CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Madde-1 İş bu sözleşme, iş bu sözleşmeye franchisor olarak taraf olan ve bundan böyle (CANKART) olarak adlandırılacak olan, MC Grup Teknolojileri Telekomünikasyon Ve İletişim Hizmetleri ile iş bu sözleşmeye Bayi olarak taraf olan ve bundan böyle (CANKART İL BAYİSİ) olarak adlandırılacak olan. arasında / / tarihinde imzalanmıştır. TANIMLAR Madde-2 CANKART: Kurumlarla yaptığı anlaşmalar sonucunda sağlanan ve/veya geliştirilen kurumsal hizmetlerin bireylere sunulması amacıyla, belirli anlaşmalar dahilinde perakende satış ekipleri ile kurumlar için alternatif dağıtım kanalı oluşturan, kurumların bireysel müşterilerine hizmet veren, Cankart Bayilik sistemine dahil olan CANKART İL BAYİ lerine, kendisine ait Know-How ve markaların kullanım haklarını vererek yaygınlaşma faaliyetleri yürüten ve ticari unvanı MC Grup Teknolojileri Telekomünikasyon Ve İletişim Hizmetleri olan tüzel kişidir. CANKART İL BAYİSİİ: CANKART tarafından sağlanan ürün ve hizmetleri CANKART tan il bayilik temsilciliğini alarak, CANKART nin belirlediği prensip ve şartlara uygun şekilde bireylere sunacak olan gerçek veya tüzel kişidir. Saha Satış Temsilcileri: CANKART nin ürün ve hizmetlerini bireylere sunmak amacıyla gerekli eğitimlerle donatılmış, il bayilerinin satış ağlarının oluşturulmasında görev alacak kişilerdir. Cankartclup: CANKART nin sağladığı ürün ve hizmetleri bireylere sunulmasına aracılık eden tüm satış temsilcilerin kazandıkları para puan sisteminin yönetildiği ve adresinde yayında olan E-ticaret portalıdır. Teminat: CANKART İL BAYİSİİ, CANKART İL BAYİSİNİN iş potansiyeline göre CANKART tarafından belirlenecek olan aylık satış limiti karşılığında ve CANKART İL BAYİSİ nin iş bu Sözleşmeye ve Bayi Sözleşmesine aykırı davranması durumunda oluşabilecek risklerin gerçekleşmesi halinde kullanılmak üzere CANKART İL BAYİLERİNDEN alınan nakdi yada gayri nakdi teminattır. SÖZLEŞME KONUSU Madde-3 a. İş bu sözleşme././.. tarihinde taraflar arasında imzalanan CANKART İL BAYİLİĞİ sözleşmesinde belirtilen, iş ve işlemlerde tarafların hak ve sorumluluklarını belirleyen sözleşme niteliğindedir. b. İşbu sözleşme, aynı zamanda, CANKART ın internet üzerinden CANKART İL BAYİSİNE online olarakürün tanıtımı ve satışı yaptığı " adresine üyelik sistemini ve bu üyeliksisteminin sağladığı elektronik ortamda alışverişin gerçekleşmesine ilişkin usul ve esasları,ürün fiyatlarıyla ilgili bilgileri, elektronik posta ve elektronik ortamda finansal işlemler içinödeme araçları ve ilgili ödeme koşulları ile gizliliğe ilişkin usul ve esasları, çalışma yöntemlerini,mücbir sebepleri, sözleşmenin devrini, feshi ve uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili 1

2 kuralları iletarafların karşılıklı yükümlülüklerini ve taraflar arasındaki genel kuralları düzenlemektedir. CANKART NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Madde-4 a. İş bu sözleşme hükümlerinin tam olarak yerine getirilmesinin ardından İl bayilik haklarının CANKART İL BAYİSİ ne devredilmesi sırasında, taraflar arasında imzalanacaktır. b. CANKART; İL BAYİSİ nin çalışma bölgelerinin tespitlerinden başlayarak, saha satışlarında kullanılacak araç gereçlerin ve dokümanların temini, İL BAYİSİ bünyesinde çalışacak personellerin işe alım süreçleri, CANKART İL BAYİSİ nin ve çalışanlarının gelişimlerine yönelik sürekli eğitimlerin verilmesi konularında destek sağlayacaktır. Bunun yanında operasyonel süreçler, teknik yapılanma, ulusal ve yerel pazarlama faaliyetleri konularında da İL BAYİLERi sürekli olarak desteklenecektir. c. CANKART, CANKART İL BAYİSİ ne ödemiş olduğu il bayilik bedelinin %75 i kadar ürün ve hizmet verecektir. d. CANKART, iş bu sözleşmenin imzalanmasından itibaren iki ay içinde CANKART İL BAYİSİ bulunduğu lokasyonda 15 iş gününnü kapsayan satış ve pazarlama çalışması başlatacaktır. e. CANKART, İl bayilik sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 15 iş günü içerisinde İL BAYİSİ nin bulunduğu lokasyonda yapılacak satış ve pazarlama faaliyetleri hakkında yazılı olarak iş planı gönderecektir. a. CANKART, belirlediği konularda ve programlar dahilinde, belirlenen yer ve zamanlarda CANKART İL BAYİSİ ve bayi personeline eğitim programları uygulayacaktır. f. CANKART, pazar koşulları gereğince, zamanını ve şartlarını kendisinin belirleyeceği kampanyalar, tanıtım ve reklamlar düzenleyebilir. g. Yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca kabul edilen mücbir sebepler ve her türlü fevkalade haller, olağanüstü hava şartlarından dolayı resmi makamlarca tespit edilen lokasyonlarda çalışmanın durdurulması gibi CANKART nin, yetkisi ve sorumluluğu dışında kusuru bulunmaksızın meydana gelen tüm gecikmeler iş bu sözleşmedeki sürelere ilave edilecektir. CANKART İL BAYİSİİ NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Madde-5 a. CANKART İL BAYİSİ iş bu sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesiyle birlikte il bayilik haklarının tam ve eksiksiz olarak CANKART tarafından tesliminde taraflar arasında yapılacak olan CANKART İL BAYİLİK sözleşmesini imza edeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. b. CANKART İL BAYİSİ, CANKART tarafından talep edilen, her türlü bilgi ve/veya belgeleri hiçbir gecikmeye yol açmaksızın yazılı olarak CANKART verecektir. c. CANKART İL BAYİSİ, iş bu sözleşmenin Ek (1) nde sunulan Proforma Faturada belirtilmiş olan ürün ve hizmet bedelleri toplamı olan KDV dahil ,00 TL yi iş bu sözleşmenin 2

3 imzalanmasından itibaren 7 gün içinde MC Grup Teknolojileri Telekomünikasyon Ve İletişim Hizmetlerine ait, Garanti Bankası.... IBAN:. nolu banka hesabına yatıracaktır. d. CANKART İL BAYİSİ, yetkisini almış olduğu ilin iş potansiyeline göre CANKART tarafından belirlenecek olan aylık ürün ve hizmet satışı limiti karşılığında ve CANKART İL BAYİSİ nin iş bu Bayi Sözleşmesine aykırı davranması durumunda oluşabilecek risklerin gerçekleşmesi halinde kullanılmak üzere şekli CANKART tarafından belirtilecek olan ,00 TL lik banka Teminat Mektubunu veya ,00 TL lik banka kontrgaranti mektubu ipoteği CANKART nin belirleyeceği şekilde iş bu sözleşmenin imzalanmasını takip eden 15 gün içinde teslim edecektir. e. Seçilecek Mağaza personeli CANKART tarafından iş bu sözleşmenin Ek(2) inde belirtilen koşullara uygun kişilerden belirlenecektir. İl Bayi personeli, iyi karakterli yeterli iş tecrübesine sahip ve herhangi bir yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmalıdır. CANKART İL BAYİSİ tarafından saha satış çalışmalarında görev verilmesine karar verilen personele ilişkin kendisinde de birer kopyası bulunacak olan özlük dosyası evraklarını CANKART nin onayını almak üzere CANKART a iletecektir. f. CANKART İL BAYİSİ, CANKART tarafından onaylanan personel ile en az 1 yıllık ve metni CANKART tarafından belirlenecek olan iş sözleşmesi imzalayacak ve iş sözleşmesinin bir suretini CANKART a gönderecektir. g. İL BAYİSİ bünyesinde istihdam edilecek olan personele ilişkin Sosyal Sigortalar Kurumu açısından sorumluluğu ve diğer tüm mali ve sosyal haklarının sağlanması ve iş güvenliği ile ilgili önlemleri alma yükümlülüğü tamamen CANKART İL BAYİSİ ye aittir. h. CANKART İL BAYİSİİ, CANKART nin onaylayacağı personeli tam gün istihdam etmek ve CANKART nin vereceği eğitimlerden sonra görevlendirmek zorunda olduğunu, il saha satış faaliyetlerinin CANKART tarafından arzu edilen seviyede gitmesine yönelik olarak gerekli ve yeterli personeli muhafaza edeceğini kabul ve taahhüt eder. i. CANKART İL BAYİSİİ, CANKART tarafından belirlenen yer ve zamanda uygulanabilecek eğitim programlarına katılmak ve CANKART tarafından bayi personellerine yönelik hazırlanan eğitimlere bayi personelinin katılımını sağlamak zorundadır. CANKART İL BAYİSİ, CANKART tarafından düzenlenen bu programlara katılmasını önleyen gerekçesi var ise bunu yazılı olarak CANKART a bildirecektir. j. Saha satış dokümanları, ürün vehizmet tanıtım teçhizatları ve malzemeleri CANKART ve/veya yetkili kıldığı firma tarafından sağlanacak olup, CANKART İL BAYİSİ nin bunları CANKART ın yazılı izni olmaksızın değiştirme yetkisi bulunmamaktadır. k. CANKART İL BAYİSİ il satış çalışmalarından önce satış ve pazarlama faaliyetlerinin tam ve eksiksiz ifası için gerekli olan şekilde Şirket kuruluşu ile ilgili işlemlerin tamamını, tüm masrafları kendisince karşılanmak üzere gerçekleştireceğini ve sicil evraklarını CANKART a ibraz edeceğini kabul ve taahhüt eder. 3

4 l. CANKART İL BAYİSİ, CANKART nin yapacağı her türlü reklam ve tanıtım faaliyetlerine katılmak ve bu tür programların uygulanabilmesi için CANKART ın kendisine bildireceklerini eksiksiz olarak ifa etmek durumundadır. m. CANKART İL BAYİSİ, her türlü vergi, resim, harç, fon ve diğer masrafları kendisince karşılanmak üzere CANKART ile ilgili tanıtım ve reklam faaliyetlerini CANKART nin onayını almak kaydı ile yapabilir. CANKART İL BAYİSİ tarafından yapılacak reklam ve pazarlama faaliyetleri, CANKART imajına uygun bir şekilde hazırlanmalıdır. CANKART İL BAYİSİ, hazırlayacağı herhangi bir reklam, tanıtım ve kampanya hakkında CANKART nin yazılı onayını alabilmek için kampanyanın içeriğini ve detaylarını CANKART a en az bir hafta önce sunmak ve kampanyayı başlatmak için CANKART ın yazılı onayını almak zorundadır. Bu faaliyetlerde CANKART gerekli kontrolü yapabilir ve faaliyetlere müdahale edebilir. İşbu müdahale etme yetkisinin CANKART tarafından kullanılmamış olması ve/veya kullanılması CANKART İL BAYİSİ yi sorumluluktan kurtarmaz. n. CANKART İL BAYİSİ, CANKART hakkında elde ettiği tüm bilgilerin gizliliğini sağlamakla ve üçüncü şahıslarla paylaşmamakla yükümlüdür. o. CANKART nin faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi, standart ve uygulama, eğitim, dokümanlar ve yazışmaların tümü CANKART nin mülkiyetindedir ve bunların tümü ticari sır ve gizli bilgidir. CANKART İL BAYİSİİ, tüm bu bilgi ve dokümantasyonun ticari sır ve gizli bilgi olduğunu peşinen kabul ile bunları ticari sır ve gizli bilgi olarak koruyacağını, kopyalamayacağını, kullandırmayacağını ve başkalarının kullanımına vermeyeceğini, çalışanlarına işin doğru bir şekilde yürümesi için gerekli olduğu kadarı ile açıklayacağını ve ilgili iş ve faaliyetler dışında kullanmayacağını, kullandırtmayacağını her türlü sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. p. CANKART, CANKART İL BAYİSİ nin iş bu Sözleşmeye ve Ek lerine uygunluğunun tespiti açısından CANKART İL BAYİSİ ni iş bu Sözleşmedeki her madde ve ekleriyle dilediği zaman yerinde denetleyebilir. q. CANKART İL BAYİSİİ, CANKART ın yapacağı denetlemeler sonucunda yapacağı bazı ikaz, uyulması zaruri önerileri ve tavsiyeleri dikkate alacağını, ikaz ve önerileri doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapacağını peşinen kabul eder. r. CANKART ın denetleme hakkına sahip olması CANKART İL BAYİSİ ni bu Sözleşme den doğan sorumluluklardan kurtarmaz. s. CANKART İL BAYİSİ herhangi bir nedenle bölgeye gönderilmiş olan CANKART personelinin çalışabilmesi için uygun ortamın sağlanmasından sorumludur. t. CANKART İL BAYİSİ, il bayilik faaliyetleri ile ilgili, Sözleşme imzalama, usul, ve esas belirleme, yazışma gerçekleştirme, ihtar ve ihbarda bulunma, Sözleşmeyi sona erdirme ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü iş ve işlemi gerçekleştirme ve bunları devretme yetkisinin, CANKART nin yahut CANKART adına iş ve işlem yapmaya yetkili bulunanlar ya da ayrıca yetkilendirilen birim, kişi, ünite, işletme yahut sair gerçek ya da tüzel kişilere ait olduğu hususunu, kabul ve beyan eder. 4

5 u. CANKART İL BAYİSİ, yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca kabul edilen mücbir sebepler ve her türlü fevkalade haller, olağanüstü hava şartlarından dolayı resmi makamlarca tespit edilen lokasyonlarda çalışmanın durdurulması gibi CANKART nin, yetkisi ve sorumluluğu dışında kusuru bulunmaksızın meydana gelen tüm gecikmelerin teslim süresine ilave edileceğini kabul edecektir. v. CANKART İL BAYİSİ herhangi bir sebeple, CANKART tarafından kendisine sağlanan il bayilik hakkını CANKART nin onayını almak ve sözleşmenin yenilenmesini sağlamak kaydı ile devredebilir. w. CANKART İL BAYİSİ, CANKART tarafından kendisine verilmeyen ve iş bu sözleşme kapsamına girmeyen her türlü hak ve yetki kullanımından ve/veya kendi kusurundan dolayı açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerine karşı, sorumludur. CANKART bu kabil dava, şikayet ve benzeri konulara hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacaktır. x. İşbu Sözleşme nin tüm maddeleri ayrı ayrı işlem görebilir ve değerlendirilebilir. Şu kadar ki, birbiriyle irtibatlı olan veya atıf yapılan maddeler birlikte ele alınır. Herhangi bir neden ile Sözleşme hükümlerinden biri veya birkaçı iptal edilmek durumunda kalınırsa veya uygulanamaz ise, bu maddeler olmaksızın Sözleşme nin yürütülmesinin imkansız olması veya Sözleşme den beklenen amaçların ortadan kalkması hali hariç olmak üzere bu durum Sözleşme nin bütün olarak ortadan kalkması anlamına gelmez ve işbu Sözleşme nin yürütülmesi hususunda engel teşkil etmez. Sözleşme nin diğer tüm maddeleri geçerliliğini korur. Ancak taraflar aralarında müzakere ederek iptal edilen maddelerin yerine yeni hükümler getirebilirler. y. Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme de belirtilen müeyyidelerden birini uygulatmaması, sözkonusu hakkın ve takip eden hakların kaybı anlamına gelmez ve ticari teamül oluşturmaz. z. CANKART tarafından uygulamalara ilişkin işlemlerin prosedürleri ile ilgili zaman zaman bildirilecek hususlar ve değişiklikler işbu Sözleşme nin eki olarak kabul edilecek ve CANKART İL BAYİSİİ tarafından aynen uygulanacaktır. SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK Madde-6 a. CANKART İL BAYİSİİ, iş bu Sözleşmedeki sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde CANKART, iş bu Sözleşmeyi herhangi bir ihtar keşidesine, hüküm istihsaline gerek olmaksızın, her zaman tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda CANKART hiçbir ihtara ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın CANKART İL BAYİSİ nin iş bu sözleşme kapsamında yapmış olduğu her türlü ödemeyi gelir kaydedecektir ve CANKART İL BAYİSİ nin vermiş olduğu teminat mektupları ve/veya diğer teminatlar nakde çevrilerek irat kaydedilecektir. Bu durumda CANKART İL BAYİSİ tazminat ve/veya her ne ad altında olursa olsun benzeri hiçbir talepte bulunamayacaktır. b. CANKART İL BAYİSİ, ödemelerini iş bu sözleşmede belirtilen şekilde yapmaması halinde temerrüde düşmüş sayılacağını, bu durumda CANKART nin ihbar ya da ihtarına gerek bulunmadan temerrüt ya da sözleşmenin feshine ilişkin olarak dilediği yola başvurabileceğini kabul eder. 5

6 c. İş bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihten bölge satış çalışmalarının yapılacağı tarih arasında haklı bir neden olmaksızın CANKART İL BAYİSİ tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi halinde, CANKART hiçbir ihtara ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın CANKART İL BAYİSİinin iş bu sözleşme kapsamında yapmış olduğu her türlü ödemeyi gelir kaydedecektir ve CANKART İL BAYİSİ nin vermiş olduğu teminat mektupları ve/veya diğer teminatlar nakde çevrilerek irat kaydedilecektir. Bu durumda CANKART İL BAYİSİ tazminat ve/veya her ne ad altında olursa olsun benzeri hiçbir talepte bulunamayacaktır. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ Madde-7 Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde, İstanbul Mahkemeleri ve İstanbul İcra Daireleri yetkilidir. TARAFLARIN ADRESLERİ Madde-8 İş bu sözleşme ile ilgili her türlü tebligatlar, adres değişikliği yazılı olarak bildirilmediği sürece bu sözleşmede belirtilen adreslere yapılacaktır. Karşı tarafın teyidi kaydıyla faks yoluyla yapılan bildirimler de geçerli olacaktır. Faksla yapılan bildirimlerin asılları ayrıca gönderilecektir. CANKART İL BAYİSİ ADAYI CANKART KURUMSAL HİZMETLER LİMİTED ŞİRKETİ Adres: Telefon No: Faks No : GSM : SÖZLEŞMENİN EKLERİ Madde-9 Ek 1: Proforma Fatura Ek 2: Organizasyon Takvimi Ek 3: Personel Nitelikleri Ekler sözleşmenin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. 9 maddeden oluşan iş bu sözleşme taraflarca iki nüsha olarak düzenlenmiş ve.../.../... tarihinde imzalanmıştır. CANKART İL BAYİSİ CANKART 6

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi 1) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; 4C Tüketim Mlz. İhr.İth. Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca '4C' olarak anılacaktır.) ve Yetkili satıcı (Bundan böyle kısaca 'E-

Detaylı

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir.

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk

Detaylı

ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme internet üzerinde bayilik başvurusu yapan bütün Alantron Bilişim LTD. bayileri ile Alantron Bilişim LTD. (Alantron) arasındadır. İş

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR İstenilen Belgeler Şirketler için;

SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR İstenilen Belgeler Şirketler için; SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR İstenilen Belgeler Şirketler için; 1. İmza sirkülerinin fotokopisi. (Firma sahibinin imzası ve sirkülerdeki imza ile sözleşmedeki imza birebir olmalıdır.

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. GİRİŞ 1.2. AMAÇ VE

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I. SATIN ALMANIN KONUSU Madde 1 - TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf Elektrik Elektronik

Detaylı

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA ve ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SÜREKLİ ÖDEME İLİŞKİLERİ GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR ÇERÇEVE

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR / TANIMLAR İşbu Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi (bundan böyle kısaca Sözleşme olarak anılacaktır.) bir tarafta Ticari Merkezi; Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi,

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ Koalay.com web sitesi ( Site ), tüm hakları Telesure Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. a ( Telesure ) ait olan, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen ruhsat ve

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

VERĠ YAYIN SÖZLEġMESĠ NE EK ALT-ALICI SÖZLEġMESĠ

VERĠ YAYIN SÖZLEġMESĠ NE EK ALT-ALICI SÖZLEġMESĠ VERĠ YAYIN SÖZLEġMESĠ NE EK ALT-ALICI SÖZLEġMESĠ Bu ek sözleşme TAKASBANK İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile.....arasında yürürlükte olan. tarihli Veri Yayın Sözleşmesi nin eki ve ayrılmaz bir

Detaylı

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4 Madde 1 : SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TEBLİGAT ADRESLERİ İşbu Sözleşme aşağıda ad, unvan ve adresleri yazılı taraflar arasında tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile müzakere edilerek imzalanmıştır.

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı