T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014

2 Her alanda gelişmeye büyük önem veren Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, kurumsallaşmaya dönük çalışmalarına hızlı bir şekilde devam etmektedir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak daha dinamik, çevresine daha etkili hizmet götüren bir üniversite olma ve kurum performansını geliştirme yönünde sürdürdüğümüz çabalarımızda, önemli bir noktaya ulaşılmıştır. Üniversitemizin 2014 yılı hedeflerinin belirlenmesini ve daha bilinçli adımlar atılmasını sağlayacak bir performans programı çalışması gerçekleştirilmiştir yılı Performans Programıyla, kurum olarak nelerin başarılacağına yönelik hedefler sunulmuş ve stratejik planımızda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen performans hedeflerine, faaliyetlere, kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verilmiştir. Bu program ile hedeflerimize verimli şekilde ulaşmayı sağlayan, sonuçları ölçülebilir, belirgin stratejiler geliştirmeye gayret edilmiştir Yılı Performans Programı, Üniversitemizin amaç ve hedefleri doğrultusunda kaynaklarımızın tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan bütçeleme sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2014 Yılı Performans Programı uygulamasıyla, hep birlikte, daha güçlü bir üniversite olacağımıza inanıyorum. Program sürecinin, bu anlamda, Üniversitemizde düşünme ile uygulama, öğrenme ile uygulama arasındaki kritik dengeyi kurduğuna inanıyorum ve Performans Programı çalışmalarına katkı sağlayan tüm mensuplarımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum. Prof. Dr. Sabri GÖKMEN Rektör

3 İçindekiler 1- GENEL BİLGİLER Yetki, Görev ve Sorumluluklar Teşkilat Yapısı Fiziksel Kaynaklar Taşınmazlar Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Öğrenci sayıları PERFORMANS BİLGİLERİ Temel Politika ve Öncelikler Hükümet Programı ve 10. Kalkınma Planında Yer Alan İdare İle İlgili Temel Politika ve Öncelikler Stratejik Planda Yer Alan Temel Politika ve Öncelikler Amaç ve Hedefler Özgörevimiz Uzgörüşümüz Amaç ve Hedeflerimiz Program Dönemi Stratejik Amaç ve Hedefleri Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler 32 Performans Hedefi 1 33 Performans Hedefi 2 34 Performans Hedefi 3 36 Performans Hedefi 4 38 Performans Hedefi 5 40 Performans Hedefi 6 42 Performans Hedefi 7 44 Performans Hedefi 8 50 Performans Hedefi 9 53 Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi TABLOLAR İdare Performans Tablosu Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo 69

4 Şekiller Tablosu ŞEKİL 1: KAPALI MEKÂNLARIN HİZMET ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI (M²) ŞEKİL 2: TAŞINMAZLARIN YERLEŞKELER İTİBARIYLA DAĞILIMI ŞEKİL 3: KAPALI MEKÂNLARIN YERLEŞKELER İTİBARIYLA DAĞILIMI (M²) ŞEKİL 4: AKADEMİK PERSONEL DAĞILIM TABLOSU ŞEKİL 5: AKADEMİK PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI ŞEKİL 6: AKADEMİK PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI ŞEKİL 7: YABANCI UYRUKLU AKADEMİK PERSONEL DAĞILIMI ŞEKİL 8: SÖZLEŞMELİ AKADEMİK PERSONEL SAYISI ŞEKİL 9: İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRESİ ŞEKİL 10: İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRESİ ŞEKİL 11: İDARİ PERSONEL (KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE) ŞEKİL 12: İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU ŞEKİL 13: İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU ŞEKİL 14: İDARİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI ŞEKİL 15: İDARİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI ŞEKİL 16: AKADEMİK PERSONELİN BİRİM BAZINDA DAĞILIM TABLOSU ŞEKİL 17: AKADEMİK PERSONELİN BİRİM BAZINDA DAĞILIM TABLOSU ŞEKİL 18: EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ARALIK AYI MEVCUT ÖĞRENCİ SAYISI ŞEKİL 19: ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN İSTATİSTİKÎ BİLGİLER ŞEKİL 20: CİNSİYETİNE VE ÖĞRETİM TÜRÜNE GÖRE ÖĞRENCİLERİN DAĞILIMI ŞEKİL 21: EĞİTİMDE GELİŞMELER VE HEDEFLER ŞEKİL 22: AR-GE VE YENİLİK ALANINDA GELİŞMELER VE HEDEFLER... 24

5 1- GENEL BİLGİLER 7

6 1-1- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Üniversitemiz 5662 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kurulmuştur. Türkiye de Yükseköğretim, Anayasa mızın 130 ve 131 inci maddeleriyle yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşların teşkilatlanma, işleyiş, görev yetki ve sorumluluklarıyla eğitim-öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile düzenlenmiştir sayılı Yükseköğretim Kanunu nun onikinci maddesinde yükseköğretim kurumlarının görevleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. a. Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak. b. Kendi ihtisas gücü maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek. c. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak. d. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak. e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek. f. Eğitim-öğretim seferberliği içinde örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak. g. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak. h. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak. i. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Bir yükseköğretim kurumu olan üniversitemiz de bu görevleri yerine getirmek amacıyla; tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5662 sayılı 8

7 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesi ile 2809 sayılı Kanuna eklenen Ek 77 nci maddesine göre kurulmuştur. Söz konusu maddenin (a) bendinde, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Edebiyat Fakültesi, Kamil Özdağ Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden, (b) bendinde Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan, (c) bendinde Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Ermenek Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulundan ve (ç) bendinde ise Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden oluşur denilmek suretiyle kurulmuştur. Daha sonra Meslek Yüksekokulu; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Millî Eğitim Bakanlığının 20/7/2010 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 28/7/2010 tarihinde kararlaştırılmış, 22/08/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi kurulmuştur. Üniversitemizin Eğitim Fakültesi bünyesinde bölüm ve anabilim dalı açılmasına ilişkin teklifi tarihli Yükseköğretim Yürütme kurulu toplantısında görüşülmüş ve 2547 sayılı Kanun un 2880 sayılı Kanun la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca; Eğitim Fakültesi bünyesinde Eğitim Bilimleri, Özel Eğitim, İlköğretim bölümlerinin açılması uygun görülmüştür. 25 Ocak 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İslami İlimler Fakültesi Kurulması Hakkında Karar uyarınca İslami İlimler Fakültesi kurulmuştur Teşkilat Yapısı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi nin yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenmiştir. Üniversitenin yönetim organları Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kuruludur. Üniversitemiz Rektörlük, fakülte, enstitü ve yüksekokullardan oluşmaktadır. Rektör Senato Üniversite Yönetim Kurulu Dekan Fakülte Kurulu Fakülte Yönetim Kurulu Enstitü Müdürü Enstitü Kurulu Enstitü Yönetim Kurulu Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Kurulu Yüksekokul Yönetim Kurulu 9

8 SENATO REKTÖR YÖNETİM KURULU REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI FAKÜLTELER ENSTİTÜLER EDEBİYAT FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMİL ÖZDAĞ FEN FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI YÜKSEKOKULLAR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ERMENEK MESLEK YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAZIM KARABEKİR MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLER GENEL SEKRETERLİK ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJERLERİ KOMİSYONU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRK DİLİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI HAYVAN DENEYLERİ ETİK KURULU İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TÜRK DİLİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER SORUMLUSU DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 10

9 1-3- Fiziksel Kaynaklar Taşınmazlar Şekil 1: Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı (m²) Hizmet Alanı İdari Eğitim Spor Sosyal Diğer Toplam Rektörlük Hizmet Binası Kamil Özdağ Fen Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Edebiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Teknik Bilimler MYO Sosyal Bilimler MYO Kazım Karabekir MYO Ermenek MYO Merkezi Araştırma Laboratuvarı Kütüphane Hizmet Binası BESYO Spor Salonu Kreş Konukevi Çarşı, Yemekhane ve Kafeterya 1500 Kişilik Kapalı Spor Salonu Isı Merkezi TOPLAM TOPLAM KAPALI ALAN m 2 11

10 Şekil 2: Taşınmazların Yerleşkeler İtibarıyla Dağılımı Mülkiyetin Durumuna Göre Taşınmaz Alanı Yerleşke Adı Üniversite Maliye Hazine Diğer Toplam Yunus Emre Yerleşkesi 9.067, , ,15 Ermenek Yerleşkesi , ,11 Kazım Karabekir Yerleşkesi , ,00 Genel Toplam , , ,26 Şekil 3: Kapalı Mekânların Yerleşkeler İtibarıyla Dağılımı (m²) Hizmet Alanı Yunus Emre Yerleşkesi Kazım Karabekir Yerleşkesi Ermenek Yerleşkesi Toplam İdari Eğitim Sosyal Spor Diğer Genel Toplam Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Yazılımlar Microsoft Office Windows 7 Pro Windows Server 2008 Kaspersky Antivirüs (Windows Server Workstations 6.0) Acronis 11.0 Server VMware (Vcenter Server 4 Essentials Vsphere 4 Essentials Plus) Ubuntu LTS Oracle (11 g Enterprise Edition) Network Telefon Sistemi (mfin 6.0 Bo) Yordam Kütüphane Otomasyon Sistemi FileMaker Server 11 Library Öğrenci Bilgi Sistemi Enstitü Bilgi Sistemi Mezun Bilgi Sistemi Personel Bilgi Sistemi Yemekhane Otomasyon Sistemi 12

11 Moodle Ekin MVS Say2000i Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi (e-bütçe) KBS SGB.Net Ayrıca, Üniversitemizin ihtiyaçları çerçevesinde yeni teknolojilerle birlikte programlar üretmek ve geliştirmek, bu programları geliştirirken dışa bağımlı kalmaksızın kendi öz işgücünü kullanmayı amaç edinmiştir. Bunlar; Online Akademik Personel Başvuru Otomasyonu Ders Yükü Bildirim Otomasyonu Arıza Takip Bildirimi Otomasyonu Online Dergi Sistem Otomasyonu BESYO Öğrenci Seçme Programı BAP Projelerinin Online Alınması Sistemi Sorgu Sistemi Taşınmaz Takip Otomasyonu Hesap Kontrol Otomasyonu Taşınır Mal Depo Takip Programı Web Tasarımı, Yönetim Sistemi Sanal Sınıf Otomasyonu Moodle (Stable 19) Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar sayısı : Taşınabilir bilgisayar sayısı : 67 Kütüphane Kaynakları Kitap sayısı : Basılı yayın sayısı : 50 Veri Tabanı : 8 13

12 1-4- İnsan Kaynakları Şekil 4: Akademik Personel Dağılım Tablosu YILLAR Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Okutman TOPLAM Şekil 5: Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 17,82 40,23 19,25 9,48 10,63 2,59 Şekil 6: Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 15,31 43,55 20,57 8,13 10,05 2,39 Şekil 7: Yabancı Uyruklu Akademik Personel Dağılımı Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Doç. Dr. Pakistan Kamil Özdağ Fen Fakültesi Yrd. Doç. Dr. İran Edebiyat Fakültesi TOPLAM 2 2 Şekil 8: Sözleşmeli Akademik Personel Sayısı Unvan Sayı Profesör Doçent 1 Yrd. Doçent 1 Öğretim Görevlisi Uzman Okutman Sanatçı Öğrt. Elm. Sahne Uygulatıcısı TOPLAM 2 14

13 Şekil 9: İdari Personelin Hizmet Süresi Üzeri Kişi Sayısı Yüzde (%) 66,86 5,92 1,78 8,28 4,73 12,43 Şekil 10: İdari Personelin Hizmet Süresi Üzeri Kişi Sayısı Yüzde (%) 55,32 20,35 4,42 6,64 3,98 9,29 Şekil 11: İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Toplam Açıklama Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı Toplam Şekil 12: İdari Personelin Eğitim Durumu 2012 İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans ve Doktora Kişi Sayısı Yüzde (%) 0,50 24,40 15,90 55,20 4,00 Şekil 13: İdari Personelin Eğitim Durumu 2013 İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans ve Doktora Kişi Sayısı Yüzde (%) 0,44 4,87 14,60 76,11 3,98 Şekil 14: İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 Yaş-Üzeri Kişi Sayısı Yüzde (%) 11,90 47,70 18,00 6,50 11,90 4,00 Şekil 15: İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 Yaş-Üzeri Kişi Sayısı Yüzde (%) 7,97 45,13 26,55 5,75 10,62 3,98 15

14 Şekil 16: Akademik Personelin Birim Bazında Dağılım Tablosu Yrd. Öğr. Araş Prof. Doç. Okut. Uzm. Çev. Toplam Doç. Gör. Gör. Rektörlük 5 5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamil Özdağ Fen Fakültesi Edebiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi Eğitim Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Teknik Bilimler MYO Sosyal Bilimler MYO Ermenek MYO Kazım Karabekir MYO Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 2 2 Sağlık Hizmetleri MYO TOPLAM

15 Şekil 17: Akademik Personelin Birim Bazında Dağılım Tablosu 2013 Prof. Doç. Yrd. Doç. Öğr. Gör. Araş. Gör. Okutman Uzm an Çevirici Toplam Rektörlük İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamil Özdağ Fen Fakültesi Edebiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi Eğitim Fakültesi İslami İlimler Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ermenek Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü TOPLAM

16 1-5- Öğrenci sayıları Şekil 18: Eğitim-Öğretim Yılı Aralık Ayı Mevcut Öğrenci Sayısı FAKÜLTE YÜKSEKOKUL MESLEK YÜKSEKOKULU ENSTİTÜ İlişiği kesilen öğrenci sayısı Ayrılan öğrenci sayısı Mezun olan öğrenci Sayısı Kayıt yaptıran öğrenci sayısı Örgün öğretim öğrenci sayısı İkinci öğretim öğrenci sayısı (İKİNCİ ÖĞR.+ÖRGÜN ÖĞR.) MEVCUT ÖĞRENCİ SAYISI Ayr. Top. Kız Erk. Top. EDEBİYAT FAKÜLTESİ K.Ö. FEN FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Kız Erk. Top. Kız Erk. Top. Kız Erk. Top. Kız Erk. Top. Kız Erk. Top. Kız Erk. Top EĞİTİM FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTELER TOPLAMI SAĞLIK YÜKSEKOKULU BEDEN EĞT. VE SPOR YÜK.OK YÜKSEKOKULLAR TOPLAMI ERMENEK M.Y.O KAZIM KARABEKİR M.Y.O TEKNİK BİL M.Y.O SOSYAL BİL. M.Y.O SAĞLIK HİZ.M.Y.O MYO TOPLAMI FEN BİLİMLERİ ENS.(yüksek lisans) FEN BİLİMLERİ ENS.(doktora) SOSYAL BİL.ENS.(yüksek lisans) SOSYAL BİL.ENS.(doktora) ENSTİTÜLER TOPLAMI GENEL TOPLAM

17 Şekil 19: Öğrencilere İlişkin İstatistikî Bilgiler Karaman merkez öğrenci sayısı 8702 Karaman'daki öğrenci sayıları Sayısı Yüzdesi Karaman merkez öğrenci yüzdesi (%) 87,79 Fakülteler ,16 Karaman ilçeler öğrenci sayısı 1210 Yüksekokullar 736 7,43 Karaman İlçeler öğrenci yüzdesi (%) 12,21 Meslek Yüksekokullar ,92 Karaman merkez ve ilçeler öğrenci sayısı 9912 Enstitüler 247 2,49 Yunus Emre Yerleşkesi öğrenci sayısı 8702 Lisansüstü öğrenci sayısı : 247 Lisansüstü öğrenci yüzdesi (%) : 2,49 Lisans öğrenci sayısı : 6005 Önlisans öğrenci sayısı : 3660 Lisans öğrenci yüzdesi (%) : 60,5 8 Önlisans öğrenci yüzdesi (%) : 36,92 Kız-erkek öğrenci sayısı Kız öğrenci sayısı Kız % Erkek öğrenci sayısı Erkek % TOPLAM Fakülteler , , Yüksekokullar , , Meslek Yüksekokullar , , Enstitüler , , TOPLAM , , MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI Yıllar Önlisans Lisans Yükseklisans Doktora Toplam TOPLAM Şekil 20: Cinsiyetine ve Öğretim Türüne Göre Öğrencilerin Dağılımı Cinsiyetine Göre Eğitim Türüne Göre MYO 36% Enstitü 2% Erkek Öğrenci 47% Kız Öğrenci 53% Yüksekok ul 6% Fakülte 56% 19

18 *Üniversitemiz öğrenci sayısı Ocak/2014 itibariyle 9912 olup, yukarıdaki harita da yer alan bilgiler öğretim yılı kayıtlarının tamamlanmasını müteakip Ekim/2013 tarihli verilerdir. 20

19 2- PERFORMANS BİLGİLERİ 2-1- Temel Politika ve Öncelikler Hükümet Programı ve 10. Kalkınma Planında Yer Alan İdare İle İlgili Temel Politika ve Öncelikler Ülke ekonomisini, sanayisini, insan kalitesini ve ülkemizin siyasi gücünü yakından etkileyen bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında destekler verilecek, bu alanlarda kültür ve farkındalığın arttırılması için bilinçlendirme çalışmaları yürütülecektir. Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin güçlü olduğu başta otomotiv, makine ve imalat teknolojileri ile bilgi ve iletişim teknolojileri gibi alanlardaki araştırma altyapılarını oluşturmaya ve araştırmacı insan gücünü yetiştirmeye daha da önem verilecek, üniversitelerde desteklenen Ar-Ge faaliyetlerinin ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı verecek şekilde tasarlanması ve bu çalışmaların bilimsel yayın dışında patent ve benzeri sonuçlarının da akademik yükselmede dikkate alınması sağlanacaktır. Rekabet gücümüzü artırma konusunda katkı vadeden ve değer üretme potansiyeli taşıyan Ar-Ge ve yenilik projeleri teşvik edilecek, araştırma sonuçlarının ticari ürün ve hizmete dönüşümüne öncelik verilecektir. Öncelikle eğitim sistemimizin fiziki mekân, personel ve erişim boyutunu ele alarak donanımlı insan yetiştirmenin temel altyapısı oluşturulmaya devam edilecektir. Yükseköğretim gençliğinin barınma, beslenme, burs ve kredi ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edilecektir. İnsan kaynağımızın niteliğini dünya ile rekabet edebilecek standartlara yükseltmek amacıyla başlatılan yeniliklere devam edilecek ve beşeri sermaye yatırımları sürdürülecektir. Bu çerçevede, derslik, altyapı, donanım ve öğretmen gibi alanlara ilaveten erişim sorunlarını sıfıra indirmek, nitelikli bir eğitim sistemini yurt sathında yerleştirmek en öncelikli hedefimizdir. Yeni kurulan üniversitelerimizin öğretim üyesi açığını hızla kapatmak için öğretim üyesi yetiştirme programlarını yaygınlaştıracak ve kadro sayılarını artırılacaktır. Üniversiteler ve meslek kuruluşları ile işbirliği içinde gençler için "İş Kurma ve Geliştirme Merkezleri" kurulacaktır. Gençlerimizi toplumun değerlerine yabancılaşmadan, bilgi ve tecrübe ile donatarak meslek sahibi ve rekabet gücü yüksek bireyler olarak yetişmeleri için eğitimden istihdama kadar her alanda gerekli tedbirler alınacaktır. Düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, demokratik değerleri ve milli kültürü özümsemiş, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, bilim ve teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın, bilgi toplumunun gerektirdiği temel bilgi ve becerilerle donanmış, üretken ve mutlu bireylerin yetişmesi eğitim sisteminin temel amacıdır. Toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı, paydaşlarıyla etkileşim içerisinde olan, ürettiği bilgiyi ürüne, teknolojiye ve hizmete dönüştüren, akademik, idari ve mali açıdan 21

20 özerk üniversite modeli çerçevesinde küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim sistemine ulaşılması hedeflenmektedir. Şekil 21: Eğitimde Gelişmeler ve Hedefler Derslik Başına Öğrenci Sayısı 30 ve Altı Olan İl Sayısı İlköğretim Ortaöğretim Okul Öncesi (4-5 Yaş) Eğitimde Brüt Okullaşma Oranı (%) 24,0 44,0 47,0 70,0 Yükseköğretimde Brüt Okullaşma Oranı (%) 1 Örgün 29,1 42,9 47,2 55,0 Toplam 46,0 81,6 87,0 94,0 Öğretim Üyesi Başına Öğrenci Sayısı 2 41,6 43,1 43,0 36,0 Yükseköğretimde Dünyadaki Uluslararası Öğrenci Havuzundan Alınan Pay (%) 0,54 0,642 0,76 1,50 Kaynak: 2006 ve 2012 yılı verileri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kalkınma Bakanlığı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), OECD ve Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi ne (Eurostat) aittir ve 2018 yılı verileri Onuncu Kalkınma Planı tahminleridir. Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasıyla uyumunu güçlendiren, fırsat eşitliğine dayalı, kalite odaklı dönüşüm sürdürülecektir. Okul türlerinin azaltıldığı, programlar arası esnek geçişlerin olduğu, öğrencilerin ruhsal ve fiziksel gelişimleri ile becerilerini artırmaya yönelik sportif, sanatsal ve kültürel aktivitelerin daha fazla yer aldığı, bilgi ve iletişim teknolojilerine entegre olmuş bir müfredatın bulunduğu, sınav odaklı olmayan, bireysel farklılıkları gözeten bir dönüşüm programı uygulanacaktır. Öğrencilerin sosyal, zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimine katkı sağlayan okul öncesi eğitim, imkânları kısıtlı hane ve bölgelerin erişimini destekleyecek şekilde yaygınlaştırılacaktır. İlk ve orta öğretimde başta engelliler ve kız çocukları olmak üzere tüm çocukların okula erişimi sağlanacak, sınıf tekrarı ve okul terki azaltılacaktır. Özel eğitime gereksinim duyan engellilerin ve özel yetenekli bireylerin, bütünleştirme eğitimi doğrultusunda, uygun ortamlarda eğitimlerinin sağlanması amacıyla beşeri ve fiziki altyapı güçlendirilecektir. Yabancı dil eğitimine erken yaşlarda başlanacak, bireylerin en az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır. Kalabalık ve birleştirilmiş sınıf ile ikili eğitim uygulamaları azaltılacak, öğrenci pansiyonları yaygınlaştırılacaktır. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısı geliştirilecek, öğrenci ve öğretmenlerin bu teknolojileri kullanma yetkinlikleri artırılacaktır. 1 Lisansüstü öğrenciler hariçtir yılı verisi eğitim öğretim yılına aittir yılı verisidir. 22

21 Eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasındaki uyum; hayat boyu öğrenme perspektifinden hareketle iş yaşamının gerektirdiği beceri ve yetkinliklerin kazandırılması, girişimcilik kültürünün benimsenmesi, mesleki ve teknik eğitimde okul-işletme ilişkisinin orta ve uzun vadeli sektör projeksiyonlarını dikkate alacak biçimde güçlendirilmesi yoluyla artırılacaktır. Ulusal Yeterlilik Çerçevesi oluşturularak eğitim ve öğretim programları ulusal meslek standartlarına göre güncellenecek, önceki öğrenmelerin tanınmasını içeren, öğrenci hareketliliğini destekleyen ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip diploma ve sertifikasyon sistemi geliştirilecektir. Ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyindeki mesleki ve teknik eğitimde, program bütünlüğü temin edilecek ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde uygulamalı eğitime ağırlık verilecektir. Yükseköğretim sistemi, hesap verebilirlik temelinde özerklik, performans odaklılık, ihtisaslaşma ve çeşitlilik ilkeleri çerçevesinde kalite odaklı rekabetçi bir yapıya dönüştürülecektir. Yükseköğretim Kurulu, standart belirleme, planlama ve koordinasyondan sorumlu olacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır. Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemi oluşturulacaktır. Yükseköğretim kurumlarının sanayi ile işbirliği içerisinde teknoloji üretimine önem veren, çıktı odaklı bir yapıya dönüştürülmesi teşvik edilecek ve girişimci faaliyetler ile gelir kaynakları çeşitlendirilecektir. Yükseköğretim kurumları çeşitlendirilecek ve yükseköğretim sistemi uluslararası öğrenciler ve öğretim üyeleri için çekim merkezi haline getirilecektir. Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması ile katılımcılık, şeffaflık ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması temel ilkelerdir. Politika önceliklerine dayalı bütçe talep, müzakere, tahsis ve kullanım anlayışı güçlendirilecektir. Tüm kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının, stratejik yönetimin etkinliğini artıracak bir biçimde hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Stratejik yönetim uygulaması; merkezi kamu idareleri, üniversiteler ve mahalli idarelerin farklı nitelikleri dikkate alınarak, idare türüne özgü modellerle iyileştirilecektir. Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri nitelik ve nicelik yönünden güçlendirilecektir. Kamu sektöründe, işe alımdan emekliliğe kadar bütün süreçlerde hizmet kalitesi ve personel verimliliğinin yükseltilmesi temel amaçtır. 23

22 Hizmet içi eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması suretiyle kamu personelinin bilgi ve beceri düzeyinin artırılması, kamu insan kaynakları süreçlerinde liyakatin temel alınması, uygun kurumlardan başlanarak esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması ve işlevsel bir performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Kamu sektöründe işe alım ve terfi süreci liyakat, şeffaflık, nesnellik, kurallılık temelinde iyileştirilecek, çalışanların niteliklerine uygun kariyer planlaması yapılacaktır. Kariyer mesleklerde nitelikli insan gücü istihdamı teşvik edilecektir. Hizmet içi eğitim uygulaması, akredite edilmiş program ve kuruluşlar aracılığıyla kamu çalışanlarının mesleki ve temel becerilerini artıran, uzaktan eğitim sistemleri de kullanılmak suretiyle kolayca erişilebilen bir yapıya dönüştürülecektir. Ar-Ge ve yenilik politikasının temel amacı; teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin özel sektör odaklı artırılarak faydaya dönüştürülmesine, yeniliğe dayalı bir ekosistem oluşturularak araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesine ve markalaşmış teknoloji yoğun ürünlerle ülkemizin küresel ölçekte yüksek rekabet gücüne erişmesine katkıda bulunmaktır. Şekil 22: Ar-Ge ve Yenilik Alanında Gelişmeler ve Hedefler Ar-Ge Harcamalarının GSYH ya Oranı (%) 0,60 0,86 0,92 1,80 Ar-Ge Harcamalarında Özel Sektörün Payı (%) 37,0 43,2 46,0 60,0 TZE Cinsinden Ar-Ge Personeli Sayısı TZE Cinsinden Araştırmacı Sayısı Ar-Ge Personeli İçinde Özel Sektörde İstihdam Edilenlerin Payı (%) 33,1 48,9 52,0 60,0 Kaynak: 2006 ve 2011 yılı verileri TÜİK e aittir ve 2018 yılı verileri Onuncu Kalkınma Planı tahminleridir. Üniversite ve kamu kurumları bünyesindeki araştırma merkezleri, özel sektörle yakın işbirliği içinde çalışan, nitelikli insan gücüne sahip, tüm araştırmacılara kesintisiz hizmet veren ve etkin bir şekilde yönetilen sürdürülebilir yapılara dönüştürülecektir. Uluslararası düzeyde rekabetçi ve yüksek katma değerli yeni sektörler, ürün ve markalar ortaya çıkaracak Ar-Ge ve yenilik programları hayata geçirilecektir. Araştırma merkezleri, kuluçka merkezleri, teknoloji transfer ve yenilik merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinin belli alanlarda odaklanmaları, birbirleriyle bütünleşik bir biçimde çalışmaları sağlanacak ve bu yapıların ilgili küme faaliyetlerini desteklemeleri özendirilecektir. Üniversite ve özel sektör işbirliğini daha kolaylaştırıcı ve teşvik edici önlemler alınacak ve ara yüzler oluşturulacaktır. Bu çerçevede yükseköğretimin yeniden yapılandırılmasında, akademisyenlerin ve öğrencilerin Ar-Ge ve girişimcilik faaliyetlerinin teşvik edilmesine özen gösterilecektir. Araştırmacı insan gücünün sayısı ve niteliği daha da artırılacak, özel sektörde araştırmacı istihdamı teşvikine devam edilecektir. 24

23 Temel ve sosyal bilimlerde yetkin araştırmacıların yetiştirilmesi desteklenecek, üniversiteler ve kamu kurumları bünyesinde bu alanlardaki araştırmaların sayısı, niteliği ve etkinliği artırılacaktır. Kamu kurumlarının özel sektörle işbirliği içerisinde Ar-Ge faaliyetlerini yönlendirme ve sonuçlarını hayata geçirmeye yönelik kapasiteleri güçlendirilecektir. Ar-Ge faaliyetleri, araştırma altyapıları ve araştırmacı insan gücü bakımından bölgesel ve küresel düzeyde işbirliği geliştirilecektir. Bu kapsamda kritik teknolojilerin transferinin kolaylaştırılmasına, içselleştirilmesine ve dünyadaki emsal teknolojilerle rekabet edebilecek şekilde geliştirilmesine önem verilecektir. Türkçe deki bozulma ve yabancılaşmanın önüne geçmek amacıyla bilim, eğitim, öğretim ve yayın kuruluşları başta olmak üzere, hayatın tüm alanlarında Türkçe nin doğru ve etkin kullanımı sağlanacaktır. Türkçe nin dünyada tanınan ve daha fazla konuşulan bir dil olmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir. Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine, gen kaynaklarının korunmasına, ıslah çalışmalarına, nanoteknoloji ve biyoteknolojiye yönelik araştırmalara öncelik verilecek, tarım ve gıda odaklı teknoparklar ile sektörel teknoloji platformlarının tesis edilmesi sağlanacaktır. Tarım ve gıda işletmelerinin güvenilir üretim için hijyen mevzuatına uyum süreci, modernizasyon yatırımlarıyla hızlandırılacak ve bu amaçla söz konusu işletmelerin finansman ihtiyacına yönelik kaynak ve mekanizmalar çeşitlendirilecektir. Gıda sanayisinde yerli hammaddenin rekabetçi fiyat ve kalitede sürdürülebilir temini amaçlanacak; iç ve dış pazar için katma değeri yüksek ve özel tüketici gruplarının ihtiyaçlarını karşılayan ürünler geliştirilecek; sektörde çevre duyarlılığı gözetilecek; taklit, tağşiş ve kayıt dışılığın önlenmesi sağlanacaktır Stratejik Planda Yer Alan Temel Politika ve Öncelikler Üniversitemizin temel politika ve öncelikleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi, Hükümet programı, kalkınma planları ve yılı programı, orta vadeli program, orta vadeli mali planda belirlenen temel politikalar ve öncelikler ile yılları stratejik planımızda yer alan stratejik amaçlar ve hedefler çerçevesinde şekillendirilmiştir. Yeni kurulmuş bir üniversite olarak Üniversitemizin Sıradan Değil Aranan Bir Üniversite olması için belirlediğimiz temel politika ve önceliklerimiz aşağıda sıralanmıştır. 1. Üniversitemizin alt yapı ihtiyacını karşılamak. 2. Gerek sosyal ve kültürel organizasyonlarla gerekse tanıtım faaliyetleriyle Üniversitemizin tanınırlığını artırmak. 3. Türk dilinin araştırılması, yaygınlaştırılması, Türkçe bilincinin yerleştirilmesini sağlamak. 4. İç kontrol sistemi kurmak suretiyle hesapverebilirliğin ve saydamlığın ön planda olduğu kurumsallaşma çalışmalarına hız vermek. 25

24 2-2- Amaç ve Hedefler Özgörevimiz Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi; çağdaş ve etik değerleri benimseyen, hukukun üstünlüğüne inanan, ulusal ve evrensel düzeyde donanıma sahip, üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi ve bilim, teknoloji, kültür ve sanata katkı sağlamayı özgörev edinmiştir Uzgörüşümüz Bilgi çağının gerektirdiği nitelikleri taşıyan, insanlık onurunu her şeyin üstünde tutan, hayalleri ve idealleri olan bireyler yetiştiren ve gıda sektörünün iyileştirilmesi ile Türk dilinin araştırılması, yaygınlaştırılması, Türkçe bilincinin yerleştirilmesi konularında öncü çalışmalar yapan sıradan değil, aranan bir üniversite olmaktır Amaç ve Hedeflerimiz Kurumsallaşma Ekseni Stratejik Amaç 1: Etkin ve verimli bir idari yapı kurarak, ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak ve kurumsal gelişmeyi sağlamak. 1. Akademik ve idari birimlerin ihtiyacı olan personeli tamamlamak için serbest kadroların doluluk oranını her yıl %8 artırmak 2. İdari personelin niteliğinin artırılmasını sağlamak için her yıl düzenli olarak, yaptıkları işlerle ilgili kurum içi veya kurum dışı en az 10 saat eğitime tabi tutulmasını sağlamak 3. Üniversite özgelirlerini her yıl %8 arttırmak 4. Kurum kültürünü ve kimliğini geliştirmek için personele yönelik sosyal veya kültürel organizasyon sayısını her yıl %20 arttırmak 5. Üniversite adayları nezdinde tanınılırlığın ve Üniversitemize olumlu kanaatlerin artırılması ile öğrenci sayısının arttırılması için her yıl adaya üniversitenin tanıtımının yapıldığı, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma alt yapı olanaklarının ortaya konduğu materyaller (kitapçık, CD vb.) dağıtmak 6. Sosyal yardımlardan yararlanan öğrenci sayısını her yıl %10 arttırmak 7. Plan dönemi sonunda idari personelin %5 inin en az bir yabancı dil yeterliliğinin olmasını sağlamak yılı sonuna kadar Üniversite stadyumunu inşa ederek hizmete açmak yılı sonuna kadar yüksek lisans ve doktora yapan idari personelin toplam idari personele oranını %10 a çıkarmak 10. İş ve işlemlerin daha hızlı yapılması, maliyetlerin düşürülüp verimliliğin artırılması ve güvenilir bir elektronik ortamda işlemlerin yapılabilmesi için e-imza uygulamalı e- arşiv, e-evrak sistemini 2014 yılında faaliyete geçirmek yılından itibaren, her eğitim öğretim yarıyılı başında öğretim elemanlarının katıldığı ve üniversitemizin geleceği ile ilgili olarak görüşlerin alındığı toplantılar düzenlemek yılından itibaren, personelimizle her son sınıf öğrencimizin en az bir ağaç dikerek mezun olmasını sağlamak ve 2017 yılına kadar toplam ağaç dikimi gerçekleştirmek 13. En geç 2013 yılı sonuna kadar Üniversitemizin iç kontrol standartlarına uyumunu tamamlamak ve bunları her yıl güncellemek 26

25 14. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini, diğer üniversiteler arasında öne çıkaracak bir kimlik ortaya koymak amacıyla 2014 yılına kadar, Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) için başvuru yapmak 15. Diğer üniversitelerle işbirliği yaparak idari ve akademik personelin ortak çalışmalar yapmasını sağlamak yılında öz değerlendirme kurulu oluşturarak kuruma bağlılık ve isteklendirmeyi geliştirmek 17. Toplum ve medya ile ilişkileri geliştirmek Eğitim Ekseni Stratejik Amaç 2: Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükseltmek için fiziki altyapıyı geliştirerek, nitelikli akademisyenler ile eğitim seviyesini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak yılı sonunda öğrenci sayısına ulaşmak yılı sonunda öğretim üyelerinin öğretim elemanları içindeki payını %42 ye çıkarmak 3. Üniversitemiz yerleşkesi birinci etap gelişme planında yer alan eğitim-öğretim, sosyal ve hizmet alanlarını plan dönemi sonuna kadar tamamlamak sonuna kadar eğitim öğretime alınmış kapalı mekanların her 2000 metrekaresinde bir tane akıllı sınıf oluşturmak 5. Üniversitemizin tercih edilebilirliğini arttırmak için 2015 yılı sonunda engelsiz üniversite projesini %100 oranında tamamlamak 6. Öğrencilerin yönetime aktif olarak katılımını sağlamak 7. Eğitim ve öğretimi destekleyen sosyal, kültürel ve sportif etkinlik sayısını her yıl %10 arttırmak 8. Plan dönemi sonunda uzaktan eğitim programlarını hizmete açmak için gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamak 9. Değişen ve gelişen ekonomiye iş gücü duyarlılığının ve girişimciliğin artırılması için sertifikalı yeni kurslar açarak plan dönemi sonuna kadar meslek ve gelir getirici kurslara katılanların sayısını 3 katına çıkarmak yılı sonuna kadar Üniversitemizdeki tüm eğitim-öğretim programlarını geliştirmek 11. Plan dönemi sonuna kadar Diploma Supplement Label ve ECTS Label uygulamasına geçmek yılı sonuna kadar Üniversitemizde kalite güvence sistemi oluşturarak Kalite Sertifikası almak 13. Üniversitemizin uluslararası tanınırlığını ile personelin ve öğrencilerin hareketliliğini sağlamak için uluslararası değişim programlarına katılan personel ve öğrenci sayısını her yıl %15 arttırmak 14. Her yıl Karaman da faaliyet gösteren en az 5 şirketle staj anlaşması yapmak 15. Yüksek lisans ve doktora programı açmak ve eğitimin kalitesini artırmak amacıyla plan dönemi sonuna kadar eğitim verilen her bölümde en az iki profesör veya doçentin hizmet vermesini sağlamak 16. Plan dönemi sonuna kadar öğretim elemanı başına öğrenci sayısını 25 te tutmak 27

26 yılına kadar yabancı ülkelerdeki en az 500 uluslararası öğrencinin Üniversitemizde öğrenim görmelerini sağlamak 18. Öğrencilerin kişisel gelişimlerinin, toplumsal duyarlılık ve sorumluluklarının arttırılması, sosyal ilişkilerinin geliştirilmesi için öğrenci toplulukları aracılığı ile gerçekleştirilen etkinlikleri her yıl %10 arttırmak 19. Eğitim öğretimin kalitesinin artırılması için idari ve akademik personelimize işlerini yapmalarında kolaylık sağlayacak yazılım, makine, teçhizat ve büro mefruşatları ile taşıt alımlarını 2017 yılı sonuna kadar gerçekleştirmek Bilimsel Araştırma ve Yayın Ekseni Stratejik Amaç 3: Üniversitenin ve bölgenin ihtiyacı olan her türlü araştırmanın yapılabildiği ve üretilen bilginin paydaşlara sunulduğu bir bilgi merkezi olmak 1. Tüm paydaşların yararlanabileceği uluslararası kuruluşlarca denkliği kabul edilmiş merkezi araştırma laboratuarını 2017 yılında hizmete sunmak 2. Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimini güçlendirmek 3. Bilimsel araştırma projeleri ile ulusal ve uluslararası indekslerde yayımlanan yayın sayısını ve kalitesini arttırmak amacıyla ihtiyaç duyulan veri tabanları ile basılı ve elektronik yayınların sayı ve çeşitliliği her yıl %10 arttırmak 4. Bilimsel araştırma ve yayın sayısını her yıl %10 artırmak 5. Bilimsel proje sayısını her yıl %10 artırmak 6. Tüm proje çıktıları ile ilgili olarak paydaşları bilgilendirmek 7. Tüm araştırma ve projelerin %5 ini disiplinler arası çalışma ile yürütmek 8. Plan dönemi sonuna kadar en az bir patent almış olmak 9. Öğretim elemanlarının yurt içi ve dışı seminer, konferans ve toplantı vb. etkinliklere katılım sayısını her yıl %10 arttırmak yılından itibaren lisansüstü düzeyde yapılan çalışmaların en az % 10 unun bölge ve ülke sorunları ile ilgili olmasını sağlamak Stratejik Amaç 4: Karaman ın ve Türkiye nin gıda üretiminde ve ürün çeşitliliğinde, kalite ve rekabet gücünün yükseltilmesi konularında çalışmalar yapmak 1. Plan dönemi sonuna kadar Gıda Mühendisliği Bölümünün öğretim elemanı sayısını 6 dan 14 e çıkarmak 2. Plan dönemi sonuna kadar Merkezi Araştırma Laboratuarı bünyesinde tahıl, meyvesebze, et-süt mikrobiyoloji-biyoteknoloji alanlarında çalışmalar yapılacak Ar-Ge pilot tesisleri ve laboratuarları kurmak 3. Plan dönemi sonuna kadar ülke gıda sanayinin kalite ve rekabet gücünün geliştirilmesi amacıyla en az 10 bilimsel araştırma projesi hazırlamak ve tamamlamak 4. Plan dönemi sonuna kadar ülke gıda sanayinin kalite ve rekabet gücünün geliştirilmesi amacıyla uluslararası ve ulusal hakemli bilimsel dergilerde toplam en az 50 makale yayınlamak 5. Plan dönemi sonuna kadar bölge gıda sanayi profiline (bisküvi-kraker-gofret, bulgur, elma vb.) uygun en az beş kongre/sempozyum/çalıştay ve konferans/panel düzenlemek 28

27 6. Gıda Mühendisliği Bölümünde üretilen bilgi ve teknolojinin bölge gıda sanayine aktarılmasını sağlamak için plan dönemi sonuna kadar Gıda Ürünleri Geliştirme ve Teknoloji Transfer Merkezi kurmak 7. Bölge gıda sanayinde çalışan teknik elemanların (Gıda Mühendisi, Gıda Teknikeri, Gıda Teknisyeni vb.) bilgi ve teknolojik düzeylerini hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda güncellemek ve geliştirmek amacıyla her yıl eğitim seminerleri ve uygulamalı çalıştaylar düzenlemek Stratejik Amaç 5: Türkçenin doğru ve güzel kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak 1. Uluslararası Türkçe Konuşan Öğrenciler Kongresini geleneksel hale getirip iki yıl arayla düzenlemek 2. Türk Dilinin güncel sorunları üzerine yapılan çalışmaları desteklemek ve plan dönemi sonuna kadar konuyla ilgili en az bir bilgi şöleni/çalıştay düzenlemek 3. Karamanlı Türkçesi (Karamanlıca) üzerine düzenlenen çalışmalarda öncü olmak, yapılan çalışmaları desteklemek ve plan dönemi içinde konuyla ilgili en az 5 tane konferans, panel vb. etkinlikler gerçekleştirmek 4. Plan dönemi sonuna kadar Türkçe Müzesi kurmak yılından itibaren her yıl Türkçe Yetkinlik Sınavı düzenleyip başarılı olanlara Türkçe Yetkinlik Belgesi vermek ve belgenin ulusal ve uluslararası geçerliliğini sağlamak 6. Plan döneminde Türkçe üzerine hazırlanan çalışmaları yayınlamak, araştırmacılara destek olmak ve eserlerin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak 7. Türkçenin doğru etkili kullanılması ve tüm dünyada yaygınlaştırılması için 2017 yılı sonuna kadar en az beş tane ulusal/uluslararası organizasyon (kongre, bilgi şöleni ve yarışma) düzenlemek 8. Türkçenin kitle iletişim araçlarında doğru ve güzel kullanılmasını desteklemek amacıyla yerel ve ulusal basın yayın kuruluşlarında Türkçeyi en iyi kullanan radyo ve televizyon sunucuları ile şair ve yazarlardan plan dönemi sonuna kadar Türkiye genelinde yapılacak olan oylama sonucunda belirlenenlere geleneksel olarak ödül, onurluk vb. vermek 9. Karaman ve Türkiye de iş yerlerine Türkçe isim verilmesi konusunda karar alınması için Belediyelerle ve Türk Dil Kurumu ile ortak çalışmalar yürütmek 10. Türk Dili Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde plan dönemi sonuna kadar bir Çeviri Merkezi kurmak 29

28 Program Dönemi Stratejik Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaç 1: Etkin ve verimli bir idari yapı kurarak, ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak ve kurumsal gelişmeyi sağlamak. 1. İdari personelin niteliğinin artırılmasını sağlamak için her yıl düzenli olarak, yaptıkları işlerle ilgili kurum içi veya kurum dışı en az 10 saat eğitime tabi tutulmasını sağlamak 2. Üniversite özgelirlerini her yıl %8 arttırmak 3. Üniversite adayları nezdinde tanınılırlığın ve Üniversitemize olumlu kanaatlerin artırılması ile öğrenci sayısının arttırılması için her yıl adaya üniversitenin tanıtımının yapıldığı, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma alt yapı olanaklarının ortaya konduğu materyaller (kitapçık, CD vb.) dağıtmak 4. Sosyal yardımlardan yararlanan öğrenci sayısını her yıl %10 arttırmak 5. En geç 2013 yılı sonuna kadar Üniversitemizin iç kontrol standartlarına uyumunu tamamlamak ve bunları her yıl güncellemek 6. Toplum ve medya ile ilişkileri geliştirmek Stratejik Amaç 2: Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükseltmek için fiziki altyapıyı geliştirerek, nitelikli akademisyenler ile eğitim seviyesini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak yılı sonunda öğrenci sayısına ulaşmak 2. Üniversitemiz yerleşkesi birinci etap gelişme planında yer alan eğitim-öğretim, sosyal ve hizmet alanlarını plan dönemi sonuna kadar tamamlamak sonuna kadar eğitim öğretime alınmış kapalı mekanların her 2000 metrekaresinde bir tane akıllı sınıf oluşturmak, 4. Üniversitemizin tercih edilebilirliğini arttırmak için 2015 yılı sonunda engelsiz üniversite projesini % 100 oranında tamamlamak 5. Öğrencilerin yönetime aktif olarak katılımını sağlamak 6. Eğitim ve öğretimi destekleyen sosyal, kültürel ve sportif etkinlik sayısını her yıl %10 arttırmak 7. Plan dönemi sonunda uzaktan eğitim programlarını hizmete açmak için gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamak yılı sonuna kadar Üniversitemizde kalite güvence sistemi oluşturarak Kalite Sertifikası almak 9. Üniversitemizin uluslararası tanınırlığını ile personelin ve öğrencilerin hareketliliğini sağlamak için uluslararası değişim programlarına katılan personel ve öğrenci sayısını her yıl %15 arttırmak 10. Öğrencilerin kişisel gelişimlerinin, toplumsal duyarlılık ve sorumluluklarının arttırılması, sosyal ilişkilerinin geliştirilmesi için öğrenci toplulukları aracılığı ile gerçekleştirilen etkinlikleri her yıl %10 arttırmak 11. Eğitim öğretimin kalitesinin artırılması için idari ve akademik personelimize işlerini yapmalarında kolaylık sağlayacak yazılım, makine, teçhizat ve büro mefruşatları ile taşıt alımlarını 2017 yılı sonuna kadar gerçekleştirmek Stratejik Amaç 3: Üniversitenin ve bölgenin ihtiyacı olan her türlü araştırmanın yapılabildiği ve üretilen bilginin paydaşlara sunulduğu bir bilgi merkezi olmak. 30

29 1. Tüm paydaşların yararlanabileceği uluslararası kuruluşlarca denkliği kabul edilmiş merkezi araştırma laboratuarını 2017 yılında hizmete sunmak 2. Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimini güçlendirmek 3. Bilimsel araştırma projeleri ile ulusal ve uluslararası indekslerde yayımlanan yayın sayısını ve kalitesini arttırmak amacıyla ihtiyaç duyulan veri tabanları ile basılı ve elektronik yayınların sayı ve çeşitliliği her yıl %10 arttırmak 4. Bilimsel araştırma ve yayın sayısını her yıl %10 artırmak 5. Bilimsel proje sayısını her yıl %10 artırmak 6. Öğretim elemanlarının yurt içi ve dışı seminer, konferans ve toplantı vb. etkinliklere katılım sayısını her yıl %10 arttırmak Stratejik Amaç 4: Karaman ın ve Türkiye nin gıda üretiminde ve ürün çeşitliliğinde, kalite ve rekabet gücünün yükseltilmesi konularında çalışmalar yapmak. 1. Plan dönemi sonuna kadar ülke gıda sanayinin kalite ve rekabet gücünün geliştirilmesi amacıyla uluslararası ve ulusal hakemli bilimsel dergilerde toplam en az 50 makale yayınlamak 2. Bölge gıda sanayinde çalışan teknik elemanların (Gıda Mühendisi, Gıda Teknikeri, Gıda Teknisyeni vb.) bilgi ve teknolojik düzeylerini hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda güncellemek ve geliştirmek amacıyla her yıl eğitim seminerleri ve uygulamalı çalıştaylar düzenlemek Stratejik Amaç 5: Türkçenin doğru ve güzel kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak. 1. Türk Dilinin güncel sorunları üzerine yapılan çalışmaları desteklemek ve plan dönemi sonuna kadar konuyla ilgili en az bir bilgi şöleni/çalıştay düzenlemek. 2. Karamanlı Türkçesi (Karamanlıca) üzerine düzenlenen çalışmalarda öncü olmak, yapılan çalışmaları desteklemek ve plan dönemi içinde konuyla ilgili en az beş konferans, panel vb. etkinlikler gerçekleştirmek. 3. Plan döneminde Türkçe üzerine hazırlanan çalışmaları yayınlamak, araştırmacılara destek olmak ve eserlerin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak 4. Türkçenin doğru etkili kullanılması ve tüm dünyada yaygınlaştırılması için 2017 yılı sonuna kadar en az beş tane ulusal/uluslararası organizasyon (kongre, bilgi şöleni ve yarışma) düzenlemek 5. Karaman ve Türkiye de iş yerlerine Türkçe isim verilmesi konusunda karar alınması için Belediyelerle ve Türk Dil Kurumu ile ortak çalışmalar yürütmek 31

30 2-3- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler 32

31 Performans Hedefi 1 Amaç 1 Hedef 1.2 Etkin ve verimli bir idari yapı kurarak, ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak ve kurumsal gelişmeyi sağlamak İdari personelin niteliğinin artırılmasını sağlamak için her yıl düzenli olarak, yaptıkları işlerle ilgili kurum içi veya kurum dışı en az 10 saat eğitime tabi tutulmasını sağlamak Performans Hedefi 1 Açıklamalar İdari personelin niteliğinin arttırılmasını sağlamak için düzenli olarak, yaptıkları işlerle ilgili kurum içi veya kurum dışı en az 10 saat eğitime tabi tutulmasını sağlamak. Kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, idaremizde iç kontrol sisteminin kurulması ve stratejik amacımızın gerçekleştirilmesi için personelimiz gereken niteliklerle donatılacaktır. Hedefle ilgili olarak iç kontrol çalışmaları kapsamında hizmet içi eğitim yönergesi çıkarılarak bu yönergeye göre hareket edilecektir. Performans Göstergelerini Takip Ederek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Gönderecek Sorumlu Birim Personel Daire Başkanlığı Performans Göstergeleri saat eğitim gören idari personel sayısı Açıklama Eğitime tabi tutulması gereken personelin ne kadarına eğitim verildiğini ölçmek için belirlenmiştir. Bu göstergeyle idari personelin yaptıkları işlerle ilgili yeterliliğinin ne durumda olduğu izlenecektir. Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Eğitim Faaliyeti ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Eğitim Faaliyeti İdari personelin, mesleki konulardaki becerilerini, idari faaliyetlerin daha kaliteli yürütülmesini sağlayacak kişisel gelişimlerini, görevli personelin hizmet içi eğitimlerini sağlamak maksadıyla yapılacak eğitim faaliyetlerinin yönetimini, bu faaliyetlerde görevlendirilecek yöneticiler ve eğitim görevlilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim faaliyetlerine katılanların hak ve yükümlülükleri ortaya koyan hizmet içi eğitim yönergesi çıkartılacaktır. Eğitim ihtiyacının analizinin birimlerden alınan görüşler, mevzuatta yapılan değişiklikler, denetimlerde görülen eksiklikler ve personele yapılan anket sonuçları göz önünde bulundurularak yapılması, eğitim planına uygun olarak eğitim faaliyetlerinin, konu, yer, süre, eğitim görevlileri ve katılımcı grubun niteliklerinin ayrıntılı şekilde belirlenmesini kapsayan eğitim programının oluşturulması ve uygulanması gibi çalışmalar yapılacaktır. Faaliyete ilişkin maliyetler ise eğitim programının uygulanması ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında verilecek harcırahlar, eğiticilere ödenecek ücretler vb. unsurlardan oluşmaktadır. 33

32 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Personel Daire Başkanlığı Ekonomik Kod Personel Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Giderleri ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Performans Hedefi 2 Amaç 1 Hedef 1.3 Etkin ve verimli bir idari yapı kurarak, ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak ve kurumsal gelişmeyi sağlamak Üniversite özgelirlerini her yıl %8 arttırmak Performans Hedefi 2 Üniversite özgelirlerini %8 arttırmak Açıklamalar Yükseköğretim kurumlarının gelirlerinin büyük bir kısmı merkezi yönetim tarafından karşılanmaktadır. Tıp Fakültesi bulunmayan Üniversitemizin döner sermaye gelirlerinin yeterli olmaması ve Üniversitemizin özgelirlerinin büyük bir kısmını oluşturan örgün öğretimden alınan harçların kaldırılması sonucunda özgelir artış hedefi daha fazla önem kazanmıştır. Özgelir artışıyla daha fazla serbestlik kazanılması ve Üniversitemizin özerkliğinin güçlendirilmesi sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Özgelir artışı (%) Açıklama Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olup hem geçmiş dönemlerin hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilmektedir. Verilerin elde edilmesi ve değerlendirmesi herhangi bir maliyet içermemektedir. Bu gösterge ile Üniversitemizin mali özgürlüğünün ve manevra kabiliyetinin ne derece kuvvetli olduğu ölçülecektir. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Mali Hizmetler Faaliyeti 0,00 0,00 0,00 2 İşletme Faaliyeti ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Mali Hizmetler Faaliyeti Yeni yapılan misafirhane, kreş, yemekhane, kafeterya ve çarşı binası 2013 yılında hizmete girmiştir. Yemekhane, kafeterya ve çarşı binasında; 500 m² merkezi kafeterya, 150 m² alakart restaurant, 12 adet 180 m² dükkân, 30 m² ve 10 m² birer adet dükkân bulunmaktadır. Bunun yanında hizmet binalarında 34

33 bulunan kantinlerin kiraya verilmesi sonucunda gelir elde edilecektir yılında taşınmazların kira gelirlerinde ciddi bir artış olması hedeflenmektedir. Üniversitemiz hesaplarına hazine yardımları ile her türlü özgelirlerden elde edilen tutar nakit planlaması yapılarak, acil ihtiyaç fazlası tutarlar Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümlerine göre vadeli mevduat hesaplarında değerlendirilmektedir. Bu kapsamda Ziraat Bankası Karaman Şubesi ile anlaşma yapılmış olup, Tebliğ ile belirlenen hesaplama oranına ek olarak 0,14 oranında ek faiz alınmaktadır. Mevduat Faizlerinden elde edilen tutarlar yıl içinde özgelir karşılığı gelir fazlası ödenek kaydı yapılarak ya da bir sonraki yılda finansman fazlasına dahil edilmekte ve öncelikle sermaye harcamaları olmak üzere ortaya çıkan tüm ihtiyaçlarda likit karşılığı ödenek eklemesi yapılmak suretiyle kullanılmaktadır Yılı Mevduat Faizi Geliri: ,40 TL 01 Ağustos 2013 İtibariyle Mevduat Faizi Geliri: ,52 TL 2013 Yılı Aylık Ortalama Mevduat Faizi Geliri: ,49 TL 2013 Yılsonu Mevduat Faizi Geliri: ,85 TL Öğrenci yemekhanesinden yararlanan öğrencilerden alınan yemek katılım ücretleri, Üniversite içerisinde stand açmak isteyen kişi ve kurumlardan alınan ücretler ile kütüphaneden alınarak süresi içerisinde teslim edilmeyen kitaplardan alınan çok cüzi miktardaki gecikme cezaları sonucunda aşağıdaki belirtilen gelirler elde edilmektedir Yılında Tahsil Edilen Tutar: ,52 TL 31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Tahsil Edilen Tutar: ,29 TL ORAN % 31 Aralık 2013 İtibariyle Öğrenci Yemek Bedeli: ,70 TL 92,96 31 Aralık 2013 İtibariyle Stand Bedeli: 7.850,00 TL 3,38 31 Aralık 2013 İtibariyle Kitap Gecikme Bedeli: 5.379,55 TL 2,31 Diğerleri Çeşitli Gelirler 3.131,04 TL 1,35 İşletme Faaliyeti 1500 kişilik kapalı spor salonu, 2 tenis kortu, 2 basketbol sahası, 2 halı saha, tırmanma duvarı ve tartan pist ile çok amaçlı olarak hizmet veren Üniversitemizde futbol, basketbol, hentbol, masa tenisi, badminton, tenis, squash vb. sporlar yapılabilmektedir. Spor tesisleri Üniversitemizce hizmet verilen kesimin kullanımına açılacak olup bu tesislerin işletilmesinden gelir beklenmektedir. Spor salonumuz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından işletilecek olup, salonda çalışacak 3 personel için ,00 TL kaynak kullanılacaktır. Bunun yanısıra daha önce MYO binası olarak hizmet veren binamız tadilattan geçirilerek Turizm Otelcilik Programı öğrencileri için uygulama oteli olarak düzenlenmiş olup, öğretim yılı başında hizmete alınması planlanmaktadır. Devletin sağlamış olduğu bütçeye ek olarak 30 kişilik yatak kapasitesine sahip uygulama otelimizin hizmete açılacak olması ve çevre düzenlemesinin yapılması ile elde edilecek gelirin ,00 TL olması beklenmektedir. Bu faaliyetin gerçekleşmesi için 2 personel çalıştırılacak olup ihtiyaç duyulacak malzemelerin temini için ayrıca ,00 TL kaynak ayrılacaktır. 35

34 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Giderleri ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Performans Hedefi 3 Amaç 1 Hedef 1.18 Amaç 3 Hedef 3.5 Etkin ve verimli bir idari yapı kurarak, ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak ve kurumsal gelişmeyi sağlamak. Toplum ve medya ile ilişkileri geliştirmek. Üniversitenin ve bölgenin ihtiyacı olan her türlü araştırmanın yapılabildiği ve üretilen bilginin paydaşlara sunulduğu bir bilgi merkezi olmak. Bilimsel proje sayısını her yıl % 10 artırmak. Karaman da ve Ülkemizde Madde Bağımlılığı başlığı altında TÜBİTAK Performans Hedefi 3 projesi hazırlamak ve seminer/konferans düzenlemek. Açıklamalar Karaman da ve Türkiye de madde bağımlılığının düzeyi hakkında başta aile olmak üzere sosyokültürel etkileri hususunda bir farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir. Performans Göstergelerini Takip Ederek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Gönderecek Sorumlu Birim Sağlık Yüksekokulu Performans Göstergeleri Düzenlenen proje sayısı Açıklama Madde bağımlısı yaş grupları için yapılacak TÜBİTAK projesi dikkate alınacaktır. 2 Katılımcı sayısı Açıklama Madde bağımlısı yaş grupları için yapılacak TÜBİTAK projesine katılacak yerel yönetimler dikkate alınacaktır. 3 Düzenlenen panel/oturum sayısı Açıklama Karaman da ve Türkiye de Madde Bağımlılığı üzerine konferans/seminer/panel/söyleşi düzenlenecektir. 4 İstenecek görsel çalışma/makale sayısı Verilen ödül sayısı

35 Bütçe Dışı Kaynak Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Proje Faaliyeti 0, , ,00 2 Farkındalık Faaliyeti 9.000,00 0, ,00 Genel Toplam 9.000, , ,00 Proje Faaliyeti Bağımlılık yapan maddeleri irdeleyerek başta sigara ve alkol olmak üzere uyuşturucu maddeler ve bunların etkileri hususunda her kesimden insanı bilinçlendirmek için Karaman ilindeki yaş gruplarına göre madde bağımlılığı üzerine bir TÜBİTAK projesi hazırlanacaktır. Bu çalışmada ilgili bakanlık ve diğer kamu kurumları ile işbirliği yapılacaktır. Projeyle ilgili çalışma takvimi belirlenerek Karaman ilindeki konuya duyarlı yerel yönetimlerden katılımcı istenecektir. Proje hazırlanarak sonucu basın yayın kuruluşlarında duyurulacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Sağlık Yüksekokulu Ekonomik Kod 2014 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi ,00 Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Farkındalık Faaliyeti Bağımlılık yapan maddeler üzerine güncel araştırmalar yapan akademisyenler/uzmanlar vasıtası ile konferans/seminer/panel düzenlenecektir. Konferans/seminer/panel takvimi ve konuşmacılar belirlenecek ve kamuoyuna duyurulacaktır. Uyuşturucu, alkol ve sigara gibi maddeler hakkında farkındalığı artırmak amacıyla ulusal düzeyde her yaş grubundan insanın katıldığı konu ile ilgili görsel ve yazılı bir yarışma tertip edilecektir. Söz konusu yarışma için tüm üniversiteler yarışmadan haberdar edilecektir. Ulusal çapta üniversite öğrencilerinden mektup/makale istenecektir. Yarışma Ocak-Mart tarihleri arasında düzenlenecek ve dereceye girenlere ödülleri Mayıs ayı içerisinde Hemşirelik Haftasında takdim edilecektir. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Sağlık Yüksekokulu Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 9.000,00 37

36 Performans Hedefi 4 Amaç 1 Hedef 1.6 Amaç 2 Hedef 2.7 Hedef 2.18 Etkin ve verimli bir idari yapı kurarak, ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak ve kurumsal gelişmeyi sağlamak. Sosyal yardımlardan yararlanan öğrenci sayısını her yıl %10 arttırmak Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükseltmek için fiziki altyapıyı geliştirerek, nitelikli akademisyenler ile eğitim seviyesini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak Eğitim ve öğretimi destekleyen sosyal, kültürel ve sportif etkinlik sayısını her yıl %10 arttırmak Öğrencilerin kişisel gelişimlerinin, toplumsal duyarlılık ve sorumluluklarının arttırılması, sosyal ilişkilerinin geliştirilmesi için öğrenci toplulukları aracılığı ile gerçekleştirilen etkinlikleri her yıl %10 arttırmak Performans Hedefi 4 Öğrencilerin kişisel gelişimlerini, toplumsal duyarlılık ve sorumlulukları ile Üniversiteye aidiyet duygularını arttırmak Açıklamalar Öğrencilerin kişisel gelişimlerini, toplumsal duyarlılık ve sorumluluklarını arttırmak, sosyal ilişkilerinin gelişmesi için araştıran, sorgulayan, çözüm üreten ve paylaşan bireyler olmalarını sağlamak amacıyla etkinlikler düzenleyerek üniversiteye olan aidiyet duygularını arttırmak. Performans Göstergelerini Takip Ederek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Gönderecek Sorumlu Birim Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Performans Göstergeleri Sosyal yardımlardan yararlanan öğrenci sayısındaki artış (%) Yemekhane, kafeterya, Acil Müdahale Merkezi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik servisinden faydalanan öğrenci sayıları ile yemek bursu verilen öğrenci sayısı ve kısmi zamanlı olarak idari birimlerce çalışan öğrenci sayılarındaki artış oranı dikkate alınacaktır. Eğitim ve öğretimi destekleyen sosyal, kültürel ve sportif etkinlik sayısındaki artış (%) Üniversite yönetimi, öğrenci konseyi ve öğrenci toplulukları işbirliği ile çeşitli konferans, seminer, şiir ve müzik dinletileri, geziler, kitap toplama, kan bağışı ve fidan dikimi kampanyaları, bahar şöleni ve mezuniyet töreni programları başta olmak üzere düzenlenen çeşitli etkinliklerdeki artış oranı dikkate alınacaktır. Öğrenci toplulukları aracılığı ile gerçekleştirilen etkinliklerin artış (%) Öğrenci toplulukları aracılığıyla gerçekleştirilen etkinlikler sayı olarak dikkate alınacaktır. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 1 Yemek ve Burs Faaliyeti ,00 0, ,00 2 Sağlık, Kültür ve Spor Faaliyeti ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00

37 Yemek ve Burs Faaliyeti Üniversitemiz yemekhanesinden faydalanan öğrencilerin sayısı ve yemek hizmeti kalitesi yükseltilerek yemek bursu verilen ve kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenci sayısının arttırılacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Genel Sekreterlik Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Ekonomik Kod Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Sağlık, Kültür ve Spor Faaliyeti Kafeterya, Çarşı gibi sosyal tesisler ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik servisinden faydalanan öğrenci sayıları arttırılacaktır. Öğrencilerimizin genel bilgi ve görgülerini artırmak, onları mezuniyet sonrası hayata hazırlamak amacıyla Üniversite yönetimi, öğrenci konseyi ve öğrenci toplulukları işbirliği ile çeşitli konferans, seminer, şiir ve müzik dinletileri, geziler, kitap toplama, kan bağışı ve fidan dikimi kampanyaları, bahar şöleni ve mezuniyet töreni programları başta olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Öğrenci toplulukları aracılığıyla gerçekleştirilen, öğrencilerin kişisel gelişimlerinin toplumsal duyarlılık ve sorumluluklarının artması, sosyal ilişkilerinin gelişmesi, araştıran, sorgulayan, üreten, çözüm arayan ve paylaşan bireyler olması konusunda geleceğimizin mirasçıları olan gençlerimizin yaşamları üzerinde olumlu katkıları sağlamak için etkinliklerin düzenli olarak arttırılması sağlanacaktır. Öğrenci topluluklarının daha aktif olarak çalışabilmeleri ve yapacakları etkinlikler için gerekli olan maddi kaynak sağlanacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Genel Sekreterlik Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 39

38 Performans Hedefi 5 Amaç 1 Hedef 1.13 Amaç 2 Hedef 2.12 Etkin ve verimli bir idari yapı kurarak, ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak ve kurumsal gelişmeyi sağlamak En geç 2013 yılı sonuna kadar Üniversitemizin iç kontrol standartlarına uyumunu tamamlamak ve bunları her yıl güncellemek Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükseltmek için fiziki altyapıyı geliştirerek, nitelikli akademisyenler ile eğitim seviyesini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak yılı sonuna kadar Üniversitemizde kalite güvence sistemi oluşturarak Kalite Sertifikası almak. Performans Hedefi 5 Açıklamalar İç kontrol sistemini oluşturmak için proje hazırlamak ve bu projeyi hayata geçirmek Üst yöneticilerle birlikte diğer yöneticilerin kurum ve birimlerine hâkim olması, kurum ve birimlerin en az hatayla ve beklentileri karşılayacak şekilde çalışması gerekmektedir. Bunu gerçekleştirmek için de amaç, hedef, süreç, karar, işlem, risk vb. konularda hâkimiyet kurulması şarttır. İç kontrol sistemi tüm bunları sağlayan yönetim standartlarından oluşan bir araçtır. Yeni kurulan ve hızla gelişen Üniversitemiz için iç kontrol sisteminin kurulması büyük öneme sahiptir. Performans Göstergelerini Takip Ederek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Gönderecek Sorumlu Birim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Performans Göstergeleri "Makul derecede güvence veren" standart sayısı Açıklama Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olup hem geçmiş dönemlerin hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilmektedir. Verilerin elde edilmesi ve değerlendirmesi herhangi bir maliyet içermemektedir. 18 adet olan kamu iç kontrol standartlarından gerçekleştirilmesiyle kurumsallaşma ve kalite güvencesi konusunda ciddi bir ilerleme sağlanacaktır. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 İç Kontrol Faaliyeti 8.000,00 0, ,00 Genel Toplam 8.000,00 0, ,00 İç Kontrol Faaliyeti İç kontrol sisteminin anlaşılması, oluşturulması, analizler yapılması, değerlendirilmesi ve gerekli eğitimlerin verilmesi için kamu iç kontrol standartlarına uyum hizmeti, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre satın alınacaktır. Bu kapsamda dışarıdan bir gözle Üniversitemizde iç kontrolün gözden geçirilmesi, iç kontrol standartlarına uyum konusunda farkındalığın artırılarak uyum çalışmalarının yapılması ve proje sonucunda değerlendirme raporu hazırlanması sağlanacaktır. Standartlar, risk yönetimi, kontrol faaliyetleri, süreçler, etik, iş sağlığı ve güvenliği, prosedürler, bilgi ve iletişim alanlarının sistem içerisinde sağlıklı bir şekilde oluşturulmasını sağlamak için üst yönetici 40

39 ve diğer üst düzey yöneticiler ile personele yönelik sunumlar ve eğitimler düzenlenecektir. Bunun yanında kurumsallaşmış üniversitelere gidilerek iyi uygulama örnekleri yerinde gözlemlenecektir. İç kontrol kapsamında rehber, broşür vb. hazırlanarak personele dağıtılacaktır. KMÜ iç kontrol rehberi ile risk, etik, iş analizleri, görev, yetki ve sorumluluklar, prosedürler, insan kaynakları, bilgi ve iletişim vb. alanlarda broşürler hazırlanarak dağıtılacaktır. Kurumun özgörevini gerçekleştirmek üzere birimlerin ve personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile hassas görevler belirlenecektir. Görev, yetki ve sorumlulukları kapsayan görev dağılım çizelgeleri açık, net ve anlaşılır şekilde yazılı olarak hazırlanıp personele tebliğ edilecektir. Görev, yetki ve sorumluluklarda yeterlikler, stratejik amaç ve hedeflerle ilgili yapılması gerekenler belirtilecektir. Süreçler ve prosedürler belirlenerek ilgililerce bilinmesi ve gerekli özenin gösterilmesi sağlanacaktır. Süreçlerdeki imza ve onay mercileri ortaya konulacaktır. Bu prosedürler; başlama, uygulama ve sonuçlandırma aşamalarını kapsayacak şekilde, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olacaktır. Faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri için süreçler doğrultusunda otokontrolü sağlayacak şekilde işlerin farklı personel tarafından yapılması sağlanacaktır. Üniversitemizde iş, işlem ve faaliyetlere ilişkin mevzuat çalışmalarını tamamlanacaktır. Bu kapsamda; İnsan Kaynakları Yönergesi, Risk Yönetim Yönergesi, İdari Personel Etik İlkeler ve Etik Kurul Yönergesi, İdari Personel Performans Değerlendirme Kriterleri Uygulama Usul ve Esasları, Hizmet İçi Eğitime İlişkin Usul ve Esaslar, İmza Yetkileri ve Yetki Devri Esasları, Görevden Ayrılan Personelin Rapor Hazırlama Yönergesi, Dilek ve Şikâyet Kutusu Yönergesi, İç Kontrol Sistemi Dokümanlarının Numaralandırılması Talimatı hazırlanacaktır. Mevzuatın tamamı kitap haline getirilip birimlere ve personele dağıtılacak ve internet sitesine konulacaktır. Etik kuralların bilinmesi ve bunlara uyulmasını sağlamak üzere İdari Personel Etik İlkeler ve Etik Kurul Yönergesi çıkarılacak, etik sözleşme tüm personele imzalattırılacak, etik dışı davranışlar belirlenip paydaşlara duyurulacak, etikle ilgili güzel sözler tablolaştırılacak ve hizmet binalarında uygun yerlere asılacaktır. Hizmet binalarının uygun yerlerine dilek ve şikâyet kutularının konulması sağlanacaktır. Bunun yanında internet sitesinde dilek ve şikâyet bölümü oluşturulacaktır. Bu şekilde hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi, paydaşların görüş ve önerilerinin alınması sağlanacaktır. Üniversitemizde etkin bir risk yönetimi sağlanacaktır. Bu kapsamda; İç Kontrol Risk Yönlendirme Kurulu, risk yönetimine karşı kurumsal yaklaşımın ve üst politikaların ortaya konulduğu "Risk Strateji Belgesi" oluşturulacak, risk yönetim süreçlerinin tutarlı ve standartlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak üzere "Risk Koordinatörü" belirlenecek, riskler tespit edilip kayıt altına alınacak, iş akış süreçleri hazırlanırken operasyonel riskler belirlenecek, risk iştahını ortaya koyan risk haritaları çıkarılacak, risklere verilecek cevaplar belirlenecek, mevcut kontrollerin riskleri kontrol etmede etkili/yeterli olup olmadığı değerlendirilecek, mevcut kontrollerin bulunmadığı veya yeterli olmadığı durumlarda uygun strateji ve kontroller geliştirilecek, belirlenen kontrol yöntemlerinin fayda maliyet analizleri yapılacaktır sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" gereğince bilgi güvenliği kapsamında bilgi güvenliğini sağlayacak tüm sistemler kurularak uygulamaya konulacak ve etkinliği sürekli olarak takip edilecektir. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için yıl içinde kaynak desteği sağlanacaktır. 41

40 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 8.000,00 Rektörlük Genel Sekreterlik Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Performans Hedefi 6 Amaç 1 Hedef 1.5 Hedef 1.18 Amaç 2 Hedef 2.1 Etkin ve verimli bir idari yapı kurarak, ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak ve kurumsal gelişmeyi sağlamak. Üniversite adayları nezdinde tanınılırlığın ve Üniversitemize olumlu kanaatlerin artırılması ile öğrenci sayısının arttırılması için her yıl adaya üniversitenin tanıtımının yapıldığı, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma alt yapı olanaklarının ortaya konduğu materyaller ( kitapçık, CD vb.) dağıtmak. Toplum ve medya ile ilişkileri geliştirmek. Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükseltmek için fiziki altyapıyı geliştirerek, nitelikli akademisyenler ile eğitim seviyesini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak yılı sonunda öğrenci sayısına ulaşmak. Performans Hedefi 6 Açıklamalar Kurumsallaşmayı pekiştirmek ve tanınırlığı artırmak amacıyla paydaşlara ve kamuoyuna yönelik iletiler oluşturmak Öğrenciler, veliler, iş adamları ve basın yayın kuruluşları başta olmak üzere paydaşlarla iletişime geçilmesi, Üniversitemizin tanınırlığının artması ve kurumsallaşma yolunda ilerleme kaydedilmesi sağlanacaktır. Performans Göstergelerini Takip Ederek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Gönderecek Sorumlu Birim Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Performans Göstergeleri Haber sayısı/iş günü sayısı 239/ / /249 Karaman basınında yer alan haber sayısı / 2 239/ / /365 Gönderilen haber sayısı Açıklama Üniversitemizin tanınırlığını artıran haberlerin her türlü basın-yayın kuruluşunda çıkmasıyla başta öğrenciler ve veliler olmak üzere kamuoyu nezdinde tanınırlık artırılacaktır. 3 Katılım sağlanan fuar sayısı Ziyaretçi sayısı

41 Yükseköğretim kurumları için oluşturulan yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara katılınarak toplumla ilişkiler geliştirilecek ve tanınırlık artırılacaktır. 5 KMÜ Tanıtım Günleri Ziyaretçi sayısı Üniversitemizde Karaman ve civar illerden gelecek lise öğrencilerine yönelik Tanıtım Günleri düzenlenerek öğrenci ve öğretmenlere sunumlar yapılacak, tanıtıcı materyaller dağıtılacak ve Üniversitemiz gezdirilecektir. 7 Okullara Tanıtım Gezileri Karaman daki okullara ziyaretler gerçekleştirilerek özellikle üniversite adaylara yönelik olarak bilgilendirme toplantıları ve sunumlar yapılacak, tanıtım materyalleri dağıtılacaktır. 8 Okullardan Üniversitemize Tanıtım Gezileri Karaman ve civar illerdeki okullara davet yazıları gönderilerek üniversite adaylarının KMÜ yü yakından tanımaları sağlanacak, ziyaretçilere Üniversitemiz gezdirilerek tanıtıcı sunumlar yapılacak ve materyaller dağıtılacaktır. 9 Okul ve Dershanelere Tanıtıcı Doküman Gönderme KOP Bölgesindeki tüm illerin dershaneleri ile Üniversitemizden doküman talep eden tüm okul ve dershanelere tanıtıcı yayınlar gönderilecektir. 10 Toplantı ve gezi sayısı Kurum içi ve dışında toplumun ve medya temsilcilerinin de katılımıyla toplantı ve geziler düzenlenerek paydaşların görüşlerinin alınması ve toplum ve medya ile ilişkilerin geliştirilmesi sağlanacaktır. 11 Bilgilendirme Gezi ve Toplantıları Kurum içi ve dışında toplumun ve medya temsilcilerinin de katılımıyla toplantı ve geziler düzenlenerek paydaşların görüşlerinin alınması ve toplum ve medya ile ilişkilerin geliştirilmesi sağlanacaktır. 12 Dağıtım yapılan illerden gelen öğrenci sayısındaki artış (%) Yapılan dağıtım sonucunda adaylara Üniversitemizin tanımının ne derece gerçekleştiği ve bu tanıtımın ne kadar etkili olduğunu görülmesini sağlayacaktır. Daha fazla adaya ulaşılması gerekip gerekmediği veya Üniversitemiz imkânlarının ve cazibesinin ne derece yeterli olduğu gibi hususlarla ilgili olarak bu gösterge aracılığıyla bilgi edinilebilecektir. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrenci 13 sayısının kontenjan sayısına göre doluluk yüzdesi 83,60 85,76 88 Öğrenci kontenjan sayıları 2012 yılında 1200, 2013 yılında 1180, 2014 yılında 1210 dur. Belirlenen kontenjanların dolması; Üniversitemizin imkânlarının, tanıtımının ve eğitim-öğretim kalitesinin durumu hakkında bilgi verecektir. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrenci 14 sayısı Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu öğrenci 15 sayısı Üniversitemiz öğrenci sayısının kontenjan sayısına 16 göre doluluk yüzdesi 91,87 79,62-43

42 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Tanıtım faaliyeti ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Tanıtım faaliyeti Kamuoyunda ve paydaşlar nezdinde Üniversitenin kurumsal kimliğinin ortaya konulduğu pekiştirici haberler ve basın bildirileri yazılacaktır. Kurumsallığı pekiştirmek ve tanınırlığı artırmak amacıyla yükseköğretim fuarlarına katılım sağlanacak, her eğitim-öğretim döneminde en az bir kere KMÜ Tanıtım günleri düzenlenecek ve buna akademik birimlerimizin de desteği sağlanarak adaylara yönelik etkili sunumlar yapılacaktır. Özellikle liselere gidilerek üniversite adaylarına Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi hakkında bilgiler verilecektir. Üniversitemize gelen okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler ile diğer ziyaretçilere yerleşkemiz gezdirilecek ve sunumlar yapılacaktır. KOP Bölgesindeki tüm illerin dershaneleri ile Üniversitemizden doküman talep eden tüm okul ve dershanelere tanıtıcı yayınlar gönderilecektir. Her eğitim-öğretim döneminde en az iki kere toplum ve medya temsilcilerinin katılacağı bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Potansiyel üniversite adaylarının KMÜ yü tercih etmeleri amacıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından Üniversitemizin öğrencilere sunmuş olduğu sosyal imkânlar ve bilimsel altyapının yanı sıra Üniversitemiz hakkında diğer bilgilerin yer aldığı broşür, katalog, kitapçık, CD gibi tanıtıcı dokümanlar hazırlanacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Sağlık Hizmetleri MYO, Teknik Bilimler MYO, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Performans Hedefi 7 Amaç 2 Hedef 2.3 Hedef 2.5 Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükseltmek için fiziki altyapıyı geliştirerek, nitelikli akademisyenler ile eğitim seviyesini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak Üniversitemiz yerleşkesi birinci etap gelişme planında yer alan eğitim-öğretim, sosyal ve hizmet alanlarını plan dönemi sonuna kadar tamamlamak Üniversitemizin tercih edilebilirliğini arttırmak için 2015 yılı sonunda engelsiz üniversite projesini % 100 oranında tamamlamak. Üniversitemiz yerleşkesi birinci etap gelişme planında yer alan Performans Hedefi 7 eğitim-öğretim, sosyal ve hizmet alanlarına ilişkin yatırımları devam ettirmek Açıklamalar Yeni kurulan Üniversitemizin ihtiyacı olan bina ve çevre düzenlemesi işleri yapılacaktır. 44

43 Performans Göstergelerini Takip Ederek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Gönderecek Sorumlu Birim Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Performans Göstergeleri Edebiyat Fakültesi ve Konferans Salonu tamamlanma yüzdesi Sağlık Yüksekokulu Ek Binası tamamlanma yüzdesi Kafeterya, Çarşı, Yemekhane ve Mühendislik Fakültesi Çevre Düzenlemesi İşi tamamlanma yüzdesi kişilik Amfi Tiyatro tamamlanma yüzdesi Güneş Enerjisinden Elektrik Üreterek Ring 5 Sistemine Entegre Edilmesi Yapım İşi tamamlanma yüzdesi 6 Kütüphane Binası tamamlanma yüzdesi Yerleşkenin ve Yerleşkedeki Binaların Engelsiz Yaşama Dönüştürülme İşi tamamlanma yüzdesi Güneş Enerjili Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu tamamlanma yüzdesi BESYO Binası tamamlanma yüzdesi Eski Spor Salonu Binası Çevre Düzenlemesi 10 İşi tamamlanma yüzdesi Büyük bakım onarım işleri tamamlanma 11 yüzdesi Etüt-proje işi tamamlanma yüzdesi Açıklama Hakedişler sonucunda yüklenicilere yapılan ödemelerin sözleşme bedeline oranı dikkate alınacaktır. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yapım Faaliyeti ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Yapım Faaliyeti Üniversitemiz yerleşke alanı içerisinde inşaatına başlanan Edebiyat Fakültesi ve kişilik ana konferans salonu ve 300 kişilik küçük konferans salonlarından oluşan bina hem üniversitemize hem de bölgemize hizmet edip bu alandaki boşluğu kapatacaktır. Bu kapsamda proje çalışmaları tamamlanmış olup inşaatı devam etmektedir yılında ,00 TL kaynak kullanılacak olan işin 2014 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 45

44 KMÜ Edebiyat Fakültesi ve Konferans Salonu Vakıf tarafından yaptırılıp üniversitemize bağışlanan binanın yarım kalan m 2 lik inşaatın ihalesi yapılmış ve inşaat devam etmekte olup 2014 yılı içerisinde tamamlanacaktır yılında ,00 TL kaynak kullanılacaktır. Sağlık Yüksek Okulu Ek Binası Yapım İşi Şu anda mevcut akademik ve idari binalarımızda tüketilen enerji miktarı günlük ortalama 5916 kwh değerine sahiptir. Bu enerji ihtiyacı faal olarak çalışan binaların tükettiği elektrik enerjisidir. İleride yapımı planlanan binaların tüketimi bunun dışındadır. Karaman bölgesine günlük ortalama birim alan başına 5kWh/m² güneş ışınım enerjisi gelmektedir. Bu değerler 2008 yılına kadar alınmış 30 yıllık verinin ortalama değeridir. Elimizde bu veri ışığında şu anda ticari olarak kullanılan yüksek teknolojiye sahip fotovoltaik güneş panellerinin verimliliklerine bağlı olarak günlük enerji ihtiyacını karşılanması için gerekli güneş panelleri alan miktarı hesaplamaları yapılmıştır. Bu değerler seçilecek 46

45 olan güneş pillerinin verimliliklerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir yılında ihaleye çıkılan projenin 2014 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir. Proje için 2014 yılında ,00 TL harcama yapılması düşünülmektedir. Güneş Enerjisinden Elektrik Üreterek Ring Sistemine Entegre Edilmesi Yapım İşi Yunus Emre Yerleşkesi içerisinde m² kapalı alanlı, m² çevre düzenlemesi olan yeni bir kütüphane binası yaparak öğrencilerimize daha verimli bir yaşama ortamı sağlamak hedeflenmektedir yılında ,00 TL kaynak kullanılacaktır. Kütüphane Binası Yapım İşi Yunus Emre Yerleşkesi içerisinde bulunan bina içi ve bina dışı engelsiz yaşama alanı oluşturulması hedeflenmektedir yılında tamamlanacak iş için ,00 TL harcama yapılması öngörülmektedir. 47

46 Üniversite Yerleşkesi ve Yerleşkedeki Binaların Engelsiz Yaşama Dönüştürülmesi Üniversitemiz yerleşke alanı içerisinde m² kapalı alana sahip güneş enerjili yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun ihalesi tarihinde yapılmıştır tarihinde sözleşme imzalanıp tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaatı devam etmekte olup, 2014 yılı içerisinde hizmete girmesi hedeflenmektedir. Yarı olimpik yüzme havuzunda; yüzme havuzları, seyir tribünleri, sağlık ve hakem odaları, fitness salonları vs. yer almaktadır ,00 TL harcama yapılacağı düşünülmektedir. Ayrıca Yunus Emre Yerleşkesi içerisinde bulunan açık spor tesislerimizin üstünün kapatılması düşünülmektedir. Bu amaçla 5.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, gerçekleşecek ihale rakamlarına göre finansman fazlasından ekleme yapılması planlanmaktadır. Güneş Enerjili Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu 48

47 Öğrencilerimize daha verimli bir yaşama ortamı sağlamak amacıyla Yunus Emre Yerleşkesi alanı içerisinde m 2 kapalı alana sahip yeni bir BESYO binası yapılması hedeflenmektedir. Bu proje için 2014 yılında ,00 TL ödeneğe ihtiyaç vardır. Toplam ,00 TL büyüklüğünde bir proje olması planlanmaktadır. BESYO Binası Yunus Emre Yerleşkesi içerisinde kaldırılacak olan eski BESYO Binasının olduğu yere m² yapısal, m² peyzaj düzenlemesi yaparak öğrencilerimize estetik yönden güzel ve verimli bir yaşama ortamı sağlamak amaçlanmıştır. Bunun yanında eski MYO, kreş ve misafirhanenin bulunduğu bölgede çevre düzenlemesi yapılacaktır. Bu projeler için 2014 yılında ,00 TL kaynak kullanılacaktır. Eski Spor Salonu Binası Çevre Düzenlemesi İşi 49

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 Temel amacı; çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek,

Detaylı

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Cumhuriyetimize vereceğimiz en büyük armağan, gençlerimizin

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2013 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin Eğitilmesi olacaktır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Tel: 0 282 250 15 00 Belgegeçer: 0 282 250 99 08 e-posta: strateji@nku.edu.tr Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2015 Tekirdağ 1

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER...

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 5 1.2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1.3. AKADEMİK HİZMETLER...

Detaylı

İÇİNDEKİLER III.A- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ... 122

İÇİNDEKİLER III.A- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ... 122 İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 1 I-A YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 1 I.B. TEŞKİLAT YAPISI... 3 I.C. FİZİKSEL YAPI... 9 I.C.1 Yerleşkeler... 9 I.C.2.Yazılımlar... 21 I.C.3 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2017 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. HAZIRLIK ÇALIġMALARI ----------------------------------------------------------------------- 8 1. İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci ----------------------------------------------------------

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat-2015 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No Tablo Listesi 5 Şekil Listesi 6 ÖNSÖZ 7 1. GENEL BİLGİLER 9 1.1 Misyon ve Vizyon 11 1.1.1 Balıkesir Üniversitesinin Politikaları

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) OCAK - 2012 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) --- * --- 1 SUNUŞ Kurumumuzun 2011 Yılı İdare Performans Programında,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 0 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI 2014 1 Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER...

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 203 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Burdur 203 "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız." Mustafa

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Bingöl Üniversitesi I.GENEL BİLGİLER... 3 A-Yetki Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Fakülteler... 3 2.Enstitüler... 4 3.Yüksek Okullar... 4 4.Meslek Yüksek

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011 2011 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2012 0 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 l Genel Bilgiler 4 A Misyon-Vizyon 4 B Görev, Yetki ve Sorumluluklar 5 C İdareye

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar.

Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar. Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar. İÇİNDEKİLER SUNUŞ V I.HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1 1.İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci 2 II. DURUM ANALİZİ 9 1. Tarihi Gelişim 10 2. Yasal Yükümlülükler

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur. Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKBERBER Rektör

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur. Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKBERBER Rektör SUNUŞ Gazi Üniversitesi, köklü geçmişi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan, ulusal düzeyde kendini kabul ettirmiş, çoğu alanda ülkemizde ilk üç üniversite arasında yer alan, yaptığı başarılı yayınlar

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı