Betonarme Kolonların Yanal Öngerme Metodu İle Depreme Karşı Güçlendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Betonarme Kolonların Yanal Öngerme Metodu İle Depreme Karşı Güçlendirilmesi"

Transkript

1 ECAS2002 Ululararaı Yaı ve Derem Mühendiliği Semozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniveritei, Ankara, Türkiye Betonarme Kolonların Yanal Öngerme Metodu İle Dereme Karşı Güçlendirilmei M. Saatçioğlu Ottawa Üniveritei, İnşaat Mühendiliği Bölümü, Ottawa, Kanada ÖZET: Geçtiğimiz deremlerde haarların büyük bir bölümünün yeteriz kolon davranışından kaynaklandığı gözlenmiştir. Deremden haar gören ve yıkılan betonarme kolonların büyük çoğunluğunda etriyelerin yeterli olmadığı açıka ortaya çıkmıtır. Bu tür kolonları dereme karşı güçlendirmek amaı ile Kanada nın Ottawa Üniveriteinde Retro-belt Yanal Öngerme teknolojii geliştirilmitir. Bu bildiride, geliştirilen güçlendirme yönteminin detayları, yaılan araştırmalar ve taarım önerileri unulmuştur. Anahtar Kelimeler : Aderan kaybı; betonarme kolonlar; dereme karşı güçlendirme; kemeye karşı güçlendirme; öngermeli beton; öteleme oranı; argı donatıı; üneklik. ABSTRACT: Performane of truture during reent earthquake learly demontrated that the majority of damage ourred in their olumn. Thi ould be attributed to oor deign and detailing of reinfored onrete olumn, eeially lak of uffiient tranvere reinforement. A eimi retrofit tehnology wa develoed at the Univerity of Ottawa Canada, to addre the roblem, whih involve lateral retreing of olumn. The tehnology, known a Retro-belt, i deribed in the aer with uorting reearh and rooed deign roedure. Giriş Son yıllarda ratlanan derem haarlarının büyük bir bölümünü yeteriz kolon davranışı ile açıklamak mümkündür. Deremde haar gören ve yıkılan betonarme kolonların büyük çoğunluğunda etriyelerin yeterli olmadığı gözlenmiştir. Bilindiği gibi, etriyelerin derem yüküne karşı üç önemli etkii vardır. Bunlar; i) keme yüküne karşı dayanım arttırma, ii) argı donatıı olarak betonun ünekliğini artırma ve iii) boyuna donatının bindirmeli eklerinde aderanı arttırmakdır. Her üç etki de yatay gerilmelere karşı aif dayanım oluşturmaktadır. Yanal öngerme uygulandığında gerek aif ve gereke aktif dayanım oluşturarak daha etkin bir durum yaratmak mümkündür. Bu bildiride, on yıllarda Kanada nın Ottawa Üniveriteinde yazar tarafından geliştirilen ve betonarme kolonları dereme karşı güçlendirmeyi amaçlayan Retro-belt Yanal Öngerme teknelojiini içeren bir araştırma rojei unulmuştur. 221

2 Ottawa Üniveriteinde bu konu ile ilgili yoğun deneyel araştırmalar 1993 yılından bu yana devam etmektedir. Çalışmaların birini aşamaında kemeye karşı zayıf elemanlar hedef alınmış ve kıa kolonların davranışları inelenmiştir. İkini ve üçünü aşamalarda eğilme ağırlıklı kolonlar hedef alınarak gerek yekare ve gereke bindirmeli ekli boyuna donatı içeren elemanlar denenmiştir. Güçlendirme, 9.53 mm çaında ve 54.8 mm 2 keit alanında öngerme donatı demetlerinin (7 telli demet) kolon etrafına tekil çemberler şeklinde arılı gerilmei ile gerçekleştirilmişdir. Retro-belt olarak tanımlanan bu donatı demetlerinin uçları özel olarak geliştirilmiş ankorajlarla bağlanmış ve güçlendirme amaına bağlı olarak yaklaşık 300 MPa ile 930 MPa araında öngerme uygulanmıştır. Daireel kolonlarda öngerme, direk olarak kolon yüzüne uygulanarak düzgün yayılı baınç oluşturmaktadır. Bu tür baının kare veya dikdörtgen kolonlarda elde edilmei güç olduğundan, bu geometrilerdeki kolonlar için özel geliştirilmiş ve yanal baını kolon yüzüne dağıtmayı amaçlıyan çelik çerçeveler kullanılmaktadır. Bu arştırma rojeinin detayları ve elde edilen onuçlar aşağıda özetlenmiştir. Kemede Kritik Kolon Deneyleri Deneyel Araştırma Keme kuvveti altında kritik kolon elemanları 600 mm çaında daireel ve 550 mm keitinde kare kolonlardan oluşmuştur. Kolon boyu, ankatre olarak kabul edilen temel menedi ile ıfır-moment noktaı araını temilen 1485 mm olarak alınmıştır. Kolon taarımı derem şartnamei göz önünde bulundurulmakızın yaılmış olu, ratikte ratlanan kolonların çoğunluğunu temil etmektedir. Boyuna donatı 16.5 mm çaında (300 mm 2 alanında) ve 400 MPa akma dayanımlı 12 çubuktan oluşmuştur. Etriyeler 11.3 mm çaında (100 mm 2 alanında) ve 400 MPa akma dayanımlı donatı çeliğinden oluşu yaklaşık 300 mm aralıklarla yerleştirilmiştir. Etriye uçları daireel kolonlarda üt üte bidirilmiş ve kare kolonlarda 90 deree kıvrılmıştır. Bu nedenle derem dayanımı için öngörülen detaylandırmalara uyulmadan yaılmıştır. Deneyler ekenel kaaitenin yaklaşık % 13 ü altında ve yatay derem yükünün terinir tekrarlanır şekilde uygulanmaı ile gerçekleştirilmiştir. Yatay yük, yatay delamanların giderek artırılmaı ve her delamanda üç kere tekrarlanmaı şeklinde uygulanmıştır. Deney elemanları aynı özelliklere ahi ikişer kolondan oluşmuştur. Bunlardan biri güçlendirilmemiş, diğeri ie yanal öngerme yöntemi ile güçlendirilmiştir. Şekil 1 güçlendirilmemiş olan BR S1 kare kolonunun terinir tekrarlanır yük altında elde edilmiş moment-delaman eğriini götermektedir. Bu şekilden anlaşılaağı gibi kolon, kendi boyunun yaklaşık % 1 i kadar yatay ötelemeden (kolon öteleme oranı) hemen onra eğilme kaaiteine erişemeden gevrek keme kırılmaına maruz kalmıştır. Aynı özelliklere ahi BR S2 kolonu, yanal öngerme ile güçlendirilmiş ve aynı yöntemle denenmiştir. Yanal öngerme demetlerinden oluşan Retro-belt çemberleri 150 mm aralıklarla kolon boyuna ıralanmış ve her birine yaklaşık 300 MPa çekme uygulanmıştır. Şekil 2, bu kolon için deneyel olarak elde edilen moment-delaman eğriini götermektedir. Bu eğri, kolonun deformayon kaaiteinin büyük ölçüde artarak ünek bir davranış göterdiğini kanıtlamaktadır. Görüldüğü gibi, yanal öngerme, kemeden kaynaklanan eğik çatlakların oluşmaını geiktirmiş ve daha ileriki deformayonlarda ek keme donatıı görevini görerek keme kırılmaını önlemiştir. Böylee, gevrek keme kırılmaı önlemiş ve ünek eğilme davranışı ağlanmıştır. Aynı 222

3 uygulamanın daireel kolonlar üzerindeki etkii kaamli olarak inelenmi ve benzeri onular elde edilmitir (Saatçioğlu et al. 2000). Moment Kolon Öteleme Oranı (%) (kn.m) D F P L M M = F L + P BR-C Yatay Delaman (mm) Şekil 1 Güçlendirilmemiş BR-C1 Kolonu Moment-Delaman eğrii Moment Kolon Öteleme Oranı (%) (kn.m) M = F L + P BR-C Yatay Delaman (mm) Şekil 2 Güçlendirilmiş BR-C2 Kolonu Moment-Delaman eğrii Eğilme Davranışlı Kolon Deneyleri Eğilme altında beton ezilmeine karşı kritik davranış göteren kolonların araştırılmaı, 508 mm çaında daireel ve 500 mm keitinde kare kolonlarla yaılmıştır. Kolon boyu, ankatre temel meneti ile ıfır-moment noktaı araın 2.0 m olarak alınmıştır. Kolon taarımı, derem şartnamei göz önünde bulundurulmakızın yaılmıştır. Boyuna donatı 16.5 mm çaında (300 mm 2 alanında) ve 400 MPa akma dayanımlı 12 çubuktan oluşmuştur. Boyuna çubuklar temelden başlıyarak kolon boyuna ekiz olarak kullanılmıştır. Bu uygulama, her ne kadar gerçek yaım ratiğini yanıtmaa da, donatı ek yerlerinde ortaya çıkabileek diğer etkenleri kaldırmak ve gerçek eğilme davranışını inelemek amaı ile özellikle yaılmıştır. Etriyeler 11.3 mm çaında (100 mm 2 alanında) ve 400 MPa akma dayanımlı donatı çeliğinden oluşmuş ve yaklaşık 300 mm aralıklarla yerleştirilmiştir. Deneyler, ekenel kaaitenin yaklaşık % 15 i altında ve yatay derem yükünün terinir tekrarlanır şekilde uygulanmaı ile gerçekleştirilmiştir. Yatay yük, yatay delamanların giderek arttırılmaı ve her delamanda üç kere tekrarlanmaı şeklinde uygulanmıştır. Deney elemanları aynı özelliklere ahi ikişer kolondan oluşmuş olu bunlardan biri güçlendirilmemiş, diğeri ie yanal öngerme yöntemi ile güçlendirilmiştir. Şekil 3 güçlendirilmemiş olan BR S3 kare kolonunun terinir tekrarlanır yük altında elde edilmiş moment-delaman eğriini götermektedir. Kolon, yaklaşık olarak kolon boyunun % 2 i düzeyinde yatay ötelemeden hemen onra eğilme baını altında beton ezilmeine maruz kalmış ve dayanımını yitirmiştir. Aynı özelliklere ahi ikiz kolon, BR S4, yanal öngerme ile güçlendirilmiş ve aynı yöntemle denenmiştir. Yanal öngerme demetleri 150 mm aralıklarla oluşturulan tekil Retro-belt çemberleri halinde kolon boyuna arılmış ve her birine yaklaşık 500 MPa öngerme uygulanmıştır. Şekil 4 bu kolon deneyi enaında kaydedilen moment-delaman eğriini götermektedir. Bu eğri, kolonun deformayon kaaiteinin büyük ölçüde artarak ünek bir davranış göterdiğini kanıtlamaktadır. Davranıştaki bu denli iyileşme yanal öngermenin aktif ve aif argı baını uygulamaı onuu ortaya çıkmıştır. Aynı güçlendirme yönteminin 223

4 daireel kolonlar üzerindeki etkii de deneyel olarak inelenmiş ve % 8 lik bir öteleme oranı elde edilmiştir. Kolon Ötelenme Oranı (%) Kolon Ötelenme Oranı (%) Yatay Delaman (mm) Şekil 3 Güçlendirilmemiş BR-S3 Kolonu Moment-Delaman Eğrii Yatay Delaman (mm) Şekil 4 Güçlendirilmiş BR-S4 Kolonu Moment-Delaman Eğrii Eğilme altındaki kolon davranışı ve uygulanan güçlendirme yöntemi bindirme ekli boyuna çubukların kullanıldığı elemanlarla devam etmiştir. Bu amaçla, daha öne denenmiş eğilme ağırlıklı kolonların birer eşleri kolon-temel birleşim yerlerinde boyuna donatının bindirmeli olarak eklenmei ile hazırlanmış ve denenmiştir. Boyuna çubukların eklenmei için bırakılan filiz boyu, donatı çaının 20 katına karşı gelen 390 mm dir. Deneyler, daha öneki kolonlarda da olduğu gibi ekenel kaaitenin yaklaşık % 15 i altında ve yatay derem yükünün terinir tekrarlanır şekilde uygulanmaı ile gerçekleştirilmiştir. Yatay Yük (kn) % -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Kolon Öteleme Oranı (%) Şekil 5 Güçlendirilmemiş BR-S5 kolonunu yatay yük-delaman eğrii Şekil 5, güçlendirilmemiş olan BR S5 kare kolonunun terinir tekrarlanır yük altında elde edilen yük-delaman eğriini götermektedir. Kolondaki boyuna çubuklar mafallaşma bölgeinde aderan kaybına uğramışlar ve yaklaşık % 1 lik ötelemeden hemen onra kolon dayanımının düşmeine neden olmuşlardır. Aynı özelliklere ahi diğer eleman (BR-S6) yatay öngerme yöntemi ile güçlendirilmiştir. Bu defa, yatay öngerme çember aralığı ıklaştırılmış ve bindirmeli ek bölgeinde 100 mm ye düşürülmüştür. Ayrıa, öngerme düzeyi iki katına çıkartılarak donatı demetinin koma dayanımının % 50 i olan 930 MPa a kadar yükeltilmiştir. Şekil 6 deneyel elde edilmiş yük-delaman eğriini götermektedir. Şekilden de görüleeği gibi bu 224

5 düzeydeki yanal öngerme çok başarılı olmuş ve kolonun elatik-ötei öteleme oranı % 5 e çıkmıştır. Yatay Yük (kn) % -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Kolon Öteleme Oranı (%) Şekil 6 Güçlendirilmiş BR-S6 kolonunun yatay yük-delaman eğrii Taarim Önerileri Yukarıda detayları verilen büyük ölçekli deney elemanının davranışı, derem güvenliği yeteriz betonarme kolonların deformayon yeterizliğini açık bir şekilde ergilerken, kullanılan yanal öngerme yönteminin oldukça başarılı olduğunu götermiştir. Güçlendirme yöntemi, gerek keme dayanımının ve gereke beton argı donatıının yeteriz olduğu kolonlarda aif ve aktif baınç uygulayarak kolonların dayanım ve deformayon kaaitelerini arttırmıştır. Bu yöntem, aynı zamanda boyuna donatıların bindirmeli ek yerlerinde görülen aderan kaybını önlemiş ve latik mafalların dayanım kaybı olmakızın oluşmaını ağlamıştır. Sonuç olarak; yanal öngerme güçlendirme yöntemi dereme dayanıklı yaı taarımında öngörülen etriye ıklaştırılmaının ve özel etriye detaylarının yararlarını derem güvenliği yeteriz kolonlarda başarılı bir şekilde ağlamıştır. Bu uygulama için gerekli taarım önerileri aşağıda belirtilmiştir. Keme Güçlendirmei Betonarme elemanlarda keme dayanımı, betonun ve keme donatıının katkılarından oluşur. Yanal öngerme gerek betonun ve gereke donatının keme dayanımını olumlu yönde etkiler. Eğik çekme çatlağının oluşmaı ile keme dayanımını yitiren beton, agrega kenetlenmei ile bu etkinliğini yanal birim uzamaya kadar ürdürebilir. Bu limit aynı zamanda 400 MPa akma ınırında çalışan etriye donatıının da limitidir. Bu yatay birim uzama limiti içinde öngerme katkıı aşağıda belirtildiği gibi alınabilir. V V + V + V (1) e h V = 2A (fe E) (2) Denklem (2) de verilen ve öngerme ile elde edilen keme dayanımı, keme çatlaklarının ve bundan kaynaklanabileek beton haarının kontrol altında tutulmaı durumunda geçerli olu daha ileri deformayonlarda ortaya çıkaak ek keme dayanımını içermemektedir. Gerçekte, kullanılan öngerme çeliği, beton keme dayanımının yatay 225

6 birim uzama limiti olarak alınan düzeyinin öteinde keme donatıı olarak çalışı ek dayanım oluşturur. Bu durumda, derem onraı ortaya çıkabileek beton haarını kabul etmek ve beton dayanımını ihmal etmek gerekir. Böyle bir erformanın geçerli olabileeği durumlarda aşağıdaki taarım denklemleri kullanılabilir. V V + V (3) e h V = 2A f y (4) Yukarıda önerilen denklemler, geçerliliği deneyel olarak göterilmiş aşağıdaki limitler ile kullanılmalıdır. 50 MPa f 0.5 (5) e f u h (6) 4 Platik mafal bölgelerinde betonun keme dayanımına katkıını, ve özel derem detaylandırılmaının kullanılmadığı etriyelerde yanal donatı katkıını ihmal etmek güvenli olur. Sargılamayı Artırma Eğilme ve ekenel yük altında gevrek kırılma ergilemei beklenen kolonların argı donatıı ile ünekliğinin arttırılmaı dereme karşı güçlendirmenin önde gelen gerekinimlerindendir. Yukarıda, bu koşulun yanal öngerme ile başarılı bir şekilde gerçekleştirilebileeği göterilmiştir. Bu uygulama Saatçioğlu ve Razvi (2002) tarafından betonarme kolonlar için geliştirilen ve aşağıda belirtilen denklem ile gerçekleştirilebilir. f' Ag 1 Pf ρ = 14 1 δ (7) f A k P ro A A g (8) Pf 0.2 (9) Pro Denklem (7) deki k katayıı argı donatıının etkinlik dereeini yanıtmakta olu, düzgün dağılımlı yanal baınç yaratan donatı konfigürayonlarında 1.0 olarak alınır. Söz konuu yanal öngermede kullanılan konfigürayon, k katayıının 1.0 olarak alınmaını uygun kılar. Ayrıa (A g /A 1) oranı, kolon örtü beton alanının kolon çekirdek alanına oranını vermekte olu kolon yüzüne yaılan öngerme uygulamaında ıfıra eşittir. Bu nedenle Denklem (8) deki minimum değer olan 0.3 ün kullanılmaı gerekir. Bu değer Denklem (7) de kullanılaak olura ve yaılaak güçlendirmenin % 4 lük bir yanal öteleme oranı için uygulanaağı düşünüleek olura, öngerme çemberi için gerekli donatı oranı aşağıdaki denklemden elde edilebilir. f' Pf ρ = 0.2 (10) f P ro 226

7 Yukarıdaki denklemdeki f, beton baınının ezilmeye eriştiği düzeyde argı donatıının gerilimini vermektedir. Bu değer, aktif yanal baınç yaratan ön germe ile derem enaında ortaya çıkan aif baının yaratığı ek çekmeden oluşmaktadır. f = f + ε E (11) e tr Paif baınç oluşumunda yükek dayanımlı argı donatıının etkiini ineleyen Saatçioğlu ve Razvi (1998, 2002), deneyel olarak ölçülen gerilmelerin 1000 MPa a kadar çıkabileeğini, fakat bunun için argı donatıının ve ekenel yükün belli bir düzeyin üzerinde olmaı gerektiğini belirtmişlerdir. Diğer taraftan 600 MPa lık çekme gerilmeinin ve ona karşıt birim uzamanın ürekli gözlendiğini ve bu mertebenin güvenli bir taarım limiti olarak kullanılabileeğini de ifade etmişlerdir. Bu nedenle Denklem (11) de kullanılan ε tr nin değeri olarak alınabilir. Beton argı mekanizmaının etkinliği kullanılan donatının ıklığı ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenle Retro-belt argı çemberlerinin en fazla 150 mm aralıklarla kullanılmaı gerekmektedir. Bindirmeli Eklerde Gerekli Güçlendirme Boyuna donatıların ek yerleri genellikle derem yükü altında mafallaşmaya elverişli, eğilmeye kritik eleman uçlarındadır. Bu bölgelerin dışarıdan yanal öngerme ile ıkıştırılarak güçlendirilmei donatı aderanının arttırılmaı yönünden gerekli olabilir. Kolon deneylerinden elde edilen veriler, bindirmeli eklerde birim uzamaların ile nin altında olduğu hallerde yeterli aderanın oluştuğunu götermiştir (Saatioglu et. al. 2000; Beauejour 1999; Prietly and Seible 1991). Bu nedenle, güçlendirme taarımında göz önünde bulundurulaak önemli nokta enine birim uzamaların belli bir limitin altında tutulmaıdır. Gerekli olan bu şart Denklem (11) deki ε tr değerinin olarak alınmaıyla ve Denklem (10) da öngörülen donatı oranının kullanılmaıyla yerine getirilir. Bu amaç için gerekli Retro-belt çemberlerinin boyuna donatı ek yerleri boyuna kullanılmaı gerekmektedir. Bu bölgelerin dışında, güçlendirme ve iyileştirme gerekinimlerine bağlı olarak, argı veya keme için gerekli çember uygulamaı yaılabilir. Sonuçlar Bu bildiride tanıtılan retro-belt yanal öngerme teknelojiinin ınanmaını amaçlayan araştırma rojeinden elde edilen onuçlar aşağıda özetlenebilir: Derem taarımız betonarme kolonlar yaklaşık % 1 lik yanal ötelenmeden hemen onra gevrek kırılma özellikleri göterirler. Genellikle bu kırılmalar ve dayanım kayıları keme ve argı donatılarının yeterizliğinden kaynaklanır. Retro-Belt Yanal Öngerme Tekniği, betonarme kolonların derem emniyetini büyük ölçüde artırarak kemeden, beton ezilmeinden ve donatı ıyrılmaından kaynaklanan erken dayanım dümelerini önlemiş ve ünek davranış oluştmuştur. Yaılan deneylerde yanal ötelenmelerin % 4 ila % 6 düzeylerine ulaştığı göterilmiştir. 227

8 Gerek uygulamadaki kolaylık, ve gereke elde edilen ekenomi, Retrobelt Yanal Öngerme yönteminin betonarme kolonlarda uygulanbileek uygun güçlendirmede yöntemlerinden biri olduğunu götermiştir. Referanlar Beauejour, P Seimi Retrofitting of Conrete Bridge Column by External Pretreing, Mater Thei, Det. of Civil Engn. U. of Ottawa, Ottawa, Canada. Prietly, M.J.N., and Seible, F Seimi Aement and Retrofit of Bridge. Univerity of California, San Diego, Str. Sytem Re. Projet No. SSRP-91/03, 418. Saatçioğlu, M. and Razvi, S. R "Dilaement Baed Deign of Reinfored Conrete Column for Confinement." ACI Strutural Journal, Vol. 90, No.1. Saatçioğlu, M. ve Razvi, S. R "High-Strength Conrete Column with Square Setion under Conentri Comreion," ASCE Journal of Strutural Engineering, Vol. 124, No. 12, Saatçioğlu, M., Yalçin, C., Me, D., and Beauejour, P Seimi Retrofitting Conrete Column by External Pretreing. OCEERC Reearh Reort, Det. of Civil Engineering, Univerity of Ottawa, Ottawa, Canada. Simgeler A : Kolon çekirdek alanı A g : Kolon enkeit alanı A : Öngerme demeti keit alanı D : Yanal yüklemenin yaıldığı yöne dik kolon enkeit boyutu E : Öngerme donatıının elatiite modülü f e : Uygulanan öngerilim (tüm kayılardan onra) f u : Öngerme donatıı koma dayanımı f y : Öngerme donatıı akma dayanımı f : Enine donatının alabileeği makimum gerilme f : Beton ilindir dayanımı h : Keme (derem) kuvveti yönünde kolon enkeit boyutu k : Sargı donatıının geometrik etkinliğini yanıtan katayı P f : Yük katayıı ile çarılmış ekenel yük P ro : Malzeme hea dayanımları ile elde edilen ekenel kolon dayanımı : Retro-belt öngerme demet aralığı V : Beton keme dayanımı V e : Tolam derem keme dayanımı V : Yanal öngerme donatıının (Retro-belt) keme dayanımına katkıı V : Enine donatının (etriyelerin) keme dayanımına katkıı δ : Ötelenme oranı (yanal ötelenme/kolon boyu) ε tr : Yanal birim değişim ρ : Yanal öngerme donatı oranı (A / D ) 228

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya OTOMOTİV SİSTEMLERİ VE KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya OTOMOTİV SİSTEMLERİ VE KONTROLÜ Otomatik Kontrol Ulual Tolantıı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya OTOMOTİV SİSTEMLERİ VE KONTROLÜ 8 Otomatik Kontrol Ulual Tolantıı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya Ni-MH Batarya Sitemlerinde Gözleyici-Temelli Hata

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 65-85 Ocak 2006

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 65-85 Ocak 2006 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 65-85 Oak 6 EKSENEL YÜK ALTINDAKİ ÇELİK LİFLİ VE LİFSİZ ETRİYELİ BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ DENEYSEL VE ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ

Detaylı

Dinamik dersinde eğik düzlem üzerinde bir cismi hareket ettirmek için gerekli kuvveti aşağıda belirtildiği gibi hesaplamıştık;

Dinamik dersinde eğik düzlem üzerinde bir cismi hareket ettirmek için gerekli kuvveti aşağıda belirtildiği gibi hesaplamıştık; 1- VAGON HAREKET DİNAMİĞİ Dinamik derinde eğik düzlem üzerinde bir cimi hareket ettirmek için gerekli kuvveti aşağıda belirtildiği gibi heaplamıştık; Şekil 1- Eğik düzlemde hareket = G µ Coα ± G Sinα ±

Detaylı

DEPREME KARŞI ÇELİK KONSTRÜKSİYON Sibel HATTAP 1, Özlem EŞSİZ 2 essiz@msu.edu.tr

DEPREME KARŞI ÇELİK KONSTRÜKSİYON Sibel HATTAP 1, Özlem EŞSİZ 2 essiz@msu.edu.tr DEPREME KARŞI ÇELİK KONSTRÜKSİYON Sibel HATTAP 1, Özlem EŞSİZ 2 essiz@msu.edu.tr Öz: Depremler, yer kabuğu içinde birikimi olan potansiyel enerjinin,bir yerde, genel olarak fay denilen jeolojik kırıklar

Detaylı

Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri

Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 35 (3-4), 235-240, 2004 Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri Ayla P. AMİL, Abdulkadir Cüneyt AYDIN Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İnş. Müh. Rasim TEMÜR İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF RC COLUMN BEHAVIOUR HAVING DIFFERENT GEOMETRY

FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF RC COLUMN BEHAVIOUR HAVING DIFFERENT GEOMETRY FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ * 1 Naci Çağlar, 2 Abdulhalim Akkaya, 1 Aydın Demir, 1 Hakan Öztürk * 1 Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Sakarya

Detaylı

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(26),99-18 Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının K. A. KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ Hasan KAPLAN 1, Yavuz Selim TAMA 1, Salih YILMAZ 1 hkaplan@pamukkale.edu.tr, ystama@pamukkale.edu.tr, syilmaz@pamukkale.edu.tr, ÖZ: Çok katlı ların

Detaylı

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12)

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) Malzemelerin Mekanik Özellikleri Mekanik tasarım ve imalat sırasında malzemelerin mekanik davranışlarının bilinmesi çok önemlidir. Başlıca mekanik özellikler:

Detaylı

Kolonun alt ucundaki sarmal bölgede yetersiz etriye nedeniyle mevcut etriyeler açılarak dağılmıştır.

Kolonun alt ucundaki sarmal bölgede yetersiz etriye nedeniyle mevcut etriyeler açılarak dağılmıştır. 17 Ağustos 1999 Marmara depremi sonrası, deprem bölgelerinde yapılan incelemeler, yapılarda meydana gelen hasarların, zemin sorunları yanında çeşitli işçilik, malzeme, statik sistem ve teknik kusurlardan

Detaylı

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ Ali ERGÜN, Gökhan KÜRKLÜ ali_ergun@hotmail.com Öz: Deprem öncesi veya sonrası mevcut betonarme yapıların güvenliğinin belirlenmesinde önemli aşamalardan

Detaylı

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ve MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY KİTABI İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU A. Cüneyt AYDIN*, A. Samet ARSLAN** ve Rüstem GÜL* *Atatürk Üniv., İnşaat Müh. Böl., Erzurum **Gazi Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankara ÖZET

Detaylı

Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1

Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1 İMO Teknik Dergi, 2004 3131-3144, Yazı 210 Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1 Günay ÖZMEN * ÖZ Burulma düzensizliği, herhangi bir katta, maksimum göreli yerdeğiştirmenin ortalama göreli yerdeğiştirmeye

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU v T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU Hakan BALABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Örnek Güçlendirme Projesi Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Deprem Performansı Nedir? Deprem Performansı, tanımlanan belirli bir deprem etkisi altında, bir binada oluşabilecek hasarların düzeyine ve dağılımına

Detaylı

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 4, 2010 (25-38) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 4, 2010 (25-38) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARA TIRMA ENSTİTÜSÜ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARA TIRMA ENSTİTÜSÜ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARA TIRMA ENSTİTÜSÜ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ZAYIF ZEMİNLERDE YAPILAN BİNALARDA DİNAMİK YAPI KAZIK ZEMİN ETKİLEŞİMİ İÇİN UYGULAMAYA YÖNELİK

Detaylı

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370 TEMELLER Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü (normal kuvvet, moment, v.s.) yer yüzeyine (zemine) aktarırlar. Diğer bir deyişle, temeller yapının ayaklarıdır. Kolon veya perdeler

Detaylı

Ankara Spor Sarayı Neden Çöktü?

Ankara Spor Sarayı Neden Çöktü? Nejat Bayülke İnşaat Y. Mühendisi nbayulke@artiproje.eu Ankara Spor Sarayı Neden Çöktü? Giriş 50 yıl önce 2 Haziran 1958 günü saat 20:30 da Ankara Spor Sarayı nın betonarme kabuk çatısı çöktü (Şekil 1).

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI -v02.01- Son Güncellenme: 17.02.2012 İçindekiler I. ÖNSÖZ... 8 A. GENEL BİLGİLER... 9 A.100. SUNUM BİLGİLERİ... 9

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fehmi KASAPOĞLU TÜNEL KALIP SİSTEMLERLE ÜRETİLEN PERDELİ TAŞIYICI SİSTEMLERİN, KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Kutlu Darılmaz İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

BETONARME PERDE BOYUTLAMA KILAVUZU TS500-2000 ve DBYBHY-2007

BETONARME PERDE BOYUTLAMA KILAVUZU TS500-2000 ve DBYBHY-2007 BETONARE PERDE BOYUTLAA KILAVUZU TS500-2000 ve DBYBHY-2007 COPUTERS & ENGINEERING ETABS 2013 Betonarme Pere Boyutlama Kılavuzu Doğruan Seçimle TS500 (2000) ve Deprem Bögelerine Yapılacak Binalar Hakkına

Detaylı

ISIL İŞLEM İLE ONARILAN NARİN ÇELİK PLAKALARIN CAM FİBER TAKVİYELİ POLİMERLER (GFRP) İLE GÜÇLENDİRİLMESİ

ISIL İŞLEM İLE ONARILAN NARİN ÇELİK PLAKALARIN CAM FİBER TAKVİYELİ POLİMERLER (GFRP) İLE GÜÇLENDİRİLMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 27, No 2, 295-301, 2012 Vol 27, No 2, 295-301, 2012 ISIL İŞLEM İLE ONARILAN NARİN ÇELİK PLAKALARIN

Detaylı