Ön Söz. Yöntem ve İçerik. vii

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ön Söz. Yöntem ve İçerik. vii"

Transkript

1 Ön Söz B elirli işçi sendikalarına, geleneksel perakendecilere ve topluluklara göre, Wal-Mart topluma önemli maliyetler yüklemektedir. İleri sürülen maliyetler arasında; rakip mağazalarda işlerin azalması, daha düşük ücret ödemek suretiyle, çalışanları kamu refah sistemine zorunlu bırakması, çalışanlara sınırlı tedavi kapsamı sağlaması ve tüm şehirde mağazalarının yayılmasını teşvik etmesi yer almaktadır. Öne sürülen bu maliyetlere karşıt olarak söylenenler ise; çok sayıda işçinin istihdamı yoluyla Wal-Mart tarafından yaratılan yararlar (Wal-Mart şu an ABD nin en büyük özel sektör işverenidir.) ve tüketiciler için daha düşük perakende fiyatlarıdır. Bir kimse Wal-Mart a yönelik eleştirilerin içerdiği savların geçerliliğini nasıl değerlendirebilir? Ayrıca Wal-Mart la birlikte ortaya çıkan maliyetlerin birleştirilmiş önemi, bu perakende devinin sağladığı yararlara göre daha ağır basmak üzere yeterince büyük müdür? Mikro iktisadın derinlemesine bilgisi; öğrencilere piyasaların nasıl işlediğine ilişkin bir anlayış kazandırmak ve dünyayı bir iktisatçının gözüyle görmeye yardımcı olmak gibi bağlamlarda, konuyla ilgili sorulara yanıt sağlamaya yardımcı olabilir. Kitabın bu baskısındaki amacımız; öğrencilere temel analiz araçları vermek ve bu araçların, piyasa olgusunu açıklamak ve tahmin etmek için nasıl kullanılabileceğini göstermektir. Bu amaçla; teorinin kullanılışını göstermek ve öğrencilerin bu konudaki anlayışını pekiştirmek için çeşitli uygulamaları kullanarak temel mikro iktisadi ilkeleri açık ve derinlemesine bir şekilde sunuyoruz. Mikro iktisat dersinin, lisans düzeyindeki iktisat öğretim programında en önemli ders olduğuna inanıyoruz. Mikro iktisadı anlamanın, lisans ya da yüksek lisans düzeyindeki işletme öğrencilerine bir temel sunduğuna da inanıyoruz. Bunun bir sonucu olarak kitabımız, hem iktisat hem de işletme öğrencilerinin mikro iktisat teorisini öğrenecekleri ve onu doğru şekilde kullanacakları şekilde yazılmıştır. Yöntem ve İçerik Mikro İktisat: Teori ve Uygulamalar adlı kitabımızın bu on birinci baskısı, öğrencilerin çoğunun bir daha hiç karşılaşmayacakları kadar çok sayıda konuya yapay bir değerlendirme yoluyla göz gezdirmeleri, temel mikro iktisat kavram ve tekniklerinin kusursuz kapsamına maruz kalmalarından daha iyi olduğu inancımızı yansıtmaya devam etmektedir. İlk on baskıya ilişkin coşkulu algı, çok sayıdaki eğitimcinin de bu anlayışı paylaştığını göstermektedir. Mikro iktisadın çekirdek ilkeleri ve bunların nasıl kullanılacağı üzerindeki vurgudan başka, kitabımız, bir özelliği dışında yapı ve yöntem açısından oldukça gelenekseldir: Dört bölüm, özellikle uygulamalarla şekillenmiştir. Bunlar, Tüketici Tercihi Teorisini Kullanma başlıklı Bölüm 5, Rekabetçi Modeli Kullanma başlıklı Bölüm 10, Rekabetçi Olmayan Piyasa Modellerini Kullanma başlıklı Bölüm 15 ve Girdi Piyasası Analizlerini Kullanma başlıklı Bölüm 18 dir. Kitabın ayırt edici özelliği, girdi piyasaları analizine verdiğimiz önemdir. Girdi piyasaları, seyrek olarak iki bölümden daha fazla, sıklıkla da yalnızca bir bölüm olarak işlendiği çoğu mikro iktisat kitabında zayıf bir alan olmuştur. Bunun sonucunda temel niceliksel bir bağlamda girdi piyasaları ve mal piyasaları eşit önemdedir; çünkü girdi piyasalarında yaratılan gelirlerin toplamı (ulusal gelir), mal ve hizmetlere yönelik toplam harcamalara (ulusal üretime) eşittir. Ayrıca girdi piyasalarıyla ilgili kamusal politika konuları; yöne- vii

2 viii Ön Söz tim tazminatları, gelir dağılımı, refah programları, ayrımcılık, karşılaştırılabilir değer, faiz oranları ve yatırım, sosyal güvenlik ve asgari ücret yasalarına verilen bugünkü dikkatin sağladığı gibi, artan ölçüde önemli hale gelmiştir. Sonuç olarak, girdi piyasaları analizine üç bölüm ayırmaktayız (Bölüm 16 dan Bölüm 18 e). Tüm mikro iktisat dersleri aynı doktriner (editör notu) yöntemle işlenmediği için, bu kitap, öğretim üyelerinin gereksinimlerine göre uyarlanmada onlara büyük bir esneklik vermek üzere tasarlanmıştır. Örneğin, kısmi denge analizinin teorik temellerine vurgu yapan kısa bir derste eğitimci, yalnızca Bölüm 1-4, Bölüm 7-11, Bölüm 16 ve Bölüm 17 yi kapsamına alabilmektedir. Teorik olarak daha çok yönlü bir ders; çoğu eğitimcinin orta düzeyde bir dersi yönlendirmesi ve bu bölümlerin her birinden üç ya da dört uygulamayı seçmesi (yani kaynağı normal olarak kullandığımız yol) dışında tüm bölümleri içerebilecektir. Buna ek olarak, eğitimci, gerek uygulamaları kitapta göründüğü gibi (teorinin gelişimini izleyerek) alabilecek, gerekse de bunları teori bölümlerine ilişkin kendi sunumlarıyla bütünleştirebilecektir. Uygulamalar Bu kitaptaki uygulama zenginliğinin herhangi bir mikro iktisat dersinin temel içeriğini teşkil ettiğine inanıyoruz. İktisatçılar mikro iktisadın önemli ve çoğu zamanda heyecan verici olduğunu bilmesine karşın, öğrencilerin de buna inanmış olmasına ihtiyaç vardır. Uygulamalar bu amaca hizmet etmektedir. Buna ek olarak, uygulamalar konuyu öğrenciler için canlı tutmakta ve teorinin değerini daha iyi bilmede onlara yardımcı olmaktadır. İyi yetiştirilmiş, sınavlara (editörün notu) daha iyi hazırlanmış öğrenciler içselleştirdikleri teoriyi kullanabileceklerdir. Uygulamalı dört bölümün (Bölüm 5, 10 içinde 6; 15 ve 18 içinde 3) her biri, teori bölümlerinde geliştirilmiş grafiksel ve mantıksal tekniklerin kullanıldığı ve pekiştirildiği uygulamayı içermektedir. Örneğin, Bölüm 10 da rekabetçi model, taksi lisanslamayı, havayolu düzenlemelerini ve uluslararası ticareti analiz etmek için işlenmektedir. Girdi Piyasası Analizlerini Kullanma başlıklı Bölüm 18 de teori; ayrımcılık konusuna, sosyal güvenlik kurumuna ilişkin olarak tüm ücretlerden alınan vergilerin tekrar edilmesine, Ulusal Kolej Atletizm Federasyonu nun kolej atletleri üzerindeki etkilerine ve göçün yarar ve maliyetlerine uygulanmaktadır. Uygulamalar özellikle bu uygulamalı dört bölüme indirgenmemektedir; tüm diğer bölümler de çeşitli daha kısa uygulamaları içermektedir. Ancak, daha fazla uygulamayı, diğerlerinden çok, yalnızca bazı alanlarda kullanmanın uygun olduğunu düşünüyoruz. Örneğin, ders kitaplarının sınırlı kapsamlarının yanlış tahsisi, rekabetçi ve monopolcü modeller için olduğu gibi genel denge teorisi için de söz konusudur. Sonra gelen iki alandaki uygulamaların öğrencilere yalnızca daha ilginç gelmesi değil; uygulamaların, öğrencilerin daha sonraki çalışmaları için daha kullanışlı arka plan sağlamaları da olasıdır. On Birinci Baskıdaki Değişiklikler Kitabı daha çok geliştirme isteğimiz kadar, kullanıcıların ve eleştirmenlerin yorumlarına da dayanarak, kitabı üç önemli yönde gözden geçirdik. Gözden geçirmedeki başlıca amacımız; kitabın ayırt edici özelliklerini, yani mikro iktisadın geçerli olan gerçek dünya örneklemlerinin zenginliğini, açık ve hoşa giden yorumlamasını ve güncel kavramların kapsamına ilişkin bir taahhüdü geliştirmektir.

3 Ön Söz ix Yalnızca En İyi Uygulamalar (Daha Fazlasını Düşünebilme) Bu kitabın tanımlanmış gücü sorgulandığında, eleştirmenler ve kullanıcılar, diğer bölümler boyunca serpiştirilmiş 100 den fazla sayıda daha kısa uygulamada olduğu gibi, geçerli olan mikro iktisat teorisinin daha uzun örneklemlerini işleyen dört bölümün uygulamalarına kararlı bir biçimde atıf yapmaktadır. Bu ayırt edici özelliği kurmayı sürdürmek üzere, eleştirmenlerin her bir uygulamayı değerlendirmelerini isteyerek sistematik bir derecelendirme sisteminin doğruluğuna güveniyoruz. Eleştirmenlerin yanıtları temelinde, kitabın bu baskısına 20 yeni uygulama ekliyoruz. Bu uygulamalar; petrol talebi ve arzındaki (2011 de Libya daki devrim gibi) benzer küçük değişikliklerin kısa dönemde fiyat döngülerine yol açmasının nedeni, finansal hizmetler endüstrisinde hisse senedi sahiplerinin çıkarlarına ilişkin yönetim teşvikleri, tıbbi tedavi tüketicilerinin fiyat duyarlılığı, LeBron James in Cleveland Cavaliers tan ayrılma nedeni ve spor endüstrisindeki yararların ölçülüp ölçülemediği, trafik sıkışıklığıyla mücadele etmek üzere tavan fiyatlamanın nasıl kullanılacağı, kamu sektörü sendikalarının yükselişi ve bunların devlet ve yerel yönetim bütçeleri üzerindeki etkisi, sorumluluk kayıpları bağlamında British Petroleum un Körfez petrol felaketi ve finansal hizmetler sektöründe ölçeğe göre artan getirinin olup olmadığı gibi konuları içermektedir. Önceki baskıdaki uygulamaların yüzde 70 ini uygun oldukça ve geliştirilmiş şekilde bu baskıda devam ettirdik. Bu uygulamalar; Temel Beyzbol Ligi ndeki monopson, araç kullanırken mobil telefonun yasaklanıp yasaklanmaması gerektiği, çöp toplamanın fiyatlanması ve geri dönüşüm, okul tercihleri için talep ve arz, şiddet içerikli filmlerin şiddet üzerine etkisi, ortak mülkiyetin geliştirilmesi amaçlı Sarbanes-Oxley Yasası nın iktisadi ve muhasebeyle ilgili maliyetleri, sosyal güvenlik sistemimizin gizli maliyetleri, organ nakli bekleyen bireyler için tavan fiyat uygulamasının kanıtlanması, lisans ve yüksek lisansa yatırım yapmanın getirileri ve nükleer güç santrallerinin eskimesinde çelik boruları sabitleyen bireyler olan glowboy lar için tazmin edici ücret farklılaşması konularını içermektedir. Önceki baskıdaki uygulamalardan en yararlı olanı seçmek ve gerçek dünya fenomenini açıklamak ve tahmin etmek için mikro iktisat teorisinin kullanılabileceği biçimin çeşitli ilginç gösterimlerini ekleyerek, kitabın en çok üzerinde durulan özelliğini bu gözden geçirmedekinden de daha güçlü hale getirdik. Açık ve Hoşa Giden Yorumlama Kitabın, gözden geçirenler ve uyarlayanlar tarafından tutarlı bir şekilde dikkat çekilen ikinci bir anahtar özelliği, yorumlardaki açıklıktır. Bu özelliği daha ileri düzeyde güçlendirmek için her bölüme daha dikkatli bir şekilde yoğunlaştık- açıklamalarımızı mümkün olduğu kadar anlaşılır ve açık hale getirmek için Occam ın usturasını kullandık. (Occam ın Usturası, skolastik dönemde yazılmış bir hikayenin adı, editörün notu). Gösterdiğimiz özenin belirtilerinden biri, anahtar konuların kapsamı geniş olmasına karşın, kapağı hesaba katmayan gerçek kitabın rakip kitaplardan 1 pound kadar (yaklaşık olarak 0,45 kg) daha hafif olmasıdır. Yorum açıklığını mikro iktisat öğrencileri (üstün kavrayışa sahip) önemli bir yarar sağlamaya dönüştürür. Kitabı mümkün olduğunca açık ve daha hoş gelen bir hale getirmek için, örneklemlere ve bunların iktisadi kavramları nasıl öğrettiğine özel bir önem verdik. Etkili grafikler gerçekten binlerce sözcük değerinde olabilmektedir. Bölümlerin parçalara ayrıldığı alt bölümlere bağlanma açısından, içeriği göstermek ve pozitif öğrenme çıktılarını tutundurmak üzere en iyi yol olarak uyarlayıcılar ve gözden geçiricilerden yorumlara tepki (katkı) vermelerini sağladık. Kavramlara Sadakat İşletme ve iktisat eğitiminde günümüzün bazı anahtar temalar (muhteva); küreselleşme, etik/erdemlilik, sürdürülebilirlik ve devletin toplumdaki uygun rolü şeklinde işlenmektedir. Beklenmeyen durumlarda öğrencilerin bu temaları anlamasına iktisat biliminin

4 x Ön Söz nasıl katkı sağlayabileceğini mümkün olduğunca göstermeye çalıştık. Örneğin Bölüm 14 te liderlik ve liderliğin mahkumlar açmazı oyunu bağlamında daha iyi nasıl anlaşılabileceğini açıkladık. Böyle bir oyun tekrarlanan ve belirsiz (sonlu) sayıda gerçekleşen oyunlara karşı tek adımlık bir oyun olma derecesi, gelecekteki liderlerin etik olmayan bir şekilde davranmasının daha muhtemel olabileceği bir kurguyu tahmin etme konusunda bize olanak vermektedir. Bu bakış açısı piyasa kurgularının ve kapitalizmin tekrarlanan ve belirsiz (sonlu) sayıda gerçekleşen kurguların geliştirilmesi yoluyla daha büyük bir dürüstlüğü teşvik edebileceğinin nedenini kavramamıza da olanak vermektedir. Kitapta ve Bölüm 5, 7 ve 20 nin uygulamalarında, çevre kirliliğine ve sürdürülebilirlik yönüyle çeşitli araştırmalara yer verdik. Belki de pek çok öğrenci (sadece onların iktisat eğitimcileri için değil) şaşırtıcı şekilde bu kapsamda, teşviklerin ve piyasaların yararlı faaliyetleri donanımlı bir biçimde fiilen nasıl uyarabileceğini açıklamaktadır. Örneğin Bölüm 20, yetenek açığının olmamasının (donanım gücü, editörün notu) British Petroleum u, petrol arama (kuyu açma) faaliyetlerinde daha dikkatli uygulamalar gerçekleştirmek için nasıl cesaretlendiğini ve 2010 yılının baharında Meksika Körfezi nde meydana gelen felaketi nasıl önlediğini göstermektedir. Devletin toplumdaki uygun rolüne yönelik Bölüm 20 de, devletin Büyük Buhran ın uzamasına ne derecede etki ettiği araştırılmaktadır. Bu, dönemindeki büyük iktisadi daralma karşısındaki devletin makul tepkisi üzerindeki günümüz tartışmalarına da ışık tutmaktadır. Uygulama 2.1 de, genişleyen işsizlik sigortası, yararları ve bunun işsizlik düzeyi üzerindeki etkisi derinlemesine araştırılmaktadır. Uygulama 5.2 de okul tercihi tartışılmaktadır. Bölüm 5 teki daha uzun bir uygulama; ABD de sağlık politikasının (yani ObamaCare in) gözden geçirilmesiyle ortaya çıkan belirgin önemli etkilerin ayrıntılı bir analizini verilmektedir; ayrıca Uygulama 6.2 de Federal İletişim Komisyonu nun yayıncılık sahaları tahsis etme yöntemiyle ortaya çıkan etkinsizliğin altı çizilmektedir. Küreselleşme konuları üzerinden Uygulama 3.2, Çin deki farklı tüketici tercihlerine açıklama getirmek için Kraft ın Oreo yu nasıl başarılı bir şekilde yeniden ele aldığını açıklamaktadır. Uygulama 10.4 ticarette kazananların, kayıpları telafi edip etmeyeceğini tartışmaktadır. Öğrencilerin, internet sayfası yoluyla, kitabımızın kapsadığı anahtar mikro iktisat kavramlarının on altısıyla ilgili Excel temelli eğitsel araçlara erişmesi de mümkündür. Bu kavramlar bir dönemlik orta düzeydeki bir mikro iktisat dersinde tipik olarak kapsanmaktadır; ayrıca bu kavramlar öğrencilere grafiksel sunumları elle işleme olanağı vermekte, bu nedenle de öğrenciler her bir eğitsel aracın beraberindeki girdi değerlerini değiştirdikleri için gerçekte bu kavramları işler durumda görmektedirler. Pedagojik Yardımlar Kitaptaki diğer çeşitli pedagojik yardımlar öğrencilerin bilgiyi yapılandırmasında ve elinde bulundurmasında kolaylık sağlamaktadır. Bölüm İçerikleri ve Öğrenme Amaçları Her bir bölüm, anahtar öğrenme amaçları listesiyle olduğu gibi, bir içerik kısmıyla başlamaktadır. Bunlar bölüm içeriğine ilişkin öncül bir bakışı sunmakta ve çalışmayı yapılandırma ve yeniden değerlendirmede yardımcı olmaktadır. Terimler Sözlüğü Sayfa kenarlarında öğrencilerin anahtar kavram ve terimlere ilişkin anlayışlarını pekiştirmenin bir yolu olarak devamlı bir sözlük verilmiştir. Bütünsel bir sözlük de kitabın sonunda verilmiştir.

5 Ön Söz xi Grafikler Kitapta kullanılan grafiklere özel bir önem verdik. Alışılmadık şekilde grafiklerin derinlemesine açıklamaları verildi. Dahası, açıklayıcı başlıklar ve serbest renk kullanımı, kitaptaki tartışmaları izleme ve grafiksel analizleri anlama konusunda öğrencilere yardımcı olacaktır. Bölüm Sonundaki Yardımlar Her bir bölümün sonundaki özet, temel metnin bilgisini yeniden değerlendirmelerinde öğrencilere yardımcı olmak üzere ilgili bölümün önemli noktalarını vurgulamaktadır. 450 den fazla gözden geçirme sorusu ve problemi, bölüm metinleri üzerinde öğrencileri test etmektedir ve analitik alıştırmaların çözülmesine gereksinim vardır. Yıldız işaretli soruların ve problemlerin yanıtları kitabın sonunda verilmektedir. Öğretme ve Öğrenme Kaynakları Wiley Kaynak Aracı; öğrencilere, Wiley tarafından sağlanan şifre korumalı temel kaynaklara erişim olanağı vermektedir. Derslerde öğrendiklerini temellendirerek, öğrenciler, anahtar kavramların üstünlüğünü geliştirmek için etkileşimli medya, küçük sınavlar, çalışma araçları ve kendi çizdikleri yolda daha fazlasını kullanabilirler. Wiley Kaynak Aracı, yerleşkenin öğrenme yönetimi sistemleri yoluyla ödev ve değerlendirmeler için eğitimcilerin belirlediği ve kullandığı Soru Bankaları nı da sağlamaktadır. Mikro İktisat: Teori ve Uygulama nın 11. baskısı için Wiley Kaynak Aracı şunları içermektedir: Öğrenci Çalışma Rehberi Excel Temelli Eğitsel Araçlar Animasyonlu Yaparak-Öğrenme Uygulamaları Bilgi Kartları Bulmacalar Öğrenci Ders Sunumları Öğrenme Biçimleri Anketi İnternet Küçük Sınavları Daha fazlasını bulmak için sayfasını ziyaret ediniz. Kitabın yazarları ve Tampa Üniversitesi nden Brian Kench tarafından yazılan Eğitimcinin El Kitabı, ana kitaba eşlik etmektedir. El Kitabı nın her bir bölümü; bölüm içeriğini, bölüm üzerindeki genel yorumları, kısımdan kısıma özel yorumları ve derslerin ve sınıf tartışma konularının geliştirilmesinde yardımcı olabilecek önerileri belirtmektedir. Eğitimcinin El Kitabı nın ek bölümü, kitabın sonunda yanıtlanmamış olan soru ve problemlere yanıtları içermektedir. Marist Koleji nden Della Lee Sue tarafından hazırlanan Dersin PowerPoint Sunumları, kitapta içerilen tüm şekillerin genişletilmiş türlerini kapsayan tüm bölümler için notlar sağlamaktadır. Bu set, sınıfta incelemek için yansıtma saydamları oluşturmak üzere kullanılabilmekte ya da çoğaltılabilmekte ve öğrenciler için kısa açıklama kağıtları olarak kullanılabilmektedir. Campbell Üniversitesi nden Mark Steckbeck tarafından hazırlanan Test Bankası, yanıtları da olan, çok seçenekli soruyu içermektedir. Elektronik olarak da bulunan bu çalışma malzemesi, eğitimcilere sınavlarını ihtiyaca göre nasıl ayarlayabileceklerini göstermektedir. Hem öğrenciler hem de profesörler için, genişletilmiş kaynaklarla donatılmış bir internet sitesi de (www.wiley.com/college/browning) mevcuttur.

6 xii Ön Söz Teşekkür Bu kitabın hazırlanmasında pek çok yetkin iktisatçının yardımını alma konusunda şanslıydık. Kitabın bu baskısının ve öncül on baskının geliştirilmesinde çeşitli aşamalarda çalışmış olan bu iktisatçıları şöyle sıralayabiliriz: David Anderson, Centre College Gary Anderson, California State, Northridge Peter Aranson, Emory, deceased Michael Arnold, of Delaware Lee Badgett, of Massachusetts Jeff Baldani, Colgate Hamid Bastin, Shippensburg Marco Battaglini, Princeton Doug Berg, Sam Houston State Anu Bhayana, California State, Fullerton Tibor Besedes, Georgia Institute of Technology David Black, of Delaware David Blau, of North Carolina Larry Blume, of Michigan David Boyd, Denison Wayne Boyet, of Mississippi Charles Breeden, Marquette Bruce Brown, California State Polytechnic, Pomona Jack Bucco, Austin Comminity College Stuart Burness, of New Mexico Richard Butler, Trinity Bruce Caldwell, of North Carolina, Greensboro Charles A. Capone, Baylor Richard Caves, Harvard David Chaplin, State of Wyoming Joni Charles, Texas State Basanta Chaudhuri, Rutgers Whewon Cho, Tennessee Technology Dennis Coates, Ithaca College Alvin Cohen, Lehigh Patrice Karr Cohen, of Mississippi Basil Coley, North Carolina, A&T State Darius Conger, Central Michigan David Conn, of Kansas Robert Connolly, of North Carolina at Greensboro Peter Crabb, Northwest Nazarene Erik Craft, of Richmond Jerry L. Crawford, Arkansas State Tom Creahan, Morehead State Keith J. Crocker, of Michigan Steven Cuellar, Sonoma State Manabendra Dasgupta, of Alabama at Birmingham Carl Davidson, Michigan State Dennis Debrecht, Carroll College Eddie Dekel, Northwestern Cliff Dobitz, North Dakota State Asif Dowla, St. Mary s College of Maryland Rich Eastin, of Southern California Robert R. Ebert, Baldwin-Wallace College Karl Einolf, Mount Saint Mary s Robert Ekelund, Auburn David Emmons, Wayne State Maxim Engers, of Virginia William J. Field, DePauw Richard E. French, Deree College Yee-Tien Fu, Stanford Richard Gaddis, Oklahoma Wesleyan Ian Gale, of Wisconsin Javier F. Garcia III, Ashland Carlos Garriga, Florida State David Gay, of Arkansas Charles Geiss, of Missouri Soumen Ghosh, Tennessee State Amy Gibson, of South Alabama James Giordano, Villanova John Goddeeris, Michigan State Robert Goldfarb, George Washington Michael Gootzeit, of Memphis Lawrence H. Goulder, Stanford Warren Gramm, Washington State Chiara Gratton-Lavoie, California State, Fullerton Stuart Greenfield, St. Edward s Thomas Gresik, of Notre Dame James M. Griffin, Texas A&M Elias C. Grivoyannis, Yeshiva Timothy Gronberg, Texas A&M Joseph Haimowitz, Avila Shawkat Hammoudeh, Drexel Robert G. Hansen, Amos Tuck School, Dartmouth College John Harford, Cleveland State Mehdi Haririan, Bloomsburg Janice Hauge, of North Texas Jack Henderson, Covenant Christian College Philip Hersch, Wichita State Glen Hueckel, Purdue Thomas Hiestand, Concordia College Barry Hirsch, Georgia State Don Holley, Boise State James Holcomb, of Texas El Paso W. L. Holmes, Temple Gary Hoover, of Alabama Joseph Hughes, Rutgers Joseph Hunt, Shippensburg E. Bruce Hutchison, of Tennessee Chattanooga Jeanette Iwasa, California State Joseph Jadlow, Oklahoma State Harvey James, of Missouri Sumit Joshi, George Washington Folke Kafka, of Pittsburgh Joseph P. Kalt, Harvard Arthur Kartman, San Diego State Mary Kassis, State of West Georgia Amoz Katz, Virginia Technology Larry Kenny, of Florida Philip King, San Francisco State Edward Kittrell, Northern Illinois Janet Koscianski, Shippensburg Yasar Kuyuk, Manhattan College Leonard Lardero, of Rhode Island Daniel Y. Lee, Shippensburg Sang H. Lee, Southeastern Louisiana Tom Lee, California State, Northridge Robert J. Lemke, Lake Forest College Gary Lemon, DePauw Armando Levy, North Carolina State Benjamin Liebman, Saint Joseph s Al Link, Auburn Christine Loucks, Boise State Leonard Loyd, of Houston R. Ashley Lyman, of Idaho Mark Machina, of California, San Diego Robert Main, Butler Robert Maness, Texas A&M Chris Manner, Lambuth Charles Mason, of Wyoming James McClure, Ball State William McEachern, of Connecticut Haririan Mehdi, Bloomsburg of Pennsylvania Khalid Mehtabdin, The College of Saint Rose John Merrifield, The of Texas at San Antonio Robert Michaels, California State, Fullerton D. E. Mills, of Virginia Aparna Mitra, of Oklahoma Robby Moore, Occidental College Roger Morefield, of Saint Thomas Bob Mueller, Covenant Christian College

7 Ön Söz John Nader, Grand Valley State Aimee Narcisenfeld, George Washington Edd Noell, Westmont College William Novshek, Stanford Yuka Ohno, Rice Richard E. Olsen, Washburn William O Neil, Colby College Patrick B. O Neill, of North Dakota Z. Edward O Relley, North Dakota State Lydia Ortega, San Jose State H. Craig Petersen, Utah State Jeffrey Pliskin, Hamilton College Bruce Prengruber, Washington State, Vancouver Ed Price, Oklahoma State Rati Ram, Illinois State Michael Ransom, Brigham Young Michael Reclam, Virginia Military Institute John Riley, of California, Los Angeles H. David Robison, LaSalle Michael Rogers, Albany State Eric Schansberg, Indiana New Albany Ute Schumacher, Lafayette College Peter Schuhmann, of North Carolina, Wilmington Radwan Shaban, Georgia Institute of Technology Stephen Shmanske, California State, Hayward Arvind Singh, of Arizona David Sisk, San Francisco State Gene Smiley, Marquette Peter F. Smith, Southeastern Scott Smith, George Mason William Doyle Smith, of Texas at El Paso Hubert O. Sprayberry, Howard Payne Farley Ordovensky Staniec, of the Pacific Stanley Stephenson, Pennsylvania State Douglas Steward, San Diego State Eric Stout, Brandeis Della Lee Sue, Marist College Vasant Sukhatme, Macalester College Shirley Svorny, California State, Northridge Thom Swanke, Chadron State College Wayne Talley, Old Dominion Bryan Taylor, California State, Los Angeles Roger Trenary, Kansas State Roy Van Til, Bentley College Michele Villinski, DePauw Nicholas Vonortas, George Washington Charles Waldauer, Widener Don Waldman, Colgate Doug Walker, Louisiana State Donald Wells, of Arizona Tara Westerhold, Western Illinois Mark White, College of Staten Island/CUNY Arlington Williams, Indiana Andrew Yuengert, Pepperdine Huizhong Zhou, Western Michigan xiii Bu eleştirmenler zamanlarını bizden hiç esirgemediler ve onların yorumları bu kitabın kalitesini büyük ölçüde geliştirdi. Teşekkürlerimizi ve onların onayıyla kitabın son halinin belirleneceğine ilişkin umudumuzu kendilerine sunuyoruz. Özel bir teşekkürü de ilk dört baskıda eş-yazar olan Jacquelene M. Browning için dile getiriyoruz. Kitabın, öğrencilerin etkili bir şekilde öğrenebilecekleri bir kitap olması konusundaki ısrarıyla birlikte O nun pedagojik yeteneklerinin bu baskıdaki derin etkisi sürmektedir. Edie Trimble, olağanüstü araştırmalar ve editör yardımcılığı sağlamıştır. Bu baskıya önemli katkılarda bulunan John Wiley çalışanlarına, özellikle de yayıncı George Hoffman, Satın Alma Editörü Lacey Vitetta, Proje Editörü Jennifer Manias, Editörlük Asistanı Erica Horowitz, Yapım Baş Editörü Sandra Dumas ve Furino Production dan Jeanine Furino ya da teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Bu kitap ailelerimize ve arkadaşlarımıza adanmıştır; onların sonsuz yüreklendirmesi ve desteği olmaksızın kitaptaki vizyonumuz asla gerçeğe dönüşemezdi. Edgar K. Browning Mark A. Zupan

Rekreasyon Yönetimi ne Yönelik Üniversite Düzeyinde Bir Müfredat Geliştirme Önerisi

Rekreasyon Yönetimi ne Yönelik Üniversite Düzeyinde Bir Müfredat Geliştirme Önerisi ARAŞTIRMA İNCELEMELERİ Editör: Özkan TÜTÜNCÜ E-mail: ozkan.tutuncu@deu.edu.tr Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, Bahar: 93-103, 2008. Copyright 2008 anatolia Bütün hakları saklıdır

Detaylı

Washington Eyaleti nde Uluslararası Bakalorya öğrencileri bir fen sorusu yanıtlıyor.

Washington Eyaleti nde Uluslararası Bakalorya öğrencileri bir fen sorusu yanıtlıyor. 1 GİRİŞ Washington Eyaleti nde Uluslararası Bakalorya öğrencileri bir fen sorusu yanıtlıyor. Tüm toplumların kendi eğitim sistemlerinin doğası ve amacı ile ilgili temel sorularla uğraşmaları gerekir, ama

Detaylı

İnsanHakları. EVET! EngeliHaklarınaDairEylem vesavunuculuk!

İnsanHakları. EVET! EngeliHaklarınaDairEylem vesavunuculuk! İnsanHakları. EVET! EngeliHaklarınaDairEylem vesavunuculuk! Yazarlar,JanetE.Lord,KatherineN.Guernsey,JoeleM.Balfe,veValerieL.Kar Editör,NancyFlowers İNSANHAKLARIEĞİTİM SERİSİ KonuKitabı6 ÖzelİhtiyaçSahibiÇocuklarMerkezi

Detaylı

İçindekiler. xiv. Çeviri Kurulu... iii Uygulamalar... v Ön Söz... vii. Bölüm 1: Mikro İktisada Giriş 1. Bölüm 2: Arz ve Talep 15

İçindekiler. xiv. Çeviri Kurulu... iii Uygulamalar... v Ön Söz... vii. Bölüm 1: Mikro İktisada Giriş 1. Bölüm 2: Arz ve Talep 15 İçindekiler Çeviri Kurulu... iii Uygulamalar... v Ön Söz... vii Bölüm 1: Mikro İktisada Giriş 1 1.1 Mikro İktisat Teorisinin Kapsamı.......2 1.2. Teorinin Doğası ve Rolü...2 İyi Bir Teori Nedir? 3 1.3.

Detaylı

Sağlık Reformunun Doğru Yapılması

Sağlık Reformunun Doğru Yapılması Sağlık Reformunun Doğru Yapılması Performans ve Hakkaniyetin Geliştirilmesi İçin Bir Kılavuz Marc J. Roberts William Hsiao Peter Berman Michael R. Reich Telif hakkı 2004 Oxford University Press, Inc. e

Detaylı

Sağlık Reformunun Doğru Yapılması

Sağlık Reformunun Doğru Yapılması Sağlık Reformunun Doğru Yapılması Performans ve Hakkaniyetin Geliştirilmesi İçin Bir Kılavuz Marc J. Roberts William Hsiao Peter Berman Michael R. Reich Telif hakkı 2004 Oxford University Press, Inc. e

Detaylı

I-GİRİŞ II-KONU III-İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

I-GİRİŞ II-KONU III-İNCELEME VE DEĞERLENDİRME I-GİRİŞ Teftiş Kurulu Başkanlığının 21/05/2008 tarih ve 1752 sayılı talimatları ile 20/05/2008 tarih ve 1739 sayılı Bakan Onayı gereğinin yerine getirilmesi görevi Müfettişliğimize verilmiştir (Ek:1,2).

Detaylı

DEĞERLENDİRME BULGULARI

DEĞERLENDİRME BULGULARI INTEL ÖĞRENCİ PROGRAMI DEĞERLENDİRME BULGULARI 8 AĞUSTOS 2007 Vera Michalchik, Willow Sussex ve Torie Gorges Brezilya, Şili, Çin, Misir, Hindistan, Israil, Meksika, Rusya ve Türkiye deki Intel Öğrenci

Detaylı

Öğrenme Sonuçlarının Yazılması ve Kullanılması

Öğrenme Sonuçlarının Yazılması ve Kullanılması Öğrenme Sonuçlarının Yazılması ve Kullanılması Declan Kennedy, Áine Hyland, Norma Ryan Bolonya sürecinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de niteliklerin ve nitelik yapılarının geleneksel tanımlarını

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-6-2 1. Basım, Kasım 2009 Copyright 2009, TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Bu kitabın

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI Küreselleşme (globalization), ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının daha

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Yüksek Lisans Tezi Sibel ERDOĞAN ANKARA-2012 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu Şubat 2014 İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu nun oluşturulması amacıyla, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB)

Detaylı

Joshua S. Goldstein ve Jon C. Pevehouse Uluslararası İlişkiler

Joshua S. Goldstein ve Jon C. Pevehouse Uluslararası İlişkiler Joshua S. Goldstein ve Jon C. Pevehouse Uluslararası İlişkiler International Relations, 2013-2014 Update (10 th ed.) Çeviren: Prof. Dr. Haluk Özdemir BB101 Yayınları: 6 1. Baskı: Ağustos 2015 ISBN 13:

Detaylı

Ekonomiyi Anlamak. Çeviren: Nejdet Kandemir

Ekonomiyi Anlamak. Çeviren: Nejdet Kandemir Ekonomiyi Anlamak Çeviren: Nejdet Kandemir Rothbard, Murray N. Ekonomiyi Anlamak Making Economic Sense (2 nd edition) Çeviren: Nejdet Kandemir ISBN 13: 978-975-6201-71-8 Liberte Yayınları / 171 Avusturya

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

TÜRKİYE DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar IV

TÜRKİYE DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar IV TÜRKİYE DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar IV Doç. Dr. T. Volkan YÜZER Prof. Dr. Gonca Telli YAMAMOTO Prof. Dr. Uğur DEMİRAY Ocak 2013, Eskişehir ii Önsöz Sevgili okurlar bir kez daha merhaba Dünya

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi. Haklarımızı Talep Etmek İçin: Geçim Güvenliği, İnsan Hakları ve Sürdürülebilir Kalkınma

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi. Haklarımızı Talep Etmek İçin: Geçim Güvenliği, İnsan Hakları ve Sürdürülebilir Kalkınma Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Haklarımızı Talep Etmek İçin: Geçim Güvenliği, İnsan Hakları ve Sürdürülebilir Kalkınma Caroline Moser, Andy Norton, Tim Conway, Claire Ferguson, Polly Vizard Sivil Toplumun

Detaylı

Yaflamda ve Meslekte Etik

Yaflamda ve Meslekte Etik 2. MUHASEBE ET K KONGRES Yaflamda ve Meslekte Etik 20 ŞUBAT 2010 THE MARMARA TAKSİM/İSTANBUL TÜRMOB YAYINLARI - 380 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı Cem Veb-Ofset.San.Tic.Ltd.Şti. Alınteri

Detaylı

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi?

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? ERG RAPORLARI fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri Eğitim

Detaylı

02a Değerleriniz. Alıştırma. Her Zaman Önemli Bazen Önemli Nadiren Önemli Hiçbir Zaman Önemli Değil

02a Değerleriniz. Alıştırma. Her Zaman Önemli Bazen Önemli Nadiren Önemli Hiçbir Zaman Önemli Değil 02a Değerleriniz Her Zaman Önemli Bazen Önemli Nadiren Önemli Hiçbir Zaman Önemli Değil Alıştırma Bu alıştırmayı tek başınıza yapmalısınız. Dikkatiniz dağılmadan düşünebileceğiniz sakin bir yer bulun...

Detaylı

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır Fon Yaratma Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliği nin desteği ile hazırlanmıştır. Yayın içeriğinin tüm sorumluluğu yalnızca TACSO ya aittir

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

Küresel Keynesçilik ve Küresel Ekonomik Kriz

Küresel Keynesçilik ve Küresel Ekonomik Kriz EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1231-1244 Küresel Keynesçilik ve Küresel Ekonomik Kriz Global Keynesianism and Global Economic Crisis M. Oğuz ARSLAN 1 ÖZET Hızlanan

Detaylı

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI 1 21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI Medya Okuryazarlığına Genel Bir Bakış ve Sınıf İçi Etkinlikler Tessa Jolls Elizabeth Thoman Ders Plan Tasarımı / Yazımı: Jeff Share Çevirenler Yrd. Doç. Dr. Cevat ELMA Yrd.

Detaylı

REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI HIFZISSIHHA MEKTEBİ MÜDÜRLÜĞÜ

REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI HIFZISSIHHA MEKTEBİ MÜDÜRLÜĞÜ REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI HIFZISSIHHA MEKTEBİ MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA DA SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI Carl-Ardy Dubois Martin Mckee Ellen Nolte ANKARA 2011 Sağlık Hizmetlerinde, Kapasite Planlama:

Detaylı

www.maximumbilgi.com ARAŞTIRMA SERİSİ No.29 İletişim ve İnsan İlişkileri

www.maximumbilgi.com ARAŞTIRMA SERİSİ No.29 İletişim ve İnsan İlişkileri www.maximumbilgi.com ARAŞTIRMA SERİSİ No.29 İletişim ve İnsan İlişkileri 1 BÖLÜM 1 Giriş 1.1. İletişim 1.1.1. Tanım ve Genel Açıklamalar Latince communis sözcüğünden türetilen communication sözcüğünün

Detaylı

Okulların Demokratik Yönetişimi 1

Okulların Demokratik Yönetişimi 1 Modül 11 Okulların Demokratik Yönetişimi 1 İçindekiler 1.Giriş 2.Demokratik Okul Yönetişimi nedir?...2 3. Demokratik yönetişimin faydaları nelerdir?...2 4. Demokratik Okul Yönetişimi için Kilit Alanlar:

Detaylı

1. HAFTA DERS NOTLARI

1. HAFTA DERS NOTLARI 1. HAFTA DERS NOTLARI 1 İşletme kavramı, işletmenin amaçları, faaliyet alanlarına göre işletme çeşitleri İşletme Kavramı İşletme Bilimi, işletmeleri ilgilendiren iç ve dış olayların açıklanması, çözümlenmesi

Detaylı