WİNDOWS XP PRATİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "WİNDOWS XP PRATİKLERİ"

Transkript

1 Sayfa: 1 WİNDOWS XP PRATİKLERİ 1.Windows Uyumlu Klavyeler Ġçin Komutlar WIN+R: ÇalıĢtır diyalog kutusunu açar. WIN+M: Açık bütün pencereleri simge haline getirir. WIN+F1: Yardım ı çalıģtırır. WIN+E: Windows Gezgini ni açar. WIN+F: Dosya/Klasör Bul diyalog kutusunu açar. WIN+TAB: Görev çubuğundaki programlar arasında geçiģ yapar. WIN+BREAK: Sistem Özellikleri panelini açar. 2. Menülere Hız Kazandırmak HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\desktop ta sağda MenuShowDelay i 0 ile 10 arası bir sayıyla değiģtirin. 3. Animasyonları Kaldırmak HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\desktop\\WindowMetrics de sağda MinAnimate i 0 yapın. 4. Hızlı Denetim Masası C:\\WINDOWS\\StartMenu de Control Panel.{21EC2020-3AEA A2DD-08002B30309D} isimli klasör oluģturun. BaĢlat Menüsü nde Denetim Masası nı göreceksiniz. 5. Yazıcılara Hızlı EriĢim C:\\WINDOWS\\StartMenu de Printers.{2227A280-3AEA-1069-A2DE B30309D} isimli klasör yaratın. BaĢlat Menüsü nde yazıcıları göreceksiniz. 6. AçılıĢ Logosunu Yok Etmek MSDOS. SYS dosyasında [options] altında logo=0 olsun. 7. Hatalı AçılıĢlarda ScanDisk ÇalıĢmasını Engellemek MSDOS. SYS dosyasında [options] altında AutoScan=0 değerini oluģturun. 8. Yazı Tiplerini TürkçeleĢtirmek X isimli yazı tipini TürkçeleĢtirmek için WIN.INI de [FontSubstitutes] de

2 Sayfa: 2 X,162=X,162 X,0=X,162 yazın. 9.Yüksek Renkli Simgeler OluĢturmak HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\desktop\\WindowMetrics de sağda ShellIconBPP yi 16 yapın. 10. Belgeler Menüsünü Kaldırmak HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\Current Version\\Explorer\\UserShellFolders da sağda Yeni>Dize Değeri oluģturun, adını Recent yapın, boģ tırnaklar arasına C:\\RECYCLED yazın. 11. Bilgisayarı Hızlandırmak Denetim Masası>Sistem>BaĢarım>Dosya Sistemi>Bu makinenin rolü: Ağ Sunucusu olsun, ayrıca HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Microsoft\\Windows\\Current Version\\FSTemplates\\Server da sağda NameCache nin a9 0a 00 00, PathCache nin olduğunu kontrol edin. 12. Cache Belleğini Arttırmak SYSTEM.INI de [Vcache] de MinFileCache=1024 ve MaxFileCache=8192 olsun. 13. CAB Dosyalarında Dosya Aramak Örneğin OLE32.DLL dosyasını Win98 CD sinin kopyasının bulunduğu C:\\WIN98TR altında aramak için DOS komut satırında FOR %P in (C:\\WIN98TR\\*.CAB) do extract %P OLE32.DLL yazın. Bir BAT dosyası oluģturmak istiyorsanız % lerin baģına bir % iģareti daha ekleyin. Bulunan dosya C:\\WIN98TR klasörü altında yer alacaktır. 14. INF Dosyalarına Sağ Tıklayınca Yükle Çıkmıyorsa Görünüm>Seçenekler>Dosya Türleri nde INF(Kur Bilgileri) ne gel. Eylem:&Yükle Eylemi yürütmek için kullanılan uygulama: C:\\WINDOWS\\rundll. exe setupx. dll, InstallHinfSection DefaultInstall 132 yaz. 15. Bir Klasördeki Tüm Dosyaları Ġçerik. txt Dosyasına Yazmak Dos Komut Satırında Command.com/c dir>ġçerik.txt yazın.

3 Sayfa: Word ve Excel de ĠĢlem Yazmak ALT+F9 a basın. eq\\r(;\\f(5;5\\f(1;7))) yazın. Bu örnekteki gibi iģlemleri devam ettirebilirsiniz. 17. Günlük Sistem Yedeğini Azaltmak-Arttırmak SCANREG. INI de MaxBackupCopies=5 değerini azaltın veya arttırın. 18. "Birlikte Aç"ı Sağ Fare Menüsünde Görüntülemek HKEY_CLASSES_ROOT\\Unknown\\Shell\\Openos\\Command da Varsayılan da Rundll32.exe. ile baģlayan yazıyı seç ve kopyala. Cancel ile listenin baģına dön. * adli anahtarı bul. Bu anahtara sağ tıklayın. "New Key"den "Shell" adını oluģtur ve "openas" adında bir alt anahtar oluģtur. Sağdaki "Default"a çift tıkla ve kopyaladığını yapıģtır. 19.Office 2007 de Eski Dosya Ġsimlerini Silmek BaĢlat-çalıĢtır-regedit-hykey current version-software-microsoft-office-12- word-file MRU-sağdaki listeden varsayılan dıģındakileri sil. 20. Yeni Menüsünü Düzenlenmek HKEY_CLASSES_ROOT da Shellnew u aratın ve altındakileri düzenleyin. Yeni dosya oluģturacaksanız Shellnew altında dosya tipinin uzantısını bulun. Sağ tıklayın, Yeni>TuĢ u seçin. Adını Shellnew koyun. Sağ tıkla Yeni>Dize Değeri ni seçin ve değer olarak Nullfile ifadesini belirleyin. 21. Bitmap Resimlerini Simge Olarak Göstermek HKEY_CLASSES_ROOT da Paint.Picture i arayın. Defaulticon un üzerine çift tıkla, sağdaki Öndeğer e çift tıklayın ve orada yazılanı silin ve %1 yazın. 22. Windows CD si Sabit Disk e KopyalanmıĢsa Eğer kaynağı yanlıģ belirtmiģseniz HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\ Setupsağda Sourcepath da Sabit Disk teki kaynağı(örn.\\win98tr) belirtin. 23. Ekran Koruyucunun ġifresini Silmek HKEY_USERS\\.Default\\Control Panel\\Desktop da sağda Screensave_Data ye sağ tıklayın ve Sil i seçin.

4 Sayfa: Windows da Hızlı Aç-Kapa(Windows Gezgini) BaĢlat>Ms-Dos Komut Ġstemi ni açın. BaĢlat>Oturumu Kapa yı seçin. CTRL+ALT+SHIFT e basarken "Hayır ı seçin. Komut satırında EXPLORER yazın. 25. Tek Tıklamayla Windows u Kapatmak Masaüstü ne sağ tıklayın, Yeni>Kısayol u seçin, komut satırı kısmına C:\\WINDOWS\\RUNDLL. EXE user. exe, exitwindows veya RUNDLL32.EXE user, ExitWindows yazın. Ġleri tuģuna basın. Bir ad yazın, gerekirse bir klavye kısayolu atayın. 26. Tek Tıklamayla Oturumu Kapatıp Yeni Bir Kullanıcı Ġsmi ile Açmak Masaüstü ne sağ tıklayın, Yeni>Kısayol u seçin, komut satırı kısmına RUNDLL32.EXE SHELL32.DLL,SHExitWindowsEx yazın. Ġleri tuģuna basın. Bir ad yazın, gerekirse bir klavye kısayolu atayın. 27. Tek Tıklamayla Boot Etmek Masaüstü ne sağ tıklayın, Yeni>Kısayol u seçin, komut satırı kısmına RUNDLL32.EXE SHELL32.DLL,SHExitWindowsEx 2 veya C:\\WINDOWS\\RUNDLL.EXE user.exe,exitwindowsec yazın. Ġleri tuģuna basın. Bir ad yazın, gerekirse bir klavye kısayolu atayın. 28. WinAmp de MP3 leri WAV Yapmak WinAmp Programında CTRL+P ye basın. Preferences de AudioI/O(Output) bölümüne gelin. Output Plug-Ins(Output Device) seçeneğini Nullsoft Disk Writer Plug-In v1.0(wav File Output) olarak değiģtirin. Tamam a basın. L2ye basın. WAV yapmak istediğiniz MP3 dosyasını yükleyin. Configure tuģuna basınca veya daha basmadan bir diyalog kutusu açılacak. Burada istediğiniz klasör ve dosya ismini belirleyin. Save e tıklayın. ĠĢlem bitince CTRL+P ye basın. Preferences de AudioI/O(Output) bölümüne gelin. Output Plug-Ins(Output Device) i eski durumuna(wave Mapper) getirin. Yoksa MP3 ler hep WAV a dönüģtürülür. 29. ÇalıĢtır Listesini Silmek HKEY_CURRENT_USER-Software-Microsoft-Windows-CurrentVersion- Explorer-RunMRU da sağdaki listeyi sil. 30. DOS Oturumlarında Maksimum Bellek System.ini de ]386Enh] de LocalLoadHigh=1 satırını ekleyin.

5 Sayfa: Dll ve Clp Dosyalarının Simgelerini Görmek Not Defteri veya Word(Pad) de aģağıdakileri yazın ve DLL.REG adıyla kaydedin: REGEDIT4 [HKEY_CLASSES_ROOT\\clpfile\\DefaultIcon] [HKEY_CLASSES_ROOT\\dllfile\\DefaultIcon] ve oluģturduğunuz bu dosyayı çalıģtırın. 32..Klasör Gizlemek Önce klasörün adını değiģtiriyoruz. Sağ tık- adını değiģtir ve alt tuģuna basılı tutarak 255 yazıyoruz. Daha sonra klasör özelliklerine girip simge değiģtire basıyoruz. Çıkan simgeler içinden boģ simge olanı seçiyoruz. Artık klasörümüz gizli. 33. Kullanıcı ġifresini Kaldırmak BaĢlat>Ayarlar>Denetim Masası>Parolalar>Kullanıcı Bilgileri kartında "Bu bilgisayarın tüm kullanıcıları, ayni tercihleri ve masaüstü ayarlarını kullanır"i seçin. Onaylayın. ġifre sorgusunu kapatmak için masaüstünde Ağ KomĢuları nı seçin. Yapılandırma da Birincil Ağ Oturumu Açma seçeneği aktif olsun. Eğer baģlangıçta Ģifre soruyorsa BaĢlat>Ayarlar>Denetim Masası>Parolalar>Paraloları DeğiĢtir de "Windows Parolasını DeğiĢtir" düğmesine basıp eski parolanızı girin, fakat Yeni Parola ve Yeni Parolayı Doğrula kutularını boģ bırakın. Eski Ģifrenizi unutmuģsanız sabit diskinizde adi kendi ad-soyadınıza benzer, soyadı PWL olan dosyayı siliniz. 34. Midi ve Audio CD Parçalarını Wav Dosyalarına DönüĢtürmek Görev Çubuğundaki hoparlör simgesine çift tıklayın. Seçenekler>Özellikler de Ses Ayarlaması Yap Kutusu nda yer alan "kaydederken" seçeneğini iģaretleyin. AĢağıdaki Ses Denetimlerini Göster kutusu içersindeki tüm iģaretleri iģaretleyip, Tamam la pencereyi kapatın. Açılan Recording Control Penceresinde tüm seç kutularındaki iģaretlerini kaldırın, sadece kayıt yapılacak kaynak seçili kalsın. Midi veya CD nin çalmasını baģlatmak için Ortam Yürütücüsü nü baģlatıp, Aygıt Menüsü altında bulunan seçeneklerin arasından Wav olarak değiģtireceğiniz biçimi seçin. Dosya>Aç tan bir Midi dosyası veya CD parçası seçin açın. Kayıt için Ses Kaydedici yi çalıģtırın. Sonra Ortam Yürütücü den Midi veya Audio CD parçanızı, Ses Kaydedici den de kayıt iģlemini baģlatın(yani kırmızı düğmeye basın). Bitince kaydı durdurun -isterseniz yeni dosyanızda düzenleme iģlemlerinizi yapın- ve dosyanızı kaydedin. 35.Bios Hata Sesleri Sürekli Ses. Güç kaynağı arızası Birçok kısa bip.anakart arızası 1 uzun.bellek tazelenmesinde hata 1 uzun 1 kısa.anakart veya BIOS çipi arızası

6 Sayfa: 6 1 uzun 2 kısa.ekran kartı arızası (Genellikle eski kartlardaki DIP switch kaynaklıdır) 1 uzun 3 kısa.ekran kartı arızası 2 uzun 1 kısa Ekran kartı arızası (RAMDAC kaynaklı (?) ) 2 kısa.. Bellek parity (eģlik) hatası9-3 kısa - Belleğin ilk 64k lık bölümünde hata 3 kısa Belleğin ilk 64k lık bölümünde hata 4 kısa Timer hatası 5 kısa.. ĠĢlemci hatası 6 kısa Klavye iģlemcisi hatası 7 kısa...ġģlemci hatası 8 kısa...ekran kartı belleğinde okuma/yazma hatası 9 kısa BIOS ROM hatası 10 kısa.. CMOS okuma/yazma hatası 11 kısa Tampon Bellek Hatası 36. Active Movie yi Yeniden Canlandırmak KaybolmuĢ olan Active Movie yi bulmak için masaüstüne sağ tıklayıp yeni bir kısayol oluģturun. Sorgu kutusuna C:\\WINDOWS\\rundll32.exe C:\\WINDOWS\\SYSTEM\\amovie.ocx,RunDll /open yazın ve sonraki pencerede bu kısayolu ActivePlayer olarak isimlendirin. Artik simgenin üstüne tıklayınca ActiveMovie açılacaktır. Filmleri direkt olarak oynatmaya oynatmak, bitince de video penceresini kapatmak için ilgili satırı C:\\WINDOWS\\rundll32.exe C:\\WINDOWS\\SYSTEM\\amovie.ocx,RunDll /play /close olarak değiģtirin. 37. Windows da Bul Arama Kutusunu Silmek HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\E xplorer\\doc da FindSpecMRU bölümüne gelin ve sağ taraftaki listeyi silin. 38. Bad Cluster ların Tekrar Okunabilmelerini Sağlamak HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\ Applets\\CheckDrive da Ayarlar(Settings) değerinin son iki byte ını 04 e çevirin. Örneğin a ise a yapın. 39. Windows u Bat Dosyasıyla Daha Hızlı Bir ġekilde Açıp Kapatmak Not Defteri yazın, dosyayı kaydetme kutusunda Dosya Türü:Tüm Dosyalar(*.*) iken Dosya Adi:reboot.bat olsun. Dosyayı C:\\Windows\\Command altına kopyaladıktan sonra sağ fare düğmesiyle Masaüstü ne sürükleyip kısayol yaratın. Kısayola sağ tıklayın Özellikler i seçip ÇalıĢtır Kutusu ndan Normal Pencere ve ÇıkıĢta Kapat i seçin. GeliĢmiĢ düğmesine tıklayıp "MS-Dos Kipini Gerekli Olarak Öner" seçeneğindeki iģareti kaldırıp, "Ms-Dos Kipi" seçeneğini iģaretleyin ve Tamam a basın.

7 Sayfa: Word de TXT Dosyası OluĢturmak *.DOC dosyası en iyi Ģekilde "MS-DOS Metni (*.txt)" seklinde kayıt ediliyor, fakat bazı Türkçe karakterleri tanımıyor. Bir sonraki seçenek olan "Satır Sonlu MS-DOS Metni (*.txt)" ile satırın geniģliğine göre bölünme yapılıyor ve karakterleri tanıyor. 41. Word de Denklem Yazmak Ekle->Nesne->Microsoft Denklem 3.0 ile denklemler oluģturulabilir. 42. Word de Matematik Simgeleri Ġçin Klavye Kısayolları OluĢturmak Bir araç çubuğunun üstündeki simgeye sağ fare tuģu ile tıklanır. ÖzelleĢtir seçilir. Yeni pencerede alttan klavye butonuna basılır. Kategorilerden "Ekle", komutlardan "simge:" seçilip, çift tıklanır. Sağ alttaki simge butonuna tıklayıp simgeyi seçeriz. Gerekirse yazıtipi olarak "symbol" ya da "phyllis" seçilebilir. Daha sonra klavye özelleģtir penceresine geri dönülüp, "Yeni Kısayol TuĢuna Bas" kısmında istediğimiz tuģa basarız (ALT veya CTRL ile birlikte ve sağ taraftan "Ata"yı seçeriz. Alt-Üst Indis,... simgeleri için ise ÖzelleĢtir Penceresi nde, alttan klavye butonuna basılır. Kategoriler den "Tüm Komutlar", komutlardan simgenin adını bulup, "Yeni Kısayol TuĢuna Bas" kısmında istediğimiz tuģa basarız(alt veya CTRL ile birlikte). Bu sayede Ģu kısayolları oluģturabilirsiniz: ALT+X sigma ALT+Z tav (T) ALT+A teta ALT+C alt indis ALT+V üst indis 43. Word de Resmin Yanına Yazı Yazmak Resmin yanına da yazmak için resmin üzerine sağ tıklanır> Resim Biçimlendir > Kaydırma de Kaydırma Biçemi ni "Kare-Kaydırılacak Yer:Ġki Taraf"; "Siki-Kaydırılacak Yer:Ġki Taraf" veya "Yok" olarak seçebiliriz 44. Masaüstünde Ġstenmeyen Simgeleri Kaldırmak HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\ Explorer\\Desktop\\NameSpace de alt anahtarlardan istediğinizi silin. 45. Add\\Remove Program Listesi ni Düzenlemek HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Microsoft\\Windows\\Curr entversion\\uninstall da artık kaldıramadığınız programın anahtarını silin.

8 Sayfa: 8 46.Web Sitelerinin Bilgisayarınızda Casusluk Yapmasını Önlemek [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\I nternet Settings\ZoneMap\ProtocolDefaults]"about"=dword: Temp. Klasörü nü Temizlemek Öncelikle AUOec.BAT dosyasının yedeğini alin. C:\\WINDOWS\\TEMP klasörünü baģlangıçta boģaltmak için AUTOec.BAT dosyasına del C:\\Windows\\Temp\\*.tmp>nul satırını ekleyin. 48. Yazdırma Hızınızı Arttırmak Yazma iģlemini arka planda yapmak istemiyorsanız Denetim Masası>Yazıcılar da yazıcınızın üstüne sağ tıklayıp Özellikler i seçin. Ayrıntılar Bölmesi nde Kuyruk Ayarları nda "Doğrudan Yazıcıya Gönderme seçeneğini aktif yapın". Artık yazdırma iģlemi yaparken baģka hiçbir iģlem yapamayacaksınız, ama daha hızlı çıktılar alacaksınız. 49. Windows a GiriĢte Sorulan ġifreyi Kaldırmak Sabit Diskinizde dosya adı kullanıcı adınızla aynı olan, soyadı PWL olarak geçen dosyayı bulun ve silin. AçılıĢtaki Login Penceresi nden kurtulmak için bilgisayarı tekrar baģlattıktan sonra açılıģtaki "Enter Windows Password" kısmına bir Ģey yazmadan Tamam a basın. 50. Registery i Hemen Tazelemek CTRL+ALT+DEL e basıp, Explorer i seçin. Görevi Sonlandır tuģuna basın. Sonra Ġptal e basın. 30 saniye sonra yeni pencere açılınca Görevi Sonlandır ı seçin. 51. Gerekli Komutlar BaĢlat --> ÇalıĢtıra gelerek ve aģağıdaki komutlardan herhangi birini girerek bu özellikleri çalıģtırabilirsiniz. compmgmt.msc Bilgisayar yönetimini açar clipbrd.exe Pano iģlemcisini açar cleanmgr.exe Disk temizleyiciyi açar ciadv.msc Dizin yöneticisini açar charmap.exe Karakterleri ayarlamanızı sağlar calc.exe Hesap makinesini açar diskmgmt.msc Disk yönetimini açar devmgmt.msc Aygıt yöneticisini açar dfrg.msc Disk birleģtiriciyi açar eudcedit.exe Karakter imal edebilirsiniz appwiz.cpl Program ekle kaldırı açar access.cpl EriĢebilirlik seçeneklerini açar

9 Sayfa: 9 accwiz.exe EriĢebilirlik sihirbazını açar desk.cpl Görüntü özelliklerini açar eventvwr.exe Olay görüntüleyicisini açar freecell.exe Ġskambil oyununu açar fsmgmt.msc PaylaĢılan klasörler menüsünü açar hdwwiz.cpl Donanım ekleme sihirbazını açar iexpress.exe Setup programını açar inetcpl.cpl Ġnternet özelliklerini açar intl.cpl Bölge ve dil ayarlarını açar joy.cpl Oyun kontrollerini açar magnify.exe Büyüteçi açar main.cpl Fare özelliklerini açar mmsys.cpl Ses ayarlarını açar mspaint.exe Paint programını açar narrator.exe Ġngilizce ekran okuyucusunu açar ntbackup.exe Yedekleme sihirbazını açar nusrmgr.cpl Kullanıcı hesaplarını açar osk.exe Ekran klavyesi açar telnet.exe Telnet'i açar spider.exe Kağıt oyunu açar gpedit.msc Grup poliçesi açar msconfig.exe Sistem ayarlarını açar verifier.exe Sürücü monitörünü açar drwtsn32.exe Sorun tanıma aracını açar dxdiag.exe DirectX sürümünüzü öğrenmenizi sağlar mobsync.exe Senkronizasyon sağlar mplay32.exe Media Player'ın çok basit bir halini açar odbcad32.exe Database iģleme sağlar packager.exe Obje paketleyiciyi açar perfmon.exe Sistem monitörünü açar progman.exe Masaüstü yöneticisini açar rasphone.exe EriĢim defterini açar shrpubw.exe Network paylaģımı bilgisini açar sigverif.exe Ġmza denetleyicisini açar sysedit.exe Sistem yöneticisini açar syskey.exe ġifre databaseini açar sndrec32.exe Ses kaydedicisini açar timedate.cpl Tarih ayarlama penceresini açar tourstart.exe Windows XP turu baģlatır winchat.exe Windows içinde bulunan chat programını açar winmine.exe Mayın Tarlası oyununu açar write.exe WordPad'i açar wupdmgr.exe Windows güncelleģtirme penceresini açar explorer.exe Windows Gezgini'ni açar powercfg.cpl Güç seçeneklerini açar rasphone.exe Ağ bağlantılarını açar regedt32.exe Windows Kayıt Düzenleyicisi'ni açar regedit.exe Windows Kayıt Düzenleyicisi'ni açar

10 Sayfa: 10 sndvol32.exe Ses ayarlarını yapmanızı sağlar notepad.exe Not defterini açar taskmgr.exe Görev yöneticisini açar 52.ĠE Kısayolları ALT+SPACEBAR / aktif sayfanın menüsü CTRL+ESC / windows menusu ALT+F4 / windows penceresini ve cereyan eden olayları kapatır CTRL+A / bütün parçaları seçer CTRL+X / seçili kısmı keser CTRL+C / seçili kısmı kopyalar CTRL+V / seçili kısmı yapıģtırır CTRL+Z / geri döner son yapılana CTRL+(+) / sütun içindeki pencereleri otomatik olarak doğru sıralar TAB / 7 sütun atlatma yada digger seçili öğeye geçme SHIFT+DELETE / direk silme BACKSPACE / bir önceki sayfaya yada silme iģlemi ALT+ENTER / seçili ögelerin özellikleri F10 / aktif sayfanın menusu F6 / adress bara gider F5 / sayfayı yeniler F3 / arama öğesi F2 / seçili öğenin ismini değiģtirme CTRL+A / bütün sayfanın seçimi CTRL+D / favoriye ekler CTRL+E / aktif sayfada arama yapar CTRL+F / sayfada bulma CTRL+H / geçmiģ sayfasını açar CTRL+I / favorite sayfalarının olduğu kısmı açar CTRL+N / yeni pencere açar CTRL+O / yeni lokasyonlar gider CTRL+P / printer menüsü CTRL+S / değiģiklikleri kaydeder CTRL+W / aktif sayfayı kapatır CTRL+ENTER/ baģına www ve sonuna.com koymayı yapar SHIFT+CLICK / yeni pencerede açar BACKSPACE / bir önceki sayfaya gider ALT+HOME / anasayfaya gider HOME / sayfanın baģına gider TAB / Itemler arasında atlamayı sağlar END / sayfanın sonuna gider ESC / açılan sayfayı sonlandırır F11 / sayfayı tam ekran yapar F5 / sayfayı yeniler F4 / adress barı açar F6 / adress bara gider ALT+RIGHT ARROW / ileri sayfaya götürür SHIFT+CTRL+TAB / address bara gider

11 Sayfa: 11 SHIFT+TAB / geri tab SHIFT+F10 / sağ tus 53. Sistemin Kurcalanmasını Engellemek "BaĢlat\ÇalıĢtır"ı seçin ve komut satırına "regedit" yazın ve tamamı tıklayın. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer'da Yeni*IkiliDeğeri açın..geçerli duruma getirmek için değer verisini duruma göre veya 1 yapın. Ġsim olarak aģağıdakilerden herhangi birini verebilirsiniz. NoAddPrinter (Sisteme yeni yazıcı eklenemez.) NoClose (Oturumu Kapat yok olur.) NoDeletePrinter (Sistemde yazıcı iptalini önler.) NoDesktop (Masaüstünde bir Ģey gözükmez.) NoDrives ("Bilgisayarım"'da sürücüler gözükmez.) NoFind ("Bu"l yok olur.) NoNetHood ("Ağ KomĢuları" yok olur.) NoRun ("ÇalıĢtır" yok olur.) NoSetTaskbar (BaĢlat/Ayarlar/Görev Çubuğu & BaĢlat Menüsü yok olur.) NoSaveSettings (ÇıkıĢta ayarları kaydetmez.) 54. PaylaĢılan Belgeleri Kaldırmak Bilgisayarımdan Shared Document i kaldırmak için Regedit den HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entversion\explorer\myco mputer\namespace\delegatefolders anahtarına ulaģın ve buradaki {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} alt anahtarını kaldırın. 55.Windows XP'de Oyunlar ı Ekleyip Kaldırmak 1. Windows XP CD-ROM'u sürücüye yerleģtirilmiģ olarak BaĢlat'ı ve sonra da Denetim Masası'nı tıklatın. 2. Program Ekle veya Kaldır ı çift tıklatın. 3. Windows BileĢenlerini Ekle/Kaldır'ı tıklatın. 4. Windows BileĢen Sihirbazı'nda, Donatılar ve Hizmet Programları'nı (sözcükler, onay kutusunu değil) ve sonra da Ayrıntılar'ı tıklatın. 5. Uygun yöntemi kullanın. Oyunlar onay kutusu iģaretli değilse (hiçbir oyun yüklü değilse) ve oyunların tümünü yüklemek isterseniz, Oyunlar onay kutusunu tıklatıp iģaretleyin, Tamam'ı tıklatın ve sonra da Ġleri'yi tıklatın. Oyunlar onay kutusu iģaretli değilse (hiçbir oyun yüklü değilse) ve bir veya birden çok oyunu yüklemek isterseniz, Oyunlar'ı (sözcüğü, onay kutusunu değil) tıklatın ve yüklemek istediğiniz oyunların onay kutularını tıklatıp seçin. Tamam'ı tıklatın, yine Tamam'ı tıklatın ve ardından Ġleri'yi tıklatın. Oyunlar onay kutusu iģaretliyse ve onay kutusunun arka planı beyazsa (tüm oyunlar yüklüyse), oyunların tümünü kaldırmak için Oyunlar onay kutusunu tıklatıp temizleyin, Tamam'ı tıklatın ve sonra da Ġleri'yi tıklatın. Oyunlar onay kutusu iģaretliyse ve onay kutusunun arka planı beyazsa

12 Sayfa: 12 (tüm oyunlar yüklüyse), yalnızca belirli oyunları kaldırmak için Oyunlar'ı (sözcüğü, onay kutusunu değil) tıklatın ve kaldırmak istediğiniz oyunların onay kutularını tıklatıp temizleyin. Tamam'ı tıklatın, yine Tamam'ı tıklatın ve ardından Ġleri'yi tıklatın. Oyunlar onay kutusu iģaretliyse ve onay kutusunun arka planı griyse (bir veya daha fazla oyun yüklüyse), oyunların tümünü kaldırmak için Oyunlar onay kutusunu tıklatıp temizleyin, Tamam'ı tıklatın ve sonra da Ġleri'yi tıklatın. Oyunlar onay kutusu iģaretliyse ve onay kutusunun arka planı griyse (bir veya daha fazla oyun yüklüyse), yalnızca belirli oyunları kaldırmak için Oyunlar'ı (sözcüğü, onay kutusunu değil) tıklatın ve kaldırmak istediğiniz oyunların onay kutularını tıklatıp temizleyin. Tamam'ı tıklatın, yine Tamam'ı tıklatın ve ardından Ġleri'yi tıklatın. 56. Son Kullanılan Belgeleri Kaldırmak "BaĢlat\ÇalıĢtır"ı seçin ve komut satırına "regedit" yazın ve tamamı tıklayın. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\Explorer'da Yeni*IkiliDeğeri açın ve dosyaya "NoRecentDocsMenu" veya NoResentdoeshystory yazın. Çift tıklayın. Değer verisini yapın. BaĢlat menüsünde son kullanılan belgeler artık görünmeyecektir. 57. XP Kısayolları ALT+ENTER / seçili öğelerin özellikleri ALT+ESC / en son acılan ıtem lerı geçiģ sağlar ALT+F4 / aktif pencereleri kapatır ALT+SPACEBAR / aktif sayfanın menusu ALT+TAB / menüler arasında geçiģ BACKSPACE / bir önceki sayfaya geçiģ CTRL+A / hepsini seç CTRL+B / kalın yazı CTRL+C / kopyala CTRL+I / italik CTRL+O / dosya açma CTRL+U / alt çizgi CTRL+V / yapıģtır CTRL+X / kes CTRL+Z / geri tuģu CTRL+F4 / dökümanları kapatır CTRL while dragging / seçili öğeleri tutar CTRL+SHIFT while dragging / seçili öğeleri kısayol oluģturur SHIFT+DELETE / çöp kutusuna atmadan siler ESC / iģlemleri durdurur F1 / help

13 Sayfa: 13 F2 / seçili öğenin ismini değiģtirme F3 / arama dosya ve klasörlerde F4 / adres çubuğunu açar F5 / yenileme F6 / adres çubuğuna gider F10 / active sayfalarda çubuğa gider dosya eklemek araçlar filan SHIFT+F10 / sağ tıkladığınızda açılan menü CTRL+ESC / start menusu SHIFT+CTRL+ESC / görev yöneticisi WIN / start menüsü WIN+BREAK / sistem özellikler menüsü WIN+D / bütün aktif sayfaları küçültme WIN+E / bilgisayarımı açar WIN+F / arama dosya ve klasörlerde WIN+F+CTRL / bilgisayarımda arama WIN+L / kullanıcı değiģtirme kapatmadan WIN+M / küçültme veya restore etme sayfaları WIN+R / çalıģtırı açar WIN+TAB / açık olan sayfalarda geçiģ 58.Ekran ve Pencere Görüntüsü Almak Ekran görüntüsü almak için basitçe iki Ģey yapabiliriz. Birincisi: Ekran görüntüsünü almak istediğimizde üzerinde PrtSc/SysRq yazan, print screen (ekranı yazdır) tuģuna basarız ( genelde ok tuģlarının olduğu bölümde en üstte olur), ardından BaĢlat->Programlar->Donatılar->Paint programını açar ve beyaz resim çizme alanına sağ tıklayıp yapıģtır deriz (ya da ctrl+v). Böylece ekran görüntüsü resim olarak elimizde olur. Artık Dosya->Farklı Kaydet den istediğimiz formatta kaydedip kullanabiliriz. Ancak burada bir problem var bu da, bu Ģekilde masaüstü görüntüsünü tümüyle almıģ oluruz. Bizim istediğimiz ise (genelde) masaüstü görüntüsü değil, daha çok çalıģtığımız pencerenin görüntüsüdür. Bunun da kolay yolu var, o da ikinci yöntem. Yukarıda yaptıklarımızdan farklı olarak Alt + Prnt Scr tuģlarına basarak aldığımız görüntü sadece aktif olan pencerenin görüntüsü olacaktır. Bundan sonrakli iģlemler aynı Ģekilde resmi painte yapıģtırmaktır. Bunu yaptığımızda sadece aktif pencerenin görüntüsünü aldığımızı göreceksiniz. 59.Casuslardan Kurtulmak BaĢlat çalıģtıra sırasıyla aģağıdaki komutlar verilir,her komutun ardından entere basılır. -regsvr32.exe /u %windir%\system32\licdll.dll -regsvr32.exe /u %windir%\system32\regwizc.dll -cmd BaĢlat çalıģtıra net user yazılır.support_388945a0 çıkarsa komut satırına net user SUPPORT_388945a0 /delete yazılarak casus silinir. Diğer bir yol

14 Sayfa: BaĢlat > Programlar > BaĢlangıç kısayolunun altında birģey varsa önce yerini bir yere yazdıktan sonra sil. Sonra yazdığın adreslerdeki dosyaları sil. Eğer silinmiyorsa 2. ve 3. adımlardan sonra silinir. 2. BaĢlat > ÇalıĢtır > msconfig yazıp enter'a bas. Açılan pencerede BaĢlangıç sekmesine gidip arka planda çalıģan programları kontrol et. ġüpheli olanların yanındaki onayı kaldırıp uygula. 3. BaĢlat > ÇalıĢtır > regedit yazıp enter'a bastıktan sonra açılan pencerede Ctrl+F 'e basıp Ģüphelendiğin isimleri arattır. Arama bir sonuç bulduğunda gösterecektir, Ģüpheli giriģleri sil. Devam etmek için F3 'e bas. 61.Sahte Office Uyarılarından Kurtulmak Birkaç Ģekilde yapılabilir: A. 1. Ġlk olarak ctrl+alt+del yaparak Görev yöneticisini açıyoruz. Listede bulunan VGATray.exe ye sağ tıklayıp iģlemi sonlandır diyoruz. Çıkan soruya evet tıklayıp sağ alt köģede bulunan mavi yıldız simgesinin kaybolduğundan emin oluyoruz. 2. Bilgisayarımıza restart atarak güvenli modda tekrar açıyoruz. (güvenli mod baģlangıcı pc açılırken sürekli F8 e basarak yapılmaktadır.) 3.C:\Windows\System32\ hedefine giderek Wgatray.exe dosyasını siliyoruz. 4.C:\Windows\System32\dllcache\ hedefine giderek Wgatray.exe dosyasını siliyoruz. 5. BaĢlattan çalıģıtıra geliyoruz ve regedit yazıp enter basıyoruz. 6.HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify yoluna geliyoruz. 7. Wgalogon klasörünü komple siliyoruz. 8.Masa üstüne gelip geri dönüģüm kutusunu boģaltıyoruz. 9.Bilgisayarımızı yeniden baģlatıyoruz. Daha sonra otomatik güncellemelerimizi yaparken seçmeli olarak ayarlıyoruz. Güncelleme uyarı geldiğinde ise listede bulunan Windows Advanced Genuine Sahte Yazılım Denetleme Aracının yanında bulunan kutucuğun tık iģaretini kaldırıp güncelemelere devam ediyoruz. B. 1.Önce aģağıda yazılı Microsoft sitesini açın: 2. Sağ tarafta bulunan "Office'i Doğrula" butonunu tıklayın. Eğer "ActiveX Denetimi" isterse yükleyin.bundan sonra eğer kullanmıģ olduğunuz lisans anahtarı yanlıģ ise doğrulamanın baģarısız olduğuna dair bir sayfa açılacakır. 3. Ġnternet Explorer'ı kapatın. 4. install.bat dosyasını çalıģtırın. "1 Dosya Kopyalandı" yazıyorsa tamamdır. "0 Dosya Kopyalandı" yazıyor ise bilgisayı yeniden baģlatıp install.bat'ı

15 Sayfa: 15 tekrar çalıģtırın. 5. \windows\system32 dizinin içindeki OGACheckControl.dll isimli dosyayını adını OGACheckControl.BAK olarak değiģtirin. 6. Daha sonra verilen OGACheckControl.dll adlı dosyayı...\windows\system32 dizinine kopyalayın. 7. En son olarakta 1. adımı tekrar yapın office'in doğrulandığını göreceksiniz. Güncelleme uyarısı geldiğinde ise listede bulunan Windows Advanced Genuine Sahte Yazılım Denetleme Aracının yanında bulunan kutucuğun tık iģaretini kaldırıp güncellemelere devam edin. C. 1. Ġlk yapmanız çalıģan aktivasyon kodlarından birini girip kurulumu yapmak ve sonrasında kısıtlamayı kaldırmak için C: \ Program Files \ Common Files \ Microsoft Shared \ Office 12 \ Office Setup Controller \ Proof.tr girin ve klasör içerisindeki XML uzantılı dosyayı not defterinde açın. AlwaysInstalled yazan yerlere NeverInstalled yazıp kaydedin. 2.Ġkinci olarak Regedit - Hkey Local machine - Software - Microsoft - Office - Office Registiration altındaki anahtarı tıklatıp sağ taraftaki DigitalProductID değerini açıp içeriğini siliyoruz sonra Product ID değerinin içeriğini siliyoruz ve son olarak Productname'i (Microsoft Office Enterprise 2007 olan ismi) Microsoft Office Enterprise Plus 2007 olarak değiģtirip çıkıyoruz.ġģlemleri dikkatli bir Ģekilde yaparsanız artık sizden bağlanıp doğrulama istenmez. 62. Dosya Uzantıları Dosya uzantıları ilgili dosyanın türünü belirttikleri için oldukça önemlidir. Bu uzantılar, dosya isminin sonuna eklenerek ilgili dosyanın hangi uygulamayla açılması gerektiği konusunda kullanıcıya ipucu verir. AĢağıdaki uzantıları inceleyerek merak ettiğiniz uzantıların iģlevini öğrenebilir, hangi uygulamayla açılabileceğini öğrenebilirsiniz..$$$ - Bazı geçici dosyalar bu uzantıyı taģır, bellekte yüklü bir uygulama bulunmuyorsa bu dosyaları silmenizde bir sakınca yoktur Takas dosyası, Windows XP den önceki 32 bit lik Windows sürümleri tarafından kullanılan sanal bellek dosyasıdır..ai - Abode Illustarot dosyası, Illustrator yazılımının uygun sürümü kullanılarak açılabilir..aif, AIFF - Uzantısı "Audio Interchange File Format" olan AIFF, Apple Computer tarafından, ses parçalarının ve Ģarkıların kaliteden ödün vermeden saklanabilmesi için geliģtirilmiģ "sıkıģtırma sağlamayan" bir dosya formatıdır. Bu ses dosyalarını açmak için QuickTime veya itunes yazılımlarından faydalanabilirsiniz..ani - Animasyonlu fare imleçleri, kullanmak için C:WindowsCursors klasörüne kopyalamanız yeterlidir..arc - Bir dosya sıkıģtırma formatıdır.

16 Sayfa: 16.ARJ - ARJ, uzun dosya isimlerini desteklemediği için artık yaykın olarak kullanılmayan bir dosya sıkıģtırma ve arģivleme formatıdır..asf - Açılımı "Active Streaming File" olan ASF dosyaları genellikle akıģkan video dosyalarının alımı için kullanılır. ASF dosyası bir akıģkan video dosyalarının alımı için kullanılır. ASF dosyası bir akıģkan sunucusunu gösterebileceği gibi izlemek istediğiniz videonun tümünü de barındırabilir..asp - Active Server Page (Aktif Sunucu Sayfası - ASP) sayfaları, sunucu tarafından çalıģtırılan, web sitelerinin dinamik içerik sunmalarına olanak tanıyan dosyalardır. ÇalıĢtırılmaları için gerekli ASP eklentilerine sahip bir web sunucusuna ihtiyacınız bulunur..au - Sun Microsystems ve diğer UNIX tabanlı bilgisayarlar üzerinde kullanılan bir ses dosyası türüdür..avi - ÇeĢitli codec lere sahip video ve ses parçalarını barındırabilen dosyalardır. AVI dosyalarını görüntüleyebilmeniz için, içerdiği ses ve görüntü parçalarının codec leri sisteminizde yüklü bulunmalıdır..avs - Ġntel in geliģtirdiği video yakalma formatı..bak - Dosyaların yedek amaçlı kopyaları BAK uzantısına sahiptir. Bu dosyalar ana uygulama tarafından geçici olarak oluģturulur..bas - Basic dilinde kod barındıran dosyalar genellikle BAS uzantısına sahiptr. BAS uzantılı dosyalar Visual Studio kapsamındaki Visual Basic de, Word ve Excel kapsamındaki Visual Basic for Applications da VBA halen kullanılmaktadır..bat - Yığın dosyalarının uzantısı.bat tır. Bu dosyaları çalıģtırdığınızda bi sıra DOS komutu art arda çalıģtırılır..bin - Binary (ikili) veri barındıran doya türleri genellikle bu uzantıyı alırlar..bin dosya uzantısı CD/DVD imajlarının sonun da eklenir. Bu dosyanın bulunduğu klasörde CUE dosyaları da bulunabilir, CUE dosyası BIN in ne gibi bilgiler barındırdığını anlatan açıklayıcı dosyalardır. BIN CD/DVD imajları Daemon Tolls kullanılarak açılabilir..c - DerlenmiĢ C progr*****ları bu uzantıyla saklanır..c dosyaları aslında birer salt metin dosyasıdır. Bir betin editörüyle kolaylıkla açılabilirler. Derlenebilmeleri içinse uygun bir C derleyicisine ihtiyaç vardır..cab - Microsoft tarafından hayata geçirilmiģ ZIP benzeri bir sıkıģtırma ve arģivleme formatıdır. Windows un güncel sürümleri herhangi bir yardımcı uygulamaya ihtiyaç duymadan CAB arģivlerinin içeriğini görüntüleyebilir..cda - Açılımı "CD Audio track" olan CDA dosyaları, CD/DVD ROM sürücünüze yerleģtirdiğiniz müzik CD lerinizi dinlemenize yardımcı olur. CDA dosyalarının her biri CD7deki bir Ģarkıya kısayol niteliğindendir. Örneğin 5.CDA uzantılı dosyayı çalıģtırılarak Windows Media Player in CD deki 5. Ģarkıyı çalmasını sağlayabilirsiniz. CDA dosyalarınızı sabit diskinize kopyalarsanız CD deki ilgili parçalar diskinize kopyalanmayacaktır, bu iģ için bir CDex gibi Audio CD-Rip yazılımı kullanmanız gerekir..cmd,.com,.exe - Ġkili veri barındıran çalıģtırılabilir dosyalardır..cpl - Windows denetim masası dosyasıdır. Üzerine çift tıklanarak çalıģtırılabilirler..css - Web ortamında kullanılan hazır stil Ģablonlarıdır. Ana dokümandan

17 Sayfa: 17 çağrılan CSS dosyaları, yazı tipi, büyüklüğü, satır aralığı gibi parametreler etki eder..csv - Virgülle ayrılmıģ veriler içeren metin tabanlı dosyalardır..cur - Windows imleç dosyasıdır..dat - Genel veri dosyası. Video CD lerde bulunan DAT dosyalarıysa sıkıģtırılmamıģ ses ve MPEG görüntü barındıran basit video dosyalarıdır..dll - Açılımı dynamic link library olan DLL dosyaları, uygulamalarının çalıģabilmesi için gerekli fonksiyonlar içerir..doc - Microsoft Word dokümanı. Word dokümanları Microsoft Word ile açılabilkitleri gibi, Wordpad, OenOffice.org, Ability Write gibi yazılımlarla da açılabilir..dot - Microsoft Word doküman Ģablonu..DRV - Sürücü dosyası. Genellikle bir donanıma veya çere birimine aittir..eps - PostScript formatı. Genel kabul görmüģ, dokümanların vektörel olarak saklanmasına olanak tanıyan bir formattır..flc,.fli - AutoDesk animasyon dosyaları..fnt,.fon,.ttf - Yazı tipi (font) dosyaları. Görüntülemek için üzerine çift tıklamanız, sisteminize yüklemek içinse C:WindowsFonts klasörüne kopyalamanız yeterlidir..hlp - Yardım (Help) dosyalarının genel uzantısı.hlp dir. Bir yardım dosyasını görüntülemek için tek yapmanız gereken üzerine çift tıklamaktır. Programcılar günümüzde CHM uzantılı / HTML tabanlı yardım dosyalarını da sıklıkla kullanıyorlar..htm,.html - ÇeĢitli komutlar kullanılarak biçimlendirilmiģ, web tarayıcılar tarafından görüntülenebilen, metin tabanlı dosyalardır. HTML formatındaki dosyalar basit bir metin editörüyle oluģturulabileceği gibi Frontpage, Dreamveawer gibi yazılımlarla da hazırlanabilirler. (Örnek).ICO - Windows simge (icon) dosyası..inf - Bilgi (Information) dosyaları. Genellikle salt metin içeren bu dosyalar, bir uygulama veya dosya hakkında bilgi içerebildikleri gibi donanım sürücülerinin yüklenmesine de aracılık ederler. Donanım sürücülerinin bulunduğu klasördeki INF dosyasını inceleyerek hangi donanıma ait olduğunu ortaya çıkarabilir, INF dosyası üzerine sağ tıklayarak Yükle yi seçip ilgili aygıt sürücülerinin yüklenmesini sağlayabilirsiniz..ini - Açılımı Initialization olan bu dosyaları uygulamaların çalıģma parametrelerini saklar..jpeg,.jpg,.jif,. JFF,.JFIF - Bu uzantıların hepsi JPEG formatını anlatır. Joint Photographic Experts Group tarafından geliģtirilen JPEG formatı günümüzde halen yaygın olarak kullanılır. Popüler tüm grafik uygulamaları JPEG formatındaki dosyaları açabilir. Bir ISO/ITU standardı olan JPEG de minimum kayıplı sıkıģtırma 1/20 dir. Bu sıkıģtırma oranı tercih edildiğinde fotoğraf fazla zarar görmeden etkili bir sıkıģtırma sağlanır. En yüksek sıkıģtırma oranıysa 1/100 dür. Bu oran kullanıldığında JPEG in tüm sıkıģtırma zaafları görülebilir..log - Log (kütük) dosyaları, uygulamalarda oluģan hataları veya çalıģma adımlarını kontrol etmenize izin veren bilgilendirici dosyalardır. Herhangi bir metin editörüyle açılabilirler.

18 Sayfa: 18.MDB - Access veritabanı dosyasıdır..mid - MIDI ses dosyası, Windows Medio Player kullanılarak oynatılabilirler..mp3 - MPEG l video dosyalarının 3. katmanı olan ses katmanı ayrılarak bu katmana MP^uzantısı verilmiģtir. MP3 dosyaları hemen her medya oynatıcı tarafından görüntülenebilir..mpe,.mpeg,. MPG - Motion Pictures Expert Group tarafından geliģtirilmiģ olan bir formattır. Video dosyaları bu uzantıyı taģır..ocx - Uygulamalara çeģitli özellikler kazandıran kütüphane dosyalarıdır..pcx - Zsoft tarafından geliģtirilmiģ bir grafik formatıdır..pif - Microsoft tarafından geliģtirilen ve açılımı "Program Information File" olan bu dosya, uygulamanın hangi parametreler kullanılarak çalıģtırılacağını Windows a anlatır..png - Açılımı "Portable Network Graphics" olan bu imaj formatı halen yaygın olarak kullanılmaktadır. Ġmajları yüksek oranda sıkıģtırabilen bu format, görüntüde herhangi bir kayba sebep olmaz. Quickview, Internet Explorer, xırfanview gibi yazılımlar PNG uzantılı dosyaları gösterebilir..pps - PowerPoint Slayt göserisi. Bir PowerPoint sunumunun (PPT) uzantısını PPS olarak değiģtirirseniz dosyanın üzerine çift tıkladığınızda sunum otomatik olarak dönmeye baģlar..ppt - PowerPoint sunum dosyaları PPT uzantısını taģır ve Microsoft PowerPoint uygulamasıyla açılabilir..psd - Photoshop un varsayılan imaj formatıdır..mov,.qt - QuickTime dosyaları, Apple tarafından sunulan QuickTime uygulaması kullanılarak görüntülenebilir. Bu iki uzantıya sahip olan dosyalar, bir müzik parçası, video görüntüsü veya çevresel görüntü barındırabilir..ra,.ram,.rm - Real Neworks (www.real.com) tarafından geliģtirilmiģ ses/video dosyalarıdır..rar - Yüksek sıkıģtırma oranı sağlayabilen bir sıkıģtırma / arģivleme dosya türü, WinRaR kullanılarak açılabilir..raw - Ham (iģlenmemiģ) görüntü formatıdır. Ġlgili makine üreticisinin sunduğu imaj iģleme yazılımıyla açılıp, kullanılabilir bir imaj formatına çevrilmeleri gerekir..reg - Kayıt dosyası. Bu dosyaların üzerine çift tıkladığınızda içerisindeki bilgiler Windows Kayıt Defteri ne (Regedit.exe) iģlenecektir..rtf - Rich Text Format (Zengin metin biçimi). Microsoft tarafından hayata geçirilmiģ, yazı tipi, renk ve vurgulama barındıran metin tabanlı dosyalar hazırlamanıza olanak tanıyan bir formattır..sit - Apple Macintosh bilgisayarlarda kullanılan bir dosya sıkıģtırma - arģivleme formatıdır. SIT dosyalarını açabilmek için sisteminizde Stuffit Expander (www.stuffit.com) uygulaması yüklü bulunmalıdır..scr - Ekran koruyucu dosyalarıdır. Bu dosyaların çalıģtırılabilir EXE, COM, MSI gibi dosyalardan farkları bulunmaz. Üzerlerine çift tıklayarak SCR dosyalarını çalıģtırabilirsiniz..sys - Sistem dosyalarıdır..tar - "Tape Archive" ifadesinin kısaltılmasından oluģan bu uzantı UNIW tabanlı iģletim sistemlerinde kullanılır. TAR dosya formatında arģivlenip bir

19 Sayfa: 19 araya getirilen dosyalarda sıkıģtırma iģlemi gerçekleģtirilmez. TAR dosyaları zaman zaman yardımcı uygulamalarla sıkıģtırılarak.tar.gz,.tar.z veya.tgz. gibi uzantılara kavuģurlar..theme - Microsoft un Windows 95 ten itibaren kullanmaya baģladığı bu dosya uzantısı arayüz temasını değiģtirebilen dosyalara eklenir..tif, TIFF - Grafik dosyalarıdır. Photoshop, Irfanview gibi uygulamalar kullanılarak görüntülenebilirler. TMP - Geçici (Temporary) dosyalarıdır..txt - ASCII standardı belirlenmiģ karakterleri kullanan metin dosyalarıdır..wab - "Windows Address Book" ifadesinin bir kısaltması olan WAB uzantısı, kısaltmadan anlaģılabileceği gibi adres defteri barındıran dosyaların sonuna eklenir. Outlook Express, WAB dosyalarını kullanan uygulamaların baģında gelir. Herhangi bir WAB dosyasını açmak, içeriğini görüntülemek ve değiģtirmek için üzerine çift tıklamanız yeterlidir..wav - Herhangi bir sıkıģtırma rutini barındırmayan ham ses dosyasıdır..wmf - Popüler bir vektörel grafik formatıdır. WMF dosyalarının sağladığı avantaj, vektörel olmasının sağladığı avantaj ile kaliteden ödrün vermeksizin istenilen büyüklükte kullanılabilmesidir. Hemen her grafik uygulaması bu formatı tanır..wri - KarĢılaĢılması oldukça zor olan bir dosya formatıdır. RTF formatına benzeyen bir biçime sahip olan WRI dosyaları, Windows 3.1 ve NT 3.51 bünyesindeki Write uygulamasıyla hazırlanır. Wordpad, MS Word gibi popüler kelime iģlemciler bu dosyaları açabilirler..xls - Excel çalıģma tablosu. Tahmin edilebileceği gibi Microsoft Excel uygulamasıyla oluģturulabilir ve açılabilir..z - Unix de kullanılan dosya sıkıģtırma formatıdır. Bu dosya uzantısını taģıyan dosyaları açmak için 7 Zip veya benzeri ücretsiz bir uygulamadan faydalanabilirsiniz..zip - SıkıĢtırılmıĢ arģiv dosyasıdır. ÇeĢitli sıkıģtırma uygulamaları tarafından oluģturulabilen ve açılabilen dosya türüdür. Windows Me ve üzeri iģletim sistemleri ZIP dosyalarını açmak için herhangi bir uygulamaya ihtiyaç duymazlar. 63.Kısayol ĠĢaretini Kaldırmak BaĢlat-çalıĢtıregedit-hykey local machine-microsoft-windoms-curren version-explorer-shell icons 29 u 50 yap. Ayrıca, BaĢlat-çalıĢtır-hykey classes root-lnkfile -sağdaki listeden is short cut değerini sil. 64. Windows XP BileĢenlerini Görünür Hale Getirmek Windows xp'yi kurduğunuz klasöre (c:\windows gibi) girerek ınf klasörünü açın. Sysoc.inf dosyasını bulun ve sağ tuģla tıklayarak notepad ile açın. Ctrl+h tuģuyla bul/değiģtir kutusunu açın. DeğiĢtirilecek kelime kutusuna 'hide' girin. Diğer kutuyu boģ bırakarak tüm 'hide' kelimelerini kaldırın. Sistemi yeniden baģlatınca program ekle/kaldır altında daha fazla bileģen olacaktır. Bilmediğiniz bileģenleri kaldırmayın, sonradan çok üzülebilirsiniz. 65.Görev Çubuğunda Saatin Yanına Ġsim Yazmak

20 Sayfa: 20 Öncelikle Denetim Masasını açıyorsunuz. Sonra Bölgesel Ayarları tıklayıp Saat bölümüne giriyorsunuz. Saat biçiminin yanında SS:dd:nn diye birģey vardır. Bunlar hepimizin bildiği gibi saat, dakika ve saniyenin kısaltılmıģlarıdır. Bunların yanına 'Ġsminiz' Ģeklin yazıyorsunuz " ' " dahil olmak üzere. Yani Ģu Ģekilde olacak Örn. SS:dd:nn 'RaPPier' Ġsterseniz SS:dd:nn nın sol tarafına da yazabilirsiniz. 66.Kayıt Defterini SıkıĢtırmak Dos ortamında scanreg/backup 67.Gönder Menüsüne Eleman Eklemek BaĢlat-ÇalıĢtır-sendto-Tamam-BoĢ yere sağ tıkla-yeni-kısayol-göz at- Eklenecek elemanı tıkla-ġleri-son 68.Görev Çubuğundan Eleman Silmek BaĢlat-ÇalıĢtır-msconfig-Startup-Listeden çıkarmak istenilen programı tıkla. 69.Cevapsız Uygulamayı Kapatmak BaĢlaÇalıĢtır-regedit-Hykey current user-control panel-dekstop-font smoothing değerini 2 yap. 70.Word de YanlıĢ Yazılan Kelimelerin Altındaki Kırmızı Çizgileri Kaldırmak Belgeyi seçili hale getir(yani tamamen tara). Araçlar/Dil sekmesine gel. listede sağlama yok seçeneğini seç. OK a bas. 71.Messenger i Kaldırmak Windows Messenger i kaldırmanın birden fazla yolu var, sırayla görelim. 1. Tek bir kullanıcı için açılıģta çalıģmasını önlemek Windows Registry de bir değiģiklik gerekiyor: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run altında MSMSGS anahtarını silin. ġu anki kullanıcı için Messenger artık açılıģta çalıģmayacak, ama diğer kullanıcılar da hala çalıģacaktır. 2. Group Policy Editor ile tüm kullanıcılar için açılıģta çalıģmasını önlemek 3. Ġkinci adımı gerçekleģtirdikten sonra Windows Messenger i un-install etmek de mümkün Önce gizli dizin ve dosyaları görebilmemiz gerekiyor. My Computer>Tools>Folder Options

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI ECDL BAŞLANGIÇ Bilgisayarı Kullanmak ve Dosyaları Yönetmek 1) Bilgisayar ı doğru şekilde kapatıp, açmak için uygun metodu uygulayınız.(bilgisayarı kapatın ve tekrar açın.)

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 4. SAYFA YAPISI

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 4. SAYFA YAPISI ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda hazırlamıģ olduğunuz belgenin özelliğine göre sayfa yapısı ve yazdırma ayarlarını hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA

Detaylı

Bazı MSDOS komutları BAZI DOS KOMUTLARI

Bazı MSDOS komutları BAZI DOS KOMUTLARI Bazı MSDOS komutları Windows XP, Vista işletim sisteminde Başlat\Çalıştır (Start \ Run) kısmına cmd veya command yazdığınızda MS-DOS penceresi gelir. BİR KOMUTUN NASIL KULLANILDIGINI ÖĞRENMEK İÇİN HELP

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile tasarım düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Tema ne demektir? Temayı oluģturan ögeler nelerdir? AraĢtırınız. Arka plan ne demektir?

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI DERS NOTLARI Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders Notları-

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 Bu öğrenme faaliyeti içerisinde, sizlere gerekli ortam sağlandığında çalıģma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Günümüzde sıkça kullanılan sunu

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında elektronik tablolama yazılımı çalışma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Güncel olarak

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA Pencerenin ortasında bulunan beyaz sayfa, slayt tasarımında kullanacağımız sayfamızdır. Sol panelde bu slayt sayfasının küçültülmüş halde bir

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek.

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. Amaçlarımız 2 Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. da metin biçimlendirmek. 1 Kelime İşlemcilerin İşlevleri 3 Kelime

Detaylı

DOSYALARI DÜZENLEMEK

DOSYALARI DÜZENLEMEK DOSYALARI DÜZENLEMEK Klasörler(Dizinler) ve Dosyalar Dosya Nedir? Dosya bilgi içeren öğedir. Dosyaların içerisinde metin, resim, ses, video vb. içerikler bulunabilir. Dosyaların türleri ve kendilerine

Detaylı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı MİCROSOFT WORD (KELİME İŞLEMCİ) Dosya Uzantısı.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken 1997 2003 sürümlerinde.doc tur.) Genel Ekran Görünümü 1.Belge Başlığı 2.Sekmeler 3.Sekme Şeridi 5.Cetveller

Detaylı

Windows İşletim Sistemi

Windows İşletim Sistemi Windows İşletim Sistemi Bilgisayar (Özellikler) Bilgisayarınızın özelliklerini görüntülemek için : Masaüstünde Bilgisayar simgesine sağ tıklayarak Özellikler e tıklayın. Çıkan pencerede bilgisayarınızda

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8 ÖĞRENME FAALĠYETĠ ÖZELLEġTĠRME

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8 ÖĞRENME FAALĠYETĠ ÖZELLEġTĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8 Bu faaliyette verilen bilgiler ile kelime iģlemci programının daha etkin kullanımını artıracak seçenekleri kullanabileceksiniz. ARAġTIRMA Belge özelleģtirme

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 ÖĞRENME FAALĠYETĠ SLAYT ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 ÖĞRENME FAALĠYETĠ SLAYT ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 Bu öğrenme faaliyeti ile slayt iģlemlerini yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Temel sunu iģlemleri nelerdir? AraĢtırınız. Sunu ve slayt kavramları arasındaki fark

Detaylı

DOSYALAR VE KLASÖRLER

DOSYALAR VE KLASÖRLER DOSYALAR VE KLASÖRLER Dosya ve klasörlerin yapılarının anlaşılması önemlidir. Çoğunlukla klasörlerimiz Windows Başlat menüsünde bulunan Kütüphaneler klasörüne kaydedilir (Windows 7 de dokümanlar, müzik,

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 Bu öğrenme faaliyetiyle elektronik posta hesabınızı, e-posta yönetim yazılımlarını kullanarak yönetmeyi öğrenebileceksiniz. ARAġTIRMA Ġnternet ortamında e-posta

Detaylı

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI 1-) Word 2010 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında

Detaylı

ÖZEL ANKARA ETKİN Y.DİL, MATEMATİK ve BİLGİSAYAR KURSU

ÖZEL ANKARA ETKİN Y.DİL, MATEMATİK ve BİLGİSAYAR KURSU UYGULAMA SORULARI GEÇMĠġ UYGULAMA SORULARINDAN DERLENMĠġTĠR. WINDOWS SORULARI SORU 1: Bulunduğunuz dizindeki (klasördeki) birinci harfi A ikinci harfi K olan dosyaların listesini veren komutu giriniz.

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

WINDOWS KISAYOLLLRI. Windows 7 kısa yolları (Sadece Windows 7) 1Yeni Windows Kısa yolları ve Kısa yollar 7/21/

WINDOWS KISAYOLLLRI. Windows 7 kısa yolları (Sadece Windows 7) 1Yeni Windows Kısa yolları ve Kısa yollar 7/21/ 1Yeni Windows Kısa yolları ve Kısa yollar WINDOWS KISAYOLLLRI ---------------------- Windows 7 kısa yolları (Sadece Windows 7) =============================================== Windows + Sekme =Pencereler

Detaylı

Widows un çalışmasında birinci sırada önem taşıyan dosyalardan biriside Registry olarak bilinen kayıt veri tabanıdır.

Widows un çalışmasında birinci sırada önem taşıyan dosyalardan biriside Registry olarak bilinen kayıt veri tabanıdır. Registry: Windows un bütün ayarlarının tutulduğu bir veri tabanıdır. Widows un çalışmasında birinci sırada önem taşıyan dosyalardan biriside Registry olarak bilinen kayıt veri tabanıdır. Win.3x sistemlerinde

Detaylı

SAÜ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ WİNDOWS 7 BÖLÜM SORULARI

SAÜ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ WİNDOWS 7 BÖLÜM SORULARI SAÜ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ WİNDOWS 7 BÖLÜM SORULARI 1.Windows 7 Temelleri 1.2. Masaüstü 1. Windows 7 de dosyaların hangi programla açılacağını

Detaylı

Bu Hafta Öğreneceklerimiz

Bu Hafta Öğreneceklerimiz Bu Hafta Öğreneceklerimiz Bu Hafta Öğreneceklerimiz Klavye, tuşlardan oluşan ve bilgisayardaki veri giriş işlemlerini yapan önemli bir donanım birimidir. Bilgisayarda yazı yazabilmek, veri ve komut girişi

Detaylı

III. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER KELİME İŞLEM PROGRAMI

III. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER KELİME İŞLEM PROGRAMI III. KELİME İŞLEM PROGRAMI Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER 71 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Bildiğiniz kelime işlemci programlarını

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI. 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının uzantısıdır?

ÇALIŞMA SORULARI. 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının uzantısıdır? ÇALIŞMA SORULARI 1) Power Point e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir? a) Ctrl+N b) Ctrl+M c) Ctrl+C d) Ctrl+E 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının uzantısıdır? a) Xls b) Doc

Detaylı

KOCAELİ TEKNİK LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK BÖLÜMÜ OTOMASYON ATÖLYESİ EKTS (Elektrik Kumanda Teknikleri Simülatörü ) DERS NOTU. Kaynak : www.veppa.

KOCAELİ TEKNİK LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK BÖLÜMÜ OTOMASYON ATÖLYESİ EKTS (Elektrik Kumanda Teknikleri Simülatörü ) DERS NOTU. Kaynak : www.veppa. KOCAELİ TEKNİK LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK BÖLÜMÜ OTOMASYON ATÖLYESİ EKTS (Elektrik Kumanda Teknikleri Simülatörü ) DERS NOTU Kaynak : www.veppa.com Hakkında EKTS (Elektrik Kumanda Teknikleri Simülatörü

Detaylı

Temel Bilgisayar kullanımı

Temel Bilgisayar kullanımı Temel Bilgisayar kullanımı Bu kısımda öğreneceğimiz bilgiler Bilgisayarı Açma Kapama Bilgisayarı yeniden başlatma Yanıt vermeyen programı kapatma Masaüstü ekranını tanıyalım Bilgisayarı Açma Reset Güç

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAZILIM (SOFTWARE) VE İŞLETİM SİSTEMLERİ

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAZILIM (SOFTWARE) VE İŞLETİM SİSTEMLERİ TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAZILIM (SOFTWARE) VE İŞLETİM SİSTEMLERİ YAZILIM (SOFTWARE) YAZILIM TÜRLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİ UNIX UNIX LINUX LINUX DAĞITIMLARI GÖRÜNÜMLERİ

Detaylı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı İçindekiler Bakanlık E-Posta Hizmetleri ve Sistem Ara yüzü E-posta Hizmetlerinin Outlook Programına Bağlanması Outlook 2010 Kullanımına ilişkin temel bilgiler

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı kapatma ve

Detaylı

ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi...

ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi... ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi... 3 İndirme... 3 Sunucu yazılım kurulumu... 3 Kurulum sayfası çıkacaktır...

Detaylı

NETCAD 6 GIS KURULUMU (2012)

NETCAD 6 GIS KURULUMU (2012) NETCAD 6 GIS KURULUMU (2012) 1 İçindekiler 1. MĠNĠMUM SĠSTEM GEREKSĠNĠMĠ... 3 2. KURULUM ÖNCESĠ DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKENLER... 3 3. NETCAD 6 GIS KURULUMU... 3 a. TEKLĠ KURULUM... 4 i. HASP Driver Kurulumu...

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

Braillino Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braillino Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braillino Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Kabartma hücrelerin arka tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI Üniversitemiz FTP sunucusuna bağlanma, Windows 8 ve Office 2013 (Ġngilizce) kurulum dosyalarının indirilmesi ve Windows 7 ve Office 2010 un Windows

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO 103

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO 103 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO 103 4. HAFTA Bilgisayar Kullanımı Ve Dosya Yönetimi Bilgisayar cihazı Masaüstü Dosya yönetimi BİLGİSAYAR CİHAZI Kullanıcıdan aldığı veri yada bilgilerle istenilen doğrultuda işlem

Detaylı

Bilgisayar Entegre Ofis Programları-I. Öğr.Gör. Türkan ÖZBAY

Bilgisayar Entegre Ofis Programları-I. Öğr.Gör. Türkan ÖZBAY Bilgisayar Entegre Ofis Programları-I Öğr.Gör. Türkan ÖZBAY Bilgisayarın çalışma prensibini açıklayınız??? Bilgisayar çalışma sisteminde nelere ihtiyaç duyar??? İşlenebilir türden bir veya birden çok verinin

Detaylı

2000 de Programlarla Çalışmalar

2000 de Programlarla Çalışmalar Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar 24 3 Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar Programları Başlatmak Programları başlat menüsünü kullanarak, başlatmak istediğiniz programın simgesini çift tıklayarak

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Bilgi Teknolojileri (IT) Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosyaların Yönetimi, Bilgi ve İletişim HAFTA 1 1. Genel Kavramlar(Bilgisayarın tanımı,bilgi

Detaylı

Windows İşletim Sistemi

Windows İşletim Sistemi Windows İşletim Sistemi Microsoft Windows Kullanıcıya grafik arabirimler ve görsel iletilerle yaklaşarak, yazılımları çalıştırmak, komut vermek gibi klavyeden yazma zorunluluğunu ortadan kaldıran, Microsoft

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMLERİ. İŞLETİM SİSTEMİ Kavramı. Klasör ve Dosya Mantığı. Klasör ve Dosya Mantığı

İŞLETİM SİSTEMLERİ. İŞLETİM SİSTEMİ Kavramı. Klasör ve Dosya Mantığı. Klasör ve Dosya Mantığı İŞLETİM SİSTEMİ Kavramı İŞLETİM SİSTEMLERİ İşletim sistemini, bir bilgisayar sisteminde kullanıcı ile iletişim kurarak, donanım ve yazılım nitelikli kaynakların kullanıcılar arasında adil bir biçimde paylaştırılmasını

Detaylı

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 4. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 4. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 4. Hafta Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru Konular 1.) İşletim sistemlerine giriş 2.) Bilgisayar Ortamı ve Temelİşlemler * Arayüzü tanıma * Simgelerle çalışma

Detaylı

2. SCADA PROGRAMI. TEOS' un size sunduğu bir çok hizmet içerisinde en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz:

2. SCADA PROGRAMI. TEOS' un size sunduğu bir çok hizmet içerisinde en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz: 2. SCADA PROGRAMI Bu bölümde ülkemizde sıklıkla kullanılmaya başlayan, ülkemiz mühendislerince geliştirilmiş bir scada yazılım programı olan TEOS SCADA programı hakkında bilgiler vereceğiz. TEOS SCADA

Detaylı

MİCROSOFT WORD. Araç çubukları: menü çubuğundan yapabileceğimiz işlemleri daha kısa zamanda araç çubukları ile yapabiliriz.

MİCROSOFT WORD. Araç çubukları: menü çubuğundan yapabileceğimiz işlemleri daha kısa zamanda araç çubukları ile yapabiliriz. MİCROSOFT WORD Office programlarının içersinde genelde yazı yazmak amaçlı kullanılan bir programdır Microsoft Word. Aşıdaki şekilde çalışma sayfası görülür. Şimdi Word çalışma sayfasını inceleyelim. Microsoft

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

Temel Bilgisayar Dersi

Temel Bilgisayar Dersi ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI Temel Bilgisayar Dersi Bölüm 10-11: Microsoft PowePoint Genel Bilgiler Microsoft PowerPoint 2010, güçlü bir sunu programıdır. PowerPoint ile herhangi bir konu hakkında etkili

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI Programın Açılışı: Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft

Detaylı

MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ SORU BANKASI

MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ SORU BANKASI MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ SORU BANKASI 1) Aşağıdaki birimlerden hangisi ile bilgisayara veri girişi yapılabilir? A) Monitör C) Klavye B) Yazıcı D) Çizici 8) Aşağıdakilerden hangisi onay tuşudur? A) Enter

Detaylı

KLAVYE TUŞLARI VE GÖREVLERİ

KLAVYE TUŞLARI VE GÖREVLERİ KLAVYE TUŞLARI VE GÖREVLERİ Bilgisayara Veri Girmekte Ve Komut Vermekte Kullanılır. Klavye Üzerinde Alfabe Tuşları, Sayı Tuşları, Fonksiyon Tuşları (F1- F12), Yön Tuşları, Klavye Göstergeleri ve Bazı Özel

Detaylı

Microsoft Word 2010 ara yüzündeki bölümler aşağıda gösterilmiştir.

Microsoft Word 2010 ara yüzündeki bölümler aşağıda gösterilmiştir. Başlangıç Bu dersin amacı, öğrencilerin çalışma hayatlarında Microsoft Word programını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlamak ve karşılaştıkları sorunların çözümlerine ulaşma konusunda deneyim

Detaylı

Temel Bilgisayar Dersi

Temel Bilgisayar Dersi ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI Temel Bilgisayar Dersi Bölüm 10-11: Microsoft PowePoint PowerPoint Sekmelerinin Tanıtımı Dosya Sekmesi Giriş Sekmesi Ekle Sekmesi Tasarım Sekmesi Geçişler Sekmesi Animasyonlar

Detaylı

Excel 2007 Çalışma Soruları

Excel 2007 Çalışma Soruları Excel 2007 Çalışma Soruları 1) Çalışma sayfasının sekme rengi hangisi ile değiştirilir? a) Ekranın altında yer alan sayfa adı sekmesi çift tıklanarak b) Sayfa adı sekmesi üzerinde farenin sağ tuşu-sekme

Detaylı

Çalıştır Komutları. Windows XP Shortcuts

Çalıştır Komutları. Windows XP Shortcuts Çalıştır Komutları compmgmt.msc - Bilgisyar Yöneticisi devmgmt.msc - Aygıt Yöneticisi diskmgmt.msc - Disk Yöneticisi dfrg.msc - Disk birleştirme eventvwr.msc - Olay Görüntülüyicisi fsmgmt.msc - Paylaşılan

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 EXCEL DE DOĞRULAMA VE DENETLEME DOĞRULAMA Bir hücre grubuna veri girişi için doğrulama kriterleri (tamsayı, ondalıklı,

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE 2007-2010 POWER POİNT SORULARI. 1) Power Point e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir? a) Ctrl+N b) Ctrl+M c) Ctrl+C d) Ctrl+E

MİCROSOFT OFFİCE 2007-2010 POWER POİNT SORULARI. 1) Power Point e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir? a) Ctrl+N b) Ctrl+M c) Ctrl+C d) Ctrl+E MİCROSOFT OFFİCE 2007-2010 POWER POİNT SORULARI 1) Power Point e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir? a) Ctrl+N b) Ctrl+M c) Ctrl+C d) Ctrl+E 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE 2007-2010 POWER POİNT SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE 2007-2010 POWER POİNT SORULARI MİCROSOFT OFFİCE 2007-2010 POWER POİNT SORULARI 1) Power Point e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir? a) Ctrl+N b) Ctrl+M c) Ctrl+C d) Ctrl+E 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının

Detaylı

WEB E-POSTA AYARLARI. Outlook 2003 Ayarı ( Resimli Anlatım )

WEB E-POSTA AYARLARI. Outlook 2003 Ayarı ( Resimli Anlatım ) WEB E-POSTA AYARLARI Outlook 2003 Ayarı Outlook 2007 Ayarı Outlook 2010 Ayarı Gmail Ayarı Hotmail Ayarı Tüm Ayarlar İçin Gelen posta sunucusu (POP3) ve giden posta sunucusu (SMTP) ye bnposta.bingol.edu.tr

Detaylı

Seçenekler Menüsünden Genel Sekmesi

Seçenekler Menüsünden Genel Sekmesi Seçenekler Menüsünden Genel Sekmesi Word 2003 açtıktan sonra ARAÇLAR>SEÇENEKLER tıklanır. Karşımıza bu tür ekran çıkar. İlk komut Arka planda yeniden sayfalandır ; Siz çalışırken belgeleri otomatik olarak

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 1 MİCROSOFT EXCEL Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak da adlandırılan Excel, girilen veriler üzerinde

Detaylı

MICROSOFT WINDOWS 7 TEST SORULARI

MICROSOFT WINDOWS 7 TEST SORULARI MICROSOFT WINDOWS 7 TEST SORULARI 1. Disk birleştirme programı aşağıdaki yollardan hangisi ile çalıştırılır? a) Başlat > Ayarlar b) Donatılar > Sistem araçları c) Donatılar > Erişebilirlik d) Donatılar

Detaylı

MİCROSOFT WORD SORULARI

MİCROSOFT WORD SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI MİCROSOFT WORD SORULARI 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat -

Detaylı

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 5. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 5. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 5. Hafta Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru 1.) Sağ tuş fonksiyonları * Masaüstünde * Bilgisayarım içinde * Klasör ve dosya simgesi üzerinde * Sürücü simgesi

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU Üniversitemiz Webmail servisi yenilenmiş olup Roundcube webmail üzerinden servis vermeye başlamıştır. Daha önce kullanılan SquirrelMail servisi https://oldwebmail.cankaya.edu.tr/

Detaylı

AutoCAD 2011 Kurulumu

AutoCAD 2011 Kurulumu AutoCAD 2011 Kurulumu AutoCAD Installation Wizard Kurulum için AutoCAD 2011 DVD sini sürücüye yerleştirdiğinizde, DVD-ROM un içeriğinin okunduğunu belirten Setup Initialization penceresinden sonra, karşınıza

Detaylı

Bütün bu ayarlar yapıldıktan sonra önce uygula sonra tamam düğmesine basarak ayarların aktif hale gelmesini sağlayabilirsiniz.

Bütün bu ayarlar yapıldıktan sonra önce uygula sonra tamam düğmesine basarak ayarların aktif hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Dosyaların uzantıları ekranda görüntüleniyor ise dosya ismini değiştirirken uzantısını da girmek zorunda kalırsınız. Aksi taktirde bilgisayar size dosya uzantısını değiştirmekte olduğunuzu ve eğer değiştirirseniz

Detaylı

düğmesine ile bir sayfa yukarıya, düğmesi ile bir sayfa aşağı gidebilirsiniz.

düğmesine ile bir sayfa yukarıya, düğmesi ile bir sayfa aşağı gidebilirsiniz. Metin işlemleri Bu bölümde belgenizde değişiklik veya düzenleme yapmak istediğinizde ihtiyaç duyacağınız işlemler ile metin girişini kolaylaştıracak araçlara yer verilmiştir. Dolaşma Belge içinde dolaşmak

Detaylı

AKÇATARLA ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SINAVI ÇALIŞMA KÂĞIDI

AKÇATARLA ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SINAVI ÇALIŞMA KÂĞIDI Mahmut Gürkan KAYA Bilişim Teknolojileri Öğretmeni AKÇATARLA ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SINAVI ÇALIŞMA KÂĞIDI Dosya Nedir? Bilgisayarımızda bilgilerin kayıt edildiği birimlere dosya denir. Dosyanın

Detaylı

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? Microsoft Office Paketi ile birlikte kullanıcıya sunulan Powerpoint Programı, etkileşimli sunular (Presentation) hazırlamaya yarayan metin tabanlı

Detaylı

Bilgisayar. Bilgisayarın Özellikleri. Giriş İşleme Çıkış. Bilgisayar Nedir? Bilgisayarın Çalışma Prensibi 11.11.2013

Bilgisayar. Bilgisayarın Özellikleri. Giriş İşleme Çıkış. Bilgisayar Nedir? Bilgisayarın Çalışma Prensibi 11.11.2013 Bilgisayar Bilgisayar Nedir? Kullanıcı tarafından girilen veriyi, bilgiyi, komutu programlandığı biçimde işleyip kullanılabilir bilgi veya anlaşılabilir sonuç haline dönüştüren ve bunları saklayabilen

Detaylı

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır.

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint ile toplantılar da veya herhangi bir konu üzerinde açıklama getirmek için sunu hazırlarız. Powerpoint2003

Detaylı

ZİRVEDRİVE IOS YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU

ZİRVEDRİVE IOS YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU ZİRVEDRİVE IOS YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU Kullanıcı Girişi: Giriş ekranınd sisteme giriş yapılır. dan kullanıcı adı ve şifre bilgileri girilip giriş butonuna basılarak Sistem Ekranı: 4 2 1 2 3 Klasörler

Detaylı

Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir.

Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir. Sayfa numarası ekleme: Ekle menüsünden sayfa numaraları seçeneğine tıklandığında Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir. Tarih ve saat ekleme: Ekle menüsünden Tarih

Detaylı

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B 1. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur? a-) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi b-) Biçim - Hücreler - Desen c-) Biçim - Hücreler Kenarlık d-) Biçim - Hücreler Hizalama 2. Aşağıdaki fonksiyonlardan

Detaylı

Dosya ve Klasör İşlemleri

Dosya ve Klasör İşlemleri Öğr.Gör.Günay TEMÜR Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Dosya ve Klasör İşlemleri Dosya ve Klasör İşlemleri 1 Dosya ve Klasör Nedir? 2 Bilinen Dosya Uzantıları 3 Yeni Klasör Oluşturmak 4 Dosya ve Klasörleri Yeniden

Detaylı

Her bir ofis programının olduğu gibi FrontPage inde bir dosya uzantısı vardır. Bunlar *.html veya *.htm dosya uzantılarıdır.

Her bir ofis programının olduğu gibi FrontPage inde bir dosya uzantısı vardır. Bunlar *.html veya *.htm dosya uzantılarıdır. FrontPage Nasıl Kullanılır? 1 Giriş FrontPage programı kolay şekilde web siteler hazırlayabileceğiniz ofis yazılımlarından birisidir. Hiçbir kod bilgisi gerektirmeden tasarımlarını kolay şekilde yapabileceğini

Detaylı

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak MS POWERPOINT 2010 1.Giriş: PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları

Detaylı

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint GİRİŞ Microsoft Powerpoint bir sunum hazırlama programıdır. Microsoft Powerpoint sayesinde sunumlarınıza içerisinde ses,video,animasyon,grafik,resim,köprüler,web içerikleri ve çeşitli

Detaylı

POWER POİNT 2007 DERS NOTLARI

POWER POİNT 2007 DERS NOTLARI POWER POİNT 2007 DERS NOTLARI Power Point sunu yapmak için kullanılan bir programdır. İçerisindeki slaytlar çoğaltıltıp düzenlenerek sunu gerçekleştirilir. Bir Power Point 2007 programının dosya uzantısı

Detaylı

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 5. Aşama

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 5. Aşama SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 5. Aşama Bölüm 1:Kaydetme ve farklı formata dönüştürme Değişik sebeplerden dolayı Notebook ta hazırladığınız bir dosyayı farklı bir formata dönüştürmek isteyebilirsiniz.mesela

Detaylı

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler WeldEYE Kurulum Kılavuzu İçindekiler Giriş... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Kurulum... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sistem/Ortam gerekleri... 3 Yazılımın kurulması... 3 Kamera sürücüsünün kurulumu...

Detaylı

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI EXCEL 2007 DERS NOTLARI Bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm hesaplamaları

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 1-) Word nedir? Hesap Programıdır Tablo - Grafik Programıdır Kelime İşlem Programıdır İşletim Sistemidir BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 9-) Yandaki butonun görevi nedir? Kes Kopyala Yapıştır

Detaylı

1.4. BİT Nİ KULLANMA ve YÖNETME

1.4. BİT Nİ KULLANMA ve YÖNETME ANKARA MAMAK MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU 1.4. BİT Nİ KULLANMA ve YÖNETME Ankara, 2014 Hazırlayan: Mustafa KATLANÇ 2 1.4. BİT Nİ KULLANMA ve YÖNETME Mehmet Çekiç Ortaokulu Sayfa 1 / 13 Mustafa KATLANÇ, Ankara

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi. Web Yönetimi Birimi. Drupal Kullanım Kılavuzu

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi. Web Yönetimi Birimi. Drupal Kullanım Kılavuzu Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi Web Yönetimi Birimi Drupal Kullanım Kılavuzu KONULAR 1. Kullanıcı Girişi Yapma 2. Ana Menüyü Düzenleme 3. Site Logosunu Düzenleme 4. Yeni Sayfa Ekleme / Düzenleme

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile tasarım düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Tema ne demektir? Temayı oluşturan ögeler nelerdir? Araştırınız. Arka plan ne demektir?

Detaylı

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1 MICROSOFT WORD 2002 Microsoft Word 2002, bir kelime işlem programı olup, Microsoft Office XP bileşenidir. Word 2002 programı kullanılarak, mektup, rapor, kitap gibi belgeler hazırlanabilir. Bu belgelere

Detaylı

ÜNİTE ÜNİTE MICROSOFT POWER POINT - I TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE ÜNİTE MICROSOFT POWER POINT - I TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÜNİTE 11 MICROSOFT POWER POINT - I İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Genel bilgiler PowerPoint penceresinin tanıtımı Sekmelerin genel tanıtımı Sunular ile ilgili işlemler Boş sunu

Detaylı

Hizalama Word dokümanlarınızda oluşturduğunuz veya oluşturacağınız metinlerin hizalamasını yapabilirsiniz. Bu işlem için:

Hizalama Word dokümanlarınızda oluşturduğunuz veya oluşturacağınız metinlerin hizalamasını yapabilirsiniz. Bu işlem için: Biçimleme Metin biçimleme Hizalama Word dokümanlarınızda oluşturduğunuz veya oluşturacağınız metinlerin hizalamasını yapabilirsiniz. Bu işlem için: 1. Hizalamak istediğiniz metni seçin. 2. Giriş sekmesini

Detaylı

Kurulum Kılavuzu ve Kullanıcı Kılavuzu

Kurulum Kılavuzu ve Kullanıcı Kılavuzu Kurulum Kılavuzu ve Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler GfK Internet Monitör... 2 Sistem Gerekleri... 2 Google Chrome ile İndirme... 2 Kurulum... 3 İfşa Etmeme Sözleşmesini Kabul Etme... 4 Kurulum Sihirbazı...

Detaylı

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 4

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 4 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 4 Powerpoint bir prezentasyon yani sunu hazırlama programıdır. Anlatılan her konuya görsel olarak güçlü bir destek sağlarken hareketli resim, yazı ve efektlerle kişileri etkilemektedir.

Detaylı

NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu. Yedekleme İşlemi

NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu. Yedekleme İşlemi NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu Herhangi bir neden ile bilgisayarınızı formatlamadan önce NPratik Yazılım Verilerinizi yedeklemeniz gerekmektedir. Programı ilk defa kuruyorsanız NPratik Yazılım Kurulum

Detaylı

1. VERİ TABANI ARAÇLARI

1. VERİ TABANI ARAÇLARI 1.1. Veri Tabanı Yazılımı 1. VERİ TABANI ARAÇLARI Veri tabanı yazılımı veri tabanının bilgiyi verimli bir şekilde düzenleyebilmesini, gerektiği zaman bilgiye ulaşılabilmesini sağlayan, birden çok kullanıcıya

Detaylı

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu MS POWERPOINT 2010 PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları ve taslaklar

Detaylı

AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı

AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı Emre GÜLCAN IT Responsible & Web Admin AEGEE-Eskişehir emregulcan@gmail.com e_gulcan@hotmail.com 0535 729 55 20 1 1. YÖNETİM PANELİNE

Detaylı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı MİCROSOFT WORD (KELİME İŞLEMCİ) Dosya Uzantısı.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken 1997-2003 sürümlerinde.doc tur.) Genel Ekran Görünümü 1.Belge Başlığı 2.Sekmeler 3.Sekme Şeridi 5.Cetveller

Detaylı

-Bilgisayarı oluşturan iki temel unsurdan diğeri ise YAZILIM dır.

-Bilgisayarı oluşturan iki temel unsurdan diğeri ise YAZILIM dır. YAZILIM -Bilgisayarı oluşturan iki temel unsurdan diğeri ise YAZILIM dır. Elektronik cihazların belirli bir işi yapmasını sağlayan ve komutlardan oluşan programların tümüne verilen isimdir. Yazılım temelde

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı