı İslam Tarihi Anabilim Dalı İslam Tarihi Bilim Dalı İslam Kurumları Tarihi Bilim Dalı Denizcilik Fakültesi Üniversitemize bağlı olarak, tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan 2005/9444 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Deniz işletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu" kurulmuş, tarih ve sayılı Resmi Gazetede 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre okulumuz Denizcilik Fakültesine dönüştürülmüştür. Fakültemizin hali hazırda, Karadeniz Ereğli Eğitim Vakfının Üniversitemiz Rektörlüğü'ne eğitim amaçlı süresiz tahsis ettiği 3 bloktan oluşan binası mevcuttur. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümüne eğitim öğretim yılında ilk öğrenciler alınmıştır. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümlerinin kuruluş çalışmaları devam etmektedir. Fakültemiz, dünya çapında hızla gelişen denizcilik sektörüne meslek elemanı yetiştiren ulusal ve uluslararası eğitim - öğretim kurumlarına eşdeğer, uluslararası denizcilik kuralları ve standartlarını yakından takip eden ve uygulayan rekabetçi bir öğrenim kurumu olma yolunda ilerlemektedir. 89

91 Devlet Konservatuarı Konservatuar, Yükseköğretim Genel Kurulunun tarihli toplantısında alınan kararla kurulmuş, 2006 öğretim yılı başında Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasant Dalı-Opera Sanat Dalı Mesleki Hazırlık Programına İlk öğrencilerini alarak eğitim-öğretime başlamıştır öğretim yılı itibariyle Konservatuvarımızda, aşağıdaki programlarda eğitim-öğretim faaliyetleri devam etmektedir; Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı, Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı, Çalgı Yapım Bölümü Yaylı Çalgılar Yapımı Anasanat Dalı Konservatuarımız her yıl gerçekleştirdiği konser etkinlikleri ile Bülent Ecevit Üniversitesi ismini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında başarı ile temsil etmekte ve üniversitemizin adını uluslararası platformda duyurmaktadır. Konservatuarımız diğer Üniversiteler ile ortak çalışmalar ve konserler düzenlemektedirler. Diğer üniversitelerin konservatuarları ile yapılan etkinliklerde öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeleri için bir fırsat ortamı oluşmaktadır. Ayrıca yabancı ülkelerden üniversitemize gelen sanatçıların verdiği konserler öğrencilerimiz için ayrı bir motive kaynağı olmuştur. Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Sağlık hizmetlerinin verimli olarak yürütülmesinde ihtiyaç duyulan ebe, hemşire ve sağlık memurlarının yükseköğretim sistemi ile uluslararası normlara uygun olarak yetiştirilmesini gerçekleştirmek üzere tarih sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Üniversiteler bünyesinde açılmasına karar verilen Sağlık Yüksekokulları içinde yer alan Yüksekokulumuz Yükseköğretim Yürütme Kurulu nun tarihli toplantısında 2809 Sayılı Kanunun 6. maddesi uyarınca öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır eğitim-öğretim yılına kadar eğitim-öğretim faaliyetlerini tek bölümde sürdüren Yüksekokulumuz eğitim-öğretim yılında Sağlık Memurluğu Bölümü nde 28 öğrenci ile eğitimöğretime başlamasıyla Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu Bölümü olmak üzere iki bölümde faaliyetlerini sürdürmüştür. 02/05/2007 tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5634 Sayılı Kanunun geçici 2. maddesi uyarınca Hemşirelik eğitimine eşdeğer Sağlık Memurluğu Programının adı bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Hemşirelik Programı olarak değiştirilir ve Programlar birleştirilir hükmüne istinaden kanunun yürürlüğe girdiği 02/05/2007 tarihinden itibaren Hemşirelik Bölümü, eğitim-öğretim yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ne öğrenci alarak iki bölümde öğretim faaliyetini sürdürmektedir.. Yükseköğretim Genel Kurulu nun 22/12/2008 tarihli toplantısında incelenerek 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Yüksekokulumuz bünyesinde Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 19/01/2011 tarihli toplantısınca incelenerek kabul edilen Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile 16/02/2011 tarihli toplantısında incelenerek kabul edilen Sağlık Yönetimi Bölümü olmak üzere toplam 4 bölüm bulunmaktadır. Eğitim-öğretim faaliyetlerini Üniversitemiz Sağlık Birimleri kampüsünde İlimiz hayırsever işadamlarından Ahmet ERDOĞAN tarafından yaptırılan Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasında sürdüren Yüksekolumuz için beş adet derslik tahsis edilmiştir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarih ve sayılı Resmi Gazete!de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olan Yüksekokulumuz, bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük ve Rekreasyon Bölümü olmak üzere dört bölüm, altı anabilim dalı bulundurmaktadır. Deneyimli akademik kadrosuyla Türk spor teşkilatına, spor federasyonlarına, amatör ve profesyonel spor kulüplerine ve diğer kamu, özel kurum ve kuruluşlara kalifiye spor elamanları yetiştirilmektedir. Yüksekokulumuzun, temel amacı olan eğitim-öğretim misyonunu yerine getirirken, bölgesel konumu ile Batı Karadeniz Bölgesine sportif eğitim ve etkinliklerle katkılar sağlamaktadır. Yüksekokulumuzda eğitim öğretim süresi bütün bölümlerde 8 yarıyıl olup, öğretim dili Türkçedir. 90

92 Yabancı Diller Yüksekokulu 24 Temmuz 2013 tarihinden itibaren yabancı diller zorunlu hazırlık okulu eğitim-öğretim uygulamalarına Yabancı Diller Yüksekokulu olarak devam eden birimimiz, Üniversitemize yeni kayıt yaptıran ya da yatay/dikey geçişle gelen zorunlu ya da isteğe bağlı öğrencilerimize günümüz bilgi ve teknolojilerini kullanarak İngilizce öğretmek hedefinde ilerlemektedir. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden zorunlu ya da isteğe bağlı olarak İngilizce öğrenecek olanların eğitim-öğretimini vermek üzere Temel İngilizce Bölümü ile 2547 sayılı kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilen ortak zorunlu derslerin eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Modern Diller Bölümü kurulması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Yabancı Diller Yüksekokulu, üniversitemize kayıt yaptırmış olup zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık programı olan öğrencilere yabancı dilin temel kurallarını öğreterek bilgi ve becerilerini geliştirecek, işittiğini ve okuduğunu anlayabilecek, düşündüğünü yazılı ve sözlü olarak ifade edebilecek düzeyde yabancı dil yeterliliğini kazandırmak üzere kurulmuştur. Üniversitemizin Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi (İngiliz Dili ve Edebiyatı,- isteğe bağlı: Biyoloji,, Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji ve genetik Bölümü), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İktisat, İşletme, isteğe bağlı: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik), Mühendislik Fakültesi (Biyomedikal Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Metalorji ve Malzeme Mühendisliği, isteğe bağlı: Çevre Mühendisliği İ.Ö., Elektrik-Elektronik Mühendisliği İ.Ö., Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Makina Mühendisliği İ.Ö., Geomatik mühendisliği ), Zonguldak Sağlık Yüksekokulu (Hemşirelik), Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu (İsteğe bağlı: Denizcilik İşletmeleri Yönetimi) öğrencileri bir yıl süreyle İngilizce eğitimine tabi tutulurlar. Öğrenciler seviyelerine uygun olarak kurlara ayrıldıktan sonra haftada en az 20 en çok 30 saat olmak üzere ders görmektedirler. Okulumuzda verilen İngilizce seviyesi ve yürütülen program Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyelerine birebir uygun olarak hazırlanmıştır. Hazırlık Okulu aynı zamanda kurulduğu yıldan beri başta üniversitemizin idari ve akademik personeli olmak üzere, lisans ve lisansüstü programlardaki öğrencilere ve Zonguldak halkına Genel İngilizce ve YDS kursları vermektedir. Başarılı bir grafik çizen bu kurslarımız, 2013 yılında Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi bünyesine dahil olduktan sonra, gerek uzun dönem konu anlatımlı, gerekse kısa dönem sadece soru çözümüne yönelik hazırlanmış kurslarımız tam hız devam etmiştir. En çok ihtiyaç duyulan bir başka beceriyi geliştirmek üzere İngilizce Konuşma Kursu da aynı sene içerisinde açılmıştır. Yabancı Diller Yüksekokulunun amaç ve hedefleri kayıt olan öğrencilerine İngilizce öğrenmeyi öğretmek, İngilizce bilgisi az ya da hiç olmayan öğrencilerimize ileri eğitim teknolojilerini ve metodlarını kullanarak dili oluşturan temel parçaları okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kazandırarak aktarmak ve Yükseköğretim Kurumu nun lisans öğretimine başlayacak olan bir öğrenci için belirlediği dil bilirlik seviyesine getirebilmektir. Kullanılan materyaller Avrupa Birliği Ortak Çerçeve sinin belirlediği seviyelere uygun olarak seçilmiştir. Buna göre hazırlık okulundan mezun olan bir öğrenci; kendini doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilir (Örneğin; En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek). kısa ve basit metinleri okuyabilir. İlanlar, kullanım kılavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları anlayabilir. bildik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilir. Genellikle konuşmayı sürdürebilecek kadar kısa sohbetlere katılabilir. Basit bir dille ailesini, diğer insanları, yaşam koşullarını, eğitim geçmişini ve işini betimlemek için bir dizi kalıp ve tümceyi kullanabilir. kısa, basit notlar ve iletiler ile teşekkür mektubu gibi çok kısa kişisel mektupları yazabilir. Bir yıllık hazırlık eğitimi süresince yukarıda belirtilmiş becerilerin kazandırılması için ayrıldıkları kurlara göre haftada en çok 30 en az 20 saat ders gören öğrencilerimize, dilbilgisi, okuma, konuşma, kelime bilgisi, yazma ve bilgisayar destekli İngilizce verilmektedir. 91

93 Fen Bilimleri Enstitüsü eğitim-öğretim yılında faaliyete geçen Enstitümüz, yüksek lisans ve doktora programları olmak üzere iki seviyede lisansüstü eğitim vermektedir. Enstitümüzde eğitim-öğretim yılı itibariyle Üniversitemizin 2 fakültesinin (Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi) 11 ayrı anabilim dalında 10 doktora ve 11 yüksek lisans programı bulunmaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3837 sayılı kanunun ek 9. maddesi ile kurulan Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü eğitim öğretim yılı bahar yarı yılında faaliyete geçmiştir. BEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tezli/Tezsiz ve Doktora programlarında Lisansüstü eğitim verilmektedir. İktisat, İşletme ve Maliye Yüksek Lisans ve Doktora programlarının eğitim-öğretim faaliyetleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binasında; Eğitim Programları ve Öğretim, Sınıf Öğretmenliği ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalları Ereğli Eğitim Fakültesi binasında ve Türk Dili ve Edebiyatı programı Fen Edebiyat Fakültesi binasında eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3837 sayılı kanunun ek 9. maddesi ile kurulan Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsü eğitim öğretim yılı bahar yarı yılında faaliyete geçmiştir. Enstitümüz, Sağlık Kampüsünde Tıp Fakültesi eğitim binasında faaliyetlerini yürütmektedir. Enstitümüzde 15 Anabilim Dalında, 13 yüksek lisans ve 7 doktora programı olmak üzere toplam 20 lisansüstü program bulunmaktadır. Alaplı Meslek Yüksekokulu Geçmişi 1976 yılına dayanan okulumuz tarih ve 3837 Sayılı Kanun ile kurulan Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı Alaplı Meslek Yüksekokulu adını alarak faaliyetlerini sürdürmüştür.teknik programlar ile İktisadi ve İdari programlardan oluşan eğitim yelpazemiz gelişerek sürmektedir. Zonguldak Meslek Yüksekokulu Zonguldak Meslek Yüksekokulu, 3837 Sayılı Kanun ile kurulan Bülent Ecevit Üniversitesi'ne bağlı olarak iki yıllık mesleki ve teknik eğitim vermektedir. Yüksekokulumuzda Madencilik ve Maden Çıkarma, İnşaat, Mimarlık ve Şehir Planlama, Elektronik ve Otomasyon, Muhasebe ve Vergi, Yönetim ve Organizasyon, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri ile Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı olmak üzere 8 bölüm bulunmaktadır. öğrencilere Tekniker; Muhasebe ve Vergi, Yönetim ve Organizasyon, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümlerini bitiren öğrencilere ise Meslek Elemanı unvanı verilmektedir Eğitim - Öğretim yılında Madencilik ve Maden Çıkarma, İnşaat, Mimarlık ve Şehir Planlama, Elektronik ve Otomasyon, Otel,Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümlerine bağlı Programlar, Eğitim Öğretim yılında Yönetim ve Organizasyon ile Muhasebe ve Vergi Bölümlerine bağlı programlar Kilimli ilçesine taşınmış olup eğitim-öğretime burada devam etmektedir. Meslek Yüksekokulumuzda 1 er adet Jeodezik Aletler Laboratuvarı, İnşaat Teknolojisi Laboratuvarı, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Laboratuvarı, Maden Teknolojisi Laboratuvarı ve Bilgisayar Laboratuvarı ile 1 adet Turizm Servis ve Bar Atölyesi bulunmaktadır. Jeodezik Aletler Laboratuvarı Laboratuvarımız 2012 yılında kurulmuştur. Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü katkılarıyla oluşturulan ZMYO Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Harita ve Kadastro Programına ait Jeodezik Aletler Laboratuvarında; Elektronik Takeometreler, Sayısal Nivolar, Lazer Metreler, Elektronik Planimetre gibi modern aletlerin yanında klasik ölçme aletleri de mevcuttur. Bu aletler ile yatay doğrultu ölçmeleri, uzunluk ölçmeleri, düşey açı ölçmeleri, hassas nivelmen ölçmeleri yapılabilmektedir. Öğrencilerimiz derslerini uygulamalı olarak yapmaktadırlar. 92

94 İnşaat Teknolojisi Laboratuvarı Laboratuvar öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Öğrencilerimizin daha donanımlı birer İnşaat Teknikeri olarak mezun olmaları için Laboratuvarımızda eğitim öğretim dönemi içinde çok sayıda deney uygulamaları yapılmaktadır. Laboratuvarımızda Döner Sermaye İşleri kapsamında Beton dayanımının belirlenmesi, Zeminin Likit limiti, plastik limiti, sıkışması ve granülometresi vb. fiziksel özelliklerinin belirlenmesi hizmetleri yapılabilmektedir. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Laboratuvarı 2013 yılında kurulan Laboratuvarımızda Bilgisayar Destekli Elektrik ve 5 adet Elektronik Eğitim Setleri ile eğitim yapılmaktadır. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı öğrencileri derslerini uygulamalı olarak burada yapma olanağına kavuşmuşlardır. Laboratuvar içerisinde doğru akım devreleri, alternatif akım devreleri, temel elektrik ve elektronik devrelerine yönelik uygulamalar yapılmaktadır yılında Rektörlüğümüz katkılarıyla birçok konuda deney setleri alınarak uygulamaya imkan sağlamıştır. Maden Teknolojisi Laboratuvarı Maden İşletme Laboratuvarı Eylül 2012 tarihinde kurulmuştur. Eksik olan ve artık kullanılmayan cihazlardan bazılarının yerine alınan cihazlarla öğretim yılı bahar döneminde faaliyete başlayan laboratuvarımızda, nem muhtevası, hacim-ağırlık bağıntıları, kuru ve sulu eleme, mikroskopla ince kesit incelemesi, ortamda bulunabilen 4 ayrı gazın tayini, tahlisiyecilik, petrografik inceleme, emniyet lambalarıyla gaz tayini, kimya deneyleri ve bu deneylerin ve incelemelerin yapıldığı etüv, desikatörler, piknometreler ve deney tüpleri, mikroskoplar, kuru-sulu elek takımları, termometreler, gaz ölçme cihazları, taş ve cevher numuneleri, kimyasal maddeler, tahlisiye cihazları ve ferdi maskeler bulunmaktadır. Turizm Servis ve Bar Atölyesi Servis ve bar atölyesi, bar, mutfak ve servis alanından oluşmakta olup sahip olduğu donanımı sayesinde turizm ve otel işletmeciliği programı öğrencilerinin derste öğrenmiş olduğu teorik bilgileri pratiğe dönüştürmesine imkan sağlamaktadır. Atölye 2012 yılında yeniden düzenlenerek uygulamalı dersleri yapabilecek düzeye kavuşturulmuştur. Bilgisayar Laboratuvarı Yüksekokulumuzun bilgisayar laboratuvarında 35 adet okulumuzdaki bölümlere ait gerekli programlar yüklü bilgisayar bulunmaktadır. Tüm bilgisayarlarımızda Auto-Cad, Bilgisayarlı Muhasebe ve diğer bölüm programları mevcuttur. Aynı zamanda laboratuvarda bir adet akıllı tahta ve projeksiyon cihazı mevcuttur. Öğrenciler kendi şifreleri ile internete erişimine sahiptir. Yemekhane ve Sosyal Alanlar Yüksekokulumuzda, Kilimli Üniversite ve Yükseköğrenimi Geliştirme Derneği tarafından yaptırılan yemekhane-kantin ve kafeterya Mayıs 2013 de faaliyete geçmiş olup aynı anda 200 kişiye hizmet verebilmektedir. Yeni donanımları ile tüm öğrenci ve personelimize yemek yeme, dinlenme ve internet kullanma olanağı vermektedir. Yüksekokulumuzda öğrencilerimizin ders çalışma, kitap okuma internet kullanacakları ve ödünç kitap alabilecekleri 1 adet Kütüphane-Etüt Salonu bulunmaktadır. Gece saat 22:00 ye kadar açık tutularak öğrencilerimize ve personelimize hizmet vermektedir. Öğrencilerimizin masa tenisi oynayabilecekleri 2 adet masa sürekli aktif tutulmaktadır. DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ Meslek Yüksekokulumuzda tarihi itibariyle döner sermeye hizmetleri kapsamında çeşitli bölümlerimiz tarafından analiz, eğitim ve hizmet sunumları başlamıştır. Döner Sermaye kapsamında İnşaat Bölümü, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Muhasebe ve Vergi Bölümü, Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümleri hizmet vermektedir YILI ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR Kilimli Üniversite ve Yükseköğrenimi Geliştirme Derneği TL Kişiler TL Belediye TL TOPLAM TL 93

95 VATANDAŞ KATKISIYLA YAPTIRILAN İŞLER Yemekhane Kantin İnşaatı Kilimli Üniversite ve Yükseköğrenimi Geliştirme Derneği (Ayni Yardım) TL Derslik Bilgisayar Masa ve Yer Platformu Kilimli Belediyesi (Ayni Yardım) Hamsi Festivaline Katkı Kilimli Belediyesi (Ayni Yardım) Turizm Atölyesi Dolapları Yapımı Aygün Madencilik (Nakdi Yardım) Mefruşat Alımı (Perde) Kilimli Üniversite ve Yükseköğrenimi Geliştirme Derneği (Ayni Yardım) Turizm Sınıfı Malzeme Alımı Kilimli Üniversite ve Yükseköğrenimi Geliştirme Derneği (Ayni Yardım) Forma (Futbol) Egemen Akaryakıt (Ayni Yardım) Forma (Basketbol) Karahasan Emlak (Ayni Yardım) Forma (Voleybol) Demir İletişim (Ayni Yardım) Turizm Uygulama Atölyesi Öğrenci Giysi ve Önlükleri Kardeşler Pastanesi (Ayni Yardım) ZMYO Ön Cephe Tabelası Kilimli Üniversite ve Yükseköğrenimi Geliştirme Derneği (Ayni Yardım) ZMYO Yan Cephe Tabelası Kilimli Üniversite ve Yükseköğrenimi Geliştirme Derneği (Ayni Yardım) TL TL TL 941 TL 827 TL 300 TL 300 TL 300 TL TL TL 290 TL Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulumuz eğitim-öğretim yılında hizmet vermeye başlamış olup, Yüksekokulumuzda Zonguldak Sağlık Yüksekokulu ile müştereken kullanılan 22 derslik ve 5 laboratuvar bulunmaktadır. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Anestezi Teknikerliği, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programları ile İlk ve Acil Yardım, Ameliyathane Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programları olan Yüksekokulumuzda yılında Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı, Dişçilik Hizmetleri Bölümü altında Ağız ve Diş Sağlığı Programı ve Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü altında Odyometri programı açılmış olup toplam 5 Bölüm adı altında 12 önlisans programımız ile eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. Teorik ve uygulamalı olarak verdiğimiz eğitim ve öğretimin süresi iki yıl olan Meslek Yüksekokulumuz eğitim öğretim yılından itibaren Sağlık Birimleri Kampüsü nde Zonguldaklı hayırsever iş adamı Ahmet ERDOĞAN tarafından yaptırılan binasında eğitim ve öğretime devam etmektedir. Eğitim iki yıl ( dört yarıyıl) ve otuz iş günü yaz stajı dahil olarak verilmektedir. Öğrenciler eğitim-öğretim boyunca diploma alabilmek için 2.50/4.00 not ortalamasına sahip olmalıdırlar. Uygulamalar ve yaz stajı için Üniversitesitemiz Uygulama ve Arastırma Hastanesi ve şehrin diger sağlık kuruluşlarından faydalanılmaktadır. Önlisans Programı öğrencilerimiz ÖSYM nin açmıs oldugu sınavlarda basarı gösterdikleri takdirde lisans eğitimlerine devam edebilmektedirler. 94

96 Devrek Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulumuz 2547 sayılı Yasanın 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla kurulmuş olup, Eğitim-Öğretim yılında Muhasebe ve Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programları ile Çaycuma Meslek Yüksekokulunda Önlisans eğitimine başlamıştır Eğitim-Öğretim yılında Devrek binasına taşınmıştır. Yüksekokulumuzda Eğitim-Öğretim faaliyetleri, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Büro Yönetimi ve Sekreterlik programı, Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme Yönetimi ve Yerel Yönetimler programları, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Kimya Teknolojisi programı olmak üzere toplam 6 program çerçevesinde yapılmıştır. Bu programlardan Yerel Yönetimler programı hariç diğer tüm programlarda II. Öğretim faaliyeti verilmiştir. Kimya Teknolojisi Programı ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Programları ardından Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı ile İşletme Yönetimi II. Öğretim programları YÖK. tarafından kapatılmış olup gerekli şartlar sağlandığında tekrar öğrenci alınması planlanmaktadır. El Sanatları Bölümü Seramik Cam ve Çinicilik programı, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı, Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojisi Bölümü Mobilya ve Dekorasyon programı, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Bahçe Tarımı programı, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Özel Güvenlik ve Koruma programı, Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı ile Pazarlama programı olmak üzere toplam 7 program açık bulunmakta olup; laboratuar, makine-teçhizat ve öğretim elemanı ihtiyacının sağlanması ve imkanların el verdiği oranda öğretime açılması hedeflenmektedir Eğitim - Öğretim yılında, Yönetim ve Organizasyon Bölümü Yerel Yönetimler ve ikinci öğretim programı ile Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Aşçılık Programı, Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Çevre Koruma ve Kontrol Programı, Eğitim - Öğretim yılında Menkul kıymetler ve Sermaye Piyasası programı, Eğitim-Öğretim yılında Aşçılık ikinci öğretim programı açılmıştır öğrenci kapasitesine sahip okulumuzda 30 ve 60 bilgisayardan oluşan iki bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Yüksekokulumuzda tiyatro atölyesi, basketbol, voleybol ve tenis sahaları, bilardo ve masa tenisi masaları, 300 kişilik modern öğrenci ve 50 kişilik personel yemekhanesi ve kantin mevcuttur. Ayrıca kimya laboratuarı ve Turizm uygulama sınıfı, bulunmaktadır. Ayrıca çok amaçlı kapalı spor salonu, 150 kişilik modern bir konferans salonu bulunmaktadır. Çaycuma Meslek Yüksekokulu Çaycuma Meslek Yüksekokulu, ilk olarak eğitim öğretim döneminde öğrenci alarak 04- Kasım-2002 tarihinde ilk öğrencileri Çaycuma Meslek Yüksekokulu Çağrı Merkezi alanında eğitim ve danışmanlık hizmeti veren, Call Center Masters Çağrı Merkezi Danışmanlık Hizmetleri ile Artı Dört Eğitim ve Gelişim Akademesi Ltd.Şti. adlı firmalarla İşbirliği Protokolü imzaladı. Öğrencilerin derslerini daha iyi anlayabilmeleri için dersliklerin tamamında öğretim elemanları derslerini işitsel ve görsel cihazlarla anlatımı teşvik edilen okulumuzda, projeksiyon cihazlı sınıf sayısı 12'ye çıkartılarak derslerin görsel anlatımı sağlanmıştır. Yüksekokulumuzdaki öğretim elemanları yüksek lisans ve doktora çalışmaları için teşvik edilmektedir, ders planlarının internet ortamına aktarılması için gerekli alt yapı çalışmaları devam etmekte, Gıda Teknolojisi Programı için yapılan kimya ve mikrobiyoloji laboratuvarlarının eksiklikleri tamamlanarak, bölüm öğrencilerimiz uygulamalı olarak derslerini yapmaktadırlar. Çaycumalı hayırsever tarafından yaptırılan Mobilya ve Dekorasyon Programı Atölyesi günümüz teknolojisiyle donatılarak bölüm öğrencilerinin eğitimine olanak sağlarken Mobilya Sektöründe Üniversitemiz ve bölge ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeydedir.yüksekokulumuz Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencileri için zorunlu, Gıda Teknolojisi Programı için seçmeli olarak 1 yıl İngilizce hazırlık programının başlaması öğrencilerimizin meslekleri için önemli bir adım olmuştur. Konukevinin turizm öğrencilerine uygulama alanı olarak oluşturulmuş olup, Yüksekokulumuz bünyesinde faaliyet gösteren basın ve iletişim kulübü, fotoğrafçılık kulübü, grafiti kulübü, kültür kulübü, müzik ve dans kulübü, resim kulübü, turizm tanıtma ve uygulama kulübü, tiyatro kulübü, web tasarımı ve bilgisayar kulübü bünyesinde yapılan çalışmalarla öğrencilerimiz sosyal etkinliklere teşvik edilmektedir. 95

97 Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu 2006/2007 Eğitim-Öğretim Yılında Faaliyete geçen Meslek Yüksekokulumuz, ilçenin gelişim sürecinde önemli adımlardan bir tanesi olarak kabul edilir. İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Muhasebe Programı ve Teknik Programlar Bölümü Seramik Programı ile eğitim-öğretim hayatına başlayan meslek yüksekokulunun mevcut dersliklerle tekli öğretim olarak öğrenci kapasitesi 500 dür. 2006/2007 yılından 2011/2012 eğitim-öğretim yılına kadar geçen süre içerisinde Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme Yönetimi Programı ile Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programları, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Bahçe Tarımı Programı açılmış, Meslek Yüksekokulumuz ivmeli bir yükselişle eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel, akademik ve bilimsel çalışmalarını sürdürmüş, bölge halkı ve sanayicisi ile işbirliği yapmış, eğitsel ve öğretsel anlamda üniversitenin varlığını, var olma gereğini bu bölgede hissettirmiştir. 2012/2013 eğitim öğretim yılında Muhasebe ve Vergi, Pazarlama ve Dış Ticaret, Yönetim ve Organizasyon, El Sanatları, Bitkisel ve Hayvansal Üretim olmak üzere 5 bölüm ile Eğitim öğretime devam etmektedir. Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu Üniversitemize bağlı olarak Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Genel Kurulunun tarihinde verdiği uygun görüşü ile kurulmuştur. Yeni Kurulan Yüksekokulumuz bünyesinde Motorlu Araçlar ve Teknolojileri Bölümü ( Deniz Ulaştırma ve İşletme programı, Su altı Teknolojisi ), Ulaştırma Hizmetleri Bölümü ( Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı ), Bilgisayar Teknolojileri Bölümü (Bilgisayar Programcılığı programı, Bilgisayar Teknolojisi programı ), Tasarım ( Grafik Tasarım Programı, Moda Tasarımı Programı ) Bölümlerine bağlı programların açılması kararlaştırılmıştır. Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı ve Bilgisayar Teknolojisi Programlarının I.ve II. Öğretimleri için eğitim-öğretim yılında 160 adet öğrenci alınmasının teklif edilmesi düşünülmektedir. Yüksekokulumuza öğrenci alınması gerçekleştirilirse eğitim öğretimine Denizcilik Fakültesi binalarında başlatılması düşünülmektedir. İDARİ HİZMETLER Genel Sekreterlik Rektörlük tarafından istenen bilgileri ve raporları derlemek ve yazmak, Rektörlüğün ve Genel Sekreterliğin yazışmalarını yürütmek, Rektör, Rektör Yardımcısı ve Genel Sekreter in görevlendirmeleri ile vekaletlerinin yazılması ve ilgili birimlere duyurulmasını gerçekleştirmek, Senato ve Yönetim Kurulu toplantılarını üyelere duyurmak ve alınan kararları yazarak, birimlere iletmek, imzaya sunarak arşivlemek, Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kurullarının kararlarını yazmak, ilgili birimlere duyurmak ve Rektörlükçe yapılması gereken iç ve dış yazışmalarını yapmak, Resmi Gazeteleri takip etmek ve arşivlenmesini sağlamak, Rektörlüğe Bağlı Birimlerin öğretim elemanlarının görev süre uzatımlarını takip etmek. Üniversitemiz tarafından kurulan merkezlerin yazışmalarını yapmak, Üniversite Akademik Faaliyet Raporunu hazırlamak, Üniversitemiz Yönetmelik, Yönerge, İlkeler ve Esasları yazılı hale getirmek ve değişiklik olduğunda birimlere duyurusunu yapmak, YÖK tarafından istenen aylık raporları takip etmek ve düzenli bir şekilde gönderilmesini sağlamak, YÖK ve Valilikçe istenen üniversitenin kuruluş ve gelişim brifingi verilerini derlemek ve sunmak, Üniversitenin Birim Haberleşme Kod Sisteminin güncellemesini yapmak; yeni kurulan birim/alt birimlere ait birim haberleşme kod numaralarının belirlenmesi için YÖK ile ilgili yazışma ve diğer prosedürleri takip etmek, Üniversite personelinin maaş anlaşmalarıyla ilgili bankalarla yazışmalar yapmak, Çeşitli kurum ve kişilerle yapılan protokoller konusunda yazışmalar yapmak Döner Sermaye İşletmesi yönetim kurulu toplantılarını üyelere duyurmak ve alınan kararları yazarak, gerekli birimlere duyurmak, imzaya sunarak arşivlemek, 96

98 Üniversitemiz akademik ve idari personeli hakkında açılan soruşturmalar ile ilgili işlemleri yapmak ve belgeleri saklamak, Disiplin Soruşturması Defterini işlemek, Üniversite Disiplin Kurulu Kararları nı yazmak, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında gerçek ve tüzel kişilerin kanunda belirtilen çerçevede talep ettikleri bilgi ve belgeleri sağlamak. Üniversitemizin açılış ve mezuniyet törenleri ile ilgili tüm organizasyonları gerçekleştirmek, Üniversitemizde düzenlenen etkinliklerle ilgili (Konferans-Seminer-Sempozyum-Panel-Törenler) konuşmaların banttan çözümlerini ve yazılımlarını yapmak ve gerekli yerlere ulaştırmak, Çeşitli çalışma konuları ile ilgili ortak standartlar oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak, Üniversitemiz birimlerine ait Bilimsel Yayınlar (makale, bildiri, kitap, tez) ile ilgili yıllık sayısal verileri derlemek. Araç görevlendirmelerinin yapılması. (Şoför ve Araçların Belirlenmesi ve Araç Görev Kağıtlarını Hazırlanması, Görevlendirmelerinin yapılması ve ilgili birimlere ulaştırılması) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü Üniversitenin tanıtımına yönelik materyallerin (ilan, broşür, katalog, davetiye, kitapçık, afiş, poster, vb.) kurumsal mesajlar doğrultusunda hazırlanarak basımı, dağıtımı gibi faaliyetlerinin koordine edilmesi. Kurum içi ve Kurum dışı hedef kitlelerimizle iletişimde önemli katkılarda bulunan ve iki aylık periyotlarda yayımlanan Kampüsün Sesi gazetesinin hazırlanıp, yayımlanması ve dağıtımının yapılması. Üniversitemizdeki eğitim olanakları, bölümlerin tanıtımı, yapılan etkinlikler gibi konuların yer aldığı tanıtım kataloglarının hazırlanması, yayımlanması ve ilgili kişi ve kuruluşlara ulaştırılması. Üniversiteye öğrenci kazandıracak aktivitelerin (fuar, tanıtım günleri, vb.) koordine edilmesi, bu aktivitelerde Üniversitemizin temsil edilmesi ve ilgili etkinliklere üniversiteyi tanıtıcı bilgilerin gönderilmesi. Üniversitemizin, diğer üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile iletişimini ve işbirliğini geliştirecek çeşitli faaliyetlerin yürütülmesi. Basın bültenleri hazırlayarak ulusal ve yerel basın yayın organlarının kesintisiz olarak bilgilendirilmesi. Üniversitemizin basın, yayın kuruluşlarında etkin bir şekilde yer almasının sağlanması. Basın mensupları ile iletişimin, Üniversitemiz adına yürütülmesi. Basınla ilgili gerekli tüm materyalin, Üniversitemizin kurumsal kimliğine uygun olarak hazırlanması Üniversitemiz kapsamında düzenlenen bilimsel ve sanatsal etkinliklerin haber amacıyla takip edilmesi. Medyadaki Üniversite ile ilgili haberlerin takip edilmesi ve bu haberlerden oluşan arşivlenmesi. Organizasyonlar ile ilgili Görevler: Organizasyon türüne göre, kişi veya kuruluşlar ile iletişim kurulması, gerekli yer ve zamanın belirlenmesi ve salonlar için gerekli donanımın sağlanması Tören, sergi, konferans, panel, sempozyum gibi faaliyetlerin organize edilmesi. Organizasyon için davetiyelerin hazırlanması ve ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımının yapılması. Üniversitemizin internet sitesinde ve sosyal medyada etkinliklerin duyurusunun yapılması. Etkinliklerin Üniversite içi ve dışındaki ilgililere duyurulması. Koordinatörlüğümüz tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin tüm aşamalarının koordinasyonu Söz konusu etkinlikler ile ilgili görsel ve işitsel (fotoğraf, video kaydı vb.) arşivlerin oluşturulması ve takibi. 97

99 Hukuk Müşavirliği Rektörlük Makamı ve Üniversitemizin diğer birimleri tarafından tasarrufların mevzuata uygun olarak yapılması için hukuki görüş bildirmek suretiyle idareye yardımcı olmak. Üniversitenin taraf olduğu her türlü dava ve icra takiplerini yetkili merciler önünde Üniversitenin haklarını gözeterek takip etmek veya takip edilmesi için avukatlara yönlendirmek. Üniversitemiz tarafından düzenlenen yönetmelik ve yönergeler hakkında talep edildiğinde görüş bildirmek. Üniversitemiz personeli ve öğrencileri hakkında yürütülen disiplin soruşturmaları ile Üniversitemiz personeli hakkında yürütülen ceza soruşturmaları kapsamında gerektiğinde hukuki danışmanlık yapmak, Üniversitemiz tarafından düzenlenen yönetmelik ve yönergeler hakkında talep edildiği takdirde görüş bildirmek, yönetmelik komisyonu üyesi olarak görev yapmak. Tablo 69- Hukuksal Faaliyetlerin Dağılımı (2013 Yılı) Hukuksal İşin Adı Sayısı Hukuksal İşin Adı Sayısı Üniversite Lehine Açılan Dava 17 Temyiz Edilen Dava 180 Üniversite Aleyhine Açılan Dava 45 Kesinleşmeyi Bekleyen Dava Yılı Toplam Dava Yılında İcra Takip 16 Geçmiş Yıllardan Devam Eden Dava 61 TOPLAM DAVA 123 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Güncel yaşamımızda da çok önemli rol oynayan Bilişim Teknolojisi, üniversitemiz öğrencilerinin ders içi ve ders dışı aktivitelerinin de bir parçası haline gelmiştir. Öğrenci ve Araştırmacılarımız bilim dalları ile ilgili ayrıntılı bilgilere internet üzerinden ulaşmakta ve eğitimleri ile ilgili ders seçimlerini yaptıkları gibi aynı zamanda kayıt yenileme işlemlerini de internet üzerinden yapabilmekte ve dönem içinde not ve başarı durumlarını, kütüphane kaynaklarını görebilmekte, öğrenci ile ilgili her türlü veri ve mevzuata internetten ulaşabilmektedirler. Ayrıca, 2012 yılından itibaren tüm öğrencilerimiz ve personelimiz bilişim ağları alt yapısını kullanarak, üzerinde bir mikroişlemci ile hafıza yongası bulunan ve kendilerine ilk kayıt anında verilen, günümüz pratik yaşam teknolojisinin bir ürünü olan akıllı kart teknolojileri ile şimdilik yemekhanelerde, ilerleyen dönemlerde ise sosyal tesislerde para kullanmadan alışveriş yapabilmektedirler. Kart sahipleri verilen yetkilere göre yemekhane turnikelerinden geçiş yapabilmektedir. Ağ ve Sistem Birimi Genel Durum ve Teknik Hizmetler: Merkez yerleşke içinde yaklaşık m fiber optik, m kategori-6 kablo ile oluşturulmuş bilgisayar ağı vardır. Bu ağ ile ULAKBİM üzerinden 300 Mbit/sn hızında internete çıkılmakta olup, kablosuz ve kablolu olmak üzere yaklaşık kişiye internet hizmeti verilmektedir. Üniversitemize ait web Sitesi (http://www.beun.edu.tr) Başkanlığımız Web Grubu personeli tarafından gerçekleştirilmektedir. Tüm birimlere ait web sayfalarına erişim web ara yüzlerinden ve dışarıdan sftp bağlantısı ile sağlanmaktadır. Faaliyet dönemi içerisinde güvenli, uzaktan erişim imkânı bulunan, veritabanı erişimli, kontrolü kolay web sunucuları kurulmuştur. Elektronik posta sunucularımızın da yenilenmesiyle, yeni domain (beun.edu.tr) uzantılı mail adresleri personelimize dağıtılmaya başlanmıştır. Önceden kullanılmakta olan karaelmas.edu.tr elektronik posta adreslerini kullanımı belirli bir süre daha devam edecektir. Ayrıca beun ve karaelmas uzantılı mail adreslerimizin başka posta hizmetleri sunan sağlayıcılarda (Hotmail, gmail vb.) kara listeye düşmemesi (spam olarak görünmemesi) için bu sağlayıcılarla irtibata geçilip düzenlemeler yapılmıştır. İnternet güvenliği olarak güvenlik duvarı cihazı ile Üniversitemiz dışarıdan gelecek saldırılara karşı korunmaktadır. Tüm veri trafiği kayıt altına alınmaktadır. Öğrencilere ve personele ait tüm bilgisayarların kayıt işlemleri devam etmektedir. 98

100 Tüm dış yerleşkelerimizin, merkezle olan ağ bağlantıları yenilenmiş ve bağlantı hızları arttırılmıştır. (Sağlık Kampüsü 50 Mbit, Alaplı M.Y.O. 10 Mbit, Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı M.Y.O. 10 Mbit, Çaycuma M.Y.O. 10 Mbit, Devrek M.Y.O. 10 Mbit, Ereğli Eğitim Fakültesi 10 Mbit, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu 10 Mbit, Üzülmez Güzel Sanatlar Fakültesi 5 Mbit, Kilimli Nurhan Demirtaş M.Y.O. 10 Mbit, Yabancı Diller Kampüsü 10 Mbit) Web sayfamızın yıllık ziyaretçi sayısı dir. İstatistik adresi: Maksimum internet bağlantı kullanımı kapasitesi 300 Mbit dir. Ana sunucu Web sitesinin büyüklüğü 7,5 GB dır. Merkez Kampüs Altyapı fiber optik kablolama ve IP kamera montajı işi durum tespiti, keşfi ve şartnamelerinin hazırlanması yapılmıştır. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Hacı Mevlüt ve Hacı Sabahat Hamzaoğlu Okul Öncesi Eğitim Merkezleri Kamera Sistemi durum tespiti, keşfi ve şartnamelerinin hazırlanması yapılmıştır. Bilimsel dergilerimizin web sayfaları olan ijmeb.org, uyad.org ve higheredu-sci.org un beun.edu.tr li domain adreslerine taşınması ve sanal sunucu altyapısının kurulması tamamlanmıştır. Ereğli Eğitim Fakültesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu, Ereğli MYO, Alaplı MYO, Devrek MYO, Gökçebey MYO, Çaycuma MYO, Yabancı Diller Yüksekokulu, Zonguldak MYO, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sağlık Kampüsü yerleşkelerine ağ ve sistem durum tespiti ve bazı yerleşkelerden alınan teknik destek talebi doğrultusunda ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Ereğli Eğitim Fakültesi, Deniz Fakültesi, Ereğli MYO, Alaplı MYO, Devrek MYO, Gökçebey MYO, Çaycuma MYO, Yabancı Diller Yüksekokulu, Zonguldak MYO, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sağlık Kampüsü yerleşkelerine kamera sistemi durum tespiti ve bazı yerleşkelerden alınan kamera sistem arızaları sebebiyle ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Üniversitemizde ihtiyaç duyulan bazı bölgelere internetin kablosuz sağlanması adına 4 adet kablosuz erişim noktası temini ve montajı gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz internet ağı içerisinde genel veya özel olarak kullanılmak üzere alınmış olan Net Cad, AutoCad, Matlab, Pspice, Solidworks, Msc, SPSS programlarının lisanslama işlemlerinin yapılması ve sunucu kurulumu gerçekleştirilmiştir. Tüm web sunucularımız güvenlik duvarı ile güvenlik seviyeleri en üst düzeye çıkartılmıştır. Erasmus programı için kullanılacak olan app.erasmus.beun.edu.tr adresinin DNS yönlendirmeleri yapılmıştır. beun.edu.tr uzantılı öğrenci Ldap (Lightweight Directory Access Protocol veya Basit Erişimli Dizin Protokolü) sunucusu kurulumu gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz ağ güvenliğinin en üst düzeye çıkartılması ve 5651 sayılı yasanın getirmiş olduğu yaptırımlar doğrultusunda mevcut güvenlik duvarı fiziksel sunucumuzun yerine tam çözüm olan UTM (Unified Threat Management-Birleştirilmiş Tehdit Yönetimi) sunucusunun test çalışmalarına başlanmıştır. Sanal sunucularımızda daha profesyonel yedekleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için yazılım programı tespiti ve alımı yapılmıştır. Değişik birimlere alınacak bilişim malzemeleri için teknik şartnameler oluşturulmuştur. İç ve dış yerleşkelerdeki birimlere ihtiyaç dahilinde lisanslı programları indirmek için ağ içerisinde veri paylaşımı sağlayan ftp sunucularının hizmet sürekliliği sağlanmıştır. Üniversitemize alınan antivirüs programı Eset Nod32 nin 3 yıllık lisans yenileme antlaşması yapılmıştır ve Nod32 nin 5 versiyonuna geçilmiştir. Üniversite içerisinde talep üzerine birimlere, beun.edu.tr uzantılı mail adresi temin edilmiştir. Tüm öğrenci laboratuvarlarına öğrencilerin mail adresleri ve şifreleri ile güvenli erişim sağlayabileceği internet hizmeti verilmesi genişletilerek devam etmektedir. Birimimiz geçen yıla göre Proxy ve Cacti ağ analiz sunucularının sanallaştırılması gibi farklı işlevlerde 14 sanal sunucu daha kurarak toplam 40 adet sanal sunucu ile üniversitemize hizmet vermeye devam etmektedir. Sanallaştırma programının yönetim konsolu en son versiyonuna geçilme işlemi gerçekleştirilmiştir. Kütüphane kaynaklarından yararlanmak için kullanılan Proxy hizmeti, güncellemeler ile devam etmektedir. Karaelmas.edu.tr domaini yerine beun.edu.tr domainine geçiş sağlanarak, birime ait web sayfaları beun.edu.tr uzantılı adreslere geçirilmesi bu yılda devam etmiştir. karaelmas.edu.tr uzantılı personel mail sunucusunun sertifika güncellemesi yapılmıştır. 99

101 Yeni bir web sunucusu olan apache2.beun.edu.tr hizmete girmiştir. Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) nde kullanılmak üzere sanal sınıf ve ders içerik yönetimi programlarının araştırılması yapılmış ve şartnameleri hazırlanmıştır. UZEM in kullandığı programların sanal sunucularda düzgün çalışması için kesintisiz hizmet verilmektedir. Üniversitemizin satın almış olduğu yeni telefon santrali için gerekli teknik destek sağlanmıştır. İkinci DNS Sunucusu hizmete geçirilmiştir. Tüm üniversite personeli için yeni kurulan e-posta sunucusu (beun.edu.tr) kurularak mail adresleri ekampüs üzerinden dağıtılması devam etmektedir. Üniversitemizin EDUROAM a tam geçişi sağlanmış olup üniversitemizin 58 noktasında EDUROAM hizmetinin verilmesi devam etmektedir. Merkez ve dış kampüslerin tamamında kablosuz cihazların montajının yapılarak yetkili personellere kullanım hakkında eğitim verilmesi sağlanmıştır. Önceki faaliyet dönemi sonunda alınan yönetilebilir kenar anahtarlarının montajı ve yönetimi hizmetinin verilmesi devam etmektedir. Üniversitemizde personel ve öğrencilerin birbirleri ile daha yakın bir iletişim kurabilecekleri forum web sayfamız forum.beun.edu.tr nin hizmete açılması için hazırlıklar tamamlanmıştır. Merkez kampüs kapalı spor salonunun ve yeni inşa edilen merkez atölyeler binasının fiber optik kablolama işlemleri tamamlanmıştır. Ping sanal sunucusunun kurulumu gerçekleştirilmiştir. Konuk evi otel programının şartnamesi hazırlanmıştır. Teknik destek verilmektedir. Güvenlik birimlerine verilmek üzere 11 adet el kamerası alımı işi şartnamesi hazırlanmıştır. Windows 7 8, MS Office lisanslamalarının daha sağlıklı ve daha güvenli yapılabilmesi için KMS Sunucusunun kurulumu ve ayarlanması yapılmıştır. Bilgi İşlem Dairesi web sayfasının güncelleştirilmeleri yapılmış ve yeni ara yüzüne geçilmiştir. Yazılım Birimi E Kampüste oluşturulan Modüller : Öğrenci modülü, Ders not giriş ve raporlama modülü, Öğrenci işleri modülü, Öğrenci belge rapor modülü Katkı payı kontrol ve yönetim modülü, Ders alma modülü, Katalog / Ders ve ders planı yönetim modülü Derslik Yönetimi modülü, Yetki yönetim modülü Değişim programları modülü ( Farabi ) Online başvurular modülü ( BESYO, ÖYP, Konservatuvar, Güzel Sanatlar Fakültesi ) Bilgi paketi modülü (EOBS), Yetki yönetim modülü Akademik Özgeçmiş modülü Telefon Rehberi: Personel bilgileri, Personel Daire Başkanlığının kullandığı programdan alınmakta, kişiye ve birime göre arama yapılabilmektedir. Ek Ders: E-kampus veri tabanından faydalanarak ek ders ücretlerinin hesaplanmasını kolaylaştırmaktadır. Diploma Hazırlama Sistemi: E-kampus veri tabanı ile diploma ve sertifikaların basımı yapılmaktadır. Yabancı Öğrenci Başvuru Sistemi: Online başvuruları ve yerleştirmeleri yapılmaktadır. Tercih Robotu: ÖSYM sınav sonuçlarına göre öğrencilerin uygun tercihler yapmasına yardımcı olmaktadır. Pedagojik Formasyon Programı Otomasyonu: Pedagojik Formasyon Programı öğrencilerinin notlarının tutulduğu, transkript ve sertifikalarının verildiği, E-Kampus benzeri bir program geliştirildi. Teknik Hizmetler Birimi Üniversitemiz demirbaşlarına kayıtlı bilgisayar ve çevre aygıtları ile ağ iletişimi konusunda yaşadığı yazılım ve donanımsal teknik arızalara müdahale edilmesi, bilgisayar kurulum, güncelleme, virüs koruma, teknik destek, basit kablolama vb. işlemlerin yapılması, sahip olunan imkânlar çerçevesinde tamiri mümkün olabilen aygıtların elektronik bakım ve onarım işlerinin yapılması görevlerini yürütmektedir. İnternet ve ağ donanımı sorunlarında network ve sistem grubu ile birlikte koordineli olarak çalışılmaktadır. 100

102 Bakım onarım istekleri teknik servisimiz tarafından Arıza Takip Sistemi Otomasyonu yazılımı ile takip edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Kullanıcılar bakım / onarım isteklerini bu sistem üzerinden giriş yaparak takip edebilmekte ve sonuçlarını görebilmektedir. Aşağıda teknik destek faaliyetleri verilmiştir. FAALİYET ADI Adet FAALİYET ADI Adet Format ve İşletim Sistemi Kurulumu 728 Yazıcı / Monitör Arızası 0 Anti virüs, Office vb. Yardımcı Programların Kurulumu İşletim Sistemi Sorunu, Sistem Geri Yükleme Büro ve Laboratuvarlara Ağ Kablosu Yapımı 65 İnternet Bağlantısı, Ağ Kurulumu, Yapılandırma Sorunu, Duvar Data Prizi, rj45 connektor değişimi Virüs Temizleme, Veri Kurtarma 55 Yazıcı, Scanner vb. Kurulumu 114 Dosya Yedekleme 0 Teknik Rapor, Donanımsal Özellikleri Raporlama vb. 14 Bilgisayar Laboratuvarlarına Derslerde Kullanılan Programların Kurulumu 402 Donanım Arızası (Bilgisayar, monitör, power suply, ram, hdd, ekran kartı, ağ kartı vb.) Web Tasarım Grubu Üniversite Web Sayfasının Tasarım ve Programlaması (İngilizce) Üniversite Web Sayfası site içi arama Duyuru Etkinlik Sayfalandırma Üniversite Web Sayfası CSS düzenlemeleri İngilizce Web Sayfası içerik düzenleme Aday Bilgilendirme Sayfası Yayınlarımız Kısmı ve İçerik Düzenlemeleri Kitapların PDF olarak düzenlenmesi Kampüsün Sesi Gazeteleri PDF ve Katalog olarak hazırlanması Patent Destek Ofisi Web sayfası CSS ve İçerik düzenlemeleri Uluslararası Konferanslar bilgilendirme görselleri Dışarıdan gelebilecek yeni tehdit ve saldırılara karşı web sitesinin bakım moduna alınması, gerekli önlemlerin alınarak, güncellemelerinin yapılması ve 152 adet sitenin yeniden aktif hale getirilmesi. Yayında olan, diğer sunucularda yayın yapan sitelerin problemleriyle ve açılan kişisel sitelerle ilgili teknik destek verilmesi, Günlük olarak gönderilen etkinlik planlarının web sitesine girilmesi, gerçekleşmiş olan etkinliklerin fotoğraflarının işlenmesi ve ana sitede yayınlanması, Aylık Yemek Listelerinin yayınlanması, Webometrics Raporlarının verilerinin toparlanması ve Powerpoint sunum hazırlanması. Webometrics sayısal değerleri ve grafiğinin hazırlanması. Google tarafından indexlenen ve halen arama sonuçlarında çıkan, sayfaları bulunan yada bulunamayan tüm karaelmas.edu.tr uzantılı adresler için 301 ve 302 redirect işlemlerinin yapılması, Yeni Açılan ve Web.beun.edu.tr altından subdomainlere taşınan site sayısı 159 olup, web.beun.edu.tr ağı altından taşınan site sayısı 62 dir. Bu sitelerin dosyaları ve sayfaları sunucuda bırakılarak yeni adreslerine 301 ve 302 redirect yapılması, Açılan ve taşınan tüm sitelerin google arama motoru kayıtları siteler taşındıktan sonra yapılması, Site haritaları oluşturulup, arama motoru bootları tarafından bulunabilecek şekilde sunucuların anadizinlerine (subdomainlere ait public_html altlarına) yüklemelerinin yapılması, RSS Submitter ile rss feed kabul eden ve aktif olarak çalışan 8600 adet siteden aktif olarak çalışan 1500 adete yakın rss kayıt işlemleri yapılması, Kendi alt domain adlarımızla yayın yapan en çok ziyaretçi alan Tıp Fakültesi web sitesi BEÜ Hastane web sitesi, Diş Hekimliği fakültesi web sitelelerinin ana sitede yayınlanan haberleri otomatik çektirme işlemleri için rss desteği ile bu alt sitelerimizden rss yoluyla backlink alımları sağlanması

103 Webometrics sıralamalarını etkilememesi için aktif ve yönlendirmeli olarak çalışan web.beun.edu.tr altındaki multisite adedi 152 dir. (taşınan 62 adet ) Jeodezi.beun.edu.tr alan adı altında açık 20 adet alt kişisel site geomatik.beun.edu.tr alan adı altında jeodezideki veriler ve dosyaları taşınarak alındığı için 20 adet alt kişisel site de bu domain altında barınmaktadır. Aynı şekilde Ereğli Eğitim Fakültesine ait egitim.beun.edu.tr subdomaini altında barının 65 adet akademik personel bilgi sayfası (kişisel site) açılışları gerçekleştirilmiştir. Ereğli MYO ya ait cv sitesi multilendirilmiş ve 9 akademik personel bilgi sayfası (kişisel site) açılmıştır. Google tarafından bulunamayan 404 hata kodu çeviren 96 adet sayfa URL si Google dan silinmesi için talepler gönderilmiş ve Google arama sonuçlarından kaldırtılmıştır. (vefat ilanları, geçici süreli yayınlanan ihale ilanları, güncelleme, metinler içlerinde değişiklik sonucu tarihleri ve tarihe bağlı olarak URL tetiklemeleri değişen etkinlik ve duyurular. Karaelmas.edu.tr altında yayın yapan 127 adet web sitesini arama motoru yönlendirme işlemi ve ilgili dosyalar yapılandırılmıştır. Sunucuya değerleri yükseltildi. Web sunucusundaki sorunların giderilmesine yönelik çalışma yapıldı. Ana sayfada düzenlemeler (makale hazırlama destek ofisi sayfası ve orta bloğun sayısının arttırılması) İngilizce web sitesinde düzenlemelerin yapılması Kampüsün sesi yeniden düzenlenerek web sitesinde yayınlanmıştır. Uluslararası ilişkiler koordinatörlüğü web sitesi içerik yönetim eğitimi verildi. MÜDEK ön değerlendirme raporu için cd üstü etiket tasarım çalışmasının yapılması. Tüm Daire Başkanlıkları sayfalarının web altından kendi alt domainleri altına taşınması. Yetkilendirmelerin yapılması. Kütüphane Daire Başkanlığı sayfasındaki YORDAM hizmetinin linkine ulaşılamaması sorunu çözüldü. farabi.beun.edu.tr yeni site editör ve yöneticilerine içerik giriş eğitimi verildi. bap.beun.edu.tr web sitesinin açılması. İlgili dosyalarının düzenlenerek yayınlanması, kullanıcı adı şifre ve yetki tanımlamalarının yapılması, içerik giriş eğitimi verilmesi. uyad.org sitesinin uyad.beun.edu.tr altına taşınması, özel htaccess dosyası yazıldı. Index html oluşturularak javascript ve textlink ile kendi ana sayfasını ve siteyi tarayabilecek şekilde yapılandırıldı. Uluslararası öğrenci bilgilendirme web sayfasıyla ilgili işlemlerin yapılması. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Sitesi ara yüz değişimi. web.beun.edu.t r altından yayın yapan Sağlık Yüksekokulu web sitesinin syo.beun.edu.tr altına tamamen taşınması işlemi. 25 sitenin sanal sunucularda açılması ve sitelerin taşınmaya başlanması, arşiv dosyaların aktarılması. w3.beun.edu.tr ye ait daha önce Google tarafından indexlenen 316 URL sayısı, sitenin yeniden taranarak 1875 adet daha URL nin site haritalarına gömülmesi ve Google site yönetim araçlarına site haritasındaki tüm yeni URL lerin bildirilmesi. Mühendislik Fakültesi web Sitesinin tüm dosya ve veritabanıyla birlikte diğer sunucuya taşınması Maden Mühendisliği Türkçe site ve İngilizce sitelerinin kurulumları yapıldı, dosyaları yapılandırıldı, arşiv dosyaları taşındı. İletişim Fakültesi Web Sitesi başka bir sunucuya yönlendirildi. Elektrik Elektronik Mühendisliği altından yayın yapan multisitelerde oluşan sorun çözüldü, dosya arşivleriyle birlikte taşındı. Gıda mühendisliği web sitesi taşınıp, ingilizce sitelerinin kurulumları yapıldı Fizik Bölümü sitesinin yeni sunucuya tüm dosya ve veritabanı yeniden düzenlenerek aktarımı yapıldı. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü sitesi diğer sunucuya taşındı Ereğli Eğitim Fakültesi İngilizce sitesi tema ve eklentileriyle birlikte düzenlendi. Sürekli Eğitim Merkezi sitesinin kurulması, gerekli modül ve temaların aktif edilmesi. Jeodezi Mühendisliği kullanıcı yetkisi sorunu çözüldü, ayarları yapılandırıldı. Zonguldak MYO nun sitesinin sorunları çözüldü. 102

104 mestek.beun.edu.tr sitesi kurulumu ve yapılandırmaları tamamlandı. Kullanıcı adı ve şifre verildi. Jeoloji Mühendisliği sitesi yeni site kurulumu yapıldı, içerik giriş ve yönetim eğitimi verildi. Ahmet Erdoğan SHMYO nun galeri içindeki dosya ve grafiklerin yüklendikleri adresin görüntülenememesi sorunu giderildi. Erişim için güvenlik ayarların yapılandırıldı. Zonguldak Sağlık Yüksekokulu web sitesinin chmod ve sql veritabanı erişimi için güvenlik ayarlarının yapılandırılması yapıldı. BESYO web sitesinin veritabanı ve arşiv dosyalarıyla birlikte diğer web sunucusuna alınması (sql veritabanı dosyasının yapılandırılması ve arşiv dosyalarının taşınması.) Türk dili ve edebiyatı bölümü web sitesinin web.beun.edu.tr/tde altından tde.beun.edu.tr altına taşındı (sql dosyası yapılandırıldı, arşiv dosyaları taşındı.) Tde kullanıcı adı ve yetki sorunu çözüldü. fizyoterapi.beun.edu.tr dosyaların ortam galerisinde görüntülenmemesi sorunu giderildi. ebd.beun.edu.tr Google site yönetim araçlarına ve Google dizinine kaydettirildi. fbd.beun.edu.tr Google site yönetim araçlarına ve iznine kaydettirildi. uyad.beun.edu.tr Google site yönetim araçlarına ve Google dizinine kaydettirildi. Diş Hekimliği Fakültesi web sitesi diğer web sunucusuna taşındı ve dosyaları yapılandırıldı, kullanıcı adı ve şifre sorunu giderildi. Diğer sorunları için teknik destek sağlandı. Arkeoloji bölümü web sitesi kullanıcı yetki sorunu ve diğer sorunları giderildi. Geomatik bölümüne web sitesi için teknik bilgi verildi. Site yöneticisine içerik giriş eğitimi verildi. Devlet Konservatuvarı sitesinin sorunları giderildi, İngilizce Web Sitesi açıldı ve siteye veri giriş eğitimi verildi. Konservatuvar için açılan İngilizce web sitesi için teknik destek talebi ve birkaç modül isteği araştırılıp, değerlendirilerek, modüllerin aktif edilmesi. Güzel Sanatlar Fakültesi kullanıcı yetki hatası çözüldü. Yabancı Diller Yüksekokulu sitesinde okulla ilgili bölüm adlarında düzeltmeler yapıldı. Merkez Laboratuvarı duyuru güncellemesi ve Google kaydı yapıldı. İlahiyat fakültesi ilahiyat.beun.edu.tr multisite olarak yapılandırıldı. İlahiyat Fakültesi web sitesi içerik giriş, duyuruların yerleşim planı eğitimi ve kişisel sitelerin açılması eğitimi verildi. ilahiyatdergi.beun.edu.tr Open Journal System OJS kuruldu. isgnss2013.org xml haritası ve site aitliği Google yönetim araçlarında tanımlandı. GNSSMET.beun.edu.tr Türkçe ve İngilizce Web siteleri açıldı. ijmeb.beun.edu.tr web sitesinin açılması, dosyalarının ve arşiv dosyalarının taşınması. ijmeb.org URL yönlendirme sorunu ijmeb.org upload edilen dosyaların linklerinin görüntülenmemesi sorunu çözüldü. UAİ Erasmus Koordinatörlüğü belge ve dosyalarını çevirme dosyaların hem Türkçe hem İngilizce web sitelerine yüklenmesi. Ana sitede Araştırma Merkezleri İçine Afet Uygulama ve Araştırma Merkezinin Eklenmesi. Artmer, Merkezlab web sitesinin etkinliklerini yayınlayabilmeleri için albüm galerisi oluşturuldu. web.beun.edu.tr altından sitenin tüm verilerinin gsf.beun.edu.tr altına taşınması. farabi.beun.edu.tr üzerinde dosya güncellemesi Patent Destek Ofisi web sitesinde duyuru güncellemesi için destek verildi. Mühendislik Fakültesi Ortam Galerisine Dosya Yükleyememe Sorunu kota artırımı yapılarak giderildi. BESYO Yaz Etkinlikleri Web Sitesinin açılması ve sürekli olarak güncellenmesi. Mevlana Öğrenci Değişim Programıyla İlgili web sitesinin açılması ve içerik giriş eğitiminin verilmesi. Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ders notlarının web sitesine girilmesi talebine teknik destek verildi Şenlik fotoğraf albümünün hazırlanması ve yayınlanması. 103

105 Personel Daire Başkanlığı Başkanlığımız, Üniversitemizin insan gücü planlaması ile ilgili çalışmalar yapmak, personel sistemlerinin geliştirilmesi, personelin atama, özlük, sağlık, izin, sicil, kadro ve emeklilik işleri ile ilgili işlemlerini gerçekleştirmektedir. Akademik Tayin Biriminin Sunduğu Hizmetler Yıllık, mazeret ve aylıksız izin işlemlerinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak ve takip etmek, Açıktan ve naklen atanan personelin bilgilerinin Akademik Personel Programında işlenmesi ve takibi, Akademik personelden askere sevk edilenlerin, istifa, nakil vb. nedenlerle ayrılanların, hizmet birleştirilmesi yapılacak olanların işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve takip etmek Disiplin soruşturması tamamlanan personele cezalarının tebliğ edilmesini sağlamak, ceza defterlerine işlemek Akademik personelin naklen atama işlemlerinin yapılmasını sağlamak. Akademik personelin naklen veya açıktan atamasını yapmak. Akademik personelin 35. maddeye göre atama işlemlerinin yapılmasını sağlamak 1416 Sayılı Kanun uyarınca Üniversitemize tahsis edilen kadro işlemleri ve kişilerin eğitim durumları hakkındaki yazışmaları yapmak, akademik personelin askerlik ve ücretsiz izin borçlanma işlemlerini yapmak Naklen ayrılan akademik ve idari personele ilişik kesme ve maaş nakil belgelerini düzenlemek Akademik personelin Sosyal Güvenlik Kuruluşlarında geçen hizmetlerinin Emekli Sandığı Hizmetleriyle birleştirilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak Fiili hizmetten sayılması gereken görevlerde çalışan personelin yazışmaları ve takibini yapmak Akademik personelden emekli olmak isteyenlerin emeklilik işlemlerinin yapılması, Vefat eden akademik personelin emeklilik işlemlerinin yapılmasını sağlamak Akademik Personelin yıllık izin, mazeret ve şua izinlerinin onayını almak ve takibini yapmak Akademik Personel kimliklerinin hazırlanması ve teslimi işlemlerini yapmak. Genel yazışmaların yapılması (ilan-duyuru-bilgi amaçlı yazılar-mecburi hizmet) Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edenlerin dosyalarının jüri üyelerine gönderilmesi Rektörlük kadrosuna müracaat edenlerin müracaatlarının alınması, ön değerlendirme, sınav tutanaklarının hazırlanması adayların sonuçtan bilgilendirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak Yabancı Dil Tazminat onaylarının alınması ve takibini yapmak Hususi ve Hizmet Pasaportu çıkartılması isteğinde bulunan personelin pasaport işlemlerini yapmak Pasaport Formunu imzalamaya yetkili kişilerin imza sirkülerinin gerekli yerlere bildirilmesini sağlamak 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca yurt içi ve yurtdışı görevlendirme işlemlerinin yapılması Görevlendirme süreleri ile ilgili gerekli listeleri tutmak Sayılı Kanunun 40/a, 40/d ve 40/b maddesi uyarınca ders vermek üzere görevlendirmeleri ile ilgili yazışmaları ve Onaylarını yapmak, ek ders onaylarını almak ve 2914 Sayılı Kanunlar ile diğer mevzuat değişikliklerini takip etme, birimlere duyurma Naklen ayrılan akademik personelin dosyalarının düzenlenerek, gönderilmesini sağlamak, nakil ve açıktan atanan akademik personelin sicil dosyalarını teslim almak, Hizmet belgesi isteyen akademik personele hizmet belgesi düzenlemek, Akademik ve idari personele ait evrakların dosyalama işlemlerinin yapılmasını sağlamak, akademik personelin hizmet belgelerini personel programına işlemek, Her türlü hizmetin Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak ve zamanında yapılmasını sağlamak Akademik Tayin Şube Müdürlüğüne ait faaliyet raporunu hazırlamak ve gönderilmesini sağlamak, ÖYP müracaatların alınması ve yazışmaların yapılması, Makam tazminatı onaylarının alınması ve takibi,kurul Üyeliği Onaylarının alınması, Muvafakat yazıları, ilan duyurularının web sayfasından yayınlanması, rotasyon yazışmaları (Kurumlardan izin alınması ve yazışmaları), seminer, anket gibi çalışmalar yapılacak kurumlardan izin alınması, Doçent olan personelin listesini güncel olarak tutmak, prof. 3 yılını dolduranlara onay almak. 104

106 Kadro ve İstatistik Biriminin Sunduğu Hizmetler Her yıl Mart - Haziran - Eylül - Aralık sonu olmak üzere üçer aylık dönemler için Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı sistemlerine akademik kadrolar ile ilgili veri girişleri yapılır. Her yılbaşında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kanalı ile üniversitemize bildirilen açıktan atama izinlerinin unvanlar bazında dağıtımı yapılarak kullanacağımız kadrolar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na bildirilir. Verilen açıktan atama izinli kadrolardan kullanılan ve kalan kadroların takibi yapılır. Üniversitemiz Öğretim elemanı kadroları her yıl incelenerek derece kademesi yan giden personelin gerekli kadro değişikliği kadrolarımız uygun olduğu takdirde kendi bünyemizdeki kadroların kullanılması yoluna gidilerek bununla ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gerekli izinin alınması için gerekli yazışmalar yapılır. Eğer uygun kadro yoksa Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na bu durumda olanlar bildirilerek dolu kadro değişikliği istenir. Yapılan kadro değişiklikleri onayları ilgili birime ve tahakkuk birimine gönderilir. Her yıl boş öğretim elemanı kadroları incelenir. Tahmin yoluyla o yıl için ne kadar hangi derecede ve unvanda atama yapılabilirlik hesaplanır ve yine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına boş kadro değişikliği istemi yapılır. Dolu ve Boş kadro değişiklikleri resmi gazetede yayınlandıktan sonra üniversitemiz kadrolarında gerekli değişiklikler yapılır. Uygun görülen dolu kadro değişikliklerini onaylanmak üzere Rektörlük Makamına gönderilir. Üniversitemiz birimlerine atanan (açıktan/naklen) öğretim elemanlarına ait özlük bilgileri(adı soyadı, sicil no, emekli sicil no, kadro derecesi, görev aylığı, emekli müktesebi,kıdemi, göreve başlayış tarihi..)düzenli olarak bilgisayarda ilgili dosyaya ve elle tutulan kadro dosyasına işlenir ve güncellenir. Akademik Tayin Şube Müdürlüğüne ait öğretim elemanları ile ilgili yapılan tüm faaliyetler istenildiğinde Genel Sekreterliğe yazı ekinde gönderilir.(öğretim elemanı ilanı, atananlar,ayrılanlar,artış ya da eksilişler.) niversitemiz birimlerinde ihtiyaç duyulan ve ilana çıkılması düşünülen öğretim elemanı kadroları (prof., doçent, yrd.doç., öğr. gör., arş.gör., uzman, okutman) için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na yazılarak kadro aktarımı ve kullanma müsaadesi istenir.kadro aktarımı uygunluğunu almak için öncelikle yapılacak kadro aktarımı tablosu hazırlanır, Üniversite Yönetim Kurulu gündemine alınarak görüşülür. Uygunluğu kararla onaylandıktan sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na kadro aktarımı ve kullanma müsaadesi için yazılır.ancak prof.,doçent,yrd.doç.,öğr.gör. kadroları için YÖK ün istediği Kadro Talep Formu düzenlenerek yazıya eklenir.kadro aktarımı ve ilgili kadroyu kullanma müsaadesi geldikten sonra o kadro kullanılabilir hale gelir ve ilana çıkılır, bunun sonucunda atama yapılabilir. Üniversitemiz bünyesinde YÖK ün uygunluk yazısıyla bize bildirilen yeni birim-bölüm-anabilim dalı kadro dosyasına eklenir ve kadrolarımızda yer alır. Üniversitemiz birimlerinde ihtiyaç duyulan öğretim elemanı kadroları için ilana çıkılır. Öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, uzman, okutman kadroları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın YÖKSİS veri tabanında yer alan Akademik Personel Atama Duyuru Sistemine ilan edilecek öğretim elemanı kadroları derece, adet, unvan ve koşullar belirtilerek girilir. Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadro ilanları için ise ilan metni ve gerekli koşullar yazılarak, hazırlanan yazı ekine konulan ilan metni Resmi Gazetede yayınlanması için Başbakanlık Basımevi Müdürlüğüne Ulusal bir gazetede yayınlanması için de Basın İlan Kurumu Zonguldak Şube Müdürlüğüne gönderilerek en kısa sürede yayınlanması istenir. Çıkılan her ilanın üniversitemiz web sayfasında duyurulması sağlanır. YÖK den gelen akademik kadrolar ile ilgili yazılar takip edilir. Üniversitemiz birimlerinde yönetici olarak görev yapacak akademik personelin düzenli olarak bilgileri tutulur. İdari görevi bulunan, süresi biten personelin Rektörlük Makamından gerekli onayı alınır.(yüksekokul Bölüm Başkanları ilgili yüksekokulun teklifi ile Rektörlük Makamından onay alınarak göreve başlarlar.) Her yıl İlkbahar ve Sonbahar dönemlerinde yapılan TUS (Tıpta Uzmanlık Giriş Sınavı) ve DUS(Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) sonucu üniversitemiz Tıp Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesine yerleştirilen araştırma görevlileri için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ndan ilgili anabilim dallarına kadro aktarımı istenir. Yine bu kadro aktarımı Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülür ve onanır. Yönetim Kurulu Kararı ve kadro listesi ile birlikte YÖK e yazılır ve izin istenir. Öğretim elemanı kadrolarına atanarak göreve başlayanların YÖKSİS veri tabanına girişleri yapılır. 105

107 Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca Doçentlik sınav jürilerinde görev alan öğretim üyelerine gerekli duyuruların yapılarak, adaylar hakkında hazırlanan raporlar verilen zamanda Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına gönderilir. Üniversitemiz kadrolarında görev yapan öğretim elemanlarının istifa durumlarında buna ait istifa onayları alınır ve kadrolardan çıkarılması gerçekleştirilir. Ücretsiz izine ayrılan öğretim elamanlarının onayları alınır Sayılı Kanunun Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında alınacak araştırma görevlisi kadroları için ilan hazırlığı yapılarak YÖKSİS veri tabanında girişleri yapılır. Profesör kadrolarına atananlar tarafından doldurulan Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınavlarında Görev Alacak Profesörler İçin Bilgi Derleme Formları Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına gönderilir. Öğretim elemanı kadrolarında (Yrd.Doç.,Öğr.Gör.,Arş.Gör.,Okutman ve Uzman) görev yapan öğretim elemanlarının görev süre uzatımları takip edilerek görev süre uzatım onayları alınır ve ilgili birime gönderilir. Disiplin cezası alan akademik ve idari personel ile ilgili yine YÖKSiS veri tabanında bulunan Disiplin Ceza İşlemleri modülüne girişleri yapılır. İdari Tayin Biriminin Sunduğu Hizmetler İdari kadro cetvellerinin sağlıklı bir biçimde tutulması, her yıl, kadro iptal-ihdas, dolu-bos, derece ve unvan değişikliği ile ilgili işlemlerin yapılması, açıktan, naklen veya yeniden atama işlemlerinin yapılması, KPSS sonucuna göre Üniversitemize yerleştirilen memur adaylarının atamasının yapılması; ataması yapılıp göreve başlayan, ataması yapıldığı halde göreve başlamayan ve Üniversitemize yerleştirildiği halde başvuruda bulunmayan adayların ayrı ayrı Devlet Personel Başkanlığına bilgi verilmesi, naklen atanacak idari personel için kurumlarından muvafakat istenmesi, naklen veya özelleştirmeden dolayı atanan personelin özlük işlemlerinin yürütülmesi, 4046 Sayılı Kanunun 22. maddesi uyarınca Özelleştirilen ve Özelleştirme programına alınan ve özelleştirilen Kurumlardan naklen atanmak isteyenlerin taleplerinin değerlendirilmesi ve Devlet Personel Başkanlığınca Üniversitemize yerleştirilen, özelleştirmeden dolayı naklen atanacak personelin atama işlemlerinin yapılması, atanan kişilerin görevine başladığında ise Devlet Personel Başkanlığına bilgi verilmesi 3413 Sayılı Kanun uyarınca korunmaya muhtaç çocukların atamaları ile ilgili işlemler, 4131 Sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre gelenlerin kadroları ile ilgili işlemler. Maliye Bakanlığı, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve diğer makamların istedikleri çeşitli izleme formlarının ve işlemlerin hazırlanması, her üç ayda personel durum çizelgesinin Devlet Personel Başkanlığı na gönderilmesi, Bütçe Kanunu na göre her üç ayda dolu ve bos kadro durumlarının Maliye Bakanlığı na bildirilmesi, her yıl dolu, bos, ihdas ve iptal kadro durumlarını Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı na bildirilmesi, İdari personelin 2547 sayılı Kanunun 13/b 4 maddesi uyarınca yapılan görevlendirme işlemleri, idari personelin terfi işlemlerinin düzenli olarak yürütülmesi, 657 sayılı Kanunun 36.maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün A 12/d bendi uyarınca bir üst öğrenim bitiren personelin intibak işlemlerinin yapılması, idari personelin ise başlama, görev değişikliği, kadro ve görev yeri değişiklikleri v.b. bilgilerin düzenli olarak kaydedilmesi, aday memurlar için temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim programları düzenlenmesi, eğitim yerinin ve eğitimcilerin belirlenmesi, aday memurların uygulamalı staj eğitimlerinin yapılmasının sağlanması, aday memurlarının asaletlerinin onayına ilişkin işlemlerin yapılması, aday memurlar için temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim planlarının hazırlanması ve Devlet Personel Başkanlığı na gönderilmesi, İdari personelin Sosyal Güvenlik Kuruluşlarında geçen hizmetlerinin Emekli Sandığı Hizmetleriyle birleştirilmesi, idari personelin ücretsiz izin, istifa ve askerlik hizmetleri ile ilgili onaylarının alınması ve ücretsiz izin ile askerlik hizmetlerinin Emekli Sandığına ödendiğinde bu sürelerinin fiili hizmetten sayılması işlemlerinin yapılması, Mayıs ve Kasım dönemleri itibariyle yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonucu belli bir düzeyde başarı sağlayarak, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri gereği Yabancı Dil Tazminatı almaya hak kazanan personel hakkında işlemlerin yapılması, 106

108 Unvan değişikliği sınavının ilan edilmesi, başvurularının kabul edilmesi, ilgili yönetmeliğe uygun olarak değerlendirmenin yapılması, sınav evraklarının hazırlanması, Unvan değişikliği sınavını kazanan personelin atamalarının yapılması, akademik ve idari personelin gizli sicil raporlarının düzenlenip, değerlendirmesinin ve muhafaza edilmesinin sağlanması (6 yıllık sicil not ortalaması 90 puan ve yukarı olan idari personele kademe ilerlemesinin yapılması), disiplin soruşturmasına esas olmak üzere istenen sicil durumu ve aldığı cezalar olup olmadığı konusunda soruşturmacı birime gerekli bilginin verilmesi, soruşturma sonucuna göre verilen cezaların bilgisayar ortamında takip edilmesi ve verilen ceza durumuna göre gerekli bildirimlerin yapılması, Yan Ödeme;657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, zam ve tazminat ödemesi yapılacak personelin kadro veya görev unvanları, sınıfları,dereceleri, sayıları, hizmet yerleri ve bunlara uygun olarak ödenecek zam ve tazminatların miktarlarını serbest kadrolar esas alınmak suretiyle hazırlanan ve birimler itibari ile dağılımını gösteren cetveller Personel Dairesi Başkanlığınca ön mali kontrole tabi tutulmak üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilerek vize ettirilir. Vize işlemi bittikten sonra cetvellerin Rektör tarafından onaylanması hususu anılan Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen usul ve esaslara göre birimlere dağılımı yapılır. Pasaport; sene başında tüm Emniyet Müdürlüklerine Üniversitemiz imza sirkülerinin gönderilmesi, Üniversitemizde hususi pasaport almaya hak kazanan personelin pasaport işlemlerinin yapılması, 5682 sayılı Pasaport Kanunun 14 maddesinin (B) bendinde belirtilen hükmüne göre Üniversitemizde görevli personelin hususi pasaport işlemleri Özlük Hakları ve Tahakkuk Biriminin Sunduğu Hizmetler Akademik Tayin, İdari Tayin ve Sicil Şube Müdürlüğünden her ay Kurumumuz personeline ait düzenli olarak gönderilen terfi, kıdem, istirahat onayları, aile bilgileri, yeni atanan personele ve ayrılanlara ait özlük haklarına ilişkin bilgileri SAY200İ bordro maaş programına veri girişinin yapılması, maaşlarının tahakkuk ettirilmesi ve ödenmesini sağlamak. Kadro ve unvan değişikliklerinden doğan maaş farklarının tahakkuk ettirilmesi ve ödenmesini sağlamak. Sürekli İşçilerin maaşlarının ve ikramiyelerinin tahakkuk ettirilmesi ve ödenmesini sağlamak. Maaş ve ikramiye bordrosuna göre aylık sigorta prim bildirgelerinin e-bildirge olarak internet üzerinden girişinin yapılarak gönderilmesi. Sözleşmeli Yabancı Uyruklu personelin vizeler doğrultusunda maaşlarının tahakkuku, ödenmesi ve sigortalılık işlemlerinin yürütülmesi aylık prim bildirgelerinin süresi içinde SGK bildiriminin yapılması.asgari Geçim İndirimi Bordrosunun düzenlenmesi ve tahakkuk ettirilerek ödenmesini sağlamak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre doğum veya ölüm yardımınının tahakkuk ve ödenmesi sayılı kanunun 33 ve 35.maddesine göre yurtdışında öğrenim gören personelin kırtasiye, üniversite öğrenim giderleri, aylıklarının döviz olarak tahakkukunun yapılarak Merkez Bankası kanalı ile ödemesini sağlamak ve istifa dolayısıyla işten ayrılanların yurtdışı ödemelerine ilişkin borçlandırma işlemlerinin yürütülmesini sağlamak sayılı Sosyal Sigortalar ve Sağlık Sigortası Kanunu gereğince; Sosyal Güvenlik ve sağlık sigortası primi ile ilgili tahakkuk ettirilen tutarlara ait Aylık Prim ve Hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK e- bildirge yoluyla bildirilmesini sağlamak. Memur Sendika Üyelik Aidatlarının maaşlardan kesilmesini sağlamak ve kesinti listelerinin bir nüshasını Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına onaylatarak ilgili Sendikalara gönderilmesini sağlamak. Maaşına icra kesintisi gelen personelin ilgili yazışmalarının yapılması (ilgiliye bildirim, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ve İlgili icra dairesine bilgi verilmesi). İcra aylık kesintisinin yapılması Askerlik Hizmet borçlanmasının kesintilerinin yapılarak SGK gönderilmesi. Her yıl Mayıs ve Kasım aylarında Yabancı dil seviye tespitine göre Yabancı Dil Tazminatı ödeneğine hak kazanan İdari ve Akademik personelin güncellemesi ve her ay maaşlarla birlikte tahakkuk ettirilip ödenmesini sağlamak. 107

109 Üniversitemiz tüm kampüslerinde bulunan lojmanlarının Milli Emlak Konut tebliğine göre kira tespitini yapmak ve kira bedellerinin her ay ilgililerin maaşından kesilmesini ve ilgili hesaplara aktarımını sağlamak. Üniversitemizden naklen tayin olan personele maaş nakil bildirgesi düzenlemek. Döner Sermaye İşletmesinden Maaş ödemelerinde vergi dilimlerini belirlemek için bilgi girişlerini yapmak. Personel hareketlerini takip etmek yeni atanan personel için kıstaslı maaş hazırlanması ve ödenmesi. Görevden ayrılan personel için kişi borcu çıkarılarak bordrosunun düzenlenmesi, ilgiliye tebliği ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildiriminin yapılması ve tahsilatının takip edilmesi sayılı Kanunun 11.maddesi uyarınca Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanmış ders programlarına göre birimlerinden gelen aylık ders ücreti ve Sınav Ücreti belgelerinin kontrollerini, tahakkuk ettirilip ödemesinin sağlanması. Rektörlüğümüz ve bağlı birimlerinin her yıl Temmuz ayında Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarının Devlet Primi Giderleri, Görev Zararları, ve Daire Başkanlığımıza ait Yolluklar,Hizmet Alımları ile ilgili bütçe teklifini hazırlamak ve e-bütçeye girişini yapılması. Bağlı birimlerin ödeneklerini yıl içinde takip etmek, ödenek taleplerini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirmek.yıl sonunda kesin hesap açıklamalarını yapmak. Başkanlığımıza ait telefon ve ilan giderlerinin tahakkuku ve ödenmesini sağlamak. Başkanlığımıza ait yurtiçi ve sürekli görev yolluğu giderlerinin tahakkuku ve ödenmesi. Taşınır Kayıt ve Demirbaş işlemlerinin (alım, zimmet, devir, hurdaya ayrılması v.b)sgb.net üzerinden gerçekleştirilmesi.yıl sonunda Sayıştay a Kesin Hesap ve Sayım Döküm cetvellerinin yollanması. Sosyal Güvenlik Kurumundan gelen faturaların ( Kurumumuzdan Emekli olan Akademik ve İdari Personelin emekli ikramiyeleri ve makam tazminatı) giderlerinin tahakkuku ve ödemesini sağlamak. Rektörlük makam personelinin fazla mesai ücretlerinin tahakkuku ve ödenmesinin sağlanması. İkinci Öğretim Fazla mesai ücretlerinin tahakkuku ve ödenmesinin sağlanması ve ödenek takibi. SGK Yönetim Giderlerine Katılım Payı ile ilgili 5510 SK.81 maddesinin c bendi kapsamındaki sigortalılara bağlanan ve bağlanacak aylıklara karşılık olmak üzere bütçeyle verilen S.G.K. Devlet Primi ödeneklerinin %20 si oranında ek karşılık Tahakkuk ettirmek ve Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenmesini sağlamak. Dosyalama işlerinin takibi ve düzenlenmesi. Birimin yazışmaları (ilgili makama, ilgili kurumlar) Maaşlardan kesilen özel kesintilerin işlenmesi. Gerekli hesaplara aktarılması ve kontrolünün yapılması. Her türlü hizmeti, kalite yönetim sistemine uygun olarak yapmak ve devam etmesini sağlamak. Kanun ve diğer mevzuat değişikliğini takip etmek, Birim Faaliyet raporunu hazırlamak ve göndermek, Birim Performans bütçesinin hazırlanması ve e- bütçe ye girişinin yapılması Üniversitemizin Prof. Doçent atamalarında görevlendirilen Jüri Üyelerine ücret tahakkuku ve ödemesi. Hizmetiçi Eğitim Biriminin Sunduğu Hizmetler Yıllık Eğitim Programını hazırlamak ve Devlet Personel Başkanlığına göndermek, Unvanlara göre Görevde Yükselme Eğitimi El Kitaplarını hazırlamak, mevzuatlarda meydana gelebilecek değişikliklere göre el kitaplarının güncelliğini sağlamak, Görevde Yükselme Eğitim Programını hazırlamak, eğitim yerini, eğitimcileri belirlemek ve eğitimlerden haberdar olmalarını sağlamak, Görevde Yükselme Eğitim Programından birimlerin haberdar olmalarını ve eğitime katılacak personelin eğitime katılımını sağlamak, Görevde Yükselme Eğitim Programına göre eğitimlerin yapılmasını ve koordinasyonunu sağlamak, Görevde Yükselme Eğitimi sonrasında personelin sınavlarının yapılmasını sağlamak, Temel ve Hazırlayıcı Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunun kurulmasını sağlamak ve komisyon üyelerine yazılı olarak tebliğ etmek, Aday memurların temel eğitim programını, eğitim yerini, eğitimcilerini belirlemek ve eğitimlerden haberdar olmalarını sağlamak, eğitimcilere Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan Temel Eğitim Notları kitabındaki eğitim konularını iletmek, aday memurların temel eğitime katılmalarını sağlamak, 108

110 Temel eğitim sonunda sınavların yapılmasını sağlayarak Temel Eğitim Değerlendirme Formunu düzenleyerek Devlet Personel Başkanlığına bildirmek, Aday memurların Hazırlayıcı Eğitim Programını, eğitim yerini, eğitimcileri belirlemek, eğitimlerden haberdar olmalarını sağlamak, eğitim konularının hazırlanmasını ve eğitimcilere iletilmesini sağlamak, aday memurların hazırlayıcı eğitime katılmalarını sağlamak. Hazırlayıcı Eğitim Programını Devlet Personel Başkanlığına göndermek, Hazırlayıcı eğitim sonunda sınavların yapılmasını sağlamak, Aday memurların uygulamalı staj eğitimlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını takip etmek, Birimlerin hizmet içi eğitim taleplerini yerine getirmek ve sonuçlandırmak, Hizmet içi Eğitim Şube Müdürlüğüne ait faaliyet raporunu hazırlamak ve gönderilmesini sağlamak, Her türlü hizmetin Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak ve zamanında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimi BANKA VE MUHASEBE İŞLEMLERİ: 2013 mali yılı içinde toplam adet yevmiye kaydı yapılarak muhasebe hizmetleri yerine getirilmiştir. Üniversitemiz Muhasebe Birimine ait no lu ana hesap ve buna ilişkin vadeli hesaplarımızın bankadan alınan günlük ekstreye uygun olarak say2000i sisteminde muhasebe kayıtları oluşturulmuştur. Vadeli hesaplarımızın ve devlet tahvillerinin aylık faiz oranlarının takip edilerek ilgili banka yazışmaları yapılmıştır. Yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde ay sonu kapanış işlemleri yapılıp Merkeze gönderilmiştir. Maliye Bakanlığı ve Sayıştay a gönderilmesi gereken Yönetim Dönemi Hesabına ilişkin belgelerin hazırlanarak istenilen süreler içerisinde ilgili Kuruma gönderilmiştir. Üniversitemiz Kesin Hesabına ilişkin olarak çıkartılması gereken belge ve raporlar kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmış ve ilgili Kuruma gönderilmiştir. Hazineden yapılacak olan haftalık ve aylık nakit talepleri internet üzerinden belirtilen süreler içerisinde yapılmış ve nakit işlemleri takip edilmiştir. Katkı payı gelirlerinin ilgili harcama birimlerine gelir kayıtları yapılmıştır. Üniversitemize ait gelirlerin, gelir kayıtları say2000i sisteminde hesaplara alınmış, gelirlerin takibi yapılmış ve ilgili banka raporları oluşturularak üst makama sunulmuştur. İlgili yönetmeliklerde belirtilen esaslara uygun olarak Muhasebe Birimi yılsonu hesap kapatma işlemlerine ilişkin gerekli kontroller yapılarak muhasebe kayıtları oluşturulmuştur. Personellere, harcama yetkilisi mutemetlerine, bütçe içi ve bütçe dışından yapılan tüm avanslar ve verilen krediler Say2000i sisteminden takip edilerek mahsup işlemleri yapılmıştır. Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin tahsilatlarına ilişkin kayıt ve işlemler kontrol edilmiş, takipleri yapılmıştır. Üniversitemiz birimleri tarafından yapılan satın alma vb. ödemeler gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz personeline ait maaş, ek ders, sosyal yardım ödemeleri, fazla mesai vb. gibi özlük ödemelerine ilişkin işlemler gerçekleştirilmiştir yılından devreden nafaka sayısı 3 olup 2013 yılında açılan nafaka sayısı ise 2 dir yılına devreden nafaka sayısı 3 tür yılından devreden icra sayısı 23, 2013 yılında açılan icra sayısı 42 dir yılına devreden icra sayısı ise 21 dir yılından devam eden 101 adet kişi borcu dosyası ve 2013 yılında toplam 200 adet kişi borcu dosyası açılmıştır. Bu dosyalardan 231 adedi kapatılmıştır.2489 sayılı Kefalet Kanunu gereğince 2012 yılından devreden 59 kişi ve 2013 yılında kefalet aidatı kesilmeye başlayan 18 kişiyle beraber toplam 77 kişiden kefalet aidatları aylık olarak kesilerek kefalet sandığına gönderilmiştir yılında kefalet aidatından ayrılan 23 kişi bulunmaktadır yılı içerisinde kişilerden kesilen kefalet aidatları 4 dönem olmak üzere 3 er aylık bordrolar şeklinde kefalet sandığı başkanlığına gönderilmiştir. Muhasebe birimimize ait veznede tüm nakdi işlemlere ve teminat mektuplarına ait tahsilat ve iade işlemleri gerçekleştirilmiştir YILI TÜBİTAK PROJELERİ: 2012 yılından devam eden 12 adet TÜBİTAK projesi bulunmaktadır.2013 yılında 5 adet TÜBİTAK projesi açılmış olup 4 adet TÜBİTAK projesi ise yıl içerisinde sonuçlanmış ve kapatılmıştır. Yıl içerisinde toplam 17 adet TÜBİTAK Projesi işlem görmüştür YILI BAP PROJELERİ: 2012 yılından 2013 yılına devreden 72 adet (Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projesi, Altyapı Projesi ve Bağımsız Araştırma Projesi) proje bulunmaktadır yılında açılan 38 adet Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projesi, 28 adet Altyapı Projesi, 25 adet Bağımsız Araştırma Projeleri ile ayrıca 80 adet Yurtdışı Kongre Desteği Projesi ve 11 adet Bilimsel Makale Hazırlama Desteği Projesi olmak 109

111 üzere toplam 182 adet proje Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce desteklenmiştir yılında kapatılan 50 adet (Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projesi, Altyapı Projesi ve Bağımsız Araştırma Projesi) proje tamamlanmıştır YILI MEVLANA PROJELERİ: 1 adet Mevlana Projesi açılmıştır Yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı Sosyal Dahil Etme Projesi: 2013 yılının sonlarında açılan 1 adet Gençlik ve Spor Bakanlığı nca desteklenen Düşten Gerçeğe isimli Sosyal Dahil Etme Projesi bulunmaktadır YILI BAKKA PROJELERİ: 2013 yılında 1 adet TR81 Düzey 2. Bölge Ekonomik Yapısı ve Rekabet Gücünün Girdi-Çıktı Modeli ile Analizi adlı Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Projesi açılmıştır YILI AB HİBE PROJESİ: 2012 yılından devreden 2 adet Avrupa Birliği Hibe Projesi bulunmaktadır.2013 yılında açılan AB Hibe proje sayısı ise 1 dir. Yıl içerisinde toplam 3 adet AB Hibe Projesi işlem görmüştür YILI FARABİ PROJESİ: 2013 yılında 1 adet Farabi Projesi kapatılmış olup yıl içerisinde 1 adet Farabi Projesi açılmıştır. Tablo 70- Diğer Kurumlar Adına Yapılan Tahsilatlar (2013 Yılı) VERGİ TL SOSYAL GÜVENLİK TL Gelir Vergisi ,18 Pirim ( Memur ve İşçiden Kesilen ) ,94 Katma Değer Vergisi ,91 Pirim Borcu ( Mütahhitlerden Kesilen ) ,36 Damga Vergisi ,10 Kefalet Aidatı Vergi Borcu Tahsilatı Sendika Aidatı TOPLAM ,85 TOPLAM ,32 Stratejik Planlama Birimi Akademik Faaliyet Raporunda kullanılmak üzere istenen 2012 yılı Bütçe Gerçekleştirmeleri ve Öğrenci Maliyetleri bilgileri hazırlanarak Genel Sekreterliğe gönderilmiştir.( 8 Ocak 2013) Üniversitemizin geçmiş yıllar Performans Programları ile Faaliyet Raporları ve Stratejik Planı, elektronik posta ile Kalkınma Bakanlığı Kamuda Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığına, kurumsal sayfamızda yayımlanmak üzere gönderilmiştir. (10 Ocak 2013) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9 uncu maddesi uyarınca hazırlanan Üniversitemiz yılları ikinci beş yıllık Stratejik Planı, Kalkınma Bakanlığına gönderilmiş, Üniversitemizin ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının resmi web sitesinde yayımlanmıştır.( 15 Ocak 2013) Avrupa Üniversiteler Birliği tarafından gönderilen ERA (Avrupa Araştırma Alanı) Önceliklerinin Durumu Anketinin Başkanlığımızla ilgili bölümleri doldurularak gönderilmiştir.( 17 Ocak 2013) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi gereğince her yıl hazırlanan idare faaliyet raporu için harcama birimlerinden 2012 yılına ait faaliyetlerini içeren Birim Faaliyet Raporları istenmiştir.( 24 Ocak 2013) Başkanlığımız Birim Faaliyet Raporunda değerlendirilmek üzere Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi 2012 yılı faaliyetleri hazırlanarak Başkanlığa gönderilmiştir. (8 Şubat 2013) 2013 yılı Performans Programının Stratejik Planımızda faaliyetlere yönelik belirlenen sorumlu birimlerimizin faaliyet seçimlerinde, seçilen faaliyetlerin maliyetlendirilmesinde ve bunların 2013 mali yılı Bütçe kaynakları ile ilişkilendirilmesinde uyumsuzlukların olduğu tespit edilmiş ve belirtilen kriterler doğrultusunda 2013 Yılı Performans Programı revize edilmiştir. (13 Mart 2013) Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığının gönderdiği Stratejik Plan Dış Etkileşen Anketi biri üst yönetici ve biri de Strateji Geliştirme Daire Başkanı tarafından doldurularak gönderilmiştir.( 15 Mart 2013) Uludağ Üniversitesi Dış Paydaş Anketi doldurularak gönderilmiştir.( 28 Nisan 2013) Kamu İhale Kurumu mevzuatında yapılan değişiklik uyarınca tüm harcama birimlerimize, yaptıkları ihalelerde değişiklikleri dikkate almaları ve uygulamalarını yayımlanan yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirmeleri hususunda yazı gönderilmiştir. (10 Mayıs 2013) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. Maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Üniversitemiz 2012 Yılı İdare Faaliyet 110

112 Raporu hazırlama çalışmaları tamamlanmış ve Üniversitemizin resmi web sitesinde yayımlanmış ayrıca, Maliye Bakanlığı, Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sayıştay Bakanlığına raporun birer örneği gönderilmiştir.(10 Mayıs 2013) Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Stratejisinin hazırlanması amacına yönelik olarak Genel Sekreterlikçe istenen personellerimiz ve görev tanımları ile ilgili veriler hazırlanarak gönderilmiştir.( 24 Mayıs 2013) Reyyan Engelliler ve Yoksullara Ulaşım ve Dayanışma Derneği nin resmi yazı ile istediği Üniversitemizin isim değişikliği ve Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü açıldığına dair bilgi kendilerine resmi yazıyla verilmiştir.( 18 Haziran 2013) Üniversitemiz 2012 Mali Yılı Özel Bütçe Hesapları ve Döner Sermaye İşletmesi Bütçesi Hesapları üzerinde Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda oluşturulan Sayıştay Başkanlığı Taslak Denetim Raporu hakkında görüş ve cevaplarımız tüm maddelerini kapsayacak şekilde hazırlanarak gönderilmiştir. ( 18 Haziran 2013) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9 uncu maddesi gereği Üniversitemiz 2014 yılı Performans Programı çalışmalarına başlanmış olup, tüm harcama birimlerinden 2014 Yılı Birim Performans Programı hazırlanması ve Başkanlığımıza gönderilmesi istenmiştir.( 21 Haziran 2013) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9 uncu maddesi gereği hazırlanmış ve revize edilmiş olan 2013 Yılı İdare Performans Programı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.( 24 Haziran 2013) Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından hazırlanan Bölge Planı Taslağı hakkındaki Üniversitemizin görüş ve önerilerinin belirtildiği rapor hazırlanarak gönderilmiştir. ( 28 Haziran 2013) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesi gereğince hazırlanacak olan 2013 Mali Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kapsamında değerlendirilmek üzere, Ocak- Haziran 2013 döneminde yürütülen önemli faaliyet ve yatırım projeleri, bunlar için yapılan harcamalar ve gelinen aşama ile gerçekleşme durumuna ilişkin bilgiler; Temmuz-Aralık 2013 döneminde yürütülecek önemli faaliyetler ve yatırım projeleri ile bunlar için yapılması planlanan harcamalara ilişkin bilgileri ilgili harcama birimlerinden istenmiştir. ( 8 Temmuz 2013) Üniversitemizin, dönemine ait bütçe teklifi ve 2014 Mali Yılı Performans Programı e- bütçe sistemi üzerinden bilgi giriş işlemleri yapılmış olduğuna dair yazı ve ekinde 2014 Mali Yılı Performans Programı, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.( 15 Temmuz 2013) Üniversitemizin, 2013 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetler konusunda, format tablolara göre hazırlanan 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu üniversitemizin internet sayfasında yayımlanmış ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.(7 Ağustos 2013) Üniversitemiz birimlerinde meydana gelen görev değişiklikleri nedeniyle, Stratejik Planlama Kurulu Rektörlük oluru ile değiştirilmiş ve ilgililere gerekli yazılar yollanmıştır.(değişiklikler; Prof. Dr. Orhan Uzun, Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya, Prof. Dr. Şükrü Oğuz Özdamar, Prof. Dr. Selçuk Oruç, Prof. Dr. Güray Uyar, Hüseyin Onan, Öğrenci Temsilcisi Samet Memişoğlu, Stratejik Planlama Kurulunda görevlendirilmiştir. Veli Eliçora, üyeliği sona ermiştir.) (27-28 Ağustos 2013) Sayılarla BEÜ isimli çalışmanın hazırlanması işiyle ilgili olarak birimimiz görevlendirilmiş ve bu çalışmada kullanılmak üzere ilgili birimlere yazı yazılarak veriler istenmiştir. (25 Eylül 2013) Veri Merkezi oluşturulması ile ilgili olarak birimimiz görevlendirilmiş ve bununla ilgili çalışmalara başlanmıştır.(eylül 2013) Sayılarla BEÜ Eylül, Ekim, Kasım ayı çalışmaları, ilgili veriler birimlerden alınarak hazırlanmış ve Üniversitemiz web sayfasında yayımlanmıştır. (Ekim-Kasım-Aralık 2013) İl Sosyo-Ekonomik Gelişme Raporu Merkezi yatırım faaliyetlerinin il bazında incelenmesi, koordinasyonu sağlanması ve illerin değişim ve gelişimlerinin tespit edilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı nca başlatılan raporlama çalışmasına istinaden Zonguldak Valiliği nce gönderilen İl Sosyo-Ekonomik Gelişme Raporu hazırlanarak Valiliğe gönderilmiştir.( ) Kalkınma Yardımları Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından, kalkınma yardımlarının envanterinin tutulması, Ülkemizin dış yardım planlamasının daha sağlıklı yapılması ve diğer 111

113 yandan uluslararası kamuoyunda Ülkemizin çalışmalarının duyulması amacıyla istenen 2013 yılına ait kalkınma verileriyle ilgili olarak Ajansa yazı yazılmış ve Üniversitemiz tarafından herhangi bir kalkınma yardımı yapılmadığı bildirilmiştir.( ) iş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gönderilen Risk Değerlendirmesi Kontrol Listesi doldurularak Genel Sekreterliğe gönderilmiştir.( ) Bütçe Birimi Ayrıntılı Finansman Programının Hazırlanması: Harcama birimlerinin 2013 yılı ödenekleri tespit edilerek hazırlanan Ayrıntılı Finansman Programı Maliye Bakanlığının oluruyla yürürlüğe girmiş Birimlerin bir yıllık ödenekleri aylık bazda belirlenmiştir.(ocak 2013) Yatırım Detay Programının Konsolidasyonu: Yatırım programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair Bakanlar Kurulu Kararının toplu projeler ve toplulaştırılmış projeler başlığı uyarınca, İdari ve Mali İşler, Yapı İşleri, Hastane ve Diş Hekimliği Merkezine yazılan yazı ile 2012 yılı Detay Programlarını hazırlamaları istenmiştir. Gelen raporlar konsolide edilmiştir.(ocak 2013) Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunun Hazırlanması: Üniversitemiz 2012 yılı Yatırım Programı izleme ve Değerlendirme Raporuna esas teşkil etmek üzere, 2012 yılı Yatırım Programında yer alan projeler ve yıl içinde gerçekleştirilen mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri için açıklamalar ile yatırımlarla ilgili ihtiyaç, sorun veönerileri kapsayan raporun hazırlanması için İdari ve mali İşler, Yapı İşleri, Bilgi işlem, Kütüphane, Merkezi Laboratuvar ve BAP a yazı yazılmıştır. (Ocak 2013) Kesin Hesap İzahlarının Kontrolü ve Konsolidesi: Üniversitemiz 2012 Mali Yılı Kesin Hesabının hazırlanmasına dayanak teşkil etmek üzere 2012 yılında tüm tertiplerden yapılmış olan giderlere ilişkin izahlarla ilgili olarak tüm harcama birimlerine yazı gönderilmiştir.(ocak 2013) Taşıt Alım İzni: Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (T) cetvelinde belirtilen taşıtlarla ilgili 2013 yılı Yatırım Programımızda yer alan taşıtların alınması için, Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun mali kontrole ilişkin hükümleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yazı yazılarak izi istenmiştir.(ocak 2013) Temsil ve Tanıtma Giderleri İzninin Alınması: 18/01/2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/3 no lu Başbakanlık Tasarruf tedbirleri Genelgesi gereğince, Üniversitemizde yapılan temsil, tören, konferans, seminer vb. faaliyetlerde katkıları olanlar ve Üniversitemize yurtiçinden ve yurtdışından davet edilen misafirlerin ağırlanması ile ilgili giderlerin karşılanması, yılbaşı ve bayram dönemlerinde Rektörlük Makamınca gönderilecek tebrik, telgraf vb. posta hizmetlerine ilişkin kağıt, baskı, posta vb. masrafların karşılanması, emekliye ayrılan akademik ve idari personele verilen şilt ve plaketlerin giderlerinin karşılanması maksadı ile Başbakanlıktan alınacak izinle ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yazı yazılmıştır.(ocak 2013) Yatırım İzleme Raporlarının Hazırlanması: Üçer aylık dönemler halinde Yatırım Programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, İdari ve mali İşler, Yapı İşleri, Bilgi işlem, Kütüphane, Bilim ve teknoloji Merkezi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile BAP a yazılan yazı ile (06) Sermaye Giderleri tertibinden 2012 yılında yapılan yatırım harcamalarını kapsayan 2012 Yılı Yatırım Harcamaları Dönem Gerçekleşme Raporunun hazırlanması istenmiş; yatırımlarla ilgili veriler İKİS (İl Koordinasyon İzleme Sistemi) e girilmiş; hazırlanan 2012 yılı Yatırım Projeleri İzleme Raporu, 2012 yılı Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu ve 2013 yılı Yatırım projeleri Çalışma ve İş Programı Zonguldak Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne gönderilmiştir. (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim 2013) Ödenek Gönderme İşlemlerinin Yapılması: 2013 yılı ayrıntılı Finansman Programı, Kurumumuzun teklifi ve Maliye Bakanlığı nın onayıyla yürürlüğe girmiş, I. Üç ay için öngörülen serbest ödenekler ve 12 aylık ödenek dağılımını gösterir cetveller tüm harcama birimlerine gönderilmiştir.(şubat 2013) Cari Bütçe Teklifinin Hazırlanması: Mali Yılları Cari Bütçe Teklifleri verilen ödenek tavanları dâhilinde E-Bütçe sistemine girişlerinin yapılması ve Bütçe Teklif Dosyalarının hazırlanması için harcama birimlerine yazı yazılmıştır.(haziran 2013) 112

114 Yatırım Bütçe Teklifinin Hazırlanması: Mali Yılları Yatırım Bütçe Teklifleri, ödenek tavanları ve gerçek ihtiyaca göre olmak üzere sektörler (Eğitim-Sağlık-Spor-Teknolojik Araştırma) bazında hazırlanarak gönderilmesi için İdari ve mali İşler, Yapı İşleri, Bilgi işlem, Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilim ve teknoloji Merkezi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile BAP a yazı yazılmıştır.(haziran 2013) Performans Programının Hazırlanması: 2014 yılı Performans Programı hazırlık koordinasyonu, Planlama Birimi ile birlikte yürütülerek Harcama birimlerine yazı yazılmış, birimlerin faaliyet maliyetleri ve genel yönetim giderlerini E-Bütçe sistemine girmeleri sağlanmış, girilen verilerin Konsolidesi yapılarak 2014 yılı Performans Programının taslak hali oluşturulmuştur. Ekleme, Aktarma, Finansman Fazlası Ödenek Kaydı: Harcama Birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yaptıkları ek ödenek talepleri Rektörlük oluru ile ödenek ekleme-aktarma yapılarak, finansman fazlası ödenek kaydı yapılarak karşılanmaktadır. (2013) Öğrenci Katkı Paylarının Takibi ve II. Öğretim Giderlerinin Takibi: II. öğretim gelirleri bahar ve güz dönemleri okul dönem payları dağılımları yapılmış ve birimlere yazıyla bildirilmiştir.(mart-kasım 2013) 22D/ 22F Doğrudan Temin Alımlarının Takibi ve Konsolidesi: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62. Maddesinin (ı) bendine göre limit aşımının izlenmesi açısından üniversitemiz 2013 yılı bütçesinden 4734 sayılı Kamu İhale Kanununnun 21-f ve 22-d maddelerine göre yapılan harcamaların, aylık olarak giderin yapıldığı ayı takip eden ayın ilk haftasında tertip ayrımına bakılmaksızın gönderilmesi istenmiş ve tüm harcama birimlerine yazı yazılmıştır.(nisan 2013) İç Kontrol Birimi 1- Ön mali kontrol yapılmak üzere gönderilen 5 adet İhale dosyasına uygun görüş verildi. 2- Üniversitemiz harcama birimlerince mali mevzuat hükümlerinde tereddüde düşülen konular için 8 adet görüş yazısı başvurusu yapıldı, bu yazılara görüş yazısı verildi. Ayrıca Başkanlığımızca mali mevzuat hükümlerinde tereddüde düşülen konular için; Maliye Bakanlığından 3 tane görüş istemi talebinde bulunuldu. 3- Üniversitemizde görev yapmakta olan personele 2013 yılında verilecek zam ve tazminatların belirlenmesine ilişkin hazırlanan cetveller ön mali kontrole tabi tutuldu. 4- Harcama birimleri tarafından düzenlenen ödenek gönderme belgeleri ve Başkanlığımız tarafından yapılan aktarma işlemleri için düzenlenen ödenek gönderme belgelerinin ön mali kontrol işlemi gerçekleştirildi. 5- Personel Daire Başkanlığı tarafından kontrol edilmek üzere gönderilen; kadro dağılım cetvelleri, Kadro İhdas, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği cetvellerinin ön mali kontrol işlemi gerçekleştirildi. 7- SGB.net sisteminin Üniversitemiz tüm harcama birimlerinde etkin kullanımını sağlamak için harcama yönetim sisteminde; yetkilendirmeler, tanımlamalar, aktarmalar (haftalık) ve kullanıcılara yönelik bilgilendirmeler ve personel yönetim sisteminde; yetkilendirmeler, tanımlamalar ve kullanıcılara yönelik bilgilendirmeler yapıldı. 8- Üniversitemiz de KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminin (TKYS) kullanımına yönelik yapılan çalışmalar: Üniversitemiz ile Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü arasında imzalan protokolle KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemine (TKYS) 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçildi. KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) Modülü sisteminin Üniversitemiz tüm harcama birimlerinde etkin kullanımını sağlamak için; 9-01 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm harcama birimlerince KBS sistemine aktarılan taşınırların Envanter girişleri hatasız bir şekilde yapılması için gerekli bilgilendirmeler ve kontroller yapıldı. 10- Taşınır kayıt kontrol yetkililerine; 08/01/2013, 02/04/2013, 08/ tarihlerinde eğitimler verildi. 11- Üniversitemiz KBS Strateji Geliştirme Yetkilisi olarak; harcama birimlerimizin talepleri doğrultusunda taşınırlara ait detay kod açma ve tanımlamalar yapıldı. 12- Üniversitemiz 2013 yılı taşınırlarının konsolide işlemlerini hatasız yapılabilmesi için belli dönemlerde harcama birimleri ile hesap mutabakatları yapıldı. 13- Mevcut talepler doğrultusunda 22 tane harcama birimimizin taşınırlarına ait barkod yazdırma işlemleri gerçekleştirildi. 113

115 14- Kütüphane materyallerinin KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemine aktarılması işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için 30 Eylül 2013 tarihli yazı ile çalışmalara başlandı. 15- Üniversitemiz taşınır konsolide görevlisi olarak; 2012 yılına ait taşınırlar konsolide edilerek ilgili cetveller Sayıştay Başkanlığına gönderildi. 16- Üniversitemizin Devlet Teşkilat Veri Tabanı (DTVT) görevlisi olarak yapılan işlemler. Üniversitemiz tüm birimlerine ait yeni haberleşme kodları kamu.basbakanlik.gov.tr. adresine yüklenerek tarihinden itibaren kullanıma açıldı yılında yeni açılan 9 birim için yeni haberleşme kodu sistem üzerinden alındı. 17- Harcama Yetkilisinin görevlendirmesi ile tarihleri arasında yapılan 10 (on) adet ihalede ihale komisyon üyeliği görevi yapıldı. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Başkanlığımız, öğrenci ile ilgili tüm bilgileri, kişisel dosyalarını oluşturma, gerekli yazışmaları yapma ve öğrenciye verilecek belgeleri hazırlayıp onaylama; öğrenciler ile ilgili yapılması gereken yenilik ve değişiklikler için Rektörlük Makamına öneride bulunma ve Rektörlük Makamınca uygun görülen kararları uygulama yetkisi bulunmakta ve aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır. ÖSYM sınavı ile Üniversitemizi kazanan öğrencilere ait bilgilerin FTP server dan alınarak öğrenci otomasyonuna aktarılması, öğrencilerin kayıtlanmalarıyla ilgili hazırlıkların yapılması, Belirlenen öğrenci katkı payı/öğrenim ücretlerinin öğrenci bilgi sistemine aktarılmasının sağlanması ve duyurulması, %10 a giren öğrencilerin ödedikleri fazla ücretin iadesi işlemleri için gerekli belgelerin ilgili birimlere gönderilmesi, sehven yatırılan öğrenci katkı payı/öğrenim ücretlerinin iadesi Yaz okulu ders ücretlerinin hesaplanması, açılması planlanan derslerin ilan edilmesi, yatay geçiş başvuru koşulları ve kontenjanlarının web sayfasından ilan edilmesi. Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları ve başvuru tarihlerinin ilan edilmesi ve başvuruların alınması, yabancı uyruklu öğrencilere ilgili makama verilmek üzere belge, ikamet tezkeresi ve İngilizce öğrenci belgesi düzenlenmesi, TCS, YÖS, YÇS, ile burslu öğrenciler ve kültürel antlaşmalar ile Üniversitemize yerleştirilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarının kabul edilmesi, Devlet bursu alan yabancı uyruklu öğrencilerin dönem sonu itibariyle transkriptlerinin YÖK e gönderilmesi Öğrenci kimliklerinin yapılması ve dağıtımının yapılması, Transkript verilmesi (isteğe bağlı), belgelerin onaylanması, (ASLI GİBİDİR) işleminin yapılması, soğuk mühür yapılması (diploma, diploma eki) Dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda Üniversitemizi kazanan öğrencilerin kayıtlanmalarıyla ilgili hazırlıkların yapılması, Ek kontenjanla Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin kayıtlarının kabul edilmesi, Program değişikliği nedeniyle YÖK tarafından Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin kayıtları Disiplin cezaları, nüfus ve ikamet değişikliklerinin otomasyona aktarılması, YÖS müracaatlarının ve kayıtların kabulü, Not Girişleri ve Kayıt Yenilemeler aşamasında Fakülte/Yüksekokul Öğrenci İşleri ve Öğretim Elemanlarından kaynaklanan sorunları çözmek, tüm Fakülte ve Yüksekokulların Öğretim Üyelerinin not girişleri sırasında yanlış veya eksik işlenen notlarının manüel olarak Otomasyon sistemine girilmesi, yılda bir kereye mahsus olarak yapılan Eğitim Planlarını değişikliklerinin otomasyon sisteminde kontrol. Socrates-Erasmus, Mevlana ve Farabi Programı ile başka Üniversitelerden ders alan öğrencilerin ders kayıtları ve notlarının işlenmesi, dikey geçiş öğrencilerinin İntibak programlarının girilmesi. Diplomaların basılması, Diploma eklerinin basılması, Sağlık Bakanlığınca tescil işlemleri yapılması gereken diplomaların Sağlık Bakanlığına gönderilmesi, mezuniyet ve kayıt silme kararlarının öğrenci otomasyonuna aktarılması, gerekli yazışmaların yapılması. 114

116 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Rektörlük, Genel Sekreterlik, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Rektörlüğe bağlı bölümler ve merkezlerin Bütçe İşlemleri, Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulların Demirbaş, Bilgisayar, yazılım ve makine-teçhizat ihtiyaçlarının ödenekler dahilinde satınalma işlemleri ile makineteçhizatın bakım onarımı, Rektörlüğe ait mal ve hizmet alımları, tahakkuk, taşınır işlemleri, genel hizmetler, sivil savunma, genel evrak ve arşiv hizmetlerini yerine getirmiştir. Bütçe ve Tahakkuk Birimi Rektörlük, Genel Sekreterlik, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Rektörlüğe Bağlı Bölümler, Fen Bilimleri Merkezleri ve Sosyal Bilimler Merkezlerinin bütçelerinin hazırlanması, bütçelerinin yıl içinde takibi ve yıl bitiminde kesin hesap açıklamalarının hazırlanması, Rektörlük, Genel Sekreterlik ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı personelinin yolluk ödemeleri, Merkez kampüs elektrik ödemeleri, Elektrik ödemeleri ile ilgili özel kesinti listelerinin hazırlanması, takibi ve yazışmalarının yapılması. Merkez kampüs, Kütüphane ve Rektörlük ek bina su ödemeleri, Rektörlük, Genel Sekreterlik, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı telefon ödemeleri, Merkez kampüs santral telefon ödemeleri, telefon abonelik işlemlerinin yapılması, telefon ödemeleri ile ilgili özel kesinti listelerinin hazırlanması, takibi ve yazışmalarının yapılması, Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının makine-teçhizat ihtiyaçlarına yönelik makine-teçhizat detay programının hazırlanması ve revize işlemi, Başkanlığın yıllık faaliyet raporunun hazırlanarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na gönderilmesi, Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı (ÖYP) ile ilgili yazışmaları ve ÖYP ödenek harcama takibini gerçekleştirmek. Satınalma Birimi Rektörlük, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Rektörlüğe Bağlı Bölümler, Fen Bilimleri Merkezleri ve Sosyal Bilimler Merkezlerinin, demirbaş, bilgisayar, makine-teçhizat, yazılım, kırtasiye, temizlik malzemesi ve benzeri ile diğer mal ve hizmet ihtiyaçlarını karşılamak için, gerekli ihale ve satınalma işlemlerini yapmak, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının demirbaş, bilgisayar, yazılım ve makine-teçhizat ihtiyaçlarını karşılamak için ihale ve satınalma işlemlerini yapmak, Rektörlük, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları ile Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının jeneratör, Rektörlük asansörünün ve merkez kampus santralinin bakım ve onarımlarının yapılması, bilgisayar, yazıcı ve diğer makine teçhizatın bakımı ve tamirinin yaptırılması, Merkez kampüsün kalorifer yakıtı ihtiyacını karşılamak için gerekli ihale ve satınalma işlemlerini yapmak, Rektörlüğe bağlı hizmet araçlarının bakım-onarımının yaptırılması, araçların muayene ve sigorta işlemleri ile akaryakıt alımlarının ihale işlemlerinin yapılması, Üniversitemiz kamulaştırma işlemlerini yapmak, ödemelerine ilişkin tahakkuklarını düzenlemek, Üniversitemizce yapılacak hurda satışlarına ilişkin satış ihalelerini yapmak, Üniversitemizin ihtiyacı bulunan (Microsoft yazılımlarının yıllık site anlaşması gibi) lisans anlaşmalarının yapılması ve ödeme işlemlerinin yapılması, Üniversitemiz Merkez Kampus ile bağlı birimleri için temizlik hizmeti alımı ihalesini yapmak, Üniversitemiz Merkez Kampus ile bağlı birimleri için özel güvenlik hizmeti alımı ihalesini yapmak, Üniversitemiz Rektörlük kadrosundaki güvenlik personeli için giyim kuşam malzemesi alım işlemleri, Üniversitemiz Merkez Kampus, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulları ile bağlı birimlerde çalışan temizlik personeline giyim kuşam alım işlemleri, Rektörlük temsil tanıtma giderleri için harcama işlemleri, Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı ile ilgili satınalma işlemlerini yapmak. 115

117 Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Rektörlük ve bağlı birimlerine hizmet veren ambarın stok takibi ile sevk ve idaresini kontrol etmek. Rektörlük ve bağlı birimlerin talepleri doğrultusunda, alımı yapılan malzemelerin taşınır giriş işlemlerini yaparak birimlerin taleplerini karşılamak ve stoklara alınan taşınırların muhafaza ve kontrollerini düzenli bir şekilde takip etmek. Rektörlük ve bağlı birimlerin demirbaş, kırtasiye ve temizlik malzemesi gibi ihtiyaçlarını, birimlerin talepleri doğrultusunda karşılamak ve muhasebe işlem fişlerini düzenleyerek muhasebe birimine göndermek. Rektörlük ve bağlı birimlerin ihtiyacı olan ve stoklarda olmayan taşınırların (demirbaş, sarf, kırtasiye, temizlik, akaryakıt, pul, vs..) temin edilmesi için talep listesi hazırlanarak satın alma birimine göndermek. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Rektörlüğe bağlı birimlere (Merkezler ve Bölümler) verilen makine teçhizat ve dayanıklı taşınırların kayıtlarını tutmak; Yılsonu hesaplarını hazırlayıp muhasebe birimine göndermek ve muhasebe hesabıyla tutarlı olup olmadığını kontrol etmek. Daire Başkanlıkları, Fakülte, Enstitüsü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına verilen taşınırların muhasebe hesaplarını hazırlayıp ilgili birimlerin hesaplarına aktarılmak üzere muhasebe birimine göndermek. Ekonomik ömrünü tamamlayıp kullanılamayacak durumda olan makine teçhizat ve dayanıklı taşınırların, hurdaya ayrılması için gerekli belgeleri ve tutanakları düzenleyerek kayıtlarından düşümünü yapmak. Temizlik personeli için her yıl giyim yardımı listesi hazırlayıp, satın alma birimine talebini yapmak. İhale sonrası malzemeleri firmadan teslim alarak, muayene kabul komisyonu tarafından incelemesini sağlamak. Komisyonun uygunluk raporunu alındıktan sonra birimlerin malzemelerini okullara göndermek. Ayrıca Rektörlük ve bağlı birimlerde çalışan personelin giyim yardımlarını teslim etmek. Araçlara alınan akaryakıtların takibini yapmak ve yıl sonu itibariyle araçların taşıt kullanım bilgilerini Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına bildirmek. Araçların yakıt sarfiyatını takip ve kontrol etmek ve her ay sonu yapılan sarfiyat için fatura karşılığında taşınır işlem fişini düzenleyip, bir nüshasını satın alma servisine, bir nüshasını ise harcama fişleri ile birlikte araç akaryakıt takip dosyasında muhafaza etmek. Araçların taşıt kullanım bilgilerini, her araç için düzenlenecek olan 5 ve 8 nolu formları ( 5 nolu form aracın yıl içinde her ay itibariyle yaptığı km ve 8 nolu form aracın yıl içinde yaptığı kazalar) her yıl 15 Şubat tarihine kadar Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına bildirmek. Merkez kampus kalorifer yakıtının teslim alımı, numunelerinin alımı, analizinin yaptırılması, Üniversitemiz merkez kampüsün ısıtılmasında kullanılan kalorifer yakıtının, yıllık tüketim miktarını belirleyip talep yazısını satın alma birimine yazmak. İhale sürecinden sonra şartnamede belirtilen sözleşme gereği ihtiyaca göre firmaya sipariş yazılarını yazıp belirtilen süre içersinde teslim alma işlemini sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerekli kontrollerin yapılmasıyla gerçekleştirmek. Yakıtın teslim alımında öncelikle tankların kapaklarının ve boşaltma vana kapaklarının mühürlü olup olmadığını kontrol ettikten sonra tankın her gözünden belirli miktarda alınan yakıt örneğinin karıştırılıp, numune kaplarına konularak bir örneği firmaya, bir örneği analiz yapılacak laboratuara ve bir örneği de birimizde muhafaza edilmek üzere tutanaklarla birlikte teslim alma işlemlerini yapmak. Analiz için alınan 4 şişe numune örneklerinden 2 tanesi yazı ekinde laboratuara, 1 tanesi tutanak karşılığında firmaya teslim edilirken, 1 tanesi ise birimimizce muhafaza edilir. Analiz sonuçlarına göre fatura karşılığında taşınır işlem fişi düzenlenerek satın alma servisine gönderilir. Konut tahsis talebinde bulunan personelin talep formlarını düzenli bir şekilde tutmak ve her yılsonu puanlamanın tekrar yapılarak Tahsis Komisyonuna sunmak. Tahsis komisyonunca uygun görülen sıralama listesine göre Konut tahsislerini düzenli bir şekilde takip etmek. Konuttan çıkması gereken (süresi dolan) personelin sıralamasını takip edip, konut boşaltma yazısını süresi içinde yazıp göndermek. Boşalan konutun kontrolü yapılarak tutanak karşılığında teslim almak ve Personel Daire Başkanlığına bildirim yazısını yazmak. Konuta girecek personel için tahsis komisyonu kararı hazırlayıp onay alındıktan sonra, tahsisi yapılan personele teslim etmek ve Personel Daire Başkanlığına bildirim yazısını yazmak. 116

118 Otopark için yapılan talebin takibini düzenli olarak yapmak. Boşalan otoparklar için çıkış tutanaklarını düzenlemek ve Personel Daire Başkanlığına bildirim yazısını yazmak. Boşalan otoparkın sıradaki personele tahsisi ve Personel Daire Başkanlığına bildirim yazısınının yazılması. Genel Hizmetler Birimi Birim gelen giden evrak işlemleri ve genel evrak gelen giden evrak işlemleri, Merkez kampüs telefon santrali işlemleri, Birim ve kurum arşiv iş ve işlemleri, Rektörlük ve bağlı birimlerinin matbaa ve baskı işlemleri, Üniversitemizde görev yapan temizlik firması elemanlarının iş ve işlemleri Sivil Savunma Birimi Üniversite sivil savunma planlarının hazırlatılması Sivil savunma malzeme ve teçhizatının tedarik ve temini, mevcutların bakım ve korunmalarını takip etmek Sivil Savunma ekiplerinin kuruluş ve eğitimleri için gerekli işlemleri yapmak, Sivil Savunma hizmetleri için ödenek ihtiyacının belirlenmesi ve bütçesinin hazırlanması, Rektörlüğe bağlı binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe göre yangın söndürme cihazlarını her yıl periyodik bakımını yaptırmak, dört yılda bir dolumlarının yapılmasını sağlamak, 24 saat devamlı Çalışma Planı hazırlanmasını sağlamak, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi 1993 yılında hizmete açılmıştır. Yeni kütüphane binamız merkez kampüste Prof. Dr. Durmuş GÜNAY Kütüphanesi adı ile tarihinde hizmete başlamıştır. Kütüphanemiz 1875 m2 lik kullanım alanına sahip olup, ödünç ve rezerv işlemlerinin yapıldığı kitaplık, internet salonu, magazin bölümü ve okuyucu salonu ile personel bürolarından oluşmaktadır. Kütüphanemiz öğretim ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleşmesinde birinci derecede görev yapan, bunun için gerekli bilgiyi ve bilgi kaynaklarını bünyesinde toplayıp, kullanıcıların hizmetine en iyi şekilde sunan bir merkezdir. Üniversitemiz Prof. Dr. Durmuş GÜNAY Merkez Kütüphanesi kampus içinde; Üniversite bünyesindeki Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının öğrenci ve öğretim elemanlarına, personele, kurum dışı araştırmacılara; öğretim, inceleme ve araştırmalarını yapmaları için gerekli kütüphane materyal ve hizmetlerini sağlamaktadır. Merkez Kütüphanemiz Eğitim-Öğretim dönemi süresince 7 / 24 hizmet vermekte olup koleksiyonunda bulunan kitaplar Dewey Decimal Classification (DDC) onlu sınıflama sistemine göre tasnif edilmekte olup, kütüphanemizde YORDAM otomasyon programı kullanılmaktadır. Kütüphanemizde mevcut yayınların büyük bir kısmı YORDAM kütüphane programına kayıtlı olup, kaynak tarama hizmetleri, tek bir anahtar kelime yardımı ile (yazar adı, kitap adı, konu, seri adı içinde geçen herhangi bir kelime olabilir) araştırmacılar tarafından internet olan her ortamdan online olarak yapılabilmektedir. Okuyucu, açık raf sistemi kullanılarak, konusuna göre yerleştirilen kaynakları raflarda bulabilir veya görevli memurdan gerekli yardımı isteyebilir. Okuyucuya kitap ödünç verme ve iade işlemleri öğrenci, akademisyen ve personelin Üniversite kimlikler ile gerçekleştirilir. Prof. Dr. Durmuş GÜNAY Merkez Kütüphanemiz koleksiyonunda bulunmayan yayınlar için Kütüphanelerle işbirliği çerçevesinde öğretim üyelerimizin ihtiyaç duydukları yayınlara ulaşabilmeleri için ödünç kitap alma hizmetleri; ANKOS un KİTS (kütüphaneler arası işbirliği takip sistemi) üyeliği ile gerçekleştirilmektedir. Bu sisteme üye üniversitelerin kütüphaneleri ile ödünç kitap ve makale alışverişi yapılabilmekte ve üye üniversitelerin akademik personeli de bu anlaşma gereği tüm kütüphane hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Kütüphane internet salonumuzdaki mevcut bilgisayarlar okuyucunun online hizmetlerinde kullanılmakta olup, çok sayıda okuyucuya hizmet vermektedir. Abone ve deneme elektronik veri tabanlarımızda mevcut e- kitap ve e- dergilere üniversitemiz akademisyen, doktora ve mastır öğrencileri internet ortamında her yerden ulaşarak büyük ölçüde yararlanmaktadırlar. Ayrıca dış yerleşkelerde faaliyet alanları ile ilgili olarak birim kütüphaneleri kurulmuş olup, kurulan Akademik Personel, İdari personel ve öğrencilerimize hizmet vermektedir. Merkez kütüphanemizde engelli öğrencilerimize yönelik 117

119 olarak gör-işit salonumuz bulunmakta, salonumuz aynı anda 3 görme engelli öğrencimize hizmet verebilmektedir. Eğitim- öğretim dönemlerinde Merkez Kütüphanemizden okuma ve çalışma salonlarından günlük ortalama 1800 kişi faydalanmaktadır. Kütüphanemiz internet salonunda şuanda 36 adet internet bağlantılı bilgisayar, 4 adet katalog tarama bilgisayarı, Akademik personel, İdari personel ve öğrencilerimize hizmet vermektedir. Bu hizmetten günlük ortalama 500 kişi yararlanmakta olup, araştırma konularının çıktılarını alabilmeleri sağlanmakta ve öğrencilerimize yönelik fotokopi hizmetleri sunulmaktadır. Grafik 13- Kütüphane Kitap Sayısının ve Elektronik Kaynak Sayısının Yıllar İtibarıyla Değişimi Kitap Sayısı Elektronik Kaynak Sayısı Tablo 71 - Kütüphane Kaynakları (2013 Yılı) Kaynak Sayısı Basılı Kitap Sayısı Kitap Sayısı 8111 Merkez Kampüs Kitap Sayısı 5470 Basılı Periyodik Yayın Sayısı 997 Diğer Birimler Kitap Sayısı 2641 Elektronik Yayın Sayısı 23 Diğerleri Toplam 9131 Toplam 8111 Elektronik Kitap ve Dergi Sayısı Basılı Dergi Sayısı Elektronik Kitap Sayısı Türkçe Dergi Sayısı 913 Elektronik Dergi Sayısı Yabancı Dergi Sayısı 84 Toplam Toplam 997 Bağış Sayısı Abonelik Hizmeti Sayısı Merkez - Bağış Kitap Ödünç Kitap Sayısı Diğer Birimler - Bağış Kitap Ödünç Kitap Alan Sayısı Günlük Ortalama Okuyucu Sayısı Kütüphaneler Arası (ILL) Ödünç Alınan Kitap 41 Toplam Kütüphaneler Arası (ILL) Ödünç Verilen Kitap 4 Satın Alma Sayısı Kayıtlı Okuyucu Sayısı Merkez Satın Alma Kitap Sayısı Kayıtlı Okuyucu Sayısı Diğer Birimler Satın Alma Kitap Sayısı 708 Toplam Toplam

120 Sürekli Eğitim Merkezi ( BEÜSEM ) Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BEÜSEM) 9 Nisan 2001 tarihinde 2547 sayılı kanun çerçevesinde Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Sürekli eğitim kişisel, toplumsal, sosyal ve istihdam açısından bilgi, beceri ve yeterlilikleri arttırmak amacıyla yaşam boyu sürdürülen öğrenim etkinliği olarak tanımlanmaktadır. Sürekli eğitimin amacı, tüm vatandaşların bilgiye dayalı topluma uyum sağlamalarına ve yaşantılarını kontrol edebilmelerine, ekonomik ve sosyal hayatın tüm evrelerine aktif bir şekilde katılmalarına imkân vermektir. Merkezimiz kuruluş amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör, öğrencilerimiz, akademik ve idari kadromuz ve halkımıza yönelik birçok kurs, eğitim programları, sempozyumlar, sınavlar vb. faaliyetler düzenlemekte ve koordine etmektedir. Merkezimiz, sahip olduğumuz alt yapı ve alanında yetkin akademik personelimiz ile bugüne kadar yapılan çalışmaların yanı sıra, gelecekte paydaşlarımızın ihtiyaç duyabilecekleri her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesi yönünden de çalışmalarına devam edecektir. Merkezimize; Üniversitemizdeki birimler, ilimizdeki veya çevre illerdeki kamu kurumları veya özel sektör kuruluşları tarafından Rektörlüğümüz aracılığıyla başvuru yapılarak çeşitli konularda eğitim, öğretim, sınav vb. faaliyetler talep edilmektedir. Bu durumda merkezimiz talep edilen bu faaliyetleri koordine etmekte ve gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafından; akademik veya idari personelimizin, öğrencilerimizin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektör kuruluşlarının ve halkımızın ihtiyaç duyabileceği konular üzerinde projeler geliştirilmekte ve bu tür faaliyetler, yeterli sayıda başvuru olması durumunda Merkezimiz tarafından hayata geçirilmektedir. Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından geliştirilen projeler, resmi yazışma yoluyla veya internet sitemizdeki başvuru formu aracılığıyla merkezimize iletilmektedir. Bu tür başvurular Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmekte, uygun görülmesi ve yeterli sayıda başvuru olması durumunda Merkezimiz tarafından uygulamaya konmaktadır. Merkezimize, web sitemizdeki online Bize Yazın modülü veya e-posta aracılığıyla yapılan çeşitli konulardaki kişisel eğitim talepleri toplanarak değerlendirilmekte, ilgili birimlerle iletişime geçilerek gerekli altyapı hazırlatılmakta ve talep edilen konulara yönelik yeterli sayıda başvuru olması durumunda söz konusu faaliyetler merkezimiz tarafından koordine edilerek gerçekleştirilmektedir. BEÜSEM 2013 Yılı Faaliyetleri: Pilates Kursu (14 Ocak 2013) Zonguldak Belediyesi için Kentsel Dönüşüm Kanunu Hizmet içi Eğitimi (15 Ocak 2013) Çocuklar İçin Bale ve Dans Kursu (19 Ocak 2013) Çocuklar İçin Jimnastik ve Yoga Kursu (19 Ocak 2013) Pedagojik Formasyon Eğitimi Bahar Dönemi Kayıt İşlemleri (11-15 Şubat 2013) Çocuklara Yönelik Karate Kursu (16 Şubat 2013) İngilizce Konuşma Kursu (18 Şubat 2013) Satranç Eğitimi ve Açık Satranç Turnuvası (20 Şubat 2013) Diksiyon ve Etkili Konuşma Kursu (26 Şubat 2013) Hızlandırılmış YDS Hazırlık Kursu (5 Mart 2013) MMA Wing Tsun Kursu (18 Mart 2013) Temel Düzey Arapça Kursu (19 Mart 2013) Yaratıcı Drama Kursu (26 Mart 2013) Kamu Hastaneleri Birliği Hastaneleri Personeline Kişisel Gelişim ve Motivasyon Eğitimi (6 Nisan 2013) Ereğli Eğitim Fakültesi Öğrencileri İçin Kişisel Gelişim Kursu (17 Nisan 2013) NetCAD netcadkampüs Sertifika Eğitim Programı (Alaplı MYO) (26 Nisan 2013) NetCAD netcadkampüs Sertifika Eğitim Prog. (İnşaat ve Geomatik Müh. ile Zon. MYO) (6 Mayıs 2013) Ereğli Eğitim Fakültesi Öğrencileri İçin Diksiyon ve Etkili Konuşma Kursu (8 Mayıs 2013) Araştırıcılar İçin Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitimi (13 Mayıs 2013) Temsili Üniversite Eğitimi ve Mezuniyet Töreni (28 Mayıs 2013) 2013 ALES-Sonbahar İçin ALES Kursu (28 Eylül 2013) 119

121 KGK Meslek Mensupları Geçiş Dönemi Eğitimi (14 Ekim 2013) Uzun Dönem YDS Hazırlık Kursu (22 Ekim 2013) 6-15 Yaş Grubu Çocuklarda Karate Do Eğitimi (30 Ekim 2013) Pilates Kursu (1 Kasım 2013) Herkes İçin Tenis Kursu (5 Kasım 2013) Amerikalı Eğitmenler Eşliğinde İngilizce Konuşma Kursu (3 Aralık 2013) 3-12 Yaş Grubu Çocuklarda Jimnastik Eğitimi (7 Aralık 2013) NetCAD netcadkampüs Sertifika Eğitim Programı (20 Aralık 2013) Ücretsiz Biyoistatistik Kursu (23 Aralık 2013) Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkezimiz, tarihinde, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca faaliyetlerine devam etmektedir. Merkezimizin kuruluş amacı, çevre sorunları konusunda bilimsel araştırmada bulunmak, çevre kirliliğinin nedenleri ve önlenmesine yönelik stratejiler geliştirmek, bu konuda projeler üretmek ve uygulamak, yörede çevre bilincinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bülent Ecevit Üniversitesi olarak merkez kampüs kapsamında geri dönüşüm uygulanmasına başlanmıştır. Kampüs alanının çeşitli noktalarına konulan geri dönüşüm konteynerlerinde ve iç mekân kutularında aşağıda ayrıntılı olarak verilen geri dönüştürülebilir atık malzemenin toplanması amaçlanmaktadır. Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi ( GIDAMER ) Merkez, Bülent Ecevit Üniversitesi Sakine-Şevki Yurtbay Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 07/05/2012 tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanması ile kurulmuştur. Merkezin amacı; Üniversiteye bağlı enstitü, fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki öğretim elemanları ile öğrencilere araştırma ve uygulama imkânı sunmak, Üniversitenin etki alanındaki gıda endüstrisi ile uğraşanlara hizmet ve eğitim vermek, isteyen tüm kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilerin ürettiği ve/veya tükettiği gıdaların analizini yapmak, gıda üretim ve araştırmalarından yeni teknolojileri uygulamak, bölgesel ve ulusal problemler için çözüm üretmek, üretim girdileri ve son üründe kalite ve standardizasyon denetimleri yapabilecek alt yapıyı oluşturmak, laboratuvar ölçeğinden işletme boyutuna kadar üretim, planlama ve danışmanlık hizmetleri vermek, yurt içi ve yurt dışı kişi, kurum ve kuruluşlarla ortak projeler üretmektir. Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkezin amacı aşağıdaki konularda araştırma, uygulama ve işbirliği yapmak, projeler hazırlamaktır. a) Yurtiçi ve yurtdışı göçün beraberinde getirdiği politik, ekonomik, sosyal, hukuki ve kültürel sorunlara ilişkin konularda teorik ve uygulamalı araştırma ve incelemeler yapmak, b) Araştırma ve incelemeleri yürütebilmek için, Bülent Ecevit Üniversitesine ve diğer üniversitelere bağlı yükseköğretim kurumlarıyla, yerli ve yabancı uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, c) Göç sorunları ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek, d) Gerektiğinde yurtiçi ve yurtdışı göçe ilişkin her konuda danışma ve proje taleplerini karşılamak, e) Yurtdışı göç sorunları ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak, f) Yurtiçi ve yurtdışı göç sorunlarına ilişkin sosyal bilim dalında yüksek düzeyde bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, bilgi üretmek, bilim verilerini yaymak, bu konuda bilgi ve verileri toplamak ve bu konuda her türlü yayın yaparak çağdaş gelişmeye katkıda bulunmak. 120

122 Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi ( KARSAM ) Merkezimizin amacı, Karadeniz bölgesinin tarihi, coğrafik, stratejik ve ekonomik dokusuna yönelik bilimsel araştırma ve incelemeler yaparak meydana gelebilecek muhtemel gelişmelere yönelik tespitler yapmak ve kullanılabilir bilgi ve veri üretmek, Karadeniz havzasında bulunan özel ve tüzel stratejik araştırma merkezleri ile iş birliği yaparak bu coğrafya ile ilgili yapılan stratejik analizlerde söz sahibi olmak, Önümüzdeki dönemde Kafkasya ve Türkistan coğrafyası ile ilgili stratejik analizler yapmak ve Bülent Ecevit Üniversitesinin stratejik araştırma ve uygulama merkezi olarak bölge çalışmalarına kullanılabilir veri üretmek, idari ve ilmi altyapıyı sağlamaktır. Hedeflerimiz arasında; milli ve milletlerarası düzeyde ilmi toplantılar düzenlemek, Merkez bünyesinde bir ihtisas kütüphanesi ve arşiv merkezi oluşturmak, Merkezin amacına uygun araştırma yapacaklara destek sağlamak, Karadeniz kamuoyuna ve karar alma mekanizmalarına bilgiler sunmak bulunmaktadır. Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ( Karaelmas TÖMER ) tarih ve 2011 / 21 4 sayılı Üniversitemiz Senato Kararı ile başta Türkçe olmak üzere dil öğrenme ve öğretme yöntemleri ile tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak, Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini incelemek ve Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil ve edebiyat ilişkilerini araştırmak ve bu alanda bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerde bulunmak amacıyla Üniversitemiz bünyesinde Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Karaelmas TÖMER) kurulmuş ve Merkez Yönetmeliği 12 Ocak 2012 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yabancılara Türkçeyi öğretmeyi esas alan KARAELMAS TÖMER, yurt içi ve yurt dışında gerekli eğitim ortamı yaratmak, bu alanda eğitim-öğretim, araştırma, uygulama faaliyetlerinde bulunmak ve yapılan çalışmalara öncülük etmeyi amaçlamaktadır. Karaelmas TÖMER de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerimiz için periyodik olarak her ayın son haftası Zonguldak ve çevresini tanıtıcı sosyal ve kültürel geziler düzenlenecektir. Ayrıca öğrencilerimizin, üniversitemiz bünyesinde yapılan çeşitli etkinliklere aktif olarak katılımı sağlanacaktır. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında TÖMER öğrencileri ile üniversitemizdeki diğer öğrenciler arasında Türkçe konuşma grupları oluşturulacaktır. Öğrencilerimizin, tiyatro, müzik, resim, Türk halk oyunları, spor, edebiyat, şiir vb. öğrenci kulüplerine üye olmaları sağlanacaktır. Üniversitemiz Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü, Karaelmas TÖMER ile Zonguldak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliğiyle 18 Mart 2013 tarihinde üniversitemizde eğitim-öğretim görmekte olan yerli ve yabancı yaklaşık 100 öğrenci Zonguldak Huzurevi nde yaşamlarını sürdüren yaşlılarla sabah kahvaltısında bir araya geldi. Karaelmas TÖMER in düzenlediği aşure gününde Üniversitemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerle bir araya geldi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsünün birlikte yürüttüğü 2013 Türkçe Yaz Okulu Programı, 1 Temmuz 25 Ağustos 2013 tarihleri arasında 57 ülkeden gelen yaklaşık 400 öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bülent Ecevit Üniversitesi, bu program kapsamında Kosova, 121

123 Macaristan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Moğolistan, Makedonya, Rusya, İran, Irak, Çin, Arnavutluk, Lübnan, Mısır gibi 17 farklı ülkeden gelen 27 öğrenciyi BEÜ Konukevi nde misafir ediyor. Öğrenciler, Karaelmas Türkçe Eğitim Merkezinde aldıkları dil eğitiminin yanı sıra, Türkiye yi ve Türk kültürünü, tarihini ve turizmini düzenlenecek olan kültürel gezi ve etkinliklerle yakından tanıma fırsatı bulacaklar. Karaelmas TÖMER öğrencileri, gerçekleştirilecek olan eğitim programı kapsamında Türkçe dil dersleriyle birlikte, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla ebru, Türk zekâ oyunu mangala, bağlama, halk oyunları ve hat sanatı gibi kurslara da katılacaklar. Ortak Payda Türkçe Tiyatroda Canlanıyor konulu buluşma öğrencilerin sazlı sözlü gösterileriyle izleyenlere Türkçe şöleni yaşattı. Çok genç yaşlarda yitirdiğimiz Zonguldak ın önemli şairlerinden Orhan Veli, Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu nun şiirlerinden örneklerin okunduğu etkinlik türküler, yöresel müzikler ve Nasrettin Hoca fıkralarının canlandırılmasıyla devam etti. Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, BKM Müdürü Abdullah Bakır, Müdürümüz Yrd. Doç. Dr. İbrahim Gültekin, Müdür Yardımcımız Yrd. Doç. Dr. Musa Demir, öğretim görevlileri, öğrenciler ve Zonguldak halkı bir araya geldi. Kültür ve Tarih Turu kapsamında düzenlenen ve ilki Ankara ya gerçekleştirilen gezinin ikincisi için başkent Ankara ya giden Karaelmas TÖMER öğrencileri, turun ikinci ayağında Osmanlı ya başkentlik yapmış olan şehirlere seyahat ederek günümüzden geçmişe bir yolculuk yaptılar te Söğüt le başlayan yolculuk sırasıyla İznik, Bilecik, Bursa, Çanakkale ve İstanbul ile devam etti. Bir kültür ve tarih turu olarak düzenlenen gezi programı içerisinde tarihi kervansaraylar, camiler, müzeler, medreseler, hanlar, şehitlikler vb. uğrak yerleri arasındaydı te noktalanan gezi ile dokuz ay boyunca Türkçe kursuna katılan öğrenciler, dili etkin bir şekilde kullanma ve dil öğrenmenin gereklerinden biri olan kültürü öğrenme arasındaki ilişkiyi somut olarak görme imkânı da elde ettiler. Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, TRT gibi kurumların desteklediği 9. Türkçe Konuşma Yarışması ve Karamanoğlu Mehmet Bey i Anma Günü etkinlikleri 13 Mayıs 2013 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Farklı üniversitelerden 12 TÖMER ve 33 TÖMER öğrencinin katıldığı yarışmada BEÜ TÖMER de Türkçe öğrenimi gören Afganistanlı öğrencimiz Helal Massomi birinci oldu. Üniversite-Sanayi İşbirliğini Geliştirme Merkezi ( ÜSİGEM ) Bölgemizde bulunan sanayi kuruluşlarıyla Üniversitemizin işbirliğinin arttırılması, bilgi ve bilgi teknolojilerinin kullanımın yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlerin yapılması, konferans, seminer, sempozyum vb. bilimsel etkinlikler düzenlemek, yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer nitelikteki merkezlerle işbirliği yaparak bilgi alışverişinde bulunmak, öncelikli olarak üniversite bölgesinde bulunan kuruluşlarla temasta bulunarak rekabet kurallarını tanıtıcı eğitimler yapmak, verimliliğin arttırılmasını teşvik etmek, KOBİ lerin bilgi ve bilgi teknolojilerinden yararlanabilmeleri ve kullanabilmeleri konularında eğitim programları hazırlamak, ulusal ve uluslararası işbirliği yapılacak kuruluşlarla birlikte Üniversitemiz öğrencilerinin niteliklerini arttıracak eğitim ve sertifika programları, paneller ve toplantılar düzenleyerek değişik branşlardaki öğrencilerin girişimci olmalarına yardımcı olmak amaçlarımız arasında yer almaktadır. Merkezimiz tarafından düzenlenen Kalkınma Ajansları ve Sağladıkları Destekler konulu konferans 9 Nisan 2013 tarihinde gerçekleşti. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Faruk TEZEL ve Kalkınma ajansından gelen uzmanlar sunumlar yaptılar. Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Üniversitemiz Senatosunun tarih 2005//07-1 sayılı kararı ve Yükseköğretim Genel Kurulu nun tarihli kararı ile kurulan Merkezimizin amaç ve faaliyetleri şunlardır: a) Bölgenin okul öncesi eğitim çağı çocuklarının eğitim sorunlarının tespiti ile sorunların giderilmesine yönelik yeni projeler üretmek ve bu suretle eğitim kalitesini arttırmak, okul öncesi eğitim, aile-çocuk iletişimi, çocuk sağlığı ve çocuk psikolojisi alanlarında bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak, b) Uygulama amaçlı anaokulları açarak, Üniversitenin bu alanda öğrenim gören öğrencilerine ve öğretim elemanlarına uygulama, araştırma ve bilimsel çalışma ortamları hazırlamak, 122

124 c) Uygulama anaokullarında eğitim görecek çocukların eğitim ve sağlık bilimleri gereklerine uygun fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal ve ruhsal açılardan gelişimleri ve yaratıcılıklarını en üst seviyeye çıkarmak ve bu alanda eğitim kalitesini geliştirecek programlar oluşturmak, ç) Okul öncesi eğitim çağındaki çocukların ailelerinin de, çocuklarıyla iletişimlerini geliştirmek amacıyla eğitimlerini sağlamaya yönelik eğitim programları ve kurslar düzenlemek, d) Faaliyet konularıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası alanda, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek, e) Faaliyet alanına giren konularda yayınlar yapmak, konferans, kongre, sempozyum, seminer, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek. Yerbilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Bu bölgede, ülkemizin diğer yörelerinde olduğu gibi, yerbilimleri faaliyet alanına giren sel baskını(taşkın), toprak kayması(heyelan), tasman ve depremler gibi doğal afetler meydana gelmektedir. Bölgenin yerbilimleri ile ilgili bu ve benzeri sorunlarına çözüm üretmek üzere Bülent Ecevit Üniversitesi Yerbilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuştur. Merkez çalışmalarına tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bülent Ecevit Üniversitesi Yerbilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği kapsamında Rektörlüğe bağlı bir birim olarak faaliyet göstermektedir. Merkezin amacı, bu yönetmeliğin 2. maddesinde şöyle belirtilmiştir: Üniversitenin Jeoloji, Jeodezi, İnşaat, Makine, Maden, Çevre Mühendisliği alanında lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim veren birimlerinin temel ve uygulamalı çalışmalarını sürdürdükleri yurt içi ve yurt dışı kurumlar ve endüstri ile işbirliği yaparak Üniversite içinde ve hizmetin gerektirdiği her yerde bilime, teknolojiye dönük ve Ülke kalkınmasına yönelik etkinliklerde bulunmaktır. Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülent Ecevit Üniversitesi Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi 7 Mayıs 2012 tarihinde kurulmuştur. Merkezimizin başlangıcını, 2008 yılında oluşturulan Afet İzleme ve Araştırma Laboratuvarı oluşturmaktadır. Bu laboratuvarda çok disiplinli olarak yürütülen çalışmaların başarılı olması neticesinde daha kapsamlı bir Merkezin oluşturulması zorunluluğu doğmuştur. Merkezin başarılı çalışmaları arasında Karasu kıyı erozyonu, Bursa daki fayların belirlenmesi, Zonguldak taki zemin hareketlerinin saptanması, Kozlu Değirmenağzı Plajı Zamansal Değişimi Raporu bulunmaktadır. Her biri erken uyarı niteliğinde olan bu çalışmalar sayesinde devlet mekanizmaları gerekli önlemlerin alınması için harekete geçmişlerdir. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Üniversitemiz Senatosunun tarih 2011/17-10 sayılı kararı ve Yükseköğretim Genel Kurulu nun tarihli kararı ile kurulan Merkezimizin amaç ve faaliyetleri şunlardır: Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi üniversitemizde internet temelli ders ve programlar ile faaliyetleri düzenlemek, ihtiyaç duyulan alanlarda diploma ve sertifika programları düzenleyerek yaşam boyu öğrenim ilkesini topluma benimsetmek amacı ile hizmet vermektedir. 123

125 Bu doğrultuda internet temeli öğrenme alt yapısını sağlamakta, ders içeriklerinin hazırlanmasına katkıda bulunmakta ve uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları ve yayınlar yapmaktadır. Proje Yarışmaları Danışmanlık Eğitimi kursu; Bu Benim Eserim İlköğretim Öğrencileri Fen Bilimleri ve Matematik Proje Çalışması TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projesi yarışması gibi yarışmalara katılacak olan öğrencilere danışmanlık yapacak olan öğretmenleri, velileri ya da 18 yaşını doldurmuş bu alanda kendini yetiştirmek isteyen kişileri kapsamaktadır. 12 saat eğitim süresi bulunmaktadır. Bu kursa katılan kişiler, belirtilen proje yarışmaları daha etkin danışmanlık hizmeti verebileceklerdir. Ayrıca günümüz çağdaş eğitim yaklaşımlarından olan proje tabanlı öğrenme modelini daha verimli bir şekilde kullanmayı öğreneceklerdir. İşletme Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programı; bilgilerini yenilemek isteyen profesyonellerle, kariyerini geliştirme çabasında olan üniversite mezunlarına yönelik bir yüksek lisans programıdır. İktisat Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programı; ekonomi alanında üst düzey analiz becerisini ve kuramsal temelleri vermeyi hedefleyen bir uzmanlık programdır. Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖZELMER) ÖZELMER, özel eğitim gereksinimi olan bireylere, özellikle üstün yeteneklilerin eğitimiyle ilgili araştırma ve öğretime akademik olarak odaklanmış bir kurum olmayı hedeflemektedir. Bu açıdan ÖZELMER, faaliyetlerinde özel eğitim gereksinimi olan bireyler, özellikle üstün yetenekli bireylerin eğitimi ile ilgili programların geliştirilmesini sağlamaktadır. Bu öğrencilerin ailelerine, öğretmenlerine yönelik eğitimler, konferanslar, seminerler ve çalıştaylar düzenlemektedir. Bu alanda çalışan eğitimciler, danışmanlar, okul liderleri, politika yapıcıları, program geliştiricileri ile sürekli işbirliği içerisinde olmaktadır. Merkezimizin önemli projeleri; Zonguldak Jeobilim Okulu Projesi Batı Karadeniz Proje Fikrini Arıyor Projesi Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Proje Danışmanlık Eğitimi Üstün Yetenekliler Üniversite Köprüsü Eğitim Programı (ÜYÜKEP) Patent Bilgi Destek Ofisi Ofisin çalışma alanı içerisinde gerek akademisyenlerden gerekse sanayi kuruluşlarından gelen patent, faydalı model, marka ve endüstriyel tasarım şeklinde teknoloji lisanslanması ve teknoloji transferi gibi bilgi taleplerine etkin cevap verilmesi, Üniversitemiz bünyesinde üretilen bilimsel çıktının sanayiye aktarımını sağlayarak Üniversitemiz ile sanayi kuruluşları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, Üniversitemizdeki uluslararası patent alabilecek bilimsel çalışmaları maddi yönden destekleyerek nitelik ve nicelik yönünden akademik faaliyetlerin arttırılması amaçlanmaktadır. Üniversitemizde yürütülen bilimsel projelerin tamamlanması aşamasında gerekirse sınai mülkiyet haklarının korunması, patent/faydalı model vs. belgelerinin alınması konularında bilgilendirme ve yönlendirmede bulunulması, Üniversitemiz öğretim elemanları ve öğrencilerinin faydalanabileceği çeşitli ulusal ve uluslararası projelerin, seminerlerin ve eğitimlerin duyurulması ile girişimcilik, yenilikçilik, ürün geliştirme alanlarında eğitim, seminer ve konferanslar düzenlemek, Uzmanlarını TPE (Türk Patent Enstitüsü) ve TÜBİTAK ın düzenlediği eğitimlere göndererek sanayiye aktarılabilecek bilimsel çıktının lisanslanması konusunda bilgi kazanmalarını sağlamak, Üniversitemizdeki tüm araştırmacıların gerçekleştirdikleri buluşlarının uzmanlarımız aracılığıyla ön-taramasının yapılması, patent başvuru dosyalarının hazırlanması, başvuru yapılması ve takibinde mevcut hibe ve desteklerin sağlanması konusunda yardımcı olunması, (yakın dönemde) Sanayiye aktarılabilecek bilimsel bir fikri çalışması olan özel sektör kuruşlarının patent alımına kadar gerçekleşen tüm basamaklarda danışmanlık hizmeti alabilmesini temin etmek (yakın dönemde) Patent Bilgi Destekleme Ofisi tarafından, tarihinde Üniversitemizde Patent Farkındalık semineri düzenlendi. TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı Avrupa Birliği Çerçeve Programlar Ofisi tarafından Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen AB 7. Çerçeve ve Horizon 2020 (H2020) Programları Üniversite başlangıç seviyesi eğitim ve bilgilendirme toplantısı 21 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirildi. 124

126 Sıra No 1 Tablo 72 - Üniversitemizde Yapılan İhaleler ( 2013 Yılı ) İŞİN ADI İKN NO TÜRÜ USULÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Üniversitemize ait yerleşkelerdeki bina ve tesisler için 2013 yılı 9 aylık (Nisan-Aralık) Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi alımı 2013/2819 Mal 2 Microsoft Yazılımlarının 1 yıllık Lisans alımı 2013/96257 Hizmet Üniversitemiz 2013 yılı Ekim-Kasım-Aralık dönemi ihtiyacı için Merkez Kampüste kullanılan 14 adet (+/-) araca taşıt tanıma sistemi ile6.000lt motorin alımı Üniversitemiz Merkez Kampüsü ve bağlı birimlerinin 2014 yılı ihtiyacı için kg Kalorifer Yakıtı (kükürt oranı%0,1'i geçen ancak %1'igeçmeyen)alımı Üniversitemiz çeşitli birimleri ihtiyacı için 2014 yılı 12 aylık 102 kişi ile çeşitli yardımcı ve temizlik personeli alımı 2013/ Mal 2013/ Mal 2013/ Hizmet Açık İhale Usulü Açık İhale Usulü Açık İhale Usulü Açık İhale Usulü Açık İhale Usulü 2013 BÜTÇE GİDERİ (TL) (KDV Dahil) iptal , , , ,14 6 Üniversitemiz ihtiyacı için binek arazi tipi araç alımı 2013/ Mal Pazarlık , Üniversitemiz 2014 yılı ihtiyacı için 20 adet (+/-5) araca taşıt tanıma sistemi ile lt Motorin lt benzin alımı ve bahçıvanlık, temizlik ve çevre düzenlenmesinde iş makineleri için 2500lt motorin,750 lt benzin ve 50 lt motor yağı alımı Üniversitemize ait yerleşkelerdeki bina ve tesisler için 2014 yılı Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi alımı BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013/ Mal 2013/ Mal Açık İhale Usulü Açık İhale Usulü , ,32 1 Veri Depolama Sistemi Disk ve Disk Kutusu Alımı 2013/ Mal Pazarlık , YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BEÜ Diyabet ve Obezite Araştırma ve Uygulama Merkezi İnşaatı Yapım İşi. BEÜ Mühendislik Fakültesi Labotratuvarları C Blok İkmal İnşaatı İşi BEÜ Merkez Kampüs ısıtma sisteminin doğalgaza dönüşümü, çevre düzenleme, aydınlatma, fiberoptik kablo ağı alt yapı işi BEÜ. Merkez Kampüsde Kapalı Spor Salonu Dış Cephe Kaplaması Ve Ses Yalıtımı Ve Tadilat İşleri. BEÜ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Bina Çatısı Yağmur Dereleri Yenilenmesi İşi. BEÜ Deniz İşlt. Ve Yönetimi Yüksekokulu Girişi Teras Kaplaması ve Binaların Yağmur Dereleri İle Bina İçi Onarım İşi BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Kapalı Spor Salonunun Radyan Sistemi İle Isıtılması. BEÜ Kilimli'de Zonguldak Meslek Yüksekokulu Binası İçi ve Dışında Tadilat ve Onarım İşleri. BEÜ.Makine Mühendisliği Bölümü Derslik BlokundaTakviye, Dış Cephe Mantolama ve Onarım İşi 10 Türbün ve Oturma Yerlerinin Ahşap Kaplamalarının Yapımı 11 Sağlık Kampüsü Diş Hekimliği Önü Ana Yol Kaplaması, Otopark Kaplaması ve Çevre Düzenleme İşi SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013/86749 Yapım İşi 2013/ Yapım İşi 2013/90615 Yapım İşi 2013/18772 Yapım İşi 2013/15884 Yapım İşi 2013/43316 Yapım İşi 2013/82150 Yapım İşi 2013/60625 Yapım İşi 2013/94775 Yapım İşi 2013/ Yapım İşi Açık İhale Usulü Açık İhale Usulü Açık İhale Usulü Açık İhale Usulü Açık İhale Usulü Açık İhale Usulü Açık İhale Usulü Açık İhale Usulü Açık İhale Usulü Açık İhale Usulü Açık İhale Usulü , , , , , , , ,82 1 Alaplı-Ereğli Kampüsleri Yemek Alımı 2013/5385 Hizmet Açık ,00 2 Motorin Alımı 2013/10174 Mal Açık ,00 3 Motorin ve Kurşunsuz Benzin Alımı 2013/ Mal Açık , DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Çeşitli Birimler İhtiyacına Demirbaş Malzeme Alımı Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Çeşitli Birimler İhtiyacına 153 Kalem Diş Sarf Malzeme Alımı /41079 Mal Alımı Açık İhale , /40963 Mal Alımı Açık İhale ,42

127 Sıra No 3 4 İŞİN ADI İKN NO TÜRÜ USULÜ Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Protetik Diş Tedavisi Kliniği İhtiyacına İskelet Döküm-Bitim, Akrilik Tam ve Bölümlü Protezlerin Hizmet Alımı İşi Diş Hekimliğİ Uygulama ve araştırma Merkezi Aylık olarak 12 Ay boyunca Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Programı Güncelleme ve Bakım Hizmet Alımı İşi SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013/ (Özel Bütçe) Hizmet Alımı Hizmet Alımı 2013 BÜTÇE GİDERİ (TL) (KDV Dahil) Pazarlık ,00 22-C ,00 1 Merkezimiz İhtiyacına 50 Adet Bilgisayar ve Monitör Alımı Mal Açık İhale ,60 2 Onkoloji A.D. İhtiyacına 2 Kalem Tıbbi Sarf Mal Açık İhale ,00 3 Eczacılık Hizmetleri İhtiyacına 12 Kalem Tıbbi Sarf Alımı Mal Açık İhale ,00 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOOR. 1 Prof. Dr. Baki HAZER 1 adet LC- İyon Kromatografi Cihazı alım 2012/ Mal Alımı Prof. Dr. Baki HAZER 1 adet He-Cd Lazer Cihazı ve 1 adet Empedans Analizörü Cihazı alımı Yrd. Doç. Dr. Zehra SAFİ ÖZ 29 kalem Anatomi Maket Seti alımı Yrd. Doç. Dr. Şenol ALAN 1 adet Yarı-preparatif HPLC sistemi alımı Yrd. Doç. Dr. R. Seda TIĞLI AYDIN 4 adet Biyomedikal Pratikleri Eğitim Seti alımı Prof. Dr. Müge HARMA 1 adet 4D (Dört Boyutlu) Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı ve 1 adet 2D (İki Boyutlu) Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı alımı 2008K nolu "Merkezi Laboratuvar" Kalkınma Bakanlığı Projesi 1 adet X-Işını Difraksiyon (XRD) Cihazı alımı Yrd. Doç. Dr. Gürkan BACAK 7 adet Alttan Aydınlatmalı Polarizan-Petrografik Mikroskop alımı T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen 2008K kod nolu Merkezi Laboratuvar başlıklı proje kapsamında 1 adet X- Işını Difraksiyon Cihazı (XRD) satın alınacaktır Yrd. Doç. Dr. Murat İÇEN 1 adet Konik Işınlı 3-Boyutlu Volumetrik Dental Tomografi (CT) Röntgen Cihazı alımı Yrd. Doç. Dr. Atilla ALPAY 1 adet Vitrektomi Cihazı alımı T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen 2008K kod nolu Merkezi Laboratuvar başlıklı proje kapsamında 1 adet Polarize Enerji Dağılımlı X-Işını Floresans Spektrometre (Polarize EDXRF) Cihazı alımı Yrd. Doç. Dr. Aykut Erdem DİNÇ 1 adet KBB Ameliyat Mikroskobu ve 1 adet KBB HD Endovizyon Sistemi alımı 2012/ Mal Alımı 2013/17429 Mal Alımı 2013/38120 Mal Alımı 2013/45932 Mal Alımı 2013/62647 Mal Alımı 2013/57223 Mal Alımı 2013/75519 Mal Alımı 2013/87287 Mal Alımı 2013/ Mal Alımı 2013/ Mal Alımı 2013/ Mal Alımı 2013/ Mal Alımı 14 Prof.Dr. Vedat DİDARİ 1 adet Gaz Kromatografi Cihazı alımı 2013/ Mal Alımı 15 Doç. Dr.Ahmet ALTIN2 Adet Partikül Madde Örnekleme Cihazı 2013/ Mal Alımı Yrd. Doç. Dr. İbrahim İlker ÖZ 1 Set Genel Amaçlı Mono Plan Flat Panel Dedektörlü Dijital Rotasyonal Anjiografi Sistemi alımı Kalkınma Bakanlığınca desteklenen 2008K Merkezi Laboratuvar projesi kapsamında 1 adet Çevresel Taramalı Elektron Mikroskobu ile Tam Entegre Yüksek Sıcaklık Ünitesi al. TIP FAKÜLTESİ 2013/ Mal Alımı 2013/ Mal Alımı 1 Özel Kalorifer Yakıtı Alımı İhalesi 2013/12082 Açık İhale Pazarlık Usulü 20/f Pazarlık Usulü 20/f Pazarlık Usulü 20/f Pazarlık Usulü 20/f Pazarlık Usulü 20/f Pazarlık Usulü 20/f Belli İstekliler Pazarlık Usulü 20/f Pazarlık Usulü 20/a Pazarlık Usulü 20/f Pazarlık Usulü 20/f Pazarlık Usulü 20/f Pazarlık Usulü 20/f Pazarlık Usulü 20/f Pazarlık Usulü 20/f Belli İstekliler Pazarlık Usulü 20/f 4734/19. maddesi , , , , , ,00 İPTAL , , , , , , , ,00 İPTAL , , ,78 (İş Artışı) 126

128 Tablo 73- Doğrudan Temin Alımları ( 2013 Yılı ) Doğrudan Temin Doğrudan Temin Birim Sayısı Toplam Bedeli (TL) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ,10 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ,70 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ,50 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ,89 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ,41 Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi ,03 Fen Edebiyat Fakültesi ,89 Tıp Fakültesi ,10 Mühendislik Fakültesi ,47 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ,31 Ereğli Eğitim Fakültesi ,08 Güzel Sanatlar Fakültesi ,01 Diş Hekimliği Fakültesi ,82 İletişim Fakültesi ,68 İlahiyat Fakültesi ,77 Denizcilik Fakültesi ,90 Devlet Konservatuarı ,84 Zonguldak Sağlık Yüksekokulu ,70 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ,44 Yabancı Diller Yüksekokulu ,00 Fen Bilimleri Enstitüsü ,74 Sosyal Bilimler Enstitüsü ,48 Sağlık Bilimleri Enstitüsü ,70 Alaplı Meslek Yüksekokulu ,06 Zonguldak Meslek Yüksekokulu ,13 A.E. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ,73 Devrek Meslek Yüksekokulu ,00 Çaycuma Meslek Yüksekokulu ,00 Gökçebey M. M. Ç. Meslek Yüksekokulu ,28 Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu ,40 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Özel Bütçe) ,95 Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ,42 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ,52 TOPLAM ,05 127

129 II- AMAÇ VE HEDEFLER İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ AMAÇ 1 EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTEYİ YÜKSELTMEK Hedef 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef 5. Hedef 6. Hedef 7. Hedef 8. Hedef 9. Bilgisayar ve İnternet Destekli Eğitim Öğretimden Faydalanılması Ders Programlarının Ulusal Yeterlilikler Çerçevesine Göre Revize Edilmesi Öğrencilerin Öğretim Elemanlarını Değerlendirmesine Olanak Tanınması Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısının Türkiye Ortalamasına Uygun Hale Getirilmesi Eğitim-Öğretimle İlgili Kalite Yönetiminin Kurulması ve İşler Hale Getirilmesi Yeni Bölümlerin, Anabilim Dallarının ve Programlarının Açılması ve Aktif Olmayanların Faaliyete Geçirilmesi Yeni Fakülte/YO/Enstitü Açılması Önlisans Ağırlıklı Bir Eğitim-Öğretim Yapısından Lisans ve Lisansüstü Ağırlıklı Bir Eğitim-Öğretim Yapısına Yönelme ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısının Artırılması Bilgi Kaynağı ve Kütüphane Olanaklarının Zenginleştirilmesi Hedef 10. Teoriden Pratiğe Geçiş Bağlamında Öğrencilerin Uygulamaya İlişkin Bilgi ve Deneyimlerinin Artırılması AMAÇ 2 İNSAN KAYNAKLARIMIZIN (AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİMİZİN) NİCELİK VE NİTELİĞİNİ ARTIRMAK Hedef 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef 5. Öğretim Elemanı Sayısının Artırılması ve Haftalık Ders Yükünün Azaltılması Üniversitenin Öğretim Elemanlarının Araştırma Olanaklarının Artırılması Akademik ve İdari Personelin Çalışma Ortamının İyileştirilmesi İdari ve Teknik Personelin Sağlamış Olduğu Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi Personelin Motivasyonunun Artırılması AMAÇ 3 Hedef 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. FİZİKİ ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK VE MODERNİZE ETMEK Eğitim- Öğretim ve Araştırma Faaliyetlerinin Sağlıklı Bir Şekilde Yapılmasını Sağlamak Amacıyla Fiziksel ve Teknolojik Altyapının Oluşturulması Büyük Onarımların Gerçekleştirilmesi Etüt Proje İşlerinin Gerçekleştirilmesi Üniversite Kampüsünü 24 Saat Aktif Hale Getirecek E- Altyapı Oluşturmak 128

130 AMAÇ 4 Hedef 1. Hedef 2. Hedef 3. ULUSAL VE ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİYLE İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişiminde Bulunulması Yurtiçi ve Yurt Dışındaki Üniversitelerle Bilimsel, Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Aktiviteler Gerçekleştirilmesi AB Fonları Tarafından Desteklenen Bilimsel Araştırma Projelerinde Yer Alınması Hedef 4. Ulusal ve Bölgesel Paydaşların Talep Ettiği Eğitimlerin Karşılanması AMAÇ 5 EN ÇOK TERCİH EDİLEN VE MEZUNLARI PİYASADA ARANAN BİR ÜNİVERSİTE OLMAK Hedef 1. Hedef 2. Kamuoyu ve Paydaşlarla Sağlıklı ve Etkin Bir İletişim Kurulması Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Üniversitenin Tanıtımının Yapılması AMAÇ 6 ÖĞRENCİLERİN SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNMAK Hedef 1. Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Gelişimine Destek Olunması Hedef 2. Her Yıl Yeni Kaydolan Öğrencilere Yönelik Uyum Programı Uygulanması AMAÇ 7 GİRİŞİMCİ ÜNİVERSİTE OLARAK TOPLUMSAL HİZMET ÜRETMEK Hedef 1. Üniversite-Sanayi, Çevre, Tarım İşbirliğinin Geliştirilmesi Hedef 2. Girişimcilik Kültürünün Yaygınlaştırılması ve Girişimciliğin Teşvik Edilmesi Hedef 3. Üniversitenin Sunduğu Sağlık Hizmetlerinin Niceliğinin ve Niteliğinin Artırılarak Toplumla İlişkilerin Güçlendirilmesi Hedef 4. Toplumun Sorunlarına Yönelik Araştırma / Uygulama / Eğitim Projelerinin Desteklenmesi Hedef 5. Bölgenin Bilim, Kültür ve Sanat Açısından Gelişimine Katkıda Bulunulması 129

131 TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Üniversitemizin misyonu doğrultusunda; ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim hizmeti vermek, bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimi, teknolojiyi, sanatı ve kültürel değerleri girişimci bir üniversite olarak insanlığın hizmetine sunmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla oluşturulan politika ve önceliklerde Üniversitemizin eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel alanlarda tamamlayıcı bir yaklaşımla gerçekleştireceği stratejileri ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Yükseköğretim Kurulu başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye nin Yüksek Öğretim Stratejisi, Üniversite Stratejik Planı, Kalkınma Planları ve Yılı Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bilgi Toplumu ve Stratejisi ve Eki Eylem Planı, Ulusal Kalkınma Strateji ve Politikaları, Yıllık Program ve Hükümet Programı yol gösterici olacaktır. Buna göre politika ve önceliklerimiz şunlardır; Eğitim-öğretimde kaliteyi artıracak, bilgi ve teknolojik kaynakları geliştirecek, kalite sisteminin kurulmasını sağlayacak, öğretim elemanı sayısını artıracak ve amaçlara uygun yeni birimlerin açılmasını tesis edecek faaliyetlerin geliştirilmesi ve uygulanması, İnsan kaynaklarımızın nicelik ve niteliğini artırmaya yönelik girişimlerin yapılması, araştırma olanaklarının, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve motivasyonun sağlanması için faaliyetler üretilmesi, Fiziki altyapıyı geliştirmek ve modernize etmek için gerekli planlamaların yapılması, kaynakların temin edilmesi, altyapının oluşturulması ve projelerin gerçekleştirilmesi, Ulusal ve uluslararası üniversite ve araştırma merkezleriyle işbirliğini geliştirmek için girişimlerin ve anlaşmaların yapılması, sosyal, kültürel ve sanatsal aktivitelerin gerçekleştirilmesi, Tercih edilen ve mezunları piyasada aranan bir üniversite olmak için, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımın yapılması, kamuoyu ve paydaşlarla etkin bir iletişimin kurulması, Öğrencilerin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak için uyum programlarının düzenlenmesi ve desteklerin sağlanması, Girişimci üniversite olarak toplumsal hizmet üretmek için, üniversite-sanayi-çevre-tarım işbirliğinin geliştirilmesi, üniversitenin sunduğu sağlık hizmetlerinin sayı ve kalitesinin artırılması, toplumun öncelikli sorunlarına yönelik araştırma, uygulama ve eğitim projelerinin desteklenmesi. İdari teşkilatımızın Anayasa, kanunlara, genel hukuk kurallarına uygun olarak düzenli ve etkin bir şekilde işlemesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun etkin bir şekilde uygulanması Üniversitemizde stratejik yönetim ve performans yönetimi anlayışının geliştirilmesi Kalkınma plan ve programları ile Hükümet programının etkili bir şekilde uygulanması Üniversitemizi ilgilendiren stratejik konuların kamuoyuna, açıklık ve şeffaflık ilkelerine uygun şekilde duyurulması İdari iş ve işlemlerin sadeleştirilmesi ve kalitesinin artırılması Tasarruf kültürünün yaygınlaştırılması Hizmetlerin arzında bilgi teknolojilerinden yararlanılması Üniversitemizde belge yönetiminin sistematikleştirilmesi Stratejik yönetim ve planlama konularında daha sistematik, kapsamlı ve etkili koordinasyon sağlanması, üst yöneticiye doğru, güvenilir ve uygulanabilir politika ve stratejilerin önerilmesi ve kamuoyunun doğru ve güvenilir şekilde bilgilendirilmesi Diğer kamu idareleri ve sivil toplum kuruluşları ile etkili koordinasyon sağlanması Etkili bir denetim sisteminin geliştirilmesi Eğitim ve izleme faaliyetlerinin artırılması 130

132 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER 1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI VE TEMEL MALİ TABLOLARA AİT AÇIKLAMALAR Fonk. Kodu 01 Tablo Yılı Bütçe Giderlerinin Dağılımı (Fonksiyonel Sınıflandırma) Gider Çeşidi K.B.Ö (TL) Toplam Ödenek (TL) Harcama (TL) Kalan (TL) Genel Kamu Hizmetleri , ,49 02 Savunma Hizmetleri , ,43 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri , ,77 07 Sağlık Hizmetleri , ,11 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri , , ,45 09 Eğitim Hizmetleri , , ,50 TOPLAM , , ,75 Ekon. Kodu Tablo Yılı Bütçe Giderlerinin Dağılımı (Ekonomik Sınıflandırma) Gider Çeşidi K.B.Ö (TL) Toplam Ödenek (TL) Harcama (TL) Kalan (TL) 01 Personel Giderleri , , , SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , , ,36 05 Cari Transferler , ,26 06 Sermaye Giderleri , , ,46 07 Sermaye Transferleri TOPLAM , , ,75 Personel Giderleri (Hazine Yardımı) 2013 yılı bütçe kanunu ile tahsis edilen başlangıç ödeneği TL dir. Yıl içerisinde yapılan toplam ekleme TL dir yılı toplam ödenek miktarı TL olmuştur. Kurumumuzda görev yapmakta olan personelimizin temel maaşları, zamlar ve tazminatları, ödenekleri, sosyal hakları ve ek çalışma karşılıkları için toplam ,25TL gider yapılmıştır. Kullanılmayan ,75-TL tenkis edilmiştir yılı başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 106,6 olmuştur. Personel Giderleri ( Öz gelir ) 2013 yılı Bütçe Kanunu ile verilen başlangıç ödeneği TL dir. Yıl içinde Üniversitemiz finansman fazlası ödeneklerinden, gelir fazlası kaydı ve A.Ö.F. hizmetlerine ilişkin gelirlerden toplam ,45-TL eklenmiştir. Sene sonu itibariyle toplam ödenek ,45-TL olmuştur. Gelir gerçekleşmelerine göre ,08-TL harcanmış, ,37-TL ödenek ise tenkis edilmiştir yılı başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %78 olmuştur. Personel Giderleri ( Bağış ve Yardımlar ) Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı tarafından yurtdışına gidecek akademik personel için yapılan yardım tutarı için 2012 yılından 2013 yılına 1.235,05 TL devredilmiş olup, bu tutarın tamamı giderleştirilmiştir. 131

133 SGK Devlet Pirimi Giderleri ( Hazine Yardımı ) 2013 Yılı Bütçe Kanunu ile tahsis edilen başlangıç ödeneği TL dir. Yıl içerisinde yapılan TL lik eklemeyle ödeme miktarı TL olmuştur. Bu ödenek ile Üniversitemiz bünyesinde görev yapmakta olan akademik ve idari personelin sosyal güvenlik prim giderleri ve sağlık primi giderleri ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Toplam gider ,43- TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin kullanılmayan ,57 TL si ise tenkis edilmiş ve sene başı başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme % 105,7 olmuştur. SGK Devlet Pirimi Giderleri ( Öz gelir ) 2013 mali yılı bütçe kanunu ile tahsis edilen ödenek miktarı TL dir. Bu ödenek 657 Sayılı Kanunun 4/A maddesine göre çalışan ve özel hakları özel bütçeden karşılanan personel, usta öğreticiler, kısmi zamanla çalışan öğrencilerin sosyal güvenlik prim ödemeleri, sağlık prim ödemeleri ve işsizlik sigortası giderleri için toplam ,02-TL lik gider gerçekleştirilmiştir. Kullanılmayan ,98 TL lik kısım ise tenkis edilmiştir. Ödeneğin başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 71olmuştur. Mal ve Hizmet Alımları ( Hazine Yardımı ) 2013 yılı Bütçe Kanunu ile tahsis edilen başlangıç ödeneği tutarı TL dir. Yıl içerisinde Hazine kaynaklarından ve finansman fazlası ödeneklerden ,63-TL ödenek eklenmiş, toplam ödenek ,63-TL ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin ,59-TL si giderleştirilmiş, kullanılmayan ,04- TL si tenkis edilmiştir. 03-Mal ve Hizmet Alımları tertiplerindeki ödenekler ile öncelikli olarak Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu mal alımları, hizmet alımları, yolluklar, görev giderleri, küçük makine teçhizat alımları, küçük bakım onarım giderleri ödemeleri yapılmıştır. Başlangıç ödeneğine göre yıllık gerçekleşme % 122,8 olmuştur. Mal ve Hizmet Alımları ( Öz gelir ) 2013 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile tahsis edilen başlangıç ödeneği TL dir. Yıl içerisinde Üniversitemiz gelir fazlası ve finansman fazlası kaynaklardan ,76-TL ekleme ile toplam ödenek ,76-TL ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin gelir gerçekleşmelerine ve ihtiyaçlara göre ,44-TL si giderleştirilmiş, ,32-TL si ise tenkis edilmiş, başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme % 79 olmuştur. Mal ve Hizmet Alımları ( Bağış ve Yardımlar ) Kişi ve kurumlardan alınan bağış ve yardımlar için 2012 yılından devreden tutar ,25 TL dir yılında eklenen ,31 TL ile toplam tutar ,56 TL olmuştur. Bu tutarın ,85 TL si giderleştirilmiş, ,46-TL ise 2014 yılında devredilmiştir. Cari Transferler 2013 yılı Bütçe Kanunu ile verilen başlangıç ödeneği tutarı TL dir. Bu ödeneğin ,74- TL si giderleştirilmiştir. Kullanılmayan ,26-TL si tenkis edilmiştir. Harcamanın başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 70 olmuştur. Sermaye Giderleri ( Hazine Yardımı ) 2013 yılı Bütçe Kanunu ile tahsis edilen başlangıç ödeneği TL dir. Yıl içinde finansman fazlası kaynaklardan ,64-TL eklenmiş, toplam ödenek ,64-TL ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin ,18-TL si giderleştirilmiştir. Kullanılmayan ,46-TL ise tenkis edilmiştir. Harcamanın başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %100,7dir. Sermaye Giderleri ( Öz gelir ) 2013 Mali yılı Bütçe Kanunu ile tahsis edilen kesintili başlangıç ödeneği TL dir. Yıl içerisinde gelir fazlası ödenek olarak ,44-TL ekleme ile toplam ödenek ,44-TL olmuştur. Gelir gerçekleşmeleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda ,44-TL giderleştirilmiştir. Harcamanın başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %213,9 olmuştur. 132

134 Grafik 14 - Bütçe Giderlerinin Yıllar İtibarıyla Dağılımı (Ekonomik Sınıflandırma) 0 Personel Giderleri SGK Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , yılı bütçe giderleri, 2012 yılına göre Personel Giderlerinde %16,15 oranında, SGK Devlet Pirimi Giderlerinde %16,66 oranında, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde %15,40 oranında, Cari Transferlerde %1,59 oranında ve Sermaye Giderlerinde %26,71 oranında artmış, Sermaye Transferlerinde ise 2012 ve 2013 yıllarında harcama gerçekleşmesi olmamış; (bkz. Grafik-14 ) 2013 yılı bütçe giderleri, 2010 yılına göre Personel Giderlerinde %64,83 oranında, SGK Devlet Pirimi Giderlerinde %52,01 oranında, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde %84,09 oranında, Sermaye Giderlerinde %41,22 oranında artmış; Cari Transferlerde %76,22 oranında azalmış ve Sermaye Transferlerinde ise 2010 yılındaki gerçekleşmeye rağmen 2013 yılında harcama gerçekleşmesi olmamıştır. (bkz. Grafik-14 ) 2013 yılı toplam bütçe giderleri 2012 yılına göre %17,84 oranında, 2010 yılına göre ise %44,62 oranında artmıştır. (bkz. Tablo-75) Grafik 15 - Bütçe Giderlerinin Yıllar İtibarıyla Dağılımı (Fonksiyonel Sınıflandırma) Genel Kamu Hizmetleri Savunma Hizmetleri Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri Eğitim Hizmetleri , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , yılı bütçe giderleri fonksiyonel sınıflandırmaya göre, 2012 yılına göre Genel Kamu Hizmetlerinde %1,82 oranında, Savunma Hizmetlerinde %126,05 oranında, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerinde %0,59 oranında, Sağlık Hizmetlerinde %52,51 oranında, Dinlenme Kültür ve Din Hizmetlerinde %398,72 oranında ve Eğitim Hizmetlerinde %13,98 oranında artmıştır yılı bütçe giderleri fonksiyonel sınıflandırmaya göre, 2010 yılına göre Genel Kamu Hizmetlerinde %52,43 oranında, Savunma Hizmetlerinde %17,75 oranında, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerinde %95,23 oranında, Dinlenme Kültür ve Din Hizmetlerinde %105,51 oranında, Eğitim Hizmetlerinde %52,42 oranında artmış, Sağlık Hizmetlerinde %10,77 oranında azalmıştır. (bkz. Grafik-15 ) 133

135 Tablo 76- İdari Birimlerin Masraf Cetveli (2013 Yılı)-TL Birim Toplam Ödenek Harcama Kalan Özel Kalem (Rektörlük) , , ,36 Özel Kalem (Genel Sekreterlik) , , ,91 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı , , ,03 Personel Daire Başkanlığı , ,67 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı , ,26 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı , ,59 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı , , ,17 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı , , ,30 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı , ,74 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı , ,28 Hukuk Müşavirliği , , ,55 TOPLAM , , ,86 Tablo 77- Fakültelerin Masraf Cetveli (2013 Yılı)-TL Tertip Toplam Ödenek Harcama Kalan Fen-Edebiyat Fakültesi , , ,19 Tıp Fakültesi ,561, , ,88 Mühendislik Fakültesi , , ,19 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , , ,29 Ereğli Eğitim Fakültesi , , ,71 Güzel Sanatlar Fakültesi , ,24 Diş Hekimliği Fakültesi , ,75 391,76 İletişim Fakültesi ,14 7,86 İlahiyat Fakültesi , , ,29 Eczacılık Fakültesi ,87 84,13 TOPLAM , , ,54 Tablo 78- Enstitülerin Masraf Cetveli (2013 Yılı)-TL Birim Toplam Ödenek Harcama Kalan Fen Bilimleri Enstitüsü , ,71 Sosyal Bilimler Enstitüsü , , ,36 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , , ,17 TOPLAM , , ,24 Tablo 79- Konservatuar ve Yüksekokulların Masraf Cetveli (2013 Yılı)-TL Birim Toplam Ödenek Harcama Kalan Devlet Konservatuarı ,71 215,29 Zonguldak Sağlık Yüksekokulu , ,12 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu , ,03 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu , ,59 Yabancı Diller Yüksekokulu ,03 TOPLAM , ,03 134

136 Tablo 80- Meslek Yüksekokullarının Masraf Cetveli (2013 Yılı)-TL Birim Toplam Ödenek Harcama Kalan Alaplı Meslek Yüksekokulu , ,36 830,54 Zonguldak Meslek Yüksekokulu , , ,21 Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu , ,76 Devrek Meslek Yüksekokulu , ,38 106,97 Çaycuma Meslek Yüksekokulu , , ,70 Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu , ,06 747,54 Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu , , ,83 TOPLAM , , ,55 Tablo 81- Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Diğer Birimlerin Masraf Cetveli (2013 Yılı)-TL Tertip Toplam Ödenek Harcama Kalan Uygulama ve Araştırma Hastanesi , ,83 Bilim ve Teknoloji Uygulama Araştırma Merkezi ,03 216,97 Diğer Merkezler Diğer Merkezler ,32 360,68 Diğer Bölümler ,13 218,87 TOPLAM , ,35 Tablo Yılı Bütçe Gelirlerin Dağılımı (Ekonomik Kod)-TL Gelir Gelir Tahmini Gerçekleşme Ret ve İadeler Net Gelir 03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Kira Gelirleri Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağışlar, Yardımlar, Özel Gelirler Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar Merkezi Yönetim Bütçesi Dâhilindeki İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer İdarelerden Alınan Bağış Yardımlar Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar Proje Yardımları Diğer Gelirler Faiz Gelirleri Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Para Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler Sermaye Gelirleri Taşınır Satış Gelirleri BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,

137 Tablo 83 - Hazine Yardımı Bütçe Teklifi - TL Gerçekleşme - TL ARTIŞ % ARTIŞ % Cari Hazine Yardımı , ,70 Sermaye Hazine Yardımı , ,10 TOPLAM , ,89 Tablo 84 - Bütçe Gelirlerinin Önceki Yıla Göre Değişimi (Ekonomik Kod) Gelir Ekonomik Kod 2012 Gelir Gerçekleşmesi-(TL) 2013 Gelir Gerçekleşmesi-(TL) 03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , Diğer Gelirler , Sermaye Gelirleri ,52 TOPLAM GELİR , , Red ve iadeler (-) ,29 TOPLAM NET GELİR ,30 Artış % Grafik 16 - Yıllar İtibariyle Gelir Gerçekleşmeleri (Ekonomik Kod) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , ,57 16 Bütçe Gelirlerine İlişkin Açıklamalar Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2013 yılı için tl gelir tahmin edilmiştir yılı sonuna kadar Mal ve Hizmet Satış Gelirleri (şartname, basılı evrak, form satış geliri, sergi ve fuar geliri, örgün ve yaygın öğretimden, ikinci öğretimden elde edilen gelirler, sosyal tesis işletme geliri, diğer hizmet gelirleri olarak) TL, Kira gelirleri (lojman kira geliri ve sosyal tesis kira geliri) TL olmak üzere toplam TL gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Tahmin edilen gelire göre gerçekleşme oranı % 94.8 olmuştur. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 2013 yılı için TL gelir tahmin edilmiştir. Merkezi Yönetim Bütçesinden Üniversitemize aktarılan Cari Hazine Yardımı TL ve Sermaye Hazine Yardımı ise TL olmak üzere toplam TL gelir gerçekleşmiştir. 136

138 Avrupa Birliği nden alınan bağış ve yardımlardan elde edilen gelirler TL dir. Kurumlardan ve kişilerden alınan şartlı bağış ve yardımlar toplamı TL dir. Proje Yardımları toplamı ( tarihli BUMKO Genelge yazısına istinaden şartlı bağış ve yardımlardan aktarılan YÖK öğretim üyesi yetiştirme programı destekleri ve YÖK yurtdışı destekleri) TL dir yılında Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel Gelirler toplamı TL olarak gerçekleşmiştir. Tahmin edilen gelir miktarına göre gerçekleşme oranı %108,07 olmuştur. Diğer Gelirler 2013 yılı için TL gelir tahmin edilmiştir yılı sonuna kadar Faiz geliri olarak TL, Araştırma Proje Gelirleri olarak TL, Para cezalarından TL, Diğer Çeşitli Gelirler (Teminatlardan gelir kaydedilenler, kişilerden alacaklar, öğrenci katkı payı telafi gelirleri, elektrik, su vb. gelirler ile diğer gelirler ) kaleminden TL olmak üzere toplam TL gelir elde edilmiştir. Tahmin edilen gelire göre gerçekleşme oranı %146.8 olmuştur. Sermaye Gelirleri 2013 yılı için sermaye gelirleri taşınır satış gelirlerinden elde edilmiş olup TL dir. Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler 2013 yılında Bütçe Gelirlerinden red ve iade olarak yapılan toplam tutar TL dir. Red ve iadelerin, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden yapılan iadeler toplamı 656,00 -TL, Kişilerden Alacak Faiz Gelirlerinden olan iade toplamı 317,26-TL ve Kişilerden Alacaklar alt hesabından yapılan iade TL dir. Sıra No Tablo 85 - Birim Bazında Döner Sermaye Gelirleri Gelir Elde Eden Birim 2012 Yılı Gelir ( TL ) 2013 Yılı Gelir ( TL) 1 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi , ,89 2 Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi , ,10 3 Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi , ,73 4 Sürekli Eğitim Merkezi , ,56 5 Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 407, ,46 6 Uzaktan Eğitim Merkezi ,17 7 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Araştırma Merkezi ,89 8 Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi ,23 9 Ahşap Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi , ,51 10 Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi ,76 346,42 11 Fen Edebiyat Fakültesi ,06 12 Tıp Fakültesi , ,37 13 Mühendislik Fakültesi , ,63 14 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , ,36 15 Ereğli Eğitim Fakültesi , ,55 16 Alaplı Meslek Yüksekokulu 5.549, ,53 17 Zonguldak Meslek Yüksekokulu ,39 18 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü - 70,86 TOPLAM , ,71 137

139 Sıra No Tablo 86 - Döner Sermaye Giderleri Gider Türü 2012 Yılı Gider ( TL ) 2013 Yılı Gider ( TL) 1 Personel Giderleri , ,32 2 Mal ve Malzeme Alım Giderleri , ,71 3 Hizmet Alım Giderleri , ,74 4 Yapım İşleri Giderleri , ,11 5 Diğer Giderler , ,98 TOPLAM , ,86 2-MALİ DENETİM SONUÇLARI SAYIŞTAY DENETİMİ 2012 Yılı Sayıştay Denetim Bulguları 2013 yılı şubat ayında Sayıştay denetçileri tarafından üniversitemiz 2012 mali yılına ilişkin iş ve işlemlerin denetimi yapılmış, denetim sonucu hazırlanan 2012 Sayıştay Denetim Raporuna ilişkin bulgular ve bu rapora istinaden 2013 yılında yapılan işlemler aşağıda belirtilmiştir: 1. Kurum mülkiyetinde bulunan arazi ve arsaların 250- Arazi ve Arsalar Hesabına kaydedilmediği görülmüştür. 2. Kurum mülkiyetindeki yer altı ve yer üstü düzenlerinin tamamının 251- Yer Altı ve Yerüstü Düzenleri Hesabına kaydedilmediği görülmüştür. 3. Kurum binalarının gerçek değerleriyle kaydedilmemesi nedeniyle 252-Binalar Hesabında kayıtlı tutarın, kurum binalarının tamamına ilişkin durumu yansıtmadığı görülmüştür. 4. Kuruma tahsisli taşınmazların, nazım hesaplardan 964-Kamu İdarelerine Tahsisli Binalar ve Araziler Hesabı ile 965- Kamu İdarelerine Tahsisli Binalar ve Araziler Karşılığı Hesabında izlenmediği görülmüştür. Denetim Görüşü Bülent Ecevit Üniversitesi Özel Bütçesinin 2012 yılına ilişkin mali rapor ve tablolarının Denetim Görüşünün Dayanakları bölümünde açıklanan nedenlerden dolayı (Taşınmazlar ve Nazım Hesaplar) hesap alanlarındaki hata ve eksiklikler hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanun ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olduğu kanaatine varılmıştır. Sayıştay Denetim Raporlarına İlişkin Gerçekleştirilen İşlemler 1. Kurumumuz mülkiyetinde bulunan arazi ve arsaların 250- Arazi ve Arsalar hesabında gerçek değerleri ile kayıtlarının yapılabilmesi için bir inceleme komisyonu oluşturulmuş olup, inceleme komisyonu tarafından belirlenen bedeller sonucunda ilgili hesaba Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin amir hükümleri gereğince muhasebe birimi tarafından 250- Arazi ve Arsalar Hesabına ilgili kayıtlar yapılmıştır. 2. Kurumumuz mülkiyetinde bulunan yeraltı ve yer üstü düzenlerimizin 251- Yer Altı ve Yerüstü Düzenleri hesabına gerçek değerleri ile kayıtlarının yapılabilmesi için kurumumuzca oluşturulan inceleme komisyonu tarafından belirlenen bedeller sonucunda 251- Yeraltı ve Yerüstü düzenleri hesabına Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin amir hükümleri gereğince muhasebe birimi tarafından ilgili kayıtlar yapılmıştır. 3.Kurumumuz kullanımında bulunan kurum binalarının tamamının 252- Binalar hesabında gerçek değerleri ile izlenebilmesi için oluşturulan inceleme komisyonu tarafından belirlenen bedeller sonucunda Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin amir hükümleri gereğince muhasebe birimi tarafından ilgili kayıtlar yapılmıştır. 4. Kurumumuza tahsisli taşınmazların tamamına ait envanter çalışması başlatılmıştır. Bu amaçla kurulan komisyon tarafından gerekli tespitler yapılmaktadır. Bu çalışma neticesinde tespit edilen bedeller üzerinden, Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik ve Hazine Taşınmazları Hakkındaki Yönetmelik amir hükümleri gereğince taşınmazların Nazım Hesaplardan 964- Kamu İdarelerine Tahsisli Binalar ve Araziler Hesabı ile 965-Kamu İdarelerine Tahsisli Binalar ve Araziler Hesabında izlenmesi temin edilmiştir. 138

140 İÇ DENETİM İç Denetim Programı Gerçekleşme Durumu İç denetim programı gereğince 2013 yılı içerisinde denetlenen süreçler ve ilgili birimler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: SIRA NO SÜREÇ İLGİLİ BİRİM 1 Mal Alım, Bakım ve Onarım İşlemleri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2 Katkı Payları, Hazine Hisseleri, Gelir Tahakkuk ve Tahsil Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmet Alımları Diş Hekimliği Fakültesi 4 Hizmet Alımları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2013 yılı programında yer almasına rağmen, aşağıda belirtilen denetimlere yıl içerisinde başlanılmış fakat programda öngörülmeyen danışmanlık görevlerinin ortaya çıkması nedenleriyle program döneminde tamamlanamayıp 2014 yılına sarkmıştır. Öğrenci Kayıt Kabul ve Kimlik İşlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kitap ve Dokümantasyon İşlemleri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Program Dışı Denetim ve Danışmanlık Faaliyetleri 2013 Yılında iç denetçilerce program dışı yapılan danışmanlık faaliyetlerine ait bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Sıra No Konusu İlgili Birim Denetçi 1 Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca 2012 yılında avans ve kredi hesapları kullanılarak yapılan harcamaların mevzuata uygunluk yönünden incelenmesi. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı M. USTA O. GÜRELİ 2 Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin teknik destek hizmetlerini ifa etmekte olan yüklenici firmanın çalıştırdığı personelin maaş ödemelerini sözleşme ve eklerindeki hükümler çerçevesinde yerine getirmediği hususunda Rektörlüğümüze gelen ihbar ve şikâyetlerin hukuki açıdan incelenip değerlendirilmesi. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi M. USTA O. GÜRELİ 3 Üniversitemiz Yükseköğrenim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı Koordinatörlüğü işlem süreçlerinin ilgili mevzuat hükümleri yönünden denetlenmesi. Farabi Koordinatörlüğü M. USTA O. GÜRELİ 4 Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen faturalandırma işlem sürecinin ilgili mevzuat hükümleri ve uygulanan sistem yönünden incelenmesi. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi M. USTA 139

141 5 Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde yatan hastalar için verilen yemek hizmetinden bu merkezde görev yapan tüm personel ile stajyer ve intörn öğrencilerin bedelsiz yararlanma koşullarının ilgili mevzuat hükümleri yönünden değerlendirilmesi. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi O. GÜRELİ 6 Kamu İhale Kurulunun, Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk.ca yapılan yemek hizmeti alımı ihalesi hakkında verdiği kararının mahkemece iptal edilmesi üzerine yapılacak işlemler ve tereddüte düşülen konular hakkında birim görüşümüzün Rektörlük Makamına sunulması. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı O. GÜRELİ 7 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne sunulan Altyapı Projelerinde bazı durumlarda alınacak makine teçhizatın kurulumunun yapılabilmesi için gereken ve küçük boyutlu olmayan fiziki mekânla ilgili tadilatların proje kapsamında yapılıp yapılamayacağına ilişkin birim görüşümüzün bildirilmesi. BAP Koordinatörlüğü M. USTA Ayrıca, 2013 yılında iç denetçilerimiz tarafından bazı konularda sözlü olarak da danışmanlık hizmeti verilmeye devam edilmiştir. Kritik Tespit ve Öneriler İç denetçilerimiz 2013 yılında gerçekleştirdikleri denetim faaliyetleri sonucunda yaptıkları tespit ve önerilerini Rektörlük Makamına raporlamış ve denetim raporlarının bir nüshasını da Kurula göndermişlerdir. Bu çerçevede, idaremizde gerçekleştirilen iç denetim faaliyetleri sonucunda yapılan tespit ve önerilerin bazılarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir SIRA TESPİTLER ÖNERİLER 1 Bir birimde iç kontrolle ilgili risk değerlendirmesi ve kontrol faaliyetleri standartlarının yerine getirilmediği. Daha etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde hizmet verilmesi açısından, süreçlerdeki risklerin belirlenerek kontrol faaliyetlerinin yazılı olarak oluşturulması, çalışanların risk ve kontrol kavramları hakkında bilgilendirilmesi önerilir. 2 İki birimde 4734 sayılı Kanunun 22/d bendi gereğince doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda, alım yapılacak kişi ya da firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının Kurumun internet sayfasından kontrol edildiğine dair bir bilgiye rastlanılmadığı. Kanunun 22/d bendi kapsamında yapılan alımlarda alım yapılacak kişi veya firmanın Kurumun internet sitesinden yasaklı olup olmadığı sorgulanmalı ve yasaklı olması durumunda söz konusu kişi veya firmadan alım yapılmamalıdır. 3 Bir birimde avans sınırlarını aşan giderler için kullanılan kredilerde, özel bütçeli idareler için mevzuatta bir düzenlemeye yer verilmemesine rağmen, genel bütçeli idareler için belirlenmiş Kredi Talepnamesi Formu nun kullanıldığı. Genel bütçeli idareler için getirilmiş kredi izni sisteminin özel bütçeli idare olan üniversitemizde uygulanmaması ve kredi talepnamesi formlarının da kullanılmaması önerilir. 4 Bir birimde Hazine ve BAP paylarının eksik hesaplandığı. (Süreç devam ediyor) 140

142 Kabul Edilmeyen Bulgular Gerçekleştirilen iç denetim faaliyetleri sırasında, denetçilerimizce yapılan tespit ve öneriler karşısında denetlenen birimlerle uzlaşılamayan bir bulgu ortaya çıkmış olup, konu hakkındaki süreç devam etmektedir. İzleme Faaliyetleri Denetim ve danışmanlık raporlarında belirtilen öneriler, bu öneriler doğrultusunda sorumlu birimlerce gerçekleştirilmesi taahhüt edilen ve bir takvime bağlanan eylemlerin gerçekleşme düzeyi bir sonraki izleme periyodunda kapsama alınacak olup, izleme sonuçları birleştirilerek dönemsel raporlama kapsamında üst yöneticiye sunulacaktır. Ayrıca, bundan sonraki süreçlerde, Kamu İç Denetim Rehberine uygun olarak izleme sonuçları tabloları da düzenlenerek İDKK na iletilecektir. Denetim Planı Gerçekleşme Durumu Birimimizce denetlenecek birim ve süreçlerin belirlenmesinde İç Denetim Koordinasyon Kurulunca yayımlanan Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi esas alınmıştır. Yönetimce bir risk yönetimi sürecinin oluşturulmaması nedeniyle, çalışmalarımızda öncelikle Üniversitemizin faaliyet alanına ilişkin risk faktörleri tanımlanmış, risk seviyeleri ölçülmüş ve yüksek risk içeren alan ve konulara denetim önceliği verilerek Dönemi İç Denetim Planı hazırlanmış olup, Rektörlük Makamının tarihli onayı ile yürürlüğe konulmuştur. Bu doğrultuda, Dönemi İç Denetim Planında denetlenmesi öngörülen ve risk düzeyi yüksek olarak değerlendirilen toplam 14 alandan 9 unun ve risk düzeyi orta olarak değerlendirilen toplam 12 alandan 9 tanesinin denetimi gerçekleştirilebilmiştir (yani, öngörülen denetimin yüzde 70 i ). İdaremizin teşkilat yapısına yeni birimlerin katılması, iç denetçi kadrolarındaki değişiklikler ve program dışı görevler nedenleriyle 3 yıllık planda sapmalar meydana gelmiştir. Denetim Evreni Plan hazırlanırken, İç Denetim Birimimizce Üniversitemiz faaliyetlerine etki eden beş yapısal risk kriteri tanımlanmıştır. Bunlar; Bütçe Büyüklüğü, İşlem Hacmi ve Personel Sayısı, Faaliyetlerin Karmaşıklığı ve Mevzuatın Yoğunluğu, Kontrol Ortamı, İmaj ve İtibar Plan döneminde birim/süreç esaslı denetim benimsenmiş ve risk puanlaması birimler bazında yapılmış olup, üniversitemiz birimleri risk önceliğine göre sıralanmıştır. Daha sonra, bu birimlere ait işlem süreçleri arasından seçilen süreçler denetim alanları olarak değerlendirilmiştir. Planlamada yüksek riskli süreçlerin her yıl, orta riskli süreçlerin iki yılda bir, düşük riskli süreçlerin ise üç yılda bir denetlenmesi ve en yüksek riskli alanlara öncelik verilmesi esas alınmış olmakla birlikte, iç denetçi sayımızın yetersizliği ve denetim alanlarının çokluğu nedeniyle, ancak risk düzeyi yüksek ve orta olan birimlerin önemli kabul edilen bazı süreçleri iç denetime tabi tutulmuştur. Ayrıca üst yönetici istekleri doğrultusunda tercih edilen bazı alanlarda öncelikli olarak denetlenmiştir. 141

143 B- PERFORMANS BİLGİLERİ 1- YATIRIM PROJELERİ (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı) Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 2013 Yılı içerisinde ihale edilecek olan Diyabet ve Obezite Araştırma ve Uygulama Merkezi Binasının etüd-projeleri yapılmıştır. Diğer taraftan doğrudan temin usulü etüd-proje hizmetlerinin satın alımı işlemleri yapılmıştır. Program yılı ödeneği TL olan projeye öz gelirlerden TL altyapı projesinden ise TL olmak üzere toplam TL ödenek aktarılmıştır yılında ihale edilecek olan Sağlık kampüsü Merkezi Yemekhane ve Sosyal Merkez Binasının etüd-projesi yılın ikinci yarısında yaptırılmıştır. Yapılan işler için TL harcama yapılmıştır. Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi Toplulaştırılmış bu proje kapsamında 4 adet projemiz bulunmaktadır Yılı proje tutarı TL olup, program yılı ödeneği TL dir. Projeye öz gelirlerden TL ödenek aktarılmıştır. Ayrıca Diş Hekimliği Fakültesi için TL ek ödenek tahsis edilmiştir. Bu projeden dönem sonuna kadar TL gider yapılmıştır. 1- Merkezi Yemekhane, İdari Bürolar, Trafo Ünitesi Konukevi ve Oditoryum İkmal İnşaatı tarihinde ihalesi gerçekleştirilen ikmal inşaatı işinin 2010 yılında betonarme imalatları yapılan Konukevi ve Trafo Üniteleri Bölümünün yapımı tamamlanıp 2011 Temmuz ayı sonunda hizmete hazır hale getirilmiştir. İşin son etabını oluşturan 4500 m² lik Oditoryum ve İdari Büroların bulunduğu bölümünde binanın temelinin iyileştirilmesi sonucunda binada, sözleşme bedelinin %10 u tutarında iş artışı ile işlerin tamamlanamayacağı anlaşılmıştır. Sözleşme kapsamında iş tutarı kadar işlerin yapılarak tasfiye edilmesi planlanmıştır. Ancak yüklenici firma işin bitim süresi içinde işleri tasfiye edilebilir halde tamamlayamamıştır. Kalan işlerin ikmal ihalesi için 2013 yılında süre yeterli olmamıştır. 2- Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvarı ve İş Atölyeleri İnşaatı tarihinde ihalesi gerçekleştirilen 5980 m² kapalı alanı bulunan binaların 2011 yılı sonunda temel imalatları ve betonarme imalatlarının bir bölümü tamamlanmıştır yılı içerisinde kalan betonarme imalatlar yapılıp iş atölyesi ve bir bölüm laboratuar imalatı tamamlanıp hizmete hazır hale getirilmiştir yılında laboratuar binalarından A ve B blokların yapımı tamamlanıp hizmete alınmıştır. Binalarda yapılan temel iyileştirilmesi imalatlarının yapımı sonucunda sözleşme bedelinin %10'u üzerinde iş artışı olacağı anlaşıldığından, sözleşme kapsamındaki iş tutarı kadar imalat yapılarak işin tasfiyesi gerçekleştirilmiştir. Bu durumda C blok laboratuarı temel altı imalatları yapılabilmiştir. Kalan işlerin ikmal ihalesi tarihinde yapılmıştır. Yeni yapılan ihale sonucunda C blokun temel ve zemin katı betonarme imalatları yapılmıştır. 3- Diş Hekimliği Fakültesi İnşaatı Diş Hekimliği Fakülte Binası inşaatının ihalesi tarihinde gerçekleştirilmiştir. Projenin kapalı alanı 8145 m² dir. İhale süreci içinde aşırı düşük sorgusu ve diğer işlemler tamamlanmış ancak ihale dosyasının Kamu İhale Kurumuna gönderilmesi sonucu işin sözleşmesi tarihinde imzalanabilmiştir yılında binanın betonarmesi tamamlanmıştır yılında binanın kalan işleri tamamlanmış ve ağustos ayı sonunda bina hizmete hazır hale getirilmiştir. Proje tamamlanmıştır. 4- Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası İnşaatı 2012 yılı yatırım programına giren projenin, yıllara sâri ihale edilerek yapımına başlanması planlanmıştır yılında kullanılacak ödeneği öz gelirlerden karşılanacak olup bina için TOKİ tarafından ihale hazırlığı yapıldığından 2012 yılında (Bin TL) avans ödenmiştir. İşin ihalesi tarihinde yapılmıştır. Kampüs Altyapısı Projesi Projenin 2013 yılı ödeneği TL dir. Projeden, etüd proje işlerine TL ödenek aktarılmıştır. Geçmiş yıllarda bu proje kapsamında; Sağlık Kampüsünde yer alan başta Hastane Binası olmak üzere Tıp Fakültesi, Sağlık MYO ve Merkezi Laboratuvar binalarının alt yapı eksikleri 2012 yılı sonunda tamamlanmıştır. Ayrıca aynı proje kapsamında Merkez Kampüste, kampüs içi yol bağlantıları ve çevre düzenleme işleri yapılmıştır. 142

144 Bu defa 2013 yılı içinde Merkez Kampüste, çevre aydınlatma, fiberoptik kablo ağının yapımı, ısıtma sisteminin doğalgaza dönüşümü işinin ihalesi 5 Ağustos 2013 tarihinde yapılmıştır. İşin sözleşmesi tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme kapsamındaki işlerin yapımına devam edilmekte olup yıl sonuna kadar ödeneğin TL si harcanmıştır. Onkoloji Merkezi İnşaatı Hastane binası bloklarına bitişik olarak yapımı planlanan binanın ihalesi Üniversitemiz adına TOKİ tarafından tarihinde gerçekleştirilmiştir. Yer teslimi yapılan işin kazı imalatları tamamlanmış olup temel imalatları tamamlanmış betonarme ve çelik yapı imalatları yapılmaktadır. Projenin 2013 yılı ödeneği TL dir. Projeye öz gelirlerden TL ödenek aktarılmıştır. İşin yılsonuna kadar tamamlanması için bu projeye TL ek ödenek tahsis edilmiştir. Toplam ödenek tutarı TL olmuştur. İhale sonucu projelerin yapımı ve onaylanması zaman almıştır. Yılsonunda TL harcama yapılabilmiştir. Diyabet ve Obezite Araştırma ve Uygulama Merkezi İnşaatı Merkez Kampüs sınırından geçen karayolunun alt kısmında yurt binalarının yakınında, yapımına başlanan kapalı yüzme havuzunun bulunduğu parsele bitişik olarak yapımı planlanan binanın ihale hazırlıkları tamamlanmış olup işin ihalesi 31 Temmuz tarihinde yapılmıştır tarihinde işin sözleşmesi imzalanmıştır. Binanın öncelikle kazısı yapılmıştır. Kazı alanında zeminin güvenliği için jeofizik etüd yapılmıştır. Zemin raporunun Üniversitemizin ilgili birimleri tarafından değerlendirilip zemin iyileştirmesi için gerekli önerilerin Müteahhit Firmaya bildirilmesi süreci uzun zaman almıştır. Yılsonuna kadar yapılan kazı imalatlarına karşılık TL harcama yapılmıştır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projenin program yılı ödeneği TL dir. Projeye öz gelirlerden TL ödenek aktarılmıştır. Bu proje kapsamında yapımı planlanan kapalı yüzme havuzu binası ihalesi Üniversitemiz adına TOKİ tarafından tarihinde gerçekleştirilmiştir. Yer teslimi yapılan işin kazı imalatları ve temel imalatlarının yapımı tamamlanmış olup betonarme imalatlarının yapımı devam etmektedir. Bu projeden dönem sonuna kadar TL harcama yapılmıştır. Büyük Onarım İşleri Eğitim sektöründe, muhtelif işler projesi kapsamında yer alan Büyük Onarım işlerinin program yılı ödeneği TL olup, ayrıca öz gelirlerden TL ödenek aktarılmıştır. Büyük Onarım kapsamında yapılan işler için TL harcanmıştır. Aşağıda adı geçen yazılı büyük onarım işleri 2013 yılı içerisinde ihale edilerek yıl içerisinde yapımları tamamlanmıştır. Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu binası çatısı yağmur dereleri yenilenmesi işi Merkez Kampüste Kapalı Spor Salonu dış cephe kaplaması ve ses yalıtımı ve tadilat işleri Denizcilik Fakültesi girişi teras kaplaması ve binaların yağmur dereleri ile bina içi onarım işi Kilimli de Zonguldak Meslek Yüksekokulu binası içi ve dışında tadilat ve onarım işleri Ereğli Eğitim Fakültesi spor salonunun radyan sistemi ile ısıtılması işi Makine Mühendisliği Bölümü derslik blokunda takviye, dış cephe mantolama ve onarım işi Tribün ve oturma yerlerinin ahşap kaplamalarının yapımı Sağlık Kampüsü Diş Hekimliği önü yol kaplaması, otopark kaplaması ve çevre düzenleme işi Vatandaş Katkısıyla Yaptırılan İşler Üniversitemiz Sağlık Kampüsünde Cami İnşaatı İşi: EMKO Fenni Malzeme Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından (bağış olarak) yapılması taahhüt edilmiştir. Yapımı devam etmektedir. Merkez Kampüste Cami İnşaatı: Türkiye Diyanet Vakfı Zonguldak Şubesi tarafından (bağış olarak) yapılması taahhüt edilmiştir. Yapımı devam etmektedir. Açık Spor Tesislerinin İnşası: Merkez Kampüste çok amaçlı açık spor sahaları Cemile ÇOLAK (Seçil İnşaat Taahhüt Malzeme ve Hafriyat) tarafından (bağış olarak) yapılması taahhüt edilmiştir. Kullanım alanı yaklaşık m² dir. Yıl içerisinde tamamlanıp hizmete alınmıştır. 143

145 Zonguldak MYO Kilimli Kampüsünde Prefabrik Yemekhane ve Kantin Binası İnşası: Zonguldak MYO Kilimli Kampüsünde Prefabrik Yemekhane ve Kantin Binası İnşası İşi Kilimli Üniversite ve Yükseköğrenimi Geliştirme Derneği tarafından (bağış olarak) yapılması taahhüt edilmiştir yılı sonu itibariyle yapımı tamamlanmıştır. Eksik ve noksanlıklar giderilmektedir. Ereğli Eğitim Fakültesi Kampüsünde Prefabrik Yemekhane ve Kantin Binası İnşaatı: Ereğli Eğitim Fakültesi Kampüsünde Prefabrik Yemekhane ve Kantin Binası İnşaatı İşi, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası tarafından (Bağış olarak) yapılması taahhüt edilmiştir yılı sonu itibariyle yapımı tamamlanmıştır. Eksik ve noksanlıklar giderilmektedir. Hizmet Alımı Olarak ( 22/d ye Göre ) Yaptırılan Yapım İşleri Hizmet Alımı ihale edilen 22 Adet yapım işi ve 7 adet etüd-proje işi tamamlanarak hizmete alınmıştır. 144

146 145

147 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ ( B.A.P. Koordinatörlüğü ) Tablo 87- BAP Tarafından Desteklenen Projeler (2013 yılı) Proje Türü Proje Sayısı Destek Miktarı (TL) Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projeleri ,00 Altyapı Projeleri ,00 Bağımsız Araştırma Projeleri ,00 Yurtdışı Kongre Desteği Projeleri ,00 Bilimsel Makale Hazırlama Desteği Projeleri ,00 Eğitim-Öğretim Kalitesini Geliştirme Projeleri - - TOPLAM ,00 Tablo 88- Kurum Dışı Fon Desteği Alan Projeler (2013 yılı) Proje Türü Proje Sayısı Destek Miktarı (TL) TÜBİTAK ,00 BAKKA ,00 TOPLAM ,00 Tablo 89 - Kurum Dışı Fon Desteği Alan Projelerin Listesi (2013 yılı) NO Proje Adı / Konusu 1 Dizel ile Kirlenmiş Toprakların Biyolojik Yolla Arıtımında Azot Kaynağının Etkisi Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Ahmet ALTIN Projenin Bitiş Tarihi Toplam Proje Bedeli (TL) Toplam Ödenek (TL) Toplam Harcama (TL) , ,53 2 Bazı Femantrolin Bazlı Ligantların Kuatemer Türevlerinin ve Platin (II) Komplekslerinin DNA ile Etkileşimlerinin İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Burak ÇOBAN , ,72 3 GPS İle Atmosferik Su Buharı Kestirimi Doç. Dr. Çetin MEKİK , ,00 4 4,5-Bisaril-3(2H)- Piridazinonların Sentezi ve Fotokramik Özelliklerinin Araştırılması 5 Anadolu Endemik Memelilerinin Yayılış Alanlarının ve Genetik Çeşitliliklerinin Belirlenmesi, Öncelikli Koruma Alanlarının Önerilmesi 6 TR81 Düzey 2 Bölgesi Ekonomik Yapı ve Rekabet Gücünün Girdi Çıktı Modeli İle Analizi Prof. Dr. Mahmut KÖSE Doç. Dr Ferhat MATUR Doç. Dr. Necla AYAŞ , , , , , , ,97 NO Tablo 90 - Yurtdışı Makale Projeleri (2013 Yılı) Yayın Bedeli (TL) Kalan Ödenek (TL) 1 531,00 3,18 Makalenin Yayınlanacağı Dergi JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICALSOCIETY Protokol Süresi Projenin Bitiş Tarihi Proje Sonuç Raporlarının Teslim Tarihi Bağlı Olduğu Fakülteler Fen Edebiyat Fakültesi ,00 23,56 JOURNAL OF MEDICINAL FOOD Tıp Fakültesi 3 867,00 225,33 EUROPEAN NEUROLOGY Tıp Fakültesi 4 560,00 73, , , ,00 0 INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY EURASİAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH PUBLISHED BY THE AMERİCAN PHYSİCAL SOCİETY HINDAWI PUBLISHING CORPORATION INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRİNOLOGY Tıp Fakültesi Ereğli Eğitim Fak Mühendislik Fakültesi Tıp Fakültesi 146

148 NO Yayın Bedeli (TL) Kalan Ödenek (TL) Makalenin Yayınlanacağı Dergi Protokol Süresi Projenin Bitiş Tarihi ,00 10,00 BOUNDARY VALUE PROBLEMS ,00 0 İNTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY Proje Sonuç Raporlarının Teslim Tarihi Bağlı Olduğu Fakülteler Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi ,00 0 ACTUAL PROPLEM OF ECONOMY Devrek MYO , Tablo 91 - Yurtdışı Kongre Desteği Projeleri (2013 Yılı) Mühendislik Fakültesi NO 1 PROJENİN KONUSU PFC 3D de Kayaç Kesme Mekanizmasının Modellenmesi ve Yenilme Türünün Belirlenmesi PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ VE PROJEDEN YURTDIŞINA GİDECEK KİŞİ Yrd. Doç. Dr. TOPLAM BÜTÇE (TL) TOPLAM HARCAMA Gidilecek Ülke Bağlı Olduğu Fakülte Okan SU 4.000, ,13 Çin Zonguldak MYO 2 Merkez ve Doğu Avrupa Ülkelerinin Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Asimetrik Nedensellik Testi Sonuçları Yrd. Doç. Dr. Emrah İsmail ÇEVİK 2.565, ,00 ABD İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü 3 Türkiye deki Hemşirelerin Yurtdışında Çalışma Tercihlerini Belirleyen Nedenlerin Probit Model İle Analizi Yrd. Doç. Dr. Nüket KIRCI ÇEVİK 2.565, ,00 ABD İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 4 Uzaktan Algılama ile Termik Santrallerin Yerel İklim Değişikliğine Olan Etkileri: Zonguldak Örneği, Türkiye Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU (Arş. Gör. Ali İhsan ŞEKERTEKİN) 3.996, ,10 ABD Mühendislik Fak. Jeodezi ve Fotogrametri 5 Birinci Dünya Savaşı Sırasında Macarların Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti ne (Kızılay) Yaptığı Yardımlar Yrd. Doç. Dr. Ahmet EFİLOĞLU (Okutman Yücel NAMAL) 1.540,00 932,97 Macaristan Fen Edebiyat Fak Tarih Bölümü 6 Yüksek Çözebilirlikli Uydu Görüntülerinin Bilgi İçeriğinin CBS Veritabanlarının Güncellenebilmesi Bağlamında İrdelenmesi Doç. Dr. Mehmet ALKAN 4.000,00 0,00 ABD Mühendislik Fak. Jeodezi ve Fotogrametri 7 Sağlık Alanında Çalışanlar ve Homoseksüel, Biseksüel Bireylerde Eşcinsellere Yönelik Tutumların İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. 8 Sözlü Mülakatlarda Notlandırıcı Önyargısı Prof. Dr Kuzey Anadolu Fayı İsmetpaşa Segmentinin İzlenme Çalışmalarının Tarihçesi ve Son Bulgular Hava Yolu İşletmelerinin Sundukları Hizmet Kalitelerine Göre Sıralanması InSAR Teknolojisi İle Elde Edilen Yüksek Çözünürlüklü Sayısal Yüzey Modellerinin Performans Değerlendirmesi Behçet Hastalarında QRS Varlığının Değerlendirilmesi Hızlı Frekans Hoplamalı Dik Frekans Bölmeli Çoğullamanın Doppler Yayılımı Altında Başarımı Dönüşüm Sürecindeki Erken Türkiye Cumhuriyeti nde Resmi Tarih: 1940 larda Değişimler ve Süreklilikler Değişken Kesitli ve Ek Kütle Taşıyan Eğri Kirişlerin Düzlem İçi ve Düzlem Dışı Titreşimleri Latife UTAŞ AKHAN Yüksel AYAZ (Okutman Fatma TANRIVERDİ KÖKSAL) 2.580, ,00 Finlandiya Zonguldak Sağlık YO 1.460, ,00 ABD Doç. Dr. Çetin MEKİK 4.000, ,00 İspanya Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Arş. Gör. Dr. Doç. Dr. Mehmet PEKKAYA 3.102, ,87 Umut Güneş SEFERCİK Muhammet Raşit SAYIN Rıfkı HENDEN (Öğr. Gör. Ahmet OTURAK) Ayça ERİNÇ ERDAL Hamdi Alper ÖZYİĞİT Bosna Hersek 4.000, ,00 Çin 1.000, ,00 Portekiz 3.610, ,61 İtalya 2.145, ,79 Rusya 3.870, ,82 Portekiz Fen Edebiyat Fak Fizik Bölümü Mühendislik Fak. Jeodezi ve Fotogrametri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Mühendislik Fak. Jeodezi ve Fotogrametri Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bil. Kardiyoloji A.D. Alaplı MYO Elektrik ve Enerji Bölümü Fen Edebiyat Fak Tarih Bölümü Mühendislik Fak. Mekatronik Mühendisliği 147

149 NO PROJENİN KONUSU Doğal Eğimli Petek Dokulu Sandviç Kirişlerinin Farklı Hasar Modelleriyle Deneysel Dinamik Analizi Fırsatçı Röle Seçiminin Dağıtılmış Turbo Kodlamalı İşbirlikli İletişim Sistemine Uygulanması Türkiye de Madencilik Sektöründe Çalışanların İşe Gitmeme ve Varmış/Çalışıyormuş Gibi Yapma Eğilimlerinin Örgütsel Performansa Etkileri PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ VE PROJEDEN YURTDIŞINA GİDECEK KİŞİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet YETMEZ (Arş. Gör. Hamza ERDOĞAN) TOPLAM BÜTÇE (TL) TOPLAM HARCAMA Gidilecek Ülke 3.961, ,00 İspanya Doç. Dr. Ertan ÖZTÜRK 3.850, ,18 İtalya Yrd. Doç. Dr. Halil YILDIRIM 2.700, ,37 Hırvatistan 19 Çatapat Yemeye Bağlı Çocuk Ölümleri Doç. Dr. Rıza YILMAZ 3.530, ,19 İngiltere Farklı Lamellerarası Mesafeye ve Yüzey Pürüzlüğüne Sahip Perlitik Ray Çeliklerinin Abrasif Aşınmaya Etkisi Aktif Spor Yapan Üniversite Öğrencilerinin İlk Yardım Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi Ornidazolun GalleriaMellonella nın Biyolojik ve Biyokimyasal Parametreleri Üzerine Etkisi Eikosanoid Biyosentezi İnhibitörlerinin Büyük Bal Mumu Güvesi, Galleria Mellonella ve Ektoparasitoidi, Bracon Hebetor unoksidatif ve Antioksidatif Cevabı Üzerine Etkileri Patlatma Yükü Altında Üç-Boyutlu Sayısal Kaya Hasar Analizi 1929 Ekonomik Krizinde İstanbul ve Krizin Çözümüne Türk Usulü Katkı: Ucuzluk Kuponları Genç Elit Güreşçi ve Futbolcularda Kol-Bacak ve Çabukluk Performanslarının Karşılaştırılması XV. Asır Sufilerinden ZeyneddinHafi nin Arapça Eserlerinin Eski Anadolu Türkçesi Üzerindeki Yansıma ve Tesirleri Hareketli Yükler Altındaki Kren Kirişlerinin Optimum Tasarımı Uluslararası Rekabette Sektörel Gelişmelerin Önemi: Türkiye de Mobilya Sektörü Örneği Bilgisayar Simülasyonları ile Desteklenmiş Probleme Dayalı Öğrenmenin Muhakeme Becerisi Üzerine Etkisi İki Yeni Platin Kompleksinin DNA ya Bağlanma Çalışması Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Prof. Dr. Doç. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr Yrd. Doç. Dr. Handan BAYCIK 2.719, ,25 Danimarka Mustafa GÜMÜŞ 1.000,00 527,24 İspanya Kemal BÜYÜKGÜZEL (Öğr. Gör. Meltem ERDEM) Ender BÜYÜKGÜZEL Tuğrul ÜNLÜ (Arş. Gör. Özgür YILMAZ) 1.000, ,00 ABD 2.620, ,00 ABD 4.000, ,00 Kanada İdris SARISOY 1.486, ,33 Bosna Hersek Uğur Altay MEMİŞ 1.000,00 İspanya Hasan ÖZER 1.060, ,88 Ürdün Serpil KARAKUŞ 3.870, ,54 Portekiz Doç. Dr. Şermin ŞENTURAN 1.480, ,00 Sırbistan Doç. Dr. Özlem KORAY 2.900, ,80 İtalya Yrd. Doç. Dr. 32 Şişen Kayaçlardaki Yeraltı Yapıları Prof. Dr Yeni Bir Hibrit Birleştirme Tekniği: Yapıştırma- Yumuşak Lehimli Bağlantılar Öğrenme İdare Sistemlerinde Gagne nin Dokuz Öğretim Durumunun Kullanılması Öğretmen Adayları Tarafından Hazırlanan Öğretim Materyalleri Ne Derece Yaratıcı Öğretmenlere Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Burak ÇOBAN 2.880, ,67 Slovakya Yadigar V. MÜFTÜOĞLU 4.000, ,00 Kanada Fatmagül KOLTUK (Arş. Gör. Nergizhan 2.350, ,00 Portekiz KAVAK) Doç. Dr. Ömür AKDEMİR 2.900, ,00 İtalya Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Gürkay BİRİNCİ 2.900, ,80 İtalya Ali ARSLAN (Öğr. Gör. Elif AKDEMİR) 2.900, ,16 İtalya Bağlı Olduğu Fakülte Mühendislik Fak. Makine Mühendisliği Mühendislik Fak. Elektrik Elektronik Mühendisliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bil. Adli Tıp A.D. Mühendislik Fak. Makine Mühendisliği Beden Eğitimi ve Spor YO Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Mühendislik Fak. Maden Mühendisliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Ereğli Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mühendislik Fak. Makine Mühendisliği Çaycuma MYO Yönetim ve Organizasyon Bölümü Ereğli Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Edebiyat Fak. Kimya Bölümü Mühendislik Fak. Maden Mühendisliği Mühendislik Fak. Makine Mühendisliği Ereğli Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Ereğli Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Ereğli Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 148

150 NO 37 PROJENİN KONUSU Türkistan dan Türkiye ye Cumhuriyet Döneminde Yapılan Göçler Kapsamında 1982 Afganistan Göçleri 38 Türkçenin Güncel Bir Sorunu Olarak Medya Dili PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ VE PROJEDEN YURTDIŞINA GİDECEK KİŞİ Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Nurettin HATUNOĞLU Musa DEMİR (Okt. Ali YUMURTACI) TOPLAM BÜTÇE (TL) TOPLAM HARCAMA Gidilecek Ülke 2.130, ,71 Kırgızistan 2.050, ,13 Kırgızistan 39 Hemşirelik Öğrencilerinin Kariyer Planlama Yrd. Doç. Konusundaki Düşünceleri Dr. Müge UZUN 2.700,00 İngiltere 40 Çocuk Cinsel İstismarı ve Çocuk Koruma Yrd. Doç. Ayça DEMİR Kanunu Dr. GÜRDAL 2.300, ,00 İtalya İnorganik Nanoparçacıklar İçeren Amfifilik Tarak 41 Tipi Graft Kopolimerler. Optik Özellikleri ve Prof. Dr. Baki HAZER 3.560, ,00 Hindistan Tıbbi Uygulamaları 42 Eray KÖKSAL Yakın Fay Etkisinin Binaların Deprem Yrd. Doç. (Öğr. Gör. Seda Performansına Etkisi Dr. COŞKAN) Asidite Tarafından Yönlendirilen Tümör Hücre İstilasını Modelleyen Sistem İçin Matematiksel Analiz ve Nümerik Simülasyonlar Bilgisayar Destekli Dil Öğrenim Yazılımlarının Yatırım Öncesi Karşılaştırılması Ağırlık İle İlgili Kelimelerin Edebi Metinlerde ve Halk Dilinde Farklı Kullanımları Cerchar Aşınma İndeks Deneyine Çizme 46 Mesafesinin Etkisi Fizik Öğretmen Adayları Fizik Öğretirken 47 Bilgisayar Kullanımına Karşı Nasıl Eğitim Gösterir? Gastrik Sıvının İndirekt Laboratuvar Kompozitleri Üzerindeki Mikrosertliğinin Etkisi Darrier Rahatsızlığı Olan Bir Hastanın Oral Rehabilitasyonu Türkiye Ekonomisinde Büyümenin Arz Kaynakları: Sektörel Analiz ( ) Tek Faz Bilgisi İle Hologramdan Sayısal Olarak 3 Boyutlu Cismin Görüntüsünün Elde Edilmesi İçin Yeni Algoritmalar Geliştirilmesi Gros ve Klinik Anatomi Uygulamalarında Fotograf Çekimi İçin Kurallar Üç Farklı Kökucu Bulucunun Farklı İrrigasyon Solüsyonu Varlığında Etkinliğinin Karşılaştırılması Paralel ve Konik Formdaki Farklı Post Tiplerinin Kök Kanalına Bağlanma Dayanımları ve Kırılma Dirençlerinin İncelenmesi Farklı Çözücülerin Eğri Kanallardan Guta- Perkanın Uzaklaştırılmasındaki Etkinliklerin İncelenmesi:Mikro Bilgisayarlı Tomografi Çalışması Karadeniz Ereğli de (Batı Karadeniz, Türkiye) Dalga Enerjisi Üretim Uygulamasına Bir Yaklaşım İşgücü Verimliliği Hakkında Planlama Mühendislerinin Tahminleri: Teori ve Pratik Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Bağlı Olduğu Fakülte Fen Edebiyat Fak. Tarih Bölümü Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Zonguldak Sağlık YO Hemşirelik Böl. Fen Edebiyat Fak. Sosyoloji Bölümü Fen Edebiyat Fak. Kimya Bölümü 2.550, ,00 İtalya Zonguldak MYO Gülnihal MERAL 3.672, ,02 Almanya Ramazan Şükrü PARMAKSIZ (Okt. Dinçer BİÇER) Emel KESİM (Okt. Elçin ŞARKGÜNEŞİ) 2.550, ,00 İtalya Fen Edebiyat Fak. Matematik Bölümü Ereğli Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 2.550, ,00 İtalya Zonguldak MYO Doç. Dr. Olgay YARALI 4.000, ,00 Polonya Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Doç. Dr. Nilüfer DİDİŞ 3.360, ,69 İspanya Seda CENGİZ 4.000, ,06 Finlandiya Murat İnanç CENGİZ 1.000, ,00 Finlandiya Doç. Dr. Necla AYAŞ 3.587,00 Rusya Doç. Dr. Zehra SARAÇ 4.000, ,00 Çin Doç. Dr. Çağatay BARUT 4.000, ,00 Arjantin Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. M. Murat KOÇAK 1.000, ,00 Portekiz Sevinç AKTEMUR TÜRKER Baran Can SAĞLAM Hülya KESKİN ÇITIROĞLU 1.000, ,00 Portekiz 1.000, ,00 Portekiz 4.000, ,00 Hırvatistan Serdar ULUBEYLİ 3.804, ,00 Hırvatistan Mühendislik Fak. Maden Mühendisliği Ereğli Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Diş Hekimliği Fak. Protetik Diş Tedavisi AD. Diş Hekimliği Fak. Periodontoloji AD. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat AD. Mühendislik Fak. Elektrik Elektronik Mühendisliği Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi A.D. Diş Hekimliği Fak. Klinik Bilimleri Bölümü Endodonti AD. Diş Hekimliği Fak. Klinik Bilimleri Bölümü Endodonti AD. Diş Hekimliği Fak. Klinik Bilimleri Bölümü Endodonti AD. Mühendislik Fak. Jeoloji Mühendisliği Mühendislik Fak. İnşaat Mühendisliği 149

151 NO PROJENİN KONUSU Progressi fpulmonerfibrozis Saptanan Emekli Madencilerde PET-CT Bulguları Ptozis Cerrahisinde Sık Kullanılan Üç Cerrahi Tekniğin Karşılaştırılması Karadeniz Bölgesinde Farklı Geleneksel Tatlar: 60 Mıhlama (Muhlama) ve Kuymak Ekonomik İşbirliği Teşkilatı nın Bölgesel Entegrasyona Dönüşümünde Engelleyici 61 Faktörler: Bölge İçi Ticaret Açısından Bir Değerlendirme 62 Kamu Harcamaları İle Bürokrasi Arasındaki İlişki: Avrasya Ekonomileri Örneği 63 Bir Açık İşletmedeki Şişen Kayaçlar Farklı İrrigasyon Sistemleri Kullanıldığında Sodyum Hipokloritin EnterococcusFaecalis Üzerine Etkinliği Tip 1 Diabetes Mellitustan Korunmada BCG Aşısının Etkisi Mobilya Dekorasyon Programlarında Uygulamalı Derslerin Etkin Kullanımı Üzerine Bir İnceleme G7 Ülkelerinde Petrol Fiyatı ve Sanayi Üretimi: Asimetrik ve Asimetrik Olmayan Nedensellik Testlerinden Kanıtlar Orta Öğretim Öğrencilerinin Çevresel Bilinç Seviyesi: Balıkesir Örneği Çokkültürcülük (ler) ve Almanya da Yaşayan Türkler 70 Sahne Sizin: Aktör Olarak Öğrenciler Toz Katkılı Elektriksel Aşındırma Yöntemiyle Ti- 71 6AI-4V Yüzeyi Üzerine Hidroksiapatit Kaplama Petrolden Doğalgaz Tüketimine Geçişin Cari Açık ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki 72 Nedensellik Etkisi: 11 OECD Ülkesi için Boostrap Düzeltilmiş Panel Nedensellik Testinden Kanıtlar Türkiye'de Tarımsal Hammadde Fiyat Artışlarının Tarımsal İstihdam ve Gelir Üzerindeki Etkisi Temel Analiz Yaklaşımı ile Hisse Senedi Seçiminde Gri İlişkiler Analizinin Uygulanması 15 Avrupa Ülkesinde Enerji Kullanımı ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Analizi İlkokul Öğrencilerinin Çevresel Bilinç Seviyesi: Zonguldak Örneği Metal Çalışma Sıvıları İçin Video Görüntülerinden Damlacık Boyutlarının İncelenmesi Öteki Kavramının Bir Bakış Nesnesi Olarak Ele Alınışı: Elif Şafak'ın Mahrem Adlı Eseri Üzerine Öteki-Türlü Bir Okuma PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ VE PROJEDEN YURTDIŞINA GİDECEK KİŞİ TOPLAM BÜTÇE (TL) TOPLAM HARCAMA Gidilecek Ülke Prof. Dr. Müge Meltem TOR 1.000, ,00 İspanya Prof. Dr. Yrd. Doç. Dr. Suat Hayri UĞURBAŞ 2.272,00 İspanya Özge Duygu OKUR 1.000, ,00 Makedonya Doç. Dr. Hamza ÇEŞTEPE 2.080, ,69 Rusya Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Özcan SEZER 2.080, ,00 Rusya M. Erdinç BİLİR 4.000, ,38 Polonya Sibel KOÇAK 1.000, ,00 Portekiz Mehmet KARACI 1.915, ,75 İngiltere Hikmet YAZICI 2.517, ,95 İspanya Zafer ÖZTÜRK 2.620, ,00 İspanya Bağlı Olduğu Fakülte Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bil. Göğüs Hastalıkları A.D. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları A.D. Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Mühendislik Fak. Maden Mühendisliği Diş Hekimliği Fak. Klinik Bilimleri Bölümü Endodonti AD. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bil. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Çaycuma MYO Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Doç. Dr. Ahmet ALTIN 3.200, ,40 İspanya Zonguldak MYO Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre YANDI (Okt. Derya ÇAKIR DEMİRHAN) Sezai KALAFAT (Okt. Fatma Duygu BORA) 3.460, ,16 İtalya 3.075, ,14 İspanya Nihal EKMEKÇİ 2.902, ,74 İngiltere Ferdi KESİKOĞLU 2.650, ,00 İspanya Arzu TAY BAYRAMOĞLU Mehmet Fatih BAYRAMOĞLU Deniz ŞÜKRÜOĞLU Süreyya ALTIN (Arş. Gör. Elif ALAYDIN) 2.593, ,38 İspanya 2.593, ,38 İspanya 2.655, ,02 İspanya 3.200, ,33 İspanya Rıfat HACIOĞLU 2.570, ,00 İtalya Özlem AYDIN ÖZTÜRK (Öğr. Gör. Fatma AYKANAT) 1.647, ,29 Slovenya Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Ereğli Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Mühendislik Fak. Makine Mühendisliği Devrek MYO Muhasebe ve Vergi Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Mühendislik Fak. Çevre Mühendisliği Mühendislik Fak. Elektrik Elektronik Mühendisliği Fen Edebiyat Fak. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 150

152 NO PROJENİN KONUSU İşletmelerde Öğrenilmiş Çaresizlik ve Başarı Korkusunun Rekabet Gücü Üzerindeki Etkileri Makroekonomik Değişkenler Üzerinde Petrol Fiyat Şoklarının Etkisi: Gelişmekte Olan Bir Ülkeden Kanıt PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ VE PROJEDEN YURTDIŞINA GİDECEK KİŞİ Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ferda ÇAKMAK Halime TEMEL NALIN TOPLAM BÜTÇE (TL) TOPLAM HARCAMA Gidilecek Ülke 1.670, ,34 Makedonya 2.825,00 Dubai Bağlı Olduğu Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Tablo 92 - Bağımsız Araştırma Projeleri (2013 Yılı) NO PROJENİN KONUSU PROJE YÖNETİCİSİ Kilimli İlçesinde Bulunan Ergenlik Dönemindeki Çocukların Televizyon Eğilimlerinin Özdeşleşme ve Medya Okuryazarlığı İle İlişkisinin Araştırılması ve Belgeselleştirilmesi Ebru İle Sanat Terapisi Uygulamalarının Psikiyatri Hastalarının Anksiyete Düzeylerine Etkisi Yenice Ormanları Endemik Türü Camiyanı Karaçamı nın (PinusNigraArn. Subsp. Pallasiana Var. Pallasiana) Kemanda Ses Tahtası Olarak Kullanılması TOPLAM BÜTÇE TOPLAM SÜRE BİTİŞ TARİHİ Doç. Dr. Ahmet ALTIN 9.998,00 24 ay Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Latife UTAŞ AKHAN 9.926,00 12 ay İlker KÖMÜRCÜ ,00 18 ay Batı Karadeniz Bölgesi Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Yrd. Doç. Dr. Adnan BAYSAL ,00 36 ay Kanserlerde Yeni Bir Biyobelirteç Adayı Olarak HLJ1 (DNAJB4) Yrd. Doç. Dr. Tolga ACUN 9.986,00 12 ay Vitiligo nun Patogenezinde IL-17 Gen Polimorfizmi Yrd. Doç. Sevim KARAKAŞ Dr. ÇELİK ,00 12 ay Kilimli İlçesindeki Betonarme Yapıların Beton Sınıflarının Araştırılması Prof. Dr. Ali İhsan EROL 9.740,00 24 ay Diabetli Bireylerde Elde Edilen Plateletten Zengin Fibrinin İçerdiği Büyüme Faktörlerinin Biyokimyasal Analizi Arş. Gör.Dr. Umut BALLI 9.998,00 18 ay Sodyum Perborat ile Yapılan İntrakoronal Ağartma İşlemlerinde Nd: YAG ve Diyot Lazer Uygulamalarının Karşılaştırılması: Renk ve Raman Spektroskopi Analizi Periodontal Hastalıklı Bireylerde Plazma, Dişeti Oluğu Sıvısı ve Tükürük 8-OHdG ve Glutatyon Seviyeleri Üzerine Obezitenin Etkisi Tavşanlarda Konsantre Büyüme Faktörlerinin Kemik İyileşmesi Üzerine Etkisinin Histolojik Olarak İncelenmesi Fiber İle Güçlendirilmiş Laboratuar Kompozitlerinin Bükülme Dayanımının İncelenmesi Dişeti Çekilmelerinin Tedavilerinde Koronale Pozisyona Flep İle Birlikte Uygulanan Konsantre Büyüme Faktörünün Etkisi Zonguldak Bölgesi Toprak Örneklerinde Radyoaktivite Tayini ve Halkın Aldığı Radyasyon Doz Değerinin Belirlenmesi Velilerin Çocuklarında Görmek İstedikleri Değerler, Bu Değerlerin Okul Tercihlerine Etkisi ve Okulların Beklentileri Karşılama Düzeyi Öğrencilerin Fizikte Zihinsel Modellerine Kültürün Etkisinin İncelenmesi Bi-2212 Eklenmesiyle Külçe MgB2 Süperiletkenlerinin Üretimi ve Yapısal, Fiziksel Özelliklerinin Maglev Uygulamaları İçin Araşt. Triklabendazolun Yapay Besin İle Yetiştirilen GalleriaMellonella (Lepidoptera: Pyralidae) Pup ve Erginlerinin Total Protein Miktarına Etkisi Prefabrike ve Kişisel Olarak Hazırlanan İmplant Abutmentlarının Pasif Uyum ve Yorulma Davranışlarının Karşılaştırılması Periodontal Hastalığı Olan ve Periodontal Sağlıklı Bireylerde Fetuin- A ve Serum Amyloid A Proteinlerinin Seviyesinin Biyokimyasal Olarak İncelenmesi Kadın Cinsel Fonksiyon Bozukluğu Tanılı Kadınlarda e-nos 894G/T ve Dopamin DRD4 48bp VNTR Gen Polimorfizmlerinin İncelenmesi Nazal Septum Deviasyonlu Hastalarda Operasyon Öncesi ve Sonrası Ekokardiyografik, Ambulatuvar Kan Basıncı ve Ritm Holter Sonuçlarının Karşılaştırılması 23 Farklı Elektronik Kök Ucu Bulucuların İn Vitro Etkinlikleri Farklı Kanal Şekillendirme Hareketlerinin İşlem Sonrası Ağrı Üzerine Etkisi Ortodonti Kliniğinde Tedavi Gören Hastaların Tükürük Özelliklerinin ve İçeriğinin İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Dr. Dt. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Baran Can SAĞLAM 9.630,00 12 ay Figen ÖNGÖZ DEDE 9.953,00 24 ay M. Cenk DURMUŞLAR 6.981,00 18 ay Seda CENGİZ 9.370,00 12 ay Şeyma BOZKURT 9.912,00 24 ay Abdullah KORAY ,00 12 ay Hasan MEYDAN 7.270,00 15 ay Nilüfer DİDİŞ ,00 12 ay Ezgi TAYLAN KOPARAN Ender BÜYÜKGÜZEL 8.000,00 24 ay ,00 12 ay Doğu Ömür DEDE 9.950,00 24 ay Çiğdem COŞKUN TÜRER 9.715,00 24 ay Adem TOK 5.370,00 12 ay Murat DAMAR 8.620,00 12 ay Mustafa Murat KOÇAK 8.400,00 12 ay Arş. Gr. Dr. Ersan ÇİÇEK 8.500,00 12 ay Yrd. Doç. Dr. Nurhat ÖZKALAYCI ,00 36 ay

153 Tablo 93 - Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projeleri (2013 Yılı) NO PROJENİN KONUSU PROJE YÖNETİCİSİ Fibromiyalji Sendromu Tanılı Hastalarda Periferik Kanda Proinflamatuar Sitokinlerin Araştırılması Metotreksat ve Paklitaksel Kemoterapilerinin Farklı Koryokarsinom Hücre Kültür Modelleri Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması Ratlardaİntestinal İskemi Reperfüzyon Hasarı Modelinde Humaninin Olası Anti-apoplotik ve Anti-inflammatuar Etkilerinin Araştırılması Patellofemoral Ağrı Sendromunda Kinezyotaping Uygulamasının Etkinliği Sugammadeks İle NondepolarizanBloğun Geri Döndürülmesinde Cinsiyetin Etkisi Beslenme Yetersizliği Olan Çocuklarda Perkutan Enterogastrostomi Öncesi ve Sonrası İmmun Fonksiyonların Değerlendirilmesi TOPLAM BÜTÇE TOPLAM SÜRE PROJENİN BİTİŞ TARİHİ Doç. Dr. Şenay ÖZDOLAP ,00 12 ay Doç. Dr. Aykut BARUT 8.500,00 18 ay Prof. Dr. Mustafa CÖMERT ,00 12 ay Doç. Dr. Selda SARIKAYA 2.430,00 18 ay Yrd. Doç. Dr. Doç. Dr. Özcan PİŞKİN ,00 12 ay Gonca HANDAN ÜSTÜNDAĞ 6.420,00 18 ay 07/05/2013 tarih ve 2013/05 nolu Komisyon Kararı ile iptal edilmiştir. 7 Preeklamptik Anne ve Bebeklerinde Asimetrik Dimetil Yrd. Doç. İbrahim Etem Arginin Düzeyi ve Oksidan/Antioksidan Sistemin Rolü Dr. PİŞKİN ,00 18 ay Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Klinik- 8 Radyolojik Fenotiplerinin Serum Biyobelirteçleri İle Olan Prof. Dr. Müge Meltem TOR ,00 12 ay İlişkisinin Değerlendirilmesi 9 Ayak Asimetrisinin El Tercihine Göre Değerlendirilmesi Doç. Dr. Çağatay BARUT ,00 12 ay İnfliksimabın Sıçanlarda Testiküler Torsiyon Detorsiyon Hasarı Üzerine Etkileri Doç. Dr. Zehra KURÇER ,00 24 ay Poli (Kaprolakton) Esaslı Heterograft Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Prof. Dr. Baki HAZER ,00 12 ay Mikrodalga Dalga Enerjisi Kullanılarak Kömürdeki Kükürdün Giderilmesi Prof. Dr. İhsan TOROĞLU ,00 24 ay Mikrokanallarda Nanoakışkan Kullanımının Akış ve Isı Yrd. Doç. Transferine Etkilerinin Araştırılması Dr. Adnan TOPUZ 7.900,00 24 ay Zonguldak ve Çevresinde Açılan Karayolu Tünellerinin 14 Çevre Kaya Özelliklerinin Belirlenmesi ve Duraylılığının Doç. Dr. Melih GENİŞ ,00 24 ay Değerlendirilmesi 15 TKİ Bursa-Orhaneli Linyit İşletmesi ndeki Kayaçların Şişme Yrd. Doç. Davranışının İncelenmesi Dr. M. Erdinç BİLİR ,00 12 ay /10/2013 tarih ve 2013/11 nolu 16 3B CBS de Konumsal Modelleme; Zonguldak Örneği Doç. Dr. Mehmet ALKAN ,00 36 ay Komisyon Kararı ile iptal edilmiştir Cosmo-SkyMed Uydu Verilerinden 3 Boyutlu Yeryüzü Modellerinin Üretilmesi ve Farklı Arazi Sınıfları Üzerinde Değerlendirilmesi; İstanbul Örneği Farklı Azot Kaynaklarının Toprakta Biyolojik Yolla Dizel Arıtımı Üzerindeki Etkileri Yükseköğretimde Öğrenci Harcama ve Maliyetleri: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği Mebendazolun Galleria Mellonella L (Lepidoptera: Pyralidae) nın Yaşama ve Gelişimi Üzerine Etkileri Oksfendazolun Yapay Besin İle Beslenen Galleria Mellonella L (Lepidoptera: Pyralidae) Larvalarının Bazı Biyolojik Özellikleri Üzerine Etkileri Çatalağzı (Zonguldak) Bölgesinde Atmosferik Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların Birikiminin Karayosunları Kullanılarak Araştırılması Betulaceae Familyası Duyarlı Hastalarda Alnus Orientalis (Doğu Kızılağacı) Decne. Polenine Karşı Gösterilen IgEReaktivite Profilinin Belirlenmesi ve Major Alerjenlerinin Saflaştırılması Globularia Trichosantha Bitkisinde Bitki Doku Kültürü Teknikleri İle Kallus Üretimi ve Bazı Sekonde rmetabolitlerin Analizi Yrd. Doç. Dr. Umut Güneş SEFERCİK 5.200,00 12 ay Doç. Dr. Ahmet ALTIN ,00 24 ay Yrd. Doç. Dr. Prof. Dr. Prof. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Doç. Dr. Mehmet CURAL 4.831,00 12 ay Kemal BÜYÜKGÜZEL Kemal BÜYÜKGÜZEL ,00 12 ay ,00 12 ay Muhammet ÖREN ,00 18 ay Şenol ALAN ,00 12 ay Hatice ÇÖLGEÇEN ,00 12 ay 23/01/2014 tarih ve 2014/01 nolu Komisyon Kararı ile iptal edilmiştir. 152

154 NO PROJENİN KONUSU PROJE YÖNETİCİSİ Batı Karadeniz Bölgesinde Bol Yağışı Bulunan Bazı Karayosunu Türlerinin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi Zonguldak İli Büyük Memelilerinin (Mammalia) Fotokapan Yöntemiyle Tespit Edilmesi 27 Safranbolu (Karabük) İlçesi Bryofit Florası Türkiye de Doğal Olarak Yetişen Bazı Centaurea L. (Asteraceae) Taksonlarının Anatomik Özelliklerinin İncelenmesi Kannabidiol ün İskemi/Reperfüzyon İle Uyarılan Aritmiler Üzerine Etkisi Biyobozunur Poliester Esaslı Nanokompozitlerin Hazırlanması ve Fizikokimyasal Karakterizasyonu Yeni Amfifilik Biyobozunur Polyester Üretiminin Sentezi ve Karakterizasyonu Yrd. Doç. Dr. TOPLAM BÜTÇE TOPLAM SÜRE PROJENİN BİTİŞ TARİHİ Şenol ALAN ,00 12 ay Prof. Dr. Mustafa SÖZEN ,00 24 ay Yrd. Doç. Dr. Muhammet ÖREN ,00 12 ay Doç. Dr. Ayşe KAPLAN 7.965,00 18 ay Yrd. Doç. Dr. Ersöz GONCA ,00 15 ay Prof. Dr. Baki HAZER ,00 12 ay Prof. Dr. Baki HAZER ,00 12 ay Bodipy Esaslı Floresans Kemosensörler Doç. Dr. Zuhal GERÇEK ,00 24 ay Bazı Heterohalkalı Bileşiklerin Sentezi Prof. Dr. Özden ÖZEL GÜVEN ,00 18 ay Manyetik Nanokompozitlerin Hazırlanması ve Analitik Yrd. Doç. Uygulamaları Dr. Şevket ATA ,00 12 ay Bor-salisilaldehit Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Yrd. Doç. Dr. Emre HANHAN ,00 12 ay İki Çekirdekli Pd(II) Komplekslerinin Sentezi ve Suzuki Yrd. Doç. Reaksiyonu Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Dr. Emre HANHAN ,00 12 ay Altının Yığın Liçi Uygulamalarında Kazanma Veriminin Artırılması İçin Geçirgenlik Etkisinin İncelenmesi Prof. Dr. Sait KIZGUT ,00 24 ay İçme Sularında Bulunan Doğal Organik Maddelerin Yrd. Doç. Ultrafiltrasyon Yöntemi İle Karakterizasyonu: Zonguldak Dr. Örneği Kadir ÖZDEMİR ,00 24 ay Tablo 94 - Desteklenen Bilimsel Araştırma Projelerinin Birimlere Göre Dağılımı (2013 Yılı) Birimler Lisansüstü Öğretim Araştırma Projeleri Proje Sayısı Destek Miktarı Altyapı Projeleri Proje Sayısı Destek Miktarı Bağımsız Araştırma Projeleri Proje Sayısı Destek Miktarı Yurtdışı Kongre Desteği Projeleri Proje Sayısı Destek Miktarı Bilimsel Makale Desteği Projeleri Proje Sayısı Destek Miktarı Proje Sayısı TOPLAM Destek Miktarı Fen Edebiyat F Mühendislik F Tıp Fakültesi Diş Hekimliği F İ.İ.B.F Ereğli Eğitim F Çaycuma MYO Alaplı MYO Zonguldak MYO A.E. Sağlık HMYO Zon. Sağlık MYO BESYO Devrek MYO İlahiyat Fakültesi D. Konservatuarı Bil. Teknoloji UAM Genel Toplam

155 2012 Yılı Faaliyet Raporu 3-FAALİYET BİLGİLERİ Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ( ARTMER ) Merkezi Laboratuvar binamız 2010 yılı eylül ayı sonunda ilgili iş programı ve projesi doğrultusunda tamamlanarak hizmete verilmiş ve ilgili DPT projesi kapsamında cihaz alımları ve ihale çalışmaları devam etmektedir. 12 adet laboratuvar, gaz odaları, asistan odaları, ofisler mevcuttur. Cihazlarımız; ICP-MS TPD/TPR/TPO TOC Sürtünme-Yorulama Test C. DNA Analizörü XRD TG-DTA Ultra Piknometre NMR Dinamik Darbe Sistemi LC-MS/MS Raman DSC Makro-CHNS SEM Statik Test Cihazı Kalorimetre ANALİZ LİSTESİ: ICP-MS ile Yapılabilen Analizler: Kanda element analizleri, Serumda element analizleri, Toprakta ağır metal analizleri, Su ve deniz suyu analizleri, Kaya, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, Mineralli ve termal su analizleri, Endüstriyel hammadelerde iz element analizleri, Vücut sıvılarında iz metaller, Metal zehirlenmeleri, Silah atışı kalıntıları, İçeceklerde ve gıdalarda iz element analizleri SEM ile Yapılabilen Analizler: Metaller ve alaşımlar, oksidasyon/ korozyon, kırıklar, kaynaklar, parlatılmış yüzeyler, manyetik ve süper iletken malzemeler, Seramikler, kompozitler, plastikler, Filmler/kaplamalar, Jeolojik kesitler, mineraller, Yumuşak malzemeler: Polimerler, ilaçlar, filitreler, jeller, dokular, bitki materyalleri, Parçacıklar, porlu yapılar, fiberler, Hidrasyon/dehidrasyon Islanma davranışı/kontak açısı analizi Oksidasyon/korozyon Gerilme (ısıtma ve soğutma ile birlikte) Kristalizasyon/faztransformasyonu analizleri. LC-MS/MS ile Yapılabilen Analizler: Veterinerlik ilaç kalıntı analizleri, Gıda pestisit analizleri, Suda kalıntı ve kirlilik tayini, Tıpta yenidoğan taraması, İlaç metabolitleri analizi. RAMAN ile Yapılabilen Analizler: Diş uygulamaları, İlaç, Malzeme bilimi, Biyolojik bilimler, Nanoteknoloji, Adli uygulamalar, Sanat ve müzeler, Karbon-Elmas, Yarıiletkenler, Yer bilimi ve Gemoloji Yoğunluk (Piknometre) ile yapılabilen Analizler: Malzemelerin yoğunluk analizlerinin belirlenmesi Petrol Ürünleri Analizleri: Yoğunluk analizi, Kinematik Vislozite analizi, Toplam Tortu analizi, Parlama Noktası analizi, Su Muhtevası analizi, Kül analizi, Kükürt analizi TG-DTA ile Yapılabilen Analizler: Erime sıcaklığı, Faz değişimi, Cam geçiş sıcaklığı, Oksitleme/ İndirgeme, Kütle kaybı, Korozyon, Sublimleşme, Isı kapasitesi, Yüzeyeçekilme/ Salıverme. Makro-CHNS ile Yapılabilen Analizler: Polimer malzemelerde C, H, N, S analizi, Fuel oil de kükürt analizi, Çeşitli inorganik materyallerde C, H, N, S analizi 154

156 2012 Yılı Faaliyet Raporu BET ile Yapılabilen Analizler: Quantachrome autosorb automated gas sorption cihazı ile Physisorption analiz, Quantachrome autosorb automated gas sorption cihazı ile Chemisorption analiz, BET yüzey alanı analizi, BET yüzey alanı ile gözenek boyut analizi. DNA Dizi Analizörü ile Yapılabilen Analizler: SNP, STR Analizleri, MLPA, AFLP, Gen Ekspresyonu Dizilim, Patolojik Uygulamalar, Filogenetik Uygulamalar. DSC ile Yapılabilen Analizler: Isı kapasitesi, Korozyon, Termal kararlılık, Erime, Sublimleşme, Oksitleme/ İndirgeme, Termal genleşme, Faz değişimi, Cam geçiş sıcaklığı. TOC-N Cihazı ile Yapılabilen Analizler: Su ve atık su, içme sularında toplam organik karbon, toplam karbon, toplam azot, inorganik karbon, uçucu karbon ve uçucu olmayan karbon analizi. Tablo 95 - Üniversitemiz Tarafından Düzenlenen Etkinlikler (2013 Yılı) Etkinlik Türü Etkinlik Sayısı Etkinlik Türü Etkinlik Sayısı Etkinlik Türü Etkinlik Sayısı Kongre 1 Seminer 78 Tiyatro 6 Sempozyum 2 Söyleşi 13 Çalıştay 3 Konferans 107 Konser/Dinleti 22 Toplantı - Panel 1 Sergi 5 Turnuva 2 TOPLAM 240 Tablo 96 - Diğer Kurumların Düzenlediği Etkinliklere Katılım (2013 Yılı) Birim Kongre Sempozyum Konferans Panel Seminer Söyleşi Konser Dinleti Sergi Teknik Gezi Çalıştay Toplantı Sosyal Sorumluluk Tiyatro Turnuva Spor Kurs / Sınav Sunum TOPLAM Fen Edebiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Ereğli Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi İlahiyat Fakültesi Denizcilik Fakültesi Devlet Konservatuarı Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor YO Yabancı Diller Yüksekokulu Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Alaplı Meslek Yüksekokulu Zonguldak Meslek Yüksekokulu A.E.Sağlık Hizmetleri MYO Devrek MYO Çaycuma MYO Gökçebey MMÇ MYO TOPLAM

157 2012 Yılı Faaliyet Raporu Merkez Tablo 97 - Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Etkinlikleri (2013 Yılı) Etkinlik Sayısı Hizmet Verilen Kurum Sayısı Sürekli Eğitim Merkezi (BEÜSEM) Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Araştırma Merkezi Karadeniz Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSAM) Sakine-Şevki Yurtbay Gıda Araştırma ve Uygulama Merkezi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) 2-49 Üniversite-Sanayi İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Hizmet Verilen Kişi Sayısı 156

158 2012 Yılı Faaliyet Raporu ÇALIŞTAY 157

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU ZONGULDAK 2013 1 Müspet ilimlerin temeline dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 07/03/2016-12426 T.C. Sayı :42780703/602.04.03/ Konu :2018-2022 Stratejik Plan Hazırlığı Dağıtım Üniversitemiz 2013-2017 ikinci beş yıllık Stratejik Planının süresi 2017 yılında

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU ZONGULDAK 2013 1 Müspet ilimlerin temeline dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Tasarı) Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 AKADEMİK BİRİMLERİMİZ 13 FAKÜLTE 3 ENSTİTÜ 5 YÜKSEKOKUL 1 KONSERVATUAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 1992 ) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( Kuruluş: 1992 ) ZONGULDAK

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME..1 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Temmuz 2013 Müspet ilimlerin temeline dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU 2015 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2016 ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi İletişim Bilgileri: Adres: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü PK:67100 İncivez / ZONGULDAK Santral: ( 0372 ) 291 11 00 Faks:

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

ZKÜ 2009 Yılı Faaliyet Raporu

ZKÜ 2009 Yılı Faaliyet Raporu SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 18 yıl gibi kısa bir sürede büyüyen, gelişen bulunduğu bölgeye sağladığı katkılarıyla, dinamizmiyle ses getiren bir kurum olmuştur. 2009 yılında Üniversitemiz, Zonguldak

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2016 Üniversitemiz 2016 Mali Yılı Performans Programı 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 18 yıl gibi kısa bir sürede büyüyen, gelişen bulunduğu bölgeye sağladığı katkılarıyla, dinamizmiyle ses getiren bir kurum olmuştur.

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2014 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 - ZONGULDAK Müspet ilimlerin temeline dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ 16.746 19.128 21.610 23.871 26.503 26.343 2010 2011 2012 2013 2014 Ocak 2015 Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (31.01.2015 itibarıyla) LİSANS ÖĞRENCİ SAYISININ ÖNLİSANS ÖĞRENCİ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 13/10/2016-48382 Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BE6P38TES* Sayı :91441517/105.04/ Konu :Danışmanlık Türk Dili, Danışmanlık A.İ.İ.T. ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir.

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI T.C ANAYASASI'NIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ (*) Kanun No.: 2709 Kabul Tarihi: 7.11.1982 Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları 1. Yükseköğretim kurumları MADDE 130- Çağdaş eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2015-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2009-2014) 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 2 1-GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon.. 3 B-Yetki, Görev Ve Sorumluluklar.

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite

Detaylı

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ 16.746 19.128 21.610 23.871 26.503 24.389 2010 2011 2012 2013 2014 Temmuz Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (31.07. itibarıyla) LİSANS ÖĞRENCİ SAYISININ ÖNLİSANS ÖĞRENCİ

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2016-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mayıs 2014 SUNUŞ Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ 16.746 19.128 21.610 23.871 26.503 26.069 2010 2011 2012 2013 2014 Mart 2015 Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (31.03.2015 itibarıyla) LİSANS ÖĞRENCİ SAYISININ ÖNLİSANS ÖĞRENCİ

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 1 2 SUNUŞ Kamu Mali Yönetimini yeniden yapılandırma çalışmalarının yasal temelini oluşturan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına kurum içi yatay geçiş ile ilgili kontenjanlar, başvuru koşulları,

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk Müşaviri V. 1 ÜNİVERSİTE

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, Gümüşhane Üniversitesinin Gelişen ve Geliştiren Üniversite sloganıyla beraber misyon ve vizyonunu bu doğrultuda belirleyen Meslek Yüksekokulumuz,

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU Mart 2014-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ĠÇĠNDEKĠLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 2 SUNUŞ Kamu Mali Yönetimini yeniden yapılandırma çalışmalarının yasal temelini oluşturan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 ZONGULDAK Müspet ilimlerin temeline dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti

Detaylı

T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2011 YATIRIM RAPORU Bilecik Üniversitesi Derslik Blokları Yapım İşi(19.000m²) Üniversitemiz derslik ihtiyaçlarını karşılamak üzere zemin ile birlikte 4 kattan oluşan

Detaylı

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI > 2547 - Yükseköğretim Kanunu 1 > 2809 - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu 132 > 2914 - Yükseköğretim Personel Kanunu 287 > 3843 - Yükseköğretim

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 Boğaziçi Üniversitesi Haziran, 2008 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2008 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak

Detaylı

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI B 30 2 GYE 0 00 00 00 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ B 30 2 GYE 0 01 00 00 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) B 30 2 GYE 0 05 00 00 KURULLAR B 30 2 GYE

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çanakkale 2016 1 SUNUŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 1 I GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon. 2 B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar. 3-4 C- Teşkilat Yapısı... 5 D- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına kurum içi yatay geçiş ile ilgili kontenjanlar, başvuru koşulları,

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına kurum içi yatay geçiş ile ilgili kontenjanlar, başvuru

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27239 YÖNETMELİK Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ALİ ŞEVKİ EREK YERLEŞKESİ ISI MERKEZİ BİNASI

ALİ ŞEVKİ EREK YERLEŞKESİ ISI MERKEZİ BİNASI AÇIK SPOR TESİSLERİ Yapımına 1999 yılında başlanan Açık Spor Tesisleri İnşaatında 2004 yılında açık alan spor tesisleri (tenis kortu, basketbol sahası) ile Tribün Binası kaba inşaatı tamamlanmıştır. Futbol

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 15/03/2017-14463 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEK43HESP* Sayı :91441517/774.01.03/ Konu :Mevlana Değişim Programı Hareketliliği İlanı JEOLOJİ

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 SUNUŞ Genç ve dinamik bir yapıya sahip olan, akademik çalışmalarda yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemiz,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ LARI 015 EğitimÖğretim Yılı Bahar ına kurum içi ile ilgili kontenjanlar, başvuru koşulları, gerekli belgeler ve başvuru

Detaylı

SUNUŞ. Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN Rektör

SUNUŞ. Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN Rektör SUNUŞ Kamu mali yönetimi reformu kapsamında hazırlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık hedeflenerek kamu kaynaklarının

Detaylı

2013 2017 STRATEJİK PLANI

2013 2017 STRATEJİK PLANI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 2017 STRATEJİK PLANI 2012 ZONGULDAK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ GRAFİKLER LİSTESİ... İV ŞEKİLLER LİSTESİ... İV TABLOLAR LİSTESİ....İHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.

Detaylı

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim/ Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2015 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*)

KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*) KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*) Kamu kurum-kuruluşlar kod sistemi; kurum-kuruluşlar arasında bilgi iletişiminde kolaylık sağlanması ve standardizasyon temini amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU 5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2809 Kabul Tarihi : 28/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/3/1983 Sayı : 18003 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ENSTİTÜ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ENSTİTÜ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 18/10/2017-51247 T.C. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü *BELC3J02U* Sayı :61414046/772.01/ Konu :2017-2018 Akademik Yılı Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Ders Verme ve Eğitim

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI : Prof. Dr. Mehmet AKGÜL KADRO UNVANI : Dekan ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli

Detaylı

Ocak-2010 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ocak-2010 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Ocak-2010 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ENSTİTÜ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ENSTİTÜ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 09/02/2016-6929 T.C. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü *BECNYK79* Sayı :61414046/402.01/ Konu :2016-2017 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı Akademik Takvim Duyurusu JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 SUNUŞ Genç ve dinamik bir yapıya sahip olan, akademik çalışmalarda yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemiz,

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 1 I GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon. 2 B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar. 3-4 C- Teşkilat Yapısı... 5 D- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2014 YİLİ PERFORMANS PROGRAMİ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2014 YİLİ PERFORMANS PROGRAMİ F T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2014 YİLİ PERFORMANS PROGRAMİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını itiyat haline getiren milletler; önce haysiyetlerini,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 1 I GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon. 2 B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar. 3-4 C- Teşkilat Yapısı... 5 D- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

İÇİNDEKİLER GRAFİKLER LİSTESİ... İİİ ŞEKİLLER LİSTESİ... İV TABLOLAR LİSTESİ... V ÖNSÖZ...1 A. GENEL BİLGİLER...3

İÇİNDEKİLER GRAFİKLER LİSTESİ... İİİ ŞEKİLLER LİSTESİ... İV TABLOLAR LİSTESİ... V ÖNSÖZ...1 A. GENEL BİLGİLER...3 İÇİNDEKİLER GRAFİKLER LİSTESİ... İİİ ŞEKİLLER LİSTESİ... İV TABLOLAR LİSTESİ... V ÖNSÖZ...1 A. GENEL BİLGİLER...3 1. TARİHSEL GELİŞİM...3 2. ORGANZİASYON YAPISI...5 3. FİZİKSEL ALTYAPI...8 B. ZKÜ STRATEJİK

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ZONGULDAK

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ZONGULDAK T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ZONGULDAK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Yirminci kuruluş yılını kutlayan Üniversitemiz kısa sürede büyüyen, gelişen ve bulunduğu bölgeye

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU BAYBURT ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER: 1-GENEL BİLGİLER 2-MİSYON VE VİZYON 3-GÖREV VE SORUMLULUKLAR 4-BİTİRMİŞ OLDUĞU İNŞAATLAR 5-İHALELER 6-ÖDENEK

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı