ULUSLARARASI GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİ"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI ULUSLARARASI GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DEVRİM GÜL VURAL Tez Danışmanı: Doç Dr. Songül SALLAN GÜL Isparta, 2007

2

3 ÖNSÖZ Akademik çalışmalarımda olduğu kadar, yaşama dair deneyimlerimin zenginleşmesinde çabasını ve bilgisini sakınmadan paylaşan danışmanım Doç. Dr. Songül SALLAN GÜL e minnettarım. Emeklerinize sağlık, sevgili hocam. Akademisyenlik yolculuğunda desteğini ve ilgisini her zaman hissettiğim Prof. Dr. Metin Lütfi BAYDAR a teşekkürü borç biliyorum. Çalışmalarımız boyunca bize her türlü desteğini sunan Doç. Dr. Hüseyin GÜL e, sıkılmadan beni dinleyen ve tezimde büyük emeği olan Dr. Cevdet YILMAZ a, kaynaklara ulaşmamda önemli yardım sağlayan Umur ÇETİN e, deneyimini benimle paylaşan Arş. Gör. Ayşe ALİCAN a, annesinin değerli zamanlarını aldığım sevgili Berfin Ece ye çok teşekkür ederim. Ayrıca, tezimin tamamlanmasında yapıcı eleştirileriyle yol gösteren Prof. Dr. Bilal Murat ÖZGÜVEN ve Yrd. Doç. Dr. Muharrem GÜRKAYNAK a teşekkürlerimi sunarım. Ulaşabildiğim ve ulaşacağım tüm başarılarımı, karşılıksız emekleri ve destekleriyle bana istediğim her adımı cesaretle atma gücü veren aileme borçluyum. Annem Rahile VURAL, babam U. Güven VURAL ve biricik kardeşim Demet e sonsuz teşekkürler. i

4 ÖZET ULUSLARARASI GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİ Devrim Gül VURAL Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans Tezi, 105 sayfa, Haziran 2007 Danışman: Doç. Dr. Songül SALLAN GÜL Bu tezin amacı, özellikle Soğuk Savaş sonrası güvenlik gündeminde yer almaya başlayan ve insan hakları bağlamında da önemli boyutları bulunan göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olgularının dünyada ve Türkiye de gelişimini incelemektir. Çalışmanın temel çıkış noktası, uluslararası göçün değişen niteliklerini, yasadışı göç, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti kavramları çerçevesinde, küreselleşme bağlamında araştırmaktır. Günümüz uluslararası göç hareketlerinin oluşumunda küreselleşme, neoliberal ekonomik yapılanma, gelir dağılımı eşitsizlikleri, istihdam krizleri ve yoksulluk gibi olgular belirleyici rol oynamaktadır. Göç süreci gelişmiş ve özellikle hedef ülkelerde çelişkili istihdam ilişkilerini belirler hale gelmektedir. Uluslararası rekabet için ucuz işgücüne duyulan gereksinim artmakta, ancak siyasal ve ekonomik açıdan devletler uluslararası göçü istenmeyen göç olarak ilan etmektedir. Uluslararası göçe yönelik kısıtlayıcı politikalar, düzensiz ve yasadışı göç süreçlerini ön plana çıkarmakta, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının boyutlarını büyütmektedir. Bu ise, sadece devletlerin güvenliğini değil, aynı zamanda insan güvenliğini de tehdit eder hale gelmekte ve insan hakları ihlalleri de farklı boyutları ile tartışmaya dahil olmaktadır. Bu çalışmada uluslararası göç hareketlerinin yeni süreç ve dinamikleri dünyada ve Türkiye özgülünde ele alınmaktadır. Bu doğrultuda, çalışma dört bölümden oluşmuştur. İlk bölümde, uluslararası göçün tarihsel gelişimi ve göç teorileri uluslararası siyasi-ekonomik çerçevede değerlendirilmektedir. İkinci bölümde, uluslararası göçün değişen nitelikleri ele alınmakta, düzensiz göç, yasadışı göç ve göçmen kaçakçılığı konuları insan güvenliği kavramına da değinilerek incelenmektedir. Üçüncü bölümde, özellikle 2000 li yıllardan itibaren uluslararası göç gündeminde önemli bir yer işgal eden insan ticareti konusu insan hakları boyutunu da içerecek biçimde ele alınmaktadır. Son bölümde, Türkiye de göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin boyutları ile bu alanlarda yapılan mücadele incelenmektedir. Anahtar Kelimeler: Uluslararası Göç, Düzensiz Göç, Yasadışı Göç, Göçmen Kaçakçılığı, İnsan Ticareti, Kadın Ticareti, Yumuşak Güvenlik, İnsan Güvenliği, Küreselleşme. ii

5 ABSTRACT INTERNATIONAL MIGRANT SMUGGLING AND HUMAN TRAFFICKING Devrim Gül VURAL Süleyman Demirel University, Department of International Relations Master Thesis, 105 pages, June Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Songül SALLAN GÜL The aim of this thesis is to analyze migrant smuggling and human trafficking phenomena in the world and in Turkey with human rights dimension. The starting point of the study is to explore the changing characteristics of international migration regarding illegal immigration, migrant smuggling and human trafficking within a broader context of globalization. Globalization, income inequalities, unemployment and poverty are the main determinants of the current international migration movements. Migration has begun to determine the contradictory employment relations in developed countries and particularly in target countries. Due to the global rivalry, the need for cheap labor has been increasing; however migration has been announced as unwanted by the states due to economic and political pressures. Restrictive policies result in irregular/illegal migration which exaggerate migrant smuggling and human trafficking. This in return, produces threats not only to the security of states but also to human security as a whole and brings the issue of human rights into the scene. In this context, the thesis is comprised of four parts. In the first part, the historical background of international migration and migration theories are taken up within international framework. Second part of the study examines the changing characteristics of international migration and explores irregular migration with specific reference to human security. In the third part, human trafficking phenomenon is examined in detail including the human rights dimension. In the last part, migrant smuggling and human trafficking in Turkey are explained and the struggle against these crimes is examined in detail. Keywords: International Migration, Irregular Migration, Illegal Migration, Migrant Smuggling, Human Trafficking, Women Trafficking, Soft Security, Human Security, Globalization. iii

6 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i ÖZET... ii ABSTRACT... iii İÇİNDEKİLER... iv KISALTMALAR... vi ŞEKİLLER DİZİNİ... vii ÇİZELGELER DİZİNİ... viii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM...7 ULUSLARARASI GÖÇÜN TARİHÇESİ VE FARKLI TEORİK YAKLAŞIMLARDA ULUSLARARASI GÖÇE BAKIŞ Uluslararası Göçün Tarihçesi Avrupa Kaynaklı Göç Akımları ve I. Dünya Savaşı Sonrası İkinci Dünya Savaşı Sonrası İşgücü Göçü Göç Teorileri Ravenstein ın Göç Kanunları İkili Ekonomide Kalkınma Teorisi İtme-Çekme Faktörleri Teorisi Neo-klasik Teori İkili İşgücü Piyasası Teorisi Bağımlılık Teorisi Profesyonel Göçün Yeni Ekonomisi Teorisi Göç Ağları Teorisi Göç Teorileri Üzerine Bir Değerlendirme...16 İKİNCİ BÖLÜM...18 YASADIŞI GÖÇ VE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI Küreselleşme ve Liberal Paradoks Ulusal Ekonomilerin ve Sosyal Devletin Dönüşümü Küresel Yoksulluk, İstihdam Krizi ve İşgücü Dolaşımı Uluslararası Göçün Değişen Nitelikleri ve Yeni Eğilimler Düzensiz Göç Hareketleri ve Yasadışı Göç Yasadışı Göç ve Göçmen Kaçakçılığının Ekonomik Boyutu Yasadışı Göç ve Göçmen Kaçakçılığının Güvenlik Boyutu...33 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM...38 KÜRESEL BİR SORUN OLARAK İNSAN TİCARETİ İnsan Ticareti nin Tanımı ve Göçmen Kaçakçılığı ile Karşılaştırması İnsan Ticaretinin Türleri Kadın Ticareti Çocuk Ticareti Zorla Çalıştırma/Kölelik Organ-Doku Ticareti İnsan Ticaretinin Nedenleri Ekonomik Nedenler: Sosyo-kültürel Nedenler Yasal ve Politik Nedenler...53 iv

7 3.4. İnsan Ticaretiyle İlgili Uluslararası Hukuk Düzenlemeleri BM Palermo Protokolü Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi Birleşmiş Milletler Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri Uluslararası Örgütlerin Verilerinde Dünyada İnsan Ticaretinin Boyutları İnsan Ticaretinin Bölgesel Dağılımı ve Eğilimler...62 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM...65 TÜRKİYE YE YÖNELİK GÖÇ HAREKETLERİ, GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİ Türkiye de Düzensiz Göç Hareketleri Türkiye de Yasadışı Göç ve Göçmen Kaçakçılığı Türkiye de Yasadışı Göçün Boyutları Türkiye de Göçmen Kaçakçılığı Türkiye-AB İlişkileri Bağlamında Yasadışı Göç ve Göçmen Kaçakçılığı Türkiye de Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Türkiye de İnsan Ticareti ve Mücadele Türkiye de İnsan Ticareti ile Mücadele Alanında Örgütsel Yapı ve Diğer Kuruluşlarla İşbirliği Türkiye de İnsan Ticareti Suçunun Boyutları Türkiye de İnsan Ticareti Mağdurları Türkiye de İnsan Ticareti ile Mücadele Yasal Düzenlemeler Türk Ceza Kanunu Diğer İlgili Kanunlar Mağdurların Yasal Hakları İdari Düzenlemeler...90 SONUÇ VE ÖNERİLER...93 KAYNAKÇA v

8 KISALTMALAR AB BM CEDAW EC EGM ESCAP GAATW GICIM ILO IOM OECD UNDP UNFPA UNHCR UNODC Avrupa Birliği Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Avrupa Komisyonu Emniyet Genel Müdürlüğü Asya-Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu Kadın Ticaretine Karşı Küresel İttifak Uluslararası Göç Küresel Komisyonu Uluslararası Çalışma Örgütü Uluslararası Göç Örgütü Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi vi

9 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 4.1. Mağdurların Türkiye ye Giriş Noktaları...81 Şekil 4.2. Mağdurların Bulundukları Şehirler...81 Şekil 4.3. İnsan Ticareti Mağdurlarının Türkiye ye Göç Etme Nedenleri...83 Şekil 4.4. Türkiye de Belirlenen İnsan Ticareti Mağdurlarının Gelir Düzeyleri...83 Şekil 4.5. Türkiye de Belirlenen İnsan Ticareti Mağdurlarının Eğitim Düzeyleri...84 Şekil 4.6. Türkiye de Görülen İnsan Ticareti Vakalarının Türlerine Göre Dağılımı.85 Şekil 4.7. Türkiye de Belirlenen İnsan Ticareti Mağdurlarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı...85 vii

10 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge 2.1. İkili İşgücü Piyasası Özellikleri...25 Çizelge Yılları Arasında Göçmen Sayıları ve Dağılımı...26 Çizelge 3.1. İnsan Ticareti Mağdurlarının Dağılımı...61 Çizelge 3.2. Zorla Çalıştırma Yoluyla Elde Edilen Yıllık Kazanç...61 Çizelge 3.3. Cinsel Sömürü Yoluyla Elde Edilen Yıllık Kazanç...62 Çizelge Yılları Arasında Türkiye de Yakalanan Yasadışı Göçmenler...68 Çizelge Yılları Arasında Türkiye de Yakalanan Yasadışı Göçmenlerin Uyruklarına Göre Dağılımı...70 Çizelge 4.3. BM Suç ve Uyuşturucu Ofisi Raporunda Yer Alan Bazı Kaynak, Transit ve Hedef Ülkeler...79 Çizelge 4.4.Türkiye de Yılları Arasında Belirlenen İnsan Ticareti Mağdurlarının Uyrukları...82 viii

11 1 GİRİŞ Göç tarihsel bir olgu olmasına rağmen, günümüzdeki uluslararası göç ve yasadışı göç tartışmaları farklı etkenler etrafında biçimlenmektedir. Özellikle dünyanın az gelişmiş bölgelerinde, ulus-devletler ekonomilerini ve vatandaşlarının ekonomik ve sosyal haklarını koruma konusunda çelişkiler yaşamaktadır lerden itibaren egemen olan neo-liberal ekonomik düzen, ülkeleri yoksullaştırmakta; pek çok ülkede giderek vasıfsızlaşan işgücü ulus devletlerin ülke yapılanmaları içinde korunamamaktadır. Gelişmiş ülkelerde ise, istihdam arayışında halen vasıfsız ve ucuz emek arzının bir kısmına gereksinim duyulması, formel sektörün yanı sıra uluslararası rekabet için informel sektörde çalışmak üzere ucuz emeğin yasadışı göçle giderilmesi ya da bu sürece göz yumulması göç sürecinin ve dolayısıyla istihdamın temel belirleyicileri arasında yer almaktadır. Benzer olarak, gelişmiş ülkelerdeki nüfus yapısı ve nüfusun giderek yaşlanması dinamik işgücüne duyduğu gereksinimi arttırmaktadır. Diğer yandan az gelişmiş ülkelerdeki genç nüfus yoğunluğu da, yüksek işsizlik oranlarına yol açmakta, karşılaşılan ekonomik krizler istihdamı daha da güçleştirmekte, uluslararası göçü neredeyse alternatifsiz kılmaktadır. Uluslararası Göç Örgütü nün 2005 yılı verilerine göre, göçmenlerin %60 ı gelişmiş ülkelerde barınmakta olup, bu bölgelerde yaşayan her on kişiden biri göçmen statüsündedir. Bu veriler küresel işgücünün %20 sinden azına sahip olan gelişmiş ülkelerin göçmenlerin %60 ını barındırmasının nedenlerini oldukça açık ortaya koymaktadır. Ancak, aynı zamanda yasal göç olanaklarının gün geçtikçe daha kısıtlı hale gelmesi nedeniyle, yoksullar, eğitim düzeyi düşük ve vasıfsız kişiler gibi dezavantajlı grupların göç sürecine katılma talepleri yasadışı göç ve göçmen kaçakçılığı olgularını ön plana çıkartmaktadır. Uluslararası ilişkiler alanında göç süreci gelişmiş ve özellikle hedef ülkelerde çelişkili istihdam ilişkilerini belirler hale gelmiştir. Küreselleşme ile ulus-devlet ilişkisine bakıldığında karşımıza Hollifield in liberal paradoks olarak adlandırdığı durum çıkmaktadır (Hollifield, 1998: 595).. Buna göre, günümüzde, bir yandan ulus ötesi ekonomik faktörler ve yapılanmalar güçlerini arttırırken, öte yandan da temel aktörleri egemen ulus-devletler olan bir uluslararası siyasi sistem varlığını

12 2 sürdürmektedir. Uluslararası rekabet için ucuz işgücüne gereksinim duyulmakta, ancak bu arzın ihtiyacı aşması halinde, siyasal ve ekonomik açıdan devletler göçü kendi vatandaşlarını korumak amacıyla istenmeyen göç olarak ilan etmektedir. Bu ise yanıltıcı bir görünüm arz etmektedir. Uluslararası istihdam açısından işgücünün öne çıkan değerleri kaçak göçün istenmeyen bir olgu olarak kabul görmesi yönündedir. Özellikle hedef ülke konumundaki merkez ülkeler bu durumu sadece bir güvenlik sorunu olarak algılamakta, uygulanan yasaklayıcı politikalar düzensiz/yasadışı göç olgusunu arttıracak çelişkileri de barındırmaktadır. Bu politikalar, temelde göçe neden olan faktörleri azaltmak bir yana, daha da arttırmakta, yasadışı göçü körüklemektedir. Aynı zamanda, düzensiz/yasadışı göç abartılan bir güvenlik sorunu olarak da sunulmaktadır. Bu durum, göçmenlerin bir bütün olarak suçlu gibi algılanmasına, etiketlenmesine ve yabancı düşmanlığı ile ırkçılığın körüklenmesine neden olmakta ve göçmenleri gittikleri ülkelerde aidiyet sorunu ile karşı karşıya bırakmaktadır. Göçmenlerin marjinalleşmesi, Fransa örneğinde olduğu gibi, göçmenlerin ve göçün bütünsel ve küresel bir sorun olmaktan çok sadece bir güvenlik sorunu gibi gündeme getirilmesine yol açmaktadır. Ekonomik liberalizm, 18. yüzyıldan itibaren devletlerin refahını ve güvenliğini sağlamanın en iyi yolu olarak sunulmakta ve farklı aşamalarda kesintilere uğramasına rağmen uluslararası ekonomik ilişkilerin temelini oluşturmaktadır. Ancak, aynı zamanda 17. yüzyıldan bu yana süregelen devletler sistemi, ulus-devleti gücü ve otoriteyi elinde bulunduran ve bunu kullanabilen tek egemen aktör olarak kabul etmektedir. Bugünkü uluslararası sistemde egemenlik, yasal kişilik kazanarak diğer devletlerle ilişki kurabilmenin, yani devlet olabilmenin ön koşuludur. Dolayısıyla, egemenliğini korumak durumunda olan devletleri bir yandan uluslararası siyasi yapı ve ulusal dinamikler içe kapanmaya iterken, diğer yandan ise, uluslararası ekonomik faktörler dışa açılmaya itmektedir. Özellikle insanların dolaşımı söz konusu olduğunda ise, bu çelişki daha belirginleşmekte, egemenlik, vatandaşlık, güvenlik algılamaları sorunları ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda, soğuk savaş sonrasında güvenliğe yönelik geleneksel olarak tanımlanmış tehditlerin yerini yeni koşullar almaktadır. Küreselleşmenin yarattığı dinamik ortam içinde ulusal güvenliğe yönelik tehditler günümüzde farklılaşmış, terörizm, ayrılıkçı hareketler, etnik ve dini çatışmalar, kitle imha silahlarının yayılması, uluslararası

13 3 organize suçlar gibi asimetrik tehditler yeni tehdit alanlarını oluşturmuştur. Salt askeri gücün insanların güvenliğini tehdit eden bu sorunlara karşı yeterli çözümler getirememiş olması da soğuk savaşa ilişkin geleneksel güvenlik teorilerinde yeni arayışları ortaya çıkarmıştır. Günümüzde güvenlik kavramının anlamı değişirken, ekonomik güvenlik, insan güvenliği, çevre güvenliği, küresel güvenlik gibi yeni tanımlamalar ve ulusal sınırları aşan boyutlar da gündeme gelmiştir (Gürkaynak, 2004: 3-4; İzci, 1998: ).. Uluslararası göç, mülteciler sorunu, yasadışı göç, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olguları da bu yeni güvenlik tanımında giderek artan önemle yer almaya başlamaktadır. Ülkelerin ve ulusların varlığını ve gelişimini tehlikeye sokacak tehditlerden korunma amacı taşıyan ulusal güvenlik kavramı ekonomik egemenlik, kültürel kimlik, toplumsal istikrar gibi öğeleri de içine alacak şekilde genişlemektedir. Bu bağlamda, uluslararası güvenliğin askeri boyutunun yanı sıra yeni, geleneksel olmayan tehditler de güvenlik kavramı içine girmektedir. Özellikle son yıllarda uluslararası göç bu yeni tehditlerden biri olarak algılanmaya başlanmıştır lı yıllardan itibaren miktarı oldukça artan yasadışı göç olgusunun bir güvenlik tehdidi olup olmadığı üzerinde tartışmalar sürmektedir (Kicinger, 2004: 1-3) ların ikinci yarısından itibaren uluslararası ilişkilerde gelişmekte olan insan güvenliği kavramı, güvenliğin değişen boyutuna dikkat çekmektedir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından hazırlanan İnsani Gelişme raporlarından 1994 yılında yayınlanmış olanı insan güvenliği kavramı üzerinde odaklanmıştır (UN, 1994).. Raporun ele aldığı biçimde insan güvenliği, günlük yaşamlarında güvenlik arayışında olan sıradan insanlar için hastalıklardan, açlıktan, işsizlikten, suçtan, sosyal çatışmalardan, politik baskılardan ve çevre felaketlerinden korunma anlamına gelmektedir. Bu anlamda, özellikle ekonomik ve sosyal bağlamda ele alındığında gelişmekte olan insan güvenliği çerçevesi içerisinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti de bir gündem maddesi oluşturmaktadır (Ramesh, 2006: 88) lerden itibaren Avrupa ve Amerika ya yönelik göçlerde, özellikle uluslararası işgücü göç hareketlerinde göçmenler hem yaşadıkları yerlerdeki siyasi-ekonomik güvensiz ortamlarda çalışmak zorunda kalmışlar, hem de yasadışı göç sürecinde önemli risklerle karşılaşmışlardır. Bu bağlamda, özellikle göç sürecine giren çoğunluğu

14 4 eğitimsiz, vasıfsız, yoksul, erkek, kadın ve çocuklar göçmen kaçakçıları tarafından istismara açık bırakılmışlardır. Daha da önemlisi bu kişiler, insan tacirlerinin eline düşerek sömürüye uğrama riskiyle karşı karşıyadır. Bu da, göçmenlerin insan güvenliğini büyük ölçüde tehdit etmekte ve önemli insan hakları ihlallerine neden olmaktadır. Uluslararası göç süreci, yasadışı göç, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, kaynak, transit veya hedef ülke ayrımı olmaksızın ülkelerin güvenliğini, ekonomisini ve toplumsal yapısını önemli ölçüde tehdit edebilmektedir. Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kara para gibi organize uluslararası suçlarla el ele gitmekte, ayrıca yolsuzluk ve devlet otoritesinin sarsılmasına kadar pek çok güvenlik sorunuyla gündeme gelebilmektedir. Ayrıca, turizmin ekonomik kalkınmanın öncü sektörü olarak desteklendiği kimi ülkelerde bu sektörün özellikle kadın ticareti ve kadın bedeni üzerinden oluşan pazarlara dönüştüğü hallerde aile kurumu üzerinde ahlaki çöküntü ve değer sarsılması uzun vadede dolayımlı toplumsal yapı sorunlarına yol açma potansiyeline sahiptir. Bu ise, bir yandan güvenlik sorununu farklı boyutlarıyla büyütürken, diğer yandan önemli insan hakları ihlallerine yol açmaktadır. Devletlerin bu anlamda, kendi vatandaşlarının insan haklarını korumak için taşıdığı sorumluluk ve önem başka ülke vatandaşları için kolaylıkla ihlal edilebilir ya da göz yumulabilir bir niteliğe bürünebilmektedir. Bu anlamda, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine sadece sınır kontrollerini arttırarak, kapalı kapı politikası uygulayarak, Avrupa kalesi gibi kaleler kurarak yaklaşmak, göçmenleri dışlamak ve özellikle de bu göçmenler içindeki yoksullar, kadınlar ve çocuklar gibi risk gruplarını marjinalleştirmek demektir. Ülke vatandaşlarının istemediği kötü işlerde çalıştırılmak üzere işgücü göçü zaten kabul edilmektedir. Buna bir de piyasanın ihtiyaç duyduğu kadar kaçak göçmenin eklenmesi, tehlikeli işlerde sosyal güvenliksiz çalıştırılmaları, yine, insan tacirlerinin eline geçen kadınların da cinsel sömürü amaçlı kullanılması, emeğin ve insanın haklarının ihlali kadar vatandaşlığın kazanımlarının piyasa uğruna feda edilmesidir. 20. yüzyılda farklı nedenlerle gündeme gelen uluslararası göçler, özellikle işgücü talepleri, çoğu kez sadece ekonomik bir ihtiyaç, uluslararası rekabette yer edinmenin ve küreselleşmenin gereği olarak gündeme gelmiştir. Ancak, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin taşıdığı insan güvenliği ve insan hakları boyutu çoğu

15 5 kez devletlerin (göç veren ve göç alan ülkeler). temel insan haklarını koruma konusunda vatandaşlık ölçütünü temel almasından dolayı ihmal edilebilmiştir. 21. yy da ise, güvenliğin yeni boyutları ön plana çıkarken, diğer yandan uluslararası hukuk ve insan hakları tartışmaları sürmekte, uluslararası kuruluşların etkinliği de sorgulanmaktadır (Axworthy, 2004: ). 11 Eylül saldırıları ve uluslararası terörizmin yeni boyutları uluslararası göçle bağlantılı güvenlik algılamalarını yoğunlaştırmaktadır. Bugün dünyanın hemen her yerinde görülen coğrafi hareketliliğin ve özellikle geçici dolaşımların devletlerin ve toplumların güvenliğini ne derecede ve hangi şekillerde etkileyeceği hem ulusal hem de uluslararası siyasal gündemde önemli yer kazanmaktadır. Aynı zamanda, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının artması ile gündeme gelen iç güvenlik tehditleri, göçmenlere karşı ayrımcılık ve insan hakları bağlamı ile birleşerek sorunu çok boyutlu hale getirmektedir. Siyasa yapıcılar ve uygulayıcılar açısından ekonomik ve demografik gerekliliklerin kaçınılmaz kıldığı göç hareketlerini bir yandan toplumlarının güvenliğini koruyarak diğer yandan ise göçmenlerin dışlanmasını ve etiketlenmesini önleyerek nasıl yönetecekleri önemli bir sorun alanı olmaya devam etmektedir. Bu tartışma ekseni, insan ticareti için de geçerliliğini korumaktadır. İnsan ticareti dünyada her yıl 600 bin ile 2 milyon arasında tahmin edilen kadın, erkek ve çocuğun maruz kaldığı, en tehlikeli yasa dışı ticaret olgusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Temel insan hakları ihlallerine yol açan modern kölelik denilebilecek insan ticareti olgusu uluslararası sözleşmelerde yerini bulmuş ve uluslararası kuruluşların da giderek daha fazla önem verdiği bir alan haline gelmiştir. Ancak, bir yandan uluslararası hukukun gücü, diğer yandan uluslararası kuruluşların politikalarının ve önerilerinin uygulanabilirliği tartışma konusudur. Çünkü her ikisi de normatif ve bağlayıcı olmayan özelliktedir ve dolayısıyla uygulamada yer bulma olanakları devletlerin kararlılığı ve olanakları ölçüsünde belirlenecektir. Bu anlamda son yıllarda Türkiye, hem uluslararası sözleşmelerin iç hukukta yerini bulması, hem de uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde yapılan uygulamalar açısından insan ticareti ile mücadelede olumlu bir örnek olarak görünmektedir. Bu çalışma, dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde, uluslararası göçün tarihsel gelişimi ve göç teorileri ortaya çıktıkları döneme ait

16 6 uluslararası siyasi-ekonomik gelişmeler ile birlikte değerlendirilerek uluslararası göçe yönelik genel bir çerçeve oluşturulmaktadır. İkinci bölümde, günümüzde yaşanan uluslararası işgücü göçünün şekillenmesinde önemli rol oynayan küreselleşme, buna bağlı olarak gelişen yeni ekonomik yapılanma ve istihdam krizi ile uluslararası göçün niteliğinde meydana gelen değişimler ele alınmaktadır. Bu bölümde son olarak, dünyada düzensiz göç akımları, yasadışı göç ve göçmen kaçakçılığı konuları uluslararası ilişkilerde soğuk savaş sonrasında gittikçe önemini arttıran yumuşak güvenlik tartışmaları ve insan güvenliği kavramlarına da değinilerek incelenmektedir. Çalışmanın üçüncü bölümünde, özellikle 2000 li yıllardan itibaren uluslararası göç gündeminde önemli bir yer işgal eden insan ticareti konusu ele alınmaktadır. Günümüzde modern kölelik olarak da adlandırılan ve çoğu zaman organize suç örgütleri tarafından yönlendirilen bu olgu, toplumların yapısına ve sosyal ilişkilere tehdit oluşturmaktadır. Ancak, insan ticareti her şeyden önce çağımızın en önemli insan hakları ihlallerinden birisidir. Bu bağlamda, insan ticaretinin nedenleri, türleri, boyutları ve bu alanda yapılan uluslararası düzenlemeler insan ve vatandaşlık hakları boyutunu da içerecek biçimde ele alınmaktadır. Son bölümde ise, Türkiye de göç hareketlerinin gelişimi kısaca ele alındıktan sonra, Türkiye nin göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadelesi incelenmektedir. Özellikle, insan ticareti konusunda uluslararası standartlarda mücadele yürütmeye çalışan Türkiye, bu alanda hem yasal düzenlemeler hem de uluslararası kuruluşlarla işbirliği anlamında olumlu bir örnek olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, Türkiye de insan ticaretinin boyutları, mağdur profilleri, yasal ve idari önlemler ile yapılan diğer çalışmalar ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

17 7 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI GÖÇÜN TARİHÇESİ VE FARKLI TEORİK YAKLAŞIMLARDA ULUSLARARASI GÖÇE BAKIŞ İnsan hareketliliği neredeyse insanlık tarihinin başlangıcından bu yana sosyal hayatın en önemli yönlerinden biri olagelmiştir. Ulus devletlerin oluşumu ve uluslararası siyasi sistemin temel aktörü olmasını takiben ise, bu hareketlilik sınır ötesi dolaşım şeklini alarak farklı siyasi, ekonomik ve sosyal anlamlar da kazanmıştır. Devletler, egemenlik, vatandaşlık, güvenlik, siyasi ve ekonomik ulusal çıkarlar gibi parametreleri göz önünde bulundurarak göç hareketlerine yön vermeye çalışmışlardır. Günümüzde ise, ekonominin küreselleşmesi ve ulusal ekonomilerin üzerindeki etkisi nedeniyle göç artık devletlerin sınır kontrollerinin ötesinde uluslararası bir olgu haline gelmektedir. Bu bağlamda, yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren nüfus ve işgücü hareketleri, kaçak göç akımları, dış göçler ve göçmen hakları sorunları akademik ve siyasi tartışmaların merkezine taşınmaktadır (Sallan Gül, 2002: 80). Günümüzde uluslararası göç tartışmalarının odak noktasını göçü arttıran nedenler ve artan göç baskısını kontrol etme çabaları oluşturmaktadır. Bu iki etken göç sürecinin nasıl gerçekleşeceğini belirlemektedir. Ancak, temel göç denklemini oluşturan faktörler çok fazla değişmemektedir. Ulusal ve uluslararası gelir dağılımındaki uçurumlar, istihdam olanaklarının dengesiz dağılımı, siyasi, etnik, dinsel ve benzeri kültürel haklar alanında yaşanan gerilimler göçün itme ve çekme etkenlerini oluşturmaktadır. Bunun yanında hane halkı özellik ve kararları ile bireysel kararların da göç davranışının temel denklemine dâhil olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, göç hareketlerini açıklamaya çalışan çeşitli modeller geliştirilmektedir. Bunların bir kısmı ekonomik faktörlere vurgu yaparken bir başka grup ise bireysel, psikolojik etmenleri birincil önemde görmektedir. Ancak bu geleneksel denilebilecek makro ve mikro yaklaşımların yerini göçü küreselleşme içerisinde bir süreç olarak

18 8 algılayan yaklaşımlar almaktadır. Çünkü göç akımları, en yoksulları içerdiği kadar görece sosyal ve insan sermayesi daha güçlü olan kimseleri de içermeye başlamıştır. Ayrıca bu akımlar günümüzde gönderen ve alan ülke boyutunu aşarak daha uzun vadeli olmakta ve sirkülasyonlar şeklinde kendini göstermektedir. Bu da yeni uluslararası göç akımlarının ulus ötesi boyutunu ön plana çıkarmaktadır, göç süreci artık birden fazla coğrafyayı ilgilendirmektedir. Örneğin Afganistan ın bir köyünden yola çıkan göçmenin, Pakistan dan edindiği sahte belgelerle önce Moskova ya oradan da İngiltere ye ulaşması günümüzde daha sık rastlanan bir olgu olarak göçün değişen niteliğini ortaya koymaktadır (Sirkeci, 2006: 34). Göç sürecini belirleyen faktörler ve süreçte yer alan aktörler de hem nicelik hem de niteliksel olarak değişim geçirmektedir. Göç politikaları ekonomi, ticaret, işgücü piyasaları, sağlık, kültür, güvenlik ve risk alanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde kesişmesiyle oluşmaktadır. Göç sürecinin aktörleri ise ailelerden başlayıp işverenleri, devletleri, uluslararası organizasyonları ve hatta insan kaçakçılarını içerecek biçimde geniş bir yelpazededir. Bu bağlamda, çalışmanın bu bölümünde günümüzdeki göç olgusunun değişen anlamlarını ortaya koymak amacıyla öncelikle uluslararası göçün tarihsel gelişimi ve bu gelişime paralel olarak oluşturulan farklı teoriler kapsamında uluslararası göçün kavramsal çerçevesi ele alınmaktadır. 1.1 Uluslararası Göçün Tarihçesi Göçler insanlık tarihinde yeni bir olgu olmayıp, insanların binlerce yıldır kıtlık, savaş, sürgün gibi nedenlerle yurtlarını terk ettikleri bilinmektedir. Ancak kapitalizmin gelişimi ve sanayi devrimi ile birlikte, hem kırdan kente hem de çevre ülkelerden kapitalizmin merkezlerine doğru kitlesel işçi göçlerinin başladığı görülmektedir. Aynı zamanda, emperyalist ülkelerin kurdukları sömürgelere doğru kitlesel bir ters akım da başlamış, Avrupalı nüfuslar bu yeni yerleşim yerlerinde yerlileri azınlık haline getirmişlerdir. (Aydoğanoğlu, 2006). 19. yüzyıldan itibaren başlayan bu yeni uluslararası göç olgusu, uluslararası siyasi-ekonomik gelişmelerle etkileşim içinde günümüze değin gelmiştir. Günümüzdeki göç olgusunun niteliklerini daha iyi yorumlayabilmek için uluslararası politik ve ekonomik yapının göçü nasıl yönlendirdiğini de anlamak gerekmektedir. Bu bağlamda, uluslararası göçün tarihsel gelişimi İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrası olmak üzere, dönemlerinin başlıca uluslararası belirleyicileri ile birlikte yorumlanarak ele alınacaktır.

19 Avrupa Kaynaklı Göç Akımları ve I. Dünya Savaşı Sonrası Büyük çaptaki göç hareketlerinin birinci dalgasının Avrupa devletlerinin emperyalist atılımları ile başlayarak, Birinci Dünya Savaşı'nın bitimi ile sona erdiği söylenebilir. Avrupa üç yüzyıl boyunca dünyanın göç hareketlerine yön vermiştir. İngiltere, İspanya, Portekiz, Hollanda ve Fransa gelişen nüfuslarına yeni yerleşme yerleri sağlamak üzere sömürgeler kurmuş, yılları arasında milyon Avrupalı denizaşırı ülkelere göç etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri bu göç dalgası için ana hedef ülke olmuş, uluslararası göçün doruk noktasına ulaştığı yılları arasında 8,2 milyon göçmenin ülkeye girdiği kaydedilmiştir (Boyle vd., 1998: 25).. Üç yüzyıl süren bu uluslararası göç dalgası neredeyse dünyanın şeklini değiştirmiştir. Avrupa kökenli göçmenler Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Yeni Zelanda'da yeni devletlerin oluşumuna yol açmışlardır. Bu yeni devletlerde yerliler ise azınlık durumuna düşürülmüştür. İkinci göç dalgası aynı dönemde, ancak farklı bir yönde olmuştur. 17. ve 18. yüzyılda Avrupalı tüccarlar Kuzey Afrika'dan topladıkları köleleri Güney Amerika'ya, Karayib adalarına, özellikle Brezilya'ya götürmüşlerdir (Weiner, 1995: 17).. Üçüncü uluslararası göç dalgası Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra çözülen imparatorlukların tasfiye dönemine rastlamaktadır. Osmanlı ve Habsburg devletlerinin çözülmesi, Orta, Doğu ve Güney Avrupa'da yeni devletlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu devletler milliyetçilik akımının etkisi ile benimsedikleri zorunlu göç politikası yolu ile homojen nüfuslar yaratma kararı verince, büyük çapta sığınmacı hareketleri oluşmuştur. 1920'li yıllar büyük çapta nüfus mübadeleleri sürecine sahne olmuştur. Buna ayrıca Rus Devrimi ve ona bağlı olarak çıkan iç savaştan kaçan Beyaz Ruslar ve 1930'lu yıllarda Nazi imha planlarından kaçmayı başaran Yahudiler de eklenmiştir (Weiner, 1995: 18). İki dünya savaşı arası dönemde Güney ve Doğu Avrupa vatandaşları ile Avrupalı olmayanların da uluslararası göç sürecini belirlemeye başlamaları geleneksel olarak göç alan ülkelerin politikalarında değişikliğe neden olmuştur. Böylece, kısıtlayıcı göç politikaları ilk kez ortaya çıkmaya başlamıştır. Örneğin, ABD de 1924 tarihinde çıkarılan kota yasası ile her ülkeye o ülke vatandaşı göçmen nüfusunun ABD deki yoğunluğuyla orantılı olarak kota konulmuştur. Bu yolla, göçmen nüfus yapay olarak düzenlenmeye başlanmış, İngiltere gibi ülkelere sağlanan ayrıcalıklarla da göçmen nüfusun kompozisyonu

20 10 belirlenmeye çalışılmıştır. Bu anlamda, I. Dünya Savaşından önce ve iki dünya savaşı arası dönemde uluslararası göçün Avrupalı güçlerin ve politikalarının etkisinde geliştiği söylenebilir (Boyle vd., 1998: 26) İkinci Dünya Savaşı Sonrası İşgücü Göçü Dördüncü göç dalgası İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Asya, Ortadoğu ve Afrika'da kurulan yeni bağımsız devletlerin doğuş yıllarına rastlamaktadır. Bu yeni devletlerin çoğunlukla etnik açıdan bölünmüş, otoriter siyasal rejimlere sahip olması kaçınılmaz biçimde şiddet hareketlerine yol açıp milyonlarca insanı sığınmacı statüsüne düşürmüştür. Uluslararası göçün beşinci dalgası ise dördüncü dalga ile kesişerek, daha sınırlı ölçüde ekonomik nedenlerden dolayı ortaya çıkmıştır. II. Dünya Savaşı sonrası izlenen kalkınma politikaları ve Bretton Woods sisteminin etkisi ile göç, çoğu zaman işgücü ve beyin göçü olarak az gelişmiş ülkelerden merkez ülkelere doğru olmuştur. Bu dönemde, Avrupa ve Akdeniz kıyıları ile Kuzey ve Orta Amerika başlıca göç alan bölgeler olmuştur ve 1960'lı yıllarda Batı Avrupa, Birleşik Amerika ve petrol üreten Ortadoğu ülkeleri ekonomilerini daha verimli kılmak amacı ile yabancı işgücü ithal etmeye başlamışlardır. Her ne kadar bu işçiler başlangıçta süreli olarak getirilmişlerse de özellikle Avrupa ve Amerika'ya gelen konuk işçiler bu ülkelerde yerleşme eğilimi göstermişlerdir (Weiner, 1995: 19-20) lerde baş gösteren ekonomik kriz dünya ekonomisinin yeniden yapılanması ve gelişmiş ülkelerin işgücü talebinin azalması gibi sonuçları beraberinde getirirken, uluslararası göç anlamında da yeni bir dönüm noktası yaratmış ve günümüzde yaşanan uluslararası göç olgusunun temellerini de oluşturmuştur. İşgücü göçünün yapısal özellikleri ve boyutu dünyadaki siyasi gelişmelerle yakından ilişkilidir lerdeki petrol krizinden sonra yaşanan ekonomik kriz, devletlerin görece olarak göç üzerine daha çok eğilmesini sağlamıştır ler boyunca yaşanan ekonomik ve siyasi krizler de birçok ülkede göçmenlere olan muhalefeti arttırmıştır. Bu nedenle birçok Avrupa ülkesinde ırkçılık ve fanatizm güç kazanmış, yabancı düşmanlığı yükselmiştir. Bu süreçte iktidara gelen yeni sağ partiler izledikleri yeni sağ ekonomik politikalarla Keynesyan yoksullukla mücadele anlayışından kopuş sürecini başlatmıştır. Bu nedenle

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ Hazırlayan: Murat ÖZDEMİR Danışman: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Yüksek Lisans Tezi Sibel ERDOĞAN ANKARA-2012 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI: BÜYÜME VE

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI: BÜYÜME VE T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI: BÜYÜME VE ĐSTĐHDAM ĐLĐŞKĐSĐ Hazırlayan Mustafa AKBULUT 064201011004 Đşletme Ana Bilim Dalı Đşletme

Detaylı

Türkiye de Enformel İstihdam ve Yabancı Kaçak İşgücü..

Türkiye de Enformel İstihdam ve Yabancı Kaçak İşgücü.. Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Türkiye de Enformel İstihdam ve Yabancı Kaçak İşgücü.. UGİNAR PROJE RAPORU Kuvvet Lordoğlu M.Meryem Kıroğlu Kurtar Tanyılmaz İstanbul-

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

BÜYÜMENİN EKONOMİ POLİTİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

BÜYÜMENİN EKONOMİ POLİTİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı BÜYÜMENİN EKONOMİ POLİTİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ferhat APAYDIN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 BÜYÜMENİN EKONOMİ POLİTİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ GÜVENCESİ VE KONUYLA İLGİLİ YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ GÜVENCESİ VE KONUYLA İLGİLİ YAPILAN BİR ARAŞTIRMA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ GÜVENCESİ VE KONUYLA İLGİLİ YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Özerk DIĞIN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin İşletme

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. Alaattin KIZILTAN 2014 Her Hakkı Saklıdır T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANA BİLİM DALI SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Yüksek Lisans Dönem

Detaylı

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2007 / 2 : 146-175 Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Abdulkadir Şenkal * Doğa Başar

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE YE YÖNELİK DÜZENSİZ GÖÇLER VE GÖÇMENLERİN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ENFORMEL İSTİHDAMI Doktora

Detaylı

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 19-33, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre Şafak KAYPAK Mustafa

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ. Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ. Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA-2009 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

ULUSLAR ARASI GÖÇ SORUNU PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE

ULUSLAR ARASI GÖÇ SORUNU PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE ULUSLAR ARASI GÖÇ SORUNU PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE ULUSLAR ARASI GÖÇ SORUNU PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE Taşkın DENİZ ÖZET İnsanlık tarihi ile başladığı kabul edilen göç olgusunun günümüzdeki en önemli yansımalarının

Detaylı

Türkiye de Ev Hizmetlerinde Çalışan Göçmen Kadınlar: Yeni Düzenlemelerle Yarı Köle Emeğine Doğru mu?

Türkiye de Ev Hizmetlerinde Çalışan Göçmen Kadınlar: Yeni Düzenlemelerle Yarı Köle Emeğine Doğru mu? Türkiye de Ev Hizmetlerinde Çalışan Göçmen Kadınlar: Yeni Düzenlemelerle Yarı Köle Emeğine Doğru mu? Derya DEMİRDİZEN * Özet: Bu çalışma, Türkiye de düzensiz göçün düzenlenmesine yönelik olarak son yıllarda

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELERİN EKONOMİK ETKİLERİ

BİLGİ EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BİLGİ EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELERİN EKONOMİK ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL-2006 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Türkiye de Göçmen İşçiler Sorunu

Türkiye de Göçmen İşçiler Sorunu Türkiye de Göçmen İşçiler Sorunu Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ŞAHİN İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Günümüzde Soğuk Savaş döneminin ardından tekrar Sıcak Savaş dönemine girilmesiyle birlikte, özellikle

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR NO: 1, AĞUSTOS 2008 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR - 1 KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞMENİN TÜRKİYE'YE ETKİLERİ ED TÖR Caner SANCAKTAR Ç NDEK

Detaylı

TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI GÖÇ POLİTİKALARI, 1923-2023:

TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI GÖÇ POLİTİKALARI, 1923-2023: TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI GÖÇ POLİTİKALARI, 1923-2023: Ulus-devlet Oluşumundan Ulus-Ötesi Dönüşümlere MiReKoç Proje Raporları 1/2014 TÜBİTAK 1001_106K291, Eylül 2009 Prof. Dr. Ahmet İÇDUYGU Prof. Dr. Sema

Detaylı

Sosyal Yardım Uygulamaları ve Çocuk İşçiliği Arasındaki İlişki: Keçiören Örneği

Sosyal Yardım Uygulamaları ve Çocuk İşçiliği Arasındaki İlişki: Keçiören Örneği T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sosyal Yardım Uygulamaları ve Çocuk İşçiliği Arasındaki İlişki: Keçiören Örneği Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi Hazırlayan Semiha BOYBEK Tez

Detaylı

T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI

T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI GĠRĠġĠMCĠ KADIN VE ERKEKLERĠN BAġARI ALGISINDAKĠ FARKLILIKLAR: KÜÇÜK ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERDE BURSA

Detaylı

BOYUTLARI VE FARKLI ALGILARIYLA KÜRESELLEŞME GLOBALIZATION WITH DIFFERENT PERCEPTIONS AND DIMENSIONS

BOYUTLARI VE FARKLI ALGILARIYLA KÜRESELLEŞME GLOBALIZATION WITH DIFFERENT PERCEPTIONS AND DIMENSIONS BOYUTLARI VE FARKLI ALGILARIYLA KÜRESELLEŞME BOYUTLARI VE FARKLI ALGILARIYLA KÜRESELLEŞME Dr. Dumlupınar Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü ÖZET: Bu çalışmada küreselleşme olgusunun, farklı algıları ve

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ Hazırlayan Mehmet ÇAĞLAR İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI ULUSLARARASI TECRÜBELER IŞIĞINDA TAMAMLAYICI BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ OLARAK OYAK MODELİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı 2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Fatih MEMİŞ Yüksek Lisans

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ Dosya Konusu ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kırklareli Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü ayfergedikli@yahoo.com ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

ÖNSÖZ Yerel siyaset ve kalkınma ilişkisini incelediğimiz bu çalışmada geçmişin derinliğine kadar uzanan siyasetin sosyal, ekonomik ve kültürel

ÖNSÖZ Yerel siyaset ve kalkınma ilişkisini incelediğimiz bu çalışmada geçmişin derinliğine kadar uzanan siyasetin sosyal, ekonomik ve kültürel i ÖNSÖZ Yerel siyaset ve kalkınma ilişkisini incelediğimiz bu çalışmada geçmişin derinliğine kadar uzanan siyasetin sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşim içinde bulunduğunu ve bunun Isparta ölçeğinde

Detaylı

Türkiye de Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Bir Sonucu: Çocuk İşgücü

Türkiye de Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Bir Sonucu: Çocuk İşgücü YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2007 Cilt:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye de Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Bir Sonucu: Çocuk İşgücü Araş. Gör. Banu KARAMAN Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal

Detaylı