WİNDOWS XP PRATİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "WİNDOWS XP PRATİKLERİ"

Transkript

1 Sayfa: 1 WİNDOWS XP PRATİKLERİ 1.Windows Uyumlu Klavyeler Ġçin Komutlar WIN+R: ÇalıĢtır diyalog kutusunu açar. WIN+M: Açık bütün pencereleri simge haline getirir. WIN+F1: Yardım ı çalıģtırır. WIN+E: Windows Gezgini ni açar. WIN+F: Dosya/Klasör Bul diyalog kutusunu açar. WIN+TAB: Görev çubuğundaki programlar arasında geçiģ yapar. WIN+BREAK: Sistem Özellikleri panelini açar. 2. Menülere Hız Kazandırmak HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\desktop ta sağda MenuShowDelay i 0 ile 10 arası bir sayıyla değiģtirin. 3. Animasyonları Kaldırmak HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\desktop\\WindowMetrics de sağda MinAnimate i 0 yapın. 4. Hızlı Denetim Masası C:\\WINDOWS\\StartMenu de Control Panel.{21EC2020-3AEA A2DD-08002B30309D} isimli klasör oluģturun. BaĢlat Menüsü nde Denetim Masası nı göreceksiniz. 5. Yazıcılara Hızlı EriĢim C:\\WINDOWS\\StartMenu de Printers.{2227A280-3AEA-1069-A2DE B30309D} isimli klasör yaratın. BaĢlat Menüsü nde yazıcıları göreceksiniz. 6. AçılıĢ Logosunu Yok Etmek MSDOS. SYS dosyasında [options] altında logo=0 olsun. 7. Hatalı AçılıĢlarda ScanDisk ÇalıĢmasını Engellemek MSDOS. SYS dosyasında [options] altında AutoScan=0 değerini oluģturun. 8. Yazı Tiplerini TürkçeleĢtirmek X isimli yazı tipini TürkçeleĢtirmek için WIN.INI de [FontSubstitutes] de

2 Sayfa: 2 X,162=X,162 X,0=X,162 yazın. 9.Yüksek Renkli Simgeler OluĢturmak HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\desktop\\WindowMetrics de sağda ShellIconBPP yi 16 yapın. 10. Belgeler Menüsünü Kaldırmak HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\Current Version\\Explorer\\UserShellFolders da sağda Yeni>Dize Değeri oluģturun, adını Recent yapın, boģ tırnaklar arasına C:\\RECYCLED yazın. 11. Bilgisayarı Hızlandırmak Denetim Masası>Sistem>BaĢarım>Dosya Sistemi>Bu makinenin rolü: Ağ Sunucusu olsun, ayrıca HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Microsoft\\Windows\\Current Version\\FSTemplates\\Server da sağda NameCache nin a9 0a 00 00, PathCache nin olduğunu kontrol edin. 12. Cache Belleğini Arttırmak SYSTEM.INI de [Vcache] de MinFileCache=1024 ve MaxFileCache=8192 olsun. 13. CAB Dosyalarında Dosya Aramak Örneğin OLE32.DLL dosyasını Win98 CD sinin kopyasının bulunduğu C:\\WIN98TR altında aramak için DOS komut satırında FOR %P in (C:\\WIN98TR\\*.CAB) do extract %P OLE32.DLL yazın. Bir BAT dosyası oluģturmak istiyorsanız % lerin baģına bir % iģareti daha ekleyin. Bulunan dosya C:\\WIN98TR klasörü altında yer alacaktır. 14. INF Dosyalarına Sağ Tıklayınca Yükle Çıkmıyorsa Görünüm>Seçenekler>Dosya Türleri nde INF(Kur Bilgileri) ne gel. Eylem:&Yükle Eylemi yürütmek için kullanılan uygulama: C:\\WINDOWS\\rundll. exe setupx. dll, InstallHinfSection DefaultInstall 132 yaz. 15. Bir Klasördeki Tüm Dosyaları Ġçerik. txt Dosyasına Yazmak Dos Komut Satırında Command.com/c dir>ġçerik.txt yazın.

3 Sayfa: Word ve Excel de ĠĢlem Yazmak ALT+F9 a basın. eq\\r(;\\f(5;5\\f(1;7))) yazın. Bu örnekteki gibi iģlemleri devam ettirebilirsiniz. 17. Günlük Sistem Yedeğini Azaltmak-Arttırmak SCANREG. INI de MaxBackupCopies=5 değerini azaltın veya arttırın. 18. "Birlikte Aç"ı Sağ Fare Menüsünde Görüntülemek HKEY_CLASSES_ROOT\\Unknown\\Shell\\Openos\\Command da Varsayılan da Rundll32.exe. ile baģlayan yazıyı seç ve kopyala. Cancel ile listenin baģına dön. * adli anahtarı bul. Bu anahtara sağ tıklayın. "New Key"den "Shell" adını oluģtur ve "openas" adında bir alt anahtar oluģtur. Sağdaki "Default"a çift tıkla ve kopyaladığını yapıģtır. 19.Office 2007 de Eski Dosya Ġsimlerini Silmek BaĢlat-çalıĢtır-regedit-hykey current version-software-microsoft-office-12- word-file MRU-sağdaki listeden varsayılan dıģındakileri sil. 20. Yeni Menüsünü Düzenlenmek HKEY_CLASSES_ROOT da Shellnew u aratın ve altındakileri düzenleyin. Yeni dosya oluģturacaksanız Shellnew altında dosya tipinin uzantısını bulun. Sağ tıklayın, Yeni>TuĢ u seçin. Adını Shellnew koyun. Sağ tıkla Yeni>Dize Değeri ni seçin ve değer olarak Nullfile ifadesini belirleyin. 21. Bitmap Resimlerini Simge Olarak Göstermek HKEY_CLASSES_ROOT da Paint.Picture i arayın. Defaulticon un üzerine çift tıkla, sağdaki Öndeğer e çift tıklayın ve orada yazılanı silin ve %1 yazın. 22. Windows CD si Sabit Disk e KopyalanmıĢsa Eğer kaynağı yanlıģ belirtmiģseniz HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\ Setupsağda Sourcepath da Sabit Disk teki kaynağı(örn.\\win98tr) belirtin. 23. Ekran Koruyucunun ġifresini Silmek HKEY_USERS\\.Default\\Control Panel\\Desktop da sağda Screensave_Data ye sağ tıklayın ve Sil i seçin.

4 Sayfa: Windows da Hızlı Aç-Kapa(Windows Gezgini) BaĢlat>Ms-Dos Komut Ġstemi ni açın. BaĢlat>Oturumu Kapa yı seçin. CTRL+ALT+SHIFT e basarken "Hayır ı seçin. Komut satırında EXPLORER yazın. 25. Tek Tıklamayla Windows u Kapatmak Masaüstü ne sağ tıklayın, Yeni>Kısayol u seçin, komut satırı kısmına C:\\WINDOWS\\RUNDLL. EXE user. exe, exitwindows veya RUNDLL32.EXE user, ExitWindows yazın. Ġleri tuģuna basın. Bir ad yazın, gerekirse bir klavye kısayolu atayın. 26. Tek Tıklamayla Oturumu Kapatıp Yeni Bir Kullanıcı Ġsmi ile Açmak Masaüstü ne sağ tıklayın, Yeni>Kısayol u seçin, komut satırı kısmına RUNDLL32.EXE SHELL32.DLL,SHExitWindowsEx yazın. Ġleri tuģuna basın. Bir ad yazın, gerekirse bir klavye kısayolu atayın. 27. Tek Tıklamayla Boot Etmek Masaüstü ne sağ tıklayın, Yeni>Kısayol u seçin, komut satırı kısmına RUNDLL32.EXE SHELL32.DLL,SHExitWindowsEx 2 veya C:\\WINDOWS\\RUNDLL.EXE user.exe,exitwindowsec yazın. Ġleri tuģuna basın. Bir ad yazın, gerekirse bir klavye kısayolu atayın. 28. WinAmp de MP3 leri WAV Yapmak WinAmp Programında CTRL+P ye basın. Preferences de AudioI/O(Output) bölümüne gelin. Output Plug-Ins(Output Device) seçeneğini Nullsoft Disk Writer Plug-In v1.0(wav File Output) olarak değiģtirin. Tamam a basın. L2ye basın. WAV yapmak istediğiniz MP3 dosyasını yükleyin. Configure tuģuna basınca veya daha basmadan bir diyalog kutusu açılacak. Burada istediğiniz klasör ve dosya ismini belirleyin. Save e tıklayın. ĠĢlem bitince CTRL+P ye basın. Preferences de AudioI/O(Output) bölümüne gelin. Output Plug-Ins(Output Device) i eski durumuna(wave Mapper) getirin. Yoksa MP3 ler hep WAV a dönüģtürülür. 29. ÇalıĢtır Listesini Silmek HKEY_CURRENT_USER-Software-Microsoft-Windows-CurrentVersion- Explorer-RunMRU da sağdaki listeyi sil. 30. DOS Oturumlarında Maksimum Bellek System.ini de ]386Enh] de LocalLoadHigh=1 satırını ekleyin.

5 Sayfa: Dll ve Clp Dosyalarının Simgelerini Görmek Not Defteri veya Word(Pad) de aģağıdakileri yazın ve DLL.REG adıyla kaydedin: REGEDIT4 [HKEY_CLASSES_ROOT\\clpfile\\DefaultIcon] [HKEY_CLASSES_ROOT\\dllfile\\DefaultIcon] ve oluģturduğunuz bu dosyayı çalıģtırın. 32..Klasör Gizlemek Önce klasörün adını değiģtiriyoruz. Sağ tık- adını değiģtir ve alt tuģuna basılı tutarak 255 yazıyoruz. Daha sonra klasör özelliklerine girip simge değiģtire basıyoruz. Çıkan simgeler içinden boģ simge olanı seçiyoruz. Artık klasörümüz gizli. 33. Kullanıcı ġifresini Kaldırmak BaĢlat>Ayarlar>Denetim Masası>Parolalar>Kullanıcı Bilgileri kartında "Bu bilgisayarın tüm kullanıcıları, ayni tercihleri ve masaüstü ayarlarını kullanır"i seçin. Onaylayın. ġifre sorgusunu kapatmak için masaüstünde Ağ KomĢuları nı seçin. Yapılandırma da Birincil Ağ Oturumu Açma seçeneği aktif olsun. Eğer baģlangıçta Ģifre soruyorsa BaĢlat>Ayarlar>Denetim Masası>Parolalar>Paraloları DeğiĢtir de "Windows Parolasını DeğiĢtir" düğmesine basıp eski parolanızı girin, fakat Yeni Parola ve Yeni Parolayı Doğrula kutularını boģ bırakın. Eski Ģifrenizi unutmuģsanız sabit diskinizde adi kendi ad-soyadınıza benzer, soyadı PWL olan dosyayı siliniz. 34. Midi ve Audio CD Parçalarını Wav Dosyalarına DönüĢtürmek Görev Çubuğundaki hoparlör simgesine çift tıklayın. Seçenekler>Özellikler de Ses Ayarlaması Yap Kutusu nda yer alan "kaydederken" seçeneğini iģaretleyin. AĢağıdaki Ses Denetimlerini Göster kutusu içersindeki tüm iģaretleri iģaretleyip, Tamam la pencereyi kapatın. Açılan Recording Control Penceresinde tüm seç kutularındaki iģaretlerini kaldırın, sadece kayıt yapılacak kaynak seçili kalsın. Midi veya CD nin çalmasını baģlatmak için Ortam Yürütücüsü nü baģlatıp, Aygıt Menüsü altında bulunan seçeneklerin arasından Wav olarak değiģtireceğiniz biçimi seçin. Dosya>Aç tan bir Midi dosyası veya CD parçası seçin açın. Kayıt için Ses Kaydedici yi çalıģtırın. Sonra Ortam Yürütücü den Midi veya Audio CD parçanızı, Ses Kaydedici den de kayıt iģlemini baģlatın(yani kırmızı düğmeye basın). Bitince kaydı durdurun -isterseniz yeni dosyanızda düzenleme iģlemlerinizi yapın- ve dosyanızı kaydedin. 35.Bios Hata Sesleri Sürekli Ses. Güç kaynağı arızası Birçok kısa bip.anakart arızası 1 uzun.bellek tazelenmesinde hata 1 uzun 1 kısa.anakart veya BIOS çipi arızası

6 Sayfa: 6 1 uzun 2 kısa.ekran kartı arızası (Genellikle eski kartlardaki DIP switch kaynaklıdır) 1 uzun 3 kısa.ekran kartı arızası 2 uzun 1 kısa Ekran kartı arızası (RAMDAC kaynaklı (?) ) 2 kısa.. Bellek parity (eģlik) hatası9-3 kısa - Belleğin ilk 64k lık bölümünde hata 3 kısa Belleğin ilk 64k lık bölümünde hata 4 kısa Timer hatası 5 kısa.. ĠĢlemci hatası 6 kısa Klavye iģlemcisi hatası 7 kısa...ġģlemci hatası 8 kısa...ekran kartı belleğinde okuma/yazma hatası 9 kısa BIOS ROM hatası 10 kısa.. CMOS okuma/yazma hatası 11 kısa Tampon Bellek Hatası 36. Active Movie yi Yeniden Canlandırmak KaybolmuĢ olan Active Movie yi bulmak için masaüstüne sağ tıklayıp yeni bir kısayol oluģturun. Sorgu kutusuna C:\\WINDOWS\\rundll32.exe C:\\WINDOWS\\SYSTEM\\amovie.ocx,RunDll /open yazın ve sonraki pencerede bu kısayolu ActivePlayer olarak isimlendirin. Artik simgenin üstüne tıklayınca ActiveMovie açılacaktır. Filmleri direkt olarak oynatmaya oynatmak, bitince de video penceresini kapatmak için ilgili satırı C:\\WINDOWS\\rundll32.exe C:\\WINDOWS\\SYSTEM\\amovie.ocx,RunDll /play /close olarak değiģtirin. 37. Windows da Bul Arama Kutusunu Silmek HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\E xplorer\\doc da FindSpecMRU bölümüne gelin ve sağ taraftaki listeyi silin. 38. Bad Cluster ların Tekrar Okunabilmelerini Sağlamak HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\ Applets\\CheckDrive da Ayarlar(Settings) değerinin son iki byte ını 04 e çevirin. Örneğin a ise a yapın. 39. Windows u Bat Dosyasıyla Daha Hızlı Bir ġekilde Açıp Kapatmak Not Defteri yazın, dosyayı kaydetme kutusunda Dosya Türü:Tüm Dosyalar(*.*) iken Dosya Adi:reboot.bat olsun. Dosyayı C:\\Windows\\Command altına kopyaladıktan sonra sağ fare düğmesiyle Masaüstü ne sürükleyip kısayol yaratın. Kısayola sağ tıklayın Özellikler i seçip ÇalıĢtır Kutusu ndan Normal Pencere ve ÇıkıĢta Kapat i seçin. GeliĢmiĢ düğmesine tıklayıp "MS-Dos Kipini Gerekli Olarak Öner" seçeneğindeki iģareti kaldırıp, "Ms-Dos Kipi" seçeneğini iģaretleyin ve Tamam a basın.

7 Sayfa: Word de TXT Dosyası OluĢturmak *.DOC dosyası en iyi Ģekilde "MS-DOS Metni (*.txt)" seklinde kayıt ediliyor, fakat bazı Türkçe karakterleri tanımıyor. Bir sonraki seçenek olan "Satır Sonlu MS-DOS Metni (*.txt)" ile satırın geniģliğine göre bölünme yapılıyor ve karakterleri tanıyor. 41. Word de Denklem Yazmak Ekle->Nesne->Microsoft Denklem 3.0 ile denklemler oluģturulabilir. 42. Word de Matematik Simgeleri Ġçin Klavye Kısayolları OluĢturmak Bir araç çubuğunun üstündeki simgeye sağ fare tuģu ile tıklanır. ÖzelleĢtir seçilir. Yeni pencerede alttan klavye butonuna basılır. Kategorilerden "Ekle", komutlardan "simge:" seçilip, çift tıklanır. Sağ alttaki simge butonuna tıklayıp simgeyi seçeriz. Gerekirse yazıtipi olarak "symbol" ya da "phyllis" seçilebilir. Daha sonra klavye özelleģtir penceresine geri dönülüp, "Yeni Kısayol TuĢuna Bas" kısmında istediğimiz tuģa basarız (ALT veya CTRL ile birlikte ve sağ taraftan "Ata"yı seçeriz. Alt-Üst Indis,... simgeleri için ise ÖzelleĢtir Penceresi nde, alttan klavye butonuna basılır. Kategoriler den "Tüm Komutlar", komutlardan simgenin adını bulup, "Yeni Kısayol TuĢuna Bas" kısmında istediğimiz tuģa basarız(alt veya CTRL ile birlikte). Bu sayede Ģu kısayolları oluģturabilirsiniz: ALT+X sigma ALT+Z tav (T) ALT+A teta ALT+C alt indis ALT+V üst indis 43. Word de Resmin Yanına Yazı Yazmak Resmin yanına da yazmak için resmin üzerine sağ tıklanır> Resim Biçimlendir > Kaydırma de Kaydırma Biçemi ni "Kare-Kaydırılacak Yer:Ġki Taraf"; "Siki-Kaydırılacak Yer:Ġki Taraf" veya "Yok" olarak seçebiliriz 44. Masaüstünde Ġstenmeyen Simgeleri Kaldırmak HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\ Explorer\\Desktop\\NameSpace de alt anahtarlardan istediğinizi silin. 45. Add\\Remove Program Listesi ni Düzenlemek HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Microsoft\\Windows\\Curr entversion\\uninstall da artık kaldıramadığınız programın anahtarını silin.

8 Sayfa: 8 46.Web Sitelerinin Bilgisayarınızda Casusluk Yapmasını Önlemek [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\I nternet Settings\ZoneMap\ProtocolDefaults]"about"=dword: Temp. Klasörü nü Temizlemek Öncelikle AUOec.BAT dosyasının yedeğini alin. C:\\WINDOWS\\TEMP klasörünü baģlangıçta boģaltmak için AUTOec.BAT dosyasına del C:\\Windows\\Temp\\*.tmp>nul satırını ekleyin. 48. Yazdırma Hızınızı Arttırmak Yazma iģlemini arka planda yapmak istemiyorsanız Denetim Masası>Yazıcılar da yazıcınızın üstüne sağ tıklayıp Özellikler i seçin. Ayrıntılar Bölmesi nde Kuyruk Ayarları nda "Doğrudan Yazıcıya Gönderme seçeneğini aktif yapın". Artık yazdırma iģlemi yaparken baģka hiçbir iģlem yapamayacaksınız, ama daha hızlı çıktılar alacaksınız. 49. Windows a GiriĢte Sorulan ġifreyi Kaldırmak Sabit Diskinizde dosya adı kullanıcı adınızla aynı olan, soyadı PWL olarak geçen dosyayı bulun ve silin. AçılıĢtaki Login Penceresi nden kurtulmak için bilgisayarı tekrar baģlattıktan sonra açılıģtaki "Enter Windows Password" kısmına bir Ģey yazmadan Tamam a basın. 50. Registery i Hemen Tazelemek CTRL+ALT+DEL e basıp, Explorer i seçin. Görevi Sonlandır tuģuna basın. Sonra Ġptal e basın. 30 saniye sonra yeni pencere açılınca Görevi Sonlandır ı seçin. 51. Gerekli Komutlar BaĢlat --> ÇalıĢtıra gelerek ve aģağıdaki komutlardan herhangi birini girerek bu özellikleri çalıģtırabilirsiniz. compmgmt.msc Bilgisayar yönetimini açar clipbrd.exe Pano iģlemcisini açar cleanmgr.exe Disk temizleyiciyi açar ciadv.msc Dizin yöneticisini açar charmap.exe Karakterleri ayarlamanızı sağlar calc.exe Hesap makinesini açar diskmgmt.msc Disk yönetimini açar devmgmt.msc Aygıt yöneticisini açar dfrg.msc Disk birleģtiriciyi açar eudcedit.exe Karakter imal edebilirsiniz appwiz.cpl Program ekle kaldırı açar access.cpl EriĢebilirlik seçeneklerini açar

9 Sayfa: 9 accwiz.exe EriĢebilirlik sihirbazını açar desk.cpl Görüntü özelliklerini açar eventvwr.exe Olay görüntüleyicisini açar freecell.exe Ġskambil oyununu açar fsmgmt.msc PaylaĢılan klasörler menüsünü açar hdwwiz.cpl Donanım ekleme sihirbazını açar iexpress.exe Setup programını açar inetcpl.cpl Ġnternet özelliklerini açar intl.cpl Bölge ve dil ayarlarını açar joy.cpl Oyun kontrollerini açar magnify.exe Büyüteçi açar main.cpl Fare özelliklerini açar mmsys.cpl Ses ayarlarını açar mspaint.exe Paint programını açar narrator.exe Ġngilizce ekran okuyucusunu açar ntbackup.exe Yedekleme sihirbazını açar nusrmgr.cpl Kullanıcı hesaplarını açar osk.exe Ekran klavyesi açar telnet.exe Telnet'i açar spider.exe Kağıt oyunu açar gpedit.msc Grup poliçesi açar msconfig.exe Sistem ayarlarını açar verifier.exe Sürücü monitörünü açar drwtsn32.exe Sorun tanıma aracını açar dxdiag.exe DirectX sürümünüzü öğrenmenizi sağlar mobsync.exe Senkronizasyon sağlar mplay32.exe Media Player'ın çok basit bir halini açar odbcad32.exe Database iģleme sağlar packager.exe Obje paketleyiciyi açar perfmon.exe Sistem monitörünü açar progman.exe Masaüstü yöneticisini açar rasphone.exe EriĢim defterini açar shrpubw.exe Network paylaģımı bilgisini açar sigverif.exe Ġmza denetleyicisini açar sysedit.exe Sistem yöneticisini açar syskey.exe ġifre databaseini açar sndrec32.exe Ses kaydedicisini açar timedate.cpl Tarih ayarlama penceresini açar tourstart.exe Windows XP turu baģlatır winchat.exe Windows içinde bulunan chat programını açar winmine.exe Mayın Tarlası oyununu açar write.exe WordPad'i açar wupdmgr.exe Windows güncelleģtirme penceresini açar explorer.exe Windows Gezgini'ni açar powercfg.cpl Güç seçeneklerini açar rasphone.exe Ağ bağlantılarını açar regedt32.exe Windows Kayıt Düzenleyicisi'ni açar regedit.exe Windows Kayıt Düzenleyicisi'ni açar

10 Sayfa: 10 sndvol32.exe Ses ayarlarını yapmanızı sağlar notepad.exe Not defterini açar taskmgr.exe Görev yöneticisini açar 52.ĠE Kısayolları ALT+SPACEBAR / aktif sayfanın menüsü CTRL+ESC / windows menusu ALT+F4 / windows penceresini ve cereyan eden olayları kapatır CTRL+A / bütün parçaları seçer CTRL+X / seçili kısmı keser CTRL+C / seçili kısmı kopyalar CTRL+V / seçili kısmı yapıģtırır CTRL+Z / geri döner son yapılana CTRL+(+) / sütun içindeki pencereleri otomatik olarak doğru sıralar TAB / 7 sütun atlatma yada digger seçili öğeye geçme SHIFT+DELETE / direk silme BACKSPACE / bir önceki sayfaya yada silme iģlemi ALT+ENTER / seçili ögelerin özellikleri F10 / aktif sayfanın menusu F6 / adress bara gider F5 / sayfayı yeniler F3 / arama öğesi F2 / seçili öğenin ismini değiģtirme CTRL+A / bütün sayfanın seçimi CTRL+D / favoriye ekler CTRL+E / aktif sayfada arama yapar CTRL+F / sayfada bulma CTRL+H / geçmiģ sayfasını açar CTRL+I / favorite sayfalarının olduğu kısmı açar CTRL+N / yeni pencere açar CTRL+O / yeni lokasyonlar gider CTRL+P / printer menüsü CTRL+S / değiģiklikleri kaydeder CTRL+W / aktif sayfayı kapatır CTRL+ENTER/ baģına www ve sonuna.com koymayı yapar SHIFT+CLICK / yeni pencerede açar BACKSPACE / bir önceki sayfaya gider ALT+HOME / anasayfaya gider HOME / sayfanın baģına gider TAB / Itemler arasında atlamayı sağlar END / sayfanın sonuna gider ESC / açılan sayfayı sonlandırır F11 / sayfayı tam ekran yapar F5 / sayfayı yeniler F4 / adress barı açar F6 / adress bara gider ALT+RIGHT ARROW / ileri sayfaya götürür SHIFT+CTRL+TAB / address bara gider

11 Sayfa: 11 SHIFT+TAB / geri tab SHIFT+F10 / sağ tus 53. Sistemin Kurcalanmasını Engellemek "BaĢlat\ÇalıĢtır"ı seçin ve komut satırına "regedit" yazın ve tamamı tıklayın. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer'da Yeni*IkiliDeğeri açın..geçerli duruma getirmek için değer verisini duruma göre veya 1 yapın. Ġsim olarak aģağıdakilerden herhangi birini verebilirsiniz. NoAddPrinter (Sisteme yeni yazıcı eklenemez.) NoClose (Oturumu Kapat yok olur.) NoDeletePrinter (Sistemde yazıcı iptalini önler.) NoDesktop (Masaüstünde bir Ģey gözükmez.) NoDrives ("Bilgisayarım"'da sürücüler gözükmez.) NoFind ("Bu"l yok olur.) NoNetHood ("Ağ KomĢuları" yok olur.) NoRun ("ÇalıĢtır" yok olur.) NoSetTaskbar (BaĢlat/Ayarlar/Görev Çubuğu & BaĢlat Menüsü yok olur.) NoSaveSettings (ÇıkıĢta ayarları kaydetmez.) 54. PaylaĢılan Belgeleri Kaldırmak Bilgisayarımdan Shared Document i kaldırmak için Regedit den HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entversion\explorer\myco mputer\namespace\delegatefolders anahtarına ulaģın ve buradaki {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} alt anahtarını kaldırın. 55.Windows XP'de Oyunlar ı Ekleyip Kaldırmak 1. Windows XP CD-ROM'u sürücüye yerleģtirilmiģ olarak BaĢlat'ı ve sonra da Denetim Masası'nı tıklatın. 2. Program Ekle veya Kaldır ı çift tıklatın. 3. Windows BileĢenlerini Ekle/Kaldır'ı tıklatın. 4. Windows BileĢen Sihirbazı'nda, Donatılar ve Hizmet Programları'nı (sözcükler, onay kutusunu değil) ve sonra da Ayrıntılar'ı tıklatın. 5. Uygun yöntemi kullanın. Oyunlar onay kutusu iģaretli değilse (hiçbir oyun yüklü değilse) ve oyunların tümünü yüklemek isterseniz, Oyunlar onay kutusunu tıklatıp iģaretleyin, Tamam'ı tıklatın ve sonra da Ġleri'yi tıklatın. Oyunlar onay kutusu iģaretli değilse (hiçbir oyun yüklü değilse) ve bir veya birden çok oyunu yüklemek isterseniz, Oyunlar'ı (sözcüğü, onay kutusunu değil) tıklatın ve yüklemek istediğiniz oyunların onay kutularını tıklatıp seçin. Tamam'ı tıklatın, yine Tamam'ı tıklatın ve ardından Ġleri'yi tıklatın. Oyunlar onay kutusu iģaretliyse ve onay kutusunun arka planı beyazsa (tüm oyunlar yüklüyse), oyunların tümünü kaldırmak için Oyunlar onay kutusunu tıklatıp temizleyin, Tamam'ı tıklatın ve sonra da Ġleri'yi tıklatın. Oyunlar onay kutusu iģaretliyse ve onay kutusunun arka planı beyazsa

12 Sayfa: 12 (tüm oyunlar yüklüyse), yalnızca belirli oyunları kaldırmak için Oyunlar'ı (sözcüğü, onay kutusunu değil) tıklatın ve kaldırmak istediğiniz oyunların onay kutularını tıklatıp temizleyin. Tamam'ı tıklatın, yine Tamam'ı tıklatın ve ardından Ġleri'yi tıklatın. Oyunlar onay kutusu iģaretliyse ve onay kutusunun arka planı griyse (bir veya daha fazla oyun yüklüyse), oyunların tümünü kaldırmak için Oyunlar onay kutusunu tıklatıp temizleyin, Tamam'ı tıklatın ve sonra da Ġleri'yi tıklatın. Oyunlar onay kutusu iģaretliyse ve onay kutusunun arka planı griyse (bir veya daha fazla oyun yüklüyse), yalnızca belirli oyunları kaldırmak için Oyunlar'ı (sözcüğü, onay kutusunu değil) tıklatın ve kaldırmak istediğiniz oyunların onay kutularını tıklatıp temizleyin. Tamam'ı tıklatın, yine Tamam'ı tıklatın ve ardından Ġleri'yi tıklatın. 56. Son Kullanılan Belgeleri Kaldırmak "BaĢlat\ÇalıĢtır"ı seçin ve komut satırına "regedit" yazın ve tamamı tıklayın. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\Explorer'da Yeni*IkiliDeğeri açın ve dosyaya "NoRecentDocsMenu" veya NoResentdoeshystory yazın. Çift tıklayın. Değer verisini yapın. BaĢlat menüsünde son kullanılan belgeler artık görünmeyecektir. 57. XP Kısayolları ALT+ENTER / seçili öğelerin özellikleri ALT+ESC / en son acılan ıtem lerı geçiģ sağlar ALT+F4 / aktif pencereleri kapatır ALT+SPACEBAR / aktif sayfanın menusu ALT+TAB / menüler arasında geçiģ BACKSPACE / bir önceki sayfaya geçiģ CTRL+A / hepsini seç CTRL+B / kalın yazı CTRL+C / kopyala CTRL+I / italik CTRL+O / dosya açma CTRL+U / alt çizgi CTRL+V / yapıģtır CTRL+X / kes CTRL+Z / geri tuģu CTRL+F4 / dökümanları kapatır CTRL while dragging / seçili öğeleri tutar CTRL+SHIFT while dragging / seçili öğeleri kısayol oluģturur SHIFT+DELETE / çöp kutusuna atmadan siler ESC / iģlemleri durdurur F1 / help

13 Sayfa: 13 F2 / seçili öğenin ismini değiģtirme F3 / arama dosya ve klasörlerde F4 / adres çubuğunu açar F5 / yenileme F6 / adres çubuğuna gider F10 / active sayfalarda çubuğa gider dosya eklemek araçlar filan SHIFT+F10 / sağ tıkladığınızda açılan menü CTRL+ESC / start menusu SHIFT+CTRL+ESC / görev yöneticisi WIN / start menüsü WIN+BREAK / sistem özellikler menüsü WIN+D / bütün aktif sayfaları küçültme WIN+E / bilgisayarımı açar WIN+F / arama dosya ve klasörlerde WIN+F+CTRL / bilgisayarımda arama WIN+L / kullanıcı değiģtirme kapatmadan WIN+M / küçültme veya restore etme sayfaları WIN+R / çalıģtırı açar WIN+TAB / açık olan sayfalarda geçiģ 58.Ekran ve Pencere Görüntüsü Almak Ekran görüntüsü almak için basitçe iki Ģey yapabiliriz. Birincisi: Ekran görüntüsünü almak istediğimizde üzerinde PrtSc/SysRq yazan, print screen (ekranı yazdır) tuģuna basarız ( genelde ok tuģlarının olduğu bölümde en üstte olur), ardından BaĢlat->Programlar->Donatılar->Paint programını açar ve beyaz resim çizme alanına sağ tıklayıp yapıģtır deriz (ya da ctrl+v). Böylece ekran görüntüsü resim olarak elimizde olur. Artık Dosya->Farklı Kaydet den istediğimiz formatta kaydedip kullanabiliriz. Ancak burada bir problem var bu da, bu Ģekilde masaüstü görüntüsünü tümüyle almıģ oluruz. Bizim istediğimiz ise (genelde) masaüstü görüntüsü değil, daha çok çalıģtığımız pencerenin görüntüsüdür. Bunun da kolay yolu var, o da ikinci yöntem. Yukarıda yaptıklarımızdan farklı olarak Alt + Prnt Scr tuģlarına basarak aldığımız görüntü sadece aktif olan pencerenin görüntüsü olacaktır. Bundan sonrakli iģlemler aynı Ģekilde resmi painte yapıģtırmaktır. Bunu yaptığımızda sadece aktif pencerenin görüntüsünü aldığımızı göreceksiniz. 59.Casuslardan Kurtulmak BaĢlat çalıģtıra sırasıyla aģağıdaki komutlar verilir,her komutun ardından entere basılır. -regsvr32.exe /u %windir%\system32\licdll.dll -regsvr32.exe /u %windir%\system32\regwizc.dll -cmd BaĢlat çalıģtıra net user yazılır.support_388945a0 çıkarsa komut satırına net user SUPPORT_388945a0 /delete yazılarak casus silinir. Diğer bir yol

14 Sayfa: BaĢlat > Programlar > BaĢlangıç kısayolunun altında birģey varsa önce yerini bir yere yazdıktan sonra sil. Sonra yazdığın adreslerdeki dosyaları sil. Eğer silinmiyorsa 2. ve 3. adımlardan sonra silinir. 2. BaĢlat > ÇalıĢtır > msconfig yazıp enter'a bas. Açılan pencerede BaĢlangıç sekmesine gidip arka planda çalıģan programları kontrol et. ġüpheli olanların yanındaki onayı kaldırıp uygula. 3. BaĢlat > ÇalıĢtır > regedit yazıp enter'a bastıktan sonra açılan pencerede Ctrl+F 'e basıp Ģüphelendiğin isimleri arattır. Arama bir sonuç bulduğunda gösterecektir, Ģüpheli giriģleri sil. Devam etmek için F3 'e bas. 61.Sahte Office Uyarılarından Kurtulmak Birkaç Ģekilde yapılabilir: A. 1. Ġlk olarak ctrl+alt+del yaparak Görev yöneticisini açıyoruz. Listede bulunan VGATray.exe ye sağ tıklayıp iģlemi sonlandır diyoruz. Çıkan soruya evet tıklayıp sağ alt köģede bulunan mavi yıldız simgesinin kaybolduğundan emin oluyoruz. 2. Bilgisayarımıza restart atarak güvenli modda tekrar açıyoruz. (güvenli mod baģlangıcı pc açılırken sürekli F8 e basarak yapılmaktadır.) 3.C:\Windows\System32\ hedefine giderek Wgatray.exe dosyasını siliyoruz. 4.C:\Windows\System32\dllcache\ hedefine giderek Wgatray.exe dosyasını siliyoruz. 5. BaĢlattan çalıģıtıra geliyoruz ve regedit yazıp enter basıyoruz. 6.HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify yoluna geliyoruz. 7. Wgalogon klasörünü komple siliyoruz. 8.Masa üstüne gelip geri dönüģüm kutusunu boģaltıyoruz. 9.Bilgisayarımızı yeniden baģlatıyoruz. Daha sonra otomatik güncellemelerimizi yaparken seçmeli olarak ayarlıyoruz. Güncelleme uyarı geldiğinde ise listede bulunan Windows Advanced Genuine Sahte Yazılım Denetleme Aracının yanında bulunan kutucuğun tık iģaretini kaldırıp güncelemelere devam ediyoruz. B. 1.Önce aģağıda yazılı Microsoft sitesini açın: 2. Sağ tarafta bulunan "Office'i Doğrula" butonunu tıklayın. Eğer "ActiveX Denetimi" isterse yükleyin.bundan sonra eğer kullanmıģ olduğunuz lisans anahtarı yanlıģ ise doğrulamanın baģarısız olduğuna dair bir sayfa açılacakır. 3. Ġnternet Explorer'ı kapatın. 4. install.bat dosyasını çalıģtırın. "1 Dosya Kopyalandı" yazıyorsa tamamdır. "0 Dosya Kopyalandı" yazıyor ise bilgisayı yeniden baģlatıp install.bat'ı

15 Sayfa: 15 tekrar çalıģtırın. 5. \windows\system32 dizinin içindeki OGACheckControl.dll isimli dosyayını adını OGACheckControl.BAK olarak değiģtirin. 6. Daha sonra verilen OGACheckControl.dll adlı dosyayı...\windows\system32 dizinine kopyalayın. 7. En son olarakta 1. adımı tekrar yapın office'in doğrulandığını göreceksiniz. Güncelleme uyarısı geldiğinde ise listede bulunan Windows Advanced Genuine Sahte Yazılım Denetleme Aracının yanında bulunan kutucuğun tık iģaretini kaldırıp güncellemelere devam edin. C. 1. Ġlk yapmanız çalıģan aktivasyon kodlarından birini girip kurulumu yapmak ve sonrasında kısıtlamayı kaldırmak için C: \ Program Files \ Common Files \ Microsoft Shared \ Office 12 \ Office Setup Controller \ Proof.tr girin ve klasör içerisindeki XML uzantılı dosyayı not defterinde açın. AlwaysInstalled yazan yerlere NeverInstalled yazıp kaydedin. 2.Ġkinci olarak Regedit - Hkey Local machine - Software - Microsoft - Office - Office Registiration altındaki anahtarı tıklatıp sağ taraftaki DigitalProductID değerini açıp içeriğini siliyoruz sonra Product ID değerinin içeriğini siliyoruz ve son olarak Productname'i (Microsoft Office Enterprise 2007 olan ismi) Microsoft Office Enterprise Plus 2007 olarak değiģtirip çıkıyoruz.ġģlemleri dikkatli bir Ģekilde yaparsanız artık sizden bağlanıp doğrulama istenmez. 62. Dosya Uzantıları Dosya uzantıları ilgili dosyanın türünü belirttikleri için oldukça önemlidir. Bu uzantılar, dosya isminin sonuna eklenerek ilgili dosyanın hangi uygulamayla açılması gerektiği konusunda kullanıcıya ipucu verir. AĢağıdaki uzantıları inceleyerek merak ettiğiniz uzantıların iģlevini öğrenebilir, hangi uygulamayla açılabileceğini öğrenebilirsiniz..$$$ - Bazı geçici dosyalar bu uzantıyı taģır, bellekte yüklü bir uygulama bulunmuyorsa bu dosyaları silmenizde bir sakınca yoktur Takas dosyası, Windows XP den önceki 32 bit lik Windows sürümleri tarafından kullanılan sanal bellek dosyasıdır..ai - Abode Illustarot dosyası, Illustrator yazılımının uygun sürümü kullanılarak açılabilir..aif, AIFF - Uzantısı "Audio Interchange File Format" olan AIFF, Apple Computer tarafından, ses parçalarının ve Ģarkıların kaliteden ödün vermeden saklanabilmesi için geliģtirilmiģ "sıkıģtırma sağlamayan" bir dosya formatıdır. Bu ses dosyalarını açmak için QuickTime veya itunes yazılımlarından faydalanabilirsiniz..ani - Animasyonlu fare imleçleri, kullanmak için C:WindowsCursors klasörüne kopyalamanız yeterlidir..arc - Bir dosya sıkıģtırma formatıdır.

16 Sayfa: 16.ARJ - ARJ, uzun dosya isimlerini desteklemediği için artık yaykın olarak kullanılmayan bir dosya sıkıģtırma ve arģivleme formatıdır..asf - Açılımı "Active Streaming File" olan ASF dosyaları genellikle akıģkan video dosyalarının alımı için kullanılır. ASF dosyası bir akıģkan video dosyalarının alımı için kullanılır. ASF dosyası bir akıģkan sunucusunu gösterebileceği gibi izlemek istediğiniz videonun tümünü de barındırabilir..asp - Active Server Page (Aktif Sunucu Sayfası - ASP) sayfaları, sunucu tarafından çalıģtırılan, web sitelerinin dinamik içerik sunmalarına olanak tanıyan dosyalardır. ÇalıĢtırılmaları için gerekli ASP eklentilerine sahip bir web sunucusuna ihtiyacınız bulunur..au - Sun Microsystems ve diğer UNIX tabanlı bilgisayarlar üzerinde kullanılan bir ses dosyası türüdür..avi - ÇeĢitli codec lere sahip video ve ses parçalarını barındırabilen dosyalardır. AVI dosyalarını görüntüleyebilmeniz için, içerdiği ses ve görüntü parçalarının codec leri sisteminizde yüklü bulunmalıdır..avs - Ġntel in geliģtirdiği video yakalma formatı..bak - Dosyaların yedek amaçlı kopyaları BAK uzantısına sahiptir. Bu dosyalar ana uygulama tarafından geçici olarak oluģturulur..bas - Basic dilinde kod barındıran dosyalar genellikle BAS uzantısına sahiptr. BAS uzantılı dosyalar Visual Studio kapsamındaki Visual Basic de, Word ve Excel kapsamındaki Visual Basic for Applications da VBA halen kullanılmaktadır..bat - Yığın dosyalarının uzantısı.bat tır. Bu dosyaları çalıģtırdığınızda bi sıra DOS komutu art arda çalıģtırılır..bin - Binary (ikili) veri barındıran doya türleri genellikle bu uzantıyı alırlar..bin dosya uzantısı CD/DVD imajlarının sonun da eklenir. Bu dosyanın bulunduğu klasörde CUE dosyaları da bulunabilir, CUE dosyası BIN in ne gibi bilgiler barındırdığını anlatan açıklayıcı dosyalardır. BIN CD/DVD imajları Daemon Tolls kullanılarak açılabilir..c - DerlenmiĢ C progr*****ları bu uzantıyla saklanır..c dosyaları aslında birer salt metin dosyasıdır. Bir betin editörüyle kolaylıkla açılabilirler. Derlenebilmeleri içinse uygun bir C derleyicisine ihtiyaç vardır..cab - Microsoft tarafından hayata geçirilmiģ ZIP benzeri bir sıkıģtırma ve arģivleme formatıdır. Windows un güncel sürümleri herhangi bir yardımcı uygulamaya ihtiyaç duymadan CAB arģivlerinin içeriğini görüntüleyebilir..cda - Açılımı "CD Audio track" olan CDA dosyaları, CD/DVD ROM sürücünüze yerleģtirdiğiniz müzik CD lerinizi dinlemenize yardımcı olur. CDA dosyalarının her biri CD7deki bir Ģarkıya kısayol niteliğindendir. Örneğin 5.CDA uzantılı dosyayı çalıģtırılarak Windows Media Player in CD deki 5. Ģarkıyı çalmasını sağlayabilirsiniz. CDA dosyalarınızı sabit diskinize kopyalarsanız CD deki ilgili parçalar diskinize kopyalanmayacaktır, bu iģ için bir CDex gibi Audio CD-Rip yazılımı kullanmanız gerekir..cmd,.com,.exe - Ġkili veri barındıran çalıģtırılabilir dosyalardır..cpl - Windows denetim masası dosyasıdır. Üzerine çift tıklanarak çalıģtırılabilirler..css - Web ortamında kullanılan hazır stil Ģablonlarıdır. Ana dokümandan

Windows XP Home Edition yada Windows XP Professional iģletim sisteminin asgari sistem gereksinimlerini Ģu Ģekilde sıralayabiliriz.

Windows XP Home Edition yada Windows XP Professional iģletim sisteminin asgari sistem gereksinimlerini Ģu Ģekilde sıralayabiliriz. BÖLÜM 2 2. WĠNDOWS XP ĠġLETĠM SĠSTEMĠ 2.1. GĠRĠġ Kitabımızın bu bölümünde Microsoft Windows XP iģletim sistemi genel bilgiler verilerek, özellikleri ve kullanımı anlatılmaktadır. ĠĢletim sisteminin yönetilebilirlik,

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ĠġLETĠM SĠSTEMĠ SORUNLARINI GĠDERME Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ. OFİS PROGRAMLARI Değişik Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları

WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ. OFİS PROGRAMLARI Değişik Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ OFİS PROGRAMLARI Değişik Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları Dr. Hüseyin TOROS İTÜ Bilişim Enstitüsü, Öğretim Görevlisi http://www.huseyintoros.com, huseyintoros@yahoo.com, 555

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

www.internetdergisi.com

www.internetdergisi.com www.internetdergisi.com SAYI 2 ARALIK 2004 "YAZILIM > PHP" Php`de Değişkenler ve Veri Türleri Programlama dillerinin vazgeçilmezi ve yapı taşı değişkenler Php programlarını yazarken de oldukça önemlidir.

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KELĠME ĠġLEMCĠ 482BK0012 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MICROSOFT POWERPOINT(SUNU) 2003 HAZIRLAMA PROGRAMI

MICROSOFT POWERPOINT(SUNU) 2003 HAZIRLAMA PROGRAMI MICROSOFT POWERPOINT(SUNU) 2003 HAZIRLAMA PROGRAMI Sunular toplantılar, tanıtımlar, seminerler vb. oturumlarda konuģmanın kullanacağı görsel materyalin hazırlanması, kurgulanması ve sunulması iģlemlerini

Detaylı

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş BİLGİSAYARA GİRİŞ BİLGİSAYAR NEDİR? Tanımı: Kendisine yüklenen programlar aracılığı ile aritmetiksel mantıksal işlemler yapabilen, bilgi depolayan, hatasız ve hızlı işlem yapan, düzenleyen, kullanıcı ile

Detaylı

İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ

İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ BÖLÜM 1: MICROSOFT OFFICE 2003 PROGRAMLARINI YÜKLEME Microsoft Office 2003 Programlarını Değiştirme - Kaldırma Uygun Office 2003 Paketini Belirleyin BÖLÜM

Detaylı

AKHĠSAR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ BĠLGĠ ve ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ DERSĠ NOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER

AKHĠSAR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ BĠLGĠ ve ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ DERSĠ NOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER 0 AKHĠSAR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ BĠLGĠ ve ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ DERSĠ NOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER 1-BĠLGĠSAYARA GĠRĠġ... 2 A.BĠLGĠSAYAR ÇEġĠTLERĠ... 2 B. ANAKARTLAR... 3 C.ĠġLEMCĠLER... 3 D.BELLEK BĠRĠMLERĠ...

Detaylı

S U N UŞ. Kitabın, bilgisayarı yakından tanımanızı sağlamanın yanı sıra, sizlere gereken bilgileri de öğrenmenize yardımcı olacağını umut ediyorum.

S U N UŞ. Kitabın, bilgisayarı yakından tanımanızı sağlamanın yanı sıra, sizlere gereken bilgileri de öğrenmenize yardımcı olacağını umut ediyorum. ANKARA 2015 S U N UŞ Bilgisayar, günümüz bilgi toplumu insanının vazgeçilmez bir parçası durumuna gelmiştir. Günlük yaşamda bilgiye kolayca ulaşabilmek, bilgiyi depolamak, internet üzerinden kimi hizmetleri

Detaylı

BİLGİSAYAR VE TEMEL KAVRAMLAR

BİLGİSAYAR VE TEMEL KAVRAMLAR Bilgisayar Nedir? BİLGİSAYAR VE TEMEL KAVRAMLAR Girilen bilgileri depolayabilen, bu bilgiler ile istenilen her türlü aritmetiksel ve mantıksal işlemlerin yapılmasını sağlayan elde edilen sonuçları ekran

Detaylı

Temel Bilgiler. Bilgisayar genel olarak iki bölümden oluşur. Bunlar; Donanım (Hardware) Yazılım (Software)

Temel Bilgiler. Bilgisayar genel olarak iki bölümden oluşur. Bunlar; Donanım (Hardware) Yazılım (Software) Temel Bilgiler Bilgisayarı Tanıyalım Bilgisayar günümüzde teknolojisinde en önemli yeri olan elektronik bir makinedir. Herkesinde bildiği gibi bilgisayar sadece kendisine verilen bilgileri bize geri verebilir.

Detaylı

Yaz l mlar n tümü CD de. Donan m Yaz l m nternet. Süper Windows! nternet puçlar. Office Programlar. Profesyonel ve amatörler için

Yaz l mlar n tümü CD de. Donan m Yaz l m nternet. Süper Windows! nternet puçlar. Office Programlar. Profesyonel ve amatörler için Ö Z E L S A Y I Fiyat : 7.500.000 TL Say : 2003/02 106598 ISSN: 1301-0212 Donan m puçlar Problemlerin çözümü ve ek performans için pratik bilgiler Donan m Yaz l m nternet Profesyonel ve amatörler için

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI

BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI A. İÇİNDEKİLER TABLOSU A. İÇİNDEKİLER TABLOSU... 1 GİRİŞ BÖLÜMÜ... 3 A.1 Giriş:... 3 A.2 İşlem:... 3 A.3 Bellek:... 3 A.4 Çıkış:... 3 A.5 Donanım (Hardware):... 3 A.6

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

BÖLÜM 1: BĠLGĠSAYARA GĠRĠġ

BÖLÜM 1: BĠLGĠSAYARA GĠRĠġ Bölüm 1: Bilgisayara GiriĢ BÖLÜM 1: BĠLGĠSAYARA GĠRĠġ 1 Bölüm 1: Bilgisayara GiriĢ 2 Bölüm 1: Bilgisayara GiriĢ 1. GĠRĠġ Bilgisayar dıģında hiçbir ürün modern hayatın özüne bu kadar somut olarak girmemiģtir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİ GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Balitech BL-9909-1 -

Balitech BL-9909-1 - - 1 - Ġçindekiler BÖLÜM.1 ÜRÜN TANITIMI...- 5-1.1 GENEL BAKIġ...- 5-1.2 ÖZELLĠKLER... - 6 - BÖLÜM.3300HC DVR... - 8-2.1 DVR AÇMA VE BAġTAN BAġA ĠNCELEME... - 8-2.5 UZAKTAN KUMANDA ĠġLEMLERĠ... - 12 - BÖLÜM.3

Detaylı

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 1 1

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 1 1 1 İşletim Sistemi Bilgisayar ile kullanıcı arasında köptü vazifesi gören yazılımlardır. MİB ( CPU ) işlemleri gerçekleştirir ve bulduğu sonuçları yine işletim sistemine gönderir. İşletim sistemi bulunan

Detaylı

WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIMI

WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIMI WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIMI Masaüstü Kavramı Burada anlatılan tüm bilgiler Windows XP işletim sistemi kullanılmazı baz alınarak bir araya getirilmiştir. Eğer, Windows kelimesi kullanılırsa bu Windows

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 İÇİNDEKİLER...2 GİRİŞ...4 BİLGİSAYARIN DÜNÜ VE BUGÜNÜ...4 1. BÖLÜM...5 BİLGİSAYARA GİRİŞ...5 BİLGİSAYARIN KULLANIM ALANLARI...5 KAPASİTE KAVRAMI...6 BELLEK ÇEŞİTLERİ...6 1) İÇ BELLEK BİRİMİ...6

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi 0

Karadeniz Teknik Üniversitesi 0 0 İ Çİ NDEKİ LER ORACLE VM VIRTUALBOX... 2 KURULUM VE RESİMLİ ANLATIM... 2 WINDOWS XP PROFESSIONAL KURULUMU... 4 1 ORACLE VM VIRTUALBOX Sanal işletim sistemi kurmak için ideal bir program. Sanallaştırma

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLERĠ 481BB0092

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLERĠ 481BB0092 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ĠġLETĠM SĠSTEMĠ GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLERĠ 481BB0092 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak.

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. MS WORD 1.BÖLÜM Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. MS Word

Detaylı

MS WORD 1.BÖLÜM 3.1. MS WORD EKRANI KULLANMAK

MS WORD 1.BÖLÜM 3.1. MS WORD EKRANI KULLANMAK MS WORD 1.BÖLÜM Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. MS Word

Detaylı

OPEN OFFİCE KULLANIM KILAVUZU

OPEN OFFİCE KULLANIM KILAVUZU OPEN OFFİCE KULLANIM KILAVUZU OpenOffice.org'nin Sistem Menüsünden Başlangıcı OpenOffice.org çoğu zaman işletim sisteminizin başlangıç menüsünden başlatılır. Sistem menünüz (başlangıç) birçok program için

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ VERĠ TABANI HAZIRLAMA 481BB0123 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

1.ARAYÜZ. www.yazanadam.com. www.yazanadam.com

1.ARAYÜZ. www.yazanadam.com. www.yazanadam.com 1.ARAYÜZ Arayüz, Türk Dil Kurumu nun Büyük Türkçe Sözlüğü ne göre; bilgisayar yazılımlarının kullanıcı tarafından çalıştırılmasını sağlayan, çeşitli resimlerin, grafiklerin,yazıların yer aldığı ön sayfa

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ SĠSTEM BAKIM YAZILIMLARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı