Ver ml CAD ZWCAD ET Bilgisayar Ltd. ti. Büyükdere Cd. No:81 D:5 Mecidiyeköy - stanbul Tel: (212)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ver ml CAD ZWCAD+ 2014. ET Bilgisayar Ltd. ti. Büyükdere Cd. No:81 D:5 Mecidiyeköy - stanbul Tel: (212) 212 9802 corel@eti.com.tr www.eti.com."

Transkript

1 Ver ml CAD ZWCAD+ 201 zl Ba lang ç lavuzu yaz m merkezi ET Bilgisayar Ltd. ti. Büyükdere Cd. No:81 D: Mecidiyeköy - stanbul Tel: (212)

2 ..2. Ödünç al nan lisans iadesi Ödünç alma süresi geçtikten sonra, ödünç al nan lisanslar otomatik olarak sunucuya döner. Ödünç al nan lisans ödünç süresi bitmeden iade etmek için, ödünç al nan lisans elle iade etmelisiniz. Sistem Gereksinimi...1 Tekli Lisans Tekli Lisans Yükleme Tekli Lisans Etkinle tirme (Dongle Etkinle tirme) Tekli Lisans Etkinle tirme (Lisans Kodu Etkinle tirme) Otomatik Etkinle tirme ( nternet üzerinden) Elle Etkinle tirme ( nternet ba lant yoksa) Tekli Lisans Lisans adesi (Lisans Kodu) Lisans otomatik olarak iade etme ( nternet üzerinden) Lisans elle iade etme ( nternet ba lant yoksa)...1 Lisans Sunucu Yükleme Sunucu Etkinle tirme Otomatik Etkinle tirme ( nternet üzerinden) Elle Etkinle tirme ( nternet ba lant yoksa) Sunucu Yap land rma Lisans Ba latma Sunucu Lisans adesi Lisans otomatik olarak iade etme ( nternet üzerinden) Lisans elle iade etme ( nternet ba lant yoksa) Kullan Yükleme Kullan Etkinle tirme Yüzer Lisans talebi Lisans Ödünç Alma..... Kullan Lisans adesi Yüzer lisans iadesi Ödünç al nan lisans iadesi Windows Ba lang ç menüsünden ZWCAD+ License Manager program 2. Aç lan pencerede Return License (Lisans ade Et) dü mesine t klay n.. Return Borrowed License (Ödünç Al nan Lisans ade et) dü mesine t klay n.. Sayfada görüntülenen lisans bilgilerini (lisans kodu, sunucu IP adresi ve port) inceleyin.. Onaylamak için OK (Tamam) dü mesine t klay n. ZWCAD+ program n aktivasyonu iade edildi. Kullan n iade s ras nda sunucuya ba oldu undan emin olun. Detaylar için Tekli Kullan Etkinle tirme / Kullan Etkinle tirme bölümünü inceleyin.

3 .. Kullan Lisans adesi Tüm a lisanslar kullan yorsa, lisanslardan biri sunucuya iade edilmeden ba ka bir kullan bir lisans alamaz. ZWCAD+ program sisteminizde kullanman z gerekmiyorsa, lisans iade etmek için iki yöntemden birini kullanabilirsiniz...1. Yüzer lisans iadesi Bir kullan ZWCAD+ program kapatt nda, yüzer lisans da iade eder. ZWCAD+ program çal rd zda, sunucudaki yüzer lisanslardan birini kullanmas istemiyorsan z, a daki ad mlar takip edin. 1. Windows Ba lang ç menüsünden ZWCAD+ License Manager program 2. Enable network oating license (Yüzer a lisans kullan r yap) onay kutusundaki i areti kald n.. Kapatmak için X ikonuna t klay n. ZWCAD+ program n aktivasyonu iade edildi. Detaylar için Tekli Kullan Etkinle tirme / Kullan Etkinle tirme bölümünü inceleyin. Sistem Gereksinimi letim sistemi lemci Minimum Sistem Gereksinimi Microsoft Windows XP SP2 ve sonras yüklü Microsoft Windows 200 Server Microsoft Windows 2008 Server Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Intel Pentium 1.GHz veya de eri AMD i lemci Önerilen Sistem Gereksinimi Microsoft Windows XP SP2 ve sonras yüklü Microsoft Windows 200 Server Microsoft Windows 2008 Server Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Intel Core 2 Duo veya AMD Athlon X2 CPU veya sonras RAM 1GB 2GB veya daha fazla Ekran kart 128M 1GB veya daha fazla Sabit disk Çözünürlük Sabit diskte 2GB RAM bo alan, yükleme diskinde 1GB bo alan Sabit diskte GB RAM bo alan, yükleme diskinde 2GB bo alan 102*768 VGA, Gerçek Renk 10*900 NVidia 8 serisi veya Radeon HDserisi veya sonras aretleme ayg Fare veya di er ayg tlar Fare veya di er ayg tlar DVD ROM Herhangi bir h z (sadece yükleme için) Herhangi bir h z (sadece yükleme için) 2

4 Giri ZWCAD+ için iki lisanslama seçene i var. Tekli lisanslamada, herbir bilgisayar ayr lisans kodlar yla tek tek etkinle tirmelisiniz. lisanslamas nda, sunucu bilgisayar etkinle tirdikten sonra, lisanslar ba lant üzerinden kullan bilgisayarlar na da tmal z. Lisans Lisans Lisans Lisans Tekli Lisanslama 6 8 9! sans Yüzer L sans Lisanslamas ZWCAD+ program bir ba ka bilgisayara yüklemek istiyorsan z, bilgisayarda sistemsel veya donan msal bir de iklik yapacaksan z veya bilgisayar diskini formatlayacaksan z, öncesinde lisanslar iade etmelisiniz. ade prosedürlerini inceleyin.

5 .2.2. Lisans Ödünç Alma er ZWCAD+ program tekli kullan lisans gibi kullanmak istiyorsan z (a a ba olmadan), devam etmek için lisans koduna ihtiyac z olacak. Lisans kodu elinizdeyse, a daki ad mlar takip ederek tekli kullan lisans gibi kullanmak için bir lisans ödünç al n. 1. Windows Ba lang ç menüsünden ZWCAD+ License Manager program 2. Aç lan pencerede Activate License (Lisans akti tir) dü mesine t klay n.. Soft-Key Activation (Yaz msal Etkinle tirme) dü mesine t klay n.. Borrow a License (Bir Lisans Ödünç Al) dü mesine t klay n.. Lisans kodunu girin (sunucu lisans kodu). 6. Lisans sunucusunun IP adresini veya ismini girin. 7. Varsay lan Port de erini (27000) aksi belirtilmedi i sürece de tirmeyin. 8. Bilgisayar zda ZWCAD+ program a dan ba ms z olarak kullanaca z süreyi belirtin. 9. iniz bitince OK (Tamam) dü mesine t klay n. Lisans bilgilerinizle birlikte ba ar yla tamamland mesaj ekrana gelir. 10. ZWCAD+ License Manager program kapat n ve ZWCAD+ program Art k ZWCAD+ program tekli kullan modunda çal abilir. Tekli Lisans Tekli lisanslar küçük o sler ve üretime odakl kullan lar için idealdir, çünkü bir a ba lant gerektirmezler. Tekli lisans ald ysan z bu bölümdeki ad mlar inceleyin. CD tak ld nda otomatik olarak yükleme penceresi aç r. Lisans Lisans Lisans Lisans NOT Belirtti iniz ödünç alma süresi bitmeden lisans iade etmek istiyorsan z, Ödünç Al nan Lisans adesi prosedürlerini takip etmelisiniz.

6 1.1. Tekli Lisans Yükleme CD tak ld nda otomatik olarak yükleme penceresi aç r. 1. Install (Yükle) dü mesine t klay n. 2. ZWCAD+ 201 onay kutusunu i aretleyin.. Dilerseniz Teaching Movies (E itim Videolar ) seçene ini de aretleyebilirsiniz.. Network License Manager (A Lisans Yöneticisi) onay kutusunun i aretini kald n.. Next ( leri) dü mesine t klayarak devam edin. 6. Onay kutusunu i aretleyerek lisans sözle mesini onaylay n ve Next ( leri) dü mesine t klay n. 7. Yükleme konumunu belirtin ve Next ( leri) dü mesine t klay n. 8. Yükleme ba lar ve tamamlama sayfas na yönlendirilirsiniz. Favori kullan arayüzünü seçin Ribbon/Classic ( erit/klasik). 9. lem tamamland nda Finish (Tamamla) dü mesine t klay n. 10. Bilgisayar kapat p açman z önerilir. Art k ZWCAD+ program yüklediniz. Etkinle tirmek için birkaç ad m daha gerekiyor. Detaylar için Tekli Lisans Etkinle tirme bölümünü inceleyin. ZWCAD+ kullan için a daki iki yöntemden birini takip edin Yüzer Lisans talebi Önce bilgisayar zdan sunucuya ba lan n ve ZWCAD+ program etkinle tirmek için a daki ad mlar takip edin. 1. Windows Ba lang ç menüsünden ZWCAD+ License Manager program 2. Aç lan pencerede Activate License (Lisans akti tir) dü mesine t klay n.. Soft-Key Activation (Yaz msal Etkinle tirme) dü mesine t klay n.. Request a Floating License (Bir Yüzer Lisans Talep Et) dü mesine t klay n.. Sunucu IP adresini veya ismini girin. 6. iniz bitince OK (Tamam) dü mesine t klay n. 7. ZWCAD+ License Manager program kapat n ve ZWCAD+ program Ba ar yla etkinle tirildi inden emin olmak için ZWCAD+ program 2 6 9

7 .2. Kullan Etkinle tirme Kullan bilgisayar nda ZWCAD+ kullanmaya ba lamak için, lokal alan a üzerinden lisans sunucusundan bir lisans alman z gerekiyor. Lütfen öncelikle sunucuya ba oldu unuzdan emin olun. Lisans Kodu Etkinle tirme ve Dongle Etkinle tirme Tekli lisans için ZWCAD+ 201 program etkinle tirmenin iki yolu vard r. TEKL L SANS Dongle Etkinle tirme Dongle etkinle tirmesi için bir güvenlik ayg bir de 8 karakterli lisans kodu gerekir. Lisans Kodu Etkinle tirme xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx Lisans kodu etkinle tirmesi için 2 karakterlik bir lisans kodu gerekir.

8 1.2. Tekli Lisans Etkinle tirme (Dongle Etkinle tirme) Dongle lisans sat n ald ysan z, ZWCAD+ program etkinle tirmek için lütfen. 1. ZWCAD+ 201 program yükledikten sonra dongle ayg bilgisayara tak n, dongle ayg ndaki n yan p sönmesinin bitmesini bekleyin. 2. Windows Ba lang ç menüsünden ZWCAD+ License Manager program. Aç lan pencerede Activate License (Lisans akti tir) dü mesine t klay n.. Dongle Activation (Dongle Etkinle tirme) dü mesine t klay n.. Product ID (Ürün ID) alan nda bir say göreceksiniz. License Code (Lisans kodu) alan na gerekli bilgiyi girin. 6. Kullan bilgilerini girin. 7. iniz bitince OK (Tamam) dü mesine t klay n. Lisans bilgilerinizle birlikte ba ar yla tamamland mesaj ekrana gelir..1. Kullan Yükleme CD tak ld nda otomatik olarak yükleme penceresi aç r. 1. Install (Yükle) dü mesine t klay n. 2. ZWCAD onay kutusunu i aretleyin.. Dilerseniz Teaching Movies (E itim Videolar ) seçene ini de aretleyebilirsiniz.. Network License Manager (A Lisans Yöneticisi) onay kutusunun i aretini kald n.. Next ( leri) dü mesine t klayarak devam edin. 6. Onay kutusunu i aretleyerek lisans sözle mesini onaylay n ve Next ( leri) dü mesine t klay n. 7. Yükleme konumunu belirtin ve Next ( leri) dü mesine t klay n. 8. Yükleme ba lar ve tamamlama sayfas na yönlendirilirsiniz. Favori kullan arayüzünü seçin Ribbon/Classic ( erit/klasik). 9. lem tamamland nda Finish (Tamamla) dü mesine t klay n. 10. Bilgisayar kapat p açman z önerilir. Art k ZWCAD+ program yüklediniz. Etkinle tirmek için birkaç ad m dana gerekiyor. Detaylar için Kullan Etkinle tirme bölümünü inceleyin. 2 Lisans bir ba ka bilgisayara aktarmak için, dongle' di er bilgisayara aktar n ve yukar daki i lemi tekrarlay n.

9 Kullan TEKL L SANS Bir kullan, lokal alan a ba lant üzerinden lisans sunucusundan bir lisans talep eder. A daki bölüm, yükleme ve aktivasyon süresince size k lavuzluk edecek. Ek olarak, yüklemeyi de tirmeniz gerekti inde Tekli Kullan Lisans adesinin nas l yap laca bilmeniz gerekecek. 6 7

10 1.. Tekli Lisans Etkinle tirme (Lisans Kodu Etkinle tirme) Lisans kodu lisans ald ysan z bu bölümdeki ad mlar inceleyin

11 2..2. Lisans elle iade etme ( nternet ba lant yoksa) 1. Windows Ba lang ç menüsünden ZWCAD+ Network License Manager program 2. Aç lan pencerede Return License (Lisans ade Et) dü mesine t klay n.. Of ine (Çevrimd ) dü mesine t klay n.. OK (Tamam) dü mesine t klayarak onaylay n.. ade talep dosyas (FID_xxxxx isimli bir.xml dosyas ) olu turmak için Generate (Olu turma) linkine t klay n. 6. ade talep dosyas nternet ba lant olan bir ba ka bilgisayara aktar n. 7. Web taray çal n ve adresine ba lan n. 8. Lisans kodunu girin. 9. Submit dü mesine t klay n, Manage Licenses sayfas na yönlendirileceksiniz. 10. Aç lan pencerede Manage Licenses dü mesine t klay n. 11. Manual Return dü mesine t klay n. 12. ade talep XML dosyan kar ya aktar n ve Submit dü mesine t klay n. 1. Ekrana gelen sayfada Save To File dü mesine t klay n ve responsexml isimli dosyay kaydedin. 1. Kaydetti iniz responsexml dosyas tekrar ZWCAD+ Network License Manager yüklü olan bilgisayara aktar n. 1. Aktivasyon talep dosyas olu turdu unuz sayfaya gidin ve Browse (Gözat) linkine t klayarak responsexml dosyas gösterin. 16. iniz bitince OK (Tamam) dü mesine t klay n. Ba ar yla tamamland mesaj ekrana gelir. ZWCAD+ program n aktivasyonu iade edildi. Art k yeni sunucuda aktive edilebilir 6 7 TEKL L SANS nternet ba lant durumuna göre ZWCAD+ program etkinle tirmenin iki yolu var. (Dongle sürümü sat n almad ysan z*). A daki yöntemlerden birini takip edin Otomatik Etkinle tirme ( nternet üzerinden) ZWCAD+ 2 karakterli bir kodla geldiyse, ZWCAD+ program etkinle tirmek için bunu kullanmal z. 1. Windows Ba lang ç menüsünden ZWCAD+ License Manager program 2. Aç lan pencerede Activate License (Lisans akti tir) dü mesine t klay n.. Soft-Key Activation (Yaz msal Etkinle tirme) dü mesine t klay n.. Online Activation (Çevrimiçi Aktivasyon) dü mesine t klay n.. Lisans kodunu girin ve Verify (Onayla) dü mesine t klay n. 6. Kullan bilgilerini girin. 7. iniz bitince OK (Tamam) dü mesine t klay n. Lisans bilgilerinizle birlikte ba ar yla tamamland mesaj ekrana gelir.

12 1..2. Elle Etkinle tirme ( nternet ba lant yoksa) ZWCAD+ 2 karakterli bir kodla geldiyse, ZWCAD+ program etkinle tirmek için bunu kullanmal z. 1. Windows Ba lang ç menüsünden ZWCAD+ License Manager program 2. Aç lan pencerede Activate License (Lisans akti tir) dü mesine t klay n.. Soft-Key Activation (Yaz msal Etkinle tirme) dü mesine t klay n.. Manual Activation (El ile Etkinle tirme) dü mesine t klay n.. Lisans kodunu girin. 6. Etkinle tirme talep dosyas (ismi lisans kodunuzla ayn olan bir.xml dosyas ) olu turmak Generate (Olu turma) linkine t klay n. 7. Etkinle tirme talep dosyas nternet ba lant olan bir ba ka bilgisayara aktar n. 8. Web taray çal n ve adresine ba lan n. 9. Lisans kodunu ve kullan bilgilerini girin. 10. Submit dü mesine t klay n, Manage Entitlements sayfas na yönlendirileceksiniz. 11. Aç lan pencerede Manual Activation dü mesine t klay n. 12. Talep XML dosyan kar ya aktar n ve Submit dü mesine t klay n. 1. Ekrana gelen sayfada Save To File dü mesine t klay n ve responsexml isimli dosyay kaydedin. 1. Kaydetti iniz responsexml dosyas tekrar ZWCAD+ yüklü olan bilgisayara aktar n. 1. Aktivasyon talep dosyas olu turdu unuz sayfaya gidin ve Locate (Konum) linkine t klayarak responsexml dosyas gösterin. 16. iniz bitince OK (Tamam) dü mesine t klay n. Lisans bilgilerinizle birlikte ba ar yla tamamland mesaj ekrana gelir. Sunucu lisans n iadesi için a daki iki yöntemden birini takip edin Lisans otomatik olarak iade etme ( nternet üzerinden) 1. Windows Ba lang ç menüsünden ZWCAD+ Network License Manager program 2. Aç lan pencerede Return License (Lisans ade Et) dü mesine t klay n.. Online Return (Online Cevap) dü mesine t klay n.. OK (Tamam) dü mesine t klayarak onaylay n. Lisans z iade edildiyse, ba ar yla tamamland mesaj ekrana gelir.. Onaylamak için OK (Tamam) dü mesine t klay n. ZWCAD+ program n aktivasyonu iade edildi. Art k yeni sunucuda aktive edilebilir!

13 2.. Sunucu Lisans adesi TEKL L SANS er sunucu de tirecekseniz, geçerli sunucudaki lisans iade ettikten sonra yeni sunucuda etkinle tirebilirsiniz. Sunucu lisans iade etmeden önce, ödünç al nan tüm lisanslar geri dönmü olmal. 1 16! sans "ades NOT Lisans n fonksiyonlar na devam etmesi için bu i lemleri yapmadan önce lisans iade etmeniz çok önemlidir: sabit diski de tirme, sabit diski formatlama, i letim sistemini yeniden yükleme. E er beklenmeyen bir yaz m veya donan m bozulmas yüzünden RETURN ( ADE) prosedürünü gerçekle tiremediyseniz, adresine e-posta atarak irtibata geçin. 1

14 1.. Tekli Lisans adesi (Lisans Kodu) Lisans bir ba ka bilgisayara aktarmadan önce aktivasyonunu iade etmelisiniz NOT Lisans n fonksiyonlar na devam etmesi için, bu i lemleri yapmadan önce lisans iade etmeniz çok önemlidir: sabit diski de tirme, sabit diski formatlama, letim sistemini yeniden yükleme. E er beklenmeyen bir yaz m veya donan m bozulmas yüzünden RETURN ( ADE) prosedürünü gerçekle tiremediyseniz, adresine e-posta atarak irtibata geçin.

15 2.. Lisans Ba latma Yap land rmay tamamlad zda, lisans sunucusu art k lisans kullan lara da tmaya haz rd r. 1. Start/Stop/Reread sekmesini aç n. 2. Yap land p kaydetti iniz servisi inceleyin. leti im kutusunda vurgulanm r.. Start Server dü mesine t klay n. Normal olarak lisans art k kullan lmaya ba lar.. Sunucunun çal p çal mad kontrol etmek için Server Status sekmesini aç n.. Perform Status Enquiry* dü mesine t klay n. 6. Durumu kontrol etmek için a daki metin kutusunu inceleyin. Toplam geçerli lisans say görüntülenecektir. Lisans sunucusu art k lisans kullan lara da tmaya ba lam r. Kullan lara bilgisayar ayarlar için Kullan Yükleme ve Kullan Etkinle tirme bölümlerini inceleyin. TEKL L SANS ZWCAD+ program z normal çal yorsa, ayn veya bir ba ka bilgisayara yeniden yüklemeyi dü ünüyorsan z, tüm prosedürü tamamlamak için a daki ad mlar takip edin. daki iki yöntemden birini takip edin Lisans otomatik olarak iade etme ( nternet üzerinden) 1. Windows Ba lang ç menüsünden ZWCAD+ License Manager program 2. Aç lan pencerede Return License (Lisans Yan ) dü mesine klay n.. Online Return (Online Cevap) dü mesine t klay n.. Sayfada görüntülenen lisans kodunu inceleyin.. Onaylamak için OK (Tamam) dü mesine t klay n. Ba ar yla tamamland mesaj ekrana gelir. ZWCAD+ program n aktivasyonu iade edildi, art k yeniden aktive edilebilir. NOT Lütfen yap land rmadan sonra sunucu durumu sorgulamas yaparak sunucunun do ru bir ekilde yap land ld ndan ve çal maya ba lad ndan emin olun.

16 1..2. Lisans elle iade etme ( nternet ba lant yoksa) 1. Windows Ba lang ç menüsünden ZWCAD+ License Manager program 2. Aç lan pencerede Return License (Lisans ade Et) dü mesine t klay n.. Manual Return (Elle ade) dü mesine t klay n.. Sayfada görüntülenen lisans kodunu inceleyin.. ade talep dosyas (FID_xxxxx isimli bir.xml dosyas ) olu turmak için Generate (Olu turma) linkine t klay n. 6. ade talep dosyas nternet ba lant olan bir ba ka bilgisayara aktar n. 7. Web taray çal n ve adresine ba lan n. 8. Lisans kodunu girin. 9. Submit dü mesine t klay n, Manage Licenses sayfas na yönlendirileceksiniz. 10. Aç lan pencerede Manage Licenses dü mesine t klay n. 11. Manual Return dü mesine t klay n. 12. ade talep XML dosyan kar ya aktar n ve Submit dü mesine t klay n. 1. Ekrana gelen sayfada Save To File dü mesine t klay n ve responsexml isimli dosyay kaydedin. 1. Kaydetti iniz responsexml dosyas tekrar ZWCAD+ yüklü olan bilgisayara aktar n. 1. Aktivasyon talep dosyas olu turdu unuz sayfaya gidin ve Locate (Konum) linkine t klayarak responsexml dosyas gösterin. 16. iniz bitince OK (Tamam) dü mesine t klay n. Ba ar yla tamamland mesaj ekrana gelir. ZWCAD+ program n aktivasyonu iade edildi, art k yeniden aktive edilebilir

17 2.. Sunucu Yap land rma TEKL L SANS Etkinle tirme sonras lisanslar n ba lat lmas için birkaç yap land rma ad daha kald. 1. Windows Ba lang ç menüsünden ZWCAD+ Network License Con guration program 2. Con g Services sekmesini aç n.. A lisans servisi için bir isim seçin veya yaz n.. Bu üç gerekli* dosyan n yollar bulun ve belirtin: lmgrd.exe, LicenseFlle.lic, debug.log.. Sekmedeki iki onay kutusunu i aretleyin. 6. Girdi iniz ayarlar yeni bir yap land rma olarak kaydetmek için Save Service dü mesine t klay n. 7. Service/License File sekmesini aç n. 8. Con guration using Services seçene ini i aretleyin. 9. Biraz önce belirtti iniz ismi seçin. 10. LMTOOLS ignores license le path environment variables seçene ini aretleyin. Lisans sunucusu art k lisans kullan lara da tmaya haz rd r. Lisans kullan lara aktarmak için Lisans Ba latma bölümünü inceleyin NOT Devam etmek için üç önemli dosyay da bulmal z. Varsay lan olarak ZWCAD+ Network License Manager yükleme klasöründedirler. 1

18 Lisans lisanslamas nda, kullan lar lisanslar ZWCAD+ lisanslar etkinle tirilmi bir a sunucusundan al yor demektir. A lisans, dü ük maliyetli ve kontrolü kolay oldu u için, çok say da kullan olan orta ve büyük ölçekli rmalar için idealdir. Yönetici, belirli kullan lar veya gruplar için yetki verme, k tlama veya rezerve etme eklinde lisans yönetimi yapabilir. A Lisans Yöneticisi sunucuya yüklenmelidir, lisans n geçerli olmas için hem sunucu hem de kullan bilgisayar yap land lmal r. 1 1 Bir a lisans sat n ald ysan z, ZWCAD+ program kullan ma haz r hale getirmek için hem sunucuda hem de kullan lardaki yükleme, etkinle tirme ve yap land rma prosedürleri boyunca size e lik edecek olan, a daki bölümün takip edin. Yüzer L sans! sans

19 Elle Etkinle tirme ( nternet ba lant yoksa) 1. Windows Ba lang ç menüsünden ZWCAD+ Network License Manager program 2. Aç lan pencerede Activate (Akti tir) dü mesine t klay n.. Buraya linkine t klay n.. Lisans kodunu ve kullan lacak lisans say girin.. Etkinle tirme talep dosyas (ismi lisans kodunuzla ayn olan bir.xml dosyas ) olu turmak için Generate (Olu turma) linkine t klay n. 6. Etkinle tirme talep dosyas nternet ba lant olan bir ba ka bilgisayara aktar n. 7. Web taray çal n ve adresine ba lan n. 8. Lisans kodunu ve kullan bilgilerini girin. 9. Submit dü mesine t klay n, Manage Entitlements sayfas na yönlendirileceksiniz. 10. Aç lan pencerede Manual Activation dü mesine t klay n. 11. Talep XML dosyan kar ya aktar n ve Submit dü mesine t klay n. 12. Ekrana gelen sayfada Save To File dü mesine t klay n ve responsexml isimli dosyay kaydedin. 1. Kaydetti iniz responsexml dosyas tekrar ZWCAD+ yüklü olan bilgisayara aktar n. 1. Aktivasyon talep dosyas olu turdu unuz sayfaya gidin ve Browse (Gözat) linkine t klayarak responsexml dosyas gösterin. 1. iniz bitince Activate (Etkinle tir) dü mesine t klay n. Ba ar yla tamamland mesaj ekrana gelir. Lisanslar n ba lat lmas için birkaç ad m daha kald. Detaylar için Sunucu Yap land rma bölümünü inceleyin. Lisans Sunucusu Bir lisans sunucusu, etkinle tirilen lisanslar kullan lara sunar. A daki bölüm, yükleme, etkinle tirme, yap land rma ba lama süresince size k lavuzluk edecek. Ek olarak, yüklemeyi de tirmeniz gerekti inde Tekli Kullan Lisans adesinin nas l yap laca bilmeniz gerekecek.

20 2.1. Sunucu Yükleme 2.2. Sunucu Etkinle tirme Bir a lisans sat n ald ysan z, ZWCAD+ program kullan ma haz r hale getirmek için sunucuya ZWCAD+ Network License Manager yüklenmelidir. Sunucuya ZWCAD+ Network License Manager yüklendikten sonra, lisans servisinin çal mas için lisanslar n etkinle tirilmesi gerekiyor. CD tak ld nda otomatik olarak yükleme penceresi aç r. daki ad mlar takip edin daki iki yöntemden birini takip edin Otomatik Etkinle tirme ( nternet üzerinden) 1. Install (Yükle) dü mesine t klay n. 2. Network License Manager onay kutusunu i aretleyin.. ZWCAD+ 201 onay kutusundaki i areti kald n.. Next ( leri) dü mesine t klayarak devam edin. daki ad mlar takip edin 1. Windows Ba lang ç menüsünden ZWCAD+ Network License Manager program çal n. 2. Aç lan pencerede Activate (Etkinle tir) dü mesine t klay n.. Onay kutusunu i aretleyerek lisans sözle mesini onaylay n ve Next ( leri) dü mesine t klay n.. Lisans kodunu ve kullan 6. Yükleme konumunu belirtin ve Next ( leri) dü mesine t klay n.. Verify (Onayla) dü mesine t klay n. 7. Yükleme ba lar ve tamamlama sayfas na yönlendirilirsiniz. lem tamamland nda Finish (Tamamla) dü mesine t klay n.. Gerekli kullan 8. Bilgisayar kapat p açman z önerilir. Art k Network License Manager program yüklediniz. bilgilerini girin. bilgilerini girin. 6. iniz bitince Activate (Etkinle tir) dü mesine t klay n. Ba ar yla tamamland mesaj ekrana gelir. Lisanslar n ba lat lmas için birkaç ad m daha kald. Lisanslar n ba lat lmas detaylar için Sunucu Etkinle tirme bölümünü inceleyin. 2 6

Mükemmel Tasarım. Hızlı Başlangıç Kılavuzu ZWCAD, ZWCAD Mechanical ve ZWCAD Architecture için

Mükemmel Tasarım. Hızlı Başlangıç Kılavuzu ZWCAD, ZWCAD Mechanical ve ZWCAD Architecture için Mükemmel Tasarım Hızlı Başlangıç Kılavuzu ZWCAD, ZWCAD Mechanical ve ZWCAD Architecture için İçindekiler Sistem Gereksinimi Tekli Lisans Tekli Lisans Yükleme Tekli Lisans Etkinleş rme (Dongle Etkinleş

Detaylı

ZWCAD +2012. Önemli. Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu

ZWCAD +2012. Önemli. Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu Sayfa - 2 ZWCAD +2012 Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu Önemli ZWCAD de aktivasyon işlemini yaptığınızda lisans kodu, yükleme yapılan bilgisayara kilitlenir. Bu sebeple lisans

Detaylı

ZWCAD 2010. İçindekiler. Önemli. Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu

ZWCAD 2010. İçindekiler. Önemli. Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu ZWCAD 2010 Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu İçindekiler ZWCAD 2010 Paketi İçeriği... 2 Sistem Gereksinimi... 2 ZWCAD 2010 Yüklemek ZWCAD 2010 programını Tek Kullanıcı için yüklemek...

Detaylı

ZWCAD 2012. İçindekiler. Önemli. Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu

ZWCAD 2012. İçindekiler. Önemli. Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu ZWCAD 2012 Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu İçindekiler ZWCAD 2012 Paketi İçeriği. 2 Sistem Gereksinimi... 2 ZWCAD 2012 Yüklemek ZWCAD 2012 programını Tek Kullanıcı için yüklemek...

Detaylı

ZWCAD 2011. İçindekiler. Önemli. Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu

ZWCAD 2011. İçindekiler. Önemli. Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu ZWCAD 2011 Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu İçindekiler ZWCAD 2011 Paketi İçeriği. 2 Sistem Gereksinimi... 2 ZWCAD 2011 Yüklemek ZWCAD 2011 programını Tek Kullanıcı için yüklemek...

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi Oluşturma 02.11.2015 Revizyon: 02.11.2015 Rev No: 02 Yazan: Süleyman FAKİR Düzenleyen: Ferşad DELİRİ PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi 1) PDKS Kurulumu, Lisans Onaylaması Ve Veri Tabanı Ayarları

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma Message Broadcasting Message Broadcasting, bir EasyMP Monitor eklentisidir. Yöneticiler eklentiyi kullanarak ağ üzerindeki bir veya daha fazla projektöre ya da tüm projektörlere mesaj veya duyuru gönderebilirler.

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin Xerox QR Code Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03999 QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin QR (Quick Response) Code Uygulamasını şu uygulamalarla birlikte kullanınız:

Detaylı

MD-3100 USB ADSL MODEM A B C D. Bilgisayarı açın Kurulum CD-ROM unu takın AÇIK. 2 Sürücüyü kurun. 3 Hiçbir işlem gerekmiyor 4

MD-3100 USB ADSL MODEM A B C D. Bilgisayarı açın Kurulum CD-ROM unu takın AÇIK. 2 Sürücüyü kurun. 3 Hiçbir işlem gerekmiyor 4 MD-300 USB ADSL MODEM Ürün bilgileri A. Güç göstergesi (açık: USB ve PC bağlantısı açık / kapalı: bağlantı yok veya PC kapalı B. ADSL LINK göstergesi (yanıp sönüyor: ADSL hattı aranıyor / sürekli yanıyor:

Detaylı

CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI

CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI License manager ile lisanslamanın tamamlandığına emin olunduktan sonra son kullanıcıların makinalarına IBM SPSS Statistics 21 client kurulumu yapılabilir.

Detaylı

MSSQL Server 2000 Kurulumu

MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu ile ilgili işlem adımları Kurulum hazırlıkları : SQL Server 2000 in sistem ihtiyaçları gözden geçirilmelidir. Aşağıdaki tablo bu ürünün standart donanım

Detaylı

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h...

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h... Page 1 of 7 Tevkifatlı Satış Faturası listesinin excel dosyası olarak oluşturulması için gerekli açıklamalar Oluşturulan excel dosyasının yüklenmesinde karşılaşılan sorunların çözümü (Teknik açıklamalar)

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

Bu bölüm V- Ray License Server lisans sunucusu uygulamasının kurulumundan

Bu bölüm V- Ray License Server lisans sunucusu uygulamasının kurulumundan Lisans Sunucusu Kurulumu bahsedecektir. Bu bölüm V- Ray License Server lisans sunucusu uygulamasının kurulumundan V-Ray in bazı dağıtımlarında V-Ray License Server uygulamasını kuruludur. Yine de V- Ray

Detaylı

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows Vista Ultimate, Vista'nın tüm özelliklerini içinde barındırıyor ve en pahalısürüm olarak listede yerini alıyor. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 1 GHz 32-bit işlemci

Detaylı

HP Color LaserJet CM3530 MFP Serisi Analog Fax Accessory 500 Send Fax Sürücüsü Kılavuzu

HP Color LaserJet CM3530 MFP Serisi Analog Fax Accessory 500 Send Fax Sürücüsü Kılavuzu HP Color LaserJet CM3530 MFP Serisi Analog Fax Accessory 500 Send Fax Sürücüsü Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği

Detaylı

Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1

Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1 Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1 1 KURULUM VE SISTEM GEREKLILIKLERI...2 1.1 DONANIM VE YAZILIM GEREKLILIKLERI...2 1.2 KURULUM...3 1.3 LIFTDESIGNER 5 UYGULAMASINI İLK DEFA BAŞLATMA...6 1.4 DIGIPARA SUITE

Detaylı

Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım)

Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım) Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım) 1.Adım: Gmail üzerinden e-posta hesabınıza herhangi bir tarayıcıdan http://mail.maltepe.edu.tr linkine tıklayıp daha önceden kullandığınız e-posta hesabınızı

Detaylı

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu Hotel Info TV Kullanım Kılavuzu Info TV bilgisayarını network kablosu ile lokal networkunuze, VGA kablosu ile LCD monitörünüze veya televizyonunuza (PC girişinden) bağlayın. Bilgisayarı adaptör ile elektriğe

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK 1. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) nin kullanımı için 3. parti bir programa ihtiyaç yoktur. Tamamen WEB tabanlı çalışmaktadır. 2. Sisteme http://dys.akdeniz.edu.tr

Detaylı

Ürün Kutusu. Kargoyla teslim edilen ürün kutusu. Ürün kutusundaki temel bileşenler

Ürün Kutusu. Kargoyla teslim edilen ürün kutusu. Ürün kutusundaki temel bileşenler Kurulum Sunumu Ürün Kutusu Kargoyla teslim edilen ürün kutusu Ürün kutusundaki temel bileşenler Not: Kutu içerisindeki tüm bileşenlerin eksiksiz teslim edildiğinden emin olunmalıdır. Ürün Kutusundaki Bileşenler

Detaylı

İşletim Sisteminin Katmanları

İşletim Sisteminin Katmanları İşletim Sistemi Bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve yönetiminden, temel sistem işlemlerinden ve uygulama yazılımlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem yazılımıdır. Bütün diğer yazılımların belleğe,

Detaylı

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu Sürücü Gönder Yönetici Kılavuzu Ocak 2013 www.lexmark.com Genel Bakış 2 Genel Bakış Sürücü Gönder, belirli bir yazıcı modelinin yazıcı sürücüsünü almanızı sağlar. Uygulama, size yükleme talimatlarını ve

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler WeldEYE Kurulum Kılavuzu İçindekiler Giriş... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Kurulum... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sistem/Ortam gerekleri... 3 Yazılımın kurulması... 3 Kamera sürücüsünün kurulumu...

Detaylı

SQL Server'ı Uzaktan Bağlantı İçin Ayarlamak

SQL Server'ı Uzaktan Bağlantı İçin Ayarlamak Microsoft SQL Server?a uzaktaki bir bilgisayardan bağlanmak için tek yapmanız gereken, SQL Server Manager?da makinenin adı, kullanıcı adı ve şifreyi girmek veya programdaki connection stringi değiştirmek

Detaylı

MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 24 nin KURULMASI. IBM SPSS Statistics 24 Yüklemeye Başlamadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler

MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 24 nin KURULMASI. IBM SPSS Statistics 24 Yüklemeye Başlamadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 24 nin KURULMASI IBM SPSS Statistics 24 Yüklemeye Başlamadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler 1. Antivirüs programları kapalı olmalı 2. Kurulum süresince Administrator yetkisi

Detaylı

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu kullanıcı

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye

İşaret Aygıtları ve Klavye İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

İMZALAMA ARACI. Kullanım Kılavuzu. Nisan 2016 ANKARA. İmzalama Aracı Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon : 1.0 1/15

İMZALAMA ARACI. Kullanım Kılavuzu. Nisan 2016 ANKARA. İmzalama Aracı Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon : 1.0 1/15 İMZALAMA ARACI Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 ANKARA Versiyon : 1.0 1/15 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.0 2/15 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 5 2 İmzalama Aracı

Detaylı

MAPINFO PROFESSIONAL LİSANS AKTİVASYONU

MAPINFO PROFESSIONAL LİSANS AKTİVASYONU MAPINFO PROFESSIONAL LİSANS AKTİVASYONU 1. Node-Locked Lisanlar 1.1 Ürün Aktivasyonu MapInfo 9.0 ve sonraki versiyonlar için lisanslama ve aktivasyon işlemleri anlatılmaktadır. MapInfo kurulum sırasında

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası Sistemin Kullanım Amacı E-Tedarik, Türkiye Petrolleri nin doğrudan alım süreci sırasında firmalardan teklif alma kısmının elektronik ortama aktarılması amacıyla oluşturulmuş bir web tabanlı sistemdir.

Detaylı

Bomgar Yazılımını Yükseltme 3. Otomatik Güncellemeleri Kullanarak Tek Bir Bomgar Uygulamasını Yükseltme 5

Bomgar Yazılımını Yükseltme 3. Otomatik Güncellemeleri Kullanarak Tek Bir Bomgar Uygulamasını Yükseltme 5 Tİ:9/15/2014 İçindekiler Listesi Bomgar Yazılımını Yükseltme 3 Otomatik Güncellemeleri Kullanarak Tek Bir Bomgar Uygulamasını Yükseltme 5 Manuel Güncellemeleri Kullanarak Tek Bir Bomgar Uygulamasını Yükseltme

Detaylı

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T H A R D D I S K A D A P T E R I DC OE / MS BATA O UT SO B UH SU BB 2 1 - I N - 1 R E A D E R O N E T OUC H B A C K U P 3 P O

Detaylı

ARDUİNO VE GPS MODÜLÜ İLE GPS KOORDİNATLARININ ALINMASI ARDUİNO VE SD KART MODÜLÜ İLE KULAKLIKTAN SES ÇALMA

ARDUİNO VE GPS MODÜLÜ İLE GPS KOORDİNATLARININ ALINMASI ARDUİNO VE SD KART MODÜLÜ İLE KULAKLIKTAN SES ÇALMA ARDUİNO VE GPS MODÜLÜ İLE GPS KOORDİNATLARININ ALINMASI ARDUİNO VE SD KART MODÜLÜ İLE KULAKLIKTAN SES ÇALMA Projeyi Hazırlayanlar: İsmail TELLİ Aden MOHAMUD İçindekiler: 1. Arduino Ve Gps Modülü İle Gps

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

FB1000N Doküman Tarayıcı

FB1000N Doküman Tarayıcı English FB1000N Doküman Tarayıcı Kullanım Kılavuzu Ticari Markalar Microsoft, Microsoft Corporation ın Amerika Birleşik Devletleri tescilli ticari markasıdır. Amerika Birleşik Devletlerinde ve/veya diğer

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı Kurulum İşlemleri Hasp Driver Kurulumu Hasp Hatası Alıyorum - Unable to Access Sentinel Hasp Run-Time Environment (H0033) - Feature Not Found

Detaylı

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU A-) DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 1-) Cihazınızın panelinden Sistem Yöneticisi menüsünden ağ ayarlarınızın yapılandırılmış olması gerekmektedir. Kurulumu yapan

Detaylı

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1 Çevrimiçi paylaşım 3.1 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

1.1 HKMOBĐS PROJESĐNE GĐRĐŞ

1.1 HKMOBĐS PROJESĐNE GĐRĐŞ GĐRĐŞ 1.1 HKMOBĐS PROJESĐNE GĐRĐŞ Đnternet tarayıcınızdan http://www.hkmo.org.tr/ adresine girdikten sonra sayfanın sağ üst kısmında yer alan ÜYE GĐRĐŞĐ bağlantısına tıklayarak Harita ve Kadastro Mühendisleri

Detaylı

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır.

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. Evrak Ekle Kurum İçi Giden Evrak Ekleme Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. İçyazı No sistem tarafından otomatik verilmekte, müdahale

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Backup Premium Hızlı Başlangıç Kullanım Kılavuzu

Backup Premium Hızlı Başlangıç Kullanım Kılavuzu Hakkında Memeo Backup Premium, karmaşık dijital dünya için basit bir yedekleme çözümüdür. Memeo Backup Premium değerli ve önem verdiğiniz belgelerinizi otomatik olarak yedekleyerek, istediğiniz zaman dosyalarınızı

Detaylı

Sanal Uygulama Kurulum Kılavuzu

Sanal Uygulama Kurulum Kılavuzu Sanal Uygulama Kurulum Kılavuzu 2014 Bomgar Corporation. Tüm hakları dünya genelinde saklıdır. BOMGAR ve BOMGAR logosu, Bomgar Corporation'ın ticari markalarıdır; burada yer alan diğer ticari markalar,

Detaylı

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011 VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU Saydam Yaz m 23.04.2011 www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 66 Fax : 0232 369 71 69 Sayfa 1 Birinci bölümde s r kurulum yap lmas için öncelikle

Detaylı

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar EBSCOhost E itimi support.ebsco.com EBSCO nun Ocak ay nda tüm EKUAL konsorsiyumu üyelerine sundu u ULAKB M Ulusal Veri Taban (UVT) tan na ho geldiniz. Bu e itimde, EBSCOhost

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU

ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU İÇERİK ACENTE PORTAL HAKKINDA GENEL BİLGİ... 3 QUİCKRES/TROYA ACENTESİNİN THY ACENTA PORTALINA BAŞVURU SÜRECİ... 4 BAŞVURU TAKİP NO HATIRLATMA... 19

Detaylı

MAPINFO PROFESSIONAL LİSANS AKTİVASYONU

MAPINFO PROFESSIONAL LİSANS AKTİVASYONU MAPINFO PROFESSIONAL LİSANS AKTİVASYONU 1. Node-Locked Lisanlar 1.1. Ürün Aktivasyonu Bu dökümanda MapInfo Pro ürünü için lisanslama ve aktivasyon işlemleri anlatılmaktadır. Bilgisayarınıza MapInfo Pro

Detaylı

ARTESIS ENTERPRISE SERVER OPC TÜNELLEME İSTEMCİSİ

ARTESIS ENTERPRISE SERVER OPC TÜNELLEME İSTEMCİSİ ARTESIS ENTERPRISE SERVER Dök. No: PS.01 KL.04 REV.02 I Table of Contents Part I Giriş 1 Part II Sistem Gereksinimleri 1 Part III Kurulum 3 Part IV Ana Menü 11 Part V Destek 13 Part VI Sorun Giderme 13

Detaylı

ednet.living Hızlı Kurulum Kılavuzu 84290 ednet.living Başlangıç Seti (1 Adet WiFi Ana Birimi + 1 Adet İç Mekan Akıllı Fiş)

ednet.living Hızlı Kurulum Kılavuzu 84290 ednet.living Başlangıç Seti (1 Adet WiFi Ana Birimi + 1 Adet İç Mekan Akıllı Fiş) ednet.living Hızlı Kurulum Kılavuzu 84290 84291 84292 84290 ednet.living Başlangıç Seti (1 Adet WiFi Ana Birimi + 1 Adet İç Mekan Akıllı Fiş) WiFi Ana Birimi İç Mekan Akıllı Fiş 84291 ednet.living İç Mekan

Detaylı

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. Q-BIZ VIEWER NEDİR?... 3 2. Q-Biz Viewer a Giriş... 3 3. Q-Biz Viewer Ayarları... 3 3.1. Yerleşim... 4 3.1.1. Pencere Yönetimi... 4 3.1.2. Paylaş... 5 3.1.3.

Detaylı

Bomgar Yazılımını Yükseltme 3. Otomatik Güncellemeleri Kullanarak Tek Bir Bomgar Uygulamasını Yükseltme 6

Bomgar Yazılımını Yükseltme 3. Otomatik Güncellemeleri Kullanarak Tek Bir Bomgar Uygulamasını Yükseltme 6 Yükseltme Kılavuzu 2014 Bomgar Corporation. Tüm hakları dünya genelinde saklıdır. BOMGAR ve BOMGAR logosu, Bomgar Corporation'ın ticari markalarıdır; burada yer alan diğer ticari markalar, ilgili sahiplerinin

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

Legends hesabı olan bütün sihirdarlar turnuvada yarışmak için uygundur.

Legends hesabı olan bütün sihirdarlar turnuvada yarışmak için uygundur. SSS Q: HER EŞLEŞMENİN GALİBİNİ BELİRLEMEK İÇİN KAÇ OYUN OYNANACAK? A: Turnuva, 5v5 Sihirdar Vadisi öldün çık (1 maç üzerinden), finaller ise 3 maç üzerinden gerçekleşecek. Q: BU TURNUVAYA KATILABİLİR MİYİM?

Detaylı

AutoCAD 2011 Network Versiyonu Kurulumu

AutoCAD 2011 Network Versiyonu Kurulumu AutoCAD 2011 Network Versiyonu Kurulumu AutoCAD 2011 in ağ versiyonları için lisans yönetimi. Bu yazı, AutoCAD 2011 ve AutoCAD 2011 tabanlı ürünlerinin ağ (Network) sürümünün lisans yönetimi ile ilgili

Detaylı

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR MODÜLÜ ENVANTER AKTARMA İŞLEMLERİ 1. ENVANTER AKTARMA İŞLEMİ İÇİN EXCEL DOSYASININ İNDİRİLMESİ VE EXCEL FORMATI Envanter aktarma işleminin gerçekleştirilebilmesi için http://www.dmisproje.muhasebat.gov.tr/download.html

Detaylı

Pikatel Airmax Web Arayüzü

Pikatel Airmax Web Arayüzü Pikatel Airmax Web Arayüzü Modemi, kutunun içerisinden ç kan cd ile değil de web arayüzünden kurmak için aşağ daki ad mlar takip ediniz. Önerilen cd ile kurulumdur. Pikatel Airmax web arayüzü, ADSL2+ operatör

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı

Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı TUİK ve TÜRMOB'un işbirlikteliği sonucunda Yıllık iş istatistikleri Sanayi ve Hizmet soru kağıtlarının hazırlanması ve gönderilmesi Web

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Windows Server 2008R2 de Lisans Server ın Aktive Edilmesi

Windows Server 2008R2 de Lisans Server ın Aktive Edilmesi Windows Server 2008R2 de Lisans Server ın Aktive Edilmesi Windows Server 2008 R2 kurulumunu ilk yaptığınız zaman, 120 günlük deneme süreniz başlar. Bu süre içerisinde deneme sürümünü kullanabileceğiniz

Detaylı

ROUNDCUBE. ROUNDCUBE GİRİŞ ve ÇIKIŞ. Roundcube Nedir? Roundcube Kullanımı İçin Gerekenler

ROUNDCUBE. ROUNDCUBE GİRİŞ ve ÇIKIŞ. Roundcube Nedir? Roundcube Kullanımı İçin Gerekenler ROUNDCUBE Roundcube Nedir? Sunucu üzerinde yer alan e-postalarınıza web üzerinden ulaşarak e-posta işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz, Türkçe menüler ile işlem yapabileceğiniz yeni bir uygulamadır.

Detaylı

Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)

Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde) Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bluetooth,

Detaylı

VEGAWINA5 2016 VERSION

VEGAWINA5 2016 VERSION VEGAWINA5 2016 VERSION Bundan Böyle Her Yıla Ait Hazırlanan Setup İçin Login Ekranında Version Yılı Yazacaktır Program Kurulumunda Ana Sayfa ( Boss ) Modülü Kurulumu Zorunlu Hale Getirilmiştir Hizmet\Firma\Kullanıcı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01. Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01. Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01 Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.edefter.gov.tr internet

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

AX3000 MEKANİK TESİSAT VE EKB V2014

AX3000 MEKANİK TESİSAT VE EKB V2014 AX3000 MEKANİK TESİSAT VE EKB V2014 Kurulum ve Lisanslama 2015... ALUPLAN BİLGİSAYAR I AX3000 MEKANİK TESİSAT VE EKB V2014 İçindekiler 0 I. BÖLÜM 1 1 Kurulum... ve işletim için gerekli Donanım ve Yazılım

Detaylı

Cambridge LMS e Başlama- Öğrenciler

Cambridge LMS e Başlama- Öğrenciler Cambridge LMS e Başlama- Öğrenciler 1. Başlamadan önce LMS i kullanmaya başlamadan önce bilgisayarınızın minimum sistem gereklerine sahip olup olmadığını ve internet bağlantınızın kabul edilebilir bir

Detaylı

İŞLEM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK VE EĞİTİM LTD. ŞTİ. ArcGIS 10.1 Desktop Ücretsiz Deneme Lisanslaması

İŞLEM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK VE EĞİTİM LTD. ŞTİ. ArcGIS 10.1 Desktop Ücretsiz Deneme Lisanslaması İŞLEM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK VE EĞİTİM LTD. ŞTİ. ArcGIS 10.1 Desktop Ücretsiz Deneme Lisanslaması 2012 İçerik Sayfa 1. Sistem Gereksinimleri...1 2. Esri Hesabı Oluşturma 3 3. Esri Hesabınız

Detaylı

Spss 14 İçin İhtiyaç Duyulan Minimum Donanım Ve Yazılım Gereçleri; SPSS 14.0 programını License sunucusu üzerinden kurulumu:

Spss 14 İçin İhtiyaç Duyulan Minimum Donanım Ve Yazılım Gereçleri; SPSS 14.0 programını License sunucusu üzerinden kurulumu: Spss 14 İçin İhtiyaç Duyulan Minimum Donanım Ve Yazılım Gereçleri; Microsoft Windows Me, Windows 98, Windows XP, Windows 2000, or Windows NT 4.0, Service Pack 6. Pentium veya Pentium-class işlemci. 128

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı