ULUSLARARASI GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİ"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI ULUSLARARASI GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DEVRİM GÜL VURAL Tez Danışmanı: Doç Dr. Songül SALLAN GÜL Isparta, 2007

2

3 ÖNSÖZ Akademik çalışmalarımda olduğu kadar, yaşama dair deneyimlerimin zenginleşmesinde çabasını ve bilgisini sakınmadan paylaşan danışmanım Doç. Dr. Songül SALLAN GÜL e minnettarım. Emeklerinize sağlık, sevgili hocam. Akademisyenlik yolculuğunda desteğini ve ilgisini her zaman hissettiğim Prof. Dr. Metin Lütfi BAYDAR a teşekkürü borç biliyorum. Çalışmalarımız boyunca bize her türlü desteğini sunan Doç. Dr. Hüseyin GÜL e, sıkılmadan beni dinleyen ve tezimde büyük emeği olan Dr. Cevdet YILMAZ a, kaynaklara ulaşmamda önemli yardım sağlayan Umur ÇETİN e, deneyimini benimle paylaşan Arş. Gör. Ayşe ALİCAN a, annesinin değerli zamanlarını aldığım sevgili Berfin Ece ye çok teşekkür ederim. Ayrıca, tezimin tamamlanmasında yapıcı eleştirileriyle yol gösteren Prof. Dr. Bilal Murat ÖZGÜVEN ve Yrd. Doç. Dr. Muharrem GÜRKAYNAK a teşekkürlerimi sunarım. Ulaşabildiğim ve ulaşacağım tüm başarılarımı, karşılıksız emekleri ve destekleriyle bana istediğim her adımı cesaretle atma gücü veren aileme borçluyum. Annem Rahile VURAL, babam U. Güven VURAL ve biricik kardeşim Demet e sonsuz teşekkürler. i

4 ÖZET ULUSLARARASI GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİ Devrim Gül VURAL Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans Tezi, 105 sayfa, Haziran 2007 Danışman: Doç. Dr. Songül SALLAN GÜL Bu tezin amacı, özellikle Soğuk Savaş sonrası güvenlik gündeminde yer almaya başlayan ve insan hakları bağlamında da önemli boyutları bulunan göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olgularının dünyada ve Türkiye de gelişimini incelemektir. Çalışmanın temel çıkış noktası, uluslararası göçün değişen niteliklerini, yasadışı göç, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti kavramları çerçevesinde, küreselleşme bağlamında araştırmaktır. Günümüz uluslararası göç hareketlerinin oluşumunda küreselleşme, neoliberal ekonomik yapılanma, gelir dağılımı eşitsizlikleri, istihdam krizleri ve yoksulluk gibi olgular belirleyici rol oynamaktadır. Göç süreci gelişmiş ve özellikle hedef ülkelerde çelişkili istihdam ilişkilerini belirler hale gelmektedir. Uluslararası rekabet için ucuz işgücüne duyulan gereksinim artmakta, ancak siyasal ve ekonomik açıdan devletler uluslararası göçü istenmeyen göç olarak ilan etmektedir. Uluslararası göçe yönelik kısıtlayıcı politikalar, düzensiz ve yasadışı göç süreçlerini ön plana çıkarmakta, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının boyutlarını büyütmektedir. Bu ise, sadece devletlerin güvenliğini değil, aynı zamanda insan güvenliğini de tehdit eder hale gelmekte ve insan hakları ihlalleri de farklı boyutları ile tartışmaya dahil olmaktadır. Bu çalışmada uluslararası göç hareketlerinin yeni süreç ve dinamikleri dünyada ve Türkiye özgülünde ele alınmaktadır. Bu doğrultuda, çalışma dört bölümden oluşmuştur. İlk bölümde, uluslararası göçün tarihsel gelişimi ve göç teorileri uluslararası siyasi-ekonomik çerçevede değerlendirilmektedir. İkinci bölümde, uluslararası göçün değişen nitelikleri ele alınmakta, düzensiz göç, yasadışı göç ve göçmen kaçakçılığı konuları insan güvenliği kavramına da değinilerek incelenmektedir. Üçüncü bölümde, özellikle 2000 li yıllardan itibaren uluslararası göç gündeminde önemli bir yer işgal eden insan ticareti konusu insan hakları boyutunu da içerecek biçimde ele alınmaktadır. Son bölümde, Türkiye de göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin boyutları ile bu alanlarda yapılan mücadele incelenmektedir. Anahtar Kelimeler: Uluslararası Göç, Düzensiz Göç, Yasadışı Göç, Göçmen Kaçakçılığı, İnsan Ticareti, Kadın Ticareti, Yumuşak Güvenlik, İnsan Güvenliği, Küreselleşme. ii

5 ABSTRACT INTERNATIONAL MIGRANT SMUGGLING AND HUMAN TRAFFICKING Devrim Gül VURAL Süleyman Demirel University, Department of International Relations Master Thesis, 105 pages, June Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Songül SALLAN GÜL The aim of this thesis is to analyze migrant smuggling and human trafficking phenomena in the world and in Turkey with human rights dimension. The starting point of the study is to explore the changing characteristics of international migration regarding illegal immigration, migrant smuggling and human trafficking within a broader context of globalization. Globalization, income inequalities, unemployment and poverty are the main determinants of the current international migration movements. Migration has begun to determine the contradictory employment relations in developed countries and particularly in target countries. Due to the global rivalry, the need for cheap labor has been increasing; however migration has been announced as unwanted by the states due to economic and political pressures. Restrictive policies result in irregular/illegal migration which exaggerate migrant smuggling and human trafficking. This in return, produces threats not only to the security of states but also to human security as a whole and brings the issue of human rights into the scene. In this context, the thesis is comprised of four parts. In the first part, the historical background of international migration and migration theories are taken up within international framework. Second part of the study examines the changing characteristics of international migration and explores irregular migration with specific reference to human security. In the third part, human trafficking phenomenon is examined in detail including the human rights dimension. In the last part, migrant smuggling and human trafficking in Turkey are explained and the struggle against these crimes is examined in detail. Keywords: International Migration, Irregular Migration, Illegal Migration, Migrant Smuggling, Human Trafficking, Women Trafficking, Soft Security, Human Security, Globalization. iii

6 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i ÖZET... ii ABSTRACT... iii İÇİNDEKİLER... iv KISALTMALAR... vi ŞEKİLLER DİZİNİ... vii ÇİZELGELER DİZİNİ... viii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM...7 ULUSLARARASI GÖÇÜN TARİHÇESİ VE FARKLI TEORİK YAKLAŞIMLARDA ULUSLARARASI GÖÇE BAKIŞ Uluslararası Göçün Tarihçesi Avrupa Kaynaklı Göç Akımları ve I. Dünya Savaşı Sonrası İkinci Dünya Savaşı Sonrası İşgücü Göçü Göç Teorileri Ravenstein ın Göç Kanunları İkili Ekonomide Kalkınma Teorisi İtme-Çekme Faktörleri Teorisi Neo-klasik Teori İkili İşgücü Piyasası Teorisi Bağımlılık Teorisi Profesyonel Göçün Yeni Ekonomisi Teorisi Göç Ağları Teorisi Göç Teorileri Üzerine Bir Değerlendirme...16 İKİNCİ BÖLÜM...18 YASADIŞI GÖÇ VE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI Küreselleşme ve Liberal Paradoks Ulusal Ekonomilerin ve Sosyal Devletin Dönüşümü Küresel Yoksulluk, İstihdam Krizi ve İşgücü Dolaşımı Uluslararası Göçün Değişen Nitelikleri ve Yeni Eğilimler Düzensiz Göç Hareketleri ve Yasadışı Göç Yasadışı Göç ve Göçmen Kaçakçılığının Ekonomik Boyutu Yasadışı Göç ve Göçmen Kaçakçılığının Güvenlik Boyutu...33 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM...38 KÜRESEL BİR SORUN OLARAK İNSAN TİCARETİ İnsan Ticareti nin Tanımı ve Göçmen Kaçakçılığı ile Karşılaştırması İnsan Ticaretinin Türleri Kadın Ticareti Çocuk Ticareti Zorla Çalıştırma/Kölelik Organ-Doku Ticareti İnsan Ticaretinin Nedenleri Ekonomik Nedenler: Sosyo-kültürel Nedenler Yasal ve Politik Nedenler...53 iv

7 3.4. İnsan Ticaretiyle İlgili Uluslararası Hukuk Düzenlemeleri BM Palermo Protokolü Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi Birleşmiş Milletler Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri Uluslararası Örgütlerin Verilerinde Dünyada İnsan Ticaretinin Boyutları İnsan Ticaretinin Bölgesel Dağılımı ve Eğilimler...62 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM...65 TÜRKİYE YE YÖNELİK GÖÇ HAREKETLERİ, GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİ Türkiye de Düzensiz Göç Hareketleri Türkiye de Yasadışı Göç ve Göçmen Kaçakçılığı Türkiye de Yasadışı Göçün Boyutları Türkiye de Göçmen Kaçakçılığı Türkiye-AB İlişkileri Bağlamında Yasadışı Göç ve Göçmen Kaçakçılığı Türkiye de Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Türkiye de İnsan Ticareti ve Mücadele Türkiye de İnsan Ticareti ile Mücadele Alanında Örgütsel Yapı ve Diğer Kuruluşlarla İşbirliği Türkiye de İnsan Ticareti Suçunun Boyutları Türkiye de İnsan Ticareti Mağdurları Türkiye de İnsan Ticareti ile Mücadele Yasal Düzenlemeler Türk Ceza Kanunu Diğer İlgili Kanunlar Mağdurların Yasal Hakları İdari Düzenlemeler...90 SONUÇ VE ÖNERİLER...93 KAYNAKÇA v

8 KISALTMALAR AB BM CEDAW EC EGM ESCAP GAATW GICIM ILO IOM OECD UNDP UNFPA UNHCR UNODC Avrupa Birliği Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Avrupa Komisyonu Emniyet Genel Müdürlüğü Asya-Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu Kadın Ticaretine Karşı Küresel İttifak Uluslararası Göç Küresel Komisyonu Uluslararası Çalışma Örgütü Uluslararası Göç Örgütü Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi vi

9 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 4.1. Mağdurların Türkiye ye Giriş Noktaları...81 Şekil 4.2. Mağdurların Bulundukları Şehirler...81 Şekil 4.3. İnsan Ticareti Mağdurlarının Türkiye ye Göç Etme Nedenleri...83 Şekil 4.4. Türkiye de Belirlenen İnsan Ticareti Mağdurlarının Gelir Düzeyleri...83 Şekil 4.5. Türkiye de Belirlenen İnsan Ticareti Mağdurlarının Eğitim Düzeyleri...84 Şekil 4.6. Türkiye de Görülen İnsan Ticareti Vakalarının Türlerine Göre Dağılımı.85 Şekil 4.7. Türkiye de Belirlenen İnsan Ticareti Mağdurlarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı...85 vii

10 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge 2.1. İkili İşgücü Piyasası Özellikleri...25 Çizelge Yılları Arasında Göçmen Sayıları ve Dağılımı...26 Çizelge 3.1. İnsan Ticareti Mağdurlarının Dağılımı...61 Çizelge 3.2. Zorla Çalıştırma Yoluyla Elde Edilen Yıllık Kazanç...61 Çizelge 3.3. Cinsel Sömürü Yoluyla Elde Edilen Yıllık Kazanç...62 Çizelge Yılları Arasında Türkiye de Yakalanan Yasadışı Göçmenler...68 Çizelge Yılları Arasında Türkiye de Yakalanan Yasadışı Göçmenlerin Uyruklarına Göre Dağılımı...70 Çizelge 4.3. BM Suç ve Uyuşturucu Ofisi Raporunda Yer Alan Bazı Kaynak, Transit ve Hedef Ülkeler...79 Çizelge 4.4.Türkiye de Yılları Arasında Belirlenen İnsan Ticareti Mağdurlarının Uyrukları...82 viii

11 1 GİRİŞ Göç tarihsel bir olgu olmasına rağmen, günümüzdeki uluslararası göç ve yasadışı göç tartışmaları farklı etkenler etrafında biçimlenmektedir. Özellikle dünyanın az gelişmiş bölgelerinde, ulus-devletler ekonomilerini ve vatandaşlarının ekonomik ve sosyal haklarını koruma konusunda çelişkiler yaşamaktadır lerden itibaren egemen olan neo-liberal ekonomik düzen, ülkeleri yoksullaştırmakta; pek çok ülkede giderek vasıfsızlaşan işgücü ulus devletlerin ülke yapılanmaları içinde korunamamaktadır. Gelişmiş ülkelerde ise, istihdam arayışında halen vasıfsız ve ucuz emek arzının bir kısmına gereksinim duyulması, formel sektörün yanı sıra uluslararası rekabet için informel sektörde çalışmak üzere ucuz emeğin yasadışı göçle giderilmesi ya da bu sürece göz yumulması göç sürecinin ve dolayısıyla istihdamın temel belirleyicileri arasında yer almaktadır. Benzer olarak, gelişmiş ülkelerdeki nüfus yapısı ve nüfusun giderek yaşlanması dinamik işgücüne duyduğu gereksinimi arttırmaktadır. Diğer yandan az gelişmiş ülkelerdeki genç nüfus yoğunluğu da, yüksek işsizlik oranlarına yol açmakta, karşılaşılan ekonomik krizler istihdamı daha da güçleştirmekte, uluslararası göçü neredeyse alternatifsiz kılmaktadır. Uluslararası Göç Örgütü nün 2005 yılı verilerine göre, göçmenlerin %60 ı gelişmiş ülkelerde barınmakta olup, bu bölgelerde yaşayan her on kişiden biri göçmen statüsündedir. Bu veriler küresel işgücünün %20 sinden azına sahip olan gelişmiş ülkelerin göçmenlerin %60 ını barındırmasının nedenlerini oldukça açık ortaya koymaktadır. Ancak, aynı zamanda yasal göç olanaklarının gün geçtikçe daha kısıtlı hale gelmesi nedeniyle, yoksullar, eğitim düzeyi düşük ve vasıfsız kişiler gibi dezavantajlı grupların göç sürecine katılma talepleri yasadışı göç ve göçmen kaçakçılığı olgularını ön plana çıkartmaktadır. Uluslararası ilişkiler alanında göç süreci gelişmiş ve özellikle hedef ülkelerde çelişkili istihdam ilişkilerini belirler hale gelmiştir. Küreselleşme ile ulus-devlet ilişkisine bakıldığında karşımıza Hollifield in liberal paradoks olarak adlandırdığı durum çıkmaktadır (Hollifield, 1998: 595).. Buna göre, günümüzde, bir yandan ulus ötesi ekonomik faktörler ve yapılanmalar güçlerini arttırırken, öte yandan da temel aktörleri egemen ulus-devletler olan bir uluslararası siyasi sistem varlığını

12 2 sürdürmektedir. Uluslararası rekabet için ucuz işgücüne gereksinim duyulmakta, ancak bu arzın ihtiyacı aşması halinde, siyasal ve ekonomik açıdan devletler göçü kendi vatandaşlarını korumak amacıyla istenmeyen göç olarak ilan etmektedir. Bu ise yanıltıcı bir görünüm arz etmektedir. Uluslararası istihdam açısından işgücünün öne çıkan değerleri kaçak göçün istenmeyen bir olgu olarak kabul görmesi yönündedir. Özellikle hedef ülke konumundaki merkez ülkeler bu durumu sadece bir güvenlik sorunu olarak algılamakta, uygulanan yasaklayıcı politikalar düzensiz/yasadışı göç olgusunu arttıracak çelişkileri de barındırmaktadır. Bu politikalar, temelde göçe neden olan faktörleri azaltmak bir yana, daha da arttırmakta, yasadışı göçü körüklemektedir. Aynı zamanda, düzensiz/yasadışı göç abartılan bir güvenlik sorunu olarak da sunulmaktadır. Bu durum, göçmenlerin bir bütün olarak suçlu gibi algılanmasına, etiketlenmesine ve yabancı düşmanlığı ile ırkçılığın körüklenmesine neden olmakta ve göçmenleri gittikleri ülkelerde aidiyet sorunu ile karşı karşıya bırakmaktadır. Göçmenlerin marjinalleşmesi, Fransa örneğinde olduğu gibi, göçmenlerin ve göçün bütünsel ve küresel bir sorun olmaktan çok sadece bir güvenlik sorunu gibi gündeme getirilmesine yol açmaktadır. Ekonomik liberalizm, 18. yüzyıldan itibaren devletlerin refahını ve güvenliğini sağlamanın en iyi yolu olarak sunulmakta ve farklı aşamalarda kesintilere uğramasına rağmen uluslararası ekonomik ilişkilerin temelini oluşturmaktadır. Ancak, aynı zamanda 17. yüzyıldan bu yana süregelen devletler sistemi, ulus-devleti gücü ve otoriteyi elinde bulunduran ve bunu kullanabilen tek egemen aktör olarak kabul etmektedir. Bugünkü uluslararası sistemde egemenlik, yasal kişilik kazanarak diğer devletlerle ilişki kurabilmenin, yani devlet olabilmenin ön koşuludur. Dolayısıyla, egemenliğini korumak durumunda olan devletleri bir yandan uluslararası siyasi yapı ve ulusal dinamikler içe kapanmaya iterken, diğer yandan ise, uluslararası ekonomik faktörler dışa açılmaya itmektedir. Özellikle insanların dolaşımı söz konusu olduğunda ise, bu çelişki daha belirginleşmekte, egemenlik, vatandaşlık, güvenlik algılamaları sorunları ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda, soğuk savaş sonrasında güvenliğe yönelik geleneksel olarak tanımlanmış tehditlerin yerini yeni koşullar almaktadır. Küreselleşmenin yarattığı dinamik ortam içinde ulusal güvenliğe yönelik tehditler günümüzde farklılaşmış, terörizm, ayrılıkçı hareketler, etnik ve dini çatışmalar, kitle imha silahlarının yayılması, uluslararası

13 3 organize suçlar gibi asimetrik tehditler yeni tehdit alanlarını oluşturmuştur. Salt askeri gücün insanların güvenliğini tehdit eden bu sorunlara karşı yeterli çözümler getirememiş olması da soğuk savaşa ilişkin geleneksel güvenlik teorilerinde yeni arayışları ortaya çıkarmıştır. Günümüzde güvenlik kavramının anlamı değişirken, ekonomik güvenlik, insan güvenliği, çevre güvenliği, küresel güvenlik gibi yeni tanımlamalar ve ulusal sınırları aşan boyutlar da gündeme gelmiştir (Gürkaynak, 2004: 3-4; İzci, 1998: ).. Uluslararası göç, mülteciler sorunu, yasadışı göç, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olguları da bu yeni güvenlik tanımında giderek artan önemle yer almaya başlamaktadır. Ülkelerin ve ulusların varlığını ve gelişimini tehlikeye sokacak tehditlerden korunma amacı taşıyan ulusal güvenlik kavramı ekonomik egemenlik, kültürel kimlik, toplumsal istikrar gibi öğeleri de içine alacak şekilde genişlemektedir. Bu bağlamda, uluslararası güvenliğin askeri boyutunun yanı sıra yeni, geleneksel olmayan tehditler de güvenlik kavramı içine girmektedir. Özellikle son yıllarda uluslararası göç bu yeni tehditlerden biri olarak algılanmaya başlanmıştır lı yıllardan itibaren miktarı oldukça artan yasadışı göç olgusunun bir güvenlik tehdidi olup olmadığı üzerinde tartışmalar sürmektedir (Kicinger, 2004: 1-3) ların ikinci yarısından itibaren uluslararası ilişkilerde gelişmekte olan insan güvenliği kavramı, güvenliğin değişen boyutuna dikkat çekmektedir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından hazırlanan İnsani Gelişme raporlarından 1994 yılında yayınlanmış olanı insan güvenliği kavramı üzerinde odaklanmıştır (UN, 1994).. Raporun ele aldığı biçimde insan güvenliği, günlük yaşamlarında güvenlik arayışında olan sıradan insanlar için hastalıklardan, açlıktan, işsizlikten, suçtan, sosyal çatışmalardan, politik baskılardan ve çevre felaketlerinden korunma anlamına gelmektedir. Bu anlamda, özellikle ekonomik ve sosyal bağlamda ele alındığında gelişmekte olan insan güvenliği çerçevesi içerisinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti de bir gündem maddesi oluşturmaktadır (Ramesh, 2006: 88) lerden itibaren Avrupa ve Amerika ya yönelik göçlerde, özellikle uluslararası işgücü göç hareketlerinde göçmenler hem yaşadıkları yerlerdeki siyasi-ekonomik güvensiz ortamlarda çalışmak zorunda kalmışlar, hem de yasadışı göç sürecinde önemli risklerle karşılaşmışlardır. Bu bağlamda, özellikle göç sürecine giren çoğunluğu

14 4 eğitimsiz, vasıfsız, yoksul, erkek, kadın ve çocuklar göçmen kaçakçıları tarafından istismara açık bırakılmışlardır. Daha da önemlisi bu kişiler, insan tacirlerinin eline düşerek sömürüye uğrama riskiyle karşı karşıyadır. Bu da, göçmenlerin insan güvenliğini büyük ölçüde tehdit etmekte ve önemli insan hakları ihlallerine neden olmaktadır. Uluslararası göç süreci, yasadışı göç, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, kaynak, transit veya hedef ülke ayrımı olmaksızın ülkelerin güvenliğini, ekonomisini ve toplumsal yapısını önemli ölçüde tehdit edebilmektedir. Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kara para gibi organize uluslararası suçlarla el ele gitmekte, ayrıca yolsuzluk ve devlet otoritesinin sarsılmasına kadar pek çok güvenlik sorunuyla gündeme gelebilmektedir. Ayrıca, turizmin ekonomik kalkınmanın öncü sektörü olarak desteklendiği kimi ülkelerde bu sektörün özellikle kadın ticareti ve kadın bedeni üzerinden oluşan pazarlara dönüştüğü hallerde aile kurumu üzerinde ahlaki çöküntü ve değer sarsılması uzun vadede dolayımlı toplumsal yapı sorunlarına yol açma potansiyeline sahiptir. Bu ise, bir yandan güvenlik sorununu farklı boyutlarıyla büyütürken, diğer yandan önemli insan hakları ihlallerine yol açmaktadır. Devletlerin bu anlamda, kendi vatandaşlarının insan haklarını korumak için taşıdığı sorumluluk ve önem başka ülke vatandaşları için kolaylıkla ihlal edilebilir ya da göz yumulabilir bir niteliğe bürünebilmektedir. Bu anlamda, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine sadece sınır kontrollerini arttırarak, kapalı kapı politikası uygulayarak, Avrupa kalesi gibi kaleler kurarak yaklaşmak, göçmenleri dışlamak ve özellikle de bu göçmenler içindeki yoksullar, kadınlar ve çocuklar gibi risk gruplarını marjinalleştirmek demektir. Ülke vatandaşlarının istemediği kötü işlerde çalıştırılmak üzere işgücü göçü zaten kabul edilmektedir. Buna bir de piyasanın ihtiyaç duyduğu kadar kaçak göçmenin eklenmesi, tehlikeli işlerde sosyal güvenliksiz çalıştırılmaları, yine, insan tacirlerinin eline geçen kadınların da cinsel sömürü amaçlı kullanılması, emeğin ve insanın haklarının ihlali kadar vatandaşlığın kazanımlarının piyasa uğruna feda edilmesidir. 20. yüzyılda farklı nedenlerle gündeme gelen uluslararası göçler, özellikle işgücü talepleri, çoğu kez sadece ekonomik bir ihtiyaç, uluslararası rekabette yer edinmenin ve küreselleşmenin gereği olarak gündeme gelmiştir. Ancak, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin taşıdığı insan güvenliği ve insan hakları boyutu çoğu

15 5 kez devletlerin (göç veren ve göç alan ülkeler). temel insan haklarını koruma konusunda vatandaşlık ölçütünü temel almasından dolayı ihmal edilebilmiştir. 21. yy da ise, güvenliğin yeni boyutları ön plana çıkarken, diğer yandan uluslararası hukuk ve insan hakları tartışmaları sürmekte, uluslararası kuruluşların etkinliği de sorgulanmaktadır (Axworthy, 2004: ). 11 Eylül saldırıları ve uluslararası terörizmin yeni boyutları uluslararası göçle bağlantılı güvenlik algılamalarını yoğunlaştırmaktadır. Bugün dünyanın hemen her yerinde görülen coğrafi hareketliliğin ve özellikle geçici dolaşımların devletlerin ve toplumların güvenliğini ne derecede ve hangi şekillerde etkileyeceği hem ulusal hem de uluslararası siyasal gündemde önemli yer kazanmaktadır. Aynı zamanda, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının artması ile gündeme gelen iç güvenlik tehditleri, göçmenlere karşı ayrımcılık ve insan hakları bağlamı ile birleşerek sorunu çok boyutlu hale getirmektedir. Siyasa yapıcılar ve uygulayıcılar açısından ekonomik ve demografik gerekliliklerin kaçınılmaz kıldığı göç hareketlerini bir yandan toplumlarının güvenliğini koruyarak diğer yandan ise göçmenlerin dışlanmasını ve etiketlenmesini önleyerek nasıl yönetecekleri önemli bir sorun alanı olmaya devam etmektedir. Bu tartışma ekseni, insan ticareti için de geçerliliğini korumaktadır. İnsan ticareti dünyada her yıl 600 bin ile 2 milyon arasında tahmin edilen kadın, erkek ve çocuğun maruz kaldığı, en tehlikeli yasa dışı ticaret olgusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Temel insan hakları ihlallerine yol açan modern kölelik denilebilecek insan ticareti olgusu uluslararası sözleşmelerde yerini bulmuş ve uluslararası kuruluşların da giderek daha fazla önem verdiği bir alan haline gelmiştir. Ancak, bir yandan uluslararası hukukun gücü, diğer yandan uluslararası kuruluşların politikalarının ve önerilerinin uygulanabilirliği tartışma konusudur. Çünkü her ikisi de normatif ve bağlayıcı olmayan özelliktedir ve dolayısıyla uygulamada yer bulma olanakları devletlerin kararlılığı ve olanakları ölçüsünde belirlenecektir. Bu anlamda son yıllarda Türkiye, hem uluslararası sözleşmelerin iç hukukta yerini bulması, hem de uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde yapılan uygulamalar açısından insan ticareti ile mücadelede olumlu bir örnek olarak görünmektedir. Bu çalışma, dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde, uluslararası göçün tarihsel gelişimi ve göç teorileri ortaya çıktıkları döneme ait

16 6 uluslararası siyasi-ekonomik gelişmeler ile birlikte değerlendirilerek uluslararası göçe yönelik genel bir çerçeve oluşturulmaktadır. İkinci bölümde, günümüzde yaşanan uluslararası işgücü göçünün şekillenmesinde önemli rol oynayan küreselleşme, buna bağlı olarak gelişen yeni ekonomik yapılanma ve istihdam krizi ile uluslararası göçün niteliğinde meydana gelen değişimler ele alınmaktadır. Bu bölümde son olarak, dünyada düzensiz göç akımları, yasadışı göç ve göçmen kaçakçılığı konuları uluslararası ilişkilerde soğuk savaş sonrasında gittikçe önemini arttıran yumuşak güvenlik tartışmaları ve insan güvenliği kavramlarına da değinilerek incelenmektedir. Çalışmanın üçüncü bölümünde, özellikle 2000 li yıllardan itibaren uluslararası göç gündeminde önemli bir yer işgal eden insan ticareti konusu ele alınmaktadır. Günümüzde modern kölelik olarak da adlandırılan ve çoğu zaman organize suç örgütleri tarafından yönlendirilen bu olgu, toplumların yapısına ve sosyal ilişkilere tehdit oluşturmaktadır. Ancak, insan ticareti her şeyden önce çağımızın en önemli insan hakları ihlallerinden birisidir. Bu bağlamda, insan ticaretinin nedenleri, türleri, boyutları ve bu alanda yapılan uluslararası düzenlemeler insan ve vatandaşlık hakları boyutunu da içerecek biçimde ele alınmaktadır. Son bölümde ise, Türkiye de göç hareketlerinin gelişimi kısaca ele alındıktan sonra, Türkiye nin göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadelesi incelenmektedir. Özellikle, insan ticareti konusunda uluslararası standartlarda mücadele yürütmeye çalışan Türkiye, bu alanda hem yasal düzenlemeler hem de uluslararası kuruluşlarla işbirliği anlamında olumlu bir örnek olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, Türkiye de insan ticaretinin boyutları, mağdur profilleri, yasal ve idari önlemler ile yapılan diğer çalışmalar ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

17 7 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI GÖÇÜN TARİHÇESİ VE FARKLI TEORİK YAKLAŞIMLARDA ULUSLARARASI GÖÇE BAKIŞ İnsan hareketliliği neredeyse insanlık tarihinin başlangıcından bu yana sosyal hayatın en önemli yönlerinden biri olagelmiştir. Ulus devletlerin oluşumu ve uluslararası siyasi sistemin temel aktörü olmasını takiben ise, bu hareketlilik sınır ötesi dolaşım şeklini alarak farklı siyasi, ekonomik ve sosyal anlamlar da kazanmıştır. Devletler, egemenlik, vatandaşlık, güvenlik, siyasi ve ekonomik ulusal çıkarlar gibi parametreleri göz önünde bulundurarak göç hareketlerine yön vermeye çalışmışlardır. Günümüzde ise, ekonominin küreselleşmesi ve ulusal ekonomilerin üzerindeki etkisi nedeniyle göç artık devletlerin sınır kontrollerinin ötesinde uluslararası bir olgu haline gelmektedir. Bu bağlamda, yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren nüfus ve işgücü hareketleri, kaçak göç akımları, dış göçler ve göçmen hakları sorunları akademik ve siyasi tartışmaların merkezine taşınmaktadır (Sallan Gül, 2002: 80). Günümüzde uluslararası göç tartışmalarının odak noktasını göçü arttıran nedenler ve artan göç baskısını kontrol etme çabaları oluşturmaktadır. Bu iki etken göç sürecinin nasıl gerçekleşeceğini belirlemektedir. Ancak, temel göç denklemini oluşturan faktörler çok fazla değişmemektedir. Ulusal ve uluslararası gelir dağılımındaki uçurumlar, istihdam olanaklarının dengesiz dağılımı, siyasi, etnik, dinsel ve benzeri kültürel haklar alanında yaşanan gerilimler göçün itme ve çekme etkenlerini oluşturmaktadır. Bunun yanında hane halkı özellik ve kararları ile bireysel kararların da göç davranışının temel denklemine dâhil olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, göç hareketlerini açıklamaya çalışan çeşitli modeller geliştirilmektedir. Bunların bir kısmı ekonomik faktörlere vurgu yaparken bir başka grup ise bireysel, psikolojik etmenleri birincil önemde görmektedir. Ancak bu geleneksel denilebilecek makro ve mikro yaklaşımların yerini göçü küreselleşme içerisinde bir süreç olarak

18 8 algılayan yaklaşımlar almaktadır. Çünkü göç akımları, en yoksulları içerdiği kadar görece sosyal ve insan sermayesi daha güçlü olan kimseleri de içermeye başlamıştır. Ayrıca bu akımlar günümüzde gönderen ve alan ülke boyutunu aşarak daha uzun vadeli olmakta ve sirkülasyonlar şeklinde kendini göstermektedir. Bu da yeni uluslararası göç akımlarının ulus ötesi boyutunu ön plana çıkarmaktadır, göç süreci artık birden fazla coğrafyayı ilgilendirmektedir. Örneğin Afganistan ın bir köyünden yola çıkan göçmenin, Pakistan dan edindiği sahte belgelerle önce Moskova ya oradan da İngiltere ye ulaşması günümüzde daha sık rastlanan bir olgu olarak göçün değişen niteliğini ortaya koymaktadır (Sirkeci, 2006: 34). Göç sürecini belirleyen faktörler ve süreçte yer alan aktörler de hem nicelik hem de niteliksel olarak değişim geçirmektedir. Göç politikaları ekonomi, ticaret, işgücü piyasaları, sağlık, kültür, güvenlik ve risk alanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde kesişmesiyle oluşmaktadır. Göç sürecinin aktörleri ise ailelerden başlayıp işverenleri, devletleri, uluslararası organizasyonları ve hatta insan kaçakçılarını içerecek biçimde geniş bir yelpazededir. Bu bağlamda, çalışmanın bu bölümünde günümüzdeki göç olgusunun değişen anlamlarını ortaya koymak amacıyla öncelikle uluslararası göçün tarihsel gelişimi ve bu gelişime paralel olarak oluşturulan farklı teoriler kapsamında uluslararası göçün kavramsal çerçevesi ele alınmaktadır. 1.1 Uluslararası Göçün Tarihçesi Göçler insanlık tarihinde yeni bir olgu olmayıp, insanların binlerce yıldır kıtlık, savaş, sürgün gibi nedenlerle yurtlarını terk ettikleri bilinmektedir. Ancak kapitalizmin gelişimi ve sanayi devrimi ile birlikte, hem kırdan kente hem de çevre ülkelerden kapitalizmin merkezlerine doğru kitlesel işçi göçlerinin başladığı görülmektedir. Aynı zamanda, emperyalist ülkelerin kurdukları sömürgelere doğru kitlesel bir ters akım da başlamış, Avrupalı nüfuslar bu yeni yerleşim yerlerinde yerlileri azınlık haline getirmişlerdir. (Aydoğanoğlu, 2006). 19. yüzyıldan itibaren başlayan bu yeni uluslararası göç olgusu, uluslararası siyasi-ekonomik gelişmelerle etkileşim içinde günümüze değin gelmiştir. Günümüzdeki göç olgusunun niteliklerini daha iyi yorumlayabilmek için uluslararası politik ve ekonomik yapının göçü nasıl yönlendirdiğini de anlamak gerekmektedir. Bu bağlamda, uluslararası göçün tarihsel gelişimi İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrası olmak üzere, dönemlerinin başlıca uluslararası belirleyicileri ile birlikte yorumlanarak ele alınacaktır.

19 Avrupa Kaynaklı Göç Akımları ve I. Dünya Savaşı Sonrası Büyük çaptaki göç hareketlerinin birinci dalgasının Avrupa devletlerinin emperyalist atılımları ile başlayarak, Birinci Dünya Savaşı'nın bitimi ile sona erdiği söylenebilir. Avrupa üç yüzyıl boyunca dünyanın göç hareketlerine yön vermiştir. İngiltere, İspanya, Portekiz, Hollanda ve Fransa gelişen nüfuslarına yeni yerleşme yerleri sağlamak üzere sömürgeler kurmuş, yılları arasında milyon Avrupalı denizaşırı ülkelere göç etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri bu göç dalgası için ana hedef ülke olmuş, uluslararası göçün doruk noktasına ulaştığı yılları arasında 8,2 milyon göçmenin ülkeye girdiği kaydedilmiştir (Boyle vd., 1998: 25).. Üç yüzyıl süren bu uluslararası göç dalgası neredeyse dünyanın şeklini değiştirmiştir. Avrupa kökenli göçmenler Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Yeni Zelanda'da yeni devletlerin oluşumuna yol açmışlardır. Bu yeni devletlerde yerliler ise azınlık durumuna düşürülmüştür. İkinci göç dalgası aynı dönemde, ancak farklı bir yönde olmuştur. 17. ve 18. yüzyılda Avrupalı tüccarlar Kuzey Afrika'dan topladıkları köleleri Güney Amerika'ya, Karayib adalarına, özellikle Brezilya'ya götürmüşlerdir (Weiner, 1995: 17).. Üçüncü uluslararası göç dalgası Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra çözülen imparatorlukların tasfiye dönemine rastlamaktadır. Osmanlı ve Habsburg devletlerinin çözülmesi, Orta, Doğu ve Güney Avrupa'da yeni devletlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu devletler milliyetçilik akımının etkisi ile benimsedikleri zorunlu göç politikası yolu ile homojen nüfuslar yaratma kararı verince, büyük çapta sığınmacı hareketleri oluşmuştur. 1920'li yıllar büyük çapta nüfus mübadeleleri sürecine sahne olmuştur. Buna ayrıca Rus Devrimi ve ona bağlı olarak çıkan iç savaştan kaçan Beyaz Ruslar ve 1930'lu yıllarda Nazi imha planlarından kaçmayı başaran Yahudiler de eklenmiştir (Weiner, 1995: 18). İki dünya savaşı arası dönemde Güney ve Doğu Avrupa vatandaşları ile Avrupalı olmayanların da uluslararası göç sürecini belirlemeye başlamaları geleneksel olarak göç alan ülkelerin politikalarında değişikliğe neden olmuştur. Böylece, kısıtlayıcı göç politikaları ilk kez ortaya çıkmaya başlamıştır. Örneğin, ABD de 1924 tarihinde çıkarılan kota yasası ile her ülkeye o ülke vatandaşı göçmen nüfusunun ABD deki yoğunluğuyla orantılı olarak kota konulmuştur. Bu yolla, göçmen nüfus yapay olarak düzenlenmeye başlanmış, İngiltere gibi ülkelere sağlanan ayrıcalıklarla da göçmen nüfusun kompozisyonu

20 10 belirlenmeye çalışılmıştır. Bu anlamda, I. Dünya Savaşından önce ve iki dünya savaşı arası dönemde uluslararası göçün Avrupalı güçlerin ve politikalarının etkisinde geliştiği söylenebilir (Boyle vd., 1998: 26) İkinci Dünya Savaşı Sonrası İşgücü Göçü Dördüncü göç dalgası İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Asya, Ortadoğu ve Afrika'da kurulan yeni bağımsız devletlerin doğuş yıllarına rastlamaktadır. Bu yeni devletlerin çoğunlukla etnik açıdan bölünmüş, otoriter siyasal rejimlere sahip olması kaçınılmaz biçimde şiddet hareketlerine yol açıp milyonlarca insanı sığınmacı statüsüne düşürmüştür. Uluslararası göçün beşinci dalgası ise dördüncü dalga ile kesişerek, daha sınırlı ölçüde ekonomik nedenlerden dolayı ortaya çıkmıştır. II. Dünya Savaşı sonrası izlenen kalkınma politikaları ve Bretton Woods sisteminin etkisi ile göç, çoğu zaman işgücü ve beyin göçü olarak az gelişmiş ülkelerden merkez ülkelere doğru olmuştur. Bu dönemde, Avrupa ve Akdeniz kıyıları ile Kuzey ve Orta Amerika başlıca göç alan bölgeler olmuştur ve 1960'lı yıllarda Batı Avrupa, Birleşik Amerika ve petrol üreten Ortadoğu ülkeleri ekonomilerini daha verimli kılmak amacı ile yabancı işgücü ithal etmeye başlamışlardır. Her ne kadar bu işçiler başlangıçta süreli olarak getirilmişlerse de özellikle Avrupa ve Amerika'ya gelen konuk işçiler bu ülkelerde yerleşme eğilimi göstermişlerdir (Weiner, 1995: 19-20) lerde baş gösteren ekonomik kriz dünya ekonomisinin yeniden yapılanması ve gelişmiş ülkelerin işgücü talebinin azalması gibi sonuçları beraberinde getirirken, uluslararası göç anlamında da yeni bir dönüm noktası yaratmış ve günümüzde yaşanan uluslararası göç olgusunun temellerini de oluşturmuştur. İşgücü göçünün yapısal özellikleri ve boyutu dünyadaki siyasi gelişmelerle yakından ilişkilidir lerdeki petrol krizinden sonra yaşanan ekonomik kriz, devletlerin görece olarak göç üzerine daha çok eğilmesini sağlamıştır ler boyunca yaşanan ekonomik ve siyasi krizler de birçok ülkede göçmenlere olan muhalefeti arttırmıştır. Bu nedenle birçok Avrupa ülkesinde ırkçılık ve fanatizm güç kazanmış, yabancı düşmanlığı yükselmiştir. Bu süreçte iktidara gelen yeni sağ partiler izledikleri yeni sağ ekonomik politikalarla Keynesyan yoksullukla mücadele anlayışından kopuş sürecini başlatmıştır. Bu nedenle

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II ÇALIŞMA EKONOMİSİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci

BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci Doç. Dr. Serpil Ağcakaya Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü Giriş...1 1. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı

Detaylı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Esen Çağlar, Ozan Acar, Haki Pamuk Mart 2007 2001 krizinden günümüze Türkiye ekonomisinde iki önemli yapı değişikliği birlikte yaşanmıştır. Bir yandan makroekonomik

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Bilgi toplumunda aktif nüfus içinde tarım ve sanayinin payı azalmakta, hizmetler sektörünün payı artmakta ve bilgili, nitelikli insana gereksinim duyulmaktadır. 16.12.2015

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ 1990 sonrasında peş peşe gelen finansal krizler; bir yandan teorik alanda farklı açılımlara hız kazandırırken bir yandan da, küreselleşme süreci ile birlikte,

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Editörler Prof.Dr.Mustafa Talas & Doç.Dr. Bülent Şen EKONOMİ SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr.Mustafa Talas & Doç.Dr. Bülent Şen EKONOMİ SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr.Mustafa Talas & Doç.Dr. Bülent Şen EKONOMİ SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr. Mustafa Talas Doç.Dr. Bülent Şen Doç.Dr. Cengiz Yanıklar Doç.Dr. Gülay Ercins Doç.Dr. Özgür Sarı Yrd.Doç.Dr. Aylin

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER

KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER ŞENİZ ANBARLI BOZATAY II Yay n No : 2883 İşletme - Ekonomi : 576 1. Baskı - Mart 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-906 - 3 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi HAZIRLAYAN.0. Prof. Dr. Mustafa DELİCAN İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi Doç. Dr. Levent ŞAHİN - İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI 2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Zorunlu Dersler Uluslararası İlişkilerde Araştırma

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

Ekonomi II. 24.Ekonomik Büyüme ve Ekonomik Kalkınma. Doç.Dr.Tufan BAL

Ekonomi II. 24.Ekonomik Büyüme ve Ekonomik Kalkınma. Doç.Dr.Tufan BAL Ekonomi II 24.Ekonomik Büyüme ve Ekonomik Kalkınma Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 24.Ekonomik Büyüme ve Kalkınma

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ STRATEJİK VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel, İstanbul ) Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca

Detaylı

ÜNİTE:1. Sanayi Sonrası Toplum: Daniel Bell ÜNİTE:2. Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi ÜNİTE:3. Postmodern Sosyal Teori ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sanayi Sonrası Toplum: Daniel Bell ÜNİTE:2. Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi ÜNİTE:3. Postmodern Sosyal Teori ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sanayi Sonrası Toplum: Daniel Bell ÜNİTE:2 Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi ÜNİTE:3 Postmodern Sosyal Teori ÜNİTE:4 Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik ÜNİTE:5 Tüketim Toplumu, Simülasyon

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN?

Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN? Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN? -Nereden?- Sosyal Sorunlar? İşsizlik, yoksulluk, ayırımcılık. Sosyal sınıflar, tabakalar, gruplar? İşsiz, yaşlı, çocuk, engelli. Yasalar, kurumlar, araçlar? -Anayasa,

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

2014 YILI EKİM AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI EKİM AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ TEKSTİİL,, DERİİ VE HALII ŞUBESİİ Kasıım 2014 2014 YILI EKİM AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME Betül BÜYÜKÇIVGIN Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr.Önder Kutlu Doç.Dr. Betül Karagöz Doç.Dr. Fazıl Yozgat Doç.Dr. Mustafa Talas Yrd.Doç.Dr. Bülent Kara Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Hamit BİRTANE Uzman Mart 2012 TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK

AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK Yrd. Doç. Dr. Sedef EYLEMER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGIN SETA Abdullah YEGİN İstanbul

Detaylı

Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler

Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler Banu Akadlı Ergöçmen, Prof.Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu, Doç.Dr. 20 Mart 2015 Erken Evlilik/Çocuk Yaşta Evlilik Çocuk yaşta evlilik, fiziksel, fizyolojik ve psikolojik

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1 Yaşlılık ve Yaşlanma...7 Gerontoloji...11 Gerontoloji Tarihi...12 Diğer Bilim Dallarıyla Ortak Çalışmalar...16 Sosyal Gerontoloji...20 Sosyal Gerontoloji

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ Yazar: Dr.Adem Sağır Yayınevi: Nobel Yer/yıl: Ankara/2012 Sayfa Sayısı: 272 Göç insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Bütün dönemler

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1 EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER 1 3 M A R T 2 0 1 4, P E R Ş E M B E Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1948 DEKİ EKONOMİK DURUM 2 TABLO I Ülke ABD Doları Danimarka 689 Fransa 482 İtalya

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ekiim 2014 2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 PLANLAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR Sosyalist model-kurumsal tercihler Piyasa başarısızlığı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları 2

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim Görevlisi Serkan

Detaylı

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Sektöre Bakış Tekstil ve hazır giyim sektörleri, GSYH içinde sırasıyla %4 ve %3 paya sahiptir. Her iki sektör

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Türkiye nin esas gündemi orta gelir tuzağından çıkmak olmalıdır

Türkiye nin esas gündemi orta gelir tuzağından çıkmak olmalıdır tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Türkiye nin esas gündemi orta gelir tuzağından çıkmak olmalıdır Ankara 26 Haziran 212 28, kişi başı gelirin ABD ye oranı (doğal log) Türkiye nin esas

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

Detaylı

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm MSGSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 703 KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm 2014-2015 GÜZ YARIYILI Prof.Dr. Fatma ÜNSAL unsal.fatma@gmail.com TÜRKİYE NİN KENTLEŞME DİNAMİKLERİ Cumhuriyet öncesi Cumhuriyet

Detaylı

TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİNİN ULUSLARARASI BOYUTU

TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİNİN ULUSLARARASI BOYUTU TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİNİN ULUSLARARASI BOYUTU Dış ticaretin amacı piyasadaki ihtiyacın karşılanmasıdır. Temel neden uluslararası mal hareketliliği değil, ülkenin denge arayışıdır. Ülkedeki ürün yetersizliği

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher hlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi uluslararası emek verimliliğindeki farklılıkların nedeni üzerinde durmamaktadır. Bu açığı

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

1. Kavramsal Olarak Terör ve Terörizm...74 A. Tarihsel Süreç İçerisinde Değişen Anlam...76

1. Kavramsal Olarak Terör ve Terörizm...74 A. Tarihsel Süreç İçerisinde Değişen Anlam...76 İçindekiler Giriş...1 Birinci Bölüm: Etnisite ve Milliyetçilik...9 1. Kavramsal Boyut...10 A. Etnisite, Etnik Grup ve Etnik Kimlik...11 B. Millet ve Milliyetçilik...17 2. Kuramsal Tartışmalar...23 A. İlkçi

Detaylı

Uluslararası Siyasi İktisat (IR211) Ders Detayları

Uluslararası Siyasi İktisat (IR211) Ders Detayları Uluslararası Siyasi İktisat (IR211) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Uluslararası Siyasi İktisat IR211 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Yok

Detaylı

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity İskender GÜMÜŞ* Nebi Sümer, Nevin Solak, Mehmet Harma İşsiz Yaşam: İşsizliğin

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Dr. Günay SAKA HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 1 Dersin amacı Bu bir saatlik dersin sonunda Dönem III öğrencileri, Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilgili bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI 2010 Eğitim Öğretim Bahar Dönemi ZORUNLU DERSLER Uluslararası Ġlişkilerde Araştırma ve Yazma

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

VİZYON BELGESİ (TASLAK)

VİZYON BELGESİ (TASLAK) VİZYON BELGESİ (TASLAK) VİZYON BELGESİ İSTANBUL GÜVENLİK KONFERANSI 2016 Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları ( 02-04 Kasım 2016, İstanbul ) Bilindiği üzere ulus-devlet modern bir kavramdır

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ I. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN DOĞUŞ NEDENLERİ...3 II. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN AMAÇLARI...5 III. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLER VE ULUSLARARASI

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Dersin Verildiği Yıl Dersin Verildiği

Detaylı

Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları

Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Uluslararası Ekonomi Politik IR502 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler Tolga YAKAR UNDP Turkey Billion people 10 World 8 6 4 2 Africa Asia Europe Latin America and Caribbean Northern America 2050 yılında dünya nüfusunun

Detaylı

ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN GRUPLAR ( DEZAVANTAJLI GRUPLAR )

ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN GRUPLAR ( DEZAVANTAJLI GRUPLAR ) ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN GRUPLAR ( DEZAVANTAJLI GRUPLAR ) Özel olarak korunması gereken gruplar kavramı yerine (sosyal) risk grupları,dezavantajlı gruplar, handikaplı gruplar gibi farklı kavramlar

Detaylı

KÜRESELLEŞME 2. Küreselleşme Yanlısı Görüşler 12.11.2015

KÜRESELLEŞME 2. Küreselleşme Yanlısı Görüşler 12.11.2015 Diğer taraftan kalkınarak refah devleti olmak isteyen ülkelerinin küresel ekonomiye daha fazla entegre olmasını savunmaktadırlar. Onlara göre küresel ekonomi, bilginin, teknolojinin, malların ve hizmetlerin,

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1.İktisat Bilimi 1.2.İktisadi Kavramlar 1.2.1.İhtiyaçlar 1.2.2.Mal ve Hizmetler 1.2.3.Üretim 1.2.4.Fayda, Değer ve Fiyat

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 2.DERS İnsan Kaynakları Yönetiminin günümüz organizasyonları için önemi 21. YÜZYILDA REKABETİN DİNAMİKLERİ KÜRESELLEŞME

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN CALISMALARI ANABİLİM DALI Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği Yüksek Lisans Bitirme Projesi Derya Demirdizen Proje Danışmanı Prof.

Detaylı