CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş YILI FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Calyon Yatırım Bankası Türk A.Ş. : Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok Kat Levent / İstanbul Genel Müdürlük Telefonu : Genel Müdürlük Faks No. : Web adresi : : 1

2 İÇİNDEKİLER Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü, Calyon Yatırım Bankası Türk A.Ş., 2007 Yılı Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Beyan, A. GENEL BİLGİLER I. Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler II. Banka nın Tarihsel Gelişimi III. Ana Sözleşme de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri IV. Banka nın Sermaye ve Ortaklık Yapısı V. Banka nın Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının Banka da sahip oldukları Paylara İlişkin Açıklamalar VI. Banka nın Yönetim Kurulu Başkanı nın ve Genel Müdür ün Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirmeleri ve Geleceğe Yönelik Beklentileri VII. Personel ve Şube Sayısına, Banka nın Hizmet Türü ve Faaliyet Konularına İlişkin Açıklamalar ve Bunlar Esas Alınarak Banka nın Sektördeki Konumunun Değerlendirilmesi VIII. Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle İlgili Olarak Araştırma Geliştirme Uygulamalarına İlişkin Bilgiler B. YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİLER I. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları ile İç Sistemler Kapsamındaki Birimlerin Yöneticilerinin Ad ve Soyadları, Görev Süreleri, Sorumlu Oldukları Alanlar, Öğrenim Durumları, Mesleki Deneyimleri II. III. Denetçilerin Görev Süreleri ve Mesleki Deneyimleri Kredi Komitesi ve Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik Uyarınca Risk Yönetim Sistemleri Çerçevesinde Yönetim Kuruluna bağlı olan veya Yönetim Kuruluna Yardımcı Olmak Üzere Kurulmuş Olan Komitelerin Faaliyetleri ile Bu Komitelerde Görev Alan Başkan ve Üyelerin Ad ve Soyadları ile Asli Görevleri Hakkında Bilgiler IV. Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi ile IIIüncü Bölümdeki Komite Üyelerinin Hesap Dönemi İçinde Yapılan İlgili Toplantılara Katılımları Hakkında Bilgiler V. Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu VI. VII. VIII. İnsan Kaynakları Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Banka nın Dahil Olduğu Risk Grubu ile Yaptığı İşlemlere İlişkin Bilgiler Bankaların Alacakları Destek Hizmetleri ve Destek Hizmeti Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönetmelik Uyarınca Destek Hizmeti Alınan Faaliyet Konuları ve Hizmetin Alındığı Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Bilgiler C. FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER I. 29/6/1956 Tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 347inci Maddesi Uyarınca Teşkil Olunan Denetçiler Tarafından Hazırlanan Rapor II. Denetim Komitesinin, İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeleri ve Hesap Dönemi İçerisindeki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler III. Bağımsız Denetim Raporu IV. Finansal Tablolar ve Bölümün Sonunda Verilmek Üzere Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler V. Mali Durum, Karlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme VI. Risk Türleri İtibariyle Uygulanan Risk Yönetimi Politikalarına İlişkin Bilgiler VII. Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik Uyarınca Yetkilendirilen Derecelendirme Kuruluşlarınca Verilen Derecelendirme Notu ve İçerikleri Hakkında Bilgi VIII. Rapor Dönemi Dahil Beş Yıllık Döneme İlişkin Özet Finansal Bilgiler 2

3 YILLIK FAALİYET RAPORU Uygunluk Görüşü CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. Genel Kuruluna: CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2007 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ilgili hesap dönemi sonu itibariyle düzenlenen bağımsız denetim raporu ile uyumluluğunu ve doğruluğunu denetlemiş bulunuyoruz. Rapor konusu yıllık faaliyet raporu Banka yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen yıllık faaliyet raporu üzerinde görüş bildirmektir. Denetim, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, yıllık faaliyet raporunda önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini gerektirmektedir. Gerçekleştirilen denetimin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüşümüze göre, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yeralan bilgiler, bütün önemli taraflarıyla, CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. nin 31 Aralık 2007 tarihi itibarıyla 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 40ıncı maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak bankanın finansal durumuna ilişkin bilgileri doğru bir biçimde yansıtmakta ve özet yönetim kurulu raporu ile tarafımızca verilen bağımsız denetçi görüşünü içermekte olup, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda verilen bilgiler ile uyumludur. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi İstanbul 24 Mart

4 CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş YILI YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BEYAN Calyon Yatırım Bankası Türk A.Ş. yıllık faaliyet raporu, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olan Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanmış ve Yönetim Kurulu onayı ile ilişikte sunulmuştur. Henri Jean-Paul Michel PONS GUILLEMIN MAZOYER İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu ve Denetim Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi Komitesi Üyesi Dilek YARDIM Loic BORREY Özlem KİNEŞ Genel Müdür ve Yönetim Finansal Raporlamadan Muhasebe Müdürü Kurulu Üyesi Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 4

5 A. GENEL BİLGİLER I. Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler SOLO (bin YTL) Toplam Aktifler 274,219 Krediler 55,932 Menkul Kıymetler 118,253 Kullanılan Krediler 178,478 Özkaynaklar (net dönem karı dahil) 32,558 Net Dönem Karı 1,022 Sermaye Yeterliliği Rasyosu (%) II. Banka nın Tarihsel Gelişimi Calyon Yatırım Bankası Türk A.Ş., Bakanlar Kurulu nun 1 Eylül 1989 tarih ve sayılı yazısına istinaden, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu na uygun olarak, 9 Ocak 1990 tarihinde Yatırım Bankası olarak kurulmuştur. Banka mız, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 3 Mart 2004 tarihli ve 1219 sayılı kararı uyarınca, 13 Mart.2004 tarihinde, ticari bankacılık lisansı altında faaliyet gösteren Credit Lyonnais (Paris) Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesi ni mevduatı hariç bütün aktif ve ödenmiş sermayesi ile yedek akçeleri de dahil olmak üzere pasifi, borç, alacak ve haklarını 18 Mart 2004 tarihinde devralmıştır. Fransız Crédit Agricole grubuna bağlı olan Banka mız, Yatırım Bankası olması sebebiyle mevduat kabul etmemektedir. Şubelerimiz yoktur. Calyon Yatırım Bankası Türk A.Ş., belli başlı Türk Gruplarına, Finansal Kuruluşlara, Türkiye de faaliyet gösteren Fransız ve diğer çok uluslu firmalara geniş bir dizi kurumsal ve yatırım bankacılığı ürünleri ve hizmetleri sunmaktadır. Banka, toptan bankacılık ilkeleri temeline dayalı işlem yapmaktadır. III. Ana Sözleşme de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri 2007 yılı içerisinde, Calyon Yatırım Bankası Türk A.Ş. nin Ana Sözleşmesi nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: - Hedef Sermaye Yeterlilik Oranını daha iyileştirmek ve faaliyetlerimizi geliştirmek amacıyla, ödenmiş sermaye YTL den YTL sına arttırmıştır ve Ana Sözleşme nin 8inci madde bu doğrultuda değiştirilmiştir. Arttırılan sermayenin tamamı, ana ortak Calyon tarafından nakden karşılanmıştır. - Yatırım bankacılığı faaliyetini vurgulamak üzere ticari ünvan değiştirilmiş ve Ana Sözleşme nin 3üncü maddesine söz konusu değişiklik dercedilmiştir. 5

6 IV. Banka nın Sermaye ve Ortaklık Yapısı Calyon Yatırım Bankası Türk A.Ş. nin sermayedarlarının tamamı Crédit Agricole Grubu şirketleridir. Banka nın Sermaye ve Ortaklık Yapısı aşağıdaki gibidir. ORTAK ADI-ÜNVANI SERMAYEDEKİ PAYI ORANI (%) (YTL) CALYON ,60 99,999 Indosuez Participations S.A. 0,10 0,000 Calyon Capital Markets 0,10 0,000 International Compagnie Française de l Asie 0,10 0,000 Société des Chaux Hydrauliques du 0,10 0,000 Lang-Tho GENEL TOPLAM V. Banka nın Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının Banka da Sahip Oldukları Paylara İlişkin Açıklamalar Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin sahip oldukları paylar sadece Türk Ticaret Kanunu açısından aranan miktarlarda olup çok önemsiz seviyededir. VI. Yönetim Kurulu Başkanı nın ve Genel Müdür ün Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirmeleri ve Geleceğe Yönelik Beklentileri 2007 yılı Amerika Birleşik Devletleri ipotekli konut finansmanı piyasalarında yaşanan problemlerin küresel likidite koşulları ve finansal istikrar üzerindeki etkilerine ilişkin kaygıların ön plana çıktığı bir yıl olmuştur. Öte yandan, yaşanan dalgalanmanın etkisi, bankacılık sistemimizin ABD ipotek konut finanmanı piyasasında riskinin bulunmayışı ve son yıllarda ekonomik temellerinde sağlanan iyileşmeye bağlı olarak sınırlı kalmıştır yılında, Türkiye ekonomisi, tüketim ve yatırım harcamalarındaki yavaşlamaya rağmen dış talebin gücünü koruması sayesinde artan net ihracata bağlı olarak büyümeye devam etmiştir. Son yıllarda sağlanan makroekonomik istikrar ile yakalanan yüksek büyüme oranlarının temelde tasarruflara oranla yüksek seyreden yatırım eğiliminden kaynaklanması nedeniyle, ihracattaki güçlü artışlara rağmen, cari açık yüksek seyretmektedir. Bu açık, geçen yıl olduğu gibi 2007 yılında da, daha çok uzun vadeli yatırımlarla finanse edilmekle birlikte, yaşanan küresel dalgalanmanın önümüzdeki dönemde özellikle gelişmiş ülke ekonomileri üzerinde ne boyutta bir etki yapacağı ve küresel likidite koşullarını nasıl etkileyeceği tam olarak belli olmadığından, finansal istikrar açısından en önemli risk unsurlarından birini oluşturmaktadır. Bankamız 2007 yılında, Türkiye nin belli başlı büyük grupları ve çok uluslu şirketleri ile bankacılık faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiştir. Bankamız, 2007 yılını ,- YTL kar ile kapatmıştır. Toplam aktifimiz, bir onceki yıla göre %2 artarak 274 milyon YTL seviyesine gelmiştir. Bankamız ana hissedarı, Calyon, Paris, Türkiye büyüme stratejisi çerçevesinde

7 yılı içinde sermaye arttırımında bulunarak, ödenmiş sermayemizi ,- YTL seviyesine cıkarmıştır. Bankamız sermaye yeterliliği 2007 yıl sonu itibarı ile %10.43 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bankamız 2008 yılında da, uzun dönemli büyümenin güvencesi olan, müşterilerimizle, sadakat, güven ve sorumluluk temeline dayalı ticari ilişkilerini sürdürecektir. Müşterilerinin finansal durumlarına, amaçlarına uygun ürünler sunacaktır. Müşterilerimiz, tarafsız bilgi, net açıklamalar ve dürüst tavsiyelerle eşit muamele göreceklerdir. Calyon un etik kurallarına ve mevzuata uygun olarak, güvenilir taraflarla uygun işlemler gerçekleştirecektir. Bankamızın 2008 yılı hedeflerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: Müşteri odaklı büyüme stratejisine devam etmek, Hedef müşteri kitlemizi, Türkiye nin büyük Grupları ve çokuluslu şirketleri ile devam ettirirken, yeni potansiyel taşıyan orta ölçekli şirketler ile bankacılık ilişkilerini başlatmak, Sermaye piyasası ürünleri, özellikle de türev ürünler konusunda müşterilerimizi bilgilendirmek ve kullanımını yaygınlaştırmak, Müşterilerimizin dış ticaret işlemlerini desteklemeye devam etmek, Kredi portföyümüzü genişletmek, Yatırım Bankacılığı konusunda piyasa fırsatlarını global stratejilerimize uyumlu olarak değerlendirmek, VII. Personel ve Şube Sayısına, Banka nın Hizmet Türü ve Faaliyet Konularına İlişkin Açıklamalar ve Bunlar Esas Alınarak Banka nın Sektördeki Konumunun Değerlendirilmesi Fransız Calyon (Crédit Agricole grubuna bağlı Banka) un 100% anaortağı olduğu Banka mız, Yatırım Bankası olması sebebiyle mevduat kabul etmemektedir. Şubelerimiz yoktur ancak Crédit Agricole Grubu ve Calyon şube ağının sağladığı kolaylıklar dış ticaret işlemlerinde kullanılmaktadır itibariyle personel sayısı 34 dir. Banka mız kurumsal müşterilere ticari finansman, hazine ve portföy işlemleri konularında faaliyet göstermektedir. Anaortağımızın güçlü yapısı ve kurumsal yönetim anlayışı, kredi kültürü ve etkin bilanço yönetimi bankamızın da benimsediği ilkelerdir. Kurumsal Bankacılık ve Ticari Finansman Ticari Bankacılık bölümünde 2007 yılında da, Türkiye nin büyük grupları ve çok uluslu şirketlerden oluşan müşteri portföyü ile çalışmalara devam edilmiştir. Kredi (aracılık yapılan nakdi krediler dahil) portföyünün büyüklüğünde 2006 yılı ile karşılaştırıldığında % 326 lık önemli bir artış görülmüştür; Dış Ticaret Finansman faaliyetlerimizin kuvvetlenmesi ile, bir önceki seneye göre ithalat akreditiflerindeki hacimler önemli derecede artmıstır.(%100) 2007 yılı içerisinde yurt dışı sermayenin ülkemize olan ilgisi, ihalelerle alakalı teminat mektubu kullanımının artması ve bankamızın bu işlemlerdeki payının yükselmesini sağlamıştır. 7

8 2007 yıl sonu ile Calyon un özelleştirme kapsamında, satın alma finansmanlarında faaliyet göstermesi kredi portföyümüzün büyüklüğüne önemli derecede katkıda bulunmuştur yılında döviz kredilerinin yanı sıra, piyasa gelişmelerine ve YTL faizlerinin düşmesine bağlı olarak YTL kredilerde de artarak faaliyet devam etmistir. Sermaye Piyasaları ve Fon Yönetimi Hazine Bölümü 2007 yılında kontrollü bir strateji izleyerek, faaliyetlerini bir önceki seneye göre arttırmıştır. Ağırlıklı olarak, Calyon Grubuna hizmet vererek Döviz,Para ve Bono piyasalarında işlemler yapmıştır. Kurumsal müşterileri Finansal Risk Yönetimi konusunda bilinçlendirme çerçevesinde faiz ve döviz riskleri konusunda çeşitli sunumlar yapmıştır. Destek Hizmetleri İdari İşler, Risk Yönetimi (Kredi Riski, Piyasa Riski ve Operasyonel Risk), İç Kontrol, İç Denetim, Yasal Yükümlülükler ve Uyum, Bilgi Teknolojisi, Bilgi Sistemleri Güvenliği, Bankacılık İşlemleri, Finansal Kontrol ve Muhasebe Destek Hizmetleri altında gruplandırılmıştır. İnsan Kaynaklarında amacımız; sürekli değişen dinamiklere eşlik ederek, Bankamız ın hayatında her bir çalışanın rol oynadığı ve Crédit Agricole Grubu değerlerine uygun bir çalışma ortamı hazırlamaktır. Ücret yönetiminde piyasa koşulları takip edilmekte ve buna ilişkin olarak performans ve ücret araştırmalarının sonucuna uygun ücret ayarlaması yapılmaktadır. Performans değerleme sisteminin ücret artışından daha ziyade geri bildirim, gelişim ve kariyer planlama ile ilgili olduğu anlaşılmalıdır. Bireysel anlamda eğitim planlarının hazırlanmasında performans yönetimi sistemimizden yaralanılmakta ve bölüm yöneticilerinin taleplerine göre hareket edilmektedir. Organizasyonel eğitimler için ise önce şirket stratejilerine destek sağlayacak gelişim hedefleri belirlenmekte ve buna uygun olarak gerekli gördüğümüz eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Bilgi Teknolojisi alanında, Bankamızın ihtiyacı olan ve 2006 yılında planlanmış bir çok proje 2007 de başarı ile hayata geçirilmiştir. İş Sürekliliği ve Acil Durum Plan Projesinin alt yapı çalışmaları tamamlanmış, tüm ana makinalarımızın yedekleri, İstanbul dışında bulunan Acil Durum Merkezi mize taşınmış, ana makinalardaki verilerin aynalama yöntemi ile anında yedek makinalara kopyalanması sağlanmıştır. Teknik ve operasyonel testler ilgili departmanlar tarafından başarıyla gerçekleştirilmiş ve İş Sürekliliği ve Acil Durum Plan Projesinin işlerliği hayata geçirilmiştir. Bilgi Sistemleri Güvenliği Bölümü, Bankacılık faaliyetlerinin güvenli bilgi teknoloji ortamında yürütülmesini sağlamakta, kullanılan veya kullanılacak olan bilgi teknolojilerinin risk analizlerini yapmakta ve bu konuda grup standartlarını uygulamaktadır. Risk Yönetimi Birimi, BDDK nın ilgili Yönetmelikleri çerçevesinde, Üst Düzey Yönetimden bağımsız olarak, Kredi Riskinin, Piyasa Riskinin ve Operasyonel Riskin ölçümlerini yapar, kontrol eder, Banka içerisindeki uygulamasını izler ve sonuçlarını doğrudan İç Sistemlerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesine raporlar. Bu birim, faaliyetlerini, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Risk Yönetimi Yönetmeliği ve Risk Yönetimi El Kitabı çerçevesinde sürdürmektedir. 8

9 Yasal Yükümlülükler ve Uyum Bölümü, Banka içi düzenleme ve uygulamalarının, Banka nın tarafı ya da muhatabı olduğu sözleşme vesair yasal metinlerin, ilgili yasa, yönetmelik, etik kurallar ve genel kabul görmüş kurumsal yönetim ilkelerine uygunluğunu sağlamaktadır. Hukuk ve vergi danışmanları ile iş birimleri arasında köprü görevi yapmakta, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun amacına uygun olarak, ilgili yasa ve mevzuat çerçevesinde, Banka müşterilerine ve işlemlerine ilişkin gerekli araştırma ve raporlamaları yapmaktadır. Bu bölüm, ilgili mevzuatı takip ederek Banka nın Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yönetim ve İş Birimlerine gereksinim duyulan konularda görüş ve öneriler vermektedir. Ayrıca bu bölüm, Yasal Uyum konularında denetleyici ve düzenleyici kurumlarla ilişkileri sağlamakta, suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele de dahil olmak üzere tüm uyum konularında eğitim programları düzenlemekte ve yürütmektedir. İç Kontrol Birimi tüm kontrol sistemlerinden sorumludur sayılı Bankacılık Kanunu ve Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in hükümleri çerçevesinde, bankanın tüm faaliyetlerinin güvenli bir biçimde icra edilmesini izlemek, incelemek ve kontrol etmek amacıyla çeşitli birimlerden raporlamaya dayalı bilgi talebinde bulunur, çeşitli kontrol dokümanları ve araçları üzerinden genel veya özel gözlemlere ve izlemeye dayalı kontrol ya da inceleme yapar, tespitlerini raporlara bağlar veya uyarı mesajları hazırlayarak ilgili birimlere tebliğ eder. Bu birim, faaliyetlerini, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan İç Kontrol Yönetmeliği çerçevesinde sürdürmektedir. İç Denetim Birimi, bankanın tüm faaliyetleri ile ilgili dönemsel ve riske dayalı olarak incelemeler ve denetlemelerde bulunarak, faaliyetlerin Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile banka iç prosedürleri, politikaları ve hedefleri doğrultusunda etkinliği ve yeterliliği konularında eksiklik, hata ve suistimalleri ortaya çıkararak, üst yönetime, bunların önlenmesi, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına yönelik görüş ve önerilerde bulunur. İç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin yeterliliği ve etkinliği ve ayrıca, yasal otoritelere ve yönetim kademelerine iletilen bilgilerin doğruluğu ve güvenirliliğini değerlendirir. Bu birim, faaliyetlerini, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan İç Denetim Yönetmeliği çerçevesinde sürdürmektedir. Bankacılık İşlemleri Bölümü, Kurumlara ve Finansal Kuruluşlara, global ticaretin finansmanında, ulusal ve uluslararası ödemelerde, borçlanmaya yönelik sermaye piyasası işlemlerinde ve para piyasası işlemlerinde operasyonel destek vermektedir. Banka nın Sektördeki Konumunun Değerlendirilmesi Müşteri Riski yoğunlaşması, müşteri portföyünün son derece seçici bir değerlendirmeye tabi tutulmasından kaynaklanmaktadır. Banka mızı müşteri portföyü, riski düşük, derecelendirmesi yüksek olan Türk şirketleri veya uluslararası şirketlerin iştiraklerinden oluşmaktadır. Sermaye Piyasası tarafında, Banka mız Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu işlemlerinde çok büyük bir alım satım faaliyetinde bulunmamaktadir. Diğer taraftan, vadeli döviz alım ve satım işlemleri, Banka mızın ana faaliyet kollarından birisidir ve hem yurtiçi müşterilerimize, hem de Credit Agricole grubunun uluslararası müşterilerine hizmet vermektedir. 9

10 Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle İlgili Olarak Araştırma Geliştirme Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Banka mızdaki Yeni Faaliyetler ve Ürünler Komitesi (NAP) yeni faaliyetlerin ve ürünlerin getirdiği özel risklerin daha iyi kontrol edilmesi amacıyla kurulmuştur. Komite tarafından onaylanmış tüm faaliyetler ve ürünler veri tabanına kaydedilir. Mevcut olanlardan farklılık yaratan faaliyetler ve ürünler yeni olarak kabul edilir. Bu çerçevede, 2007 yılında, kurumsal ve finansal müşteriler için Döviz Faiz Oranı Swap (Multi Currency Interest Rate Swap) onaylanmıştır. 10

11 B. YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİLER I. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları ile İç Sistemler Kapsamındaki Birimlerin Yöneticilerinin Ad ve Soyadları, Görev Süreleri, Sorumlu Oldukları Alanlar, Öğrenim Durumları, Mesleki Deneyimleri a) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Henri Guilemin, Yönetim Kurulu Başkanı: Université de Paris den lisans, INSEAD, Paris den yüksek lisans, Fondation Nationale des Sciences Politiques, Institut d Etudes Politiques de Paris den yüksek lisans derecelerine sahiptir. Halen Calyon da Orta-Doğu ve Afrika Ülkelerinden sorumlu Kıdemli Müdür olarak görev yapmakta ve 18 yıldır grup bünyesinde çalışmaktadır. Jean-Paul Mazoyer, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyesi: Lyon Ticaret Yüksek Okulu ndan yüksek lisans ve HEC Grand Lebrun Bordeaux, Teknik Okul Diploması derecelerine sahiptir. Halen Calyon Paris de Uluslararası Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta ve 11 yıldır grup bünyesinde çalışmaktadır. Michel Pons, İç Sistemlerden sorumlu Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyesi: Conservatoire National des Arts et Métiers, Bankacılık Yüksek Lisans Sertifikası, Université de Montpellier, Hukuk Diploması ve Université de Montpellier, İş İdari Sertifikası derecelerine sahiptir. Halen Calyon Paris de Orta-Doğu ve Afrika Ülkeleri Bölge Müdürü olarak görev yapmakta ve 14 yıldır grup bünyesinde çalışmaktadır. Stanislas de Hauss-Yönetim Kurulu Üyesi: ENSIA Massy / Fransa dan Mühendislik Diplomasına sahiptir. Halen Calyon, Paris de, Orta-Doğu Ülkelerindeki Büyük Firmalardan Sorumlu Kıdemli Bankacı ve Murahhas Üye olarak görev yapmakta ve 19 yıldır grup bünyesinde çalışmaktadır yılları arasında da Bankamızın Genel Müdürü olarak da çalışmıştır. Thomas Gadenne, Yönetim Kurulu Üyesi: Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales, Cergy / Fransa, lisans derecesine sahiptir. Halen Calyon Paris de Hazine Müdürü ve Crédit Agricole Grubunun Hazine den Sorumlu Grup Müdürü olarak görev yapmakta ve 18 yıldır grup bünyesinde çalışmaktadır. Dilek Yardım, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür: Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden lisans, Manchester Business School ve University of Wales ortak programından MBA derecesi ve Harvard Business Schoold dan üst düzey yönetici program sertifikası almıştır. 20 yıllık bankacılık deneyimine sahiptir. b) Genel Müdür Yardımcıları Loic Borrey, Operasyon Komitesi Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı: Université Lumiere Lyon 2, Faculté de Sciences Economiques et de Gestion, Lyon/Fransa dan mezun olup, 14 yıldır Crédit Agricole Grubu bünyesinde çalışmaktadır. Engin Keskinel, Kurumsal Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı: İ.T.Ü., İşletme Mühendisliği Fakültesinden lisans ve U.S.I.U, San Diego, California, ABD, yüksek lisans 11

12 derecelerine sahiptir. 20 yıllık bankacılık deneyimine sahiptir. 10 yıldır grup bünyesinde çalışmaktadır. Mehmet Batılı, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı: O.D.T.Ü, Ekonomi Fakültesinden lisans ve Suffolk University, Boston, ABD den yüksek lisans derecelerine sahiptir. 15 yıllık sektör deneyimine sahiptir. 6 yıldır grup bünyesinde çalışmaktadır. c) İç Sistemler Kapsamındaki Birimlerin Yöneticileri Güliz Tınç, İç Denetim Müdürü: Marmara Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden lisans derecesine sahip olup, 23 yıllık bankacılık deneyimi vardır yılından bu yana Calyon Yatırım Bankası Türk A.Ş. de görev yapmaktadır. Seza Sunar, İç Kontrol, Operasyonel Risk ve Bilgi Sistemleri Güvenliğinden sorumlu Müdür Yardımcısı: Marmara Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümünden lisans derecesine sahip olup, 11 yıllık bankacılık deneyimi vardır yılından bu yana Calyon Yatırım Bankası Türk A.Ş. de görev yapmaktadır. Işıl Kılıç, Kredi Risk Yönetiminden Sorumlu Kıdemli Müdür: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi nden lisans, O.D.T.Ü. İşletme Fakültesi nden yüksek lisans derecesine sahip olup, 14 yıllık bankacılık deneyimi vardır yılından bu yana Grup bünyesinde görev yapmaktadır. Mine Denel, Piyasa Riskinden Sorumlu Müdür Yardımcısı: İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Fakültesi nden lisans derecesine sahip olup, 12 yıllık bankacılık deneyimi vardır yılından bu yana Grup bünyesinde görev yapmaktadır Ruhan Ertuğ, Yasal Yükümlülükler ve Uyum Müdürü: İ.T.Ü. den lisans ve İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü, İşletme Genel İhtisas Programı ndan sertifika derecelerine sahip olup 22 yıllık bankacılık deneyimi vardır yılından bu yana Calyon Yatırım Bankası Türk A.Ş. de görev yapmaktadır. Şirin Erdoğan, Bilgi Teknolojisi Müdürü: İ.T.Ü. Kimya Mühendisliği den lisans ve İ.T.Ü. Bilgi Teknolojilerinden yüksek lisans derecesine sahiptir. 18 yıllık sektör deneyimine sahiptir yılından bu yana Calyon Yatırım Bankası Türk A.Ş. de görev yapmaktadır. Özlem Kineş, Muhasebe Müdürü: Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi den yüksek lisans ve Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme den lisans derecelerine sahip olup 13 yıllık bankacılık deneyimi vardır yılından bu yana Calyon Yatırım Bankası Türk A.Ş. de görev yapmaktadır. François Massena, Finansal Kontrol Müdürü: Université de Technologie Nice-Fransa dan ön lisans ve Ecole Supérieure de Gestion, Paris-Fransa dan ön lisans derecelerine sahip olup, 12 yıllık bankacılık deneyimi vardır yılından bu yana Grup bünyesinde görev yapmaktadır. II. Denetçilerin Görev Süreleri ve Mesleki Deneyimleri Oğuz Kemal Bulut, Denetçi: University of Illinois, ABD, Yüksek Lisans ve Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi nden Lisans derecelerine sahiptir. 13 yıllık sektör 12

13 deneyimine sahiptir. MGI Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. de Sorumlu Ortak olarak çalışmaktadır. Altuğ Güzeldere, Denetçi: University of Golden Gate, San Fransisco, ABD den Yüksek Lisans ve İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi nden Lisans derecelerine sahiptir. 16 yıllık hukuk deneyimi vardır ve halen Güzeldere Hukuk Bürosu nun Kurucu Ortağıdır. III. Kredi Komitesi ve Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik Uyarınca Risk Yönetim Sistemleri Çerçevesinde Yönetim Kuruluna bağlı olan veya Yönetim Kuruluna Yardımcı Olmak Üzere Kurulmuş Olan Komitelerin Faaliyetleri ile bu Komitelerde Görev Alan Başkan ve Üyelerin Ad ve Soyadları ile Asli Görevleri Hakkında Bilgiler Denetim Komitesi Daimi Üyeler: Michel Jean-Marie Pons, Jean-Paul Roger Louis Mazoyer Denetim Komitesi, Banka Yönetim Kurulu nun denetim ve gözetim faaliyetlerini yerine getirilmesini teminen Yönetim Kurulu nun 10/2006 sayılı ve tarihli kararıyla oluşturulmuştur. Denetim Komitesi icra ettiği faaliyetlerin sonuçları ile Banka da alınması gereken önlemlere ve Banka nın faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi bakımından önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin görüşlerini Yönetim Kurulu na üç aylık dönemler halinde bildirmektedir. Üst Yönetim Komitesi Daimi Üyeler: Dilek Yardım (Başkan)- Genel Müdür, Engin Keskinel Kurumsal Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Mehmet Batılı Sermaye Piyasaları ve Finansal Kuruluşlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Loic Borrey Operasyon Komitesi Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı, Bankanın strateji ve politikalarını belirlemek ve gerekli idari kararlar almak üzere haftalık olarak toplanır. Kredi Komitesi Daimi Üyeler: Dilek Yardım (Başkan)- Genel Müdür, Engin Keskinel Kurumsal Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Mehmet Batılı Sermaye Piyasaları ve Finansal Kuruluşlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Işıl Kılıç - Kredi Risk Yönetimi Kıdemli Müdürü İlgili Müşteri Temsilcileri (Selen Karlıbel ve Beyza Çelik), Mali Tahlil Bölüm Müdürü (Pınar Akgürgen), Mali Tahlil Uzmanı (Ebru Ayla) toplantılara karar veya tavsiyeleri verirken gerekli açıklamalarda bulunmak üzere katılırlar. Oy hakları yoktur. Toplantılara gerekliyse, teklif edilen kredinin mevzuat ve grup normları açısından onaylanması için, Yasal Yükümlülükler ve Uyum Müdürü (Ruhan Ertuğ), Kredi Risk Yönetimi Kıdemli Müdürü tarafından davet edilir. Kredi limitleri dahilinde çalışılacak müşterilerin kredibilitelerinin değerlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Komite gerektikçe toplanır. Kararlar veya tavsiyeler oy çoğunluyla alınır. Kredi Komitesinde onaylanan dosyalar, Yönetim Kurulunun onayına tabidir. 13

14 Senede bir kereden az olmamak kaydıyla, bankanın toplan risk porföyü komite tarafından gözden geçirilir. Bu kapsamda, kredi müşterilerinin kullanım, teminat, karlılık, son finansal durum ve iş performans koşulları açısından incelenir ve her bir müşteri için kredi stratejisi belirlenir İç Kontrol Komitesi Daimi Üyeler: Dilek Yardım (Başkan) - Genel Müdür, Engin Keskinel Kurumsal Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Mehmet Batılı Sermaye Piyasaları ve Finansal Kuruluşlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Loic Borrey - Operasyon Komitesi Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı, Işıl Kılıç - Kredi Risk Yönetimi Kıdemli Müdürü, Ruhan Ertuğ Yasal Yükümlülükler ve Uyum Müdürü, Güliz Tınç İç Denetim Müdürü, Mine Denel Piyasa Riski İzleme Müdür Yardımcısı, Seza-Sunar İç Kontrol, Sistem Güvenliği ve Operasyonel Risklerden sorumlu Müdür Yardımcısı İç Kontrol sürecinde saptanan tüm risk alanlarının belirlenmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesi, risk alanlarının kontrolü için gerekli kaynakların ayrılması, prosedürlerin geliştirilmesi, eylem planlarının etkinliğinin sağlanması, aksaklıkların giderilmesi, İç ve Dış Denetim raporlarında saptanan aksaklıkları düzeltici eylemlerin ilgili bölümler tarafından yerine getirilip getirilmediğinin takibi ile ilgili olarak kurulmuştur. Komite üç ayda bir toplanır. Risk Yönetimi Komitesi Daimi Üyeler: Dilek Yardım (Başkan) Genel Müdür, Işıl Kılıç - Kredi Risk Yönetimi Kıdemli Müdürü, Güliz Tınç İç Denetim Müdürü, Ruhan Ertuğ Yasal Yükümlülükler ve Uyum Müdürü, Seza-Sunar İç Kontrol, Sistem Güvenliği ve Operasyonel Risklerden sorumlu Müdür Yardımcısı, Mine Denel Piyasa Riski İzleme Müdür Yardımcısı Risk politikalarının belirlenmesi, iç kontrol süreci ile iç kontrol faaliyetlerinin, Banka nın gerçekleştirdiği operasyonların niteliklerini dikkate alarak eşgüdümlenmesi ve planlanması amacıyla, Başkan ve İç Sistemler kapsamında faaliyet gösteren birimlerin yöneticilerinin katılımıyla haftada bir kez toplanır. Aktif-Pasif Komitesi Daimi Üyeler: Dilek Yardım (Başkan) - Genel Müdür, Engin Keskinel Kurumsal Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Mehmet Batılı Sermaye Piyasaları ve Finansal Kuruluşlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Loic Borrey - Operasyon Komitesi Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı, Işıl Kılıç - Kredi Risk Yönetimi Kıdemli Müdürü, Seza-Sunar İç Kontrol, Sistem Güvenliği ve Operasyonel Risklerden sorumlu Müdür Yardımcısı, François Massena Finansal Kontrol Müdürü, Mine Denel Piyasa Riski İzleme Müdür Yardımcısı, Özlem Kineş Muhasebe Müdürü Piyasayı, düzenleyici değişikliklerin, döviz kuru riski, faiz oranı riski, yasal oranlar, yatırım ve işlem portföyü, aylık aktif ve pasif yönetimi rakamlarının gözden geçirilmesi amacıyla kurulmuştur. Komite ayda bir kere toplanır. 14

15 Fiyatlama Komitesi Daimi Üyeler:Loic Borrey, Mehmet Batılı - Sermaye Piyasaları ve Finansal Kuruluşlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Gürol Özer- Hazine Müdür Yardımcısı, Mine Denel- Piyasa Riski İzleme Müdür Yardımcısı, François Massena Finansal Kontrol Müdürü, gerektiğinde Leya Dalva Bankacılık İşlemleri Kıdemli Müdürü, Özlem Kineş Muhasebe Müdürü Kondor+ ile Muhasebe Sistemi arasındaki Kar/Zarar mutabakatı sonuçlarını değerlendirmek ve takip etmek amacıyla kurulmuştur. Komite ayda bir kez toplanır. Destek Fonksiyonları Komitesi Daimi Üyeler: Loic Borrey (Başkan) - Operasyon Komitesi Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı, Işıl Kılıç - Kredi Risk Yönetimi Kıdemli Müdürü, Şirin Erdoğan Bilgi Teknolojisi Müdürü, Ruhan Ertuğ Yasal Yükümlülükler ve Uyum Müdürü, Güliz Tınç İç Denetim Müdürü, François Massena Finansal Kontrol Müdürü, Seza Sunar İç Kontrol, Sistem Güvenliği ve Operasyonel Risklerden sorumlu Müdür Yardımcısı, Mine Denel Piyasa Riski İzleme Müdür Yardımcısı, Leya Dalva Bankacılık İşlemleri Kıdemli Müdürü, Özlem Kineş Muhasebe Müdürü Bankanın operasyonlarıyla ilgili projeleri izlemek ve eylemleri koordine etmek üzere ayda bir kez toplanır. Bilgi Teknolojileri (BT) Komitesi Daimi Üyeler: Dilek Yardım Genel Müdür, Loic Borrey (Başkan) - Operasyon Komitesi Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı, Engin Keskinel Kurumsal Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Mehmet Batılı Sermaye Piyasaları ve Finansal Kuruluşlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şirin Erdoğan Bilgi Teknolojisi Müdürü, Güliz Tınç İç Denetim Müdürü, François Massena Finansal Kontrol Müdürü, Seza-Sunar İç Kontrol, Sistem Güvenliği ve Operasyonel Risklerden sorumlu Müdür Yardımcısı, Leya Dalva Bankacılık İşlemleri Kıdemli Müdürü, Özlem Kineş Muhasebe Müdürü Devam eden BT projelerini ve ilgili eylem planlarını izlemek, yeni projelerin gerekliliklerini tanımlamak, BT bölümünün performansını değerlendirmek, BT konusundaki isteklerin önceliklerini değerlendirmek ve onaylamak, BT projelerinin hizmet kalitesini değerlendirmek ve iyileştirmek amacıyla üç ayda bir Operasyon Komitesi Başkanlığında toplanır. Uyumluluk İzleme Komitesi Daimi Üyeler: Dilek Yardım (Başkan) - Genel Müdür, Engin Keskinel Kurumsal Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Mehmet Batılı Sermaye Piyasaları ve Finansal Kuruluşlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Loic Borrey Operasyon Komitesi Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı, Işıl Kılıç - Kredi Risk Yönetimi Kıdemli Müdürü, Ruhan Ertuğ Yasal Yükümlülükler ve Uyum Müdürü, Güliz Tınç İç Denetim Müdürü, François Massena Finansal Kontrol Müdürü, Mine Denel Piyasa Riski İzleme Müdür Yardımcısı, Seza Sunar - İç Kontrol, Sistem Güvenliği ve Operasyonel Risklerden sorumlu Müdür Yardımcısı, Leya Dalva Bankacılık İşlemleri Kıdemli Müdürü, Özlem Kineş Muhasebe Müdürü 15

16 Komite üç ayda bir toplanır. Yasal ve iç düzenlemelere uyumsuzluk risklerine karşı Banka nın korunması, Banka Yönetimi, Çalışanlar veya Düzenleyiciler tarafından farkedilen zayıflıkların değerlendirilmesi, raporlanması, düzeltilmesi amacıyla kurulmuştur. Yeni Faaliyet/Ürün Komitesi Daimi Üyeler: Dilek Yardım (Başkan) - Genel Müdür, Engin Keskinel Kurumsal Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Mehmet Batılı Sermaye Piyasaları ve Finansal Kuruluşlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Loic Borrey Operasyon Komitesi Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı, Işıl Kılıç - Kredi Risk Yönetimi Kıdemli Müdürü, Ruhan Ertuğ Yasal Yükümlülükler ve Uyum Müdürü, Güliz Tınç İç Denetim Müdürü, François Massena Finansal Kontrol Müdürü, Seza Sunar - İç Kontrol, Sistem Güvenliği ve Operasyonel Risklerden sorumlu Müdür Yardımcısı, Leya Dalva Bankacılık İşlemleri Kıdemli Müdürü, Mine Denel Piyasa Riski İzleme Müdür Yardımcısı, Özlem Kineş Muhasebe Müdürü, gerektiğinde Şirin Erdoğan Bilgi Teknolojisi Müdürü Yeni faaliyetlerin ve ürünlerin getirdiği özel risklerin daha iyi kontrol edilebilmesi amacıyla kurulmuştur. Buna göre de, yeni faaliyetleri ve ürünleri başlatan, katılan ve geliştiren her banka yöneticisi kendi rolüne uygun düşen uyum sorumluluklarını üstlenmek zorundadır. Komite gerektikçe toplanır ve toplantılara gerektiğinde vergi ve hukuk danışmanları da davet edilebilir. IV. Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi ile IIIüncü Bölümdeki Komite Üyelerinin Hesap Dönemi İçinde Yapılan İlgili Toplantılara Katılımları Hakkında Bilgiler Yönetim Kurulu nda altı üye bulunmaktadır. Ana Sözleşme nin 21inci maddesine göre, Yönetim Kurulu kararları için toplantıda hazır bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının olumlu oyu gerekir. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisi müzakere talebinde bulunmadıkça, muayyen bir husustaki teklife diğerlerinin yazılı muvafakati alınmak sureti ile de karar verilebilir. Tüm Yönetim Kurulu kararlarında bu hususa riayet edilmiştir. Denetim Komitesi, 2007 yılı içerisinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Denetim Komitesi Yönetmeliği çerçevesinde faaliyet göstermiş ve düzenli olarak üç aylık dönemler halinde toplanmıştır. Denetim Komitesi tarafından Denetim Birimi ve Banka nın iç sistemlerle ilgili birim yöneticileri ile düzenli görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bankanın faaliyetleri doğrultusunda riskler düzenli olarak takip edilerek risklerin zamanında tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması sağlanmıştır. Bağımsız denetim sonuçları, üçer aylık ve yıllık bağımsız denetim raporları değerlendirilerek tereddütlü konular çözüme kavuşturulmuştur. Banka nın muhasebe uygulamalarının Kanuna ve ilgili diğer mevzuat uygunluğu kapsamında bağımsız denetim kuruluşunun değerlendirmelerini düzenli toplantılar ile gözden geçirmiş ve gerekli önlemler alınmıştır. Banka nın dışarıdan sağlamış bulunduğu destek hizmetlerine ilişkin ilgili birimlerle birlikte risk değerlendirmelerinde bulunarak bunların sonuçlarını Yönetim Kuruluna sunmuştur. Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere kurulmuş olan komitelerin (B.IIIüncü bölümde bahsi geçen komiteler) üyeleri dönemsel olarak ve/veya gerektikçe her toplantıya katılmışlardır. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Komite Üyelerinin toplantılara katılımı yeterli düzeyde olmuştur. Komitelerde alınan kararlar toplantı tutanaklarına geçirilmiştir. Daha sonra söz konusu tutanaklar, komitelerin faaliyetleri hakkında bilgi vermek amacıyla, İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesine gönderilmiştir. 16

17 V. Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Sayın Ortaklarımız, 2007 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporu ile Kar ve Zarar Hesapları inceleme ve onayınıza sunulmuştur. Mali tablolarımızın ana bilanço kalemleri ve rasyolarının bir önceki yıl sonu rakamları ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir: - Toplam aktifler % 2 artmıştır. - Özkaynaklarımız YTL ye ulaşmıştır. - Likit Aktiflerimiz bir önceki yila göre % 59 oranında küçülmüş ve aktifin % 17 sini oluşturmuştur. - Kredi portföyümüzün bir önceki yıla göre % 24 oranında büyümüştür. Kredilerin YTL si kısa vadelidir. - Menkul Kıymet portföyümüz bir önceki yıla göre % 86 oranında büyümüş ve aktifin % 43 ünü oluşturmuştur. - Sermaye yeterliliği rasyomuzun % 10,43 olarak gerçekleşmiş olup, bu oran itibariyle % 18,26 dır yılında % -1,31 olan aktif verimliliğimiz 2007 yılında % 0.37 olarak gerçekleşmiştir. - Özkaynak verimliliğimiz % 3,24 olarak gerçekleşmiştir. - Banka nın Ödemiş Sermayesi YTL den YTL ye arttırılmıştır. - Banka nın cari dönemde vergi öncesi karı YTL olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla, Yönetim Kurulu VI. İnsan Kaynakları Uygulamalarına İlişkin Bilgiler İnsan Kaynakları ve Yönetim Kadrosu olarak bu süreçte görevimiz doğru yetenekleri, uygun pozisyonlarda değerlendirmektir. Seçme ve yerleştirme süreci, pozisyona ilişkin olarak teknik ve davranışsal yetkinliklere bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Tüm çalışanlarımız tecrübe, eğitim ve bilgi birikimleri dahilinde yılda bir kere olmak üzere, Yönetim kadrosu tarafından değerlendirilmekte ve pozisyonuna uygun olarak terfi veya rotasyon kararı alınmaktadır. Calyon Yatırım Bankası Türk A.Ş. nin başarısı aynı zamanda her bir çalışanın başarısıdır. Çünkü her bir çalışan, Türkiye de iş hayatında model teşkil eden, Avrupa nın lider Bankası nın bir üyesidir. 17

18 VII. Banka nın Dahil Olduğu Risk Grubu ile Yaptığı İşlemlere İlişkin Bilgiler Bankamız, dahil olduğu risk grubundaki kuruluşlarla yaptığı bankacılık işlemleri mevzuata uygun olarak yürütülmektedir. Banka nın dahil olduğu risk grubu ile plasman, alınan krediler ve gayrinakdi kredi ilişkisi mevcuttur. Bu işlemler ticari amaçlı olup, piyasa fiyatlarıyla gerçekleştirilmektedir. Bankamızın Risk grubu ile yapmış olduğu işlemler ve toplam bankamız kredi riski içindeki payları aşağıdaki gibidir. 31/12/ /12/2006 % % Toplam plasmanlar içindeki payı 0 80 Toplam Alınan Krediler içindeki payı Toplam gayrinakdi krediler içindeki payı VIII. Bankaların Alacakları Destek Hizmetleri ve Destek Hizmeti Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönetmelik Uyarınca Destek Hizmeti Alınan Faaliyet Konuları ve Hizmetin Alındığı Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Bilgiler Yönetmelik uyarınca, destek hizmeti alınan faaliyet konuları Bilgi Teknolojileri alanındadır. Ancak bu hizmetler, Yönetmeliğin sadece Gizlilik, Mesleki Sorumluluk Sigortası ve BDDK Denetimi ile ilgili hükümlerine tabidir. Kısmi olarak Yönetmeliğe tabi destek hizmeti aldığımız faaliyet konuları ve kuruluşları aşağıdaki gibidir: Destek Hizmeti Konusu Thunder Yazılım ve Sistem Desteği İş Sürekliliği Planı ve Acil Durum Merkezi Desteği Menkul Kıymetler Sistemi Yazılım Desteği Arşiv Saklama Hizmetleri Destek Hizmeti Kuruluşu Globera Bilişim Teknolojileri Ltd.Şti. IBM Türk Ltd.Şti. Active Bilgisayar Hizmetleri ve Tic.Ltd.Şti. RM Arşiv Yönetim Hizmetleri Ticaret A.Ş 18

19 C. FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER I. 29/6/1956 Tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 347inci Maddesi Uyarınca Teşkil Olunan Denetçiler Tarafından Hazırlanan Rapor DENETÇİLER RAPORU Calyon Yatırım Bankası Türk A.Ş. Olağan Genel Kurulu na Calyon Yatırım Bankası Türk Anonim Şirketi nin 1 Ocak 31 Aralık 2007 faaliyet yılı hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, Banka nın Ana Sözleşmesi, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, ilgili tebliğler ve düzenlemeler ile genel kabul görmüş denetleme ilke, esas ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız. Görüşümüze göre söz konusu işlemler kanunlara uygun olarak kaydedilmiştir faaliyet yılı bilançosu ve kar-zarar hesabının muhasebe kayıtları ile uygun bulunduğunu arz ederiz. Saygılarımızla, İstanbul, Denetçi Altuğ Güzeldere Denetçi Oğuz Kemal Bulut 19

20 II. Denetim Komitesinin İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeleri ve Hesap Dönemi İçerisindeki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 24üncü maddesi uyarınca, 31 Temmuz 2006 tarihinde, Banka mızda Denetim Komitesi teşekkül ettirilmiştir. Denetim Komitesi, çalışmalarını, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Denetim Komitesi Yönetmeliği nde belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştirmiştir. Bankamızdaki İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin organizasyonel yapısı görevlerin ayrışımı ilkesine riayet etmektedir. Bu yapı, faaliyetlerimizin kapsamı ve yapısıyla uyumlu, değişen koşullara cevap verebilecek nitelik ve etkinliktedir. İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi, organizasyonel açıdan Yönetim Kuruluna (ilgili Yönetim Kurulu Üyesi aracılığıyla) bağlı, birbirinden bağımsız ancak eşgüdüm içinde çalışan birimler olarak faaliyetlerini tamamlamışlardır. Yönetim Kurulumuz, bankanın İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetim Sistemlerinin sürdürülebilmesi konusunda gerekli tedbirleri almıştır. Bankamız yapısı ve hacmine uygun olarak İç Denetim Müdürü tarafından denetim faaliyetlerini sürdürmüştür. Yönetim Kurulumuz, İç Denetim Biriminin bankanın bütün faaliyetlerini ve bölümlerini sınırlama olmaksızın denetleyebilmesi için gerekli tüm tedbirleri almıştır yılı, iç denetim faaliyetleri kapsamında, risk bazlı denetim planı ile uyumlu olarak 8 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen denetimlere uyum ve tavsiyelerin yerine getirilme düzeyi İç Denetim Birimi tarafından yılda iki defa gerçekleştirilen düzenli denetimlerle takip edilmektedir. Denetim Komitesi uygulamaya alınması gereken ve ilgili birimlerce uygulamaya alınmış tavsiyeleri takip eder ve bu konuda Yönetim Kurulu nu bilgilendirir. İç kontrol faaliyetlerimiz temel kontrol alanlarını kapsayacak şekilde günlük faaliyetlerin ayrılmaz bir parçasıdır. İç Kontrol ve Risk Yönetimi birimlerinde, piyasa, kredi, uyum ve operasyonel risklerin belirlenmesi, ölçülmesi ve raporlamasından sorumlu personel bulunmaktadır. Risk yönetim süreci banka üst düzey yönetimi ile risk yönetimi biriminin beraberce belirlediği ve yönetim kurulunun onayladığı esaslar çerçevesinde, risklerin tanımlanması, ölçülmesi, risk politikaları ve uygulama esaslarının oluşturulması, risklerin analizi ve izlenmesi, raporlanması ve denetimi safhalarından meydana gelir. İç Kontrol ve Risk Yönetimi personeli, Müşterini Tanı MT prensipleri kapsamında yeni müşteri edinim ve müşteri/ürün uygunluğu prosedürlerine riayet etmişlerdir. Sınırı aşırı işlemler, hassas/karmaşık işlemler, yeni faaliyetler/ürünler İç Kontrol ve Risk Yönetimi birimlerinin ön onayını takiben işleme konulmuştur. Risk Yönetimi Birimi, içsel değerlendirmeler açısından, Riske Maruz Değer, Hassasiyet Ölçümleri aylık ve yıllık stop loss veya alarm seviyelerini, Kondor+ ve Global View sistemleri tarafından günlük olarak ölçebilmiştir. Bankamızın risk yönetimi misyonu, bağlı olduğumuz grubun politika ve prosedürlerine uygun risklerin üstlenilmesi ve karlılık düzeyinin arttırılmasıdır. Bu bağlamda, 2007 yılında da güvenilir taraflarla yasal ve iç düzenlemeler dahilinde düzgün işlemler gerçekleştirilmiş ve risk duyarlı bir politika izlenmiştir. 20

CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. 2008 YILI FAALİYET RAPORU

CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. 2008 YILI FAALİYET RAPORU CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. 2008 YILI FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2008 31.12.2008 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Calyon Yatırım Bankası Türk A.Ş. : Büyükdere

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu

Ara Dönem Faaliyet Raporu STANDARD CHARTERED YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. Ara Dönem Faaliyet Raporu Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2016 30.06.2016 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Standard Chartered Yatırım Bankası

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 2006 YILI FAALĐYET RAPORU

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 2006 YILI FAALĐYET RAPORU CALYON BANK TÜRK A.Ş. 2006 YILI FAALĐYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2006-31.12.2006 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Calyon Bank Türk A.Ş. : Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza

Detaylı

CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. 2009 YILI FAALİYET RAPORU

CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. 2009 YILI FAALİYET RAPORU CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. 2009 YILI FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.12.2009 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Calyon Yatırım Bankası Türk A.Ş. : Büyükdere

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU CREDIT AGRICOLE YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.12.2010 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Credit Agricole Yatırım Bankası Türk

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 30 Ocak 2002 tarihinde Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Koç Yatırım) nin iştiraki olarak kurulan Koç Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket), 29.12.2006

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 30 Ocak 2002 tarihinde Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Koç Yatırım) nin iştiraki olarak kurulan Koç Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket), 29.12.2006

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ 30 Ocak 2002 tarihinde Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Koç Yatırım) nin iştiraki olarak kurulan Koç Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket), 29.12.2006

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel

Detaylı

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ 01 OCAK EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ 01 OCAK EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ 01 OCAK 2016-30 EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 9 Kasım 2016 JPMORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL ŞUBESİNİN

Detaylı

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji Varlık Yönetimi İçindekiler I. Şirket Profili IV. Yatırım Fonları II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? V Şirket Bonosu III. Varlık Gruplarımız VI. Varlık Yönetimi Strateji VII. Özel Varlık Danışmanlığı

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ 2014 zc KRM-Y-04/19.06.2014/Rev.00 Madde 1/Amaç ve Kapsam Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor

Detaylı

KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU İÇİN HAZIRLANAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE FİNANSAL TABLOLAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.09.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 30.06.2010 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.09.2012 Şirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.06.2013 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler . Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler 31/07/2012 Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler yayını; Basel II geçişiyle uyumlu olarak BDDK

Detaylı

ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER I. İletişim bilgileri 4 II. Döneme ait faaliyet sonuçlarına

Detaylı

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU PARA PİYASASI EMANET LİKİT

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 31 Mart 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2014 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 ŞİRKETİN ÜNVANI : İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ : İstanbul KURULUŞ TARİHİ : 16/08/1995 FAALİYETİ : Portföy İşletmeciliği RAPORUN DÖNEMİ : 01/01/2011 31/03/2011 ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

Ek-1. Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler

Ek-1. Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler UNVAN VE GÖREVLER YATIRIM KURULUŞLARI Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili aracı kurumlar için geçerlidir.) Genel Müdür (kısmi veya geniş yetkili

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon VİRTUS Serbest Yatırım Fonu Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine odaklı Türkiye

Detaylı

RABOBANK A.Ş. 31 Mart 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

RABOBANK A.Ş. 31 Mart 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu RABOBANK A.Ş. 31 Mart 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu I. GENEL BİLGİLER a. Rabobank A.Ş. Hakkında Özet Bilgi ve Tanıtıcı Bilgiler Bankanın ticari unvanı Rabobank Anonim Şirketi Ticaret sicil numarası 907356

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 31.03.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket )

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu VİRTUS Serbest Yatırım Fonu İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ 30 Ocak 2002 tarihinde Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Koç Yatırım) nin iştiraki olarak kurulan Koç Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket), 29.12.2006

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı III. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 3.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 3.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri :XI No :29 Sayılı Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış 30 Eylül 2008 Tarihli; TEKSTİL BANKASI A.Ş. 3.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 BİRİNCİ BÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ Dr. Korcan Demircioğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Operasyonel Risk Yönetiminin Önemi Amaçları ve Hedefleri Nelerdir? Hedefler Amaçlar Daha

Detaylı

(Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler

(Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler (Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler Unvan ve Görevler YATIRIM KURULUŞLARI Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.06.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELER VE ÇALIŞMA ESASLARI 1- AMAÇ Bu düzenlemenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı I. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

FAALİYET RAPORU

FAALİYET RAPORU Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 3 1- Raporun Dönemi... 3 2- Şirketin Ünvanı... 3 3-30.09.2012 tarihi itibarıyla yönetim kurulunda

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2013 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. İletişim bilgileri 3 II. Bankanın tarihçesi ile ilgili açıklamalar 3 III. Bankanın ortaklık yapısına ilişkin açıklamalar.

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 ġirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs Saray Mahallesi

Detaylı

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ e göre düzenlenmiş, Bankamızın 2013

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran-İran Türkiye Şubeleri 1 OCAK 31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran-İran Türkiye Şubeleri 1 OCAK 31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran-İran Türkiye Şubeleri 1 OCAK 31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 GENEL BİLGİLER Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi Şube Tahran İran da kurulu Bank Mellat ın Türkiye de

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 30.06.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve

Detaylı

TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 27/06/1990 30/06/2016 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri 264.703.725 Birim

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

HBL İstanbul Türkiye Merkez Şubesi

HBL İstanbul Türkiye Merkez Şubesi HBL İstanbul Türkiye Merkez Şubesi ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Mart 2010 İÇİNDEKİLER SORUMLULUK BEYANI BÖLÜM 1 - Banka Hakkında Genel Bilgiler Bankanın Tarihsel Gelişimi ve Dönem İçinde Varsa Ana Sözleşmede

Detaylı

RABOBANK A.Ş. 30 Haziran 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

RABOBANK A.Ş. 30 Haziran 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu RABOBANK A.Ş. 30 Haziran 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu I. GENEL BİLGİLER a. Rabobank A.Ş. Hakkında Özet Bilgi ve Tanıtıcı Bilgiler Bankanın ticari unvanı Rabobank Anonim Şirketi Ticaret sicil numarası

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Yatırım Komitesi profesyonel yöneticilerden oluşan bir ekiple yapılandırılmıştır.

Yatırım Komitesi profesyonel yöneticilerden oluşan bir ekiple yapılandırılmıştır. Yatırım Felsefesi Fon yönetiminde felsefemiz, dürüst, güvenilir,şeffaf ve sürekli kendini geliştiren, yatırımcı mutluluğunu ve uzun vadeli kazancını herşeyden önde tutan bir anlayışla hizmet etmektir.

Detaylı

COFACE SİGORTA A.Ş. YÖNETİM KOMİTELERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

COFACE SİGORTA A.Ş. YÖNETİM KOMİTELERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI COFACE SİGORTA A.Ş. YÖNETİM KOMİTELERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI AMAÇ: Şirket içi risk ve denetim mekanizmalarının, yönetim komiteleri aracılığı ile güçlendirilmesi şirketin amaç ve hedeflerine ulaşması

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI 1. KURULUŞ Şirketimizin 26.04.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Đlkeleri nde yer alan hükümler kapsamında, Şirketimizin

Detaylı

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi: Bu rapor, Sardis Menkul Değerler A.Ş. nin 1 Ocak 2010 30 Haziran 2010 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklığın Unvanı: Sardis Menkul Değerler A.Ş. 3. Dönem İçinde Görev

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 31 Mart 2011 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 31 Mart 2011 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2011 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 2. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 NİSAN 30 HAZİRAN 2017

BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 2. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 NİSAN 30 HAZİRAN 2017 BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 2. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 NİSAN 30 HAZİRAN 2017 BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 2. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 NİSAN 30 HAZİRAN 2017 İÇİNDEKİLER A GENEL BİLGİLER...4

Detaylı

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİNİN TANIMI Bir ekonomik birime veyahut döneme ait bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini araştırmak ve bu konuda bir

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2010 30 Eylül 2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Küçüksu

Detaylı

Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. (ALease)

Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. (ALease) 1 Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. (ALease) 2013 ALease 2 1997 yılında Alternatifbank ın iştiraki olarak kurulmuştur, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) bağlı olarak faaliyet göstermektedir,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı