Ön Söz. Yöntem ve İçerik. vii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ön Söz. Yöntem ve İçerik. vii"

Transkript

1 Ön Söz B elirli işçi sendikalarına, geleneksel perakendecilere ve topluluklara göre, Wal-Mart topluma önemli maliyetler yüklemektedir. İleri sürülen maliyetler arasında; rakip mağazalarda işlerin azalması, daha düşük ücret ödemek suretiyle, çalışanları kamu refah sistemine zorunlu bırakması, çalışanlara sınırlı tedavi kapsamı sağlaması ve tüm şehirde mağazalarının yayılmasını teşvik etmesi yer almaktadır. Öne sürülen bu maliyetlere karşıt olarak söylenenler ise; çok sayıda işçinin istihdamı yoluyla Wal-Mart tarafından yaratılan yararlar (Wal-Mart şu an ABD nin en büyük özel sektör işverenidir.) ve tüketiciler için daha düşük perakende fiyatlarıdır. Bir kimse Wal-Mart a yönelik eleştirilerin içerdiği savların geçerliliğini nasıl değerlendirebilir? Ayrıca Wal-Mart la birlikte ortaya çıkan maliyetlerin birleştirilmiş önemi, bu perakende devinin sağladığı yararlara göre daha ağır basmak üzere yeterince büyük müdür? Mikro iktisadın derinlemesine bilgisi; öğrencilere piyasaların nasıl işlediğine ilişkin bir anlayış kazandırmak ve dünyayı bir iktisatçının gözüyle görmeye yardımcı olmak gibi bağlamlarda, konuyla ilgili sorulara yanıt sağlamaya yardımcı olabilir. Kitabın bu baskısındaki amacımız; öğrencilere temel analiz araçları vermek ve bu araçların, piyasa olgusunu açıklamak ve tahmin etmek için nasıl kullanılabileceğini göstermektir. Bu amaçla; teorinin kullanılışını göstermek ve öğrencilerin bu konudaki anlayışını pekiştirmek için çeşitli uygulamaları kullanarak temel mikro iktisadi ilkeleri açık ve derinlemesine bir şekilde sunuyoruz. Mikro iktisat dersinin, lisans düzeyindeki iktisat öğretim programında en önemli ders olduğuna inanıyoruz. Mikro iktisadı anlamanın, lisans ya da yüksek lisans düzeyindeki işletme öğrencilerine bir temel sunduğuna da inanıyoruz. Bunun bir sonucu olarak kitabımız, hem iktisat hem de işletme öğrencilerinin mikro iktisat teorisini öğrenecekleri ve onu doğru şekilde kullanacakları şekilde yazılmıştır. Yöntem ve İçerik Mikro İktisat: Teori ve Uygulamalar adlı kitabımızın bu on birinci baskısı, öğrencilerin çoğunun bir daha hiç karşılaşmayacakları kadar çok sayıda konuya yapay bir değerlendirme yoluyla göz gezdirmeleri, temel mikro iktisat kavram ve tekniklerinin kusursuz kapsamına maruz kalmalarından daha iyi olduğu inancımızı yansıtmaya devam etmektedir. İlk on baskıya ilişkin coşkulu algı, çok sayıdaki eğitimcinin de bu anlayışı paylaştığını göstermektedir. Mikro iktisadın çekirdek ilkeleri ve bunların nasıl kullanılacağı üzerindeki vurgudan başka, kitabımız, bir özelliği dışında yapı ve yöntem açısından oldukça gelenekseldir: Dört bölüm, özellikle uygulamalarla şekillenmiştir. Bunlar, Tüketici Tercihi Teorisini Kullanma başlıklı Bölüm 5, Rekabetçi Modeli Kullanma başlıklı Bölüm 10, Rekabetçi Olmayan Piyasa Modellerini Kullanma başlıklı Bölüm 15 ve Girdi Piyasası Analizlerini Kullanma başlıklı Bölüm 18 dir. Kitabın ayırt edici özelliği, girdi piyasaları analizine verdiğimiz önemdir. Girdi piyasaları, seyrek olarak iki bölümden daha fazla, sıklıkla da yalnızca bir bölüm olarak işlendiği çoğu mikro iktisat kitabında zayıf bir alan olmuştur. Bunun sonucunda temel niceliksel bir bağlamda girdi piyasaları ve mal piyasaları eşit önemdedir; çünkü girdi piyasalarında yaratılan gelirlerin toplamı (ulusal gelir), mal ve hizmetlere yönelik toplam harcamalara (ulusal üretime) eşittir. Ayrıca girdi piyasalarıyla ilgili kamusal politika konuları; yöne- vii

2 viii Ön Söz tim tazminatları, gelir dağılımı, refah programları, ayrımcılık, karşılaştırılabilir değer, faiz oranları ve yatırım, sosyal güvenlik ve asgari ücret yasalarına verilen bugünkü dikkatin sağladığı gibi, artan ölçüde önemli hale gelmiştir. Sonuç olarak, girdi piyasaları analizine üç bölüm ayırmaktayız (Bölüm 16 dan Bölüm 18 e). Tüm mikro iktisat dersleri aynı doktriner (editör notu) yöntemle işlenmediği için, bu kitap, öğretim üyelerinin gereksinimlerine göre uyarlanmada onlara büyük bir esneklik vermek üzere tasarlanmıştır. Örneğin, kısmi denge analizinin teorik temellerine vurgu yapan kısa bir derste eğitimci, yalnızca Bölüm 1-4, Bölüm 7-11, Bölüm 16 ve Bölüm 17 yi kapsamına alabilmektedir. Teorik olarak daha çok yönlü bir ders; çoğu eğitimcinin orta düzeyde bir dersi yönlendirmesi ve bu bölümlerin her birinden üç ya da dört uygulamayı seçmesi (yani kaynağı normal olarak kullandığımız yol) dışında tüm bölümleri içerebilecektir. Buna ek olarak, eğitimci, gerek uygulamaları kitapta göründüğü gibi (teorinin gelişimini izleyerek) alabilecek, gerekse de bunları teori bölümlerine ilişkin kendi sunumlarıyla bütünleştirebilecektir. Uygulamalar Bu kitaptaki uygulama zenginliğinin herhangi bir mikro iktisat dersinin temel içeriğini teşkil ettiğine inanıyoruz. İktisatçılar mikro iktisadın önemli ve çoğu zamanda heyecan verici olduğunu bilmesine karşın, öğrencilerin de buna inanmış olmasına ihtiyaç vardır. Uygulamalar bu amaca hizmet etmektedir. Buna ek olarak, uygulamalar konuyu öğrenciler için canlı tutmakta ve teorinin değerini daha iyi bilmede onlara yardımcı olmaktadır. İyi yetiştirilmiş, sınavlara (editörün notu) daha iyi hazırlanmış öğrenciler içselleştirdikleri teoriyi kullanabileceklerdir. Uygulamalı dört bölümün (Bölüm 5, 10 içinde 6; 15 ve 18 içinde 3) her biri, teori bölümlerinde geliştirilmiş grafiksel ve mantıksal tekniklerin kullanıldığı ve pekiştirildiği uygulamayı içermektedir. Örneğin, Bölüm 10 da rekabetçi model, taksi lisanslamayı, havayolu düzenlemelerini ve uluslararası ticareti analiz etmek için işlenmektedir. Girdi Piyasası Analizlerini Kullanma başlıklı Bölüm 18 de teori; ayrımcılık konusuna, sosyal güvenlik kurumuna ilişkin olarak tüm ücretlerden alınan vergilerin tekrar edilmesine, Ulusal Kolej Atletizm Federasyonu nun kolej atletleri üzerindeki etkilerine ve göçün yarar ve maliyetlerine uygulanmaktadır. Uygulamalar özellikle bu uygulamalı dört bölüme indirgenmemektedir; tüm diğer bölümler de çeşitli daha kısa uygulamaları içermektedir. Ancak, daha fazla uygulamayı, diğerlerinden çok, yalnızca bazı alanlarda kullanmanın uygun olduğunu düşünüyoruz. Örneğin, ders kitaplarının sınırlı kapsamlarının yanlış tahsisi, rekabetçi ve monopolcü modeller için olduğu gibi genel denge teorisi için de söz konusudur. Sonra gelen iki alandaki uygulamaların öğrencilere yalnızca daha ilginç gelmesi değil; uygulamaların, öğrencilerin daha sonraki çalışmaları için daha kullanışlı arka plan sağlamaları da olasıdır. On Birinci Baskıdaki Değişiklikler Kitabı daha çok geliştirme isteğimiz kadar, kullanıcıların ve eleştirmenlerin yorumlarına da dayanarak, kitabı üç önemli yönde gözden geçirdik. Gözden geçirmedeki başlıca amacımız; kitabın ayırt edici özelliklerini, yani mikro iktisadın geçerli olan gerçek dünya örneklemlerinin zenginliğini, açık ve hoşa giden yorumlamasını ve güncel kavramların kapsamına ilişkin bir taahhüdü geliştirmektir.

3 Ön Söz ix Yalnızca En İyi Uygulamalar (Daha Fazlasını Düşünebilme) Bu kitabın tanımlanmış gücü sorgulandığında, eleştirmenler ve kullanıcılar, diğer bölümler boyunca serpiştirilmiş 100 den fazla sayıda daha kısa uygulamada olduğu gibi, geçerli olan mikro iktisat teorisinin daha uzun örneklemlerini işleyen dört bölümün uygulamalarına kararlı bir biçimde atıf yapmaktadır. Bu ayırt edici özelliği kurmayı sürdürmek üzere, eleştirmenlerin her bir uygulamayı değerlendirmelerini isteyerek sistematik bir derecelendirme sisteminin doğruluğuna güveniyoruz. Eleştirmenlerin yanıtları temelinde, kitabın bu baskısına 20 yeni uygulama ekliyoruz. Bu uygulamalar; petrol talebi ve arzındaki (2011 de Libya daki devrim gibi) benzer küçük değişikliklerin kısa dönemde fiyat döngülerine yol açmasının nedeni, finansal hizmetler endüstrisinde hisse senedi sahiplerinin çıkarlarına ilişkin yönetim teşvikleri, tıbbi tedavi tüketicilerinin fiyat duyarlılığı, LeBron James in Cleveland Cavaliers tan ayrılma nedeni ve spor endüstrisindeki yararların ölçülüp ölçülemediği, trafik sıkışıklığıyla mücadele etmek üzere tavan fiyatlamanın nasıl kullanılacağı, kamu sektörü sendikalarının yükselişi ve bunların devlet ve yerel yönetim bütçeleri üzerindeki etkisi, sorumluluk kayıpları bağlamında British Petroleum un Körfez petrol felaketi ve finansal hizmetler sektöründe ölçeğe göre artan getirinin olup olmadığı gibi konuları içermektedir. Önceki baskıdaki uygulamaların yüzde 70 ini uygun oldukça ve geliştirilmiş şekilde bu baskıda devam ettirdik. Bu uygulamalar; Temel Beyzbol Ligi ndeki monopson, araç kullanırken mobil telefonun yasaklanıp yasaklanmaması gerektiği, çöp toplamanın fiyatlanması ve geri dönüşüm, okul tercihleri için talep ve arz, şiddet içerikli filmlerin şiddet üzerine etkisi, ortak mülkiyetin geliştirilmesi amaçlı Sarbanes-Oxley Yasası nın iktisadi ve muhasebeyle ilgili maliyetleri, sosyal güvenlik sistemimizin gizli maliyetleri, organ nakli bekleyen bireyler için tavan fiyat uygulamasının kanıtlanması, lisans ve yüksek lisansa yatırım yapmanın getirileri ve nükleer güç santrallerinin eskimesinde çelik boruları sabitleyen bireyler olan glowboy lar için tazmin edici ücret farklılaşması konularını içermektedir. Önceki baskıdaki uygulamalardan en yararlı olanı seçmek ve gerçek dünya fenomenini açıklamak ve tahmin etmek için mikro iktisat teorisinin kullanılabileceği biçimin çeşitli ilginç gösterimlerini ekleyerek, kitabın en çok üzerinde durulan özelliğini bu gözden geçirmedekinden de daha güçlü hale getirdik. Açık ve Hoşa Giden Yorumlama Kitabın, gözden geçirenler ve uyarlayanlar tarafından tutarlı bir şekilde dikkat çekilen ikinci bir anahtar özelliği, yorumlardaki açıklıktır. Bu özelliği daha ileri düzeyde güçlendirmek için her bölüme daha dikkatli bir şekilde yoğunlaştık- açıklamalarımızı mümkün olduğu kadar anlaşılır ve açık hale getirmek için Occam ın usturasını kullandık. (Occam ın Usturası, skolastik dönemde yazılmış bir hikayenin adı, editörün notu). Gösterdiğimiz özenin belirtilerinden biri, anahtar konuların kapsamı geniş olmasına karşın, kapağı hesaba katmayan gerçek kitabın rakip kitaplardan 1 pound kadar (yaklaşık olarak 0,45 kg) daha hafif olmasıdır. Yorum açıklığını mikro iktisat öğrencileri (üstün kavrayışa sahip) önemli bir yarar sağlamaya dönüştürür. Kitabı mümkün olduğunca açık ve daha hoş gelen bir hale getirmek için, örneklemlere ve bunların iktisadi kavramları nasıl öğrettiğine özel bir önem verdik. Etkili grafikler gerçekten binlerce sözcük değerinde olabilmektedir. Bölümlerin parçalara ayrıldığı alt bölümlere bağlanma açısından, içeriği göstermek ve pozitif öğrenme çıktılarını tutundurmak üzere en iyi yol olarak uyarlayıcılar ve gözden geçiricilerden yorumlara tepki (katkı) vermelerini sağladık. Kavramlara Sadakat İşletme ve iktisat eğitiminde günümüzün bazı anahtar temalar (muhteva); küreselleşme, etik/erdemlilik, sürdürülebilirlik ve devletin toplumdaki uygun rolü şeklinde işlenmektedir. Beklenmeyen durumlarda öğrencilerin bu temaları anlamasına iktisat biliminin

4 x Ön Söz nasıl katkı sağlayabileceğini mümkün olduğunca göstermeye çalıştık. Örneğin Bölüm 14 te liderlik ve liderliğin mahkumlar açmazı oyunu bağlamında daha iyi nasıl anlaşılabileceğini açıkladık. Böyle bir oyun tekrarlanan ve belirsiz (sonlu) sayıda gerçekleşen oyunlara karşı tek adımlık bir oyun olma derecesi, gelecekteki liderlerin etik olmayan bir şekilde davranmasının daha muhtemel olabileceği bir kurguyu tahmin etme konusunda bize olanak vermektedir. Bu bakış açısı piyasa kurgularının ve kapitalizmin tekrarlanan ve belirsiz (sonlu) sayıda gerçekleşen kurguların geliştirilmesi yoluyla daha büyük bir dürüstlüğü teşvik edebileceğinin nedenini kavramamıza da olanak vermektedir. Kitapta ve Bölüm 5, 7 ve 20 nin uygulamalarında, çevre kirliliğine ve sürdürülebilirlik yönüyle çeşitli araştırmalara yer verdik. Belki de pek çok öğrenci (sadece onların iktisat eğitimcileri için değil) şaşırtıcı şekilde bu kapsamda, teşviklerin ve piyasaların yararlı faaliyetleri donanımlı bir biçimde fiilen nasıl uyarabileceğini açıklamaktadır. Örneğin Bölüm 20, yetenek açığının olmamasının (donanım gücü, editörün notu) British Petroleum u, petrol arama (kuyu açma) faaliyetlerinde daha dikkatli uygulamalar gerçekleştirmek için nasıl cesaretlendiğini ve 2010 yılının baharında Meksika Körfezi nde meydana gelen felaketi nasıl önlediğini göstermektedir. Devletin toplumdaki uygun rolüne yönelik Bölüm 20 de, devletin Büyük Buhran ın uzamasına ne derecede etki ettiği araştırılmaktadır. Bu, dönemindeki büyük iktisadi daralma karşısındaki devletin makul tepkisi üzerindeki günümüz tartışmalarına da ışık tutmaktadır. Uygulama 2.1 de, genişleyen işsizlik sigortası, yararları ve bunun işsizlik düzeyi üzerindeki etkisi derinlemesine araştırılmaktadır. Uygulama 5.2 de okul tercihi tartışılmaktadır. Bölüm 5 teki daha uzun bir uygulama; ABD de sağlık politikasının (yani ObamaCare in) gözden geçirilmesiyle ortaya çıkan belirgin önemli etkilerin ayrıntılı bir analizini verilmektedir; ayrıca Uygulama 6.2 de Federal İletişim Komisyonu nun yayıncılık sahaları tahsis etme yöntemiyle ortaya çıkan etkinsizliğin altı çizilmektedir. Küreselleşme konuları üzerinden Uygulama 3.2, Çin deki farklı tüketici tercihlerine açıklama getirmek için Kraft ın Oreo yu nasıl başarılı bir şekilde yeniden ele aldığını açıklamaktadır. Uygulama 10.4 ticarette kazananların, kayıpları telafi edip etmeyeceğini tartışmaktadır. Öğrencilerin, internet sayfası yoluyla, kitabımızın kapsadığı anahtar mikro iktisat kavramlarının on altısıyla ilgili Excel temelli eğitsel araçlara erişmesi de mümkündür. Bu kavramlar bir dönemlik orta düzeydeki bir mikro iktisat dersinde tipik olarak kapsanmaktadır; ayrıca bu kavramlar öğrencilere grafiksel sunumları elle işleme olanağı vermekte, bu nedenle de öğrenciler her bir eğitsel aracın beraberindeki girdi değerlerini değiştirdikleri için gerçekte bu kavramları işler durumda görmektedirler. Pedagojik Yardımlar Kitaptaki diğer çeşitli pedagojik yardımlar öğrencilerin bilgiyi yapılandırmasında ve elinde bulundurmasında kolaylık sağlamaktadır. Bölüm İçerikleri ve Öğrenme Amaçları Her bir bölüm, anahtar öğrenme amaçları listesiyle olduğu gibi, bir içerik kısmıyla başlamaktadır. Bunlar bölüm içeriğine ilişkin öncül bir bakışı sunmakta ve çalışmayı yapılandırma ve yeniden değerlendirmede yardımcı olmaktadır. Terimler Sözlüğü Sayfa kenarlarında öğrencilerin anahtar kavram ve terimlere ilişkin anlayışlarını pekiştirmenin bir yolu olarak devamlı bir sözlük verilmiştir. Bütünsel bir sözlük de kitabın sonunda verilmiştir.

5 Ön Söz xi Grafikler Kitapta kullanılan grafiklere özel bir önem verdik. Alışılmadık şekilde grafiklerin derinlemesine açıklamaları verildi. Dahası, açıklayıcı başlıklar ve serbest renk kullanımı, kitaptaki tartışmaları izleme ve grafiksel analizleri anlama konusunda öğrencilere yardımcı olacaktır. Bölüm Sonundaki Yardımlar Her bir bölümün sonundaki özet, temel metnin bilgisini yeniden değerlendirmelerinde öğrencilere yardımcı olmak üzere ilgili bölümün önemli noktalarını vurgulamaktadır. 450 den fazla gözden geçirme sorusu ve problemi, bölüm metinleri üzerinde öğrencileri test etmektedir ve analitik alıştırmaların çözülmesine gereksinim vardır. Yıldız işaretli soruların ve problemlerin yanıtları kitabın sonunda verilmektedir. Öğretme ve Öğrenme Kaynakları Wiley Kaynak Aracı; öğrencilere, Wiley tarafından sağlanan şifre korumalı temel kaynaklara erişim olanağı vermektedir. Derslerde öğrendiklerini temellendirerek, öğrenciler, anahtar kavramların üstünlüğünü geliştirmek için etkileşimli medya, küçük sınavlar, çalışma araçları ve kendi çizdikleri yolda daha fazlasını kullanabilirler. Wiley Kaynak Aracı, yerleşkenin öğrenme yönetimi sistemleri yoluyla ödev ve değerlendirmeler için eğitimcilerin belirlediği ve kullandığı Soru Bankaları nı da sağlamaktadır. Mikro İktisat: Teori ve Uygulama nın 11. baskısı için Wiley Kaynak Aracı şunları içermektedir: Öğrenci Çalışma Rehberi Excel Temelli Eğitsel Araçlar Animasyonlu Yaparak-Öğrenme Uygulamaları Bilgi Kartları Bulmacalar Öğrenci Ders Sunumları Öğrenme Biçimleri Anketi İnternet Küçük Sınavları Daha fazlasını bulmak için sayfasını ziyaret ediniz. Kitabın yazarları ve Tampa Üniversitesi nden Brian Kench tarafından yazılan Eğitimcinin El Kitabı, ana kitaba eşlik etmektedir. El Kitabı nın her bir bölümü; bölüm içeriğini, bölüm üzerindeki genel yorumları, kısımdan kısıma özel yorumları ve derslerin ve sınıf tartışma konularının geliştirilmesinde yardımcı olabilecek önerileri belirtmektedir. Eğitimcinin El Kitabı nın ek bölümü, kitabın sonunda yanıtlanmamış olan soru ve problemlere yanıtları içermektedir. Marist Koleji nden Della Lee Sue tarafından hazırlanan Dersin PowerPoint Sunumları, kitapta içerilen tüm şekillerin genişletilmiş türlerini kapsayan tüm bölümler için notlar sağlamaktadır. Bu set, sınıfta incelemek için yansıtma saydamları oluşturmak üzere kullanılabilmekte ya da çoğaltılabilmekte ve öğrenciler için kısa açıklama kağıtları olarak kullanılabilmektedir. Campbell Üniversitesi nden Mark Steckbeck tarafından hazırlanan Test Bankası, yanıtları da olan, çok seçenekli soruyu içermektedir. Elektronik olarak da bulunan bu çalışma malzemesi, eğitimcilere sınavlarını ihtiyaca göre nasıl ayarlayabileceklerini göstermektedir. Hem öğrenciler hem de profesörler için, genişletilmiş kaynaklarla donatılmış bir internet sitesi de (www.wiley.com/college/browning) mevcuttur.

6 xii Ön Söz Teşekkür Bu kitabın hazırlanmasında pek çok yetkin iktisatçının yardımını alma konusunda şanslıydık. Kitabın bu baskısının ve öncül on baskının geliştirilmesinde çeşitli aşamalarda çalışmış olan bu iktisatçıları şöyle sıralayabiliriz: David Anderson, Centre College Gary Anderson, California State, Northridge Peter Aranson, Emory, deceased Michael Arnold, of Delaware Lee Badgett, of Massachusetts Jeff Baldani, Colgate Hamid Bastin, Shippensburg Marco Battaglini, Princeton Doug Berg, Sam Houston State Anu Bhayana, California State, Fullerton Tibor Besedes, Georgia Institute of Technology David Black, of Delaware David Blau, of North Carolina Larry Blume, of Michigan David Boyd, Denison Wayne Boyet, of Mississippi Charles Breeden, Marquette Bruce Brown, California State Polytechnic, Pomona Jack Bucco, Austin Comminity College Stuart Burness, of New Mexico Richard Butler, Trinity Bruce Caldwell, of North Carolina, Greensboro Charles A. Capone, Baylor Richard Caves, Harvard David Chaplin, State of Wyoming Joni Charles, Texas State Basanta Chaudhuri, Rutgers Whewon Cho, Tennessee Technology Dennis Coates, Ithaca College Alvin Cohen, Lehigh Patrice Karr Cohen, of Mississippi Basil Coley, North Carolina, A&T State Darius Conger, Central Michigan David Conn, of Kansas Robert Connolly, of North Carolina at Greensboro Peter Crabb, Northwest Nazarene Erik Craft, of Richmond Jerry L. Crawford, Arkansas State Tom Creahan, Morehead State Keith J. Crocker, of Michigan Steven Cuellar, Sonoma State Manabendra Dasgupta, of Alabama at Birmingham Carl Davidson, Michigan State Dennis Debrecht, Carroll College Eddie Dekel, Northwestern Cliff Dobitz, North Dakota State Asif Dowla, St. Mary s College of Maryland Rich Eastin, of Southern California Robert R. Ebert, Baldwin-Wallace College Karl Einolf, Mount Saint Mary s Robert Ekelund, Auburn David Emmons, Wayne State Maxim Engers, of Virginia William J. Field, DePauw Richard E. French, Deree College Yee-Tien Fu, Stanford Richard Gaddis, Oklahoma Wesleyan Ian Gale, of Wisconsin Javier F. Garcia III, Ashland Carlos Garriga, Florida State David Gay, of Arkansas Charles Geiss, of Missouri Soumen Ghosh, Tennessee State Amy Gibson, of South Alabama James Giordano, Villanova John Goddeeris, Michigan State Robert Goldfarb, George Washington Michael Gootzeit, of Memphis Lawrence H. Goulder, Stanford Warren Gramm, Washington State Chiara Gratton-Lavoie, California State, Fullerton Stuart Greenfield, St. Edward s Thomas Gresik, of Notre Dame James M. Griffin, Texas A&M Elias C. Grivoyannis, Yeshiva Timothy Gronberg, Texas A&M Joseph Haimowitz, Avila Shawkat Hammoudeh, Drexel Robert G. Hansen, Amos Tuck School, Dartmouth College John Harford, Cleveland State Mehdi Haririan, Bloomsburg Janice Hauge, of North Texas Jack Henderson, Covenant Christian College Philip Hersch, Wichita State Glen Hueckel, Purdue Thomas Hiestand, Concordia College Barry Hirsch, Georgia State Don Holley, Boise State James Holcomb, of Texas El Paso W. L. Holmes, Temple Gary Hoover, of Alabama Joseph Hughes, Rutgers Joseph Hunt, Shippensburg E. Bruce Hutchison, of Tennessee Chattanooga Jeanette Iwasa, California State Joseph Jadlow, Oklahoma State Harvey James, of Missouri Sumit Joshi, George Washington Folke Kafka, of Pittsburgh Joseph P. Kalt, Harvard Arthur Kartman, San Diego State Mary Kassis, State of West Georgia Amoz Katz, Virginia Technology Larry Kenny, of Florida Philip King, San Francisco State Edward Kittrell, Northern Illinois Janet Koscianski, Shippensburg Yasar Kuyuk, Manhattan College Leonard Lardero, of Rhode Island Daniel Y. Lee, Shippensburg Sang H. Lee, Southeastern Louisiana Tom Lee, California State, Northridge Robert J. Lemke, Lake Forest College Gary Lemon, DePauw Armando Levy, North Carolina State Benjamin Liebman, Saint Joseph s Al Link, Auburn Christine Loucks, Boise State Leonard Loyd, of Houston R. Ashley Lyman, of Idaho Mark Machina, of California, San Diego Robert Main, Butler Robert Maness, Texas A&M Chris Manner, Lambuth Charles Mason, of Wyoming James McClure, Ball State William McEachern, of Connecticut Haririan Mehdi, Bloomsburg of Pennsylvania Khalid Mehtabdin, The College of Saint Rose John Merrifield, The of Texas at San Antonio Robert Michaels, California State, Fullerton D. E. Mills, of Virginia Aparna Mitra, of Oklahoma Robby Moore, Occidental College Roger Morefield, of Saint Thomas Bob Mueller, Covenant Christian College

7 Ön Söz John Nader, Grand Valley State Aimee Narcisenfeld, George Washington Edd Noell, Westmont College William Novshek, Stanford Yuka Ohno, Rice Richard E. Olsen, Washburn William O Neil, Colby College Patrick B. O Neill, of North Dakota Z. Edward O Relley, North Dakota State Lydia Ortega, San Jose State H. Craig Petersen, Utah State Jeffrey Pliskin, Hamilton College Bruce Prengruber, Washington State, Vancouver Ed Price, Oklahoma State Rati Ram, Illinois State Michael Ransom, Brigham Young Michael Reclam, Virginia Military Institute John Riley, of California, Los Angeles H. David Robison, LaSalle Michael Rogers, Albany State Eric Schansberg, Indiana New Albany Ute Schumacher, Lafayette College Peter Schuhmann, of North Carolina, Wilmington Radwan Shaban, Georgia Institute of Technology Stephen Shmanske, California State, Hayward Arvind Singh, of Arizona David Sisk, San Francisco State Gene Smiley, Marquette Peter F. Smith, Southeastern Scott Smith, George Mason William Doyle Smith, of Texas at El Paso Hubert O. Sprayberry, Howard Payne Farley Ordovensky Staniec, of the Pacific Stanley Stephenson, Pennsylvania State Douglas Steward, San Diego State Eric Stout, Brandeis Della Lee Sue, Marist College Vasant Sukhatme, Macalester College Shirley Svorny, California State, Northridge Thom Swanke, Chadron State College Wayne Talley, Old Dominion Bryan Taylor, California State, Los Angeles Roger Trenary, Kansas State Roy Van Til, Bentley College Michele Villinski, DePauw Nicholas Vonortas, George Washington Charles Waldauer, Widener Don Waldman, Colgate Doug Walker, Louisiana State Donald Wells, of Arizona Tara Westerhold, Western Illinois Mark White, College of Staten Island/CUNY Arlington Williams, Indiana Andrew Yuengert, Pepperdine Huizhong Zhou, Western Michigan xiii Bu eleştirmenler zamanlarını bizden hiç esirgemediler ve onların yorumları bu kitabın kalitesini büyük ölçüde geliştirdi. Teşekkürlerimizi ve onların onayıyla kitabın son halinin belirleneceğine ilişkin umudumuzu kendilerine sunuyoruz. Özel bir teşekkürü de ilk dört baskıda eş-yazar olan Jacquelene M. Browning için dile getiriyoruz. Kitabın, öğrencilerin etkili bir şekilde öğrenebilecekleri bir kitap olması konusundaki ısrarıyla birlikte O nun pedagojik yeteneklerinin bu baskıdaki derin etkisi sürmektedir. Edie Trimble, olağanüstü araştırmalar ve editör yardımcılığı sağlamıştır. Bu baskıya önemli katkılarda bulunan John Wiley çalışanlarına, özellikle de yayıncı George Hoffman, Satın Alma Editörü Lacey Vitetta, Proje Editörü Jennifer Manias, Editörlük Asistanı Erica Horowitz, Yapım Baş Editörü Sandra Dumas ve Furino Production dan Jeanine Furino ya da teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Bu kitap ailelerimize ve arkadaşlarımıza adanmıştır; onların sonsuz yüreklendirmesi ve desteği olmaksızın kitaptaki vizyonumuz asla gerçeğe dönüşemezdi. Edgar K. Browning Mark A. Zupan

Süreler (Hafta) & Fiyatlar (US$) 870 ELS 440 SILICON VALLEY. 60 150 250 555 170 75 UC IRVINE 21 4 Hafta: 2100 10 Hafta: 3700

Süreler (Hafta) & Fiyatlar (US$) 870 ELS 440 SILICON VALLEY. 60 150 250 555 170 75 UC IRVINE 21 4 Hafta: 2100 10 Hafta: 3700 I EYALET ŞEHİR OKUL ADI Saati 4 6 8 12 16 süre fiyat süre fiyat aile yurt ALABAMA TUSCALOOSA UNV. OF ALABAMA 22 1956 1956 468 50 1400 0 9 400 100 10 18 80 3480 4480 5400 9000 CALIFORNIA BERKELEY LSI 15

Detaylı

ATLAS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı - Amerika Dil Okulu Fiyatları. Haftalık AMERİKA. Süreler (Hafta) & Fiyatlar (US$)

ATLAS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı - Amerika Dil Okulu Fiyatları. Haftalık AMERİKA. Süreler (Hafta) & Fiyatlar (US$) I EYALET ŞEHİR OKUL ADI Saati 4 6 8 12 16 süre fiyat süre fiyat aile yurt ALABAMA TUSCALOOSA UNV. OF ALABAMA Dönemi Bir Dönemi 1956 $ 50 1400 5 930 125 105 11 1683 24 64 4216 5270 5814 8721 BERKELEY LSI

Detaylı

TAC KOLEJLERİNE HOŞGELDİNİZ

TAC KOLEJLERİNE HOŞGELDİNİZ TAC KOLEJLERİNE HOŞGELDİNİZ TAC Anadolu liselerinin diğer kolejlerden en belirgin farkı; Amerikan eğitim standartlarını ülkemize getirerek öğrencilerine; ortaöğretim kademesinden itibaren ana dil seviyesinde

Detaylı

Amerika Dil Okulları. Haftalık AMERİKA ELS

Amerika Dil Okulları. Haftalık AMERİKA ELS Haftalık Uzun Süreli Paket Programlar Haftalık AMERİKA Süreler (Hafta) & Fiyatlar (US$) I20 Knk. H.Alanı Ders Akademik Dönem Akadem. Sem. Akadem. Yıl Kayıt Konaklama Kargo Bulm Karş. EYALET ŞEHİR OKUL

Detaylı

Süreler (Hafta) & Fiyatlar (US$)

Süreler (Hafta) & Fiyatlar (US$) I EYALET ŞEHİR OKUL ADI Saati 4 6 8 12 16 süre fiyat süre fiyat aile yurt ALABAMA TUSCALOOSA UNV. OF ALABAMA 22 Bir Dönemi 1956 $ 50 $2,8 $4,2 $5,356 $3,0 $5,040 $6,384 0 5 9 13 1980 2640 3840 49 6840

Detaylı

ÜLKEMİZ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMLERİNDE VERİLEN BİTKİ MATERYALİ DERSLERİNİN A. B. D. ÜNİVERSİTELERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

ÜLKEMİZ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMLERİNDE VERİLEN BİTKİ MATERYALİ DERSLERİNİN A. B. D. ÜNİVERSİTELERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI ÜLKEMİZ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMLERİNDE VERİLEN BİTKİ MATERYALİ DERSLERİNİN A. B. D. ÜNİVERSİTELERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI Prof. Dr. Mükerrem ARSLAN Prof. Dr. M. Emin BARIŞ Doç.Dr. Aysel USLU Yrd.Doç.Dr. Songül

Detaylı

Amerika Dil Okulları Fiyat Listesi. Haftalık AMERİKA. Süreler (Hafta) & Fiyatlar (US$)

Amerika Dil Okulları Fiyat Listesi. Haftalık AMERİKA. Süreler (Hafta) & Fiyatlar (US$) I EYALET ŞEHİR OKUL ADI Saati 4 6 8 12 16 32 36 aile yurt ALABAMA TUSCALOOSA UNV. OF ALABAMA 22 Bir Dönemi 1956 50 CALIFORNIA 0 425 315 125 13 1980 2640 3840 4960 60 6840 7980 91 10260 BERKELEY LSI 25

Detaylı

Amerika Dil Okulları Fiyat Listesi

Amerika Dil Okulları Fiyat Listesi I EYALET ŞEHİR OKUL ADI Saati 4 6 8 12 16 32 36 aile yurt ALABAMA TUSCALOOSA UNV. OF ALABAMA 22 Bir Dönemi 1956 50 CALIFORNIA Amerika Dil Okulları Fiyat Listesi 0 425 315 125 13 1980 2640 3840 4960 60

Detaylı

Süre / Fiyat (USD) 16 hafta. 8 hafta. 12 hafta. 20 hafta. Süre / Fiyat (USD) 16 hafta. 12 hafta. 8 hafta. 20 hafta

Süre / Fiyat (USD) 16 hafta. 8 hafta. 12 hafta. 20 hafta. Süre / Fiyat (USD) 16 hafta. 12 hafta. 8 hafta. 20 hafta AMERİKA DİL LARI 1 YILI EĞİTİM ve KONAKLAMA FİYATLARI Temsilciliğini yaptığımız Amerika dil okulları ACCET (Accrediting Council for Continuing Education and Training) tarafından onaylıdır. Süre / Fiyat

Detaylı

Dünya Üniversiteleri ve Türkiye [2]

Dünya Üniversiteleri ve Türkiye [2] Dünya Üniversiteleri ve Türkiye [2] Bugün de Shanghai Jiao Tong tarafından yapılan araştırmaya değinmeye devam ediyorum. Bu araştırmanın yapılmasındaki en temel sebep Çin üniversiteleri ile diğer ülkelerin

Detaylı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli Mülteciler

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli Mülteciler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli Mülteciler 2011 yılında başlayan ve ülkenin sınırları içinde ve ötesinde 11 milyondan fazla kişinin yerinden edilmesine yol açan Suriye'deki iç savaşa tepki olarak

Detaylı

Süre / Fiyat (USD) Haftalık Konaklama Ücretleri INT.LANG.INSTITION WASHINGTON DC. LOS ANGELES, Hollywood. LOS ANGELES, Beverly Hills

Süre / Fiyat (USD) Haftalık Konaklama Ücretleri INT.LANG.INSTITION WASHINGTON DC. LOS ANGELES, Hollywood. LOS ANGELES, Beverly Hills OKUL ŞEHİR Diğer Ücretler Ders Süre / Fiyat (USD) 8 12 16 20 2 36 8 Konaklama Ücretleri KAYIT Konaklama Bulma Saati hafta hafta hafta hafta hafta hafta hafta hafta AİLE YURT APART, Manhattan, Brooklyn

Detaylı

DUTY YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIK AMERİKA (USA) DİL OKULLARI FİYAT LİSTESİ

DUTY YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIK AMERİKA (USA) DİL OKULLARI FİYAT LİSTESİ Hftlık 4 Hft DUTY YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIK AMERİKA (USA) DİL OKULLARI FİYAT LİSTESİ 8 Hft 12 Hft Sti ATLANTA 20 1410 2820 4230 5356 6695 7614 10782 14376 Southern Polytechnic Stte University 30 1680

Detaylı

SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ Helin ÖZTÜRK University College London Sanat Tarihi Ayşe AKIN Université de Montréal İletişim İletişim School of Arts Institute of Chicago Derin DEMİRCİOĞLU California College of Arts Massachusetts College

Detaylı

TürkBilimİnsanlarıve AkademisyenlerBirliği (TASSA) KurultaySunumu

TürkBilimİnsanlarıve AkademisyenlerBirliği (TASSA) KurultaySunumu TürkBilimİnsanlarıve AkademisyenlerBirliği (TASSA) KurultaySunumu Haluk Ünal University of Maryland, TASSA Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı 12-13 Temmuz 2012 İstanbul, The Marmara Hotel Türk

Detaylı

BÜ de bugüne verilen 604 doktorayla ilgili küçük bir araştırma yaptım. Sonuçları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu işe girişme nedenlerim arasında:

BÜ de bugüne verilen 604 doktorayla ilgili küçük bir araştırma yaptım. Sonuçları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu işe girişme nedenlerim arasında: BÜ de bugüne verilen 604 doktorayla ilgili küçük bir araştırma yaptım. Sonuçları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu işe girişme nedenlerim arasında: Bana BÜ de doktora yaptığım takdirde ne olabilirim sorusunu

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme ISE 424 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Biçimsel Diller ve Özdevinirler (COMPE 326) Ders Detayları

Biçimsel Diller ve Özdevinirler (COMPE 326) Ders Detayları Biçimsel Diller ve Özdevinirler (COMPE 326) Ders Detayları Ders Adı Biçimsel Diller ve Özdevinirler Ders Kodu COMPE 326 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0 0 3 6.5 Ön

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Enerji ve Çevre (ENE 404) Ders Detayları

Enerji ve Çevre (ENE 404) Ders Detayları Enerji ve Çevre (ENE 404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Enerji ve Çevre ENE 404 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MAKRO İKTİSAT Ders No : 0350040005 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları

Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya Metin Yazarlığı PR 427 Güz 0 3 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2.

Yurtdışı temsilciliklerimiz - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

İşletme Finansman BBA Prof.Dr. Abdulgaffar Ağaoğlu, Doç.Dr. Güner Gürsoy

İşletme Finansman BBA Prof.Dr. Abdulgaffar Ağaoğlu, Doç.Dr. Güner Gürsoy DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletme Finansman BBA 343 1 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri BBA 241, BBA 242 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

EK 1 YURT DIŞINDA UZMANLIK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARIN TANINMIŞLIK LİSTESİ

EK 1 YURT DIŞINDA UZMANLIK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARIN TANINMIŞLIK LİSTESİ Allergy and immunology University of Alabama Medical Center Birmingham, AL İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Allergy and immunology Kaiser Permanente Southern California (Los Angeles) Los Angeles, CA İmmünoloji

Detaylı

NG L ZCE. 380 Ayr Anadilin Konufluldu u Amerika Birleflik Devletleri nde Tek Ortak ve Resmi Dil:

NG L ZCE. 380 Ayr Anadilin Konufluldu u Amerika Birleflik Devletleri nde Tek Ortak ve Resmi Dil: Otopsi Cengiz Özak nc 380 Ayr Anadilin Konufluldu u Amerika Birleflik Devletleri nde Tek Ortak ve Resmi Dil: NG L ZCE 1990 y l nüfus say m nda ABD yurttafllar na soruldu: Etnik rk, soy kökeniniz nedir?

Detaylı

İÇ DENETİM MESLEĞİNİN AKADEMİK GELİŞİMİ

İÇ DENETİM MESLEĞİNİN AKADEMİK GELİŞİMİ İÇ DENETİM MESLEĞİNİN AKADEMİK GELİŞİMİ TİDE, XIII. Türkiye İç Denetim Kongresi, İstanbul, 6 Kasım 2009 Doç. Dr. Şaban UZAY (E-Posta: suzay@erciyes.edu.tr) 1 Konfiçyus, Zi-Gong a şöyle sorar: Sence ben

Detaylı

2017 ÜNİVERSİTE KABULLERİ. Saint Benoît Lisesi

2017 ÜNİVERSİTE KABULLERİ. Saint Benoît Lisesi 2017 ÜNİVERSİTE KABULLERİ Saint Benoît Lisesi TÜRKİYE : 133 mezunumuza 29 devlet, 48 burslu fakülte... Boğaziçi Üniversitesi : 1 ODTÜ : 1 İstanbul Teknik Üniv. : 4 Koç Üniversitesi : 24 Sabancı Üniversitesi

Detaylı

İktisadi Düşünceler Tarihi (ECON 316) Ders Detayları

İktisadi Düşünceler Tarihi (ECON 316) Ders Detayları İktisadi Düşünceler Tarihi (ECON 316) Ders Detayları Ders Adı İktisadi Düşünceler Tarihi Ders Kodu ECON 316 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Yönetim için Sayısal Yöntemler (AVM306) Ders Detayları

Yönetim için Sayısal Yöntemler (AVM306) Ders Detayları Yönetim için Sayısal Yöntemler (AVM306) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Yönetim için Sayısal Yöntemler AVM306 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Saygılarımızla. Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU Başkan Türkiye Barolar Birliği. Richardson LYNN Dean Atlanta s John Marshall School of Law

Saygılarımızla. Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU Başkan Türkiye Barolar Birliği. Richardson LYNN Dean Atlanta s John Marshall School of Law Türkiye Barolar Birliği, Atlanta s John Marshall School of Law ve Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 21. Yüzyılda Hukuk Eğitimi başlıklı etkinliğimizi onurlandırmanızı

Detaylı

Havayolu Lojistik ve Taşımacılığı (LOJ 308) Ders Detayları

Havayolu Lojistik ve Taşımacılığı (LOJ 308) Ders Detayları Havayolu Lojistik ve Taşımacılığı (LOJ 308) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Havayolu Lojistik ve Taşımacılığı LOJ 308 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Uluslararası İktisadi Kuruluşlar

DERS ÖĞRETİM PLANI. Uluslararası İktisadi Kuruluşlar Dersin Adı DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Kodu ECO 80 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama

Detaylı

İktisada Giriş II (ECON 102) Ders Detayları

İktisada Giriş II (ECON 102) Ders Detayları İktisada Giriş II (ECON 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İktisada Giriş II ECON 102 Bahar 3 0 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Uluslararası Siyasi İktisat (IR211) Ders Detayları

Uluslararası Siyasi İktisat (IR211) Ders Detayları Uluslararası Siyasi İktisat (IR211) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Uluslararası Siyasi İktisat IR211 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Yok

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

Ayırdıkları zaman ve yazılı inceleme gibi değerli geri bildirim çalışmaları için aşağıdaki

Ayırdıkları zaman ve yazılı inceleme gibi değerli geri bildirim çalışmaları için aşağıdaki T eşekkür Ayırdıkları zaman ve yazılı inceleme gibi değerli geri bildirim çalışmaları için aşağıdaki öğretim üyelerine teşekkür ederim. Behrouz Aslani, California Politeknik Üniversitesi - Pomona Susan

Detaylı

Prof.Dr. Ertuğrul Deliktaş, Doç.Dr. Metin Karadağ

Prof.Dr. Ertuğrul Deliktaş, Doç.Dr. Metin Karadağ Dersin Adı DERS ÖĞRETİM PLANI Mikroiktisada Giriş Dersin Kodu ECO 7/7 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 6 Haftalık Ders Saati

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme ISE 424 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İleri Yapay Zeka (COMPE 568) Ders Detayları

İleri Yapay Zeka (COMPE 568) Ders Detayları İleri Yapay Zeka (COMPE 568) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İleri Yapay Zeka COMPE 568 Bahar 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Öğretim üyesinin

Detaylı

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri Ders Kodu: FIZ 438 Ders Adı: Yarıiletken Fiziği Dersin Dönemi: 2014-2015 Bahar Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sadık Bağcı Ders Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Anketi Sonuçları 1 (%) 2 (%) 3 (%)

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Açık Ekonomi Makroiktisatı

Açık Ekonomi Makroiktisatı Dersin Adı DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Kodu ECO 815 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Açık Ekonomi Makroiktisatı

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil yardımıyla gösteriniz.

5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil yardımıyla gösteriniz. 1. Emeğin marjinal ürününün formulü nedir? 2. İşçi fazlasının formulü nedir? 3. İşveren fazlasının formulü nedir? 4. İş fazlasının formulü nedir? 5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Kredisi AKTS Mikro İktisat II Ön Koşul Dersleri

Kredisi AKTS Mikro İktisat II Ön Koşul Dersleri Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Mikro İktisat II 4 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Türü Dersi Veren Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin İçeriği Türkçe Zorunlu Tam

Detaylı

T+U Saat. Dersin Adı Kodu Yarıyılı. Kredisi AKTS. Banka ve Finansal Kurumlar Türkçe Zorunlu

T+U Saat. Dersin Adı Kodu Yarıyılı. Kredisi AKTS. Banka ve Finansal Kurumlar Türkçe Zorunlu Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Banka ve Finansal Kurumlar 7 3 + 0 3 6 Dersin Dili Dersin Türü Dersi Veren Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları Türkçe Zorunlu Bankacılığın gelişimiyle birlikte

Detaylı

FETÖ ABD'nin neredeyse tüm eyaletlerine yayılmış

FETÖ ABD'nin neredeyse tüm eyaletlerine yayılmış On5yirmi5.com FETÖ ABD'nin neredeyse tüm eyaletlerine yayılmış FETÖ, ABD'nin neredeyse bütün eyaletlerinde siyaset, kültür, ticaret ve eğitim alanında yüzlerce vakıf ve kuruluşu yönetiyor. Yayın Tarihi

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 19: Menkul Kıymet Analizi Bahar 2003 Giriş Piyasada gözlemlediğimiz fiyatlar nasıl açıklanır? Etkin bir piyasada, fiyat kamuya açık olan tüm bilgileri yansıtır. Piyasa bilgisini piyasa

Detaylı

TAKDİM. Profesör Tony M. Ridley CBE PhD FEng FICE FCIT Imperial College of Science Technology & Medicine University of London. vii

TAKDİM. Profesör Tony M. Ridley CBE PhD FEng FICE FCIT Imperial College of Science Technology & Medicine University of London. vii TAKDİM Yeni bin yılda, dünya çapında insan ve yük taşımacılığı yakın geçmişte olduğundan çok daha büyük bir öneme sahip oldu. Son iki yüzyıl içinde raylı sistemlerin doğuşu ve gelişimi endüstriyel, sosyal

Detaylı

Hesaplanabilir Genel Denge Modelleri

Hesaplanabilir Genel Denge Modelleri Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Hesaplanabilir Genel Denge Modelleri

Detaylı

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma

Detaylı

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs II MATH 152 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 151 Kalkülüs I Dersin

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr.

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: 2014-2015 Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Metin Aslan 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları

Detaylı

Mikro Ekonomi (ECON 105) Ders Detayları

Mikro Ekonomi (ECON 105) Ders Detayları Mikro Ekonomi (ECON 105) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mikro Ekonomi ECON 105 Güz 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları

Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş ISE 407 Her İkisi 3 0 0 3 5

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

İktisada Giriş II (ECON 102) Ders Detayları

İktisada Giriş II (ECON 102) Ders Detayları İktisada Giriş II (ECON 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İktisada Giriş II ECON 102 Bahar 3 0 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İKTİSADA GİRİŞ I Ders No : 0020050004 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

Uluslararası İktisat I (IKT 313) Ders Detayları

Uluslararası İktisat I (IKT 313) Ders Detayları Uluslararası İktisat I (IKT 313) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uluslararası İktisat I IKT 313 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Kişilik Psikolojisi (PSY 401) Ders Detayları

Kişilik Psikolojisi (PSY 401) Ders Detayları Kişilik Psikolojisi (PSY 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kişilik Psikolojisi PSY 401 Güz 3 0 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i PSY301, Dersi

Detaylı

Amaç: Öğrencilerin lisans düzeyindeki mikro ekonomik konularını anlayabilme ve analiz yapabilme becerilerini geliştirmek

Amaç: Öğrencilerin lisans düzeyindeki mikro ekonomik konularını anlayabilme ve analiz yapabilme becerilerini geliştirmek BÖLÜM EKONOMETRİ Amaç: Öğrencilerin lisans düzeyindeki mikro ekonomik konularını anlayabilme ve analiz yapabilme becerilerini geliştirmek Hedef: Dünya çapında bilgi üreterek, bilim dünyasına katkıda bulunmak.

Detaylı

Uluslararası İlişkiler Teorisi (IR204) Ders Detayları

Uluslararası İlişkiler Teorisi (IR204) Ders Detayları Uluslararası İlişkiler Teorisi (IR204) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Uluslararası İlişkiler Teorisi IR204 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Prof. Dr. Adnan Kısa Zirve Üniversitesi. Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği 3. Ulusal Toplantısı, Antalya 06-Kasım-2014

Prof. Dr. Adnan Kısa Zirve Üniversitesi. Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği 3. Ulusal Toplantısı, Antalya 06-Kasım-2014 Prof. Dr. Adnan Kısa Zirve Üniversitesi Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği 3. Ulusal Toplantısı, Antalya 06-Kasım-2014 Sağlık hizmetleri; toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalıkların

Detaylı

DERS PROFİLİ. Makroekonomi ECO202 Bahar 4 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Özlem İnanç

DERS PROFİLİ. Makroekonomi ECO202 Bahar 4 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Özlem İnanç DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Makroekonomi ECO202 Bahar 4 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları Dersin

Detaylı

Rusya Tarihi (IR413) Ders Detayları

Rusya Tarihi (IR413) Ders Detayları Rusya Tarihi (IR413) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Rusya Tarihi IR413 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Lojistikte Karar Yönetimi ve Optimizasyon (LOJ 430) Ders Detayları

Lojistikte Karar Yönetimi ve Optimizasyon (LOJ 430) Ders Detayları Lojistikte Karar Yönetimi ve Optimizasyon (LOJ 430) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Lojistikte Karar Yönetimi ve Optimizasyon LOJ 430 Her

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2015-2016 Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 2 Orta 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜNİTE I TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ...

İÇİNDEKİLER ÜNİTE I TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ... İÇİNDEKİLER ÜNİTE I TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ... 2 YÖNETİM VE OKUL YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR... 4 Yönetsel egemenlik... 10 Yetke... 10 Yetki... 11 Makam Yetkisi... 11 Kişilik ve Uzmanlık

Detaylı

içindekiler Kısım 1 Piyasalar 2 Piyasalar ve Piyasanın İşleyişi 28 Ekonomi ve Çevrenizdeki Dünya 4 Grafiklerle Çalışmak 23 Bölüm 2 Bölüm 1 Bölüm 1 Ek

içindekiler Kısım 1 Piyasalar 2 Piyasalar ve Piyasanın İşleyişi 28 Ekonomi ve Çevrenizdeki Dünya 4 Grafiklerle Çalışmak 23 Bölüm 2 Bölüm 1 Bölüm 1 Ek TETRA IMAGES/CORBIS içindekiler Ön Söz xv Kısım 1 Piyasalar 2 Bölüm 1 Ekonomi ve Çevrenizdeki Dünya 4 1. Mülkiyet 5 2. Ekonomik Özgürlük 10 2.a. Ekonomik Özgürlük ve Yaşam Standartları 11 2.b. Ekonomik

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İşletmelerde Simülasyon MAN

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İşletmelerde Simülasyon MAN DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İşletmelerde Simülasyon MAN424 8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Almanca Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Prof.Dr.

Detaylı

Kamu Maliyesi (ECON 304) Ders Detayları

Kamu Maliyesi (ECON 304) Ders Detayları Kamu Maliyesi (ECON 304) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kamu Maliyesi ECON 304 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Gündelik Hayat ve Konut (GTM 007) Ders Detayları

Gündelik Hayat ve Konut (GTM 007) Ders Detayları Gündelik Hayat ve Konut (GTM 007) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Gündelik Hayat ve Konut GTM 007 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i -

Detaylı

YÖK ten Alınan Üniversite Onayları

YÖK ten Alınan Üniversite Onayları YÖK ten Alınan Üniversite Onayları Ülke Üniversite Tanınıyor Tanınmıyor ABD Stanford University ABD University of California Berkeley ABD Georgetown University ABD Massachusetts Institute of Technology

Detaylı

İktisada Giriş (TOUR 122) Ders Detayları

İktisada Giriş (TOUR 122) Ders Detayları İktisada Giriş (TOUR 122) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İktisada Giriş TOUR 122 Güz 4 0 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

ENKA OKULLARI Okul Profili Sadi Gulcelik Spor Sitesi İstinye İstanbul, Turkey Tel: +90 (212)

ENKA OKULLARI Okul Profili Sadi Gulcelik Spor Sitesi İstinye İstanbul, Turkey Tel: +90 (212) Okul Profili 2016-17 Sadi Gulcelik Spor Sitesi İstinye 34460 İstanbul, Turkey Tel: +90 (212) 705 6500 www.enkaschools.kl2.tr www.enkaschools.kl2.tr/schoolprofile CEEB Kod: 696580 IB School Kodu: 2546 ENKA

Detaylı

YEDİNCİ BÖLÜM MAKROEKONOMİ: TANIM, KAPSAM VE GELİŞİM

YEDİNCİ BÖLÜM MAKROEKONOMİ: TANIM, KAPSAM VE GELİŞİM YEDİNCİ BÖLÜM MAKROEKONOMİ: TANIM, KAPSAM VE GELİŞİM Neler Öğreneceğiz? Makroekonominin tanımı Makroekonomi ve Mikroekonomi Ayrımı Makroekonominin Gelişim Süreci ve Tarihi Düşünce Okullarının Makroekonomik

Detaylı

Uygulamalı Grafik Tasarımı II (PR 326) Ders Detayları

Uygulamalı Grafik Tasarımı II (PR 326) Ders Detayları Uygulamalı Grafik II (PR 326) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygulamalı Grafik II PR 326 Bahar 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Ekonominin Temelleri (ECON 211) Ders Detayları

Ekonominin Temelleri (ECON 211) Ders Detayları Ekonominin Temelleri (ECON 211) Ders Detayları Ders Adı Ekonominin Temelleri Ders Kodu ECON 211 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Güz 4 0 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Para Teorisi ve Politikası Ders Notları

Para Teorisi ve Politikası Ders Notları Para Teorisi ve Politikası Ders Notları A. YASEMIN YALTA TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ AÇIK DERS MALZEMELERİ PROJESİ SÜRÜM 1.0 (EKİM 2011) İçindekiler 1 Paranın Tanımı ve İşlevleri 1 1.1 Para Tanımı..............................

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR İNŞAAT CE İngilizce. Lisans. Kısıtlı Seçmeli. Yard. Doç. Dr. Özgür Köylüoğlu DERS BİLGİLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR İNŞAAT CE İngilizce. Lisans. Kısıtlı Seçmeli. Yard. Doç. Dr. Özgür Köylüoğlu DERS BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS SÜRDÜRÜLEBİLİR İNŞAAT CE 496 8 3+0+0 3 5 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Kısıtlı Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii SUNU Zaman, sınır ve mesafe kavramlarının ortadan kalktığı, bir hızlı değişim ve akışın olduğu, metaforların sürekli değiştiği, farklılık ve rekabetin önemli olduğu yeni bir bin yılın içerisindeyiz. Eğitim

Detaylı

Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon (COMPE 376) Ders Detayları

Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon (COMPE 376) Ders Detayları Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon (COMPE 376) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon COMPE 376 Her İkisi 2 2 0

Detaylı

Dünya Tarihi II (IR102) Ders Detayları

Dünya Tarihi II (IR102) Ders Detayları Dünya Tarihi II (IR102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dünya Tarihi II IR102 Bahar 3 0 0 3 7,5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

Mikroişlemciler ve Mikrokontrolörlere Giriş (CMPE236) Ders Detayları

Mikroişlemciler ve Mikrokontrolörlere Giriş (CMPE236) Ders Detayları Mikroişlemciler ve Mikrokontrolörlere Giriş (CMPE236) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Mikroişlemciler ve Mikrokontrolörlere Giriş CMPE236

Detaylı

DERS PROFİLİ. İktisadi Düşünce Tarihi ECO419 Güz Yrd. Doç. Dr. Serhat Koloğlugil

DERS PROFİLİ. İktisadi Düşünce Tarihi ECO419 Güz Yrd. Doç. Dr. Serhat Koloğlugil DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS İktisadi Düşünce Tarihi ECO419 Güz 7 3+0+0 3 5 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

Renk ve Kompozisyon Bilgisi (SGT 221) Ders Detayları

Renk ve Kompozisyon Bilgisi (SGT 221) Ders Detayları Renk ve Kompozisyon Bilgisi (SGT 221) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Renk ve Kompozisyon Bilgisi SGT 221 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar)

İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar) İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar) Merkantilizm: 15. ve 16. yüzyıllardaki coğrafî keşiflerde birlikte Avrupa ülkeleri dünyaya açılmaya

Detaylı

İktisada Giriş I (ECON 101) Ders Detayları

İktisada Giriş I (ECON 101) Ders Detayları İktisada Giriş I (ECON 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İktisada Giriş I ECON 101 Güz 3 0 0 3 8.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Prof. Dr. Münevver ÇETİN

Prof. Dr. Münevver ÇETİN Prof. Dr. Münevver ÇETİN LİDERLİKLE İLGİLİ TANIMLAR Yönetim bilimcilerin üzerinde çok durdukları kavramlardan biri de liderliktir. Warren Bennis in belirttiği gibi, liderlik, üzerinde çok durulan, yazılan

Detaylı

Araştırma Yöntemleri I (PR 207) Ders Detayları

Araştırma Yöntemleri I (PR 207) Ders Detayları Araştırma Yöntemleri I (PR 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Yöntemleri I PR 207 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin

Detaylı

Uluslararası Ticari ve Finansal Kuruluşlar (LOJ 402) Ders Detayları

Uluslararası Ticari ve Finansal Kuruluşlar (LOJ 402) Ders Detayları Uluslararası Ticari ve Finansal Kuruluşlar (LOJ 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Uluslararası Ticari ve Finansal Kuruluşlar LOJ 402 Her

Detaylı

DERS PROFİLİ. Prof. Dr. Emre Gönensay

DERS PROFİLİ. Prof. Dr. Emre Gönensay DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Güncel İktisadi Sorunlar ECO415 Bahar 8 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ PSĐKOLOJĐ BÖLÜMÜ. Aile Psikolojisi Đkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ PSĐKOLOJĐ BÖLÜMÜ. Aile Psikolojisi Đkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ PSĐKOLOJĐ BÖLÜMÜ Aile Psikolojisi Đkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2 ODTÜ Psikoloji Bölümü ODTÜ Psikoloji Bölümü 1959 yılında lisans ve 1984 yılından itibaren

Detaylı