BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Belediye meclisinin tarihli kararı ile kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğünün görevi 5216 sayılı yasanın 7/h maddesinde belirtilen Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerini kurmak, altyapı, imar, sağlık, çevre, doğal kaynaklar, afet yönetimi, sosyal, kültür, ekonomi gibi öncelikli konulara ilişkin karar verme ve politika geliştirmede coğrafi bilgi sistemlerinin etkin kullanımını sağlamak ve bu amaçla; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarının görev sorumlulukları doğrultusunda coğrafi verilerin/bilgilerin ulusal/ortak standartlarda üretilmesi ve paylaşımı için Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve eşgüdümü sağlayarak coğrafi bilgi kullanıcılarının konuma dayalı karar verme süreçlerinde, projelerinde ve uygulamalarında gereksinim duydukları doğru ve güncel coğrafi bilginin ulusal/ortak standartlarda çevrimiçi erişimine olanak tanımaktır. YETKİ VE ÇALIŞMA ALANLARI: Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü 5216 sayılı yasa ile genişleyen 50km çaplı yeni yetki alanımızdaki 19 İlçe 37 ilk kademe belediyesi, Mordoğan İlk Kademe Belediyesi ve ilçe ve ilk kademe belediyelerine bağlı köylerdeki çalışmalarını, yukarıda tanımlanan görevleri doğrultusunda aşağıdaki servisleri ile yürütmektedir. Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Servisi Proje Servisi Veri Kalite Kontrol ve Koordinasyon Sersisi Veri Tabanı Hizmetleri ve Yazılım Geliştirme Servisi Sunu ve Görüntüleme Servisi 2006 YILI FAALİYETLERİ Belediyemizin 2006 Stratejik Planında yer alan Müdürlük projelerimiz özetle şunlardır: a) Ortogörüntü (Uçak/Uydu) görüntülerinin alınması ve işlenmesi: Tüm yetki alanımızı kapsayacak şekilde (yaklaşık 6350km²) 2005 yılında 2 kez uydu görüntüsü alınmış, Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Servisimizce işlenmiş ve konuma dayalı veri üreten tüm birimlerin kullanımına hazır hale getirilmiştir yılında da alınacak Ortogörüntüler ile 1/25000 ölçekli çevre düzeni planlarının yapımı ve yenilenmesi, afet ve acil durum yönetimi, su projeleri, hâlihazır haritaların güncelleştirilmesi gereken kısımlarının belirlenmesi, çeşitli yerleşimlerin kaçak yapılaşmayı denetleme amaçlı izlenmesi, ulaşım, trafik ve sinyalizasyon çalışmaları ile numarataj çalışmalarının güncel olarak yürütülmesi çalışmaları yürütülmektedir. 346

2 Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Servisimiz tarafından kıymetlendirilen 2005 (Kasım) Uydu Görüntüleri Konak ve Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Meydanı İzmir Büyükşehir Belediyesi b) Coğrafi Adres Bilgi Sistemi: Coğrafi Bilgi Sistemlerinin temel bileşenlerinden biri olan Coğrafi Adres Bilgi Sistemi projesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm yetki alanındaki bina adres bilgileri, kullanım amaçları, fotoğrafları ve su abone bilgileri ile Ulaşım Bilgi Sistemi için gerekli olan ulaşım verileri ve fotoğrafları haritalarla ilişkilendirilerek veri tabanına aktarılacaktır. Uydu görüntüleri ile de eşleştirilecek olan bilgiler WEB servisleri aracılığı ile coğrafi bilgi kullanıcılarına ulaştırılacaktır yılı sonuna kadar tamamlanacak proje tüm yetki alanımızdaki adres karmaşasına son verecek ve afet ve acil durum yönetimi de dâhil olmak üzere Belediyemiz ve adres verisini kullanan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel/ticari kuruluşlarının hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve doğru yapılmasını sağlayacaktır. 347

3 İzmir Coğrafi Adres Bilgi Sistemi Üç Boyutlu Model (1.kordon Liman Civarı) 348

4 c) İmar Bilgi Sistemi: 2007 yılı sonuna kadar gerçekleştirilecek proje ile İBB ve 50 km. lik alandaki bağlı belediyelerde bulunan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ve bilgileri 3194 sayılı İmar Kanununa göre sayısallaştırılarak, her ölçekteki imar planlarının üretimi, izlenmesi ile düzenleme, parselasyon, ayırma-birleştirme, kamulaştırma, yapı belgeleri (yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi) imar durumu belgesi hazırlanması vb. gibi imar uygulamalarının yapılmasını sağlayacak yazılımlar hazırlanarak tüm ilçe ve ilk kademe belediyelerin hizmetine sunulacaktır. d) Ulaşım Bilgi Sistemi: İlk etap verileri Coğrafi Adres Bilgi Sistemi projesi kapsamında toplanan ulaşım verileri; yol kullanım durumları (tek yönlü, çıkmaz sokak, merdivenli, yayalaştırılmış), yol malzeme türleri (asfalt, beton, parke, toprak vb.), yapay kasisler, yaya alt ve üst geçitleri, hemzemin geçitler, kapalı veya açık otoparklar, taksi, dolmuş, kamyon, kamyonet, otobüs durak ve depoları, kulübeleri, metro durakları, sinyalizasyon sistemi, standart trafik işaret levhaları ve trafik işaret levhalarının fiziksel durumu (sağlam-bükülmüş-çürümüşsilinmiş) bilgileri çekilen fotoğrafları ile birlikte veri tabanına aktarılarak UKOME kararları ile bütünleştirilmesi ve geniş sorgulama-analiz için gerekli ek verilerin toplanarak yazılım programlarının hazırlanması yıllarında gerçekleştirilecektir. e) Araç Takip Sistemi: Belediyemizin tüm resmi ve kiralık araçlarının sisteme dâhil edilmesi için hazırlanan proje ve 2009 yıllarını kapsamaktadır yılında öncelikle acil, kurtarma, müdahale ve kontrol için itfaiye, ambulans, trafik, zabıta ve hal müdürlüğüne ait yaklaşık 200 araç Uydu görüntüleri, Coğrafi Adres Bilgi Sistemi ve Ulaşım Bilgi Sistemi altyapısı üzerinde tüm 50km yetki alanımızda sisteme dâhil edilerek izlenip yönlendirilebilecektir. f) Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi ile bütünleşme Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler soncunda Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi projesinin (TAKBİS) 2007 yılında İzmir de başlatılması için gerekli görüşmeler yapılmış ve Konak, Narlıdere ve Balçova İlçelerinde gerekli çalışmalara başlanmıştır. g) Valilik Kriz Yönetimi ile bütünleşme Valilik Binasında bulunan Valilik Kriz Yönetimi ile İzmirNET projesi kapsamında fiber optik bağlantı gerçekleştirilmiş olup; Afet Kriz Yönetimi konuma dayalı karar verme süreçlerinde / projelerinde / uygulamalarında İzmir Büyükşehir Belediyesi CBS sunucusundaki ihtiyaç duyduğu tüm güncel verilere çevrimiçi (online) erişim sağlanmaktadır. 349

5 BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Belediye iç ve dış birimlerine gelen talepler ve teknolojik değişimler doğrultusunda gerekli inceleme yapılarak yazılım ve donanım desteği vermektedir YILI FAALİYETLERİ Belediye birimleri ve metropol alana ilave olan muhtarlıkların ihtiyacı olan 389 adet masaüstü, 9 adet dizüstü bilgisayar, 157 adet yazıcı satın alınmış yenileme çalışmaları devam etmektedir. Belediyemiz tarafından metropol alan içerisinde bulunan muhtarlıklara dağıtılan bilgisayar ve yazıcılara donanım ve yazılım desteği devam etmiş ve devam etmektedir. Müdürlüğümüze bağlı Gaziemir Bilgisayar Eğitim Merkezinde halka ve belediye personeline bilgisayar eğitimi verilmeye devam edilmektedir. Kent Bilgi Sistemi Protokolü kapsamında ilçe belediyelerin yapılarının İzmir Büyükşehir belediyesine uyarlanması için çalışmalara başlandı. Konu ile ilgili Konak, Balçova, Karşıyaka ve Gaziemir belediyelerinde çalışmalar yapıldı yılında yoğun olarak yaşanan mevzuat değişikliklerine göre, ilgili birimlerde gerekli güncelleme çalışmaları yapıldı. Ayniyat saymanlığına bağlı olarak çalışan dış ambarlar, gerekli alt yapı sağlanarak merkezden çalıştırılmaya başlandı. Norm kadroya geçiş ile ilgili yazılımlarımızda, başta personel müdürlüğü olmak üzere tüm birimlerde düzenleme yapıldı. Norm kadroya uygun hale getirildi. Hemşehri iletişim merkezinin program yapısı değiştirilerek, birimizin de istek/şikayetleri takip edip, çözüm üretebilmesi için düzenleme yapıldı. Eşrefpaşa Hastanesi otomasyonu, sağlık bakanlığının yayınlamış olduğu yeni genelgelere uygun olarak düzenlendi. Bir takım işlemlerde ( Provizyon,faturalama, ), yapılan işlemin detayı ile ilgili internet üzerinden eşzamanlı kurumların(emekli Sandığı,SSK, Bağkur) merkezlerinden onay alınır hale getirildi. Eşrefpaşa hastanesinde daha hızlı ve sorunsuz hizmet verebilmek için ana bilgisayarları ve veritabanları değiştirilerek daha hızlı hale getirildi. Balık hali müdürlüğüne, tahakkuk tahsilat işlemlerini bilgisayar ortamında yapabilmeleri için bilgisayar kurulumu ve program yüklemesi yapıldı. Huzurevi Müdürlüğü, Merkez Ambar, Halkapınar, Mürselpaşa Trafik Belediye ile GHDSL bağlantıları yapıldı. İBB etki alanına dahil edildi. Dış birimlerde bulunan bütün bilgisayarlar İBB etki alanına dahil edildi. Müdürlüğümüz tarafından satın alınan antivirüs programı belediye ve bağlı birimlere kurulmuştur. Kültürel ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Evka-1, Toros, Çamdibi, Belgem, Abi-Abla-Kardeş Eğitim birimlerinin bilgisayar ve çevre birimleri kurulumları yapılarak çalışır duruma getirildi. 350

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NDE ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ ÇALIŞMALARI. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NDE ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ ÇALIŞMALARI. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 639 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NDE ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ ÇALIŞMALARI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 1. GİRİŞ İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı na bağlı

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÖZEL EĞİTİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÜNİBEL ÖZEL EĞİTİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GÖREV TANIMI İzmir Büyükşehir Belediyesi, bağlı kurum ve kuruluşları ile şirketlerine, bilgi teknolojileri alanında çözümler üreten,

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ Kent Rehberi Sistem & Kitap & Satış Güncellemesi Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Müdürlüğümüz, yazılım ve donanım desteğini belediyemiz tüm birimlerine hızlı ve doğru şekilde destek vermektedir. Belediyemiz ve Müdürlüğümüz tarafından 2000 yılında

Detaylı

ÜNİBEL A.Ş. 2004 YILI MALİ DURUM Şirket Sermayesi...1 trilyon 370 milyar TL. Beher Hisse Adedi 1.000.000 TL.'dir.

ÜNİBEL A.Ş. 2004 YILI MALİ DURUM Şirket Sermayesi...1 trilyon 370 milyar TL. Beher Hisse Adedi 1.000.000 TL.'dir. ÜNİBEL A.Ş ÖZEL EĞİTİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş Büyükşehir Belediyesi bağlı kurum ve kuruluşlar ile şirketlerinin bilgi teknolojileri alanında çözümlerinin üretilmesi, teknik destek

Detaylı

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 19 Haziran 1984 gün ve 50012 sayılı kararı ile kurulan İmar Şube Müdürlüğünün 5216 sayılı Büyükşehir Belediye

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2014 İSTANBUL 2 ÇALIŞMADAN, ÜRETMEDEN, RAHAT YAŞAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ TOPLUMLAR, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ, SONRA HÜRRİYETLERİNİ, DAHA SONRA

Detaylı

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini,

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini, 22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal

Detaylı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler ORGANİZASYON ŞEMASI :... 2 AMACIMIZ :... 2 GÖREV TANIMLARI:... 2 1.1. Sistem

Detaylı

OTOMASYON DONANIM. Tüm birimlerimiz (ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde) işlerini büyük kısmını bilgisayar otomasyonu üzerinden yapmaktadır.

OTOMASYON DONANIM. Tüm birimlerimiz (ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde) işlerini büyük kısmını bilgisayar otomasyonu üzerinden yapmaktadır. Faaliyet Raporu 2011 Bilgi İşlem Müdürlüğü DONANIM» Network Altyapısının Oluşturulması» Bilgisayar ve Yedek Aksamların Temini» Yedekleme ve Bilgi Güvenliği» Yeni Teknolojilere Adaptasyonun Sağlanması E-BELEDİYE

Detaylı

NS PROGRAMI 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRA

NS PROGRAMI 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRA NS PROGRAMI YILI YILLIK PERFORMANS PROGRA PERFORMANS PROGRAMI YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI Türk milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan,

Detaylı

Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra

Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra 1 2 Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra geleceklerini kaybetmeye mahkumdurlar. 3 4 Başkandan

Detaylı

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler...

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler... İÇİNDEKİLER Başkan Sunumu I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Teşkilat Yapısı... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... F- Diğer Hususlar... II- PERFORMANS

Detaylı

DBB DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

DBB DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DBB DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Diyarbakır binlerce yıl boyunca yaşamın kesintisiz devam ettiği, bu süreç boyunca farklı dinleri, kültürleri ve uygarlıkları bağrında

Detaylı

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2015 İcra eden, tatbik eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 7

II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 7 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları... 3 2. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları... 3 B. TEŞKİLAT YAPISI... 5 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR...

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2013-İSTANBUL

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2013-İSTANBUL ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU Şubat 2013-İSTANBUL 1 İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU....3 I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2012 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 BAŞKANDAN: Meclisimizin

Detaylı

Daha Mutlu ve Yasanabilir Bir. Arnavutköy. için Çalısıyoruz...

Daha Mutlu ve Yasanabilir Bir. Arnavutköy. için Çalısıyoruz... Daha Mutlu ve Yasanabilir Bir Arnavutköy için Çalısıyoruz... Mahalle ve Köylerimiz ARNAVUTKÖY MERKEZ MUSTAFA KEMAL PAŞA ANADOLU İMRAHOR İSLAMBEY YAVUZSELİM BAHŞAYIŞ YUNUS EMRE ATATÜRK BOĞAZKÖY İSTİKLAL

Detaylı

T.C. KARABAĞLAR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KARABAĞLAR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KARABAĞLAR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU MÜDÜR(Memur) 1 MÜHENDİS(Memur) 1 İDARİ PERSONEL(Memur) 2 SÖZLEŞMELİ MEMUR 1 ŞİRKET ELEMANI 22 İŞÇİ 1 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV, YETKİ

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat yapısını,

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2011 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2012-İSTANBUL

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2011 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2012-İSTANBUL ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2011 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU Şubat 2012-İSTANBUL 1 İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU....3 I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR...

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Sakarya mızın daha da yaşanabilir bir şehir olması ve vizyonumuzda da belirttiğimiz gibi özgün nitelikleri ile öne çıkan bir kent olması için 2014 yılı içerisinde yaptığımız

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

2008 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2008 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2008 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ÇALIŞINCA OLUYOR KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Strateji Geliştirme Başkanlığı İLETİŞİM BİLGİLERİ Ömerağa Mah. A. Yüksel Cad. Belsa Plaza Binası B-Blok Kat:4 41028 - İzmit

Detaylı