ÖZGEÇMİŞ. : :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. :05302019911 : draskinasan@gmail.com"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aşkın ASAN İletişim Bilgileri Adres :Merkezkent Sitesi, No:3/11, Hacılar Köyü, Gölbaşı/ Ankara Telefon Mail : : 2. Doğum Tarihi :26/11/ Ünvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Riyadh Üniversitesi, KSA 1989 Yüksek Lisans Eğitim Teknolojileri Texas Tech Üniversitesi, USA 1992 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye Akademik Unvanlar Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Öğretim Görevlisi İlahiyat Meslek Yüksekokulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Fatih Eğitim Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Doç. Dr. Doç.Dr. Doç.Dr. Profesör Eğitim Teknolojileri Bölümü, Ajman University of Science and Technology, BAE. (YÖK tarafından görevlendirme) Eğitim Teknolojileri Bölümü, Ajman University of Science and Technology, BAE. (YÖK tarafından görevlendirme) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Fatih Eğitim Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Department of Instructional and Learning Technologies, Sultan Qaboos University, Oman Avrasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

2 6. Yayınlar 6.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Asan, A. (2007). Concept Mapping in Science Class: A Case Study of fifth grade students. Educational Technology & Society, 10(1), (SSCI) 2. Abdelraheem, A., & Asan, A. (2006). The Effectiveness of Inquiry-Based Technology Enhanced Collaborative Learning Environment. International Journal of Technology in Teaching and Learning, 2(2), Asan, A (2003). School experience course with multimedia in teacher education. Journal of Computer Assisted Learning, 19, (SSCI) 4. Asan, A. (2003). Computer Technology Awareness by Elementary School Teachers: A Case Study from Turkey. Journal of Information Technology Education, 2, Asan, A. (2002). Pre-service Teachers Use of Technology to Create Instructional Materials: a school-college partnership. Journal of Information Technology for Teacher Education, 11, Asan, A. (2001). Collaborative Work between Faculty and School in Using Technology: an example from Turkey. E-Journal of Instructional Science and Technology, 5(1). 7. Asan, A. (1999). Interactive Multimedia in Religious Education. Muslim Education Quarterly, 16, Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler 1. Asan, A., Koca, N., (2006). An Analysis of Students' Attitudes Towards Internet. InA. Méndez-Vilas, B. González-Pereira, J. Mesa González, J.A. Mesa González (Eds.), Current Research Developments in Learning Technologies (2006). FORMATEX, Seville, Spain. 2. Asan, A. (2006). Learning History Can be Fun: The Times of Ottoman, Online Historical Newspaper. International Conference on Distance Education, ICODE2006, March, Muscat, Oman. 3. Koymen U., Shana, Z., Asan, A. (2006).Using Intentional Information Search Tools as Mind Tools for Meaningful Learning. In A.Abas,Z.W.,Idrus,N.(Eds) Transforming Higher Education for the Knowledge Society (2006) (pp ) SEAAIR, Lankawi, Malasia 4. Asan, A., Koymen, U., Alobeidat, A., (2005). Implications For The Design Of Multimedia: Designer's Philosophical Preference.In A. Méndez-Vilas, B. González- Pereira, J. Mesa González, J.A. Mesa González (Eds.), Recent Research Developments in Learning Technologies (2005) (pp ). FORMATEX, Badajoz, Spain

3 5. Asan, A. (2003). Effect of Computer Use on Instructional Material Development III. International Educational Technology Conference & Fair, Eastern Mediterranean University, North Cyprus, May Asan, A. (1999). Preservice Teachers Perceptions of Computer: Time Dependent Computer Attitude Survey, Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education SITE 2000, San Diego California, USA. pp Asan, A. (1999). Integrating Computer Technology Into Social Studies Classroom, Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education SITE 2000, San Diego California, USA. pp Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Al Musawi, A., Asan, A., Osman, M., and A., Abelraheem, A. (2012). A case of webbased inquiry learning model using learning objects, The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 11(1), 1-9; Available at: 2. Asan, A., & Haliloglu, Z., (2005). Implementing Project Based Learning in Computer Classroom. The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET, 4(3), Article Gunes, G., & Asan, A, (2005). Oluşturmacı Yaklaşıma Göre Tasarlanan Öğrenme Ortamının Matematik Başarısına Etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 1 (2005) Asan, A. (2002). Fen ve Sosyal Alanlarda Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutumları. Eurasian Journal of Educational Research, 7 (1). 5. Asan, A. ve Güneş, G. (2000). Oluşturmacı öğrenme yaklaşımına göre hazırlanmış örnek bir ünite etkinliği. Mili Eğitim Dergisi, Asan, A. (1998). Din Eğitiminde Öğrencilerin Düşünmeye yönlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 145, Kaya, M. & Asan, A. (1997). Dini ve Ahlaki Bilgi, Beceri ve Tutum Öğretiminin Etkili Yolları. OMÜİFD, 9, Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler 1. Odabası, H., Asan, A., Uysal, U. (2008). Democracy and Internet. In 8 th IETC Proceedings, Anadolu University. pp Köymen, Ü., Asan, A. (2001). İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Dersinde Bilgisayar Kullanımının Öğrencilerin Yaratıcı Yazma Becerilerine Etkisi X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 7-9 Haziran, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

4 3. Asan, A. (2000). Yazılım Değerlendirme Süreci ve Türkiye de Üretilen Bazı Yazılımların Öğrenme İlkelerine Uygunluğu IV. Ulusal Fen Eğitimi Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara,6-8 September, Asan, A., Güneş, G. (1999). İlköğretim 1. Kademe Okullarında Okutulmakta olan Hayat Bilgisi Dersini Destekleyici bir Eğitim Yazılımı Tasarımı ve Geliştirilmesi Eğitimde Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, EBİT 99, Bursa, Turkey, October, Asan, A. (1999). Öğretmenler için Bilgisayar Teknolojisi Yeterlikleri ve bu Yeterlikleri Kazanmada Karşılaşılan Sorunlar Eğitimde Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, EBİT 99, Bursa, Turkey, October, Asan, A. (1998). Bilgiyi İşlemede Etkili bir BDÖ Yazılımı Hazırlamanın Temel İlkeleri, III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Turkey, September Diğer Yayınlar Kitap Asan, A. (2012). Eğitimde Bir Yeni Yönelim Alanı. Hepimiz Globaliz Hepimiz Yereliz (Gutenberg Galaksi'den Zuckerberg Galaksi'ye). Sözen, E. (Ed.). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım Akdeniz Parlamenter Asamblesi nde hazırladığı raporlar ve kararlar Report on Terrorism [endorsed by consensus as a working document by the 1st Meeting of the Standing Committees, 18 September, St. Julians (Malta)] Report and Resolution on Definition of Terrorism adopted by consensus by the Assembly at the 4rd Plenary session 23 October 2009 Istanbul Report and Resolution on The Root Causes of Terrorism Approved unanimously on 25 June 2010, during the meeting of the Standing Committees, Belgrade 4. Report and Resolution on New Strategies and Perspectives in Countering Terrorism adopted by consensus by the Assembly at the 4rd Plenary session 29 October 2011 Palermo Report and Resolution on Gender and Equality İssues adopted by consensus by the Assembly at the 3rd Plenary session 14 November 2008 Monaco Report and Resolution on Women in Decision Making adopted by consensus by the Assembly at the 4rd Plenary session 23 October 2009 Istanbul Report and Resolution on Achieving Gender Equality Approved unanimously on 26 June 2010, during the meeting of the Standing Committees, Belgrade

5 Uluslararası Çağrılı Konuşmalar 1. Supporting Civil Society Initiatives to Empower Women s Roles in Countering Violent Extremism and Radicalization that Lead to Terrorism, Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) and Global Counter Terrorism Forum (GCTF), İstanbul, Turkey, 13/05/ Toplumsal Duyarlılık ve Gönüllülük Hizmetlerini Yaymada Yeni Teknolojilerin Kullanılması, International Conference on New Trends in Educational Technology, Eastern Mediterranean University, Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus, 13-14/04/ Women Rights in Turkey, Women and Parliament.. the present and the future Conference, Kuwait University, Centre for Studies and Research on Women, Kuwait City, Kuwait, 08-10/04/ Poverty Eradication Strategies, Urban Poverty and Family Friendly Strategies for Regeneration Conference, İstanbul, Turkey, 25/01/ Challenges and achievements in the implementation of the Millennium Development Goals for women and girls in Turkey, UN Commission on the Status of Women 58th. Session, New York/ USA, 10-21/03/ Women Employment in Turkey, 21st. Human Resource Management Congress, Turkish Human Resource Management Association (PERYÖN), İstanbul, Turkey, 05/11/ Gender Equality in Turkey, Inter-parliamentary Exchange and Dialogue Project, Symposium on Gender Equality, Paris, France, 06-07/1/ Centenary of the First World War Activities in Turkey, International Ministerial Seminar on the Centenary of the First World War, Paris, France, 16-19/10/ Gender Equality in Islam, Islamic Conference Youth Forum for Dialogue and Cooperation (ICYF-DC), 3rd. International Model OİC Global Summit 2013, Kuala Lumpur, Malaysia, 02-07/07/ Women Employment Strategies in Turkey, UNITEE (European-Turkish Business Confederation) Conference on Entrepreneurial and Professional Challenges for New European Women, Brussels, Belgium, 16/05/ Combating Violence aganist Women in Turkey, UN Commission on the Status of Women 57th. Session, New York, USA, 14-15/03/ Child Protection System in Turkey, Ministerial Conference: Ending the Placement of Children Under Three in İnstitutions: Support Nurturing Families For All Young Children, Sofia, Bulgaria, 21-22/11/2012.

6 13. Role of Young Muslim Women in Policy Development and Decision Making in Turkey, The Fourth Ministerial Conference on The Role of Women in Development of the OIC Member States on Strengthening Women s Participation and Roles in Economic Development in OIC Member States, Jakarta, Indonesia, 4-6/11/ Active Aging Action Plan in Turkey, 4th International Congress of Educational Congress on Education for Active Ageing and Active Citizenship, Istanbul, Turkey, 04/05/ Women in Decision Making, Conference on Women and Ballot Box in Libya, Tripoli, Libya, 29/05/ Women Rights in Turkey, Arab Forum on Advocating for Women s Rights, The Arab League, Cairo, Egypt, 23-24/04./ Poverty Alleviation Strategies in Turkey, The Politics of Poverty Alleviation in the Global South: Comparative Perspectives from Leading Policymakers, Brown University / Watson Institute, Boston, USA, 18-19/04/ The empowerment of rural women and their role in poverty and hunger eradication, development and current challenges in Turkey, UN Commission on the Status of Women 56th. Session, New York, USA, 25/02/ Women Rights in Islam, International Seminar on the Eminent Ladies of Divine Religions, İran Presidency Office, Tehran, Iran, 01/02/ Family Education Program in Turkey, World Family Organizaiton (WFO) World Family Summit +7 Session: Ministerial Roundtable, Abu Dhabi, UAE, 05-07/12/ Women s Empowerment in Decision Making Mechanisms in Turkey, Current Trends of Development of National Gender Mechanisms in European Countries International conference organised in the framework of the Ukrainian Chairmanship of the Council of Europe Committee of Ministers Session, Kyiv, Ukraina, 25-26/10/ Akademik seminerler ve işlik çalışmaları 1. Developing Self-learning Materials: Linear Programming, Ministry of Education, Oman /3/ Developing and Using Learning Objects Workshop, Ministry of Education, Oman /9/ IT in Teaching and Learning (Instructional Skills Development Workshop, Centre for Educational Technology, SQU, Oman) Developing Creative Instructional Materials (AlHila School, Muscat, OMAN) 14-15/01/ Team Teaching, (Institute of Health Science, Ministry of Health, OMAN) 22/12/2005.

7 6. IT in Teaching and Learning (Instructional Skills Development Workshop, Centre for Educational Technology, SQU, Oman) Öğretimde Multimedia Uygulamaları (Ata School, Trabzon, Turkey) Authorware 6.0 Workshop (Ajman University of Science and Technology, UAE) Bilgisayarların Okullarda Etkili kullanılması (Cumhuriyet School, Trabzon, Turkey) Sempozyum/Kongre 1. ICODE, International Conference on Distance Education,, March 2006, Muscat, Oman 2. Akdeniz Parlamenter Asamblesi 5. Genel Kurulu, 23 Kasım Womenist, 5 Kasım 2010, İstanbul 4. Change in Muslim Societies and Role of Women Conference, 24 December 2011, İstanbul 7. Projeler 1. İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi için İnteraktif Bilgisayar Yazılımı Geliştirme. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Araştırma Projesi No: (Aralık 2002 de tamamlandı), Proje Yöneticisi. 2. The Effects of "Learning Objects Supported Inquiry-Based Online Learning Environment on Student's Learning Outcomes" Sultan Qaboos Universitesi, Project Code Number: IG/EDU/TECH/07/01, Proje Yöneticisi. 3. Altınbilezik: Kırsal Kesimde Kadınların Mesleki Eğitime Yönlendirilmesi. Ankara Valiliği, Meclis, Şubat 2009, Proje Yöneticisi. 4. KADEM: kadın Eğitim Merkezi Kecioren Belediyesi, Kasım 2010, Proje Yöneticisi. 5. Gönül Elçileri Projesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aralık 2012, Proje Yöneticisi. 6. Üniversite Öğrencileri için Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Mayıs 2013, Proje Yöneticisi.

8 8. İdari ve diğer Görevler 1. Avrasya Üniversitesi Rektörü halen 2. Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Genel Koordinatörü Bakan Yardımcısı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Eylül Ankara Milletvekili ( ) 4. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi ( ) 5. Başkan Yardımcısı, Akdeniz Parlamenter Asamblesi, Malta, Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı, TBMM, Dekan Yardımcısı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Bölüm Başkan Yrd. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü, Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri 1. Üye, Global Agenda Council on Women's Empowerment, Dünya Ekonomik Forumu, 2012-devam ediyor 2. Danışma Kurulu Üyesi, Kadının Güçlenmesi, Dünya Bankası, Washington, USA, Üye, Association for the Advancement of Computing in Education (AACE) 10. Editörlük ve Hakemlikler 1. Hakem, Educational Technology & Society Dergisi, devam ediyor 11.Ödüller 1. Akdeniz Parlamenter Asamblesi, En Başarılı Milletvekili Ödülü, Monaco, 15 Kasım Yüksek Lisans: West Texas Turkish American Association Yüksek lisans Bursu, Texas Tech University, Lubbock, USA ( ) 3. Lisans: Suudi Arabistan Kırallığı Lisans Eğitimi Bursu, Eğitim Fakültesi, Riyad KSA ( )

9 12. Verilen Lisans/Yüksek lisans Dersleri Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Güz Bilgisayar Destekli Eğitim* Güz Advanced Instructional Design* Bahar Multimedia in Education* Bahar Creative Learning in Education * Güz Information Technology in Education* Bahar Situated learning and Computers* Güz Use of Computers as a Cognitive Tools in Schools * Bahar Instructional, Information and Communication Technologies* Güz Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı Bahar Çokluortam Tasarımı ve Üretimi Güz Foundations of Computer Aided Instruction Bahar Application of Authoring Languages in PC Environment Bahar Instructional Design Güz Planning, Measurement and Evaluation in Computer Education Güz Design, Development and Evaluation of Educational Software Bahar Introduction To Teaching Profession Bahar Introduction to Instructional System Analysis and Design Güz Instructional System Analysis and Design Güz Evaluation in Educational Technology Bahar Introduction to Educational Technology Bahar Utilization and Maintenance of Instructional Devices * İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü.

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü. 1. Adı Soyadı : Aytekin İŞMAN 2. Doğum Tarihi : 14.12.1964 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA Yrd.Doç.Dr. NURAY GEDİK Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA E-posta nuray.temur@gmail.com /

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Yavuz Samur ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 2. İletişim Bilgileri Adres : Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Çırağan Cad.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feyza Doyran Doğum Tarihi: 06/06/1964 Ünvan: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU

PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gölge (Çıtak) Seferoğlu Doğum Yeri: Kayseri Doğum Tarihi: 4 Nisan 1968 Yabancı Dil: İngilizce, Almanca Uzmanlık Alanı: İngiliz Dili Eğitimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüseyin Bicen 2. Doğum Tarihi: 31 Aralık 1986 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Yabancı Dil: İngilizce 6. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Bilgisayar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Ahmet Baytak

Yrd. Doç.Dr. Ahmet Baytak Yrd. Doç.Dr. Ahmet Baytak İş Tecrübesi 1. 2010- -- : Harran Üniversitesi-endislği (Yrd. Doç. Dr.) 2. 2009-2010: Erciyes Üniversitesi-Biligisayar Öğretimi ve Eğitim Teknolojileri (Öğr. Gör. Dr.) Öğrenim

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ / SİNOP

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ / SİNOP CEMALETTİN AYAS ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 Adres Telefon : 3682715757-2030 E-posta : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ

Detaylı

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax)

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: MACİD AYHAN MELEKOĞLU 2. Doğum Tarihi: 1979 3. Unvanı: DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı e-posta : Sinan OLKUN : Prof. Dr. : sinanolkun@gmail.com sinan.olkun@tedu.edu.tr 01. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl 05.Profesör

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:5065600049 Telefon:- Faks:

Detaylı

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nermin Özgülbaş Doğum Tarihi : 09. 06. 1968 Medeni Durumu : Evli Çocuk Sayısı : 1 Yabancı Dil : İngilizce İş Adresi Başkent Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yönetim ve Organizasyon. 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yönetim ve Organizasyon. 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ALİ ERKAN EKE 2. Doğum Tarihi: 25.11.1940 3. Ünvanı: Prof. Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Yönetim Yönetim Yönetim ve Organizasyon Ankara

Detaylı

Prof. Dr. Füsun AKARSU

Prof. Dr. Füsun AKARSU Prof. Dr. Füsun AKARSU Boğaziçi University Faculty of Education Department of Secondary Schools Science and Mathematics Education 34342 Bebek İSTANBUL +90 212 359 67 99 akarsu@boun.edu.tr ACADEMIC DEGREES

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ NAZİME TUNCAY

ÖZGEÇMİŞ NAZİME TUNCAY ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: NAZİME TUNCAY Doğum Tarihi : 22/09/78 Yer : Lefkoşa Milliyet : Kıbrıslı Web Siteleri : http://www.nazimetuncayuzaktanegitim.com Blogları : http://www.sanalduslerveozelgercekler.blogspot.com

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Ortaöğretim Fen ve Matematik Öğretmenliği. 2002 Doktora Matematik Eğitimi University of Georgia, ABD 2008

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Ortaöğretim Fen ve Matematik Öğretmenliği. 2002 Doktora Matematik Eğitimi University of Georgia, ABD 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zelha TUNÇ-PEKKAN 2. Doğum Tarihi : 25.07.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Öğretmenliği ODTÜ 2000

Detaylı

E-Mail: ihdiken@anadolu.edu.tr Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~ihdiken/

E-Mail: ihdiken@anadolu.edu.tr Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~ihdiken/ Doçent Doktor İbrahim H. DİKEN Kişisel Bilgiler E-Mail: ihdiken@anadolu.edu.tr Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~ihdiken/ Ana Dili: Türkçe Uyruğu: TC İş Adresi: EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖZEL EĞİTİM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

Publications. International

Publications. International Publications International Hunuk, D., Ince, ML, Tannehill, D. (Online first, September 5, 2012) Developing teachers healthrelated fitness knowledge through a community of practice: Impact on student learning.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER ÖĞRENİM

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER ÖĞRENİM ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı, Soyadı : Gönül Kırcaali-İftar Doğum yeri ve yılı : Eskişehir, 1962 Yabancı dil : İngilizce E-posta adresi : giftar@anadolu.edu.tr ÖĞRENİM Doktora : Toronto Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Öğretim görevlisi, Bahçeşehir Üniversitesi (2009 devam ediyor)

Derece Alan Üniversite Yıl. Öğretim görevlisi, Bahçeşehir Üniversitesi (2009 devam ediyor) 1. Adı Soyadı: Mine Özaşçılar 2. Doğum Tarihi: 12.06.1981 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi, Dr. ÖZGEÇMİŞ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Lütfü Şağbanşua 2. Doğum Tarihi: 19.11.1978 3. Unvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Lütfü Şağbanşua 2. Doğum Tarihi: 19.11.1978 3. Unvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Lütfü Şağbanşua 2. Doğum Tarihi: 19.11.1978 3. Unvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 2000 Y. Lisans

Detaylı