Ön Söz. Yöntem ve İçerik. vii

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ön Söz. Yöntem ve İçerik. vii"

Transkript

1 Ön Söz B elirli işçi sendikalarına, geleneksel perakendecilere ve topluluklara göre, Wal-Mart topluma önemli maliyetler yüklemektedir. İleri sürülen maliyetler arasında; rakip mağazalarda işlerin azalması, daha düşük ücret ödemek suretiyle, çalışanları kamu refah sistemine zorunlu bırakması, çalışanlara sınırlı tedavi kapsamı sağlaması ve tüm şehirde mağazalarının yayılmasını teşvik etmesi yer almaktadır. Öne sürülen bu maliyetlere karşıt olarak söylenenler ise; çok sayıda işçinin istihdamı yoluyla Wal-Mart tarafından yaratılan yararlar (Wal-Mart şu an ABD nin en büyük özel sektör işverenidir.) ve tüketiciler için daha düşük perakende fiyatlarıdır. Bir kimse Wal-Mart a yönelik eleştirilerin içerdiği savların geçerliliğini nasıl değerlendirebilir? Ayrıca Wal-Mart la birlikte ortaya çıkan maliyetlerin birleştirilmiş önemi, bu perakende devinin sağladığı yararlara göre daha ağır basmak üzere yeterince büyük müdür? Mikro iktisadın derinlemesine bilgisi; öğrencilere piyasaların nasıl işlediğine ilişkin bir anlayış kazandırmak ve dünyayı bir iktisatçının gözüyle görmeye yardımcı olmak gibi bağlamlarda, konuyla ilgili sorulara yanıt sağlamaya yardımcı olabilir. Kitabın bu baskısındaki amacımız; öğrencilere temel analiz araçları vermek ve bu araçların, piyasa olgusunu açıklamak ve tahmin etmek için nasıl kullanılabileceğini göstermektir. Bu amaçla; teorinin kullanılışını göstermek ve öğrencilerin bu konudaki anlayışını pekiştirmek için çeşitli uygulamaları kullanarak temel mikro iktisadi ilkeleri açık ve derinlemesine bir şekilde sunuyoruz. Mikro iktisat dersinin, lisans düzeyindeki iktisat öğretim programında en önemli ders olduğuna inanıyoruz. Mikro iktisadı anlamanın, lisans ya da yüksek lisans düzeyindeki işletme öğrencilerine bir temel sunduğuna da inanıyoruz. Bunun bir sonucu olarak kitabımız, hem iktisat hem de işletme öğrencilerinin mikro iktisat teorisini öğrenecekleri ve onu doğru şekilde kullanacakları şekilde yazılmıştır. Yöntem ve İçerik Mikro İktisat: Teori ve Uygulamalar adlı kitabımızın bu on birinci baskısı, öğrencilerin çoğunun bir daha hiç karşılaşmayacakları kadar çok sayıda konuya yapay bir değerlendirme yoluyla göz gezdirmeleri, temel mikro iktisat kavram ve tekniklerinin kusursuz kapsamına maruz kalmalarından daha iyi olduğu inancımızı yansıtmaya devam etmektedir. İlk on baskıya ilişkin coşkulu algı, çok sayıdaki eğitimcinin de bu anlayışı paylaştığını göstermektedir. Mikro iktisadın çekirdek ilkeleri ve bunların nasıl kullanılacağı üzerindeki vurgudan başka, kitabımız, bir özelliği dışında yapı ve yöntem açısından oldukça gelenekseldir: Dört bölüm, özellikle uygulamalarla şekillenmiştir. Bunlar, Tüketici Tercihi Teorisini Kullanma başlıklı Bölüm 5, Rekabetçi Modeli Kullanma başlıklı Bölüm 10, Rekabetçi Olmayan Piyasa Modellerini Kullanma başlıklı Bölüm 15 ve Girdi Piyasası Analizlerini Kullanma başlıklı Bölüm 18 dir. Kitabın ayırt edici özelliği, girdi piyasaları analizine verdiğimiz önemdir. Girdi piyasaları, seyrek olarak iki bölümden daha fazla, sıklıkla da yalnızca bir bölüm olarak işlendiği çoğu mikro iktisat kitabında zayıf bir alan olmuştur. Bunun sonucunda temel niceliksel bir bağlamda girdi piyasaları ve mal piyasaları eşit önemdedir; çünkü girdi piyasalarında yaratılan gelirlerin toplamı (ulusal gelir), mal ve hizmetlere yönelik toplam harcamalara (ulusal üretime) eşittir. Ayrıca girdi piyasalarıyla ilgili kamusal politika konuları; yöne- vii

2 viii Ön Söz tim tazminatları, gelir dağılımı, refah programları, ayrımcılık, karşılaştırılabilir değer, faiz oranları ve yatırım, sosyal güvenlik ve asgari ücret yasalarına verilen bugünkü dikkatin sağladığı gibi, artan ölçüde önemli hale gelmiştir. Sonuç olarak, girdi piyasaları analizine üç bölüm ayırmaktayız (Bölüm 16 dan Bölüm 18 e). Tüm mikro iktisat dersleri aynı doktriner (editör notu) yöntemle işlenmediği için, bu kitap, öğretim üyelerinin gereksinimlerine göre uyarlanmada onlara büyük bir esneklik vermek üzere tasarlanmıştır. Örneğin, kısmi denge analizinin teorik temellerine vurgu yapan kısa bir derste eğitimci, yalnızca Bölüm 1-4, Bölüm 7-11, Bölüm 16 ve Bölüm 17 yi kapsamına alabilmektedir. Teorik olarak daha çok yönlü bir ders; çoğu eğitimcinin orta düzeyde bir dersi yönlendirmesi ve bu bölümlerin her birinden üç ya da dört uygulamayı seçmesi (yani kaynağı normal olarak kullandığımız yol) dışında tüm bölümleri içerebilecektir. Buna ek olarak, eğitimci, gerek uygulamaları kitapta göründüğü gibi (teorinin gelişimini izleyerek) alabilecek, gerekse de bunları teori bölümlerine ilişkin kendi sunumlarıyla bütünleştirebilecektir. Uygulamalar Bu kitaptaki uygulama zenginliğinin herhangi bir mikro iktisat dersinin temel içeriğini teşkil ettiğine inanıyoruz. İktisatçılar mikro iktisadın önemli ve çoğu zamanda heyecan verici olduğunu bilmesine karşın, öğrencilerin de buna inanmış olmasına ihtiyaç vardır. Uygulamalar bu amaca hizmet etmektedir. Buna ek olarak, uygulamalar konuyu öğrenciler için canlı tutmakta ve teorinin değerini daha iyi bilmede onlara yardımcı olmaktadır. İyi yetiştirilmiş, sınavlara (editörün notu) daha iyi hazırlanmış öğrenciler içselleştirdikleri teoriyi kullanabileceklerdir. Uygulamalı dört bölümün (Bölüm 5, 10 içinde 6; 15 ve 18 içinde 3) her biri, teori bölümlerinde geliştirilmiş grafiksel ve mantıksal tekniklerin kullanıldığı ve pekiştirildiği uygulamayı içermektedir. Örneğin, Bölüm 10 da rekabetçi model, taksi lisanslamayı, havayolu düzenlemelerini ve uluslararası ticareti analiz etmek için işlenmektedir. Girdi Piyasası Analizlerini Kullanma başlıklı Bölüm 18 de teori; ayrımcılık konusuna, sosyal güvenlik kurumuna ilişkin olarak tüm ücretlerden alınan vergilerin tekrar edilmesine, Ulusal Kolej Atletizm Federasyonu nun kolej atletleri üzerindeki etkilerine ve göçün yarar ve maliyetlerine uygulanmaktadır. Uygulamalar özellikle bu uygulamalı dört bölüme indirgenmemektedir; tüm diğer bölümler de çeşitli daha kısa uygulamaları içermektedir. Ancak, daha fazla uygulamayı, diğerlerinden çok, yalnızca bazı alanlarda kullanmanın uygun olduğunu düşünüyoruz. Örneğin, ders kitaplarının sınırlı kapsamlarının yanlış tahsisi, rekabetçi ve monopolcü modeller için olduğu gibi genel denge teorisi için de söz konusudur. Sonra gelen iki alandaki uygulamaların öğrencilere yalnızca daha ilginç gelmesi değil; uygulamaların, öğrencilerin daha sonraki çalışmaları için daha kullanışlı arka plan sağlamaları da olasıdır. On Birinci Baskıdaki Değişiklikler Kitabı daha çok geliştirme isteğimiz kadar, kullanıcıların ve eleştirmenlerin yorumlarına da dayanarak, kitabı üç önemli yönde gözden geçirdik. Gözden geçirmedeki başlıca amacımız; kitabın ayırt edici özelliklerini, yani mikro iktisadın geçerli olan gerçek dünya örneklemlerinin zenginliğini, açık ve hoşa giden yorumlamasını ve güncel kavramların kapsamına ilişkin bir taahhüdü geliştirmektir.

3 Ön Söz ix Yalnızca En İyi Uygulamalar (Daha Fazlasını Düşünebilme) Bu kitabın tanımlanmış gücü sorgulandığında, eleştirmenler ve kullanıcılar, diğer bölümler boyunca serpiştirilmiş 100 den fazla sayıda daha kısa uygulamada olduğu gibi, geçerli olan mikro iktisat teorisinin daha uzun örneklemlerini işleyen dört bölümün uygulamalarına kararlı bir biçimde atıf yapmaktadır. Bu ayırt edici özelliği kurmayı sürdürmek üzere, eleştirmenlerin her bir uygulamayı değerlendirmelerini isteyerek sistematik bir derecelendirme sisteminin doğruluğuna güveniyoruz. Eleştirmenlerin yanıtları temelinde, kitabın bu baskısına 20 yeni uygulama ekliyoruz. Bu uygulamalar; petrol talebi ve arzındaki (2011 de Libya daki devrim gibi) benzer küçük değişikliklerin kısa dönemde fiyat döngülerine yol açmasının nedeni, finansal hizmetler endüstrisinde hisse senedi sahiplerinin çıkarlarına ilişkin yönetim teşvikleri, tıbbi tedavi tüketicilerinin fiyat duyarlılığı, LeBron James in Cleveland Cavaliers tan ayrılma nedeni ve spor endüstrisindeki yararların ölçülüp ölçülemediği, trafik sıkışıklığıyla mücadele etmek üzere tavan fiyatlamanın nasıl kullanılacağı, kamu sektörü sendikalarının yükselişi ve bunların devlet ve yerel yönetim bütçeleri üzerindeki etkisi, sorumluluk kayıpları bağlamında British Petroleum un Körfez petrol felaketi ve finansal hizmetler sektöründe ölçeğe göre artan getirinin olup olmadığı gibi konuları içermektedir. Önceki baskıdaki uygulamaların yüzde 70 ini uygun oldukça ve geliştirilmiş şekilde bu baskıda devam ettirdik. Bu uygulamalar; Temel Beyzbol Ligi ndeki monopson, araç kullanırken mobil telefonun yasaklanıp yasaklanmaması gerektiği, çöp toplamanın fiyatlanması ve geri dönüşüm, okul tercihleri için talep ve arz, şiddet içerikli filmlerin şiddet üzerine etkisi, ortak mülkiyetin geliştirilmesi amaçlı Sarbanes-Oxley Yasası nın iktisadi ve muhasebeyle ilgili maliyetleri, sosyal güvenlik sistemimizin gizli maliyetleri, organ nakli bekleyen bireyler için tavan fiyat uygulamasının kanıtlanması, lisans ve yüksek lisansa yatırım yapmanın getirileri ve nükleer güç santrallerinin eskimesinde çelik boruları sabitleyen bireyler olan glowboy lar için tazmin edici ücret farklılaşması konularını içermektedir. Önceki baskıdaki uygulamalardan en yararlı olanı seçmek ve gerçek dünya fenomenini açıklamak ve tahmin etmek için mikro iktisat teorisinin kullanılabileceği biçimin çeşitli ilginç gösterimlerini ekleyerek, kitabın en çok üzerinde durulan özelliğini bu gözden geçirmedekinden de daha güçlü hale getirdik. Açık ve Hoşa Giden Yorumlama Kitabın, gözden geçirenler ve uyarlayanlar tarafından tutarlı bir şekilde dikkat çekilen ikinci bir anahtar özelliği, yorumlardaki açıklıktır. Bu özelliği daha ileri düzeyde güçlendirmek için her bölüme daha dikkatli bir şekilde yoğunlaştık- açıklamalarımızı mümkün olduğu kadar anlaşılır ve açık hale getirmek için Occam ın usturasını kullandık. (Occam ın Usturası, skolastik dönemde yazılmış bir hikayenin adı, editörün notu). Gösterdiğimiz özenin belirtilerinden biri, anahtar konuların kapsamı geniş olmasına karşın, kapağı hesaba katmayan gerçek kitabın rakip kitaplardan 1 pound kadar (yaklaşık olarak 0,45 kg) daha hafif olmasıdır. Yorum açıklığını mikro iktisat öğrencileri (üstün kavrayışa sahip) önemli bir yarar sağlamaya dönüştürür. Kitabı mümkün olduğunca açık ve daha hoş gelen bir hale getirmek için, örneklemlere ve bunların iktisadi kavramları nasıl öğrettiğine özel bir önem verdik. Etkili grafikler gerçekten binlerce sözcük değerinde olabilmektedir. Bölümlerin parçalara ayrıldığı alt bölümlere bağlanma açısından, içeriği göstermek ve pozitif öğrenme çıktılarını tutundurmak üzere en iyi yol olarak uyarlayıcılar ve gözden geçiricilerden yorumlara tepki (katkı) vermelerini sağladık. Kavramlara Sadakat İşletme ve iktisat eğitiminde günümüzün bazı anahtar temalar (muhteva); küreselleşme, etik/erdemlilik, sürdürülebilirlik ve devletin toplumdaki uygun rolü şeklinde işlenmektedir. Beklenmeyen durumlarda öğrencilerin bu temaları anlamasına iktisat biliminin

4 x Ön Söz nasıl katkı sağlayabileceğini mümkün olduğunca göstermeye çalıştık. Örneğin Bölüm 14 te liderlik ve liderliğin mahkumlar açmazı oyunu bağlamında daha iyi nasıl anlaşılabileceğini açıkladık. Böyle bir oyun tekrarlanan ve belirsiz (sonlu) sayıda gerçekleşen oyunlara karşı tek adımlık bir oyun olma derecesi, gelecekteki liderlerin etik olmayan bir şekilde davranmasının daha muhtemel olabileceği bir kurguyu tahmin etme konusunda bize olanak vermektedir. Bu bakış açısı piyasa kurgularının ve kapitalizmin tekrarlanan ve belirsiz (sonlu) sayıda gerçekleşen kurguların geliştirilmesi yoluyla daha büyük bir dürüstlüğü teşvik edebileceğinin nedenini kavramamıza da olanak vermektedir. Kitapta ve Bölüm 5, 7 ve 20 nin uygulamalarında, çevre kirliliğine ve sürdürülebilirlik yönüyle çeşitli araştırmalara yer verdik. Belki de pek çok öğrenci (sadece onların iktisat eğitimcileri için değil) şaşırtıcı şekilde bu kapsamda, teşviklerin ve piyasaların yararlı faaliyetleri donanımlı bir biçimde fiilen nasıl uyarabileceğini açıklamaktadır. Örneğin Bölüm 20, yetenek açığının olmamasının (donanım gücü, editörün notu) British Petroleum u, petrol arama (kuyu açma) faaliyetlerinde daha dikkatli uygulamalar gerçekleştirmek için nasıl cesaretlendiğini ve 2010 yılının baharında Meksika Körfezi nde meydana gelen felaketi nasıl önlediğini göstermektedir. Devletin toplumdaki uygun rolüne yönelik Bölüm 20 de, devletin Büyük Buhran ın uzamasına ne derecede etki ettiği araştırılmaktadır. Bu, dönemindeki büyük iktisadi daralma karşısındaki devletin makul tepkisi üzerindeki günümüz tartışmalarına da ışık tutmaktadır. Uygulama 2.1 de, genişleyen işsizlik sigortası, yararları ve bunun işsizlik düzeyi üzerindeki etkisi derinlemesine araştırılmaktadır. Uygulama 5.2 de okul tercihi tartışılmaktadır. Bölüm 5 teki daha uzun bir uygulama; ABD de sağlık politikasının (yani ObamaCare in) gözden geçirilmesiyle ortaya çıkan belirgin önemli etkilerin ayrıntılı bir analizini verilmektedir; ayrıca Uygulama 6.2 de Federal İletişim Komisyonu nun yayıncılık sahaları tahsis etme yöntemiyle ortaya çıkan etkinsizliğin altı çizilmektedir. Küreselleşme konuları üzerinden Uygulama 3.2, Çin deki farklı tüketici tercihlerine açıklama getirmek için Kraft ın Oreo yu nasıl başarılı bir şekilde yeniden ele aldığını açıklamaktadır. Uygulama 10.4 ticarette kazananların, kayıpları telafi edip etmeyeceğini tartışmaktadır. Öğrencilerin, internet sayfası yoluyla, kitabımızın kapsadığı anahtar mikro iktisat kavramlarının on altısıyla ilgili Excel temelli eğitsel araçlara erişmesi de mümkündür. Bu kavramlar bir dönemlik orta düzeydeki bir mikro iktisat dersinde tipik olarak kapsanmaktadır; ayrıca bu kavramlar öğrencilere grafiksel sunumları elle işleme olanağı vermekte, bu nedenle de öğrenciler her bir eğitsel aracın beraberindeki girdi değerlerini değiştirdikleri için gerçekte bu kavramları işler durumda görmektedirler. Pedagojik Yardımlar Kitaptaki diğer çeşitli pedagojik yardımlar öğrencilerin bilgiyi yapılandırmasında ve elinde bulundurmasında kolaylık sağlamaktadır. Bölüm İçerikleri ve Öğrenme Amaçları Her bir bölüm, anahtar öğrenme amaçları listesiyle olduğu gibi, bir içerik kısmıyla başlamaktadır. Bunlar bölüm içeriğine ilişkin öncül bir bakışı sunmakta ve çalışmayı yapılandırma ve yeniden değerlendirmede yardımcı olmaktadır. Terimler Sözlüğü Sayfa kenarlarında öğrencilerin anahtar kavram ve terimlere ilişkin anlayışlarını pekiştirmenin bir yolu olarak devamlı bir sözlük verilmiştir. Bütünsel bir sözlük de kitabın sonunda verilmiştir.

5 Ön Söz xi Grafikler Kitapta kullanılan grafiklere özel bir önem verdik. Alışılmadık şekilde grafiklerin derinlemesine açıklamaları verildi. Dahası, açıklayıcı başlıklar ve serbest renk kullanımı, kitaptaki tartışmaları izleme ve grafiksel analizleri anlama konusunda öğrencilere yardımcı olacaktır. Bölüm Sonundaki Yardımlar Her bir bölümün sonundaki özet, temel metnin bilgisini yeniden değerlendirmelerinde öğrencilere yardımcı olmak üzere ilgili bölümün önemli noktalarını vurgulamaktadır. 450 den fazla gözden geçirme sorusu ve problemi, bölüm metinleri üzerinde öğrencileri test etmektedir ve analitik alıştırmaların çözülmesine gereksinim vardır. Yıldız işaretli soruların ve problemlerin yanıtları kitabın sonunda verilmektedir. Öğretme ve Öğrenme Kaynakları Wiley Kaynak Aracı; öğrencilere, Wiley tarafından sağlanan şifre korumalı temel kaynaklara erişim olanağı vermektedir. Derslerde öğrendiklerini temellendirerek, öğrenciler, anahtar kavramların üstünlüğünü geliştirmek için etkileşimli medya, küçük sınavlar, çalışma araçları ve kendi çizdikleri yolda daha fazlasını kullanabilirler. Wiley Kaynak Aracı, yerleşkenin öğrenme yönetimi sistemleri yoluyla ödev ve değerlendirmeler için eğitimcilerin belirlediği ve kullandığı Soru Bankaları nı da sağlamaktadır. Mikro İktisat: Teori ve Uygulama nın 11. baskısı için Wiley Kaynak Aracı şunları içermektedir: Öğrenci Çalışma Rehberi Excel Temelli Eğitsel Araçlar Animasyonlu Yaparak-Öğrenme Uygulamaları Bilgi Kartları Bulmacalar Öğrenci Ders Sunumları Öğrenme Biçimleri Anketi İnternet Küçük Sınavları Daha fazlasını bulmak için sayfasını ziyaret ediniz. Kitabın yazarları ve Tampa Üniversitesi nden Brian Kench tarafından yazılan Eğitimcinin El Kitabı, ana kitaba eşlik etmektedir. El Kitabı nın her bir bölümü; bölüm içeriğini, bölüm üzerindeki genel yorumları, kısımdan kısıma özel yorumları ve derslerin ve sınıf tartışma konularının geliştirilmesinde yardımcı olabilecek önerileri belirtmektedir. Eğitimcinin El Kitabı nın ek bölümü, kitabın sonunda yanıtlanmamış olan soru ve problemlere yanıtları içermektedir. Marist Koleji nden Della Lee Sue tarafından hazırlanan Dersin PowerPoint Sunumları, kitapta içerilen tüm şekillerin genişletilmiş türlerini kapsayan tüm bölümler için notlar sağlamaktadır. Bu set, sınıfta incelemek için yansıtma saydamları oluşturmak üzere kullanılabilmekte ya da çoğaltılabilmekte ve öğrenciler için kısa açıklama kağıtları olarak kullanılabilmektedir. Campbell Üniversitesi nden Mark Steckbeck tarafından hazırlanan Test Bankası, yanıtları da olan, çok seçenekli soruyu içermektedir. Elektronik olarak da bulunan bu çalışma malzemesi, eğitimcilere sınavlarını ihtiyaca göre nasıl ayarlayabileceklerini göstermektedir. Hem öğrenciler hem de profesörler için, genişletilmiş kaynaklarla donatılmış bir internet sitesi de (www.wiley.com/college/browning) mevcuttur.

6 xii Ön Söz Teşekkür Bu kitabın hazırlanmasında pek çok yetkin iktisatçının yardımını alma konusunda şanslıydık. Kitabın bu baskısının ve öncül on baskının geliştirilmesinde çeşitli aşamalarda çalışmış olan bu iktisatçıları şöyle sıralayabiliriz: David Anderson, Centre College Gary Anderson, California State, Northridge Peter Aranson, Emory, deceased Michael Arnold, of Delaware Lee Badgett, of Massachusetts Jeff Baldani, Colgate Hamid Bastin, Shippensburg Marco Battaglini, Princeton Doug Berg, Sam Houston State Anu Bhayana, California State, Fullerton Tibor Besedes, Georgia Institute of Technology David Black, of Delaware David Blau, of North Carolina Larry Blume, of Michigan David Boyd, Denison Wayne Boyet, of Mississippi Charles Breeden, Marquette Bruce Brown, California State Polytechnic, Pomona Jack Bucco, Austin Comminity College Stuart Burness, of New Mexico Richard Butler, Trinity Bruce Caldwell, of North Carolina, Greensboro Charles A. Capone, Baylor Richard Caves, Harvard David Chaplin, State of Wyoming Joni Charles, Texas State Basanta Chaudhuri, Rutgers Whewon Cho, Tennessee Technology Dennis Coates, Ithaca College Alvin Cohen, Lehigh Patrice Karr Cohen, of Mississippi Basil Coley, North Carolina, A&T State Darius Conger, Central Michigan David Conn, of Kansas Robert Connolly, of North Carolina at Greensboro Peter Crabb, Northwest Nazarene Erik Craft, of Richmond Jerry L. Crawford, Arkansas State Tom Creahan, Morehead State Keith J. Crocker, of Michigan Steven Cuellar, Sonoma State Manabendra Dasgupta, of Alabama at Birmingham Carl Davidson, Michigan State Dennis Debrecht, Carroll College Eddie Dekel, Northwestern Cliff Dobitz, North Dakota State Asif Dowla, St. Mary s College of Maryland Rich Eastin, of Southern California Robert R. Ebert, Baldwin-Wallace College Karl Einolf, Mount Saint Mary s Robert Ekelund, Auburn David Emmons, Wayne State Maxim Engers, of Virginia William J. Field, DePauw Richard E. French, Deree College Yee-Tien Fu, Stanford Richard Gaddis, Oklahoma Wesleyan Ian Gale, of Wisconsin Javier F. Garcia III, Ashland Carlos Garriga, Florida State David Gay, of Arkansas Charles Geiss, of Missouri Soumen Ghosh, Tennessee State Amy Gibson, of South Alabama James Giordano, Villanova John Goddeeris, Michigan State Robert Goldfarb, George Washington Michael Gootzeit, of Memphis Lawrence H. Goulder, Stanford Warren Gramm, Washington State Chiara Gratton-Lavoie, California State, Fullerton Stuart Greenfield, St. Edward s Thomas Gresik, of Notre Dame James M. Griffin, Texas A&M Elias C. Grivoyannis, Yeshiva Timothy Gronberg, Texas A&M Joseph Haimowitz, Avila Shawkat Hammoudeh, Drexel Robert G. Hansen, Amos Tuck School, Dartmouth College John Harford, Cleveland State Mehdi Haririan, Bloomsburg Janice Hauge, of North Texas Jack Henderson, Covenant Christian College Philip Hersch, Wichita State Glen Hueckel, Purdue Thomas Hiestand, Concordia College Barry Hirsch, Georgia State Don Holley, Boise State James Holcomb, of Texas El Paso W. L. Holmes, Temple Gary Hoover, of Alabama Joseph Hughes, Rutgers Joseph Hunt, Shippensburg E. Bruce Hutchison, of Tennessee Chattanooga Jeanette Iwasa, California State Joseph Jadlow, Oklahoma State Harvey James, of Missouri Sumit Joshi, George Washington Folke Kafka, of Pittsburgh Joseph P. Kalt, Harvard Arthur Kartman, San Diego State Mary Kassis, State of West Georgia Amoz Katz, Virginia Technology Larry Kenny, of Florida Philip King, San Francisco State Edward Kittrell, Northern Illinois Janet Koscianski, Shippensburg Yasar Kuyuk, Manhattan College Leonard Lardero, of Rhode Island Daniel Y. Lee, Shippensburg Sang H. Lee, Southeastern Louisiana Tom Lee, California State, Northridge Robert J. Lemke, Lake Forest College Gary Lemon, DePauw Armando Levy, North Carolina State Benjamin Liebman, Saint Joseph s Al Link, Auburn Christine Loucks, Boise State Leonard Loyd, of Houston R. Ashley Lyman, of Idaho Mark Machina, of California, San Diego Robert Main, Butler Robert Maness, Texas A&M Chris Manner, Lambuth Charles Mason, of Wyoming James McClure, Ball State William McEachern, of Connecticut Haririan Mehdi, Bloomsburg of Pennsylvania Khalid Mehtabdin, The College of Saint Rose John Merrifield, The of Texas at San Antonio Robert Michaels, California State, Fullerton D. E. Mills, of Virginia Aparna Mitra, of Oklahoma Robby Moore, Occidental College Roger Morefield, of Saint Thomas Bob Mueller, Covenant Christian College

7 Ön Söz John Nader, Grand Valley State Aimee Narcisenfeld, George Washington Edd Noell, Westmont College William Novshek, Stanford Yuka Ohno, Rice Richard E. Olsen, Washburn William O Neil, Colby College Patrick B. O Neill, of North Dakota Z. Edward O Relley, North Dakota State Lydia Ortega, San Jose State H. Craig Petersen, Utah State Jeffrey Pliskin, Hamilton College Bruce Prengruber, Washington State, Vancouver Ed Price, Oklahoma State Rati Ram, Illinois State Michael Ransom, Brigham Young Michael Reclam, Virginia Military Institute John Riley, of California, Los Angeles H. David Robison, LaSalle Michael Rogers, Albany State Eric Schansberg, Indiana New Albany Ute Schumacher, Lafayette College Peter Schuhmann, of North Carolina, Wilmington Radwan Shaban, Georgia Institute of Technology Stephen Shmanske, California State, Hayward Arvind Singh, of Arizona David Sisk, San Francisco State Gene Smiley, Marquette Peter F. Smith, Southeastern Scott Smith, George Mason William Doyle Smith, of Texas at El Paso Hubert O. Sprayberry, Howard Payne Farley Ordovensky Staniec, of the Pacific Stanley Stephenson, Pennsylvania State Douglas Steward, San Diego State Eric Stout, Brandeis Della Lee Sue, Marist College Vasant Sukhatme, Macalester College Shirley Svorny, California State, Northridge Thom Swanke, Chadron State College Wayne Talley, Old Dominion Bryan Taylor, California State, Los Angeles Roger Trenary, Kansas State Roy Van Til, Bentley College Michele Villinski, DePauw Nicholas Vonortas, George Washington Charles Waldauer, Widener Don Waldman, Colgate Doug Walker, Louisiana State Donald Wells, of Arizona Tara Westerhold, Western Illinois Mark White, College of Staten Island/CUNY Arlington Williams, Indiana Andrew Yuengert, Pepperdine Huizhong Zhou, Western Michigan xiii Bu eleştirmenler zamanlarını bizden hiç esirgemediler ve onların yorumları bu kitabın kalitesini büyük ölçüde geliştirdi. Teşekkürlerimizi ve onların onayıyla kitabın son halinin belirleneceğine ilişkin umudumuzu kendilerine sunuyoruz. Özel bir teşekkürü de ilk dört baskıda eş-yazar olan Jacquelene M. Browning için dile getiriyoruz. Kitabın, öğrencilerin etkili bir şekilde öğrenebilecekleri bir kitap olması konusundaki ısrarıyla birlikte O nun pedagojik yeteneklerinin bu baskıdaki derin etkisi sürmektedir. Edie Trimble, olağanüstü araştırmalar ve editör yardımcılığı sağlamıştır. Bu baskıya önemli katkılarda bulunan John Wiley çalışanlarına, özellikle de yayıncı George Hoffman, Satın Alma Editörü Lacey Vitetta, Proje Editörü Jennifer Manias, Editörlük Asistanı Erica Horowitz, Yapım Baş Editörü Sandra Dumas ve Furino Production dan Jeanine Furino ya da teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Bu kitap ailelerimize ve arkadaşlarımıza adanmıştır; onların sonsuz yüreklendirmesi ve desteği olmaksızın kitaptaki vizyonumuz asla gerçeğe dönüşemezdi. Edgar K. Browning Mark A. Zupan

Süreler (Hafta) & Fiyatlar (US$) 870 ELS 440 SILICON VALLEY. 60 150 250 555 170 75 UC IRVINE 21 4 Hafta: 2100 10 Hafta: 3700

Süreler (Hafta) & Fiyatlar (US$) 870 ELS 440 SILICON VALLEY. 60 150 250 555 170 75 UC IRVINE 21 4 Hafta: 2100 10 Hafta: 3700 I EYALET ŞEHİR OKUL ADI Saati 4 6 8 12 16 süre fiyat süre fiyat aile yurt ALABAMA TUSCALOOSA UNV. OF ALABAMA 22 1956 1956 468 50 1400 0 9 400 100 10 18 80 3480 4480 5400 9000 CALIFORNIA BERKELEY LSI 15

Detaylı

ATLAS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı - Amerika Dil Okulu Fiyatları. Haftalık AMERİKA. Süreler (Hafta) & Fiyatlar (US$)

ATLAS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı - Amerika Dil Okulu Fiyatları. Haftalık AMERİKA. Süreler (Hafta) & Fiyatlar (US$) I EYALET ŞEHİR OKUL ADI Saati 4 6 8 12 16 süre fiyat süre fiyat aile yurt ALABAMA TUSCALOOSA UNV. OF ALABAMA Dönemi Bir Dönemi 1956 $ 50 1400 5 930 125 105 11 1683 24 64 4216 5270 5814 8721 BERKELEY LSI

Detaylı

Süre / Fiyat (USD) 16 hafta. 8 hafta. 12 hafta. 20 hafta. Süre / Fiyat (USD) 16 hafta. 12 hafta. 8 hafta. 20 hafta

Süre / Fiyat (USD) 16 hafta. 8 hafta. 12 hafta. 20 hafta. Süre / Fiyat (USD) 16 hafta. 12 hafta. 8 hafta. 20 hafta AMERİKA DİL LARI 1 YILI EĞİTİM ve KONAKLAMA FİYATLARI Temsilciliğini yaptığımız Amerika dil okulları ACCET (Accrediting Council for Continuing Education and Training) tarafından onaylıdır. Süre / Fiyat

Detaylı

Dünya Üniversiteleri ve Türkiye [2]

Dünya Üniversiteleri ve Türkiye [2] Dünya Üniversiteleri ve Türkiye [2] Bugün de Shanghai Jiao Tong tarafından yapılan araştırmaya değinmeye devam ediyorum. Bu araştırmanın yapılmasındaki en temel sebep Çin üniversiteleri ile diğer ülkelerin

Detaylı

DUTY YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIK AMERİKA (USA) DİL OKULLARI FİYAT LİSTESİ

DUTY YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIK AMERİKA (USA) DİL OKULLARI FİYAT LİSTESİ Hftlık 4 Hft DUTY YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIK AMERİKA (USA) DİL OKULLARI FİYAT LİSTESİ 8 Hft 12 Hft Sti ATLANTA 20 1410 2820 4230 5356 6695 7614 10782 14376 Southern Polytechnic Stte University 30 1680

Detaylı

BÜ de bugüne verilen 604 doktorayla ilgili küçük bir araştırma yaptım. Sonuçları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu işe girişme nedenlerim arasında:

BÜ de bugüne verilen 604 doktorayla ilgili küçük bir araştırma yaptım. Sonuçları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu işe girişme nedenlerim arasında: BÜ de bugüne verilen 604 doktorayla ilgili küçük bir araştırma yaptım. Sonuçları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu işe girişme nedenlerim arasında: Bana BÜ de doktora yaptığım takdirde ne olabilirim sorusunu

Detaylı

TürkBilimİnsanlarıve AkademisyenlerBirliği (TASSA) KurultaySunumu

TürkBilimİnsanlarıve AkademisyenlerBirliği (TASSA) KurultaySunumu TürkBilimİnsanlarıve AkademisyenlerBirliği (TASSA) KurultaySunumu Haluk Ünal University of Maryland, TASSA Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı 12-13 Temmuz 2012 İstanbul, The Marmara Hotel Türk

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2.

Yurtdışı temsilciliklerimiz - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

Saygılarımızla. Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU Başkan Türkiye Barolar Birliği. Richardson LYNN Dean Atlanta s John Marshall School of Law

Saygılarımızla. Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU Başkan Türkiye Barolar Birliği. Richardson LYNN Dean Atlanta s John Marshall School of Law Türkiye Barolar Birliği, Atlanta s John Marshall School of Law ve Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 21. Yüzyılda Hukuk Eğitimi başlıklı etkinliğimizi onurlandırmanızı

Detaylı

5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil yardımıyla gösteriniz.

5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil yardımıyla gösteriniz. 1. Emeğin marjinal ürününün formulü nedir? 2. İşçi fazlasının formulü nedir? 3. İşveren fazlasının formulü nedir? 4. İş fazlasının formulü nedir? 5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

EK 1 YURT DIŞINDA UZMANLIK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARIN TANINMIŞLIK LİSTESİ

EK 1 YURT DIŞINDA UZMANLIK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARIN TANINMIŞLIK LİSTESİ Allergy and immunology University of Alabama Medical Center Birmingham, AL İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Allergy and immunology Kaiser Permanente Southern California (Los Angeles) Los Angeles, CA İmmünoloji

Detaylı

İÇ DENETİM MESLEĞİNİN AKADEMİK GELİŞİMİ

İÇ DENETİM MESLEĞİNİN AKADEMİK GELİŞİMİ İÇ DENETİM MESLEĞİNİN AKADEMİK GELİŞİMİ TİDE, XIII. Türkiye İç Denetim Kongresi, İstanbul, 6 Kasım 2009 Doç. Dr. Şaban UZAY (E-Posta: suzay@erciyes.edu.tr) 1 Konfiçyus, Zi-Gong a şöyle sorar: Sence ben

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Ayırdıkları zaman ve yazılı inceleme gibi değerli geri bildirim çalışmaları için aşağıdaki

Ayırdıkları zaman ve yazılı inceleme gibi değerli geri bildirim çalışmaları için aşağıdaki T eşekkür Ayırdıkları zaman ve yazılı inceleme gibi değerli geri bildirim çalışmaları için aşağıdaki öğretim üyelerine teşekkür ederim. Behrouz Aslani, California Politeknik Üniversitesi - Pomona Susan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Açık Ekonomi Makroiktisatı

Açık Ekonomi Makroiktisatı Dersin Adı DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Kodu ECO 815 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Açık Ekonomi Makroiktisatı

Detaylı

içindekiler Kısım 1 Piyasalar 2 Piyasalar ve Piyasanın İşleyişi 28 Ekonomi ve Çevrenizdeki Dünya 4 Grafiklerle Çalışmak 23 Bölüm 2 Bölüm 1 Bölüm 1 Ek

içindekiler Kısım 1 Piyasalar 2 Piyasalar ve Piyasanın İşleyişi 28 Ekonomi ve Çevrenizdeki Dünya 4 Grafiklerle Çalışmak 23 Bölüm 2 Bölüm 1 Bölüm 1 Ek TETRA IMAGES/CORBIS içindekiler Ön Söz xv Kısım 1 Piyasalar 2 Bölüm 1 Ekonomi ve Çevrenizdeki Dünya 4 1. Mülkiyet 5 2. Ekonomik Özgürlük 10 2.a. Ekonomik Özgürlük ve Yaşam Standartları 11 2.b. Ekonomik

Detaylı

Prof. Dr. Adnan Kısa Zirve Üniversitesi. Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği 3. Ulusal Toplantısı, Antalya 06-Kasım-2014

Prof. Dr. Adnan Kısa Zirve Üniversitesi. Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği 3. Ulusal Toplantısı, Antalya 06-Kasım-2014 Prof. Dr. Adnan Kısa Zirve Üniversitesi Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği 3. Ulusal Toplantısı, Antalya 06-Kasım-2014 Sağlık hizmetleri; toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalıkların

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

DERS PROFİLİ. Makroekonomi ECO202 Bahar 4 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Özlem İnanç

DERS PROFİLİ. Makroekonomi ECO202 Bahar 4 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Özlem İnanç DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Makroekonomi ECO202 Bahar 4 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları Dersin

Detaylı

TAKDİM. Profesör Tony M. Ridley CBE PhD FEng FICE FCIT Imperial College of Science Technology & Medicine University of London. vii

TAKDİM. Profesör Tony M. Ridley CBE PhD FEng FICE FCIT Imperial College of Science Technology & Medicine University of London. vii TAKDİM Yeni bin yılda, dünya çapında insan ve yük taşımacılığı yakın geçmişte olduğundan çok daha büyük bir öneme sahip oldu. Son iki yüzyıl içinde raylı sistemlerin doğuşu ve gelişimi endüstriyel, sosyal

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 19: Menkul Kıymet Analizi Bahar 2003 Giriş Piyasada gözlemlediğimiz fiyatlar nasıl açıklanır? Etkin bir piyasada, fiyat kamuya açık olan tüm bilgileri yansıtır. Piyasa bilgisini piyasa

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

YÖK ten Alınan Üniversite Onayları

YÖK ten Alınan Üniversite Onayları YÖK ten Alınan Üniversite Onayları Ülke Üniversite Tanınıyor Tanınmıyor ABD Stanford University ABD University of California Berkeley ABD Georgetown University ABD Massachusetts Institute of Technology

Detaylı

DERS PROFİLİ. Uluslararası İktisat ECO311 Güz 5 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Aslı Şen-Taşbaşı

DERS PROFİLİ. Uluslararası İktisat ECO311 Güz 5 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Aslı Şen-Taşbaşı DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Uluslararası İktisat ECO311 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

YEDİNCİ BÖLÜM MAKROEKONOMİ: TANIM, KAPSAM VE GELİŞİM

YEDİNCİ BÖLÜM MAKROEKONOMİ: TANIM, KAPSAM VE GELİŞİM YEDİNCİ BÖLÜM MAKROEKONOMİ: TANIM, KAPSAM VE GELİŞİM Neler Öğreneceğiz? Makroekonominin tanımı Makroekonomi ve Mikroekonomi Ayrımı Makroekonominin Gelişim Süreci ve Tarihi Düşünce Okullarının Makroekonomik

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr

BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr PROJE HAKKINDA Bilgimi Koruyorum e Öğrenme Projesi DPT tarafından desteklenmiş olan Ulusal Bilgi Sistemleri Programı kapsamında gerçekleştirilmiş

Detaylı

DERS PROFİLİ. Prof. Dr. Emre Gönensay

DERS PROFİLİ. Prof. Dr. Emre Gönensay DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Güncel İktisadi Sorunlar ECO415 Bahar 8 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ PSĐKOLOJĐ BÖLÜMÜ. Aile Psikolojisi Đkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ PSĐKOLOJĐ BÖLÜMÜ. Aile Psikolojisi Đkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ PSĐKOLOJĐ BÖLÜMÜ Aile Psikolojisi Đkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2 ODTÜ Psikoloji Bölümü ODTÜ Psikoloji Bölümü 1959 yılında lisans ve 1984 yılından itibaren

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

Elektronik Cevap Sistemi

Elektronik Cevap Sistemi Coğrafi Veri Modelleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Elektronik Cevap Sistemi Anadolu Üniversitesi Yunusemre Yerleşkesi ETGB Anadolu Teknoloji Parkı No : 213 ESKİŞEHİR Telefon : (0 222) 249 07 50 Faks

Detaylı

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim Görevlisi Serkan

Detaylı

e-öğrenme Sunumu Tanıtım Sunumu

e-öğrenme Sunumu Tanıtım Sunumu ETGİ: Eğitim Teknolojileri Ve Görüntülü İletişim ETGi 2011 e-öğrenme Sunumu Tanıtım Sunumu e-öğrenme Yönetim Sistemi Çözümü Öğretmenler istedikleri zaman istedikleri yerden sisteme erişip, ders oluşturabilir,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Stratejik Yönetim BBA 402 Bahar 2,0,2 3 7

DERS BİLGİLERİ. Stratejik Yönetim BBA 402 Bahar 2,0,2 3 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Stratejik Yönetim BBA 402 Bahar 2,0,2 3 7 Ön Koşul Dersleri BBA 201, BBA 261, BBA 343 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu

Detaylı

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management 15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi MIT Sloan School of Management Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Hedef Sürdürülebilir rekabet avantajını ve buna ulaşmak için gerekli değişiklikleri hayata

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Mehmet Karaçuka Örgün

Yard. Doç. Dr. Mehmet Karaçuka Örgün Dersin Adı Dersin Kodu DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 6 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

DERS PROFİLİ. Satış Yönetimi MAN 432 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. Satış Yönetimi MAN 432 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Satış Yönetimi MAN 432 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Seçmeli Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme ISE 424 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri İşletme Finansı Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii SUNU Zaman, sınır ve mesafe kavramlarının ortadan kalktığı, bir hızlı değişim ve akışın olduğu, metaforların sürekli değiştiği, farklılık ve rekabetin önemli olduğu yeni bir bin yılın içerisindeyiz. Eğitim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 319 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 4,6 1,2,5 2,20 7,8

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 319 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 4,6 1,2,5 2,20 7,8 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 39 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Muhasebeye Giriş I+II, Maliyet Muhasebesi Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin

Detaylı

Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5. Yrd.Doç.Dr.Can Tansel Kaya, Yrd.Doç.Dr. Çağatay Akarçay

Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5. Yrd.Doç.Dr.Can Tansel Kaya, Yrd.Doç.Dr. Çağatay Akarçay DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 241 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS PROFİLİ. İktisata Giriş II ECO 102 Bahar 2 3+0+0 3 6. Asst. Prof. Özlem İnanç

DERS PROFİLİ. İktisata Giriş II ECO 102 Bahar 2 3+0+0 3 6. Asst. Prof. Özlem İnanç DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Dönem Yarıyıl Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS İktisata Giriş II ECO 102 Bahar 2 3+0+0 3 6 Ön Koşul MATH103 MATH104 Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 E.K. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ 1 I. ÜLKENİN GENEL BİLGİLERİ Resmi Adı : Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Yönetim Şekli : Federal Cumhuriyet.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilimi BBA 383 Güz 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilimi BBA 383 Güz 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Yönetim Bilimi BBA 383 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri MATH 169, BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS 345031100000516 3 0 0 3 6

Öğretim planındaki AKTS 345031100000516 3 0 0 3 6 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Liderlik Teorileri ve Davranışı Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 345031100000516 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler : İnsan

Detaylı

Lojistiğe Giriş (LOJ 101) Ders Detayları

Lojistiğe Giriş (LOJ 101) Ders Detayları Lojistiğe Giriş (LOJ 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kod u Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Lojistiğe Giriş LOJ 101 Güz 3 0 0 3 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME ALMANCASI II MAN 104 2 3 + 0 2 2. Program Öğrenme Çıktıları 5, 12

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME ALMANCASI II MAN 104 2 3 + 0 2 2. Program Öğrenme Çıktıları 5, 12 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME ALMANCASI II MAN 104 2 3 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

I. Tanışma-Dersin Gerekçesi ve Önemi-Dersin Kural ve Gerekleri II. Turizm Tanımı, Özellikleri ve Sınıflandırılması

I. Tanışma-Dersin Gerekçesi ve Önemi-Dersin Kural ve Gerekleri II. Turizm Tanımı, Özellikleri ve Sınıflandırılması Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Turizm Ekonomisi Seçmeli Lisans Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

AMERĐKADA MAAŞLI STAJ / INTERNSHIP PROGRAMI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

AMERĐKADA MAAŞLI STAJ / INTERNSHIP PROGRAMI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR AMERĐKADA MAAŞLI STAJ / INTERNSHIP PROGRAMI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR Amerika da maaşlı staj /Internship/Traineeship nedir? Amerika'daki maaşlı staj programı, 6-18 ay arasında, kariyerinize yönelik

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Amerikan Dış Politikası POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Akademik Yazıma Giriş PSIR 182 2 3 + 0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Akademik Yazıma Giriş PSIR 182 2 3 + 0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Akademik Yazıma Giriş PSIR 182 2 3 + 0 3 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İLE ÜLKEMİZ TIP FAKÜLTELERİNİN ÖĞRENİM GÖREN KIZ ÖĞRENCİ SAYILARI YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İLE ÜLKEMİZ TIP FAKÜLTELERİNİN ÖĞRENİM GÖREN KIZ ÖĞRENCİ SAYILARI YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI İst. Tıp Fak. Mecmuası 63:3, 2000 DERLEMELER AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İLE ÜLKEMİZ TIP FAKÜLTELERİNİN ÖĞRENİM GÖREN KIZ ÖĞRENCİ SAYILARI YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI Nevzat Alkan* GİRİŞ Amerika Birleşik

Detaylı

BİLİMSEL BİR DİSİPLİN VE MESLEK OLARAK ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ve UZANTILARI

BİLİMSEL BİR DİSİPLİN VE MESLEK OLARAK ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ve UZANTILARI BİLİMSEL BİR DİSİPLİN VE MESLEK OLARAK ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ve UZANTILARI İmdat KARA Başkent Üniversitesi SUNUŞ PLANI BİLİM VE TEKNOLOJİNİN GELİŞİMİ TEMEL BİLGİ KAYNAKLARINDA EM VE BAZI TESBİTLER EM NİN

Detaylı

Prof. Dr. Münevver ÇETİN

Prof. Dr. Münevver ÇETİN Prof. Dr. Münevver ÇETİN LİDERLİKLE İLGİLİ TANIMLAR Yönetim bilimcilerin üzerinde çok durdukları kavramlardan biri de liderliktir. Warren Bennis in belirttiği gibi, liderlik, üzerinde çok durulan, yazılan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ERP (İŞLETMELERDE KAYNAK PLANLAMA) MAN 430 8 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ERP (İŞLETMELERDE KAYNAK PLANLAMA) MAN 430 8 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ERP (İŞLETMELERDE KAYNAK PLANLAMA) MAN 430 8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. BUNALIM ÇALIŞTAYI 2008/7 http ://www.tek. org.tr KONUT PİYASASINDAKİ SORUNLARIN KÖKENLERİ ÜZERİNE

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. BUNALIM ÇALIŞTAYI 2008/7 http ://www.tek. org.tr KONUT PİYASASINDAKİ SORUNLARIN KÖKENLERİ ÜZERİNE TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU BUNALIM ÇALIŞTAYI 2008/7 http ://www.tek. org.tr KONUT PİYASASINDAKİ SORUNLARIN KÖKENLERİ ÜZERİNE Başçı, Erdem ve İsmail Sağlam Aralık, 2008 Konut Piyasasındaki Sorunların Kökenleri

Detaylı

ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI

ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI GİRİŞ --------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İş Zekâsı Sistemi Projesi

İş Zekâsı Sistemi Projesi BI İş Zekâsı Sistemi Projesi Ulaş Kula, Bilişim Ltd. Esinkap 5. Ar-Ge Proje Pazarı 31 Mayıs 2012 Bilişim Ltd. 1985 te kurulan Bilişim Ltd, Türkiye nin üstün başarıyla sonuçlanmış önemli projelerine imza

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyasal Düşünceler Tarihi PSIR 201 3 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyasal Düşünceler Tarihi PSIR 201 3 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Siyasal Düşünceler Tarihi PSIR 201 3 3 + 0 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Mikro İktisat SPRI 271 1 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Mikro İktisat SPRI 271 1 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Mikro İktisat SPRI 271 1 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI TPB 204 4 2 + 0 2 3

DERS BİLGİLERİ PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI TPB 204 4 2 + 0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI TPB 204 4 2 + 0 2 3 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisasn Dersin Türü Mecburi Dersin Koordinatörü Öğretim Görevlisi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS. Etik ve Sosyal Sorumluluk BBA 208 Bahar 3, 0, 0 3 5. Ön Koşul Dersleri - İngilizce

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS. Etik ve Sosyal Sorumluluk BBA 208 Bahar 3, 0, 0 3 5. Ön Koşul Dersleri - İngilizce DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Etik ve Sosyal Sorumluluk BBA 208 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İnsan-bilgisayar Etkileşimi BIL429 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz

Detaylı

Avrupa Patent Akademisi. Patent Eğitim Seti

Avrupa Patent Akademisi. Patent Eğitim Seti Patent Eğitim Seti Avrupa Patent Akademisi Patent Eğitim Seti Patent Eğitim Seti farkındalığı artırmaya yardımcı olacak değerli bir kaynaktır. Patent uzmanları tarafından hazırlanan ve geliştirilen eğitim

Detaylı

DERS PROFİLİ. Finansal Muhasebe MAN 211 3 Güz 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. Finansal Muhasebe MAN 211 3 Güz 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Finansal Muhasebe MAN 211 3 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili İngilizce Ders Tipi Dersin Okutmanı Yrd. Doç. Dr. Y. Pınar

Detaylı

İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3

İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3 2013 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İŞ PLANI EK - E Referans No: TRA2-13-İGMD03/TRA2-13-İGMD03G I MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. İŞLETMENİN TARİHÇESİ

Detaylı

İçindekiler. xiii. vii

İçindekiler. xiii. vii Ön söz 1 Danışmaya davet 1 Giriş 1 Anlatı yaklaşımı 3 Bundan konuşmak için bir zemin ayırmak 5 Danışmanlık becerilerini öğrenmek 8 Sonuçlar 10 Okuma önerileri 10 2 Örtük danışmanlık modeli 11 Giriş 11

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 YILSONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 YILSONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 YILSONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 6 Şubat 2013 Güçlü Büyüme ve Karlılık 2012 de Devam Etti Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom,

Detaylı

Örnek Yol Haritası (Example roadmap)

Örnek Yol Haritası (Example roadmap) Örnek Yol Haritası (Example roadmap) Bu belge, katılım yol haritası için önerilen bir şablon sunmaktadır. Planın kurumun stratejik hedefleriyle ilgili olmasını ve bunların yol haritasında yansıtılmasını

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

İçindekiler. Sayfa. vii

İçindekiler. Sayfa. vii İçindekiler Sayfa Bölüm 1. Genel Bakış. 1 Temel Kavramlar.. 1 Eğitim... 3 Öğrenme.. 5 Öğretim. 6 Yetiştirme. 7 Öğretim Tasarımı Süreci... 8 Öğretim Tasarımını Tanımlama Çabaları.. 12 Öğretim Tasarımının

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

Ekonometri Ders Notları İçin Önsöz

Ekonometri Ders Notları İçin Önsöz Ekonometri Ders Notları İçin Önsöz Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) Açık Lisans Bilgisi İşbu belge, Creative Commons Attribution-Non-Commercial ShareAlike 3.0

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF FOTOĞRAF BASKI OPERATÖRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GRAFİK VE FOTOĞRAF FOTOĞRAF BASKI OPERATÖRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GRAFİK VE FOTOĞRAF FOTOĞRAF BASKI OPERATÖRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

adjust, ülkelerin Apple App Store ve Google Play' deki en popüler sosyal ağ uygulamalarını açıklıyor

adjust, ülkelerin Apple App Store ve Google Play' deki en popüler sosyal ağ uygulamalarını açıklıyor Saarbrücker Str. 36, 10405 Berlin, Almanya Telefon: +49 309 146 0083 Faks: +49 302 574 9675 ABD ofisi: 25 Taylor St, San Francisco, CA 94102 www.adjust.com adjust, ülkelerin Apple App Store ve Google Play'

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

20 1620 3120 4680 - - - - 20 + 7 1720 3320 4980 6480 8720 12257 16343 28 + 7 2040 4000 6000 7760 9615 13191 17588 20 1620 3120 4680 - - - -

20 1620 3120 4680 - - - - 20 + 7 1720 3320 4980 6480 8720 12257 16343 28 + 7 2040 4000 6000 7760 9615 13191 17588 20 1620 3120 4680 - - - - BÖLGE AMERİKA 2016 YILI LISTESI USD 20 1620 3240 4380 - - - - 24 1780 3560 4920 6560 20 12780 17040 30 2000 4000 5520 7360 9600 14400 19200 Tek: 320 Tek: 400 Çift: 430 Tek: 495 NEW YORK State University

Detaylı

AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kuruluş ve Gelişimi

AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kuruluş ve Gelişimi AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin 29.Maddesi

Detaylı

İletişim Aracı Olarak Faaliyet Raporları

İletişim Aracı Olarak Faaliyet Raporları İletişim Aracı Olarak Faaliyet Raporları Sektöre Bakış ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 3% Halka Açık Şirketlerin Sektörlere Göre Dağılımı MADENCİLİK VE TAŞ OCAKCILIĞI 1% ELEKTRİK GAZ VE SU 1% TARIM,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri MATH 169, BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Matlab Programlama BIL449 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İş Hukuku BIL411 7 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Muhasebe Bilgi Sistemleri MAN314 I I 3 3 6. Dersin Dili.

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Muhasebe Bilgi Sistemleri MAN314 I I 3 3 6. Dersin Dili. DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Muhasebe Bilgi Sistemleri MAN314 I I 3 3 6 Ön Koşul --- Dersin Dili Ders Tipi İngilizce Zorunlu Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

ENDÜSTRĐ MÜHENDĐSLĐĞĐNĐN GELĐŞĐMĐ ve UZANTILARI

ENDÜSTRĐ MÜHENDĐSLĐĞĐNĐN GELĐŞĐMĐ ve UZANTILARI ENDÜSTRĐ MÜHENDĐSLĐĞĐNĐN GELĐŞĐMĐ ve UZANTILARI Prof. Dr. Đmdat KARA Başkent Üniversitesi 1 Mart 2011, Ankara SUNUŞ PLANI TEMEL BĐLGĐ KAYNAKLARINDA EM BAZI TESBĐTLER EM NĐN GELĐŞĐM EVRELERĐ ARA SONUÇLAR

Detaylı

DERS PROFİLİ. Finansal Muhasebe MAN 211 Güz 3 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. Finansal Muhasebe MAN 211 Güz 3 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Finansal Muhasebe MAN 211 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Yrd. Doç.

Detaylı

Kambiyo Mevzuatı ve Uygulamaları (LOJ 312) Ders Detayları

Kambiyo Mevzuatı ve Uygulamaları (LOJ 312) Ders Detayları Kambiyo Mevzuatı ve Uygulamaları (LOJ 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Kambiyo Mevzuatı ve Uygulamaları LOJ 312 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI PROJE YÖNETİMİ MAN 313 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 2 10,19 6,7 5,7 8,13

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI PROJE YÖNETİMİ MAN 313 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 2 10,19 6,7 5,7 8,13 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi KTS ULUSLRRSI PROJE YÖNETİMİ MN 313 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü lmanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 102 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME FİNANSI MAN 307 5 3 + 0 3 5. Muhasebeye Giriş I+II; Maliyet Muhasebesi.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME FİNANSI MAN 307 5 3 + 0 3 5. Muhasebeye Giriş I+II; Maliyet Muhasebesi. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME FİNANSI MAN 307 3 + 0 3 Ön Koşul Dersleri Muhasebeye Giriş I+II; Maliyet Muhasebesi Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü

Detaylı